Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту Міністерства освіти і науки України на 2020 рік

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 17 січня 2020 року N 60

Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту Міністерства освіти і науки України на 2020 рік

На виконання підпункту 1 пункту 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2019 р. N 1316-р "Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту на 2020 рік" (План N 1316-р) наказую:

1. Затвердити план основних заходів цивільного захисту Міністерства освіти і науки України на 2020 рік (далі - план заходів), що додається.

2. Структурним підрозділам Міністерства освіти і науки України відповідно до компетенції забезпечити виконання плану заходів та подати сектору мобілізаційної роботи, цивільного захисту та безпеки життєдіяльності інформацію про хід виконання плану заходів: у першому півріччі - до 1 липня 2020 року, за рік - до 25 січня 2021 року.

3. Департаментам (управлінням) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій, закладам вищої освіти, підприємствам, установам і організаціям, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України:

1) забезпечити виконання плану заходів;

2) подати Міністерству освіти і науки України:

інформацію про хід виконання плану заходів: у першому півріччі - до 1 липня 2020 року, за рік - до 25 січня 2021 року;

пропозиції до проекту плану основних заходів цивільного захисту Міністерства освіти і науки України на 2021 рік - до 1 липня 2020 року.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Коржевського П. М.

 

Міністр

Г. Новосад

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
17 січня 2020 року N 60

ПЛАН
основних заходів цивільного захисту Міністерства освіти і науки України на 2020 рік

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Строк виконання

Заходи з удосконалення єдиної державної системи цивільного захисту

1. Участь у веденні загальнодержавного електронного обліку захисних споруд цивільного захисту, здійснення звірки електронного та документального обліку захисних споруд цивільного захисту з ДСНС та закладами освіти, підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери управління МОН.

Сектор мобілізаційної роботи, цивільного захисту та безпеки життєдіяльності МОН, департаменти (управління) освіти і науки управління обласних, Київської міської державних адміністрацій, підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління МОН

до 25 грудня

2. Забезпечення придбання засобів радіаційного та хімічного захисту для працівників закладів освіти, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МОН, розташованих у зоні можливого радіаційного і хімічного забруднення (рівень забезпечення - не менше 70 відсотків потреби).

Заклади освіти, підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління МОН (за згодою)

до 25 грудня

Заходи з підготовки та визначення стану готовності до виконання завдань за призначенням органів управління, сил та засобів функціональної підсистеми навчання дітей дошкільного віку, учнів та студентів діям у надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки життєдіяльності) єдиної державної системи цивільного захисту

3. Сприяння організації та проведенню комплексу відповідних організаційних заходів щодо запобігання виникненню:

 

 

1) пожеж у лісах та сільськогосподарських угіддях протягом пожежонебезпечного періоду за участю відповідних фахівців Держлісагентства, ДСНС та Національної поліції;

Департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської держадміністрацій (за згодою)

квітень

2) нещасних випадків з людьми на водних об'єктах за участю відповідних фахівців ДСНС та Національної поліції.

Департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської держадміністрацій

квітень - травень

4. Організація та проведення:

 

 

1) об'єктового тренування з питань цивільного захисту у закладах вищої освіти з відпрацюванням питань евакуації у разі виникнення та/або загрози виникнення надзвичайної ситуації;

Керівники закладів вищої освіти

до 25 грудня

2) практичного тренування щодо забезпечення безпечної та швидкої евакуації учасників освітнього процесу (не рідше одного разу на півроку, а в установах сезонного типу - на початку кожної зміни).

Керівники закладів освіти, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МОН

до 15 грудня

Заходи з контролю за станом упровадження заходів у сфері техногенної, пожежної безпеки, цивільного захисту та запобігання надзвичайним ситуаціям на державному, регіональному, місцевому та об'єктовому рівні

5. Підготовка та проведення перевірки стану організації роботи з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки:

 

 

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Сектор мобілізаційної роботи, цивільного захисту та безпеки життєдіяльності МОН

квітень

Житомирський державний технологічний університет

- " -

травень

Одеська національна академія харчових технологій

- " -

вересень

Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"

- " -

жовтень

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Сектор мобілізаційної роботи, цивільного захисту та безпеки життєдіяльності МОН

листопад

Заходи з підготовки керівного складу і фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів цивільного захисту, та населення до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій

6. Функціональне навчання керівного складу і фахівців центральних та місцевих органів виконавчої влади, виконавчих органів місцевих рад, підприємств, установ та організацій в Інституті державного управління у сфері цивільного захисту та обласних навчально-методичних центрах сфери цивільного захисту.

Керівний склад і фахівці структурних підрозділів МОН, департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської держадміністрацій, заклади вищої освіти, підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління МОН (за згодою)

до 25 грудня

7. Участь у заходах, що проводяться Державною службою України з надзвичайних ситуацій:
1) зборах з керівниками підрозділів (працівниками) з питань цивільного захисту щодо організації та здійснення заходів цивільного захисту:

 

 

місцевих органів виконавчої влади

Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації (за згодою)

жовтень

центральних органів виконавчої влади та інших органів державної влади

Сектор мобілізаційної роботи, цивільного захисту та безпеки життєдіяльності МОН (за згодою)

листопад

2) контролю та моніторингу якості підготовки з питань навчання діям у надзвичайних ситуаціях у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та післядипломної освіти, навчально-методичних центрах цивільного захисту в таких областях:

Сектор мобілізаційної роботи, цивільного захисту та безпеки життєдіяльності МОН, департаменти (управління) освіти і науки відповідних обласних державних адміністрацій (за згодою)

 

Тернопільській

 

лютий

Черкаській

 

квітень

Кіровоградській

 

червень

Вінницькій

 

вересень

3) контролю та моніторингу якості підготовки з питань навчання діям у надзвичайних ситуаціях у закладах вищої освіти:

Сектор мобілізаційної роботи, цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, директорат вищої освіти і освіти дорослих МОН (за згодою)

 

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

 

лютий

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

 

квітень

Центральноукраїнський національний технічний університет

 

червень

Вінницький національний технічний університет

 

вересень

4) проведення серед населення просвітницької роботи із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, пов'язаних з небезпечними інфекційними захворюваннями, масовими неінфекційними захворюваннями (отруєннями) із залученням фахівців МОЗ;

Департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій (за згодою)

до 15 грудня

5) громадських акціях "Запобігти. Врятувати. Допомогти" та "Герой-рятувальник року";

Департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій (за згодою)

- " -

6) навчально-методичних зборів з уповноваженими представниками центральних органів виконавчої влади щодо планування, підготовки та проведення евакуаційних заходів;

Сектор мобілізаційної роботи, цивільного захисту та безпеки життєдіяльності МОН (за згодою)

квітень

7) створення циклу тематичних теле- та радіопередач, сюжетів соціальної реклами з основ безпеки життєдіяльності з урахуванням потреб осіб з інвалідністю.

Департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської держадміністрацій, органи місцевого самоврядування, директорати професійної, дошкільної та шкільної освіти, вищої освіти і освіти дорослих, сектор мобілізаційної роботи, цивільного захисту та безпеки життєдіяльності МОН, Інститут модернізації змісту освіти (за згодою)

до 15 грудня

8. Організація і проведення:

 

 

1) у закладах професійної (професійно-технічної), загальної середньої освіти - Дня цивільного захисту та Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності;

Департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської держадміністрацій, органи місцевого самоврядування, директорати професійної, дошкільної та шкільної освіти, сектор мобілізаційної роботи, цивільного захисту та безпеки життєдіяльності МОН (за згодою)

до 15 грудня

2) у закладах дошкільної освіти - Тижня безпеки дитини;

Департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської держадміністрацій, органи місцевого самоврядування, директорат дошкільної та шкільної освіти, сектор мобілізаційної роботи, цивільного захисту та безпеки життєдіяльності МОН (за згодою)

- " -

3) заходів з популяризації культури безпеки життєдіяльності серед дітей і молоді шляхом проведення шкільних, районних (міських), обласних та всеукраїнських змагань, навчально-тренувальних зборів і організації навчальних таборів.

Департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської держадміністрацій, органи місцевого самоврядування, директорат дошкільної та шкільної освіти МОН, Інститут модернізації змісту освіти (за згодою)

- " -

 

Завідувач сектору мобілізаційної
роботи, цивільного захисту та
безпеки життєдіяльності

А. А. Цимбал
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали