ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ЕКОЛОГІЧНИХ ІНВЕСТИЦІЙ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 2 квітня 2012 року N 40

Про затвердження Плану проведення у 2012 - 2013 роках робіт з підготовки Національного кадастру антропогенних викидів та абсорбції парникових газів подання 2013 року

Відповідно до Порядку функціонування національної системи оцінки антропогенних викидів та абсорбції парникових газів, які не регулюються Монреальським протоколом про речовини, що руйнують озоновий шар, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21.04.2006 N 554, та з метою виконання вимог Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та Кіотського протоколу до неї наказую:

1. Затвердити План проведення у 2012 - 2013 роках робіт з підготовки Національного кадастру антропогенних викидів та абсорбції парникових газів подання 2013 року (далі - План), що додається.

2. Відповідальним за організацію заходів забезпечити виконання Плану у визначені строки.

3. Відділу документального забезпечення та контролю ознайомити з цим наказом усіх відповідальних за організацію заходів.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Варгу І. І.

 

Голова

В. Якубовський


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного агентства екологічних інвестицій України
02.04.2012 N 40


План
проведення у 2012 - 2013 роках робіт з підготовки Національного кадастру антропогенних викидів та абсорбції парникових газів подання 2013 року

1. Загальні положення

Проект Плану розроблено з урахуванням: Положення про Держекоінвестагентство затвердженого Указом Президента від 13.04.2011 N 455/2011 (Указ N 455/2011); постанови КМУ від 21.04.2006 N 554 "Про затвердження Порядку функціонування національної системи оцінки антропогенних викидів та абсорбції парникових газів, які не регулюються Монреальським протоколом про речовини, що руйнують озоновий шар", наказу Мінприроди від 31.05.2007 N 268 "Про затвердження Плану проведення робіт з щорічної підготовки та ведення Національного кадастру викидів та поглинання парникових газів та Плану робіт із забезпечення та контролю якості первинних даних та розрахунків з щорічної підготовки Національного кадастру викидів та поглинання парникових газів".

Підготовка Національного кадастру антропогенних викидів та абсорбції парникових газів в Україні за 1990 - 2011 рр. здійснюється на підставі даних інвентаризації відповідно до:

- вимог Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, які закріплені в Рішеннях 18/CP.8 і 14/CP.11 і описані в Керівних принципах для підготовки національних повідомлень Сторін Додатка (частина I: Керівні принципи РКЗК ООН для подання інформації про річні кадастри (FCCC/SBSTA/2006/9);

- вимог Рішення 6/CMP.3 - Настанови з ефективної практики для діяльності в галузі ЗЗЗЛГ згідно з параграфами 3 та 4 статті 3 Кіотського протоколу.

2. Вживані скорочення

Відділ ЗМІ - Відділ зв'язків з громадськістю та засобами масової інформації;

Відділ міжнародний - Відділ міжнародного співробітництва;

Відділ обліку - Відділ обліку парникових газів;

Відділ реєстру - Відділ реєстру, інформаційного та технічного забезпечення;

ГЕР - група експертів з розгляду Кадастру, що уповноважена Секретаріатом Рамкової конвенції ООН про зміну клімату;

ДАЕІ - Державне агентство екологічних інвестицій України;

Департамент - Департамент міжнародного співробітництва, спільного впровадження та обліку парникових газів;

Департамент забезпечення - Департамент забезпечення діяльності Держекоінвестагентства;

Інвентаризація - інвентаризація антропогенних викидів та абсорбції парникових газів;

Кадастр - Національний кадастр антропогенних викидів із джерел та абсорбції поглиначами парникових газів в Україні за 1990 - 2011 рр. (подання 2013 р.);

Комітет з торгів - комітет з конкурсних торгів;

КП - Кіотський протокол;

Мінприроди - Міністерство екології та природних ресурсів України;

МВК - Міжвідомча комісія із забезпечення виконання Рамкової конвенції ООН про зміну клімату;

МГЕЗК - Міжурядова група експертів з питань зміни клімату;

МРГ - Міжвідомча робоча група з розгляду проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій та пропозицій щодо здійснення заходів, пов'язаних з реалізацією таких проектів і виконанням зобов'язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату;

Національний координатор - Національний координатор з питань інвентаризації антропогенних викидів та абсорбції парникових газів (Focal Point);

НЦ - бюджетна установа "Національний центр обліку викидів парникових газів";

НТР - Науково-технічна рада ДАЕІ;

НДР - науково-дослідна робота(и);

ПГ - парникові гази;

План заходів - План заходів для реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій у період дії зобов'язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, які спрямовані на скорочення викидів або збільшення поглинання парникових газів, адаптацію до наслідків зміни клімату і погоджені із стороною договору про продаж частин установленої кількості викидів парникових газів за бюджетною програмою по КПКВК 6351020 "Державна підтримка заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, у тому числі на утеплення приміщень закладів соціального забезпечення, розвиток міжнародного співробітництва з питань зміни клімату";

РКЗК ООН - Рамкової конвенції ООН про зміну клімату;

Розробник - виконавець роботи "Розроблення щорічного Національного кадастру антропогенних викидів і абсорбції парникових газів в Україні за загальноприйнятим форматом звітності відповідно до вимог Рамкової конвенції ООН про зміну клімату";

Фінвідділ - Відділ фінансового планування;

ЦОВВ - центральні органи виконавчої влади.

3. План підготовки Національного кадастру антропогенних викидів та абсорбції парникових газів подання 2013 року

N з/п

Найменування робіт

Строк виконання

Відповідальні за організацію заходу

1.

Призначення Національного координатора (див. р. 2 Вживані скорочення)

05.04.2012

Департамент

2.

Розробка технічного завдання і орієнтовного кошторису НДР "Розроблення щорічного Національного кадастру антропогенних викидів і абсорбції парникових газів в Україні за загальноприйнятим форматом звітності відповідно до вимог Рамкової конвенції ООН про зміну клімату" (скорочено - "Розробка кадастру")

05.04.2012

Департамент (Відділ обліку), НЦ

3.

Формування переліку НДР на 2012 - 2013 рр. стосовно удосконалення національної системи оцінки парникових газів в Україні з урахуванням зауважень ГЕР до Кадастру попередніх років

05.04.2012

Департамент (Відділ обліку), НЦ

4.

Розробка та затвердження технічних завдань і орієнтовних кошторисів НДР на 2012 - 2013 рр. стосовно удосконалення національної системи оцінки антропогенних викидів та абсорбції парникових газів в Україні

16.04.2012

Департамент (Відділ обліку), НЦ

5.

Підготовка заяв до МРГ про необхідність виконання НДР з розробки Кадастру та НДР стосовно удосконалення національної системи оцінки парникових газів в Україні

17.04.2012

Департамент (Відділ обліку)

6.

Схвалення МРГ заявок на фінансування НДР з розробки Кадастру та НДР стосовно удосконалення національної системи оцінки парникових газів в Україні

20.04.2012

Департамент (Відділ обліку)

7.

Підготовка змін до Плану заходів Держекоінвестагентства на 2012 р.

28.05.2012

 

7.1

Погодження ЦОВВ та Прем'єр-міністром України змін до Плану заходів (див. р. 2 Вживані скорочення)

14.05.2012

Департамент (Відділ обліку)

7.2

Внесення змін до розпису державного бюджету спецфонду, а також паспорта бюджетної програми

24.05.2012

Департамент забезпечення (Фінвідділ), Департамент (Відділ обліку)

7.3

Внесення змін до кошторису

28.05.2012

Департамент забезпечення (Фінвідділ), Департамент (Відділ обліку)

8.

Проведення тендерних процедур

23.07.2012

Комітет з торгів, Департамент (Відділ обліку)

8.1

Розміщення оголошення щодо проведення відкритих торгів щодо вибору виконавців НДР, направлених на розробку Кадастру, а також удосконалення національної системи оцінки парникових газів в Україні

04.06.2012

Комітет з торгів, Департамент (Відділ обліку)

8.2

Проведення торгів

06.07.2012

Комітет з торгів, Департамент (Відділ обліку)

8.3

Оголошення переможців торгів

09.07.2012

Комітет з торгів, Департамент (Відділ обліку)

8.4

Укладення договорів з переможцями торгів

23.07.2012

Комітет з торгів, Департамент (Відділ обліку), сектор бухобліку

9.

Розгляд та приймання на НТР проміжних результатів та завершених НДР стосовно удосконалення національної системи оцінки парникових газів в Україні

згідно з календарними планами договорів до 21.12.2012

НТР, Департамент (Відділ обліку), Розробник

10.

Підготовка і затвердження плану забезпечення і контролю якості Кадастру

02.08.2012

НЦ, Департамент (Відділ обліку), Розробник

11.

Виконання процедур регулярного забезпечення і контролю якості Національного кадастру

згідно плану забезпечення і контролю

НЦ, Департамент (Відділ обліку)

12.

Розробка та затвердження форм-запитів щодо статистичних або інших даних для проведення інвентаризації, що необхідні розробнику та виконавцям НДР стосовно удосконалення національної системи оцінки парникових газів в Україні

30.07.2012

НЦ, Департамент (Відділ обліку), Департамент забезпечення (Відділ реєстру), Розробник

13.

Розсилка інформаційних запитів до міністерств, інших ЦОВВ та органів влади на місцях, підприємств і організацій для забезпечення виконання НДР

02.08.2012

НЦ, Департамент (Відділ обліку), Департамент забезпечення, Розробник

14.

Проведення дводенного інформаційно-навчального семінару для представників міністерств, інших ЦОВВ та органів влади на місцях, підприємств і організацій щодо належного інформаційного забезпечення проведення інвентаризації

01 - 02.08.2012

Департамент (Відділ обліку), Департамент забезпечення, НЦ, Розробник

15.

Проведення нарад за участі представників міністерств, інших ЦОВВ та органів влади на місцях, підприємств і організацій щодо забезпечення ними повноти та формату даних у відповідях на інформаційні запити

щомісячно

Департамент (Відділ обліку), Департамент забезпечення, НЦ, Розробник

16.

Моніторинг та супровід інформаційних запитів до міністерств інших ЦОВВ та органів влади на місцях, підприємств і організацій для забезпечення виконання НДР

постійно

Департамент (Відділ обліку), Розробник, НЦ

17.

Узагальнення, систематизація та аналіз інформації щодо інвентаризації, а саме: відомостей щодо збору та обробки даних про діяльність, вибору методик та показників питомих викидів ПГ, визначення ключових категорій джерел/поглиначів, оцінка невизначеності інвентаризації

згідно з календарним и планами договорів до 01.12.2012

Розробник, НЦ, Департамент (Відділ обліку)

18.

Здійснення та супровід додаткових (за необхідності) інформаційних запитів до органів влади, підприємств та організацій для проведення інвентаризації

14.12.2012

Розробник, НЦ, Департамент (Відділ обліку)

19.

Передача розробником першої редакції Кадастру до ДАЕІ для розгляду на НТР

14.12.2012

Розробник, Департамент (Відділ обліку), Департамент забезпечення (Відділ реєстру)

20.

Забезпечення розгляду та схвалення першої редакції Кадастру на засіданні НТР

01.02.2013

НТР, Розробник, НЦ, Департамент (Відділ обліку), Департамент забезпечення (Відділ реєстру)

20.1

Розсилка матеріалів членам НТР у зв'язку з розглядом першої редакції Кадастру на НТР

19.12.2012

НТР, Департамент (Відділ обліку)

20.2

Збір зауважень та пропозицій від членів НТР до першої редакції Кадастру

12.01.2013

НТР, Департамент (Відділ обліку)

20.3

Доопрацювання Кадастру розробником з урахуванням зауважень і пропозицій членів НТР

26.01.2013

Розробник, НЦ, Департамент (Відділ обліку), Департамент забезпечення (Відділ реєстру)

20.4

Схвалення першої редакції Кадастру на засіданні НТР

01.02.2013

НТР, НЦ, Департамент (Відділ обліку), Департамент забезпечення (Відділ реєстру), Розробник

21.

Розміщення Кадастру на офіційному сайті ДАЕІ

до 02.02.2013

Департамент забезпечення (Відділ ЗМІ), Департамент (Відділ обліку), Департамент забезпечення (Відділ реєстру)

22.

Публічне обговорення Кадастру

до 02.03.2013

Департамент забезпечення (Відділ ЗМІ), НЦ, Департамент (Відділ обліку)

23.

Доопрацювання Кадастру з урахуванням наданих зауважень та пропозицій

15.03.2013

Розробник, НЦ, Департамент (Відділ обліку), Департамент забезпечення (Відділ реєстру)

24.

Офіційна передача розробником Кадастру до ДАЕІ

19.03.2013

Розробник, НЦ, Департамент (Відділ обліку), Департамент забезпечення (Відділ реєстру)

25.

Передача розробником до ДАЕІ первинних даних, що були використані при розробці Кадастру

19.03.2013

Розробник, НЦ, Департамент (Відділ обліку), Департамент забезпечення (Відділ реєстру)

26.

Передача Кадастру на розгляд Міністерства екології та природних ресурсів на предмет погодження

21.03.2013

НЦ, Департамент забезпечення, Департамент (Відділ обліку)

27.

Розгляд та схвалення Кадастру на МВК і погодження Міністром екології та природних ресурсів

10.04.2013

Департамент (Відділ обліку), Департамент забезпечення

28.

Подання ДАЕІ Кадастру до Секретаріату РКЗК ООН

15.04.2013

Національний координатор, Департамент (Відділ міжнародний, Відділ обліку)

29.

Супровід розгляду Кадастру ГЕР до формування і опублікування остаточного звіту з розгляду

згідно з термінами Секретаріату

Національний координатор, Департамент, НЦ, Розробник

30.

Здійснення архівації та зберігання інформації Кадастру і матеріалів до нього

постійно

НЦ, Департамент (Відділ обліку)

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали