Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Плану підготовки проєктів регуляторних актів у Міністерстві інфраструктури України на 2020 рік

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 13 грудня 2019 року N 868

Про затвердження Плану підготовки проєктів регуляторних актів у Міністерстві інфраструктури України на 2020 рік

На виконання вимог статті 7 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" наказую:

1. Затвердити План підготовки проєктів регуляторних актів у Міністерстві інфраструктури України на 2020 рік (далі - План), що додається.

2. Керівникам центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури України, структурних підрозділів апарату Міністерства:

1) у разі підготовки проєктів регуляторних актів, які не внесено до Плану, забезпечити внесення відповідних змін до Плану відповідно до вимог статті 7 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності";

2) надати до 21 листопада 2020 року Юридичному департаменту пропозиції до Плану підготовки проєктів регуляторних актів у Міністерстві інфраструктури України на 2021 рік.

3. Юридичному департаменту забезпечити оприлюднення Плану на офіційному вебсайті Міністерства інфраструктури України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Юридичного департаменту Д. Шевченка.

 

Міністр

В. Криклій

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства інфраструктури України
13 грудня 2019 року N 868

План підготовки проєктів регуляторних актів у Міністерстві інфраструктури України на 2020 рік

N з/п

Назва проєкту регуляторного акта

Обґрунтування необхідності прийняття регуляторного акта

Термін підготовки проєкту регуляторного акта

Центральні органи виконавчої влади, структурні підрозділи, що розроблятимуть регуляторний акт

1

Проєкт Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту"

Закони України "Про природні монополії", "Про ціни і ціноутворення" (Закон N 5007-VI), Указ Президента України від 08.11.2019 N 837 "Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави" (Указ N 837/2019)

I квартал

Директорат стратегічного планування та європейської інтеграції

2

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Державної програми контролю якості забезпечення авіаційної безпеки цивільної авіації"

Пункт 175 Державної програми авіаційної безпеки цивільної авіації, затвердженої Законом України від 21.03.2017 N 1965-VIII (Закон N 1965-VIII)

I квартал

Державна авіаційна служба України

3

Проєкт наказу Міністерства інфраструктури України "Про затвердження Змін до Положення про робочий час та час відпочинку плаваючого складу морського і річкового транспорту України"

Імплементація законодавства Європейського Союзу в національне законодавство України, що сприятиме виконанню зобов'язань України в сфері європейської інтеграції

I квартал

Директорат морського та річкового транспорту
Державна служба морського та річкового транспорту України

4

Проєкт наказу Міністерства інфраструктури України "Про затвердження Змін до Положення про порядок видачі посвідчення судноводія торговельного судна, яке допущено до плавання судноплавними річковими внутрішніми водними шляхами"

Встановлення єдиних вимог до зразка, технічного опису та елементів захисту бланка Посвідчення судноводія для роботи на внутрішніх водних шляхах України (Положення N 490) та на Європейських внутрішніх водних шляхах (Положення N 490) у вигляді пластикової картки, для запобігання можливості незаконного відтворення бланків засобами оргтехніки та загальної поліграфії

I квартал

Директорат морського та річкового транспорту
Державна служба морського та річкового транспорту України

5

Проєкт наказу Міністерства інфраструктури України "Про затвердження Правил експлуатації трамвая і тролейбуса"

Частина друга статті 17 Закону України "Про міський електричний транспорт", Положення про Міністерство інфраструктури України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 30.06.2015 N 460 (Постанова N 460)

I квартал

Департамент стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень

6

Проєкт наказу Міністерства інфраструктури України "Про затвердження Інструкції з оцінки рівня загрози безпеці цивільної авіації України"

Повітряний кодекс України ( N 3393-VI), Державна програма авіаційної безпеки цивільної авіації, затвердженої Законом України від 21.03.2017 N 1965-VIII (Закон N 1965-VIII), та Додаток 17 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію "Безпека. Захист міжнародної цивільної авіації від актів незаконного втручання"

I квартал

Директорат авіаційного транспорту

7

Проєкт наказу Міністерства інфраструктури України "Про затвердження Змін до Порядку формування, затвердження та ведення реєстру міжнародних, міжміських та приміських автобусних маршрутів загального користування"

Впорядкування внутрішніх та міжнародних перевезень пасажирів автобусами

I - II квартали

Департамент стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень

8

Проєкт наказу Міністерства інфраструктури України "Про затвердження Змін до Порядку визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та режимами руху"

Впорядкування внутрішніх перевезень пасажирів автобусами в залежності від ступеню комфортності автобусів

I - III квартали

Департамент стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень

9

Проєкт наказу Міністерства інфраструктури України "Про затвердження Змін до Порядку розроблення та затвердження паспорта автобусного маршруту"

Впорядкування внутрішніх перевезень пасажирів автобусами

I - III квартали

Департамент стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень

10

Проєкт наказу Міністерства інфраструктури України "Про затвердження Змін до Форми дозволу на перевезення пасажирів на міжобласних маршрутах загального користування та Порядку видачі та анулювання дозволу на перевезення пасажирів на міжобласних маршрутах загального користування"

Приведення деяких наказів у відповідність з вимогами законів України та актів Кабінету Міністрів України

I - III квартал

Департамент стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень

11

Проєкт наказу Міністерства інфраструктури України "Про затвердження Змін до Порядку організації перевезень пасажирів та багажу автомобільним транспортом"

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.02.97 N 176 "Про затвердження Правил падання послуг пасажирського автомобільного транспорту", постанова Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 N 1081 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування"

I - III квартали

Директорат цифрової інфраструктури на транспорті
Департамент стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень

12

Проєкт Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв'язку із прийняттям Закону України "Про мультимодальні перевезення"

Стимулювання розвитку мультимодальних перевезень шляхом надання податкових пільг для платників податків у сфері мультимодальних перевезень

II квартал

Директорат стратегічного планування та європейської інтеграції

13

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до розмірів плати за проходження суден шлюзами Дніпровського каскаду"

Забезпечення фінансування витрат на утримання стратегічних об'єктів річкової транспортної інфраструктури - судноплавних шлюзів Дніпровського каскаду водосховищ

II квартал

Директорат морського та річкового транспорту

14

Проєкт наказу Міністерства інфраструктури України "Про затвердження Правил проведення аварійно-рятувальних робіт на повітряному транспорті"

Повітряний кодекс України ( N 3393-VI) та рекомендована практика Міжнародної організації цивільної авіації ICAO

II квартал

Директорат авіаційного транспорту

15

Проєкт наказу Міністерства інфраструктури України "Про внесення змін до Положення про знаки поштової оплати"

Врегулювання питань випуску поштових марок, маркованих конвертів і карток, використання спеціального поштового штемпеля та розповсюдження знаків поштової оплати як національним оператором, так і іншими суб'єктами господарювання на договірних засадах з ним

II квартал

Директорат цифрової інфраструктури на транспорті

16

Проєкт постанови Кабінету Міністрів "Про внесення змін до Правил надання послуг поштового зв'язку"

Вдосконалення нормативно-правового регулювання в галузі поштового зв'язку

III квартал

Директорат цифрової інфраструктури на транспорті

17

Проєкт наказу Міністерства інфраструктури України "Про затвердження Змін до Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні"

Впровадження в постійному режимі використання електронної товарно-транспортної накладної

III квартал

Директорат цифрової інфраструктури на транспорті

18

Проєкт наказу Міністерства інфраструктури України "Про внесення змін до Методики визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об'єкта транспорту"

Внесення зміни в буквенно-цифрово-символьне визначення коефіцієнтів, що вживаються у формулах пунктів 1 (Методика N 124) та 6 Розділу III Методики визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об'єкта транспорту (Методика N 124), прибравши з їх визначення знак "%" (відсотка)

III квартал

Директорат цифрової інфраструктури на транспорті

19

Проєкт наказу Міністерства інфраструктури України "Про затвердження Положення про службу авіаційної безпеки суб'єкта авіаційної діяльності"

Пункт 17 Державної програми авіаційної безпеки цивільної авіації, затвердженої Законом України від 21.03.2017 N 1965-VIII (Закон N 1965-VIII)

III квартал

Директорат авіаційного транспорту

20

Проєкт наказу Міністерства інфраструктури України "Про затвердження Тарифів на приймання та доставку вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою"

Підвищення вартості послуг з приймання та доставки вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою

III квартал

Директорат цифрової інфраструктури на транспорті

21

Проєкт Закону України "Про внесення змін до Митного кодексу України"

Приведення законодавства у відповідність з актами Всесвітнього поштового союзу в частині визначення та функціонування місць міжнародного поштового обміну

IV квартал

Директорат цифрової інфраструктури на транспорті

22

Проєкт Закону України "Про інфраструктуру зарядних станцій для електричних транспортних засобів"

Розвиток інфраструктури електрозарядних станцій

IV квартал

Директорат цифрової інфраструктури на транспорті

23

Проєкт Закону України "Про корпоратизацію Адміністрації морських портів України"

Закріплення на законодавчому рівні особливостей утворення товариства, зокрема, щодо формування статутного капіталу товариства та особливостей розпорядження майном та внесення змін до інших законодавчих актів, що дозволить підвищити ефективність діяльності підприємства

IV квартал

Департамент управління об'єктами державної власності

24

Проєкт Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про автомобільний транспорт" щодо організації пасажирських перевезень на автомобільному транспорті

Вдосконалення законодавства про автомобільний транспорт в частині спрощення доступу автомобільних перевізників до ринку автомобільних пасажирських перевезень

IV квартал

Департамент стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень

25

Проєкт Закону України "Про внесення змін до законів України щодо визначення повноважень з управління інфраструктурними інвестиційними проєктами"

Розмежування повноважень Міністерства інфраструктури України, Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Міністерства розвитку громад та територій України, Міністерства фінансів України

IV квартал

Директорат стратегічного планування та європейської інтеграції

26

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Розміру плати за надання Державною інспекцією з безпеки на наземному транспорті платних адміністративних послуг та Переліку платних адміністративних послуг, що надаються Державною інспекцією з безпеки на наземному транспорті, Державною авіаційною службою, Державною інспекцією з безпеки на морському та річковому транспорті, Державним агентством з туризму та курортів і капітанами морських торговельних портів"

Приведення актів Кабінету Міністрів України у відповідність з вимогами законів України "Про автомобільний транспорт", "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", "Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" (Перелік N 3392-VI), "Про адміністративні послуги" (Закон N 5203-VI)

IV квартал

Департамент стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень

27

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку підтвердження кваліфікації осіб, які проводять аудит та перевірку безпеки автомобільних доріг"

Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо управління безпекою автомобільних доріг" (Закон N 200-IX)

IV квартал

Департамент стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень
Директорат з безпеки на транспорті

28

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 р. N 494 і від 30 грудня 2015 р. N 1194"

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.10.2018 N 797 "Про затвердження модулів оцінки відповідності у сфері залізничного транспорту" (Постанова N 797), Директива 2008/57/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 17.06.2008 про оперативну сумісність залізничних систем в межах Співтовариства

IV квартал

Директорат з безпеки на транспорті

29

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 22 грудня 2010 р. N 1166"

Врегулювання визначень і позначень категорій колісних транспортних засобів відповідно до Угоди про прийняття єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів, предметів обладнання та частин, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах, і про умови взаємного визнання офіційних затверджень, виданих на основі цих приписів, 1958 року з поправками 1995 року

IV квартал

Директорат з безпеки на транспорті

30

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом"

Внесення змін до деяких актів законодавства щодо удосконалення порядку ліцензування господарської діяльності

IV квартал

Державна служба України з безпеки на транспорті

31

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України "Про підготовку інвестиційних проєктів у галузі транспорту"

Запровадження єдиного підходу до підготовки інвестиційних проєктів у галузі транспорту на національному та регіональному (місцевому) рівнях

IV квартал

Директорат стратегічного планування та європейської інтеграції

32

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України "Про удосконалення системи оцінювання, відбору та моніторингу реалізації інвестиційних проєктів у галузі транспорту"

Вдосконалення системи оцінювання, відбору інвестиційних проєктів у галузі транспорту на національному та регіональному (місцевому) рівнях

IV квартал

Директорат стратегічного планування та європейської інтеграції

33

Проєкт наказу Міністерства інфраструктури України "Про внесення змін до Правил перевезення вантажів у вагонах відкритого типу"

Забезпечення схоронності вантажу, збереженості рухомого складу, покращення безпеки руху та зменшення негативного впливу на навколишнє середовище

IV квартал

Директорат залізничного транспорту

34

Проєкт наказу Міністерства інфраструктури України "Про внесення змін до Порядку оформлення і видачі дозволів на поїздку по територіях іноземних держав при виконанні перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні, їх обміну та обліку"

Усунення низки недоліків щодо процедури оформлення і видачі дозволів на поїздку по територіях іноземних держав при виконанні перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні

IV квартал

Департамент стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень

35

Проєкт наказу Міністерства інфраструктури України "Про внесення змін до Положення про робочий час і час відпочинку водіїв трамвая та тролейбуса"

Приведення Положення про робочий час і час відпочинку водіїв трамвая та тролейбуса, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 15.09.2014 N 444 (Положення N 444), у відповідність з вимогами законодавства

IV квартал

Департамент стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень

36

Проєкт наказу Міністерства інфраструктури України "Про затвердження Правил розміщення та обладнання зупинок міського електричного і автомобільного транспорту"

Вдосконалення порядку розміщення та обладнання зупинок міського електричного і автомобільного транспорту з урахуванням сучасних вимог

IV квартал

Департамент стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень

37

Проєкт наказу Міністерства інфраструктури України "Про затвердження типових форм договору на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг за середньостроковими бюджетними зобов'язаннями"

Стаття 48 Бюджетного кодексу України

IV квартал

Департамент стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень

38

Проєкт наказу Міністерства інфраструктури України "Про затвердження Порядку проведення аудиту безпеки автомобільних доріг"

Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо управління безпекою автомобільних доріг" (Закон N 200-IX)

IV квартал

Департамент стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень
Директорат з безпеки на транспорті

39

Проєкт наказу Міністерства інфраструктури України "Про затвердження Порядку проведення перевірок безпеки автомобільних доріг"

Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо управління безпекою автомобільних доріг" (Закон N 200-IX)

IV квартал

Департамент стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень
Директорат з безпеки на транспорті

40

Проєкт наказу Міністерства інфраструктури України "Про затвердження Вимог до програм підвищення кваліфікації осіб, які здійснюють аудит та перевірку безпеки автомобільних доріг"

Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо управління безпекою автомобільних доріг" (Закон N 200-IX)

IV квартал

Департамент стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень
Директорат з безпеки на транспорті

41

Проєкт наказу Міністерства інфраструктури України "Про затвердження Порядку ведення, надання відомостей з реєстру аудиторів безпеки автомобільних доріг, включення до та виключення з реєстру аудиторів безпеки автомобільних доріг"

Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо управління безпекою автомобільних доріг" (Закон N 200-IX)

IV квартал

Департамент стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень
Директорат з безпеки на транспорті

42

Проєкт наказу Міністерства інфраструктури України "Про затвердження Змін до Порядку організації регулярних, нерегулярних та маятникових перевезень пасажирів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні"

Спрощення процедури допуску до ринку регулярних міжнародних пасажирських перевезень

IV квартал

Департамент стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень

43

Проєкт наказу Міністерства інфраструктури України "Про затвердження Положення про систему управління безпекою руху поїздів на підприємствах залізничного транспорту України"

Імплементація Директиви 2004/49/ЄС Європейського Парламенту та Ради, узгодження з Порядком технічного розслідування катастроф, аварій, дорожньо-транспортних пригод, подій на залізничному транспорті, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 21.09.2018 N 433 (Порядок N 433), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22.10.2018 за N 1185/32637

IV квартал

Директорат з безпеки на транспорті

44

Проєкт наказу Міністерства інфраструктури України "Про внесення Змін до Положення про робочий час і час відпочинку водіїв автомобільних транспортних засобів"

Підвищення безпеки при перевезенні вантажів та пасажирів автомобільним транспортом

IV квартал

Директорат з безпеки на транспорті
Державна служба України з безпеки на транспорті

45

Проєкт наказу Міністерства інфраструктури України "Про затвердження змін до наказу Міністерства інфраструктури України від 25.02.2011 N 7"

Підвищення рівня безпеки мореплавства, забезпечення високого рівня охорони людського життя на морі та на внутрішніх водних шляхах відповідно до передових світових стандартів

IV квартал

Директорат морського та річкового транспорту

46

Проєкт наказу Міністерства інфраструктури України "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства інфраструктури України"

Визначення чітких критеріїв (встановлення чіткого механізму) щодо проведення перевірки уповноваженою особою Служби капітана морського порту для пришвидшення та забезпечення прозорості процесу державного контролю суден у морських портах, спрощення та прискорення процесу перевірки суднових систем на предмет належного пломбування суден під час заходження судна в морський порт і видачі йому документів під час виходу з порту, а також здійснення всіх формальностей за допомогою інформаційної системи портового співтовариства

IV квартал

Директорат морського та річкового транспорту

 

Директор Юридичного департаменту

Д. Шевченко
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали