Додаткова копія: Про затвердження плану пріоритетних дій Уряду на 2018 рік

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 28 березня 2018 р. N 244-р

Київ

Про затвердження плану пріоритетних дій Уряду на 2018 рік

1. Затвердити план пріоритетних дій Уряду на 2018 рік, що додається.

2. Секретаріату Кабінету Міністрів України забезпечити проведення моніторингу виконання плану дій, затвердженого цим розпорядженням.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 80

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 28 березня 2018 р. N 244-р

ПЛАН
пріоритетних дій Уряду на 2018 рік

Кроки

Обґрунтування

Відповідальні за виконання

Строк

Індикатор виконання

Очікувані результати

I. ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ

1. Спрощення адміністрування податків

1. Забезпечення створення спеціального органу із запобігання правопорушенням у сфері фінансів

розділення сервісної та правоохоронної функцій фіскальної служби, ліквідація податкової міліції, оптимізація структури та чисельності органів, які ведуть боротьбу із злочинами у сфері фінансів, усунення дублювання їх функцій

Мінфін
ДФС

червень

подано до Верховної Ради України законопроект

підвищення ефективності дій правоохоронних органів в боротьбі із злочинами у сфері фінансів, зменшення кількості відкритих кримінальних справ та збільшення надходжень до бюджету

2. Супроводження у Верховній Раді України проектів Законів України "Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (реєстраційний номер 7034) та "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (реєстраційний номер 7035)

спрощення процедури розрахунків платників податків з бюджетами шляхом запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, крім сплати податку на додану вартість та акцизного податку з реалізації пального

Мінфін
ДФС
Казначейство

до прийняття відповідних законів

прийнято відповідні Закони України

спрощення для платників податків процедури розрахунків з бюджетами;
ефективне функціонування єдиного рахунку, в тому числі за рахунок встановлення заборони на звернення стягнення та накладення арешту на кошти, які містяться на такому рахунку

3. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про порядок відкриття/закриття, функціонування єдиних рахунків та обмін інформацією про рух коштів на таких рахунках, взаємодії інформаційних систем центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, та центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів

необхідність визначення порядку відкриття/
закриття, функціонування єдиних рахунків та обміну інформацією про рух коштів на таких рахунках

Мінфін
ДФС
Казначейство

у шестимісячний строк після набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (реєстраційний номер 7035)

прийнято постанову Кабінету Міністрів України

забезпечення функціонування єдиних рахунків

4. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо внесення змін до Податкового кодексу України щодо критеріїв визначення осіб з високими статками і надання повноважень ДФС отримувати доступ до інформації про банківські рахунки цих осіб за умови незалежного захисту таких даних

необхідність запровадження одного із заходів з протидії практики розмивання бази оподаткування та виведення прибутків з-під оподаткування

Мінфін
ДФС

червень

подано до Верховної Ради України законопроект

підвищення ефективності контролю з боку держави за повнотою нарахування та сплатою встановлених податків і зборів з отриманих доходів, у тому числі із-за кордону

5. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про ратифікацію Багатосторонньої конвенції щодо виконання заходів, які стосуються угод про оподаткування

необхідність запровадження мінімального стандарту Плану дій BEPS, а саме кроків 6 та 14

Мінфін
ДФС

жовтень

подано до Верховної Ради України законопроект

приведення діючих міжнародних договорів України про уникнення подвійного оподаткування у відповідність із Модельною податковою конвенцією ОЕСР

6. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до Податкового кодексу України щодо контролю за трансфертним ціноутворенням

необхідність запровадження мінімального стандарту Плану дій BEPS, а саме кроків 8 - 10 та 13

Мінфін
ДФС

листопад

подано до Верховної Ради України законопроект

запровадження трирівневої структури документації з трансфертного ціноутворення для надання міжнародними групами компаній

7. Проведення переговорів та укладення Протоколу про внесення змін до Конвенції між Урядом України і Урядом Французької Республіки про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і майно

запобігання відпливу українського капіталу до держав (територій) з низьким рівнем оподаткування з метою мінімізації податкових зобов'язань

Мінфін
ДФС

грудень

укладено Протокол

приведення положення діючої Конвенції у відповідність з Модельною податковою конвенцією OECP, зокрема шляхом підвищення ставок оподаткування пасивних доходів та розширення обміну податковою інформацією

8. Продовження реорганізації ДФС з метою провадження її діяльності в рамках однієї юридичної особи

подальша реорганізація ДФС з урахуванням рекомендацій МВФ

Мінфін
ДФС

жовтень

прийнято акт Кабінету Міністрів України щодо реформування територіальних органів ДФС

підвищення організаційної спроможності ДФС

2. Реформа митниці як інструмент покращення інвестиційного середовища

9. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо наближення законодавства України з питань державної митної справи до митного законодавства ЄС

виконання зобов'язань в рамках Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони

Мінфін
ДФС

листопад

подано до Верховної Ради України законопроект

створення сприятливих умов ведення господарської діяльності

10. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо подальшого розвитку електронної системи обміну інформацією за принципом "єдиного вікна"

подальша оптимізація митних формальностей, розширення можливостей спілкування ділових кіл з державними органами із використанням електронних засобів комунікації

Мінфін
ДФС
інші центральні органи виконавчої влади

квітень

прийнято постанову Кабінету Міністрів України

скорочення часових витрат під час здійснення імпортно-експортних процедур

11. Підготовка підзаконних актів, необхідних для впровадження в повному обсязі інституту авторизованого економічного оператора

запровадження інституту авторизованого економічного оператора відповідно до загальноприйнятних світових стандартів дасть можливість добросовісним українським підприємствам користуватися системою спеціальних спрощень митних формальностей

Мінфін
ДФС

протягом трьох місяців з дати набрання чинності Законами України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування операцій із ввезення на митну територію України товарів уповноваженими економічними операторами" (реєстраційний номер 4776) і "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо деяких питань виконання Глави 5 Розділу IV Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони" (реєстраційний номер 7473)

прийнято постанови Кабінету Міністрів України;
видано накази Мінфіну

інтеграція українського бізнесу в світову систему безпечних ланцюгів постачання дасть змогу скоротити витрати часу та коштів на ведення зовнішньоекономічної діяльності шляхом прискорення руху товарів між продавцями та покупцями

12. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про затвердження Плану дій з реформування митної справи відповідно до керівних принципів ЄС, таких як Customs Blueprints

впровадження в рамках виконання зобов'язань, передбачених Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, керівних принципів ЄС, що використовуються у митній справі і торгівлі

Мінфін
ДФС

листопад

прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України

реформування митниці одночасно в рамках 19 напрямів: законодавство; організація та управління; управління кадровими ресурсами; митна етика; навчання; комунікація; митні зобов'язання; сприяння торгівлі; безпека ланцюгів постачання; управління ризиками; контроль на кордоні та всередині країни; правоохоронна діяльність; митний транзит; пост-митний контроль та аудит; права інтелектуальної власності; інформаційно-телекомунікаційні технології; інфраструктура та обладнання; митна лабораторія; внутрішній аудит

13. Розвиток системи управління ризиками у сфері митного контролю та модернізація автоматизованої системи митниці

необхідність побудови сучасної, гнучкої, багатофункціональної системи управління митними ризиками, яка супроводжуватиметься новими рішеннями у сфері інформаційних технологій, є однією з необхідних умов для досягнення оптимального балансу між спрощенням процедур міжнародної торгівлі та забезпеченням належного рівня контролю відповідно до компетенції митниць

Мінфін
ДФС

грудень

утворено у структурі ДФС окремий структурний підрозділ з питань управління митними ризиками із забезпеченням цілодобового режиму функціонування та окремий структурний підрозділ з питань ведення бази даних цінової інформації, отриманої, зокрема, з комерційних баз даних;
запроваджено таргетинг під час здійснення митного контролю найбільш ризикових зовнішньоекономічних транзакцій;
упроваджено систему автоматизованого розподілу суб'єктів господарювання залежно від характеристик таких суб'єктів та історії їх діяльності

сприяння подальшій автоматизації митних процедур та зменшенню впливу людського фактору, а також запровадженню ефективної системи моніторингу та контролю на митниці

3. Реформування та розвиток фінансового сектору

14. Оновлення засад стратегічного реформування державного банківського сектору

забезпечення розвитку державних банків

Мінфін

квітень

схвалено оновлені засади та доведено до відома державних банків

підвищення конкурентоспроможності та ефективності діяльності державних банків

15. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення"

забезпечення імплементації міжнародних стандартів у сфері запобігання та протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, зокрема стандартів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму (FATF) та стандартів, рівнозначних тим, які були прийняті ЄС

Мінфін
Держфінмоніторинг

листопад

подано до Верховної Ради України законопроект

поступове впровадження ризик-орієнтованого підходу, спрощення структури звітності для суб'єктів первинного фінансового моніторингу, удосконалення процедури визначення кінцевих бенефіціарних власників компаній, впровадження адекватних заходів впливу за порушення антилегалізаційного законодавства

16. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження вимог до суб'єктів господарювання щодо приймання електронних платіжних засобів в оплату за продані ними товари (надані послуги)"

необхідність розвитку інфраструктури фінансового сектору, зокрема щодо здійснення безготівкових розрахунків із використанням електронних платіжних засобів та альтернативних методів і способів розрахунків

Мінекономрозвитку
Національний банк (за згодою)

листопад

прийнято постанову Кабінету Міністрів України

створення умов для розвитку роздрібних безготівкових платежів із використанням електронних платіжних засобів

17. Упровадження доступних для банків державних баз даних

зниження рівня кредитного ризику за активними операціями, збільшення рівня довіри між банками та клієнтами

Національний банк (за згодою)
Мінфін
Мін'юст
ДФС
Пенсійний фонд України
Незалежна асоціація банків України (за згодою)

грудень

отримано банками право на перевірку інформації щодо діючих та потенційних клієнтів за допомогою державних реєстрів у режимі реального часу

зниження рівня кредитного ризику за активними операціями банків, збільшення рівня взаємної довіри між банками та клієнтами

18. Підвищення ефективності системи захисту прав споживачів фінансових послуг, зокрема:

розроблення та удосконалення правової бази для регулювання та нагляду з питань захисту прав споживачів з питань фінансових послуг; створення механізму позасудового вирішення питання захисту прав споживачів фінансових послуг;
захисту прав споживачів під час укладення договору споживчого кредитування";
імплементація Директиви Ради 93/13/ЄЕС від 5 квітня 1993 р. про несправедливі умови у споживчому договорі,
Директиви 2006/114/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 12 грудня 2006 р. про введення в оману та порівняльну рекламу, Директиви 2009/22/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 квітня 2009 р. про судові заборони щодо захисту інтересів споживачів, Директиви 2002/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 вересня 2002 р. про дистанційний маркетинг споживчих фінансових послуг та внесення змін до Директиви Ради 90/619/ЄEС та Директив 97/7/ЄС та 98/27/ЄC

Національний банк (за згодою)
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (за згодою)
НКЦПФР (за згодою)
Нацкомфінпослуг (за згодою)

 

 

 

супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення захисту прав споживачів фінансових послуг" (реєстраційний номер 2456-д)

до прийняття відповідного Закону

прийнято Закон України

підвищення ефективності захисту прав споживачів фінансових послуг та інвесторів, підвищення довіри населення до ринку фінансових послуг, стандартизація та контроль якості надання фінансових послуг

розроблення нормативно-правових актів, які встановлюють до банків додаткові вимоги з питань захисту прав споживачів

грудень

прийнято відповідні нормативно-правові акти

впровадження процесу нагляду дотримання банками законодавства щодо захисту прав споживачів та застосування заходів впливу за порушення вимог законодавства

19. Розроблення та затвердження комплексної програми підвищення фінансової грамотності

підвищення довіри до фінансового сектору, стимулювання фінансової інклюзії споживачів фінансових послуг, забезпечення прав споживачів фінансових послуг

Національний банк (за згодою)
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (за згодою)
НКЦПФР (за згодою)
Нацкомфінпослуг (за згодою)

грудень

затверджено відповідну програму

підвищення довіри населення до ринку фінансових послуг;
підвищення ефективності захисту прав споживачів;
збільшення ресурсної бази для стимулювання економічної активності

20. Супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння залученню іноземних інвестицій" (реєстраційний номер 6141)

стимулювання розвитку інфраструктури фінансового сектору

НКЦПФР (за згодою)

до прийняття відповідного Закону

прийнято Закон України

поліпшення умов доступу іноземних інвесторів до ринків капіталу, зокрема шляхом забезпечення функціонування інституту номінального утримувача

21. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо внесення змін до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" стосовно врегулювання діяльності фінансових установ

необхідність забезпечення захисту прав споживачів послуг з придбання товарів у групах та запобігання зловживанням у цій сфері

Нацкомфінпослуг (за згодою)

листопад

подано до Верховної Ради України законопроект

виключення з переліку фінансових послуг послуги з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах як такої, що передбачає істотний дисбаланс договірних прав та обов'язків на шкоду споживачу

22. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 р. N 913 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)"

удосконалення ліцензування господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)

Нацкомфінпослуг (за згодою)

листопад

прийнято постанову Кабінету Міністрів України

удосконалення вимог до фінансових установ під час провадження діяльності на ринку фінансових послуг відповідно до найкращої міжнародної практики

23. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, планових заходів державного нагляду (контролю)"

виконання Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

Нацкомфінпослуг (за згодою)

листопад

прийнято постанову Кабінету Міністрів України

упорядкування проведення планових заходів державного нагляду (контролю);
покращення якості надання фінансових послуг небанківськими фінансовими установами;
посилення захисту майнових прав та інтересів споживачів фінансових послуг

24. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку розрахунку резервів незароблених премій, що проводиться за договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів"

необхідність запровадження методик формування страхових резервів, які точніше враховуватимуть актуарну сутність зобов'язань страховика

Нацкомфінпослуг (за згодою)

жовтень

прийнято постанову Кабінету Міністрів України

забезпечення єдиних підходів щодо розрахунку резервів незароблених премій, що проводиться за договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

4. Створення системи моніторингу та контролю державної допомоги суб'єктам господарювання

25. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови "Про затвердження критеріїв оцінки допустимості державної допомоги суб'єктам господарювання на захист навколишнього природного середовища"

необхідність імплементації положень Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII)

Антимонопольний комітет
Мінекономрозвитку
Мінфін
Мін'юст
НКРЕКП (за згодою)
Мінприроди
Міненерговугілля

червень

прийнято постанову Кабінету Міністрів України

забезпечення впровадження ефективної системи моніторингу та контролю державної допомоги;
дотримання положень Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони

26. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо внесення змін до Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII)

усунення правових колізій та неузгодженостей на підставі практики застосування Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII)

Антимонопольний комітет
інші центральні органи виконавчої влади

жовтень

подано до Верховної Ради України законопроект

упорядкування процедури надання державної допомоги суб'єктам господарювання

27. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо приведення Податкового кодексу України у відповідність із Законом України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII)

узгодження законодавчих актів із Законом України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII) та Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони

Антимонопольний комітет

вересень

подано до Верховної Ради України законопроект

підвищення ефективності проведення моніторингу і контролю надання державної допомоги в податковій сфері

28. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо приведення Митного кодексу України ( N 4495-VI) у відповідність із Законом України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII)

узгодження законодавчих актів із Законом України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII) та Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони

Антимонопольний комітет

вересень

подано до Верховної Ради України законопроект

підвищення ефективності проведення моніторингу і контролю надання державної допомоги в митній сфері

5. Дерегуляція і розвиток підприємництва та конкуренції

29. Супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні" (реєстраційний номер 8124)

полегшення ведення бізнесу та підвищення інвестиційної привабливості України

Мінекономрозвитку

до прийняття відповідного Закону

прийнято Закон України

забезпечення легкості ведення бізнесу, залучення інвестицій

30. Розроблення проектів нормативно-правових актів за результатами системного перегляду регуляторних актів

ідентифікація та скасування застарілих, надлишкових і неактуальних нормативно-правових актів

Мінекономрозвитку
Мінрегіон
Мінагрополітики
Міненерговугілля
Мінінфраструктури

протягом року

подано до Верховної Ради України законопроекти;
прийнято акти Кабінету Міністрів України;
видано накази міністерств

зменшення регуляторного тиску на бізнес шляхом очищення регуляторного поля від застарілих, надлишкових і неактуальних нормативно-правових актів

31. Створення та введення в дію інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) з інформацією про всі заходи державного нагляду (контролю)

лібералізація системи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

ДРС
Адміністрація Держспецзв'язку

грудень

створено та введено в дію інтегровану автоматизовану систему державного нагляду (контролю)

забезпечення вільного доступу широкого загалу підприємців, громадськості до інформації про заходи державного нагляду (контролю);
підвищення рівня взаємної довіри між суб'єктами господарювання та органами державної влади;
моніторинг ефективності та законності роботи контролюючих органів у частині проведення комплексних перевірок;
посилення правової захищеності суб'єктів господарювання та розширення можливостей щодо захисту їх прав

32. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів актів, необхідних для функціонування сфери електронних довірчих послуг та забезпечення реалізації Закону України "Про електронні довірчі послуги" (Закон N 2155-VIII)

виконання зобов'язань щодо імплементації положень Регламенту (ЄС) N 910/2014 Європейського Парламенту та Ради від 23 липня 2014 р. щодо електронної ідентифікації та довірчих послуг для цілей електронних транзакцій на внутрішньому ринку, що скасовує Директиву 1999/93/ЄС Європейського Парламенту та Ради

Мін'юст
Адміністрація Держспецзв'язку Мінекономрозвитку
Державне агентство з питань електронного урядування

листопад

прийнято акти Кабінету Міністрів України щодо:
вимог до кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг, вимог до кваліфікованих електронних довірчих послуг, а також порядків перевірки їх дотримання;
порядку використання електронних довірчих послуг в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях державної форми власності

приведення національного законодавства у відповідність із законодавством ЄС

33. Супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про будівельні норми" (реєстраційний номер 6577)

впровадження міжнародно визнаних принципів нормування та усунення корупційних ризиків

Мінрегіон

до прийняття відповідного Закону

прийнято Закон України

зменшення надмірних обов'язкових вимог з питань технічного регулювання у будівництві, створення умов для запровадження інноваційних та прогресивних технологій; посилення інвестиційної привабливості будівельної галузі

34. Супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері містобудування" (реєстраційний номер 7085)

створення єдиного порядку присвоєння адреси об'єкту будівництва, запровадження компенсації ризиків за результатами роботи відповідальних виконавців, встановлення чіткої процедури ліцензування господарської діяльності у будівництві

Мінрегіон

до прийняття відповідного Закону

прийнято Закон України

запровадження страхування відповідальності суб'єктів містобудування та порядку присвоєння адреси об'єктам нерухомого майна, удосконалення процедури ліцензування господарської діяльності у будівництві

35. Супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про основні вимоги до споруд, а також умови розміщення на ринку будівельних виробів" (реєстраційний номер 7151)

необхідність впровадження євроінтеграційних процесів в Україні

Мінрегіон

до прийняття відповідного Закону

прийнято Закон України

врегулювання суспільних відносин суб'єктів господарювання у процесі підтвердження придатності для застосування нових будівельних виробів та здійснення їх декларування;
посилення захисту прав споживачів, зокрема шляхом підвищення рівня поінформованості про якість і безпеку будівельних виробів

36. Супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" (реєстраційний номер 6403)

удосконалення законодавства з питань планування територій

Мінрегіон

до прийняття відповідного Закону

прийнято відповідний Закон України

забезпечення права об'єднаної територіальної громади на ефективну реалізацію власних повноважень у містобудівній сфері шляхом розроблення плану території об'єднаної територіальної громади;
надання прав органам місцевого самоврядування на розроблення місцевих правил забудови (встановлення чітких та прозорих вимог для всіх учасників будівельного процесу)

37. Перегляд 16 чинних державних будівельних норм

внесення змін до чинних та прийняття нових будівельних норм з урахуванням міжнародно визнаних принципів нормування у будівництві

Мінрегіон

листопад

видано накази Мінрегіону стосовно внесення змін або затвердження у новій редакції 16 державних будівельних норм

актуалізація положень державних будівельних норм з урахуванням сучасних технологій, що дасть змогу усунути непередбачені законодавством регуляторні процедури, виключити із будівельних норм положення, які є предметом регулювання нормативно-правових актів, а також сприятиме розвитку підприємництва у містобудівний діяльності

38. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення галузі поховання"

вирішення проблемних питань у сфері поховання

Мінрегіон

червень

подано до Верховної Ради України законопроект

сприяння економії земельних ресурсів територіальних громад; дерегуляція підприємницької діяльності у сфері надання ритуальних послуг;
створення здорового конкурентного середовища серед суб'єктів господарської діяльності, що надають ритуальні послуги, розвиток кремації відповідно до європейського досвіду

39. Розроблення акта Антимонопольного комітету щодо покращення умов ведення бізнесу відповідно до частини четвертої статті 256 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони

гармонізація законодавства України із законодавством ЄС

Антимонопольний комітет

жовтень

прийнято акт Антимонопольного комітету

спрощення умов здійснення окремих видів узгоджених дій суб'єктів господарювання, що стосуються обміну технологіями, відповідно до правил ЄС

40. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку ліцензування господарської діяльності"

удосконалення порядку ліцензування

Мінекономрозвитку
ДРС

листопад

подано до Верховної Ради України законопроект

спрощення умов провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню;
уточнення переліку відомостей щодо ліцензування, що міститимуться в Єдиному державному реєстрі;
створення умов для людей з особливими потребами щодо спрощення надання послуги;
удосконалення процедури оскарження дій органів ліцензування до Експертно-апеляційної ради

41. Супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про Установу бізнес-омбудсмена" (реєстраційний номер 4591)

інституційне закріплення діяльності бізнес-омбудсмена

Мінекономрозвитку

до прийняття відповідного Закону

прийнято Закон України

поліпшення умов для провадження підприємницької діяльності шляхом медіації та моніторингу Установою бізнес-омбудсмена виконання органами виконавчої влади заходів щодо протидії порушенням законних прав суб'єктів підприємництва

42. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року"

забезпечення імплементації напрямів, визначених Стратегією розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. N 504 (Розпорядження N 504-р)

Мінекономрозвитку
інші центральні органи виконавчої влади
громадські організації (за згодою)

квітень

прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України

забезпечення підтримки розвитку суб'єктів малого і середнього підприємництва з боку держави, створення сприятливого інвестиційного клімату, підвищення рівня довіри з боку міжнародної спільноти до економіки України;
створення сприятливого середовища для розвитку малого і середнього підприємництва;
покращення доступу малого і середнього підприємництва до фінансування;
спрощення податкового адміністрування для малого і середнього підприємництва;
сприяння експорту / інтернаціоналізації малого і середнього підприємництва;
посилення конкурентоспроможності та інноваційного потенціалу малого і середнього підприємництва

43. Формування інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва

посилення інституційної спроможності Мінекономрозвитку в реалізації державної політики у сфері розвитку малого і середнього підприємництва

Мінекономрозвитку

листопад

утворено консультативно-дорадчий орган - Офіс розвитку малого і середнього підприємництва;
підготовлено методичні рекомендації щодо відкриття центрів підтримки підприємництва;
реалізовано пілотний проект щодо функціонування мережі центрів підтримки підприємництва на регіональному рівні

сприяння виконанню програм підтримки малого і середнього підприємства, зокрема щодо розвитку інфраструктури малого і середнього підприємництва та залучення до підприємницької діяльності жінок, молоді, демобілізованих учасників бойових дій у зоні проведення антитерористичної операції та інших верств населення, у тому числі за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги

44. Підключення в тестовому режимі Держлікслужби та Держпраці до національної інформаційної системи державного ринкового нагляду та системи оперативного взаємного сповіщення про продукцію, що становить серйозний ризик

виконання Законів України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" та "Про загальну безпечність нехарчової продукції"

Мінекономрозвитку
Держлікслужба
Держпраці

грудень

підключено Держлікслужбу та Держпраці до зазначених систем

залучення Держлікслужби та Держпраці до забезпечення автоматизованої підтримки заходів державного ринкового нагляду

45. Супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо захисту прав споживачів)" (реєстраційний номер 5548)

розв'язання проблем у сфері захисту прав споживачів та приведення законодавства України у сфері захисту прав споживачів у відповідність із законодавством ЄС

Мінекономрозвитку

до прийняття відповідного Закону

прийнято Закон України

підвищення правового рівня захисту прав споживачів, усунення бар'єрів для розвитку бізнесу

46. Супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про стандартизацію" (реєстраційний номер 7123)

приведення законодавчих актів у відповідність із Законом України "Про стандартизацію" (Закон N 1315-VII)

Мінекономрозвитку

до прийняття відповідного Закону

прийнято Закон України

приведення національної системи стандартизації у відповідність з міжнародною та європейською практикою

47. Супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо технічних регламентів та оцінки відповідності" (реєстраційний номер 6235)

адаптація національного законодавства щодо технічних регламентів та оцінки відповідності із законодавством ЄС

Мінекономрозвитку

до прийняття відповідного Закону

прийнято Закон України

належне застосування законодавчих актів, які регулюють питання технічних регламентів та оцінки відповідності

48. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо визначення стратегічних напрямів реалізації політики у сфері захисту та розвитку конкуренції і обмеження монополізму в Україні на середньострокову перспективу

удосконалення конкурентної політики України

Антимонопольний комітет

листопад

прийнято акт Кабінету Міністрів України

покращення узгодженості та скоординованості дій органів державної влади у сфері захисту та розвитку економічної конкуренції, обмеження монополізму

49. Вироблення рекомендацій стосовно забезпечення ефективного та конкурентного функціонування товарних ринків

необхідність дослідження стану конкуренції на товарних ринках

Антимонопольний комітет

грудень

схвалено звіт за результатами проведеного дослідження на не менш ніж чотирьох загальнодержавних ринках

визначення шляхів розв'язання наявних на товарних ринках проблем у сфері конкуренції та обмеження монополізму

50. Забезпечення захисту економічної конкуренції у підприємницькій діяльності, захист інтересів суб'єктів господарювання та споживачів

необхідність захисту економічної конкуренції, інтересів суб'єктів господарювання та споживачів від порушень законодавства про захист економічної конкуренції

Антимонопольний комітет

протягом року

прийнято передбачені законодавством рішення про припинення антиконкурентних узгоджених дій суб'єктів господарювання у сфері публічних закупівель, зловживань монопольним (домінуючим) становищем на товарних ринках, неправомірних дій державних органів, що призводять або можуть призвести до недопущення, усунення обмеження чи спотворення конкуренції на товарних ринках

виявлення та припинення антиконкурентних узгоджених дій суб'єктів господарювання у сфері публічних закупівель, зловживань монопольним (домінуючим) становищем на товарних ринках, запобігання та припинення неправомірних дій державних органів, що призводять або можуть призвести до недопущення, усунення обмеження чи спотворення конкуренції на товарних ринках

51. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо внесення змін до Закону України "Про туризм"

створення належних умов для активізації та ефективного розвитку сфери туризму та курортів, забезпечення прозорих рамкових умов провадження туристичної діяльності

Мінекономрозвитку
інші центральні органи виконавчої влади

липень

подано до Верховної Ради України законопроект

покращення показників сфери туризму, об'єднання учасників туристичного ринку, активізація розвитку в'їзного туризму, зокрема збільшення щороку кількості в'їзних туристів до 10 відсотків, забезпечення збільшення надходжень до зведеного бюджету (податки та збори) від діяльності суб'єктів туристичної діяльності до 20 відсотків щороку

52. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо внесення змін до Закону України "Про курорти"

створення належних умов для ефективного розвитку сфери курортів

Мінекономрозвитку
інші центральні органи виконавчої влади

квітень

подано до Верховної Ради України законопроект

забезпечення комплексного підходу до формування та реалізації державної політики у сфері курортів

6. Управління державною власністю та приватизація

53. Створення законодавчих умов для корпоратизації підприємств оборонно-промислового комплексу

забезпечення створення умов ринкового використання майна підприємств оборонно-промислового комплексу

Мінекономрозвитку
Мінфін
Державний концерн "Укроборонпром" (за згодою)

квітень

подано до Верховної Ради України законопроект

залучення інвестицій у формі акціонерного капіталу для здійснення технічної модернізації підприємств оборонно-промислового комплексу, підвищення ефективності їх управління

54. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про схвалення Концепції реалізації державної політики управління суб'єктами господарювання

визначення мети і принципів управління суб'єктами господарювання

Мінекономрозвитку

у тримісячний строк після набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення корпоративного управління юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником) яких є держава" (реєстраційний номер 6428)

прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України

визначення оптимального механізму підвищення рівня корпоративного управління суб'єктами господарювання

55. Визначення основних засад політики власності щодо особливо важливих для економіки державних підприємств (крім НАК "Нафтогаз України")

визначення основних цілей, згідно з якими держава володіє відповідними юридичними особами, очікуваних результатів їх діяльності та принципів і механізмів корпоративного управління

суб'єкти управління об'єктами державної власності (за згодою)
Мінекономрозвитку

у тримісячний строк після опублікування Концепції реалізації державної політики управління суб'єктами господарювання

суб'єктами управління затверджено відповідні акти щодо формування політики власності відповідних підприємств

підвищення рівня контролю за діяльністю суб'єктів господарювання державного сектору економіки

56. Утворення наглядових рад на особливо важливих для економіки державних підприємствах

підвищення операційної та фінансової ефективності роботи підприємств, здійснення ефективного управління ними

суб'єкти управління об'єктами державної власності (за згодою)
Секретаріат Кабінету Міністрів України

протягом року

затверджено склади наглядових рад на особливо важливих для економіки державних підприємствах

підвищення прозорості діяльності державних підприємств, забезпечення ефективного управління

57. Призначення керівників на особливо важливих для економіки державних підприємствах

підвищення операційної та фінансової ефективності суб'єктів господарювання, здійснення ефективного управління суб'єктами господарювання

суб'єкти управління об'єктами державної власності (за згодою)
Секретаріат Кабінету Міністрів України

протягом року

призначено керівників на особливо важливих для економіки державних підприємствах

підвищення прозорості діяльності державних підприємств, забезпечення ефективного управління

58. Запровадження електронної системи збору та обробки інформації про діяльність суб'єктів господарювання державного сектору економіки

автоматизований збір та узагальнення інформації про фінансово-господарську діяльність, утворення наглядових рад, проведення аудиторських перевірок

Мінекономрозвитку
суб'єкти управління об'єктами державної власності (за згодою)

липень

введено в експлуатацію електронну систему збору та обробки інформації

підвищення рівня контролю за діяльністю суб'єктів господарювання державного сектору економіки

59. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" в частині запровадження процедури електронних торгів для оренди державного майна

сприяння розвитку ринку оренди державного майна

Мінекономрозвитку
Фонд державного майна
Мінфін
Мін'юст

жовтень

подано до Верховної Ради України законопроект

створення прозорої процедури передачі державного майна в оренду, залучення широкого кола потенційних орендарів та збільшення надходжень до державного бюджету від оренди державного майна

60. Запровадження прозорого процесу продажу об'єктів малої приватизації через електронні майданчики на базі електронної торгової системи державного підприємства "ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ"

зменшення корупційного чинника завдяки прозорим процедурам в режимі реального часу

Мінекономрозвитку
Фонд державного майна

червень

проведено результативні електронні аукціони

створення умов для проведення приватизації на ринкових засадах

61. Формування та подання Кабінетові Міністрів України переліку об'єктів державної власності, що підлягають приватизації у 2018 - 2020 роках, у тому числі тих, що можуть бути приватизовані після внесення змін до актів законодавства

оптимізація державного сектору економіки

Мінекономрозвитку
Фонд державного майна

квітень

схвалено відповідний перелік та доведено його суб'єктам управління об'єктами державної власності

створення передумов для приватизації об'єктів державної власності та надходження коштів до державного бюджету

62. Здійснення передачі державних підприємств із сфери управління суб'єктів управління до сфери управління Фонду державного майна з метою їх подальшої приватизації

оптимізація частки державного сектору економіки

суб'єкти управління об'єктами державної власності (за згодою)
Фонд державного майна

протягом року

зменшено кількість підприємств, що перебувають у сфері управління органів виконавчої влади

створення умов для виконання показників надходження до державного бюджету коштів від приватизації

63. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України переліку об'єктів великої приватизації

оптимізація державного сектору економіки

Фонд державного майна
суб'єкти управління об'єктами державної власності (за згодою)

червень

прийнято акт Кабінету Міністрів України

забезпечення приватизації об'єктів великої приватизації, надходження коштів до державного бюджету

64. Забезпечення приватизації об'єктів державної власності відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України переліку об'єктів державної власності, що підлягають приватизації

оптимізація державного сектору економіки

Фонд державного майна

протягом року

проведено приватизацію об'єктів державної власності відповідно до затвердженого переліку

надходження коштів від приватизації до державного бюджету

65. Забезпечення приватизації АТ "Харківобленерго", ПАТ "Запоріжжяобленерго", ПАТ "Миколаївобленерго", ПАТ "Хмельницькобленерго", ВАТ "Тернопільобленерго"

необхідність оптимізації державного сектору економіки

Фонд державного майна

грудень

проведено конкурси з продажу об'єктів електроенергетики

надходження коштів до державного бюджету від продажу об'єктів електроенергетики

66. Забезпечення приватизації ПАТ "Одеський припортовий завод", ПАТ "Центренерго"

необхідність оптимізації державного сектору економіки

Фонд державного майна

листопад

проведено конкурси з продажу об'єктів

надходження коштів до державного бюджету від продажу об'єктів

7. Розвиток публічних закупівель

67. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо продовження реалізації пілотного проекту централізованої закупівельної організації

опробування на практиці механізму централізованих закупівель та обрання оптимальної моделі його масштабування в Україні

Мінекономрозвитку

квітень

прийнято відповідний акт Кабінету Міністрів України

створення та функціонування ефективного механізму здійснення публічних закупівель централізованими закупівельними організаціями

68. Підготовка та подання Кабінетові Міністрів України звіту щодо реалізації пілотного проекту із створення та організації діяльності централізованої закупівельної організації

проведення аналізу результатів діяльності централізованої закупівельної організації в рамках пілотного проекту з метою подальшого масштабування зазначеного механізму

Мінекономрозвитку

липень

оприлюднено звіт про результати реалізації пілотного проекту

отримання аналітичної інформації, яка буде використана для розроблення акта Кабінету Міністрів України щодо особливостей створення та діяльності централізованих закупівельних організацій в Україні

69. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо особливостей створення та діяльності централізованих закупівельних організацій в Україні

нормативно-правове забезпечення функціонування централізованих закупівельних організацій в Україні

Мінекономрозвитку

липень

прийнято відповідний акт Кабінету Міністрів України

підвищення ефективності закупівель за рахунок об'єднання замовлень на типові товари у великі тендери та професійного проведення процедур закупівель, економія бюджетних коштів

70. Здійснення інтеграції електронної системи закупівель ProZorro з електронними сервісами, що ведуться Мінфіном та Казначейством; ДФС; МОЗ

зменшення корупційних ризиків під час проведення тендерів шляхом автоматизації процесу обміну інформації, яка міститься в базах даних Мінфіну, Казначейства, ДФС та МОЗ

Мінекономрозвитку
Мінфін
Казначейство
ДФС
МОЗ
Адміністрація Держспецзв'язку

протягом року

забезпечено обмін даними реєстрів з системою в автоматичному режимі

автоматична перевірка інформації, яка необхідна для успішного проведення тендерів (відповідність учасників установленим вимогам, інформації про оплату, міжнародні непатентовані назви лікарських засобів)

71. Запровадження в електронній системі закупівель механізму електронних каталогів для здійснення закупівель товарів

здійснення закупівель товарів з дотриманням принципів публічних закупівель шляхом створення нового функціоналу в електронній системі закупівель

Мінекономрозвитку

протягом року

впроваджено новий функціонал електронної системи закупівель

збільшення обсягу закупівель через електронну систему закупівель, а також інформації про такі закупівлі, яка є доступною для аналізу

72. Завершення створення комплексної системи захисту інформації електронної системи публічних закупівель

приведення системи публічних закупівель у відповідність із законодавством з питань захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах

Мінекономрозвитку
Адміністрація Держспецзв'язку

листопад

видано атестат відповідності на систему публічних закупівель

забезпечення надійності функціонування системи публічних закупівель, належного захисту інформації від несанкціонованого доступу, виправлення, знищення

73. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України щодо внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" (Закон N 922-VIII) в частині гармонізації законодавства у сфері публічних закупівель із стандартами ЄС

виконання міжнародних зобов'язань у сфері публічних закупівель

Мінекономрозвитку

вересень

подано до Верховної Ради України законопроект

гармонізація законодавства у сфері публічних закупівель із стандартами ЄС згідно з "дорожньою картою"

74. Запровадження в електронній системі закупівель механізму закупівель за рамковими угодами

реалізація Закону України "Про публічні закупівлі" (Закон N 922-VIII) та наказу Мінекономрозвитку від 15 вересня 2017 р. N 1372 "Про затвердження Порядку укладання і виконання рамкових угод" (Порядок N 1372)

Мінекономрозвитку
державне підприємство "ПРОЗОРРО" (за згодою)

червень

впроваджено механізм рамкових закупівель в електронній системі закупівель

спрощення здійснення публічних закупівель за рахунок запровадження рамкових угод

75. Запровадження в електронній системі закупівель автоматичних індикаторів ризику для проведення Держаудитслужбою моніторингу закупівель

реалізація Закону України "Про публічні закупівлі" (Закон N 922-VIII) в частині проведення моніторингу закупівель

Мінекономрозвитку
Держаудитслужба
державне підприємство "ПРОЗОРРО" (за згодою)

червень

впроваджено автоматичні індикатори ризику в електронній системі закупівель

зниження ризику людського фактору під час прийняття рішень Держаудитслужбою щодо проведення моніторингу

8. Розвиток інновацій та реформа у сфері інтелектуальної власності

76. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України щодо інституційних змін у державному управлінні сферою інтелектуальної власності, а також зміни механізму адміністрування зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності

створення ефективної структури державного управління сферою інтелектуальної власності та ліквідація корупційних ризиків, ефективної системи адміністрування зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності

Мінекономрозвитку

вересень

подано до Верховної Ради України законопроект

поліпшення якості та підвищення ефективності роботи органів управління державної системи правової охорони інтелектуальної власності, а також спрощення та забезпечення прозорості процедур набуття та розпоряджання правами інтелектуальної власності, ефективності адміністрування зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності

77. Супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав" (реєстраційний номер 7466)

непрозора діяльність, необґрунтовано велика кількість та відсутність ефективних процедур визначення розміру зборів колективної винагороди організаціями колективного управління в Україні

Мінекономрозвитку

до прийняття відповідного Закону

прийнято Закон України

забезпечення прозорості та справедливості системи збору, розподілу та виплати винагороди (роялті) на користь митців організаціями колективного управління в Україні

78. Розроблення та запровадження електронної автоматизованої системи збору, розподілу та виплати винагороди суб'єктам авторського права та суміжних прав

відсутність ефективних процедур збору, розподілу та виплати колективної винагороди організаціями колективного управління в Україні

Мінекономрозвитку

грудень

впроваджено електронну систему обліку колективної винагороди

створення програмного забезпечення для автоматизованого збору, розподілу та виплати винагороди (роялті) на користь митців організаціями колективного управління в Україні

79. Започаткування нових механізмів державного стимулювання створення і використання винаходів (корисних моделей), промислових зразків

відсутність в Україні інститутів стимулювання створення і використання винаходів, відсутність у винахідників досвіду та засобів для реалізації своїх проектів

Мінекономрозвитку

листопад

прийнято нормативно-правовий акт щодо створення фонду державного стимулювання створення і використання винаходів (корисних моделей), промислових зразків

збільшення кількості впроваджених об'єктів права інтелектуальної власності у реальному секторі економіки

80. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів законів України щодо вдосконалення законодавства у сфері інновацій (підтримки інноваційної діяльності, технологічних стартапів, венчурного капіталу, кластерів)

приведення національного законодавства у відповідність із законодавством ЄС; необхідність зміни системи державного фінансування інноваційної діяльності, формування механізмів залучення приватних вітчизняних інвестицій у розвиток інновацій шляхом використання інститутів спільного інвестування шляхом створення венчурних фондів фінансування інноваційних проектів;
визначення "стартапів", надання їм різних форм державної підтримки, запровадження процедури спрощеної реєстрації та ліквідації "стартапів"

Мінекономрозвитку
МОН
Мінфін
Національна академія наук (за згодою)
Рада з розвитку інновацій (за згодою)
Національна рада з питань розвитку науки і технологій (за згодою)
Національний комітет з промислового розвитку (за згодою)

вересень

подано до Верховної Ради України три законопроекти

визначення правового механізму для:
зміни структури пріоритетних напрямів інноваційної діяльності та їх системи формування;
спрощення механізму реалізації спільної діяльності за участю бюджетних установ та суб'єктів підприємницької діяльності;
запровадження механізму податкового стимулювання інноваційної діяльності;
забезпечення отримання установами та організаціями кон'юнктурно-економічної інформації з іноземних джерел та баз даних;
здійснення закордонного патентування за кошти державного бюджету;
запровадження субсидіювання проектів із створення високотехнологічних виробництв вітчизняними промисловими підприємствами за участю вітчизняних наукових установ або закладів вищої освіти;
створення, функціонування та надання державної підтримки новоствореним інноваційним малим підприємствам

81. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо створення Офісу розвитку інновацій

підтримка та стимулювання розвитку інноваційних підприємств і "стартапів" шляхом забезпечення фінансування та надання необхідної експертної і технічної допомоги на всіх стадіях розвитку інновацій у реальному секторі економіки

Мінекономрозвитку
МОН

жовтень

прийнято відповідний акт Кабінету Міністрів України

зростання кількості зареєстрованих в Україні "стартапів";
створення нових робочих місць, зниження рівня відпливу висококваліфікованих кадрів з України;
підвищення інвестиційної привабливості України

82. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо розвитку "твердих" та "м'яких" цифрових інфраструктур в промисловості, на транспорті тощо

подолання цифрової нерівності та цифрової дискримінації, поглиблення співпраці з ЄС у цифровій сфері

Мінекономрозвитку
Мінінфраструктури
Мінрегіон
МОН
НКРЗІ (за згодою)
Адміністрація Держспецзв'язку
Державне агентство з питань електронного урядування

червень

прийнято відповідний акт Кабінету Міністрів України

"цифровізація" державного сектору та економіки в цілому, приєднання до Єдиного Цифрового Ринку ЄС

83. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України про схвалення Стратегії інноваційного розвитку держави

визначення засад інноваційного розвитку країни, визначення компетенцій різних центральних органів виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності

МОН
Мінекономрозвитку
Мінфін
Національна академія наук (за згодою)
Рада з розвитку інновацій (за згодою)
Національна рада з питань розвитку науки і технологій (за згодою)
Національний комітет з промислового розвитку (за згодою)

вересень

прийнято відповідний акт Кабінету Міністрів України

розбудова національної інноваційної системи;
визначення правових засад впровадження новітніх технологій та розвитку інновацій;
надання державної підтримки інноваційним підприємствам;
створення високотехнологічних виробництв вітчизняними промисловими підприємствами за участю вітчизняних наукових установ або закладів вищої освіти

9. Розвиток промислового виробництва та залучення інвестицій

84. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України про схвалення Стратегії розвитку промислового комплексу

визначення пріоритетів розвитку промислового комплексу

Мінекономрозвитку
інші центральні органи виконавчої влади

травень

прийнято відповідний акт Кабінету Міністрів України

формування комплексних середньострокових підходів щодо забезпечення сталого всеохоплюючого розвитку промисловості України, що дасть змогу суттєво скоротити економічне відставання України від розвинутих країн та забезпечити подальше стале, інноваційне та інтенсивне зростання економіки;
підвищення економічної стійкості, соціальних стандартів і безпеки держави та лібералізація переробки давальницької сировини

85. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України про затвердження плану заходів щодо реалізації Стратегії розвитку промислового комплексу

забезпечення реалізації Стратегії розвитку промислового комплексу

Мінекономрозвитку
інші центральні органи виконавчої влади

вересень

прийнято відповідний акт Кабінету Міністрів України

визначення чітких заходів органів державної влади та місцевого самоврядування з метою забезпечення сталого всеохоплюючого розвитку промисловості України

86. Сприяння інтеграції існуючих кластерів України з Європейською платформою співпраці кластерів

необхідність забезпечення розвитку кластерів та підтримки співробітництва між кластерами України та країн ЄС

Мінекономрозвитку
Мінрегіон
МОН
Мінагрополітики

вересень

подано не менше 15 пропозицій від українських кластерів щодо реєстрації на Європейській платформі співпраці кластерів

зміцнення вітчизняних кластерів, передача найкращих практик, запроваджених в ЄС, отримання доступу вітчизняних кластерів до програм підтримки ЄС ("Конкурентоспроможність підприємств малого і середнього бізнесу (COSME) (2014-2020)", "Горизонт 2020" тощо)

87. Інтеграція України до Європейської платформи смарт-спеціалізацій (S3)

необхідність підвищення ефективності промислової, регіональної та інноваційної політики за рахунок формалізованого підходу до визначення драйверів економічного зростання

Мінекономрозвитку
Мінрегіон
Міненерговугілля
МОН
Мінагрополітики

листопад

зареєстровано пілотні регіони та Україну в цілому на Європейській платформі смарт-спеціалізацій (S3)

відкриття доступу Україні до інструментів платформи, що дасть змогу визначати економічну та інноваційну спеціалізацію регіонів, покращити співробітництво з регіонами ЄС за тематичними напрямами (модернізація промисловості, виробництво продуктів харчування, енергетика), розширити доступ до структурних фондів ЄС, збільшити синергію між різними політиками України та ЄС, а також ефективно залучати державні і приватні інвестиції

88. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо методики розвитку кластерів та визначення смарт-спеціалізацій регіонів

необхідність вдосконалення підходів щодо розроблення промислових, регіональних, інноваційних стратегій розвитку з урахуванням досвіду ЄС із розвитку кластерів та смарт-спеціалізацій

Мінекономрозвитку
Мінрегіон
МОН

жовтень

прийнято постанову Кабінету Міністрів України

приведення підходів щодо визначення пріоритетів промислового та інноваційного регіонального розвитку у відповідність з методикою ЄС з розвитку кластерів та визначення смарт-спеціалізацій регіонів

89. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо плану пріоритетних державних інвестицій

формування переліку пріоритетних державних інвестиційних проектів (плану пріоритетних державних інвестицій) з урахуванням середньострокової бюджетної перспективи;
відбір державних інвестиційних проектів для фінансування з державного бюджету на основі повної інформації про майбутні вигоди та витрати на їх реалізацію та базовий обсяг фінансування портфеля поточних державних інвестиційних проектів

Мінекономрозвитку
Мінфін

у тримісячний строк після набрання чинності Законами України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України" (Закон N 2233-VIII) (реєстраційний номер 8044) та "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо запровадження середньострокового бюджетного планування" (реєстраційний номер 8043)

прийнято акт Кабінету Міністрів України;
прийнято рішення Міжвідомчої комісії з державних інвестиційних проектів про відібрані проекти для фінансування з державного бюджету на 2019 - 2021 роки

сформовано спрямований на розвиток інфраструктури портфель державних інвестиційних проектів для фінансування з державного бюджету на 2019 - 2021 роки

90. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо створення офісу розвитку публічних інвестицій

застосування єдиної процедури оцінки та експертизи інвестиційних проектів, що потребують державних інвестицій, враховуючи специфіку галузі та результати проекту;
неналежне адміністрування та виконання державних інвестиційних проектів у частині досягнення річних планових показників, а саме тендерних процедур, вибірки коштів

Мінекономрозвитку
інші центральні органи виконавчої влади

листопад

прийнято акт Кабінету Міністрів України

посилення інституційної спроможності головних розпорядників бюджетних коштів щодо ухвалення рішень стосовно інвестиційних проектів на основі результату аналізу вигід і витрат та розрахунку майбутнього обсягу капітальних інвестицій, а також забезпечення ефективного адміністрування та управління проектами

91. Створення умов для підготовки якісних проектів державно-приватного партнерства

підтримка державних партнерів з метою підготовки до реалізації проектів державно-приватного партнерства

Мінекономрозвитку

жовтень

прийнято наказ Мінекономрозвитку щодо утворення Агенції з питань підтримки державно-приватного партнерства

збільшення кількості та підвищення якості проектів державно-приватного партнерства

10. Розвиток експорту та розширення зовнішньоекономічних зв'язків

92. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови "Про реалізацію пілотного проекту щодо вдосконалення представлення економічних інтересів України за кордоном";

забезпечення підтримки експортерів за кордоном

Мінекономрозвитку
МЗС
Мінфін
Мін'юст

квітень

прийнято постанову Кабінету Міністрів України

підвищення ефективності реалізації зовнішньоекономічної політики України; покращення захисту на зовнішніх ринках інтересів держави та українських суб'єктів господарювання у торговельно-економічній сфері та активізація розвитку економічних зв'язків з іноземними державами і міжнародними організаціями;
визначення та усунення бар'єрів в торгівлі для експортерів

започаткування реалізації відповідного пілотного проекту

червень

розпочато реалізацію пілотного проекту

93. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення ефективного функціонування Експортно-кредитного агентства"

забезпечення функціонування Експортно-кредитного агентства

Мінекономрозвитку

травень

подано до Верховної Ради України законопроект

забезпечення державної підтримки експортної діяльності

94. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо схвалення плану імплементації положень Угоди СОТ про спрощення процедур торгівлі

спрощення процедур міжнародної торгівлі відповідно до зобов'язань України в рамках СОТ; започаткування діяльності Національного комітету із спрощення процедур торгівлі

Мінекономрозвитку
інші центральні органи виконавчої влади

жовтень

прийнято акт Кабінету Міністрів України

спрощення процедур ведення зовнішньоекономічних операцій

95. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови щодо внесення змін до Порядку забезпечення захисту прав та інтересів України в торговельно-економічній сфері в рамках Світової організації торгівлі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2016 р. N 346 (Постанова N 346)

необхідність забезпечення належного нормативно-правового регулювання питань, пов'язаних із забезпеченням захисту прав та інтересів України в рамках СОТ, а також представлення активної позиції України як члена СОТ

Мінекономрозвитку
Мін'юст

жовтень

прийнято постанову Кабінету Міністрів України

підвищення ефективності забезпечення захисту прав та інтересів України в торговельно-економічній сфері в рамках СОТ

96. Проведення переговорів щодо укладення угод про вільну торгівлю з Туреччиною та Ізраїлем

проведення переговорів з іншою стороною, узгодження переговорної позиції України із заінтересованими центральними органами виконавчої влади

Мінекономрозвитку
інші центральні органи виконавчої влади

грудень

подано звіти про результати проведення раундів двосторонніх переговорів та консультацій

створення умов для поглиблення торговельного та економічного співробітництва, відкриття нових ринків збуту вітчизняної продукції, розширення доступу до ланцюгів доданої вартості

97. Започаткування переговорного процесу з Великобританією щодо укладення двостороннього договору з питань торговельного співробітництва

збереження преференційного режиму торгівлі з Великобританією після її виходу із складу ЄС

Мінекономрозвитку

грудень

проведено експертні консультації сторін

досягнення домовленостей щодо укладення торговельної угоди між Україною та Великобританією

98. Розбудова договірних відносин із сторонами Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження

ефективне впровадження положень Регіональної конвенції

Мінекономрозвитку

грудень

проведено переговори щодо внесення змін до діючих преференційних торговельних угод України із сторонами Регіональної конвенції

розширення можливостей для преференційного експорту вітчизняних товарів

99. Використання оновленого інструменту спільних міжурядових комісій з метою розширення економічних зв'язків з міжнародними партнерами та ефективного просування інтересів вітчизняних експортерів

подальша активізація двостороннього співробітництва з країнами - партнерами, вирішення проблемних питань торговельно-економічного співробітництва

Мінекономрозвитку
МЗС
інші центральні органи виконавчої влади

листопад

прийнято відповідний акт Кабінету Міністрів України;
проведено засідання Спільних міжурядових комісій

підвищення темпів зростання обсягів експорту, вирішення проблемних питань та розширення торговельно-економічного співробітництва

100. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність"

лібералізація законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності

Мінекономрозвитку
інші центральні органи виконавчої влади

квітень

подано до Верховної Ради України законопроект

зниження регуляторного навантаження у сфері зовнішньоекономічної діяльності;
підвищення привабливості України для іноземних інвесторів;
зростання зовнішньоторговельного обороту держави в цілому

101. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо дерегуляції та лібералізації адміністративних послуг у сфері зовнішньоекономічної діяльності"

скорочення загальної сукупності вимог та дозвільних документів у сфері зовнішньоекономічної діяльності, скорочення адміністративних процедур, у тому числі щодо експорту

Мінекономрозвитку
інші центральні органи виконавчої влади

вересень

подано до Верховної Ради України законопроект

дерегуляція, лібералізація законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності, приведення процедур надання адміністративних послуг у відповідність з положеннями Закону України "Про адміністративні послуги" (Закон N 5203-VI), удосконалення системи нетарифного регулювання держави

102. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до технічних регламентів у трьох пріоритетних секторах української промислової продукції з метою приведення їх у відповідність з актами законодавства ЄС

створення передумов для проведення ефективного діалогу з ЄС з метою підписання Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів (АСАА)

Мінекономрозвитку

листопад

прийнято постанову Кабінету Міністрів України

створення передумов для спрощеного доступу у трьох пріоритетних секторах української промислової продукції на світовий ринок

103. Продовження регулярного діалогу з ЄС щодо підписання Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів (АСАА)

подолання технічних бар'єрів щодо доступу української продукції на ринок ЄС

Мінекономрозвитку

протягом року

проведено консультації з метою започаткування офіційного оцінювання української інфраструктури якості щодо готовності українських інституцій у сфері технічного регулювання, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності працювати відповідно до вимог оновленої нормативної бази України

створення передумов для спрощеного доступу у трьох пріоритетних секторах української промислової продукції на ринок ЄС

11. Регіональний економічний розвиток

104. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до порядків розроблення державної та регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності їх реалізації з урахуванням досвіду та методики ЄС із смарт-спеціалізації

система стратегічного планування та моніторингу регіонального розвитку потребує вдосконалення з урахуванням досвіду та методики ЄС із розумної спеціалізації, особливостей регіонального розвитку

Мінрегіон центральні органи виконавчої влади

жовтень

прийнято постанову Кабінету Міністрів України

ідентифікація пріоритетних сфер для інвестування на регіональному рівні та забезпечення зростання у середньостроковій перспективі:
обсягу реалізованої інноваційної продукції в загальному обсязі продукції промисловості до 4,5 відсотка;
обсягу прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) у розрахунку на одну особу до 1147 доларів США;
обсягу експорту товарів у розрахунку на одну особу до 1065 доларів США

105. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про стимулювання розвитку регіонів"

удосконалення правового забезпечення узгодження державних та регіональних стратегічних пріоритетів на довгостроковий період, осучаснення термінології та механізмів підтримки менш розвинутих регіонів

Мінрегіон центральні органи виконавчої влади

листопад

подано до Верховної Ради України законопроект

зміна критеріїв для визнання території, що потребують державної підтримки та створення ефективної системи державної підтримки територій на основі програмно-цільового підходу до розв'язання проблем соціально-економічного розвитку, створення сприятливого інвестиційного середовища в регіонах

106. Супроводження у Верховній Раді України проектів Законів України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України" (реєстраційний номер 7447) та "Про внесення змін до Закону України "Про засади державної регіональної політики" (реєстраційний номер 7446)

забезпечення стабільності фінансування програм і проектів регіонального розвитку протягом строку їх реалізації, доступу до ресурсів відповідно до пріоритетів регіонального розвитку

Мінрегіон
Мінфін

до прийняття відповідних Законів

прийнято відповідні Закони України

формування державного фонду регіонального розвитку у розмірі 10 відсотків податку на прибуток підприємств на спеціальному фонді державного бюджету;
забезпечення обсягу співфінансування з місцевих бюджетів програм і проектів не менш як 10 відсотків

107. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України акта Кабінету Міністрів України про розподіл бюджетних коштів за проектами регіонального розвитку, що пройшли конкурсний відбір та можуть реалізовуватись за рахунок бюджетних коштів, отриманих від ЄС

необхідність забезпечення реалізації проектів регіонального розвитку в рамках секторальної бюджетної підтримки ЄС, відібраних на конкурсній основі

Мінрегіон
інші центральні органи виконавчої влади
обласні та Київська міська держадміністрації

грудень

прийнято акт Кабінету Міністрів України

реалізація нових проектів регіонального розвитку, які спрямовані на виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року та пройшли конкурсний відбір

108. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України "Про ратифікацію Угоди між Урядом України, Урядом Угорщини та Європейською Комісією, що діє від імені Європейського Союзу, про фінансування Дунайської транснаціональної програми"

надання згоди на обов'язковість міжнародного договору

Мінрегіон
інші центральні органи виконавчої влади

серпень

подано до Верховної Ради України законопроект

залучення 5 млн. євро для фінансування участі України у Дунайській транснаціональній програмі для підтримки політики інтеграції у Дунайському регіоні у чотирьох сферах Стратегії ЄС для Дунайського регіону

109. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України щодо організації виконання Угоди між Урядом України, Урядом Угорщини та Європейською Комісією, що діє від імені Європейського Союзу, про фінансування Дунайської транснаціональної програми

забезпечення інституційної підтримки виконання положень Угоди між Урядом України, Урядом Угорщини та Європейською Комісією, що діє від імені Європейського Союзу, про фінансування Дунайської транснаціональної програми

Мінрегіон
Мінекономрозвитку
МЗС
інші центральні органи виконавчої влади

протягом трьох місяців після прийняття Закону України "Про ратифікацію Угоди між Урядом України, Урядом Угорщини та Європейською Комісією, що діє від імені Європейського Союзу, про фінансування Дунайської транснаціональної програми"

прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України

організація підготовки та реалізації не менше 20 проектів транскордонного співробітництва, спрямованих на розвиток української частини Дунайського регіону

110. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо створення національної системи менеджменту та контролю програм прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства на 2014 - 2020 роки

забезпечення фінансового контролю витрат на рівні проекту, аудиту на рівні програм прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства та повернення коштів у разі їх нецільового використання

Мінекономрозвитку
МЗС
Мінфін
Мін'юст
МВС
Рахункова палата (за згодою)

липень

прийнято акт Кабінету Міністрів України

створення та функціонування національної системи менеджменту та контролю програм прикордонного співробітництва, що сприятиме ефективній імплементації програм прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства та впровадженню проектів прикордонного співробітництва, спрямованих на соціально-економічний розвиток задіяних у програмі прикордонних регіонів

111. Удосконалення підходів щодо підготовки, оцінювання та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, які реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, та інформування щодо державної фінансової підтримки їх реалізації

необхідність визначення мінімальної вартості проектів, що спрямовуються на розвиток відповідних територій, мінімізація суб'єктивного оцінювання проектів, удосконалення механізмів інформування щодо державної фінансової підтримки проектів регіонального розвитку

Мінрегіон
обласні, Київська міська держадміністрації

червень

прийнято постанову Кабінету Міністрів України;
удосконалено платформу державного фонду регіонального розвитку (dfrr.minregion. gov.ua)

концентрація коштів державного та місцевих бюджетів з метою реалізації важливих проектів для розвитку територій, об'єктивність оцінювання та відбору проектів регіонального розвитку;
створення умов для громадського контролю реалізації проектів регіонального розвитку, що фінансуються за рахунок державного фонду регіонального розвитку

12. Сприяння продуктивній зайнятості, реформа ринку праці

112. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо сприяння продуктивній зайнятості

удосконалення державної політики зайнятості

Мінсоцполітики
МОН
Мінекономрозвитку
Мінфін
Мінагрополітики
за участю всеукраїнських об'єднань профспілок та об'єднань організацій роботодавців

червень

подано до Верховної Ради України законопроект

приведення законодавства у сфері зайнятості населення у відповідність з міжнародними трудовими стандартами

113. Підготовка до ратифікації Конвенції N 88 Міжнародної організації праці "Про організацію служби зайнятості"

приведення законодавства у відповідність з міжнародними вимогами

Мінсоцполітики
Мінекономрозвитку
Мінфін
Мін'юст

листопад

подано до Верховної Ради України законопроект

удосконалення роботи державної служби зайнятості для досягнення і підтримання повної зайнятості населення

114. Затвердження розроблених в установленому порядку 70 професійних стандартів

виконання норм Закону України "Про оплату праці"

Мінсоцполітики
МОН
за участю всеукраїнських об'єднань профспілок та об'єднань організацій роботодавців

листопад

видано наказ Мінсоцполітики

створення системи кваліфікації відповідно до кращих європейських практик

115. Впровадження нових підходів у систему профілювання безробітних

надання допомоги безробітним у виборі роботи

Мінсоцполітики
за участю всеукраїнських об'єднань профспілок та об'єднань організацій роботодавців

протягом року

удосконалено методи і форми роботи з безробітними

створення системи оцінки компетентностей безробітного з метою його інтеграції на ринку праці

116. Розроблення нормативно-правових актів щодо удосконалення роботи державної служби зайнятості

необхідність впровадження нових сервісних послуг державної служби зайнятості

Мінсоцполітики
за участю всеукраїнських об'єднань профспілок та об'єднань організацій роботодавців

протягом року

видано відповідні нормативно-правові акти

запровадження якісно нових підходів в роботі державної служби зайнятості, які забезпечать надання послуг відповідно до кращих міжнародних практик

117. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо вдосконалення умов оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери

забезпечення подальшого реформування системи оплати праці працівників бюджетної сфери

Мінсоцполітики Мінфін Мінекономрозвитку Мін'юст

квітень

прийнято постанову Кабінету Міністрів України

запровадження тарифної системи оплати праці працівників бюджетної сфери на основі удосконаленої Єдиної тарифної сітки груп посад (професій) і коефіцієнтів з оплати праці

118. Супроводження у Верховній Раді України проекту Трудового кодексу України (реєстраційний номер 1658)

необхідність приведення трудового законодавства у відповідність з трудовим правом ЄС

Мінсоцполітики

до прийняття Трудового кодексу

прийнято Трудовий кодекс України

забезпечення інтересів роботодавців і працівників з урахуванням стандартів ЄС

119. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо посилення ефективності політики у сфері захисту вимог працівників щодо погашення заборгованості із заробітної плати

захист вимог працівників у разі неплатоспроможності роботодавця

Мінсоцполітики
Мінфін
Мінекономрозвитку
Мін'юст

липень

подано до Верховної Ради України законопроект

забезпечення вимог працівників підприємств-банкрутів щодо погашення заборгованості із заробітної плати та інших виплат

120. Реалізація положень Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні та підбиття підсумків її виконання

виконання Закону України "Про колективні договори і угоди" та розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. N 1044 "Про затвердження плану заходів щодо реалізації положень Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні" (План N 1044-р)

Мінсоцполітики інші центральні органи виконавчої влади
обласні, Київська міська держадміністрації
державні колегіальні органи (за згодою)
за участю всеукраїнських об'єднань профспілок та об'єднань організацій роботодавців

кожного півріччя

проведено засідання Спільної робочої комісії Сторін Генеральної угоди та підготовлено звіт

забезпечення соціально-трудових прав та гарантій працівників

121. Здійснення заходів з метою проведення колективних переговорів з укладення Генеральної угоди на новий строк

виконання норм Закону України "Про колективні договори і угоди"

Мінсоцполітики
інші центральні органи виконавчої влади
обласні, Київська міська держадміністрації
державні колегіальні органи (за згодою)
за участю всеукраїнських об'єднань профспілок та об'єднань організацій роботодавців

протягом року

підготовлено проект (пропозиції до проекту) Генеральної угоди на новий строк

узгодження інтересів сторін соціального діалогу

122. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України "Про колективні угоди та договори"

імплементація окремих положень Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, з питань соціально-трудових відносин та рекомендацій Міжнародної організації праці у цій сфері

Мінсоцполітики
інші центральні органи виконавчої влади
за участю всеукраїнських об'єднань профспілок та об'єднань організацій роботодавців

липень

подано до Верховної Ради України законопроект

забезпечення реалізації прав працівників та врегулювання трудових відносин відповідно до законодавства ЄС

123. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про схвалення Концепції реформування системи управління охороною праці та плану заходів з її реалізації

перехід на стандарти країн ЄС у сфері безпеки на робочих місцях

Мінсоцполітики
Держпраці
інші центральні органи виконавчої влади
за участю всеукраїнських об'єднань профспілок та об'єднань організацій роботодавців

листопад

прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України

забезпечення гідних та безпечних умов праці

124. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. N 1107" щодо скорочення переліку робіт, на виконання яких видаватимуться дозволи Держпраці

оптимізація дозвільних процедур у сфері охорони праці

Мінсоцполітики
Держпраці
Мінекономрозвитку
ДРС
інші центральні органи виконавчої влади
за участю всеукраїнських об'єднань профспілок та об'єднань організацій роботодавців

листопад

прийнято постанову Кабінету Міністрів України

зменшення категорій роботодавців, яким необхідно отримати дозвіл Держпраці на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки

13. Земельна реформа

125. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України "Про обіг земель сільськогосподарського призначення"

розроблення законодавчих підстав для запровадження обігу земель сільськогосподарського призначення

Мінагрополітики
Мінфін
Мінекономрозвитку
Мін'юст
Держгеокадастр

липень

подано до Верховної Ради України законопроект

забезпечення обігу земель сільськогосподарського призначення

126. Супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний земельний кадастр" щодо розширення переліку осіб, які здійснюють внесення відомостей до Державного земельного кадастру та надання відповідної інформації з нього" (реєстраційний номер 8049)

запровадження механізму надання адміністративних послуг у частині здійснення державної реєстрації земельної ділянки сертифікованими інженерами-землевпорядниками в електронній формі;
скорочення строку здійснення державної реєстрації земельної ділянки до семи днів

Мінагрополітики
Держгеокадастр
Мінекономрозвитку

до прийняття відповідного Закону

прийнято Закон України

спрощення процедури реєстрації земельних ділянок

127. Супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування з управління земельними ресурсами та посилення державного контролю за використанням і охороною земель" (реєстраційний номер 4355)

необхідність приведення правового статусу земель під польовими дорогами, лісосмугами та земель колективної власності у відповідність із законодавством

Мінагрополітики
Держгеокадастр

до прийняття відповідного Закону

прийнято Закон України

врегулювання правового статусу земель

128. Супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приватизації земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій" (реєстраційний номер 6269)

відсутність механізму розпаювання земель державних та комунальних сільськогосподарських підприємств, установ, організацій

Мінагрополітики
Держгеокадастр

до прийняття відповідного Закону

прийнято Закон України

встановлення єдиного і чіткого підходу отримання громадянами - працівниками державного або комунального сільськогосподарського підприємства, установи, організації, працівниками державних та комунальних закладів освіти, культури, охорони здоров'я, а також пенсіонерами з їх числа земельних ділянок, які перебувають у постійному користуванні таких підприємств, установ та організацій

129. Розроблення та внесення Кабінетові Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо підвищення прозорості при погодженні документації із землеустрою та врегулювання інших питань у сфері землеустрою"

законодавче закріплення погодження всіх видів документації із землеустрою територіальними органами Держгеокадастру за принципом екстериторіальності; подання пакета документів для погодження в електронному вигляді та запровадження публічності надання висновків про розгляд документації із землеустрою органами державної влади та місцевого самоврядування

Мінагрополітики
Держгеокадастр
Адміністрація
Держспецзв'язку

листопад

подано до Верховної Ради України законопроект

спрощення процедури погодження документації із землеустрою для розробників такої документації шляхом подачі документації із землеустрою в електронному вигляді, оприлюднення висновків органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування

130. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів у сфері використання та охорони земель щодо вдосконалення державного контролю за використанням та охороною земель, посилення відповідальності за зниження родючості ґрунтів"

необхідність посилення відповідальності за зниження родючості ґрунтів

Мінагрополітики
Держгеокадастр

жовтень

подано до Верховної Ради України законопроект

вдосконалення державного контролю за використанням та охороною земель, посилення відповідальності за зниження родючості ґрунтів

131. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення механізмів збереження ґрунтів та економічного стимулювання відтворення їх родючості"

розроблення законодавчих принципів державної політики та правил, які гарантують збереження ґрунтового покриву, його екологічних і продуктивних функцій, а також створення необхідних умов для ефективного використання ґрунтових ресурсів

Мінагрополітики
Мінприроди

листопад

подано до Верховної Ради України законопроект

забезпечення захисту ґрунтів від деградації, зокрема в результаті економічного стимулювання власників землі та землекористувачів

14. Удосконалення механізмів стимулювання розвитку агропромислового комплексу

132. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про затвердження Державної цільової програми розвитку аграрного сектору економіки на період до 2021 року

затвердження заходів щодо стимулювання розвитку аграрного сектору

Мінагрополітики

липень

прийнято постанову Кабінету Міністрів України

створення умов для розвитку високоефективного конкурентоспроможного аграрного сектору на внутрішньому і зовнішньому ринку

133. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України щодо створення Фонду гарантування кредитів агропромислового комплексу

високі процентні ставки, відсутність предмета застави, можливість гарантування ризиків неповернення кредитів малими підприємствами і фермерськими господарствами та кредитів, залучених для реалізації інвестиційних проектів, гарантування аграрних розписок

Мінагрополітики
Мінфін
Мінекономрозвитку

жовтень

подано до Верховної Ради України законопроект

розроблено механізм гарантування кредитів агропромислового комплексу

134. Проведення моніторингу виконання програм підтримки розвитку тваринництва, фермерських господарств, часткового відшкодування вартості сільськогосподарської техніки

удосконалення механізмів державної підтримки

Мінагрополітики

кожного півріччя

подано звіт Кабінету Міністрів України щодо виконання програм підтримки

прийняття рішень щодо перерозподілу бюджетних кошів у межах бюджетних програм за відповідними напрямами

15. Забезпечення якості і безпечності харчових продуктів

135. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів актів Кабінету Міністрів України на виконання Закону України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин" (Закон N 2042-VIII)

приведення законодавства у відповідність з європейськими нормами щодо державного контролю, що здійснюється з метою перевірки відповідності законодавству про безпечність та якість харчових продуктів і кормів, здоров'я та благополуччя тварин

Мінагрополітики
Держпродспоживслужба

квітень

прийнято акти Кабінету Міністрів України відповідно до плану заходів з виконання Закону

посилення державного контролю за безпечністю харчових продуктів і кормів, здоров'ям та благополуччям тварин

136. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про ветеринарну медицину"

приведення законодавства у відповідність з європейськими нормами у сфері здоров'я та благополуччя тварин, приватної практики, торгівлі живими тваринами, репродуктивним матеріалом тощо

Мінагрополітики
Держпродспоживслужба

жовтень

подано до Верховної Ради України законопроект

зменшення або усунення ризиків виникнення хвороби тварин та захворювання населення

137. Супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про вимоги до предметів та матеріалів, що контактують з харчовими продуктами" (реєстраційний номер 4611)

приведення законодавства у відповідність з європейськими нормами у сфері безпечності харчових продуктів, зокрема встановлення вимог до обігу предметів і матеріалів, призначених для безпосереднього або опосередкованого контакту з харчовими продуктами

Мінагрополітики
Держпродспоживслужба

до прийняття відповідного Закону

прийнято Закон України

підвищення рівня захисту здоров'я та інтересів споживачів харчових продуктів

138. Затвердження методичних рекомендацій щодо проведення фітосанітарного моніторингу шкідників, хвороб та бур'янів, пов'язаних із прогнозуванням вимог до засобів захисту рослин

наближення та гармонізація законодавства України до законодавства ЄС, забезпечення належного використання засобів захисту рослин, удосконалення відповідних інспекційних та лабораторних систем згідно із стандартами ЄС

Мінагрополітики
Держпродспоживслужба

липень

видано накази Держпродспоживслужби

забезпечення охорони громадського здоров'я та навколишнього природного середовища від можливих ризиків, пов'язаних із використанням засобів захисту рослин та продовольчої безпеки країни

139. Впровадження процедури відеофіксації планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю)

необхідність забезпечення прозорості та зменшення корупційних ризиків під час здійснення заходів нагляду (контролю)

Мінагрополітики
Держпродспоживслужба

грудень

впроваджено процедуру відеофіксації територіальними органами Держпродспоживслужби заходів державного нагляду (контролю)

забезпечення прозорості заходів державного нагляду (контролю)

16. Розвиток органічного ринку

140. Супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції" (реєстраційний номер 5448)

забезпечення належного функціонування ринку органічної продукції, прозорих умов ведення господарської діяльності у сфері виробництва та обігу органічних продуктів

Мінагрополітики

до прийняття відповідного Закону

прийнято Закон України

підвищення конкурентоспроможності вітчизняної органічної продукції, розширення зовнішніх ринків її збуту

141. Розроблення проектів нормативно-правових актів на виконання Закону України "Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції"

забезпечення належного функціонування ринку органічної продукції, прозорих умов ведення господарської діяльності у сфері виробництва та обігу органічних продуктів

Мінагрополітики

протягом шести місяців з дня прийняття Закону

прийнято нормативно-правові акти

підвищення конкурентоспроможності вітчизняної органічної продукції, розширення зовнішніх ринків її збуту

17. Підвищення енергетичної незалежності

142. Здійснення заходів щодо збільшення видобутку природного газу, зокрема розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку газовидобувної галузі України на 2018 рік"

виконання Енергетичної стратегії України на період до 2035 року "Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність", схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 р. N 605 (Розпорядження N 605-р), та Концепції розвитку газовидобувної галузі України, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. N 1079 (План N 1079-р)

Міненерговугілля

квітень

прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України

збільшення видобутку вітчизняного природного газу до 23,5 млрд. куб. метрів та приросту розвіданих запасів вітчизняного природного газу до 19,2 млрд. куб. метрів

143. Диверсифікація джерел постачання ядерного палива для атомних електростанцій

зміцнення енергетичної незалежності

Міненерговугілля
державне підприємство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" (за згодою)

листопад

здійснено шість поставок ядерного палива альтернативного постачальника

сприяння підвищенню економічної та енергетичної безпеки

144. Здійснення заходів із заміщення дефіцитного антрацитового вугілля на газову групу вугілля, зокрема:

виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 16 лютого 2017 р. "Про

Міненерговугілля
енергогенеруючі компанії (теплові електростанції) (за згодою)

 

 

 

підготовлено графіки виконання ремонтів основного обладнання теплових електростанцій з включенням у ремонти робіт з переведення енергоблоків на спалювання вугілля марки "Г" замість "АШ";

невідкладні заходи з нейтралізації загроз енергетичній безпеці України та посилення захисту критичної інфраструктури", уведеного в дію Указом Президента

квітень

затверджено графіки виконання ремонтів основного обладнання теплових електростанцій

збільшення обсягів використання вітчизняного вугілля газової групи шляхом переведення на газову групу вугілля трьох енергоблоків та початку робіт з переведення на одному енергоблоці

започаткування на теплових електростанціях пілотного проекту із спільного спалювання вугілля та твердого біопалива

України від 16 лютого 2017 р. N 37

листопад

запроваджено підготовку на теплових електростанціях пілотного проекту із спільного спалювання вугілля та твердого біопалива

визначення можливості теплових електростанцій щодо впровадження проекту із спільного спалювання вугілля та твердого біопалива та вибір оптимального варіанта

145. Приєднання до Центру передового досвіду НАТО з питань енергетичної безпеки

використання можливостей НАТО з підтримки процесів потенційного розвитку, отримання повної і своєчасної експертизи з різних аспектів енергетичної безпеки

Міненерговугілля

грудень

укладено Меморандум про взаєморозуміння між Міненерго-вугіллям та Центром передового досвіду НАТО з енергетичної безпеки

створення умов для зміцнення енергетичної безпеки України шляхом залучення найкращого досвіду країн - учасниць НАТО

146. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів актів Кабінету Міністрів України щодо стратегічного планування розвитку атомно-промислового комплексу, зокрема:

виконання Енергетичної стратегії України на період до 2035 року "Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність", схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 р. N 605 (Розпорядження N 605-р), та плану заходів щодо реалізації Концепції Державної цільової економічної програми розвитку атомно-промислового комплексу на період до 2020 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. N 1021 (План N 1021-р)

Міненерговугілля
державне підприємство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" (за згодою)
державний концерн "Ядерне паливо" (за згодою)

 

 

створення умов для сталого розвитку атомно-промислового комплексу

Програми розвитку атомно-промислового комплексу на період до 2020 року;

квітень

прийнято акт Кабінету Міністрів України

Концепції Державної цільової екологічної програми "Зняття з експлуатації уранових об'єктів";

червень

прийнято акт Кабінету Міністрів України

Концепції Державної економічної програми поводження з відпрацьованим ядерним паливом АЕС України до 2023 року

вересень

прийнято акт Кабінету Міністрів України

147. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження щодо схвалення техніко-економічного обґрунтування будівництва енергоблоків N 3 і 4 Хмельницької АЕС (корегування)

виконання Енергетичної стратегії України на період до 2035 року "Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність", схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 р. N 605 (Розпорядження N 605-р)

Міненерговугілля
державне підприємство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" (за згодою)

листопад

прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України

створення умов для початку будівництва енергоблоків N 3 і 4 Хмельницької АЕС з метою введення в експлуатацію нових генеруючих потужностей

148. Здійснення заходів, необхідних для підтримання встановленої потужності атомної генерації в загальному обсязі виробництва електроенергії

виконання Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2011 р. N 1270 (Постанова N 1270)

Міненерговугілля
Держатомрегулювання
державне підприємство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" (за згодою)

листопад

отримано ліцензії на продовження строку експлуатації двох енергоблоків атомних електростанцій України

продовження строку експлуатації 2 ГВт генеруючих потужностей атомних електростанцій України;
підвищення показників безпеки, ефективності та надійності експлуатації енергоблоків атомних електростанцій

149. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про затвердження плану заходів на 2018 рік щодо впровадження Національного плану скорочення викидів від великих спалювальних установок

виконання Національного плану скорочення викидів від великих спалювальних установок, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2017 р. N 796 (Розпорядження N 796-р), та Директиви 2010/75/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 24 листопада 2010 р. про промислові викиди (інтегроване запобігання та контроль забруднення)

Міненерговугілля
Мінприроди
МВС
Мінфін
Мінекономрозвитку
Мінрегіон
ДФС
Держстат
ДСНС
Держекоінспекція
НКРЕКП
(за згодою)
Антимонопольний комітет
обласні та Київська міська державні адміністрації
Інститут вугільних енерготехнологій Національної академії наук України (за згодою)

квітень

прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України

створення передумов для технологічного оновлення великих спалювальних установок з метою поступового забезпечення дотримання ними нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин (діоксиду сірки, оксидів азоту та пилу)

150. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України про затвердження плану заходів щодо синхронізації об'єднаної енергетичної системи України з об'єднанням енергосистем країн ЄС

реалізація Угоди про умови майбутнього об'єднання енергосистем України та Молдови з енергосистемою континентальної Європи

Міненерговугілля
НКРЕКП (за згодою)
державне підприємство "Національна енергетична компанія "Укренерго" (за згодою)

вересень

прийнято акт Кабінету Міністрів України

створення умов для синхронізації об'єднаної енергетичної системи України з континентальною європейською енергосистемою ENTSO-E

151. Проведення випробувань стосовно регулювання частоти, потужності та напруги на енергоблоках енергогенеруючих компаній

реалізація Угоди про умови майбутнього об'єднання енергосистем України та Молдови з енергосистемою континентальної Європи

Міненерговугілля
державне підприємство "Національна енергетична компанія "Укренерго" (за згодою)
державне підприємство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" (за згодою)
ПрАТ "Укргідроенерго" (за згодою)
енергогенеруючі компанії (теплові електростанції)
(за згодою)

протягом року

проведено випробування щодо регулювання частоти, потужності та напруги на енергоблоках енергогенеруючих компаній

формування вихідних даних для здійснення досліджень, необхідних для забезпечення синхронізації об'єднаної енергетичної системи України до континентальної європейської енергетичної системи ENTSO-E

152. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про схвалення Концепції впровадження "розумних мереж" в Україні до 2035 року та затвердження середньострокового плану заходів з впровадження "розумних мереж" в Україні

виконання Енергетичної стратегії України на період до 2035 року "Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність", схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 р. N 605 (Розпорядження N 605-р)

Міненерговугілля
НКРЕКП (за згодою)

листопад

прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України

формування засад державної політики у сфері розвитку "розумних мереж" у довгостроковій перспективі;
визначення конкретних заходів з впровадження "розумних мереж" в Україні

153. Залучення фінансових ресурсів від міжнародних фінансових організацій для реалізації проектів в паливно-енергетичному комплексі

виконання Енергетичної стратегії України на період до 2035 року "Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність", схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 р. N 605 (Розпорядження N 605-р), Програми розвитку гідроенергетики на період до 2026 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 р. N 552 (Програма N 552-р)

Міненерговугілля
Мінфін
Антимонопольний комітет
державне підприємство "Національна енергетична компанія "Укренерго" (за згодою)
ПрАТ "Укргідроенерго" (за згодою)

протягом року

отримано згоду від міжнародних фінансових організацій щодо підтримки проекту "Будівництво Канівської ГАЕС";
забезпечено фінансовими ресурсами проекти державного підприємства "Національна енергетична компанія "Укренерго" з реконструкції та автоматизації підстанцій

забезпечення енергетичної безпеки держави шляхом ефективного розвитку системи передачі електроенергії та об'єктів гідроенергетики з максимальним використанням економічно ефективного гідроенергетичного потенціалу

154. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про затвердження плану заходів до 2020 року з реалізації Енергетичної стратегії України до 2035 року

виконання Енергетичної стратегії України на період до 2035 року "Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність", схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 р. N 605 (Розпорядження N 605-р)

Міненерговугілля

квітень

прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України

визначення конкретних заходів, спрямованих на досягнення цілей та пріоритетів Енергетичної стратегії України до 2035 року

155. Розроблення за підтримки міжнародної технічної допомоги та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про затвердження плану досягнення Україною енергетичної стійкості

необхідність формування та затвердження переліку необхідних заходів з питань досягнення енергетичної безпеки України

Міненерговугілля
Мінфін
Мінекономрозвитку
Мінрегіон
Мінінфраструктури
НКРЕКП (за згодою)
державне підприємство "Національна енергетична компанія "Укренерго" (за згодою)
державне підприємство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" (за згодою)
Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" (за згодою)

жовтень

прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України

визначення короткострокових та середньострокових заходів, які слід реалізувати для покращення стійкості паливно-енергетичного комплексу в умовах ворожих та економічних загроз

156. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України "Про енергетичну безпеку"

необхідність врегулювання на законодавчому рівні питань, пов'язаних підвищенням енергетичної незалежності та енергетичної безпеки України

Міненерговугілля

листопад

подано до Верховної Ради України законопроект

визначення засад державної політики у сфері енергетичної безпеки

18. Впровадження принципів Третього енергетичного пакета ЄС

157. Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів актів, спрямованих на реалізацію Закону України "Про ринок електричної енергії" (Закон N 2019-VIII), зокрема:

виконання вимог Третього енергетичного пакета ЄС та Закону України "Про ринок електричної енергії" (Закон N 2019-VIII)

Міненерговугілля
НКРЕКП (за згодою)
Мінфін
Мінекономрозвитку
Мін'юст
державне підприємство "Національна енергетична компанія "Укренерго" (за згодою)
державне підприємство "Енергоринок" (за згодою)

 

 

створення передумов для запровадження нового ринку електричної енергії

проекту Закону України щодо особливостей погашення заборгованості за електричну енергію, яка утворилася на оптовому ринку електричної енергії;

квітень

подано до Верховної Ради України законопроект

проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про утворення Комісії з підготовки висновку щодо доцільності надання тимчасової підтримки виробникам, що здійснюють комбіноване виробництво електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях";

квітень

прийнято постанову Кабінету Міністрів України

проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку надання тимчасової підтримки виробникам, що здійснюють комбіноване виробництво електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях";

квітень

прийнято постанову Кабінету Міністрів України

проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо затвердження Порядку проведення конкурсів на будівництво нових генеруючих потужностей

липень

прийнято постанову Кабінету Міністрів України

158. Розроблення та затвердження Правил безпеки постачання електроенергії та моніторингу безпеки постачання електроенергії

виконання Закону України "Про ринок електричної енергії" (Закон N 2019-VIII)

Міненерговугілля
НКРЕКП (за згодою)

квітень

видано наказ Міненерговугілля

створення умов для надійного та безперебійного постачання електричної енергії

159. Забезпечення впровадження сучасних стандартів корпоративного управління на підприємствах паливно-енергетичного комплексу

необхідність удосконалення системи корпоративного управління юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником) яких є держава, з урахуванням Принципів корпоративного управління ОЕСР

Міненерговугілля

липень

внесено відповідні зміни до установчих документів та видано акти Міненерговугілля, що регулюють діяльність/створення незалежних наглядових рад на особливо важливих суб'єктах господарювання, що належать до сфери управління Міненерговугілля

ефективна та прозора діяльність суб'єктів господарювання державного сектору економіки; мінімізація впливу та втручання держави у їх господарську діяльність

160. Перетворення державного підприємства "Національна енергетична компанія "Укренерго" в акціонерне товариство, 100 відсотків акцій якого належать державі, зокрема:

виконання Закону України "Про ринок електричної енергії" (Закон N 2019-VIII), Енергетичної стратегії України на період до 2035 року "Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність", схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 р. N 605 (Розпорядження N 605-р)

Міненерговугілля
державне підприємство "Національна енергетична компанія "Укренерго" (за згодою)

 

 

підвищення ефективності та прозорості діяльності оператора системи передачі електричної енергії, забезпечення умов, необхідних для подальшої сертифікації оператора системи передачі електричної енергії

розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо врегулювання питання правового статусу майна оператора системи передачі електроенергії на об'єкти системи передачі електроенергії;

травень

подано до Верховної Ради України законопроект

проведення державної реєстрації ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго"

грудень

зареєстровано ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго"

161. Завершення реструктуризації ПАТ "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", у частині відокремлення діяльності з транспортування та зберігання (закачування, відбору) природного газу

виконання вимог Третього енергетичного пакета ЄС;
плану реструктуризації публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" з метою відокремлення діяльності з транспортування та зберігання (закачування, відбору) природного газу

Міненерговугілля
Мінекономрозвитку
Мінфін
Фонд державного майна
НКРЕКП (за згодою)
Антимонопольний комітет
Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"
(за згодою)

у строки, визначені постановою Кабінету Міністрів України "Деякі питання діяльності на ринку природного газу"

передано на баланс ПАТ "Магістральні газопроводи України" майно, що використовується для забезпечення транспортування та зберігання (закачування, відбору) природного газу;
передано частину функцій від ПАТ "Укртрансгаз" до ПАТ "Магістральні газопроводи України"

завершення анбандлінгу Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" з метою створення конкурентного ринку природного газу в Україні

162. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України щодо нормативного врегулювання торгівлі природним газом на біржах

виконання вимог Третього енергетичного пакета ЄС

Міненерговугілля
Мінекономрозвитку
Мінфін
НКРЕКП (за згодою)
ДФС

червень

подано до Верховної Ради України законопроект

імплементація до законодавства України положень європейського Мережевого кодексу балансування газу в газотранспортних системах з метою торгівлі природним газом на біржах

19. Реформа вугільної галузі

163. Розроблення та затвердження комплексної програми роботи вугільних підприємств на період до 2020 року з визначенням переліків перспективних та неперспективних шахт, що підлягають ліквідації

виконання Концепції реформування та розвитку вугільної промисловості на період до 2020 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. N 733

Міненерговугілля

травень

видано наказ Міненерговугілля

визначення заходів та обсягів фінансових ресурсів, необхідних для досягнення беззбиткової роботи підприємств вугільної галузі

164. Виконання програми реструктуризації (ліквідації) шахт

виконання Концепції реформування та розвитку вугільної промисловості на період до 2020 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. N 733;
необхідність підвищення ефективності функціонування вугільної промисловості шляхом ліквідації збиткових вугледобувних підприємств

Міненерговугілля

протягом року

видано накази Міненерго-вугілля про затвердження не менше п'яти актів комісій з розгляду підсумків фактичного виконання робіт і заходів, передбачених проектами ліквідації шахт

зменшення кількості збиткових вугледобувних підприємств

165. Визначення заходів соціального захисту працівників вугільних підприємств, що ліквідуються

створення системи соціальної підтримки працівників підприємств вугільної галузі та населення територій, на яких розміщуються вугледобувні та вуглепереробні підприємства, що перебувають на стадії ліквідації (консервації)

Мінсоцполітики Міненерговугілля
Мінрегіон
Львівська,
Волинська,
Донецька,
Луганська облдержадміністрації

листопад

прийнято відповідні акти

запровадження дієвого механізму соціального захисту працівників, які вивільняються у зв'язку з ліквідацією вугледобувних підприємств

166. Передача об'єктів соціальної інфраструктури з балансу вугільних підприємств у комунальну власність територіальних громад

необхідність звільнення вугледобувних підприємств від витрат на утримання об'єктів соціальної інфраструктури

Міненерговугілля
Мінфін
Мінекономрозвитку
Мінрегіон
державні підприємства вугільної галузі (за згодою)
Львівська, Волинська, Донецька, Луганська облдержадміністрації

протягом року

зменшено кількість об'єктів соціальної інфраструктури на балансах вугледобувних підприємств

поліпшення фінансово-економічного стану вугледобувних підприємств

20. Розвиток відновлюваної енергетики

167. Супроводження у Верховій Раді України проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" щодо поліпшення інвестиційних можливостей для будівництва об'єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії" (реєстраційний номер 6081)

виконання протоколу про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства, Національного плану дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 року

Мінрегіон Держенергоефективності

до прийняття відповідного Закону

прийнято Закон України

удосконалення законодавства у сфері містобудівної діяльності; підвищення ефективності інвестицій;
створення сприятливих умов для стимулювання введення в експлуатацію об'єктів завершеного будівництва, у сфері відновлюваної енергетики;
уникнення спекуляцій з виданими технічними умовами

168. Супроводження у Верховій Раді України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про адміністративні послуги" (реєстраційний номер 4564)

необхідність урегулювання питання надання адміністративних послуг з проведення кваліфікації когенераційної установки та з видачі свідоцтва та підтвердження належності палива до альтернативного

Мінрегіон
Держенергоефективності

до прийняття відповідного Закону

прийнято Закон України

забезпечення прозорості заходів державного регулювання у сфері використання когенераційних установок та виробництва альтернативних видів палива

169. Супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу" щодо розвитку високоефективної когенерації" (реєстраційний номер 7465)

виконання протоколу про приєднання України до Договору про заснування енергетичного Співтовариства; імплементація Директиви 2012/27/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 25 жовтня 2012 р. про енергоефективність, яка змінює Директиви 2009/125/ЄС та 2010/30/ЄС і скасовує Директиви 2004/8/ЄС та 2006/32/ЄC

Мінрегіон Держенергоефективності

до прийняття відповідного Закону

прийнято Закон України

підвищення ефективності використання палива та зменшення його споживання під час виробництва електричної та теплової енергії;
встановлення порядку надання гарантії походження енергії, яка вироблена у результаті високоефективної когенерації

170. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про теплопостачання" щодо удосконалення механізму формування та встановлення тарифів на теплову енергію, вироблену з використанням альтернативних джерел енергії"

удосконалення механізму формування та встановлення тарифів на теплову енергію, вироблену з використанням альтернативних джерел енергії

Мінрегіон
Держенергоефективності

листопад

подано до Верховної Ради України законопроект

збільшення частки використання альтернативних джерел енергії у виробництві теплової енергії; зменшення споживання природного газу під час виробництва теплової енергії; забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на теплову енергію, виробництво теплової енергії на установках з використанням альтернативних джерел енергії та встановлення таких тарифів органами місцевого самоврядування

171. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо створення ринку твердого біопалива"

виконання протоколу про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства, Національного плану дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 року, Енергетичної стратегії України на період до 2035 року "Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність", схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 р. N 605 (Розпорядження N 605-р)

Мінрегіон
Держенергоефективності

жовтень

подано до Верховної Ради України законопроект

збільшення частки використання альтернативних джерел енергії у виробництві енергії за рахунок збільшення обсягів виробництва та торгівлі біопаливом, а також встановлення прозорих ринкових цін на нього

21. Забезпечення енергоефективності та енергозбереження

172. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України "Про енергетичну ефективність"

імплементація положень галузевого законодавства ЄС у сфері енергетичної ефективності

Мінрегіон
Держенергоефективності
Мінекономрозвитку
Мінфін
Міненерговугілля
Мінінфраструктури
НКРЕКП (за згодою)

листопад

подано до Верховної Ради України законопроект

підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів, підвищення енергетичної незалежності та енергетичної безпеки держави

173. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України щодо визначення національної цілі з енергоефективності до 2020 року

виконання зобов'язань за Договором про заснування Енергетичного Співтовариства щодо імплементації Директиви 2012/27/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 25 жовтня 2012 р. про енергоефективність, яка змінює Директиви 2009/125/ЄС та 2010/30/ЄС і скасовує Директиви 2004/8/ЄС та 2006/32/ЄC

Мінрегіон
Держенергоефективності
Мінекономрозвитку
Міненерговугілля
Мінінфраструктури
Мінприроди Держстат

червень

прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України

запровадження нових підходів до середньострокового планування підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів в Україні та більш раціонального використання коштів державного та місцевих бюджетів

174. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів постанов Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку набуття статусу саморегулівної організації у сфері енергетичної ефективності та про затвердження примірного статуту саморегулівної організації у сфері енергетичної ефективності" і "Про затвердження Порядку обміну інформацією між центральними органами виконавчої влади, атестаційними комісіями у процесі проведення незалежного моніторингу, професійної атестації та ведення баз даних сертифікатів, фахівців та звітів"

забезпечення реалізації Закону України "Про енергетичну ефективність будівель" (Закон N 2118-VIII)

Мінрегіон

липень

прийнято постанови Кабінету Міністрів України

створення умов для підвищення енергетичної ефективності існуючих будівель, економного використання енергетичних ресурсів у будівлях, підвищення рівня життя населення у результаті скорочення витрат на оплату енергетичних ресурсів, раціонального використання коштів державного та місцевих бюджетів, які спрямовуються на компенсацію витрат, пов'язаних з використанням енергетичних ресурсів, сприяння підвищенню енергетичної незалежності та енергетичної безпеки держави

175. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку визначення розміру економії видатків на фінансування житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг з тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот"

забезпечення реалізації Закону України "Про Фонд енергоефективності" (Закон N 2095-VIII)

Мінрегіон
Мінсоцполітики
Мінфін

червень

прийнято постанову Кабінету Міністрів України

досягнення обсягу коштів, спрямованих на поповнення статутного капіталу Фонду за рахунок зекономлених видатків на субсидії в обсязі 1,6 млрд. гривень до 2021 року для подальшого їх спрямування на стимулювання енергоефективних заходів

22. Підвищення ефективності виробництва та постачання теплової енергії

176. Поліпшення фінансового стану підприємств галузі теплопостачання, залучення інвестицій для модернізації технічної бази, підвищення операційної ефективності та зменшення обсягу споживання енергоресурсів

удосконалення порядку розподілу коштів для теплопостачальних і теплогенеруючих організацій, які не є ліцензіатами НКРЕКП та на яких поширюється дія статті 191 Закону України "Про теплопостачання", зокрема у частині забезпечення можливості провадження інвестиційної діяльності, а також забезпечення єдиного підходу до потреб теплогенеруючих організацій, які використовують для виробництва теплової енергії будь-які види палива, крім природного газу

Мінрегіон

квітень

прийнято постанову Кабінету Міністрів України

поліпшення фінансово-економічного стану підприємств галузі

23. Розвиток житлово-комунального господарства

177. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України "Про Загальнодержавну цільову програму передачі гуртожитків у власність територіальних громад на 2017 - 2021 роки"

забезпечення реалізації Закону України від 5 квітня 2017 р. N 1999-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків" (Закон N 1999-VIII)

Мінрегіон

квітень

подано до Верховної Ради України законопроект

забезпечення передачі у власність територіальних громад гуртожитків, у тому числі гуртожитків, які було включено до статутних капіталів суб'єктів господарювання, створених у процесі приватизації (корпоратизації), реалізація житлових прав мешканців гуртожитків

178. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Примірного положення про користування гуртожитками та жилою площею в них"

забезпечення реалізації Закону України від 5 квітня 2017 р. N 1999-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків" (Закон N 1999-VIII)

Мінрегіон

квітень

прийнято постанову Кабінету Міністрів України

створення належних умов для реалізації житлових прав мешканцями гуртожитків

179. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 1992 р. N 572"

забезпечення реалізації Закону України від 5 квітня 2017 р. N 1999-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків" (Закон N 1999-VIII)

Мінрегіон

квітень

прийнято постанову Кабінету Міністрів України

створення належних умов для реалізації житлових прав мешканцями гуртожитків

180. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо питної води та питного водопостачання"

запровадження єдиних вимог до розроблення та затвердження технологічних регламентів підприємств, які надають послуги з централізованого питного водопостачання та/або водовідведення

Мінрегіон

квітень

подано до Верховної Ради України законопроект

забезпечення споживачів якісною та безпечною для здоров'я питною водою;
підвищення рівня обслуговування населення у даній сфері;
поліпшення економічного стану підприємств водопровідно-каналізаційного господарства;
запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного характеру, забезпечення охорони навколишнього природного середовища

181. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження порядку інформування оператором зовнішніх інженерних мереж власників (співвласників) будівлі про намір встановлення вузла комерційного обліку"

забезпечення реалізації Закону України "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання" (Закон N 2119-VIII)

Мінрегіон

квітень

прийнято постанову Кабінету Міністрів України

запровадження обов'язкового комерційного та розподільного обліку теплової енергії, гарячої та питної води

182. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження порядку визначення технічної можливості встановлення вузлів розподільного обліку теплової енергії та економічної доцільності встановлення приладів - розподілювачів теплової енергії"

забезпечення реалізації Закону України "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання" (Закон N 2119-VIII)

Мінрегіон

квітень

прийнято постанову Кабінету Міністрів України

запровадження обов'язкового комерційного та розподільного обліку теплової енергії, гарячої та питної води

183. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів постанов Кабінету Міністрів України щодо:
затвердження правил надання послуг з управління багатоквартирним будинком та типового договору про надання послуг з управління багатоквартирного будинку;
затвердження правил надання послуг з постачання теплової енергії та типового договору про надання послуг з постачання теплової енергії;
затвердження правил надання послуг з постачання гарячої води та типового договору про надання послуг з постачання гарячої води;
затвердження правил надання послуг з централізованого водопостачання, правил надання послуг з централізованого водовідведення та типових договорів про надання послуг з централізованого водопостачання та про надання послуг централізованого водовідведення

забезпечення реалізації Закону України "Про житлово-комунальні послуги" (Закон N 2189-VIII)

Мінрегіон

червень

прийнято постанови Кабінету Міністрів України

урегулювання правовідносин, що виникають у процесі надання житлово-комунальних послуг, шляхом реформування житлово-комунального господарства, забезпечення ефективного управління спільним майном багатоквартирних будинків

184. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства у відповідність із Законом України "Про адміністративні послуги"

необхідність приведення законодавства у відповідність із статтями 5 (Закон N 5203-VI) та 11 Закону України "Про адміністративні послуги" (Закон N 5203-VI) з метою зменшення надмірного адміністративного навантаження на громадян і юридичних осіб у сфері благоустрою, поховання та житловій сфері

Мінрегіон

листопад

подано до Верховної Ради України законопроект

створення єдиних підходів і умов надання адміністративних послуг у сфері благоустрою, поховання та житловій сфері, зменшення надмірного адміністративного навантаження на громадян і юридичних осіб

24. Розвиток мінерально-сировинної бази

185. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів постанов Кабінету Міністрів України "Про реалізацію пілотного проекту із запровадження порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами шляхом електронних торгів та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України"

удосконалення законодавства у сфері надрокористування

Мінприроди
Держгеонадра

серпень

прийнято постанови Кабінету Міністрів України

спрощення провадження господарської діяльності у сфері надрокористування, запровадження інноваційних методів для державного управління у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, забезпечення прозорого механізму реалізації дозвільних функцій Держгеонадрами

186. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр"

адаптація (гармонізація) Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 5 травня 1997 р. N 432, до Рамкової класифікації Організації Об'єднаних Націй запасів і ресурсів викопних енергетичних і мінеральних корисних копалин (РКООН 2009)

Мінприроди
Держгеонадра

вересень

прийнято постанову Кабінету Міністрів України

приведення положень Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр у відповідність з положеннями Рамкової класифікації Організації Об'єднаних Націй запасів і ресурсів викопних енергетичних і мінеральних корисних копалин (РКООН 2009)

187. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до Методики визначення вартості запасів і ресурсів корисних копалин родовища або ділянки надр, що надаються у користування, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. N 1117

приведення положень Методики визначення вартості запасів і ресурсів корисних копалин родовища або ділянки надр, що надаються у користування, у відповідність з вимогами Рамкової класифікації Організації Об'єднаних Націй запасів і ресурсів викопних енергетичних і мінеральних корисних копалин (РКООН 2009)

Мінприроди
Держгеонадра

жовтень

прийнято постанову Кабінету Міністрів України

адаптація положень Методики до вимог міжнародної Рамкової класифікації Організації Об'єднаних Націй запасів і ресурсів викопних енергетичних і мінеральних корисних копалин (РКООН-2009), удосконалення методології геологоекономічної оцінки родовищ корисних копалин

188. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України стосовно впровадження електронної системи щодо отримання/
продовження строку дії спеціальних дозволів на користування надрами

забезпечення можливості подання суб'єктами господарювання документів для отримання/
продовження строку дії спеціальних дозволів на користування надрами в електронному вигляді з використанням електронного цифрового підпису, а також можливості відслідковувати стан проходження поданих документів за допомогою особистого електронного кабінету заявника

Мінприроди
Держгеонадра
Адміністрація Держспецзв'язку
інші центральні органи виконавчої влади

жовтень

прийнято постанову Кабінету Міністрів України

створення сприятливих умов для провадження господарської діяльності у сфері надрокористування, запровадження інноваційних методів для державного управління у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр

189. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до Методики визначення початкової ціни продажу на аукціоні спеціального дозволу на право користування надрами, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2004 р. N 1374

приведення положень Методики визначення початкової ціни продажу на аукціоні спеціального дозволу на право користування надрами у відповідність з вимогами законодавства у сфері надрокористування

Мінприроди
Держгеонадра
інші центральні органи виконавчої влади

листопад

прийнято постанову Кабінету Міністрів України

встановлення прозорості розрахунку початкової вартості спеціальних дозволів

25. Забезпечення ефективного та безпечного поводження з відходами

190. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України "Про затвердження Національного плану управління відходами"

впровадження системного підходу до поводження з відходами на державному та регіональному рівні, зменшення обсягів утворення відходів шляхом збільшення обсягу їх переробки та повторного використання

Мінприроди
Мінрегіон
інші центральні органи виконавчої влади

травень

прийнято акт Кабінету Міністрів України

забезпечення ефективного функціонування системи управління відходами в Україні на інноваційних засадах

191. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України "Про відходи" (нова редакція)

розвиток інфраструктури поводження з відходами, впровадження роздільного збирання відходів

Мінприроди
Мінрегіон
інші центральні органи виконавчої влади

вересень

подано до Верховної Ради України законопроект

забезпечення ефективного функціонування системи управління відходами;
поліпшення стану навколишнього природного середовища та умов життєдіяльності населення

192. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо вдосконалення інституційної структури управління відходами на інноваційних засадах

забезпечення реалізації Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2017 р. N 820 (Розпорядження N 820-р)

Мінприроди
інші центральні органи виконавчої влади

у тримісячний строк після прийняття Закону України "Про відходи" у новій редакції

прийнято акт Кабінету Міністрів України

створення на національному рівні ефективної системи управління відходами

193. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку використання коштів Державного фонду поводження з радіоактивними відходами"

забезпечення реалізації положень Законів України: "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо удосконалення механізму фінансового забезпечення поводження з радіоактивними відходами" (Закон N 2125-VIII) та "Про внесення зміни до статті 4 Закону України "Про поводження з радіоактивними відходами" щодо удосконалення механізму фінансування поводження з радіоактивними відходами" (Закон N 2124-VIII)

Мінприроди
ДАЗВ
Мінфін
Мінекономрозвитку
Міненерговугілля

квітень

прийнято постанову Кабінету Міністрів України

впровадження механізму цільового фінансування заходів щодо поводження з радіоактивними відходами за рахунок коштів Державного фонду поводження з радіоактивними відходами

194. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України "Про батарейки, батареї та акумулятори"

виконання положень Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (додаток до глави 6 "Навколишнє природне середовище" розділу 5 "Економічне і галузеве співробітництво") та Директиви 2006/66/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 6 вересня 2006 р. про батареї і акумулятори та відпрацьовані батареї і акумулятори та про скасування Директиви 91/157/ЄЕС

Мінприроди Мінрегіон
інші центральні органи виконавчої влади

жовтень

подано до Верховної Ради України законопроект

розвиток системи управління відходами батарейок та акумуляторів

195. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України "Про відходи електричного та електронного обладнання"

виконання положень Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (додаток до глави 6 "Навколишнє природне середовище" розділу 5 "Економічне і галузеве співробітництво") та Директиви 2006/66/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 6 вересня 2006 р. про батареї і акумулятори та відпрацьовані батареї і акумулятори та про скасування Директиви 91/157/ЄЕС

Мінприроди Мінрегіон

листопад

подано до Верховної Ради України законопроект

розвиток системи управління відходами електричного та електронного обладнання

196. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо стимулювання споживачів на здійснення роздільного збирання побутових відходів

встановлення для суб'єктів господарювання єдиних Порядків формування тарифів на послугу з поводження з побутовими відходами

Мінрегіон

червень

прийнято постанову Кабінету Міністрів України

збільшення обсягів побутових відходів, що спрямовуються на повторне використання

26. Реформа регулювання транспортної галузі

197. Нормативно-правове врегулювання оцінки відповідності у залізничній галузі

необхідність імплементації Директиви 2008/57/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 17 червня 2008 р. про інтероперабельність залізничної системи в межах Співтовариства

Мінінфраструктури

листопад

прийнято постанови Кабінету Міністрів України щодо затвердження процедур оцінки відповідності, сумісності, придатності до використання та перевірки у сфері залізничного транспорту

підвищення рівня безпеки та надійності перевезення пасажирів і вантажів залізничним транспортом;
забезпечення високої якості технологічного процесу перевезення пасажирів та вантажів залізничним транспортом;
забезпечення розвитку конкуренції та обмеження монополізму під час виконання процесів перевезення пасажирів та вантажів залізничним транспортом;
забезпечення умов для виходу на європейські ринки суб'єктів господарювання, у тому числі суб'єктів малого підприємництва, які виконують процеси, пов'язані з перевезенням пасажирів та вантажів залізничним транспортом та виробляють продукцію для потреб залізничного транспорту

198. Розділення функцій державного та господарського управління у залізничній галузі, врегулювання питання цінового регулятора

необхідність перегляду великої кількості наказів Укрзалізниці, які безпосередньо впливають на діяльність інших суб'єктів господарювання

Мінінфраструктури
Мінекономрозвитку
ПАТ "Укрзалізниця" (за згодою)

у шестимісячний строк після прийняття Закону України "Про залізничний транспорт"

прийнято акт Кабінету Міністрів України;
Мінінфраструктури сформовано перелік наказів Укрзалізниці, які необхідно прийняти як нормативно-правові акти Мінінфраструктури;
затверджено "дорожню карту" прийняття нормативно-правових актів з урахуванням результатів аналізу наказів Укрзалізниці

створення підґрунтя для розділення функцій державного та господарського управління залізничною сферою

199. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року"

невідповідність Транспортної стратегії України на період до 2020 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2010 р. N 2174, сучасним потребам суспільства

Мінінфраструктури
Мінфін
інші центральні органи виконавчої влади

серпень

прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України

визначення принципів розвитку транспортної галузі до 2030 року

200. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018 - 2022 роки"

визначення пріоритетів відновлення та розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення для інтеграції їх у європейську транспортну систему, підвищення рівня безпеки дорожнього руху, швидкості, комфортності та економічності перевезень

Мінінфраструктури
Укравтодор

червень

прийнято постанову Кабінету Міністрів України

поліпшення транспортно-експлуатаційного стану та розвиток автомобільних доріг загального користування державного значення за основними маршрутами, насамперед за напрямками міжнародних і національних транспортних коридорів, на підходах до великих міст, дорогах із найвищою інтенсивністю руху

201. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Авіаційної транспортної стратегії України на період до 2030 року"

забезпечення гармонійного розвитку авіаційної галузі як складової частини національної транспортної системи України та виконання зобов'язань України в рамках Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони

Мінінфраструктури
Державіаслужба

жовтень

прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України

поступова інтеграція України у внутрішній європейський ринок ЄС та спільний авіаційний простір

202. Затвердження нової редакції Морської доктрини України

визначення стратегії та основних напрямів подальшого розвитку України як морської держави

Мінінфраструктури

жовтень

прийнято постанову Кабінету Міністрів України

визначення пріоритетів морської політики України на довгострокову перспективу;
забезпечення захисту національних інтересів України у Світовому океані;
посилення інтеграційних зв'язків із світовим морським співтовариством;
забезпечення сталого розвитку морської індустрії та приморських регіонів України

203. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України щодо нової редакції Стратегії розвитку морських портів України на період до 2038 року

визначення шляхів розвитку морських портів України та внесення змін до Стратегії розвитку морських портів України на період до 2038 року, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 р. N 548 (Розпорядження N 548-р)

Мінінфраструктури

жовтень

прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України

актуалізація чинної Стратегії розвитку морських портів України на період до 2038 року з урахуванням переорієнтації вантажопотоків, тимчасової окупації Російською Федерацією півострова Крим, геополітичного конфлікту на сході країни

204. Забезпечення проходження обов'язкового аудиту щодо виконання Україною обов'язкових інструментів Міжнародної морської організації (ІМО)

зобов'язання України пройти аудит, який здійснюється Міжнародною морською організацією згідно з Графіком обов'язкових аудитів (документ ІМО C 112/INF.3), Кодексом з імплементації документів ІМО

Мінінфраструктури
МЗС
Мінфін
Мінекономрозвитку
Мін'юст
Мінприроди
МОН
МОЗ
Мінагрополітики
Держрибагентство
Укртрансбезпека

грудень

отримано звіт за результатами проведеного групою аудиторів Міжнародної морської організації обов'язкового аудиту України

установлення рівня виконання Україною її міжнародних обов'язків та зобов'язань, що випливають із членства у Міжнародній морській організації, та забезпечення наближення України до високих стандартів охорони людського життя на морі, захисту морського природного середовища та безпеки судноплавства

205. Здійснення заходів щодо забезпечення функціонування Морської адміністрації

забезпечення функціонування служби

Мінінфраструктури
Мінфін
Укртрансбезпека
Морська адміністрація

вересень

прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України щодо можливості забезпечення здійснення Морською адміністрацією повноважень та виконання функцій

удосконалення системи державного управління на морському та річковому транспорті; імплементація міжнародних стандартів, пов'язаних із безпекою, реєстрацією та сертифікацією суден, дипломуванням моряків

206. Дерегуляція процедури доступу на ринок з наземного обслуговування в аеропортах

приведення нормативно-правових актів у відповідність з вимогами Європейського агентства з безпеки авіації та законодавства ЄС

Державіаслужба Мінінфраструктури
Антимонопольний комітет

жовтень

видано наказ Державіаслужби "Про затвердження Авіаційних правил України "Доступ на ринок послуг з наземного обслуговування в аеропортах"

демонополізація ринку послуг з наземного обслуговування та сприяння забезпеченню єдиної державної політики щодо забезпечення безпеки авіації;
спрощення процедури доступу на ринок приватних операторів у результаті впровадження чіткої процедури доступу на ринок послуг з наземного обслуговування, унеможливленню зловживання службовим становищем з боку керівництва аеропорту та встановленню рівноправних, недискримінаційних умов доступу на ринок послуг з наземного обслуговування

207. Впровадження "єдиного морського вікна"

виконання пунктів 42 - 47 Стратегії імплементації положень директив та регламентів Європейського Союзу у сфері міжнародного морського та внутрішнього водного транспорту ("дорожня карта"), схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2017 р. N 747

Мінінфраструктури
Мінфін
ДФС
ДРС
інші центральні органи виконавчої влади

листопад

прийнято відповідну постанову Кабінету Міністрів України;
впроваджено в тестову експлуатацію систему "єдиного морського вікна"

ДФС, морські агенти, контролюючі органи та морські порти зможуть отримувати детальну структуровану та уніфіковану попередню інформацію про вантажі на суднах, що прибувають та (або) відбувають з портів України

27. Забезпечення якості та ефективності транспортних сервісів

208. Зняття обмежень на паритетних засадах щодо кількості авіакомпаній і здійснюваних ними рейсів між Україною та державами ЄС

розвиток конкуренції на ринку авіаперевезень

Мінінфраструктури
МЗС
Державіаслужба

грудень

знято обмеження щодо кількості авіакомпаній, частоти і пунктів для виконання рейсів між Україною та державами ЄС

підвищення рівня конкурентоспроможності авіаперевізників шляхом залучення нових авіаперевізників;
створення можливості для виходу українських операторів на ринки ЄС

209. Впровадження сервісу електронного надання послуг центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури

складні процедури надання адміністративних послуг

Мінінфраструктури
Державне агентство з питань електронного урядування
ДРС
інші центральні органи виконавчої влади

грудень

впроваджено в тестову експлуатацію єдиний сервіс надання адміністративних послуг на автомобільному транспорті в електронній формі ("електронний кабінет перевізника")

спрощення процедур надання адміністративних послуг

210. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України "Про мультимодальні перевезення"

необхідність імплементації Директиви Ради 92/106/ЄЕС від 7 грудня 1992 р. про встановлення спільних правил для окремих типів транспортування товарів між державами-членами

Мінінфраструктури
Мінекономрозвитку
Мінфін
ДРС
Мін'юст

листопад

подано до Верховної Ради України законопроект

збереження доріг та поліпшення стану навколишнього природного середовища у результаті часткової переорієнтації перевезень вантажів з автомобільного на залізничний та водний транспорт

28. Залучення коштів у транспортну галузь

211. Залучення міжнародних кредитних коштів на розвиток транспортної інфраструктури

забезпечення фінансування проектів оновлення та модернізації

Мінінфраструктури
Мінфін
Мінекономрозвитку

грудень

залучено фінансування для реалізації проектів:
будівництва та реконструкції під'їзних шляхів до автомобільних пунктів пропуску на українсько-польському (кредит 68 млн. євро) та українсько-угорському (кредит 50 млн. євро) державному кордоні;
завершення будівництва Бескидського тунелю - 328 млн. гривень;
реконструкція дільниці Долинська - Миколаїв - 320 млн. гривень, у тому числі залучено кредитних коштів - 300 млн. гривень;
реконструкції інфраструктури залізничного транспорту з електрифікацією дільниці Потоки - Золотнишине регіональної філії "Південна залізниця" ПАТ "Укрзалізниця" 159,5 млн. гривень;
розроблено та схвалено техніко-економічне обґрунтування проекту "Реконструкція споруд залізниці з електрифікацією дільниці Ковель - Ізов - Держкордон регіональної філії "Львівська залізниця" ПАТ "Укрзалізниця" у Волинській області"

розвиток транспортної інфраструктури

212. Установлення конкурентоспроможного рівня портових зборів та розроблення методики нарахування портових зборів

значне перевищення розмірів портових зборів порівняно з аналогічними портовими зборами інших країн

Мінінфраструктури
Мінекономрозвитку
Мінфін
Мін'юст

листопад

прийнято нормативно-правовий акт щодо розрахунку ставок портових зборів

запровадження механізму нарахування портових зборів для кожного морського порту з диференціацією згідно із спеціалізацією суден

29. Запровадження сучасної системи безпеки на транспорті

213. Запровадження сучасної системи безпеки на транспорті у рамках реалізації Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 червня 2017 р. N 481 (Розпорядження N 481-р)

необхідність підвищення рівня безпеки та зменшення аварійності і смертності на шляхах України

Мінінфраструктури

червень

прийнято постанову Кабінету Міністрів України

збереження життя людей та зменшення соціально-економічних втрат України від дорожньо-транспортного травматизму

214. Проведення ремонту і модернізації судноплавних шлюзів (другий етап)

необхідність проведення капітального ремонту судноплавних шлюзів через їх аварійний стан

Мінінфраструктури

грудень

відремонтовано шість об'єктів на шлюзах Дніпровського каскаду:
продовження капітального ремонту робочих підйомно-опускних воріт верхньої голови Канівського шлюзу;
продовження капітального ремонту двостулкових ремонтних воріт Київського судноплавного шлюзу;
капітальний ремонт системи осушення судноплавної камери Київського судноплавного шлюзу;
капітальний ремонт системи осушення судноплавної камери та водопровідних галерей Каховського шлюзу;
продовження реконструкції Запорізького трикамерного шлюзу;
продовження капітального ремонту опорно-ходових частин робочих двостулкових воріт нижньої голови Кременчуцького шлюзу

забезпечення безпеки під час проходження шлюзів

215. Запровадження дієвого механізму габаритно-вагового контролю

попередження руйнування автомобільних доріг

Мінінфраструктури
Укртрансбезпека
Укравтодор
місцеві органи виконавчої влади

листопад

прийнято постанову Кабінету Міністрів України щодо удосконалення механізму здійснення контролю за порушеннями габаритно-вагових норм

зменшення обсягу коштів для проведення ремонту автомобільних доріг та підвищення якості дорожнього покриття

216. Запровадження систем електронного моніторингу трафіка, управління ризиками на транспорті

відсутність системи управління ризиками на транспорті

Мінінфраструктури
Мінфін
Мін'юст
Мінекономрозвитку
Держстат

жовтень

схвалено концепції систем електронного моніторингу трафіка;
впроваджено в тестову експлуатацію централізовану систему електронного моніторингу трафіка, управління ризиками на транспорті

забезпечення всебічного контролю за ризиками на транспорті та можливість запобігання аварійним ситуаціям на транспорті

30. Забезпечення міської мобільності та регіональної інтеграції

217. Розвиток міського електричного транспорту

створення умов для використання енергоефективних видів транспорту

Мінінфраструктури
Мінфін
Мінекономрозвитку
Мінприроди
ДРС
інші центральні органи виконавчої влади
органи місцевого самоврядування (за згодою)

грудень

оновлено парк трамваїв, тролейбусів, вагонів метрополітену, будівництво та реконструкція трамвайних та тролейбусних ліній, заміна тягових підстанцій

поліпшення якості надання послуг громадянам у містах, оновлення парку та інфраструктури

218. Розвиток міського транспорту

створено підґрунтя для впровадження органами місцевого самоврядування сучасних систем оплати проїзду та електронного квитка в міському пасажирському транспорті

Мінінфраструктури
місцеві органи виконавчої влади
Мінфін
Мінекономрозвитку

грудень

впроваджено електронний квиток для міського транспорту - E-ticket (мм. Харків, Київ, Біла Церква, Вінниця, Дніпро, Львів, Тернопіль)

усунуто стримуючі фактори щодо практичної реалізації у містах електронного квитка в міському пасажирському транспорті

II. ЕФЕКТИВНЕ ВРЯДУВАННЯ

1. Реформування системи державного управління

219. Розроблення і подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо передачі невластивих повноважень Кабінету Міністрів України міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади

раціоналізація розподілу функцій системи центральних органів виконавчої влади відповідно до Стратегії реформування державного управління України на 2016 - 2020 роки, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. N 474 (План N 474-р)

Мінекономрозвитку
міністерства, інші центральні органи виконавчої влади

вересень

подано до Верховної Ради України законопроект

посилення стратегічної спроможності Кабінету Міністрів України шляхом розвантаження від невластивих повноважень та зосередження роботи на виробленні державної політики та стратегічному плануванні

220. Розроблення проекту акта про внесення змін до Регламенту Кабінету Міністрів України щодо оптимізації процесів діяльності Кабінету Міністрів України під час розроблення та схвалення рішень

необхідність усунення фрагментарності та неузгодженості урядових рішень

Міністр Кабінету Міністрів України
Секретаріат Кабінету Міністрів України
Мін'юст
Мінекономрозвитку

липень

прийнято відповідний акт Кабінету Міністрів України

поліпшення якості урядових рішень, удосконалення відповідних процедур

221. Розроблення методики підготовки стратегічних та програмних документів, механізмів їх виконання та моніторингу виконання

неузгодженість програмних і стратегічних документів державної політики, планів діяльності органів виконавчої влади та актів законодавства, які приймаються/
схвалюються Кабінетом Міністрів України

Секретаріат Кабінету Міністрів України
Мін'юст
Мінекономрозвитку

липень

розроблено та впроваджено відповідну методику

поліпшення якості урядових рішень, які стануть більш прогнозованими та орієнтованими на досягнення конкретних результатів

222. Завершення формування директоратів у МОЗ, МОН, Мінсоцполітики, Мінагрополітики,
Міненерговугіллі,
Мінінфраструктури,
Мінкультури, Мінрегіоні,
Мін'юсті та Мінфіні

посилення інституційної спроможності міністерств

МОЗ
МОН
Мінсоцполітики

грудень

видано накази державних секретарів відповідних міністерств про початок здійснення усіма директоратами покладених на них повноважень і функцій

створення потужних центрів формування державної політики, спроможних забезпечити підготовку та проведення ключових національних реформ

Мінагрополітики
Міненерговугілля
Мінінфраструктури
Мінкультури
Мінрегіон
Мін'юст
Мінфін

квітень

підготовлено та подано на розгляд Координаційної ради з питань реформування державного управління пропозиції щодо цільової структури апарату міністерств

 

грудень

видано накази державних секретарів відповідних міністерств про початок здійснення усіма директоратами покладених на них повноважень і функцій

223. Здійснення необхідних організаційних заходів щодо початку процесу реформування Мінприроди,
Мінмолодьспорту,
Мінекономрозвитку, МЗС, Міноборони, МВС, МТОТ і МІП

з метою забезпечення комплексного підходу до реалізації реформи державного управління та посилення інституційної спроможності Уряду необхідно залучити до процесу реформування усі міністерства

Мінприроди
Мінмолодьспорт
Мінекономрозвитку
МЗС
Міноборони
МВС
МТОТ
МІП

квітень

відповідними міністерствами підготовлено та подано на розгляд Координаційної ради з питань реформування державного управління пропозиції щодо цільової структури апарату міністерств

створення потужних центрів формування державної політики, спроможних забезпечити підготовку та проведення ключових національних реформ

серпень

утворено робочі групи з проведення функціонального обстеження міністерств та розпочато проведення такого обстеження

грудень

утворено директорати стратегічного планування
та європейської інтеграції

224. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про державну службу" щодо удосконалення оплати праці державних службовців

реформування системи оплати праці державних службовців

Мінсоцполітики
НАДС
Мінфін
Секретаріат Кабінету Міністрів України

жовтень

подано до Верховної Ради України законопроект

встановлення конкурентоспроможного рівня оплати праці державних службовців

225. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції оптимізації системи центральних органів виконавчої влади"

забезпечення реалізації Концепції оптимізації системи центральних органів виконавчої влади, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. N 1013 (Розпорядження N 1013-р)

НАДС
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

квітень

прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України

створення ефективної системи центральних органів виконавчої влади з підготовки та реалізації ключових національних реформ, спрямованих на підвищення рівня життя громадян України

226. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції реформування системи професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад"

забезпечення реалізації Концепції реформування системи професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 грудня 2017 р. N 974 (Розпорядження N 974-р)

НАДС

квітень

прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України

створення сучасної цілісної, мобільної та гнучкої системи професійного навчання з розвиненою інфраструктурою, ефективним управлінням і належним ресурсним потенціалом

227. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад"

визначення стратегічних напрямів, механізмів та строків формування сучасної ефективної системи професійного навчання державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад

НАДС

червень

прийнято постанову Кабінету Міністрів України

створення сучасної цілісної, мобільної та гнучкої системи професійного навчання з розвиненою інфраструктурою, ефективним управлінням і належним ресурсним потенціалом

228. Розроблення та затвердження методичних рекомендацій щодо індивідуальної програми підвищення рівня професійної компетентності державного службовця

виконання пункту 15 частини третьої статті 13 Закону України "Про державну службу"

НАДС

квітень

затверджено методичні рекомендації

забезпечення підвищення рівня професійної компетентності державного службовця відповідно до індивідуальної програми

229. Впровадження Інформаційної системи управління людськими ресурсами (HRMIS)

забезпечення ефективного моніторингу державної служби, а також посилення якості управління людськими ресурсами та посилення контролю витрат на персонал

НАДС
Адміністрація Держспецзв'язку

грудень

впроваджено в НАДС пілотну версію системи

створення умов для здійснення відкритого, прозорого та ефективного державного управління із застосуванням новітніх інформаційно-комунікаційних технологій з метою формування нового типу держави, політика якої орієнтована на задоволення потреб громадян

230. Реформування дипломатичної служби України

забезпечення реформування системи дипломатичної служби після прийняття Закону України "Про дипломатичну службу" (реєстраційний номер 7322)

МЗС

грудень

прийнято відповідні нормативно-правові акти;
розпочато процес оптимізації штатного розпису закордонних дипломатичних установ

підвищення ефективності дипломатичної служби з метою кращої реалізації зовнішньополітичних пріоритетів України; посилення управлінської та адміністративної спроможності закордонних дипломатичних установ на основі принципів належного врядування з урахуванням кращого досвіду держав-членів ЄС та провідних країн світу

231. Супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування"

запровадження ефективного місцевого самоврядування

НАДС

до прийняття відповідного Закону України

прийнято відповідний Закон України

забезпечення ефективної комплексної реформи служби в органах місцевого самоврядування; встановлення нових правових та організаційних засад служби в органах місцевого самоврядування

232. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів нормативно-правових актів, необхідних для реалізації Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування"

запровадження ефективного місцевого самоврядування та територіальної організації влади

НАДС
інші центральні органи виконавчої влади

протягом трьох місяців з дня опублікування Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування"

прийнято нормативно-правові акти

узгодження інтересів держави та територіальних громад

233. Розроблення і подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо передачі органам місцевого самоврядування повноважень з надання через центри надання адміністративних послуг адміністративних послуг з видачі документів щодо реєстрації транспортних засобів та видачі посвідчення водія

надання відповідних повноважень органам місцевого самоврядування

МВС

червень

подано до Верховної Ради України законопроект

підвищення рівня доступності адміністративних послуг

234. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України стосовно врегулювання питання обов'язкового проведення розробниками гендерно-правової експертизи під час підготовки ними проектів законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, а також під час підготовки власних нормативно-правових актів міністерствами та іншими органами виконавчої влади

запобігання можливому прийняттю нормативно-правових актів, які містять дискримінаційні норми за ознакою статі

Мін'юст
Мінсоцполітики

листопад

прийнято постанову Кабінету Міністрів України

упорядкування питання обов'язкового проведення гендерно-правової експертизи розробниками під час підготовки ними проектів законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, а також міністерствами та іншими органами виконавчої влади під час підготовки ними власних нормативно-правових актів

2. Розвиток електронного урядування

235. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку електронного урядування в Україні"

впровадження комплексного плану розвитку електронного урядування в Україні

Державне агентство з питань електронного урядування
інші центральні органи виконавчої влади

травень

прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України

формування ефективної системи електронного урядування в Україні для задоволення інтересів та потреб фізичних та юридичних осіб;
удосконалення системи державного управління;
підвищення конкурентоспроможності та стимулювання соціально-економічного розвитку країни

236. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку системи надання електронних послуг на 2019-2020 роки"

впровадження комплексного плану розвитку електронних послуг

Державне агентство з питань електронного урядування
Мінекономрозвитку
інші центральні органи виконавчої влади

листопад

прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України

формування ефективної системи електронних послуг для задоволення інтересів фізичних та юридичних осіб

237. Запровадження пріоритетних електронних послуг

переведення в електронну форму найбільш важливих публічних послуг відповідно до суспільного запиту та вимог ЄС

Державне агентство з питань електронного урядування
Мінекономрозвитку
інші центральні органи виконавчої влади

протягом року

запроваджено ініціативу "100 пріоритетних електронних послуг"

підвищення якості обслуговування громадян та представників бізнесу, ліквідація корупційних ризиків

238. Автоматизація роботи центрів надання адміністративних послуг

запровадження програмного забезпечення та підключення центрів надання адміністративних послуг до базових реєстрів

Державне агентство з питань електронного урядування
Мінекономрозвитку
Мінрегіон
центри надання адміністративних послуг (за згодою)

грудень

розроблено програмне забезпечення для автоматизації роботи центрів надання адміністративних послуг

підвищення ефективності роботи центрів надання адміністративних послуг та якості обслуговування громадян і надання адміністративних послуг

239. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо затвердження плану дій з реалізації принципів Міжнародної хартії відкритих даних

визначення конкретних завдань та чіткого плану розвитку відкритих даних

Державне агентство з питань електронного урядування
інші центральні органи виконавчої влади

травень

прийнято акт Кабінету Міністрів України

забезпечення імплементації шести принципів Міжнародної хартії відкритих даних

240. Модернізація Єдиного державного веб-порталу відкритих даних data.gov.ua

підвищення ефективності функціонування веб-порталу відкритих даних

Державне агентство з питань електронного урядування

протягом року

оприлюднено не менше 10000 пріоритетних наборів даних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у формі відкритих даних

підвищено відкритість та прозорість діяльності органів влади

241. Запровадження системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів

здійснення обміну електронними даними, крім інформації, що становить державну таємницю, між суб'єктами владних повноважень з державних електронних інформаційних ресурсів під час надання адміністративних послуг та здійснення інших повноважень відповідно до покладених на них завдань

Державне агентство з питань електронного урядування
Секретаріат Кабінету Міністрів України
Адміністрація Держспецзв'язку
інші центральні органи виконавчої влади

протягом року

до системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів підключено 20 державних інформаційних систем, реєстрів

створення базової інфраструктури для запровадження електронної взаємодії та інтероперабельності державних реєстрів і баз даних

242. Модернізація Національного реєстру електронних інформаційних ресурсів

удосконалення та забезпечення наповнення Національного реєстру електронних інформаційних ресурсів

Державне агентство з питань електронного урядування

протягом року

зареєстровано понад 50 державних електронних інформаційних ресурсів

упорядкування та підвищення ефективності функціонування державних реєстрів та баз даних

243. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови "Деякі питання організації електронної взаємодії державних інформаційних ресурсів"

створення нормативно-правових засад для врегулювання питань організації електронної інформаційної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів та підключення до системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів пріоритетних державних реєстрів та баз даних

Державне агентство з питань електронного урядування
Адміністрація Держспецзв'язку
інші центральні органи виконавчої влади

квітень

прийнято постанову Кабінету Міністрів України

визначення механізму організації електронної інформаційної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів

244. Розвиток міжвідомчого електронного документообігу

автоматизація процесів створення, відправлення, передавання, одержання, оброблення, використання, зберігання, знищення електронних документів

Державне агентство з питань електронного урядування
центральні органи виконавчої влади Секретаріат Кабінету Міністрів України
місцеві держадміністрації

протягом року

забезпечено здійснення обміну документами між центральними органами виконавчої влади виключно в електронній формі з використанням засобів системи міжвідомчого електронного документообігу;
впроваджено в 15 центральних органах виконавчої влади системи електронного документообігу

підвищення ефективності діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування та взаємодії з громадянами і бізнесом

245. Запровадження інструментів електронної ідентифікації

побудова інфраструктури електронної ідентифікації фізичних и юридичних осіб у державних інформаційно-телекомунікаційних системах

Державне агентство з питань електронного урядування
Секретаріат Кабінету Міністрів України
Мін'юст
Адміністрація Держспецзв'язку

грудень

впроваджено в експлуатацію інтегровану систему електронної ідентифікації;
створено комплексну системи захисту інформації;
запроваджено інструменти електронної ідентифікації з використанням мобільного цифрового підпису (MobileID)

розвиток доступних, зручних та безпечних засобів електронної ідентифікації громадян

246. Удосконалення Національної програми інформатизації

розроблення законопроекту та інших актів, що визначають порядок формування та виконання Національної програми інформатизації, а також запровадження проектного управління Національної програми інформатизації, у тому числі шляхом створення і впровадження інформаційної системи моніторингу

Державне агентство з питань електронного урядування
Секретаріат Кабінету Міністрів України
Адміністрація Держспецзв'язку

жовтень

подано до Верховної Ради України законопроект "Про внесення змін до Національної програми інформатизації";
розроблено вимоги до проектного управління проектами у сфері інформаційних технологій в органах державної влади

підвищення ефективності та результативності виконання Національної програми інформатизації та окремих проектів і завдань інформатизації і електронного урядування

247. Запровадження єдиного веб-порталу електронного урядування gov.ua

запровадження внутрішнього порталу органів державної влади на базі Секретаріату Кабінету Міністрів України

Державне агентство з питань електронного урядування
Секретаріат Кабінету Міністрів України
Адміністрація Держспецзв'язку

грудень

єдиний веб-портал електронного урядування впроваджено в експлуатацію, побудова комплексної системи захисту інформації

поліпшення ефективності внутрішньої роботи органів державної влади

248. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо затвердження плану заходів із стимулювання та підтримки запровадження технології блокчейн у сфері державного управління та інших сферах

визначення конкретних завдань з метою стимулювання та розвитку технології блокчейн

Державне агентство з питань електронного урядування
Мін'юст
Мінагрополітики
Адміністрація Держспецзв'язку
інші центральні органи виконавчої влади

серпень

прийнято акт Кабінету Міністрів України

запровадження високоефективного механізму захисту цілісності та доступності інформації, застосування децентралізованого принципу створення інформаційних систем

249. Розширення функціональних можливостей Єдиного державного порталу адміністративних послуг (my.gov.ua) та інтеграція до нього інформаційних систем державних органів та органів місцевого самоврядування

надання адміністративних послуг через Єдиний державний портал адміністративних послуг за принципом "one-stop-shop"

Мінекономрозвитку
Державне агентство з питань електронного урядування
Адміністрація Держспецзв'язку
інші державні органи (за згодою)

протягом року

існуючі електронні послуги (не менше 20) інтегровано до Єдиного порталу за принципом "one-stop-shop"

підвищення якості надання та доступності адміністративних послуг

3. Децентралізація

Створення нової територіальної основи для діяльності органів місцевого самоврядування

250. Супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про засади адміністративно-територіального устрою України" (реєстраційний номер 8051)

законодавче визначення засад адміністративно-територіального устрою України

Мінрегіон
інші центральні органи виконавчої влади

до прийняття Закону України

прийнято Закон України

створення законодавчої основи для формування нової моделі адміністративно-територіального устрою

251. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів перспективних планів формування територій громад областей з урахуванням продовження процесу добровільного об'єднання територіальних громад

необхідність формування соціально та економічно обґрунтованих перспективних планів розвитку територій спроможних громад

Мінрегіон
обласні держадміністрації

щокварталу

прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України

формування самодостатньої первинної ланки місцевого самоврядування - територіальних громад, які володіють відповідними матеріальними і фінансовими ресурсами, інфраструктурою, необхідними для ефективного виконання покладених на них завдань та функцій

252. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів розпоряджень Кабінету Міністрів України про визнання спроможними об'єднаних територіальних громад, перші місцеві вибори у яких відбулися у 2018 році

необхідність визнання спроможними об'єднаних територіальних громад, перші місцеві вибори у яких відбулися у 2018 році для забезпечення їх права переходу на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом

Мінрегіон

кожного півріччя

прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України

створення правових умов для виконання визначених законодавством повноважень, отриманих після об'єднання (приєднання) територіальних громад

253. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про розподіл коштів шляхом надання субвенції на розвиток інфраструктури об'єднаних територіальних громад

необхідність забезпечення справедливого розподілу субвенції на розвиток інфраструктури

Мінрегіон

травень

прийнято постанову Кабінету Міністрів України

забезпечення у 2018 році розподілу коштів субвенції в обсязі 1,9 млрд. гривень на розвиток інфраструктури 665 об'єднаних територіальних громад з урахуванням чисельності сільського населення та площі території об'єднаних територіальних громад

254. Формування моделі адміністративно-територіального устрою базового та субрегіонального рівня

відсутність проекту (моделі) адміністративно-територіального устрою України

Мінрегіон

грудень

створено картографічні матеріали 24 областей України

формування моделі майбутнього адміністративно-територіального устрою України

255. Моделювання територіальної організації влади на прикладі однієї чи декількох областей

невідповідність території юрисдикції територіальних органів центральних органів виконавчої влади, районних держадміністрацій та органів місцевого самоврядування

Мінрегіон

вересень

сформовано модель територіальної організації влади

розроблення пропозицій щодо усунення дублювання повноважень, функцій і завдань різних рівнів органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади на місцях та оптимізації структури місцевих держадміністрацій та територіальних органів центральних органів виконавчої влади

256. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо нормативного врегулювання питання невідповідності території юрисдикції територіальних органів центральних органів виконавчої влади, районних держадміністрацій та органів місцевого самоврядування

нераціональне розміщення територіальних органів центральних органів виконавчої влади, районних держадміністрацій та органів місцевого самоврядування, що створює додаткові незручності для територіальних громад та додаткове навантаження на державний бюджет

Мінрегіон

жовтень

подано Кабінетові Міністрів України відповідні пропозиції

урегулювання питання юрисдикції територіальних органів центральних органів виконавчої влади, місцевих держадміністрацій та органів місцевого самоврядування в межах адміністративних округів

257. Розроблення методичних рекомендацій щодо складення місцевих бюджетів на середньострокову перспективу, узгоджених з методологією середньострокового планування державного бюджету

необхідність запровадження середньострокового бюджетного планування та удосконалення програмно-цільового методу на місцевому рівні

Мінфін
всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)

вересень

затверджено методичні рекомендації та доведено до відома місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування

складення місцевих бюджетів на середньострокову перспективу

258. Супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про добровільне об'єднання територіальних громад" щодо добровільного приєднання територіальних громад сіл, селищ до територіальних громад міст обласного значення" (реєстраційний номер 6466)

фактичне виключення міст обласного значення із процесу добровільного об'єднання територіальних громад

Мінрегіон

до прийняття відповідного Закону України

прийнято Закон України

законодавчо визнано територіальні громади міст обласного значення спроможними, активізовано процес добровільного приєднання до них інших територіальних громад та створення нових великих спроможних територіальних громад, що сприятиме формуванню додатково понад 80 об'єднань територіальних громад, адміністративними центрами яких стануть міста обласного значення

259. Координація дій обласних держадміністрацій, регіональних центрів розвитку місцевого самоврядування у забезпеченні процесу добровільного об'єднання територіальних громад та приєднання до об'єднаних територіальних громад, визначенні обсягів та форми їх підтримки

наявність значних диспропорцій у рівнях соціально економічного розвитку адміністративно територіальних одиниць

Мінрегіон
обласні держадміністрації
всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)

протягом року

створено об'єднані територіальні громади у районах, де станом на грудень 2017 року не відбувся процес об'єднання

формування самодостатньої первинної ланки місцевого самоврядування - спроможних територіальних громад, що мають відповідні визначені законом повноваження, матеріальні і фінансові ресурси, необхідні для забезпечення ефективного соціально-економічного розвитку територій (близько 5 тис. сільських, селищних, міських рад, що об'єдналися в об'єднані територіальні громади)

260. Сприяння створенню та функціонуванню центрів надання адміністративних послуг, у тому числі в об'єднаних територіальних громадах

створення і підтримка повноцінного життєвого середовища для громадян, надання високоякісних та доступних послуг

Мінекономрозвитку
Мінрегіон
обласні та Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)

протягом року

утворено не менше 50 нових центрів надання адміністративних послуг або облаштовано існуючих

забезпечено надання високоякісних та доступних публічних послуг, зокрема жителям об'єднаних територіальних громад

261. Проведення моніторингу результатів впровадження фінансової децентралізації, аналізу фінансової спроможності об'єднаних територіальних громад для прийняття оптимальних управлінських рішень щодо підтримки розвитку громад

неефективне управління коштами місцевих бюджетів органами місцевого самоврядування об'єднаних територіальних громад

Мінрегіон

квітень
вересень

розміщено на Урядовому порталі та офіційному веб-сайті Мінрегіону матеріали щодо моніторингу та оцінки

сприяння підвищенню ефективності та раціональності використання бюджетних коштів, мобілізації власних ресурсів та прийняття оптимальних управлінських рішень кожною з 665 об'єднаних територіальних громад

262. Проведення моніторингу результатів впровадження реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади

виявлення проблемних питань впровадження реформи для визначення шляхів їх вирішення та поширення кращих управлінських рішень

Мінрегіон
Мінфін
МОН
МОЗ
Мінсоцполітики
Мінінфраструктури
обласні держадміністрації

протягом року

розміщено на Урядовому порталі та офіційному веб-сайті Мінрегіону матеріали моніторингу;
проведено соціологічне дослідження сприйняття та оцінки реформи місцевого самоврядування;
підготовлено аналітичний звіт за підсумками соціологічного дослідження сприйняття та оцінки реформи місцевого самоврядування

оприлюднення щомісячного інформаційно-аналітичного моніторингу результатів впровадження реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади, у тому числі фінансової децентралізації та результатів діяльності органів місцевого самоврядування, для коригування та прийняття оптимальних управлінських рішень;
вироблення управлінських рішень щодо механізмів та інструментів реалізації реформи місцевого самоврядування за підсумками аналітичного звіту

Розподіл повноважень між органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади
(секторальна децентралізація)

263. Розподіл повноважень між органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади (секторальна децентралізація)

необхідність передачі повноважень від органів виконавчої влади органам місцевого самоврядування, що можуть ефективніше реалізовуватися на місцевому рівні

центральні органи виконавчої влади
Мінрегіон
Секретаріат Кабінету Міністрів України

протягом року

утворено робочу групу із представників центральних органів виконавчої влади, Секретаріату Кабінету Міністрів України, асоціацій органів місцевого самоврядування, експертів;
проведено аудит наявних повноважень центральних органів виконавчої влади та підготовлено звіт щодо можливості передачі їх частини органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади;
прийнято акт Кабінету Міністрів України щодо затвердження дорожньої карти передачі повноважень центральними органами виконавчої влади органам місцевого самоврядування;
прийнято відповідні акти щодо передачі повноважень від органів виконавчої влади органам місцевого самоврядування, що можуть ефективніше реалізовуватися на місцевому рівні

наближення послуг до громадянина на принципах субсидіарності та доступності

264. Упорядкування розподілу коштів на одного учня закладу загальної середньої освіти шляхом удосконалення формули розподілу коштів освітньої субвенції

необхідність визначення обґрунтованих критеріїв щодо розрахунку вартості освітніх послуг для отримання повної загальної середньої освіти

МОН
Мінфін
органи місцевого самоврядування (за згодою)
всеукраїнські асоціації місцевого самоврядування (за згодою)

липень

прийнято постанову Кабінету Міністрів України

забезпечення високого рівня наданих освітніх послуг

265. Створення умов для підвищення якості освіти у сільській місцевості

за результатами зовнішнього незалежного оцінювання учні, що проживають у сільській місцевості, зокрема ті, що навчаються у школах з малою наповнюваністю, мають значно нижчі показники досягнень, ніж учні, що навчаються в міських школах

органи місцевого самоврядування (за згодою)
МОН

грудень

створено додатково 100 опорних шкіл (у тому числі 40 в об'єднаних територіальних громадах);
закуплено 150 шкільних автобусів;
оновлено обладнання
250-ти природничо-математичних кабінетів закладів загальної середньої освіти

розширення можливостей для здобуття якісної освіти учнями, що проживають у сільській місцевості

266. Утворення територіальних органів Державної служби якості освіти

виконання норм Закону України "Про освіту" (Закон N 2145-VIII)

МОН
Державна служба якості освіти

жовтень

прийнято постанову Кабінету Міністрів України

гарантування якості освіти, формування довіри суспільства до системи освіти

267. Удосконалення порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості

необхідність прийняття змін щодо розподілу субвенції між обласними бюджетами та бюджетами об'єднаних територіальних громад, створення умов для фінансування закладів охорони здоров'я, які включені до відповідної мережі закладів охорони здоров'я

Мінрегіон
МОЗ
Мінекономрозвитку
Мінфін
Мін'юст

червень

прийнято постанову Кабінету Міністрів України

формування сучасної мережі закладів охорони здоров'я в сільській місцевості

268. Унормування питання функціонування закладів охорони здоров'я, які надають медичні послуги вторинного рівня в межах госпітальних округів

функціональне об'єднання закладів охорони здоров'я, розміщених на відповідній території, що забезпечують надання вторинної медичної допомоги

облдержадміністрації
МОЗ

жовтень

прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України щодо затвердження переліку та складу госпітальних округів Львівської, Сумської, Миколаївської, Харківської та Закарпатської областей;
сформовано госпітальні ради та затверджено плани реструктуризації закладів охорони здоров'я, які надають медичні послуги вторинного рівня в межах госпітальних округів

реорганізація системи надання вторинної медичної допомоги

269. Розроблення та затвердження спільного наказу МОЗ та Мінрегіону про порядок формування спроможних мереж надавачів первинної медичної допомоги

необхідність максимального територіального наближення якісної медичної послуги до населення;
необхідність приведення у відповідність мережі закладів охорони здоров'я та їх матеріально-технічного забезпечення до потреб населення

МОЗ
Мінрегіон

квітень

видано спільний наказ МОЗ та Мінрегіону

удосконалено формування спроможної мережі надання первинної медичної допомоги в межах однієї адміністративно-територіальної одиниці

270. Розроблення перспективних планів формування спроможних мереж надавачів первинної медичної допомоги в областях та погодження спільною комісією МОЗ та Мінрегіону

необхідність створення ефективної мережі для надання послуг з медичного обслуговування населення (медичних послуг) базового рівня

облдержадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
МОЗ
Мінрегіон

квітень

погоджено 24 плани формування спроможних мереж надавачів первинної медичної допомоги

забезпечення рівного доступу до якісних послуг з медичного обслуговування населення (медичних послуг) на первинному рівні кожному жителю села

271. Супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію актів цивільного стану" та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації та наближення до громадян адміністративних послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану" (реєстраційний номер 6150)

необхідність законодавчого врегулювання надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану органами місцевого самоврядування

Мін'юст

до прийняття Закону

прийнято Закон України

розширення повноважень органів місцевого самоврядування щодо надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану;
наближення послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану до споживача та підвищення якості їх надання

272. Розширення повноважень органів місцевого самоврядування щодо здійснення адміністрування та контролю за сплатою місцевих податків і зборів

неврегульованість питання щодо обміну інформацією між контролюючими органами та органами місцевого самоврядування

Мінфін
ДФС

червень

подано до Верховної Ради України законопроект

отримання органами місцевого самоврядування інформації від контролюючих органів щодо сум нарахованих та сплачених місцевих податків і зборів, що забезпечить своєчасне та якісне планування та затвердження показників місцевих бюджетів

4. Реформування системи управління державними фінансами

273. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Бюджетної декларації на 2019 - 2021 роки

впровадження середньострокової бюджетної декларації як інструменту для поєднання стратегічних пріоритетів держави з можливостями державного бюджету та створення надійних середньострокових рамок для планування бюджету на наступний бюджетний період та стратегічного планування діяльності головних розпорядників бюджетних коштів

Мінфін
головні розпорядники бюджетних коштів

червень

схвалення Кабінетом Міністрів України та подання до Верховної Ради України Бюджетної декларації на 2019 - 2021 роки

урахування показників, визначених Бюджетною декларацією, під час підготовки проекту державного бюджету та інших програмних документів

274. Супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України" (щодо правового підґрунтя для запровадження середньострокового бюджетного планування) (реєстраційний номер 8044)

створення правового підґрунтя для запровадження середньострокового бюджетного планування, подальший розвиток програмно-цільового методу, а також удосконалення окремих норм Бюджетного кодексу України, що регулюють відносини, які виникають у процесі виконання бюджетів, звітування про їх виконання та здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства, і вирішення питання щодо встановлення відповідальності за порушення бюджетного законодавства

Мінфін

до прийняття відповідного Закону

прийнято Закон України

сприяння забезпеченню розподілу ресурсів відповідно до визначених пріоритетів держави, посиленню бюджетної дисципліни, плануванню і оцінюванню виконання державного бюджету, посиленню контролю за фіскальними ризиками, підвищенню ролі і відповідальності головних розпорядників бюджетних коштів щодо визначення пріоритетів своєї діяльності та ефективному використанню таких коштів для їх досягнення; забезпечення послідовності бюджетної політики, довіри суспільства та інвесторів

275. Супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо запровадження середньострокового бюджетного планування" (реєстраційний номер 8043)

законодавче унормування процедур, пов'язаних із складенням Бюджетної декларації, її схваленням Кабінетом Міністрів України та прийняттям рішення щодо Бюджетної декларації Верховною Радою України

Мінфін

до прийняття відповідного Закону

прийнято Закон України

визначення повноважень Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України у процесі середньострокового бюджетного планування, забезпечення послідовності бюджетної політики та бюджетної дисципліни

276. Проведення огляду видатків бюджету

застосування огляду видатків бюджету як інструменту для підвищення ефективності реалізації державної політики, доцільності видатків бюджету та підвищення ефективності використання бюджетних коштів

МОН
Мінінфраструктури
Мінсоцполітики
Мінрегіон
Мінагрополітики

червень

проведено огляд видатків бюджету відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р. N 101 (Постанова N 101) та подано Кабінетові Міністрів України відповідні звіти

підвищення ефективності реалізації державної політики та ефективності використання бюджетних коштів

277. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо затвердження розширеної методики оцінки фіскальних ризиків

відсутність комплексної системи управління фіскальними ризиками негативно впливає на надійність бюджетної політики

Мінфін
Мінекономрозвитку
Мін'юст
Фонд державного майна
центральні та місцеві органи виконавчої влади
фонди загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування

листопад

прийнято постанову Кабінету Міністрів України

встановлення механізму визначення можливого впливу фіскальних ризиків на показники державного бюджету з метою мінімізації їх впливу на всі етапи бюджетного процесу

278. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про встановлення порядку підготовки звіту про фіскальні ризики та їх потенційний вплив на державний бюджет у плановому бюджетному періоді

необхідність визначення порядку підготовки звіту про фіскальні ризики та їх потенційний вплив на державний бюджет у плановому бюджетному періоді

Мінфін
Мінекономрозвитку
Мін'юст
інші органи виконавчої влади

у двомісячний строк після набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України" (Закон N 2233-VIII)(щодо правового підґрунтя для запровадження середньострокового бюджетного планування) (реєстраційний номер 8044)

прийнято постанову Кабінету Міністрів України

урахування інформації, що міститься у звіті про фіскальні ризики, під час підготовки та прийняття державного бюджету на відповідний період

5. Реформування системи державного фінансового контролю на центральному, регіональному та місцевому рівні

279. Унормування та ідентифікація статусу органів Держаудитслужби

вирішення проблемних питань функціонування цілісної та ефективної системи державного фінансового контролю

Держаудитслужба
Мінфін
Мінекономрозвитку
Мін'юст

квітень

подано до Верховної Ради України проект Закону України "Про основні засади діяльності органів державного фінансового контролю"

забезпечення підвищення ефективності функціонування Держаудитслужби, зміцнення її інституційної спроможності, функціональної і організаційної незалежності під час формування та реалізації державної політики у сфері державного фінансового контролю

280. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України щодо схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування системи державного фінансового контролю до 2020 року

визначення напрямів і механізмів розвитку системи державного фінансового контролю, зокрема з посиленням інституційної спроможності Держаудитслужби

Держаудитслужба

квітень

прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України

створення цілісної та ефективної системи державного фінансового контролю, зміцнення фінансово-бюджетної дисципліни

281. Удосконалення механізму здійснення діючих видів державного фінансового аудиту, унормування та впровадження нових видів аудиту в діяльність органів Держаудитслужби

усунення прогалин законодавства щодо регулювання процесу організації і здійснення аудиту бюджетних програм, аудиту місцевих бюджетів, аудиту державних (регіональних) цільових програм, аудиту інвестиційних проектів, аудиту коштів та грантів ЄС з метою подальшого розвитку правового та методологічного забезпечення таких видів аудиту

Держаудитслужба

травень

прийнято постанову Кабінету Міністрів України щодо затвердження порядків проведення державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм, аудиту місцевих бюджетів, аудиту державних (регіональних) цільових програм, аудиту інвестиційних проектів, аудиту коштів та грантів ЄС

удосконалення законодавства, механізму та методологічного інструментарію проведення державного фінансового аудиту у різних його видах органами державного фінансового контролю

282. Створення умов щодо впровадження здійснення аудиту інвестиційних проектів та аудиту державних (регіональних) цільових програм органами Держаудитслужби

здійснення оцінки законності та ефективності управління державними ресурсами та їх використання під час реалізації інвестиційних проектів або державних (регіональних) цільових програм

Держаудитслужба
міністерства та інші центральні органи виконавчої влади

грудень

проведено два пілотні проекти: аудиту інвестиційних проектів та аудиту державних (регіональних) цільових програм

забезпечення ефективного контролю за законністю та ефективністю (економністю, продуктивністю та результативністю) реалізації інвестиційних проектів за рахунок державного (місцевого) інвестування чи шляхом надання державних та/або місцевих гарантій, а також державних (регіональних) цільових програм за рахунок державних (місцевих) ресурсів і станом досягнення очікуваних результатів

283. Стандартизація методологічного інструментарію проведення аудиту за станом управління та використання державних (місцевих) ресурсів

розвиток методологічного забезпечення, усунення колізій та прогалин законодавства у сфері здійснення контролю за використанням державних (місцевих) ресурсів

Держаудитслужба
Мін'юст

жовтень

затверджено наказами Держаудитслужби стандарт (методику) державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм, аудиту місцевих бюджетів, аудиту державних (регіональних) цільових програм, аудиту інвестиційних проектів, реєстрація їх у Мін'юсті

стандартизація та уніфікація підходів до проведення аудиту виконання бюджетних програм, аудиту місцевих бюджетів та аудиту державних (регіональних) цільових програм органами Держаудитслужби, попередження зловживань під час використання державних (місцевих) ресурсів

284. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови про проведення державного фінансового аудиту діяльності фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування органами Держаудитслужби

запровадження механізму здійснення контролю за діяльністю фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, ефективністю управління та використання ними коштів

Держаудитслужба

липень

прийнято постанову Кабінету Міністрів України

унормування та уніфікація підходів до проведення аудиту фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування

285. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови про проведення ІТ-аудиту органами Держаудитслужби

зростання потреби у підвищенні ефективності та економічності використання інформаційно-телекомунікаційних технологій, збільшення переваг і усунення недоліків від їх застосування, а також обґрунтування відповідних витрат організаціями, підприємствами, установами

Держаудитслужба
Адміністрація Держспецзв'язку

вересень

прийнято постанову Кабінету Міністрів України

забезпечення оцінки надійності, безпеки (включаючи безпеку персональних даних), результативності та ефективності автоматизованих інформаційних систем, технічно-організаційної інфраструктури обробки автоматизованої інформації в державних органах

286. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови щодо модернізації контролю у сфері публічних закупівель

модернізація механізму здійснення контролю за публічними закупівлями та сприяння дотриманню законодавства у сфері публічних закупівель замовниками

Держаудитслужба
Мінекономрозвитку
Мінфін
Мін'юст

травень

прийнято постанову Кабінету Міністрів України

удосконалення механізму здійснення контролю за публічними фінансами органами Держаудитслужби

287. Удосконалення та розвиток механізму здійснення моніторингу закупівель органами Держаудитслужби

розвиток методологічного забезпечення у сфері контролю публічних закупівель на всіх стадіях закупівлі з метою запобігання порушенням законодавства у сфері публічних закупівель

Держаудитслужба

червень

затверджено наказами Держаудитслужби: форму висновку про результати моніторингу та порядок його заповнення; методику визначення автоматичних індикаторів ризиків, їх перелік та порядок застосування

унормування та розвиток механізму і методичного інструментарію проведення моніторингу закупівель органами Держаудитслужби для запобігання порушенням законодавства у сфері публічних закупівель

6. Запобігання зміні клімату та адаптація до неї

288. Розроблення та оприлюднення Національного кадастру антропогенних викидів із джерел та абсорбції поглиначами парникових газів в Україні за 1990 - 2016 роки

забезпечення виконання міжнародних зобов'язань України відповідно до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та Кіотського протоколу до неї

Мінприроди
інші центральні органи виконавчої влади

травень

кадастр оприлюднено на офіційному веб-сайті Секретаріату Рамкової конвенції ООН про зміну клімату

удосконалення національної системи обліку викидів та абсорбції парникових газів для забезпечення розроблення та реалізації складових державної політики у сфері зміни клімату

289. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта щодо схвалення Стратегії низьковуглецевого розвитку на період до 2050 року

необхідність визначення основних стратегічних завдань державної політики у сфері зміни клімату

Мінприроди
Мінекономрозвитку
Мінрегіон
Міненерговугілля
Мінагрополітики
Мінфін
Держенергоефективності
Національна академія наук (за згодою)
Національна академія аграрних наук (за згодою)

жовтень

прийнято акт Кабінету Міністрів України

забезпечення поступового переходу до низьковуглецевого розвитку країни за умови забезпечення економічної, енергетичної та екологічної безпеки і підвищення добробуту громадян;
виконання міжнародних зобов'язань України відповідно до Паризької угоди

290. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України "Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів"

забезпечення виконання Україною Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони

Мінприроди
інші центральні органи виконавчої влади

вересень

подано до Верховної Ради України відповідний законопроект

урегулювання правових та організаційних основ функціонування моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів

291. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України "Про озоноруйнівні речовини та фторовані парникові гази"

забезпечення виконання міжнародних зобов'язань, узятих Україною після набрання чинності Монреальським протоколом про речовини, що руйнують озоновий шар; імплементація Регламенту (ЄС) N 2037/2000 Європейського Парламенту та Ради від 29 червня 2000 р. про речовини, які руйнують озоновий шар, та Регламенту (ЄС) N 842/2006 Європейського Парламенту та Ради від 17 травня 2006 р. про певні фторовані парникові гази

Мінприроди
інші центральні органи виконавчої влади

квітень

подано до Верховної Ради України відповідний законопроект

запровадження механізмів скорочення обсягу викидів озоноруйнівних речовин та фторованих парникових газів

292. Інвентаризація земель зони відчуження

встановлення місця розташування об'єктів землеустрою, їх меж, розмірів, виявлення земель, що не використовуються, використовуються нераціонально, встановлення кількісних та якісних характеристик земель, необхідних для ведення Державного земельного кадастру

Мінприроди
ДАЗВ

жовтень

прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України

здійснення державного контролю за використанням та охороною земель

293. Виділення земельних ділянок під розміщення об'єктів альтернативної енергетики на території зони відчуження

створення можливостей для будівництва об'єктів альтернативної енергетики шляхом надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

Мінприроди
ДАЗВ

листопад

прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України

розміщення об'єктів альтернативної енергетики на території зони відчуження, збільшення надходжень до державного та місцевих бюджетів

7. Збереження природної спадщини

294. Створення/
розширення не менше чотирьох територій та об'єктів природно-заповідного фонду України

формування мережі природоохоронних територій згідно з Державною стратегією регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. N 385 (Постанова N 385), та міжнародними зобов'язаннями в рамках виконання Конвенції про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі (Бернська конвенція) та Конвенції про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як середовище існування водоплавних птахів (Рамсарська конвенція)

Мінприроди
облдержадміністрації
Мінагрополітики
Держлісагентство
Національна академія наук (за згодою)

листопад

подано Президентові України не менше чотирьох проектів указів Президента України

формування мережі природоохоронних територій для збереження особливо цінних природних комплексів і об'єктів

295. Розроблення і подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України "Про збереження природних оселищ та видів дикої флори і фауни, зникаючих та рідкісних в Європі"

наближення національного природоохоронного законодавства до європейських стандартів: Директиви 2009/147/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 30 листопада 2009 р. про захист диких птахів та Директиви Ради 92/43/ЄЕС від 21 травня 1992 р. про збереження природного середовища існування, дикої флори та фауни

Мінприроди
Мінагрополітики
Держлісагентство
Держрибагентство
Національна академія наук (за згодою)
Національна академія аграрних наук (за згодою)

вересень

подано до Верховної Ради України відповідний законопроект

запровадження європейських принципів збереження, невиснажливого використання та відтворення біорізноманіття у природоохоронній сфері

296. Започаткування пілотних проектів розвитку малого бізнесу, пов'язаного із збереженням та "зеленим" використанням природних ресурсів

раціональне використання рекреаційних ресурсів територій та об'єктів природно-заповідного фонду для формування економічного середовища та розвитку сфери зайнятості населення в регіонах відповідно до Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. N 385 (Постанова N 385)

Мінприроди
органи місцевого самоврядування (за згодою)

грудень

започатковано не менше двох пілотних проектів

створення можливості для формування економічного середовища та розвитку сфери зайнятості населення в регіонах шляхом раціонального використання рекреаційних ресурсів територій та об'єктів природно-заповідного фонду

297. Супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про природно-заповідний фонд України" (реєстраційний номер 4551)

передача повноважень щодо управління природно-заповідним фондом від ліквідованих територіальних органів Мінприроди

Мінприроди

до прийняття Верховною Радою України

прийнято Закон України

місцеві органи виконавчої влади матимуть повноваження щодо управління охороною та використанням природно-заповідного фонду

8. Належне екологічне врядування

298. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України "Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року"

урахування впливу ситуації на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим і м. Севастополя, частин Луганської та Донецької областей на стан екологічної безпеки держави, врахування економічної кризи, виснаження фінансових ресурсів держави, зниження рівня життя населення

Мінприроди
інші центральні органи виконавчої влади

травень

подано до Верховної Ради України законопроект

визначення основних стратегічних завдань державної екологічної політики, що базуються, зокрема, на виявлених причинах екологічних проблем України та фінансовій спроможності держави до їх розв'язання

299. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів актів про ліквідацію Держекоінспекції та її територіальних органів, про утворення Державної природоохоронної служби України

удосконалення державної системи екологічного моніторингу та спрощення системи державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів; усунення дублювання функцій центральних органів виконавчої влади у сфері природоохоронного нагляду (контролю)

Мінприроди
Держекоінспекція

серпень

прийнято відповідні акти Кабінету Міністрів України

створення єдиної інтегрованої, прозорої та ефективної системи нагляду (контролю) і моніторингу стану навколишнього природного середовища та умов для інтеграції національної природоохоронної системи в європейський правовий простір, усунення дублювання функцій центральних органів виконавчої влади у сфері природоохоронного нагляду (контролю)

300. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта щодо затвердження Положення про Державну природоохоронну службу України

визначення повноважень Державної природоохоронної служби України

Мінприроди

вересень

прийнято акт Кабінету Міністрів України

забезпечення діяльності Державної природоохоронної служби

301. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта щодо утворення міжрегіональних територіальних органів Державної природоохоронної служби та затвердження відповідних положень

реалізація положень розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 травня 2017 р. N 616 "Про схвалення Концепції реформування системи державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища"

Мінприроди

серпень

прийнято акт Кабінету Міністрів України

створення територіальних органів Державної природоохоронної служби та надання їм відповідних повноважень

302. Створення Загальнодержавної автоматизованої системи "Відкрите довкілля"

впровадження механізму електронного урядування в природоохоронну сферу діяльності; надання доступу до екологічної інформації із застосуванням IT-технологій

Мінприроди
інші центральні органи виконавчої влади
облдержадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)

протягом року

затверджено Концепцію створення Загальнодержавної автоматизованої системи "Відкрите довкілля", план заходів з її реалізації, технічне завдання;
здійснено запуск в тестовому режимі її окремих структурних компонентів

формування цифрової геоінформаційної інфраструктури природоохоронної сфери діяльності;
впровадження централізованої електронної системи управління екологічною інформацією з урахуванням європейських підходів і вимог

9. Стале управління водними ресурсами

303. Затвердження Порядку здійснення державного моніторингу вод

імплементація Директиви 2000/60/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 жовтня 2000 р. про встановлення рамок діяльності Співтовариства у сфері водної політики

Мінприроди
Держводагентство
Держгеонадра
ДСНС
Мін'юст

червень

прийнято постанову Кабінету Міністрів України

визначення уповноважених органів та порядку здійснення державного моніторингу вод

304. Впровадження нового порядку здійснення державного моніторингу вод

імплементація Директиви 2000/60/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 жовтня 2000 р. про встановлення рамок діяльності Співтовариства у сфері водної політики

Мінприроди
Держводагентство
Держгеонадра
ДСНС
Мін'юст

листопад

видано накази Мінприроди щодо затвердження методик визначення масивів поверхневих та підземних вод, віднесення масивів поверхневих вод до класів екологічного та хімічного станів; забезпечено новим обладнанням лабораторії моніторингу вод

здійснення державного моніторингу вод відповідно до стандартів ЄС

305. Запровадження надання адміністративної послуги "видача дозволу на спеціальне водокористування" в електронній формі

реалізація Концепції розвитку системи електронних послуг в Україні, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 липня 2016 р. N 918

Держводагентство
Державне агентство з питань електронного урядування
Адміністрація Держспецзв'язку

листопад

впроваджено
"е-дозвіл на спеціальне водокористування"

спрощення процедури видачі дозволу на спеціальне водокористування

306. Реорганізація Держводагентства, бюджетних установ та організацій, що належать до сфери його управління, відповідно до принципу інтегрованого управління водними ресурсами за басейновим принципом та принципів належного урядування

впровадження принципу інтегрованого управління водними ресурсами за басейновим принципом,
імплементація Директиви 2000/60/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 жовтня 2000 р. про встановлення рамок діяльності Співтовариства у сфері водної політики

Мінприроди
Держводагентство

квітень

затверджено нову структуру Держводагентства, бюджетних установ та організацій, що належать до сфери управління Агентства, та порядок їх взаємодії

інституційне забезпечення інтегрованого управління водними ресурсами за басейновим принципом та принципів належного урядування

307. Створення басейнових рад у районах річкових басейнів

імплементація Директиви 2000/60/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 жовтня 2000 р. про встановлення рамок діяльності Співтовариства у сфері водної політики

Мінприроди
Держводагентство

жовтень

створено 13 басейнових рад у межах районів річкових басейнів

забезпечення узгодження та врахування інтересів усіх заінтересованих сторін щодо використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів у межах річкового басейну

308. Підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України політичної пропозиції щодо реформування управління водними ресурсами

впровадження принципів інтегрованого управління водними ресурсами за басейновим принципом, впровадження принципів належного урядування

Мінприроди
інші центральні органи виконавчої влади

липень

схвалено відповідну концепцію

створення інституційних умов для сталого управління водними ресурсами

309. Оптимізація кількості державних підприємств, що належать до сфери управління Держводагентства

забезпечення ефективного управління об'єктами державної власності, що належать до сфери управління Держводагентства

Держводагентство

грудень

скорочено кількість державних підприємств

підвищення рівня ефективності функціонування державних підприємств

310. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України щодо схвалення Стратегії морської природоохоронної політики

імплементація Директиви 2008/56/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 17 червня 2008 р. про встановлення рамок діяльності Співтовариства у сфері екологічної політики щодо морського середовища

Мінприроди
інші центральні органи виконавчої влади

листопад

прийнято відповідне розпорядження Кабінету Міністрів України

створення умов для реалізації морської природоохоронної політики відповідно до підходів та стандартів ЄС

311. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо забезпечення простежуваності походження водних біоресурсів

підвищення ефективності боротьби з незаконним, непідзвітним, неконтрольованим рибальством

Мінагрополітики
Держрибагентство

жовтень

подано до Верховної Ради України відповідний законопроект

зниження рівня незаконного, непідзвітного, неконтрольованого рибальства шляхом запровадження механізму контролю походження водних біоресурсів та виробленої з них продукції під час комерційних та інших операцій, пов'язаних з передаванням / переміщенням водних біоресурсів та виробленої з них продукції

III. РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

1. Створення нової системи організації охорони здоров'я на засадах медичного страхування

312. Підготовка програми державних гарантій медичного обслуговування населення для первинної медичної допомоги

визначення зобов'язань держави щодо фінансування медичної допомоги

МОЗ

травень

прийнято постанову Кабінету Міністрів України

визначення прозорого та зрозумілого обсягу послуг, які можуть отримати громадяни в закладах охорони здоров'я

313. Проведення аналізу витрат на надання медичної допомоги, аналізу вартості медичної допомоги

необхідність проведення аналізу вартості надання конкретних послуг у системі охорони здоров'я, яка є важливою для подальшого впровадження реформи фінансування

МОЗ

червень

підготовлено та опубліковано аналітичний звіт про витрати на надання медичної допомоги, вартість медичної допомоги

забезпечення доступності даних щодо витрат у сфері охорони здоров'я, собівартості надання медичної допомоги за конкретними нозологіями

314. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про затвердження типової форми договору про медичне обслуговування населення за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення (програмою медичних гарантій), порядок його укладення, зміни та припинення

необхідність запровадження нового принципу фінансування системи охорони здоров'я

МОЗ

квітень

прийнято постанову Кабінету Міністрів України

забезпечення переходу на договірні відносини у сфері охорони здоров'я, що дасть змогу розпочати реформу фінансування системи охорони здоров'я та перейти до стратегічних закупівель послуг з медичного обслуговування населення (медичних послуг)

315. Розроблення та затвердження наказу МОЗ щодо порядку надання первинної медичної допомоги

виконання Закону України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" (Закон N 2168-VIII)

МОЗ

квітень

видано наказ МОЗ

запровадження нового порядку надання первинної медичної допомоги, що дасть змогу контролювати та впливати на якість надання послуг з медичного обслуговування населення (медичних послуг)

316. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо затвердження Порядку використання бюджетних коштів за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення (програмою медичних гарантій) на 2018 рік

забезпечення переходу до оплати за надані медичні послуги на виконання Закону України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" (Закон N 2168-VIII)

МОЗ

квітень

прийнято постанову Кабінету Міністрів України

забезпечення поступового переходу до нової системи фінансування первинної медичної допомоги

317. Розроблення та затвердження наказу МОЗ щодо опікунської ради при закладі охорони здоров'я

необхідність посилення громадського контролю за наданням послуг з медичного обслуговування населення (медичних послуг) та використанням бюджетних коштів на виконання Закону України від 6 квітня 2017 р. N 2002-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров'я" (Закон N 2002-VIII)

МОЗ

квітень

видано наказ МОЗ

забезпечення здійснення ефективного контролю громад за використанням бюджетних коштів у медичних закладах

318. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р. N 1138 "Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров'я та вищих медичних навчальних закладах"

необхідність конкретизації послуг, що не входять до програми державних гарантій медичного обслуговування населення (програми медичних гарантій), на виконання Закону України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" (Закон N 2168-VIII)

МОЗ

квітень

прийнято постанову Кабінету Міністрів України

визначення послуг, які не входять до програми медичних гарантій та не можуть бути оплачені за кошти державного бюджету

319. Забезпечення обладнанням та доступом до Інтернету закладів охорони здоров'я у віддалених населених пунктах

потреба у забезпеченні обладнанням, зокрема комп'ютерною технікою, надавачів послуг, насамперед лікарів первинної ланки

облдержадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
Мінрегіон
МОЗ

протягом року

забезпечено заклади первинної медико-санітарної допомоги комп'ютерами та доступом до Інтернету

формування мережі системи електронної охорони здоров'я з метою покращення якості надання відповідних послуг

320. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про порядок проведення конкурсу з формування Ради громадського контролю при НСЗУ, її персонального складу та положення про неї

необхідність забезпечення прозорості та громадського контролю за діяльністю Уповноваженого органу

МОЗ

квітень

прийнято відповідні акти Кабінету Міністрів України

забезпечення прозорості та ефективного громадського контролю за діяльністю НСЗУ

321. Розроблення та затвердження наказу МОЗ щодо порядку вибору лікаря первинної медичної допомоги та декларації про вибір лікаря первинної медичної допомоги

забезпечення реалізації права пацієнта на вільний вибір лікаря на виконання Закону України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" (Закон N 2168-VIII)

МОЗ

квітень

видано наказ МОЗ

забезпечення вільного вибору пацієнтом лікаря, підвищення рівня вмотивованості лікаря надавати кращі послуги

322. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про порядок функціонування електронної системи охорони здоров'я

необхідність збору надійних статистичних даних для прийняття вмотивованих рішень в управлінні системою охорони здоров'я відповідно до вимог Закону України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" (Закон N 2168-VIII)

МОЗ

квітень

прийнято постанову Кабінету Міністрів України

забезпечення функціонування системи надійних даних для прийняття рішень в управлінні системою охорони здоров'я

323. Впровадження електронного документообігу на основі міжнародної класифікації ICPC-2

необхідність стандартизації збирання статистичної інформації, запровадження сучасних пацієнтоорієнтованих стандартів лікування, удосконалення і спрощення ведення форм лікарської документації

МОЗ

липень

видано відповідні накази МОЗ

забезпечення переходу більшості закладів охорони здоров'я на електронний документообіг;
зменшення кількості статистичних форм звітності

324. Запровадження нових стандартів надання допомоги шляхом впровадження міжнародних протоколів надання медичної допомоги

необхідність вдосконалення системи надання медичної допомоги з використанням міжнародних стандартів доказової медицини

МОЗ

жовтень

доведено медичним закладам рекомендації щодо впровадження міжнародних протоколів надання медичної допомоги

використання лікарями міжнародних протоколів у процесі надання медичної допомоги

325. Розроблення і подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо затвердження Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів освітнього ступеня магістра за спеціальностями галузі знань "Охорона здоров'я"

посилення контролю за якістю вищої медичної освіти та готовністю студентів надавати якісні медичні послуги

МОЗ
МОН

липень

прийнято постанови Кабінету Міністрів України

посилення державного контролю за якістю вищої медичної освіти фахівців галузі знань "Охорона здоров'я", покращення якості послуг, що надаються за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення

326. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України "Про професійне ліцензування"

необхідність впровадження системи ліцензування доступу до професії лікаря з метою уникнення випадків лікарської некомпетентності

МОЗ

жовтень

подано до Верховної Ради України законопроект

впровадження системи ліцензування доступу до професії лікаря

327. Створення основних організаційних засад функціонування системи безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров'я

необхідність встановлення якісно нового рівня післядипломної підготовки фахівців у сфері охорони здоров'я та визначення безперервного професійного розвитку як невід'ємної складової їх підготовки

МОЗ
МОН

жовтень

прийнято постанову Кабінету Міністрів України

покращення якості професійної підготовки фахівців у сфері охорони здоров'я

328. Затвердження Положення про інтернатуру (первинну спеціалізацію) випускників медичних і фармацевтичних закладів вищої освіти, медичних факультетів університетів

необхідність перегляду строку підготовки і компетентностей відповідно до міжнародних стандартів, формування професійної компетентності випускників шляхом підвищення рівня їх практичної підготовки

МОЗ

жовтень

видано наказ МОЗ

покращення професійної підготовки фахівців у сфері охорони здоров'я

329. Затвердження Положення про лікарську резидентуру випускників медичних і фармацевтичних закладів вищої освіти, медичних факультетів університетів

необхідність перегляду строку підготовки і компетентностей відповідно до міжнародних стандартів, підвищення рівня практичної підготовки лікарів

МОЗ

жовтень

видано наказ МОЗ

покращення професійної підготовки фахівців у сфері охорони здоров'я

2. Розвиток системи громадського здоров'я

330. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України "Про систему громадського здоров'я"

розвиток системи громадського здоров'я потребує врегулювання на законодавчому рівні з метою визначення суспільних відносин у зазначеній сфері

МОЗ

вересень

подано до Верховної Ради України відповідний законопроект

створення законодавчої бази для системи громадського здоров'я, здатної ефективно впроваджувати системні заходи, спрямовані на зміцнення здоров'я населення, запобігання захворюванням, збільшення тривалості активного, працездатного віку та заохочення до здорового способу життя шляхом об'єднання зусиль усього суспільства

331. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про затвердження Національного плану заходів щодо неінфекційних захворювань для досягнення глобальних цілей сталого розвитку

необхідність визначення чітких пріоритетів щодо подолання тягаря неінфекційних захворювань, основна частка яких припадає на серцево-судинні, онкологічні, хронічні легеневі захворювання та діабет, а також які пов'язані спільними поведінковими факторами ризику (тютюнокуріння, зловживання алкоголем, незбалансоване харчування, низька фізична активність)

МОЗ

липень

прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України

створення реальних передумов для поліпшення медико-демографічної ситуації в державі шляхом впровадження системних заходів і підходів для досягнення стратегічних цілей з подолання тягаря неінфекційних захворювань

332. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про схвалення Стратегії з імунопрофілактики на період до 2021 року

необхідність створення стійкої системи імунопрофілактики

МОЗ

червень

прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України

підвищення рівня охоплення вакцинацією з метою захисту більшої кількості населення, включаючи групи ризику, від інфекційних хвороб, яким можна запобігти шляхом імунопрофілактики

333. Створення єдиної системи біобезпеки та біозахисту за принципом "Єдине здоров'я"

необхідність функціонування стійкої та дієвої національної системи біологічної безпеки та біозахисту

МОЗ
Мінагрополітики
Держпродспоживслужба
Національна академія наук (за згодою)
СБУ (за згодою)
МВС
Адміністрація Держприкордонслужби

листопад

прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України

забезпечення здійснення надійного контролю за особливо небезпечними інфекційними захворюваннями та відповідного реагування на потенційні виклики та загрози

334. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України щодо визначення концептуальних засад розвитку національної системи крові

необхідність створення національної системи крові відповідно до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони

МОЗ

червень

прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України

визначення принципів функціонування національної системи крові

335. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України "Про запровадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, взяття, переробка і зберігання донорської крові та її компонентів, реалізація їх та виготовлених з них препаратів"

необхідність унормування господарської діяльності щодо взяття, переробки і зберігання донорської крові та її компонентів, їх реалізації та виготовлених з них препаратів

МОЗ
Мінекономрозвитку
Мінфін
Мін'юст

жовтень

подано до Верховної Ради України законопроект

запровадження прозорих принципів господарської діяльності щодо взяття, переробки і зберігання донорської крові та її компонентів, їх реалізації та виготовлених з них препаратів

336. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України щодо затвердження Національного плану дій боротьби із стійкістю до протимікробних препаратів

необхідність здійснення заходів щодо боротьби із резистентністю до антибіотиків

МОЗ

листопад

прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України

зменшення рівня резистентності до антибіотиків серед населення

3. Підвищення рівня доступності лікарських засобів

337. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо удосконалення системи відшкодування вартості основних лікарських засобів, включених до Національного переліку основних лікарських засобів, для лікування окремих захворювань

необхідність внесення змін до системи реімбурсації лікарських засобів для розширення переліку медикаментів, що відшкодовуються за програмою "Доступні ліки"

МОЗ
Держлікслужба
Мінекономрозвитку

жовтень

прийнято постанову Кабінету Міністрів України

здешевлення лікарських засобів та підвищення рівня інвестиційної привабливості українського фармацевтичного ринку

338. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо регулювання цін на лікарські засоби, вартість яких відшкодовується за державні (муніципальні) кошти або у системі реімбурсації

необхідність застосування зовнішнього або внутрішнього реферування цін

МОЗ
Держпродспоживслужба
Держлікслужба

жовтень

прийнято відповідний акт Кабінету Міністрів України

підвищення рівня інвестиційної привабливості українського фармацевтичного ринку та здешевлення лікарських засобів для населення

339. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України "Про рекламу"

необхідність посилення контролю за рекламою лікарських засобів

МОЗ
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення (за згодою)
Держпродспоживслужба

жовтень

подано до Верховної Ради України відповідний законопроект

зменшення випадків самолікування та збільшення рівня раціонального застосування лікарських засобів

340. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України "Про лікарські засоби" щодо запровадження спеціального кодування кожної упаковки лікарського засобу

необхідність вироблення дієвого механізму боротьби з фальсифікованою та контрафактною продукцією

МОЗ Держлікслужба
Мінекономрозвитку
Мінфін

жовтень

подано до Верховної Ради України відповідний законопроект

створення умов для доступу пацієнтів до якісних та безпечних лікарських засобів

4. Реформування системи екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

341. Створення оперативно-диспетчерських служб

необхідність створення нового підходу до надання екстреної медичної допомоги з метою реалізації норм Закону України "Про екстрену медичну допомогу" (Закон N 5081-VI)

облдержадміністрації
МОЗ

протягом року

проведено моніторинг та здійснено контроль за створенням оперативно-диспетчерської служби у Вінницькій, Волинській, Донецькій, Закарпатській, Запорізькій, Київській, Полтавській, Тернопільській,
Чернігівській,
Хмельницькій,
Рівненській,
Одеській,
Львівській областях

створення нового підходу до надання екстреної медичної допомоги; забезпечення своєчасною та якісною екстреною медичною допомогою населення України у разі виникнення стану, що загрожує життю або різко погіршує стан здоров'я хворих або постраждалих;
зниження рівня смертності осіб, що потребують надання екстреної медичної допомоги, на догоспітальному етапі

342. Зміцнення матеріально-технічної бази системи екстреної медичної допомоги

виконання норм Закону України "Про екстрену медичну допомогу" (Закон N 5081-VI)

облдержадміністрації
МОЗ
Мінекономрозвитку

протягом року

проведено моніторинг та здійснено контроль за забезпеченням центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф спеціалізованим санітарним транспортом згідно з нормативом

поступове оновлення автопарку центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф;
забезпечення спеціалізованим санітарним транспортом відповідно до нормативу;
виконання встановленого нормативу прибуття бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги на місце події;
зменшення смертності осіб, що потребують надання екстреної медичної допомоги, на догоспітальному етапі

343. Створення відділень екстреної (невідкладної) медичної допомоги у лікарнях швидкої медичної допомоги та багатопрофільних лікарнях інтенсивного лікування

виконання норм Закону України "Про екстрену медичну допомогу" (Закон N 5081-VI)

облдержадміністрації
МОЗ
Мінекономрозвитку

протягом року

проведено моніторинг та здійснено контроль щодо забезпеченості відділеннями екстреної (невідкладної) медичної допомоги у лікарнях швидкої медичної допомоги та багатопрофільних лікарнях інтенсивного лікування

створення нового підходу до надання екстреної медичної допомоги, що:
поліпшить ефективність надання екстреної медичної допомоги населенню;
забезпечить своєчасною та якісною екстреною медичною допомогою населення України у разі виникнення стану, що загрожує життю або різко погіршує стан здоров'я хворих або постраждалих;
зменшить смертність осіб, що потребують надання екстреної медичної допомоги, на госпітальному етапі

344. Врегулювання питань щодо єдиної системи надання екстреної медичної допомоги шляхом внесення змін до відповідного наказу МОЗ

приведення системи надання екстреної медичної допомоги у відповідність із світовими стандартами

МОЗ
Мінекономрозвитку
Мін'юст

липень

видано наказ МОЗ

врегулювання питань щодо єдиної системи надання екстреної медичної допомоги;
забезпечення населення доступною, своєчасною та якісною екстреною медичною допомогою, що надається населенню України;
зменшення інвалідності та зниження рівня смертності осіб у разі виникнення стану, що загрожує життю або різко погіршує стан здоров'я хворих або постраждалих;
зменшення економічних витрат, спричинених тимчасовою та стійкою втратою непрацездатності

345. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2012 р. N 1114 "Про затвердження Типового положення про бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги" (Постанова N 1114)

необхідність приведення вимог щодо складу бригад екстреної (швидкої медичної допомоги) у відповідність з міжнародними стандартами

МОЗ

вересень

прийнято постанову Кабінету Міністрів України

покращення ефективності надання екстреної медичної допомоги населенню

5. Удосконалення надання високоспеціалізованої медичної допомоги

Боротьба із серцево-судинними та судинно-мозковими захворюваннями

346. Впровадження проекту із створення та розвитку регіональних реперфузійних мереж та здійснення заходів з організації невідкладної медичної допомоги пацієнтам з гострим інфарктом міокарда

згідно із статистикою, показник смертності від серцево-судинних захворювань перебуває на першому місці, що потребує продовження відкриття реперфузійних центрів

МОЗ
облдержадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)

жовтень

введено в експлуатацію 13 нових ангіографічних апаратів в 11 областях, закуплених у 2017 році;
закуплено та введено в експлуатацію ще 13 нових ангіографічних апаратів в 11 областях;
збільшено кількість своєчасно госпіталізованих пацієнтів із симптомам інфаркту міокарда в реперфузійні центри

об'єднання ресурсів кожної області в єдину регіональну реперфузійну мережу з метою ефективного лікування пацієнтів з гострим інфарктом міокарда; організація чіткої взаємодії служби екстреної медичної допомоги та системи кардіологічної і кардіохірургічної допомоги; зниження рівня госпітальної летальності у пацієнтів з гострим інфарктом міокарда з елевацією сегмента ST (до 5 - 7 відсотків) у лікувальних закладах

347. Формування мережі пологових будинків, перинатальних центрів, спеціалізованих лікарень для надання допомоги передчасно народженим та дітям з вродженими вадами серця. Розроблення навчальних програм для фахівців з раннього виявлення та лікування вроджених вад серця

необхідність запровадження комплексної програми лікування критичних вроджених вад серця у дітей до одного року

МОЗ

жовтень

затверджено наказ МОЗ

збільшення тривалості і підвищення якості життя дітей із вродженими вадами серця

Розвиток служби трансплантації

348. Запуск пілотного проекту щодо зміни механізму фінансування оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів

розв'язання проблеми відставання трансплантаційної служби України від світових тенденцій

МОЗ

травень

розпочато пілотний проект

створення основи для забезпечення оперативних втручань хворим, що потребують трансплантації органів

349. Супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони здоров'я та трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів людини" (реєстраційний номер 2386а-1)

необхідність удосконалення законодавства у сфері трансплантації з метою створення основ для забезпечення оперативних втручань хворим, що потребують трансплантації органів

МОЗ

до прийняття відповідного Закону

прийнято Закон України

забезпечення розвитку трансплантації та вітчизняної медицини на якісно новому рівні;
зменшення рівня смертності серед важко хворих людей, що потребують трансплантації органів

6. Розвиток соціальних та реабілітаційних послуг у територіальних громадах

350. Розроблення методичних рекомендацій щодо впровадження інтегрованої системи соціального захисту

посилення інституційної спроможності об'єднаних територіальних громад у сфері соціального захисту населення

Мінсоцполітики

вересень

видано наказ Мінсоцполітики

впровадження інтегрованої системи соціального захисту

351. Розроблення методичних рекомендацій щодо залучення недержавних надавачів соціальних послуг у громадах

інтеграція механізму залучення недержавних надавачів соціальних послуг у громадах

Мінсоцполітики

листопад

видано наказ Мінсоцполітики

розвиток ринку соціальних послуг на місцевому рівні

352. Розширення переліку соціальних послуг, що надаються особам, які перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати, та затвердження державних стандартів соціальних послуг

визначення порядку та умов надання, опису, обсягу соціальних послуг на рівні громади

Мінсоцполітики
обласні та Київська міська держадміністрації
всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)
громадські об'єднання (за згодою)

протягом року

затверджено державні стандарти соціальних послуг

забезпечення доступності соціальних послуг та єдиних підходів до соціальних послуг в умовах децентралізації

353. Проведення моніторингу розвитку інституту фахівців із соціальної роботи на рівні громади

розширення доступності до соціальних послуг мешканців громади

Мінсоцполітики
обласні та Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)

протягом року

введено посади фахівців із соціальної роботи в новоутворених об'єднаних територіальних громадах

забезпечення надання соціальних послуг мешканцям територіальних громад

354. Здійснення заходів щодо підвищення обізнаності спеціалістів структурних підрозділів виконавчих органів об'єднаних територіальних громад, установ та закладів щодо нових функцій у сфері соціального захисту

підготовка спеціалістів до виконання нових функцій у сфері соціального захисту

Мінсоцполітики
обласні та Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)

протягом року

пройшли навчання не менше трьох спеціалістів структурних підрозділів виконавчих органів в новоутворених об'єднаних територіальних громадах, установах та закладах

підвищення рівня професійної компетентності у сфері соціального захисту спеціалістів структурних підрозділів виконавчих органів об'єднаних територіальних громад, установ, закладів

355. Впровадження нових підходів у забезпеченні осіб з інвалідністю технічними засобами реабілітації

оптимізація процесів щодо забезпечення осіб з інвалідністю технічними засобами реабілітації, зокрема фінансування, моніторингу та організації якості наданих послуг

Мінсоцполітики

листопад

прийнято постанову Кабінету Міністрів України

покращення якості послуг, які надаються особам з інвалідністю під час протезування, забезпечення їх засобами реабілітації

356. Забезпечення розвитку служб перевезення для осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення у територіальних громадах

необхідність запровадження нових послуг для осіб з інвалідністю, придбання автомобілів для укомплектування відповідних служб

Мінсоцполітики

листопад

прийнято постанову Кабінету Міністрів України

запровадження механізму соціальної інтеграції осіб з інвалідністю

357. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до Порядку взаємодії суб'єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2012 р. N 783 (Постанова N 783)

посилення ідентифікації та виявлення осіб, які постраждали від торгівлі людьми

Мінсоцполітики
інші центральні органи виконавчої влади
обласні та Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)

у тримісячний строк після прийняття Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення протидії торгівлі людьми та захисту постраждалих осіб"

прийнято постанову Кабінету Міністрів України

посилення механізму взаємодії суб'єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, збільшення кількості ідентифікованих осіб, які постраждали від торгівлі людьми

358. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до Порядку встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2012 р. N 417 (Постанова N 417)

неврегульованість питання отримання статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми

Мінсоцполітики
обласні та Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)

у тримісячний строк після прийняття Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення протидії торгівлі людьми та захисту постраждалих осіб"

прийнято постанову Кабінету Міністрів України

покращення доступу осіб, які постраждали від торгівлі людьми, до соціальних послуг

359. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України щодо схвалення Концепції Державної програми запобігання та протидії домашньому насильству

здійснення комплексної державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству

Мінсоцполітики
МВС
Національна поліція
МОН
МОЗ
обласні та Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)

червень

прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України

підвищення рівня обізнаності населення про домашнє насильство, його прояви та наслідки, сприяння належному захисту та допомоги постраждалим від домашнього насильства

360. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо затвердження Державної програми запобігання та протидії домашньому насильству

проведення комплексної державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству

Мінсоцполітики
МВС
Національна поліція
МОН
МОЗ
обласні та Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)

листопад

прийнято постанову Кабінету Міністрів України

забезпечення надання якісних інформаційних послуг з питань запобігання домашньому насильству, належного захисту жертв насильства та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили насильство

361. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо затвердження Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року

удосконалення механізму та інструментів забезпечення рівності жінок і чоловіків в Україні

Мінсоцполітики
інші центральні органи виконавчої влади
за участю всеукраїнських об'єднань профспілок та об'єднань організацій роботодавців

квітень

прийнято постанову Кабінету Міністрів України

зменшення гендерного дисбалансу в усіх сферах життєдіяльності суспільства

7. Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти ("Нова українська школа")

362. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України "Про загальну середню освіту"

нова українська школа потребує нової законодавчої бази для її реалізації

МОН
Національна академія педагогічних наук (за згодою)
Мінекономрозвитку
Мінфін
Мін'юст

квітень

подано до Верховної Ради України законопроект

забезпечення автономії шкіл, фінансової прозорості закладів загальної середньої освіти;
встановлення чітких правил ліцензування, акредитації, атестації, сертифікації в галузі загальної середньої освіти;
забезпечення академічної доброчесності;
створення системи забезпечення якості освіти, яка сприятиме підвищенню рівня навчальних досягнень здобувачів освіти

363. Затвердження типових освітніх програм для початкової школи

побудова програм на основі компетентнісного підходу; підвищення якості навчально-методичного забезпечення закладів загальної середньої освіти

МОН
Національна академія педагогічних наук (за згодою)
Інститут модернізації змісту освіти (за згодою)

листопад

затверджено наказом МОН дві типові освітні програми для 1 - 2 класів та дві типові освітні програми для 3 - 4 класів

підвищення якості освітніх програм з метою забезпечення кожній дитині незалежно від її здібностей можливостей на успіх у житті, максимальне розкриття власного потенціалу

364. Забезпечення учнів перших класів закладів загальної середньої освіти підручниками для Нової української школи

оновлення змісту освіти відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа" на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. N 988 (Розпорядження N 988-р), потребує якісно нового навчально-методичного забезпечення

МОН
Національна академія педагогічних наук (за згодою)
Інститут модернізації змісту освіти (за згодою)

вересень

забезпечено новими підручниками учнів перших класів закладів загальної середньої освіти

підвищення якості навчально-методичного забезпечення, що сприятиме розвитку учнів;
зміщення центру уваги від нагромадження фактів до розвитку компетенцій

365. Створення нового освітнього середовища в початковій школі

реалізація нового Державного стандарту початкової освіти вимагає створення нового освітнього середовища для здійснення освітнього процесу

МОН
місцеві органи виконавчої влади

серпень

оновлено освітнє середовище (меблі, навчально-методичні матеріали, технічні засоби навчання) у початкових класах в 14 тис. закладів освіти

створення умов для організації активного освітнього процесу для учнів початкової школи

366. Надання доступу до цифрових копій паперових підручників та електронних підручників

реалізація норм Закону України "Про освіту" (Закон N 2145-VIII) щодо безоплатного забезпечення підручниками (у тому числі електронними) та посібниками всіх здобувачів повної загальної середньої освіти та педагогічних працівників

МОН
Інститут модернізації змісту освіти (за згодою)

вересень

розміщено у публічному доступі цифрові копії паперових підручників 1, 5, 10-х класів та електронних підручників для 1-х класів

реалізація права здобувачів загальної середньої освіти на безкоштовні електронні підручники

367. Запровадження Національної освітньої електронної платформи

реалізація норм Закону України "Про освіту" (Закон N 2145-VIII) щодо створення та функціонування спеціального інформаційного ресурсу в Інтернеті, на якому розміщуються безкоштовні електронні версії підручників або електронні підручники для здобуття повної загальної середньої освіти

МОН
Інститут модернізації змісту освіти (за згодою)

грудень

створено та забезпечено експлуатацію відповідної електронної платформи

надання доступу вчителям, учням і батькам до інноваційних навчальних матеріалів і технологій;
проведення прозорої експертизи і конкурсного відбору електронних підручників

368. Створення умов для якісного вивчення української мови у закладах освіти, у яких навчання здійснюється мовами національних меншин

удосконалення вивчення української мови в закладах загальної середньої освіти, у яких навчання здійснюється мовами національних меншин

МОН
органи місцевого самоврядування (за згодою)

серпень

забезпечено не менше 600 закладів загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин засобами навчання та обладнанням для кабінетів української мови;
не менше 750 вчителів української мови закладів загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин підвищили кваліфікацію

оснащення кабінетів української мови;
підвищення кваліфікації вчителів української мови

369. Упорядкування системи документообігу в системі управління загальною середньою освітою (дебюрократизація)

зменшення кількості звітних документів між органами управління різних рівнів та школами, перегляду, оновлення або відміни деяких регуляторних документів

МОН
Укрдержархів
Мін'юст
Адміністрація Держспецзв'язку

червень

затверджено наказом МОН Інструкцію з діловодства в закладах загальної середньої освіти

оптимізація витрат часу на створення та звітних документів закладами освіти та органами управління освітою різних рівнів

370. Затвердження Концепції розвитку педагогічної освіти

необхідність випереджаючої модернізації педагогічної освіти для забезпечення підготовки педагогічних працівників нової генерації та забезпечення створення умов для становлення і розвитку сучасних альтернативних моделей професійного та особистісного розвитку педагогів

МОН

травень

видано наказ МОН

визначення основних напрямів змін, завдань та заходів з метою реформування педагогічної освіти

371. Розроблення та затвердження професійного стандарту вчителя початкової школи

необхідність приведення підготовки педагогічних кадрів у відповідність із суспільними потребами, вимогами ринку праці, виконання міжнародних зобов'язань, зокрема Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони

МОН
Мінсоцполітики

травень

затверджено професійний стандарт

визначення та затвердження мінімально необхідних вимог до змісту та умов праці, кваліфікації працівників, їх компетентностей;
забезпечення підготовки педагогічних працівників відповідно до вимог ринку праці

372. Розроблення галузевої рамки кваліфікацій педагогічних працівників

запровадження в Україні європейських стандартів та принципів забезпечення якості освіти, відповідності отримуваних кваліфікацій вимогам ринку праці до рівня компетентності працівників сфери освіти

МОН

жовтень

прийнято відповідний акт Кабінету Міністрів України

впровадження інструменту, що забезпечуватиме співставлення якості підготовки фахівців в освітній галузі з вимогами ринку праці

373. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови про затвердження Положення про сертифікацію педагогічних працівників

виконання статті 51 Закону України "Про освіту" (Закон N 2145-VIII) з метою стимулювання педагогічних працівників до особистісного та професійного зростання; необхідність підвищення рівня престижності педагогічної праці

МОН

вересень

прийнято постанову Кабінету Міністрів України

удосконалення якості освітнього процесу; підвищення рівня престижності педагогічної праці шляхом поліпшення умов оплати праці

374. Підвищення кваліфікації вчителів початкової школи

кожен вчитель 1-го класу з нового навчального року повинен бути готовим працювати за новим Державним стандартом початкової освіти та новими вимогами до організації освітнього процесу

МОН
обласні, Київська міська держадміністрації

серпень

підвищено кваліфікацію 20 000 вчителів, які з 1 вересня 2018 р. працюватимуть з учнями перших класів

удосконалення якості освітнього процесу початкової школи; перехід на нові форми педагогічної роботи

375. Розроблення та затвердження Порядку проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти

необхідність переорієнтації функції державного нагляду (контролю) у сфері загальної середньої освіти із фіскальних на сервісні та консультативні

МОН
Державна служба якості освіти
Мін'юст

серпень

видано наказ МОН

створення умов для формування системи управління закладами освіти на принципах партнерства між всіма учасниками освітнього процесу;
надання допомоги закладам освіти з метою підвищення якості загальної середньої освіти

376. Проведення загальнодержавного моніторингового дослідження якості початкової освіти

фіксування рівня читацької та математичної компетентностей випускників початкової школи напередодні впровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа" на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. N 988 (Розпорядження N 988-р), та відслідковування змін, що відбуваються за результатами реалізації зазначеної Концепції

МОН
Український центр оцінювання якості освіти (за згодою)
Інститут освітньої аналітики (за згодою)

протягом року

підготовлено звіт про рівень читацької та математичної компетентностей випускників початкової школи

визначення рівня читацької та математичної компетентностей випускників початкової школи на загальнодержавному рівні

377. Участь у міжнародному дослідженні якості освіти PISA-2018

забезпечення об'єктивної оцінки стану освіти, порівняння освітньої системи України з понад 80 системами інших держав та економік світу

МОН
Український центр оцінювання якості освіти (за згодою)
Інститут освітньої аналітики (за згодою)
Інститут модернізації змісту освіти (за згодою)

протягом року

проведено основний етап міжнародного дослідження якості освіти PISA-2018;
сформовано та передано міжнародним партнерам базу даних дослідження

підтвердження міжнародними партнерами високої якості інструментів і адміністративних процедур дослідження;
включення результатів дослідження від України до міжнародної бази даних

378. Створення інклюзивно-ресурсних центрів

забезпечення доступності та якості освіти дітей з особливими освітніми потребами

органи місцевого самоврядування (за згодою)
МОН

серпень

створено 500 інклюзивно-ресурсних центрів

забезпечення системного супроводження дітей з особливими освітніми потребами протягом всього періоду навчання в закладах дошкільної і загальної середньої освіти

379. Підвищення фахової компетентності вчителів щодо освіти дітей з особливими освітніми потребами

фахова компетентність вчителів є частиною освітнього інклюзивного середовища, що створюється в усіх закладах освіти

МОН
органи місцевого самоврядування (за згодою)

протягом року

підвищено фахову компетентність не менш як 20 відсотків вчителів щодо освіти дітей з особливими освітніми потребами

підвищення якості освіти дітей з особливими освітніми потребами;
створення комфортних умов для навчання таких дітей

380. Забезпечення дітей з особливими освітніми потребами, в тому числі з інвалідністю, якісною освітою за місцем проживання

потреба в соціалізації та підвищенні якості психолого-педагогічних послуг, які надаються таким дітям

МОН
органи місцевого самоврядування (за згодою)

протягом року

збільшено кількість дітей з особливими потребами, які навчаються в інклюзивних класах, не менш як на 50 відсотків;
збільшено кількість асистентів вчителів не менш як на 50 відсотків

раціональне використання бюджетних коштів;
підвищення якості освіти дітей з особливими освітніми потребами

381. Створення додаткових місць у закладах дошкільної освіти

забезпечення дітей дошкільного віку місцями у закладах дошкільної освіти відповідно до потреб

органи місцевого самоврядування (за згодою)
МОН

протягом року

створено додатково 35 000 місць у закладах дошкільної освіти

зменшення черги на вступ до закладів дошкільної освіти;
забезпечення якісної підготовки дітей дошкільного віку до навчання у школі

382. Створення умов для здобуття освіти дітьми з тимчасово окупованої території України та населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення

удосконалення системи забезпечення рівного доступу до освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України та у населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення

МОН
органи місцевого самоврядування (за згодою)

протягом року

забезпечено право осіб з тимчасово окупованої території України на здобуття загальної середньої освіти;
забезпечено право осіб на вступ до закладів професійної (професійно-технічної) та вищої освіти, у тому числі через освітні центри "Донбас - Україна" та "Крим - Україна"

гарантування умов для здобуття освіти особами, які проживають (перебувають) на тимчасово окупованій території України, та тих, які мають статус внутрішньо переміщених осіб

8. Модернізація професійної (професійно-технічної) освіти

383. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України "Про професійну (професійно-технічну) освіту"

приведення законодавчої бази з питань професійної (професійно-технічної) освіти у відповідність із сучасними потребами економіки в умовах інтеграції України у міжнародний економічний і освітній простір та положеннями нового Закону України "Про освіту" (Закон N 2145-VIII)

МОН

червень

подано до Верховної Ради України законопроект

створення умов для забезпечення трудовими ресурсами відповідно до реальних потреб регіону; модернізація структури освіти та створення умов для здобуття освіти протягом життя

384. Модернізація мережі закладів професійної (професійно-технічної) освіти

неефективне використання бюджетних коштів та низька якість підготовки кваліфікованих кадрів; збільшення кількості малокомплектних закладів

МОН
обласні, Київська міська держадміністрації

грудень

створено п'ять багатопрофільних центрів професійної (професійно-технічної) освіти;
оптимізовано мережу закладів професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок припинення 10 малокомплектних закладів;
створено 50 навчально-практичних центрів за галузевим спрямуванням за рахунок коштів державного бюджету (металообробні, електрозварювальні, електротехнічні, сільськогосподарські кваліфікації);
підвищено кваліфікацію 500 педагогічних працівників на базі галузевих навчально-практичних центрів

оптимальне використання фінансових, кадрових, методичних, навчальних ресурсів для підготовки кваліфікованих кадрів з урахуванням потреб ринку праці;
підвищення якості підготовки кваліфікованих кадрів;
укрупнення закладів освіти, усунення дублювання професій;
впровадження у навчальний процес новітніх виробничих технологій із застосуванням сучасного обладнання, інструментів і матеріалів;
підвищення кваліфікації педагогічних працівників на базі галузевих навчально-практичних центрів

385. Впровадження проектів партнерства у сфері освіти та зміцнення матеріально-технічної бази закладів професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок позабюджетних коштів

недостатнє залучення соціальних партнерів до освітнього процесу, застаріла матеріально-технічна база закладів професійної (професійно-технічної) освіти, що протягом останніх років практично не оновлювалася

МОН
обласні, Київська міська держадміністрації
соціальні партнери (за згодою)

листопад

створено чотири навчально-практичні центри за галузевим спрямуванням із залученням інвестицій;
підписано меморандуми про співробітництво між МОН та соціальними партнерами; проведено семінари (наради, конференції) з питань професійної (професійно-технічної) освіти

залучення роботодавців до організації освітнього процесу в закладах професійної (професійно-технічної) освіти, забезпечення закладів сучасним обладнанням, матеріалами, підготовка кваліфікованих кадрів за новітніми виробничими технологіями, а також підвищення кваліфікації педагогічних працівників на базі галузевих навчально-практичних центрів

386. Оновлення змісту та поліпшення якості професійної (професійно-технічної) освіти

сучасний етап розвитку економіки, формування ринку праці, виникнення нових професій вносять значні корективи у зміст професійної діяльності кваліфікованого робітника, вимог до його підготовки на основі компетентнісного підходу

МОН
Мінсоцполітики
Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні (за згодою)

жовтень

затверджено наказами МОН 15 освітніх стандартів професійної (професійно-технічної) освіти;
запроваджено елементи дуальної форми навчання у 50 закладах професійної (професійно-технічної) освіти

впровадження в освітній процес нового покоління стандартів, заснованих на компетентнісному підході;
підвищення якості професійної підготовки кваліфікованих робітників усіх кваліфікаційних рівнів, забезпечення їх мобільності на ринку праці

387. Проведення професійної орієнтації населення

необхідність розв'язання проблем, які впливають на ефективність професійної орієнтації населення

МОН
обласні, Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)

грудень

проведено п'ять всеукраїнських конкурсів фахової майстерності, 25 регіональних конкурсів фахової майстерності, 25 регіональних "ярмарок професій", 25 регіональних виставок

підвищення престижу робітничих професій;
посилення інтересу молоді до оволодіння професійними навиками

9. Забезпечення якості вищої освіти

388. Затвердження стандартів вищої освіти

необхідність забезпечення якісної підготовки фахівців з вищою освітою відповідно до суспільних вимог, потреб економіки та ринку праці, гармонізації з європейським та світовим освітнім простором

МОН

грудень

затверджено наказами МОН 108 стандартів вищої освіти для освітнього рівня бакалавра та 50 - магістра; 20 - доктора філософії

зміст підготовки фахівців з вищою освітою відповідає потребам економіки та ринку праці

389. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України "Про фахову передвищу освіту"

приведення законодавчої бази з питань фахової передвищої освіти у відповідність із сучасними потребами економіки в умовах інтеграції України у міжнародний економічний і освітній простір та положеннями Закону України від 5 вересня 2017 р. N 2145-VIII "Про освіту" (Закон N 2145-VIII)

МОН
Мінфін
Мінекономрозвитку
Мін'юст

вересень

подано до Верховної Ради України законопроект

трансформація вищих навчальних закладів
I - II рівня акредитації у заклади освіти з практико-орієнтованим типом навчання на вищому рівні невищої освіти

390. Нормативно-правове забезпечення фінансово-економічних відносин у системі вищої освіти

необхідність унормування на законодавчому рівні нового механізму фінансування вищої освіти, у тому числі запровадження галузевого замовлення на оплату послуг вищої освіти різних рівнів та спеціальностей, у тому числі освіти дорослих

МОН
Інститут освітньої аналітики (за згодою)

липень

подано до Верховної Ради України законопроекти

оптимізація фінансового планування закладів вищої освіти;
розширення можливостей закладів вищої освіти до модернізації основних фондів;
активізація комерціалізації наукових розробок;
стимулювання провідних викладачів та науковців і збереження в Україні наукового потенціалу: участь закладів вищої освіти у заснуванні стартапів;
стимулювання замовлень на наукові розробки від бізнесу

391. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про затвердження формули розподілу видатків на вищу освіту

необхідність визначення нового механізму розподілу видатків на вищу освіту між закладами вищої освіти

МОН
Мінфін

липень

прийнято постанову Кабінету Міністрів України

справедливий та ефективний розподіл видатків на вищу освіту між закладами вищої освіти з урахуванням результатів їх діяльності

392. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту політичної пропозиції щодо унормування окремих регульованих професій в Україні та проекту відповідної концепції

необхідність врегулювання зазначеного питання обумовлена високою суспільною значущістю регульованих професій, особливістю професійної діяльності, приведення у відповідність з міжнародними зобов'язаннями

МОН
Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні (за згодою)

листопад

прийнято відповідний акт Кабінету Міністрів України

визнання регульованих професій, визначення спеціальних вимог до підготовки, професійної діяльності та професійного вдосконалення працівників відповідних професій

393. Проведення вступних іспитів у формі єдиного фахового вступного випробування з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти за спеціальностями 081 "Право" та 293 "Міжнародне право" в 2018 році з розподілом місць державного замовлення за широким конкурсом відповідно до пріоритетів, визначених вступником

необхідність підвищення рівня підготовки фахівців за спеціальностями 081 "Право" та 293 "Міжнародне право"; зниження корупційних ризиків шляхом запровадження технологій зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на навчання за освітнім рівнем магістра

МОН
Український центр оцінювання якості освіти (за згодою)

серпень

проведено вступні іспити у формі єдиного фахового вступного випробування з використанням технологій зовнішнього незалежного оцінювання

здійснення якісного відбору студентів для навчання в магістратурі та підвищення рівня підготовки випускників за спеціальностями 081 "Право" та 293 "Міжнародне право";
розподіл місць державного замовлення на принципах людиноцентризму та доброчесності

394. Запровадження вступного іспиту з іноземної мови з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти за спеціальностями галузей знань 03 "Гуманітарні науки" (крім спеціальності 035 "Філологія"), 05 "Соціальні та поведінкові науки", 06 "Журналістика", 08 "Право", 24 "Сфера обслуговування", 29 "Міжнародні відносини"

необхідність підвищення рівня підготовки фахівців та зниження корупційних ризиків шляхом запровадження технологій зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на навчання за освітнім рівнем магістра

МОН
Український центр оцінювання якості освіти (за згодою)

серпень

проведено вступний іспит з іноземної мови з використанням технологій зовнішнього незалежного оцінювання

здійснення відбору якісного контингенту студентів для навчання в магістратурі, підвищення рівня підготовки фахівців та зниження корупційних ризиків шляхом запровадження технологій стандартизованого оцінювання для вступу на навчання за освітнім рівнем магістра

395. Початок функціонування Національного репозитарію академічних текстів

підвищення рівня академічної доброчесності у суспільстві та виявлення недоброчесних наукових, науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти

МОН
Український інститут науково-технічної експертизи та інформації (за згодою)

вересень

видано наказ МОН;
розпочато тестову експлуатацію Національного репозитарію академічних текстів

забезпечення вільного, безперешкодного доступу користувачів до Національного репозитарію академічних текстів, в якому будуть накопичуватися, зберігатися та систематизуватися академічні тексти

10. Створення нової системи управління та фінансування науки

396. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо державних ключових лабораторій

потреба у підтримці та розвитку фундаментальних досліджень на світовому рівні, нових перспективних міждисциплінар-них напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок, координації спільної діяльності та ефективного використання фінансових, матеріально-технічних та кадрових ресурсів за визначеним науковим напрямом

МОН
Національна рада з питань розвитку науки і технологій (за згодою)

жовтень

прийнято постанову Кабінету Міністрів України

визначення правового механізму для створення та функціонування державних ключових лабораторій

397. Запровадження нового порядку державної атестації наукових установ

необхідність запровадження нового механізму державної атестації наукових установ відповідно до Порядку проведення державної атестації наукових установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 липня 2017 р. N 540 (Постанова N 540)

МОН

липень

видано наказ МОН;
утворено експертну комісію та експертні групи з проведення державної атестації наукових установ

врегулювання питання організаційного забезпечення проведення атестації наукових установ на основі сучасних європейських практик

398. Здійснення державної атестації наукових установ відповідно до нового порядку

визначення ефективності наукової (науково-дослідної, науково-технологічної, науково-технічної, науково-практичної діяльності наукових установ

МОН

грудень

здійснено державну атестацію 20 відсотків наукових установ

проведення за єдиними принципами державної атестації наукових установ з метою визначення ефективності їх діяльності

399. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо затвердження Порядку проведення державної атестації закладів вищої освіти у частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності

виконання Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (Закон N 848-VIII)

МОН

червень

прийнято постанову Кабінету Міністрів України

визначення правового механізму проведення за єдиними принципами державної атестації закладів вищої освіти у частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності

400. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України щодо затвердження оперативного плану заходів щодо реформування вітчизняної наукової сфери

виконання Угоди між Україною і Європейським Союзом про участь України у програмі Європейського Союзу Горизонт 2020 - Рамкової програми з досліджень та інновацій (2014 - 2020)

МОН
Національна рада з питань розвитку науки і технологій (за згодою)

квітень

прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України

оптимізація та підвищення ефективності роботи науково-технічної та інноваційної системи України

401. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про Національний фонд досліджень

виконання Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (Закон N 848-VIII)

МОН
Національна рада з питань розвитку науки і технологій (за згодою)

травень

прийнято постанову Кабінету Міністрів України

формування правової бази для створення Національного фонду досліджень та проведення процедури його створення як юридичної особи

402. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України розпорядження Кабінету Міністрів України щодо затвердження персонального складу наукової ради Національного фонду досліджень України

виконання Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (Закон N 848-VIII)

МОН
Національна рада з питань розвитку науки і технологій (за згодою)

липень

прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України

створення умов для започаткування діяльності Національного фонду досліджень

403. Забезпечення державної підтримки молодих вчених

необхідність здійснення державної підтримки молодих вчених та забезпечення розвитку кадрового потенціалу сфери наукової і науково-технічної діяльності

МОН
Мінфін
Національна академія наук (за згодою)

грудень

забезпечено підтримку проектів наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок та стипендіальних програм молодих вчених

реалізація державної підтримки наукових проектів та стипендіальних програм для молодих вчених у межах коштів, передбачених МОН

404. Розроблення нормативно-правових актів для подальшого запровадження базового фінансування наукової та науково-технічної діяльності закладів вищої освіти за результатами їх державної атестації

поширення гарантій забезпечення наукової (науково-технічної) діяльності, визначених для наукових установ частиною четвертою статті 19 (Закон N 848-VIII) та частиною четвертою статті 48 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (Закон N 848-VIII), на заклади вищої освіти стосовно провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності шляхом запровадження базового фінансування їх наукової (науково-технічної) діяльності

МОН

жовтень

прийнято відповідні нормативно-правові акти для запровадження базового фінансування наукової та науково-технічної діяльності закладів вищої освіти за результатами їх державної атестації

створення умов та вироблення механізму для запровадження базового фінансування наукової (науково-технічної) діяльності закладів вищої освіти

405. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо затвердження Положення про дослідницький університет

необхідність упорядкування системи надання закладам вищої освіти статусу дослідницького університету

МОН
Національна рада з питань розвитку науки і технологій (за згодою)
Мінекономрозвитку
Мінфін
Мін'юст

листопад

прийнято постанову Кабінету Міністрів України

визначення механізму та критеріїв отримання закладом вищої освіти статусу дослідницького університету

406. Делегування представників та експертів до комітетів, відповідальних за проведення моніторингу виконання Рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій "Горизонт 2020", за напрямами, які стосуються України, забезпечення ефективної роботи таких представників та експертів

виконання Угоди між Україною і Європейським Союзом про участь України у програмі Європейського Союзу Горизонт 2020 - Рамкової програми з досліджень та інновацій (2014 - 2020)

МОН
інші центральні органи виконавчої влади
Національна академія
наук (за згодою)
національні галузеві академії наук (за згодою)

вересень

прийнято відповідний акт Кабінету Міністрів України

можливість залучення фахівців до обговорення актуальних питань в програмних комітетах Рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій "Горизонт 2020" з метою врахування інтересів України;
формування фінансових пропозицій щодо актуальних і необхідних для України тем наукових досліджень

407. Формування Дорожньої карти інтеграції України до Європейського дослідницького простору

виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони

МОН
Національна рада з питань розвитку науки і технологій (за згодою)
інші центральні органи виконавчої влади
Національна академія
наук (за згодою)
національні галузеві академії наук (за згодою)

червень

схвалено Дорожню карту рішенням колегії МОН та погоджено Науковим комітетом Національної ради з питань розвитку науки і технологій

формування стратегічних пріоритетів для розвитку науково-інноваційної системи України відповідно до семи пріоритетних напрямів Дорожньої карти Європейського дослідницького простору

408. Забезпечення розвитку міжнародного інноваційного співробітництва в рамках Міжнародної європейської інноваційної науково-технічної програми "EUREKA"

поширення інформації про можливість участі українських закладів вищої освіти та наукових установ і підприємств у реалізації спільних інноваційних проектів з партнерами країн - учасниць Міжнародної європейської інноваційної науково-технічної програми "EUREKA"

МОН
інші центральні органи виконавчої влади
Національна академія наук (за згодою)

грудень

профінансовано в рамках виконання програми не менше трьох проектів

впровадження інноваційних науково-технічних розробок у виробництво;
проведення конкурентоспроможних на світовому ринку досліджень та розробок;
розширення міжнародного співробітництва в інноваційній сфері;
залучення промислових та наукових установ до виконання спільних розробок

11. Створення справедливої системи пенсійного страхування

409. Забезпечення перерахунку пенсій особам, звільненим з військової служби, та деяким іншим категоріям осіб згідно з удосконаленим порядком

удосконалення механізму призначення пенсій особам, звільненим з військової служби, та деяким іншим категоріям осіб

Мінсоцполітики
інші центральні органи виконавчої влади

протягом року

здійснено перерахунок та призначення пенсій особам, звільненим з військової служби, та деяким іншим категоріям осіб

збільшення розміру пенсій

410. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про запровадження професійних пенсійних програм для працівників, які зайняті на виробництвах, роботах, посадах, визначених у списках N 1 та 2

заміна механізму відшкодування пільгових пенсій та запровадження професійної пенсійної системи для працівників, які зайняті на виробництвах, роботах, посадах, визначених у списках N 1 та 2

Мінсоцполітики
Пенсійний фонд України

червень

подано до Верховної Ради України законопроект

запровадження професійної пенсійної системи накопичувального пенсійного забезпечення

411. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо затвердження порядку збільшення щорічного перерахунку пенсій у зв'язку із зростанням середньої заробітної плати

впровадження механізму індексації пенсій з 2019 року

Мінсоцполітики
Пенсійний фонд України

грудень

прийнято постанову Кабінету Міністрів України

забезпечення щорічної індексації пенсій

412. Проведення моніторингу запровадження нових підходів до забезпечення застрахованих осіб санаторно-курортним лікуванням та послугами з медичної реабілітації за рахунок коштів Фонду соціального страхування

надання можливості самостійного вибору застрахованими особами санаторно-курортних закладів та реабілітаційних відділень для отримання належних соціальних послуг

Мінсоцполітики
Фонд соціального страхування (за згодою)

протягом року

забезпечено застрахованих осіб медичною реабілітацією

впровадження механізму "гроші ходять за людиною" під час отримання медичної реабілітації застрахованими особами за соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності

413. Здійснення перерахунку з 1 березня 2018 р. щомісячних страхових виплат потерпілим на виробництві

підвищення рівня соціального захисту потерпілих на виробництві

Мінсоцполітики
Фонд соціального страхування (за згодою)

квітень

здійснено перерахунок страхових виплат для 207 тис. потерпілих

зростання розмірів страхових виплат

12. Забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населення

414. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України щодо забезпечення державної соціальної підтримки населення

необхідність уніфікації окремих видів соціальної допомоги

Мінсоцполітики

листопад

подано до Верховної Ради України законопроект

удосконалення системи надання соціальної допомоги різним верствам населення

415. Забезпечення здійснення державного контролю у сфері соціальної підтримки

необхідність забезпечення адресності та зниження рівня неправомірності отримання соціальних виплат

Мінсоцполітики
Мінекономрозвитку
Мінфін
Мін'юст

листопад

прийнято постанову Кабінету Міністрів України

удосконалення системи контролю під час надання соціальної підтримки

416. Модернізація єдиної інформаційної системи Мінсоцполітики

необхідність забезпечення єдиного обліку отримувачів соціальних виплат

Мінсоцполітики
Адміністрація Держспецзв'язку

грудень

затверджено технічне завдання щодо модернізації інформаційної системи

покращення якості даних та якості обслуговування населення у соціальній сфері

417. Уніфікація механізму житлових субсидій

подальше удосконалення механізму надання житлових субсидій

Мінсоцполітики
Мінекономрозвитку
Мінфін
Мін'юст

вересень

прийнято постанову Кабінету Міністрів України

створення ефективної системи надання житлових субсидій

418. Запровадження механізму надання пільг у грошовій формі

необхідність запровадження єдиного підходу до надання пільг незалежно від місця проживання

Мінсоцполітики
Мінфін
Мінекономрозвитку
Мін'юст

жовтень

прийнято постанову Кабінету Міністрів України

запровадження надання пільг у грошовій формі

419. Запровадження стимулюючого механізму залучення до роботи непрацюючих працездатних одержувачів державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям на основі результатів пілотного проекту, що проводиться на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2015 р. N 1154 "Про реалізацію пілотного проекту із залучення до роботи членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб" (Постанова N 1154)

сприяння переходу малозабезпечених сімей від одержання соціальних виплат до працевлаштування та економічної незалежності

Мінсоцполітики
Мінекономрозвитку
Мінфін
Мін'юст

листопад

подано до Верховної Ради України законопроект

стимулювання економічної активності та зайнятості одержувачів соціальної допомоги

420. Сприяння створенню мережі центрів надання адміністративних послуг соціального характеру у форматі "Прозорий офіс"

удосконалення процедури надання соціальної підтримки населенню

Мінсоцполітики
Мінрегіон
обласні та Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)

протягом року

створення не менш як 40 центрів надання адміністративних послуг соціального характеру у форматі "Прозорий офіс"

поліпшення якості надання соціальної підтримки населенню

13. Забезпечення захисту прав дітей

421. Підготовка пропозицій щодо запровадження дієвого механізму реформування системи інституційного догляду та виховання дітей

припинення практики направлення дітей до закладів інституційного догляду та виховання дітей

Мінсоцполітики
МОН
МОЗ

липень

подано до Верховної Ради України законопроект

зміна підходів до функціонування закладів інституційного догляду та виховання дітей

422. Сприяння організації заходів з підвищення професійної компетентності посадових осіб місцевих держадміністрацій та органів місцевого самоврядування, які виконують повноваження щодо соціального захисту дітей

підвищення рівня обізнаності посадових осіб місцевих держадміністрацій та органів місцевого самоврядування з питань забезпечення захисту прав дітей

Мінсоцполітики обласні та Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)

грудень

забезпечено навчання регіональних міжвідомчих робочих груп з упровадження Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017 - 2026 роки, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2017 р. N 526 (Розпорядження N 526-р)

підвищення професійної компетентності посадових осіб щодо процесу планування та реформування системи інституційного догляду та виховання дітей

423. Розроблення регіональних планів реформування системи інституційного догляду та виховання дітей

інтегрування основних принципів, цілей і завдань Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017 - 2026 роки, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2017 р. N 526 (Розпорядження N 526-р), у пріоритет діяльності органів виконавчої влади

обласні та Київська міська держадміністрації
Мінсоцполітики

липень

затверджено 25 регіональних планів реформування системи інституційного догляду та виховання дітей

планування заходів щодо зміни системи інституційного догляду та виховання дітей на систему, яка забезпечує догляд і виховання дитини в сімейному або наближеному до сімейного середовищі

424. Створення центрів соціальної підтримки дітей та сімей з урахуванням потреб територіальної громади

створення умов для формування відповідального батьківства, запобігання та подолання соціального сирітства

місцеві держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
Мінсоцполітики

грудень

утворено відповідні заклади з урахуванням потреб територіальної громади

оптимізація мережі закладів інституційного догляду та виховання дітей

425. Нормативно-правове вдосконалення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі таких, що можуть загрожувати життю та здоров'ю дитини

організація безпечного середовища для зростання та розвитку дітей

Мінсоцполітики
МОН
МОЗ
МВС

квітень

прийнято постанову Кабінету Міністрів України

удосконалення системи взаємодії державних органів, органів місцевого самоврядування, закладів та установ під час виявлення і забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі тих, які зазнали жорстокого поводження, життю і здоров'ю яких загрожує небезпека

426. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів постанов Кабінету Міністрів України, спрямованих на зменшення кількості дітей, які виховуються поза сімейним оточенням, та забезпечення права дітей на житло

розвиток форм виховання, альтернативних інституційному догляду та вихованню дітей

Мінсоцполітики
МОЗ
МОН

листопад

прийнято постанови Кабінету Міністрів України

зменшення кількості дітей, які виховуються поза сімейним оточенням, забезпечення не менш як 500 дітей-сиріт житлом та придбано не менш як 50 житлових будинків для дитячих будинків сімейного типу

14. Зміцнення позицій державної мови в культурно-інформаційному просторі

427. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження про схвалення Стратегії популяризації державної мови до 2030 року

відсутність самоідентифікації з Україною у частини українського суспільства, використання мовного фактора для політичної та соціальної дестабілізації

Мінкультури
Держкіно
Український інститут національної пам'яті

серпень

прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України

визначення підходів до формування єдиного мовно-інформаційного простору, розширення сфери застосування державної мови

428. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України щодо затвердження плану заходів з реалізації Стратегії популяризації державної мови до 2030 року

необхідність зміцнення функції державної мови як інструменту об'єднання українського суспільства

Мінкультури
Держкіно
Український інститут національної пам'яті
Національна академія наук (за згодою)

листопад

прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України

визначення чітких кроків щодо формування єдиного мовно-інформаційного простору, розширення сфери застосування державної мови

429. Зміцнення потенціалу бібліотек як соціальних інституцій

необхідність зміцнення потенціалу бібліотек, встановлення нових підходів до їх функціонування

Мінкультури

листопад

осучаснено бібліотечні фонди;
визначено соціальні нормативи забезпечення населення бібліотечними послугами;
встановлено стандарти якості бібліотечних послуг

надання населенню України широкого спектра якісних бібліотечних послуг

15. Забезпечення національно-патріотичного виховання

430. Проведення міжнародних та всеукраїнських заходів, спрямованих на національно-патріотичне виховання молоді

необхідність проведення заходів, спрямованих на національно-патріотичне виховання молоді, щодо подолання існуючих проблем у гуманітарному просторі держави

Мінмолодьспорт
обласні, Київська міська держадміністрації

протягом року

проведено не менше 25 заходів, спрямованих на національно-патріотичне виховання молоді (охоплення - понад 350 тис. молодих осіб)

формування ціннісних орієнтирів та утвердження національно-патріотичної свідомості дітей та молоді

431. Підготовка рекомендацій щодо розроблення програм національно-патріотичного виховання

необхідність проведення соціологічного дослідження з метою підготовки рекомендацій щодо розроблення програм національно-патріотичного виховання

Мінмолодьспорт

листопад

проведено соціологічне дослідження;
підготовлено та надіслано місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування рекомендації щодо розроблення програм національно-патріотичного виховання

запровадження єдиного підходу до розроблення місцевих програм національно-патріотичного виховання

432. Підтримка проектів та заходів національно-патріотичного виховання, розроблених інститутами громадянського суспільства

необхідність забезпечення консолідації зусиль органів виконавчої влади з інститутами громадянського суспільства щодо розвитку національно-патріотичного виховання

Мінмолодьспорт

листопад

відібрано не менше 10 кращих конкурсних проектів та заходів національно-патріотичного виховання всеукраїнського рівня, розроблених інститутами громадянського суспільства
 

створення умов для залучення інститутів громадянського суспільства до відродження національно-патріотичного виховання

16. Створення Суспільного телебачення і радіомовлення України

433. Виконання плану перетворення державного підприємства "Українська студія телевізійних фільмів "Укртелефільм" в акціонерне товариство "Укртелефільм"

необхідність корпоратизації державного підприємства "Українська студія телевізійних фільмів "Укртелефільм" для його приєднання до акціонерного товариства "Національна суспільна телерадіокомпанія України"

Держкомтелерадіо

листопад

видано наказ Держкомтелерадіо про приєднання акціонерного товариства "Укртелефільм" до акціонерного товариства "Національна суспільна телерадіокомпанія України"

завершення процесу створення суспільного мовника

17. Розвиток культурно-мистецького потенціалу та збереження культурної спадщини України

Модернізація системи стимулів для культурно-мистецької діяльності

434. Осучаснення системи надання грантів Президента України молодим діячам у галузі театрального, музичного, циркового, образотворчого мистецтва та кінематографії, а також молодим письменникам і майстрам народного мистецтва для створення і реалізації творчих проектів

потреба в актуалізації та оновленні системи надання грантів Президента України, зокрема внесення змін до Указу Президента України від 20 жовтня 1998 р. N 1152 "Про державну підтримку культури і мистецтва в Україні"

Мінкультури

листопад

подано Президентові України проект Указу Президента України

удосконалення конкурсної та звітної процедури;
підвищення привабливості галузі культури серед молоді та працездатного населення

435. Забезпечення впровадження Закону України "Про державну підтримку кінематографії в Україні" (Закон N 1977-VIII)

необхідність створення сприятливих умов для розвитку національного кіновиробництва, встановлення прозорих процедур здійснення фінансування державою проектів у сфері кінематографії

Мінкультури
Держкіно

листопад

прийнято постанови Кабінету Міністрів України;
видано відповідні накази Мінкультури

підвищення конкурентоспроможності вітчизняної кінематографії та її привабливості на міжнародній арені

436. Забезпечення придбання творів драматичного мистецтва для поповнення репертуару драматичних театрів, придбання творів музичного мистецтва для поповнення репертуарів музичних театрів, придбання творів музичного мистецтва для поповнення репертуарів концертних організацій та мистецьких колективів

нагальна необхідність придбання творів: драматургії сучасних українських драматургів для оновлення репертуарів театрів та здійснення першопрочитань; музичного мистецтва сучасних українських композиторів для оновлення репертуарів музичних театрів та професійних мистецьких колективів

Мінкультури

листопад

затверджено відповідні накази Мінкультури

оновлення репертуару національних театрів, концертних організацій та професійних мистецьких колективів сфери управління Мінкультури творами сучасних українських авторів, що забезпечить створення та активне пропагування кращих досягнень українського мистецтва;
забезпечення дієвої підтримки держави творчої діяльності українських драматургів та композиторів

Створення електронного інформаційного ресурсу культурної спадщини і культурних цінностей

437. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту стосовно внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вивезення та повернення культурних цінностей в частині питання ведення електронних реєстрів культурних цінностей

забезпечення реалізації державної політики щодо адаптації законодавства з урахуванням реальних потреб в електронному ресурсі щодо переміщення культурних цінностей

Мінкультури

листопад

подано до Верховної Ради України законопроект

визначення порядку видачі свідоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей з території України за допомогою відповідних електронних ресурсів та питання ведення електронних реєстрів культурних цінностей

438. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо внесення змін до Закону України "Про охорону культурної спадщини" в частині удосконалення системи обліку об'єктів культурної спадщини на основі стандартів електронного обміну даними та електронного документообігу

відсутність нормативно-правової бази щодо електронного реєстру об'єктів культурної спадщини

Мінкультури

жовтень

подано до Верховної Ради України законопроект

удосконалення системи обліку об'єктів культурної спадщини

439. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо внесення змін до Закону України "Про музеї та музейну справу"

врегулювання на законодавчому рівні питання ведення обліку музейних предметів в електронній формі та функціонування електронного інформаційного ресурсу культурної спадщини та культурних цінностей

Мінкультури

листопад

подано до Верховної Ради України законопроект

створення підґрунтя для функціонування електронного інформаційного ресурсу;
визначення механізму формування реєстрів (баз даних)

440. Поетапне створення модуля "Музейний фонд України" у складі електронного інформаційного ресурсу культурної спадщини і культурних цінностей

застарілість паперового обліку музейних предметів, що не виконує функцію швидкого пошуку інформації про музейний предмет; відсутність у держави повної інформації про загальну кількість музейних предметів, що зберігаються у державній частині Музейного фонду України

Мінкультури
Адміністрація Держспецзв'язку

червень

визначено виконавця на розроблення технічного завдання і документації

запровадження системи ведення обліку музейних предметів в електронній формі, отримання повної інформації про загальну кількість музейних предметів, що зберігаються у державній частині Музейного фонду України

441. Здійснення заходів із впровадження в електронній формі свідоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей з території України шляхом розроблення технічного завдання до програмного забезпечення

забезпечення реалізації державної політики щодо адаптації законодавства з урахуванням реальних потреб в електронному ресурсі щодо переміщення культурних цінностей

Мінкультури

листопад

визначено виконавця на розроблення технічного завдання і документації

забезпечення інформаційного обміну між органами доходів і зборів та Мінкультури за допомогою електронних засобів передачі інформації;
забезпечення видачі свідоцтва місцевими органами виконавчої влади

Модернізація змісту та умов надання мистецької освіти

442. Оновлення змісту початкової мистецької освіти (перший етап)

забезпечення надання методичної допомоги у розробленні освітніх програм закладів початкової мистецької освіти та забезпечення якості початкової мистецької освіти, зокрема затвердження методичних рекомендацій щодо розроблення освітніх програм початкової мистецької освіти та типових освітніх програм початкової спеціалізованої мистецької освіти професійного спрямування для мистецьких шкіл

Мінкультури

серпень

видано відповідні накази Мінкультури

створення умов для диверсифікації форм організації освітнього процесу для задоволення потреб різних категорій громадян - користувачів послуг, в тому числі створення можливостей для реалізації індивідуальних освітніх траєкторій;
підвищення якості початкової мистецької освіти, ефективності та результативності роботи мистецьких шкіл;
розширення кола осіб, які зможуть здобувати таку освіту, що сприятиме розвиткові громад

443. Забезпечення інституційного розвитку закладів спеціалізованої мистецької освіти

приведення статутів та положень закладів спеціалізованої мистецької освіти, зокрема державних середніх спеціалізованих мистецьких шкіл-інтернатів та мистецьких шкіл комунальної власності, у відповідність із Законом України від 5 вересня 2017 р. N 2145-VIII "Про освіту" (Закон N 2145-VIII)

Мінкультури

травень

прийнято постанову Кабінету Міністрів України щодо затвердження Положення про заклади спеціалізованої мистецької освіти та Положення про спеціалізовану мистецьку школу (школу-інтернат);
видано наказ Мінкультури про затвердження Положення про мистецьку школу системи Міністерства культури України

підвищення якості наданих послуг закладами спеціалізованої мистецької освіти

444. Впровадження нової системи оцінювання якості роботи педагогічних працівників у мистецьких школах шляхом введення в дію кількісних та якісних критеріїв оцінювання якості роботи педагогічних працівників

необхідність зміни підходів до оцінювання якості роботи педагогічних працівників закладів спеціалізованої освіти сфери культури, підвищення якості культурно-мистецької освіти

Мінкультури

травень

видано накази Мінкультури про затвердження Положення про атестацію педагогічних працівників та про затвердження Положення про сертифікацію педагогічних працівників закладів освіти сфери культури

підвищення якості мистецької освіти

445. Модернізація матеріально-технічної бази державних спеціалізованих мистецьких шкіл-інтернатів (другий етап)

потреба в оновленні музичних інструментів, навчального обладнання та комп'ютерної техніки для забезпечення освітнього процесу в державних мистецьких школах-інтернатах, реконструкція та капітальний ремонт навчальних та інтернатних корпусів державних спеціалізованих мистецьких шкіл-інтернатів

Мінкультури

грудень

закуплено музичні інструменти, навчальне обладнання, комп'ютерну техніку для забезпечення освітнього процесу, проведено ремонт корпусів державних спеціалізованих мистецьких шкіл-інтернатів

розширення доступу населення до якісних мистецьких послуг

446. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо затвердження Порядку здобуття освітньо-творчого ступеня доктора мистецтва та навчання в асистентурістажуванні

необхідність визначення механізму реалізації норм Закону України "Про вищу освіту" (Закон N 1556-VII) в частині підготовки докторів мистецтв

Мінкультури

квітень

прийнято постанову Кабінету Міністрів України

запровадження порядку підготовки докторів мистецтв як основної форми підготовки науково-педагогічних кадрів для закладів вищої мистецької освіти

Підвищення якості культурних послуг у місцевих громадах

447. Забезпечення якості культурних послуг у місцевих громадах

необхідність удосконалення нормативно-правової бази з метою приведення її у відповідність із сучасними потребами

Мінкультури
Мінрегіон
місцеві органи виконавчої влади
органи місцевого самоврядування (за згодою)

листопад

схвалено Концепцію впровадження та державного регулювання мінімальних стандартів забезпечення культурними послугами громадян

підвищення ефективності та якості надання культурних послуг

18. Формування здорової нації

448. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження плану заходів на 2019 рік щодо реалізації Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року "Рухова активність - здоровий спосіб життя - здорова нація"

забезпечення виконання завдань, визначених Національною стратегією з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року "Рухова активність - здоровий спосіб життя - здорова нація", схваленою Указом Президента України від 9 лютого 2016 р. N 42 (Указ N 42/2016)

Мінмолодьспорт
інші центральні органи виконавчої влади
громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості (за згодою)

червень

прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України

залучення різних верств населення до оздоровчої рухової активності з метою ведення здорового способу життя

449. Проведення оцінювання фізичної підготовленості населення України

забезпечення залучення населення України до виконання комплексу тестів і нормативів з метою визначення рівня фізичної підготовленості

Мінмолодьспорт
МОН
Міноборони
МВС
обласні, Київська міська держадміністрації
за участю інших державних органів

грудень

проведено оцінювання

визначення рівня фізичної підготовленості населення з метою подальшого створення в державі належних умов для фізичного розвитку та покращення здоров'я нації

19. Створення нових можливостей для молоді

450. Виконання програми "Молодіжний працівник" (виконується разом з Програмою розвитку Організації Об'єднаних Націй в Україні)

необхідність налагодження ефективного діалогу між державними службовцями молодіжної сфери та представниками інститутів громадського суспільства;
підвищення рівня знань та компетенцій фахівців, які працюють з молоддю, з державного та громадського сектору

Мінмолодьспорт
обласні, Київська міська держадміністрації

протягом року

проведено 10 базових тренінгів; п'ять спеціалізованих тренінгів;
підготовлено 510 осіб, які працюють з молоддю, з числа представників державного та громадського сектору;
проведено Всеукраїнський форум молодіжних працівників

забезпечення підготовки та навчання працівників, які працюють з молоддю, із залученням державних службовців молодіжної сфери та представників молодіжних громадських організацій

451. Проведення українсько-польських та українсько-литовських обмінів молоддю разом з інститутами громадянського суспільства, закладами освіти і комунальними установами, що працюють з молоддю

проведення українсько-польських обмінів молоддю відповідно до Договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про Українсько-Польську Раду обміну молоддю та українсько-литовських обмінів молоддю відповідно до Угоди між Урядом України та Урядом Литовської Республіки про Раду обмінів молоддю України та Литви

Мінмолодьспорт

протягом року

реалізовано близько 90 проектів в Україні, Польщі та Литві у рамках Рад українсько-польських та українсько-литовських обмінів молоддю;
залучено до реалізації проектів близько 3000 молодих людей у рамках здійснення обмінів молоддю

продовження міжнародного співробітництва між молодіжними організаціями та установами України, Польщі та Литви з метою розбудови дружніх взаємин;
реалізація спільних проектів для молоді

452. Проведення конкурсу проектів для молодіжних та дитячих громадських організацій разом з молодіжними та дитячими громадськими організаціями

необхідність залучення молодіжних і дитячих громадських організацій до виконання завдань державної молодіжної політики, визначених Державною цільовою соціальною програмою "Молодь України" на 2016 - 2020 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 р. N 148 (Постанова N 148)

Мінмолодьспорт

протягом року

реалізовано не менше 50 проектів для молоді у рамках проведення конкурсу;
охоплено близько 800 тис. молодих людей до участі у проектах, реалізованих молодіжними та дитячими громадськими організаціями

надання підтримки молодіжним та дитячим громадським організаціям на виконання загальнодержавних програм шляхом проведення конкурсу проектів для молодіжних та дитячих громадських організацій

453. Запровадження сучасного механізму працевлаштування молоді разом з Програмою розвитку Організації Об'єднаних Націй, Фондом народонаселення Організації Об'єднаних Націй, центром "Розвиток корпоративної соціальної відповідальності"

необхідність створення в Україні належних умов та впровадження європейського підходу до пошуку роботи, практики, інтернатури, стажування та першого робочого місця для молоді шляхом поширення інформації на порталі "Моя кар'єра" та продовження реалізації партнерського проекту Пакту заради молоді - 2020

Мінмолодьспорт

грудень

здійснено проходження профорієнтаційного тестування молоддю через портал "Моя кар'єра" (близько 11300 молоді, віком 14-25 років);
створено від 1500 до 2000 робочих місць та місць для стажування в рамках Пакту заради молоді -2020;
залучено не менше 30 нових партнерів з числа компаній та бізнес-корпорацій до підписання Пакту заради молоді - 2020

спрямування професійних інтересів молоді за формулою: "інформування - навчання - тестування - залучення" через портал "Моя Кар'єра";
залучення нових партнерів з числа компаній та бізнесу для розв'язання проблем працевлаштування молодих людей в рамках реалізації Пакту заради молоді -2020

454. Залучення молоді до процесу ухвалення рішень в умовах децентралізації

оновлення механізму організації роботи з молоддю, залучення молодих людей до процесів розроблення та ухвалення рішень і контролю за їх виконанням

Мінмолодьспорт
місцеві держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)

протягом року

розроблено та розповсюджено у громадах рекомендації щодо розвитку молодіжної політики в умовах децентралізації;
затверджено типове положення про молодіжні консультативно-дорадчі органи;
проведено 10 міжнародних і всеукраїнських заходів, спрямованих на формування громадянської позиції, підтримку ініціатив молоді і залучення молоді до процесу ухвалення рішень, до яких залучено 3 тис. молодих людей;
проведено Національний конкурс "Молодіжна столиця"

залучення молоді до процесів розроблення та ухвалення рішень і контролю за їх виконанням, підвищення рівня громадянської позиції молоді

455. Проведення всеукраїнських заходів з метою розвитку молодіжної політики в регіонах України

залучення молоді та представників інститутів громадянського суспільства, що працюють з молоддю, і молодіжних центрів до участі у реалізації молодіжної політики в регіонах України

Мінмолодьспорт

протягом
року

проведено п'ять заходів за участю 5 тис. молодих людей з усіх регіонів України, представників інститутів громадянського суспільства, що працюють з молоддю, та молодіжних центрів;
проведено конкурс кращих практик молодіжної роботи разом з Програмою розвитку Організації Об'єднаних Націй в Україні

забезпечення активної участі молоді та представників інститутів громадянського суспільства, що працюють з молоддю, і молодіжних центрів у реалізації молодіжної політики в регіонах України та в діяльності місцевих громад

20. Формування позитивного іміджу України у світовому спортивному русі

456. Проведення експерименту щодо залучення Мінмолодьспортом національних спортивних федерацій з окремих олімпійських видів спорту до організації і проведення спортивних заходів

запровадження нового партнерського підходу до співпраці держави і спортивних федерацій шляхом залучення останніх до реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту

Мінмолодьспорт спортивні федерації, що беруть участь в експерименті (за згодою)

протягом року

вироблено новий (або вдосконалено діючий) механізм співпраці між державою та спортивними федераціями

підвищення статусу спортивних федерацій як центрів управління відповідними видами спорту, що здійснюють організацію та проведення спортивних заходів

457. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо внесення змін до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" стосовно приведення
основ спортивного менеджменту в Україні у відповідність з існуючими міжнародними стандартами

упорядкування системи класифікації видів спорту в Україні відповідно до європейської системи визначення видів спорту, дисциплін та програм, механізму взаємодії Мінмолодьспорту із суб'єктами сфери фізичної культури і спорту

Мінмолодьспорт
Національний олімпійський комітет
(за згодою)
Спортивний комітет України (за згодою)
Національний університет фізичного виховання і спорту України (за згодою)
національні спортивні федерації з олімпійських та неолімпійських видів спорту (за згодою)

листопад

подано до Верховної Ради України законопроект

сприяння удосконаленню законодавства з урахуванням практики та досвіду держав - членів Європейського Союзу відповідно до Олімпійської Хартії, статуту Міжнародного олімпійського комітету та статутів міжнародних спортивних федерацій;
удосконалення сучасного законодавчого врегулювання системи класифікації видів спорту та діяльності спортивних федерацій

458. Забезпечення участі національних збірних команд України з олімпійських та неолімпійських видів спорту у міжнародних змаганнях

утвердження авторитету України у міжнародному спортивному русі

Мінмолодьспорт
Національний олімпійський комітет (за згодою)
Спортивний комітет України (за згодою)
національні спортивні федерації з олімпійських та неолімпійських видів спорту (за згодою)

протягом року

забезпечено участь національних збірних команд України у таких міжнародних спортивних змаганнях: близько 733 - з олімпійських та близько 181 - з неолімпійських видів спорту

підвищення міжнародного авторитету України шляхом виступу українських спортсменів у міжнародних змаганнях

459. Участь спортсменів України у III літніх Юнацьких Олімпійських іграх 2018 року в м. Буенос-Айресі (Аргентина)

залучення до олімпійського руху спортивної молоді та відбір юних талантів до резерву національних збірних команд України

Мінмолодьспорт
Національний олімпійський комітет (за згодою)
національні спортивні федерації з олімпійських видів спорту (за згодою)

жовтень

забезпечено участь близько 100 спортсменів України в III літніх Юнацьких Олімпійських іграх 2018 року

представлення українського спорту у світовому спортивному русі

460. Проведення міжнародних спортивних заходів на території України

забезпечення популяризації видів спорту в Україні; сприяння утвердженню міжнародного авторитету України на міжнародній спортивній арені

Мінмолодьспорт
Національний олімпійський комітет (за згодою)
Спортивний комітет України (за згодою)
національні спортивні федерації з олімпійських та неолімпійських видів спорту (за згодою)
представництво Світового конгресу українців в Україні (за згодою)

протягом року

проведено в Україні чемпіонати світу з хокею з шайбою, із стрибків у воду, з футболу серед діаспорних команд, з воднолижного спорту (кабельна версія); чемпіонати Європи з боротьби вільної та грекоримської, триатлону, регбі

створення позитивного іміджу України як спортивної держави у міжнародному спортивному русі

461. Проведення фінальних матчів Ліги чемпіонів УЄФА та Ліги чемпіонів УЄФА серед жінок сезону 2017/2018

популяризація футболу в Україні, сприяння утвердженню міжнародного авторитету України на міжнародній спортивній арені

Мінмолодьспорт Федерація футболу України (за згодою)
інші центральні органи виконавчої влади

травень

забезпечено проведення фінальних матчів Ліги чемпіонів УЄФА та Ліги чемпіонів УЄФА серед жінок сезону 2017/2018

створення позитивного іміджу України як спортивної держави у міжнародному спортивному русі

462. Реалізація антидопінгового законодавства

вжиття заходів з метою дотримання законодавства щодо боротьби з допінгом у спорті

Мінмолодьспорт
Національний олімпійський комітет (за згодою)
Спортивний комітет України (за згодою)
Національний антидопінговий центр (за згодою)
Національний комітет спорту інвалідів України (за згодою)
національні спортивні федерації з видів спорту (за згодою)

протягом року

проведено не менше 1000 тестувань в акредитованих лабораторіях щодо наявності заборонених речовин Національним антидопінговим центром проведено до 25 семінарів для національних спортивних федерацій з видів спорту з питань боротьби з допінгом у спорті

дотримання вимог Всесвітньої антидопінгової агенції щодо профілактики, запобігання застосуванню і поширенню допінгу у спорті

463. Участь у Всесвітній літній гімназіаді 2018 року (Марокко, м. Марракеш), Європейських студентських іграх (Португалія, м. Коїмбра)

розвиток і популяризація здорового способу життя серед учнівської та студентської молоді

МОН
Комітет з фізичного виховання та спорту (за згодою)

протягом року

забезпечено участь українських спортсменів у Всесвітній літній гімназіаді 2018 року та Європейських студентських іграх

утвердження позитивного іміджу України у міжнародному спортивному товаристві

IV. ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА І БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ

1. Забезпечення функціонування Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

464. Завершення модернізації інформаційно-телекомунікаційної системи Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у тому числі закупівля серверного обладнання для забезпечення її функціонування

розширення прикладного програмного забезпечення, зокрема впровадження модуля логічного та арифметичного контролю декларацій, а також забезпечення державної власності на серверне обладнання, здійснення державного контролю за безпекою реєстру

Національне агентство з питань запобігання корупції
Адміністрація Держспецзв'язку
Казначейство

листопад

модернізовано інформаційно-телекомунікаційну систему, закуплено обладнання

проведення автоматизованої оцінки декларацій, їх подальшої перевірки засобами інформаційно-телекомунікаційної системи Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
забезпечення можливості обробки, зберігання та оприлюднення великої кількості даних

465. Отримання автоматизованого доступу до державних реєстрів та баз даних

позбавлення процесу перевірки даних бюрократизації, відсутність потреби в паперовому оформленні запитів на отримання інформації з державних реєстрів та баз даних, мінімізація людського впливу на результати перевірки

Національне агентство з питань запобігання корупції
Адміністрація Держспецзв'язку
Державне агентство з питань електронного урядування
Мінфін
Казначейство
Мін'юст
ДФС
МВС
Мінсоцполітики
Держгеокадастр

грудень

забезпечено автоматизований доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, Єдиного державного реєстру МВС, Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, Державного земельного кадастру

проведення належної перевірки даних, внесених до електронних декларацій, зменшення тривалості перевірки

466. Утворення відомчого центру обробки даних, розміщення серверів

необхідність ведення двох реєстрів - Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення

Національне агентство з питань запобігання корупції
Казначейство Адміністрація Держспецзв'язку

грудень

утворено відомчий центр обробки даних, який відповідає стандарту Tier 3

створення єдиного технологічного простору для накопичення, обробки інформації, забезпечення інтеграції з внутрішніми реєстрами, захисту інформації

2. Підвищення рівня стандартів доброчесності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб, а також громадськості

467. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо удосконалення стандартів доброчесності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб

необхідність удосконалення положень антикорупційного законодавства, зокрема в частині запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, вимог фінансового контролю під час проведення перевірки декларацій, застосування інших превентивних антикорупційних механізмів

Національне агентство з питань запобігання корупції

вересень

подано до Верховної Ради України законопроект

підвищення ефективності антикорупційних механізмів

468. Популяризація стандартів доброчесності

надання роз'яснень, методичної та консультаційної допомоги щодо застосування актів законодавства з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання інших обмежень щодо запобігання корупції

Національне агентство з питань запобігання корупції

протягом року

проведено не менше п'яти тренінгів та інформаційну кампанію

підвищення рівня доброчесності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб, а також підвищення їх обізнаності щодо моделей поведінки в різних ситуаціях з можливими корупційними ризиками

469. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо посилення ролі уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції

законодавче унормування діяльності уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції

Національне агентство з питань запобігання корупції

квітень

подано до Верховної Ради України законопроект

забезпечення належного здійснення заходів із запобігання корупції та впровадження стандартів доброчесності в органах державної влади та органах місцевого самоврядування уповноваженими підрозділами (особами) з питань запобігання та виявлення корупції

470. Здійснення із залученням громадськості оцінки корупційних ризиків у діяльності державних органів

врахування під час підготовки антикорупційних програм виявлених корупційних ризиків, які є актуальними безпосередньо для кожного державного органу, розроблення заходів щодо їх усунення (мінімізації)

центральні та місцеві органи виконавчої влади
інші державні органи (за згодою) Національне агентство з питань запобігання корупції

травень

підготовлено та затверджено у державних органах звіти за результатами оцінки корупційних ризиків у їх діяльності, які враховують корупційні ризики відповідно до всіх здійснюваних такими органами повноважень

підвищення спроможності державних органів щодо запобігання і протидії корупційним проявам шляхом впровадження системи планування локальної антикорупційної політики (антикорупційних програм) на основі результатів оцінки корупційних ризиків

471. Забезпечення приведення антикорупційних програм юридичних осіб державного сектору економіки у відповідність з Типовою антикорупційною програмою юридичної особи

запровадження стандартів доброчесності в антикорупційних програмах юридичних осіб, які відповідають критеріям, визначеним у статті 62 Закону України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII)

центральні та місцеві органи виконавчої влади
Національне агентство з питань запобігання корупції

вересень

здійснено із залученням експертів (спеціалістів) оцінку корупційних ризиків у діяльності юридичних осіб державного сектору економіки, за результатами забезпечено перегляд та внесення змін до антикорупційних програм таких юридичних осіб

підвищення рівня доброчесності у юридичних осіб державного сектору економіки, які відповідають критеріям, визначеним у статті 62 Закону України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII), призначення відповідно до законодавства про працю осіб, відповідальних за реалізацію антикорупційних програм у таких юридичних особах

3. Забезпечення ефективної загальної координації та комунікаційної підтримки антикорупційної реформи

472. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції на 2019 рік"

забезпечення реалізації Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 р. N 576 (Розпорядження N 576-р)

МІП
обласні держадміністрації
Генеральна прокуратура України (за згодою)
Національне антикорупційне бюро (за згодою)

листопад

прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України

підвищення рівня поінформованості населення у сфері протидії корупції та збільшення рівня довіри до державних інституцій

473. Проведення оцінювання ефективності антикорупційних комунікацій та використання комунікаційних каналів у розрізі окремих державних органів

необхідність виявлення та розв'язання існуючих проблем для забезпечення ефективності антикорупційних компаній відповідних державних органів

МІП
інші центральні органи виконавчої влади

грудень

реалізовано пілотний проект з оцінювання окремих державних органів щодо ефективності антикорупційних комунікацій та використання ними комунікаційних каналів

підвищення ефективності діяльності державних органів у сфері антикорупційних комунікацій та використання ними комунікаційних каналів

4. Забезпечення ефективної діяльності Державного бюро розслідувань та Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

474. Завершення процесу забезпечення функціональної спроможності виконання Національним агентством з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, покладених на нього функцій з виявлення, розшуку та управління активами

забезпечення можливості оперативного виконання Національним агентством з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, покладених на нього функцій, в тому числі в регіонах

Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

протягом року

укомплектовано штат центрального апарату та
утворено територіальні управління Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

забезпечення комплектації центрального апарату та територіальних управлінь Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

475. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів законопроекту щодо внесення змін до Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" (Закон N 772-VIII), а також деяких інших законів України

удосконалення нормативно-правового регулювання питань виявлення, розшуку та управління активами; імплементація в законодавство України кращих практик ЄС щодо повернення та управління активами;
врегулювання на законодавчому рівні можливості відрядження до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, працівників інших державних органів, підприємств, установ, організацій

Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів
НАДС
Мін'юст

червень

подано до Верховної Ради України законопроект

удосконалення інституту виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

476. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо поширення з 2020 року повноважень Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, на активи, вартість яких менш як 200 розмірів мінімальної заробітної плати, а також на ті, що підлягають стягненню за цивільними позовами фізичних та юридичних осіб, та на забезпечення зберігання речових доказів у кримінальних провадженнях

виконання Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" (Закон N 772-VIII)

Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів
МВС
Мін'юст
Генеральна прокуратура України (за згодою)

листопад

подано до Верховної Ради України законопроект

ефективне управління активами, арештованими у кримінальному провадженні, активами, що підлягають стягненню за цивільними позовами фізичних та юридичних осіб

477. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про затвердження Порядку здійснення Національним агентством з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, контролю за ефективністю управління активами

визначення вимог та процедури контролю за ефективністю управління арештованими активами

Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів
Мінекономрозвитку
Мінфін
Мін'юст

липень

прийнято постанову Кабінету Міністрів України

забезпечення ефективності управління арештованими активами

478. Початок роботи Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні

забезпечення нормативно-правових та організаційних передумов для початку роботи Реєстру

Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів
Державна судова адміністрація (за згодою)
Адміністрація Держспецзв'язку

листопад

розпочато роботу Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, в режимі дослідної експлуатації

запровадження єдиного обліку арешту, конфіскації та управління активами

479. Обрання керівників підрозділів центрального апарату, внутрішнього контролю та керівників територіальних підрозділів Державного бюро розслідувань

необхідність забезпечення спроможності Державного бюро розслідувань

комісія з проведення конкурсу на зайняття посад Директора Державного бюро розслідувань, його заступників, директорів територіальних органів та керівників підрозділів центрального апарату Державного бюро розслідувань
Секретаріат Кабінету Міністрів України

вересень

внесено конкурсною комісією подання Директору Державного бюро розслідувань про призначення зазначених осіб

забезпечення комплектації структурних підрозділів центрального апарату та територіальних підрозділів Державного бюро розслідувань та їх функціонування

480. Організація матеріально-технічного забезпечення Державного бюро розслідувань

забезпечення приміщенням та необхідними матеріальними засобами, технікою, обладнанням, іншим майном для провадження службової діяльності

Державне бюро розслідувань Мінекономрозвитку
Мінфін
Фонд державного майна
Мін'юст
Секретаріат Кабінету Міністрів України

квітень

прийнято нормативно-правові акти, організаційно-розпорядчі документи, інші управлінські рішення

забезпечення роботи Державного бюро розслідувань

481. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про умови оплати праці осіб, які працюють у Державному бюро розслідувань за трудовим договором

нормативне врегулювання питання умов оплати праці осіб, які працюють у Державному бюро розслідувань за трудовим договором

Державне бюро розслідувань Мінсоцполітики
Мінфін

червень

прийнято постанову Кабінету Міністрів України

забезпечення оплати праці особам, які працюють у Державному бюро розслідувань за трудовим договором

482. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта про перелік інформаційних систем органів державної влади, доступ до яких як користувач має Державне бюро розслідувань

нормативне врегулювання питання доступу Державного бюро розслідувань як користувача до інформаційних систем органів державної влади

Державне бюро розслідувань

жовтень

прийнято акт Кабінету Міністрів України

забезпечення виконання Державним бюро розслідувань повноважень щодо попередження, виявлення та розслідування злочинів

483. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта про Порядок присвоєння спеціальних звань начальницького складу Державного бюро розслідувань та їх співвідношення з іншими спеціальними, а також військовими званнями і рангами державних службовців

нормативне врегулювання питання порядку присвоєння спеціальних звань начальницького складу Державного бюро розслідувань та їх співвідношення з іншими спеціальними, а також військовими званнями і рангами державних службовців

Державне бюро розслідувань

жовтень

прийнято акт Кабінету Міністрів України

врегулювання питання присвоєння спеціальних звань начальницького складу Державного бюро розслідувань

5. Удосконалення системи державного контролю за партійними фінансами

484. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо внесення змін до Закону України "Про політичні партії в Україні" щодо впровадження електронної системи звітності політичних партій

запровадження електронної системи звітності політичних партій

Національне агентство з питань запобігання корупції
Мін'юст

вересень

подано до Верховної Ради України законопроект

запровадження електронної системи для подання щоквартальних звітів з метою удосконалення державного контролю за партійними фінансами

485. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення порядку притягнення до відповідальності за порушення законодавства в частині фінансування та подання звітності політичними партіями

підвищення ефективності державного контролю за діяльністю політичних партій

Національне агентство з питань запобігання корупції
Мін'юст

квітень

подано до Верховної Ради України законопроект

удосконалення механізму визначення рівня санкцій та збільшення строків притягнення до відповідальності за правопорушення, пов'язані з фінансуванням партій

6. Реформування системи виконання судових рішень

486. Забезпечення доступу до здобуття професії приватного виконавця

забезпечення прозорого процесу реєстрації кандидатів, проведення їх навчання та кваліфікаційних іспитів, видача свідоцтв та функціонування реєстру приватних виконавців

Мін'юст

протягом року

забезпечено можливість для провадження діяльності приватного виконавця не менше ніж 800 особам

забезпечення прозорого та зрозумілого порядку здобуття професії приватного виконавця та якісної системи навчання і кваліфікаційного добору, що дасть змогу відібрати професіоналів та забезпечити функціонування професії

487. Запровадження ефективного нагляду за діяльністю приватних виконавців

необхідність збалансування дисциплінарних та стимулюючих заходів впливу; відсутність надмірного дисциплінарного нагляду, акцент на нарощуванні потенціалу та запобігання виникненню проблем

Мін'юст

протягом року

затверджено склад Кваліфікаційної комісії приватних виконавців та Дисциплінарної комісії приватних виконавців;
проведено не менш як 110 перевірок діяльності приватних виконавців

забезпечення діяльності Кваліфікаційної комісії приватних виконавців та Дисциплінарної комісії приватних виконавців, що дасть змогу забезпечити допуск до професії, нагляд і контроль за діяльністю приватних виконавців, виявляти основні проблемні питання в діяльності та запобігати порушенням під час провадження приватними виконавцями своєї діяльності

488. Удосконалення автоматизованої системи виконавчого провадження

необхідність координації та обміну інформацією між виконавцями, банками, податковими органами та іншими заінтересованими сторонами; удосконалення роботи автоматизованої системи виконавчого провадження з метою забезпечення оперативної реєстрації виконавчих документів, документів виконавчого провадження та фіксування виконавчих дій

Мін'юст
державне підприємство "Національні інформаційні системи" (за згодою)
Національна поліція
Адміністрація Держприкордонслужби

листопад

запроваджено оновлену електронну систему виконавчих проваджень та продовжено організацію електронного документообігу в органах державної виконавчої служби та з банками

суттєве підвищення ефективності та скорочення строків виконання внаслідок значного спрощення та автоматизації системи обміну кореспонденцією;
значне підвищення показників виконання, сум стягнення та виконавчого збору

7. Реформування системи пробації та ресоціалізація

489. Розроблення національних інструментів пробації та навчання персоналу

забезпечення умов для розроблення та затвердження пробаційних програм з метою застосування до засуджених найбільш ефективних заходів впливу, проведення навчання та підвищення кваліфікації працівників пробації з урахуванням висновків Конференції директорів тюрем і пробації Ради Європи від 21 червня 2017 р.; підготовка тренерів пробації для забезпечення навчання персоналу

Мін'юст

липень

забезпечено розроблення та затвердження не менше двох пробаційних програм;
забезпечено навчання та підвищення кваліфікації працівників в кількості не менше ніж 20 відсотків персоналу пробації;
забезпечено підготовку тренерів пробації з числа найбільш досвідчених працівників

зниження рівня рецидивів та мінімізація ризиків вчинення повторних кримінальних правопорушень

490. Відкриття модельних центрів пробації для дорослих

підвищення ефективності діяльності персоналу пробації

Мін'юст

листопад

відкрито не менше двох модельних центрів пробації для дорослих

створення необхідних умов для діяльності персоналу пробації, що відповідають потребам довірливого спілкування із суб'єктами пробації та сприяють продуктивній і безпечній роботі

491. Створення додаткових умов для прийняття справедливого рішення суду, що впливає на зменшення чисельності засуджених до позбавлення волі

удосконалення співпраці підрозділів пробації із судами і прокуратурою в частині реалізації досудової пробації поширення практики застосування досудової доповіді за участі обвинуваченого

Мін'юст

листопад

збільшено кількість запитів судів на досудові доповіді на 10 відсотків порівняно з 2017 роком

створення умов для обвинуваченого щодо збільшення його можливостей на об'єктивний розгляд справи та призначення покарання, що необхідне і достатнє для його виправлення

492. Підвищення рівня довіри до системи пробації з боку суспільства

впровадження комунікаційної політики в рамках пробації для забезпечення інформованості суспільства про роль і переваги пробації

Мін'юст

серпень

створено веб-сайт про діяльність пробації в Україні;
створено відеоролики про роль пробації;
забезпечено періодичну публікацію статей про переваги та роль пробації в суспільстві
в місцевих друкованих засобах масової інформації, що охоплюватимуть щонайменше 1,5 млн. населення України

підвищення доступності для населення інформації про пробацію на рівні територіальних громад

8. Забезпечення рівного доступу до правосуддя та правової допомоги

493. Подальше посилення правової спроможності та правових можливостей громадян та територіальних громад

підвищення рівня правової спроможності та правових можливостей громадян, територіальних громад, зокрема через мережу з понад 500 стаціонарних точок доступу до безоплатної правової допомоги - місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги та бюро правової допомоги, а також дистанційних та мобільних точок доступу до безоплатної правової допомоги, у тому числі в рамках реалізації правопросвітницького проекту "Я маю право!"

Мін'юст
Координаційний центр з надання правової допомоги

протягом року

проведено не менше 7 тис. тематичних правопросвітницьких заходів, що охоплюють 100 відсотків районів, міст обласного значення, у тому числі проведено правопросвітницькі заходи, спрямовані на реалізацію правопросвітницького проекту "Я маю право!", у м. Києві та 100 відсотків областей України;
проведено не менше 1 тис. навчальних та консультаційних заходів для представників органів місцевого самоврядування щодо підтримки ініціатив, що посилюють правові можливості громадян;
кількість діючих місцевих та регіональних програм надання безоплатної правової допомоги, прийнятих органами місцевого самоврядування - не менше 350

забезпечення формування в окремого громадянина та суспільства в цілому поваги до права, сприйняття його демократичних засад;
визначення потреби громадян в одержанні знань про право, а також дієвих механізмів, необхідних для захисту прав, свобод і законних інтересів особи та правомірної реалізації її громадянської позиції;
зменшення рівня правового нігілізму, підвищення рівня правової свідомості та правової культури суспільства, збільшення можливостей реалізації громадянами своїх прав, зокрема на рівні територіальних громад;
забезпечення широкого залучення органів місцевого самоврядування до підтримки ініціатив, що посилюють правові можливості громадян

494. Розроблення проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів у сфері надання безоплатної правової допомоги"

комплексне удосконалення Закону України "Про безоплатну правову допомогу" (Закон N 3460-VI), інших законодавчих актів, що регулюють питання надання безоплатної правової допомоги, на основі досвіду перших п'яти років функціонування системи надання безоплатної правової допомоги, у тому числі в частині розширення доступу до послуг безоплатної правової допомоги для вразливих категорій громадян

Мін'юст
Координаційний центр з надання правової допомоги

вересень

подано до Верховної Ради України законопроект

удосконалення законодавства згідно з кращими практиками надання безоплатної правової допомоги;
розширення доступу до послуг безоплатної правової допомоги для вразливих категорій громадян, зокрема жертв торгівлі людьми, осіб, стосовно яких судом розглядаються справи про примусову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу

495. Розвиток системи управління правовими знаннями, людського потенціалу системи надання безоплатної правової допомоги, її партнерських інституцій та правничої спільноти

розвиток людського потенціалу правничої спільноти у сфері захисту прав людини, проведення моніторингу правових потреб громадян, постійне розширення та актуалізація бази консультацій з типових правових питань, пілотування інноваційних підходів до надання правової допомоги, зокрема на базі п'яти міжрегіональних ресурсно-комунікаційних (правових) платформ у мм. Києві, Дніпрі, Львові, Одесі та Харкові, що дасть можливість надавати громадянам правничі послуги вищої якості

Мін'юст
Координаційний центр з надання правової допомоги

протягом року

відкрито та забезпечено функціонування п'яти міжрегіональних ресурсно-комунікаційних (правових) платформ у мм. Києві, Дніпрі, Львові, Одесі та Харкові;
проведено не менше 300 навчальних заходів (тренінгів, семінарів) для адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу, та працівників системи надання безоплатної правової допомоги в усіх регіонах;
забезпечено наповнення та актуалізацію довідково-інформаційної платформи правових консультацій, що містить не менше 1 тис. таких консультацій

забезпечення відповідності якості людських ресурсів системи надання безоплатної правової допомоги, партнерських інституцій встановленим стандартам і правовим потребам громадян, територіальних громад;
забезпечення постійної взаємодії в рамках реформ у сфері рівного доступу до правосуддя всіх заінтересованих сторін, у тому числі судової системи, правоохоронних органів, прокуратури, адвокатської спільноти тощо

496. Розвиток системи управління якістю надання безоплатної вторинної правової допомоги у цивільному, адміністративному та кримінальному процесах

забезпечення підвищення якості надання безоплатної вторинної правової допомоги шляхом вдосконалення стандартів якості її надання та механізмів їх моніторингу

Мін'юст
Координаційний центр з надання правової допомоги

протягом року

упроваджено інструмент фахової оцінки матеріалів справи клієнта, якому надано безоплатну вторинну правову допомогу у кримінальному провадженні, за його згодою (наказом Координаційного центру з надання правової допомоги);
розроблено та впроваджено механізм моніторингу стандартів якості надання безоплатної вторинної правової допомоги у цивільному, адміністративному процесах та представництва у кримінальному процесі (наказом Координаційного центру з надання правової допомоги);
реалізовано пілотний проект моделі офісів громадського захисту у кримінальних провадженнях у Вінницькій, Рівненській областях та м. Києві

забезпечення підвищення ефективності системи надання безоплатної правової допомоги;
приведення інструментарію моніторингу якості безоплатної правової допомоги у відповідність із кращим досвідом та практикою держав-членів Ради Європи

497. Підтримка розвитку незалежних провайдерів безоплатної первинної правової допомоги. Посилення незалежності системи надання безоплатної правової допомоги

створення передумов для переходу від ієрархічної моделі підпорядкованих державних установ до мережі незалежних провайдерів безоплатної первинної правової допомоги, що діють на основі визначених стандартів;
створення передумов для нівелювання ризиків політичних та інших впливів на операційну діяльність системи надання безоплатної правової допомоги

Мін'юст
Координаційний центр з надання правової допомоги

протягом року

співвідношення кількості провайдерів безоплатної правової допомоги в рамках територіальної громади до чисельності населення не менш як 1:49 500;
розроблено концепцію підтримки розвитку незалежних провайдерів безоплатної первинної правової допомоги;
розроблено концепцію подальшого розвитку та посилення незалежності системи надання безоплатної правової допомоги згідно з рекомендаціями Оцінювання системи безоплатної вторинної правової допомоги в Україні з урахуванням стандартів і передового досвіду Ради Європи та на основі кращих практик держав-членів Ради Європи, США, Канади тощо

забезпечення розвитку мережі партнерів та незалежних провайдерів безоплатних первинних правових послуг на рівні територіальних громад для якісного задоволення правових потреб їх жителів; створення передумов для подальшого розвитку та зміцнення незалежності системи надання безоплатної правової допомоги

498. Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпечення надання безоплатної правової допомоги (КІАС)

забезпечення:
моніторингу ефективності системи надання безоплатної правової допомоги;
автоматизації ключових процесів, що існують в системі надання безоплатної правової допомоги;
подальшого зниження частки адміністративних видатків системи надання безоплатної правової допомоги

Мін'юст
Координаційний центр з надання правової допомоги

протягом року

частка адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, що використовують КІАС - 100 відсотків;
оновлено основні модулі КІАС;
знижено частку адміністративних видатків від загального фінансування системи надання безоплатної правової допомоги з державного бюджету порівняно з попереднім бюджетним періодом - не менше 2 відсотків

скорочення часу, що витрачається працівниками системи надання безоплатної правової допомоги та адвокатами на здійснення бізнес-процесів, пов'язаних з наданням безоплатної правової допомоги;
скорочення часу очікування клієнта від моменту звернення до системи надання безоплатної правової допомоги до моменту отримання послуги

499. Спрощення основних процесів організації надання безоплатної правової допомоги

оптимізація основних найбільш ресурсомістких процесів, що існують в системі надання безоплатної правової допомоги, шляхом внесення відповідних змін до нормативно-правових актів, які регулюють відповідні процеси

Мін'юст
Координаційний центр з надання правової допомоги

жовтень

прийнято постанову Кабінету Міністрів України щодо спрощення методики обчислення розміру винагороди адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу;
подано до Верховної Ради України проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (в частині отримання відомостей з Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування)"

зменшення витрат людських ресурсів, необхідних для реалізації окремих процесів, пов'язаних з наданням безоплатної правової допомоги, зокрема забезпечення оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, а також перевірки належності осіб до суб'єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу за критерієм малозабезпеченості

500. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про затвердження Національного плану дій з виконання Заключних зауважень до восьмої періодичної доповіді України про виконання Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок

виконання рекомендацій Комітету з ліквідації дискримінації щодо жінок у Заключних зауваженнях за результатами розгляду об'єднаних шостої і сьомої періодичних доповідей України (CEDAW/C/UKR/7)

Мінсоцполітики

травень

прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України

забезпечення ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок

V. БЕЗПЕКА ТА ОБОРОНА

1. Запровадження об'єднаного керівництва силами оборони

501. Забезпечення демократичного цивільного контролю над Збройними Силами та посилення зв'язків з Верховною Радою України і громадянським суспільством

імплементація вимог Стратегічного оборонного бюлетеня України щодо забезпечення демократичного цивільного контролю над Збройними Силами

Міноборони

грудень

призначено цивільних заступників Міністра оборони, Державного секретаря та керівників самостійних структурних підрозділів апарату Міноборони;
видано щорічник "Біла книга - 2017. Збройні Сили України"

забезпечення переходу до цивільного Міністерства оборони

502. Удосконалення системи військового керівництва Збройними Силами шляхом розмежування питань формування та підготовки військ (сил) від їх застосування

імплементація вимог Стратегічного оборонного бюлетеня України щодо впровадження структури J, G, S в органах військового управління сил оборони всіх рівнів

Міноборони

грудень

сформовано:
Головне управління зв'язку та інформаційних систем (J6);
Головне управління оборонного планування (J5);
Командування сил логістики на базі Тилу та Озброєння Збройних Сил

реорганізація 60 відсотків структурних підрозділів Генерального штабу Збройних Сил за принципами та підходами, що застосовують
держави - члени НАТО

503. Удосконалення системи кібербезпеки та захисту інформації

формування структурних підрозділів в Міноборони та Генеральному штабі Збройних Сил, відповідальних за протидію агресії (у тому числі технічним розвідкам) в кіберпросторі та кіберзахист

Міноборони
Адміністрація Держспецзв'язку

жовтень

утворено регіональні центри захисту інформації та кібербезпеки (у мм. Вінниці, Чернігові, Миколаєві);
утворено центр адміністраторів безпеки інформаційно-телекомунікаційної системи та центр безпеки інформації у складі Головного об'єднаного центру захисту інформації та кібербезпеки в інформаційно-телекомунікаційній системі Збройних Сил

створення системи забезпечення кіберзахисту об'єктів критичної інформаційної інфраструктури Збройних Сил

504. Підвищення ефективності існуючих антикорупційних органів Збройних Сил та незалежних контролюючих інституцій

імплементація вимог Стратегічного оборонного бюлетеня України щодо формування культури несприйняття корупції та створення єдиної системи з виховання доброчесності

Міноборони

грудень

досягнуто рейтинг С оборонних відомств у Transparency International

зменшення корупційних ризиків у діяльності Збройних Сил

2. Забезпечення реалізації ефективної політики, системи планування і управління ресурсами в секторі оборони

505. Створення у Міноборони інтегрованої системи закупівель

імплементація вимог Стратегічного оборонного бюлетеня України щодо приведення системи закупівель у Міноборони у відповідність з вимогами національної системи оборонного та безпекового планування, включаючи централізовані та децентралізовані підходи щодо закупівель товарів, робіт та послуг за державні кошти

Міноборони Мінекономрозвитку Держаудитслужба

жовтень

забезпечено перевірку контрактів від одного постачальника зовнішнім аудитом, суб'єкт якого визначається Урядом;
утворено центральні закупівельні організації відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі" (Закон N 922-VIII), що проводять закупівлі для військових частин відповідного командування

розширено сфери публічних закупівель матеріально-технічних засобів, озброєння та військової техніки, робіт і послуг Міноборони

506. Запровадження системи управління інфраструктурою Збройних Сил та її розвитком

імплементація вимог Стратегічного оборонного бюлетеня України щодо оновлення системи управління військовою інфраструктурою, що дасть змогу створити автономні військові бази

Міноборони

грудень

забезпечено наявність в операційних районах (полігонах) Збройних Сил 100 відсотків модулів, які відповідають оперативним (бойовим) завданням

створення автономних військових баз

507. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України щодо удосконалення процедури закупівлі продукції, робіт і послуг за оборонним замовленням, інформація про закупівлю яких становить державну таємницю

необхідність перегляду механізму здійснення процедур закупівлі продукції, робіт і послуг за оборонним замовленням, інформація про закупівлю яких становить державну таємницю

Мінекономрозвитку

листопад

подано до Верховної Ради України законопроект

можливість застосовувати процедуру закупівлі продукції, робіт і послуг за оборонним замовленням, інформація про закупівлю яких становить державну таємницю, на конкурентних засадах

508. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта щодо затвердження основних показників державного оборонного замовлення на 2018 - 2020 роки

реалізація Закону України "Про державне оборонне замовлення" та запровадження стратегічного планування на короткострокову перспективу

Мінекономрозвитку

квітень

прийнято відповідний акт Кабінету Міністрів України

забезпечення виконання у 2018 році завдань і заходів, визначених державними цільовими програмами, та оснащення Збройних Сил, інших військових формувань озброєнням, військовою та спеціальною технікою

509. Розроблення посібників, методичних матеріалів та навчальних програм щодо впровадження державної політики забезпечення гендерної рівності у складових сектору безпеки та оборони

гендерна освіта у секторі безпеки та оборони потребує системності

Міноборони
МВС
МОН
Національна гвардія
Національна поліція
Адміністрація Держприкордонслужби
ДСНС
СБУ (за згодою)

листопад

розроблено посібники, методичні матеріали та навчальні програми

запровадження системи гендерної освіти у складових сектору безпеки та оборони

510. Впровадження інституту радників з гендерних питань, у тому числі на громадських засадах, у складових сектору безпеки та оборони

реалізація рекомендацій та домовленостей, досягнутих із стороною НАТО в рамках процесу планування та оцінки сил

Міноборони
Генеральний штаб Збройних Сил
МВС
Національна гвардія
Національна поліція
Адміністрація Держприкордонслужби
ДСНС
СБУ (за згодою)

листопад

введено посади та призначено радників з гендерних питань, у тому числі на громадських засадах

вирішення проблемних питань дотримання принципу гендерної рівності у діяльності основних інституцій сектору безпеки та оборони

3. Забезпечення оперативних (бойових, спеціальних) спроможностей сил оборони

511. Створення ефективної системи воєнної розвідки з урахуванням принципів і стандартів НАТО

імплементація вимог Стратегічного оборонного бюлетеня України щодо посилення спроможності для здобування розвідувальної інформації та проведення спеціальних заходів в інтересах застосування Збройних Сил

Міноборони

грудень

утворено у складі Генерального штабу Збройних Сил окремий структурний підрозділ, головним завданням якого є організація розвідувального забезпечення Збройних Сил

підвищення спроможностей органів управління, частин та підрозділів розвідки Збройних Сил для здобування розвідувальної інформації та проведення спеціальних заходів в інтересах застосування Збройних Сил

512. Участь в операції "Північний сокіл-2018" (Королівство Данія)

імплементація Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Королівства Данія про співробітництво у військовій сфері

Міноборони

червень

взято участь Збройними Силами в міжнародній операції

підвищення спроможностей Повітряних Сил Збройних Сил

4. Запровадження об'єднаної системи логістики і системи медичного забезпечення

513. Удосконалення логістичного забезпечення сил оборони

імплементація вимог Стратегічного оборонного бюлетеня України щодо створення єдиної системи логістики і постачання сил оборони

Міноборони
СБУ (за згодою)
МВС
Національна гвардія
Адміністрація Держприкордонслужби
Служба зовнішньої розвідки (за згодою)
Держспецтрансслужба
Адміністрація
Держспецзв'язку
Управління державної охорони (за згодою)

жовтень

прийнято постанову Кабінету Міністрів України щодо організації логістичного забезпечення сил оборони в ході спільного виконання завдань

створення єдиної ефективної системи логістики і постачання сил оборони як у мирний час, так і в особливий період

514. Побудова системи медичного забезпечення для надання належної медичної підтримки силам оборони

імплементація вимог Стратегічного оборонного бюлетеня України щодо координації діяльності медичних служб сил оборони, системи охорони здоров'я та освіти щодо ефективного та раціонального використання медичних ресурсів, забезпечення стандартизації медичної допомоги, евакуації, реабілітації та підготовки медичних працівників

Міноборони
МОЗ
СБУ (за згодою)
МВС
Національна гвардія
Адміністрація Держприкордонслужби
Служба зовнішньої розвідки (за згодою)
Держспецтрансслужба
Адміністрація
Держспецзв'язку
Управління державної охорони (за згодою)

листопад

затверджено Воєнно-медичну доктрину України

запровадження принципів та підходів, що застосовують держави - члени НАТО для надання медичної допомоги

5. Забезпечення професіоналізації сил оборони та створення необхідного військового резерву

515. Розвиток прав і свобод військовослужбовців

імплементація вимог Стратегічного оборонного бюлетеня України щодо гарантованого комплектування Збройних Сил підготовленим та мотивованим особовим складом

Міноборони
СБУ (за згодою)
МВС
Національна гвардія
Адміністрація Держприкордонслужби
Служба зовнішньої розвідки (за згодою)
Держспецтрансслужба
Адміністрація Держспецзв'язку
Управління державної охорони (за згодою)

листопад

прийнято акт Міноборони щодо запровадження обліку часу виконання службових обов'язків військовослужбовцями понаднормово у вихідні та святкові дні з подальшим наданням часу на відпочинок

підвищення мотивації громадян для проходження військової служби

516. Реформування системи мобілізації та створення військового резерву

імплементація вимог Стратегічного оборонного бюлетеня України щодо утворення на базі військових комісаріатів територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки

Міноборони
СБУ (за згодою)
МВС
Національна гвардія
Адміністрація Держприкордонслужби
Держспецтрансслужба
Адміністрація Держспецзв'язку
Служба зовнішньої розвідки (за згодою)
Управління державної охорони (за згодою)

грудень

утворено 111 територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки

створення на базі військових комісаріатів територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки

517. Створення сучасної системи кадрового менеджменту

імплементація вимог Стратегічного оборонного бюлетеня України щодо впровадження раціонального співвідношення категорій особового складу сил оборони, створення ефективної системи управління кар'єрою військовослужбовців

Міноборони

листопад

видано наказ Міноборони щодо встановлення строків перебування на посадах офіцерського складу у Генеральному штабі Збройних Сил, Міноборони та інших органах військового управління;
видано наказ Міноборони щодо організації призову для проходження військової служби для офіцерів запасу, які пройшли навчання на кафедрах військової підготовки

досягнення більш раціонального співвідношення категорій особового складу сил оборони;
подолання тенденції щодо недостатньої укомплектованості посад молодшого офіцерського складу тактичного рівня

6. Підвищення надійності охорони та рівня захищеності державного кордону

518. Модернізація системи охорони державного кордону

досягнення рівня прикордонної безпеки, який забезпечуватиме адекватне реагування на сучасні загрози та виклики, у тому числі терористичного та військового характеру, а також впровадження європейських норм і стандартів у систему прикордонного контролю

Адміністрація Держприкордонслужби

листопад

реорганізовано 62 відділи прикордонної служби за адміністративно-територіальним принципом;
підготовлено та підписано протоколи щодо запровадження спільного контролю у семи пунктах пропуску на українсько-молдовській ділянці державного кордону;
завершено капітальний ремонт двох вертольотів;
впроваджено в охорону державного кордону безпілотні авіаційні комплекси

підвищення безпеки державного кордону шляхом збільшення щільності охорони державного кордону;
розгортання нових органів та підрозділів;
розширення міжвідомчого, міждержавного та міжнародного співробітництва, розвитку нормативно-правової бази діяльності Держприкордонслужби

519. Продовження здійснення заходів з інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону в рамках виконання плану заходів, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 травня 2015 р. N 439 (План N 439-р)

ділянка українсько-російського державного кордону у межах Чернігівської, Харківської та Луганської областей залишається найбільш небезпечною у плані переміщення через державний кордон засобів терору, зброї, боєприпасів

Адміністрація Держприкордонслужби

протягом року

облаштовано 19 кілометрів рокадної дороги, 6 кілометрів інженерних загороджень, 20 кілометрів рову та валу на ділянках відділів прикордонної служби "Тополі" та "Троїцьке";
здійснено реконструкцію будівель відділів прикордонної служби "Леонівка", "Вільхуватка" та "Розсипне"

підвищення ефективності охорони державного кордону у Харківській області та на контрольованій території Луганської області;
забезпечення належних умов функціонування підрозділів та виконання завдань персоналом відділів прикордонної служби "Леонівка", "Вільхуватка" та "Розсипне"

520. Підвищення ефективності виконання визначених завдань органами та підрозділами Держприкордонслужби в Донецькій та Луганській областях

покращення якості виконання завдань, підготовка органів та підрозділів Держприкордонслужби до відновлення охорони державного кордону в Донецькій та Луганській областях

Адміністрація Держприкордонслужби

квітень

розгорнуто та організовано оперативно-службову діяльність Донецько-Луганського регіонального управління та Лисичанського прикордонного загону

нарощування угруповання сил і засобів в Донецькій та Луганській областях, забезпечення належного управлінського впливу на оперативно-службові процеси

7. Забезпечення боєздатності та готовності Національної гвардії до виконання завдань

521. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України "Про Статут Національної гвардії з охорони Національною гвардією ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів інших джерел іонізуючого випромінювання державної власності, важливих державних об'єктів та спеціальних вантажів"

узгодження нормативно-правового забезпечення з питань охорони ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання державної власності, важливих державних об'єктів, а також організації взаємодії під час реалізації визначених законом функцій з іншими складовими сектору безпеки та оборони

МВС
Національна гвардія

травень

подано законопроект до Верховної Ради України

підвищення захищеності, створення належного підґрунтя для забезпечення охорони ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання державної власності, важливих державних об'єктів та спеціальних вантажів

522. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо затвердження Порядку організації діяльності та взаємодії Національної гвардії з уповноваженими органами державної влади та органами місцевого самоврядування

узгодження нормативно-правового забезпечення з питань охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки, а також організації взаємодії під час реалізації визначених законом функцій з іншими складовими сектору безпеки та оборони

МВС
Національна гвардія

червень

прийнято постанову Кабінету Міністрів України

унормування питання організації взаємодії Національної гвардії, органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо виконання завдань з дотримання громадського порядку

523. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення правових засад діяльності Національної гвардії

нормативно-правове забезпечення реалізації права військовослужбовців Національної гвардії здійснювати поліцейські превентивні заходи та заходи примусу, передбачені Законом України "Про Національну поліцію" (Закон N 580-VIII), під час виконання завдань з охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки

МВС
Національна гвардія

листопад

подано законопроект до Верховної Ради України

підвищення ефективності використання сил та засобів Національної гвардії, що залучаються до охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки

524. Впровадження нової організаційно-штатної структури в Головному органі військового управління Національної гвардії, наближеної до аналогічних військових структур держав - членів НАТО (G, S структур)

виконання завдань і заходів, визначених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 лютого 2017 р. N 100 "Про схвалення Концепції розвитку Національної гвардії на період до 2020 року" (Розпорядження N 100-р)

Національна гвардія

листопад

реорганізовано відповідно до нової організаційно-штатної структури:
управління розвідки та безпеки (G2);
управління стратегічного планування (G5, G8)

досягнення взаємосумісності з іншими військовими формуваннями України і наближення до стандартів НАТО за напрямами розвідки та стратегічного планування

525. Оснащення військових частин з охорони ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання державної власності, охорони важливих державних об'єктів засобами радіаційної розвідки і контролю та індивідуального захисту

реалізація українсько-американського проекту "Включення системи фізичної ядерної безпеки України у структуру забезпечення глобальної фізичної ядерної безпеки"

Національна гвардія

грудень

оснащено військові частини засобами радіаційної розвідки і контролю та індивідуального захисту

підвищення ступеня захищеності особового складу Національної гвардії під час виконання завдань з охорони особливо важливих державних об'єктів, у тому числі ядерних установок

526. Нарощування спроможності допоміжного пункту управління Головного управління та територіальних управлінь Національної гвардії

виконання завдань і заходів, визначених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 лютого 2017 р. N 100 "Про схвалення Концепції розвитку Національної гвардії на період до 2020 року" (Розпорядження N 100-р)

Національна гвардія

листопад

забезпечено допоміжні пункти управління Головного управління та територіальних управлінь Національної гвардії спеціальними автомобілями, засобами зв'язку, інформатизації та іншим майном

підвищення здатності органів військового управління Національної гвардії здійснювати управління силами та засобами в районах виконання завдань

527. Завершення розгортання загонів спеціального призначення

виконання завдань і заходів, визначених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 лютого 2017 р. N 100 "Про схвалення Концепції розвитку Національної гвардії на період до 2020 року" (Розпорядження N 100-р)

Національна гвардія

грудень

доукомплектовано окремі загони спеціального призначення територіальних управлінь Національної гвардії особовим складом, озброєнням, військовою та іншою технікою відповідно до штатів

підвищення здатності окремих загонів спеціального призначення до реагування на загрози антитерористичного характеру та протидії незаконним збройним формуванням у всіх регіонах держави

528. Формування військового резерву Національної гвардії та комплектування його резервістами

виконання завдань і заходів, визначених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 лютого 2017 р. N 100 "Про схвалення Концепції розвитку Національної гвардії на період до 2020 року" (Розпорядження N 100-р)

Національна гвардія

грудень

утворено готові до розгортання підрозділи військового резерву

створення резерву для забезпечення ротації та поповнення угруповань військ

8. Захист та відновлення політико-дипломатичним шляхом територіальної цілісності України у межах міжнародно визнаних кордонів

529. Участь у проведенні переговорів у рамках Нормандського формату та Тристоронньої контактної групи у м. Мінську

продовження процесу політико-дипломатичного врегулювання ситуації на Донбасі

МЗС
інші центральні органи виконавчої влади

грудень

забезпечено сприяння політичному діалогу в рамках Нормандського формату, зокрема
проведено засідання на найвищому і високому рівні та на інших рівнях;
надано сприяння у проведенні засідань Тристоронньої контактної групи у м. Мінську (зміст, результати, проблеми)

досягнення прогресу у питанні відновлення територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах;
реалізація принципових для України положень Мінських домовленостей

530. Започаткування створення міжнародного інструменту деокупації Автономної Республіки Крим та м. Севастополя

просування ініціативи Президента України щодо створення міжнародної платформи "Друзі деокупації Криму"

МЗС

протягом року

проведено консультації з основними партнерами з метою погодження концептуальних підходів до реалізації ініціативи;
розпочато проведення тематичних заходів у рамках платформи

посилення тиску на державу-агресора, спрямованого на початок процесу деокупації тимчасово окупованих Автономної Республіки Крим та м. Севастополя

531. Використання міжнародно-правових механізмів для захисту прав та інтересів України

забезпечено підготовку меморандуму, а також належного оформлення доказів відповідно до процесуальних вимог Міжнародного Суду ООН та Арбітражного трибуналу

МЗС
Мін'юст
інші центральні органи виконавчої влади

червень

завершено роботу з підготовки меморандуму України для подачі до Міжнародного Суду ООН щодо порушення Російською Федерацією Міжнародної конвенції про боротьбу з тероризмом та Міжнародної конвенції з ліквідації усіх форм расової дискримінації;
завершено роботу з підготовки меморандуму України для подачі до Арбітражного трибуналу щодо порушення Російською Федерацією Конвенції ООН з морського права

притягнення Російської Федерації до міжнародно-правової відповідальності за порушення норм і принципів міжнародного права, зокрема у контексті тимчасової окупації Автономної Республіки Крим та м. Севастополя та збройної агресії проти України

532. Забезпечення обговорення та прийняття у багатосторонньому форматі резолюцій, рішень і заяв на підтримку державного суверенітету і територіальної цілісності України, а також із засудженням російської агресії

використання всіх наявних механізмів ООН, Ради Європи, ОБСЄ та інших міжнародних організацій для консолідації міжнародної підтримки України у протидії російській агресії та захисту територіальної цілісності та суверенітету нашої держави; збереження українського питання на порядку денному міжнародних організацій

МЗС

протягом року

прийнято рішення, заяви, резолюції тощо міжнародних організацій на підтримку України у її боротьбі з російською агресією

збереження українського питання на порядку денному міжнародних організацій;
застосування всіх можливих механізмів міжнародних організацій для зміцнення міжнародної підтримки України, посилення тиску на Російську Федерацію з метою скорішого відновлення політико-дипломатичним шляхом територіальної цілісності України у межах її міжнародно визнаних кордонів;
посилення політико-дипломатичної ізоляції Російської Федерації та перешкоджання пропагандистській діяльності Російської Федерації у рамках міжнародних організацій

533. Збереження та розширення спеціальних економічних та секторальних санкцій та інших обмежувальних заходів щодо Російської Федерації до повного відновлення територіальної цілісності України

консолідація міжнародної політичної підтримки України у протидії російській агресії та посилення політико-дипломатичного та санкційного тиску на Російську Федерацію з метою деокупації Донбасу, започаткування міжнародних консультацій щодо деокупації Автономної Республіки Крим та м. Севастополя

МЗС
інші центральні органи виконавчої влади

протягом року

збережено/
розширено санкції та обмежувальні заходи проти Російської Федерації на двосторонньому рівні;
введено/
збережено/
розширено санкції та обмежувальні заходи проти Російської Федерації міжнародними організаціями/
об'єднаннями країн

консолідація міжнародної підтримки України на напрямі посилення тиску на Російську Федерацію для припинення гібридної агресії проти України та звільнення тимчасово окупованих територій

534. Надання дипломатичного сприяння процесу залучення іноземної допомоги для постраждалих внаслідок російської агресії громадян України, сприяння у наданні медичної та психологічної допомоги за кордоном пораненим вітчизняним військовослужбовцям

необхідність залучення іноземної допомоги для постраждалих внаслідок російської агресії громадян України

МЗС

протягом року

надано іноземними державами гуманітарної допомоги постраждалим внаслідок російської агресії громадян України;
прийнято на лікування та реабілітацію, у тому числі психологічну, поранених українських військовослужбовців

отримання гуманітарної допомоги постраждалими внаслідок російської агресії громадянами України;
надання медичної та психологічної допомоги пораненим українським військовослужбовцям

535. Надання дипломатичного сприяння діалогу та співробітництву України з НАТО

необхідність інтенсифікації співробітництва з Північноатлантичним Альянсом на тлі триваючої агресії Російської Федерації проти України;
надання сприяння інформаційній кампанії на підтримку необхідності вступу України до НАТО у рамках Концепції вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017 - 2020 роки, затвердженої Указом Президента України від 21 лютого 2017 р. N 43 (Указ N 43/2017)

МЗС
інші центральні органи виконавчої влади

грудень

розроблено річну національну програму співробітництва України з НАТО на 2019 рік;
проведено засідання Комісії Україна - НАТО на всіх рівнях;
залучено практичну допомогу НАТО для України в рамках комплексного пакета, прийнятого на Варшавському саміті НАТО

надання сприяння подальшому розвитку співробітництва України з НАТО на політико-дипломатичному рівні;
отримання практичної допомоги НАТО в рамках прийнятого пакета заходів, насамперед для підвищення обороноздатності держави

536. Імплементація Концепції вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017 - 2020 роки, затвердженої Указом Президента України від 21 лютого 2017 р. N 43 (Указ N 43/2017)

інформування громадськості щодо зовнішньополітичного курсу України та забезпечення його підтримки серед населення України

Держкомтелерадіо

щокварталу

підготовлено звіти за результатами виконання плану заходів щодо реалізації Концепції вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України у 2018 році

підвищення рівня поінформованості громадян з питань євроатлантичної інтеграції України

9. Вирішення проблемних питань на територіях, що зазнали негативного впливу внаслідок тимчасової окупації або збройного конфлікту, захист прав і свобод внутрішньо переміщених осіб

537. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо реєстрації місця проживання внутрішньо переміщених осіб"

створення умов для реалізації прав і свобод внутрішньо переміщених осіб та інших категорій населення, які зазнали негативного впливу від збройного конфлікту

МТОТ

вересень

подано до Верховної Ради України законопроект

забезпечення можливості включення внутрішньо переміщених осіб до реєстру територіальних громад з метою реалізації такими особами своїх прав без обмежень порівняно з іншими громадянами

538. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб"

необхідність забезпечення захисту та гарантій прав внутрішньо переміщених осіб та осіб, які проживають на тимчасово окупованій території

МТОТ

квітень

подано до Верховної Ради України законопроект

врегулювання питання щодо захисту прав та законних інтересів внутрішньо переміщених осіб та осіб, які проживають на тимчасово окупованій території, в населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення, шляхом звільнення таких осіб від сплати судового збору та примусового виконання судових рішень у відповідних категоріях справ, що їх стосуються, а також сприяння реалізації майнових прав осіб, що лишилися на тимчасово окупованій території України

539. Розроблення та подання до Кабінету Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впровадження довгострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на період до 2020 року"

забезпечення реалізації Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впровадження довгострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на період до 2020 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 р. N 909 (Розпорядження N 909-р)

МТОТ
Мінсоцполітики
інші центральні органи виконавчої влади

квітень

прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України

підвищення самодостатності та незалежності внутрішньо переміщених осіб з урахуванням інтересів приймаючих територіальних громад;
налагодження ефективної взаємодії внутрішньо переміщених осіб з приймаючими територіальними громадами, органами державної влади та органами місцевого самоврядування на засадах партнерства, наслідком якого є досягнення соціальної єдності

540. Надання підтримки органам місцевого самоврядування на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України

підтримка внутрішньо переміщених осіб - громадян України шляхом надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України

МТОТ
інші центральні органи виконавчої влади

протягом року

забезпечено житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб

забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб;
забезпечення житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб

541. Реалізація проектів з відновлення інфраструктури та сприяння в доставці гуманітарних вантажів на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження

реагування на проблеми, викликані переміщенням осіб та поверненням комбатантів, у Харківській, Миколаївській, Запорізькій, Дніпропетровській областях за кошти міжнародної технічної допомоги

МТОТ
Мінфін
Мінекономрозвитку
Мінрегіон
МЗС

протягом року

розпочато реалізацію 10 пілотних заходів та надано сприяння в доставці гуманітарної допомоги

забезпечення фінансування реалізації проектів, в тому числі за рахунок залучення коштів від міжнародних донорів та організацій, та надання гуманітарної допомоги громадянам України, які проживають на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження

542. Здійснення координаційної роботи з реалізації заходів із протимінної діяльності (невійськовий компонент) на територіях, що зазнали негативних наслідків у результаті збройного конфлікту на сході України, та інформування населення про вибухонебезпечні предмети

необхідність забезпечення безпеки життєдіяльності населення шляхом зменшення кількості вибухонебезпечних предметів на території Донецької та Луганської областей та проведення інформаційної кампанії серед її мешканців, навчаючи безпечній поведінці; виконання заходів Державної цільової програми відновлення та розбудови миру в східних регіонах України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 р. N 1071 (Постанова N 1071)

МТОТ
інші центральні органи виконавчої влади
Донецька та Луганська облдержадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)

протягом року

реалізовано пілотний проект міжнародної технічної допомоги від Уряду Швейцарської Конфедерації щодо здійснення координації програм з протимінної діяльності на місцевому рівні та розвитку місцевого потенціалу з планування, координації, управління протимінною діяльністю;
проведено інформаційну кампанію серед мешканців Донецької та Луганської областей

створення безпечних умов для населення на територіях, що зазнали негативних наслідків у результаті збройного конфлікту на сході України

543. Розширення можливостей та популяризація "Порталу економічного та соціального відновлення"

наповнення "Порталу економічного та соціального відновлення" інформацією про потреби, проекти та заходи, які реалізуються на територіях, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту, представниками центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та міжнародних партнерів, виконання заходів Державної цільової програми відновлення та розбудови миру в східних регіонах України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 р. N 1071 (Постанова N 1071)

МТОТ
інші центральні органи виконавчої влади
Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, Луганська та Харківська облдержадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)

протягом року

інтерактивно сформовано перелік проектів, спрямованих на вирішення проблемних питань у відновленні областей, що зазнали негативного впливу внаслідок тимчасової окупації або збройного конфлікту

забезпечення проведення ефективного моніторингу наслідків конфлікту, продуктивності відновлення та якості реалізації проектів

544. Здійснення заходів щодо захисту і забезпечення прав та інтересів осіб, позбавлених особистої свободи внаслідок дій незаконних збройних формувань та/або органів влади Російської Федерації на окремих територіях Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя, а також підтримки зазначених осіб та членів їх сімей

надання допомоги громадянам України, які через свою громадську або політичну діяльність зазнають утисків на тимчасово окупованій території та окремих територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та їх родинам

МТОТ
центральні та місцеві органи виконавчої влади
органи місцевого самоврядування (за згодою)

протягом року

надано допомогу особам, які звернулися за правовою підтримкою та реабілітацією

забезпечення конституційних прав і свобод громадян України

545. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України щодо затвердження плану заходів, спрямованих на реалізацію деяких засад державної внутрішньої політики щодо тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя

сприяння процесу деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя та її населення в єдиний конституційний простір України

МТОТ

квітень

прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України

сприяння в захисті прав і свобод громадян України, що проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, а також внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої території

546. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта щодо інформаційної реінтеграції Донбасу, Автономної Республіки Крим і м. Севастополя та публічної дипломатії кримських татар

інформаційна підтримка, інтеграція населення Донбасу та Автономної Республіки Крим;
формування однозначної позиції світової спільноти щодо припинення збройної агресії Російської Федерації на Донбасі та деокупації Автономної Республіки Крим

МІП

квітень

прийнято відповідний акт Кабінету Міністрів України

створення інструменту реалізації державної інформаційної політики щодо Донбасу, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя;
запровадження механізму координації дій між державою, організаціями громадянського суспільства та міжнародними партнерами

547. Відновлення системи телерадіомовлення для східних, південних областей України, у тому числі Автономної Республіки Крим та м. Севастополя

необхідність збільшення охоплення мовлення на території населених пунктів східних областей України, Херсонської області та Автономної Республіки Крим і м. Севастополя

МІП
МТОТ
Концерн радіомовлення, радіозв'язку та телебачення (за згодою)
Адміністрація Держспецзв'язку
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення (за згодою)

протягом року

виконано роботи із збільшення висоти телекомунікаційних опор на радіотелевізійній станції Широкий Луганської області (до 100 метрів) та радіотелевізійній станції Чаплинка Херсонської філії Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення (до 130 метрів);
затверджено акт введення в експлуатацію антенно-щоглової споруди (два акти)

збільшення в 1,5 раза охоплення території Луганської (м. Луганськ, смт Станиця Луганська та інші), півдня Херсонської областей (с. Приморське, с. Олексіївка та інші) і Автономної Республіки Крим (мм. Армянськ, Красноперекопськ та інші) та забезпечення доступу їх жителів до мовлення українських телерадіопрограм

548. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 "Жінки, мир, безпека" на період до 2020 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. N 113 (Розпорядження N 113-р)

приведення у відповідність із змінами, що відбуваються на центральному і місцевому рівнях в умовах децентралізації, національного механізму забезпечення гендерної рівності

Мінсоцполітики
МТОТ

червень

прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України

комплексне запровадження гендерного підходу та гендерної складової у секторі безпеки і оборони під час вирішення питання забезпечення миру;
попередження конфліктів, безпеки жінок і залучення їх до миротворчості

549. Проведення загальнонаціональних комунікаційних кампаній, присвячених темі Донбасу, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя

забезпечення регулярного висвітлення проблеми збройної агресії Російської Федерації на Донбасі, тимчасової окупації Автономної Республіки Крим і м. Севастополя та пов'язаних із цим питань;
соціологічне дослідження особливостей свідомості та ідентичності мешканців цих регіонів

МІП

протягом року

проведено не менше ніж п'ять комунікаційних кампаній, присвячених темі Донбасу та Автономної Республіки Крим і м. Севастополя

охоплено не менше ніж 75 відсотків цільової аудиторії з метою підвищення рівня поінформованості населення України та світової спільноти про проблему тимчасової окупації Автономної Республіки Крим і м. Севастополя та збройної агресії Російської Федерації на Донбасі, порушення прав людини;
зміцнення почуття спільності між мешканцями Донбасу, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя і мешканцями інших регіонів України

10. Формування та реалізація державної політики у сфері інформаційної безпеки та розбудова системи державних стратегічних комунікацій

550. Розвиток свободи слова та права на професійну діяльність журналістів

здійснення моніторингу фактів порушення свободи слова та права на професійну діяльність журналістів;
організація заходів із навчання і підвищення рівня обізнаності у сфері безпеки журналістів;
міжнародна співпраця у сфері свободи слова

МІП

протягом року

проведено постійний моніторинг та забезпечено оперативне реагування на повідомлення, оприлюднені на Платформі Ради Європи для захисту журналістики та безпеки журналістів

підвищення рівня свободи слова в Україні, сталий розвиток засобів масової інформації в Україні

551. Поширення суспільно важливої інформації, у тому числі в рамках проведення інформаційних кампаній та комунікаційної підтримки реформ Уряду

проведення загальнонаціональних інформаційних кампаній, комунікаційної підтримки реформ, поширення соціальної реклами, проведення кампаній з нагоди визначних державних подій

МІП
інші центральні органи виконавчої влади

протягом року

проведено не менш як 12 комунікаційних кампаній

охоплення не менше ніж 75 відсотків цільової аудиторії; підвищення рівня розуміння та підтримки населенням діяльності Кабінету Міністрів України, підтримки реформ;
розвиток громадянського суспільства

552. Розроблення концепції інтегрованої системи оцінки інформаційних загроз та оперативного реагування на них

розвиток спроможностей держави ідентифікувати та протидіяти інформаційним загрозам

МІП

жовтень

розроблено та затверджено концепцію інтегрованої системи оцінки інформаційних загроз та оперативного реагування на них

підвищення рівня інформаційної безпеки; організація системної протидії інформаційним загрозам

553. Формування спроможностей у сфері стратегічних комунікацій

організаційне та методичне сприяння в імплементації і розвитку стратегічних комунікацій, у тому числі кризових комунікацій

МІП

протягом року

проведено аудит кризових комунікацій, розроблено та затверджено відповідні рекомендації;
розроблено та затверджено рекомендації щодо ведення комунікативної роботи органами виконавчої влади

підвищення якості комунікації органів виконавчої влади із суспільством, вдосконалення механізмів міжвідомчих комунікацій

554. Формування спроможностей у сфері медіа-моніторингу та аналітики

здійснення моніторингу відкритих джерел інформації для потреб органів державної влади; вдосконалення наявних та формування нових моніторингових спроможностей;
міжнародна співпраця у сфері інформаційної безпеки та стратегічних комунікацій

МІП

червень

затверджено стандарти та методики проведення моніторингу

підвищення якості моніторингу, що здійснюється органами державної влади

555. Реалізація Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018 - 2021 роки, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. N 779 (Розпорядження N 779-р)

утвердження в українському суспільстві свідомої підтримки членства України в ЄС, інтеграції в європейський економічний, культурний та політичний простір та здійснення процесу внутрішніх реформ

Держкомтелерадіо

протягом року

проведено загальнодержавні інформаційно-роз'яснювальні кампанії та комунікаційні заходи серед населення з питань інтеграції в європейський економічний, культурний і політичний простір та здійснення процесу внутрішніх реформ в Україні

підвищення рівня свідомої підтримки населенням України процесів європейської інтеграції

щокварталу

підготовлено звіти за результатами виконання плану заходів на 2018 рік з реалізації Стратегії

листопад

прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України щодо затвердження плану заходів на 2019 рік з реалізації Стратегії

556. Проведення моніторингу процесу реформування друкованих засобів масової інформації та редакцій

виявлення проблемних питань в процесі реформування друкованих засобів масової інформації та розроблення заходів щодо їх вирішення

Держкомтелерадіо

протягом року

підготовлено та оприлюднено на офіційному веб-сайті Держкомтелерадіо звіти за результатами моніторингу (кожного півріччя)

забезпечення функціонування, збереження назви, цільового призначення, мови видання і тематичної спрямованості реформованих друкованих засобів масової інформації

557. Недопущення на український ринок іноземної видавничої продукції антиукраїнського змісту

захист інформаційного простору України від розповсюдження видавничої продукції антиукраїнського змісту

Держкомтелерадіо

протягом року

100 відсотків іноземної видавничої продукції антиукраїнського змісту не допущено до розповсюдження на території України шляхом надання відмов у видачі дозволів на її ввезення

відсутність на вітчизняному книжковому ринку іноземної видавничої продукції антиукраїнського змісту

558. Проведення моніторингу щодо висвітлення телерадіомовниками, загальнонаціональними інформаційними агенціями та електронними засобами масової інформації ситуації на Донбасі та в Автономній Республіці Крим і м. Севастополі

перелік тем дослідження включає ситуацію в окупованій Автономній Республіці Крим і м. Севастополі та в зоні проведення антитерористичної операції, тему героїзації військових, які беруть участь в антитерористичній операції, ветеранів антитерористичної операції, волонтерів, політичних в'язнів, полонених

МІП
Національна рада з питань телебачення та радіомовлення (за згодою)

протягом року

підготовлено щоквартальний звіт за підсумками моніторингу

сприяння збільшенню частки висвітлення ситуації в окупованій Автономній Республіці Крим та м. Севастополі і в зоні проведення антитерористичної операції

11. Просування інтересів України у світі

559. Підтримка медійних проектів системи іномовлення України

підвищення якості діяльності системи іномовлення України

МІП

протягом року

збільшено потенційну аудиторію телеканалу іномовлення України UA|TV на 30 відсотків, зокрема в країнах Західної та Південної Європи;
відкрито до чотирьох нових корпунктів, започатковано дві нові мовні версії Українського національного інформаційного агентства "Укрінформ"

розвиток та збільшення аудиторії телеканалу іномовлення України UA|TV та Українського національного інформаційного агентства "Укрінформ"

560. Розроблення стандартів просування України в різних країнах світу

проведення комплексних якісних та кількісних досліджень щодо принципів та стандартів просування України в світі в рамках роботи Комісії з питань просування інтересів України в світі

МІП
МЗС

протягом року

розроблено не менше п'яти стандартів просування України в розрізі різних соціальних сфер та видів діяльності

визначення інструментарію найбільш ефективного просування інтересів України у світі, що забезпечить зростання присутності українського наративу на міжнародному рівні

561. Проведення комплексних кампаній популяризації України

розроблення та поширення продукції та контенту, що забезпечать популяризацію України за напрямами, що будуть визначені залежно від заданих тематик, регіонів та цільових аудиторій;
поширення інформації про здобутки України серед професійних кіл на світовому рівні

МІП

протягом року

розміщено та поширено тематичну продукцію, в тому числі друковану продукцію, відеоматеріали, матеріали для Інтернету;
підвищено рівень присутності України на міжнародних заходах та інформаційних майданчиках, у міжнародному, академічному, культурному, громадському середовищі

популяризація потенціалу України, у тому числі інтелектуального та інвестиційного, у найбільш доступний для аудиторії спосіб

562. Проведення цільових інформаційних кампаній за кордоном у контексті реалізації пріоритетів зовнішньої політики України

необхідність просування позитивного іміджу України за кордоном

МІП
МЗС

протягом року

проведено за кордоном інформаційні кампанії

забезпечення постійної присутності комплексної та об'єктивної інформації про Україну у світовому інформаційному просторі

563. Інтенсифікація діалогу та підтримка інтересів української діаспори в світі

удосконалення відносин, пов'язаних із зміцненням зв'язків українців, які проживають за межами України, з батьківщиною, сприяння розвитку національної свідомості, задоволенню їх національно-культурних і мовних потреб

МЗС

протягом року

проведено понад 450 заходів щодо сприяння задоволенню національно-культурних і мовних потреб закордонних українців в країнах їхнього проживання;
оптимізовано процедуру оформлення посвідчення закордонного українця

розвиток та поглиблення співпраці із закордонними українцями, що сприятиме розвитку їх національної свідомості, створюватиме дієву платформу для реалізації важливих для України рішень в країнах їх проживання

564. Проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи з метою забезпечення розширення переліку держав, які законодавчо визнали Голодомор в Україні 1932 - 1933 років геноцидом українського народу

забезпечення реалізації Закону України "Про Голодомор 1932 - 1933 років в Україні", постанови Верховної Ради України від 7 грудня 2016 р. N 1777-VIII "Про Звернення Верховної Ради України до держав - партнерів України щодо визнання Голодомору 1932 - 1933 років в Україні злочином геноциду Українського народу" (Звернення N 1777-VIII), Указу Президента України від 26 листопада 2016 р. N 523 "Про заходи у зв'язку з 85-ми роковинами Голодомору 1932 - 1933 років в Україні - геноциду Українського народу" (Указ N 523/2016)

МЗС

протягом року

реалізовано інформаційні кампанії, проведено заходи за кордоном з вшанування жертв Голодомору;
Голодомор визнано геноцидом українського народу або засуджено державами та/або адміністративними суб'єктами

підвищення рівня поінформованості міжнародної спільноти про Голодомор, проведення відповідних інформаційних заходів;
збільшення кількості держав, які визнали Голодомор геноцидом українського народу або засудили його

12. Створення ефективної системи захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та пожеж

565. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо врегулювання державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки

зниження регуляторного впливу держави і тиску на підприємництво шляхом зменшення заходів державного нагляду (контролю)

МВС
ДСНС

серпень

подано до Верховної Ради України законопроект

запровадження альтернативних механізмів забезпечення належного рівня техногенної і пожежної безпеки у державі та зменшення регуляторного впливу органів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки до суб'єктів господарювання із середнім і незначним ступенями ризику

566. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо покладення на органи місцевого самоврядування відповідальності за організацію та забезпечення пожежної безпеки населених пунктів і територій

законодавче унормування покладення на органи місцевого самоврядування відповідальності за організацію та забезпечення пожежної безпеки населених пунктів і територій в умовах реформування місцевого самоврядування в Україні

МВС
ДСНС

червень

подано до Верховної Ради України законопроект

забезпечення органами місцевого самоврядування пожежної безпеки на відповідних територіях

567. Забезпечення подальшого нарощування матеріально-технічної бази пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС та їх технічне переоснащення сучасною технікою, аварійно-рятувальними засобами і спеціальним обладнанням

підвищення технічної готовності підпорядкованих підрозділів до дій за призначенням

ДСНС

протягом року

покращено матеріально-технічну базу пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС

підвищення оперативності та ефективності реагування пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС у разі виникнення надзвичайних ситуацій та подій

13. Автоматизація процесів, пов'язаних з реалізацією державної політики у сфері міграції

568. Забезпечення підключення центрів надання адміністративних послуг до Єдиного державного демографічного реєстру

розширення системи надання адміністративних послуг населенню

ДМС
Адміністрація Держспецзв'язку

протягом року

підключено до Єдиного державного демографічного реєстру центри надання адміністративних послуг, які забезпечені необхідним обладнанням та захищеними каналами зв'язку і подали заявки на підключення до державних реєстрів

розширення для суб'єктів звернення географії (кількості) місць доступу до адміністративних послуг ДМС та задоволення попиту населення в адміністративних послугах ДМС

569. Введення в промислову експлуатацію Єдиного державного демографічного реєстру

створення механізму приведення інформації про особу, що міститься у наявних державних та єдиних реєстрах, інших інформаційних базах, що перебувають у власності держави або підприємств, установ та організацій, та використовуються з метою проведення ідентифікації осіб, у відповідність з єдиним ідентифікатором - унікальним номером запису в Єдиному державному демографічному реєстрі

ДМС
Адміністрація Держспецзв'язку

грудень

видано наказ ДМС про введення в промислову експлуатацію Єдиного державного демографічного реєстру

функціонування Єдиного державного демографічного реєстру, зокрема зберігання, захист, обробка, використання і поширення інформації про документи, що оформлюються із застосуванням засобів цього реєстру

570. Створення комплексної системи захисту інформації в Єдиній інформаційно-аналітичній системі управління міграційними процесами

забезпечення виконання вимог Закону України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" щодо створення розпорядником системи умов обробки державних інформаційних ресурсів або інформації з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом, в Єдиній інформаційно-аналітичній системі управління міграційними процесами із застосуванням комплексної системи захисту інформації з підтвердженою відповідністю

ДМС
Адміністрація Держспецзв'язку

жовтень

видано наказ ДМС про введення в промислову експлуатацію комплексної системи захисту інформації в Єдиній інформаційно-аналітичній системі управління міграційними процесами

забезпечення належного рівня захисту персональних даних про особу, накопичених під час обробки інформації у сфері міграції

571. Створення комплексної системи захисту інформації в Національній системі біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства

забезпечення виконання вимог Закону України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" щодо створення розпорядником системи умов обробки державних інформаційних ресурсів або інформації з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом, в Національній системі біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства із застосуванням комплексної системи захисту інформації з підтвердженою відповідністю

ДМС
Адміністрація Держспецзв'язку

жовтень

видано наказ ДМС про введення в промислову експлуатацію комплексної системи захисту інформації в Національній системі біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства

забезпечення належного рівня захисту біометричних даних про особу

14. Забезпечення безпеки дорожнього руху

572. Забезпечення безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах міжнародного та національного значення загальною протяжністю до 5,5 тис. кілометрів силами дорожньої патрульної поліції

необхідність підвищення рівня виявлення та припинення фактів порушення безпеки дорожнього руху,
причин і умов, що сприяють їх вчиненню, а також протиправних посягань на власність учасників дорожнього руху

Національна поліція

грудень

розширено мережу обслуговування підрозділами дорожньої поліції автомобільних доріг міжнародного та національного значення загальною протяжністю до 5,5 тис. кілометрів завдяки додатковому залученню до цілодобового позмінного патрулювання 42 автопатрулів та несенню служби на 12 дорожніх станціях патрульної поліції;
проведено інформаційно-роз'яснювальні заходи серед населення, спрямовані на необхідність дотримання правил дорожнього руху

забезпечення безпеки дорожнього руху та його регулювання;
підвищення рівня виявлення та припинення фактів порушення безпеки дорожнього руху, причин і умов, що сприяють їх вчиненню, а також протиправних посягань на власність учасників дорожнього руху

573. Розроблення та затвердження технічних вимог до системи фіксації правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі

запровадження системи фіксації правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі

МВС
Національна поліція
Адміністрація Держспецзв'язку

вересень

видано наказ МВС

покращення стану безпеки дорожнього руху та транспортної дисципліни його учасників, зниження рівня аварійності на вулично-дорожній мережі держави, зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод і тяжкості їх наслідків;
забезпечення реалізації принципу невідворотності покарання за вчинені правопорушення

574. Розроблення та затвердження технічних вимог до технічних засобів та процедур взаємного обміну інформацією між Національною поліцією, МВС, Держприкордонслужбою, національним оператором поштового зв'язку в процесі функціонування системи фіксації правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі

запровадження системи фіксації правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі

МВС
Мінінфраструктури
Національна поліція
Адміністрація Держприкордонслужби
Адміністрація Держспецзв'язку
державне підприємство "Укрпошта" (за згодою)

вересень

видано відповідний наказ

покращення стану безпеки дорожнього руху та транспортної дисципліни його учасників, зниження рівня аварійності на вулично-дорожній мережі держави, зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод і тяжкості їх наслідків;
забезпечення реалізації принципу невідворотності покарання за вчинені правопорушення

15. Створення Національної телекомунікаційної мережі, забезпечення кіберзахисту

575. Розгортання та забезпечення підключення двох головних (центральних) вузлів Національної телекомунікаційної мережі

виконання положень Стратегічного оборонного бюлетеня України та Державної цільової програми розвитку систем спеціального зв'язку, забезпечення захисту інформації і протидії технічним розвідкам на 2016 - 2021 роки

Адміністрація Держспецзв'язку
за участю інших державних органів

червень

затверджено акт приймання (введення в експлуатацію) головного (центрального) вузла (два акти)

забезпечення розгортання двох головних (центральних) вузлів Національної телекомунікаційної мережі для створення єдиної транспортної телекомунікаційної платформи

576. Розгортання та забезпечення підключення 29 транспортних вузлів Національної телекомунікаційної мережі у державних органах

виконання положень Стратегічного оборонного бюлетеня України та Державної цільової програми розвитку систем спеціального зв'язку, забезпечення захисту інформації і протидії технічним розвідкам на 2016 - 2021 роки

Адміністрація Держспецзв'язку
за участю інших державних органів

грудень

затверджено акт приймання (введення в експлуатацію) транспортного вузла (29 актів)

завершення робіт першої черги будівництва Національної телекомунікаційної мережі

577. Проектування другої черги Національної телекомунікаційної мережі

виконання положень Стратегічного оборонного бюлетеня України та Державної цільової програми розвитку систем спеціального зв'язку, забезпечення захисту інформації і протидії технічним розвідкам на 2016 - 2021 роки

Адміністрація Держспецзв'язку

грудень

затверджено проектну документацію на другу чергу Національної телекомунікаційної мережі (один комплект)

реалізація другої черги Національної телекомунікаційної мережі

578. Впровадження пілотного проекту із збереження резервних копій державних електронних інформаційних ресурсів

виконання положень Стратегії кібербезпеки України, Указу Президента України від 30 серпня 2017 р. N 254 (Указ N 254/2017) та Закону України "Про основні засади забезпечення кібербезпеки України" (Закон N 2163-VIII)

Адміністрація Держспецзв'язку
за участю інших державних органів

листопад

видано акт завершення дослідної експлуатації пілотного проекту із збереження резервних копій державних електронних інформаційних ресурсів

забезпечення збереження резервних копій державних електронних інформаційних ресурсів у випадках технічних збоїв та кібератак

579. Впровадження організаційно-технічної моделі кіберзахисту (I етап)

виконання положень Стратегії кібербезпеки України та Закону України "Про основні засади забезпечення кібербезпеки України" (Закон N 2163-VIII)

Адміністрація Держспецзв'язку

грудень

видано акт розгортання Центру реагування на кіберінциденти

розгортання центрального сегмента складової системи виявлення вразливостей і реагування на кіберінциденти та кібератаки щодо об'єктів кіберзахисту

580. Проектування першої черги Системи оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами України

виконання положень Указів Президента України від 24 вересня 2014 р. N 744 (Указ N 744/2014) та від 30 серпня 2017 р. N 254 (Указ N 254/2017)

Адміністрація Держспецзв'язку

грудень

затверджено проектну документацію на першу чергу Системи оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами України

створення передумов для побудови першої черги Системи оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами України (будівництво Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій України)

581. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку формування переліку об'єктів критичної інформаційної інфраструктури держави"

реалізація Закону України "Про основні засади забезпечення кібербезпеки України" (Закон N 2163-VIII)

Адміністрація Держспецзв'язку

липень

прийнято постанову Кабінету Міністрів України

створення процедури формування переліку об'єктів критичної інформаційної інфраструктури держави

582. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку формування та забезпечення функціонування державного реєстру об'єктів критичної інформаційної інфраструктури держави"

реалізація Закону України "Про основні засади забезпечення кібербезпеки України" (Закон N 2163-VIII)

Адміністрація Держспецзв'язку

липень

прийнято постанову Кабінету Міністрів України

створення процедури формування та функціонування державного реєстру об'єктів критичної інформаційної інфраструктури держави

583. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку функціонування Національної телекомунікаційної мережі"

реалізація Закону України "Про основні засади забезпечення кібербезпеки України" (Закон N 2163-VIII)

Адміністрація Держспецзв'язку

липень

прийнято постанову Кабінету Міністрів України

створення правових основ функціонування Національної телекомунікаційної мережі
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали