Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження плану пріоритетних дій Уряду на 2019 рік

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 18 грудня 2018 р. N 1106-р

Київ

Про затвердження плану пріоритетних дій Уряду на 2019 рік

1. Затвердити план пріоритетних дій Уряду на 2019 рік (далі - план дій), що додається.

2. Державному агентству з питань електронного урядування разом із Секретаріатом Кабінету Міністрів України забезпечити у двотижневий строк внесення завдань, визначених планом дій, до електронної системи моніторингу і контролю його виконання.

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади забезпечити:

у місячний строк розроблення деталізованих заходів, якими передбачатиметься поетапне виконання завдань, визначених планом дій, та внесення їх до електронної системи моніторингу і контролю його виконання;

погодження протягом 10 днів проектів актів, розроблених на виконання плану дій;

супроводження у Верховній Раді України законопроектів, спрямованих на виконання середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2017 р. N 275 (План N 275-р), згідно з переліком, що додається;

подання щокварталу до 1 числа наступного місяця Секретаріатові Кабінету Міністрів України інформації про основні досягнення у відповідній сфері із зазначенням кількісних та якісних показників з метою подальшої підготовки щоквартальних звітів Кабінету Міністрів України.

4. Секретаріатові Кабінету Міністрів України:

забезпечити проведення моніторингу виконання плану дій та інформувати щомісяця до 10 числа Кабінет Міністрів України про стан його виконання;

забезпечити підготовку з урахуванням відомостей електронної системи моніторингу і контролю виконання плану дій та подання щомісяця до 1 числа Кабінетові Міністрів України індикативного плану розгляду питань на засіданнях Кабінету Міністрів України протягом наступних двох місяців.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 80

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 18 грудня 2018 р. N 1106-р

ПЛАН
пріоритетних дій Уряду на 2019 рік

Кроки

Обґрунтування

Відповідальні за виконання

Строк

Індикатор виконання

Очікувані результати

I. ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ

1. Спрощення адміністрування податків

1. Імплементація до національного податкового законодавства Директиви Ради 2006/112/ЄС від 28 листопада 2006 р. про спільну систему податку на додану вартість

виконання зобов'язань в рамках Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі - Угода про асоціацію);
імплементація положень Річної національної програми під егідою Комісії Україна - НАТО

Мінфін
ДФС

липень

подано до Верховної Ради України законопроект, підготовлений за результатами оцінки Європейською комісією відповідності українського податкового законодавства положенням Директиви Ради 2006/112/ЄС

приведення норм національного законодавства у відповідність із законодавством ЄС, а саме положень щодо визначення платників податків, бази оподаткування, місця поставки товарів/послуг, виникнення податкового зобов'язання, ставок, звільнень (крім тих, що діють всередині ЄС), податкового кредиту, обов'язків платників податку, звітності

2. Супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про ратифікацію Багатосторонньої конвенції про виконання заходів, які стосуються угод про оподаткування, з метою протидії розмиванню бази оподаткування та виведенню прибутку з-під оподаткування"

необхідність запровадження мінімального стандарту Плану дій BEPS, а саме кроків 6 та 14

Мінфін
ДФС

до прийняття відповідного Закону України

прийнято Закон України

приведення діючих міжнародних договорів України про уникнення подвійного оподаткування у відповідність із Модельною податковою конвенцією ОЕСР

3. Запровадження рекомендацій Організації економічного співробітництва та розвитку щодо протидії зменшенню податкової бази та переміщенню прибутків за кордон

виконання зобов'язань, взятих на себе Україною щодо імплементації Плану дій BEPS;
імплементація положень Річної національної програми під егідою Комісії Україна - НАТО

Мінфін
ДФС
Мінекономрозвитку
Національний банк (за згодою)

до прийняття відповідного Закону України

прийнято Закон України щодо імплементації Плану протидії розмиванню бази оподаткування та виведення прибутку з-під оподаткування

протидія розмиванню бази оподаткування та виведенню прибутку з-під оподаткування,
боротьба з агресивним податковим плануванням,
удосконалення узгодженості міжнародних податкових правил,
забезпечення більш прозорого податкового середовища

4. Підвищення ефективності обміну фінансовою інформацією між Україною та іншими країнами світу

вдосконалення механізмів боротьби з ухиленням від сплати податків

Мінфін
ДФС
Національний банк (за згодою)
НКЦПФР (за згодою)

протягом року

забезпечено приєднання України до Багатосторонньої угоди про співробітництво компетентних органів з питань автоматичного обміну інформацією

запровадження механізму автоматичного обміну інформацією між Україною та іншими країнами світу

5. Проведення переговорів щодо укладення міжнародного договору України про уникнення подвійного оподаткування з Чорногорією, внесення змін до міжнародного договору України про уникнення подвійного оподаткування з Об'єднаними Арабськими Еміратами

зменшення податкових перешкод для іноземних інвестицій та запобігання ухиленню від сплати податків на доходи і капітал

Мінфін
ДФС

протягом року

проведено переговори з Чорногорією, Об'єднаними Арабськими Еміратами

покращення інвестиційного клімату, стимулювання міжнародної торгівлі;
приведення положення діючих угод у відповідність з Модельною податковою конвенцією OECP

6. Запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

спрощення адміністрування шляхом запровадження системи сплати з єдиного рахунку платника податків грошових зобов'язань та / або податкового боргу з податків і зборів, єдиного внеску

Мінфін
ДФС
Казначейство
Національний банк (за згодою)

у шестимісячний строк після прийняття Законів України "Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (реєстраційний номер 7034) та "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (реєстраційний номер 7035)

відкрито єдині рахунки для платників податків, надано можливість платникам податків управляти своїми коштами в режимі реального часу через особистий електронний кабінет

спрощення процесу сплати податків і зборів, єдиного внеску,
зменшення кількості помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань платниками,
підвищення рівня відкритості, прозорості та довіри платників податків до контролюючих органів

7. Затвердження концептуальних напрямів реформування системи органів, що реалізують державну податкову та митну політику, і плану заходів з їх реалізації

прийняття програмного документа з метою чіткої регламентації здійснення заходів з реалізації реформи системи органів, що реалізують державну податкову та митну політику

Мінфін
ДФС

квітень

прийнято відповідні акти Кабінету Міністрів України

підвищення інституційної спроможності органів, що реалізують державну податкову та митну політику

8. Реалізація інноваційних технологічних рішень для реєстрації розрахункових операцій

спрощення реєстрації розрахункових операцій

Мінфін
ДФС
Національний банк (за згодою)

грудень

на офіційному веб-сайті Мінфіну оприлюднено перелік доступних новітніх моделей програмних та/або програмно-технічних комплексів, призначених для реєстрації розрахункових операцій

запровадження інноваційної системи реєстрації та обліку розрахункових операцій, демонополізація ринку реєстраторів розрахункових операцій, спрощення умов їх введення в експлуатацію та використання, зменшення витрат підприємців на їх придбання та обслуговування

9. Здійснення заходів щодо впровадження електронних податкових перевірок (е-аудит) із застосуванням відповідного програмного забезпечення

уникнення проведення необґрунтованих податкових перевірок, зменшення тиску на бізнес, мінімізація впливу людського фактору під час податкової перевірки

Мінфін
ДФС
Адміністрація Держспецзв'язку

грудень

розроблено та впроваджено інформаційну систему "Електронний доперевірочний аналіз"

удосконалення ризик-орієнтованої системи податкового контролю, зменшення витрат робочого часу для проведення податкової перевірки, підвищення її ефективності

2. Реформа митниці як інструмент покращення інвестиційного середовища

10. Імплементація до національного законодавства положень Конвенції про процедуру спільного транзиту і Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами та впровадження в повному обсязі їх положень

виконання Угоди про асоціацію

Мінфін
ДФС

лютий

подано до Верховної Ради України законопроект щодо режиму спільного транзиту

забезпечення використання в Україні європейських транзитних правил,
спрощення митних формальностей у торгівлі товарами
 

у шестимісячний строк з дня опублікування відповідного Закону

прийнято постанову Кабінету Міністрів України;
видано накази Мінфіну

11. Підготовка підзаконних актів, необхідних для впровадження в повному обсязі інституту авторизованого економічного оператора

запровадження інституту авторизованого економічного оператора відповідно до світових стандартів дасть можливість добросовісним українським підприємствам користуватися системою спеціальних спрощень митних формальностей

Мінфін
ДФС

у тримісячний строк з дня опублікування Законів України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування операцій із ввезення на митну територію України товарів уповноваженими економічними операторами" (реєстраційний номер 4776) і "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо деяких питань виконання Глави 5 Розділу IV Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони" (реєстраційний номер 7473)

прийнято постанови Кабінету Міністрів України;
видано накази Мінфіну

інтеграція українського бізнесу в світову систему безпечних ланцюгів постачання, скорочення витрат часу та коштів на ведення зовнішньоекономічної діяльності шляхом прискорення руху товарів між продавцями та покупцями

12. Розвиток системи управління ризиками у сфері митного контролю та модернізація автоматизованої системи митниці

впровадження системи автоматизованого розподілу суб'єктів господарювання залежно від характеристик таких суб'єктів та історії їх діяльності

Мінфін
ДФС

червень

видано наказ Мінфіну щодо внесення змін до Порядку здійснення аналізу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками для визначення форм та обсягів митного контролю (Порядок N 684)

сприяння подальшій автоматизації митних процедур, запровадження ефективної системи моніторингу та контролю на митниці

13. Використання сучасного обладнання для огляду без розкриття вантажу

підвищення ефективності митного контролю під час переміщення товарів через митний кордон України

ДФС
Мінфін

протягом року

встановлено скануючі системи не менше ніж у семи пунктах пропуску через державний кордон України

виявлення порушень митного законодавства під час ввезення товарів на митну територію України

14. Впровадження веб-порталу "Єдине вікно для міжнародної торгівлі"

продовження оптимізації митних процедур, розширення можливостей спілкування ділових кіл з державними органами із використанням електронних засобів комунікації

Мінфін
ДФС
інші центральні органи виконавчої влади

протягом року

здійснення митного оформлення товарів із використанням веб-порталу "Єдине вікно для міжнародної торгівлі"

оптимізація здійснення контрольних процедур під час митного оформлення товарів,
скорочення витрат часу під час здійснення імпортно-експортних процедур

3. Реформування та розвиток фінансового сектору

15. Імплементація до національного податкового законодавства положень щодо оподаткування інвестиційного золота відповідно до Директиви Ради 2006/112/ЄС від 28 листопада 2006 р. про спільну систему податку на додану вартість

виконання Угоди про асоціацію

Мінфін
ДФС
Мінекономрозвитку
Національний банк (за згодою)

жовтень

узгоджено з експертами ЄС висновок про доцільність внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування інвестиційного золота

забезпечення відповідності порядку оподаткування податком на додану вартість операцій з інвестиційним золотом вимогам ЄС

16. Супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (реєстраційний номер 9417)

підвищення ефективності системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму

Мінфін
Національний банк (за згодою)
Нацкомфінпослуг (за згодою)
НКЦПФР (за згодою)
Мін'юст
Мінекономрозвитку
Держфінмоніторинг

до прийняття відповідного Закону України

прийнято відповідний Закон України

поступове впровадження ризик-орієнтованого підходу;
спрощення структури звітності для суб'єктів первинного фінансового моніторингу;
удосконалення процедури визначення кінцевих бенефіціарних власників компаній;
впровадження адекватних заходів впливу за порушення антилегалізаційного законодавства

17. Реалізація Оновлених засад стратегічного реформування державного банківського сектору

забезпечення покращення показників діяльності банків державного сектору економіки та їх інвестиційної привабливості

Мінфін
Національний банк (за згодою)
банки державного сектору економіки (АТ "Ощадбанк", АТ "Укрексімбанк", АБ "Укргазбанк", АТ КБ "Приватбанк")
(за згодою)

травень

створено механізм управління непрацюючими кредитами у банках державного сектору економіки

підвищення конкурентоспроможності та ефективності діяльності банків державного сектору економіки

18. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження вимог до суб'єктів господарювання щодо приймання електронних платіжних засобів в оплату за продані ними товари (надані послуги)"

необхідність розвитку інфраструктури фінансового сектору, зокрема щодо здійснення безготівкових розрахунків із використанням електронних платіжних засобів та альтернативних методів і способів розрахунків

Мінекономрозвитку
Національний банк (за згодою)

березень

прийнято постанову Кабінету Міністрів України

створення умов для розвитку роздрібних безготівкових платежів із використанням електронних платіжних засобів

19. Удосконалення механізмів пруденційного нагляду регуляторами за учасниками фінансового ринку шляхом підвищення ефективності та оперативності збору та аналізу даних

підвищення оперативності обміну інформацією, збільшення обсягу та поліпшення якості інформації, необхідної органам, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, для здійснення функції нагляду,
забезпечення належної ідентифікації кінцевих бенефіціарних власників та пов'язаних з банками осіб

Національний банк (за згодою)
НКЦПФР (за згодою)
Нацкомфінпослуг (за згодою)
Мін'юст
Мінфін
Адміністрація Держспецзв'язку

протягом року

сформовано міжвідомчу робочу групу для налагодження процесу обміну інформацією

підвищення ефективності нагляду за дотриманням вимог законодавства органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг,
оперативне виявлення порушень та реагування на факти порушень законодавства (в тому числі щодо ідентифікації кінцевих бенефіціарних власників та розкриття структури власності),
оптимізація процесу обміну інформацією між державними органами та суб'єктами, щодо яких здійснюється державне регулювання

грудень

розроблено проекти змін до актів законодавства щодо надання органам, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, доступу до державних реєстрів для цілей нагляду, а саме: Державного реєстру актів цивільного стану громадян, Єдиного реєстру довіреностей, Державного реєстру обтяжень рухомого майна, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

20. Забезпечення розвитку ринку FinTech в Україні

створення правових умов для забезпечення розвитку FinTech компаній в Україні

Національний банк (за згодою)
Мінекономрозвитку
Нацкомфінпослуг (за згодою)
НКЦПФР (за згодою)

протягом року

сформовано міжвідомчу робочу групу для напрацювання єдиного підходу до регулювання FinTech

удосконалення порядку роботи FinTech компаній, забезпечення розвитку конкуренції між ними, створення сприятливих умов для залучення іноземних інвестицій в Україну, в тому числі FinTech компаній

травень

розроблено та схвалено Концепцію проекту Закону України щодо імплементації Директиви 2015/2366/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 25 листопада 2015 р. про платіжні послуги на внутрішньому ринку

21. Підвищення ефективності системи захисту прав споживачів фінансових послуг, зокрема:
супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення захисту прав споживачів фінансових послуг" (
реєстраційний номер 2456-д)
розроблення нормативно-правових актів, які встановлюють до банків додаткові вимоги з питань захисту прав споживачів

розроблення та удосконалення нормативно-правової бази щодо регулювання та нагляду з питань захисту прав споживачів з питань фінансових послуг; створення механізму позасудового вирішення питання захисту прав споживачів фінансових послуг;
захисту прав споживачів під час укладення договору споживчого кредитування;
імплементація
Директиви Ради 93/13/ЄЕС від 5 квітня 1993 р. про несправедливі умови у споживчому договорі,
Директиви 2006/114/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 12 грудня 2006 р. про введення в оману та порівняльну рекламу, Директиви 2009/22/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 квітня 2009 р. про судові заборони щодо захисту інтересів споживачів, Директиви 2002/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 вересня 2002 р. про дистанційний маркетинг споживчих фінансових послуг

Національний банк (за згодою)
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (за згодою)
НКЦПФР (за згодою)
Нацкомфінпослуг (за згодою)

до прийняття відповідного Закону України

прийнято Закон України

підвищення ефективності захисту прав споживачів фінансових послуг та інвесторів, підвищення довіри населення до ринку фінансових послуг, стандартизація та контроль якості надання фінансових послуг; впровадження процесу нагляду дотримання банками законодавства щодо захисту прав споживачів та застосування заходів впливу за порушення вимог законодавства

жовтень

прийнято відповідні нормативно-правові акти

22. Здійснення заходів щодо запровадження нових фінансових інструментів та удосконалення захисту прав власників корпоративних облігацій, а саме:
супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів" (
реєстраційний номер 9035)

законодавче врегулювання існування нових та удосконалення наявних фінансових інструментів відповідно до актів ЄС, зокрема: Директиви 2014/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 15 травня 2014 р. про ринки фінансових інструментів; Регламенту (ЄС) N 600/2014 Європейського Парламенту та Ради від 15 травня 2014 р. про ринки фінансових інструментів; Регламенту (ЄС) N 648/2012 Європейського Парламенту та Ради від 4 липня 2014 р. про ринок позабіржових деривативів, центральних контрагентів і торгових репозиторіїв;
імплементація положень Річної національної програми під егідою Комісії Україна - НАТО

НКЦПФР (за згодою)

до прийняття відповідного Закону України

прийнято Закон України

спрощення умов для залучення інвестицій, запровадження нових фінансових інструментів

23. Формування пропозицій щодо створення механізму сек'юритизації активів

формування довгострокових інвестиційних джерел фінансування реального сектору економіки

НКЦПФР (за згодою)
Мінфін
Мінекономрозвитку
Мін'юст
Національний банк (за згодою)
Нацкомфінпослуг (за згодою)

протягом року

проведено експертні консультації;
сформовано пропозиції щодо створення сек'юритизації фінансових та інших активів, які схвалено рішенням НКЦПФР

створення передумов для впровадження механізму сек'юритизації фінансових та інших активів, вдосконалення механізму сек'юритизації іпотечних активів

24. Забезпечення розвитку агрострахування

створення умов для розвитку високоефективного, конкурентоспроможного аграрного сектору

Нацкомфінпослуг (за згодою)
Мінагрополітики

вересень

прийнято відповідні спільні нормативно-правові акти

забезпечення страхування сільськогосподарської продукції за типовими страховими продуктами

25. Оптимізація порядку застосування іноземної валюти в страховій діяльності

реалізація Закону України "Про валюту і валютні операції" (Закон N 2473-VIII)

Нацкомфінпослуг (за згодою)
Національний банк (за згодою)

листопад

прийнято відповідні нормативно-правові акти Нацкомфінпослуг

лібералізація умов здійснення операцій з іноземною валютою

26. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 р. N 913 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)" (Постанова N 913)

удосконалення ліцензування господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)

Нацкомфінпослуг (за згодою)

березень

прийнято постанову Кабінету Міністрів України

удосконалення вимог до фінансових установ під час провадження діяльності на ринку фінансових послуг відповідно до найкращої міжнародної практики

4. Створення системи моніторингу та контролю державної допомоги суб'єктам господарювання

27. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроектів щодо внесення змін до Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII),
Податкового кодексу України та Митного кодексу України ( N 4495-VI) з метою приведення у відповідність із Законом України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII)

усунення правових колізій та неузгодженостей на підставі практики застосування Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII)

Антимонопольний комітет
Мінфін
інші центральні органи виконавчої влади

квітень

подано до Верховної Ради України відповідні законопроекти

упорядкування процедури надання державної допомоги суб'єктам господарювання

28. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про затвердження критеріїв оцінки допустимості державної допомоги суб'єктам господарювання на захист навколишнього природного середовища

необхідність імплементації положень Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII)

Антимонопольний комітет
Мінекономрозвитку
Мінфін
Мін'юст
НКРЕКП (за згодою)
Мінприроди
Міненерговугілля

березень

прийнято постанову Кабінету Міністрів України

забезпечення впровадження ефективної системи моніторингу та контролю державної допомоги;
дотримання положень
Угоди про асоціацію

29. Визначення методики формування карти регіонального розподілу державної допомоги суб'єктам господарювання

виконання Угоди про асоціацію

Антимонопольний комітет
Держстат
Мінекономрозвитку

жовтень

прийнято розпорядження Антимонопольного комітету

впровадження системи моніторингу державної допомоги суб'єктам господарювання, що відповідає принципам ЄС у сфері державної допомоги

30. Забезпечення функціонування реєстру державної допомоги суб'єктам господарювання

забезпечення прозорості фінансових відносин між органами державної влади та суб'єктами господарювання

Антимонопольний комітет

вересень

подано Кабінетові Міністрів України звіт про надання державної допомоги

надання доступу до інформації про державну допомогу суб'єктам господарювання,
підвищення рівня обізнаності підприємців щодо надання допомоги з боку держави для розвитку бізнесу

5. Дерегуляція і розвиток підприємництва та конкуренції

31. Зменшення регуляторного тиску на бізнес шляхом очищення регуляторного поля від застарілих, надлишкових і неактуальних нормативно-правових актів

ідентифікація та скасування застарілих, надлишкових і неактуальних нормативно-правових актів

Мінекономрозвитку
ДРС
Мінрегіон
Мінагрополітики
Міненерговугілля
Мінінфраструктури

протягом року

подано до Верховної Ради України законопроекти;
прийнято акти Кабінету Міністрів України;
видано накази міністерств

забезпечення системного перегляду регуляторних актів;
проведення чотирьох засідань Кабінету Міністрів України за тематикою дерегуляції у відповідних сферах господарської діяльності

32. Створення засад розвитку саморегулювання в Україні

зменшення адміністративного тиску на бізнес

Мінекономрозвитку

березень

подано до Верховної Ради України законопроект

забезпечення розвитку саморегулювання щонайменше у 10 сферах господарської/професійної діяльності, зокрема в архітектурно-будівельній, туристичній, фінансовій галузях, шляхом:
делегування саморегулівним організаціям окремих функцій з регулювання господарської діяльності;
підвищення відповідальності бізнесу перед споживачем

33. Забезпечення функціонування інформаційних систем державного ринкового нагляду

виконання вимог законодавства України у сфері державного ринкового нагляду, а також зобов'язань України, передбачених Угодою про асоціацію

Мінекономрозвитку
Адміністрація Держспецзв'язку

протягом року

введено інформаційні системи державного ринкового нагляду в промислову експлуатацію

введення в промислову експлуатацію двох інформаційних систем ринкового нагляду, а саме: національної інформаційної системи ринкового нагляду та системи оперативного взаємного сповіщення про продукцію, що становить серйозний ризик;
підключено 50 відсотків органів ринкового нагляду до інформаційних систем ринкового нагляду;
громадськість на 100 відсотків має можливість безперешкодно отримувати інформацію про продукцію, яка становить або може становити ризик для людини або навколишнього природного середовища та потребує негайного втручання держави

34. Супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні" (реєстраційний номер 8124)

полегшення ведення бізнесу та підвищення інвестиційної привабливості України

Мінекономрозвитку

до прийняття відповідного Закону України

прийнято Закон України

забезпечення легкості ведення бізнесу, залучення інвестицій

35. Забезпечення захисту економічної конкуренції у підприємницькій діяльності, захист інтересів суб'єктів господарювання та споживачів

необхідність захисту економічної конкуренції, інтересів суб'єктів господарювання та споживачів від порушень законодавства про захист економічної конкуренції

Антимонопольний комітет

протягом року

прийнято передбачені законодавством рішення про припинення антиконкурентних узгоджених дій суб'єктів господарювання у сфері публічних закупівель, зловживань монопольним (домінуючим) становищем на товарних ринках, неправомірних дій державних органів, що призводять або можуть призвести до недопущення, усунення обмеження чи спотворення конкуренції на товарних ринках

виявлення та припинення антиконкурентних узгоджених дій суб'єктів господарювання у сфері публічних закупівель, зловживань монопольним (домінуючим) становищем на товарних ринках,
запобігання та припинення неправомірних дій державних органів, що призводять або можуть призвести до недопущення, усунення обмеження чи спотворення конкуренції на товарних ринках

36. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо визначення стратегічних напрямів реалізації політики у сфері захисту та розвитку конкуренції і обмеження монополізму в Україні на середньострокову перспективу

удосконалення конкурентної політики України

Антимонопольний комітет

березень

прийнято акт Кабінету Міністрів України

покращення узгодженості та скоординованості дій органів державної влади у сфері захисту та розвитку економічної конкуренції, обмеження монополізму

37. Забезпечення функціонування інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю)

лібералізація системи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

ДРС
органи державного нагляду (контролю)
державне підприємство "Національні інформаційні системи" (за згодою)
Адміністрація Держспецзв'язку

грудень

впроваджено у промислову експлуатацію інтегровану автоматизовану систему державного нагляду (контролю);
підключено не менше 70 відсотків державних органів

вільний доступ широкого загалу підприємців, громадськості до інформації про заходи державного нагляду (контролю);
моніторинг ефективності та законності здійснення заходів державного нагляду (контролю); оптимізація кількості заходів державного нагляду (контролю) шляхом планування та координації роботи органів державного нагляду (контролю) щодо здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю);
посилення правової захищеності суб'єктів господарювання та розширення можливостей щодо захисту їх прав

38. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів актів Кабінету Міністрів України щодо забезпечення технологічної сумісності (інтероперабельності) електронних підписів, у тому числі транскордонної

виконання зобов'язань щодо імплементації положень Регламенту (ЄС) N 910/2014 Європейського Парламенту та Ради від 23 липня 2014 р. щодо електронної ідентифікації та довірчих послуг для цілей електронних транзакцій на внутрішньому ринку, що скасовує Директиву 1999/93/ЄС Європейського Парламенту та Ради,
реалізація
Закону України "Про електронні довірчі послуги" (Закон N 2155-VIII)

Мін'юст
державне підприємство "Національні інформаційні системи" (за згодою)
Адміністрація Держспецзв'язку
МЗС
Мінекономрозвитку
Мінфін
Державне агентство з питань електронного урядування

жовтень

прийнято акти Кабінету Міністрів України щодо забезпечення визнання в Україні електронних довірчих послуг, іноземних сертифікатів відкритих ключів, що використовуються під час надання юридично значущих електронних послуг у процесі взаємодії між суб'єктами різних держав

сприяння вільному обігу електронних довірчих послуг в Україні, а також можливості вільного надання електронних довірчих послуг надавачами електронних довірчих послуг, розташованими в інших державах, діяльність яких відповідає вимогам Закону України "Про електронні довірчі послуги" (Закон N 2155-VIII),
проведення заходів з популяризації електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації серед населення та юридичних осіб,
сприяння інтеграції України у світовий електронний інформаційний простір

39. Перегляд 18 державних будівельних норм

приведення державних будівельних норм у відповідність з міжнародними стандартами

Мінрегіон

листопад

видано накази Мінрегіону стосовно внесення змін або затвердження у новій редакції 18 державних будівельних норм

модернізація 18 державних будівельних норм та приведення їх у відповідність з міжнародними стандартами

40. Імплементація положень Директиви (ЄС) 2015/2302 Європейського Парламенту та Ради від 25 листопада 2015 р. про пакетні поїздки та пов'язані з ними туристичні послуги до Закону України "Про туризм"

забезпечення ефективного державного регулювання провадження суб'єктами господарювання туристичної діяльності, посилення цивільної відповідальності туроператорів перед туристами та підвищення рівня захисту прав споживачів туристичних послуг

Мінекономрозвитку
інші центральні органи виконавчої влади Нацкомфінпослуг (за згодою)

липень

подано до Верховної Ради України законопроект

покращення показників сфери туризму, сприяння самоорганізації учасників туристичного ринку, розвиток в'їзного туризму

41. Гармонізація національних стандартів у сфері туризму та курортів з європейськими та міжнародними стандартами

підвищення якості національного туристичного продукту та забезпечення його інтеграції у європейський та світовий туристичний ринок

Мінекономрозвитку
державне підприємство "УкрНДНЦ" (за згодою)

листопад

прийнято відповідні накази державного підприємства "УкрНДНЦ"

формування сприятливих умов для розвитку сфери туризму і курортів за міжнародними стандартами якості та європейськими суспільними цінностями; підвищення рентабельності галузі; збільшення кількості внутрішніх та іноземних туристів

42. Промоція туристичного потенціалу України на світових ринках та співпраця з Всесвітньою туристичною організацією

формування позитивного іміджу України для туризму, підвищення авторитету України у туристичному співтоваристві, забезпечення подальшого розвитку національного туризму відповідно до тенденцій світового туристичного ринку, налагодження взаємовигідної співпраці на всіх рівнях з державами - членами Всесвітньої туристичної організації

Мінекономрозвитку
місцеві органи виконавчої влади

протягом року

взято участь у не менш ніж 10 виставкових заходах, п'яти презентаціях України в рамках виставкових заходів та інших туристичних заходах, п'яти міжнародних заходах, організованих Всесвітньою туристичною організацією

збільшення туристичних потоків до України, утвердження України як країни, безпечної та привабливої для туризму;
просування українського туристичного продукту на міжнародний ринок;
збільшення кількості внутрішніх та іноземних туристів

6. Управління державною власністю та приватизація

43. Відбір, призначення керівників на особливо важливих для економіки суб'єктах господарювання державного сектору економіки

здійснення ефективного управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки

Секретаріат Кабінету Міністрів України
суб'єкти управління об'єктами державної власності (за згодою)

протягом року

укладено контракти з керівниками п'яти особливо важливих для економіки державних підприємств

підвищення операційної та фінансової ефективності суб'єктів господарювання, забезпечення прозорості діяльності суб'єктів господарювання державного сектору економіки

44. Відбір, призначення членів наглядових рад на особливо важливих для економіки суб'єктах господарювання державного сектору економіки

здійснення ефективного управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки

Секретаріат Кабінету Міністрів України
суб'єкти управління об'єктами державної власності (за згодою)

протягом року

сформовано наглядові ради на п'яти особливо важливих для економіки суб'єктах господарювання державного сектору економіки

підвищення операційної та фінансової ефективності суб'єктів господарювання, забезпечення прозорості діяльності суб'єктів господарювання державного сектору економіки

45. Здійснення передачі державних підприємств із сфери управління суб'єктів управління до сфери управління Фонду державного майна з метою їх подальшої приватизації

оптимізація частки державного сектору економіки

суб'єкти управління об'єктами державної власності (за згодою)
Фонд державного майна

протягом року

зменшено кількість підприємств, що перебувають у сфері управління органів виконавчої влади

створення умов для виконання показників надходження до державного бюджету коштів від приватизації

46. Удосконалення механізму управління державним майном, що передано до статутних капіталів господарських товариств, а також майном, що перебуває в господарському віданні підприємств, що не підлягають приватизації

необхідність врегулювання питання ефективного використання нерухомого майна державних підприємств, що не підлягають приватизації, зокрема нерухомого майна, яке не використовується у процесі провадження основної діяльності підприємств та необхідність зняття обмежень щодо відчуження непрофільних активів підприємств, що не підлягають приватизації

Мінекономрозвитку

липень

подано до Верховної Ради України законопроект

підвищення ефективності роботи суб'єктів господарювання державного сектору економіки шляхом оптимізації механізму розпорядження деякими видами державного майна

47. Створення законодавчих умов для корпоратизації підприємств оборонно-промислового комплексу

забезпечення створення умов ринкового використання майна підприємств оборонно-промислового комплексу

Мінекономрозвитку
Мінфін
Державний концерн "Укроборонпром" (за згодою)

квітень

подано до Верховної Ради України законопроект

залучення інвестицій у формі акціонерного капіталу для здійснення технічної модернізації підприємств оборонно-промислового комплексу, підвищення ефективності їх управління

48. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України переліку об'єктів великої приватизації, що підлягають приватизації у 2019 році

оптимізація державного сектору економіки

Фонд державного майна
суб'єкти управління об'єктами державної власності (за згодою)

січень

прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України

забезпечення приватизації об'єктів великої приватизації

49. Затвердження переліку об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації у 2019 році

оптимізація державного сектору економіки

Фонд державного майна
суб'єкти управління об'єктами державної власності (за згодою)

січень

видано наказ Фонду державного майна

забезпечення приватизації об'єктів малої приватизації

50. Приватизація об'єктів великої приватизації державної власності відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України переліку об'єктів великої приватизації державної власності

оптимізація державного сектору економіки

Фонд державного майна

протягом року

проведено продаж об'єктів великої приватизації державної власності

надходження коштів до державного бюджету від продажу об'єктів великої приватизації державної власності

51. Продаж об'єктів малої приватизації через електронні майданчики на базі електронної торгової системи державного підприємства "ПРОЗОРРО.
ПРОДАЖІ"

зменшення корупційного чинника завдяки прозорим процедурам в режимі реального часу

Фонд державного майна
Мінекономрозвитку
державне підприємство "ПРОЗОРРО.
ПРОДАЖІ" (за згодою)

протягом року

виставлено на продаж не менше 500 об'єктів малої приватизації відповідно до затвердженого Фондом державного майна переліку об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації

оптимізація державного сектору економіки, надходження коштів до державного бюджету від продажу

52. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" в частині запровадження процедури електронних торгів для оренди державного майна

сприяння розвитку ринку оренди державного майна

Мінекономрозвитку
Фонд державного майна
Мінфін
Мін'юст

лютий

подано до Верховної Ради України законопроект

створення прозорої процедури передачі державного майна в оренду, залучення широкого кола потенційних орендарів та збільшення надходжень до державного бюджету від оренди державного майна

7. Розвиток публічних закупівель

53. Створення централізованих закупівельних організацій з урахуванням міжнародного досвіду щодо їх структури, принципів фінансування, функцій та завдань

створення правових умов для здійснення замовниками публічних закупівель за допомогою централізованих закупівельних організацій

Мінекономрозвитку
Мін'юст
Мінфін

протягом року

створено мережу централізованих закупівельних організацій

оптимізація інституційної структури в системі публічних закупівель на основі професіоналізації, консолідації попиту державних замовників, що підвищить ефективність проведення тендерів згідно з процедурами, передбаченими законодавством, та збільшить економію коштів

54. Здійснення інтеграції електронної системи закупівель "ProZorro" з електронними сервісами, що ведуться Мінфіном та Казначейством, ДФС

зменшення корупційних ризиків під час проведення тендерів шляхом автоматизації процесу обміну інформації, яка міститься в базах даних Мінфіну, Казначейства, ДФС

Мінекономрозвитку
Мінфін
Казначейство
ДФС

протягом року

забезпечено обмін даними реєстрів з системою в автоматичному режимі

автоматична перевірка інформації, яка необхідна для успішного проведення тендерів (відповідність учасників установленим вимогам, інформації про оплату)

55. Розроблення функціоналу інтеграції електронної системи закупівель з зовнішніми ресурсами для можливості подачі громадськими організаціями онлайн-звернень щодо виявлених порушень в електронній системі закупівель до контролюючих та правоохоронних органів

підвищення ефективності моніторингу з боку громадськості щодо виявлених порушень під час здійснення закупівель

Мінекономрозвитку
державне підприємство "ПРОЗОРРО.
ПРОДАЖІ" (за згодою)

листопад

впроваджено новий функціонал електронної системи закупівель

спрощення та пришвидшення комунікацій громадських організацій через направлення звернень до контролюючих та правоохоронних органів щодо виявлених порушень

56. Розвиток електронних інструментів у складі електронної системи закупівель для здійснення публічних закупівель (шляхом запровадження електронної тендерної документації)

спрощення та оптимізація подання замовниками тендерної документації в електронній системі закупівель, підвищення прозорості та відкритості процедур закупівель

Мінекономрозвитку
Адміністрація Держспецзв'язку

листопад

забезпечено можливість розміщення замовниками електронної тендерної документації

мінімізація помилок під час заповнення електронної тендерної документації, підвищення ефективності автоматичної обробки інформації

57. Запровадження в електронній системі закупівель механізму електронних каталогів для здійснення закупівель товарів

здійснення закупівель товарів з дотриманням принципів публічних закупівель шляхом створення нового функціоналу в електронній системі закупівель

Мінекономрозвитку

грудень

впроваджено новий функціонал електронної системи закупівель

збільшення обсягу закупівель через електронну систему закупівель, а також інформації про такі закупівлі, яка є доступною для аналізу

58. Завершення створення комплексної системи захисту інформації електронної системи публічних закупівель

приведення системи публічних закупівель у відповідність із законодавством з питань захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах

Мінекономрозвитку
Адміністрація Держспецзв'язку

квітень

видано атестат відповідності на систему публічних закупівель

забезпечення надійності функціонування системи публічних закупівель, належного захисту інформації від несанкціонованого доступу, виправлення, знищення

59. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України щодо внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" (Закон N 922-VIII) в частині гармонізації із стандартами ЄС

виконання міжнародних зобов'язань у сфері публічних закупівель

Мінекономрозвитку

березень

подано до Верховної Ради України законопроект

гармонізація законодавства у сфері публічних закупівель із стандартами ЄС

8. Розвиток інновацій та реформа у сфері інтелектуальної власності

60. Розроблення та подання на розгляд Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України щодо визначення стратегічних напрямів розвитку сфери інтелектуальної власності в Україні

необхідність підтримки ефективного створення, використання, впровадження і охорони об'єктів права інтелектуальної власності на національному рівні

Мінекономрозвитку

листопад

прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України

забезпечення ефективного функціонування національної системи охорони і захисту прав інтелектуальної власності;
створення сприятливих умов для розвитку інтелектуального, творчого потенціалу нації;
стимулювання використання об'єктів права інтелектуальної власності

61. Створення і функціонування мережі центрів підтримки технологій та інновацій

розвиток інфраструктури інтелектуальної власності

Мінекономрозвитку
Адміністрація Держспецзв'язку

листопад

відкриття не менш ніж п'яти центрів підтримки технологій та інновацій

спрощення доступу до спеціалізованих баз даних патентної та науково-технічної інформації, збільшення кількості впроваджених об'єктів права інтелектуальної власності у реальному секторі економіки

62. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України щодо інституційних змін у державному управлінні сферою інтелектуальної власності, а також зміни механізму адміністрування зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності

створення ефективної структури державного управління сферою інтелектуальної власності та ліквідація корупційних ризиків, ефективної системи адміністрування зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності

Мінекономрозвитку

березень

подано до Верховної Ради України законопроект

поліпшення якості та підвищення ефективності роботи органів управління державної системи правової охорони інтелектуальної власності, а також спрощення та забезпечення прозорості процедур набуття та розпорядження правами інтелектуальної власності, ефективності адміністрування зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності

63. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроектів щодо вдосконалення законодавства у сфері інновацій (підтримки інноваційної діяльності, технологічних стартапів, венчурного капіталу, кластерів)

приведення національного законодавства у відповідність із законодавством ЄС; необхідність зміни системи державного фінансування інноваційної діяльності, формування механізмів залучення приватних вітчизняних інвестицій для розвитку інновацій шляхом використання інститутів спільного інвестування через створення венчурних фондів фінансування інноваційних проектів;
визначення "стартапів", надання їм різних форм державної підтримки, запровадження процедури спрощеної реєстрації та ліквідації "стартапів"

Мінекономрозвитку
МОН
Мінфін
Національна академія наук (за згодою)
Рада з розвитку інновацій (за згодою)
Національна рада з питань розвитку науки і технологій (за згодою)
Національний комітет з промислового розвитку (за згодою)

березень

подано до Верховної Ради України законопроекти

визначення правового механізму для:
зміни структури пріоритетних напрямів інноваційної діяльності та їх системи формування;
спрощення механізму реалізації спільної діяльності за участю бюджетних установ та суб'єктів підприємницької діяльності;
запровадження механізму податкового стимулювання інноваційної діяльності;
запровадження субсидіювання проектів із створення високотехнологічних виробництв вітчизняними промисловими підприємствами за участю вітчизняних наукових установ або закладів вищої освіти;
утворення інноваційних малих підприємств, забезпечення їх функціонування та надання їм державної підтримки

64. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій"

необхідність вдосконалення законодавчої бази з метою ефективного регулювання правовідносин у сфері трансферу технологій, визначення правових механізмів стимулювання діяльності з трансферу технологій

МОН
Мінекономрозвитку

червень

подано до Верховної Ради України законопроект

забезпечення отримання установами та організаціями кон'юнктурно-економічної інформації з іноземних джерел та баз даних;
здійснення закордонного патентування за кошти державного бюджету;
запровадження підтримки діяльності закладів вищої освіти та наукових установ з питань трансферу технологій

65. Створення регіональних центрів трансферу технологій

забезпечення реалізації проекту створення регіональних центрів трансферу технологій в рамках Програми підтримки секторальної політики - Підтримка регіональної політики України

МОН
Мінрегіон

протягом року

створено три пілотні центри трансферу технологій

розвиток міжрегіональної мережі центрів трансферу технологій для збільшення кількості технологій, переданих закладами вищої освіти та науковими установами у реальний сектор економіки

66. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України щодо активізації діяльності наукових парків

вдосконалення законодавчої бази з метою ефективного регулювання діяльності наукових парків

МОН
Мінекономрозвитку

липень

подано до Верховної Ради України законопроект

ефективне та раціональне використання наявного наукового потенціалу, матеріально-технічної бази для створення та комерціалізації об'єктів права інтелектуальної власності, організації та забезпечення дослідного виробництва наукомісткої, конкурентоспроможної на внутрішніх і зовнішніх ринках інноваційної продукції, розвитку академічного підприємництва в науково-технічній сфері

9. Розвиток промислового виробництва та залучення інвестицій

67. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" щодо застосування життєвого циклу товару та оновлення механізму застосування нецінових критеріїв

необхідність підвищення якісних показників промислової продукції, що закуповується в рамках публічних закупівель

Мінекономрозвитку

липень

подано до Верховної Ради України законопроект

створення умов для закупівель з урахуванням якісних та інших характеристик товарів (зокрема екологічної безпеки та енергоефективності)

68. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів актів щодо:
схвалення Концепції державної цільової науково-технічної програми розвитку авіаційної промисловості;
затвердження Державної цільової науково-технічної програми розвитку авіаційної промисловості

забезпечення виконання пункту 15 плану заходів щодо реалізації Стратегії відродження вітчизняного авіабудування на період до 2022 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. N 429 (План N 429-р)

Мінекономрозвитку

липень

прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України

створення умов для рентабельного виробництва в авіаційній промисловості України, збільшення обсягів розробки, виробництва та продажу нових конкурентоспроможних моделей серійної, пасажирської і транспортної авіаційної техніки

листопад

прийнято постанову Кабінету Міністрів України

69. Затвердження технічного регламенту щодо обмеження викидів легких органічних сполук внаслідок використання органічних розчинників у лакофарбових матеріалах для будівель та ремонту колісних транспортних засобів

виконання Угоди про асоціацію

Мінекономрозвитку
Мінприроди

липень

видано наказ Мінекономрозвитку

забезпечення гармонізації вимог щодо обмеження викидів летючих органічних сполук з нормами ЄС

70. Проведення другого Українського індустріального тижня в рамках промислового Діалогу Україна - ЄС

поглиблення діалогу з ЄС із залученням регіонів щодо нагальних викликів у промисловості

Мінекономрозвитку

вересень

проведено Український індустріальний тиждень

активізація регіонального розвитку промисловості

71. Реалізація пілотних проектів з провадження енергоменеджменту та підвищення енергоефективності промислових підприємств

підвищення енергоефективності промислових підприємств

Мінекономрозвитку
Держенергоефективності

червень
 
 
грудень

проведено 60 енергоаудитів
підготовлено техніко-економічне обґрунтування для 20 енергоефективних проектів

підвищення енергоефективності, популяризація заходів з підвищення енергоефективності

72. Продовження процесу інтеграції України до Європейської платформи смарт-спеціалізацій (S3)

необхідність підвищення ефективності промислової, регіональної та інноваційної політики за рахунок формалізованого підходу до визначення драйверів економічного зростання

Мінекономрозвитку
Мінрегіон
Міненерговугілля
МОН
Мінагрополітики

протягом року

пілотні регіони зареєстровано на Європейській платформі смарт-спеціалізацій (S3)

відкриття доступу Україні до інструментів платформи, що дасть змогу визначати економічну та інноваційну спеціалізацію регіонів, покращити співробітництво з регіонами ЄС за тематичними напрямами (модернізація промисловості, виробництво продуктів харчування, енергетика), розширити доступ до структурних фондів ЄС, а також ефективно залучати державні і приватні інвестиції

73. Розроблення та затвердження методичних рекомендацій щодо методики розвитку кластерів та визначення смарт-спеціалізацій регіонів

необхідність вдосконалення підходів щодо розроблення промислових, регіональних, інноваційних стратегій розвитку з урахуванням досвіду ЄС із розвитку кластерів та смарт-спеціалізацій

Мінекономрозвитку
Мінрегіон
МОН

липень

затверджено відповідні методичні рекомендації

приведення підходів щодо визначення пріоритетів промислового та інноваційного регіонального розвитку у відповідність з методикою ЄС з розвитку кластерів та визначення смарт-спеціалізацій регіонів

74. Проведення аналізу базових, структурних елементів екосистеми індустрії 4.0

підвищення конкурентоспроможності промисловості

Мінекономрозвитку
МОН

протягом року

подано Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо подальшого розвитку індустрії 4.0

створення умов для діджиталізації промисловості

75. Запровадження принципів ефективного публічного інвестування

необхідність запровадження цілісного загальнодержавного підходу щодо здійснення публічного інвестування

Мінекономрозвитку
інші центральні органи виконавчої влади

травень

подано до Верховної Ради України законопроект

реформування нормативно-правової бази та інституційної структури системи публічних інвестицій; формування середньострокового портфеля публічних інвестицій, включаючи державні інвестиційні проекти для фінансування з державного бюджету на 2020 - 2022 роки

червень
 
 
 
червень

затверджено план пріоритетних публічних інвестицій;
прийнято рішення Міжвідомчої комісії з державних інвестиційних проектів про відібрані проекти для фінансування з державного бюджету на 2020 - 2022 роки

76. Визначення пріоритетів розвитку державно-приватного партнерства та переліку пріоритетних проектів державно-приватного партнерства на 2019 - 2025 роки

необхідність системного підходу у застосуванні державно-приватного партнерства

Мінекономрозвитку
Мінфін

серпень

прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України

визначення не менше ніж 15 пріоритетних проектів державно-приватного партнерства, реалізація яких забезпечить збільшення обсягів залучення інвестицій, створення нових робочих місць

77. Організація обміну даними дистанційного зондування Землі між Україною та державами - членами Європейського Союзу у рамках Європейської супутникової системи дистанційного зондування Землі "Copernicus"

виконання зобов'язань в рамках положень Угоди про асоціацію, Угоди між Державним космічним агентством України та Європейською Комісією про співробітництво в галузі доступу до даних і використання даних супутників "Sentinel" програми "Copernicus"

ДКА

протягом року

створено Регіональний дзеркальний сайт програми "Copernicus" для доступу / аналізу даних програми "Copernicus" (центр даних для прийому, зберігання та розповсюдження даних програми "Copernicus")

покращення доступу та використання даних супутників "Sentinel" в Україні;
задоволення потреб українських споживачів у даних дистанційного зондування Землі для розроблення та впровадження власних інформаційних продуктів в інтересах держави та суспільства

78. Створення передумов для реалізації проекту розширення дії супутникових систем функціонального доповнення європейської супутникової навігаційної системи EGNOS на територію України

виконання зобов'язань в рамках положень Угоди про асоціацію

ДКА
Мінінфраструктури

протягом року

проведено переговори та підготовлено проект Угоди між Україною та Європейським Союзом про розширення дії європейської супутникової навігаційної системи EGNOS на територію України

створення умов для забезпечення функціонування європейської супутникової навігаційної системи EGNOS на території України з метою отримання навігаційних послуг з покращеними характеристиками, активізація розвитку ключових галузей економіки України, підвищення рівня безпеки та ефективності авіаційного, сільськогосподарського та наземного транспортного секторів

10. Розвиток експорту та розширення зовнішньоекономічних зв'язків

79. Здійснення заходів з організації та функціонування Експортно-кредитного агентства в Україні

організація роботи щодо започаткування діяльності Експортно-кредитного агентства відповідно до Закону України "Про забезпечення масштабної експансії експорту товарів (робіт, послуг) українського походження шляхом страхування, гарантування та здешевлення кредитування експорту" (Закон N 1792-VIII)

Мінекономрозвитку
Мінфін
Мін'юст
ДФС
МЗС
НКЦПФР (за згодою)
Нацкомфінпослуг (за згодою)

листопад

зареєстровано юридичну особу

забезпечення державної підтримки експортної діяльності;
зростання фізичних обсягів експорту товарів та послуг

80. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України "Про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Кабінетом Міністрів України та Урядом Держави Ізраїль"

набрання чинності Угодою про вільну торгівлю між Кабінетом Міністрів України та Урядом Держави Ізраїль

Мінекономрозвитку
МЗС

липень

подано до Верховної Ради України законопроект

запровадження режиму вільної торгівлі з Державою Ізраїль, збільшення обсягів торгівлі у середньо- та довгостроковій перспективі між державами

81. Максимальне використання можливостей Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження

ефективне впровадження положень Регіональної конвенції пан-євро-мед

Мінекономрозвитку
Мінфін
ДФС
МЗС

протягом року

проведено переговори/ засідання двосторонніх органів щодо внесення відповідних змін у двосторонні торговельні угоди;
досягнуто домовленості щодо внесення відповідних змін у двосторонні торговельні угоди України з державами - членами
Регіональної конвенції

збільшення обсягів торгівлі з державами - членами Регіональної конвенції

82. Продовження консультацій/ переговорів з Великою Британією щодо укладення двостороннього договору з питань торговельного співробітництва

збереження преференційного режиму торгівлі з Великою Британією після її виходу із складу ЄС

Мінекономрозвитку
МЗС

протягом року

проведено раунди консультацій/ переговорів;
сформовано комплексні домовленості щодо тексту проекту Угоди

досягнення домовленостей щодо параметрів торговельного режиму між Україною та Великою Британією

83. Забезпечення ефективного функціонування оновленого інструменту спільних міжурядових комісій з метою розширення економічних зв'язків з міжнародними партнерами та ефективного просування інтересів вітчизняних експортерів

подальша активізація двостороннього співробітництва з країнами - партнерами, вирішення проблемних питань торговельно-економічного співробітництва

Мінекономрозвитку
МЗС
інші центральні органи виконавчої влади

протягом року

укладено не менше однієї угоди щодо створення нових Спільних міжурядових комісій;
проведено не менше десяти засідань Спільних міжурядових комісій

підвищення темпів зростання обсягів експорту, вирішення проблемних питань та розширення торговельно-економічного співробітництва

84. Продовження регулярного діалогу з ЄС щодо підписання Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів (АСАА)

подолання технічних бар'єрів щодо доступу української продукції на ринок ЄС

Мінекономрозвитку

протягом року

проведено переговори щодо офіційного оцінювання готовності українських інституцій у сфері технічного регулювання, стандартизації та метрології працювати відповідно до вимог оновленої нормативно-правової бази України

створення передумов для спрощеного доступу у трьох пріоритетних секторах української промислової продукції на ринок ЄС

85. Розвиток міжнародного співробітництва в аграрній сфері

подальша активізація двостороннього співробітництва із Стороною ЄС, обговорення актуальних питань діяльності кластера 5 (сільське господарство та розвиток сільських територій, рибальство та морська політика, р. Дунай, транскордонне та регіональне співробітництво);розвиток договірно-правової бази щодо співробітництва в аграрній сфері, забезпечення діяльності міжвідомчих двосторонніх органів галузевої співпраці в аграрній сфері

Мінагрополітики
Секретаріат Кабінету Міністрів України
Держрибагентство
інші центральні органи виконавчої влади

протягом року

проведено засідання кластера 5

розширення торговельно-економічного співробітництва в аграрній сфері

Мінагрополітики
Держрибагентство
Держпродспоживслужба
Держлісагентство
Держгеокадастр

протягом року

підписано двосторонні угоди про співпрацю;
проведено спільні засідання

 

11. Регіональний економічний розвиток

86. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України про розподіл бюджетних коштів за проектами регіонального розвитку, що пройшли конкурсний відбір та можуть реалізовуватися за рахунок бюджетних коштів, отриманих від ЄС

підвищення інституційної спроможності на центральному та місцевому рівні щодо розроблення та відбору проектів регіонального розвитку, відібраних на конкурсній основі, проведення моніторингу та координації їх реалізації

Мінрегіон Мінекономрозвитку
МОН
Мінсоцполітики
Мінагрополітики
Мінфін
Мінветеранів

протягом року

прийнято акт Кабінету Міністрів України

поліпшення якості підготовки та відбору проектів, що фінансуються за рахунок державного бюджету;
фінансування проектів, які створюють робочі місця, збільшують частку інноваційної продукції, поліпшують якість послуг, стандарти життя та підвищують конкурентоспроможність регіонів

87. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про стимулювання розвитку регіонів"

необхідність удосконалення механізмів та інструментів стимулювання регіонального розвитку на державному та регіональному рівнях

Мінрегіон

березень

подано до Верховної Ради України законопроект

розширення переліку інструментів стимулювання розвитку проблемних територій шляхом запровадження особливих умов для стимулювання підприємництва на таких територіях, залучення інвестицій, удосконалення механізму узгодження державних та регіональних стратегічних угод щодо регіонального розвитку

88. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про схвалення Концепції розвитку гірських територій українських Карпат та затвердження плану заходів з її реалізації

необхідність визначення комплексних заходів для стимулювання розвитку гірських територій України

Мінрегіон
інші центральні органи виконавчої влади
Закарпатська,
Івано-Франківська,
Львівська,
Чернівецька
обласні
держадміністрації

вересень

прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України

зменшення інфраструктурних обмежень, активізація підприємницької діяльності, створення інституційних передумов для територіального розвитку гірських та високогірних територій Карпатського макрорегіону

89. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про розподіл бюджетних коштів за інвестиційними програмами і проектами регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися у 2019 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

реалізація інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку

Мінрегіон
обласні,
Київська міська держадміністрації

червень

прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України

реалізація інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, спрямованих на виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року (Постанова N 385)

90. Удосконалення порядку підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

приведення у відповідність із Законом України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" та Бюджетним кодексом України Порядку підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 р. N 196 (Постанова N 196)

Мінрегіон
обласні, Київська міська держадміністрації

квітень

прийнято постанову Кабінету Міністрів України

забезпечення розподілу коштів державного фонду регіонального розвитку за адміністративно-територіальними одиницями та інвестиційними програмами і проектами регіонального розвитку, проектами - переможцями "Всеукраїнського громадського бюджету"

91. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України щодо організації виконання Угоди між Урядом України, Урядом Угорщини та Європейською Комісією, що діє від імені Європейського Союзу, про фінансування Дунайської транснаціональної програми

забезпечення інституціональної підтримки виконання положень Угоди між Урядом України, Урядом Угорщини та Європейською Комісією, що діє від імені Європейського Союзу, про фінансування Дунайської транснаціональної програми

Мінрегіон Мінекономрозвитку
МЗС
інші центральні органи виконавчої влади

лютий

прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України

організація підготовки та реалізації не менш як 20 проектів транскордонного співробітництва, спрямованих на розвиток української частини Дунайського регіону

12. Сприяння продуктивній зайнятості, реформа ринку праці

92. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України про підвищення ефективності регулювання трудових відносин

приведення законодавства України у відповідність із законодавством ЄС,
виконання зобов'язань в рамках
Угоди про асоціацію, визначення особливостей регулювання трудових відносин на умовах дистанційної роботи, застосування праці осіб, які працюють вдома, та домашніх працівників

Мінсоцполітики
Держпраці
інші центральні органи виконавчої влади
за участю всеукраїнських об'єднань профспілок та об'єднань організацій роботодавців

травень

подано до Верховної Ради України законопроект

запровадження обов'язкової письмової форми трудового договору; запровадження гнучких умов праці;
збільшення можливостей для зайнятості, зокрема з використанням інформаційно-комунікаційних технологій;
удосконалення порядку надання відпусток

93. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України про створення додаткових можливостей для реалізації права на працю, захисту трудових та соціальних прав, запобігання поширенню нелегальної та застосуванню незадекларованої праці

розширення форм та можливостей договірного регулювання трудових відносин

Мінсоцполітики
Пенсійний фонд України
інші центральні органи виконавчої влади
за участю всеукраїнських об'єднань профспілок та об'єднань організацій роботодавців (за згодою)

червень

подано до Верховної Ради України законопроект

визначення ознак трудових відносин для укладення трудових договорів;
удосконалення регулювання строкових трудових відносин;
забезпечення ведення обліку трудової діяльності та зайнятості громадян в електронній формі;
визначення механізму захисту трудових та соціальних прав на підставі даних електронного реєстру трудової діяльності та зайнятості;
удосконалення механізмів запобігання та боротьби з використанням нелегальної праці

94. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України щодо сприяння продуктивній зайнятості

удосконалення державної політики зайнятості

Мінсоцполітики
МОН
Мінекономрозвитку
Мінфін
Мінагрополітики
за участю всеукраїнських об'єднань профспілок та об'єднань організацій роботодавців

травень

подано до Верховної Ради України законопроект

приведення законодавства у сфері зайнятості населення у відповідність з міжнародними трудовими стандартами

95. Реалізація положень та підбиття підсумків виконання положень Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні

необхідність захисту прав та реалізації гарантій працівників

Мінсоцполітики
центральні органи виконавчої влади
обласні, Київська міська держадміністрації
державні колегіальні органи (за згодою)
за участю всеукраїнських об'єднань профспілок та об'єднань організацій роботодавців

протягом року

кожного півріччя підведено підсумки виконання положень Генеральної угоди

забезпечення захисту соціально-трудових прав та реалізації гарантій працівників

96. Здійснення заходів з метою проведення колективних переговорів з укладення Генеральної угоди на новий строк

виконання норм Закону України "Про колективні договори і угоди"

Мінсоцполітики
інші центральні органи виконавчої влади
обласні, Київська міська держадміністрації
державні колегіальні органи (за згодою)
за участю всеукраїнських об'єднань профспілок та об'єднань організацій роботодавців

протягом року

підготовлено проект (пропозиції до проекту) Генеральної угоди на новий строк

узгодження інтересів сторін соціального діалогу

97. Підготовка до ратифікації Конвенції N 88 Міжнародної організації праці "Про організацію служби зайнятості"

приведення законодавства у відповідність з міжнародними нормами

Мінсоцполітики
Мінекономрозвитку
Мінфін
Мін'юст

травень

подано до Верховної Ради України законопроект

удосконалення роботи державної служби зайнятості для сприяння продуктивній зайнятості населення

98. Запровадження інституту кар'єрних радників, консультантів роботодавців, розширення можливостей для самообслуговування суб'єктів ринку праці

посилення співпраці з роботодавцями, оптимізація переліку та підвищення якості послуг, що надаються зареєстрованим безробітним та особам, які шукають роботу, роботодавцям

Мінсоцполітики

вересень

видано відповідні нормативно-правові акти

забезпечення надання сервісних послуг суб'єктам ринку праці кар'єрними радниками та консультантами роботодавців

99. Розроблення 40 професійних стандартів

впровадження Національної рамки кваліфікацій

Мінсоцполітики
інші центральні органи виконавчої влади
за участю всеукраїнських об'єднань профспілок та об'єднань організацій роботодавців

листопад

зареєстровано 40 професійних стандартів

створення системи кваліфікації відповідно до кращих європейських практик

100. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо вдосконалення умов оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери

забезпечення подальшого реформування системи оплати праці працівників бюджетної сфери

Мінсоцполітики
Мінфін
Мінекономрозвитку
Мін'юст

квітень

прийнято постанову Кабінету Міністрів України

запровадження тарифної системи оплати праці працівників бюджетної сфери на основі удосконаленої Єдиної тарифної сітки груп посад (професій) і коефіцієнтів з оплати праці

101. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України з питань посилення ефективності захисту вимог працівників щодо погашення заборгованості із заробітної плати

забезпечення захисту вимог працівників у разі неплатоспроможності роботодавця

Мінсоцполітики
Мінфін
Мінекономрозвитку
Мін'юст

квітень

подано до Верховної Ради України законопроект

забезпечення виконання вимог працівників підприємств-банкрутів щодо погашення заборгованості із заробітної плати та інших виплат

102. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України "Про колективні угоди та договори"

імплементація окремих положень Угоди про асоціацію з питань соціально-трудових відносин та рекомендацій Міжнародної організації праці

Мінсоцполітики
центральні органи виконавчої влади за участю всеукраїнських об'єднань профспілок та об'єднань організацій роботодавців

березень

подано до Верховної Ради України законопроект

забезпечення реалізації прав працівників та врегулювання трудових відносин відповідно до законодавства ЄС

103. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження ризик-орієнтованого підходу в сфері безпеки та гігієни праці

необхідність переходу до стандартів держав - членів ЄС у сфері безпеки на робочих місцях

Мінсоцполітики
Держпраці
інші центральні органи виконавчої влади
за участю всеукраїнських об'єднань профспілок та об'єднань організацій роботодавців

квітень

подано до Верховної Ради України законопроект

створення гідних та безпечних умов праці

104. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про створення єдиної державної системи контролю та обліку індивідуальних доз опромінення персоналу

виконання зобов'язань в рамках Угоди про асоціацію, норм Закону України "Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання"

Держатомрегулювання
Держпраці
МОЗ
Національна академія медичних наук (за згодою)

жовтень

прийнято постанову Кабінету Міністрів України

створення державної системи обліку та контролю індивідуальних доз опромінення працівників (включаючи екіпажі повітряних суден)

105. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України щодо експертів з радіаційного захисту

виконання зобов'язань в рамках Угоди про асоціацію, норм Закону України "Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання"

Держатомрегулювання
МОЗ
Національна академія медичних наук (за згодою)

червень

подано до Верховної Ради України законопроект

запровадження практики консультування суб'єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії з експертами з радіаційного захисту щодо дотримання вимог законодавства з питань ядерної та радіаційної безпеки

13. Земельна реформа

106. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України "Про обіг земель сільськогосподарського призначення"

запровадження механізму обігу земель сільськогосподарського призначення

Мінагрополітики
Держгеокадастр

липень

подано до Верховної Ради України законопроект

забезпечення обігу земель сільськогосподарського призначення

107. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України "Про консолідацію земель"

формування сталого землекористування, визначення основних організаційно-правових засад консолідації земель сільськогосподарського призначення та створення умов для забезпечення їх реалізації в умовах розвинених ринкових відносин

Мінагрополітики
Держгеокадастр

у шестимісячний строк після прийняття Закону "Про обіг земель сільськогосподарського призначення"

подано до Верховної Ради України законопроект

визначення на законодавчому рівні правових засад консолідації земель сільськогосподарського призначення для забезпечення формування сталого сільськогосподарського землекористування

108. Супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення прозорості при погодженні документації із землеустрою та врегулювання інших питань у сфері землеустрою" (реєстраційний номер 9194)

законодавче закріплення погодження всіх видів документації із землеустрою територіальними органами Держгеокадастру за принципом екстериторіальності

Мінагрополітики
Держгеокадастр

до прийняття відповідного Закону України

прийнято Закон України

спрощення процедури погодження документації із землеустрою для розробників такої документації шляхом передачі документації із землеустрою в електронному вигляді, оприлюднення висновків органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування

109. Передача земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності в комунальну власність об'єднаних територіальних громад

підтримка добровільного об'єднання територіальних громад з метою формування органів місцевого самоврядування, спроможних до виконання наданих їм повноважень

Мінагрополітики
Держгеокадастр

протягом року

передано у комунальну власність відповідні землі сільськогосподарського призначення державної власності 100 об'єднаним територіальним громадам

збільшення ресурсу, яким будуть розпоряджатися органи місцевого самоврядування, перехід земель державної власності в комунальну власність у межах об'єднаних територіальних громад

110. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення державного контролю та посилення відповідальності за порушення у сфері використання та охорони земель, збереження ґрунтового покриву земельних ділянок"

необхідність підвищення ефективності державного контролю за використанням та охороною земель та необхідність посилення охорони ґрунтів під час проведення гірничодобувних, геологорозвідувальних, будівельних та інших робіт, пов'язаних із порушенням ґрунтового покриву земельної ділянки

Мінагрополітики
Держгеокадастр

липень

подано до Верховної Ради України законопроект

оптимізація та впорядкування державного контролю у сфері використання та охорони земель,
посилення відповідальності за вчинення адміністративних правопорушень у відповідній сфері,
врегулювання відносин, пов'язаних з одержанням документів дозвільного характеру та здійсненням державного контролю щодо використання та охорони земель

111. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів у сфері використання та охорони земель щодо вдосконалення державного контролю за використанням та охороною земель, посилення відповідальності за зниження родючості ґрунтів"

необхідність посилення відповідальності за зниження родючості ґрунтів

Мінагрополітики
Держгеокадастр

квітень

подано до Верховної Ради України законопроект

вдосконалення державного контролю за використанням та охороною земель, посилення відповідальності за зниження родючості ґрунтів

14. Удосконалення механізмів стимулювання розвитку агропромислового комплексу

112. Забезпечення державної підтримки фермерських господарств

забезпечення виконання бюджетної програми фінансової підтримки розвитку фермерських господарств, своєчасного контролю за використанням коштів державного бюджету

Мінагрополітики

протягом року

придбано фермерськими господарствами та сільськогосподарськими кооперативами сільськогосподарську техніку та обладнання для оновлення та модернізації виробничих і переробних потужностей

збільшення частки фермерських господарств у виробництві валової продукції сільського господарства до 10 відсотків,
збільшення кількості фермерських господарств

113. Забезпечення державної підтримки в технічному переоснащенні агропромислового комплексу

забезпечення виконання Законів України "Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу" та "Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України"

Мінагрополітики

протягом року

придбано сільськогосподарську техніку та обладнання, зокрема з державною підтримкою (часткова компенсація вартості техніки та обладнання вітчизняного виробництва)

оновлення технічного парку сільськогосподарських товаровиробників у результаті придбання вітчизняної техніки та обладнання на суму до 3,5 млрд. гривень

114. Здійснення заходів щодо стимулювання розширення площ плодово-ягідних насаджень, виноградників, хмільників та поліпшення інфраструктури галузі

стимулювання розвитку садівництва, виноградарства і хмелярства

Мінагрополітики

протягом року

частково компенсовано витрати суб'єктів господарювання у садівництві, виноградарстві і хмелярстві

розширення площ закладення плодово-ягідних насаджень, виноградників і хмільників на 1400 гектарів, будівництво краплинного зрошення на площі 600 гектарів, спорудження шпалери на площі 400 гектарів

115. Сприяння розвитку галузі тваринництва, стабілізація поголів'я худоби та поліпшення її генетичного потенціалу, стимулювання збільшення обсягів виробництва продукції тваринництва

стимулювання залучення інвестицій для розвитку галузі тваринництва, підтримка розвитку скотарства, підвищення генетичного потенціалу сільськогосподарських тварин

Мінагрополітики

протягом року

збільшено залучення інвестицій в агропромисловий комплекс на 2 - 2,5 відсотка;
введено в дію 50 нових тваринницьких об'єктів;
збільшено поголів'я корів у сільськогосподарських підприємствах на 1 відсоток та виробництва молока на 1,5 відсотка;
збільшено обсяг виробництва м'яса на 55 тис. тонн у забійній вазі;
здешевлено придбання генетичних ресурсів для подальшого відтворення племінних тварин

підвищення рівня інвестиційної привабливості галузі шляхом здешевлення залучення кредитів та часткового відшкодування вартості будівництва і реконструкції тваринницьких ферм та комплексів; забезпечення розвитку скотарства в результаті надання державної підтримки; збільшення обсягів придбання генетичних ресурсів для подальшого відтворення племінних тварин

15. Забезпечення якості і безпечності харчових продуктів

116. Затвердження методики відбору проб насіння та садивного матеріалу для здійснення визначення наявності генетично модифікованих організмів

створення нормативно-правової бази для належного та прозорого проведення заходів державного нагляду (контролю) згідно із стандартами та вимогами ЄС

Мінагрополітики
Держпродспоживслужба

жовтень

видано наказ Мінагрополітики

забезпечення належного проведення заходів державного нагляду (контролю)

117. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів актів Кабінету Міністрів України на виконання Закону України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин" (Закон N 2042-VIII)

приведення законодавства у відповідність з європейськими нормами щодо державного контролю, що здійснюється з метою перевірки відповідності законодавству про безпечність та якість харчових продуктів і кормів, здоров'я та благополуччя тварин

Мінагрополітики
Держпродспоживслужба

квітень

прийнято відповідні акти Кабінету Міністрів України

посилення державного контролю за безпечністю харчових продуктів і кормів, здоров'ям та благополуччям тварин

118. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про ветеринарну медицину"

приведення законодавства у відповідність із законодавством ЄС у сфері здоров'я та благополуччя тварин, приватної практики, торгівлі живими тваринами, репродуктивним матеріалом тощо

Мінагрополітики
Держпродспоживслужба

квітень

подано до Верховної Ради України законопроект

зменшення або усунення ризиків виникнення хвороби тварин та захворювання населення

119. Будівництво та облаштування призначених прикордонних інспекційних постів

реалізація вимог Закону України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин" (Закон N 2042-VIII)

Мінагрополітики
Держпродспоживслужба
Мінфін

протягом року

збудовано та облаштовано дев'ять прикордонних інспекційних постів за рахунок міжнародної фінансової допомоги

забезпечення проведення належних заходів державного контролю на кордоні

16. Розвиток органічного ринку

120. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо затвердження порядку органічного виробництва та обігу органічної продукції

забезпечення належного функціонування ринку органічної продукції, прозорих умов провадження господарської діяльності у сфері виробництва та обігу органічних продуктів

Мінагрополітики

липень

прийнято постанову Кабінету Міністрів України

встановлення єдиного механізму (детальних правил) органічного виробництва та обігу органічної продукції

121. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо затвердження порядку сертифікації органічного виробництва та/або обігу органічної продукції

створення нормативно-правового забезпечення для належного та прозорого здійснення сертифікації органічного виробництва та/або обігу органічної продукції

Мінагрополітики

липень

прийнято постанову Кабінету Міністрів України

встановлення єдиного порядку сертифікації органічного виробництва та/або обігу органічної продукції

122. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо затвердження Порядку ведення Реєстру операторів, що здійснюють виробництво продукції відповідно до вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, Реєстру органів сертифікації у сфері органічного виробництва та обігу органічної продукції, Реєстру органічного насіння і садивного матеріалу

запровадження прозорого механізму реєстрації органів сертифікації, операторів та органічного насіння і садивного матеріалу

Мінагрополітики
Адміністрація Держспецзв'язку

липень

прийнято постанову Кабінету Міністрів України

ведення відкритих реєстрів операторів, органів сертифікації, органічного насіння і садивного матеріалу, забезпечення доступу широкої громадськості до інформації, що міститься в реєстрах

17. Підвищення енергетичної незалежності

123. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України "Про енергетичну безпеку"

необхідність врегулювання на законодавчому рівні питань, пов'язаних підвищенням енергетичної незалежності та енергетичної безпеки України

Міненерговугілля

червень

подано до Верховної Ради України законопроект

визначення засад державної політики у сфері енергетичної безпеки

124. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про угоди про розподіл продукції"

необхідність удосконалення механізму реалізації угод про розподіл продукції в частині вимог до визначення ділянок для подальшого укладення угод про розподіл продукції, процедури відбору інвесторів, укладення та виконання угод про розподіл продукції, перегляду повноважень Міжвідомчої комісії з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції

Міненерговугілля
Мінекономрозвитку
Мінприроди
Держгеонадра

травень

подано до Верховної Ради України законопроект

забезпечення прозорості та об'єктивності прийняття рішень під час укладання угод про розподіл продукції, створення умов для залучення інвесторів, впровадження кращих практик та сучасних технологій для збільшення обсягу видобутку природного газу

125. Запровадження послуги з транспортування природного газу "потужності з обмеженням" (для коротких відстаней short-haul services)

запровадження доступу до "потужності з обмеженням" згідно з пунктом 2 статті 4 Регламенту Комісії (ЄС) 2017/460 від 16 березня 2017 р. про мережевий кодекс щодо гармонізованих структур тарифів на транспортування газу, що дасть змогу використати конкуренту перевагу української газотранспортної системи в результаті збільшення обсягів транспортування між суміжними країнами територією України

НКРЕКП
(за згодою)
оператор газотранспортної системи України
(за згодою)
Міненерговугілля

квітень

НКРЕКП встановлено тарифи на відповідні послуги

збільшення обсягів транспортування природного газу між державами - членами ЄС територією України; збільшення попиту на послуги з транспортування природного газу до системи підземних сховищ газу;
зростання попиту європейських енергетичних компаній на послуги із зберігання природного газу

червень

оператором газотранспортної системи України укладено договори щодо транспортування природного газу на короткі відстані

126. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України щодо Концепції реформування та розвитку торфодобувної галузі України і плану заходів з її реалізації

необхідність визначення ефективної державної політики щодо розвитку торфодобувної галузі

Міненерговугілля
Мінприроди

квітень

прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України

запровадження ефективної державної політики, спрямованої на створення сприятливих умов для динамічного розвитку торфодобувної галузі

127. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо схвалення Концепції довгострокової Програми розвитку ядерної енергетики

необхідність формування ефективної державної політики щодо розвитку ядерної енергетики

Міненерговугілля
державне підприємство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом"
(за згодою)

грудень

прийнято акт Кабінету Міністрів України

запровадження ефективної державної політики, спрямованої на створення сприятливих умов для розвитку ядерної енергетики

128. Здійснення заходів щодо будівництва централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів типу ВВЕР вітчизняних атомних електростанцій

необхідність зміцнення енергетичної безпеки держави шляхом позбавлення від залежності від послуг підприємств Російської Федерації з тимчасового зберігання відпрацьованого ядерного палива

Міненерговугілля
державне підприємство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом"
(за згодою)

протягом року

виконано будівельні та монтажні роботи відповідно до графіка будівництва

позбавлення від залежності від послуг підприємств Російської Федерації з тимчасового зберігання відпрацьованого ядерного палива

129. Забезпечення фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів

виконання вимог Закону України "Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання"

Міненерговугілля

протягом року

забезпечено належне матеріально-технічне оснащення підрозділів, які забезпечують охорону території виробничого об'єднання "Придніпровський хімічний завод";
підтримано в належному стані інженерно-технічні засоби систем фізичного захисту

підвищення рівня безпеки об'єкта та фізичного захисту і охорони об'єктів і майданчика колишнього уранового виробництва виробничого об'єднання "Придніпровський хімічний завод"

130. Завершення дослідно-промислової експлуатації ядерного палива для вітчизняних атомних електростанцій виробництва компанії "Westinghouse Electric Sweden AB"

диверсифікація джерел постачання ядерного палива для атомних електростанцій

державне підприємство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом"
(за згодою)
Держатомрегулювання Міненерговугілля

липень

видано наказ державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом", узгоджений з Держатомрегулюванням, щодо переведення ядерного палива виробництва "Westinghouse Electric Sweden AB" до категорії промислової експлуатації

підвищення економічної та енергетичної безпеки шляхом позбавлення від залежності від послуг підприємств Російської Федерації з постачання ядерного палива

131. Залучення фінансових ресурсів для реалізації проектів у паливно-енергетичному комплексі

необхідність досягнення технічного рівня можливості інтеграції з європейською енергетичною системою та забезпечення цілісності Об'єднаної енергетичної системи України

Міненерговугілля
Мінфін
ПрАТ "Укргідроенерго" (за згодою)
державне підприємство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом"
(за згодою)

грудень

підписано угоди

збільшення частки маневрових потужностей в Об'єднаній енергетичній системі України, зокрема шляхом реалізації проектів будівництва Канівської ГАЕС, Дністровської ГАЕС, Ташлицької ГАЕС та Каховської ГЕС-2

132. Забезпечення реалізації Національного плану скорочення викидів від великих спалювальних установок, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2017 р. N 796 (Розпорядження N 796-р)

виконання зобов'язань України за Договором про заснування Енергетичного співтовариства у частині вимог Директиви 2001/80/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 жовтня 2001 р. про обмеження викидів деяких забруднюючих речовин в атмосферу з великих спалювальних установок, Директиви 2010/75/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 24 листопада 2010 р. про промислові викиди

Міненерговугілля
Мінприроди
Мінфін
Мінекономрозвитку
Мінрегіон
МВС
ДСНС
Держекоінспекція
Держстат
ДФС
Антимонопольний комітет
НКРЕКП
(за згодою)

протягом року

досягнуто загальних граничних обсягів викидів для усіх великих спалювальних установок, включених до Національного плану скорочення викидів від великих спалювальних установок станом на 31 грудня 2019 р.

поступове зменшення обсягів викидів від існуючих великих спалювальних установок діоксиду сірки, оксидів азоту та речовин у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом

133. Приєднання до Центру передового досвіду НАТО з енергетичної безпеки

використання можливостей НАТО з підтримки процесів потенційного розвитку у сфері енергетичної безпеки

Міненерговугілля

вересень

укладено Меморандум про взаєморозуміння між Міненерговугіллям та Центром передового досвіду НАТО з енергетичної безпеки

створення умов для зміцнення енергетичної безпеки України шляхом використання найкращого досвіду держав - членів НАТО

134. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів актів Кабінету Міністрів України щодо схвалення:
Концепції Державної цільової екологічної програми "Зняття з експлуатації уранових об'єктів";
Концепції Державної економічної програми поводження з відпрацьованим ядерним паливом атомних електростанцій України до 2023 року

виконання Енергетичної стратегії України на період до 2035 року "Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність", схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 р. N 605 (Розпорядження N 605-р), та плану заходів щодо реалізації Концепції Державної цільової економічної програми розвитку атомно-промислового комплексу на період до 2020 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. N 1021 (План N 1021-р)

Міненерговугілля
державне підприємство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом"
(за згодою)
державний концерн "Ядерне паливо"
(за згодою)

червень

прийнято акт Кабінету Міністрів України

створення умов для сталого розвитку атомно-промислового комплексу

липень

прийнято акт Кабінету Міністрів України

135. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про схвалення Концепції впровадження "розумних мереж" до 2035 року та затвердження середньострокового плану заходів з впровадження "розумних мереж"

виконання Енергетичної стратегії України на період до 2035 року "Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність", схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 р. N 605 (Розпорядження N 605-р)

Міненерговугілля
НКРЕКП
(за згодою)

вересень

прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України

формування засад державної політики у сфері розвитку "розумних мереж" у довгостроковій перспективі;
визначення заходів з впровадження "розумних мереж"

136. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про затвердження плану досягнення Україною енергетичної стійкості

необхідність формування та затвердження переліку заходів для досягнення енергетичної безпеки Україною

Міненерговугілля
Мінфін
Мінекономрозвитку
Мінрегіон
Мінінфраструктури
НКРЕКП (за згодою)
державне підприємство "Національна енергетична компанія "Укренерго"
(за згодою)
державне підприємство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом"
(за згодою)
Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"
(за згодою)

червень

прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України

визначення короткострокових та середньострокових заходів з підвищення стійкості паливно-енергетичного комплексу в умовах можливих загроз

18. Впровадження принципів Третього енергетичного пакета ЄС

137. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів актів, спрямованих на реалізацію Закону України "Про ринок електричної енергії" (Закон N 2019-VIII), зокрема проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо затвердження Порядку проведення конкурсів на будівництво нових генеруючих потужностей

виконання вимог Третього енергетичного пакета ЄС та Закону України "Про ринок електричної енергії" (Закон N 2019-VIII)

Міненерговугілля
НКРЕКП (за згодою)
Мінфін
Мінекономрозвитку
Мін'юст
державне підприємство "Національна енергетична компанія "Укренерго" (за згодою)
державне підприємство "Енергоринок" (за згодою)

вересень

прийнято відповідні акти Кабінету Міністрів України

створення умов для функціонування нового ринку електричної енергії

138. Здійснення заходів, спрямованих на удосконалення торгівлі на енергетичних ринках, включаючи біржі, зокрема щодо:
встановлення уніфікованих вимог до організаторів торгівлі товарами і відповідними деривативами на оптовому енергетичному ринку;
запровадження ефективного механізму обліку набуття та передачі права власності на товари і відповідні деривативи на енергетичному ринку;
створення ефективного механізму здійснення клірингу та розрахунків за угодами на енергетичному ринку;
удосконалення системи оподаткування під час виконання угод з торгівлі на енергетичному ринку

необхідність визначення засад створення ефективної інфраструктури та стандартів функціонування енергетичних ринків, зокрема енергетичних бірж; імплементація положень Річної національної програми під егідою Комісії Україна - НАТО

НКЦПФР
(за згодою)
Міненерговугілля
НКРЕКП
(за згодою)
Мінекономрозвитку
Мінфін
Антимонопольний комітет

протягом року

проведено експертні консультації та сформовано пропозиції щодо створення ефективної інфраструктури та стандартів функціонування енергетичних ринків, зокрема енергетичних бірж

розвиток та підвищення ліквідності енергетичних ринків, зокрема енергетичних бірж

139. Здійснення заходів, необхідних для розбудови прозорої системи розкриття суб'єктами енергетичних ринків інформації щодо угод з торгівлі на енергетичних ринках, включаючи біржову та позабіржову торгівлю

забезпечення дотримання законодавства ЄС щодо прозорості оптових ринків енергії, зокрема Регламенту (ЄС) N 1227/2011 Європейського Парламенту та Ради від 25 жовтня 2011 р. про цілісність та прозорість оптового енергетичного ринку (REMIT)

НКРЕКП
(за згодою)
Міненерговугілля
НКЦПФР
(за згодою)
Мінекономрозвитку
Мінфін
Антимонопольний комітет

протягом року

проведено експертні консультації та сформовано пропозиції щодо створення прозорої системи розкриття суб'єктами енергетичних ринків інформації щодо угод з торгівлі на енергетичних ринках, включаючи біржову та позабіржову торгівлю

підвищення прозорості енергетичних ринків

140. Розроблення та прийняття актів, необхідних для забезпечення організації виконання Закону України "Про ринок природного газу" (Закон N 329-VIII), зокрема щодо:
розвитку конкурентного середовища у сфері постачання природного газу;
формування договірних відносин постачальників природного газу з газорозподільними компаніями;
забезпечення здійсненності процедури зміни постачальника для побутових споживачів

виконання вимог Третього енергетичного пакета ЄС щодо забезпечення розвитку конкурентного середовища та можливості вільного вибору постачальника природного газу

НКРЕКП (за згодою)
Міненерговугілля
Мінекономрозвитку
Мінфін
Антимонопольний комітет

вересень

прийнято відповідні акти НКРЕКП

забезпечення можливості вільного вибору постачальника природного газу, створення умов для забезпечення конкуренції постачальників природного газу

141. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про використання суб'єктами газового ринку енергетичних характеристик природного газу під час здійснення господарських операцій на території України"

приведення у відповідність із загальноєвропейською практикою застосування енергетичних характеристик природного газу під час здійснення операцій купівлі-продажу та розрахунків за спожитий природний газ

Міненерговугілля
НКРЕКП (за згодою)

листопад

прийнято постанову Кабінету Міністрів України

запровадження розрахунків за природний газ з урахуванням енергетичних одиниць для всіх категорій споживачів

142. Подання оператором системи передачі електроенергії запиту на сертифікацію та прийняття рішення НКРЕКП про сертифікацію

забезпечення реалізації Закону України "Про ринок електричної енергії" (Закон N 2019-VIII)

оператор системи передачі електроенергії (за згодою)
Мінфін
НКРЕКП (за згодою)

лютий
травень

подано запит на сертифікацію;
прийнято рішення НКРЕКП

підтвердження рішенням НКРЕКП виконання оператором системи передачі електроенергії вимог Закону України "Про ринок електричної енергії" (Закон N 2019-VIII) щодо його відокремлення та незалежності

143. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо затвердження Порядку захисту вразливих споживачів

забезпечення реалізації Законів України "Про ринок електричної енергії" (Закон N 2019-VIII) та "Про ринок природного газу" (Закон N 329-VIII) у частині запровадження належного захисту вразливих споживачів

Мінсоцполітики
Міненерговугілля
НКРЕКП (за згодою)
Мінекономрозвитку
Мінфін
Антимонопольний комітет

квітень

прийнято відповідний акт Кабінету Міністрів України

вдосконалення Порядку захисту вразливих споживачів

144. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів актів Кабінету Міністрів України, спрямованих на реалізацію Закону України "Про Енергетичного омбудсмена"

забезпечення виконання вимог Третього енергетичного пакета ЄС, реалізація Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII)

Міненерговугілля
Мінекономрозвитку
Мінсоцполітики
Мінфін
Казначейство

у шестимісячний строк після прийняття Закону України "Про Енергетичного омбудсмена"

прийнято відповідні акти Кабінету Міністрів України;
створено Офіс Енергетичного омбудсмена

створення та забезпечення належного функціонування Офісу Енергетичного омбудсмена

145. Завершення перетворення державного підприємства "Національна енергетична компанія "Укренерго" в акціонерне товариство, 100 відсотків акцій якого належать державі

виконання Закону України "Про ринок електричної енергії" (Закон N 2019-VIII), Енергетичної стратегії України на період до 2035 року "Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність", схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 р. N 605 (Розпорядження N 605-р)

Мінфін
державне підприємство "Національна енергетична компанія "Укренерго" (за згодою)

лютий

зареєстровано ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго"

підвищення ефективності та прозорості діяльності оператора системи передачі електричної енергії, створення умов для подальшої сертифікації оператора системи передачі електричної енергії

146. Завершення реструктуризації Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" в частині відокремлення діяльності з транспортування та зберігання (закачування, відбору) природного газу

виконання вимог Третього енергетичного пакета ЄС;
плану реструктуризації Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" з метою відокремлення діяльності з транспортування та зберігання (закачування, відбору) природного газу

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"
(за згодою)
Міненерговугілля
Мінекономрозвитку
Мінфін
Фонд державного майна
НКРЕКП (за згодою)
Антимонопольний комітет

протягом року

передано на баланс ПАТ "Магістральні газопроводи України" майно, що використовується для забезпечення транспортування та зберігання (закачування, відбору) природного газу;
передано частину функцій від ПАТ "Укртрансгаз" до ПАТ "Магістральні газопроводи України"

завершення реструктуризації Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" з метою створення конкурентного ринку природного газу в Україні

19. Реформа вугільної галузі

147. Розроблення та затвердження комплексної програми роботи вугільних підприємств з визначенням переліків перспективних та неперспективних шахт, що підлягають ліквідації

реалізація Концепції реформування та розвитку вугільної промисловості на період до 2020 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. N 733

Міненерговугілля

травень

видано наказ Міненерговугілля

визначення заходів та обсягів фінансових ресурсів, необхідних для досягнення беззбиткової роботи підприємств вугільної галузі

148. Ліквідація неперспективних (збиткових) державних вугледобувних та вуглепереробних підприємств

необхідність здійснення заходів з підготовки та проведення ліквідації неперспективних (збиткових) державних шахт та вуглепереробних підприємств

Міненерговугілля

протягом року

продовжено здійснення заходів з ліквідації 12 шахт, завершено реалізацію трьох проектів ліквідації шахт

зменшення кількості неперспективних (збиткових) державних вугледобувних та вуглепереробних підприємств, скорочення обсягу державної підтримки

149. Здійснення заходів щодо соціального захисту працівників вугільних підприємств, що ліквідуються

удосконалення системи соціальної підтримки працівників підприємств вугільної галузі та населення територій, на яких розміщуються вугледобувні та вуглепереробні підприємства, що перебувають на стадії ліквідації (консервації)

Мінсоцполітики Міненерговугілля
Мінрегіон
Львівська,
Волинська,
Донецька,
Луганська облдержадміністрації

квітень

прийнято акт Кабінету Міністрів України

запровадження дієвого механізму соціального захисту працівників, які вивільняються у зв'язку з ліквідацією вугледобувних підприємств

150. Передача об'єктів соціальної інфраструктури з балансу державних вугледобувних підприємств у комунальну власність

необхідність звільнення державних вугледобувних підприємств від витрат на утримання об'єктів соціальної інфраструктури

Міненерговугілля
Волинська
Донецька
Луганська
Львівська облдержадміністрації
державні вугледобувні підприємства (за згодою)

протягом року

зменшено кількість об'єктів соціальної інфраструктури на балансі державних вугледобувних підприємств на 4 відсотка їх загальної кількості

зменшення на 10 - 20 відсотків обсягу витрат вугледобувних підприємств на утримання об'єктів соціальної інфраструктури

151. Актуалізація нормативних актів щодо плану передприватизаційної підготовки підприємств вугільної галузі

необхідність здійснення заходів із роздержавлення підприємств вугільної галузі (приватизація)

Міненерговугілля
Мінекономрозвитку
Фонд державного майна

червень

прийнято відповідні акти

активізація процесу приватизації вугледобувних та інших державних підприємств галузі

152. Розроблення нормативно-правового акта щодо зняття арешту та виведення з податкової застави майна вугледобувних підприємств

необхідність усунення перешкод у приватизації вугледобувних підприємств

Міненерговугілля
Мінфін
ДФС

червень

прийнято відповідний нормативно-правовий акт

створення умов для успішної приватизації вугледобувних та інших державних підприємств галузі

153. Складення прогнозного балансу вугілля та вугільної продукції

необхідність визначення потреби у вугільній продукції та пропозиції такої продукції

Міненерговугілля
Мінекономрозвитку

грудень

сформовано прогнозний баланс вугілля та вугільної продукції

забезпечення сталого функціонування підприємств - виробників та споживачів вугільної продукції

20. Розвиток відновлюваної енергетики

154. Супроводження розгляду у Верховній Раді України доопрацьованого проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії" (реєстраційний номер N 8449-д)

необхідність реалізації етапу "Реформування енергетичного сектору (до 2020 року)" Енергетичної стратегії України на період до 2035 року "Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність"; імплементації положень Річної національної програми під егідою Комісії Україна - НАТО

Міненерговугілля
Мінрегіон
Держенергоефективності
Мінфін
Мінекономрозвитку
Антимонопольний комітет
НКРЕКП (за згодою)

до прийняття відповідного Закону України

прийнято Закон України

створення законодавчої бази з питань стимулювання сталого розвитку відновлювальної енергетики за умови збереження операційної безпеки Об'єднаної енергетичної системи України

155. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів актів Кабінету Міністрів України з питань запровадження аукціонів на закупівлю електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії, для нових генеруючих установок

необхідність досягнення цільових показників розвитку відновлюваних джерел енергії, зазначених Енергетичною стратегією України на період до 2035 року

Міненерговугілля
Держенергоефективності
Мінфін
Мінекономрозвитку
Антимонопольний комітет
ДАЗВ
Мінприроди
Держгеокадастр
НКРЕКП
(за згодою)

у шестимісячний строк після прийняття Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії"

прийнято відповідні акти Кабінету Міністрів України

створення умов для розвитку відновлюваної енергетики

156. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про теплопостачання" щодо удосконалення механізму формування та встановлення тарифів на теплову енергію, вироблену з використанням альтернативних джерел енергії"

удосконалення механізму формування та встановлення тарифів на теплову енергію, вироблену з використанням альтернативних джерел енергії

Мінрегіон
Держенергоефективності

березень

подано до Верховної Ради України законопроект

збільшення частки використання альтернативних джерел енергії у виробництві теплової енергії; зменшення обсягів споживання природного газу під час виробництва теплової енергії; забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на теплову енергію, виробництво теплової енергії на установках з використанням альтернативних джерел енергії та встановлення таких тарифів органами місцевого самоврядування

157. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо створення ринку твердого біопалива"

виконання Протоколу про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства, Національного плану дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. N 902 (План N 902-р), Енергетичної стратегії України на період до 2035 року "Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність", схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 р. N 605 (Розпорядження N 605-р)

Мінрегіон
Держенергоефективності

квітень

подано до Верховної Ради України законопроект

збільшення частки використання альтернативних джерел енергії у виробництві енергії шляхом збільшення обсягів виробництва та торгівлі біопаливом, а також встановлення прозорих ринкових цін на нього

21. Забезпечення енергоефективності та енергозбереження

158. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України "Про енергетичну ефективність"

імплементація положень галузевого законодавства ЄС у сфері енергетичної ефективності

Мінрегіон
Держенергоефективності
Мінекономрозвитку
Мінфін
Міненерговугілля
Мінінфраструктури
НКРЕКП (за згодою)

квітень

подано до Верховної Ради України законопроект

підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів, підвищення енергетичної незалежності та енергетичної безпеки держави

159. Забезпечення функціонування Фонду енергоефективності

підтримка ініціативи щодо проведення комплексної модернізації житлового фонду з підвищення енергетичної ефективності

Мінрегіон

протягом року

сформовано органи управління Фонду;
поповнено статутний капітал;
укладено угоди з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC) та банками-партнерами

впровадження енергоефективних заходів у багатоквартирному житловому фонді, зменшення обсягів нарахувань за відповідні житлово-комунальні послуги та зниження видатків державного бюджету на відшкодування пільг та житлових субсидій орієнтовно на 1,6 млрд. гривень до 2022 року

160. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України щодо визначення національної цілі України щодо енергоефективності до 2020 року

виконання зобов'язань за Договором про заснування Енергетичного Співтовариства щодо імплементації Директиви 2012/27/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 25 жовтня 2012 р. про енергоефективність, яка змінює Директиви 2009/125/ЄС та 2010/30/ЄС і скасовує Директиви 2004/8/ЄС та 2006/32/ЄС

Мінрегіон Держенергоефективності Мінекономрозвитку Міненерговугілля Мінінфраструктури Мінприроди
Держстат

лютий

прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України

запровадження нових підходів до середньострокового планування підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів в Україні та більш раціонального використання коштів державного та місцевих бюджетів

161. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Національного плану дій з енергоефективності на період після 2020 року з урахуванням результатів виконання Національного плану дій з енергоефективності на період до 2020 року

імплементація вимог Директиви 2012/27/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 25 жовтня 2012 р. про енергоефективність, яка змінює Директиви 2009/125/ЄС та 2010/30/ЄС і скасовує Директиви 2004/8/ЄС та 2006/32/ЄС, виконання плану заходів з реалізації етапу "Реформування енергетичного сектору (до 2020 року)" Енергетичної стратегії України на період до 2035 року "Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність", затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6 червня 2018 р. N 497 (План N 497-р); імплементація положень Річної національної програми під егідою Комісії Україна - НАТО

Мінрегіон
Держенергоефективності
Мінекономрозвитку
Міненерговугілля
Мінінфраструктури
Мінагрополітики
Антимонопольний комітет

листопад

прийнято відповідний акт Кабінету Міністрів України

запровадження планування розвитку сфери енергоефективності в Україні з урахуванням стандартів ЄС

162. Стимулювання впровадження систем енергетичного менеджменту в бюджетних установах

виконання Угоди про асоціацію, Директиви 2010/31/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 19 травня 2010 р. щодо енергетичних характеристик будівель та плану заходів з реалізації етапу "Реформування енергетичного сектору (до 2020 року)" Енергетичної стратегії України на період до 2035 року "Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність", затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6 червня 2018 р. N 497 (План N 497-р)

Мінрегіон
Держенергоефективності

протягом року

впроваджено системи енергетичного менеджменту в 10 бюджетних установах

підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів у бюджетних установах

163. Розроблення та впровадження програм (планів) реалізації потенціалу енергоефективності та енергозбереження на місцевому рівні

виконання плану заходів з реалізації етапу "Реформування енергетичного сектору (до 2020 року)" Енергетичної стратегії України на період до 2035 року "Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність", затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6 червня 2018 р. N 497 (План N 497-р)

Мінрегіон
Держенергоефективності
облдержадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)

протягом року

запроваджено місцеві програми з енергоефективності та енергозбереження

підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів у територіальних громадах

164. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів постанов Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку набуття статусу саморегулівної організації у сфері енергетичної ефективності та про затвердження примірного статуту саморегулівної організації у сфері енергетичної ефективності" і "Про затвердження Порядку обміну інформацією між центральними органами виконавчої влади, атестаційними комісіями у процесі проведення незалежного моніторингу, професійної атестації та ведення баз даних сертифікатів, фахівців та звітів"

забезпечення реалізації Закону України "Про енергетичну ефективність будівель" (Закон N 2118-VIII)

Мінрегіон

березень

прийнято постанови Кабінету Міністрів України

створення умов для підвищення енергетичної ефективності існуючих будівель, економного використання енергетичних ресурсів у будівлях, підвищення рівня життя населення в результаті зменшення витрат на оплату енергетичних ресурсів, раціонального використання коштів державного та місцевих бюджетів, які спрямовуються на компенсацію витрат, пов'язаних з використанням енергетичних ресурсів, сприяння підвищенню енергетичної незалежності та енергетичної безпеки держави

165. Запровадження розрахунку індикаторів енергоефективності за секторами кінцевого енергоспоживання за методологією Міжнародного енергетичного агентства

виконання плану заходів з реалізації етапу "Реформування енергетичного сектору (до 2020 року)" Енергетичної стратегії України на період до 2035 року "Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність", затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6 червня 2018 р. N 497 (План N 497-р)

Мінрегіон
Держенергоефективності
Держстат

жовтень

опубліковано індикатори енергоефективності кінцевого енергоспоживання за секторами (промисловість, транспорт, будівництво, сільське господарство, сектор послуг, житловий сектор)

підвищення якості визначення та оцінки результативності заходів з підвищення енергоефективності в усіх секторах кінцевого енергоспоживання відповідно до міжнародних вимог

22. Підвищення ефективності виробництва та постачання теплової енергії

166. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. N 869"

необхідність забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води підприємствами, діяльність яких регулюється на місцевому рівні

Мінрегіон

квітень

прийнято постанову Кабінету Міністрів України

здійснення формування підприємствами теплопостачання економічно обґрунтованих тарифів на теплову енергію та комунальні послуги та зменшення понаднормативних втрат у складі тарифів

167. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо стимулювання кваліфікованих працівників на підприємствах сфери тепло-, водопостачання і водовідведення

урегулювання питання оплати праці кваліфікованих працівників на підприємствах сфери тепло-, водопостачання і водовідведення шляхом затвердження Порядку виплати щомісячної надбавки до тарифних ставок (посадових окладів) за безперервний стаж роботи у сфері тепло-, водопостачання і водовідведення

Мінрегіон
Мінфін
Мінекономрозвитку
Мінсоцполітики
ДРС
Мін'юст

грудень

прийнято постанову Кабінету Міністрів України

збільшення тарифних ставок і окладів працівникам галузі від 7 відсотків (за стаж роботи понад три роки) до 25 відсотків (за стаж роботи понад 25 років), що дасть змогу збільшити заробітну плату працівникам в середньому на 18 відсотків та зменшить плинність кадрів у галузі

23. Розвиток житлово-комунального господарства

168. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України "Про Загальнодержавну цільову програму передачі гуртожитків у власність територіальних громад на 2019 - 2021 роки"

забезпечення реалізації Закону України від 5 квітня 2017 р. N 1999-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків" (Закон N 1999-VIII)

Мінрегіон

березень

подано до Верховної Ради України законопроект

забезпечення передачі у власність територіальних громад гуртожитків, зокрема гуртожитків, які було включено до статутного капіталу суб'єктів господарювання, створених у процесі приватизації (корпоратизації), реалізація житлових прав мешканців гуртожитків

169. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України "Про водовідведення"

потреба у створенні належних умов для надання споживачам високоякісних послуг з водовідведення, імплементація Директиви Ради 91/271/EEC від 21 травня 1991 р. про очистку міських стічних вод

Мінрегіон

липень

подано до Верховної Ради України законопроект

забезпечення сталого функціонування близько 165 тисяч суб'єктів господарювання, які користуються послугами водовідведення

170. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів постанов Кабінету Міністрів України щодо:
затвердження правил надання послуг з постачання теплової енергії та типового договору про надання послуг з постачання теплової енергії;
затвердження правил надання послуг з постачання гарячої води та типового договору про надання послуг з постачання гарячої води;
затвердження правил надання послуг з централізованого водопостачання, правил надання послуг з централізованого водовідведення та типових договорів про надання послуг з централізованого водопостачання та про надання послуг централізованого водовідведення

забезпечення реалізації Закону України "Про житлово-комунальні послуги" (Закон N 2189-VIII)

Мінрегіон

квітень

прийнято постанови Кабінету Міністрів України

урегулювання правовідносин, що виникають у процесі надання житлово-комунальних послуг, шляхом реформування житлово-комунального господарства, забезпечення ефективного управління спільним майном багатоквартирних будинків

171. Забезпечення здійснення заходів у рамках реалізації Другого проекту розвитку міської інфраструктури

модернізація інфраструктури, систем водопостачання та водовідведення, зокрема підвищення енергоефективності теплосистем

Мінрегіон
комунальні підприємства - учасники проекту
органи місцевого самоврядування (за згодою)

протягом року

проведено реконструкцію та заміну застарілого обладнання систем водопостачання та водовідведення у містах - учасниках проекту

модернізація інфраструктури та заміна і модернізація обладнання на підприємствах водопостачання та водовідведення

172. Забезпечення здійснення заходів у рамках реалізації проекту "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання в Україні"

реконструкція та заміна зношених систем централізованого теплопостачання;
підвищення енергоефективності теплосистем

Мінрегіон
комунальні підприємства - учасники проекту
органи місцевого самоврядування (за згодою)

протягом року

проведено реконструкцію та заміну застарілого обладнання теплових мереж у містах - учасниках проекту

заміна застарілого обладнання систем централізованого теплопостачання на підприємствах - учасниках проекту

173. Забезпечення здійснення заходів у рамках реалізації проекту "Модернізація систем водопостачання та водовідведення в місті Миколаєві"

реконструкція інфраструктури водопостачання, водовідведення та очищення стічних вод, розширення водопровідної мережі м. Миколаєва

Мінрегіон
міське комунальне підприємство "Миколаївводоканал" (за згодою)
Миколаївська міська рада (за згодою)

протягом року

у м. Миколаєві проведено реконструкцію та заміну застарілого обладнання систем водопостачання та водовідведення

реконструкція інфраструктури та модернізація системи водопостачання і водовідведення в м. Миколаєві

174. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо державного нагляду та контролю у сфері житлово-комунального господарства

урегулювання питань здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням законодавства, стандартів, нормативів, норм, порядків і правил у сфері житлово-комунального господарства

Мінрегіон

червень

подано до Верховної Ради України законопроект

встановлення механізму здійснення державного нагляду (контролю) у сфері житлово-комунального господарства

175. Удосконалення механізму захисту осіб з інвалідністю щодо заміни житлових приміщень, в яких вони проживають, у разі невідповідності таких приміщень вимогам безперешкодного доступу та неможливості пристосування до потреб осіб з інвалідністю

необхідність здійснення заходів, спрямованих на забезпечення додержання прав осіб з інвалідністю

Мінрегіон

липень

подано до Верховної Ради України законопроект

забезпечення можливості надання особам з інвалідністю житлових приміщень без визнання їх такими, що потребують поліпшення житлових умов, та забезпечення взяття їх на квартирний облік, а також удосконалення механізму здійснення такої заміни

176. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства у відповідність із Законом України "Про адміністративні послуги"

необхідність приведення законодавства у відповідність із статтями 5 (Закон N 5203-VI) і 11 Закону України "Про адміністративні послуги" (Закон N 5203-VI) з метою зменшення надмірного адміністративного навантаження на громадян і юридичних осіб у сфері благоустрою, поховання та житловій сфері

Мінрегіон

квітень

подано до Верховної Ради України законопроект

створення єдиних підходів і умов надання адміністративних послуг у сфері благоустрою, поховання та житловій сфері, зменшення надмірного адміністративного навантаження на громадян і юридичних осіб

24. Розвиток мінерально-сировинної бази

177. Реалізація структурно-функціональної реформи Держгеонадр та підприємств, установ і організацій, що належать до сфери її управління

ліквідація невластивих функцій та повноважень підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держгеонадр, удосконалення організаційної структури Держгеонадр

Мінприроди
Держгеонадра

квітень

прийнято відповідні акти Кабінету Міністрів України

сприяння підвищенню ефективності реалізації державної політики у сфері надрокористування

178. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України щодо схвалення Концепції розвитку надрокористування в Україні

необхідність визначення пріоритетних напрямів та шляхів розвитку сфери надрокористування

Мінприроди

червень

прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України

формування засад державної політики у сфері користування надрами

179. Реалізація Дорожньої карти щодо прискорення проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на видобування вуглеводнів, зокрема:
проведення комплексу підготовчих заходів стосовно ділянок, аукціонної документації, потенційних учасників, інформування серед іноземних інвесторів;
удосконалення регуляторного середовища у сфері користування надрами згідно з передбаченим Дорожньою картою переліком нормативно-правових актів;
реалізація експериментального проекту із запровадження порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами шляхом електронних торгів;
подання Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо доцільності подальшого проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами шляхом електронних торгів

лібералізація процедур проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами, забезпечення їх прозорості

Держгеонадра
Мінприроди
Міненерговугілля

протягом року

виконано заходи Дорожньої карти;
проведено електронні торги з продажу спеціальних дозволів на користування надрами в кількості не менше 40

забезпечення залучення інвестицій в галузь та зменшення кількості випадків надання дозволів поза аукціонами, виконання заходів щодо збільшення видобутку природного газу, подальшої дерегуляції, лібералізації та підвищення прозорості у сфері видобутку природного газу, дотримання законодавства ЄС у зазначеній сфері

180. Впровадження електронної системи здійснення дозвільних процедур у сфері надрокористування

забезпечення можливості подання суб'єктами господарювання документів для отримання/ продовження строку дії спеціальних дозволів на користування надрами в електронному вигляді з використанням електронного цифрового підпису та автоматизація процесів проходження погоджувальних процедур щодо видачі дозволу

Мінприроди
Держгеонадра
Державне агентство з питань електронного урядування
Адміністрація Держспецзв'язку

протягом року

впроваджено в тестову експлуатацію електронну систему;
забезпечено приймання від заявників документів для отримання спеціальних дозволів на користування надрами в електронній формі та здійснення інших дозвільних процедур

уникнення негативних факторів під час здійснення дозвільних процедур у сфері надрокористування;
мінімізація впливу посадових осіб;
забезпечення прозорості та спрощення дозвільних процедур для заявників

181. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до Методики визначення вартості запасів і ресурсів корисних копалин родовища або ділянки надр, що надаються у користування, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. N 1117

приведення положень Методики визначення вартості запасів і ресурсів корисних копалин родовища або ділянки надр, що надаються у користування, у відповідність з вимогами Рамкової класифікації Організації Об'єднаних Націй запасів і ресурсів викопних енергетичних і мінеральних корисних копалин (РКООН 2009)

Мінприроди
Держгеонадра

березень

прийнято постанову Кабінету Міністрів України

адаптація положень Методики до вимог міжнародної Рамкової класифікації Організації Об'єднаних Націй запасів і ресурсів викопних енергетичних і мінеральних корисних копалин (РКООН-2009), удосконалення методології геолого-економічної оцінки родовищ корисних копалин

182. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до Методики визначення початкової ціни продажу на аукціоні спеціального дозволу на право користування надрами, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2004 р. N 1374

приведення положень Методики визначення початкової ціни продажу на аукціоні спеціального дозволу на право користування надрами у відповідність з вимогами законодавства у сфері надрокористування

Мінприроди
Держгеонадра
інші центральні органи виконавчої влади

квітень

прийнято постанову Кабінету Міністрів України

встановлення прозорості розрахунку початкової вартості спеціальних дозволів

25. Забезпечення ефективного та безпечного поводження з відходами

183. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України щодо управління відходами

адаптація положень Директиви 2008/98/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 19 листопада 2018 р. про відходи та скасування деяких директив

Мінприроди
Мінрегіон
інші центральні органи виконавчої влади

березень

подано до Верховної Ради України законопроект

запровадження у сфері управління відходами:
п'ятиступеневої ієрархії управління відходами;
системи розширеної відповідальності виробника;
ефективної системи планування (національний, регіональні, місцеві та плани управління відходами підприємств);
інформаційної системи управління відходами;
електронних процедур подання декларації про відходи, видачі дозволів та ліцензій повної вартості захоронення відходів

184. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України "Про затвердження Національного плану управління відходами"

впровадження системного підходу до поводження з відходами на державному та регіональному рівні, зменшення обсягів утворення відходів шляхом збільшення обсягу їх переробки та повторного використання

Мінприроди
Мінрегіон
інші центральні органи виконавчої влади

лютий

прийнято акт Кабінету Міністрів України

забезпечення ефективного функціонування системи управління відходами в Україні на інноваційних засадах

185. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України "Про муніципальні відходи"

низький показник переробки побутових відходів (7 відсотків) внаслідок відсутності на законодавчому рівні регулювання управління муніципальними відходами

Мінрегіон

липень

подано до Верховної Ради України законопроект

забезпечення у 2023 році перероблення 15 відсотків побутових відходів

186. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України "Про батарейки, батареї та акумулятори"

виконання положень Угоди про асоціацію та Директиви 2006/66/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 6 вересня 2006 р. про батареї і акумулятори та відпрацьовані батареї і акумулятори та про скасування Директиви 91/157/ЄЕС

Мінприроди
Мінрегіон
інші центральні органи виконавчої влади

липень

подано до Верховної Ради України законопроект

розвиток системи управління відходами батарейок та акумуляторів

187. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України "Про відходи електричного та електронного обладнання"

виконання положень Угоди про асоціацію та Директиви 2006/66/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 6 вересня 2006 р. про батареї і акумулятори та відпрацьовані батареї і акумулятори та про скасування Директиви 91/157/ЄЕС

Мінприроди
Мінрегіон

липень

подано до Верховної Ради України законопроект

розвиток системи управління відходами електричного та електронного обладнання

188. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України "Про упаковку та відходи упаковки"

адаптація положень Директиви 94/62/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 20 грудня 1994 р. про упаковку та відходи упаковки

Мінприроди
Мінрегіон
інші центральні органи виконавчої влади

липень

подано до Верховної Ради України законопроект

запровадження в законодавстві у сфері управління відходами упаковки:
системи розширеної відповідальності виробника;
роздільного збирання відходів упаковки;
встановлення цільових показників перероблення відходів упаковки;
збільшення обсягів використання зворотної тари;
залучення відходів упаковки у виробництво як вторинної сировини;
запобігання та зменшення негативного впливу відходів упаковки на навколишнє природне середовище та здоров'я людей

189. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України "Про небезпечні відходи"

адаптація положень Директиви 2008/98/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 19 листопада 2018 р. про відходи та скасування деяких директив;
встановлення законодавчих вимог до управління небезпечними відходами

Мінприроди
інші центральні органи виконавчої влади

липень

подано до Верховної Ради України законопроект

запровадження в законодавстві у сфері управління небезпечними відходами:
ліцензування комплексу операцій управління небезпечними відходами (збирання, перевезення, оброблення);
порядку проведення перевірок відповідності матеріально-технічної бази перед видачею ліцензії;
он-лайн звітності ліцензіатів про проведення операцій з небезпечними відходами

190. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо стимулювання споживачів на здійснення роздільного збирання побутових відходів

встановлення для суб'єктів господарювання єдиних порядків формування тарифів на послугу з поводження з побутовими відходами

Мінрегіон

лютий

прийнято постанову Кабінету Міністрів України

збільшення обсягів побутових відходів, що спрямовуються на повторне використання

191. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту рішення Кабінету Міністрів України щодо удосконалення інституційної структури у сфері управління відходами

виконання Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2017 р. N 820 (Розпорядження N 820-р)

Мінприроди
Мінфін
Мінекономрозвитку
інші центральні органи виконавчої влади

червень

прийнято відповідне рішення Кабінету Міністрів України

врегулювання комплексу питань у сфері управління відходами та сприяння підвищенню ефективності реалізації державної політики у сфері управління відходами

26. Реформа регулювання транспортної галузі

192. Проведення структурної реформи АТ "Укрзалізниця", зокрема розмежування діяльності з управління інфраструктурою, вантажними, пасажирськими перевезеннями

забезпечення справедливого доступу до залізничної інфраструктури та відкриття ринку перевізників на виконання Директиви ЄС 91/440/ЄС від 29 липня 1991 р. про розвиток залізниць Співтовариства та Директиви 2001/14/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 лютого 2001 р. про розподілення пропускної спроможності залізничної інфраструктури, стягнення зборів за користування залізничною інфраструктурою та сертифікацію безпеки

Мінінфраструктури
АТ "Укрзалізниця" (за згодою)

лютий

затверджено політику власності товариства органом АТ "Укрзалізниця" відповідно до Статуту

створення підґрунтя для розділення функцій державного та господарського управління залізничною сферою

193. Врегулювання сфери залізничного транспорту шляхом розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України "Про залізничний транспорт"

визначення пріоритетних напрямів та шляхів розвитку залізничного транспорту

Мінінфраструктури

червень

подано до Верховної Ради України законопроект

досягнення якості та ефективності транспортних послуг світового рівня

194. Зняття обмежень на паритетних засадах щодо кількості авіакомпаній і здійснюваних ними рейсів між Україною та державами ЄС

розвиток конкуренції на ринку авіаперевезень

Мінінфраструктури
МЗС
Державіаслужба

липень

знято обмеження щодо кількості авіакомпаній, частоти і пунктів для виконання рейсів між Україною та державами ЄС

підвищення рівня конкурентоспроможності авіаперевізників шляхом залучення нових авіаперевізників;
створення можливості для виходу українських операторів на ринки ЄС

195. Здійснення заходів щодо підписання Угоди між Україною та ЄС і його державами-членами про спільний авіаційний простір та забезпечення її імплементації

приведення законодавства України у сфері безпеки польотів, авіаційної безпеки, організації повітряного руху, захисту навколишнього природного середовища, авіаційної інфраструктури, захисту прав споживачів, систем комп'ютерного бронювання, а також стосовно соціальних аспектів у відповідність з європейськими стандартами

Мінінфраструктури
Державіаслужба
МЗС
Мінекономрозвитку
Мінфін
Мінсоцполітики
Мін'юст

протягом року після набрання чинності Угодою
 

проведено підготовчу роботу щодо підписання Угоди
забезпечено імплементацію положень Угоди, утворено Українську частину Спільного комітету, який є відповідальним органом з її застосування

поступове формування спільного авіаційного простору, заснованого на ідентичних правилах безпеки польотів, авіаційної безпеки, управління повітряним рухом, захисту прав споживачів, систем комп'ютерного бронювання тощо

196. Удосконалення існуючого механізму справляння державних зборів із суб'єктів авіаційної діяльності, зокрема супроводження у Верховній Раді України проектів Законів України "Про Державний спеціалізований фонд фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях" (реєстраційний номер 7514) та "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо справляння державних зборів із суб'єктів авіаційної діяльності" (реєстраційний номер 7515)

необхідність удосконалення існуючого механізму справляння державних зборів із суб'єктів авіаційної діяльності на законодавчому рівні та внесення відповідних змін до підзаконних актів

Мінінфраструктури
Державіаслужба

до прийняття відповідних Законів України
у двомісячний строк після прийняття відповідних Законів України

прийнято відповідні Закони України
прийнято відповідні підзаконні акти, що визначатимуть порядок надходження та використання коштів

врегулювання на законодавчому рівні механізму справляння державних зборів із суб'єктів авіаційної діяльності, що сприятиме надходженню коштів до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність;
участь України у міжнародних авіаційних організаціях

197. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку розроблення, прийняття та впровадження авіаційних правил України"

забезпечення регулювання діяльності цивільної авіації та використання повітряного простору України відповідно до законодавства ЄС

Мінінфраструктури
Державіаслужба

червень

прийнято постанову Кабінету Міністрів України

спрощення порядку прийняття і впровадження авіаційних правил України

198. Розроблення та затвердження Порядку установлення аеропортових зборів за обслуговування повітряних суден і пасажирів в аеропортах України

забезпечення розвитку регіональних аеропортів та задоволення попиту на внутрішні перевезення

Мінінфраструктури

вересень

видано наказ Мінінфраструктури

створення сприятливих умов для залучення нових авіакомпаній до аеропортів України;
стимулювання збільшення пасажиропотоку через усі аеропорти України, у тому числі регіональні, та подальшого розвитку та розбудови регіональних аеропортів

199. Дерегуляція процедури доступу на ринок з наземного обслуговування в аеропортах

приведення нормативно-правових актів у відповідність з вимогами Європейського агентства з безпеки авіації та законодавства ЄС

Державіаслужба Мінінфраструктури
Антимонопольний комітет

червень

видано наказ Державіаслужби "Про затвердження Авіаційних правил України "Доступ на ринок послуг з наземного обслуговування в аеропортах"

демонополізація ринку послуг з наземного обслуговування та сприяння забезпеченню єдиної державної політики щодо забезпечення безпеки авіації;
спрощення процедури доступу на ринок приватних операторів у результаті впровадження чіткої процедури доступу на ринок послуг з наземного обслуговування, унеможливлення зловживання службовим становищем з боку керівництва аеропорту та встановлення рівноправних, недискримінаційних умов доступу на ринок послуг з наземного обслуговування

200. Забезпечення прийняття плану дій з виконання Україною зобов'язань як держави прапора, держави порту та прибережної держави відповідно до міжнародних договорів України і законодавства ЄС

усунення зауважень (виконання рекомендацій) за результатами проведення в Україні аудиту Міжнародною морською організацією (ІМО)

Мінінфраструктури
Морська адміністрація

червень

затверджено план дій з виконання Україною зобов'язань як держави прапора, держави порту та прибережної держави

виконання Україною зобов'язань як держави прапора, держави порту та прибережної держави відповідно до міжнародних договорів України і законодавства ЄС згідно з положеннями Кодексу з імплементації інструментів ІМО (III Code)

201. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України щодо схвалення Концепції розвитку внутрішнього водного транспорту України на довгостроковий період

необхідність визначення пріоритетних напрямів та шляхів розвитку внутрішнього водного транспорту

Мінінфраструктури

у тримісячний строк після прийняття Закону України "Про внутрішні водні шляхи"

прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України

стимулювання розвитку внутрішнього судноплавства

202. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення механізму фінансування галузі морського та річкового транспорту

забезпечення фінансування заходів Морської адміністрації з виконання міжнародних зобов'язань та участі в міжнародних організаціях, правового режиму в міжнародному судноплавстві та відновлення ефективної системи управління реалізацією державної політики у сферах морського і річкового транспорту, безпеки судноплавства, придбання технічного обладнання для інспекторів морських портів, створення, впровадження єдиного сервісу надання адміністративних послуг в електронній формі

Мінінфраструктури
Морська адміністрація

червень

подано до Верховної Ради України законопроект

підвищення рівня безпеки судноплавства;
зниження корупційних ризиків;
розвиток внутрішнього водного транспорту;
впровадження нової системи проведення аварійно-рятувальних робіт;
підвищення рівня контролю за ліцензуванням господарської діяльності

203. Впровадження системи "морського вікна"

виконання пунктів 42 - 47 плану заходів з імплементації положень директив та регламентів Європейського Союзу у сфері міжнародного морського та внутрішнього водного транспорту, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2017 р. N 747

Мінінфраструктури
Мінфін
ДФС
ДРС
інші центральні органи виконавчої влади

березень
 
 
листопад

прийнято відповідну постанову Кабінету Міністрів України
впроваджено в тестову експлуатацію систему "морського вікна"

ДФС, морські агенти, контролюючі органи та морські порти зможуть отримувати детальну структуровану та уніфіковану попередню інформацію про вантажі на суднах, що прибувають та (або) відбувають з портів України

204. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання ринку послуг автомобільного транспорту в Україні з метою приведення їх у відповідність з актом Європейського Союзу

виконання Угоди про асоціацію, імплементація Регламенту (ЄС) N 1071/2009 Європейського Парламенту та Ради від 21 жовтня 2009 р. про встановлення спільних правил стосовно умов, яких потрібно дотримуватись для заняття діяльністю оператора автомобільних перевезень і про припинення дії Директиви Ради 96/26/ЄС

Мінінфраструктури
Мінекономрозвитку
Мінфін
ДРС
Укртрансбезпека
Антимонопольний комітет

червень

подано до Верховної Ради України законопроект

запровадження європейських вимог щодо доступу до ринку надання послуг автомобільного транспорту в частині запровадження рівних та прозорих правил допуску до ринку перевезень на підставі вимог бездоганної ділової репутації, фінансового стану та професійної компетенції

205. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо врегулювання ринку транспортних послуг

виконання Угоди про асоціацію, імплементація Регламенту (ЄС) N 1370/2007 Європейського Парламенту та Ради від 23 жовтня 2007 р. про надання громадських послуг з перевезення пасажирів залізничним та автомобільним транспортом, що припиняє дію Регламентів Ради (ЄЕС) N 1191/69 і N 1107/70

Мінінфраструктури
Мінекономрозвитку
Мінсоцполітики
Мінфін
Мінветеранів
ДРС
Укртрансбезпека
Антимонопольний комітет

червень

подано до Верховної Ради України законопроект

забезпечення створення рівних умов конкуренції шляхом застосування спільних правил допуску до системи надання соціально значущих послуг з перевезень пасажирів, створення системи отримання фінансового відшкодування за послуги з перевезення пасажирів на соціально значущих маршрутах

206. Врегулювання питання участі інженера-консультанта у реалізації будівельних проектів ремонту, реконструкції та утримання доріг

необхідність визначення основних положень щодо інженера-консультанта: поняття, правовий статус, принцип та основні засади залучення та діяльності

Мінінфраструктури
Укравтодор
Мінрегіон
Мінекономіки
Мінфін

листопад

прийнято акти Кабінету Міністрів України

забезпечення функціонування системи незалежного контролю якості виконання ремонтно-будівельних робіт

207. Створення законодавчої бази для здійснення автоматичного габаритно-вагового контролю (WIM), зокрема розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів Законів України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю" та "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо надходжень від здійснення габаритно-вагового контролю"

підвищення ефективності державного контролю за дотриманням вагових обмежень вантажними перевізниками;
необхідність зменшення частоти та ступеня перевантаження автомобільних доріг на виконання
Угоди про асоціацію

Мінінфраструктури
Мінфін
Укртрансбезпека
Укравтодор

червень

подано до Верховної Ради України законопроекти

збереження доріг від передчасного руйнування;
підвищення якості та безпеки перевезень автомобільним транспортом

208. Запровадження дієвого механізму габаритно-вагового контролю

запобігання руйнуванню автомобільних доріг

Мінінфраструктури
Укртрансбезпека
Укравтодор
місцеві органи виконавчої влади

березень

прийнято постанову Кабінету Міністрів України щодо удосконалення механізму здійснення контролю за порушеннями габаритно-вагових норм

зменшення обсягу коштів для проведення ремонту автомобільних доріг та підвищення якості дорожнього покриття

209. Обладнання шести майданчиків зважування у русі на дорогах навколо Києва та допоміжного офісу (пілотний проект з впровадження системи зважування в русі (WIM)

забезпечення здійснення вагового контролю транспортних засобів з метою збереження дорожнього покриття, особливо в період підвищення температурного режиму

Мінінфраструктури
Укравтодор
Укртрансбезпека
Київська облдержадміністрація

вересень

введено в експлуатацію шість майданчиків зважування у русі

дотримання габаритно-вагових параметрів транспортних засобів, що сприятиме збереженню цілісності та якості побудованих та відремонтованих дорожніх об'єктів

210. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України "Про поштовий зв'язок"

виконання Угоди про асоціацію, Стратегії імплементації положень директив Європейського Союзу у сфері послуг поштового зв'язку та кур'єрських послуг ("дорожньої карти"), схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2018 р. N 104 (План N 104-р)

Мінінфраструктури
НКРЗІ (за згодою)

червень

подано до Верховної Ради України законопроект

впровадження правил щодо:
умов, якими регулюється надання послуг поштового зв'язку;
надання, фінансування, тарифних принципів розрахунків та стандартів якості універсальних послуг поштового зв'язку;
забезпечення незалежності національного регуляторного органу

211. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України "Про мультимодальні перевезення"

необхідність імплементації Директиви Ради 92/106/ЄЕС від 7 грудня 1992 р. про встановлення спільних правил для окремих типів транспортування товарів між державами-членами

Мінінфраструктури
Мінекономрозвитку
Мінфін
ДРС
Мін'юст

квітень

подано до Верховної Ради України законопроект

збереження доріг та поліпшення стану навколишнього природного середовища у результаті часткової переорієнтації перевезень вантажів з автомобільного на залізничний та водний транспорт

27. Забезпечення якості та ефективності транспортних сервісів

212. Розроблення та впровадження єдиної операційно-інформаційної системи "АІС Морська адміністрація" для надання адміністративних послуг

імплементація Директиви 2009/21/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 квітня 2009 р. про відповідність до вимог держави прапора

Морська адміністрація
Мінінфраструктури
Адміністрація Держспецзв'язку

листопад

впроваджено єдину операційно-інформаційну систему "АІС Морська адміністрація"

обмеження впливу на факт отримання суб'єктом звернення адміністративних послуг;
можливість отримання адміністративної послуги за допомогою телекомунікаційних мереж та мінімізація часу видачі замовлених документів;
уникнення корупційних ризиків

213. Впровадження сервісу електронного оформлення заходів державного нагляду (контролю) у сфері автомобільного транспорту в електронному форматі ("Електронний протокол")

зменшення корупційних ризиків у процесі оформлення результатів заходів державного нагляду (контролю)

Мінінфраструктури
Державне агентство з питань електронного урядування
ДРС
інші центральні органи виконавчої влади
Адміністрація Держспецзв'язку

червень

введено в експлуатацію сервіс електронного оформлення заходів державного нагляду (контролю) в електронному форматі ("Електронний протокол")

підвищення прозорості процедури оформлення заходів державного нагляду (контролю) у сфері автомобільного транспорту та зменшення корупційних ризиків

214. Концесія майна державних підприємств "Стивідорна компанія "Ольвія", "Херсонський морський торговельний порт"

залучення приватних інвестицій для розвитку об'єктів портової інфраструктури

Мінінфраструктури
Фонд державного майна
державне підприємство "Адміністрація морських портів України" (за згодою)

грудень

підписано концесійний договір з переможцем концесійного конкурсу

розвиток об'єктів портової інфраструктури

28. Залучення коштів у транспортну галузь

215. Реалізація інвестиційних проектів з розвитку транспортної інфраструктури

забезпечення фінансування проектів оновлення та модернізації залізничної інфраструктури

Мінінфраструктури
Мінфін
Мінекономрозвитку
АТ "Укрзалізниця" (за згодою)

грудень

виконано роботи з реконструкції дільниці Долинська - Миколаїв

розвиток транспортної інфраструктури

грудень

затверджено проект "Реконструкція споруд залізниці з електрифікацією дільниці Ковель - Ізов - Держкордон регіональної філії "Львівська залізниця" ПАТ "Укрзалізниця" у Волинській області"

 

216. Розбудова дорожньої інфраструктури

необхідність подальшого розвитку дорожньої транспортної інфраструктури

Мінінфраструктури
Укравтодор

протягом року

проведено нове будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення протяжністю понад 1000 кілометрів

покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг загального користування державного значення за основними маршрутами, насамперед за напрямами міжнародних і національних транспортних коридорів, на підходах до великих міст, дорогах з високою інтенсивністю руху

217. Установлення конкурентоспроможного рівня портових зборів та розроблення методики нарахування портових зборів

значне перевищення розмірів портових зборів порівняно з аналогічними портовими зборами інших країн

Мінінфраструктури
державне підприємство "Адміністрація морських портів України" (за згодою)
Мінекономрозвитку

вересень

затверджено методику розрахунку ставок портових зборів

запровадження механізму нарахування портових зборів для кожного морського порту з диференціацією згідно із спеціалізацією суден

29. Запровадження сучасної системи безпеки на транспорті

218. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо схвалення Концепції створення незалежної установи з проведення розслідувань аварійних подій на авіаційному, морському, річковому, автомобільному та залізничному транспорті

створення необхідних умов для забезпечення впровадження принципу об'єктивності та неупередженості під час проведення розслідування аварій на авіаційному, морському, автомобільному, річковому та залізничному транспорті

Мінінфраструктури
Морська адміністрація
Укртрансбезпека
Державіаслужба

серпень

прийнято акт Кабінету Міністрів України

впровадження принципу об'єктивності та неупередженості під час проведення розслідування аварії на авіаційному, морському, автомобільному, річковому та залізничному транспорті

219. Забезпечення підвищення рівня відповідальності за порушення міжнародних норм і стандартів з питань безпеки судноплавства суднами та фізичними особами

закріплення можливості застосування санкцій (підвищення їх рівня) до судновласників, членів екіпажу суден, контролюючих органів за порушення міжнародних норм і стандартів з питань безпеки судноплавства; усунення зауважень (виконання рекомендацій) за результатами проведення в Україні аудиту Міжнародною морською організацією (ІМО)

Мінінфраструктури
Морська адміністрація

червень

подано до Верховної Ради України законопроект

підвищення рівня безпеки судноплавства;
запобігання забрудненню навколишнього природного середовища

220. Реалізація пілотного проекту щодо заходів з підвищення рівня безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах загального користування

необхідність підвищення рівня безпеки дорожнього руху на дорогах загального користування шляхом зменшення кількості аварійно-небезпечних ділянок автомобільних доріг загального користування

Мінінфраструктури

грудень

встановлено 189 об'єктів освітлення пішохідних переходів;
122 кілометри освітлених аварійно-небезпечних ділянок автомобільних доріг;
127 об'єктів інтелектуальних світлофорів на перехрестях та переходах

обладнання аварійно-небезпечних ділянок автомобільних доріг загального користування у Івано-Франківській, Львівській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Миколаївській областях об'єктами освітлення та інтелектуальними світлофорами

221. Проведення ремонту і модернізації судноплавних шлюзів (другий етап)

необхідність проведення капітального ремонту судноплавних шлюзів через їх аварійний стан

Мінінфраструктури

протягом року

виконано роботу на шлюзах Дніпровського каскаду:
з монтажу підйомно-опускних воріт верхньої голови Канівського шлюзу;
з монтажу насосів та системи трубопроводів судноплавної камери Київського судноплавного шлюзу;
з демонтажу-монтажу нових воріт Київського судноплавного шлюзу

забезпечення безпеки під час проходження шлюзів

222. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Технічного регламенту щодо вимог до авіаційних бензинів та палив для реактивних двигунів

виконання вимог: Директиви 98/70/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 13 жовтня 1998 р. про якість бензину та дизельного палива; настанови Doc ICAO 9977/AN 489 щодо постачання авіаційного палива для цивільної авіації; Регламенту Комісії (ЄС) N 2042/2003 від 20 листопада 2003 р. щодо підтримання льотної придатності повітряних суден та авіаційної техніки, частин і устаткування та визначення організацій і персоналу, що залучатимуться до виконання цих завдань

Міненерговугілля

червень

прийнято постанову Кабінету Міністрів України

удосконалення державної системи контролю якості авіаційних бензинів та палив для реактивних двигунів, гармонізація вимог до якості та безпечності авіапалив з європейськими нормами стандартів з метою забезпечення надійності та безпечності польотів

30. Забезпечення міської мобільності та регіональної інтеграції

223. Започаткування пілотного проекту з децентралізації системи замовлення на приміські залізничні перевезення

ліквідація перехресного субсидування збиткових пасажирських перевезень за рахунок вантажних залізничних перевезень

Мінінфраструктури
Мінсоцполітики
АТ "Укрзалізниця" (за згодою)
Дніпровська облдержадміністрація

квітень

затверджено план дій щодо запровадження пілотного проекту

підвищення якості приміських залізничних перевезень;
зменшення перехресного субсидування пасажирських перевезень за рахунок вантажних залізничних перевезень

224. Забезпечення розвитку міського електричного транспорту шляхом впровадження підпроектів розвитку міського пасажирського транспорту в містах України

виконання фінансової угоди (Проект "Міський громадський транспорт України") між Україною та Європейським інвестиційним банком

Мінінфраструктури
Мінфін
органи місцевого самоврядування (за згодою)

протягом року

укладено Угоду про передачу коштів позики для реалізації підпроектів розвитку міського пасажирського транспорту в містах України;
оновлено парк трамваїв, тролейбусів, автобусів (з електричним двигуном), вагонів метрополітену;
будівництво та реконструкція трамвайних та тролейбусних ліній;
заміна тягових підстанцій

поліпшення якості надання послуг громадянам у містах, оновлення парку та інфраструктури

225. Залучення коштів Європейського банку реконструкції та розвитку для реалізації другого етапу підпроекту м. Одеси "Магістральний трамвайний маршрут прямого сполучення "Північ - Південь"

необхідність фінансування реалізації другого етапу підпроекту м. Одеси "Магістральний трамвайний маршрут прямого сполучення "Північ - Південь"

Мінінфраструктури
Мінфін
виконавчий комітет Одеської міської ради (за згодою)

листопад

підписано Фінансову угоду між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку щодо реалізації другого етапу підпроекту м. Одеси "Магістральний трамвайний маршрут прямого сполучення "Північ - Південь"

створено умови для подальшого розвитку міського електротранспорту м. Одеси

II. ЕФЕКТИВНЕ ВРЯДУВАННЯ

1. Реформування системи державного управління

226. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до Законів України "Про Кабінет Міністрів України" ( ) та "Про центральні органи виконавчої влади" (Закон N 3166-VI)

необхідність оптимізації процесів організації роботи Кабінету Міністрів України з питань формування та планування державної політики

Міністр Кабінету Міністрів України
Мін'юст
НАДС
Секретаріат Кабінету Міністрів України

липень

подано до Верховної Ради України законопроект

підвищено спроможність роботи Кабінету Міністрів України з питань формування та планування державної політики

227. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до Регламенту Кабінету Міністрів України щодо посилення стратегічного планування, координації дій з формування і реалізації політики

необхідність оптимізації процесів організації роботи Кабінету Міністрів України з питань формування та планування державної політики

Міністр Кабінету Міністрів України
Секретаріат Кабінету Міністрів України
Мін'юст
Мінекономрозвитку

вересень

прийнято постанову Кабінету Міністрів України

підвищено спроможність роботи Кабінету Міністрів України з питань формування та планування державної політики

228. Реформування системи оплати праці державних службовців з метою підвищення рівня їх заробітної плати за умови забезпечення стабільності державних фінансів

необхідність підтримки фінансової стабільності в рамках річного бюджетування та планування оптимізації чисельності працівників

Мінсоцполітики
НАДС
Мінфін
Секретаріат Кабінету Міністрів України

червень

подано Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо реформування системи оплати праці державних службовців

реформування системи оплати праці державних службовців

229. Утворення та введення в експлуатацію інформаційної системи управління людськими ресурсами на державній службі

забезпечення підвищення ефективності та прозорості державної служби шляхом автоматизації процесів, систем управління людськими ресурсами на основі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій

НАДС
Державне агентство з питань електронного урядування
Адміністрація Держспецзв'язку

грудень

підключено до інтегрованої інформаційної системи управління людськими ресурсами 25 відсотків центральних органів виконавчої влади

автоматизація процесів системи управління людськими ресурсами на основі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій

230. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів актів, необхідних для початку діяльності Мінветеранів

усунення прогалин у нормативно-правових актах з метою забезпечення ефективного функціонування Мінветеранів

Мінветеранів
Мінфін
Мін'юст
Мінсоцполітики
НАДС

вересень

прийнято відповідні акти

забезпечення інституціональної спроможності Мінветеранів

231. Запровадження пріоритетних послуг в електронній формі

переведення в електронну форму найбільш важливих публічних послуг відповідно до суспільного запиту та вимог ЄС

Державне агентство з питань електронного урядування
Мінекономрозвитку
інші центральні органи виконавчої влади

вересень
 
протягом року

прийнято відповідний акт Кабінету Міністрів України
запроваджено 50 нових суспільно важливих публічних електронних послуг (загальна кількість до кінця 2019 року - 150 електронних публічних послуг)

підвищення якості обслуговування громадян та представників бізнесу, ліквідація корупційних ризиків

232. Запровадження системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів

здійснення обміну електронними даними між суб'єктами владних повноважень з державних електронних інформаційних ресурсів під час надання адміністративних послуг та здійснення інших повноважень відповідно до покладених на них завдань

Державне агентство з питань електронного урядування
Секретаріат Кабінету Міністрів України
Адміністрація Держспецзв'язку
інші центральні органи виконавчої влади

протягом року

підключено 10 державних електронних інформаційних ресурсів до системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів;
здійснено інтеграцію системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів з Національним реєстром електронних інформаційних ресурсів

створення веб-сервісів для підключення реєстрів до системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів

233. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів постанов Кабінету Міністрів України про внесення змін до Типових вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорії "А", та Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби"

включення вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби усіх категорій, мати професійну компетентність оцінити гендерний вплив під час визначення, впровадження та моніторингу державної політики

НАДС

червень

прийнято постанови Кабінету Міністрів України

можливість оцінити під час проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби компетентність кандидатів з метою підвищення якості підготовки та прийняття управлінських рішень з врахування потреб та інтересів жінок і чоловіків

234. Удосконалення методичних підходів щодо збору, обробки, публікації та використання гендерної статистики відповідно до Заключних зауважень Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок до восьмої періодичної доповіді України про виконання Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок

необхідність приведення вітчизняної системи гендерної статистики у відповідність з європейськими стандартами збору та поширення даних згідно з положеннями Угоди про асоціацію

Держстат

вересень

видано акт щодо затвердження методичних рекомендацій про збір, обробку, публікацію та використання гендерної статистики

підвищення ефективності прийняття управлінських рішень з урахуванням забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та/або їх груп

235. Реформування дипломатичної служби України

необхідність забезпечення реформування дипломатичної служби відповідно до положень Закону України "Про дипломатичну службу"

МЗС

грудень

поширено механізм розрахунку складових компенсаційних виплат на всіх працівників закордонних дипломатичних установ - учасників пілотного проекту

підвищення ефективності дипломатичної служби з метою кращої реалізації зовнішньополітичних інтересів України; оптимізація видатків на утримання обслуговуючого персоналу закордонних дипломатичних установ; посилення управлінської та адміністративної спроможності

протягом року

запроваджено механізм наймання місцевого персоналу для виконання функцій з обслуговування закордонних дипломатичних установ

закордонних дипломатичних установ на основі принципів належного врядування з урахуванням кращого досвіду провідних країн світу

грудень

сформовано державне замовлення на 2020 рік працівників органів державної влади у сфері зовнішніх зносин

2. Розвиток електронного урядування

236. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку системи надання електронних послуг на 2019 - 2020 роки"

впровадження комплексного плану розвитку електронних послуг

Державне агентство з питань електронного урядування
Мінекономрозвитку
інші центральні органи виконавчої влади

березень

прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України

формування ефективної системи електронних послуг для задоволення інтересів фізичних та юридичних осіб

237. Створення інтегрованої системи електронної ідентифікації (id.gov.ua)

забезпечення доступу фізичних та юридичних осіб до послуг та даних без необхідності використання кількох облікових записів в різних інформаційних системах

Державне агентство з питань електронного урядування
Секретаріат Кабінету Міністрів України
Мін'юст
Адміністрація Держспецзв'язку
Національний банк (за згодою)

жовтень

створено інтегровану систему електронної ідентифікації;
запроваджено інструменти електронної ідентифікації для фізичних, юридичних осіб та їх представників, зокрема ID-картки, BankID, MobileID, ЦСК

розвиток доступних, зручних та безпечних засобів електронної ідентифікації фізичних, юридичних осіб та їх представників, створення захищеного кіберпростору системи електронних довірчих послуг

238. Розвиток відкритих даних

реалізація права на доступ до інформації, підвищення відкритості і прозорості діяльності органів державної влади та стимулювання інновацій шляхом внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. N 835 "Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних" (Постанова N 835), зокрема щодо удосконалення зазначеного Положення (Постанова N 835) та уточнення переліку наборів даних (Постанова N 835)

Державне агентство з питань електронного урядування
інші центральні органи виконавчої влади
Адміністрація Держспецзв'язку

протягом року

прийнято постанову Кабінету Міністрів України;
забезпечено модерування наборів даних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування на модернізованому Єдиному державному веб-порталі відкритих даних data.gov.ua та покращено їх якість

забезпечення ефективності повторного використання інформації органів виконавчої влади, підвищення відкритості та прозорості їх діяльності; налагодження ефективної взаємодії органів виконавчої влади з громадськістю; стимулювання розвитку інформаційного суспільства в Україні

239. Проведення обстеження ІТ-систем органів державної влади та органів місцевого самоврядування

оцінка поточного стану інформаційних систем, програмного та апаратного забезпечення органів державної влади та органів місцевого самоврядування з метою подальшого проведення аналізу процесів, технологій та структури ІТ-систем

Державне агентство з питань електронного урядування
Адміністрація Держспецзв'язку
інші центральні органи виконавчої влади
місцеві держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)

протягом року

проведено обстеження ІТ-систем понад 75 органів державної влади та понад 20 органів місцевого самоврядування;
розроблено рекомендації щодо стратегії їх управління та розвитку

виявлення можливостей існуючих інформаційних систем для здійснення взаємодії між ними;
формування переліку державних інформаційних ресурсів для наповнення Національного реєстру державних електронних інформаційних ресурсів

240. Стандартизація вимог щодо запровадження цифрового робочого місця державного службовця

забезпечення гнучкості в методах виконання посадових обов'язків державними службовцями, стимулювання їх спільної роботи та взаємодії, підтримка децентралізованих та мобільних робочих середовищ

Державне агентство з питань електронного урядування
Адміністрація Держспецзв'язку

жовтень

визначено концептуальні принципи щодо запровадження цифрового робочого місця державного службовця та надано пропозиції Кабінетові Міністрів України

уніфікація процесів державного управління;
стандартизація типових адміністративних процесів, їх автоматизація

241. Забезпечення розвитку обміну електронними документами між центральними органами виконавчої влади

автоматизація процесів створення, відправлення, передавання, одержання, оброблення, використання, зберігання, знищення електронних документів

Державне агентство з питань електронного урядування
центральні органи виконавчої влади
Секретаріат Кабінету Міністрів України
Адміністрація Держспецзв'язку
місцеві держадміністрації

протягом року

забезпечено здійснення обміну документами між центральними органами виконавчої влади виключно в електронній формі з використанням засобів системи електронної взаємодії органів виконавчої влади;
впроваджено в 20 центральних органах виконавчої влади системи електронного документообігу

підвищення ефективності діяльності органів державної влади

242. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо затвердження плану заходів із стимулювання та підтримки запровадження технології блокчейн у сфері державного управління та інших сферах

визначення завдань з метою стимулювання та розвитку технології блокчейн

Державне агентство з питань електронного урядування
Мін'юст
Мінагрополітики
Адміністрація Держспецзв'язку
інші центральні органи виконавчої влади

квітень

прийнято акт Кабінету Міністрів України

запровадження високоефективного механізму захисту цілісності та доступності інформації, застосування децентралізованого принципу створення інформаційних систем

243. Автоматизація роботи центрів надання адміністративних послуг

впровадження програмного забезпечення підсистеми системи електронної взаємодії органів виконавчої влади "Вулик" в центрах надання адміністративних послуг

Державне агентство з питань електронного урядування
Мінекономрозвитку
Мінрегіон
Адміністрація Держспецзв'язку
органи місцевого самоврядування (за згодою)

протягом року

впроваджено в 50 центрах надання адміністративних послуг програмне забезпечення підсистеми автоматизації роботи центрів надання адміністративних послуг "Вулик"

підвищення оперативності та якості надання адміністративних послуг населенню

244. Розширення можливостей єдиного веб-порталу електронного урядування portal.kmu.gov.ua

забезпечення автоматизації процесів комунікації, координації, спільної роботи над документами, підтримки процесів прийняття управлінських рішень в органах державної влади

Державне агентство з питань електронного урядування
Секретаріат Кабінету Міністрів України
Адміністрація Держспецзв'язку

протягом року

впроваджено єдиний веб-портал електронного урядування в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, міністерствах, НАДС, Державному агентстві з питань електронного урядування;
забезпечено безперебійну роботу єдиного веб-порталу електронного урядування

підвищення ефективності роботи державних службовців

245. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо затвердження єдиного дизайн-коду веб-сайтів органів виконавчої влади

забезпечення уніфікованого інтерфейсу взаємодії держави та громадянина в Інтернеті, розроблення та затвердження єдиних вимог до доступності, дизайну та наповнення веб-сайтів органів виконавчої влади

Державне агентство з питань електронного урядування
Адміністрація Держспецзв'язку
НКРЗІ (за згодою)

жовтень

прийнято акт Кабінету Міністрів України

уніфікація дизайну веб-сайтів органів виконавчої влади

246. Запровадження інструментів автоматизації процесів формування та виконання Національної програми інформатизації

забезпечення процесів подання, попередньої перевірки, опрацювання, передачі на експертизу та надання відповіді завдань (проектів) Національної програми інформатизації центральними органами виконавчої влади в електронному вигляді на Єдиному порталі електронного урядування

Державне агентство з питань електронного урядування
Секретаріат Кабінету Міністрів України
Адміністрація Держспецзв'язку

протягом року

організовано процеси формування та виконання Національної програми інформатизації в центральних органах виконавчої влади в електронному вигляді на Єдиному порталі електронного урядування

підвищення ефективності та оперативності процесів формування та виконання Національної програми інформатизації

247. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо затвердження методики оцінки ефективності проектів інформатизації, що реалізуються в інтересах органів державної влади

забезпечення підвищення ефективності проектів інформатизації, в тому числі таких, що реалізуються в рамках бюджетного фінансування, фінансування за рахунок кредитних коштів та коштів проектів міжнародної технічної допомоги;
удосконалення механізму здійснення моніторингу виконання та оцінки ефективності проекту інформатизації на всіх етапах його реалізації

Державне агентство з питань електронного урядування
Секретаріат Кабінету Міністрів України
Адміністрація Держспецзв'язку

протягом року

прийнято акт Кабінету Міністрів України

підвищення ефективності проектів інформатизації, що реалізуються в інтересах органів державної влади

248. Створення центру компетенцій у сфері електронного урядування "E-Gov HUB"

створення сучасної платформи співпраці держави, міжнародних партнерів, медіа, бізнесу, науковців, експертів і громадян

Державне агентство з питань електронного урядування
Секретаріат Кабінету Міністрів України
Фонд державного майна

протягом року

впроваджено першу чергу центру компетенцій у сфері електронного урядування "E-Gov HUB Hub"

об'єднання реформаторських зусиль та компетенцій держави, міжнародних партнерів, медіа, бізнесу, науковців, експертів і громадян для більш ефективної роботи, втілення ключових реформ

249. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо схвалення Концепції розвитку штучного інтелекту

необхідність вироблення узгодженої державної політики щодо врегулювання сфери штучного інтелекту та усунення відставання України у зазначеній сфері

Державне агентство з питань електронного урядування
Мінекономрозвитку
МОН
Адміністрація Держспецзв'язку

вересень

прийнято акт Кабінету Міністрів України

визначення напрямів, механізму, умов розвитку штучного інтелекту

250. Впровадження оновленого програмного забезпечення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, яке забезпечує розкриття додаткової інформації про бенефіціарних власників

забезпечення відображення інформації про кінцевих бенефіціарних власників в Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

Мін'юст
державне підприємство "Національні інформаційні системи" (за згодою)

березень

забезпечено можливість отримання інформації про бенефіціарного власника за допомогою оновленого програмного забезпечення

отримання повної та структурованої інформації за допомогою оновленого програмного забезпечення про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), а саме - типу бенефіціарного власника, процента кожного бенефіціарного власника, опис структури власності, якщо юридична особа не перебуває у прямому та повному володінні її учасниками та обґрунтованого пояснення причини відсутності бенефіціарного власника

3. Децентралізація

251. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів розпоряджень Кабінету Міністрів України про внесення змін до перспективних планів формування територій громад областей

необхідність формування соціально та економічно обґрунтованих перспективних планів розвитку територій спроможних громад

Мінрегіон
облдержадміністрації

протягом року

прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України

створення передумов для формування самодостатньої первинної ланки місцевого самоврядування - територіальних громад, спроможних до виконання визначених законодавством повноважень у 24 областях України

252. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів розпоряджень Кабінету Міністрів України про визнання спроможними об'єднаних територіальних громад

визнання спроможними об'єднаних територіальних громад для забезпечення їх права переходу на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом та можливості приєднання до таких громад

Мінрегіон

протягом року

прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України

визнання спроможними об'єднаних територіальних громад до 70 відсотків загальної кількості новоутворених об'єднаних територіальних громад

253. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про розподіл коштів субвенції на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад

формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад за рахунок розподілу бюджетних коштів

Мінрегіон

травень

прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України

формування інфраструктури близько 750 об'єднаних територіальних громад

254. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до Порядку використання коштів субвенції на розвиток інфраструктури об'єднаних територіальних громад

удосконалення процедури подання проектів, які фінансуватимуться за рахунок коштів інфраструктурної субвенції

Мінрегіон

травень

прийнято постанову Кабінету Міністрів України

забезпечення ефективного використання коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування відповідної інфраструктури

255. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та деяких законодавчих актів України щодо удосконалення системи державного нагляду і контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування

урегулювання питань нагляду та контролю за відповідністю органів місцевого самоврядування Конституції та Законам України

Мінрегіон

червень

подано до Верховної Ради України законопроект

запровадження єдиної системи нагляду та контролю за рішеннями органів місцевого самоврядування

256. Розроблення актів законодавства для забезпечення реалізації Закону України "Про засади адміністративно-територіального устрою України"

необхідність визначення основних засад адміністративно-територіального устрою України, порядку утворення, ліквідації, встановлення та зміни меж адміністративно-територіальних одиниць

Мінрегіон

у тримісячний строк після набрання чинності Законом України "Про засади адміністративно-територіального устрою України" (реєстраційний номер 8051)

подано до Верховної Ради України відповідні акти;
прийнято Кабінетом Міністрів України відповідні акти

створення умов для визначення на законодавчому рівні адміністративно-територіального устрою 24 областей та Автономної Республіки Крим

257. Розроблення моделі адміністративно-територіального устрою базового рівня з відповідними картографічними матеріалами

відсутність проекту (моделі) адміністративно-територіального устрою України базового рівня

Мінрегіон
облдержадміністрації

липень

розроблено модель адміністративно-територіального устрою базового рівня 24 областей України

визначення моделі адміністративно-територіального устрою базового рівня 24 областей України

258. Розроблення проекту нормативно-правового акта щодо формування просторової основи для розміщення територіальних органів центральних органів виконавчої влади

нераціональне розміщення територіальних органів центральних органів виконавчої влади, що ускладнює процес отримання послуг жителями територіальних громад, та додаткове навантаження на державний бюджет

Мінрегіон

серпень

прийнято відповідний нормативно-правовий акт

урегулювання питання юрисдикції територіальних органів центральних органів виконавчої влади в межах адміністративних округів

259. Внесення змін до Методики розроблення, проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації, затвердженої наказом Мінрегіону від 31 березня 2016 р. N 79 (Методика N 79)

інтеграція комплексного гендерного підходу до регіональних стратегій розвитку

Мінрегіон

березень

прийнято наказ Мінрегіону

включено принцип гендерної рівності та враховано інтереси жінок і чоловіків під час розроблення регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації

260. Розподіл повноважень між органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади (секторальна децентралізація)

необхідність передачі повноважень від органів виконавчої влади органам місцевого самоврядування

центральні органи виконавчої влади Секретаріат Кабінету Міністрів України

протягом року

передано повноваження від органів виконавчої влади органам місцевого самоврядування для ефективнішої реалізації на місцевому рівні

наближення послуг громадян на принципах субсидіарності та доступності

261. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до Примірного положення про центр надання адміністративних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 р. N 118 (Постанова N 118), та Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. N 588 (Постанова N 588)

урегулювання питання щодо створення та функціонування віддаленого робочого місця адміністратора центру надання адміністративних послуг, зокрема в об'єднаних територіальних громадах

Мінекономрозвитку
Мінрегіон
Адміністрація Держспецзв'язку

березень

прийнято постанову Кабінету Міністрів України

наближення адміністративних послуг до громадян та бізнесу, скорочення витрат часу на отримання послуг, забезпечення обслуговування "на дому" громадян, що за життєвими обставинами не можуть самостійно пересуватися

262. Розбудова мережі центрів надання адміністративних послуг

сприяння створенню та функціонуванню центрів надання адміністративних послуг, у тому числі в об'єднаних територіальних громадах

Мінекономрозвитку
Мінрегіон
Адміністрація Держспецзв'язку
центральні та місцеві органи виконавчої влади
органи місцевого самоврядування (за згодою)

протягом року

65 відсотків центрів надання адміністративних послуг, у яких площа секторів очікування та обслуговування не менше 50 кв. метрів

підвищення якості надання адміністративних послуг, наближення адміністративних послуг до громадян

80 відсотків центрів надання адміністративних послуг, через які надаються не менше 50 адміністративних послуг

створено не менше 50 нових центрів надання адміністративних послуг або облаштовано існуючих в об'єднаних територіальних громадах

263. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до Положення про освітній округ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. N 777

нормативне врегулювання діяльності опорного закладу освіти як одного з інструментів формування спроможних мереж закладів освіти відповідно до положень Закону України "Про освіту" (Закон N 2145-VIII)

МОН
Мінрегіон

березень

прийнято постанову Кабінету Міністрів України

створення умов для надання якісних та доступних освітніх послуг, що пов'язані з процесом добровільного об'єднання територіальних громад

264. Розроблення методичних рекомендацій щодо проведення стратегічного аналізу регіональних мереж закладів професійної (професійно-технічної) освіти за підтримки Програми "U-LEAD з Європою"

місцеві органи управління освітою потребують методичної допомоги у процесі оптимізації мережі закладів професійної (професійно-технічної) освіти

МОН
Мінекономрозвитку
Мінрегіон
облдержадміністрації
обласні ради (за згодою)

серпень

надано методичні рекомендації обласним та Київській міській держадміністраціям

забезпечення відповідності мережі закладів професійної (професійно-технічної) освіти поточним і перспективним потребам регіональних ринків праці

265. Розроблення методичних рекомендацій щодо складення місцевих бюджетів на середньострокову перспективу, узгоджених з методологією середньострокового планування державного бюджету

необхідність запровадження середньострокового бюджетного планування та удосконалення програмно-цільового методу на місцевому рівні

Мінфін
всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)

березень

затверджено методичні рекомендації та доведено до відома місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування

складення місцевих бюджетів на середньострокову перспективу

4. Реформування системи управління державними фінансами

266. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України Бюджетної декларації на 2020 - 2022 роки

здійснення бюджетної реформи в частині створення надійних середньострокових рамок для планування бюджету та стратегічного планування діяльності головних розпорядників бюджетних коштів
(визначення в межах можливостей бюджету цілей державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечують головні розпорядники коштів, та показників їх досягнення на наступні три роки)

Мінфін
головні розпорядники коштів державного бюджету

червень

схвалено Кабінетом Міністрів України та подано до Верховної Ради України Бюджетну декларацію на 2020 - 2022 роки

врахування показників, визначених Бюджетною декларацією, під час підготовки проекту Державного бюджету на 2020 рік та інших програмних документів

267. Інтеграція гендерно орієнтованого підходу в бюджетний процес

підвищення ефективності розподілу та використання бюджетних коштів з урахуванням необхідності забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків та/або їх груп;
підвищення якості публічних послуг

Мінфін
головні розпорядники коштів державного бюджету

березень

видано наказ Мінфіну щодо затвердження методичних рекомендацій про інтеграцію та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетний процес

врахування головними розпорядниками бюджетних коштів гендерних аспектів під час формування бюджетних програм та використання бюджетних коштів

268. Визначення засад проведення огляду витрат державного бюджету

продовження практики застосування огляду витрат державного бюджету як інструменту підвищення ефективності реалізації державної політики у сферах діяльності та врахування його результатів у бюджетному процесі

Мінфін
головні розпорядники коштів державного бюджету

березень

визначено Кабінетом Міністрів України сфери та строки проведення огляду витрат державного бюджету;
визначено Мінфіном організаційно-методологічні засади проведення огляду витрат державного бюджету та доведено їх до відома органів влади, що беруть участь в оглядах видатків у визначених сферах

удосконалення організаційних та методологічних засад проведення огляду витрат державного бюджету з урахуванням оглядів видатків бюджету, проведених у 2018 році

269. Проведення огляду витрат державного бюджету у визначених Урядом сферах

продовження практики застосування огляду витрат державного бюджету як інструменту підвищення ефективності реалізації державної політики у сферах діяльності та врахування його результатів у бюджетному процесі

головні розпорядники коштів державного бюджету
Мінфін

протягом року

проведено огляд витрат державного бюджету та подано Кабінетові Міністрів України відповідні звіти

підвищення ефективності реалізації державної політики у сферах, щодо яких проведено огляди витрат державного бюджету;
врахування результатів оглядів витрат державного бюджету під час формування бюджетних документів

270. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо затвердження розширеної методики оцінки фіскальних ризиків

відсутність комплексної системи управління фіскальними ризиками негативно впливає на надійність бюджетної політики

Мінфін

квітень

прийнято постанову Кабінету Міністрів України

встановлення механізму визначення можливого впливу фіскальних ризиків на показники державного бюджету з метою мінімізації їх впливу на всі етапи бюджетного процесу

271. Удосконалення системи державного внутрішнього фінансового контролю

виконання Угоди про асоціацію

Мінфін
міністерства
інші центральні органи виконавчої влади

березень

підготовлено та подано Кабінетові Міністрів України інформацію про стан функціонування державного внутрішнього фінансового контролю з пропозиціями щодо його удосконалення

підвищення ефективності державного внутрішнього фінансового контролю шляхом удосконалення методологічного забезпечення, реалізації пілотних проектів і навчальних заходів з внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту

272. Реалізація Середньострокової стратегії управління державним боргом на 2018 - 2020 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 р. N 883 (Постанова N 883)

збільшення частки державного боргу в національній валюті;
продовження середнього строку погашення державних цінних паперів і забезпечення виконання рівномірного графіка погашення державного боргу;
залучення довгострокового пільгового фінансування
продовження розвитку взаємовідносин з інвесторами

Мінфін

протягом року

показник співвідношення державного боргу до валового внутрішнього продукту становить 52,2 відсотка на кінець року

скорочення боргового навантаження;
моніторинг та попередження ризиків

5. Реформування системи державного фінансового контролю на центральному, регіональному та місцевому рівні

273. Розроблення проекту акта Кабінету Міністрів України щодо схвалення Концепції розвитку інформаційного забезпечення у сфері контролю за управлінням та використанням державних (місцевих) ресурсів

удосконалення механізму взаємодії та обміну інформацією між органами державної влади, органами місцевого самоврядування

Держаудитслужба
Рахункова палата (за згодою)
ДФС
Казначейство
Держфінмоніторинг
Антимонопольний комітет
НКЦПФР (за згодою)
інші відповідальні державні органи, що уповноважені здійснювати державний контроль
Рахункова палата (за згодою)

вересень

прийнято акт Кабінету Міністрів України

удосконалення та підвищення якості взаємодії, співробітництва та обміну інформацією між органами, що здійснюють контроль за дотриманням бюджетного законодавства, та іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування

274. Удосконалення та розвиток методичного інструментарію щодо контролю за використанням коштів ЄС у рамках Угод транснаціонального співробітництва

забезпечення розвитку методичного забезпечення у сфері контролю за використанням коштів ЄС у рамках Угод транснаціонального співробітництва

Держаудитслужба
Мінекономрозвитку
Мінфін
Мінрегіон
Мін'юст

листопад

видано методичні вказівки щодо здійснення контролю за використанням коштів ЄС в рамках Угод транснаціонального співробітництва

удосконалення механізму і методичного інструментарію здійснення контролю за використанням коштів ЄС у рамках Угод транснаціонального співробітництва

275. Створення умов щодо впровадження здійснення аудиту інвестиційних проектів та аудиту державних (регіональних) цільових програм органами Держаудитслужби

здійснення оцінки законності та ефективності управління державними ресурсами та їх використання під час реалізації інвестиційних проектів або державних (регіональних) цільових програм

Держаудитслужба

травень

проведено два пілотні проекти: аудиту інвестиційних проектів та аудиту державних (регіональних) цільових програм

забезпечення ефективного контролю за законністю та ефективністю (економністю, продуктивністю та результативністю) реалізації інвестиційних проектів за рахунок державного (місцевого) інвестування чи шляхом надання державних та/або місцевих гарантій, а також державних (регіональних) цільових програм за рахунок державних (місцевих) ресурсів і станом досягнення очікуваних результатів

276. Стандартизація методологічного інструментарію проведення аудиту за станом управління та використання державних (місцевих) ресурсів

розвиток методологічного забезпечення, усунення колізій та прогалин законодавства у сфері здійснення контролю за використанням державних (місцевих) ресурсів

Держаудитслужба
Мінфін
ДРС
Мін'юст

квітень

затверджено наказом Держаудитслужби стандарт (методику) проведення державного фінансового аудиту ефективності

стандартизація та уніфікація підходів до проведення аудиту виконання бюджетних програм, аудиту місцевих бюджетів та аудиту державних (регіональних) цільових програм органами Держаудитслужби, попередження зловживань під час використання державних (місцевих) ресурсів

277. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про проведення Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами державного фінансового аудиту використання інформаційних технологій

зростання потреби у підвищенні ефективності та економічності використання інформаційно-телекомунікаційних технологій, збільшення переваг і усунення недоліків від їх застосування, а також обґрунтування відповідних витрат організаціями, підприємствами, установами

Держаудитслужба
Мін'юст
ДРС
Адміністрація Держспецзв'язку

вересень

прийнято постанову Кабінету Міністрів України

забезпечення оцінки надійності, безпеки (включаючи безпеку персональних даних), результативності та ефективності автоматизованих інформаційних систем, технічно-організаційної інфраструктури обробки автоматизованої інформації в державних органах

278. Підвищення якості державного фінансового контролю у сфері закупівель

удосконалення функціональних можливостей персонального кабінету органу державного фінансового контролю в електронній системі закупівель через автоматизацію моніторингу закупівель

Держаудитслужба
Мінекономрозвитку

серпень

збільшено кількість автоматичних індикаторів ризиків

доопрацьовано електронний кабінет органу державного фінансового контролю у тому числі щодо удосконалення модуля автоматичних індикаторів ризиків

6. Запобігання зміні клімату та адаптація до неї

279. Розроблення та оприлюднення Національного кадастру антропогенних викидів із джерел та абсорбції поглиначами парникових газів в Україні за 1990 - 2017 роки

забезпечення виконання міжнародних зобов'язань України відповідно до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та Кіотського протоколу до неї

Мінприроди
інші центральні органи виконавчої влади

травень

кадастр оприлюднено на офіційному веб-сайті Секретаріату Рамкової конвенції ООН про зміну клімату

удосконалення національної системи обліку викидів та абсорбції парникових газів для забезпечення розроблення та реалізації складових державної політики у сфері зміни клімату

280. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів постанов Кабінету Міністрів України щодо впровадження та функціонування системи моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів

виконання Угоди про асоціацію

Мінприроди
інші центральні органи виконавчої влади

після набрання чинності Законом України "Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів" (реєстраційний номер 9253)

прийнято постанови Кабінету Міністрів України

врегулювання правових та організаційних засад здійснення моніторингу та звітності викидів парникових газів та акредитації верифікаторів

281. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів постанов Кабінету Міністрів України, необхідних для регулювання відносин у сфері поводження з озоноруйнівними речовинами та фторованими парниковими газами

забезпечення виконання Угоди про асоціацію та Монреальського протоколу про речовини, що руйнують озоновий шар

Мінприроди
інші центральні органи виконавчої влади

після набрання чинності Законом України "Про озоноруйнівні речовини та фторовані парникові гази" (реєстраційний номер 9082)

прийнято постанови Кабінету Міністрів України

забезпечення реалізації положень Закону України "Про озоноруйнівні речовини та фторовані парникові гази"

282. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему на період з 2021 по 2031 роки"

забезпечення безумовного виконання робіт із зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему протягом наступних десяти років

Мінприроди
ДАЗВ
державне спеціалізоване підприємство "Чорнобильська АЕС" (за згодою)

листопад

прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України

створення правових підстав для розроблення Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему на період з 2021 по 2031 роки

283. Проведення інвентаризації земель зони відчуження

встановлення місця розташування об'єктів землеустрою, їх меж, розмірів, виявлення земель, що не використовуються, використовуються нераціонально, встановлення кількісних та якісних характеристик земель, необхідних для ведення Державного земельного кадастру

Мінприроди
ДАЗВ

жовтень

прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України щодо надання дозволу на проведення робіт з інвентаризації земель зони відчуження;
затверджено технічне завдання на виконання робіт з інвентаризації земель

здійснення державного контролю за використанням та охороною земель на території зони відчуження

284. Започаткування інвентаризації лісів в Україні на основі статистичних методів

отримання достовірної інформації про стан лісів в Україні

Мінагрополітики
Держлісагентство

протягом року

здійснено заходи з підготовки до інвентаризації лісів

забезпечення проведення підготовчих заходів з інвентаризації лісів України

7. Збереження природної спадщини

285. Створення/
розширення не менше чотирьох територій та об'єктів природно-заповідного фонду України

формування мережі природних територій згідно з Державною стратегією регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. N 385 (Постанова N 385), та міжнародними зобов'язаннями в рамках виконання Конвенції про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі (Бернська конвенція) та Конвенції про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як середовище існування водоплавних птахів (Рамсарська конвенція)

Мінприроди
облдержадміністрації
Мінагрополітики
Держлісагентство
Держгеокадастр
Національна академія наук (за згодою)

жовтень

подано Президентові України не менше чотирьох проектів Указів Президента України

формування мережі природних територій для збереження особливо цінних природних комплексів і об'єктів

286. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України "Про території Смарагдової мережі"

наближення національного природоохоронного законодавства до європейських стандартів: Директиви 2009/147/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 30 листопада 2009 р. про захист диких птахів та Директиви Ради 92/43/ЄЕС від 21 травня 1992 р. про збереження природного середовища існування, дикої флори та фауни

Мінприроди
Мінагрополітики
Держлісагентство
Держрибагентство
Національна академія наук (за згодою)
Національна академія аграрних наук (за згодою)

липень

подано до Верховної Ради України відповідний законопроект

запровадження європейських принципів збереження, невиснажливого використання та відтворення біорізноманіття у природоохоронній сфері

287. Формування додаткового списку потенційних об'єктів Смарагдової мережі відповідно до проведених нових досліджень

виконання Угоди про асоціацію у частині наближення до Директиви Ради 92/43/ЄЕС від 21 травня 1992 р. про збереження природного середовища існування, дикої флори та фауни та Директиви 2009/147/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 30 листопада 2009 р. про захист диких птахів, виконання Конвенції про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі (Бернська конвенція)

Мінприроди

травень

подано до Секретаріату Бернської конвенції не менше 40 потенційних територій Смарагдової мережі

формування Смарагдової мережі в Україні для збереження видів флори і фауни та типів природних оселищ, важливих для Європи

288. Складення звіту про оцінку статусу збереження видів флори і фауни та типів природних оселищ

виконання Угоди про асоціацію у частині наближення до Директиви Ради 92/43/ЄЕС від 21 травня 1992 р. про збереження природного середовища існування, дикої флори та фауни та Директиви 2009/147/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 30 листопада 2009 р. про захист диких птахів, виконання вимог Конвенції про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі (Бернська конвенція)

Мінприроди

липень

подано до Секретаріату Бернської конвенції звіт про оцінку статусу збереження видів флори і фауни та типів природних оселищ (не менше 30 видів)

проведення оцінки статусу збереження в Україні видів флори і фауни та типів природних оселищ

8. Належне екологічне врядування

289. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на період до 2025 року

затвердження заходів щодо реалізації екологічної політики

Мінприроди

у шестимісячний строк після прийняття Закону України "Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року"

прийнято акт Кабінету Міністрів України

запровадження механізму реалізації Основних засад (стратегії) державної екологічної політики України

290. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів актів про ліквідацію Держекоінспекції та її територіальних органів, про утворення Державної природоохоронної служби України та її територіальних органів

удосконалення державної системи екологічного моніторингу та спрощення системи державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів; усунення дублювання функцій центральних органів виконавчої влади у сфері природоохоронного нагляду (контролю)

Мінприроди
Держекоінспекція

серпень

прийнято відповідні акти Кабінету Міністрів України

створення єдиної інтегрованої, прозорої та ефективної системи нагляду (контролю) і моніторингу стану навколишнього природного середовища та умов для інтеграції національної природоохоронної системи в європейський правовий простір, усунення дублювання функцій центральних органів виконавчої влади у сфері природоохоронного нагляду (контролю)

291. Створення Загальнодержавної автоматизованої системи "Відкрите довкілля". Етап 2

впровадження механізмів електронного урядування в природоохоронну сферу діяльності; забезпечення дотримання екологічних прав у частині надання доступу до екологічної інформації із застосуванням ІТ-технологій

Мінприроди
Адміністрація Держспецзв'язку
державні органи та органи місцевого самоврядування, що є держателями екологічної інформації/даних (за згодою)

протягом року

прийнято акт Кабінету Міністрів України щодо затвердження Порядку функціонування та адміністрування Загальнодержавної автоматизованої системи "Відкрите довкілля" та Порядку інформаційної взаємодії суб'єктів Загальнодержавної автоматизованої системи "Відкрите довкілля";
затверджено технічні завдання окремих компонентів системи;
спроектовано, розроблено, впроваджено пілотні проекти у дослідну експлуатацію, здійснено тестування;
затверджено план заходів щодо інформаційної політики та стратегічних комунікацій з питань функціонування системи

формування системи природоохоронного електронного урядування та управління державними інформаційними ресурсами на основі створення та впровадження базової загальнодержавної інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури та єдиного центру акумуляції цифровізованих інформаційних природоохоронних ресурсів з урахування європейських підходів і вимог

9. Стале управління водними ресурсами

292. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо морської природоохоронної політики

забезпечення виконання зобов'язань щодо впровадження Директиви 2008/56/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 17 червня 2008 р. про встановлення рамок діяльності Співтовариства у сфері екологічної політики щодо морського середовища

Мінприроди
інші центральні і місцеві органи виконавчої влади

жовтень

прийнято відповідний акт Кабінету Міністрів України

перегляд (актуалізація) цілей і завдань державної морської природоохоронної політики, спрямованої на забезпечення охорони та відтворення довкілля Азовського та Чорного морів

293. Впровадження нового порядку здійснення державного моніторингу вод

імплементація Директиви 2000/60/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 жовтня 2000 р. про встановлення рамок діяльності Співтовариства у сфері водної політики (Директива)

Мінприроди
Держводагентство
Держгеонадра
ДСНС
Мін'юст

березень

видано накази Мінприроди щодо затвердження методик визначення масивів поверхневих та підземних вод, віднесення масивів поверхневих вод до класів екологічного та хімічного станів; забезпечено новим обладнанням лабораторії моніторингу вод

здійснення державного моніторингу вод відповідно до стандартів ЄС

294. Розроблення елементів Планів управління двох річкових басейнів: річок Дністра, Дону (суббасейн р. Сіверського Дінця)

забезпечення виконання зобов'язань щодо впровадження Директиви 2000/60/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 жовтня 2000 р. про встановлення рамок діяльності Співтовариства у сфері водної політики (Директива); здійснення аналізу характеристик районів річкових басейнів та запровадження програм моніторингу якості води

Мінприроди
Держводагентство

листопад

здійснено транскордонний діагностичний аналіз для річкового басейну р. Дністра;
здійснено огляд антропогенної діяльності у басейні р. Дону (суббасейн р. Сіверського Дінця)

здійснення оцінки сучасного екологічного стану основних двох річкових басейнів

295. Розвиток геопорталу "Водні ресурси України"

забезпечення інформаційної складової впровадження басейнового принципу управління водними ресурсами; виконання постанови Кабінету Міністрів України від 18 травня 2017 р. N 336 "Про затвердження Порядку розроблення плану управління річковим басейном" (Постанова N 336)

Держводагентство

грудень

здійснено візуалізацію масивів поверхневих вод та розроблено додаткові інструменти пошуку, фільтрів, формування запитів

забезпечено відкритий доступ громадян до інформації щодо водних об'єктів України

296. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо забезпечення простежуваності походження водних біоресурсів

підвищення ефективності боротьби з незаконним, непідзвітним, неконтрольованим рибальством

Мінагрополітики
Держрибагентство

червень

подано до Верховної Ради України відповідний законопроект

зниження рівня незаконного, непідзвітного, неконтрольованого рибальства шляхом запровадження механізму здійснення контролю походження водних біоресурсів та виробленої з них продукції під час комерційних та інших операцій, пов'язаних з передаванням/
переміщенням водних біоресурсів та виробленої з них продукції

297. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів"

необхідність приведення національного законодавства у відповідність із законодавством ЄС, встановлення основних принципів управління водними біоресурсами

Мінагрополітики
Держрибагентство

липень

подано до Верховної Ради України законопроект

забезпечення сталого управління водними біоресурсами, а також створення сприятливих умов для суб'єктів рибного господарства

298. Супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони водних біоресурсів та середовища їх існування" (реєстраційний номер 9125)

посилення відповідальності за порушення правил використання об'єктів тваринного світу, а саме водних біоресурсів, вимог щодо охорони середовища їх перебування (забруднення, проведення днопоглиблювальних, берегоукріплювальних, гідромеліоративних робіт) і шляхів міграції, переселення, акліматизації та схрещування

Мінагрополітики
Держрибагентство
Мінприроди

до прийняття відповідного Закону

прийнято Закон України

створення ефективного механізму припинення порушень вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища та усунення їх негативних наслідків

299. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку здійснення спеціального використання водних біоресурсів у внутрішніх рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах), внутрішніх морських водах, територіальному морі, виключній (морській) економічній зоні та на континентальному шельфі України"

удосконалення порядку здійснення спеціального використання водних біоресурсів;
підвищення ефективності боротьби з незаконним, непідзвітним, неконтрольованим рибальством

Мінагрополітики
Держрибагентство

квітень

прийнято постанову Кабінету Міністрів України

забезпечення сталого природокористування та зменшення порушень правил використання водних біоресурсів

300. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо затвердження розмірів плати за спеціальне використання водних біоресурсів

реалізація положень Законів України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів" (Закон N 3677-VI), "Про тваринний світ"

Мінагрополітики
Держрибагентство

квітень

прийнято постанову Кабінету Міністрів України

збільшення надходжень до загального фонду місцевих бюджетів за рахунок збільшення плати за спеціальне використання водних біоресурсів

301. Здійснення заходів щодо приєднання України до Угоди про заходи держави порту з недопущення, стримування та ліквідації незаконного, непідзвітного та нерегульованого рибальства

необхідність застосування ефективних заходів держави порту з метою довгострокового збереження і сталого використання морських біоресурсів та морських екосистем

Мінагрополітики
Держрибагентство
МЗС

вересень

подано Президентові України проект Указу Президента України

впровадження додаткових заходів з охорони водних біоресурсів у портах та посилення співробітництва у сфері рибальства на глобальному рівні

III. РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

1. Створення нової системи організації охорони здоров'я на засадах медичного страхування

302. Впровадження пілотного проекту з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для амбулаторно-поліклінічної вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги

необхідність апробації переходу від постатейного фінансування на основі застарілих нормативів, розрахованих відповідно до кількості ліжко-місць та персоналу, до фінансування надання послуг пацієнтам

МОЗ
НСЗУ

листопад

подано Кабінетові Міністрів України звіт про реалізацію пілотного проекту

впровадження нового механізму платежів за замовлення конкретного списку пріоритетних послуг

303. Запровадження нових стандартів надання допомоги шляхом впровадження міжнародних протоколів надання медичної допомоги

необхідність удосконалення системи надання медичної допомоги з використанням міжнародних стандартів доказової медицини

МОЗ

березень

доведено медичним закладам рекомендації щодо впровадження міжнародних протоколів надання медичної допомоги

використання лікарями міжнародних протоколів у процесі надання медичної допомоги

304. Реалізація пілотного проекту щодо зміни механізму фінансування надання вторинної медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Полтавської області

необхідність апробації нової моделі фінансування стаціонарної медичної допомоги з метою подальшого її застосування у закладах стаціонарної медичної допомоги

МОЗ
НСЗУ
Полтавська облдержадміністрація

грудень

подано Кабінетові Міністрів України звіт про реалізацію пілотного проекту

створення ефективного механізму фінансування стаціонарної медичної допомоги

305. Розгортання основного функціоналу електронної системи охорони здоров'я

необхідність ефективного функціонування системи збору даних для прийняття вмотивованих управлінських рішень у системі охорони здоров'я та забезпечення можливостей використання користувачами електронних сервісів для реалізації їх прав за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення

МОЗ
державне підприємство "Електронне здоров'я" (за згодою)
Адміністрація Держспецзв'язку

квітень

видано наказ МОЗ щодо ведення електронних форм первинної облікової звітності

забезпечення можливості використання медичними працівниками електронних сервісів за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення

306. Проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів вищої медичної освіти

забезпечення можливості здійснення атестації осіб, які здобувають ступінь магістра, у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту

МОЗ

протягом року

подано звіт про проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту

посилення державного контролю за якістю вищої медичної освіти фахівців галузі знань "Охорона здоров'я"

307. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України стосовно схвалення Стратегії розвитку медичної освіти

потреба синхронізації процесів трансформації системи охорони здоров'я та змін у системі підготовки лікарів та інших фахівців, які забезпечують нову якість лікування та піклування про пацієнтів

МОЗ

березень

прийнято відповідний акт Кабінету Міністрів України

підвищення якості та конкурентоспроможності вищої медичної освіти в Україні

308. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України "Про професійне ліцензування лікарів"

необхідність впровадження системи ліцензування доступу до професії лікаря з метою уникнення випадків лікарської некомпетентності

МОЗ

липень

подано до Верховної Ради України законопроект

впровадження системи ліцензування доступу до професії лікаря

309. Забезпечення здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості

необхідність розподілу загального обсягу коштів, передбачених відповідним місцевим бюджетам, між проектами та заходами, спрямованими на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості

Мінрегіон
облдержадміністрації
МОЗ

протягом року

видано накази Мінрегіону

забезпечення фінансування проектів та заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості

310. Затвердження Положення про інтернатуру (первинну спеціалізацію) випускників медичних і фармацевтичних закладів вищої освіти, медичних факультетів університетів

необхідність перегляду строку підготовки і компетентностей відповідно до міжнародних стандартів, формування професійної компетентності випускників шляхом підвищення рівня їх практичної підготовки

МОЗ

квітень

видано наказ МОЗ

підвищення рівня професійної підготовки фахівців у сфері охорони здоров'я

311. Затвердження Положення про лікарську резидентуру випускників медичних і фармацевтичних закладів вищої освіти, медичних факультетів університетів

необхідність перегляду строку підготовки і компетентностей відповідно до міжнародних стандартів, підвищення рівня практичної підготовки лікарів

МОЗ

квітень

видано наказ МОЗ

підвищення рівня професійної підготовки фахівців у сфері охорони здоров'я

2. Розвиток системи громадського здоров'я

312. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України "Про систему громадського здоров'я"

розвиток системи громадського здоров'я потребує врегулювання на законодавчому рівні з метою визначення суспільних відносин у зазначеній сфері

МОЗ

червень

подано до Верховної Ради України відповідний законопроект

створення законодавчої бази для системи громадського здоров'я, здатної ефективно впроваджувати системні заходи, спрямовані на зміцнення здоров'я населення, запобігання захворюванням, збільшення тривалості активного, працездатного віку та заохочення до здорового способу життя шляхом об'єднання зусиль усього суспільства

313. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо перегляду коригувальних коефіцієнтів, які застосовуються до тарифу за надання медичних послуг, пов'язаних з первинною медичною допомогою, у тому числі застосовування коригувальних коефіцієнтів залежно від рівня охоплення профілактичними щепленнями, у межах видатків, що передбачені для реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для первинної медичної допомоги

необхідність забезпечення і підтримання епідемічного благополуччя в Україні щодо інфекцій, керованих засобами імунопрофілактики, шляхом досягнення рекомендованого ВООЗ рівня охоплення щепленнями та виконання зобов'язань Угоди про асоціацію

МОЗ
НСЗУ

липень

прийнято акт Кабінету Міністрів України

підвищення рівня охоплення вакцинацією з метою захисту більшої кількості населення, включаючи групи ризику, від інфекційних захворювань, яким можна запобігти шляхом імунопрофілактики

314. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про схвалення Стратегії з імунопрофілактики на період до 2021 року

необхідність створення стійкої системи імунопрофілактики

МОЗ

березень

прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України

підвищення рівня охоплення вакцинацією з метою захисту більшої кількості населення, включаючи групи ризику, від інфекційних хвороб, яким можна запобігти шляхом імунопрофілактики

315. Створення єдиної системи біобезпеки та біозахисту за принципом "Єдине здоров'я"

необхідність функціонування стійкої та дієвої національної системи біологічної безпеки та біозахисту

МОЗ
Мінагрополітики
Держпродспоживслужба
Національна академія наук (за згодою)
СБУ (за згодою)
МВС
Адміністрація Держприкордонслужби

квітень

прийнято відповідний акт Кабінету Міністрів України

забезпечення здійснення надійного контролю за особливо небезпечними інфекційними захворюваннями та відповідного реагування на потенційні виклики та загрози

316. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України щодо визначення концептуальних засад розвитку національної системи крові

необхідність створення національної системи крові відповідно до Угоди про асоціацію

МОЗ

березень

прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України

визначення принципів функціонування національної системи крові

317. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України щодо затвердження Національного плану дій боротьби із стійкістю до протимікробних препаратів

необхідність здійснення заходів щодо боротьби із резистентністю до антибіотиків

МОЗ

березень

прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України

зменшення рівня резистентності до антибіотиків серед населення

318. Посилення спроможності держави ефективно впроваджувати пріоритетні заходи для подолання епідемій туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу шляхом внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров'я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2011 р. N 298 (Постанова N 298)

реалізація Стратегії забезпечення сталої відповіді на епідемії туберкульозу, в тому числі хіміорезистентного, та ВІЛ-інфекції/СНІДу на період до 2020 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 р. N 248 (План N 248-р), у частині фінансування заходів протидії соціально небезпечним захворюванням

МОЗ
НСЗУ

липень

прийнято акт Кабінету Міністрів України

посилення прихильності хворих до лікування туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу; зниження рівня стигматизації та дискримінації людей, які живуть з ВІЛ, осіб, хворих на туберкульоз, представників груп підвищеного ризику захворювання на туберкульоз та інфікування ВІЛ

319. Розроблення та затвердження вимог та правил щодо імпорту пластикового посуду із поліміаду та меламіну, який виготовлений або відправлений із Китайської Народної Республіки чи спеціального адміністративного регіону Гонконгу

встановлення особливих вимог та детальних правил щодо імпорту пластикового посуду з поліміаду та меламіну відповідно плану заходів з виконання Угоди про асоціацію

МОЗ

серпень

прийнято відповідні нормативно-правові акти

зниження використання у побуті громадян виробів з із поліміаду та меламіну, які не сертифіковані або не відповідають нормам токсичності

320. Затвердження вимог до матеріалів та виробів, призначених для контакту з харчовими продуктами

гармонізація санітарних та фітосанітарних норм та заходів відповідно Угоди про асоціацію

МОЗ

серпень

видано відповідний наказ МОЗ

підвищення рівня захисту здоров'я та інтересів споживачів харчових продуктів

321. Затвердження критеріїв вивільнення речовин N-нітроамінів і
N-нітрозатів гумовими та еластомерними сосками та пустушками

необхідність встановлення правил та певних обмежень щодо вивільнення речовин
N-нітроамінів і N-нітрозатів з матеріалів та виробів в їх готовому вигляді

МОЗ

серпень

видано відповідний наказ МОЗ

підвищення рівня захисту здоров'я громадян шляхом встановлення норми вивільнення речовин
N-нітроамінів і N-нітрозатів гумовими та еластомерними сосками та пустушками у процесі їх використання в кількості, що не становить небезпеку для здоров'я людини внаслідок токсичності

322. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України про затвердження плану заходів щодо зниження опромінення населення радоном та продуктами його розпаду, а також встановлення загальних умов та вимог радіаційної безпеки

необхідність затвердження загальних умов та вимог радіаційної безпеки на виконання Угоди про асоціацію

МОЗ

серпень

прийнято відповідний акт Кабінету Міністрів України

зниження рівня опромінення населення радоном та продуктами його розпаду у процесі вдихання та споживання їжі

323. Впровадження єдиного інформаційного простору в державній установі "Центр охорони здоров'я Державної кримінально-виконавчої служби України"

необхідність забезпечення проведення моніторингу та оцінки діяльності відокремлених структурних підрозділів (медичних частин лікарень) державної установи "Центр охорони здоров'я Державної кримінально-виконавчої служби України"

Мін'юст
державна установа "Центр охорони здоров'я Державної кримінально-виконавчої служби України" (за згодою)
Адміністрація Держспецзв'язку

протягом року

створено та технічно оснащено 20 кабінетів моніторингу та оцінки (медичної статистики)

здійснення моніторингу та оцінки діяльності відокремлених структурних підрозділів (медичних частин лікарень) державної установи "Центр охорони здоров'я Державної кримінально-виконавчої служби України" на належному рівні

3. Підвищення рівня доступності лікарських засобів

324. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України "Про рекламу"

необхідність посилення контролю за рекламою лікарських засобів

МОЗ
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення (за згодою)
Держпродспоживслужба

березень

подано до Верховної Ради України відповідний законопроект

зменшення випадків самолікування та збільшення рівня раціонального застосування лікарських засобів

325. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо удосконалення механізму відшкодування вартості лікарських засобів

планове збільшення попиту на препарати, що включені до Урядової Програми "Доступні ліки", активне долучення пацієнтів, а також постійне доповнення реєстрів новими торговими назвами лікарських засобів

МОЗ
НСЗУ

квітень

прийнято відповідний акт Кабінету Міністрів України

підвищення рівня доступу пацієнтів до необхідної терапії за рахунок бюджетних коштів, удосконалення механізму відшкодування вартості лікарських засобів

326. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України "Про лікарські засоби" щодо запровадження спеціального кодування кожної упаковки лікарського засобу

необхідність вироблення дієвого механізму боротьби з фальсифікованою та контрафактною продукцією

МОЗ
Держлікслужба

липень

подано до Верховної Ради України законопроект

створення умов для доступу пацієнтів до якісних та безпечних лікарських засобів

327. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо врегулювання питань закупівель лікарських засобів та медичних виробів на національному рівні

необхідність раціоналізації закупівель лікарських засобів та медичних виробів на національному рівні шляхом створення ефективної системи публічних закупівель лікарських засобів та медичних виробів

МОЗ

листопад

прийнято відповідний акт Кабінету Міністрів України

створення сучасної та ефективної системи публічних закупівель лікарських засобів та медичних виробів за бюджетні кошти

4. Реформування системи екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

328. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів актів Кабінету Міністрів України щодо реалізації пілотного проекту розвитку екстреної медичної допомоги в Тернопільській, Вінницькій, Одеській, Донецькій, Полтавській областях та м. Києві

реалізація Закону України "Про екстрену медичну допомогу" (Закон N 5081-VI) щодо забезпечення спроможності держави гарантувати надання доступної, своєчасної та якісної медичної допомоги у разі раптового погіршення здоров'я через хворобу чи травмування

МОЗ

квітень

прийнято відповідний акт Кабінету Міністрів України

підвищення якості надання екстреної медичної допомоги

329. Створення єдиних загальнодержавних алгоритмів диспетчеризації та стандартів надання екстреної медичної допомоги шляхом закупівлі і впровадження програмного забезпечення та підготовки працівників екстреної медичної допомоги

створення ефективної системи опрацювання викликів з метою зменшення кількості непрофільних виїздів бригад екстреної медичної допомоги та запровадження сучасних стандартів надання екстреної медичної допомоги

облдержадміністрації
МОЗ

листопад

протоколи диспетчеризації впроваджено в усіх централізованих оперативно-диспетчерських службах

забезпечення оперативного реагування на екстрені випадки із скороченням часу прибуття на виклик шляхом зменшення навантаження на систему екстреної медичної допомоги непрофільними викликами

330. Врегулювання питань щодо єдиної системи надання екстреної медичної допомоги

приведення системи надання екстреної медичної допомоги у відповідність із міжнародними стандартами

МОЗ
Мінекономрозвитку
Мін'юст

березень

видано наказ МОЗ

урегулювання питань щодо єдиної системи надання екстреної медичної допомоги;
забезпечення населення доступною, своєчасною та якісною екстреною медичною допомогою;
зменшення економічних витрат, спричинених тимчасовою та стійкою втратою непрацездатності

331. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2012 р. N 1114 "Про затвердження Типового положення про бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги" (Постанова N 1114)

необхідність приведення вимог щодо складу бригад екстреної (швидкої медичної допомоги) у відповідність з міжнародними стандартами

МОЗ

березень

прийнято постанову Кабінету Міністрів України

підвищення ефективності надання екстреної медичної допомоги населенню

5. Удосконалення надання високоспеціалізованої медичної допомоги

Боротьба із серцево-судинними та судинно-мозковими захворюваннями

332. Розвиток регіональних реперфузійних мереж та здійснення заходів з організації невідкладної медичної допомоги пацієнтам з гострим інфарктом міокарда

впровадження проекту створення регіональних реперфузійних мереж суттєво вплинуло на зниження показника летальності гострого інфаркту міокарда

облдержадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
МОЗ

протягом року

введено в експлуатацію 19 ангіографічних апаратів, закуплених у попередньому періоді;
закуплено та введено в експлуатацію 13 ангіографічних апаратів за виділені у 2019 році кошти

зниження рівня госпітальної летальності у пацієнтів з гострим інфарктом міокарда з елевацією сегмента ST (до 5 - 7 відсотків) у лікувальних закладах, обладнаних ангіографічними апаратами

Розвиток трансплантації та вітчизняної медицини на якісно новому рівні

333. Реалізація другого етапу пілотного проекту щодо зміни механізму фінансування оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів у 2019 році

реалізація Закону України "Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині" (Закон N 2427-VIII)

МОЗ

грудень

подано Кабінетові Міністрів України звіт про реалізацію другого етапу пілотного проекту

створення належних умов для забезпечення своєчасного доступу до третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги шляхом розрахунку тарифу медичної послуги з трансплантації, укладення договорів з учасниками пілотного проекту - надавачами послуги та збільшення кількості оперативних втручань, здійснених методом трансплантації

6. Розвиток соціальних та реабілітаційних послуг у територіальних громадах

334. Затвердження державних стандартів соціальних послуг, зокрема державного стандарту соціальної послуги надання натуральної допомоги, внесення змін до державного стандарту догляду вдома в частині надання послуг особам із психічними захворюваннями

визначення змісту, обсягу, умов та порядку надання соціальних послуг, показників їх якості

Мінсоцполітики
обласні, Київська міська держадміністрації
всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)
громадські об'єднання (за згодою)

листопад

видано накази Мінсоцполітики

забезпечення права громадян похилого віку, осіб з інвалідністю на якісні соціальні послуги

335. Розширення переліку соціальних послуг, що надаються особам, які перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати

визначення порядку та умов надання, опису, обсягу соціальних послуг на рівні територіальної громади

Мінсоцполітики
обласні,
Київська міська держадміністрації
всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)
громадські об'єднання (за згодою)

листопад

видано наказ Мінсоцполітики

забезпечення надання соціальних послуг в умовах децентралізації за єдиними підходами та вимогами

336. Удосконалення Порядку проведення психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції та постраждалих учасників Революції Гідності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. N 1057 (Постанова N 1057), у частині доповнення його програмою "декомпресії"

формування та розвиток системи психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції

Мінсоцполітики
Мінветеранів
Міноборони
МВС
СБУ (за згодою)
Служба зовнішньої розвідки (за згодою)
Управління державної охорони (за згодою)
Адміністрація Держспецзв'язку
органи місцевого самоврядування (за згодою)
громадські об'єднання (за згодою)
міжнародні організації (за згодою)

квітень

прийнято постанову Кабінету Міністрів України

інтеграція до цивільного життя осіб з числа учасників антитерористичної операції

337. Забезпечення соціальної, професійної та психологічної реабілітації та адаптації учасників антитерористичної операції та операції об'єднаних сил (АТО/ООС)

формування та розвиток системи соціальної, професійної та психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції та операції об'єднаних сил

Мінсоцполітики
Мінветеранів
МОЗ
інші центральні органи виконавчої влади
обласні, Київська міська держадміністрації

протягом року

5 тис. учасників антитерористичної операції та операції об'єднаних сил отримали відповідні послуги

зменшення соціальної напруги у суспільстві, працевлаштування/
самозайнятість учасників антитерористичної операції та операції об'єднаних сил

338. Реалізація заходів Державної цільової програми з фізичної, медичної, психологічної реабілітації і соціальної та професійної реадаптації учасників антитерористичної операції та осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, на період до 2022 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2018 р. N 1021 (Постанова N 1021)

надання послуг із соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції та осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях; імплементація положень Річної національної програми під егідою Комісії Україна - НАТО

Мінсоцполітики
Мінветеранів
МОЗ
Мінфін
Мін'юст
інші центральні органи виконавчої влади

протягом року

7 тис. учасників антитерористичної операції та операції об'єднаних сил отримали відповідні послуги

створення системи соціального захисту учасників антитерористичної операції та ООС;
забезпечення адаптаційних та реабілітаційних послуг учасникам антитерористичної операції та операції об'єднаних сил

339. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до статті 12 Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб"

приведення методів контролю за внутрішньо переміщеними особами у відповідність із Законом України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні"

Мінсоцполітики
МТОТ
МВС

квітень

подано до Верховної Ради України законопроект

зменшення навантаження на органи соціального захисту населення

340. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про затвердження Порядку створення, ведення та доступу до відомостей Єдиного державного реєстру ветеранів війни

функціонування Єдиного державного реєстру ветеранів війни

Мінветеранів
Державне агентство з питань електронного урядування
Адміністрація Держспецзв'язку
Мін'юст

вересень

прийнято постанову Кабінету Міністрів України

сприяння отриманню повної та структурованої інформації про ветеранів війни та членів їх сімей; забезпечення прозорості механізму надання пільг відповідно до законодавства

341. Запровадження системи соціального захисту осіб, незаконно затриманих, утримуваних Російською Федерацією, окупаційною адміністрацією, звільнених з числа таких осіб та членів їх сімей

необхідність визначення механізму щодо соціального захисту осіб, які були затримані з політичних мотивів

Мінсоцполітики
Мінветеранів
МТОТ
Мінфін

вересень

прийнято постанову Кабінету Міністрів України

забезпечення соціального захисту осіб, незаконно затриманих, утримуваних Російською Федерацією, окупаційною адміністрацією

342. Впровадження нових підходів щодо отримання реабілітаційних послуг особами з інвалідністю

запровадження адресного підходу до надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю

Мінсоцполітики
Мінветеранів

вересень

прийнято нормативно-правовий акт Кабінету Міністрів України

підвищення якості надання послуг з реабілітації особам з інвалідністю, які потребують забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації

343. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до Порядку взаємодії суб'єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2012 р. N 783 (Постанова N 783)

посилення ідентифікації та виявлення осіб, які постраждали від торгівлі людьми

Мінсоцполітики
інші центральні органи виконавчої влади
обласні,
Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування
(за згодою)

у тримісячний строк після прийняття Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення протидії торгівлі людьми та захисту постраждалих осіб" (реєстраційний номер 6125)

прийнято постанову Кабінету Міністрів України

посилення механізму взаємодії суб'єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, збільшення кількості ідентифікованих осіб, які постраждали від торгівлі людьми

344. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до Порядку встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2012 р. N 417 (Постанова N 417)

необхідність удосконалення врегулювання питання отримання статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми

Мінсоцполітики
обласні,
Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)

у тримісячний строк після прийняття Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення протидії торгівлі людьми та захисту постраждалих осіб" (реєстраційний номер 6125)

прийнято постанову Кабінету Міністрів України

поліпшення доступу осіб, які постраждали від торгівлі людьми, до соціальних послуг

345. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо затвердження Державної соціальної програми запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на період до 2023 року, концепцію якої схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2018 р. N 728 (Розпорядження N 728-р)

необхідність проведення комплексної державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству

Мінсоцполітики
МВС
Національна поліція
МОН
МОЗ
обласні,
Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)

травень

прийнято постанову Кабінету Міністрів України

забезпечення надання якісних інформаційних послуг з питань запобігання домашньому насильству, належного захисту жертв насильства та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили насильство

7. Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти ("Нова українська школа")

346. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України "Про загальну середню освіту"

необхідність створення законодавчої бази для реформування системи загальної середньої освіти

МОН
Національна академія педагогічних наук (за згодою)
Мінекономрозвитку
Мінфін
Мін'юст

квітень

подано до Верховної Ради України законопроект

забезпечення автономії шкіл, фінансової прозорості закладів загальної середньої освіти;
встановлення чітких правил ліцензування, акредитації, атестації, сертифікації в галузі загальної середньої освіти;
забезпечення академічної доброчесності;
створення системи забезпечення якості освіти, яка сприятиме підвищенню рівня навчальних досягнень здобувачів освіти;
реалізація принципу рівних прав і можливостей для осіб різної статі відповідно до міжнародних зобов'язань України та
Конституції України

347. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про затвердження Державного стандарту базової середньої освіти

необхідність модернізації змісту базової середньої освіти на компетентнісних та особистісно орієнтованих підходах до навчання, подолання територіальних відмінностей

МОН
Національна академія педагогічних наук (за згодою)

листопад

прийнято постанову Кабінету Міністрів України

забезпечення наступності здобуття базової середньої освіти учнями, які здобули початкову освіту за Державним стандартом початкової освіти

348. Інституційна розбудова системи забезпечення якості освіти

утворення територіальних органів Державної служби якості освіти дозволить реалізувати завдання, покладені на Службу у сфері забезпечення якості освіти відповідно до вимог статей 41 (Закон N 2145-VIII) і 67 Закону України "Про освіту" (Закон N 2145-VIII)

Державна служба якості освіти
обласні,
Київська міська держадміністрації
МОН

протягом року

утворено та зареєстровано 25 територіальних органів Державної служби якості освіти

впровадження інституційного аудиту як інструменту допомоги закладам загальної середньої освіти у розвитку та забезпеченні якості освіти на відповідному рівні;
здійснення моніторингу якості освіти в закладах загальної середньої освіти

349. Забезпечення учнів других класів закладів загальної середньої освіти підручниками для "Нової української школи"

необхідність оновлення змісту освіти відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа" на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. N 988 (Розпорядження N 988-р)

МОН
Інститут модернізації змісту освіти (за згодою)

серпень

забезпечено новими підручниками учнів 2 класів закладів загальної середньої освіти

підвищення якості навчально-методичного забезпечення, що сприятиме розвитку учнів;
імплементація недискримінаційного підходу в освіті через експертизу проектів шкільних підручників

350. Розроблення та розміщення на Національній освітній електронній платформі освітніх ресурсів

забезпечення здобувачів освіти електронними освітніми ресурсами суттєво розширить їх доступ до якісної освіти

МОН
Інститут модернізації змісту освіти (за згодою)
Адміністрація Держспецзв'язку

серпень

введено в дію експериментальну версію електронної платформи;
розміщено у публічному доступі електронні версії підручників для учнів 2, 6 і 11 класів та електронні підручники

забезпечення дистанційного доступу до сучасних навчальних матеріалів та інноваційних технологій;
підвищення якості навчально-методичного забезпечення, що сприятиме розвитку учнів

351. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо затвердження галузевої рамки кваліфікацій педагогічних працівників

необхідність запровадження в Україні європейських стандартів та принципів забезпечення якості освіти, відповідності отримуваних кваліфікацій вимогам ринку праці до рівня компетентності працівників сфери освіти

МОН

травень

прийнято відповідний акт Кабінету Міністрів України

впровадження інструменту, що забезпечуватиме зіставлення якості підготовки фахівців в освітній галузі з вимогами ринку праці

352. Апробація механізмів сертифікації педагогічних працівників

необхідність запровадження ефективних механізмів мотивації педагогічних працівників до фахового розвитку та зовнішнього оцінювання їх професійних компетентностей, забезпечення виконання вимог статті 51 Закону України "Про освіту" (Закон N 2145-VIII)

МОН
Український центр оцінювання якості освіти (за згодою)
Державна служба якості освіти

протягом року

створено тести та систему їх адміністрування;
проведено апробаційну сесію незалежного тестування учасників сертифікації;
забезпечено моніторинг володіння ними фаховими компетентностями

впровадження сучасних механізмів мотивації педагогічних працівників до професійного розвитку

353. Впровадження другого етапу підвищення кваліфікації вчителів "Нової української школи", у тому числі щодо освіти дітей з особливими освітніми потребами

заступники директорів закладів загальної середньої освіти, учителі 1 і 2 класів, асистенти учителів, учителі іноземних мов, які навчають учнів 1 і 2 класів, учителі закладів загальної середньої освіти (класів), в яких діти навчаються мовами національних меншин, фахівці інклюзивно-ресурсних центрів мають бути готовими працювати за Державним стандартом початкової освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р. N 87 (Постанова N 87)

МОН
обласні,
Київська міська держадміністрації

серпень

105 тис. педагогічних працівників пройшли курс підвищення кваліфікації (60 годин)

удосконалення якості освітнього процесу початкової школи;
перехід на сучасні форми педагогічної діяльності;
підвищення якості надання освітньої підтримки дітям з особливими освітніми потребами

354. Розбудова нового освітнього середовища в рамках реформи "Нової української школи"

реалізація Державного стандарту початкової освіти вимагає створення нового освітнього середовища для здійснення освітнього процесу

органи місцевого самоврядування (за згодою)
обласні,
Київська міська держадміністрації
МОН

протягом року

оновлено освітнє середовище (меблі, навчальне обладнання, технічні засоби навчання) у навчальних класах початкової школи;
узагальнено інформацію про використання коштів на оновлення освітнього середовища

створення умов для активного освітнього процесу учнів початкової школи

355. Розвиток мережі інклюзивно-ресурсних центрів

необхідність створення інклюзивно-ресурсних центрів з розрахунку на кількість дітей відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 р. N 545 "Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр" (Постанова N 545)

органи місцевого самоврядування (за згодою)
МОН

протягом року

створено 50 нових інклюзивно-ресурсних центрів; дооснащено діючі інклюзивно-ресурсні центри

створення умов для здобуття дітьми освіти з урахуванням їх індивідуальних потреб та можливостей

356. Створення додаткових місць у закладах дошкільної освіти

необхідність забезпечення дітей дошкільного віку місцями у закладах дошкільної освіти відповідно до потреб

органи місцевого самоврядування (за згодою)
МОН

протягом року

створено додатково не менше 25 000 місць у закладах дошкільної освіти

зменшення черги на вступ до закладів дошкільної освіти;
забезпечення якісної підготовки дітей дошкільного віку до навчання у школі

357. Забезпечення дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, якісною середньою освітою за місцем проживання

необхідність створення умов для навчання учнів з особливими освітніми потребами, розвитку інклюзивної освіти в найближчому до місця проживання дитини закладі загальної середньої освіти, створення альтернативи інтернатним закладам освіти

МОН

протягом року

збільшено кількість учнів з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних та спеціальних класах закладів загальної середньої освіти, на 20 відсотків

надання державної підтримки учням з особливими освітніми потребами за місцем проживання

8. Модернізація професійної (професійно-технічної) освіти

358. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України "Про професійну (професійно-технічну) освіту"

необхідність приведення законодавчої бази з питань професійної (професійно-технічної) освіти у відповідність із сучасними потребами економіки в умовах інтеграції України в міжнародний економічний і освітній простір та положеннями Закону України "Про освіту" (Закон N 2145-VIII)

МОН

квітень

подано до Верховної Ради України законопроект

створення умов для забезпечення трудовими ресурсами відповідно до реальних потреб регіону; модернізація структури освіти та створення умов для здобуття освіти впродовж життя

359. Модернізація матеріально-технічної бази закладів професійної (професійно-технічної) освіти

зношення обладнання закладів професійної (професійно-технічної) освіти складає від 60 до 100 відсотків, що не дає можливості забезпечити належну якість підготовки робітничих кадрів відповідно до вимог ринку праці

МОН
обласні,
Київська міська держадміністрації

грудень

створено 25 навчально-практичних центрів за галузевим спрямуванням (металообробка, електротехніка, сільське господарство, системи утеплення будівель, деревообробка) за рахунок коштів державного бюджету;
створено 3 навчально-практичних центри сучасних будівельних технологій із залученням інвестицій роботодавців

оновлення матеріально-технічної бази закладів, впровадження у навчальний процес новітніх виробничих технологій із застосуванням сучасного обладнання, інструментів і матеріалів

360. Підготовка кваліфікованих робітників за професіями загальнодержавного значення

необхідність державної підтримки підготовки кваліфікованих робітників за професіями, які є пріоритетними для розвитку держави та є унікальними на національному ринку праці

МОН

жовтень

укладено державні контракти щодо надання послуг з підготовки кваліфікованих робітників за 25 професіями загальнодержавного значення

забезпечення підготовки кваліфікованих робітників за 25 професіями загальнодержавного значення для задоволення потреб ринку праці

361. Оновлення змісту професійної (професійно-технічної) освіти

нові вимоги ринку праці до професійних компетентностей, необхідність оновлення змісту професійної освіти

МОН
Мінсоцполітики
Інститут модернізації змісту освіти (за згодою)
Національна академія педагогічних наук (за згодою)
Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні (за згодою)

листопад

видано накази МОН про затвердження 15 державних освітніх стандартів

впровадження в освітній процес нового покоління стандартів, заснованих на компетентнісному підході

362. Розроблення нормативно-правового забезпечення діяльності центрів професійної досконалості

необхідність створення потужних сучасних осередків професійної освіти, що тісно співпрацюють з роботодавцями, та реалізації принципу навчання впродовж життя

МОН
Мінсоцполітики
обласні,
Київська міська держадміністрації

листопад

прийнято відповідний акт

унормування процесу створення та функціонування центрів професійної досконалості

363. Підготовка та проведення пілотного профорієнтаційного тестування учнів 9 класів закладів загальної середньої освіти

необхідність створення умов для визначення професійних схильностей та здібностей молоді

МОН
обласні,
Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)

жовтень

проведено пілотне профорієнтаційне тестування

стимулювання молоді до свідомого здобуття професійної (професійно-технічної) освіти

364. Розроблення нормативно-правового забезпечення запровадження дуальної форми здобуття професійної (професійно-технічної) освіти

необхідність створення єдиного підходу до визначення прав та обов'язків учасників процесу здобуття професійної (професійно-технічної) освіти за дуальною формою

МОН
Мінсоцполітики
Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні (за згодою)

вересень

прийнято відповідний акт

створення умов для поширення дуальної форми здобуття освіти

9. Забезпечення якості вищої освіти

365. Формування нового змісту вищої освіти на основі компетентнісного підходу

необхідність забезпечення якісної підготовки фахівців з вищою освітою відповідно до суспільних потреб, вимог економіки і ринку праці та гармонізації її з європейським і світовим освітнім простором

МОН

протягом року

затверджено наказами МОН не менше 50 стандартів для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, 80 стандартів для другого (магістерського) рівня вищої освіти, 30 стандартів для третього (освітньо-наукового/
освітньо-творчого) рівня вищої освіти

запровадження нового змісту підготовки фахівців з вищою освітою, що відповідає вимогам ринку праці

366. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України щодо затвердження Концепції розвитку юридичної освіти

створення умов для модернізації змісту та технологій юридичної освіти, спрямованих на формування ґрунтовних юридичних знань і практичних компетентностей

МОН
Мін'юст

вересень

прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України

забезпечення відповідності змісту юридичної освіти та якості підготовки правників вимогам розвитку юридичних інститутів та завданням професійної діяльності правників у різних сферах діяльності

367. Розроблення та запровадження нової процедури акредитації освітніх програм

необхідність забезпечення якості освіти, наближення процедури акредитації освітніх програм до Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти

МОН
Національне агентство забезпечення якості освіти

жовтень

видано наказ МОН

створення сучасного механізму забезпечення якості освіти

368. Підвищення вимог до здобувачів освітнього ступеня магістра та забезпечення дотримання академічної доброчесності вступних випробувань

необхідність проведення єдиного іспиту з іноземної мови під час вступу для здобуття освітнього степеня магістра за визначеними спеціальностями, що сприятиме забезпеченню дотримання академічної доброчесності та підвищенню суспільної довіри до процедури вступу на визначені спеціальності

МОН

липень

проведено єдиний іспит з іноземної мови під час вступу для здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальностями галузей знань: 02 "Культура і мистецтво" (крім спеціальностей 023 "Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація", 024 "Хореографія", 025 "Музичне мистецтво", 026 "Сценічне мистецтво"), 04 "Богослов'я", 07 "Управління та адміністрування", 12 "Інформаційні технології", 28 "Публічне управління та адміністрування"

забезпечення дотримання академічної доброчесності та підвищення суспільної довіри до процедури вступу на визначені спеціальності

369. Модернізація матеріально-технічного забезпечення закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку вчителів

необхідність якісної підготовки вчителів фізики, біології, хімії у закладах вищої освіти

МОН

листопад

оновлено не менше 25 природничих лабораторій у закладах вищої освіти, що здійснюють підготовку фахівців за спеціальністю 014 "Середня освіта"

оновлення матеріально-технічної бази закладів вищої освіти, що дозволить здійснювати підготовку кваліфікованих вчителів фізики, біології, хімії на сучасному обладнанні

370. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України "Про освіту дорослих"

необхідність забезпечення здобуття освіти впродовж життя

МОН
Мінсоцполітики
Мінветеранів
Мінкультури
МОЗ
Міноборони
МВС
Спільний представницький орган сторони роботодавців (за згодою)
Спільний представницький орган профспілок (за згодою)

липень

подано до Верховної Ради України законопроект

забезпечення мобільності працівників на ринку праці, особистісного розвитку

371. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про затвердження формули розподілу між закладами вищої освіти видатків державного бюджету на вищу освіту

необхідність визначення нового механізму розподілу видатків державного бюджету на вищу освіту між закладами вищої освіти

МОН

квітень

прийнято постанову Кабінету Міністрів України

справедливий та ефективний розподіл видатків державного бюджету на вищу освіту між закладами вищої освіти з урахуванням результатів їх діяльності

372. Введення в експлуатацію Національного репозитарію академічних текстів (перша черга)

підвищення рівня дотримання академічної доброчесності у суспільстві та виявлення недоброчесних наукових, науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти

МОН
Український інститут науково-технічної та економічної інформації (за згодою)

жовтень

здійснено дослідну експлуатацію Національного репозитарію академічних текстів

забезпечення вільного, безперешкодного доступу користувачів до Національного репозитарію академічних текстів, в якому будуть накопичуватися, зберігатися та систематизуватися академічні тексти

373. Розвиток інституційної спроможності Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

необхідність оцінювання якості вищої освіти відповідно до принципів Європейського простору вищої освіти

МОН
Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

квітень

розпочато операційну діяльність Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

забезпечення якості вищої освіти через незалежне оцінювання освітніх програм відповідно до Європейських стандартів та рекомендацій

10. Створення нової системи управління та фінансування науки

374. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо державних ключових лабораторій

необхідність підтримки та розвитку фундаментальних досліджень на світовому рівні, нових перспективних міждисциплінарних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок, координації спільної діяльності та ефективного використання фінансових, матеріально-технічних та кадрових ресурсів за визначеним науковим напрямом

МОН
Національна рада з питань розвитку науки і технологій (за згодою)

березень

прийнято постанову Кабінету Міністрів України

визначення правового механізму створення та функціонування державних ключових лабораторій

375. Забезпечення діяльності Національного фонду досліджень

необхідність збільшення обсягів фінансування наукової сфери, поетапне зростання обсягу фінансування наукової діяльності, у тому числі зростання обсягу грантового фінансування

МОН
Національна рада з питань розвитку науки і технологій (за згодою)

протягом року

запроваджено грантову підтримку наукових і науково-технічних проектів через Національний фонд досліджень (обсяг фінансової підтримки складає не менше 3,2 відсотка загального обсягу фінансування наукової діяльності за рахунок загального фонду державного бюджету)

обсяги фінансування наукової сфери за рахунок коштів державного бюджету збільшено, запроваджено грантову підтримку наукової та науково-технічної діяльності за рахунок загального фонду державного бюджету

376. Забезпечення оновлення персонального складу Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій

необхідність забезпечення координації між органами державної влади, наукою, бізнесом і громадянським суспільством під час вирішення стратегічних питань розвитку наукової сфери

МОН
Ідентифікаційний комітет з питань науки (за згодою)

серпень

прийнято відповідний акт Кабінету Міністрів України

оновлено половину персонального складу Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій

377. Проведення державної атестації наукових установ

необхідність створення сучасних процедур оцінювання ефективності діяльності наукових установ

МОН

протягом року

видано накази МОН щодо утворення експертних груп та експертної комісії з проведення державної атестації наукових установ;
проведено державну атестацію 30 відсотків наукових установ

визначення рівня ефективності наукової, науково-технічної діяльності наукових установ для надання їм державної підтримки

378. Розвиток центрів колективного користування науковим обладнанням

необхідність оновлення та розвитку матеріально-технічної бази наукових установ та закладів вищої освіти для здійснення наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок

МОН

листопад

забезпечено функціонування не менше 11 центрів колективного користування обладнанням

оновлення та розвиток матеріально-технічної бази наукових установ та закладів вищої освіти, розширення доступу до користування науковим обладнанням для проведення наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок

379. Забезпечення державної підтримки наукової діяльності молодих вчених

необхідність припинення відтоку висококваліфікованих кадрів, зокрема молодих вчених, створення умов для їх професійної реалізації в науці

МОН

протягом року

обсяг фінансової підтримки наукових проектів і стипендіальних програм для молодих вчених складає не менше 1,8 відсотка загального обсягу фінансування наукової діяльності за рахунок загального фонду державного бюджету

запровадження додаткових стимулів для професійної реалізації молодих вчених та збільшення державної фінансової підтримки проектів наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок і стипендіальних програм молодих вчених

380. Запровадження базового фінансування наукової діяльності закладів вищої освіти

забезпечення підтримки наукової діяльності закладів вищої освіти, оновлення застарілої дослідницької інфраструктури

МОН

протягом року

прийнято нормативно-правові акти щодо порядку та умов базового фінансування наукової діяльності закладів вищої освіти;
забезпечено базове фінансування наукової та науково-технічної діяльності закладів вищої освіти за науковими напрямами, які є пріоритетними для розвитку держави;
оновлено матеріально-технічну базу закладів вищої освіти для провадження наукової та науково-технічної діяльності

підвищення ефективності наукової діяльності закладів вищої освіти

381. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо затвердження Положення про дослідницький університет

необхідність упорядкування системи надання закладам вищої освіти статусу дослідницького університету

МОН

квітень

прийнято постанову Кабінету Міністрів України

визначення механізму та критеріїв отримання закладом вищої освіти статусу дослідницького університету

382. Розширення доступу до електронних наукових баз даних (Scopus, Web of Science тощо)

необхідність надання доступу до електронних наукових баз даних (Scopus, Web of Science тощо) закладам вищої освіти та науковим установам

МОН

червень

забезпечено доступ до електронних наукових баз даних (Scopus, Web of Science тощо) закладам вищої освіти та науковим установам на всій території України незалежно від відомчої ознаки

надання доступу до електронних наукових баз даних (Scopus, Web of Science тощо) закладам вищої освіти та науковим установам незалежно від відомчої ознаки

11. Створення справедливої системи пенсійного страхування

383. Визначення в Державному реєстрі загальнообов'язкового державного соціального страхування посад і професійних кваліфікацій громадян, що працюють

необхідність аналізу та прогнозування потреби у кадрах, заміна паперових трудових книжок на електронні

Мінсоцполітики
Пенсійний фонд України

грудень

включено до Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування посад і професійних кваліфікацій громадян, що працюють

формування підґрунтя для запровадження електронних трудових книжок та аналізу балансу трудових ресурсів у розрізі професій

384. Створення Електронного реєстру листків непрацездатності

необхідність заміни паперової форми листка непрацездатності його видачею (генеруванням) в електронній формі

Мінсоцполітики
МОЗ
НСЗУ
Пенсійний фонд України
Адміністрація Держспецзв'язку

червень

запроваджено Електронний реєстр листків непрацездатності

створення Електронного реєстру листків непрацездатності як підсистеми реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, його взаємодія із електронною системою охорони здоров'я eHealth та іншими захищеними інформаційними системами

385. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо справедливого механізму нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

підвищення якості адміністрування та забезпечення справедливого механізму нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

Мінсоцполітики
Пенсійний фонд України
інші центральні органи виконавчої влади (за згодою)
за участю всеукраїнських об'єднань профспілок та об'єднань організацій роботодавців

березень

подано до Верховної Ради України законопроект

забезпечення справедливого механізму нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, збільшення дохідної частини Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування

386. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо удосконалення порядку визначення розміру пенсії за віком

необхідність посилення ролі страхового стажу під час обчислення розміру пенсії для осіб, які мають великий страховий стаж, проте отримували мізерні зарплати, зокрема працювали в бюджетних установах або колгоспах

Мінсоцполітики
Пенсійний фонд України
інші центральні органи виконавчої влади (за згодою)
за участю всеукраїнських об'єднань профспілок та об'єднань організацій роботодавців

липень

подано до Верховної Ради України законопроект

забезпечення справедливого механізму нарахування пенсії

387. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо затвердження порядку щорічного перерахунку пенсій з урахуванням
50-відсоткового показника зростання заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески, та
50-відсотковового показника зростання споживчих цін

необхідність впровадження механізму індексації пенсій

Мінсоцполітики
Пенсійний фонд України
інші центральні органи виконавчої влади
за участю всеукраїнських об'єднань профспілок та об'єднань організацій роботодавців

березень

прийнято постанову Кабінету Міністрів України

забезпечення щорічної індексації пенсій

12. Забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населення

388. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про верифікацію та моніторинг державних виплат

необхідність законодавчого врегулювання основних правових та організаційних засад здійснення верифікації державних виплат

Мінфін

лютий

подано до Верховної Ради України законопроект

підвищення оперативності, якості та результативності процесу верифікації державних виплат

389. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту
щодо забезпечення державної соціальної підтримки населення

необхідність уніфікації окремих видів соціальної допомоги

Мінсоцполітики

травень

подано до Верховної Ради України законопроект

удосконалення системи надання соціальної допомоги різним верствам населення

390. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо запровадження механізму залучення до роботи непрацюючих працездатних одержувачів державної соціальної допомоги з числа членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб на основі результатів пілотного проекту, що проводиться на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2015 р. N 1154 "Про реалізацію пілотного проекту із залучення до роботи членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб" (Постанова N 1154)

сприяння переходу малозабезпечених сімей від одержання соціальних виплат до працевлаштування та економічної незалежності

Мінсоцполітики
Мінекономрозвитку
Мінфін
Мін'юст

травень

подано до Верховної Ради України законопроект

стимулювання економічної активності та зайнятості одержувачів соціальної допомоги

391. Модернізація системи управління у сфері соціального захисту населення на районному рівні

необхідність реформування місцевих держадміністрацій в умовах децентралізації

Мінсоцполітики
Мінрегіон
Мінекономрозвитку
Мінфін
Мін'юст
обласні,
Київська міська держадміністрації

протягом року

реалізація пілотного проекту щодо зміни адміністрування процесу призначення та виплати державних соціальних допомог

розроблено нову модель функціонування райдержадміністрацій та органів місцевого самоврядування щодо соціального захисту в умовах децентралізації

392. Модернізація єдиної інформаційної системи Мінсоцполітики
(E-Social) - перший етап

необхідність покращення якості обслуговування населення у соціальній сфері

Мінсоцполітики
Адміністрація Держспецзв'язку

листопад

впроваджено у дослідну експлуатацію відповідне програмне забезпечення

покращення доступності та якості обслуговування населення в соціальній сфері

393. Сприяння створенню мережі центрів надання адміністративних послуг соціального характеру у форматі "Прозорий офіс"

удосконалення процедури надання соціальної підтримки населенню

Мінсоцполітики
Мінрегіон
обласні,
Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)

протягом року

створення не менш як 20 центрів надання адміністративних послуг соціального характеру у форматі "Прозорий офіс"

підвищення якості надання соціальної підтримки населенню

13. Забезпечення захисту прав дітей

394. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо запровадження дієвого механізму реформування системи інституційного догляду та виховання дітей

припинення практики направлення дітей до закладів інституційного догляду та виховання

Мінсоцполітики
МОН
МОЗ

березень

подано до Верховної Ради України законопроект

зміна підходів до функціонування закладів інституційного догляду та виховання дітей

395. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо модернізації підходів до фінансування закладів інституційного догляду та виховання дітей

запровадження нових і вдосконалення існуючих механізмів оплати вартості утримання дітей у закладах інституційного догляду та виховання, сприяння сімейному вихованню дітей

Мінсоцполітики
Мінфін
МОЗ
МОН

липень

подано до Верховної Ради України законопроект

запровадження нових форм оплати вартості утримання дітей у закладах інституційного догляду та виховання (за рахунок батьків або осіб, які їх замінюють, та/або за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету органу опіки та піклування, який прийняв рішення про направлення або влаштування дитини до відповідного закладу), зменшення кількості направлень дітей до інституцій

396. Організація методичного забезпечення об'єднаних територіальних громад щодо утворення у структурі їх виконавчих органів служб у справах дітей та введення посад фахівців із соціальної роботи

забезпечення своєчасного соціального захисту дітей та адресної соціальної підтримки сімей з дітьми безпосередньо в територіальній громаді за місцем їх проживання

Мінсоцполітики
облдержадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)

грудень

підвищено рівень усвідомлення керівників об'єднаних територіальних громад щодо необхідності у забезпеченні роботи служб у справах дітей та фахівців із соціальної роботи

виявлення дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, реагування на випадки жорстокого поводження з дітьми, насильства, залучення до найгірших форм дитячої праці, у тому числі до жебракування

397. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України ( N 4651-VI) щодо встановлення кримінальної відповідальності за втягнення дітей до участі у не передбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях

встановлення кримінальної відповідальності за втягнення дітей до участі у не передбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях

Мінсоцполітики

лютий

подано до Верховної Ради України законопроект

запобігання участі дітей у не передбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях

14. Зміцнення позицій державної мови в культурно-інформаційному просторі

398. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про схвалення Концепції державної цільової програми на 2019 - 2028 роки, спрямованої на забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови як державної

необхідність створення правових інструментів для зміцнення української ідентичності

Мінкультури

липень

прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України

поступове створення єдиного мовно-інформаційного простору та збільшення чисельності україномовних громадян

399. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про затвердження Державної цільової програми на 2019 - 2028 роки, спрямованої на забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови як державної

виконання положень Указу Президента України від 31 травня 2018 р. N 156 "Про невідкладні заходи щодо зміцнення державного статусу української мови та сприяння створенню єдиного культурного простору України" (Указ N 156/2018)

Мінкультури

жовтень

прийнято постанову Кабінету Міністрів України

забезпечення додержання конституційних гарантій щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя та на всій території України, посилення її ролі в українському суспільстві як засобу зміцнення державної єдності

400. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про схвалення Стратегії популяризації державної мови на період до 2030 року та затвердження плану заходів з її реалізації

відсутність самоідентифікації з Україною частини українського суспільства, необхідність унеможливити використання мовного фактора для політичної та соціальної дестабілізації

Мінкультури
Держкіно
Український інститут національної пам'яті

квітень

прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України

визначення підходів до формування єдиного мовно-інформаційного простору, розширення сфери застосування державної мови

401. Зміцнення потенціалу бібліотек як соціальних інституцій

необхідність зміцнення потенціалу бібліотек, встановлення нових підходів до їх функціонування

Мінкультури

квітень

визначено соціальні нормативи забезпечення населення бібліотечними послугами;
встановлено стандарти якості бібліотечних послуг

надання населенню широкого спектра якісних бібліотечних послуг

402. Поширення та популяризація української мови та літератури за кордоном

необхідність поширення знань про українську мову, літературу, традиції та культуру

Мінкультури
МЗС

протягом року

проведено не менше двох відповідних заходів за кордоном

зміцнення позитивного іміджу України, зокрема шляхом участі у міжнародних книжкових ярмарках (не менше ніж 15 видавництв, видавничих організацій; кількість відвідувачів проведених заходів не менше 15 тис. осіб)

403. Створення та підтримка української цифрової бібліотеки

інтегрована інформаційна система дозволить створювати, надійно зберігати та ефективно використовувати різноманітні електронні інформаційні ресурси, які локалізовані в самій системі та доступні через мережу Інтернет

Мінкультури
Український інститут книги (за згодою)
Адміністрація Держспецзв'язку

протягом року

створено українську цифрову бібліотеку та розпочато її наповнення

надання безкоштовного доступу до матеріалів у мережі Інтернет у багатомовному форматі

404. Випуск книжкової продукції та придбання україномовних книг, поповнення фондів публічних бібліотек

проведення відбору україномовних книг для поповнення фондів публічних бібліотек та їх розподіл між бібліотеками різного рівня - національними, державними, республіканськими, обласними, міськими, районними, селищними, сільськими, у тому числі бібліотеками для дітей та юнацтва

Мінкультури
Український інститут книги (за згодою)

протягом року

700 тис. випущених та придбаних примірників

поповнення бібліотечних фондів актуальною та сучасною літературою, що відповідає запитам читачів

15. Забезпечення національно-патріотичного виховання

405. Збільшення кількості інститутів громадянського суспільства, залучених до процесу відродження та розвитку національно-патріотичного виховання

необхідність консолідації зусиль органів виконавчої влади усіх рівнів з інститутами громадянського суспільства з метою національно-патріотичного виховання, що сприятиме підтримці проектів та заходів з національно-патріотичного виховання, розроблених інститутами громадянського суспільства за інформативної підтримки обласних державних адміністрацій; імплементація положень Річної національної програми під егідою Комісії Україна - НАТО

Мінмолодьспорт
обласні,
Київська міська держадміністрації

листопад

відібрано не менше 20 кращих конкурсних проектів та заходів з національно-патріотичного виховання всеукраїнського рівня, розроблених інститутами громадянського суспільства

охоплення до 400 тис. осіб з числа молоді проектами та заходами з національно-патріотичного виховання

406. Розвиток національно-патріотичного виховання у прикордонних районах

необхідність міжвідомчої консолідації зусиль з метою національно-патріотичного виховання у прикордонних районах, які знаходяться під інформаційно-культурним впливом сусідніх країн, створення додаткових соціальних механізмів для самореалізації молоді з таких районів

Мінмолодьспорт
Адміністрація Держприкордонслужби
облдержадміністрації

протягом року

проведено 5 всеукраїнських заходів національно-патріотичного спрямування (семінари, семінари-тренінги, вишкіл, фестивалі);
підготовлено понад 50 інструкторів для організації заходів з національно-патріотичного виховання у прикордонних районах

залучення близько 600 осіб до заходів з національно-патріотичного виховання дасть можливість поширити інформацію на місцевому рівні у прикордонних районах із загальним охопленням близько 50 тис. осіб

16. Створення Суспільного телебачення і радіомовлення України

407. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до Статуту публічного акціонерного товариства "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (Постанова N 1039)

приведення Статуту публічного акціонерного товариства "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (Постанова N 1039) у відповідність із Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів" (Закон N 2210-VIII); імплементація положень Річної національної програми під егідою Комісії Україна - НАТО

Держкомтелерадіо

березень

прийнято постанову Кабінету Міністрів України

створення необхідних передумов щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів

17. Розвиток культурно-мистецького потенціалу та збереження культурної спадщини України

Модернізація системи стимулів для культурно-мистецької діяльності

408. Осучаснення системи надання грантів Президента України молодим діячам у галузі театрального, музичного, циркового, образотворчого мистецтва та кінематографії, а також молодим письменникам і майстрам народного мистецтва для створення і реалізації творчих проектів

необхідність в актуалізації та оновленні системи надання грантів Президента України, зокрема внесення змін до Указу Президента України від 20 жовтня 1998 р. N 1152 "Про державну підтримку культури і мистецтва в Україні"

Мінкультури

березень

подано Президентові України проект Указу Президента України

удосконалення конкурсної та звітної процедури, підвищення привабливості сфери культури серед молоді

409. Забезпечення реалізації Закону України "Про державну підтримку кінематографії в Україні" (Закон N 1977-VIII)

необхідність створення сприятливих умов для розвитку національного кіновиробництва, встановлення прозорих процедур здійснення фінансування державою проектів у сфері кінематографії

Мінкультури
Держкіно

квітень
 
 
 
протягом року

прийнято постанови Кабінету Міністрів України;
видано відповідні накази Мінкультури
створено не менш як 45 фільмів за державної підтримки

підвищення конкурентоспроможності вітчизняної кінематографії та її привабливості на міжнародній арені; створення за державної підтримки не менше 45 фільмів

410. Загальнодержавна підтримка діяльності та стимулювання творчої молоді

фінансування та реалізація творчих проектів, заохочення креативної мистецької молоді до ефективної творчої праці сприятиме розвитку сфери культури

Мінкультури

протягом року

подано Президентові України відповідні проекти актів

кількість виданих стипендій для молодих митців, письменників та майстрів народного мистецтва не менше 330;
кількість присуджених премій - 13;
кількість реалізованих грантів - не менше 10

411. Проектування та будівництво Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції гідності

реалізація державної політики у сфері відновлення та збереження національної пам'яті

Мінкультури
Український інститут національної пам'яті
Київська міськдержадміністрація

протягом року

забезпечено проектування та розпочато будівництво Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції гідності

підвищення рівня знань про видатних особистостей українського державотворення та героїв боротьби українського народу за незалежність і територіальну цілісність України

412. Реалізація заходів з реконструкції першої черги та будівництва другої черги Національного музею "Меморіал жертв Голодомору"

необхідність увічнення та вшанування пам'яті жертв окупаційних режимів, зокрема Голодомору 1932 - 1933 років

Мінкультури

протягом року

проведено реконструкцію першої черги Національного музею "Меморіал жертв Голодомору";
розпочато будівництво другої черги Національного музею "Меморіал жертв Голодомору"

створення належних умов для проведення пошукової, науково-дослідної роботи, розширено можливості музею та створено сучасні експозиції

413. Реалізація заходів з розвитку Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр"

необхідність увічнення та вшанування пам'яті жертв трагедії Бабиного Яру

Мінкультури

протягом року

проведено міжнародний конкурс проектів меморіального комплексу Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр";
проведено ремонтно-реставраційні роботи будівлі по вул. Мельникова, 44

створення належних умов для розвитку Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр"

Створення електронного інформаційного ресурсу культурної спадщини і культурних цінностей

414. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо створення електронного інформаційного ресурсу культурної спадщини і культурних цінностей

необхідність унормування на законодавчому рівні основних засад створення, наповнення, ведення, взаємодії, адміністрування електронного інформаційного ресурсу культурної спадщини і культурних цінностей

Мінкультури

липень

подано до Верховної Ради України відповідний законопроект

створення якісно нової системи управління та надання послуг у сфері охорони культурної спадщини, музейної справи, вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей

415. Розроблення тестової версії програмного забезпечення та впровадження пілотного проекту генерації та обміну електронними уніфікованими даними про об'єкти культурної спадщини та культурні цінності

необхідність удосконалення системи обліку об'єктів культурної спадщини та культурних цінностей

Мінкультури
Адміністрація Держспецзв'язку

листопад

розроблено технічне завдання тестової версії програмного продукту;
запущено пілотний проект

створення якісно нової системи управління та надання послуг у сфері охорони культурної спадщини, музейної справи, вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей

416. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо внесення змін до Закону України "Про охорону культурної спадщини" в частині удосконалення системи обліку об'єктів культурної спадщини на основі стандартів електронного обміну даними та електронного документообігу

необхідність створення нормативно-правової бази щодо електронного реєстру об'єктів культурної спадщини

Мінкультури

травень

подано до Верховної Ради України законопроект

удосконалення системи обліку об'єктів культурної спадщини

417. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо внесення змін до Закону України "Про музеї та музейну справу"

врегулювання на законодавчому рівні питання ведення обліку музейних предметів в електронній
формі та функціонування електронного інформаційного ресурсу культурної спадщини і культурних цінностей

Мінкультури

квітень

подано до Верховної Ради України законопроект

створення підґрунтя для функціонування електронного інформаційного ресурсу;
визначення механізму формування реєстрів (баз даних)

Модернізація змісту та умов надання мистецької освіти

418. Підвищення якості та оновлення змісту мистецької освіти, створення умов для доступу до початкової мистецької освіти осіб з особливими освітніми потребами

оновлення змісту початкової мистецької освіти та створення умов для доступу до початкової мистецької освіти осіб з особливими освітніми потребами

Мінкультури

протягом року

видано відповідні накази Мінкультури

створення умов для доступу до початкової мистецької освіти осіб з особливими потребами

419. Модернізація матеріально-технічної бази державних закладів спеціалізованої мистецької освіти (третій етап)

необхідність забезпечення прав здобувачів мистецької освіти щодо належних умов надання освітніх послуг, зокрема Державної спеціалізованої художньої школи-інтернату
I - III ступенів "Колегіум мистецтв у Опішні" імені Василя Кричевського, Київського державного хореографічного училища, державних спеціалізованих мистецьких шкіл-інтернатів та закладів вищої спеціалізованої мистецької освіти сфери управління Мінкультури, Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого

Мінкультури
Мінфін
Мінекономрозвитку

грудень

закуплено музичні інструменти, навчальне обладнання, комп'ютерну техніку для спеціалізованих мистецьких шкіл-інтернатів;
проведено реконструкцію та ремонт корпусів закладів середньої та вищої спеціалізованої мистецької освіти, які перебувають у сфері управління Мінкультури

створення належних умов для здобуття мистецької освіти;
обсяг охоплення дітей шкільного віку послугами з початкової мистецької освіти у 2020 році не нижче 8 відсотків

Підвищення якості культурних послуг у місцевих громадах

420. Створення умов для розвитку народних художніх промислів

стимулювання регіонального розвитку та сприяння творчому самовираженню громадян

Мінкультури
Мінекономрозвитку
Мінфін
Мінсоцполітики
МОН

серпень

прийнято відповідний акт Кабінету Міністрів України

відновлення привабливості художніх промислів для молоді та бізнесу

421. Реформування системи забезпечення населення культурними послугами

формування єдиного культурного простору, що сприятиме розвитку демократичного суспільства

Мінкультури
Мінрегіон
Мінсоцполітики

жовтень

прийнято відповідні акти

забезпечено соціальні гарантії населення на отримання культурних послуг та рівного доступу до таких послуг

18. Формування здорової нації

422. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження плану заходів на 2020 рік щодо реалізації Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року "Рухова активність - здоровий спосіб життя - здорова нація"

орієнтація українського суспільства на поетапне формування ефективної моделі забезпечення здорового способу життя

Мінмолодьспорт
інші центральні органи виконавчої влади
громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості (за згодою)

червень

прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України

створення умов для подальшого збільшення кількості залучених до оздоровчої рухової активності громадян

423. Стимулювання громадян до впровадження оздоровчої рухової активності в різних сферах життєдіяльності

виконання плану заходів щодо реалізації Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року "Рухова активність - здоровий спосіб життя - здорова нація" (Указ N 42/2016) у 2019 році

Мінмолодьспорт
інші центральні органи виконавчої влади
громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості (за згодою)

протягом року

орієнтовно 6,7 млн. громадян, які мають достатній рівень оздоровчої рухової активності, що складає 16 відсотків загальної чисельності населення країни

збільшення на 1 відсоток чисельності громадян, які мають достатній рівень оздоровчої рухової активності

19. Створення нових можливостей для молоді

424. Налагодження ефективного діалогу між державними службовцями молодіжної сфери та представниками інститутів громадянського суспільства

підвищення рівня знань і компетенцій фахівців, які працюють з молоддю, з державного та громадського сектору шляхом реалізації програми "Молодіжний працівник"

Мінмолодьспорт
обласні, Київська міська держадміністрації

протягом року

проведено 15 базових та 3 спеціалізованих тренінги, Всеукраїнський форум молодіжних працівників та працівниць, Конкурс кращих практик молодіжної роботи

отримання знань 540 особами з числа представників державного та громадського сектору, які працюють з молоддю, щодо впровадження ефективних практик роботи з молоддю, включаючи кращі міжнародні практики;
здійснення обміну досвідом близько 130 особами з числа молоді щодо реалізації успішних проектів ефективної роботи з молоддю та поширення ними досвіду серед близько 400 осіб з числа молоді;
10 практик визначено переможцями Конкурсу кращих практик молодіжної роботи

425. Утворення державної установи "Всеукраїнський молодіжний центр" та вжиття заходів для забезпечення її діяльності

сприяння розвитку молодіжної інфраструктури в Україні за європейським зразком, вирішенню питань соціального становлення і розвитку молоді

Мінмолодьспорт

жовтень

прийнято відповідну постанову Кабінету Міністрів України

сприяння вирішенню питань соціального становлення та розвитку молоді

426. Затвердження Положення про національний конкурс "Молодіжна столиця України"

залучення молоді до усіх сфер життя на місцевому та регіональному рівнях, узагальнення та поширення кращих європейських практик у молодіжній сфері, обмін досвідом молоді з різних частин України та країн Європи

Мінмолодьспорт
Мін'юст
інститути громадянського суспільства (за згодою)

грудень

видано наказ Мінмолодьспорту;
визначено найкраще місто для проживання та розвитку молоді в Україні

відзначення найкращого міста для проживання та розвитку молоді в Україні, узагальнення та поширення кращих європейських практик у молодіжній сфері, підвищення рівня участі молоді в управлінських процесах та ухваленні рішень на місцевому рівні

427. Проведення українсько-польських та українсько-литовських обмінів молоддю

налагодження міжнародного співробітництва між молодіжними організаціями та установами України, Польщі та Литви, реалізація спільних проектів для молоді

Мінмолодьспорт

грудень

реалізовано близько 100 проектів в Україні/Польщі/Литві в рамках здійснення українсько-польських обмінів молоддю та обмінів молоддю України і Литви; залучено до реалізації проектів на 12,5 відсотка більше осіб з числа молоді порівняно з минулим роком (близько 4000 осіб з числа молоді) у рамках здійснення обмінів молоддю

здійснення двостороннього міжнародного співробітництва між молодіжними організаціями та установами України, Польщі та Литви з метою розбудови дружніх взаємин та обміну досвідом з актуальних питань молодіжної сфери

428. Надання державної підтримки молодіжним та дитячим громадським організаціям

залучення молодіжних та дитячих громадських організацій до виконання завдань державної молодіжної політики, визначених Державною цільовою соціальною програмою "Молодь України" на 2016 - 2020 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 р. N 148 (Постанова N 148)

Мінмолодьспорт
молодіжні та дитячі громадські організації (за згодою)

грудень

проведено конкурс проектів;
реалізовано не менше 50 проектів для молоді в рамках проведення конкурсу

залучення близько 888 тис. осіб з числа молоді до участі у проектах, реалізованих молодіжними та дитячими громадськими організаціями, що визначено Державною цільовою соціальною програмою "Молодь України" на 2016 - 2020 роки (Постанова N 148)

429. Запровадження сучасних механізмів працевлаштування молоді

поширення інформації серед молоді про наявні в Україні можливості з метою її ефективного працевлаштування (профорієнтаційні тести, різні професії тощо);

Мінмолодьспорт
МОН
Мінсоцполітики
Державна служба зайнятості (за згодою)
Центр "Розвиток корпоративної соціальної відповідальності" (за згодою)

грудень

проведено інформаційну кампанію

інформування близько 143000 осіб з числа молоді про наявні в Україні можливості для працевлаштування з метою отримання гідної роботи, реалізації потенціалу, набуття досвіду;
залучення нових партнерів з числа бізнес-компаній для розв'язання проблем

продовження реалізації європейської ініціативи Пакт заради молоді - 2020 шляхом створення місць для стажування, практики та працевлаштування молоді

Мінмолодьспорт
Фонд ООН у галузі народонаселення в Україні (за згодою)
Центр "Розвиток корпоративної соціальної відповідальності" (за згодою)

грудень

створено від 1500 до 2000 місць для стажування, практики та працевлаштування молоді компаніями-підписантами Пакту заради молоді - 2020;
залучено не менше 20 нових партнерів з числа бізнес-компаній та інших установ і організацій до підписання Пакту заради молоді - 2020;
проведено 5 форумів "Бізнес-Молодь: ефект WOW від співпраці"

працевлаштування молоді в рамках реалізації Пакту заради молоді - 2020

430. Розроблення та прийняття нормативно-правового акта щодо запровадження національного обміну студентами між різними регіонами України "GOxChange"

розвиток інтелектуальних і творчих здібностей, інноваційних умінь, життєвих та професійних навичок молоді, необхідних для успішної самореалізації;
формування відповідального громадянства, посилення національної та міжрегіональної взаємодії молоді, підвищення рівня соціальної інтеграції молоді та мобільності молоді

Мінмолодьспорт
МОН
інститути громадянського суспільства (за згодою)

листопад

видано наказ Мінмолодьспорту та МОН про запровадження національного обміну студентами між різними регіонами України "GOxChange"

здійснення національних обмінів студентами між різними регіонами України "GOxChange";
формування відповідального громадянства, посилення національної та міжрегіональної взаємодії молоді, підвищення рівня соціальної інтеграції та мобільності молоді

431. Розвиток молодіжної політики в регіонах України

активізація участі молоді з різних регіонів України у суспільно-політичному житті держави та формуванні молодіжної політики

Мінмолодьспорт
обласні, Київська міська, районні держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)

грудень

забезпечено участь близько 10 тис. осіб з числа молоді у реалізації заходів, передбачених Державною цільовою соціальною програмою "Молодь України" на 2016 - 2020 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 р. N 148 (Постанова N 148), з метою їх активної участі у формуванні державної молодіжної політики

забезпечення активної участі молоді, представників інститутів громадянського суспільства, що працюють з молоддю, та молодіжних центрів у вирішенні найактуальніших питань молоді

20. Формування позитивного іміджу України у світовому спортивному русі

432. Визначення нового механізму взаємодії між державою та спортивними федераціями шляхом проведення експерименту щодо залучення Мінмолодьспортом національних спортивних федерацій з окремих олімпійських видів спорту до організації та проведення спортивних заходів

проведення експерименту щодо залучення Мінмолодьспортом національних спортивних федерацій з окремих олімпійських видів спорту до організації та проведення спортивних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 р. N 573 (Постанова N 573);
реалізація плану заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. N 1106 (Постанова N 1106)

Мінмолодьспорт
Мінекономрозвитку
Держаудитслужба
спортивні федерації (за згодою)

грудень

визначено новий механізм взаємодії між державою та спортивними федераціями

створення умов для проведення спортивних заходів спортивними федераціями, підвищення їх ролі у спортивному менеджменті

433. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо внесення змін до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" стосовно приведення
основ спортивного менеджменту в Україні у відповідність з міжнародними стандартами

упорядкування системи класифікації видів спорту в Україні відповідно до європейської системи визначення видів спорту, дисциплін та програм, механізму взаємодії Мінмолодьспорту із суб'єктами сфери фізичної культури і спорту

Мінмолодьспорт
Національний олімпійський комітет
(за згодою) Спортивний комітет України (за згодою)
Національний університет фізичного виховання і спорту (за згодою)
національні спортивні федерації з олімпійських та неолімпійських видів спорту (за згодою)

червень

подано до Верховної Ради України законопроект

сприяння удосконаленню законодавства з урахуванням практики та досвіду держав - членів Європейського Союзу відповідно до Олімпійської хартії, статуту Міжнародного олімпійського комітету та статутів міжнародних спортивних федерацій;
удосконалення сучасного законодавчого врегулювання системи класифікації видів спорту та діяльності спортивних федерацій

434. Забезпечення участі національних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту у міжнародних спортивних змаганнях

утвердження авторитету України у міжнародному спортивному русі

Мінмолодьспорт
Національний олімпійський комітет (за згодою)
Спортивний комітет України (за згодою)
національні спортивні федерації з олімпійських та неолімпійських видів спорту (за згодою)

протягом року

забезпечено участь національних збірних команд з видів спорту у близько 580 міжнародних спортивних змаганнях з олімпійських видів спорту та близько 180 - з неолімпійських видів спорту

підвищення міжнародного авторитету України шляхом гідного виступу українських спортсменів на міжнародних змаганнях

435. Забезпечення участі українських спортсменів у II Європейських іграх 2019 року в м. Мінську (Республіка Білорусь)

створення належних умов для підготовки та участі спортсменів з видів спорту

Мінмолодьспорт
Національний олімпійський комітет (за згодою)
Спортивний комітет України (за згодою)
національні спортивні федерації з олімпійських та неолімпійських видів спорту (за згодою)

червень

підготовлено та забезпечено участь близько 180 спортсменів України в II Європейських іграх 2019 року

представлення українського спорту у світовому спортивному русі

436. Проведення міжнародних спортивних заходів на території України

утвердження міжнародного авторитету України на міжнародній спортивній арені; популяризація видів спорту в Україні

Мінмолодьспорт
Національний олімпійський комітет (за згодою)
Спортивний комітет України (за згодою)
національні спортивні федерації з олімпійських та неолімпійських видів спорту
(за згодою)

протягом року

проведено в Україні такі міжнародні спортивні заходи:
міжнародний турнір UWW з вільної, жіночої та греко-римської боротьби, присвячений видатним українським борцям та тренерам;
міжнародні змагання з художньої гімнастики серії Гран-Прі (Кубок Дерюгіної);
командний чемпіонат Європи з багатоборства (легка атлетика);
чемпіонат світу з хокею з шайбою серед юніорів U20;
чемпіонат Європи із стрибків у воду серед дорослих;
чемпіонат світу (IMCF) із середньовічного бою;
чемпіонат світу (IDBF) з веслування на човнах "Дракон"

створення позитивного іміджу України як спортивної держави у міжнародному спортивному русі

437. Посилення боротьби з допінгом у спорті

вжиття заходів до боротьби з допінгом у спорті, дотримання вимог Всесвітньої антидопінгової агенції щодо профілактики, запобігання застосуванню і поширенню допінгу у спорті

Мінмолодьспорт
Національний олімпійський комітет (за згодою)
Спортивний комітет України (за згодою)
Національний антидопінговий центр (за згодою)
національні спортивні федерації з видів спорту (за згодою)

протягом року

проведено не менше 1 тис. тестувань в акредитованих лабораторіях щодо наявності заборонених речовин;
проведено Національним антидопінговим центром не менше 25 заходів з питань боротьби з допінгом у спорті для національних спортивних федерацій з видів спорту;
посилено співпрацю щодо обміну інформацією та досвідом між Національним антидопінговим центром та антидопінговими організаціями держав - членів ЄС шляхом участі у семінарах, нарадах та заходах під патронатом Всесвітньої антидопінгової агенції

поширення в Україні передових практик ЄС з питань боротьби з допінгом, входження до єдиного інформаційного простору європейської спільноти у боротьбі з допінгом

438. Забезпечення підготовки та участі спортсменів з інвалідністю у XIX зимових Дефлімпійських іграх 2019 року

створення належних умов для підготовки та участі спортсменів у ліцензійних змаганнях

Мінмолодьспорт
Національний комітет спорту інвалідів (за згодою)
Український центр з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт" (за згодою)
Спортивна федерація глухих України
(за згодою)

протягом року

забезпечено участь українських спортсменів-дефлімпійців у змаганнях

популяризація спорту осіб з інвалідністю в Україні та світі, зосередження уваги суспільства до осіб з інвалідністю

IV. ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА І БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ

1. Забезпечення функціонування Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

439. Впровадження результатів аудиту інформаційно-телекомунікаційної системи "Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування"

необхідність розширення можливостей функціонування Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

Національне агентство з питань запобігання корупції
Адміністрація Держспецзв'язку
Державне агентство з питань електронного урядування

протягом року

розширено функціональні можливості програмного забезпечення

забезпечення належного та безперебійного функціонування Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

440. Утворення центру обробки даних Національного агентства з питань запобігання корупції, розміщення серверів

необхідність ведення двох реєстрів - Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення

Національне агентство з питань запобігання корупції
Казначейство Адміністрація Держспецзв'язку

червень

утворено центр обробки даних, який відповідає стандарту Tier 3

створення єдиного технологічного простору для накопичення, обробки інформації, забезпечення інтеграції з внутрішніми реєстрами, захисту інформації

441. Повноцінне використання системи логічного та арифметичного контролю декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

необхідність забезпечення проведення верифікації декларацій

Національне агентство з питань запобігання корупції

лютий

проведено верифікацію не менш як 1 тис. декларацій високопосадовців з використанням системи логічного та арифметичного контролю

забезпечення ефективного контролю за дотриманням вимог законодавства щодо декларування, належне проведення логічного і арифметичного контролю поданих декларацій

2. Підвищення рівня стандартів доброчесності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб, а також громадськості

442. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо удосконалення механізму запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

удосконалення механізмів запобігання та врегулювання конфлікту інтересів з урахуванням рекомендацій, підготовлених за підтримки Антикорупційної ініціативи ЄС

Національне агентство з питань запобігання корупції

травень

подано до Верховної Ради України законопроект

підвищення ефективності управління конфліктами інтересів

443. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо удосконалення стандартів доброчесності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб

необхідність удосконалення положень антикорупційного законодавства, зокрема в частині вимог щодо здійснення фінансового контролю під час проведення перевірки декларацій, застосування інших превентивних антикорупційних механізмів

Національне агентство з питань запобігання корупції

березень

подано до Верховної Ради України законопроект

підвищення ефективності антикорупційних механізмів

444. Популяризація стандартів доброчесності

надання роз'яснень, методичної та консультативної допомоги щодо застосування актів законодавства з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання інших обмежень щодо запобігання корупції

Національне агентство з питань запобігання корупції

протягом року

проведено не менше семи тренінгів та інформаційну кампанію

підвищення рівня доброчесності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб, підвищення рівня обізнаності щодо своїх прав, механізму їх реалізації, конфіденційності та правових способів захисту від корупційних ризиків

3. Забезпечення ефективної загальної координації та комунікаційної підтримки антикорупційної реформи

445. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції на 2020 - 2025 роки"

забезпечення реалізації Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 р. N 576 (Розпорядження N 576-р), та необхідність імплементації положень Річної національної програми під егідою Комісії Україна - НАТО

МІП
облдержадміністрації
Генеральна прокуратура України (за згодою)
Національне антикорупційне бюро (за згодою)

листопад

прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України

підвищення рівня поінформованості населення у сфері протидії корупції та рівня довіри до державних інституцій

446. Проведення антикорупційних комунікаційних кампаній

поширення інформації серед населення щодо протидії корупції

МІП
облдержадміністрації
Генеральна прокуратура України (за згодою)
Національне антикорупційне бюро (за згодою)

протягом року

проведено не менше трьох загальнонаціональних антикорупційних кампаній із залученням всіх засобів масової інформації, що включатимуть поширення тематичних відеоматеріалів, розповсюдження зовнішньої соціальної реклами тощо

підвищення рівня поінформованості населення у сфері протидії корупції та рівня довіри до державних інституцій

4. Забезпечення ефективної діяльності Державного бюро розслідувань та Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

447. Завершення організації матеріально-технічного забезпечення Державного бюро розслідувань

забезпечення приміщеннями та необхідними матеріальними засобами, технікою, обладнанням, іншим майном для провадження службової діяльності центрального апарату та семи територіальних управлінь Державного бюро розслідувань

Державне бюро розслідувань
Мінекономрозвитку
Мінфін
Фонд державного майна
Мін'юст

протягом року

прийнято відповідні акти;
укомплектовано штат центрального апарату та семи територіальних управлінь Державного бюро розслідувань

забезпечення належної роботи Державного бюро розслідувань

448. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України "Про Державне бюро розслідувань" (Закон N 794-VIII) та інших законодавчих актів

удосконалення законодавства щодо забезпечення функціонування Державного бюро розслідувань

Державне бюро розслідувань

березень

подано до Верховної Ради України законопроект

нормативно-правове врегулювання питань функціонування Державного бюро розслідувань

449. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта щодо затвердження Порядку присвоєння спеціальних звань начальницького складу Державного бюро розслідувань та їх співвідношення з іншими спеціальними, а також військовими званнями і рангами державних службовців

нормативне врегулювання питання присвоєння спеціальних звань начальницького складу Державного бюро розслідувань та їх співвідношення з іншими спеціальними, а також військовими званнями і рангами державних службовців

Державне бюро розслідувань

у двомісячний строк після прийняття Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державне бюро розслідувань"

прийнято акт Кабінету Міністрів України

врегулювання питання присвоєння спеціальних звань начальницького складу Державного бюро розслідувань

450. Забезпечення спроможності виконання Національним агентством з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, покладених на нього функцій в регіонах

необхідність забезпечення необхідних умов для виконання Національним агентством з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, покладених на нього функцій в регіонах

АРМА

протягом року

укомплектовано штат територіальних управлінь АРМА;
забезпечено обладнання робочих місць територіальних управлінь АРМА не менше ніж на 70 відсотків

підвищення ефективності виконання Національним агентством з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, покладених на нього функцій в регіонах

451. Супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про внесення змін до Законів України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" та "Про державну службу" щодо відрядження до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" (реєстраційний номер 9167)

необхідність удосконалення нормативно-правового регулювання питання виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

АРМА
інші центральні органи виконавчої влади

до прийняття Закону України

прийнято Закон України

удосконалення нормативно-правового регулювання питань виявлення, розшуку та управління активами;
імплементація до законодавства кращих практик ЄС щодо повернення та управління активами;
врегулювання на законодавчому рівні питання щодо можливості відрядження до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, працівників інших державних органів, підприємств, установ, організацій

452. Супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України щодо поширення з 2020 року повноважень Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, на активи, вартість яких менш як 200 розмірів мінімальної заробітної плати, а також на ті, що підлягають стягненню за цивільними позовами фізичних та юридичних осіб, та на забезпечення зберігання речових доказів у кримінальних провадженнях

виконання Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" (Закон N 772-VIII)

АРМА
інші центральні органи виконавчої влади

до прийняття Закону України

прийнято Закон України

підвищення ефективності управління активами, арештованими у кримінальному провадженні, активами, що підлягають стягненню за цивільними позовами фізичних та юридичних осіб

453. Забезпечення ефективного співробітництва з міжнародними, міжурядовими організаціями, мережами, діяльність яких спрямована на забезпечення міжнародного співробітництва у сфері виявлення, розшуку та управління активами

необхідність поглиблення співробітництва з міжнародними, міжурядовими організаціями за такими напрямами, як обмін досвідом та інформацією з питань, пов'язаних з виявленням, розшуком та управлінням активами;
обмін досвідом щодо сучасних методів обробки та аналізу інформації; залучення кращих світових практик та консультаційної допомоги з питань, пов'язаних з виявленням, розшуком та управлінням незаконними активами

АРМА
Національне агентство з питань запобігання корупції
інші державні органи (за згодою)

грудень

взято участь у щорічному загальному засіданні Камденської міжвідомчої мережі з
питань повернення активів (CARIN)

забезпечення ефективного обміну інформацією з питань виявлення та розшуку активів

жовтень

взято участь в роботі Конференції сторін Конвенції ООН проти корупції (UNCAC);
взято участь у засіданні міжурядової робочої групи відкритого складу з повернення активів
Конвенції ООН проти корупції (UNCAC)

454. Участь у забезпеченні представництва прав та інтересів України у закордонних юрисдикційних органах у справах, пов'язаних з поверненням в Україну активів, одержаних від корупційних та інших злочинів

забезпечення представництва прав та інтересів України у закордонних юрисдикційних органах у справах, пов'язаних з поверненням в Україну активів, одержаних від корупційних та інших злочинів

АРМА
Мін'юст
МЗС

протягом року

взято участь у забезпеченні представництва прав та інтересів України у закордонному юрисдикційному органі у справах, пов'язаних з поверненням в Україну активів, одержаних від корупційних та інших злочинів

забезпечення захисту прав та інтересів України у закордонних юрисдикційних органах у справах, пов'язаних з поверненням в Україну активів, одержаних від корупційних та інших злочинів

455. Впровадження новітніх інформаційних технологій в процесі виявлення та розшуку активів

використання новітніх інформаційних технологій та автоматизації процесів виявлення та розшуку активів

АРМА
Мінфін
Мін'юст
ДМС
Національне агентство з питань запобігання корупції (за згодою)
Казначейство
інші центральні органи виконавчої влади
ДСА (за згодою)
Генеральна прокуратура України (за згодою)

протягом року

утворено в структурі АРМА лабораторію комп'ютерної криміналістики;
забезпечено автоматизований доступ до реєстрів та баз даних державних органів;
введено в експлуатацію комплексну систему захисту інформації;
здійснено запуск Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, в дослідну експлуатацію

підвищення ефективності здійснення заходів щодо виявлення та розшуку активів, одержаних від корупційних та інших злочинів; використання сучасних інформаційних технологій для пошуку активів за кордоном, що прямо чи опосередковано належать особам, які вчинили кримінальне правопорушення

5. Удосконалення системи державного контролю за партійними фінансами

456. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо внесення змін до Закону України "Про політичні партії в Україні" щодо впровадження електронної системи звітності політичних партій

запровадження електронної системи звітності політичних партій

Національне агентство з питань запобігання корупції
Мін'юст

березень

подано до Верховної Ради України законопроект

запровадження електронної системи подання щоквартальних звітів з метою удосконалення державного контролю за партійними фінансами

457. Проведення моніторингу подання політичними партіями звітів про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру

необхідність належного державного контролю за фінансуванням політичних партій

Національне агентство з питань запобігання корупції

протягом року

здійснено щокварталу контроль за своєчасністю подання політичними партіями звітів та аналіз достовірності включених до таких звітів відомостей

забезпечення прозорості партійних фінансів

6. Реформування системи виконання судових рішень

458. Впровадження нової соціально орієнтованої моделі виконавчої служби

продовження здійснення дієвих заходів впливу на боржників
та формування спеціальних знань, умінь та навичок виконавців, працівників органів державної виконавчої служби

Мін'юст

протягом року

не менш як 1500 виконавців та працівників органів державної виконавчої служби взяли участь у навчальних заходах;
розроблено не менш як три навчальних модулі (методичні рекомендації);
підвищено ефективність виконання рішень щодо стягнення заробітної плати, аліментів;
збільшено розмір стягнутих сум

забезпечення можливості застосування до боржників найбільш ефективних заходів впливу;
зменшення кількості невиконаних виконавчих документів та збільшення розміру стягнутих сум;
підвищення ефективності виконання рішень щодо стягнення заробітної плати, аліментів

459. Розвиток інституту приватних виконавців, що забезпечує оптимізацію навантаження на органи державної виконавчої служби

оптимізація з використанням змішаної системи виконання рішень роботи органів державної виконавчої служби та зниження навантаження на державних виконавців, що сприятиме здійсненню виконавчих дій вчасно, кваліфіковано та якісно

Мін'юст

протягом року

забезпечено можливість для допуску (навчання, стажування, кваліфікаційний іспит) до професії приватного виконавця не менш як 1 тис. осіб;
проведено не менш як 150 перевірок стосовно діяльності приватних виконавців;
збільшено кількість фактично виконаних рішень

зниження навантаження на державних виконавців шляхом збільшення кількості приватних виконавців та забезпечення рівноцінної конкуренції;
здійснення нагляду та контролю за діяльністю виконавців; збільшення кількості фактично виконаних рішень

7. Реформування системи пробації та ресоціалізація

460. Забезпечення прозорості розвитку пробації та інформування громадян про її переваги

необхідність інформування суспільства про завдання, функції та досягнення пробації

Мін'юст
державна установа "Центр пробації" (за згодою)

протягом року

забезпечено постійну публікацію статей про переваги та роль пробації в суспільстві в місцевих друкованих засобах масової інформації, що охоплюватимуть не менш як 1,7 млн. громадян

підвищення рівня обізнаності населення про пробацію

461. Запровадження Єдиного реєстру засуджених та осіб, взятих під варту

створення необхідних умов для діяльності профільних підрозділів у частині забезпечення у повному обсязі та достовірною інформацією про засуджених, осіб, взятих під варту, та суб'єктів пробації та необхідність імплементації положень Річної національної програми під егідою Комісії Україна - НАТО

Мін'юст
державне підприємство "Національні інформаційні системи" (за згодою)
Адміністрація Держспецзв'язку

грудень

введено в дослідну експлуатацію Єдиний реєстр засуджених та осіб, взятих під варту

забезпечення функціонування Єдиного реєстру засуджених та осіб, взятих під варту

8. Забезпечення рівного доступу до правосуддя та правової допомоги

462. Подальше вдосконалення стандартів якості надання безоплатної правової допомоги

необхідність впровадження нових механізмів забезпечення якості та доступу до безоплатної правової допомоги, зокрема за результатами незалежної зовнішньої фахової оцінки надання правової допомоги; удосконалення методики обчислення розміру винагороди адвокатам, які надають безоплатну вторинну правову допомогу

Мін'юст
Координаційний центр з надання правової допомоги (за згодою)

жовтень

вдосконалено стандарти якості та механізми моніторингу надання безоплатної правової допомоги шляхом прийняття відповідних нормативно-правових актів;
прийнято відповідні акти Кабінету Міністрів України

покращення якості надання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги;
спрощення умов для укладення контрактів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, та удосконалення методики обчислення розміру винагороди адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу

463. Подальше посилення правових можливостей та підвищення рівня правової обізнаності громадян

необхідність продовження здійснення заходів з підвищення правових можливостей та правової обізнаності громадян, у тому числі в рамках правопросвітницького проекту "Я МАЮ ПРАВО!"

Мін'юст
Координаційний центр з надання правової допомоги (за згодою)

протягом року

забезпечено функціонування 3 тис. дистанційних пунктів доступу та здійснено 10 тис. виїздів мобільних консультаційних пунктів (виїзних прийомів громадян);
підтримано не менш як 10 ініціатив громад та громадських об'єднань на місцевому рівні;
проведено не менше 10 тис. тематичних правопросвітницьких заходів, що охоплюють 100 відсотків районів, міст обласного значення, в рамках правопросвітницького проекту "Я МАЮ ПРАВО!";
розповсюджено не менше 500 тис. інформаційних матеріалів у 100 відсотках районів, міст обласного значення

забезпечення широкого залучення органів місцевого самоврядування, об'єднаних територіальних громад до підтримки ініціатив, що посилюють правову обізнаність та правові можливості громадян

464. Подальше запровадження системи професійного розвитку працівників системи надання безоплатної правової допомоги, її партнерських інституцій та правничої спільноти

забезпечення розвитку людського потенціалу правничої спільноти у сфері захисту прав людини;
постійне розширення та актуалізація бази консультацій з типових правових питань

Мін'юст
Координаційний центр з надання правової допомоги (за згодою)

листопад

проведено не менш як 400 навчальних та інших комунікаційних заходів для адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу, працівників системи надання безоплатної правової допомоги та її партнерських інституцій; здійснено наповнення та актуалізацію довідково-інформаційної платформи правових консультацій (WikiLegalAid), що містить не менш як 1 тис. таких консультацій

підвищення якості правових консультацій, що надаються працівниками системи безоплатної правової допомоги;
налагодження взаємодії з ключовими партнерами у сфері правосуддя для вирішення суміжних проблемних питань

465. Залучення органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань для надання безоплатної первинної правової допомоги, а також розвиток мережі партнерів та незалежних провайдерів для задоволення правових потреб громад

створення передумов для нівелювання ризиків політичних та інших впливів на операційну діяльність системи надання безоплатної правової допомоги;
підвищення рівня інституційної спроможності мережі незалежних провайдерів безоплатної правової допомоги

Мін'юст
Координаційний центр з надання правової допомоги (за згодою)

листопад

впроваджено концепцію підтримки розвитку незалежних провайдерів безоплатної первинної правової допомоги;
прийнято постанову Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Положення про Координаційний центр з надання правової допомоги"

забезпечення розвитку мережі партнерів та незалежних провайдерів, що надають безоплатну первинну правову допомогу, для задоволення правових потреб громад;
створення передумов для подальшого розвитку та зміцнення незалежності системи надання безоплатної правової допомоги;
апробація концепції підтримки розвитку незалежних провайдерів безоплатної правової допомоги в обраних пілотних регіонах

V. БЕЗПЕКА ТА ОБОРОНА

1. Запровадження об'єднаного керівництва силами оборони

466. Забезпечення демократичного цивільного контролю над Збройними Силами

імплементація вимог Закону України "Про національну безпеку України" (Закон N 2469-VIII) щодо забезпечення громадського контролю над Збройними Силами та Річної національної програми під егідою Комісії Україна - НАТО

Міноборони

травень

видано щорічник "Біла книга - 2018. Збройні Сили України"

інформування суспільства про діяльність Збройних Сил; забезпечення обґрунтованості рішень з питань оборони

467. Удосконалення системи військового керівництва Збройними Силами (силами оборони) шляхом розмежування функцій з підготовки військ (сил) та їх застосування

імплементація вимог Стратегічного оборонного бюлетеня України щодо впровадження структури J, G, S в органах військового управління Збройних Сил всіх рівнів та Річної національної програми під егідою Комісії Україна - НАТО

Міноборони

грудень

впроваджено організаційно-штатні структури у всіх органах військового управління з урахуванням принципів побудови та функціонування органів військового управління збройних сил держав - членів НАТО;
прийнято акти Міноборони щодо уніфікації організаційно-штатних структур основних бойових військових частин Збройних Сил

удосконалення структури органів військового управління Збройних Сил відповідно до правил та принципів функціонування органів військового управління збройних сил держав - членів НАТО

2. Забезпечення реалізації ефективної політики, системи планування і управління ресурсами в секторі оборони

468. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо удосконалення процедури закупівлі продукції, робіт і послуг за оборонним замовленням, інформація про закупівлю яких становить державну таємницю

необхідність перегляду процедури закупівлі продукції, робіт і послуг за оборонним замовленням, інформація про закупівлю яких становить державну таємницю

Мінекономрозвитку

березень

подано до Верховної Ради України законопроект

забезпечення можливості застосовування процедури закупівлі продукції, робіт і послуг за оборонним замовленням, інформація про закупівлю яких становить державну таємницю, на конкурентних засадах

469. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо визначення основних засад державної політики у сфері захисту критичної інфраструктури, врегулювання правових і господарських відносин, що виникають під час провадження такої діяльності, повноважень державних органів у цій сфері

виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 грудня 2017 р. N 1009 (Розпорядження N 1009-р), необхідність створення системи захисту об'єктів та ресурсів, які є критично важливими для суспільства, соціально-економічного розвитку країни та національної безпеки, та імплементація Річної національної програми під егідою Комісії Україна - НАТО

Мінекономрозвитку

червень

подано до Верховної Ради України законопроект

забезпечення належного захисту об'єктів критичної інфраструктури

470. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо затвердження основних показників державного оборонного замовлення на три роки (2019 - 2021 роки)

виконання Закону України "Про державне оборонне замовлення" та імплементація Річної національної програми під егідою Комісії Україна - НАТО

Мінекономрозвитку

березень

прийнято постанову Кабінету Міністрів України

оснащення Збройних Сил, інших військових формувань озброєнням, військовою та спеціальною технікою

471. Проведення оборонного огляду Міноборони

імплементація вимог Закону України "Про національну безпеку України" (Закон N 2469-VIII) щодо організації проведення оборонного огляду

Міноборони

квітень

прийнято відповідний акт Міноборони

організація та забезпечення проведення оборонного огляду Міноборони

472. Створення в Міноборони інтегрованої системи закупівель

імплементація вимог Стратегічного оборонного бюлетеня України щодо визначення електронної системи закупівель як основного методу для здійснення закупівель та Річної національної програми під егідою Комісії Україна - НАТО

Міноборони
Адміністрація Держспецзв'язку

протягом року

проведено 100 відсотків державних закупівель через електронну систему закупівель відповідно до законодавства

впровадження системи електронних закупівель для всіх публічних закупівель, забезпечення її відкритості та прозорості;
розширення сфери публічних закупівель матеріально-технічних засобів, озброєння та військової техніки, робіт і послуг Міноборони

Міноборони

жовтень

утворено центральні закупівельні організації відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі" (Закон N 922-VIII), що проводять закупівлі для військових частин відповідного командування

473. Запровадження системи управління інфраструктурою Збройних Сил та її розвитком

імплементація вимог Стратегічного оборонного бюлетеня України щодо оновлення системи управління військовою інфраструктурою, що дасть змогу створити автономні військові бази

Міноборони

протягом року

забезпечено закупівлю та постачання до операційних районів (полігонів) Збройних Сил модульного польового табору, який відповідає оперативним (бойовим) завданням

створення автономних військових баз

3. Забезпечення оперативних (бойових, спеціальних) спроможностей сил оборони

474. Нарощування оперативних і бойових спроможностей Сил спеціальних операцій Збройних Сил

імплементація Річної національної програми під егідою Комісії Україна - НАТО

Міноборони

протягом року

забезпечено набуття навчально-тренувальним центром Сил спеціальних операцій Збройних Сил повних оперативних спроможностей щодо підготовки підрозділів;
підготовлено одну тактичну групу спеціальних операцій, проведено її оцінку та сертифікацію як підрозділу, що готовий до дій у складі Сил реагування НАТО

забезпечення здійснення подальших заходів щодо утворення Сил спеціальних операцій як окремого
роду сил згідно із стандартами НАТО;
створення взаємосумісних з НАТО структур, призначених для виконання окремих завдань

475. Досягнення Збройними Силами оперативної сумісності із збройними силами держав - членів НАТО

імплементація зобов'язань України як держави - учасниці програми "Партнерство заради миру", а також зобов'язань України як держави - учасниці Угоди між державами - учасницями Північноатлантичного договору та іншими державами, які беруть участь у програмі "Партнерство заради миру", та імплементація Річної національної програми під егідою Комісії Україна - НАТО

Міноборони

травень

взято участь Збройними Силами в операції "Північний сокіл - 2019" (Королівство Данія)

підвищення спроможностей Повітряних Сил
Збройних Сил;
досягнення Збройними Силами оперативної сумісності із збройними силами держав - членів НАТО і ЄС

у строки, визначені Планом проведення багатонаціональних навчань за участю підрозділів Збройних Сил на території України та їх участі у багатонаціональних навчаннях поза межами території України на 2019 рік

взято участь Збройними Силами у багатонаціональних навчаннях відповідно до Плану проведення багатонаціональних навчань за участю підрозділів Збройних Сил на території України та їх участі у багатонаціональних навчаннях поза межами території України на 2019 рік

 

4. Запровадження об'єднаної системи логістики і системи медичного забезпечення

476. Удосконалення логістичного забезпечення сил оборони

імплементація вимог Стратегічного оборонного бюлетеня України щодо удосконалення логістичного забезпечення сил оборони та Річної національної програми під егідою Комісії Україна - НАТО

Міноборони

грудень

утворено Головне управління логістики (J4) та Командування Сил логістики Збройних Сил, які об'єднані єдиною системою управління;
упроваджено
J-структури в 14 органах військового управління, що відповідають за логістичне забезпечення Збройних Сил, відповідно до принципів та підходів НАТО;
сформовано 12 структурних підрозділів логістики видів, окремих родів військ (сил) Збройних Сил, що відповідають за забезпечення матеріальними засобами та управління силами і засобами логістичного забезпечення Збройних Сил;
прийнято акт Міноборони щодо реформування системи управління життєвим циклом продукції оборонного призначення та подвійного використання;
забезпечено 100 відсотків військовослужбовців Збройних Сил, залучених до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, сучасним польовим обмундируванням, бойовими спеціальними комплектами, засобами індивідуального захисту, спорядженням, льотно-технічним обмундируванням, окремими предметами нової повсякденної форми одягу, спеціального одягу відповідно до норм, встановлених актами Міноборони

забезпечення діяльності Головного управління логістики (J4) та Командування Сил логістики Збройних Сил у рамках єдиної системи логістики;
удосконалення процесів логістичного забезпечення Збройних Сил відповідно до підходів та принципів НАТО;
реформування системи управління життєвим циклом продукції оборонного призначення та подвійного використання відповідно до підходів та принципів НАТО; забезпечення військовослужбовців Збройних Сил сучасними комплектами бойового спорядження

477. Створення системи медичного забезпечення для надання належної медичної підтримки Збройним Силам

імплементація вимог Стратегічного оборонного бюлетеня України щодо забезпечення медичної служби Збройних Сил засобами для надання належної медичної допомоги та Річної національної програми під егідою Комісії Україна - НАТО

Міноборони

грудень

забезпечено 100 відсотків потреби медичних підрозділів та військово-медичних закладів Збройних Сил:
у засобах розшуку поранених, транспортних засобах медичної та аеромедичної евакуації, у тому числі броньованих;
у сучасному комплектно-табельному оснащенні (медикаментах, інструментах та медичному обладнанні) для надання медичної допомоги і лікування

забезпечення медичних підрозділів та військово-медичних закладів Збройних Сил засобами розшуку поранених, транспортними засобами медичної та аеромедичної евакуації, а також сучасним комплектно-табельним оснащенням (медикаментами, інструментами та медичним обладнанням) для надання медичної допомоги і лікування

5. Забезпечення професіоналізації сил оборони та створення необхідного військового резерву

478. Посилення соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей

необхідність оновлення системи соціальної і професійної адаптації військовослужбовців, звільнених з військової служби, і тих, що підлягають звільненню, та членів їх сімей відповідно до підходів та кращого досвіду НАТО

Мінсоцполітики
Мінветеранів
МОЗ
МОН
інші державні органи (за згодою)

травень

подано до Верховної Ради відповідні законопроекти

функціонування системи соціальної і професійної адаптації військовослужбовців, звільнених з військової служби, і тих, що підлягають звільненню, та членів їх сімей відповідно до підходів та кращого досвіду НАТО

вересень

прийнято відповідне рішення Кабінету Міністрів України

479. Розвиток соціально-гуманітарного забезпечення персоналу

імплементація вимог Стратегічного оборонного бюлетеня України щодо розвитку на багатоконфесійній основі служби військового духовенства (капеланської служби) та Річної національної програми під егідою Комісії Україна - НАТО

Міноборони
Національна гвардія
Адміністрація Держприкордонслужби
Держспецтрансслужба
ДСНС
СБУ (за згодою)
Служба зовнішньої розвідки (за згодою)
Управління державної охорони (за згодою)

березень

подано до Верховної Ради України відповідний законопроект

законодавче врегулювання питання щодо служби військового духовенства (капеланської служби)

480. Подальше реформування системи мобілізації та створення військового резерву

імплементація вимог Стратегічного оборонного бюлетеня України щодо створення системи мобілізації та мобілізаційної підготовки на основі базових європейських підходів та Річної національної програми під егідою Комісії Україна - НАТО

Міноборони

грудень

утворено 436 територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на базі військових комісаріатів

утворення територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки; забезпечення ведення військового обліку громадян України та гарантованого комплектування Збройних Сил, інших військових формувань особовим складом

Міноборони
Мін'юст
МВС
МОН
Адміністрація Держприкордонслужби
ДМС
ДФС

грудень

введено в експлуатацію Єдиний державний реєстр військовозобов'язаних

481. Запровадження проходження служби громадянами України у військовому резерві Держспецтрансслужби

імплементація Річної національної програми під егідою Комісії Україна - НАТО

Міноборони

червень

подано Президентові України проект акта щодо внесення змін до Положення про проходження громадянами України служби у військовому резерві Збройних Сил України (Положення N 618/2012) (щодо Держспецтрансслужби)

створення військового резерву Держспецтрансслужби

482. Створення сучасної системи кадрового менеджменту

імплементація вимог Стратегічного оборонного бюлетеня України щодо впровадження раціонального співвідношення категорій особового складу та Річної національної програми під егідою Комісії Україна - НАТО

Міноборони

грудень

досягнуто раціональне співвідношення категорій особового складу, зокрема вищий офіцерський склад - 0,2 відсотка;
старший офіцерський склад - 39,8 відсотка;
молодший офіцерський склад - 60 відсотків

досягнення раціонального співвідношення категорій особового складу Збройних Сил відповідно до загальноприйнятих показників збройних сил держав - членів НАТО

483. Приведення у Збройних Силах умов утримання засуджених та осіб, взятих під варту, у відповідність з міжнародними нормами і стандартами

виконання плану заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (Постанова N 1106)

Міноборони

грудень

переобладнано 14 приміщень, де утримуються засуджені та особи, взяті під варту, відповідно до міжнародних норм і стандартів

забезпечення у Збройних Силах утримання засуджених та осіб, взятих під варту, відповідно до міжнародних норм і стандартів переобладнання

484. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо концептуальних засад забезпечення гендерної рівності у секторі безпеки і оборони України

необхідність врахування рекомендацій Альянсу та впровадження стандартів НАТО

Урядовий офіс з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України
Міноборони
Генеральний штаб Збройних Сил
МВС
Національна гвардія
Національна поліція
Адміністрація Держприкордонслужби
ДСНС
СБУ (за згодою)

грудень

прийнято рішення Кабінету Міністрів України

інтеграція гендерного компонента у складові сектору безпеки і оборони України

6. Підвищення надійності охорони та рівня захищеності державного кордону

485. Модернізація системи охорони державного кордону

необхідність підвищення рівня прикордонної безпеки з метою ефективного реагування на сучасні загрози та виклики, у тому числі терористичного та військового характеру

Адміністрація Держприкордонслужби

листопад

реорганізовано 11 відділів прикордонної служби за адміністративно-територіальним принципом;
розгорнуто та організовано оперативно-службову діяльність прикордонної комендатури швидкого реагування Бердянського прикордонного загону

підвищення рівня прикордонної безпеки шляхом забезпечення щільності охорони державного кордону; впровадження європейських норм і стандартів у систему прикордонного контролю

травень

підготовлено та підписано протоколи щодо запровадження спільного контролю у семи пунктах пропуску на українсько-молдовській ділянці державного кордону

486. Продовження здійснення заходів з інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону

необхідність подальшої розбудови українсько-російського державного кордону з метою недопущення переміщення через державний кордон засобів терору, зброї, боєприпасів та імплементація Річної національної програми під егідою Комісії Україна - НАТО

Адміністрація Держприкордонслужби

грудень

облаштовано 10 кілометрів рокадної дороги, 5 кілометрів інженерних загороджень, 15 кілометрів рову та валу на ділянках відділів прикордонної служби "Лозно-Олександрівка", "Білолуцьк" та "Троїцьке";
здійснено реконструкцію будівель відділів прикордонної служби "Вільхуватка" та "Розсипне"

підвищення ефективності охорони державного кордону

487. Впровадження механізму координації у сфері інтегрованого управління кордонами

необхідність забезпечення координації дій центральних органів виконавчої влади та інших заінтересованих державних органів з реалізації державної політики у сфері інтегрованого управління кордонами

МВС
Адміністрація Держприкордонслужби

липень

прийнято постанову Кабінету Міністрів України

утворення міжвідомчої робочої групи з питань координації інтегрованого управління кордонами;
створення умов для чіткої координації дій та зусиль центральних органів виконавчої влади та інших заінтересованих державних органів з реалізації державної політики у сфері інтегрованого управління кордонами

488. Закладення правової основи для удосконалення договірних процесів з питань пропуску через державний кордон осіб та транспортних засобів

необхідність внесення змін до Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Молдова про пункти пропуску через українсько-молдовський державний кордон і спрощений пропуск громадян, які проживають в прикордонних районах;
необхідність укладення відповідної міжнародної угоди з метою запровадження спільного контролю на українсько-словацькому державному кордоні

Адміністрація Держприкордонслужби
МВС
МЗС

листопад

підготовлено проекти двох угод між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Молдова та Урядом Словацької Республіки

впровадження європейських норм і стандартів у систему прикордонного контролю, спрощення процедур пропускних операцій у пунктах пропуску через державний кордон, забезпечення комфортних умов для перетинання державного кордону учасниками міжнародного руху

7. Забезпечення боєздатності та готовності Національної гвардії до виконання завдань

489. Впровадження нової організаційно-штатної структури в Головному управлінні Національної гвардії, наближеної до аналогічних військових структур держав - членів НАТО

необхідність виконання завдань і заходів, визначених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 лютого 2017 р. N 100 "Про схвалення Концепції розвитку Національної гвардії на період до 2020 року" (Розпорядження N 100-р), та імплементація Річної національної програми під егідою Комісії Україна - НАТО

Національна гвардія

грудень

реорганізовано відповідно до нової організаційно-штатної структури з урахуванням принципів побудови та функціонування органів військового управління збройних сил держав - членів НАТО (J, G, S) структурні підрозділи Головного управління Національної гвардії персоналу (J1), розвідки (J2), стратегічного планування (J5), зв'язку (J6)

підвищення рівня взаємосумісності органів військового управління Національної гвардії з іншими військовими формуваннями України і наближення до стандартів НАТО за напрямами роботи з персоналом та зв'язку

490. Нарощування спроможності допоміжного пункту управління Головного управління та територіальних управлінь Національної гвардії

виконання завдань і заходів, визначених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 лютого 2017 р. N 100 "Про схвалення Концепції розвитку Національної гвардії на період до 2020 року" (Розпорядження N 100-р)

Національна гвардія

протягом року

забезпечено допоміжні пункти управління Центрального та Північного оперативно-територіальних управлінь Національної гвардії двома спеціальними автомобілями

підвищення спроможності органів військового управління Національної гвардії здійснювати управління силами та засобами в районах виконання завдань

491. Задоволення потреби в медичній техніці (санітарному транспорті) з'єднань, військових частин і навчальних центрів (закладів) Національної гвардії

необхідність виконання завдань і заходів, визначених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 лютого 2017 р. N 100 "Про схвалення Концепції розвитку Національної гвардії на період до 2020 року" (Розпорядження N 100-р), та імплементація Річної національної програми під егідою Комісії Україна - НАТО

Національна гвардія

листопад

забезпечено медичною технікою (санітарним транспортом) 95 відсотків з'єднань, військових частин і навчальних центрів (закладів) Національної гвардії

забезпечення підрозділів Національної гвардії засобами розшуку поранених, транспортними засобами з метою надання належної медичної допомоги відповідно до встановлених строків

492. Оснащення підрозділів розвідки військових частин штатними безпілотними авіаційними комплексами та наземними станціями керування безпілотними авіаційними комплексами (на рухомій базі)

необхідність виконання завдань і заходів, визначених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 лютого 2017 р. N 100 "Про схвалення Концепції розвитку Національної гвардії на період до 2020 року" (Розпорядження N 100-р), та імплементація Річної національної програми під егідою Комісії Україна - НАТО

Національна гвардія

листопад

закуплено безпілотні авіаційні комплекси та проведено сервісне обслуговування наявних безпілотних авіаційних комплексів;
закуплено наземні станції керування безпілотними авіаційними комплексами та проведено сервісне обслуговування наявних наземних станцій

забезпечення укомплектованості безпілотними авіаційними комплексами підрозділів розвідки Національної гвардії

493. Будівництво об'єктів Міжнародного міжвідомчого багатопрофільного центру підготовки підрозділів Національної гвардії на території навчального полігона військової частини 3070 у с. Старе Бориспільського району Київської області

необхідність виконання завдань і заходів, визначених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 лютого 2017 р. N 100 "Про схвалення Концепції розвитку Національної гвардії на період до 2020 року" (Розпорядження N 100-р), та імплементація Річної національної програми під егідою Комісії Україна - НАТО

Національна гвардія

грудень

побудовано об'єкти Міжнародного міжвідомчого багатопрофільного центру підготовки підрозділів Національної гвардії

розширення існуючої та створення нової інфраструктури Міжнародного міжвідомчого багатопрофільного центру підготовки підрозділів Національної гвардії

494. Оснащення військових частин з охорони ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання державної власності, охорони важливих державних об'єктів засобами радіаційної розвідки і контролю та індивідуального захисту

реалізація українсько-американського проекту "Включення системи фізичної ядерної безпеки України у структуру забезпечення глобальної фізичної ядерної безпеки"

Національна гвардія

червень

оснащено військові частини засобами радіаційної розвідки і контролю та індивідуального захисту

підвищення рівня захищеності особового складу Національної гвардії під час виконання завдань з охорони особливо важливих державних об'єктів, у тому числі ядерних установок

495. Утворення Центру обробки інформації Головного управління Національної гвардії

необхідність виконання завдань і заходів, визначених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 лютого 2017 р. N 100 "Про схвалення Концепції розвитку Національної гвардії на період до 2020 року" (Розпорядження N 100-р), та імплементація Річної національної програми під егідою Комісії Україна - НАТО

Національна гвардія

листопад

здійснено розгортання Центру обробки інформації Головного управління Національної гвардії

підвищення якості збору, обробки та аналізу інформації з використанням сучасних засобів та технологій

496. Створення автоматизованої системи управління військовими ресурсами "АСУВ Сокіл"

необхідність виконання завдань і заходів, визначених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 лютого 2017 р. N 100 "Про схвалення Концепції розвитку Національної гвардії на період до 2020 року" (Розпорядження N 100-р), та імплементація Річної національної програми під егідою Комісії Україна - НАТО

Національна гвардія
Адміністрація Держспецзв'язку

грудень

введено в експлуатацію відповідні підсистеми "АСУВ Сокіл" (підсистеми обробки інформації з обмеженим доступом, електронного документообігу, обробки інформації щодо організаційно-штатної структури, логістичного забезпечення) відповідно до затвердженого плану-графіка

набуття можливості обміну інформацією з обмеженим доступом та автоматизація процесів управління ресурсами між Головним управлінням та територіальними управліннями Національної гвардії

497. Оновлення засобів інженерного озброєння підрозділів Національної гвардії

необхідність виконання завдань і заходів, визначених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 лютого 2017 р. N 100 "Про схвалення Концепції розвитку Національної гвардії на період до 2020 року" (Розпорядження N 100-р), та імплементація Річної національної програми під егідою Комісії Україна - НАТО

Національна гвардія

грудень

укомплектовано підрозділи Національної гвардії засобами інженерного озброєння не менше ніж 53 відсотки потреби

підвищення спроможностей інженерних підрозділів Національної гвардії

498. Розгортання локальних комп'ютерних мереж Національної гвардії

необхідність виконання завдань і заходів, визначених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 лютого 2017 р. N 100 "Про схвалення Концепції розвитку Національної гвардії на період до 2020 року" (Розпорядження N 100-р), та імплементація Річної національної програми під егідою Комісії Україна - НАТО

Національна гвардія

листопад

розгорнуто локальні комп'ютерні мережі територіальних управлінь, військових частин прямого підпорядкування

забезпечення впровадження контрольованого централізованого обміну інформацією, впровадження електронного документообігу

499. Розгортання мереж спеціального зв'язку для забезпечення обміном інформацією з обмеженим доступом та інформацією, що становить державну таємницю, до військових частин безпосереднього підпорядкування

необхідність виконання завдань і заходів, визначених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 лютого 2017 р. N 100 "Про схвалення Концепції розвитку Національної гвардії на період до 2020 року" (Розпорядження N 100-р), та імплементація Річної національної програми під егідою Комісії Україна - НАТО

Національна гвардія
Адміністрація Держспецзв'язку

грудень

розгорнуто та функціонують мережі спеціального зв'язку

забезпечення управління військами та оперативним обміном інформацією з обмеженим доступом та інформацією, що становить державну таємницю, під час прийняття управлінських рішень

500. Обладнання нових військових містечок засобами зв'язку, інформатизації та технічного захисту інформації

необхідність виконання завдань і заходів, визначених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 лютого 2017 р. N 100 "Про схвалення Концепції розвитку Національної гвардії на період до 2020 року" (Розпорядження N 100-р)

Національна гвардія

листопад

розгорнуто телекомунікаційні вузли, телефонні мережі, мережі технічного захисту інформації

забезпечення якісної роботи відомчого зв'язку Національної гвардії

8. Захист та відновлення політико-дипломатичним шляхом територіальної цілісності України у межах міжнародно визнаних кордонів

501. Сприяння проведенню переговорів у рамках Нормандського формату (Н4) та засідань Тристоронньої контактної групи у м. Мінську

продовження процесу політико-дипломатичного врегулювання ситуації на Донбасі з метою відновлення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей

МЗС
інші центральні органи виконавчої влади

протягом року

надано сприяння проведенню засідань на найвищому та/або високому рівні в рамках Нормандського формату;
надано сприяння у проведенні засідань Тристоронньої контактної групи у м. Мінську

досягнення прогресу у питанні відновлення територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах

502. Реалізація подальших заходів у рамках міжнародного інструменту деокупації Автономної Республіки Крим та м. Севастополя

необхідність подальшої реалізації ініціативи Президента України щодо діяльності міжнародної платформи "Друзі деокупації Криму" та імплементація Річної національної програми під егідою Комісії Україна - НАТО

МЗС

протягом року

проведено консультації з ключовими партнерами (держави - члени ЄС, Канада, США, Туреччина) з метою погодження концептуальних підходів до подальшої реалізації ініціативи;
проведено тематичні заходи у рамках Платформи

посилення тиску на державу-агресора з метою початку процесу деокупації тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим та м. Севастополя

503. Використання міжнародно-правових механізмів для захисту прав та інтересів України у Міжнародному Суді ООН та в Арбітражному трибуналі з морського права

необхідність підготовки міжнародно-правової позиції України та відповідної доказової бази за допомогою провідних іноземних експертів та юридичних радників для Міжнародного Суду ООН та Арбітражного трибуналу з морського права та імплементація Річної національної програми під егідою Комісії Україна - НАТО

МЗС

липень

підготовлено міжнародно-правову позицію України та відповідну доказову базу для захисту прав та інтересів України

представлення міжнародно-правової позиції України у Міжнародному Суді ООН та в Арбітражному трибуналі з морського права;
підтвердження протиправності дій, вчинених Російською Федерацією проти України, та притягнення її до відповідальності

504. Використання міжнародно-правового механізму захисту прав та інтересів України, передбаченого Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод

застосування ефективного механізму захисту інтересів України в умовах збройної агресії Російської Федерації

Мін'юст

протягом року

забезпечено представництво держави у Європейському суді з прав людини під час розгляду міждержавних справ, поданих Україною проти Російської Федерації

притягнення Російської Федерації до міжнародно-правової відповідальності за порушення норм і принципів міжнародного права в контексті тимчасової окупації окремих районів Донецької та Луганської областей та Автономної Республіки Крим і м. Севастополя

505. Представництво інтересів держави Україна в закордонних юрисдикційних органах

забезпечення захисту інтересів держави Україна

Мін'юст

протягом року

забезпечено представлення інтересів України в закордонних юрисдикційних органах, досудово врегульовано спори та виграно справи на користь держави Україна

запобігання негативним наслідкам для держави Україна, зокрема завдання шкоди її інтересам; мінімізація шкоди державі Україна

506. Забезпечення обговорення та прийняття у багатосторонньому форматі резолюцій, рішень і заяв на підтримку державного суверенітету і територіальної цілісності України, а також із засудженням російської агресії

необхідність використання всіх наявних механізмів ООН, ЄС, НАТО, Ради Європи, ОБСЄ та інших міжнародних організацій для консолідації міжнародної підтримки України у протидії російській агресії та захисту територіальної цілісності та суверенітету держави; збереження українського питання на порядку денному ключових міжнародних організацій та імплементація Річної національної програми під егідою Комісії Україна - НАТО

МЗС
інші центральні органи виконавчої влади

протягом року

прийнято рішення, заяви, резолюції тощо міжнародних організацій, зокрема ООН, ЄС, НАТО, Ради Європи, ОБСЄ, на підтримку України у її боротьбі з російською агресією

зміцнення міжнародної підтримки України, посилення тиску на Російську Федерацію з метою відновлення політико-дипломатичним шляхом територіальної цілісності України у межах її міжнародно визнаних кордонів;
посилення політико-дипломатичної ізоляції Російської Федерації та перешкоджання пропагандистській діяльності Російської Федерації у рамках міжнародних організацій

507. Збереження та розширення спеціальних економічних та секторальних санкцій та інших обмежувальних заходів щодо Російської Федерації до повного відновлення територіальної цілісності України

консолідація міжнародної політичної підтримки України у протидії російській агресії та посилення політико-дипломатичного та санкційного тиску на Російську Федерацію з метою деокупації тимчасово окупованої території Донецької та Луганської областей, започаткування міжнародних консультацій щодо деокупації Криму та імплементація Річної національної програми під егідою Комісії Україна - НАТО

МЗС
інші центральні органи виконавчої влади

протягом року

збережено/
розширено перелік санкцій та обмежувальних заходів проти Російської Федерації з боку міжнародних партнерів України, зокрема держав - членів ЄС та держав "Великої сімки"

посилення тиску на Російську Федерацію для припинення гібридної агресії проти України та звільнення тимчасово окупованих територій

508. Надання дипломатичного сприяння процесу залучення іноземної допомоги для постраждалих внаслідок російської агресії громадян України, сприяння у наданні медичної та психологічної допомоги за кордоном пораненим вітчизняним військовослужбовцям

необхідність подальшого залучення іноземної гуманітарної допомоги постраждалим внаслідок російської агресії громадянам України

МЗС

протягом року

надано іноземними державами (США, Канада, Польща, Литва, інші держави) гуманітарну допомогу постраждалим внаслідок російської агресії громадянам України;
прийнято на лікування та реабілітацію, у тому числі психологічну, поранених українських військовослужбовців, зокрема у рамках Трастового фонду НАТО з медичної реабілітації (протезування) військовослужбовців

отримання гуманітарної допомоги постраждалими внаслідок російської агресії громадянами України, надання медичної та психологічної допомоги пораненим українським військовослужбовцям

509. Здійснення подальших заходів щодо підготовки України до набуття членства в НАТО

необхідність впровадження внутрішньодержавних реформ та імплементація інших заходів, спрямованих на підготовку держави до членства в НАТО, інтенсифікація співробітництва з НАТО на тлі триваючої агресії Російської Федерації проти України з метою підвищення обороноздатності держави з огляду на широкий спектр загроз (включаючи гібридні)

Урядовий офіс з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України
МЗС
інші центральні органи виконавчої влади
органи місцевого самоврядування (за згодою)

щокварталу

підготовлено квартальний звіт щодо виконання Річної національної програми під егідою Комісії Україна - НАТО

зміцнення та розширення підтримки України з боку НАТО, зокрема у контексті наближення до стандартів НАТО, а також принципів та цінностей держав - членів Альянсу з метою членства України в НАТО

грудень

підготовлено проект річного звіту щодо виконання Річної національної програми під егідою Комісії Україна - НАТО протягом 2019 року

грудень

підготовлено проект Річної національної програми під егідою Комісії Україна - НАТО на 2020 рік

510. Продовження діалогу та співробітництва України з НАТО

необхідність інтенсифікації співробітництва з НАТО на тлі триваючої агресії Російської Федерації проти України

МЗС
інші центральні органи виконавчої влади

протягом року

залучено практичну допомогу НАТО для України, проведено навчання для українських військовослужбовців

сприяння подальшому розвитку співробітництва України з НАТО на політико-дипломатичному рівні;
отримання практичної допомоги НАТО в рамках Комплексного пакета допомоги НАТО, прийнятого під час Варшавського саміту НАТО у 2016 році для підвищення обороноздатності держави

511. Поглиблення співпраці з НАТО в рамках Платформи Україна - НАТО з вивчення досвіду протидії гібридній війні в Україні

необхідність поглиблення співробітництва з НАТО з метою вивчення досвіду протидії засобам гібридної війни в Україні та розроблення ефективних заходів щодо протидії гібридним загрозам з боку Російської Федерації

Урядовий офіс з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України
Апарат Ради національної безпеки і оборони України (за згодою)
центральні органи виконавчої влади
інші державні органи (за згодою)
Національний інститут стратегічних досліджень (за згодою)

протягом року

реалізовано не менше трьох спільних проектів у рамках реалізації Платформи;
взято участь представників України у заходах Європейського центру протидії гібридним загрозам (м. Гельсінкі, Фінляндія);
проведено міжнародну конференцію щодо проблематики гібридної війни Російської Федерації проти України

забезпечення обміну досвідом з державами - членами НАТО в рамках Платформи Україна - НАТО з вивчення досвіду протидії гібридній війні в Україні шляхом реалізації спільних проектів, підготовки та публікації спільних досліджень, розроблення відповідних аналітичних матеріалів, проведення комунікаційних та навчальних заходів

512. Забезпечення реалізації існуючих та започаткування нових проектів у рамках Трастових фондів НАТО на підтримку України

необхідність впровадження реформ у секторі безпеки і оборони за різними напрямами

центральні органи виконавчої влади
Урядовий офіс з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України

протягом року

отримано та використано дорадчу та практичну допомогу НАТО за різними напрямами

практична реалізація проектів за допомогою НАТО, зокрема створення системи зміни військової кар'єри на професійну цивільну (соціальна адаптація військовослужбовців);
проведення фізичної реабілітації, а також створення системи реабілітації для поранених військовослужбовців в Україні;
удосконалення спроможностей системи управління та зв'язку сектору безпеки і оборони України відповідно до стандартів НАТО;
розвиток оборонних спроможностей у кібернетичному просторі, знищення протипіхотних мін, надлишків застарілих боєприпасів, легких озброєнь, стрілецької зброї

513. Імплементація Концепції вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017 - 2020 роки, затвердженої Указом Президента України від 21 лютого 2017 р. N 43 (Указ N 43/2017)

інформування громадськості щодо зовнішньополітичного курсу України та забезпечення його підтримки серед населення України

Держкомтелерадіо

протягом року

підготовлено звіти за результатами виконання плану заходів щодо реалізації Концепції вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України (Указ N 43/2017) у 2018 році

підвищення рівня поінформованості громадян з питань євроатлантичної інтеграції України

листопад

прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України щодо затвердження плану заходів на 2020 рік з реалізації Концепції (Указ N 43/2017)

9. Вирішення проблемних питань на територіях, що зазнали негативного впливу внаслідок тимчасової окупації або збройного конфлікту, захист прав і свобод внутрішньо переміщених осіб

514. Надання психосоціальної допомоги населенню, яке постраждало внаслідок збройного конфлікту на Сході України

виконання Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впровадження довгострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на період до 2020 року (Розпорядження N 909-р)

МТОТ
органи місцевого самоврядування (за згодою)

протягом року

розпочато реалізацію пілотного проекту "Психологічна допомога населенню, яке постраждало внаслідок конфлікту в Україні" у семи громадах Донецької та Луганської областей

реалізація ефективних заходів з надання психосоціальної допомоги населенню, яке постраждало внаслідок збройного конфлікту на Сході України

515. Здійснення заходів щодо забезпечення тимчасовим житлом внутрішньо переміщених осіб та створення умов для придбання у власність житла внутрішньо переміщеними особами

забезпечення виконання плану заходів з реалізації Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впровадження довгострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на період до 2020 року (Розпорядження N 909-р) та імплементація Річної національної програми під егідою Комісії Україна - НАТО

МТОТ
інші центральні та місцеві органи виконавчої влади

протягом року

забезпечено житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб та надано пільгові кредити для придбання у власність житла внутрішньо переміщеним особам

забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб; забезпечення житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб та створення пільгових умов щодо придбання у власність житла внутрішньо переміщеними особами

516. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо затвердження методичних рекомендацій з реалізації механізму розподілу та надання житлових приміщень для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб з урахуванням критеріїв їх вразливості

забезпечення виконання плану заходів з реалізації Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впровадження довгострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на період до 2020 року (Розпорядження N 909-р)

МТОТ

березень

прийнято постанову Кабінету Міністрів України

запровадження механізму розподілу та надання житлових приміщень для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб з урахуванням критеріїв їх вразливості

517. Проведення координаційної роботи із здійснення заходів щодо протимінної діяльності (невійськовий компонент) на територіях, що зазнали негативних наслідків збройного конфлікту на Сході України, та інформування населення про вибухонебезпечні предмети

необхідність забезпечення безпеки життєдіяльності населення шляхом зменшення кількості вибухонебезпечних предметів на території Донецької та Луганської областей та проведення інформаційної кампанії серед її мешканців, навчаючи безпечній поведінці;
виконання заходів Державної цільової програми відновлення та розбудови миру в східних регіонах України, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 р. N 1071 (Постанова N 1071), та імплементація Річної національної програми під егідою Комісії Україна - НАТО

МТОТ
інші центральні органи виконавчої влади
Донецька та Луганська облдержадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)

протягом року

здійснено інформування та забезпечено координацію програм з протимінної діяльності на місцевому рівні та розвитку місцевого потенціалу з планування, координації, управління протимінною діяльністю

створення безпечних умов для населення на територіях, що зазнали негативних наслідків збройного конфлікту на Сході України

518. Реалізація проектів з відновлення інфраструктури, надання соціальних і медичних послуг та забезпечення доставки гуманітарних вантажів на тимчасово окуповані території в східних регіонах України

реагування на проблеми, викликані переміщенням осіб та поверненням комбатантів, у Харківській, Миколаївській, Запорізькій, Дніпропетровській областях за кошти міжнародної технічної допомоги

МТОТ
Мінсоцполітики
МЗС
СБУ (за згодою)
Донецька та Луганська облдержадміністрації

протягом року

завершено реалізацію 10 пілотних проектів та забезпечено доставку гуманітарної допомоги

підвищення рівня спроможності відібраних приймаючих громад з реагування на проблеми розвитку, викликані переміщенням осіб та поверненням комбатантів, порівняно з періодом до початку конфлікту на Сході України

519. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо перетину адміністративної межі з Автономною Республікою Крим автомобільним транспортом

удосконалення законодавства для забезпечення належної реалізації права громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, на вільне володіння та розпорядження власним рухомим майном, що було порушено у зв'язку з тимчасовою окупацією частини території України, та імплементація Річної національної програми під егідою Комісії Україна - НАТО

МТОТ
МВС
Адміністрація Держприкордонслужби
СБУ (за згодою)

травень

подано до Верховної Ради України законопроект

забезпечення прав і свобод громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, що сприятиме збільшенню міграційних потоків та реінтеграції громадян України в єдиний конституційний простір

520. Здійснення заходів щодо захисту і забезпечення прав та інтересів осіб, позбавлених особистої свободи внаслідок дій незаконних збройних формувань та/або органів влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях, а також підтримки зазначених осіб та членів їх сімей

надання допомоги громадянам України, які через свою громадську або політичну діяльність зазнають утисків на тимчасово окупованих територіях, та їх родинам

МТОТ
Мінсоцполітики
Мінфін
МВС
МЗС
СБУ (за згодою)

протягом року

надано допомогу особам, які звернулися за правовою та соціальною підтримкою

забезпечення захисту та соціальних гарантій заручників, незаконно засуджених та незаконно затриманих осіб внаслідок дій незаконних збройних формувань, окупаційної адміністрації та/або органів влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України та на території держави-агресора

521. Протидія порушенням правового режиму тимчасово окупованих територій шляхом застосування спеціальних економічних обмежувальних заходів (санкцій) щодо фізичних та юридичних осіб

необхідність унеможливити ведення економічної та іншої діяльності фізичними та юридичними особами, спрямованої на завдання шкоди національним інтересам України у зв'язку з порушеннями правового режиму тимчасово окупованих територій

МТОТ
Мінекономрозвитку
Мін'юст
Мінфін
МВС
МЗС
Адміністрація Держприкордонслужби
ДМС
Національний банк (за згодою)
СБУ (за згодою)
Генеральна прокуратура України (за згодою)

протягом року

прийнято відповідні акти Кабінету Міністрів України

створення правових підстав для розширення переліку юридичних осіб, до яких застосовуються спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), шляхом включення до нього фізичних та юридичних осіб, які прямо чи опосередковано створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України

522. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо затвердження Правил позначення небезпек, пов'язаних із мінами та вибухонебезпечними предметами

сприяння в застосуванні та імплементації норм міжнародного гуманітарного права в законодавство України

МТОТ

березень

прийнято постанову Кабінету Міністрів України

запровадження уніфікованого підходу щодо чітких попереджень про небезпеку від мін та вибухонебезпечних предметів для цивільного населення, забезпечення покращення захисту цивільного населення на територіях, що зазнали негативного впливу вибухонебезпечних предметів внаслідок збройного конфлікту або тимчасової окупації

523. Відновлення та покращення системи телерадіомовлення в східних та південних регіонах України в рамках діяльності Комісії з питань забезпечення стабільного функціонування системи національного телебачення і радіомовлення при МІП

необхідність збільшення охоплення мовленням на території населених пунктів Донецької та Луганської областей, Херсонської області та Автономної Республіки Крим і м. Севастополя та імплементація Річної національної програми під егідою Комісії Україна - НАТО

МІП
МТОТ
Концерн радіомовлення, радіозв'язку та телебачення (за згодою)
Адміністрація Держспецзв'язку
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення (за згодою)

протягом року

встановлено додаткових 12 цифрових передавачів стандарту DVB-T2 потужністю 1 кВт у населених пунктах Донецької, Луганської та Херсонської областей;
встановлено три додаткових передавачі потужністю 10 кВт у Херсонській області, спрямовані на Автономну Республіку Крим

збільшення охоплення населення Луганської, Донецької та півдня Херсонської областей і Автономної Республіки Крим мовленням українських телерадіопрограм

протягом року

виконано роботи із збільшення висоти телекомунікаційних опор на радіотелевізійній станції Широкий Луганської області (до 100 метрів) та радіотелевізійній станції Чаплинка Херсонської філії Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення (до 130 метрів);
затверджено акт введення в експлуатацію антенно-щоглової споруди (два акти)

524. Дослідження інформаційного простору в контексті інформаційної реінтеграції тимчасово окупованих та прилеглих до них територій Донецької та Луганської областей, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя

необхідність здійснення моніторингу щодо висвітлення засобами масової інформації ситуації на тимчасово окупованих та прилеглих до них територій Донецької та Луганської областей, Автономної Республіки
Крим та м. Севастополя

МІП
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення (за згодою)

протягом року

оприлюднено не менше двох звітів щодо висвітлення засобами масової інформації ситуації на тимчасово окупованих та прилеглих до них територій Донецької та Луганської областей, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя

сприяння збільшенню частки висвітлення ситуації на тимчасово окупованих та прилеглих до них територій Донецької та Луганської областей, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя засобами масової інформації;
оцінка інформаційного середовища цих регіонів

525. Проведення тематичних комунікаційних кампаній, публічних заходів в Україні та за кордоном в рамках інформаційної реінтеграції тимчасово окупованих та прилеглих до них територій Донецької та Луганської областей, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя

необхідність регулярного висвітлення збройної агресії Російської Федерації на тимчасово окупованих та прилеглих до них територіях Донецької та Луганської областей, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя та пов'язаних із цим наслідків; необхідність проведення інформаційних кампаній:
до Дня опору Криму російській окупації;
до Дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу;
на підтримку мешканців тимчасово окупованих та прилеглих до них територій Донецької та Луганської областей, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя

МІП

протягом року

проведено не менше ніж п'ять комунікаційних кампаній,
виготовлено та поширено тематичні інформаційні матеріали; охоплено не менше 75 відсотків цільової аудиторії

висвітлення збройної агресії Російської Федерації на тимчасово окупованих та прилеглих до них територіях Донецької та Луганської областей, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя та пов'язаних із цим наслідків

10. Формування та реалізація державної політики у сфері інформаційної безпеки та розбудова системи державних стратегічних комунікацій

526. Затвердження Концепції інтегрованої системи оцінки інформаційних загроз та оперативного реагування на них

забезпечення розвитку спроможностей держави ідентифікувати та протидіяти інформаційним загрозам

МІП

березень

прийнято відповідний акт

підвищення рівня інформаційної безпеки; організація системної протидії інформаційним загрозам

527. Моніторинг порушення свободи слова та права на професійну діяльність журналістів

необхідність здійснення моніторингу фактів порушення свободи слова та права на професійну діяльність журналістів

МІП

протягом року

проведено моніторинг та забезпечено оперативне реагування на не менше ніж 90 відсотків повідомлень, що оприлюднені на Платформі Ради Європи, для захисту журналістики та безпеки журналістів

забезпечення оперативного висвітлення та реагування на факти порушення свободи слова в Україні

528. Поширення суспільно важливої інформації в рамках проведення інформаційних кампаній, приурочених до пам'ятних дат та визначних подій, а також в рамках комунікаційної підтримки реформ Уряду

проведення загальнонаціональних інформаційних кампаній, спрямованих на підтримку реформ Уряду, а також з нагоди Дня незалежності України, Дня Конституції України, Дня Європи в Україні, Дня пам'яті та примирення та імплементація Річної національної програми під егідою Комісії Україна - НАТО

МІП
інші центральні органи виконавчої влади

протягом року

проведено не менше ніж 10 комунікаційних кампаній;
охоплено не менше ніж 85 відсотків цільової аудиторії в Україні та за її межами

поширення суспільно важливої інформації;
підвищення рівня розуміння та підтримки населенням діяльності Кабінету Міністрів України, підтримки реформ

529. Організація та здійснення заходів та поширення інформації з метою, підтримки армії, національно-патріотичного виховання, підвищення рівня культури населення та зміцнення національної єдності, консолідації українського суспільства, просування європейських цінностей

поширення всіма можливими комунікаційними каналами цінностей свободи, демократії, патріотизму, національної єдності, захисту України від зовнішніх і внутрішніх загроз та імплементація Річної національної програми під егідою Комісії Україна - НАТО

МІП

протягом року

організовано та здійснено не менше п'яти заходів

підвищення рівня підтримки Збройних Сил в суспільстві, консолідації українського суспільства; просування культурних та інших цінностей

530. Здійснення подальших заходів з побудови дієвої та ефективної системи стратегічних та кризових комунікацій в рамках реалізації Доктрини інформаційної безпеки України (Указ N 47/2017)

необхідність подальшої розбудови спроможностей із кризових комунікацій;
потреба у забезпеченні координації оперативного реагування на інформаційні загрози;
потреба у забезпеченні реагування на інформаційні загрози в умовах забезпечення виборчого процесу в Україні;
проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи щодо методів російської пропаганди та імплементація Річної національної програми під егідою Комісії Україна - НАТО

МІП

протягом року

забезпечено моніторинг, виявлення, оперативне реагування на інформаційні загрози та поширення інформації про них;
проведено не менше п'яти семінарів щодо методик здійснення урядових комунікацій;
взято участь у міжнародних заходах з питань інформаційної безпеки

підвищення рівня обізнаності державних службовців, суспільства, міжнародної спільноти щодо деструктивної пропаганди з боку Російської Федерації
та шляхів і способів протидії таким операціям,
підвищення якості комунікації органів виконавчої влади із суспільством;
забезпечення супроводу реагування на спроби інформаційного втручання в рамках виборчого процесу

531. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Національної комунікаційної кампанії у сфері гендерної рівності

необхідність покращення розуміння та сприйняття гендерного питання на суспільному рівні

МІП

травень

прийнято відповідне рішення Кабінету Міністрів України

зростання рівня розуміння базових концепцій рівності прав і можливостей жінок та чоловіків

532. Реалізація Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018 - 2021 роки, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. N 779 (Розпорядження N 779-р)

утвердження в українському суспільстві свідомої підтримки членства України в ЄС, інтеграції в європейський економічний, культурний та політичний простір та реалізація внутрішніх реформ

Держкомтелерадіо

протягом року

проведено загальнодержавні інформаційно-роз'яснювальні кампанії та комунікаційні заходи серед населення з питань інтеграції в європейський економічний, культурний і політичний простір та реалізація внутрішніх реформ в Україні

підвищення рівня свідомої підтримки населенням України процесів європейської інтеграції

щокварталу

підготовлено звіти за результатами виконання плану заходів на 2019 рік з реалізації Стратегії (Розпорядження N 779-р)

листопад

прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України щодо затвердження плану заходів на 2020 рік з реалізації Стратегії (Розпорядження N 779-р)

533. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про затвердження Порядку надання державної підтримки реформованим друкованим засобам масової інформації місцевої сфери розповсюдження

надання державної допомоги реформованим державним і комунальним друкованим засобам масової інформації

Держкомтелерадіо

березень

прийнято постанову Кабінету Міністрів України

створення економічно незалежних друкованих засобів масової інформації, належних умов їх діяльності

11. Просування інтересів України у світі

534. Підтримка медійних проектів системи іномовлення України

необхідність розширення системи іномовлення України та імплементація Річної національної програми під егідою Комісії Україна - НАТО

МІП

протягом року

збільшено потенційну аудиторію телеканалу іномовлення України UA|TV на 30 відсотків у країнах світу; розширено мовлення на території проведення операції Об'єднаних сил;
відкрито до чотирьох нових корпунктів; проведено дві комунікаційні кампанії за кордоном з популяризації суб'єктів іномовлення України

розвиток та збільшення аудиторії телеканалу іномовлення України UA|TV та Українського національного інформаційного агентства "Укрінформ"

535. Популяризація України у світі

інформування світового суспільства про Україну, її здобутки та перспективи, європейське спрямування України; просування позитивного іміджу України за кордоном та імплементація Річної національної програми під егідою Комісії Україна - НАТО

МІП
МЗС

протягом року

проведено чотири заходи у світі з використанням бренда України "UkraineNow";
поширено відеоматеріали про Україну у провідних світових засобах масової інформації;
здійснено презентацію кінофільмів "Кіборги", "Дякую", "Бранці Кремля" в зарубіжних країнах

популяризація потенціалу України у найбільш доступний для аудиторії спосіб

536. Посилення співпраці із закордонними українцями

використання потенціалу українських громад за кордоном для просування зовнішньополітичних ініціатив, привернення міжнародної уваги до української тематики; задоволення національно-культурних та мовних потреб іноземців та осіб без громадянства, які мають українське етнічне походження або походження з території України

МЗС

протягом року

проведено не менше 450 публічних заходів за кордоном з української тематики

досягнення вищого ступеня поінформованості громадськості зарубіжних країн з української тематики;
розвиток та поглиблення співпраці із закордонними українцями, що сприятиме розвитку їх національної свідомості, створюватиме дієву платформу для реалізації важливих для України рішень в країнах їх проживання

537. Започаткування практичної діяльності державної установи "Український інститут"

необхідність забезпечення діяльності Українського інституту відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 червня 2017 р. N 430 (Розпорядження N 430-р)

МЗС
державна установа "Український інститут" (за згодою)

протягом року

прийнято відповідні акти;
поширено проектну діяльність Українського інституту не менше ніж на 10 країн;
проведено понад 100 заходів культурно-мистецького спрямування;
схвалено Концепцію проекту Закону України "Про Український інститут"

популяризація української культури за кордоном, комплексна презентація України у світі, покращення розуміння і сприйняття України та українців у світі, формування позитивного міжнародного іміджу України, проведення заходів з презентації українського культурного продукту за кордоном

538. Проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи з метою забезпечення розширення переліку суб'єктів, які законодавчо визнали Голодомор 1932 - 1933 років в Україні

забезпечення реалізації Закону України "Про Голодомор 1932 - 1933 років в Україні", постанови Верховної Ради України "Про звернення Верховної Ради України до держав - партнерів України щодо визнання Голодомору 1932 - 1933 років в Україні злочином геноциду Українського народу" (Звернення N 1777-VIII)

МЗС

листопад

проведено інформаційні кампанії та не менше ніж 50 заходів за кордоном із вшанування жертв Голодомору

підвищення рівня поінформованості міжнародної спільноти про Голодомор; проведення інформаційних заходів, спрямованих на недопущення повторення трагедії;
збільшення кількості суб'єктів, що визнали Голодомор геноцидом українського народу;
вшанування пам'яті жертв Голодомору

12. Створення ефективної системи захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та пожеж

539. Створення єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту

розширення можливостей та рівня ефективності авіації з реагування на надзвичайні ситуації, в тому числі техногенного та природного характеру, та імплементація Річної національної програми під егідою Комісії Україна - НАТО

МВС
ДСНС
Національна гвардія

грудень

проведено навчання льотно-технічного складу;
отримано сертифікати на експлуатацію вертольотів та забезпечено виконання завдань за призначенням (чергування)

зменшення часу на виконання завдань, пов'язаних із:
здійсненням оперативно-пошукових заходів у зоні відповідальності України (у тому числі в гірській місцевості та акваторіях Чорного і Азовського морів);
гасінням пожеж в природних екосистемах;
аеромедичною евакуацією постраждалих;
доставкою гуманітарних вантажів;
охороною з повітря особливо важливих і режимних об'єктів;
сприянням військовим частинам Національної гвардії під час виконання ними завдань

540. Технічне переоснащення сучасною технікою, аварійно-рятувальними засобами та спеціальним обладнанням пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС

необхідність технічного переоснащення пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС сучасною технікою та імплементація Річної національної програми під егідою Комісії Україна - НАТО

ДСНС

липень

закуплено 50 спеціальних пожежно-рятувальних автоцистерн

підвищення технічної готовності пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС для виконання відповідних завдань

541. Надання методичної та практичної допомоги місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування щодо утворення нових та реформування існуючих пожежно-рятувальних підрозділів місцевої і добровільної пожежної охорони в об'єднаних територіальних громадах

необхідність продовження створення розвинутої мережі місцевої та добровільної пожежної охорони в об'єднаних територіальних
громадах та імплементація Річної національної програми під егідою Комісії Україна - НАТО

ДСНС
місцеві органи виконавчої влади
органи місцевого самоврядування (за згодою)

протягом року

проведено в утворених об'єднаних територіальних громадах спільні наради, семінари, засідання круглих столів тощо з питань утворення пожежно-рятувальних підрозділів місцевої і добровільної пожежної охорони

скорочення часу прибуття першого пожежно-рятувального підрозділу до місця пожежі або надзвичайної ситуації для надання допомоги постраждалому населенню

13. Автоматизація процесів, пов'язаних з реалізацією державної політики у сфері міграції

542. Введення в промислову експлуатацію Єдиного державного демографічного реєстру

створення механізму приведення інформації про особу, що міститься у наявних державних та єдиних реєстрах, інших інформаційних базах, що перебувають у власності держави або підприємств, установ та організацій та використовується з метою проведення ідентифікації осіб, у відповідність з єдиним ідентифікатором - унікальним номером запису в Єдиному державному демографічному реєстрі

ДМС
Адміністрація Держспецзв'язку

вересень

видано наказ ДМС про введення в промислову експлуатацію Єдиного державного демографічного реєстру

функціонування Єдиного державного демографічного реєстру, зокрема зберігання, захист, обробка, використання і поширення інформації про документи, що оформлюються із застосуванням засобів Реєстру

543. Забезпечення підключення центрів надання адміністративних послуг до Єдиного державного демографічного реєстру

розширення системи надання адміністративних послуг населенню та імплементація Річної національної програми під егідою Комісії Україна - НАТО

ДМС
Адміністрація Держспецзв'язку

протягом року

підключено до Єдиного державного демографічного реєстру центри надання адміністративних послуг, які забезпечені необхідним обладнанням та захищеними каналами зв'язку і подали заявки на підключення до державних реєстрів

розширення для суб'єктів звернення географії (кількості) місць доступу до адміністративних послуг Державної міграційної служби та задоволення попиту населення в адміністративних послугах Державної міграційної служби

544. Розбудова інфраструктури Єдиного державного демографічного реєстру та створення Національної системи біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства

впровадження елементу електронного урядування в Україні в частині електронного обліку зареєстрованого населення, документування фізичних осіб;
впровадження електронної ідентифікації фізичних осіб для ідентифікації осіб у сфері діяльності правоохоронних органів, пов'язаних з національною безпекою України, та протидії тероризму, а також у сфері надання адміністративних послуг та імплементація Річної національної програми під егідою Комісії Україна - НАТО

ДМС
Адміністрація Держспецзв'язку

протягом року

забезпечено оформлення та видачу засобами Єдиного державного реєстру документів, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус;
розширено технічні можливості центру обробки даних (основного) для забезпечення функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем ДМС

розширення функціональних можливостей Єдиного державного демографічного реєстру та Національної системи біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства;
накопичення баз даних для здійснення електронної ідентифікації фізичних осіб;
поточне виконання завдань ідентифікації осіб у сфері діяльності правоохоронних органів, пов'язаних з національною безпекою України, та протидії тероризму, а також у сфері надання адміністративних послуг

545. Розбудова Єдиної інформаційно-аналітичної системи управління міграційними процесами

автоматизація процесів Єдиної інформаційно-аналітичної системи управління міграційними процесами та імплементація Річної національної програми під егідою Комісії Україна - НАТО

ДМС
Адміністрація Держспецзв'язку
інші центральні органи виконавчої влади

протягом року
 
 
вересень

проведено тендерні процедури та укладено відповідні договори
видано наказ ДМС про введення в промислову експлуатацію комплексної системи захисту інформації в Єдиній інформаційно-аналітичній системі управління міграційними процесами

розширення функціональних можливостей Єдиної інформаційно-аналітичної системи управління міграційними процесами; накопичення актуальної інформації у сферах міграції;
знеособлення та передача інформації, що внесена до Єдиного державного демографічного реєстру, до Єдиної інформаційно-аналітичної системи управління міграційними процесами;
забезпечення належного рівня захисту персональних даних про особу, накопичених під час обробки інформації у сфері міграції

14. Забезпечення безпеки дорожнього руху

546. Запровадження системи фіксації правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі

необхідність затвердження технічних вимог до системи фіксації правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі та забезпечення взаємного обміну інформацією у зазначеній сфері

МВС
Національна поліція
Адміністрація Держспецзв'язку

березень

видано наказ МВС

покращення стану безпеки дорожнього руху та транспортної дисципліни його учасників, зниження рівня аварійності на вулично-дорожній мережі держави, зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод і тяжкості їх наслідків;
забезпечення реалізації принципу невідворотності покарання за вчинені правопорушення

МВС
Мінінфраструктури
Національна поліція
Адміністрація Держприкордонслужби
Адміністрація Держспецзв'язку
АТ "Укрпошта" (за згодою)

березень

видано відповідний наказ

547. Забезпечення безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах міжнародного та національного значення загальною протяжністю 7 тис. кілометрів силами дорожньої патрульної поліції

підвищення рівня виявлення та припинення фактів порушення безпеки дорожнього руху, причин і умов, що сприяють їх вчиненню, а також протиправних посягань на власність учасників дорожнього руху

Національна поліція

грудень

розширено мережу обслуговування підрозділами дорожньої поліції автомобільних доріг міжнародного та національного значення загальною протяжністю до 7 тис. кілометрів завдяки додатковому залученню до цілодобового позмінного патрулювання 22 автопатрулів та несенню служби на чотирьох дорожніх станціях патрульної поліції (загалом додатково залучено 26 автопатрулів)

забезпечення безпеки дорожнього руху та його регулювання;
підвищення рівня виявлення та припинення фактів порушення безпеки дорожнього руху, причин і умов, що сприяють їх вчиненню, а також протиправних посягань на власність учасників дорожнього руху

548. Створення нових підрозділів патрульної поліції

підвищення рівня виявлення та припинення фактів порушення безпеки дорожнього руху, громадської безпеки та зменшення рівня злочинів кримінального характеру

Національна поліція

грудень

створено новий підрозділ патрульної поліції у м. Мелітополі

забезпечення роботи нового підрозділу патрульної поліції у м. Мелітополі

15. Створення Національної телекомунікаційної мережі, забезпечення кіберзахисту

549. Розбудова галузевого центру кібербезпеки транспортної інфраструктури

забезпечення кібербезпеки об'єктів критичної транспортної інфраструктури

Мінінфраструктури
Адміністрація Держспецзв'язку

протягом року

утворено галузевий центр кібербезпеки транспортної інфраструктури;
підключено 10 підприємств галузі

забезпечення кіберзахисту об'єктів критичної інформаційної та іншої інфраструктури транспортної галузі;

зменшення збитків від кібератак та часу на відновлення штатного функціонування таких об'єктів

550. Проектування першої черги Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій України

виконання положень Стратегії кібербезпеки України та Указу Президента України від 30 серпня 2017 р. N 254 (Указ N 254/2017) стосовно забезпечення кіберзахисту державних інформаційних ресурсів

Адміністрація Держспецзв'язку

квітень

затверджено проектну документацію на першу чергу Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій України

створення передумов для побудови першої черги Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій України

551. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку функціонування Національної телекомунікаційної мережі"

реалізація Закону України "Про основні засади забезпечення кібербезпеки України" (Закон N 2163-VIII)

Адміністрація Держспецзв'язку

квітень

прийнято постанову Кабінету Міністрів України

створення правових основ функціонування Національної телекомунікаційної мережі

552. Імплементація положень нормативно-правових актів Європейського Союзу щодо політики стосовно спектра радіочастот в Європейській спільноті

виконання Угоди про асоціацію

Адміністрація Держспецзв'язку
НКРЗІ (за згодою)
Міноборони

листопад

прийнято відповідні акти Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України та плану використання радіочастотного ресурсу України

гармонізація використання радіочастотного ресурсу України з урахуванням положень актів ЄС щодо захисту інтересів усіх сфер діяльності та категорій споживачів

553. Розгортання та забезпечення підключення 28 транспортних вузлів Національної телекомунікаційної мережі у державних органах

виконання положень Стратегічного оборонного бюлетеня України та Закону України "Про основні засади забезпечення кібербезпеки України" (Закон N 2163-VIII)

Адміністрація Держспецзв'язку
інші центральні органи виконавчої влади

листопад

затверджено акт приймання (акт готовності) транспортного вузла (28 актів)

завершення роботи з будівництва другої черги Національної телекомунікаційної мережі

554. Проектування третьої черги Національної телекомунікаційної мережі

виконання положень Стратегічного оборонного бюлетеня України та Закону України "Про основні засади забезпечення кібербезпеки України" (Закон N 2163-VIII)

Адміністрація Держспецзв'язку
інші центральні органи виконавчої влади

листопад

затверджено проектну документацію на третю чергу Національної телекомунікаційної мережі

створення передумов для реалізації третьої черги Національної телекомунікаційної мережі

555. Впровадження організаційно-технічної моделі кіберзахисту (II етап)

виконання положень Стратегічного оборонного бюлетеня України та Закону України "Про основні засади забезпечення кібербезпеки України" (Закон N 2163-VIII) та імплементація Річної національної програми під егідою Комісії Україна - НАТО

Адміністрація Держспецзв'язку

листопад

затверджено акт розгортання центрального сегмента системи взаємодії команд реагування на комп'ютерні надзвичайні події;
затверджено порядок підключення користувачів до центрального сегмента системи взаємодії команд реагування на комп'ютерні надзвичайні події;
затверджено акт приймання (акт готовності) підсистеми збору телеметрії (підсистеми кібермоніторингу) системи виявлення вразливостей і реагування на кіберінциденти і кібератаки

створення та впровадження системи взаємодії команд реагування на комп'ютерні надзвичайні події; створення підсистеми збору телеметрії (підсистеми кібермоніторингу) системи виявлення вразливостей і реагування на кіберінциденти та кібератаки

556. Створення Реєстру об'єктів критичної інформаційної інфраструктури

необхідність виконання положень Закону України "Про основні засади забезпечення кібербезпеки України" (Закон N 2163-VIII) та імплементація Річної національної програми під егідою Комісії Україна - НАТО

Адміністрація Держспецзв'язку

листопад

затверджено акт про введення в експлуатацію Реєстру об'єктів критичної інформаційної інфраструктури

запровадження єдиної системи обліку відомостей про комунікаційні системи та системи управління технологічними процесами об'єктів критичної інфраструктури для проведення аналізу загроз стану кіберзахисту таких систем та надання методичної допомоги суб'єктам, які безпосередньо здійснюють у межах своєї компетенції заходи із забезпечення захисту державних інформаційних ресурсів та інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом, а також кіберзахисту цих систем

557. Проектування захищеного Центру обробки даних

необхідність забезпечення кіберзахисту державних інформаційних ресурсів

Адміністрація Держспецзв'язку

листопад

затверджено проектну документацію на захищений Центр обробки даних

створення передумов для побудови захищеного Центру обробки даних

558. Впровадження та дооснащення єдиних (основного та резервного) захищених дата-центрів для збереження резервних копій державних інформаційних ресурсів

необхідність розбудови інфраструктури резервного збереження інформації і державних інформаційних ресурсів для кіберзахисту державних інформаційних ресурсів

Адміністрація Держспецзв'язку

листопад

затверджено акт про введення в експлуатацію захищених дата-центрів для збереження резервних копій державних інформаційних ресурсів (два акти)

створення умов для збереження інформації і державних інформаційних ресурсів в інтересах забезпечення кібербезпеки

 

Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 18 грудня 2018 р. N 1106-р

ПЕРЕЛІК
законопроектів, спрямованих на виконання середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2017 р. N 275 (План N 275-р)

Назва законопроекту

Реєстраційний номер

Державний орган, відповідальний за супроводження

I. ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ

1. Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

7034

Мінфін

2. Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

7035

Мінфін

3. Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування операцій із ввезення на митну територію України товарів уповноваженими економічними операторами

4776

Мінфін

4. Про внесення змін до Митного кодексу України щодо деяких питань виконання глави 5 розділу IV Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони

7473

Мінфін

5. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

9417

Мінфін

6. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів

9035

НКЦПФР (за згодою)

7. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення захисту прав споживачів фінансових послуг

2456-д

Національний банк (за згодою)
Нацкомфінпослуг (за згодою)

8. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні

8124

Мінекономрозвитку

9. Про внесення змін до Закону України "Про будівельні норми" (щодо уточнення деяких положень)

6577

Мінрегіон

10. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері містобудування

7085

Мінрегіон

11. Про основні вимоги до споруд, а також умови розміщення на ринку будівельних виробів

7151

Мінрегіон

12. Про внесення змін до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності"

6403

Мінрегіон

13. Про Установу бізнес-омбудсмена

4591

Мінекономрозвитку

14. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо захисту прав споживачів)

5548

Мінекономрозвитку

15. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про стандартизацію"

7123

Мінекономрозвитку

16. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо технічних регламентів та оцінки відповідності

6235

Мінекономрозвитку

17. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення корпоративного управління юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником) яких є держава

6428-д

Мінекономрозвитку

18. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективного функціонування Експортно-кредитного агентства

8318

Мінекономрозвитку

19. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції та лібералізації адміністративних послуг у сфері зовнішньоекономічної діяльності

9388

Мінекономрозвитку

20. Про внесення змін до Закону України "Про засади державної регіональної політики"

7446

Мінрегіон

21. Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо удосконалення механізму фінансування регіонального розвитку

7447

Мінрегіон

22. Проект Трудового кодексу України

1658

Мінсоцполітики

23. Про внесення змін до Закону України "Про Державний земельний кадастр" щодо розширення переліку осіб, які здійснюють внесення відомостей до Державного земельного кадастру, та надання відповідної інформації з нього

8049

Мінагрополітики

24. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування з управління земельними ресурсами та посилення державного контролю за використанням і охороною земель

4355

Мінагрополітики

25. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приватизації земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій

6269

Мінагрополітики

26. Про вимоги до предметів та матеріалів, що контактують з харчовими продуктами

4611

Мінагрополітики

27. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення прозорості при погодженні документації із землеустрою та врегулювання інших питань у сфері землеустрою

9194

Мінагрополітики

28. Про внесення зміни до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" щодо покращення інвестиційних можливостей у сфері виробництва електричної енергії з альтернативних джерел

6081

Мінрегіон

29. Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про адміністративні послуги"

4564

Мінрегіон

30. Про внесення змін до Закону України "Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу" щодо розвитку високоефективної когенерації

7465

Мінрегіон

31. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення сфери поховання

8248

Мінрегіон

32. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо питної води та питного водопостачання

8347

Мінрегіон

33. Про особливості погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії

8253

Міненерговугілля

34. Про внесення змін до Закону України "Про ринок електричної енергії"

8468

Міненерговугілля

35. Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії

8449-д

Міненерговугілля

36. Про Державний спеціалізований фонд фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях

7514

Мінінфраструктури

37. Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо справляння державних зборів із суб'єктів авіаційної діяльності

7515

Мінінфраструктури

38. Про внутрішній водний транспорт

2475а-д

Мінінфраструктури

II. ЕФЕКТИВНЕ ВРЯДУВАННЯ

39. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо імплементації законодавства та визначення переліку адміністративних послуг, що надаються територіальними органами Міністерства внутрішніх справ України)

9251

МВС

40. Про внесення змін до Закону України "Про Національну програму інформатизації"

9166

Державне агентство з питань електронного урядування

41. Про основні засади діяльності органів державного фінансового контролю

9086

Держаудитслужба

42. Про засади адміністративно-територіального устрою України

8051

Мінрегіон

43. Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію актів цивільного стану" та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації та наближення до громадян адміністративних послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану

6150

Мін'юст

44. Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів

9253

Мінприроди

45. Про озоноруйнівні речовини та фторовані парникові гази

9082

Мінприроди

46. Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року

8328

Мінприроди

47. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони водних біоресурсів та середовища їх існування

9125

Мінагрополітики

III. РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

48. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення протидії торгівлі людьми та захисту постраждалих осіб

6125

Мінсоцполітики

49. Про внесення зміни до Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності"

8408

МОЗ

IV. ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА І БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ

50. Про внесення змін до Законів України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" та "Про державну службу" щодо відрядження до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

9167

АРМА

51. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку притягнення до відповідальності за порушення, пов'язані з наданням фінансової підтримки політичним партіям та їх фінансовою звітністю

8597

Національне агентство з питань запобігання корупції

52. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України

8607

Мін'юст

53. Про внесення змін до статті 17 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" щодо надання інформації з Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування центрам з надання безоплатної вторинної правової допомоги

9254

Мін'юст

V. БЕЗПЕКА ТА ОБОРОНА

54. Про Статут з охорони Національною гвардією України ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання державної власності, важливих державних об'єктів та спеціальних вантажів

8606

МВС

55. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо способів здійснення державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки

9132

МВС

56. Про внесення змін до деяких законів України з питань забезпечення захисту прав внутрішньо переміщених осіб

8332

МТОТ
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали