Додаткова копія: Про затвердження Плану роботи Ради суддів України на 2019 рік

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 25 січня 2019 року N 1

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника Голови Ради суддів України Бутенка В. О. про затвердження Плану роботи Ради суддів України на 2019 рік, відповідно до статті 126 (Закон N 1402-VIII), частини восьмої статті 133 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (Закон N 1402-VIII) та Положення про Раду суддів України, затвердженого X позачерговим з'їздом суддів України 16.09.2010 (з подальшими змінами), Рада суддів України вирішила:

Затвердити План роботи Ради суддів України на 2019 рік, що додається.

 

Голова Ради суддів України

О. С. Ткачук

 

Додаток
до рішення Ради суддів України
25.01.2019 N 1

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Ради суддів України
25 січня 2019 року N 1

РАЗОВІ ТА ЗАГАЛЬНІ ЦІЛІ РАДИ СУДДІВ УКРАЇНИ НА 2019 РІК

1. Розробити стандарти організації роботи суду - вик. Кравчук В. М. до 20.12.2019 року.

2. Оновити заходи по незалежності суддів - вик. Жук А. В. до 22.02.2019 року.

3. Розробити кодекс суддівської етики та правил поведінки працівників суду - вик. Краснов Є. В. до 01.06.2019 року.

4. Визначення результатів та презентація оцінки ефективності роботи судів України згідно системи СОРС - вик. Жук А. В. до 01.06.2019 року.

5. Відновити публікацію видання журналу "Суддівське самоврядування" - вик. Ткачук О. С. до 01.04.2019 року.

6. Розробити зміни до Положення Ради суддів України про заохочення - вик. Жук А. В. до 01.04.2019 року.

7. Затвердити дизайн мантії - вик. Журавська О. В. до 01.03.2019 року.

8. Створити постійно діючий дебат-клуб за участю журналістів - вик. Ткачук О. С. до 01.04.2019 року.

9. Розробити спільні етичні стандарти з прокурорами та адвокатами - вик. Краснов Є. В. до 10.07.2019 року.

10. Розробити типові заходи реагування на факти поширення в ЗМІ недостовірної інформації або інформації, що підриває авторитет суддівської влади - вик. Гребенюк Т. Д. / Савенко О. М. до 25.01.2019 року.

11. Розробити порядок призначення голів судів за наявності конфлікту та кризових ситуацій в цих судах - вик. Чорна В. В. до 22.03.2019 року.

12. Розробити заходи щодо відновлення роботи Шкло - вик. Остапук В. І. до 25.01.2019 року.

13. Розробити план фінансових потреб комітетів Ради суддів України - вик. Голови комітетів до 25.01.2019 року.

14. Розробити план навчання членів Ради суддів України передовим практикам організації роботи органів суддівського самоврядування - вик. Бутенко В. О. до 25.01.2019 року.

15. Налагодити діяльність робочих груп відповідно до Плану груп - вик. Жук А. В. до 22.02.2019 року.

16. Розробка заходів для участі РСУ в процесі вирішення питань фінансування судової гілки влади - вик. Остапук В. І. до 20.12.2019 року.

17. Розробити заходи щодо забезпечення суддів службовим житлом - вик. Остапук В. І., до 20.12.2019 року.

18. Підготовка проекту змін до Закону України "Про судоустрій та статус суддів" (Закон N 1402-VIII) щодо зміни механізму обрання суддів на адміністративні посади - вик. Кравчук В. М. до 20.12.2019 року.

19. Розробка правил поведінки працівників апарату суду - вик. Діброва Г. І. до 22.03.2019 року.

20. Розробка Положення про правовий захист суддів - вик. Діброва Г. І. до 01.07.2019 року.

21. Затвердження та впровадження Порядку надання правового захисту суддям Радою суддів України - вик. Жук А. В. до 10.07.2019 року.

РАЗОВІ ТА ПОВТОРЮВАНІ ЦІЛІ КОМІТЕТІВ РАДИ СУДДІВ УКРАЇНИ НА 2019 рік

N
з/п

Завдання

Термін виконання

Відповідальні особи

Залучаються до участі

1

2

3

4

5

1.

Комунікація з вищими навчальними закладами, організація навчальних візитів школярів, студентів та інших груп до судів, участь членів РСУ у відкритих лекціях, конференціях, робота у юридичних клініках.

20 грудня 2019 року

Ткачук О. С.

 

2.

Репортажі про роботу судів усіх юрисдикцій, розміщення їх на сайті Ради суддів України, а також у періодичних виданнях України.

20 грудня 2019 року

Ткачук О. С.

 

3.

Створення відеороликів про роботу комітетів Ради суддів України (інтерв'ю з членами).

20 грудня 2019 року

Ткачук О. С.

 

4.

Створення FB-сторінки Ради суддів України.

22 лютого 2019 року

Ткачук О. С.

 

5.

Проведення акції, що не має терміну дії "Разом!": комунікація за допомогою сторінки у FB про нагальні проблеми суддів.

20 грудня 2019 року

Ткачук О. С.

 

6.

Розробка та оновлення навчальних тренінгів з судового адміністрування. Запровадження обов'язкового курсу судового адміністрування для усіх суддів.

19 жовтня 2019 року

Кравчук В. М.

 

7.

Розробка навчального курсу "Основи поведінки судді щодо протидії посяганню на незалежність суддів".

22 листопада 2019 року

Діброва Г. І.

Національна школа суддів України

8.

Презентація звіту про підсумки співпраці Ради суддів України з Українсько-канадським проектом підтримки судової реформи за 2018 рік, звіт за результатами навчального візиту делегації представників Ради суддів України в рамках Проекту "Підтримка судової реформи в Україні", розробка алгоритмів постійної взаємодії з проектом, впровадження онлайн-конференцій з суддями Канади та експертами.

22 лютого 2019 року

Бутенко В. О.

 

9.

Підведення підсумків за результатами співпраці з Проектом ЄС "Право-Justice", продовження подальшої співпраці з проектом, зустрічі з експертами проекту.

20 грудня 2019 року

Бутенко В. О.

 

10.

Організація робочих візитів до іноземних держав.

20 грудня 2019 року

Бутенко В. О.

 

11.

Здійснення заходів на виконання Плану взаємодії РСУ та Програми USAID "Нове правосуддя".

20 грудня 2019 року

Бутенко В. О.

 

12.

Залучення міжнародних Проектів для надання організаційної підтримки з проведення засідань РСУ.

20 грудня 2019 року

Бутенко В. О.

 

13.

Продовжити впровадження проекту "Зручний суд" на виконання рішення РСУ N 72 від 26.10.2018 (Рішення N 72).

20 грудня 2019 року

Бутенко В. О.

 

14.

Розробка Порядку надання правового захисту суддям Радою суддів України

01 квітня 2019 року

Жук А. В.

 

ЗАХОДИ РАДИ СУДДІВ УКРАЇНИ НА 2019 рік

N
з/п

Завдання

Термін виконання

Відповідальні особи

Залучаються до участі

1

2

3

4

5

15.

Наради голови, голів комітетів та членів Ради суддів України.

20 грудня 2019 року

Ткачук О. С.

 

16.

Проведення спільного засідання з робочими групами в режимі відеоконференції:

 

Ткачук О. С.

 

- Північні регіони

лютий 2019 року

- Східні регіони

березень 2019 року

- Центральні регіони

квітень 2019 року

- Південні регіони

травень 2019 року

- Західні регіони

червень 2019 року

17.

Проведення конференцій, робочих груп, круглих столів за участю міжнародних експертів.

20 грудня 2019 року

Бутенко В. О.

 

18.

Здійснення заходів щодо висвітлення і обговорення основних позицій, викладених у висновку КРЄС N 21(2018).

18 жовтня 2019 року

Бутенко В. О.

 

19.

Організація зустрічей з іноземними експертами, суддями для членів Ради суддів України (далі - РСУ) та їх комітетів.

20 грудня 2019 року

Бутенко В. О.

 

20.

Організація круглих столів щодо суддівської етики та конфлікту інтересів на регулярній основі.

20 грудня 2019 року

Краснов Є. В.

 

21.

Організація круглих столів щодо обговорення проекту Порядку надання правового захисту суддям Радою суддів України

01 квітня 2019 року - 30 червня 2019 року

Жук А. В.

 

ПЛАН ВИКОНАННЯ РІШЕННЯ XVI ПОЗАЧЕРГОВОГО З'ЇЗДУ СУДДІВ УКРАЇНИ "Про стан виконання рішень з'їздів суддів України, зміцнення незалежності судів, суддів, захист професійних інтересів суддів"

N з/п

Завдання

Термін виконання

Відповідальні особи

Залучаються до участі

1

2

3

4

5

1.

Запровадити практику підзвітності з'їзду суддів України, суддів, обраних з'їздом суддів до органів суддівського врядування та самоврядування.

20 грудня 2019 року

Ткачук О. С.

 

2.

Розробити та затвердити Порядок висунення кандидатів для обрання на посади членів Ради суддів України на основі принципів професійності, публічності, політичної нейтральності.

20 грудня 2019 року

Бутенко В. О.

 

3.

Ініціювати перед Національною школою суддів України розробку актуальних навчальних програм і курсів.

22 лютого 2019 року

Кравчук В. М.

 

4.

Запропонувати Вищій раді правосуддя сформувати протягом 2019 року узагальнення з питань притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності, а також з питань розроблення та впровадження заходів забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя за останні роки та оприлюднити їх.

22 березня 2019 року

Жук А. В.

 

5.

Запропонувати Комунікаційному комітету системи правосуддя розробити проект змін до статті 3 Закону України "Про Вищу раду правосуддя" щодо обов'язковості консультативних висновків Вищої ради правосуддя, у якому передбачити положення про заборону внесення на розгляд Верховної Ради України законопроектів з питань утворення, реорганізації чи ліквідації судів, судоустрою і статусу суддів за наявності негативного висновку з цих питань.

22 березня 2019 року

Савенко О. М.

 

6.

Запропонувати Вищій кваліфікаційній комісії суддів України з метою підтримання авторитету правосуддя, дотримання балансу між гласністю, відкритістю засідань та правом особи на приватне життя розглянути питання щодо доцільності проведення кваліфікаційного оцінювання в режимі прямої відеотрансляції.

22 лютого 2019 року

Краснов Є. В.

 

7.

Звернутися до Кабінету Міністрів України із пропозицією невідкладно опрацьовувати та вносити на розгляд Кабінету Міністрів України питання щодо передачі нерухомого майна до сфери управління Державної судової адміністрації України для забезпечення судів належними приміщеннями державної форми власності.

22 березня 2019 року

Ткачук О. С.

 

8.

Запропонувати Вищій раді правосуддя:
- розглянути питання про залучення до співпраці із прес-службою органів суддівського самоврядування суддів-спікерів з кожної області;
- розглянути питання матеріально-фінансового забезпечення діяльності Ради суддів України щодо висвітлення діяльності органів судової влади України;
- проводити регулярні брифінги при прес-службі органів суддівського самоврядування із залученням суддів-спікерів.

22 лютого 2019 року

Ткачук О. С.

 

9.

Звернутись до Державної судової адміністрації України з метою виконання підпунктів 4.4 та 4.6 пункту 4 рішення XV чергового з'їзду суддів України від 7 березня 2018 року.

22 лютого 2019 року

Кравчук В. М.

 

10.

Організувати проведення Державною судовою адміністрацією України дослідження з вимірювання навантаження на суддів всіх рівнів та юрисдикцій із врахуванням керівних рекомендацій SATURN CEPEJ по судовому тайм-менеджменту Європейської комісії з ефективності правосуддя (3-я редакція) і нормативного закріплення зазначених положень.

22 лютого 2019 року

Жук А. В.

ДСА України

11.

Запропонувати Державній судовій адміністрації України за погодженням з Радою суддів України затвердити перелік модельних судів з метою попередньої апробації процесу оптимізації мережі судів.

22 лютого 2019 року

Бутенко В. О.

 

12.

Звернутись до Державної судової адміністрації України, Вищої ради правосуддя із пропозицією опрацювати підстави та умови реалізації підпункту 4.13 пункту 4 рішення XV чергового з'їзду суддів України від 7 березня 2018 року, зокрема, шляхом ініціювання законодавчих змін, якими запровадити доплату до посадового окладу судді за понаднормове (вище модельного) навантаження на суддю.

22 лютого 2019 року

Маслов В. В.

 

13.

Запропонувати Верховному Суду невідкладно розглянути проект Закону України "Про внесення зміни до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" щодо винагородження суддів" (N 9294 від 16.11.2018) у межах повноважень про надання висновків щодо проектів законодавчих актів, які стосуються судоустрою, судочинства, статусу суддів, виконання судових рішень та інших питань, пов'язаних із функціонуванням системи судоустрою України.

22 лютого 2019 року

Жук А. В.

 

14.

Запропонувати Вищій раді правосуддя, Верховному Суду, Раді суддів України забезпечити представництво та доведення позиції з'їзду суддів при розгляді проекту Закону України (N 9294 від 16.11.2018) відповідними комітетами Кабінету Міністрів України, відповідними комітетами Верховної Ради України.

22 лютого 2019 року

Ткачук О. С.

 

15.

Запропонувати Комунікаційному комітету системи правосуддя розробити проект закону щодо соціального захисту суддів у відставці.

22 лютого 2019 року

Савенко О. М.

 

16.

Запропонувати головам Верховного Суду, Касаційних судів Верховного Суду, апеляційних судів України з метою підвищення якості правосуддя та забезпечення єдності судової практики:
- продовжувати роботу з узагальнення судової практики;
- здійснювати забезпечення місцевих судів методичною інформацією з питань правозастосування; забезпечення проведення щорічних конференцій (семінарів) для правничої спільноти, громадських організацій з актуальних практичних проблем судової практики, зокрема нового процесуального законодавства.

20 грудня 2019 року

Ткачук О. С.

 

17.

Раді суддів України підготувати проект змін до Регламенту з'їзду суддів України, затвердженого рішенням XII позачергового з'їзду суддів України 25 вересня 2014 року (у редакції, затвердженій рішенням XIV позачергового з'їзду суддів України 14 березня 2017 року) з урахуванням чинного законодавства.

21 червня 2019 року

Бутенко В. О.

 

18.

Раді суддів України організувати виконання рішення XVI позачергового з'їзду суддів України, забезпечити щоквартальне доведення до суддів України результатів здійснених заходів з приводу його виконання.

20 грудня 2019 року

Ткачук О. С.

 
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали