МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 29 травня 2012 року N 349

Про затвердження Плану наукових та науково-технічних розробок у сфері паливно-енергетичного комплексу Міненерговугілля на 2012 рік

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 N 1084 "Про затвердження Порядку формування і виконання замовлення на проведення фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та виконання науково-технічних (експериментальних) розробок за рахунок коштів державного бюджету" та з метою забезпечення ефективного використання коштів державного бюджету у 2012 році на проведення наукових досліджень і розробок за бюджетною програмою КПКВК 1101030 "Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка наукових кадрів та фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури у сфері паливно-енергетичного комплексу й вугільної промисловості" наказую:

1. Затвердити План наукових та науково-технічних розробок Міністерства енергетики та вугільної промисловості України у сфері паливно-енергетичного комплексу на 2012 рік, що додається.

2. Департаменту стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу (Константінов М. І.), Департаменту електроенергетики (Меженний С. Я.), Департаменту з питань нафтової, газової, торф'яної, нафтопереробної промисловості та альтернативних видів палива (Кирюшин І. В.), Департаменту промислової безпеки, охорони праці, цивільного та фізичного захисту, трудової та соціальної політики (Онищенко О. М.), Департаменту з питань євроінтеграції та міжнародного співробітництва (Бойцун Н. Є.) забезпечити відповідно до компетенції супровід виконання робіт, зазначених у Плані наукових та науково-технічних розробок Міністерства енергетики та вугільної промисловості України у сфері паливно-енергетичного комплексу на 2012 рік.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Чеха С. М.

 

Міністр

Ю. Бойко


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості
29.05.2012 N 349


План наукових та науково-технічних розробок Міністерства енергетики та вугільної промисловості України у сфері паливно-енергетичного комплексу на 2012 рік

Шифр і найменування договору, роботи

Організація-виконавець

Терміни виконання (початок - закінчення)

Обсяги фінансування, тис. грн.

Підстава для виконання

Мета і зміст роботи, очікуваний результат

Всього план

В т. ч. на 2012 р.

Прикладні наукові та науково-технічні розробки з пріоритетних напрямів

Роботи, виконання яких розпочато у попередні періоди

Всього

 

2272,8

 

 

Електроенергетика:

Всього

 

247,0

 

 

Розробка положення про технічну політику в електромережевому будівництві для високовольтних та розподільчих мереж

ВП "Науково-технічний центр електроенергетики" ДП НЕК "Укренерго"

2011 - 2012

800,0

120,0

Наказ МПЕ від 01.03.2011 N 41.
Рішення секції "Електроенергетика" НТР Міненерговугілля від 16.05.2011

Метою розроблення засад технічної політики є забезпечення ефективного управління, модернізації та інноваційного розвитку магістральних та розподільних електричних мереж України. Результат: розробка основних вимог до науково-технічної політики в Україні

Розробка нормативного документа "Порядок впровадження новітніх технологій і обладнання в нове будівництво, реконструкцію та технічне переоснащення електричних мереж"

ВП "Науково-технічний центр електроенергетики" ДП НЕК "Укренерго"

2011 - 2012

150,0

100,0

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.03.2006 N 145-р "Про схвалення Енергетичної стратегії України на період до 2030 року". Рішення секції "Електроенергетика" НТР Міненерговугілля від 16.05.2011

Мета: підвищення ефективності та надійності роботи електричних мереж.
Зміст роботи: порядок (механізм) узгодження та застосування на практиці нових матеріалів, обладнання та технологій.
Очікуваний результат: затверджений нормативний документ "Порядок впровадження новітніх технологій і обладнання в нове будівництво, реконструкцію та технічне переоснащення електричних мереж.
Місце впровадження: енергокомпанії України

(до реорганізації ДП "Український науково-дослідний, проектно-вишукувальний та конструкторсько-технологічний інститут "Укрсільенергопроект")

Неврегульованість питань застосування нових матеріалів, обладнання та технологій для будівництва та реконструкції електричних мереж

Розробка "Типових альбомів ізолюючих підвісок ПЛ 110 - 750 кВ з гірляндами з скляних і полімерних ізоляторів, з новими видами арматури для роботи в нормальних і особливо складних районах по метеоумовах і забрудненню атмосфери"

ДП "Науково-дослідний інститут високих напруг"

2011 - 2012

150,0

27,0

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.03.2006 N 145-р "Про схвалення Енергетичної стратегії України на період до 2030 року".
Наказ Мінпаливенерго України від 08.09.2006 N 328, рішення секції "Електроенергетика" НТР Міненерговугілля від 16.05.2011

Мета і зміст роботи - коректування типових альбомів підвісок ПЛ 110 - 750 кВ.
Проведення електричних випробувань ізолюючих підвісок з метою координації електричних характеристик полімерних і скляних гірлянд: визначення розрядних і вольт-секундних характеристик, координація довжини шляху витоку і будівельної висоти полімерних і скляних гірлянд, облік впливу електростатичних екранів, діаметру розщеплювання фазного дроту та ін.
Розробка нових альбомів на скляні гірлянди і полімерні підвіски ПЛ з урахуванням виконаних випробувань, з оновленою зчіпною арматурою і кранами, новими типами скляних і полімерних ізоляторів.
Очікуваний результат - "Типові альбоми ізолюючих підвісок ПЛ 110 - 750 кВ з гірляндами з скляних і полімерних ізоляторів, з новими видами арматури для роботи в нормальних і особливо складних районах по метеоумовах і забрудненню атмосфери"

Нафтова, газова та нафтопереробна промисловість та поновлювальні джерела енергії

Всього

 

765,3

 

 

Розробка програми стабілізації та моніторингу ринку нафтопродуктів в Україні

Дочірнє підприємство "Науково-дослідний Інститут нафтогазової промисловості" НАК "Нафтогаз України"

2011 - 2012

637,0

405,0

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.03.2006 N 145-р "Про схвалення Енергетичної стратегії України на період до 2030 року".
Рішення секції "Нафтова, газова, нафтопереробна промисловість та поновлювальні джерела енергії" від 20.06.2011

Мета: розробити програми стабілізації та моніторингу ринку нафтопродуктів в Україні.
Зміст роботи: передбачається розробити та запропонувати до впровадження комплекс термінових заходів, які б дозволили протягом середньострокової перспективи виправити негативну ситуацію на вітчизняному ринку нафтопродуктів, зменшити обсяги імпорту. Введення системи ліцензування роздрібної торгівлі нафтопродуктами мають супроводжуватись створенням Центру моніторингу ринку нафтопродуктів в Україні, завданням якого буде:
по-перше, здійснення сертифікаційного контролю імпортованих нафтопродуктів, ввезення яких здійснюється в межах придбаних квот;
по-друге, проведення контролю за відповідністю ДСТУ нафтопродуктів, які реалізуються ліцензіатами на внутрішньому ринку.
Очікуваний результат: виконання роботи пропонується у два етапи:
(1) Розроблення концепції Програми;
(2) підготовлення Програми на підставі затвердженої концепції

Розроблення національних стандартів, гармонізованих з міжнародними стандартами серії ISO 13628, Частини 5 - 7 (Проектування та експлуатування систем підводного видобутку)

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

2011 - 2012

150,0

60,3

Розпорядження КМУ N 145-р від 15.03.2006 р. "Про схвалення Енергетичної стратегії України на період до 2030 року". Закон України "Про нафту і газ" від 12.07.2001 N 2665-III.
Рішення секції "Нафтова, газова, нафтопереробна промисловість та поновлювальні джерела енергії" від 20.06.2011

Метою даної роботи є розроблення національних стандартів, ідентичних (відповідно до вимог ДСТУ 1.7:2001) стандартам серії ISO 13628, Частини 5 - 7. Сфера застосування цих стандартів повинна поширюватись на діяльність, пов'язану з проектуванням та експлуатуванням систем підводного видобування. Ці нормативні документи повинні відповідати існуючій системі законодавства та нормативно-технічних документів у нафтогазовій галузі.
Основні проблеми, які вирішуються при створенні НТП:
- основні вимоги та загальні рекомендації щодо комплексного спорудження систем підводного видобування, починаючи від фази проектування, закінчуючи завершенням експлуатації та ліквідацією свердловин;
- визначення технічних вимог для безпечного та відповідного експлуатування і функціональної взаємозамінності гнучких труб;
- вимоги та рекомендації щодо проектування, виготовлення та експлуатування устаткування та систем перекачування від свердловин до сепаратора;
- функціональні вимоги та рекомендації щодо проектування, вибору матеріалів, виготовлення, змін у конструкції, випробування, встановлення та експлуатування систем контролю підводного видобування;
- вимоги і рекомендації щодо проектування, аналізування, матеріалів, вироблення, випробування та експлуатування підводних систем закінчення/ремонту свердловини;
- функціональні вимоги та рекомендації щодо використання інтерфейсів дистанційно керованого обладнання на системах підводного видобутку

Розробка нормативного документа, гармонізованого з європейським стандартом EN-1473 "Installation and equipment for liquefied natural gas - Design of onshore installations" - 
"Установки та устаткування для скрапленого природного газу. Проектування берегових установок", для забезпечення реалізації інвестиційного проекту постачання в Україну скрапленого природного газу

ТОВ "Нафтогазбудінформатика"

2011 - 2013

900,0

300,0

Указ Президента України N 681/2009 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 5 червня 2009 року "Про розвиток ринків паливно-енергетичних ресурсів в рамках реалізації Енергетичної стратегії України на період до 2030 року" стосовно
"...забезпечення диверсифікації джерел, постачальників, маршрутів та способів транспортування природного газу шляхом... поставок зрідженого природного газу з держав Африки і Близького Сходу".
Розпорядження КМУ від 08.12.2010 р. N 2360-р "Про затвердження плану першочергових заходів щодо підготовки і реалізації національного проекту "LNG термінал" - морський термінал з прийому скрапленого природного газу". Рішення секції "Нафтова, газова, нафтопереробна промисловість та поновлювальні джерела енергії" від 20.06.2011

Мета - підвищити рівень енергетичної безпеки держави за рахунок диверсифікації джерел та маршрутів постачання природного газу в Україну шляхом організації доступу до світових ресурсів скрапленого природного газу. Зміст роботи - розробка (адаптація європейських) нормативних документів стосовно проектування берегових установок для прийому скрапленого природного газу з метою забезпечення реалізації інвестиційного проекту постачання в Україну скрапленого природного газу.
Очікуваний результат - затверджений нормативний документ (Державні будівельні норми України) "Установки та устаткування для скрапленого природного газу. Проектування берегових установок".
Місце впровадження - Міненерговуглепром України, Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", підприємства газової галузі України, термінал для регазифікащї скрапленого газу.
Мета - підвищити рівень енергетичної безпеки держави за рахунок диверсифікації джерел та маршрутів постачання природного газу в Україну шляхом організації доступу до світових ресурсів скрапленого природного газу

Атомно-промисловий комплекс

Всього

 

1260,5

 

 

Визначення основних параметрів розвитку ядерно-паливного комплексу України на період до 2030 року

Державний науково-інженерний центр систем контролю та аварійного реагування (ДНІЦСКАР)

2011 - 2012

200,0

100,0

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.03.2006 N 145-р "Про схвалення Енергетичної стратегії України на період до 2030 року".
Рішення секції "Ядерно-енергетичний комплекс" НТР Міненерговугілля від 10.05.2011

Метою роботи є стратегічне планування, прогнозування параметрів ПЕК для вдосконалення системи прийняття керівних рішень в ЯПК.
Завданнями роботи є:
- розвиток моделі енергетичного сектору України з урахуванням нових параметрів Оновленої Енергетичної стратегії 2011 року, що базується на Програмі економічних реформ на 2011 - 2014 роки (Програма) Президента України;
- проведення первинних розрахунків за моделлю енергетичного сектору України;
- підготовка результуючих даних щодо атомної, тепло- та гідроелектричної генерації, транспортування та розподілу електроенергії між основними споживачами (кількість та ціна за роками з 2011 до 2030).
Результатом роботи буде науково-технічний звіт:
- модель енергетичного сектору України, що враховує нові граничні параметри Оновленої Енергетичної стратегії 2011 року;
- результати розрахунків за розвинутою моделлю енергетичного сектору України.
Наведені розрахунки можуть виявити викривлення в цінах та тарифах при виробництві, передачі та розподілі електроенергії між споживачами електроенергії. Результати роботи будуть використовуватися Міністерством енергетики та вугільної промисловості України при прийнятті керівних рішень щодо енергозабезпечення економіки країни

Експертиза проектів нормативних документів ядерно-енергетичного комплексу та супровід їх введення в дію

Державний науково-інженерний центр систем контролю та аварійного реагування (ДНІЦСКАР)

2011 - 2012

190,0

70,0

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.03.2006 N 145-р "Про схвалення Енергетичної стратегії України на період до 2030 року".
Рішення секції "Ядерно-енергетичний комплекс" НТР Міненерговугілля від 10.05.2011

Виконання функцій головної організації із стандартизації в ядерно-енергетичній сфері в частині нормоконтролю, реєстрації, розроблення та перегляду нормативних документів згідно з наказом Мінпаливенерго від 27.12.2006 N 531.
Робота включає:
- контроль відповідності (нормоконтроль) проектів ГНД нормам та вимогам, що встановлені чинними нормативними документами із стандартизації;
- ведення реєстру нормативних документів, що затверджуються, в ядерно-енергетичній сфері;
- ведення фонду контрольних екземплярів та файлів галузевих нормативних документів, що вводяться в дію в сфері ядерної енергетики;
- видавниче редагування нормативних документів за завданнями Міненерговугілля;
- науково-технічний супровід робіт з розробки ГНД в сфері ядерної енергетики, реєстрацію ГСТУ у Держспоживстандарті України;
- розробку переліку галузевих нормативних документів в сфері ядерної енергетики, що потребують перегляду в 2013 р.

Розробка технічного регламенту обладнання, що застосовується у виробництві ядерного палива

ДП "Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки", Славутицька філія

2011 - 2012

290,0

137,0

П. 10 наказу Держспоживстандарту від 09.12.2010 N 562 "Про затвердження робочої програми розроблення технічних регламентів на період до 2020 року".
Рішення секції "Ядерно-енергетичний комплекс" НТР Міненерговугілля від 10.05.2011

Сьогодні в Україні відсутні встановлені вимоги (технічні регламенти, стандарти тощо) до обладнання, що буде виготовлятись та експлуатуватись на заводі з виробництва ядерного палива. Також відсутні підходи до визначення оцінки відповідності обладнання встановленим вимогам до продукції, процесу або системи.
Технічний регламент встановлюватиме необхідні вимоги, що забезпечуватимуть: безпеку випромінювань; ядерну та радіаційну безпеку; промислову безпеку; термічну безпеку; хімічну безпеку; електричну безпеку; біологічну безпеку; вибухобезпечність; механічну безпеку; пожежну безпеку; єдність вимірювань. ТР міститиме вичерпний перелік обладнання, процесів виробництва, експлуатації, зберігання, перевезення, реалізації та утилізації, щодо яких встановлюються його вимоги. ТР буде впроваджено на підприємствах, організаціях, установах ядерно-паливного циклу, у т. ч. у проектних організаціях

Розробка галузевого нормативного документа "Інструкція по проведенню спостережень за осіданням фундаментів, деформаціями конструкцій будівель і споруд та режимом підземних вод на майданчиках теплових та атомних електростанцій"

ДП "Київський інститут інженерних вишукувань і досліджень "Енергопроект"

2011 - 2012

250,0

140,0

Підвищення безпеки експлуатації АЕС і ТЕС, охорона навколишнього середовища. Рішення секції "Ядерно-енергетичний комплекс" НТР Міненерговугілля від 10.05.2011

Розробка нормативного документа на проведення спостережень за осіданням фундаментів, деформаціями конструкцій будівель і споруд та режимом підземних вод на майданчиках теплових та атомних електростанцій дозволить закріпити наявний досвід і виконувати роботи на досконалому рівні науки і техніки, що в кінцевому результаті підвищить умови безпеки при експлуатації ТЕС і АЕС, та своєчасно приймати міри при розробці заходів по захисту навколишнього середовища. Будуть використовуватися проектно-вишукувальними, науково-дослідними та експлуатаційними організаціями та наглядовими органами

Розробка галузевого стандарту "Інструкція з проведення інженерних вишукувань під будівництво атомних електростанцій (АЕС)"

ДП "Київський інститут інженерних вишукувань і досліджень "Енергопроект"

2011 - 2012

250,0

140,0

Рішення секції "Ядерно-енергетичний комплекс" НТР Міненерговугілля від 10.05.2011. Підвищення безпеки експлуатації АЕС

Розробка нормативного документа на проведення інженерних вишукувань для будівництва АЕС дає можливість підвищити якість виконуваних робіт, забезпечити підвищення безпеки експлуатації АЕС та її екологічну складову. НД буде використовуватися проектно-вишукувальними, експлуатаційними організаціями та наглядовими органами

Розробка Кадастру майданчиків під будівництво нових енергоблоків атомних електростанцій

ВАТ Київський НДПКІ "Енергопроект"

2008 - 2012

2950,0

525,0

Розпорядження Кабінету Міністрів від 27.07.2006 N 436-р "Про затвердження плану заходів на 2006 - 2010 роки щодо реалізації Енергетичної стратегії України на період до 2030 року", наказ Мінпаливенерго України від 08.09.2006 N 328 "Про виконання плану заходів на 2006 - 2010 щодо реалізації Енергетичної стратегії України". Рішення секції "Ядерно-енергетичний комплекс" НТР Міненерговугілля від 10.05.2011

Визначення місцезнаходження майбутніх майданчиків та формування кадастру майданчиків під будівництво енергоблоків атомних станцій при будівництві нових енергоблоків атомних електростанцій України

Моніторинг тритію у природних поверхневих водоймах, гідравлічно з'єднаних із скидними каналами та водоймами-охолоджувачами АЕС України

ДНІЦ СКАР

2008 - 2012

694,0

148,5

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.07.2006 N 436-р "Про затвердження плану заходів на 2006 - 2010 роки щодо реалізації Енергетичної стратегії України на період до 2030 року, наказ Мінпаливенерго України від 08.09.2006 N 328 "Про виконання плану заходів на 2006 - 2010 щодо реалізації Енергетичної стратегії України"

Метою даної роботи є виконання моніторингу тритію у природних поверхневих водоймах, гідравлічно з'єднаних із скидними каналами та водоймами-охолоджувачами АЕС України, та розгортання систематичного експериментального вивчення динаміки розповсюдження тритію у поверхневих природних водоймах, гідравлічно з'єднаних із скидними каналами та водоймами-охолоджувачами АЕС України

Нові роботи

Всього

 

9039,3

 

 

Електроенергетика:

Всього

 

4774,1

 

 

Підвищення ефективності системи автоматичного регулювання частоти і потужності та ущільнення графіків електричних навантажень шляхом впровадження електротермічних споживачів-регуляторів в енергосистемі України

Виконавця буде визначено на конкурсних засадах

2012

900,0

900,0

Рішення секції "Електроенергетика" НТР Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 13.04.2012

Розроблення структури системи автоматичного регулювання частоти і потужності, технічних рішень з ущільнення графіків електричних навантажень шляхом впровадження електротермічних споживачів-регуляторів в енергосистемі України.
Результати роботи призначені для використання в системі диспетчерського управління енергосистеми України та в системах теплопостачання

Розробка Програми гармонізації нормативно-технічних вимог Європейського Співтовариства щодо експлуатації систем, у тому числі для аспектів передачі, транскордонних з'єднань, модуляції та загальних стандартів безпеки технічних систем (стандартів Європейського комітету зі стандартизації(CEN), Європейського комітету стандартизації в електротехніці (CENELEC), Союзу з координації передачі електроенергії (UCTE (ENTSO-e))

Виконавця буде визначено на конкурсних засадах

2012

250,00

250,00

Закон України N 2787-VI "Про ратифікацію Протоколу про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства" від 15.12.2010. План заходів з реформування та розвитку енергетичного сектору, який затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України N 408-р від 13.06.2007.
Рішення секції "Електроенергетика" НТР Міненерговугілля від 16.05.2011.
Рішення секції "Електроенергетика" НТР Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 13.04.2012

Мета:
Визначення та систематизація технічних вимог/стандартів (CEN, CENELEC, ENTSO-e), що використовуються в Європейському Співтоваристві;
Аналіз рівня відповідності НТД України європейським вимогам;
Розробка програми гармонізації;
Створення гармонізованої системи НТД України щодо експлуатації енергосистеми України

Перегляд "СНиП II-58-75. Электростанции тепловые", розроблення відомчих будівельних норм

ДП "Львівське конструкторське бюро"

2012

135,0

135,0

Програма перегляду державних будівельних норм і правил на період до 2015 року, затверджена постановою КМУ від 13.04.2011 р. N 471 (Постанова N 471).
Рішення секції "Електроенергетика" НТР Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 13.04.2012

Метою переробки є розроблення нових будівельних норм, які будуть перевірені на відповідність законодавству, і забезпечити галузь сучасною базою будівельних норм з визначенням обов'язкових вимог до будівель та споруд, гармонізувати норми із стандартами ДСТУ.
Остаточна редакція галузевого документа.
Місце впровадження - підприємства та організації, що належать до сфери управління Міненерговугілля України

Перегляд "СНиП 3.05.06-85. Электротехнические устройства", розроблення відомчих будівельних норм

ДП "Львівське конструкторське бюро"

2012

145,0

145,0

Програма перегляду державних будівельних норм і правил на період до 2015 року, затверджена постановою КМУ від 13.04.2011 р. N 471 (Постанова N 471).
Рішення секції "Електроенергетика" НТР Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 13.04.2012.

Метою переробки є розроблення нових будівельних норм, які будуть перевірені на відповідність законодавству і забезпечити галузь сучасною базою будівельних норм з визначенням обов'язкових вимог до будівель та споруд, гармонізувати норми із стандартами ДСТУ.
Остаточна редакція галузевого документа.
Місце впровадження - підприємства та організації, що належать до сфери управління Міненерговугілля України.

Перегляд нормативного документа СОУ-Н МПЕ 40.1.02.307:2005 "Установки спалювання на теплових електростанціях та в котельнях. Організація контролю за викидами в атмосферу"

Виконавця буде визначено на конкурсних засадах

2012

160,0

160,0

Нормативний документ СОУ-Н МПЕ 40.1.02.307: 2005 "Установки спалювання на теплових електростанціях та в котельнях. Організація контролю за викидами в атмосферу", що затверджений наказом Міністерства палива та енергетики України від 19.08.2005 р. N 408, наказ Мінприроди України від 27.06.2006 р. N 309 "Про затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел".
Рішення секції "Електроенергетика" НТР Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 13.04.2012

Метою роботи є перегляд нормативного документа СОУ-Н МПЕ 40.1.02.307: 2005 "Установки спалювання на теплових електростанціях та в котельнях. Організація контролю за викидами в атмосферу", строк першої перевірки якого закінчився в 2010 р.
Вступ України до Європейського енергетичного співтовариства в 2011 р. та коригування планів реконструкції енергетичних потужностей ТЕС України вимагають внесення змін до даного нормативного документа. Особливо це стосується термінів упровадження систем неперервного моніторингу (контролю) викидів забруднюючих речовин, параметрів газопилових потоків, переліку забруднюючих речовин. В ході роботи будуть також розглянуті поточні вимоги українських та європейських нормативних документів з моніторингу викидів забруднюючих речовин.
Місце впровадження - усі теплові електростанції та котельні України

Розробка та затвердження нормативного документа "Сертифікація енергоблоків (агрегатів) та електричних станцій на відповідність вимогам нормованого первинного та вторинного регулювання частоти та активної потужності"

Виконавця буде визначено на конкурсних засадах

2012 - 2013

240,0

180,0

Програма заходів для підготовки проведення модернізації генеруючого обладнання України для забезпечення вимог UCTE, наказ Мінпаливенерго від 14.10.2008 р. N 507 "Про створення робочої групи з питань реконструкції та модернізації генеруючого обладнання для забезпечення регулювання частоти та потужності в ОЕС України".
Програма першочергових організаційно-технічних заходів для підготовки ОЕС України до роботи з об'єднанням європейських держав, що затверджена наказом Мінпаливенерго від 15.10.2009 N 532.
Рішення секції "Електроенергетика" НТР Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 13.04.2012

Розробка нормативного документа з проведення сертифікації готовності енергоблоків (агрегатів) та електричних станцій до участі у регулюванні частоти та потужності в ОЕС України у відповідності до вимог чинних нормативних документів.
Мета і очікуваний результат роботи - нормативне забезпечення сертифікації відповідності енергоблоків (агрегатів) і електричних станцій вимогам чинних нормативних документів до нормованого первинного і автоматичного вторинного регулювання частоти та активної потужності в ОЕС України. Підвищення ефективності регулювання частоти та потужності в ОЕС України, а також готовності ОЕС України до роботи з об'єднанням енергосистем європейських держав.
Місце впровадження: енергоблоки (агрегати) та електричні станції (ТЕС, ГЕС і АЕС) ОЕС України

Розробка методики випробування грозозахисних тросів, а також грозозахисних тросів з оптичним волокном на термічну стійкість, дослідження пошкодження і корозії провідників, затухання оптичних сигналів у місці удару в провід грозового розряду

Виконавця буде визначено на конкурсних засадах

2012 - 2013

170,0

150,0

Рішення секції "Електроенергетика" НТР Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 13.04.2012

Мета роботи - розробка нормативної бази щодо випробувань грозозахисних тросів на термічну стійкість.
Зміст - розробка методики, дослідження пошкоджень і корозії провідників, затухання оптичних сигналів в місці впливу струму блискавки амплітудою 30 - 100 кА, тривалістю 4/10 мкс, 8720 мкс, 1/10 мкс.

Розробка нормативного документа "Застосування та експлуатація обмежувачів перенапруг 220 - 750 кВ"

Виконавця буде визначено на конкурсних засадах

2012 - 2013

400,0

200,0

Рішення секції "Електроенергетика" НТР Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 13.04.2012

Мета роботи - забезпечення енергетичної ефективності ОПН 220 - 750 кВ.
Зміст роботи - розробка регламентних положень, які включають: вимоги щодо конструкції та виконання ОПН 220 - 750 кВ; вимоги до характеристик і пов'язаних з ними процесів проектування, застосування, виробництва, монтажу, експлуатації, перевезення та зберігання

Розробка нормативного документа "Рекомендації щодо застосування підвісних обмежувачів перенапруг 110 - 330 кВ для підвищення грозотривкості повітряних ліній у районах високого питомого опору ґрунту, гірській місцевості, неможливості застосування блискавкозахисних тросів через високі вітро-ожеледеві навантаження"

Виконавця буде визначено на конкурсних засадах

2012 - 2013

400,0

220,0

Рішення секції "Електроенергетика" НТР Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 13.04.2012.

Мета робота - вибір типу ОПН (з іскровим проміжком або без);
- розробка основних необхідних характеристик, енергоємності, пропускної здатності, залишкових напруг, вимог щодо зовнішньої ізоляції;
- регламентні роботи щодо установлення та експлуатації

Перегляд нормативного документа ГКД 34.51.101-96 "Інструкція з вибору та експлуатації зовнішньої ізоляції електроустановок 6 - 750 кВ на підприємствах Міненерго України"

Виконавця буде визначено на конкурсних засадах

2012 - 2013

150,0

100,0

Рішення секції "Електроенергетика" НТР Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 13.04.2012

Мета роботи - нова редакція НД через невідповідність норм з вибору ізоляції ПУЕ:2009, глава 1.9, а також СОУ МПЕ 40.1.51.301:2004, СОУ МПЕ 40.15.302:2006.

Розробка нової редакції Правил улаштування електроустановок (ПУЕ)

Виконавця буде визначено на конкурсних засадах

2012 - 2013

1550,0

1200,0

Рішення секції "Електроенергетика" НТР Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 13.04.2012

Підвищення надійності електропостачання споживачів, зменшення втрат електричної енергії в елементах електричних мереж для людей та довкілля.
Перегляд глав 1.3, 1.5, 2.3, 2.4, 2.5, 4.1 ПУЕ. Автентичний перегляд на українську мову решти глав ПУЕ. Нова редакція ПУЕ дозволить нормувати застосування нових видів обладнання і технологій в будівництві електричних мереж відповідно до вимог розроблювальної Технічної політики. Місце впровадження - ліцензіати з виробництва і передачі електричної енергії в Україні, споживачі електроенергії

Розроблення галузевого класифікатора відходів від процесів згоряння вугілля під час функціонування енергетичних станцій, з виділенням окремого класифікаційного угруповання "мікросфера алюмосилікатна", та встановлення правил його застосування

Виконавця буде визначено на конкурсних засадах

2012

180,0

180,0

Окреме доручення Міністра енергетики та вугільної промисловості України від 12.12.2011 N 01/11-1441 за результатами перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності Бурштинської ТЕС ПАТ "Західенерго", здійсненої Контрольно-ревізійним управлінням Міненерговугілля за інформацією СБУ.
Рішення секції "Електроенергетика" НТР Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 13.04.2012

Упорядкування питань фінансово-господарської діяльності енергогенеруючих компаній, що стосуються реалізації відходів від згоряння вугілля на ТЕС. Удосконалення обліку відходів на ТЕС. Попередження зловживань, які можуть виникати при реалізації відходів, зокрема золи мікросфери

Перегляд ГКД 34.20.503-97 "Методичні вказівки з організації системи експлуатаційного обслуговування повітряних ліній електропередавання напругою 0,4 - 20 кВ, трансформаторних підстанцій напругою 6 - 20 кВ та розподільчих пунктів напругою 6 - 20 кВ"

Виконавця буде визначено на конкурсних засадах

2012 - 2013

180,0

150,0

Вимагає перегляду у зв'язку з численними змінами в нормативних документах. Рішення секції "Електроенергетика" НТР Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 13.04.2012

Мета: якісна організація експлуатації обслуговування повітряних ліній напругою 0,4 - 20 кВ у відповідності до діючих нормативних документів

Перегляд нормативного документа ГКД 34.12.201-97 "Протиаварійні тренування працівників електричних станцій і мереж Міненерго України. Правила проведення"

Виконавця буде визначено на конкурсних засадах

2012 - 2013

250,00

200,00

За результатами проведення галузевого протиаварійного тренування 3 листопада 2011 року.
Рішення секції "Електроенергетика" НТР Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 13.04.2012

Приведення ГКД 34.12.201-97 "Протиаварійні тренування працівників електричних станцій і мереж Міненерго України. Правила проведення" у відповідність до діючої структури енергетичної галузі України

Розробка методичних рекомендацій для аналізу та співставлення енергоефективних технологій та проектів

Виконавця буде визначено на конкурсних засадах

2012 - 2013

440,0

180,0

Рішення секції "Електроенергетика" НТР Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 13.04.2012

Розроблення методичних рекомендацій та обрахування доцільності й обсягів впровадження енергоефективних технологій і проектів у галузях ПЕК.
Буде надано методичні положення з комплексної оцінки ефективності впровадження енергетичних технологій і проектів, оцінено їх ефективність за методом повних енергетичних витрат і еколого-економічної оцінки та обґрунтовано обсяги їх впровадження за критеріями комплексної оцінки

Перегляд нормативного документа РД 34.27.301-91 "Методика испытаний золоулавливающих установок тепловых электростанций и котельных"

Виконавця буде визначено на конкурсних засадах

2012 - 2013

420,0

274,1

Нормативний документ РД 34.27.301-91 "Методика испытаний золоулавливающих установок тепловых электростанций и котельных", що затверджений наказом Главенерго Міністерства енергетики та електрифікації СРСР від 27.03.91 р.
Рішення секції "Електроенергетика" НТР Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 13.04.2012

Метою роботи є перегляд нормативного документа РД 34.27.301-91 "Методика испытаний золоулавливающих установок тепловых электростанций и котельных", строк дії якого закінчився в 2000 р.
Вступ України до Європейського енергетичного співтовариства в 2011 р., необхідність різкого зменшення викидів забруднюючих речовин та проведення адекватних вимірювань їх вмісту і ефективності газоочисного обладнання вимагають перегляду та внесення змін до даного нормативного документа. Особливо це стосується наступного масштабного будівництва установок сіркоочищення та установок комплексного очищення. В ході роботи буде виконано аналіз методики випробувань газоочисних установок в країнах ЄС та Росії. Місце впровадження - усі теплові електростанції та котельні України

Директива 2003/54/ЕС: досвід реалізації в країнах ЄС в рамках процесу формування єдиного ринку електроенергії та перспективи збільшення експорту електроенергії до ЄС, що відкривається для України в контексті членства в Договорі Енергетичного Співтовариства

Виконавця буде визначено на конкурсних засадах

2012

150,0

150,0

Рішення секції "Електроенергетика" НТР Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 13.04.2012

Буде вивченого досвід реалізації в країнах ЄС процесу формування єдиного ринку електроенергії та визначено перспективи збільшення експорту електроенергії до ЄС, що відкриваються для України в контексті членства в Договорі Енергетичного Співтовариства

Нафтова, газова та нафтопереробна промисловість та поновлювальні джерела енергії

Всього

 

2014,0

 

 

Розроблення національних стандартів, гармонізованих з міжнародними стандартами серії ISO 13628, Частини 8 - 10 (Проектування та експлуатування систем підводного видобування)

Виконавця буде визначено на конкурсних засадах

2012 - 2013

140,0

84,0

Розпорядження КМУ N 145-р від 15.03.2006 р. "Про схвалення Енергетичної стратегії України на період до 2030 року". Закон України "Про нафту і газ" від 12.07.2001 N 2665-III.
Рішення секції "Нафтова, газова, нафтопереробна промисловість та поновлювальні джерела енергії" НТР Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 16.03.2012

Метою даної роботи є розроблення національних стандартів, ідентичних (відповідно до вимог ДСТУ 1.7:2001) стандартам серії ISO 13628, Частини 8 - 10. Сфера застосування цих стандартів повинна поширюватись на діяльність, пов'язану з проектуванням та експлуатуванням систем підводного видобування. Ці нормативні документи повинні відповідати існуючій системі законодавства та нормативно-технічних документів у нафтогазовій галузі.
Основні проблеми, які вирішуються при створенні НТП:
- основні вимоги та загальні рекомендації щодо комплексного спорудження систем підводного видобування, починаючи від фази проектування, закінчуючи завершенням експлуатації та ліквідацією свердловин;
- визначення технічних вимог для безпечного та відповідного експлуатування інтерфейсів дистанційно керованих засобів для систем підводного видобування;
- вимоги та рекомендації щодо проектування, виготовлення та експлуатування системи втручання із застосуванням дистанційно керованих інструментальних засобів;
- функціональні вимоги та рекомендації щодо проектування, вибору матеріалів, виготовлення, змін у конструкції, випробування, встановлення та експлуатування гнучких труб, що складаються зі зв'язаних полімерних і металічних шарів;
- функціональні вимоги та рекомендації щодо використання інтерфейсів дистанційно керованого обладнання на системах підводного видобутку

Розробити національні стандарти на біобензин Е-85 та методи його випробування

Виконавця буде визначено на конкурсних засадах

2012 - 2013

1100,0

710,0

Указ Президента України "Про заходи щодо розвитку виробництва палива з біологічної сировини" від 26.09.2003 N 1094/2003, розроблення національного стандарту на біобензини з відновлюваних рослинних ресурсів дозволить зменшити енергетичну залежність України, а також суттєво зменшити негативний вплив транспорту на довкілля. Рішення секції "Нафтова, газова, нафтопереробна промисловість та поновлювальні джерела енергії" НТР Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 16.03.2012

Мета роботи - розробити екологічно чистий вид палива з відновлюваної сировини, аналог європейського біобензину Е-85, спираючись на вивчення світового досвіду. Зміст роботи - викладено у назві.
Очікуваний результат - розроблення національного стандарту на біобензин та методів його випробування дозволить в майбутньому організувати його виробництво в Україні та суттєво зменшити шкідливі викиди вихлопних газів у атмосферу і сприятиме покращенню екологічного стану довкілля.
Місце впровадження - підприємства Міненерговугілля

Розробка нормативного документа, гармонізованого з європейським стандартом EN-14620 "Design and manufacture of site built, vertical, cylindrical, flat-bottomed steel tanks for the storage of refrigerated, liquefied gases with operating temperatures between 0° C and -165° C" -  "Проектування та виробництво сталевих резервуарів, що монтуються на будівельному майданчику, вертикальних, циліндричних, з пласким дном для зберігання охолоджених скраплених газів з робочою температурою від 0° C та -165° C", для забезпечення реалізації інвестиційного проекту постачання в Україну скрапленого природного газу

Виконавця буде визначено на конкурсних засадах

2012 - 2013

900,0

400,0

Указ Президента України від 27.08.2009 N 681/2009 "Про рішення Ради національно безпеки і оборони України від 5 червня 2009 року "Про розвиток ринків паливно-енергетичних ресурсів в рамках реалізації Енергетичної стратегії України на період до 2030 року".
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.12.2010 р. N 2360-р "Про затвердження плану першочергових заходів щодо підготовки і реалізації національного проекту "LNG термінал" - морський термінал з прийому скрапленого природного газу". Рішення секції "Нафтова, газова, нафтопереробна промисловість та поновлювальні джерела енергії" НТР Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 16.03.2012

Мета - підвищити рівень енергетичної безпеки держави за рахунок диверсифікації джерел та маршрутів постачання природного газу в Україну шляхом організації доступу до світових ресурсів СПГ.
Зміст роботи - розробка (адаптація європейських) нормативних документів для забезпечення реалізації інвестиційного проекту постачання в Україну скрапленого природного газу. Очікуваний результат - затверджений пакет нормативних документів, що регламентують нормативно-технічне забезпечення умов проектування та будівництва термінале з прийому CGU в Україні.
Місце впровадження - Міненерговугілля України, Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", підприємства газової галузі України, термінал для регазифікації скрапленого газу

Розроблення СОУ "Макет робочого проекту на спорудження свердловин на газ і нафту"

Виконавця буде визначено на конкурсних засадах

2012 - 2013

220,0

110,0

Наказ Мінпаливенерго від 19.06.2002 N 364 "Про чинність галузевих нормативних документів колишнього СРСР".
Рішення секції "Нафтова, газова, нафтопереробна промисловість та поновлювальні джерела енергії" НТР Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 16.03.2012

Розроблення СОУ

Розроблення СОУ "Склад, порядок розроблення, узгодження та затвердження проектно-кошторисної документації на споруджування свердловин на газ і нафту"

Виконавця буде визначено на конкурсних засадах

2012 - 2013

180,0

90,0

Наказ Мінпаливенерго від 19.06.2002 N 364 "Про чинність галузевих нормативних документів колишнього СРСР".
Рішення секції "Нафтова, газова, нафтопереробна промисловість та поновлювальні джерела енергії" НТР Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 16.03.2012

Розроблення СОУ

Розроблення ДСТУ "Промисловість нафтова і газова. Матеріали для промивальних рідин. Технічні вимоги і випробування", гармонізація ISO 13500:1998 Petroleum and natural gas industries. Drilling fluid materials. Specifications and tests

Виконавця буде визначено на конкурсних засадах

2012 - 2013

220,0

110,0

Впровадження міжнародних, регіональних та національних стандартів інших країн як національних стандартів України.
Рішення секції "Нафтова, газова, нафтопереробна промисловість та поновлювальні джерела енергії" НТР Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 16.03.2012

Розроблення ДСТУ

Розроблення ДСТУ "Промисловість нафтова і газова. Промивальні рідини. Лабораторні випробування", гармонізація ISO 10416:2002 Petroleum and natural gas industries. Drilling fluids. Laboratory resting

Виконавця буде визначено на конкурсних засадах

2012 - 2013

220,0

110,0

Впровадження міжнародних, регіональних та національних стандартів інших країн як національних стандартів України.
Рішення секції "Нафтова, газова, нафтопереробна промисловість та поновлювальні джерела енергії" НТР Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 16.03.2012

Розроблення ДСТУ

Розроблення попередніх обґрунтовуючих матеріалів щодо виробництва в Україні нафтових сульфоналів та інших поверхнево-активних речовин (ПАР) для збільшення нафтовидобутку та нафтовіддачі виснажених нафтових родовищ

Виконавця буде визначено на конкурсних засадах

2012 - 2013

1180,0

400,0

Відсутність вітчизняного виробництва нафтових сульфоналів та інших поверхнево-активних речовин (ПАР) для збільшення нафтовидобутку та нафтовіддачі виснажених нафтових родовищ.
Рішення секції "Нафтова, газова, нафтопереробна промисловість та поновлювальні джерела енергії" НТР Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 16.03.2012

Організація виробництва в Україні нафтових сульфоналів та інших поверхнево-активних речовин (ПАР) для збільшення нафтовидобутку та нафтовіддачі виснажених нафтових родовищ

Атомно-промисловий комплекс

Всього

 

1651,2

 

 

Розробка проекту Державної цільової економічної програми розвитку ядерної енергетики України

Виконавця буде визначено на конкурсних засадах

2012

500,0

500,0

П. 2.1 Плану заходів Мінпаливенерго, спрямованих на реалізацію пріоритетів діяльності КМУ з питань, що належать до компетенції Мінпаливенерго, затвердженого наказом Мінпаливенерго від 14.05.2008 N 265.
Рішення секції "Ядерно-енергетичний комплекс" НТР Міненерговугілля від 28.02.2012 р.

Планування подальшого розвитку ядерно-енергетичного комплексу України

Розроблення методики врахування природного урану в загальному балансі виробництва і споживання первинних енергоресурсів України

Виконавця буде визначено на конкурсних засадах

2012

200,0

200,0

Указ Президента України від 27.08.2009 N 681/2009 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 05 червня 2009 року "Про розвиток ринків паливно-енергетичних ресурсів в рамках реалізації Енергетичної стратегії України на період до 2030 року".
Рішення секції "Ядерно-енергетичний комплекс" НТР Міненерговугілля від 28.02.2012 р.

Розроблення методики врахування природного урану в загальному балансі виробництва і споживання первинних енергоресурсів України.
Використання методики передбачається під час складання балансу енергоресурсів

Розробка нової редакції керівного нормативного документа КНД 95.2.01.07.001-97 "Система стандартів безпеки праці. Безпека праці при роботі самохідної техніки в підземних умовах. Загальні вимоги безпеки"

Виконавця буде визначено на конкурсних засадах

2012

142,0

142,0

Рішення секції "Ядерно-енергетичний комплекс" НТР Міненерговугілля від 28.02.2012 р.

Метою розробки нової редакції КНД "Система стандартів безпеки праці при роботі самохідної техніки в підземних умовах. Загальні вимоги безпеки" є приведення його у відповідність до вимог чинних НД.
Застосування КНД дозволить установити загальні вимоги безпеки при роботі самохідної техніки при добуванні сировини підземним способом на гірничодобувних підприємствах Міненерговугілля України

Розробка галузевого НД, який встановлює методи та процедури виконання польових та лабораторних робіт з дослідження радіаційного стану вод поверхневих водойм для виявлення впливу на них підприємств ядерно-енергетичного комплексу України

ДНІЦ СКАР

2012

99,6

99,6

Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", ст. 4, 7.
Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища" від 25.06.91 N 1264-XII,ст. 21, 22, 54. Указ Президента України від 12.05.2011 N 585/2011 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 8 квітня 2011 року "Про підвищення безпеки експлуатації атомних електростанцій України" (Указ N 585/2011). Водний кодекс України.
Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 8 квітня 2011 року "Про підвищення безпеки експлуатації атомних електростанцій України", п. 3 (Рішення).
Закон України "Про видобування і переробку уранових руд" від 19.11.97 N 645/97-ВР, ст. 11.
Закон України "Про доступ до публічної інформації" від 13.01.2011 N 2939-VI, ст. 13 (Закон N 2939-VI), 14 (Закон N 2939-VI).
Закон України "Про ратифікацію Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля" від 06.07.99 N 832-XIV, ст. 3, 5.
Рішення секції "Ядерно-енергетичний комплекс" НТР Міненерговугілля від 28.02.2012 р.

Мета роботи - розроблення галузевого НД "Виконання польових та лабораторних робіт з дослідження радіаційного стану вод поверхневих водойм для виявлення впливу на них підприємств ядерно-енергетичного комплексу України. Методичні рекомендації".
В ході виконання роботи буде розроблений НД, який містить методичні рекомендації щодо виконання польових та лабораторних робіт з дослідження радіаційних показників стану вод поверхневих водойм, що дозволить гармонізувати методи, процедури та порядок радіаційного моніторингу стану поверхневих вод в зонах впливу підприємств ЯЕК (відбору, підготовки вимірювальних зразків, визначення об'ємної активності гамма-, бета- та альфа-активних природних та техногенних радіонуклідів у пробах води).
Результати роботи будуть впроваджені у профільних галузевих радіоекологічних лабораторіях, лабораторіях підприємств ЯЕК, інших організаціях при проведенні комплексного радіоекологічного контролю/моніторингу можливість різним лабораторіям обґрунтовано виконувати такі роботи гармонізованими підходами

Розробка галузевого положення про введення в експлуатацію нових засобів для дезактивації

Виконавця буде визначено на конкурсних засадах

2012

160,0

160,0

П. 5.2 Вимог до програми забезпечення якості на всіх етапах життєвого циклу ядерних установок (НП 306.5.02/3.017-99).
П. 5.1.1 Загальних положень безпеки атомних станцій (НП 306.2.141-2008).
Рішення секції "Ядерно-енергетичний комплекс" НТР Міненерговугілля від 28.02.2012 р.

Метою роботи є уніфікація процедури введення у використання нових засобів для дезактивації на АЕС, заощадження часу та зусиль при підготовці і узгодженні необхідних документів.
Результати даної роботи будуть використані на АЕС при введенні в експлуатацію нових засобів для дезактивації

Перегляд Концепції зняття з експлуатації діючих атомних електростанцій України

ДНІЦ СКАР

2012

99,6

99,6

Концепція зняття з експлуатації діючих атомних електростанцій України, затверджена наказом Мінпаливенерго 12 травня 2004 року, підлягає перегляду:
• планово через кожні 5 років;
• в разі істотних змін у планах подальшої експлуатації діючих АЕС України (є рішення щодо продовження ресурсу на 20 років для енергоблоків N 1, 2 РАЕС;
• в разі істотних змін умов та вимог до ЗЕ АЕС, визначених нормативно-правовими актами та нормативними документами. (Введений в дію НП 306.2.141-2008 Загальні положення безпеки атомних станцій). Рекомендації місії МАГАТЕ за результатами перевірки проведення самооцінки АЕС України на відповідність стандартам МАГАТЕ по розділу 2 Завдання 3 "Зняття з експлуатації", виконаної в лютому 2009 року. Рішення секції "Ядерно-енергетичний комплекс" НТР Міненерговугілля від 28.02.2012 р.

Метою роботи є плановий перегляд документа "Концепція зняття з експлуатації діючих атомних електростанцій України" з урахуванням зауважень Держатомрегулювання, змін законодавства, що мали місце з моменту затвердження діючого документа, та рекомендацій місій МАГАТЕ на АЕС України в 2009 році

Розробка та проведення досліджень щодо впливу змін температури та напруженого стану на переорієнтацію гідридів в оболонках твелів ВЯП

Виконавця буде визначено на конкурсних засадах

2012

300,0

300,0

Проект координованих досліджень МАГАТЕ по демонстрації поведінки відпрацьованого палива та відповідних елементів систем в умовах надтривалого зберігання (Т1.30. 14).
Проект координованих досліджень МАГАТЕ: "Hydrogen and hydride induced degradation of the mechanical properties of zirconium based alloys" з рекомендацією про необхідність проведення досліджень в даному напрямку (IAEA Research Contract No: 16863).
Закон України "Про поводження з радіоактивними відходами" від 30.06.95 N 255/95-ВР.
Загальнодержавна цільова екологічна програма поводження з радіоактивними відходами, прийнята Законом України від 17.09.2008 N 516-VI. Рішення секції "Ядерно-енергетичний комплекс" НТР Міненерговугілля від 28.02.2012 р.

Метою роботи є оцінювання деградаційного впливу водню, накопиченого у відпрацьованому ядерному паливі при експлуатації та генеруючого в ньому при подальших операціях з ВЯП, включаючи витримку в басейні витримки, транспортування, перевантаження та тривале сухе зберігання. Будуть отримані відомості про вплив транспортування, перевантаження і подальшого тривалого зберігання в сухому сховищі на переорієнтацію гідридів, які необхідні при вирішенні питання про можливість тривалого зберігання ВЯП в сухих сховищах України (50 - 100 років).

Вплив концентрацій КОН і LiOH на кінетичні параметри окислення цирконієвих сплавів при переході на підвищене вигорання палива/збільшений паливний цикл

Виконавця буде визначено на конкурсних засадах

2012 - 2013

300,0

150,0

Рекомендації технічного документа МАГАТЕ: Optimization of Water Chemistry to Ensure Reliable Water Reactor Fuel Performance at High Burnup and in Ageing Plant (FUWAC). IAEA-TECDOC-1666.
Рішення секції "Ядерно-енергетичний комплекс" НТР Міненерговугілля від 28.02.2012 р.

Мета роботи - визначення впливу підвищеної концентрації гідроксиду калія при підвищенні вигорання палива до 70 МВт доб/т U на корозійну стійкість цирконієвого сплаву Е110. Розгляд можливості заміни КОН на LiOH для зниження кількості РАВ при збільшенні тривалості паливної кампанії

Фізичний захист та безпека у паливно-енергетичному комплексі

Всього

 

600,0

 

 

Розроблення методології планування та проведення наукових досліджень та інженерно-технічних розробок з протидії технологічному (ядерному) тероризму

СНУЯЕтаП

2012

40,0

40,0

П. 33 Плану заходів з протидії тероризму на 2011 - 2013 роки, затверджений Указом Президента України від 02.09.2011 N 898/2011.
Рішення секції "Безпека та фізичний захист у паливно-енергетичному комплексі" НТР Міненерговугілля від 17.02.2012 р.

Мета: уніфікація та впорядкування науково-дослідної діяльності з питань протидії технологічному (ядерному) тероризму.
Зміст роботи: створення методології планування та проведення досліджень з протидії тероризму. Очікуваний результат: впорядкування науково-дослідної діяльності з питань протидії тероризму, визначення пріоритетності завдань

Розроблення Концепції створення і функціонування системи медицини праці в паливно-енергетичному комплексі України

Виконавця буде визначено на конкурсних засадах

2012

150,0

150,0

Високий рівень професійної та виробничо обумовленої патології, захворюваності з тимчасовою та стійкою втратою працездатності, відсутність системності в наданні медико-санітарної допомоги працівникам паливно-енергетичного комплексу.
Рішення секції "Безпека та фізичний захист у паливно-енергетичному комплексі" НТР Міненерговугілля від 17.02.2012 р.

Мета: розроблення Концепції створення та функціонування системи медицини праці в паливно-енергетичному комплексі.
Очікуваний результат: попередження розвитку та прогресування професійних та виробничо обумовлених захворювань у працівників паливно-енергетичного комплексу (ПЕК) та зниження їх соціально-економічних наслідків. Зниження захворюваності з тимчасовою та стійкою втратою працездатності на 7 - 9 %, раптових серцевих смертей на робочих місцях - на 10 - 12 %. Місце впровадження: підприємства ПЕК (нафто- та газодобувних теплових та атомних електростанціях тощо)

Розроблення Порядку реагування підрозділів Міненерговугілля України у разі радіаційної аварії на радіаційно-ядерних об'єктах підприємств, що входять до сфери управління Міністерства

Виконавця буде визначено на конкурсних засадах

2012 - 2013

215,0

120,0

Ст. 21 Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку". П. 5.4 Плану реагування на радіаційні аварії, затвердженого спільним наказом Держатомрегулювання та МНС України від 17.05.2004 N 87/211, зареєстр. в Мін'юсті 10.06.2004 за N 720/9319.
Рішення секції "Безпека та фізичний захист у паливно-енергетичному комплексі" НТР Міненерговугілля від 17.02.2012 р.

Мета: на підставі здійснення юридичного аналізу існуючих нормативних документів, опрацювання існуючої практики і з урахуванням досвіду навчань на АЕС України з перевірки стану готовності до реагування на радіаційні аварії. Очікуваний результат: розроблення Порядку дій керівництва та структурних підрозділів органу державного управління (Міненерговугілля) в разі радіаційної аварії на радіаційно-ядерному об'єкті. За результатами роботи підготовка проекту нормативного акта, який буде затверджено наказом Міненерговугілля. Місце впровадження: підприємства ПЕК

Розробка Положення з обстеження підприємств паливно-енергетичного комплексу під час виконання заходів та вимог нормативних документів з питань пожежної безпеки

Дії "Львівське конструкторське бюро"

2012 - 2013

99,0

70,0

Ст. 4 Закону України "Про пожежну безпеку України". Рішення секції "Безпека та фізичний захист у паливно-енергетичному комплексі" НТР Міненерговугілля від 17.02.2012 р.

Мета: підвищення рівня кваліфікації працівників та їх відповідальності під час перевірки об'єктів ПЕК. Очікуваний результат: перша редакція Положення з обстеження підприємств паливно-енергетичного комплексу під час виконання заходів та вимог нормативних документів з питань пожежної безпеки. Місце впровадження: підприємства ПЕК

Розробка проекту Концепції державної системи заходів щодо забезпечення готовності до ліквідації радіаційних аварій. Розробка пропозицій по вдосконаленню чинних нормативно-правових актів у цій галузі з метою врахування міжнародних рекомендацій МАГАТЕ

Виконавця буде визначено на конкурсних засадах

2012 - 2013

195,0

120,0

Вимоги ст. 21 Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку".
Вимоги п. 5.4 Плану реагування на радіаційні аварії, затвердженого спільним наказом Держатомрегулювання та МНС України від 17.05.2004 N 87/211, затвердженого в Мін'юсті України 10.06.2004 за N 720/9319.
Рішення секції "Безпека та фізичний захист у паливно-енергетичному комплексі" НТР Міненерговугілля від 17.02.2012 р.

Мета: підготовка Концепції державної системи заходів щодо забезпечення готовності до ліквідації радіаційних аварій на підставі здійснення порівняльного аналізу чинних нормативно-правових актів загальнодержавного рівня в сфері готовності до реагування на радіаційні аварії, а також нормативних документів НАЕК "Енергоатом" та СНУЯЕтаП у цій сфері.
Очікуваний результат: розробка конкретних проектів змін до зазначених документів з метою підвищення рівня готовності підрозділів Міненерговугілля до реагування в разі радіаційної аварії та приведення їх у відповідність до рекомендацій МАГАТЕ.
Місце впровадження: проекти змін до нормативних документів будуть впроваджені наказами МЕВ

Перегляд Інструкції про порядок дій персоналу підприємств паливно-енергетичного комплексу під час гасіння пожеж і ліквідації наслідків аварій в резервуарних парках

ДП "Львівське конструкторське бюро"

2012 - 2013

97,0

60,0

Рішення секції "Безпека та фізичний захист у паливно-енергетичному комплексі" НТР Міненерговугілля від 17.02.2012 р.

Мета: забезпечення ефективності і безпеки роботи персоналу підприємств та особового складу державної пожежної охорони під час гасіння пожеж в резервуарних парках.
Очікуваний результат: розроблення Інструкції. Місце впровадження: підприємства ПЕК

Перегляд ГКД 34.10.384-98 "Норми аварійного запасу електроустаткування, будівельних конструкцій та матеріалів для електричних мереж напругою від 0,38 до 150 кВ"

ВП "Науково-технічний центр електроенергетики" ДП НЕК "Укренерго"

2012

40,0

40,0

Рішення Колегії МЕВ від 11.11.2011. Рішення секції "Безпека та фізичний захист у паливно-енергетичному комплексі" НТР Міненерговугілля від 17.02.2012 р.

Мета: перегляд чинного нормативного документа, підвищення відповідальності керівників підприємств щодо створення матеріального резерву на випадок виникнення надзвичайної ситуації. Очікуваний результат: перегляд та підготовка нової редакції нормативу. Місце впровадження: підприємства ПЕК

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали