МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 13 січня 2012 року N 25

Про затвердження Плану-графіка проведення заходів з відстеження результативності прийнятих регуляторних актів Міністерства охорони здоров'я України на 2012 рік

З метою виконання вимог статті 10 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" та на виконання пункту 9 доручення Першого віце-прем'єр-міністра України від 04.08.2011 N 35234/3/1-11 до резолюції Прем'єр-міністра України від 29.07.2011 N 35234/1/1-11 наказую:

1. Затвердити План-графік проведення заходів з відстеження результативності прийнятих регуляторних актів Міністерства охорони здоров'я України на 2012 рік (далі - План-графік), що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів МОЗ України, відповідальним за здійснення відстеження, забезпечити:

2.1. Виконання Плану-графіка у визначені терміни відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" та Методики відстеження результативності регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 N 308.

2.2. Розміщення звітів про відстеження результативності прийнятих регуляторних актів на офіційному веб-сайті МОЗ України не пізніше як у десятиденний строк з дня їх підписання Міністром.

2.3. Надсилання звітів про відстеження результативності прийнятих регуляторних актів не пізніше наступного робочого дня з дня їх оприлюднення до спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань державної регуляторної політики.

2.4. Внесення змін до Плану-графіка у разі проведення відстеження результативності (базового, повторного, періодичних) прийнятого регуляторного акта, не включеного до Плану-графіка.

2.5. Подання, щокварталу до 1 числа місяця, що настає за звітним, до Департаменту правового забезпечення та міжнародної діяльності інформації про здійснені заходи з відстеження результативності прийнятих регуляторних актів та копії звітів про відстеження результативності прийнятого регуляторного акта.

3. Відділу забезпечення зв'язків з Верховною Радою України та громадськістю Департаменту з реформ та розвитку галузі охорони здоров'я забезпечити розміщення Плану-графіка на офіційному веб-сайті МОЗ України.

4. Департаменту правового забезпечення та міжнародної діяльності:

4.1. Довести цей наказ до відома керівників структурних підрозділів МОЗ України.

4.2. Щокварталу, до 2 числа місяця, що настає за звітним, інформувати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України про здійснені МОЗ України заходи з відстеження результативності регуляторних актів.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Моісеєнко Р. О.

 

Міністр

О. В. Аніщенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
13.01.2012 N 25

ПЛАН-ГРАФІК
проведення заходів з відстеження результативності прийнятих регуляторних актів Міністерства охорони здоров'я України на 2012 рік

N

Дата та номер регуляторного акта

Назва регуляторного акта

Вид відстеження

Структурний підрозділ, відповідальний за проведення відстеження

Строк виконання заходів

Вид даних

1

від 14.12.2009 N 944

Наказ МОЗ України "Про затвердження Порядку проведення доклінічного вивчення лікарських засобів та експертизи матеріалів доклінічного вивчення лікарських засобів", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19.01.2010 N 53/17348

періодичне

Управління розвитку фармацевтичного сектора галузі охорони здоров'я та ДП "Державний експертний центр МОЗ України"

січень 2012 р.

аналітичні та статистичні

2

від 05.01.2011 N 19

Постанова Кабінету Міністрів України "Питання використання спирту етилового для виробництва лікарських засобів"

повторне

Управління розвитку фармацевтичного сектора галузі охорони здоров'я

січень 2012 р.

статистичні

3

від 21.03.2011 N 149 (Наказ N 149)

Наказ МОЗ України "Про внесення змін до Обов'язкового мінімального асортименту лікарських засобів і виробів медичного призначення для аптек та аптечних пунктів на період загрози епідемії грипу", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07.04.2011 за N 460/19198

повторне

Управління розвитку фармацевтичного сектора галузі охорони здоров'я

березень 2012 р.

статистичні

4

від 21.03.2011 N 150 (Наказ N 150)

Наказ МОЗ України "Про внесення змін до наказу МОЗ від 19.07.2005 N 360", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07.04.2011 за N 64/19202

повторне

Управління розвитку фармацевтичного сектора галузі охорони здоров'я

березень 2012 р.

статистичні

5

від 28.03.2011 N 170 (Наказ N 170)

Наказ МОЗ України "Про затвердження Змін та доповнень до Переліку лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва, які можуть закуповувати заклади й установи охорони здоров'я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11.04.2011 за N 471/19209

повторне

Управління розвитку фармацевтичного сектора галузі охорони здоров'я

березень 2012 р.

статистичні

6

від 10.02.2011 N 80 (Порядок N 80)

Наказ МОЗ України "Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження певних видів господарської діяльності в галузі охорони здоров'я, що ліцензуються", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26.05.2011 за N 634/19372

періодичне

Управління контролю якості медичних послуг

березень 2012

кількісні

7

від 02.02.2011 N 49 (Наказ N 49)

Наказ МОЗ України "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09.02.2011 за N 171/18909

періодичне

Управління контролю якості медичних послуг

березень 2012

кількісні, якісні

8

від 23.11.2010 N 1033 (Наказ N 1033)

Наказ МОЗ України від 23.11.2010 N 1033 "Про затвердження уніфікованих форм актів, які складаються за результатами планових перевірок додержання суб'єктом господарювання Ліцензійних умов провадження певних видів господарської діяльності в галузі охорони здоров'я, що ліцензуються", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09.02.2011 за N 170/18908

періодичне

Управління контролю якості медичних послуг

березень 2012

кількісні

9

від 10.09.2008 N 843

Постанова Кабінету Міністрів України від 10.09.2008 N 843 "Про затвердження критерію, за яким оцінюється ступінь ризику від провадження діяльності у сфері охорони здоров'я для безпеки життя і здоров'я населення та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)"

періодичне

Управління контролю якості медичних послуг

вересень

кількісні

10

від 23.03.2011 N 156 (Форма N 156)

Наказ МОЗ України "Про затвердження форми Звіту про обсяги виробництва лікарських засобів із використанням спирту етилового", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07.04.2011 р. за N 461/19199

повторне

Управління розвитку фармацевтичного сектора галузі охорони здоров'я

квітень 2012 р.

статистичні

11

від 23.05.2011 N 319 (Наказ N 319)

Наказ МОЗ України "Про внесення змін до наказу МОЗ України від 06.12.2001 N 486", зареєстрований в Міністерстві юстиції 23.06.2011 за N 757/19495

повторне

Управління розвитку фармацевтичного сектора галузі охорони здоров'я

червень 2012 р.

статистичний

12

від 12.05.2010 N 393

Наказ МОЗ України "Про затвердження Вимог до кваліфікації експертів з питань реєстрації лікарських засобів, Порядку їх атестації та Положення про Комісію з атестації експертів з питань реєстрації лікарських засобів", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30.07.2010 за N 576/17871

повторне

Управління розвитку фармацевтичного сектора галузі охорони здоров'я та ДП "Державний експертний центр МОЗ України"

липень 2012 р.

аналітичні

13

від 08.08.2011 N 932 (Постанова N 932)

Постанова Кабінету Міністрів України "Про удосконалення державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, що закуповуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів"

повторне

Управління розвитку фармацевтичного сектора галузі охорони здоров'я

серпень 2012 р.

статистичні

14

від 26.04.2011 N 237 (Порядок N 237)

Наказ МОЗ України "Про затвердження Порядку ввезення на територію України незареєстрованих лікарських засобів, стандартних зразків, реагентів", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11.08.2011 за N 965/19703

повторне

Управління розвитку фармацевтичного сектора галузі охорони здоров'я

серпень 2012 р.

статистичні

15

від 24.07.2009 N 531

Наказ МОЗ України "Про затвердження Порядку проведення моніторингу безпеки та ефективності лікарських засобів у стаціонарах закладів охорони здоров'я", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17.08.2009 за N 774/16790

періодичне

Управління розвитку фармацевтичного сектора галузі охорони здоров'я та ДП "Державний експертний центр МОЗ України"

серпень 2012 р.

статистичні

16

від 22.09.2011 N 607 (Наказ N 607)

Наказ МОЗ України "Про визначення кодів товарів згідно з УКТЗЕД, на які видаються документи Міністерства охорони здоров'я України, необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06.10.2011 N 1153/19891

повторне

Управління розвитку фармацевтичного сектора галузі охорони здоров'я

вересень 2012 р.

статистичні

17

від 21.09.2011 N 602 (Положення N 602)

Наказ МОЗ України "Про затвердження Положення про реєстр оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, порядок внесення до нього змін та форм заяв про реєстрацію оптово-відпускної ціни на лікарський засіб та виріб медичного призначення", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04.10.2011 за N 1141/19879

повторне

Управління розвитку фармацевтичного сектора галузі охорони здоров'я

жовтень 2012

статистичні

18

від 22.07.2009 N 529

Наказ МОЗ України "Про створення формулярної системи забезпечення лікарськими засобами закладів охорони здоров'я", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29.10.2009 за N 1003/17019

періодичне

Управління розвитку фармацевтичного сектора галузі охорони здоров'я та ДП "Державний експертний центр МОЗ України"

жовтень 2012 р.

статистичні

19

від 23.09.2009 N 690

Наказ МОЗ України "Про затвердження Порядку проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи клінічних випробувань і Типового положення про комісії з питань етики", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29.10.2009 за N 1010/17026

періодичне

Управління розвитку фармацевтичного сектора галузі охорони здоров'я та ДП "Державний експертний центр МОЗ України"

жовтень 2012 р.

статистичні

20

від 11.11.2011 N 777 (Наказ N 777)

Наказ МОЗ України "Про внесення змін до наказу МОЗ України від 19.07.2005 N 360", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25.11.2011 за N 1346/20084

повторне

Управління розвитку фармацевтичного сектора галузі охорони здоров'я

листопад 2012 р.

статистичні

 

Директор Департаменту
правового забезпечення та
міжнародної діяльності

В. В. Коблош

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали