МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 7 лютого 2012 року N 78

Про затвердження Плану роботи Міненерговугілля України на 2012 рік та здійснення контролю за його виконанням

Відповідно до підпункту 2 пункту 10 Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 р. N 382/2011 (Положення N 382/2011), та з метою організації ефективної роботи структурних підрозділів Міненерговугілля України щодо забезпечення виконання покладених на Міністерство завдань наказую:

1. Затвердити План роботи Міненерговугілля України на 2012 рік (далі - План), що додається.

2. Заступникам Міністра, керівникам структурних підрозділів протягом 2012 року забезпечити організацію роботи з виконання заходів, передбачених Планом, та, у разі потреби, в установленому порядку вносити зміни до нього.

3. Керівникам структурних підрозділів спільно із керівниками державних підприємств, що належать до сфери управління Міненерговугілля України, і господарських товариств, щодо яких Міненерговугілля України здійснює управління корпоративними правами держави, у тижневий термін, після завершення кожного звітного періоду (кварталу, року), надавати до Управління інформаційно-аналітичного забезпечення (Велітченко А. І.) на паперових та електронних носіях звіти про виконання Плану за відповідний період за формою згідно з додатком до цього наказу.

4. Управлінню інформаційно-аналітичного забезпечення (Велітченко А. І.) в установленому порядку:

4.1. Надавати Міністру на затвердження квартальні та річний звіти про виконання Плану до 25 числа місяця, наступного за відповідним звітним періодом.

4.2. Оприлюднювати на офіційному веб-сайті Міністерства затверджені квартальні та річний звіти.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Макуху В. О.

 

Міністр

Ю. Бойко


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
07.02.2012 N 78


ПЛАН
роботи Міненерговугілля України на 2012 рік

NN
з/п

Зміст заходу

Відповідальні виконавці

Строки виконання

Очікувані результати

Розділ I. Пріоритети діяльності

1.1. Зміцнення енергетичної безпеки держави. Нарощування власного видобутку вуглеводнів та створення елементів ядерно-паливного циклу. Диверсифікація джерел і шляхів постачання енергоносіїв в Україну.

1.1.1.

Коригування Енергетичної стратегії України на період до 2030 року.

Департамент стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу,
структурні підрозділи,
енергетичні компанії

травень

Затвердження оновлених стратегічних показників роботи ПЕК до 2030 року.

1.1.2.

Забезпечення виконання Угоди про фінансування ЄС програми "Підтримка впровадження енергетичної стратегії України".

Департамент з питань євроінтеграції та міжнародного співробітництва,
Департамент стратегічної політики,
інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу

протягом року

Реалізація проекту додаткової Технічної допомоги ESBS.

1.1.3.

Надійне постачання електроенергії галузям національної економіки та населенню.

Департамент електроенергетики,
Департамент стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу,
НАК "Енергетична компанія України",
ДП "НЕК "Укренерго",
ДП"НАЕК "Енергоатом",
енергогенеруючі і енергопостачальні підприємства

протягом року

Забезпечення попиту на електроенергію.

1.1.4.

Інтенсифікація робіт з розвідки і облаштування Субботинського нафтового та Одеського і Безіменного газових родовищ.

Департамент з питань нафтової, газової, торф'яної, нафтопереробної промисловості та альтернативних видів палива,
НАК"Нафтогаз України"

протягом року

Прискорення ведення в дослідно-промислову розробку Субботинського нафтового та Одеського і Безіменного газових родовищ.

1.1.5.

Підготовка та реалізація проектів видобутку вуглеводневої сировини за кордоном.

Департамент з питань нафтової, газової, торф'яної, нафтопереробної промисловості та альтернативних видів палива,
НАК "Нафтогаз України"

протягом року

Збільшення видобутку вуглеводнів за кордоном, введення в експлуатацію нових свердловин.

1.1.6.

Виконання плану заходів з реалізації розвитку Євро-Азіатського нафтотранспортного коридору.

Департамент з питань нафтової, газової, торф'яної, нафтопереробної промисловості та альтернативних видів палива,
НАК "Нафтогаз України"

протягом року

Підвищення ефективності використання нафтотранспортної системи.

1.1.7.

Виконання Програми диверсифікації джерел постачання нафти в Україну на період до 2015 року.

Департамент з питань нафтової, газової, торф'яної, нафтопереробної промисловості та альтернативних видів палива,
НАК "Нафтогаз України"

протягом року

Збільшення обсягів транспортування нафти різних сортів на європейський ринок.

1.1.8.

Організація співробітництва з Азербайджанською Республікою з питань постачання зрідженого природного газу в Україну.

Департамент з питань нафтової, газової, торф'яної, нафтопереробної промисловості та альтернативних видів палива

протягом року

Забезпечення необхідних організаційних та техніко-економічних умов для реалізації постачання зрідженого природного газу в Україну.

1.1.9.

Створення виробництва ядерного палива в Україні.

Департамент стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу,
ДК "Ядерне паливо"

протягом року

Розробка та затвердження в установленому порядку проекту будівництва заводу з виробництва ядерного палива.

1.1.10.

Підтримання досягнутих обсягів виробництва концентрату природного урану та освоєння нових родовищ урану.

Департамент стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу,
ДП "СхідГЗК"

протягом року

Збільшення обсягу виробництва концентрату природного урану до 968 тонн на рік.

1.1.11.

Реалізація Комплексної програми робіт з подовження строку експлуатації енергоблоків атомних електростанцій, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 р. N 263-р.

Департамент стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу,
ДП "НАЕК "Енергоатом"

протягом року

Підготовка згідно із затвердженими планами-графіками діючих енергоблоків АЕС України до їх експлуатації у понадпроектні строки.

1.1.12.

Забезпечення українських АЕС свіжим ядерним паливом (СЯП).

Департамент стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу,
ДП "НАЕК "Енергоатом"

протягом року

Виконання графіка постачання СЯП.

1.1.13.

Створення системи науково-технічної, у тому числі проектно-конструкторської, підтримки ядерно-енергетичного комплексу.

Департамент стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу,
ДП "НАЕК "Енергоатом"

протягом року

Затвердження положення про головних проектувальників ядерних об'єктів. Призначення генеральних проектувальників АЕС України.

1.1.14.

Реалізація Законів України "Про нафту і газ" і "Про трубопровідний транспорт" в частині забезпечення охорони особливо важливих об'єктів нафтогазової галузі).

Департамент промислової безпеки, охорони праці, цивільного та фізичного захисту, трудової та соціальної політики

протягом року

Організація охоронних заходів щодо недопущення розкрадання вуглеводневої сировини на усіх етапах технологічного циклу видобування, переробки і транспортування

1.2. Реалізація пріоритетних інвестиційних проектів. Забезпечення інвестиційної привабливості галузевих підприємств. Залучення недержавних інвестицій.

1.2.1.

Реалізація інвестиційного проекту виробничо-господарської діяльності ВП "Шахта ім. Д. Ф. Мельникова" ВАТ "Лисичанськвугілля" на 2010 - 2016 роки.

Департамент вугільної промисловості

протягом року

Реалізація державної політики у сфері залучення недержавних інвестицій та розвитку вугільної галузі.

1.2.2.

Виконання першочергових заходів до початку будівництва енергоблоків NN 3 і 4 Хмельницької АЕС.

Департамент стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу,
ДП "НАЕК "Енергоатом"

протягом року

Завершення розробки ТЕО будівництва енергоблоків NN 3 і 4 Хмельницької АЕС.
Укладання угоди на розроблення технічного проекту РУ та на постачання основного обладнання з тривалим терміном виготовлення.

1.2.3.

Будівництво Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) реакторів ВВЕР АЕС України.

Департамент стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу,
ДП "НАЕК "Енергоатом"

протягом року

Проектування та будівництво пускового комплексу ЦСВЯП.

1.2.4.

Будівництво заводу з виробництва ядерного палива.

Департамент стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу,
ДК "Ядерне паливо"

протягом року

Розробка проекту та початок підготовчих робіт з будівництва.

1.2.5.

Будівництво Новоконстянтинівської шахти.

Департамент стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу,
ДК "Ядерне паливо"
ДП "СхідГЗК"

протягом року

Подовження дослідно-промислової експлуатації та будівництво пускового комплексу.

1.2.6.

Продовження будівництва ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС - Київська з розширенням ПС 750 кВ "Київська" та заходами ПЛ 750 кВ.
Введення в експлуатацію - 2014 рік.

Департамент стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу,
Департамент електроенергетики,
ДП"НЕК"Укренерго"

протягом року

Збільшення пропускної спроможності перетину Захід - Вінниця на 900 МВт з відповідним збільшенням видачі потужності Рівненської та Хмельницької АЕС.

1.2.7.

Продовження будівництва ПС 750 кВ "Київська" з заходами ПЛ 750 - 330 кВ.
Введення в експлуатацію - 2012 рік.

Департамент стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу,
Департамент електроенергетики,
ДП "НЕК "Укренерго"

протягом року

Підвищення надійності електропостачання споживачів центральної частини ОЕС України.

1.2.8.

Продовження будівництва ПЛ 330 кВ "Дністровська ГАЕС - Бар" з реконструкцією ПС 330 кВ "Бар".
Введення в експлуатацію - 2012 рік.

Департамент стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу,
Департамент електроенергетики,
ДП "НЕК "Укренерго"

протягом року

Підвищення надійності електропостачання споживачів Чернівецької, Хмельницької та Вінницької областей.
Збільшення величини маневрових потужностей ОЕС України.

1.2.9.

Продовження будівництва ПС 330/110/10 кВ "Сєвєрна": розширення та реконструкція.
Введення в експлуатацію - 2013 рік.

Департамент стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу,
Департамент електроенергетики,
ДП "НЕК "Укренерго"

протягом року

Забезпечення надійного та безперебійного електропостачання м. Києва та північної частини Київської області.

1.2.10.

Продовження будівництва ПС 330 кВ "Західна" із заходами повітряної лінії 330 кВ.
Введення в експлуатацію - 2014 рік.

Департамент стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу,
Департамент електроенергетики,
ДП "НЕК "Укренерго"

протягом року

Забезпечення надійного та безперебійного електропостачання м. Києва.

1.2.11.

Реалізація інвестиційного проекту "ПЛ-750 кВ Запорізька АЕС - Каховська з ПС 750 кВ "Каховська" та заходами повітряних ліній 330 кВ", у тому числі пусковий комплекс: реконструкція ПС 330 кВ "Новокаховська".
Введення в експлуатацію - 2014 рік.

Департамент стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу,
Департамент електроенергетики,
ДП "НЕК "Укренерго"

протягом року

Збільшення на 800 МВт потужності Запорізької АЕС, яка може бути передана із ОЕС України до Кримського півострова.

1.2.12.

Підготовка інвестиційного проекту "Будівництво ПЛ 330 кВ "Новоодеська - Арциз".

Департамент стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу,
Департамент електроенергетики,
ДП "НЕК "Укренерго"

протягом року

Збільшення надійності електропостачання споживачів південно-західної частини Одеської області та зменшення частки недостатнього відпуску електроенергії споживачам Криму.

1.2.13.

Продовження будівництва гідроагрегату N 3 Ташлицької ГАЕС потужністю 150 МВт.
Введення в експлуатацію - 2013 рік.

Департамент стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу,
ДП "НАЕК "Енергоатом"

протягом року

Покриття пікових навантажень, заповнення нічних провалів в енергосистемі, створення надійного високоманеврового аварійного і частотного резерву потужностей в Південному регіоні України.

1.2.14.

Продовження будівництва першої черги Дністровської ГАЕС.
Введення в експлуатацію - 2013 рік.

Департамент стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу,
НАК "Енергетична компанія України",
ПАТ "Укргідроенерго"

протягом року

Створення нових генеруючих потужностей (324 МВт), підвищення надійності роботи енергосистеми України, забезпечення ефективності регулювання нерівномірного добового графіка навантаження об'єднаної енергосистеми України.

1.3. Підвищення рівня надійного забезпечення споживачів паливно-енергетичними ресурсами, зокрема їх транзиту до зарубіжних країн. Інтеграція Об'єднаної енергосистеми України до Європейської мережі системних операторів з передачі електроенергії (ENTSO-E). Модернізація нафтогазотранспортної системи.

1.3.1.

Здійснення заходів щодо проведення технічного дослідження можливості синхронного об'єднання української і молдавської енергосистем з континентальною європейською енергосистемою ENTSO-E.

Департамент з питань євроінтеграції та міжнародного співробітництва,
Департамент електроенергетики,
Департамент стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу,
НАК "Енергетична компанія України",
ДП "НЕК "Укренерго"

протягом року

Визначення заходів щодо забезпечення в Україні загальноєвропейського рівня експлуатації енергетичної системи.

1.3.2.

Розроблення і погодження проектів Концепції та Державної програми інтеграції Об'єднаної енергетичної системи України до об'єднання енергетичних систем європейських держав.

Департамент з питань євроінтеграції та міжнародного співробітництва,
Департамент стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу,
Департамент електроенергетики,
ДП "НЕК "Укренерго",
НАК "Енергетична компанія України"

протягом року

Затвердження Державної програми інтеграції Об'єднаної енергетичної системи України до об'єднання енергетичних систем європейських держав.

1.3.3.

Робота в рамках Протоколу про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства (Протокол).

Департамент з питань євроінтеграції та міжнародного співробітництва,
Департамент з питань нафтової, газової, торф'яної, нафтопереробної промисловості та альтернативних видів палива,
Департамент електроенергетики,
ДП "НЕК "Укренерго",
НАК "Енергетична компанія України"
НАК "Нафтогаз України"

протягом року

Виконання положень Протоколу.

1.3.4.

Реалізація рішень Спільної заяви Україна - ЄС міжнародної інвестиційної конференції з модернізації газотранспортної системи України.
(розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2009 р. N 413-р "Питання модернізації газотранспортної системи України")

Департамент з питань євроінтеграції та міжнародного співробітництва,
Департамент з питань нафтової, газової, торф'яної, нафтопереробної промисловості та альтернативних видів палива,
НАК "Нафтогаз України"

протягом року

Виконання заходів відповідно до Спільної заяви Україна - ЄС, підписаної 23 березня 2009 р. у м. Брюссель.

1.4. Оптимізація паливно-енергетичного балансу. Розвиток альтернативної енергетики. Впровадження ефективних заходів з енергозбереження та підвищення енергоефективності.

1.4.1.

Участь у розробленні і реалізації заходів, спрямованих на скорочення споживання природного газу тепловими електростанціями, а також їх переведення на альтернативні природному газу види палива.

Департамент електроенергетики

протягом року

Скорочення споживання ТЕС і ТЕЦ природного газу. Зміцнення енергетичної безпеки держави.

1.4.2.

Розгляд та організація погодження норм питомих витрат палива на відпуск електричної та теплової енергії для енергогенеруючих підприємств.

Департамент електроенергетики,
ДП "НЕК "Укренерго",
НАК "Енергетична компанія України",
НАК "Нафтогаз України",
ДПЗД "Укрінтеренерго",
енергогенеруючі підприємства

протягом року

Ефективне використання органічного палива тепловими електростанціями.

1.4.3.

Виконання організаційно-технічних заходів із зниження питомих витрат умовного палива на відпуск електроенергії на ТЕС і ТЕЦ.

Департамент електроенергетики,
НАК "Енергетична компанія України",
НАК"Нафтогаз України",
ДПЗД "Укрінтеренерго",
енергогенеруючі підприємства

протягом року

Зниження питомих витрат умовного палива на відпуск електроенергії на ТЕС і ТЕЦ.

1.4.4.

Виконання організаційно-технічних заходів зі зниження витрат електроенергії на її транспортування електричними мережами напругою 0,38 - 800 кВ.

Департамент електроенергетики,
НАК "Енергетична компанія України",
ДП "НЕК "Укренерго",
енергопостачальні компанії

протягом року

Зниження нормативних витрат електричної енергії в мережах 0,38 - 800 кВ Міненерговугілля.

1.4.5.

Аналіз споживання паливно-енергетичних ресурсів на вугледобувних підприємствах, виконання галузевої програми "Підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів на вугледобувних підприємствах Міненерговугілля на 2010 - 2014 роки" за 2012 рік.

Департамент вугільної промисловості

щопівроку

Реалізація державної політики у сфері енергоефективності та енергозбереження.

1.4.6.

Організація розроблення вугледобувними підприємствами загальновиробничих норм питомих витрат палива, теплової та електричної енергії на видобуток вугілля, надання організаційно-методичної допомоги вугледобувним підприємствам.

Департамент вугільної промисловості

I квартал

Затвердження норм в установленому законодавством порядку.

1.4.7.

Організація підготовки вугледобувних підприємств до сталої роботи в осінньо-зимовий період 2012/2013 років. Контроль за виконанням плану заходів.

Департамент вугільної промисловості

червень - жовтень

Забезпечення сталої роботи підприємств у осінньо-зимовий період 2012/2013 років.

1.4.8.

Реалізація заходів програми підвищення ефективності використання встановленої потужності на АЕС.

Департамент стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу,
ДП "НАЕК "Енергоатом"

протягом року

Підвищення рівня коефіцієнту використання встановленої потужності.

1.5. Модернізація об'єктів паливно-енергетичного комплексу. Підвищення рівня промислової безпеки. Забезпечення безпечних умов праці, упередження травматизму і нещасних випадків на підприємствах паливно-енергетичного комплексу.

1.5.1.

Реалізація заходів щодо реконструкції та модернізації енергоблоків українських теплоелектростанцій, схвалених розпорядженням Уряду від 8 вересня 2004 р. N 648 "Про заходи щодо реконструкції та модернізації теплоелектростанцій у період до 2020 року".

Департамент стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу,
Департамент електроенергетики,
НАК "Енергетична компанія України"

протягом року

Збільшення робочої потужності, подовження терміну експлуатації енергогенеруючих потужностей, зниження питомих витрат палива, забезпечення виконання екологічних нормативів.

1.5.2.

Участь у виконанні заходів з реалізації Енергетичної стратегії України на період до 2030 року, спрямованих на відновлення основних фондів електроенергетики.

Департамент електроенергетики,
Департамент стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу

протягом року

Покращення стану основних фондів. Підвищення надійності енергопостачання споживачів.

1.5.3.

Продовження реконструкції гідроелектростанцій ПАТ "Укргідроенерго".
Введення в експлуатацію - 2012 рік.

Департамент стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу,
НАК "Енергетична компанія України",
ПАТ "Укргідроенерго"

протягом року

Покращання умов роботи ОЕС України, збільшення потужності гідроагрегатів після реконструкції, підвищення ступеня безпеки гідротехнічних споруд ГЕС.

1.5.4.

Підготовка інвестиційного проекту "Підвищення ефективності передачі електроенергії (Модернізація підстанцій)".

Департамент стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу,
Департамент електроенергетики,
ДП "НЕК "Укренерго"

протягом року

Подолання вузьких місць окремих підстанцій 330 кВ та 220 кВ Дніпровського та Донбаського регіонів.

1.5.5.

Реалізація державної політики щодо забезпечення фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів та інших джерел іонізуючого випромінювання.
(Закон України від 19 жовтня 2000 р. "Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання")

Департамент промислової безпеки, охорони праці, цивільного та фізичного захисту, трудової та соціальної політики

протягом року

Недопущення радіоактивного забруднення довкілля.

1.5.6.

Реалізація Плану заходів з протидії тероризму на 2011 - 2013 роки.
(Указ Президента України від 2 вересня 2011 р. N 898-ДСК;
наказ Міненерговугілля України від 12.10.2011 N 611-ДСК "Про затвердження Плану заходів Міністерства енергетики та вугільної промисловості України з протидії тероризму на об'єктах паливно-енергетичного комплексу на 2011 - 2013 роки").

Департамент промислової безпеки, охорони праці, цивільного та фізичного захисту, трудової та соціальної політики

протягом року

Підвищення рівня антитерористичного захисту об'єктів паливно-енергетичного комплексу.

1.5.7.

Виконання плану заходів щодо реалізації положень Генеральної угоди між Кабінетом Міністрів України, Всеукраїнським об'єднанням організації роботодавців та всеукраїнськими профспілками та профоб'єднаннями в частині охорони праці.

Департамент промислової безпеки, охорони праці, цивільного та фізичного захисту, трудової та соціальної політики

протягом року

Створення безпечних умов праці.

1.5.8.

Реалізація державної політики щодо забезпечення безпечних умов праці, профілактики травматизму і нещасних випадків на підприємствах та об'єктах паливно-енергетичного комплексу.

Департамент промислової безпеки, охорони праці, цивільного та фізичного захисту, трудової та соціальної політики,
галузеві департаменти

протягом року

Зниження рівня травматизму на підприємствах та об'єктах ПЕК.

1.5.9.

Розробка та реалізація Галузевої програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2012 - 2016 роки.

Департамент промислової безпеки, охорони праці, цивільного та фізичного захисту, трудової та соціальної політики

протягом року

Поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на підприємствах ПЕК.

1.5.10.

Участь у реалізації Загальнодержавної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2011 - 2015 роки.

Департамент промислової безпеки, охорони праці, цивільного та фізичного захисту, трудової та соціальної політики

протягом року

Забезпечення безпечного та здорового виробничого середовища, мінімізація професійних та промислових ризиків.

1.5.11.

Організація навчання та перевірки знань:
• з охорони праці;
• Правил технічної експлуатації об'єктів електроенергетики.

Департамент промислової безпеки, охорони праці, цивільного та фізичного захисту, трудової та соціальної політики

протягом року

Створення безпечних умов праці та зниження рівня травматизму на підприємствах ПЕК.

1.5.12.

Впровадження заходів Програми підвищення безпеки праці на вугледобувних та шахтобудівних підприємствах на 2011 - 2015 роки.

Департамент промислової безпеки, охорони праці, цивільного та фізичного захисту, трудової та соціальної політики,
державні вугледобувні підприємства,
галузеві інститути

протягом року

Створення безпечних умов праці шахтарів. Зниження рівня аварійності та виробничого травматизму на вугільних підприємствах.

1.5.13.

Здійснення моніторингу за виконанням профілактичних заходів згідно з планом профілактичної роботи Державної воєнізованої гірничорятувальної служби (ДВГРС) у вугільній промисловості на 2012 рік.

Департамент промислової безпеки, охорони праці, цивільного та фізичного захисту, трудової та соціальної політики,
державні вугледобувні підприємства,
ДВГРС

протягом року

Створення безпечних умов праці шахтарів. Зниження рівня аварійності та виробничого травматизму на вугільних підприємствах.

1.5.14

Забезпечення безпечного поводження з відпрацьованим ядерним паливом (ВЯП).

Департамент стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу,
ДП "НАЕК "Енергоатом"

протягом року

Ефективна експлуатація сховища на Запорізькій АЕС та виконання графіка вивезення ВЯП на переробку до спеціалізованих підприємств Російської Федерації.

1.5.15.

Реалізація Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2011 року N 1270 (Постанова N 1270).

Департамент стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу,
ДП "НАЕК "Енергоатом"

протягом року

Реалізація заходів згідно з затвердженими планами-графіками на 2012 рік.
Погодження рішень щодо фінансування заходів КзППБ за рахунок кредитних коштів.

Розділ II. Завдання, визначені актами законодавства, актами та дорученнями Президента України, насамперед щодо Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки (Програма), та Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України. Розгляд запитів і звернень народних депутатів України, звернень громадян

Завдання 1. Здійснення відомчого моніторингу та контролю за виконанням законодавчих, нормативно-правових, організаційно-розпорядчих та інших актів

2.1.1.

Здійснення моніторингу та контролю за виконанням законів України, актів і доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, постанов Верховної Ради України, та за розглядом звернень громадян, запитів і звернень народних депутатів України, інформаційних запитів.

Департамент управління персоналом та документального забезпечення,
структурні підрозділи

протягом року

Здійснення постійного відповідного моніторингу та контролю.

2.1.2.

Здійснення моніторингу запитів і звернень народних депутатів України до Кабінету Міністрів України з питань ПЕК.

Управління інформаційно-аналітичного забезпечення,
структурні підрозділи

щомісяця

Формування показників відповідного моніторингу та контролю.

2.1.3.

Організаційне забезпечення особистого прийому громадян та представників їх об'єднань Міністром та його заступниками, здійснення їх аналізу і моніторингу.

Департамент управління персоналом та документального забезпечення,
структурні підрозділи

протягом року

Здійснення постійного відповідного моніторингу та контролю та надання відповідей громадянам по суті питання їх звернень.

2.1.4.

Здійснення організаційної роботи з кадрового управління.

Департамент управління персоналом та документального забезпечення

протягом року

Підвищення ефективності роботи з кадрового управління.

2.1.5.

Участь у реалізації державної політики з питань трудових і соціальних відносин та оплати праці в паливно-енергетичному комплексі, зокрема, здійснення контролю виконання прийнятих законодавчих і нормативних актів, державних програм з цих питань.

Департамент промислової безпеки, охорони праці, цивільного та фізичного захисту, трудової та соціальної політики

протягом року

Запровадження на підприємствах ПЕК заходів на виконання державної політики з питань трудових і соціальних відносин.

2.1.6.

Здійснення контролю та моніторингу стану погашення заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах паливно-енергетичного комплексу, що належать до сфери управління Міненерговугілля.
(протокол засідання Кабінету Міністрів України від 23 червня 2010 р. N 29)

Департамент промислової безпеки, охорони праці, цивільного та фізичного захисту, трудової та соціальної політики

щомісяця

Зменшення заборгованості з виплати заробітної плати на державних підприємствах ПЕК.

2.1.7.

Здійснення контролю за станом виконання положень Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2010 - 2012 роки з проблемних питань, що належать до компетенції Міненерговугілля.
(розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 березня 2011 р. N 261-р (План N 261-р))

Департамент промислової безпеки, охорони праці, цивільного та фізичного захисту, трудової та соціальної політики

протягом року

Виконання завдань відповідного Плану заходів (План N 261-р).

2.1.8.

Участь у реалізації Указу Президента України від 18.12.2007 N 1228/2007 "Про додаткові невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями".
(постанова Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. N 784)

Департамент промислової безпеки, охорони праці, цивільного та фізичного захисту, трудової та соціальної політики

протягом року

Виконання Плану заходів, визначених відповідними Указами Президента України.

2.1.9.

Участь у реалізації Державної цільової соціальної програми подолання та запобігання бідності на період до 2015 року.
(постанова Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 р. N 1057 (Постанова N 1057))

Департамент промислової безпеки, охорони праці, цивільного та фізичного захисту, трудової та соціальної політики

щокварталу

Виконання заходів, визначених Програмою (Постанова N 1057).

2.1.10.

Проведення атестаційних заходів та переоформлення Атестату відповідності на комплексну систему захисту інформації в автоматизованій системі класу "1", яка призначена для обробки інформації з обмеженим доступом.
(постанова Кабінету Міністрів України від 16 лютого 1998 р. N 180)

Спеціальний відділ

січень - вересень

Забезпечення права використання автоматизованої системи класу "1", яка призначена для обробки інформації з обмеженим доступом.

2.1.11.

Забезпечення порядку допуску та доступу до державної таємниці. Надання, переоформлення та скасування допусків та доступу до державної таємниці. Проведення інструктажів і заліків.
(постанова Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 р. N 1561-12)

Спеціальний відділ

протягом року

Недопущення необгрунтованого допуску та доступу осіб до секретної інформації.

2.1.12.

Коригування та доведення до підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міненерговугілля, мобілізаційних завдань з виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг в особливий період.
(постанова Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2008 року N 948-0015)

Спеціальний відділ

протягом року

Формування (корегування) мобілізаційного плану Міненерговугілля.

2.1.13.

Проведення перевірок за станом забезпечення фізичного захисту та охорони на об'єктах підприємств, що належать до сфери управління Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

Департамент промислової безпеки, охорони праці, цивільного та фізичного захисту, трудової та соціальної політики

протягом року

Перевірка на відповідність вимогам чинного законодавства стану фізичного захисту та охорони.

Завдання 2. Реалізація державної політики в паливно-енергетичному комплексі

2.2.1.

Розроблення прогнозного балансу електричної енергії по ОЕС України.

Департамент електроенергетики,
НАК "Енергетична компанія України",
ДП "НЕК "Укренерго",
ДПЗД "Укрінтеренерго",
ДП "НАЕК "Енергоатом",
енергогенеруючі і енергопостачальні підприємства

протягом року

Задоволення попиту на електричну енергію.

2.2.2.

Розроблення прогнозної структури палива теплових електростанцій.

Департамент електроенергетики,
НАК "Енергетична компанія України",
енергогенеруючі підприємства

протягом року

Оптимізація структури палива для виробництва електроенергії ТЕС і ТЕЦ.

2.2.3.

Забезпечення реалізації бюджетної програми щодо використання коштів, передбачених у державному бюджеті на 2012 рік для здешевлення кредитів на закупівлю палива для ТЕС.

Департамент електроенергетики,
Департамент фінансово-економічної політики,
Департамент бухгалтерського обліку і звітності

протягом року

Ефективне використання коштів державного бюджету.

2.2.4.

Газифікація населених пунктів, розташованих в сільській місцевості.
(розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2009 р. N 1001-р)

Департамент з питань нафтової, газової, торф'яної, нафтопереробної промисловості та альтернативних видів палива,
НАК "Нафтогаз України"

протягом року

Поліпшення побутових умов населення.

2.2.5.

Розробка Концепції удосконалення режиму оподаткування підприємств, що видобувають нафту, природний газ та газовий конденсат на території України.

Департамент з питань нафтової, газової, торф'яної, нафтопереробної промисловості та альтернативних видів палива,
НАК "Нафтогаз України"

I квартал

Перехід до нової системи природно-ресурсних платежів для створення сприятливих умов для залучення інвестицій у видобуток вуглеводнів.

2.2.6.

Підготовлення та затвердження прогнозного балансу надходження та розподілу природного газу на 2012 рік.
(постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1729)

Департамент з питань нафтової, газової, торф'яної, нафтопереробної промисловості та альтернативних видів палива,
НАК "Нафтогаз України"

I квартал

Затвердження прогнозного балансу надходження та розподілу природного газу на 2012 рік.

2.2.7.

Здійснення моніторингу попиту та пропозицій нафти і нафтопродуктів.
(доручення Кабінету Міністрів України від 05.03.2008 N 11434/3/1-08)

Департамент з питань нафтової, газової, торф'яної, нафтопереробної промисловості та альтернативних видів палива

щомісяця

Моніторинг ситуації на ринку нафти та нафтопродуктів.

2.2.8.

Здійснення моніторингу робіт з модернізації, реконструкції та будівництва нових потужностей нафтопереробних підприємств.
(доручення Кабінету Міністрів України від 16.12.2006 N 52144/0/1-06)

Департамент з питань нафтової, газової, торф'яної, нафтопереробної промисловості та альтернативних видів палива

протягом року

Підвищення якості моторних палив до європейських стандартів.

2.2.9.

Організація виконання доручення Президента України від 28.12.2010 N 1-1/3092 щодо введення в експлуатацію у 2012 році першої черги шахти N 10 "Нововолинська".

Департамент вугільної промисловості,
Департамент фінансово-економічної політики,
Департамент бухгалтерського обліку і звітності

щопівроку

Введення виробничої потужності в обсязі 450 тис. тонн вугілля на рік.

2.2.10.

Виконання заходів Комплексного плану із забезпечення фінансової стабілізації підприємств паливно-енергетичного комплексу.

Департамент фінансово-економічної політики,
Департамент бухгалтерського обліку та звітності,
галузеві департаменти,
Департамент промислової безпеки, охорони праці, цивільного та фізичного захисту, трудової та соціальної політики

протягом року

Розв'язання проблем дебіторсько-кредиторської заборгованості та стабілізація фінансового стану підприємств ПЕК.

2.2.11.

Розробка та затвердження фінансових планів національних компаній паливно-енергетичної сфери на 2012 рік.

Департамент фінансово-економічної політики

протягом року

Прийняття урядових рішень щодо фінансових показників розвитку компаній паливно-енергетичної сфери на 2012 рік.

2.2.12.

Поетапне скасування пільг на електроенергію та природний газ для окремих категорій споживачів.

Департамент фінансово-економічної політики

протягом року

Зменшення перехресного субсидіювання та поетапне припинення цінового механізму дотування окремих категорій споживачів.

2.2.13.

Участь у розробленні порядку формування єдиного енергетичного балансу.
(Указ Президента України від 27 грудня 2005 р. N 1863 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 9 грудня 2005 року "Про стан енергетичної безпеки України та основні засади державної політики у сфері її забезпечення")

Департамент фінансово-економічної політики,
галузеві департаменти,
стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу

протягом року

Формування єдиного енергетичного балансу.

2.2.14.

Координація та моніторинг виконання Галузевої цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.
(Закон України від 19 квітня 2007 р. N 962-V "Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні")

Департамент стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу,
Департамент електроенергетики

червень

Забезпечення надійного енергопостачання об'єктів та міст, що приймають, задіяних у проведенні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

2.2.15.

Координація розробки та реалізації галузевих програм створення страхового фонду документації.
(Закон України від 22 березня 2001 р. N 2332-III "Про страховий фонд документації України")

Департамент стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу, галузеві департаменти

протягом року

Створення фонду документації для відбудови об'єктів ПЕК в разі виникнення надзвичайних ситуацій.

2.2.16.

Розроблення проекту Державної цільової економічної програми розвитку ядерної енергетики України.

Департамент стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу,
ДП "НАЕК "Енергоатом"

протягом року

Схвалення програми розвитку ядерної енергетики України у короткостроковий та середньостроковий період.

2.2.17.

Реалізація заходів Державної цільової програми "Ядерне паливо України".

Департамент стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу

протягом року

Затвердження необхідних документів для відкриття фінансування бюджетної програми 1101080 "Заходи з реалізації державної цільової програми "Ядерне паливо України".

2.2.18.

Реалізація заходів щодо корпоратизації підприємств ядерно-промислового комплексу.

Департамент стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу,
Департамент майнових відносин та управління корпоративними правами,
ДП "СхідГЗК"

протягом року

Вдосконалення системи управління, підвищення кредитоспроможності підприємств ЯПК.

2.2.19.

Реалізація заходів Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з радіоактивними відходами на 2008 - 2017 роки.
(Закон України від 17 вересня 2008 р. N 516-IV "Про Загальнодержавну цільову екологічну програму поводження з радіоактивними відходами")

Департамент стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу,
ДП "НАЕК "Енергоатом"

протягом року

Забезпечення безпечного поводження з РАВ, захисту довкілля, населення та персоналу від іонізуючого випромінювання.

2.2.20.

Реалізація заходів Державної цільової екологічної програми приведення в безпечний стан уранових об'єктів виробничого об'єднання "Придніпровський хімічний завод".
(постанова Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2009 р. N 1029)

Департамент стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу,
ДП "Бар'єр"

протягом року

Мінімізація радіоактивного забруднення довкілля, недопущення опромінювання персоналу і населення.

2.2.21.

Реалізація заходів Програми розвитку Севастопольського національного університету ядерної енергії та промисловості на 2007 - 2012 роки.

Департамент стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу,
СНУЯЕ та П

протягом року

Виконання заходів згідно із затвердженим планом.
Вирішення питання щодо підпорядкованості університету.

2.2.22.

Реалізація Плану заходів щодо забезпечення екологічної безпеки м. Дніпродзержинська та соціального захисту його населення.
(розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2010 р. N 1628)

Департамент стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу

протягом року

Забезпечення покращення екологічної ситуації та захисту здоров'я населення м. Дніпродзержинська, зменшення соціальної напруги.
Вирішення питання щодо визначення головного розпорядника.

2.2.23.

Реалізація невідкладних заходів щодо підвищення рівня фізичного захисту, охорони на режимній території на об'єктах колишнього уранового виробництва ВО "Придніпровський хімічний завод", запобігання несанкціонованого переміщення радіоактивних матеріалів та радіоактивних відходів в межах визначеної території та за її межами на Придніпровському проммайданчику.
(розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 листопада 2008 р. N 1425-р)

Департамент промислової безпеки, охорони праці, цивільного та фізичного захисту, трудової та соціальної політики

протягом року

Унеможливлення несанкціонованого переміщення радіоактивних матеріалів і радіоактивних відходів за межі режимної території колишнього уранового виробництва.

2.2.24.

Проведення та участь у навчаннях з перевірки готовності, реагування та взаємодії сил і засобів, що залучаються для забезпечення фізичного захисту на об'єктах ядерної енергетики та атомно-промислового комплексу.
(Закон України від 19 жовтня 2000 р. N 2064-III "Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання")

Департамент промислової безпеки, охорони праці, цивільного та фізичного захисту, трудової та соціальної політики

відповідно до річних планів-графіків експлуатуючих організацій/ліцензіатів

Забезпечення готовності причетних структур до протистояння можливим проявам дій диверсійного характеру.

2.2.25.

Реалізація державної політики з питань забезпечення пожежної безпеки на підприємствах ПЕК та здійснення відповідного відомчого контролю.

Департамент промислової безпеки, охорони праці, цивільного та фізичного захисту, трудової та соціальної політики безпеки

протягом року

Поліпшення стану пожежної безпеки об'єктів.

2.2.26.

Реалізація на підприємствах паливно-енергетичного комплексу Загальнодержавної цільової соціальної програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2012 - 2016 роки.

Департамент промислової безпеки, охорони праці, цивільного та фізичного захисту, трудової та соціальної політики

протягом року

Модернізація локальних систем оповіщення на гідроелектростанціях Дніпровського та Дністровського каскадів.

2.2.27.

Проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту.
(Указ Президента України від 26 червня 2008 р. N 590/2008 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 16 травня 2008 року "Про стан функціонування єдиної державної системи запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру")

Департамент промислової безпеки, охорони праці, цивільного та фізичного захисту, трудової та соціальної політики

протягом року

Визначення наявності захисних споруд та їх фактичного стану до використання за призначенням.

2.2.28.

Реалізація державної політики щодо запобігання та оперативного реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру.

Департамент промислової безпеки, охорони праці, цивільного та фізичного захисту, трудової та соціальної політики

протягом року

Зменшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій та захист працюючого персоналу підприємств.

2.2.29.

Здійснення відомчого контролю за станом охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, цивільного захисту та техногенної безпеки на підприємствах ПЕК та відповідного методичного керівництва.

Департамент промислової безпеки, охорони праці, цивільного та фізичного захисту, трудової та соціальної політики,
галузеві департаменти

протягом року

Створення безпечних умов праці та зниження рівня виробничого травматизму, запобігання електротравмуванню громадян та при використанні газу в побуті. Забезпечення пожежної безпеки та цивільного захисту об'єктів.

2.2.30.

Реалізація на підприємствах паливно-енергетичного комплексу Державної цільової соціальної програми забезпечення пожежної безпеки на період 2011 - 2015 роки.

Департамент промислової безпеки, охорони праці, цивільного та фізичного захисту, трудової та соціальної політики

протягом року

Забезпечення захисту працюючого персоналу від пожеж, підвищення рівня протипожежного захисту, розроблення заходів пожежної безпеки та створення сприятливих умов для реалізації державної політики у сфері пожежної безпеки.

2.2.31.

Виконання Плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку державного внутрішнього фінансового контролю на період до 2017 року.
(розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2008 р. N 1347-р)

Управління фінансового аудиту

грудень

Адаптація вітчизняного законодавства до законодавства ЄС.

2.2.32.

Здійснення бюджетного фінансування підприємств та організацій ПЕК за бюджетними програмами відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік" (Закон N 4282-VI).

Департамент бухгалтерського обліку і звітності

щомісяця

Виконання бюджетних програм відповідно до чинного законодавства.

2.2.33.

Здійснення моніторингу та координації програми виконання робіт та послуг з ліквідації вугільних та торфодобувних підприємств.

Управління з реструктуризації та закриття вугільних підприємств

протягом року

Виконання показників програми "Реструктуризація вугільної та торфодобувної промисловості".

2.2.34.

Участь у соціальному діалозі щодо покращення становища працівників ПЕК, здійсненні соціального партнерства з галузевими профспілками в процесі формування та реалізації соціально-трудових відносин.
(розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 березня 2009 р. N 285-р)

Департамент промислової безпеки, охорони праці, цивільного та фізичного захисту, трудової та соціальної політики

протягом року

Упередження виникнення соціальної напруги на підприємствах ПЕК.

2.2.35.

Опрацювання змін та доповнень (за необхідності) до Галузевих угод між Міненерговугілля України та Галузевими профспілками.
(Закон України від 1 липня 1993 р. N 3356-XII "Про колективні договори і угоди")

Департамент промислової безпеки, охорони праці, цивільного та фізичного захисту, трудової та соціальної політики

протягом року

Встановлення основних норм, принципів та зобов'язань стосовно регулювання соціально-економічних та трудових відносин.

2.2.36.

Забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики.
(постанова Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. N 996)

Управління інформаційно-аналітичного забезпечення,
структурні підрозділи

протягом року

Розвиток громадського суспільства у формуванні та реалізації державної політики.

2.2.37.

Організація виконання рішень Ради національної безпеки і оборони України, затверджених Указами Президента України
(Укази Президента України:
• від 27 грудня 2005 р. N 1863 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 9 грудня 2005 року "Про стан енергетичної безпеки України та основні засади державної політики у сфері її забезпечення";
• від 2 серпня 2007 р. N 678 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 червня 2007 року "Про стан виконання рішень Ради національної безпеки і оборони України з питань енергетичної безпеки";
• від 27 серпня 2009 року N 681 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 5 червня 2009 року "Про розвиток ринків паливно-енергетичних ресурсів в рамках реалізації Енергетичної стратегії України на період до 2030 року")

Управління інформаційно-аналітичного забезпечення,
структурні підрозділи

протягом року

Отримання в установлені строки інформаційних матеріалів про стан виконання відповідних рішень, їх аналітична обробка.
Надання Кабінету Міністрів України і Раді національної безпеки і оборони України відповідних звітів з висновками та пропозиціями.

2.2.38.

Здійснення моніторингу реалізації Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна влада".

Управління інформаційно-аналітичного забезпечення,
причетні структурні підрозділи та компанії

протягом року

Забезпечення відповідного моніторингу.

2.2.39.

Здійснення моніторингу виконання Плану заходів на 2010 - 2012 рр. із подолання наслідків фінансово-економічної кризи, забезпечення функціонування вітчизняного виробництва та життєвих потреб громадян.

Управління інформаційно-аналітичного забезпечення,
причетні структурні підрозділи та компанії

щокварталу

Забезпечення відповідного моніторингу.

Розділ III. Нормотворча діяльність

Завдання 1. Розроблення проектів законів України та урядових актів, удосконалення законодавчої та нормативно-правової бази України; зокрема - приведення її до норм Європейського Союзу з питань розвитку паливно-енергетичного комплексу

3.1.1.

Розроблення проекту Закону України "Про державну підтримку вугільної промисловості".

Департамент фінансово-економічної політики,
Департамент вугільної промисловості,
Управління з реструктуризації та закриття вугільних підприємств

грудень

Приведення законодавства України до вимог СОТ та ЄС.

3.1.2.

Внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України".

Департамент з питань нафтової, газової, торф'яної, нафтопереробної промисловості та альтернативних видів палива,
НАК "Нафтогаз України"

III квартал

Реформування нафтогазової галузі з метою приведення принципів її побудови у відповідність з міжнародними зобов'язаннями України.

3.1.3.

Розробка законопроекту про мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів.

Департамент з питань нафтової, газової, торф'яної, нафтопереробної промисловості та альтернативних видів палива,
НАК "Нафтогаз України"

IV квартал

Законодавче врегулювання засад створення і функціонування мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів.

3.1.4.

Розробка законопроекту про розміщення, проектування та будівництво енергоблоків NN 3 і 4 Хмельницької АЕС.

Департамент стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу,
ДП "НАЕК "Енергоатом"

грудень

Законодавче врегулювання питань розміщення, проектування та будівництва енергоблоків NN 3 і 4 Хмельницької АЕС.

3.1.5.

Участь у опрацюванні законопроекту "Про Державний бюджет України на 2013 рік".

У тому числі:

Департамент фінансово-економічної політики,
структурні підрозділи

IV квартал

Опрацювання з комітетами Верховної Ради України пропозицій Міненерговугілля.

• Опрацювання проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2013 рік;

I квартал

Надання Мінфіну пропозицій до відповідного урядового акта.

• Підготовка бюджетних запитів Міненерговугілля.

III квартал

Підготовка проекту відповідного наказу Міненерговугілля та надання Мінфіну бюджетних запитів.

3.1.6.

Внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік" (Закон N 4282-VI).

Департамент фінансово-економічної політики,
структурні підрозділи

протягом року
(у разі необхідності)

Подання Мінфіну відповідних пропозицій.

3.1.7.

Розробка проекту акта Кабінету Міністрів України "Про реорганізацію наукових організацій вугільної галузі".

Департамент вугільної промисловості

II квартал

Інноваційний розвиток вугільної промисловості України.

3.1.8.

Розробка проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки будівництва вугле- і торфодобувних підприємств, здешевлення кредитів для технічного переоснащення зазначених підприємств".

Департамент вугільної промисловості

лютий

Проведення видатків за цільовим призначенням за напрямами, які передбачені бюджетною програмою.

3.1.9.

Розроблення проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Концепції Державної цільової економічної програми розвитку ядерної енергетики України".

Департамент стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу,
ДП "НАЕК "Енергоатом"

лютий

Схвалення Концепції Державної цільової економічної програми розвитку ядерної енергетики України.

3.1.10.

Розроблення проекту розпорядження Кабінету Міністрів України"Про схвалення Плану заходів щодо реалізації Енергетичної стратегії на період до 2030 року, в частині ядерно-енергетичного комплексу".

Департамент стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу,
ДП "НАЕК "Енергоатом"

протягом року

Прийняття відповідного урядового рішення.

3.1.11.

Розроблення проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про призначення експлуатуючої організації централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива".

Департамент стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу,
ДП "НАЕК "Енергоатом"

I півріччя

Призначення експлуатуючої організації ЦСВЯП.

3.1.12.

Розроблення проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення ТЕО будівництва заводу з виробництва ядерного палива".

Департамент стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу,
ДК "Ядерне паливо"

I півріччя

Прийняття урядового рішення щодо розміщення та проектування заводу з виробництва ядерного палива.

3.1.13.

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Державної цільової економічної програми "Ядерне паливо України".

Департамент стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу

III квартал

Уточнення завдань, заходів та строків виконання Державної цільової економічної програми "Ядерне паливо України".

3.1.14.

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про державну систему професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з фізичного захисту обліку та контролю ядерних матеріалів".

Департамент промислової безпеки, охорони праці, цивільного та фізичного захисту, трудової та соціальної політики

протягом року

Перегляд, розроблення та удосконалення нормативно-правової бази з питань фізичного захисту радіаційно-ядерних об'єктів.

3.1.15.

Підготовка проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку енергоблоків атомних, гідроакумулюючих та інших електростанцій, магістральних ліній електропередач, будівництво яких здійснюється у 2012 році за рахунок коштів спеціального фонду Державного бюджету".

Департамент стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу

протягом року

Прийняття відповідного проекту урядового акта.

3.1.16.

Доопрацювання та узгодження із заінтересованими органами виконавчої влади проекту розпорядження Кабінету Міністрів України щодо формування нової номенклатури та обсягів накопичення матеріальних цінностей мобілізаційного резерву на підприємствах ПЕК для забезпечення ними виконання встановлених мобілізаційних завдань.
(постанова Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2008 р. N 948-0015)

Спеціальний відділ

протягом року

Прийняття відповідного проекту урядового акта.

3.1.17.

Підготовка проектів актів Уряду щодо затвердження інвестиційних проектів паливно-енергетичного комплексу відповідно до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року N 560 (Постанова N 560).

Департамент стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу,
Департамент юридичного забезпечення

протягом року

Нормативно-правове забезпечення правових підстав провадження інвестиційних програм і проектів будівництва.

3.1.18.

Участь у розробці проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про прогноз економічного і соціального розвитку на 2013 рік"

Департамент фінансово-економічної політики,
структурні підрозділи

III квартал

Надання Мінекономрозвитку пропозицій до відповідного проекту урядового акта.

3.1.19.

Участь у розробці проекту Державної програми економічного і соціального розвитку на 2013 рік (розділ "Забезпечення енергетичної безпеки держави" в частині ПЕК").

Департамент фінансово-економічної політики, структурні підрозділи

IV квартал

Надання Мінекономрозвитку пропозицій до відповідного проекту Державної програми.

3.1.20.

Забезпечення оперативного проведення експертизи проектів актів законодавства, які зареєстровані у Верховній Раді України, та внесення висновків і пропозицій до Секретаріату Кабінету Міністрів України.
(п. 4 протоколу наради під головуванням Міністра Кабінету Міністрів України від 23.04.2010 з питань удосконалення взаємодії між Верховною Радою та Кабінетом Міністрів, покращення законопроектної роботи)

Управління інформаційно-аналітичного забезпечення,
структурні підрозділи

щомісяця

Надання пропозицій до формування позиції Міненерговугілля щодо підтримки проектів законів.

3.1.21.

Опрацювання проектів нормативно-правових актів у частині паливно-енергетичного комплексу з урахуванням норм ЄС.

Департамент юридичного забезпечення

протягом року

Підготовка відповідних довідок згідно з регламентними вимогами.

Завдання 2. Розроблення та удосконалення галузевої нормативної бази

3.2.1.

Узагальнення Програм розвитку електричних мереж напругою 35 - 110 кВ та визначення обсягів реконструкції електричних мереж напругою 0,4 - 10 кВ на 2012 - 2015 роки енергопостачальних компаній та затвердження відповідним розпорядженням Кабінету Міністрів України.

Департамент електроенергетики,
Інститут "Укрсільенергопроект"

III квартал

Підвищення надійності електропостачання споживачів.

3.2.2.

Розробка нормативного документа "Положення про технічну політику в електромережевому будівництві:
- для високовольтних мереж;
- для розподільчих мереж".

Департамент електроенергетики,
НТЦЕ ДП "НЕК "Укренерго"

IV квартал

Забезпечення ефективного управління, модернізації та інноваційного розвитку магістральних та розподільних електричних мереж України.

3.2.3.

Участь у розробці Плану наукових та науково-технічних розробок Міненерговугілля.

Департамент електроенергетики

протягом року

Удосконалення нормативної бази.

3.2.4.

Розроблення нормативно-технічної документації на продукти нафтопереробки та нафтохімії відповідно до вимог європейських стандартів.
(постанова Кабінету Міністрів України від 1 березня 2006 р. N 229 "Про затвердження Державної програми стандартизації на 2006 - 2010 роки")

Департамент з питань нафтової, газової, торф'яної, нафтопереробної промисловості та альтернативних видів палива

протягом року

Підвищення якості моторних палив до європейських стандартів.

3.2.5.

Розроблення та введення в дію нормативних документів з питань ядерно-енергетичного комплексу.

Департамент стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу,
ДП "НАЕК "Енергоатом",
ДП "ДНІЦ СКАР",
ДК "Ядерне паливо"

протягом року

Удосконалення нормативної бази та введення в дію галузевих нормативних документів.

3.2.6.

Розроблення та затвердження Державної цільової програми розвитку Севастопольського національного університету ядерної енергії та промисловості на 2012 - 2016 роки.

Департамент стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу,
СНУЯЕтаП

протягом року

Реалізація заходів щодо розвитку Севастопольського національного університету ядерної енергії та промисловості.

3.2.7.

Розгляд програм економічного розвитку вугледобувних підприємств Міненерговугілля на 2013 - 2015 рр. при підготовці бюджетного запиту.

Департамент фінансово-економічної політики

II півріччя

Для ефективного використання власних коштів підприємств, залучених і бюджетних ресурсів, а також визначення обсягу товарної продукції, витрат на її виробництво та інших економічних показників розвитку у 2013 - 2015 рр. вугледобувних підприємств.

3.2.8.

Розроблення та перегляд нормативних документів у сфері пожежної безпеки та цивільного захисту.

Департамент промислової безпеки, охорони праці, цивільного та фізичного захисту, трудової та соціальної політики

протягом року

Впровадження сучасних досягнень науки, техніки і технологій з питань пожежної безпеки та цивільного захисту.

3.2.9.

Розробка та затвердження нормативних та нормативно-правових актів стосовно діяльності Державної воєнізованої гірничорятувальної служби у вугільній промисловості України (ДВГРС).

Департамент промислової безпеки, охорони праці, цивільного та фізичного захисту, трудової та соціальної політики,
ДВГРС

протягом року

Удосконалення нормативно-правової бази діяльності ДВГРС. Посилення безпеки виконання аварійно-рятувальних робіт на шахтах.

3.2.10.

Внесення змін до Порядку ліквідації збиткових вугледобувних та вуглепереробних підприємств, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 1997 року N 939.

Управління з реструктуризації та закриття вугільних підприємств

протягом року

Удосконалення галузевої нормативної бази у сфері закриття вугільних підприємств.

Розділ IV. Міжнародне співробітництво. Виставкова діяльність

Завдання 1. Підготовка, проведення та участь у міжнародних переговорах і засіданнях. Виставкова діяльність та підвищення міжнародного іміджу паливно-енергетичного комплексу України

4.1.1.

Участь у підготовленні виставкових заходів і конференцій.

Департамент стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу,
Департамент з питань євроінтеграції та міжнародного співробітництва,
Управління інформаційно-аналітичного забезпечення,
галузеві департаменти

протягом року

Створення умов для конструктивного діалогу з потенційними інвесторами стосовно участі в енергетичних проектах. Залучення іноземних та вітчизняних інвесторів до співпраці в енергетичній галузі.

4.1.2.

Підготовка та проведення X Міжнародного форуму "Паливно-енергетичний комплекс України: сьогодення та майбутнє".

Департамент стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу,
Департамент з питань євроінтеграції та міжнародного співробітництва,
Управління інформаційно-аналітичного забезпечення,
галузеві департаменти,
енергетичні компанії,
ОЕП "ГРІФРЕ"

вересень

Створення умов для конструктивного діалогу з потенційними інвесторами стосовно участі в енергетичних проектах. Залучення іноземних та вітчизняних інвесторів до співпраці в енергетичній галузі.

4.1.3.

Підготовка та проведення засідань двосторонніх комісій з питань економічного співробітництва.

Департамент з питань євроінтеграції та міжнародного співробітництва,
галузеві департаменти

протягом року

Налагодження та розвиток двостороннього співробітництва.

4.1.4.

Участь у підготовці та проведенні засідань двосторонніх комісій.

Департамент з питань євроінтеграції та міжнародного співробітництва,
галузеві департаменти

протягом року

Налагодження та розвиток двостороннього співробітництва.

4.1.5.

Участь у підготовці та проведенні чергових засідань Підкомітету N 4 "Енергетика, ядерна безпека, транспорт та навколишнє середовище", Комітету з питань співробітництва між Україною - ЄС, Ради з питань співробітництва між Україною - ЄС, Самміту Україна - ЄС та виконання відповідних Планів заходів за результатами засідань.

Департамент з питань євроінтеграції та міжнародного співробітництва

протягом року

Розвиток співробітництва в енергетичній сфері між Україною та ЄС.

4.1.6.

Участь у реалізації проектів МАГАТЕ:
• "Удосконалення системи управління знаннями в ядерній галузі";
• "Удосконалення освіти з ядерної інженерії шляхом розроблення і впровадження комп'ютерно-симуляторного комплексу";
• "Реалізація плану дій з довгострокової експлуатації АЕС в Україні".

Департамент стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу,
ДП "НАЕК "Енергоатом",
ДП "ДНІЦ СКАР"

протягом року

Реалізація заходів згідно із затвердженим планом.

4.1.7.

Участь у діяльності Об'єднаної Уранової групи ОЕСР-ЯЕ/МАГАТЕ, зокрема, у організації та проведенні 49-го засідання Об'єднаної Уранової групи ОЕСР-ЯЕ/МАГАТЕ (II півріччя).

Департамент стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу,
ДП "СхідГКЗ"

протягом року

Моніторинг розвитку уранової промисловості світу.

4.1.8.

Організація та проведення 49-го засідання Об'єднаної Уранової групи ОЕСР-ЯЕ/МАГАТЕ.

Департамент стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу,
ДП "СхідГКЗ"

II півріччя

Гармонізація позицій Міненерговугілля з питань наявних та перспективних покладів урану в Україні.

4.1.9.

Участь представників Міненерговугілля та підвідомчих підприємств у заходах, що проводяться в рамках регіональних проектів МАГАТЕ.

Департамент стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу

протягом року

Розвиток співробітництва з питань ядерної енергетики.

4.1.10.

Участь у діяльності Комісії СНД з атомної енергії та робочих групах, створених у її рамках.

Департамент стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу

протягом року

Розвиток співробітництва з питань ядерної енергетики.

4.1.11.

Забезпечення діяльності, підготовка та проведення засідань українсько-російської підкомісії з питань атомної енергетики та ядерних матеріалів.

Департамент стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу

протягом року

Розвиток співробітництва з питань ядерної енергетики.

4.1.12.

Участь представників Міненерговугілля у щорічній Генеральній Конференції МАГАТЕ.

Департамент з питань євроінтеграції та міжнародного співробітництва,
Департамент стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу,
ДП "НАЕК "Енергоатом"

II півріччя

Розвиток співробітництва з Агентством.

4.1.13.

Участь представників Міненерговугілля у засіданнях робочих та спеціальних груп в рамках Енергетичної Хартії.

Департамент з питань євроінтеграції та міжнародного співробітництва

протягом року

Розвиток співробітництва в енергетичній сфері між країнами - учасницями Енергетичної Хартії.

4.1.14.

Участь представників Міненерговугілля у засіданнях Бюро Комітету сталої енергетики ЄЕК ООН.

Департамент з питань євроінтеграції та міжнародного співробітництва

протягом року

Вироблення спільних рішень та рекомендацій щодо розвитку енергетичної галузі регіону ЄЕК.

4.1.15.

Участь у міжнародних заходах співробітництва, передбачених членством України в Глобальній ініціативі боротьби з актами ядерного тероризму та інших міжнародних угодах та ініціативах України у сфері антитерористичної діяльності.

Департамент промислової безпеки, охорони праці, цивільного та фізичного захисту, трудової та соціальної політики

протягом року

Впровадження на об'єктах паливно-енергетичного комплексу передового досвіду з питань протидії актам ядерного тероризму.

4.1.16.

Участь у заходах МАГАТЕ з питань фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів.

Департамент промислової безпеки, охорони праці, цивільного та фізичного захисту, трудової та соціальної політики

протягом року

Впровадження на об'єктах паливно-енергетичного комплексу передового досвіду з питань фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів.

4.1.17.

Участь у заходах Групи ядерних постачальників та Комітету Цанг ера, GNEP

Департамент стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу

 

 

4.1.18.

Формування позитивного міжнародного іміджу про потенціал паливно-енергетичного комплексу України.

Управління інформаційно-аналітичного забезпечення,
структурні підрозділи,
паливно-енергетичні компанії та підприємства,
ОЕП "ГРІФРЕ"

протягом року

Підготовка відповідної інформаційно-іміджевої продукції.

Завдання 2. Укладення та виконання міжнародних угод галузевого характеру

4.2.1.

Співробітництво з Міжнародним енергетичним агентством у рамках Меморандуму від 11 грудня 2007 року про співробітництво між Кабінетом Міністрів України та Міжнародним енергетичним агентством.

Департамент з питань євроінтеграції та міжнародного співробітництва,
управління інформаційно-аналітичного забезпечення,
ДП НЕК "Укренерго"

протягом року

Використання досвіду Міжнародного енергетичного агентства в сфері енергетики.

4.2.2.

Забезпечення виконання Меморандуму між Україною та ЄС про порозуміння щодо співробітництва в енергетичній галузі.

Департамент з питань євроінтеграції та міжнародного співробітництва

протягом року

Виконання положень Меморандуму.

Розділ V. Організація роботи апарату Міненерговугілля та виконання доручень керівництва Міністерства. Висвітлення діяльності Міністерства

Завдання 1. Організаційні, моніторингові та облікові заходи

5.1.1.

Облік кореспонденції, здійснення контролю та моніторингу наказів і доручень керівництва Міненерговугілля.

Департамент управління персоналом та документального забезпечення,
структурні підрозділи

протягом року

Здійснення постійного відповідного контролю та моніторингу.

5.1.2.

Моніторинг показників діяльності підприємств паливно-енергетичного комплексу та підготовка оперативних інформаційних довідок про поточну роботу підприємств ПЕК.

Управління інформаційно-аналітичного забезпечення

протягом року

Підготовка інформаційних довідок для подання керівництву Міністерства, Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України та ЦОВВ.

5.1.3.

Організація збору, агрегування та аналітичне узагальнення показників діяльності підприємств ПЕК, складання і надання інформаційно-аналітичних матеріалів.

Управління інформаційно-аналітичного забезпечення

протягом року

Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів керівництву Міністерства, Адміністрації Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, комітетам Верховної Ради України, ЦОВВ.

5.1.4.

Опрацювання інформаційних даних щодо стану розрахунків споживачів за теплову, електричну енергію, спожитий природний газ та погашення існуючої заборгованості.

Управління інформаційно-аналітичного забезпечення

протягом року

Підготовлення інформаційно-аналітичних матеріалів та пропозицій щодо забезпечення повних і своєчасних розрахунків за спожиті енергоносії та надання Кабінету Міністрів України, Мінекономрозвитку, іншим заінтересованим ЦОВВ.

5.1.5

Участь у розробленні, удосконаленні та впровадженні внутрішніх форм статистичної звітності, макетів інформаційно-аналітичних документів, систем статистичного обліку тощо.

Управління інформаційно-аналітичного забезпечення,
структурні підрозділи

протягом року

Удосконалення системи інформаційних потоків Міністерства.

5.1.6.

Організація заходів з підготовки обладнання електростанцій і теплових мереж до їх надійної та ефективної роботи та в осінньо-зимовий період.

Департамент електроенергетики

I квартал

Поліпшення стану основних фондів енергогенеруючих підприємств.

5.1.7.

Підготовка Програми забезпечення надійної роботи електричних мереж у 2012 році та затвердження відповідним наказом.

Департамент електроенергетики,
НАК "Енергетична компанія України",
ДП "НЕК "Укренерго"

протягом року

Щомісячний моніторинг стану виконання капітальних ремонтів.

5.1.8.

Розгляд і організація погодження інвестиційних програм енергопостачальних компаній.

Департамент електроенергетики,
Департамент стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу,
Департамент фінансово-економічної діяльності,
НАК "Енергетична компанія України",
Держенергонагляд,
НТЦЕ ДП "НЕК "Укренерго"

протягом року

Щоквартальний моніторинг стану виконання інвестиційних програм.

5.1.9.

Участь в опрацюванні заходів з підготовки підприємств паливно-енергетичного комплексу до сталої роботи в осінньо-зимовий період 2012/2013 року.

Департамент електроенергетики,
Департамент стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу,
Департамент з питань нафтової, газової, торф'яної, нафтопереробної промисловості та альтернативних видів палива,
Департамент вугільної промисловості,
Департамент фінансово-економічної політики

квітень - жовтень

Забезпечення сталого проходження підприємствами електроенергетичної галузі осінньо-зимового періоду 2012/2013 року.

5.1.10.

Здійснення моніторингу та аналіз показників роботи підприємств електроенергетики, складання зведених аналітичних довідок (за оперативними даними) про підсумки роботи галузі за місяць і з початку року.

Департамент електроенергетики

протягом року

Оперативне прийняття відповідних управлінських рішень.

5.1.11.

Здійснення моніторингу руху палива на електростанціях, збір та аналіз відповідної оперативної інформації.

Департамент електроенергетики

протягом року

Підготовлення матеріалів до щоденної селекторної наради Міненерговугілля.

5.1.12.

Здійснення моніторингу показників паливозабезпечення ТЕС, якості твердого палива, виконання ремонтів в електричних мережах 0,4 - 750 кВ та основного обладнання ТЕС, ТЕЦ, ГЕС.

Департамент електроенергетики

протягом року

Оперативне прийняття відповідних управлінських рішень.

5.1.13.

Здійснення моніторингу виконання енергопостачальними компаніями затверджених Міністром енергетики та вугільної промисловості Бойком Ю. А. Планів розчистки трас повітряних ліній 0,4 - 150 кВ на 2012 рік.

Департамент електроенергетики,
Держенергонагляд

протягом року

Забезпечення підвищення надійності роботи електричних мереж.

5.1.14.

Здійснення моніторингу та аналізу показників роботи підприємств ядерно-енергетичного комплексу.

Департамент стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу

протягом року

Оперативне прийняття відповідних управлінських рішень.

5.1.15.

Організація роботи комісії Міненерговугілля з питань перевірки знань норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки.

Департамент стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу

протягом року

Недопущення до виконання роботи у сфері ядерної та радіаційної безпеки осіб без належної кваліфікації.

5.1.16.

Здійснення моніторингу стану розрахунків підприємств ПЕК з державним бюджетом.

Департамент фінансово-економічної політики

щомісяця

Здійснення аналізу стану розрахунків підприємств ПЕК з державним бюджетом.

5.1.17.

Організація виконання Державного бюджету України на 2012 рік (Закон N 4282-VI).

Департамент фінансово-економічної політики,
структурні підрозділи

протягом року

Підготовка:
• проекту наказу "Про виконання Державного бюджету України на 2012 рік";
• проекту наказу "Про здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм";
• зведених кошторисів і планів асигнувань державного бюджету за окремими державними програмами.

5.1.18.

Підготовлення паспортів за бюджетними програмами Міненерговугілля на 2012 рік.

Департамент фінансово-економічної політики,
структурні підрозділи

протягом року

Затвердження спільними наказами Міненерговугілля та Мінфіну паспортів за бюджетними програмами Міненерговугілля на 2012 рік.

5.1.19

Здійснення моніторингу цін на природний газ, тарифів на електричну енергію та оптової ринкової ціни.

Департамент фінансово-економічної політики

щомісяця

Забезпечення оцінки стану ринку електроенергії та природного газу та впливу динаміки цін енергоносіїв на економіку країни.

5.1.20.

Моніторинг цін на вугільну продукцію та показників з виробництва товарної вугільної продукції.

Департамент фінансово-економічної політики

щомісяця

Аналіз показників з виробництва товарної вугільної продукції та динаміки цін.

5.1.21.

Здійснення аналізу фінансово-економічних показників вугледобувних підприємств Міненерговугілля щодо:
- техніко-економічних показників в розрізі вугледобувних підприємств;
- розрахунку постійних та змінних витрат із собівартості готової вугільної продукції;
- аналізу показників виробництва вугільної продукції;
- виконання заходів Програми із зниження витрат на виробництво товарної вугільної продукції.

Департамент фінансово-економічної політики

щокварталу

Здійснення контролю за витратами вугледобувних підприємств, аналіз ефективності їх роботи за звітний період та визначення основних елементів економії витрат.

5.1.22.

Складання та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням за напрямком "Капітальне будівництво".

Департамент вугільної промисловості

щокварталу

Забезпечення цільового використання бюджетних коштів.

5.1.23.

Підготовка кошторисів та розподіл бюджетних асигнувань відповідно до Державного бюджету України на 2012 рік (Закон N 4282-VI) та підготовка бюджетного запиту на 2013 рік за напрямком "Мобілізаційна підготовка".

Спеціальний відділ

протягом року

Цільове використання державних коштів за відповідним напрямком.

5.1.24.

Організаційне забезпечення проведення засідань колегії Міністерства.

Управління забезпечення діяльності Міністра,
адміністративно-господарське управління

протягом року

Забезпечення проведення засідань колегії Міністерства.

5.1.25.

Опрацювання питань передачі в оренду та концесію об'єктів державної власності.

Департамент майнових відносин та управління корпоративними правами

протягом року

Залучення недержавних інвестицій у галузь.

5.1.26.

Ведення обліку об'єктів державної власності, що належать до сфери управління Міненерговугілля України.

Департамент майнових відносин та управління корпоративними правами

протягом року

Контроль за використанням та збереженням державного майна.

5.1.27.

Приведення установчих документів господарських товариств, щодо яких Міненерговугілля здійснює управління корпоративними правами, до вимог Закону України "Про акціонерні товариства".

Департамент майнових відносин та управління корпоративними правами

протягом року

Забезпечення відповідності статутів господарських товариств вимогам чинного законодавства.

5.1.28.

Підготовка проектів рішень про створення, реорганізацію та ліквідацію державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міненерговугілля України.

Департамент майнових відносин та управління корпоративними правами

протягом року

Удосконалення організаційної структури переліку державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міненерговугілля України.

5.1.28.

Визначення переліку пріоритетів діяльності Міненерговугілля України на 2013 рік.

Управління інформаційно-аналітичного забезпечення,
структурні підрозділи

листопад

Затвердження в установленому порядку відповідного Переліку пріоритетів.

5.1.29.

Підготовлення Плану роботи Міненерговугілля України на 2013 рік.

Управління інформаційно-аналітичного забезпечення,
структурні підрозділи

грудень

Затвердження в установленому порядку відповідного Плану роботи.

5.1.30.

Формування Плану діяльності Міненерговугілля з підготовки проектів регуляторних актів на 2012 рік.

Департамент юридичного забезпечення

щокварталу

Затвердження Плану діяльності Міненерговугілля з підготовки проектів регуляторних актів на 2012 рік та розробки регуляторних актів внесення змін до цього Плану.

5.1.31.

Підготовка та надання до Державної інспекції техногенної безпеки МНС України річного звіту про пожежі, які сталися на об'єктах Міненерговугілля. (згідно з формою статистичної звітності)

Департамент промислової безпеки, охорони праці, цивільного та фізичного захисту, трудової та соціальної політики

січень

Висвітлення діяльності Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

5.1.32.

Ведення відомчого обліку пожеж та їх наслідків на підвідомчих підприємствах, підготовка щомісячних звітів про пожежі, що сталися на об'єктах Міненерговугілля.

Департамент промислової безпеки, охорони праці, цивільного та фізичного захисту, трудової та соціальної політики

щомісяця

Аналіз причин виникнення пожеж і мінімізація їх наслідків.

5.1.33.

Підготовка проекту наказу Міненерговугілля "Про підсумки роботи з охорони праці в паливно-енергетичному комплексі у 2011 році та завдання на 2012 рік".

Департамент промислової безпеки, охорони праці, цивільного та фізичного захисту, трудової та соціальної політики

I квартал

Висвітлення діяльності Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

5.1.34.

Аналіз річних звітів підприємств ПЕК з питань охорони праці за 2011 рік.

Департамент промислової безпеки, охорони праці, цивільного та фізичного захисту, трудової та соціальної політики

I квартал

За результатами аналізу підготовлення висновків щодо удосконалення роботи з метою поліпшення стану охорони праці на підприємствах ПЕК.

5.1.35.

Аналіз матеріалів службових розслідувань причин і обставин виникнення нещасних випадків зі смертельними та тяжкими наслідками на підприємствах ПЕК у 2011 році.

Департамент промислової безпеки, охорони праці, цивільного та фізичного захисту, трудової та соціальної політики

I квартал

Здійснення аналізу причин та запобігання подібним нещасним випадкам.

5.1.36.

Ведення відомчого обліку нещасних випадків, підготовка щомісячних звітів про виробничий травматизм на підприємствах ПЕК.

Департамент промислової безпеки, охорони праці, цивільного та фізичного захисту, трудової та соціальної політики

щомісяця

Здійснення аналізу причин та запобігання подібним нещасним випадкам.

5.1.37.

Організація роботи комісій Міненерговугілля з питань:
• віднесення інформації до державної таємниці;
• перегляду грифів секретності;
• знищення секретних документів.

Спеціальний відділ

протягом року

Прийняття рішень, висновків державних експертів та складання відповідних актів.

5.1.38.

Здійснення заходів щодо запобігання втратам матеріальних носіїв інформації, віднесеної до державної таємниці, збереження державної таємниці під час проведення всіх видів секретних робіт у процесі формування, пересилання, приймання документів.

Спеціальний відділ

протягом року

Забезпечення встановленого порядку режиму секретності. Видання розпорядчих документів з питань охорони державної таємниці.

5.1.39.

Здійснення заходів державного регулювання мобілізаційної підготовки паливно-енергетичного комплексу на особливий період.

Спеціальний відділ

протягом року

Додержання порядку планування мобілізаційної підготовки та забезпечення готовності підприємств ПЕК до роботи в особливий період.

5.1.40.

Здійснення моніторингу виконання Плану роботи Міненерговугілля на 2012 рік.

Управління інформаційно-аналітичного забезпечення

щокварталу

Складання та затвердження звітів про виконання Плану роботи Міненерговугілля на 2012 рік.

5.1.41.

Приймання та зведення квартальних та річних фінансових і бухгалтерських звітів підприємств, які належать до сфери управління Міненерговугілля.

Департамент бухгалтерського обліку і звітності

щокварталу

Отримання інформації щодо фінансового стану підприємств.

5.1.42.

Ведення обліку операцій за позиками Світового банку, які підтримуються міжнародними фінансовими організаціями.

Департамент бухгалтерського обліку і звітності

щомісяця

Складання звітності з використання позик Світового банку.

Завдання 2. Інформаційне забезпечення керівництва та висвітлення діяльності Міністерства

5.2.1.

Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів Міністру для участі в нарадах, представницьких міжнародних зустрічах та форумах, семінарах, круглих столах, робочих поїздках по країні та за її межами, інших заходах.

Управління забезпечення діяльності Міністра,
структурні підрозділи

протягом року

Експертне та інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності Міністра.

5.2.2.

Підготовка інформаційних матеріалів та тез доповідей Міністру для обговорення нормативно-правових актів на засіданнях Кабінету Міністрів України, пленарних засіданнях Верховної Ради України та її комітетів, для участі в парламентських слуханнях.

Управління забезпечення діяльності Міністра,
структурні підрозділи

протягом року

Експертне та інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності Міністра.

5.2.3.

Обробка інформаційних даних та підготовка аналітичних матеріалів керівництву Міністерства для прийняття управлінських рішень, спрямованих на реалізацією державної політики у паливно-енергетичній сфері.

Управління інформаційно-аналітичного забезпечення

протягом року

Забезпечення керівництва Міністерства відповідними інформаційно-аналітичними матеріалами.

5.2.4.

Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів щодо поїздок до регіонів країни, проведення гарячих телефонних ліній та селекторних нарад.

Управління інформаційно-аналітичного забезпечення

протягом року

Забезпечення керівництва Міністерства необхідними інформаційними матеріалами.

5.2.5.

Підготовка аналітичних та інформаційних матеріалів до засідань колегії Міненерговугілля за результатами роботи підприємств паливно-енергетичного комплексу України протягом відповідного періоду.

Управління інформаційно-аналітичного забезпечення

протягом року

Забезпечення керівництва Міністерства та учасників засідань колегії необхідними інформаційно-аналітичними матеріалами.

5.2.6.

Здійснення ефективної взаємодії із засобами масової інформації шляхом висвітлення повсякденної діяльності Міністерства, проведення прес-конференцій, брифінгів, прямих телефонних ліній, розміщення в засобах масової інформації статей, інформаційних повідомлень, коментарів, підготовки теле- і радіопередач про роботу ПЕК України.

Управління забезпечення діяльності Міністра

протягом року

Забезпечення прозорості діяльності та створення позитивного іміджу Міністерства.

5.2.7.

Оприлюднення у ЗМІ та розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства інформації щодо діяльності Міністерства та подій у паливно-енергетичному комплексі.

Сектор взаємодії із засобами масової інформації, управління забезпечення діяльності Міністра

протягом року

Оперативне інформування громадськості щодо діяльності Міністерства та подій у паливно-енергетичному комплексі.

5.2.8.

Проведення моніторингу інформації ЗМІ.

Сектор взаємодії із засобами масової інформації, управління забезпечення діяльності Міністра

протягом року

Вивчення інформації, оприлюдненої засобами масової інформації з метою виявлення позиції, тенденцій у висвітленні окремих тем та проблем відповідного змісту.

5.2.9.

Підготовка та надання інформації з питань тарифно-цінової політики на електричну енергію та природний газ за категоріями споживачів.

Департамент фінансово-економічної політики

щомісяця

Забезпечення інформування керівництва Міненерговугілля.

5.2.10.

Надання інформації щодо забезпечення вуглеотримувачів побутовим паливом, що мають таке право згідно із статтями 43 та 48 Гірничого закону України.

Управління з реструктуризації та закриття вугільних підприємств

протягом року

Забезпечення керівництва Міністерства необхідними інформаційними матеріалами.

5.2.11.

Інформаційне наповнення офіційного веб-порталу Міненерговугілля, інтегрованого до урядового веб-порталу. Роз'яснення цілей, змісту і порядку реалізації державної політики у сфері енергетики. Висвітлення на веб-сайті Міненерговугілля наступної інформації:
• надання допомоги ЄС згідно з документом "Європейський інструмент сусідства та партнерства";
• про інвестиційні об'єкти, їх характеристики, механізм залучення коштів для інноваційного інвестування підприємств;
• перелік, умови і порядок надання адміністративних послуг;
• щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти та через систему електронних державних закупівель;
• графік прийому громадян, статистика звернень громадян до приймальні Міністерства та під час урядової "гарячої лінії" тощо.

Управління інформаційно-аналітичного забезпечення,
структурні підрозділи

протягом року

Забезпечення прозорості діяльності Міністерства.

5.2.12.

Розміщення в мережі Інтернет:
• нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Міненерговугілля;
• планів підготовки Міністерством проектів регуляторних актів та змін до них;
• повідомлень про оприлюднення проектів регуляторних актів, проекти цих регуляторних актів;
• відомостей про регуляторну діяльність Міністерства тощо.

Управління інформаційно-аналітичного забезпечення,
структурні підрозділи

протягом року

Оприлюднення в мережі Інтернет діяльності Міненерговугілля.

Розділ VI. Підготовка та підвищення кваліфікації працівників Міненерговугілля

Завдання 1. Організація підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації

6.1.1.

Організація підвищення кваліфікації державних службовців апарату Міністерства.

Департамент управління персоналом та документального забезпечення

протягом року

Підвищення рівня професійності державних службовців апарату Міністерства.

6.1.2.

Підвищення кваліфікації та перепідготовка фахівців з фізичного захисту у Навчальному центрі з фізичного захисту, обліку та контролю ядерного матеріалу ім. Дж. Кузьмича Інституту ядерних досліджень Національної академії наук України.

Департамент промислової безпеки, охорони праці, цивільного та фізичного захисту, трудової та соціальної політики,
Департамент управління персоналом та документального забезпечення

протягом року

Підвищення кваліфікації та перепідготовка 150 фахівців центрального апарату Міненерговугілля України та підприємств, що належать до сфери його управління, в сфері фізичного захисту.

6.1.3.

Підвищення кваліфікації та перепідготовка фахівців з фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів на курсах МАГАТЕ.

Департамент промислової безпеки, охорони праці, цивільного та фізичного захисту, трудової та соціальної політики,
Департамент управління персоналом та документального забезпечення

уразі надходження запрошень

Підвищення кваліфікації та перепідготовка 3 фахівців з фізичного захисту.

6.1.4.

Підвищення кваліфікації та перепідготовка фахівців з цивільного захисту в інституті Державного управління з питань цивільного захисту МНС України.

Департамент промислової безпеки, охорони праці, цивільного та фізичного захисту, трудової та соціальної політики,
Департамент управління персоналом та документального забезпечення

протягом року

Створення умов перепідготовки і підвищення кваліфікації.

6.1.5.

Підвищення кваліфікації та перепідготовка фахівців з питань охорони праці у Національному науково-дослідному інституті промислової безпеки та охорони праці (ННДІПБОП) Держгірпромнагляду.

Департамент промислової безпеки, охорони праці, цивільного та фізичного захисту, трудової та соціальної політики,
Департамент управління персоналом та документального забезпечення

протягом року

Підвищення рівня професійної підготовки керівників і працівників Міненерговугілля та керівників підприємств ПЕК.

6.1.6.

Здійснення заходів щодо створення Галузевого навчального центру з питань охорони праці, пожежної безпеки і надзвичайних ситуацій (цивільного захисту).

Департамент промислової безпеки, охорони праці, цивільного та фізичного захисту, трудової та соціальної політики

протягом року

Забезпечення підготовки фахівців галузей ПЕК з питань охорони праці, пожежної безпеки та цивільного захисту.

Завдання 2. Консультативна та методологічна робота

6.2.1.

Методологічна робота з головними бухгалтерами підприємств, які належать до сфери управління Міненерговугілля, з питань фінансової звітності та ведення бухгалтерського обліку.

Департамент бухгалтерського обліку і звітності

протягом року

Надання рекомендацій з питань методології ведення бухгалтерського обліку.

Розділ VII. Внутрішні контрольні заходи - фінансовий контроль, адміністративний аудит та інші. Створення належних виробничих і соціально-побутових умов для працівників Міненерговугілля

Завдання 1. Здійснення контролю фінансово-господарської діяльності, цільового та ефективного використання коштів, збереження державного майна, економного використання фінансових і матеріальних ресурсів

7.1.1.

Здійснення контрольних заходів у суб'єктів господарювання, які належать до сфери управління Міненерговугілля та щодо яких Міненерговугілля здійснює управління корпоративними правами держави.

Управління фінансового аудиту

протягом року

Контроль за фінансово-господарською діяльністю суб'єктів господарювання, зміцнення фінансової дисципліни, оперативне реагування на виникнення або загрозу виникнення фактів неефективного використання державних ресурсів та фінансових порушень. Надання звіту Державній фінансовій інспекції України за формою 1-КРП.

7.1.2.

Здійснення контрольних заходів у суб'єктів господарювання, які належать до сфери управління Міненерговугілля та щодо яких Міненерговугілля здійснює управління корпоративними правами держави, щодо дотримання ними чинного законодавства під час здійснення закупівель.

Управління фінансового аудиту

протягом року

Контроль за дотриманням суб'єктами господарювання вимог чинного законодавства у сфері державних закупівель, створення конкурентного середовища у сфері державних закупівель, забезпечення раціонального використання державних коштів.

7.1.3.

Проведення моніторингу закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти державними підприємствами і господарськими товариствами, в яких державна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків та щодо яких Міністерство здійснює функції з управління корпоративними правами держави.

Управління фінансового аудиту

щокварталу

Узагальнення інформації, складання та надання звіту Головному міжрегіональному управлінню статистики у м. Києві за формою N 1-торги (Бланк форми N 290).

7.1.4.

Здійснення контролю за використанням енергогенеруючими компаніями коштів, передбачених у державному бюджеті на 2011 рік, для здешевлення кредитів на створення запасів твердого палива для теплоелектростанцій.

Департамент бухгалтерського обліку і звітності,
Департамент електроенергетики,
Управління фінансового аудиту

протягом року

Підвищення ефективності використання коштів державного бюджету.

7.1.5.

Здійснення методичного керівництва та контролю за ефективним використанням коштів отримувачами бюджетних коштів за бюджетною програмою КПКВК 1101140 "Фізичний захист ядерних установок та ядерних матеріалів".

Департамент промислової безпеки, охорони праці, цивільного та фізичного захисту, трудової та соціальної політики

протягом року

Ефективне використання коштів на заходи з фізичного захисту відповідно до вимог законодавства в рамках Державного бюджету України.

7.1.6.

Здійснення контролю підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Міненерговугілля, за станом охорони державної таємниці, станом мобілізаційної підготовки та наявністю матеріального резерву.

Спеціальний відділ

протягом року

Здійснення відповідного відомчого контролю.

7.1.7.

Здійснення антикорупційних заходів у центральному апараті Міністерства та державних підприємствах, установах, організаціях та об'єднань, що належать до сфери управління Міненерговугілля, та господарських товариств, щодо яких Міненерговугілля здійснює управління корпоративними правами держави.

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції,
структурні підрозділи

протягом року

Контроль за дотриманням антикорупційного законодавства.

Завдання 2. Створення належних виробничих і соціально-побутових умов для працівників Міненерговугілля

7.2.1.

Забезпечення працівників Міненерговугілля комп'ютерною і копіювальною технікою, канцелярським і господарським приладдям.

Адміністративно-господарське управління

протягом року

Поліпшення умов праці.

7.2.2.

Проведення ремонтних робіт у кабінетах з обладнанням системи АПС.

Адміністративно-господарське управління

протягом року

Поліпшення умов праці.

7.2.3.

Модернізація електрощитової та теплопункту адміністративної будівлі за адресою: вул. Б. Хмельницького, 4.

Адміністративно-господарське управління

протягом року

Поліпшення умов праці.


 

Начальник Управління
інформаційно-аналітичного забезпечення

А. І. Велітченко


 

Додаток
до наказу Міненерговугілля України
07.02.2012 N 78


ЗВІТ
про виконання Плану роботи Міненерговугілля України

_
(назва структурного підрозділу)

за ___ квартал та з початку 2012 року

NN з/п
згідно з Планом

Зміст заходу

Стан виконання(*)

Результат (показник) впровадження заходу(**)

1

2

3

4


Примітка: (*) - виконано / робота триває, або виконано у запланованих обсягах (термін виконання не настав) / робота не завершена (термін виконання минув) / не виконано (за результатами року);

(**) - стисла інформація (досягнуті фінансово-економічні та інші показники, у разі невиконання заходу в установлений термін - заходи щодо їх усунення тощо).
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали