Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Про затвердження плану роботи з виконання у 2019 - 2020 роках завдань Державної стратегії регіонального розвитку України в Одеській області

ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 26.02.2019 р. N 258/А-2019

Про затвердження плану роботи з виконання у 2019 - 2020 роках завдань Державної стратегії регіонального розвитку України в Одеській області

Відповідно до статей 2, 6, 13 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", пункту 11 Порядку розроблення Державної стратегії регіонального розвитку України і плану заходів з її реалізації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року N 931 (Постанова N 931), плану заходів на 2018 - 2020 роки з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2018 року N 733 (Постанова N 733):

1. Затвердити план роботи з виконання у 2019 - 2020 роках завдань Державної стратегії регіонального розвитку України (Постанова N 385) в Одеській області (далі - план роботи), що додається.

2. Визначити відповідальним за координацію виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку України на період до 2020 року (Постанова N 385) Департамент економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної державної адміністрації.

3. Доручити структурним підрозділам обласної державної адміністрації, районним державним адміністраціям, рекомендувати територіальним органам центральних органів виконавчої влади, виконкомам міських, сільських, селищних рад забезпечити виконання заходів, визначених планом роботи та щопівроку (до 15 серпня 2019 року - за перше півріччя та до 14 лютого 2020 року - за 2019 рік) надавати Департаменту економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної державної адміністрації звіт про виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку України (Постанова N 385) за встановленою формою (додається). До звітів обов'язково надавати аналітичну записку про основні результати, досягнуті у звітному періоді, з поясненням позитивних та негативних факторів, що вплинули на виконання завдань, визначених планом роботи.

4. Департаменту економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної державної адміністрації забезпечити узагальнення наданих матеріалів та поінформувати обласну державну адміністрацію про виконання плану роботи до 28 серпня 2019 року (за перше півріччя) і до 25 лютого 2020 року (за 2019 рік).

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації (економічні питання).

 

Голова обласної
державної адміністрації

М. В. Степанов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Одеської обласної державної адміністрації
26 лютого 2019 року N 258/А-2019

План роботи
з виконання у 2019 - 2020 роках завдань Державної стратегії регіонального розвитку України (Постанова N 385) в Одеській області

Департамент економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної державної адміністрації
(назва структурного підрозділу, відповідального за координацію виконання завдань Стратегії (Постанова N 385))

Найменування завдання Державної стратегії (Постанова N 385)

Найменування заходу з виконання завдання Державної стратегії (Постанова N 385)

Відповідальний за виконання

Інструменти здійснення заходу

Джерела фінансування

Територіальна спрямованість

Індикатори результативності виконання завдання

Найменування індикатора, одиниця виміру

Прогнозоване значення індикатора

Ціль 1 Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів

Забезпечення розвитку інфраструктури міст

Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі та об'єктів благоустрою загального користування, в т. ч. проїжджої частини вулиць, тротуарів, внутрішньоквартальних проїздів та прибудинкових територій у містах області

Виконавчі комітети міських рад

Кошти бюджетів різних рівнів, кредитні ресурси,

Обласний, міські бюджети, інші джерела

Одеська область

Кількість об'єктів, на яких планується проведення робіт, од.

5

Оновлення рухомого складу транспортних засобів

Реалізація проекту "Електробус" (переобладнання тролейбусних машин в електробуси)

Департамент транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради

Бюджетне фінансування

Місцевий бюджет

м. Одеса

Кількість електробусів, од.

4

Модернізація трамвайних вагонів із частково низьким рівнем підлоги за принципом капітального ремонту з реконструкцією

Бюджетне фінансування

Міський бюджет

м. Одеса

Кількість модернізованих трамвайних вагонів, од.

10

Благоустрій територій населених пунктів

Реконструкція систем вуличного освітлення населених пунктів області

Департамент житлово-комунального господарства та енергоефективності обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських, селищних, сільських рад

Кошти бюджетів різних рівнів

Облесний бюджет, інші місцеві бюджети

Одеська область

Кількість населених пунктів, в яких плануються заходи з реконструкції/
модернізації систем вуличного освітлення, од.

7

Державне пільгове кредитування індивідуальних сільських забудовників для будівництва (реконструкції) та придбання житла

Реалізація заходів у рамках регіональної програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі "Власний дім"

Управління аграрної політики обласної державної адміністрації

Регіональна програма з підтримки індивідуального житлового будівництва на селі "Власний дім" на 2017 - 2020 роки

Обласний бюджет

Одеська область

Кількість наданих кредитів, од.

150

Забезпечення сталого розвитку систем водопостачання та водовідведення

Будівництво, капітальний ремонт та реконструкція водогонів, водопровідних мереж, артезіанських свердловин для питного водопостачання мешканців населених пунктах області

Департамент житлово-комунального господарства та енергоефективності обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських, селищних, сільських рад

Регіональна програма "Питна вода Одеської області на 2010 - 2013 роки і період до 2020 року"

Обласний бюджет

Територіальні громади

Кількість об'єктів, на яких планується виконання робіт, од.

10

Реконструкція та капітальний ремонт водопровідних, каналізаційних та теплових мереж

Проектування, будівництво, реконструкція та капітальний ремонт очисних, каналізаційних споруд та каналізаційних насосних станцій

Департамент житлово-комунального господарства та енергоефективності обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських, селищних, сільських рад

Комплексна програма охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки в Одеській області на 2014 - 2019 роки

Обласний бюджет

Територіальні громади

Кількість об'єктів на яких планується виконання робіт, од.

3

Підвищення рівня інноваційної та інвестиційної спроможності регіонів

Утворення робочої групи при обласній державній адміністрації з питань смарт-спеціалізації та кластеризації в одеському регіоні (консультативно-дорадчого органу у складі представників влади, бізнесу, навчальних закладів та громадських організацій)

Департамент інвестицій, міжнародного та міжрегіонального співробітництва обласної державної адміністрації

Експортна стратегія України ("дорожня карта" стратегічного розвитку торгівлі) на 2017 - 2021 роки (План N 1017-р)

-

Одеська область

Формування ефективного механізму координації дій та відкритого діалогу між усіма зацікавленими установами і організаціями в імплементації смарт-спеціалізації для розбудови регіональної спроможності

-

Посилення взаємодії з фінансовими установами для залучення фінансування малого та середнього інноваційного бізнесу. Приєднання до програм "Горизонт - 2020" та "COSME".

Департамент інвестицій, міжнародного та міжрегіонального співробітництва обласної державної адміністрації

-

-

Одеська область

Надання сприяння підприємцям та науковцям Одещини з реалізації високоякісних проектів у сфері інновацій

-

Розвиток інтелектуального капіталу

Забезпечення реалізації проекту регіонального розвитку "START-UP УНІВЕРСИТЕТ"

Департамент інвестицій, міжнародного та міжрегіонального співробітництва обласної державної адміністрації

Програма регіонального розвитку "Інноваційна економіка та інвестиції"

Державний бюджет, місцевий бюджет

Одеська область

Створення умов для надання бізнес-консультаційних та тренінгових освітніх послуг молоді з метою підвищення ефективності здійснення підприємницької діяльності

-

Підвищення ефективності співпраці в системі "регіон - наука - виробництво"; здійснення пошуку потенційних кластерів в Одеській області, проведення їхнього бенчмаркінгу

Експортна стратегія України ("дорожня карта" стратегічного розвитку торгівлі) на 2017 - 2021 роки (План N 1017-р)

-

Одеська область

Створення сприятливих умов, що стимулюють інноваційні підходи до виробничої та комерційної діяльності суб'єктів підприємництва

-

Розробка єдиної систематизованої інформаційної бази існуючих підприємств та існуючих/потенційних кластерів в Одеській області

-

-

Одеська область

Інформаційна база даних

1

Розробка пропозицій до регіональної стратегії економічного і соціального розвитку на 2021 - 2027 рр. з пріоритетних напрямів розвитку регіону, визначених на засадах смарт-спеціалізації

Департамент інвестицій, міжнародного та міжрегіонального співробітництва обласної державної адміністрації

Експортна стратегія України ("дорожня карта" стратегічного розвитку торгівлі) на 2017 - 2021 роки (План N 1017-р)

-

Одеська область

Виявлення конкурентних переваг регіону з метою ефективного використання наявних ресурсів з урахуванням інноваційного і наукового потенціалу

-

Розвиток транскордонного співробітництва

Участь у засіданні Комісій з питань транскордонного співробітництва

Департамент інвестицій, міжнародного та міжрегіонального співробітництва обласної державної адміністрації

Програма залучення зовнішніх ресурсів та розвитку міжнародної діяльності Одеської області на 2018 - 2020 роки

-

Одеська область

Консолідація зусиль щодо подальшого поглиблення співпраці у різних сферах з регіонами сусідніх країн, ліквідації інфраструктурних перешкод та сприяння спільній підприємницькій діяльності, насамперед у сфері малого і середнього бізнесу

-

Збереження історико-культурних цінностей та природної спадщини, забезпечення в регіонах доступності до культурної та природної спадщини

Ремонтно-реставраційні роботи на пам'ятці "Будівля Старої біржі" (пл. Думська, 1)

Управління капітального будівництва Одеської міської ради

Міська комплексна програма збереження та розвитку історичного центру міста Одеси на 2019 - 2021 роки

Міський бюджет

м. Одеса

Кількість об'єктів, од.

1

Ремонтно-реставраційні роботи на пам'ятці "Ансамбль Воронцовського палацу: палац бельведер (колонада), стайня" (пров. Воронцовський, 2)

1

Ремонтно-консерваційні першочергові роботи на будівлі-пам'ятці (вул. Садова, 21, "Будинок Русова")

1

Проведення капітального ремонту і ремонтно-реставраційних робіт фасадів та покрівель будівель, розташованих в історичній частині
м. Одеси

20

Підвищення ефективності використання внутрішніх факторів розвитку регіонів

Розроблення містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях

Управління з питань містобудування та архітектури обласної державної адміністрації

Регіональна комплексна програма з утворення (оновлення) містобудівної документації територій та містобудівного кадастру Одеської області на 2019 - 2021 роки

Обласний бюджет, інші місцеві бюджети

Одеська область

Кількість адміністративно-територіальних одиниць, які забезпечено актуальною планувальною документацією регіонального рівня, од.

26

Забезпечено адміністративно-територіальних одиниць актуальною містобудівною документацією місцевого рівня, од.

449

Раціональне використання природно-ресурсного потенціалу, збереження культурної спадщини та найцінніших природних територій

Формування позитивного іміджу у сфері туризму на зовнішньому та внутрішньому туристичному ринку, у тому числі шляхом проведення різноманітних туристично-виставкових заходів

Управління туризму, рекреації та курортів обласної державної адміністрації, виконавчі комітети міських, селищних, сільських рад

Програма розвитку туризму та курортів в Одеській області на 2017 - 2020 роки

Обласний бюджет, інші місцеві бюджети

Одеська область

Туристичний збір, млн. грн.

12,5

Кількість проведених заходів з розвитку туризму, од

55

Утворення якісного туристичного продукту на основі раціонального використання туристичних ресурсів, визначення зон пріоритетного розвитку туризму шляхом туристичного районування регіонів

Забезпечення реалізації проекту регіонального розвитку "Створення та просування на вітчизняний і світовий туристичний ринок комплексного туристичного продукту міста Білгород-Дністровський Одеської області" в рамках програми "Розвиток туризму"

Управління туризму, рекреації та курортів обласної державної адміністрації

Програма регіонального розвитку "Розвиток туризму", Програма розвитку туризму та курортів в Одеській області на 2017 - 2020 роки

Державний бюджет, обласний бюджет

Одеська область

Утворення комплексного туристичного продукту

м. Білгород-Дністровського та системи його просування на внутрішньому і закордонному ринку туристичних послуг

-

Розвиток підприємницького середовища та конкуренції на регіональних товарних ринках

Часткова компенсація відсотків за залученими кредитами на розвиток бізнесу - 10 відсоткових пункти за кредитами у національній валюті, 5 - за кредитами у іноземних валютах

Департамент економічної політики та стратегічного планування обласної державної адміністрації

Програма розвитку конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва в Одеській області на 2017 - 2020 роки

Обласний бюджет

Одеська область

Сума коштів, спрямованих на фінансову підтримку, млн. грн.

3,5

Кількість інвестиційних проектів, од.

30

Створення умов для зміцнення зв'язків між регіонами та територіальними громадами

Сприяння зростанню конкурентоспроможності підприємств регіону, у тому числі через організацію проведення форумів, нарад, зустрічей, засідань за "круглим столом" представників бізнесу

Департамент економічної політики та стратегічного планування обласної державної адміністрації

-

-

Одеська область

Кількість заходів, од.

10

Стимулювання зайнятості населення в сільській місцевості поза сферою сільськогосподарсь-кого виробництва, включаючи розвиток аграрного бізнесу, сільського туризму, народних ремесел і промислів, підприємств сфери послуг, збору та переробки дикорослих ягід і грибів, лікарської сировини тощо

Забезпечення реалізації проекту регіонального розвитку "Підвищення конкурентоспроможності сільських периферійних громад півдня Одеської області шляхом диверсифікації їх економіки та впровадження новітніх підходів у господарській діяльності"

Департамент економічної політики та стратегічного планування обласної державної адміністрації

Програма регіонального розвитку "Розвиток сільських територій"

Державний бюджет, інші джерела

Арцизький, Саратський, Тарутинський райони

Диверсифікація господарської діяльності у сільській місцевості південно-західної частини області, у тому числі за рахунок розбудови туристичної інфраструктури, вирощування лаванди та енергетичних рослин тощо.

-

Ціль 2 Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток

Розвиток мережі автомобільних доріг загального користування державного значення, об'їзних доріг у населених пунктах, покращення транспортної доступності сільських населених пунктів

Капітальний ремонт мосту через Хаджибейський лиман на км 445 + 432 автомобільної дороги Київ - Одеса

Служба автомобільних доріг в Одеській області

Бюджетна програма 3111100 "Покращення стану автомобільних доріг загального користування за маршрутом Львів - Тернопіль - Умань, Біла Церква - Одеса - Миколаїв - Херсон"

Державний бюджет, інші джерела

Одеська область

Введення в експлуатацію, пог. метр

530,192

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-33 Вінниця - Турбів - Гайсин - Балта - Велика Михайлівка - /М-16/ на ділянці км 245 + 000 - км 253 + 000

Служба автомобільних доріг в Одеській області

Бюджетна програма 3111020 "Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення"

Державний бюджет, інші джерела

Одеська область

Введення в експлуатацію, пог. метр

8,0

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-33 Вінниця - Турбів - Гайсин - Балта - Велика Михайлівка - /М-16/ на ділянці км 378 + 505 - км 386 + 431

7,926

Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення М-15 Одеса - Рені (на м. Бухарест)

Служба автомобільних доріг в Одеській області

Бюджетна програма 3111170 "Покращення стану автомобільної дороги М-15 Одеса - Рені"

Державний бюджет, інші джерела

Одеська область

Введення в експлуатацію, пог. метр

31,176

Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-33 Вінниця - Турбів - Гайсин - Балта - Велика Михайлівка - /М-16/ на ділянці км 238 + 939 - км 245 + 000

Служба автомобільних доріг в Одеській області

Бюджетна програма 3111020 "Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення"

Державний бюджет, інші джерела

Одеська область

Введення в експлуатацію, пог. метр

6,061

Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-33 Вінниця - Турбів - Гайсин - Балта - Велика Михайлівка - /М-16/ на ділянці км 253 + 000 - км 259 + 496

6,496

Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-33 Вінниця - Турбів - Гайсин - Балта - Велика Михайлівка - /М-16/ на ділянці км 266 + 264 - км 281 + 029

14,765

Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-55 Одеса - Вознесенськ - Новий Буг на ділянці км 71 + 620 - км 86 + 860

13,74

Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-55 Одеса - Вознесенськ - Новий Буг на ділянці км 86 + 860 - км 104 + 860

Державний бюджет, інші джерела

Одеська область

Введення в експлуатацію, пог. метр

16,384

Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-16-10 /Н-33/ - Приморське - Жовтий Яр - Татарбунари з під'їздом до смт Сергіївка на ділянці км 0 + 000 - км 12 + 931

12,931

Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-16-10 /Н-33/ - Приморське - Жовтий Яр - Татарбунари з під'їздом до смт Сергіївка на ділянці км 12 + 931 - км 27 + 189

14,258

Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-16-25 Контрольно-пропускний пункт "Кучурган" - Біляївка - Маяки - Овідіополь, км 12 + 272 - км 40 + 207 (окремими ділянками)

17

Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-16-27 Контрольно-пропускний пункт "Серпневе" - Тарутине - Арциз - Татарбунари на ділянці км 39 + 918 - км 57 + 510

13,966

Будівництво, капітальний ремонт комунальних доріг

Районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських, селищних, сільських рад

Бюджетне фінансування

Обласний бюджет, інші місцеві бюджети

Одеська область

Кількість об'єктів, на яких планується проведення робіт, од.

29

Забезпечення формування системи навчальних закладів для надання високоякісних освітніх послуг з використанням наявних ресурсів шляхом виконання регіональних планів утворення освітніх округів та модернізації мережі загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів

Реконструкція, капітальний ремонт шкільних навчальних закладів області

Департамент житлово-комунального господарства та енергоефективності обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських, селищних, сільських рад

Програма розвитку освіти Одещини на 2019 - 2021 роки

Обласний бюджет, інші місцеві бюджети

Одеська область

Кількість об'єктів, од.

69

Реконструкція і капітальний ремонт житлових будинків із застосуванням енергозберігаючих технологій і обладнання, капітальний ремонт, модернізація та заміна ліфтів

Модернізація ліфтів із застосуванням енергозберігаючих технологій

Департамент міського господарства Одеської міської ради

Міська цільова програма заміни, модернізації та диспетчеризації ліфтів у м. Одесі на 2016 - 2020 роки (Програма N 454-VII)

Міський бюджет

м. Одеса

Кількість модернізованих ліфтів, од.

55

Підвищення енергоефективності багатоповерхових житлових будинків, бюджетних установ та закладів територіальних громад області (утеплення будівель, ремонт покрівель, заміна віконних та дверних блоків тощо)

Департамент житлово-комунального господарства та енергоефективності обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських, селищних, сільських рад

 

Державний бюджет, обласний бюджет

Територіальні громади

Кількість об'єктів, на яких планується виконання робіт, од.

20

Створення умов для зменшення обсягів утворення відходів та збільшення обсягу їх переробки та повторного використання на регіональному рівні

Розроблення Регіонального плану управління відходами в Одеській області до 2030 року

Департамент екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації

Національна стратегія управління відходами в Україні до 2030 року (Розпорядження N 820-р)

-

Одеська область

Регіональний план управління відходами в Одеській області до 2030 року

1

Визначення на регіональному та місцевому рівні пріоритетів і завдань щодо формування, збереження та невиснажливого використання екомережі, формування просторового розташування її структурних елементів, розвитку системи територій та об'єктів природно-заповідного фонду

Деталізація Регіональної схеми екологічної мережі Одеської області, затвердженої рішенням Одеської обласної ради від 20.05.2011 N 136-VII

Департамент екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації

Комплексна програма охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки в Одеській області на 2014 - 2019 роки

Обласний бюджет

Одеська область

Деталізовані картосхеми екологічної мережі для 12 районів Одеської області

12

Розбудова мережі дошкільних навчальних закладів, підвищення рівня охоплення дітей відповідного віку дошкільною освітою

Будівництво, реконструкція дошкільних навчальних закладів (ДНЗ) області

Департамент житлово-комунального господарства та енергоефективності обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських, селищних, сільських рад

Комплексна програма "Освіта Одещини" на 2015 - 2018 роки

Обласний бюджет

Територіальні громади

Кількість ДНЗ, в розбудову яких передбачається залучення коштів, од.

12

Будівництво нових закладів дошкільної освіти (ЗДО), реконструкція пристосованих приміщень для відкриття ЗДО, утворення дошкільних підрозділів у закладах загальної середньої освіти, відновлення діяльності нефункціонуючих закладів дошкільної освіти та груп, відкриття ЗДО приватної форми власності

Районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських, селищних, сільських рад

Обласна програма розвитку освіти Одещини на 2019 - 2021 роки

Обласний бюджет, інші місцеві бюджети

Одеська область

Кількість додаткових місць у ЗДО, місць

3000

Забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців та робітничих кадрів для задоволення потреб регіонів з урахуванням пріоритетів їх розвитку

Підготовка робітничих кадрів з професії "Виноградар" на базі ДНЗ "Татарбунарське професійно-технічне аграрне училище"

Департамент освіти і науки обласної державної адміністрації, Татарбунарська районна державна адміністрація

Програма регіонального розвитку "Розвиток людського потенціалу", кошти місцевого бюджету

Державний бюджет, місцевий бюджет

Одеська область

Відкриття професії "Виноградар" на базі ДНЗ "Татарбунарське професійно-технічне аграрне училище" для підготовки висококваліфікованих фахівців та робітничих кадрів у галузі виноградарства

-

Формування мережі амбулаторій, наближених до місць проживання населення, у сільській місцевості та містах

Капітальний ремонт, будівництво та облаштування лікувально-профілактичних закладів первинної ланки охорони здоров'я

Районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських, селищних, сільських рад

Бюджетне фінансування

Субвенція з державного бюджету, місцеві бюджети

Територіальні громади

Кількість об'єктів, од.

12

Підвищення рівня ефективності використання ресурсів, якості та доступності вторинної та третинної медичної допомоги

Проведення відновлювальних робіт, будівництво та капітальний ремонт лікарень загального профілю

Департамент житлово-комунального господарства та енергоефективності обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських, селищних, сільських рад

Бюджетне фінансування

Субвенція з державного бюджету, місцеві бюджети

Територіальні громади

Кількість об'єктів, од.

3

Утворення спортивної інфраструктури для занять фізичною культурою і спортом

Будівництво, капітальний ремонт та реконструкція об'єктів спортивної інфраструктури, у тому числі для дітей та школярів (спортивні стадіони, зали, майданчики тощо)

Департамент житлово-комунального господарства та енергоефективності обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських, селищних, сільських рад

Обласна комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту в Одеській області

Державний бюджет, обласний бюджет, інші місцеві бюджети

Територіальні громади

Кількість утворених та модернізованих об'єктів спортивної інфраструктури, од.

16

Проведення просвітницької роботи з пропагування здорового способу життя та фізичної культури і спорту

Популяризація здорового способу життя та створення належних умов для занять фізичною культурою і спортом серед широких верств населення з ефективним використанням існуючих спортивних об'єктів міст та районів області

Управління фізичної культури і спорту обласної державної адміністрації

-

-

Одеська область

Збільшення кількості населення, охопленого заняттям з фізичної культури і спорту

-

Сприяння діяльності молодіжних і дитячих громадських організацій, їх спілок щодо формування здорового способу життя, залучення дітей та молоді до занять фізичною культурою і спортом

Забезпечення належного функціонування сільських закладів культури, надання культурних послуг мешканцям сіл та малих міст

Капітальний ремонт, реконструкція та облаштування будинків культури у містах і сільських населених пунктах області

Департамент житлово-комунального господарства та енергоефективності обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських, селищних, сільських рад

Обласна комплексна програма "Культура Одещини на 2017 - 2019 роки"

Обласний бюджет

Територіальні громади

Кількість об'єктів, од.

12

Створення умов для зміцнення зв'язків між регіонами та територіальними громадами

Забезпечення реалізації проекту регіонального розвитку "Створення Музею української книги"

Управління культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини обласної державної адміністрації

Програма регіонального розвитку "Загальноукраїнська солідарність"

Державний бюджет, інші джерела

Одеська область

Заснування Музею української книги європейського формату

1

Ціль 3 Ефективне державне управління у сфері регіонального розвитку

Створення належних матеріальних фінансових та організаційних умов для зміцнення економічної бази розвитку територіальних громад

Надання методично-консультативної допомоги територіальним громадам щодо розробки прогнозних та програмних документів соціально-економічного розвитку громад

Департамент економічної політики та стратегічного планування обласної державної адміністрації

-

-

Одеська область

Збільшення надходжень до місцевих бюджетів за рахунок підвищення ефективності реалізації власного ресурсного потенціалу громад та використання конкурентних переваг; покращення матеріально-технічного стану інфраструктури ОТГ

-

Надання сприяння об'єднаним територіальним громадам (ОТГ) щодо розробки проектів, які фінансуються за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури ОТГ

Підтримка організацій громадянського суспільства, діяльність яких спрямована на забезпечення місцевого та регіонального розвитку та сприяє залученню громадян до процесу міжрегіонального співробітництва та міжрегіонального обміну

Проведення інформаційної кампанії щодо висвітлення діяльності інститутів громадянського суспільства області, їх внеску в соціально-економічний розвиток області та територіальних громад, а також кращих практик співпраці органів публічної влади та громадських об'єднань на засадах партнерства

Управління комунікацій та інформаційної політики обласної державної адміністрації

Регіональна цільова програма сприяння розвитку громадянського суспільства в Одеській області на 2018 - 2020 роки

Обласний бюджет, інші джерела

Одеська область

Підвищення активності інститутів громадянського суспільства області, підтримка позитивного іміджу активних громадських об'єднань та сприяння поширенню їх досвіду

-

Визначення інституційного механізму управління процесом взаємодії органів виконавчої влади та громадських об'єднань для забезпечення їх участі у формуванні, упровадженні та здійсненні контролю за реалізацією пріоритетних напрямів розвитку регіонів

Проведення навчально-методичного семінару (тренінгу) для представників інститутів громадянського суспільства щодо механізмів та кращих практик участі громадськості у формуванні та реалізації державної, регіональної політики, вирішенні питань місцевого значення

Управління комунікацій та інформаційної політики обласної державної адміністрації

Регіональна цільова програма сприяння розвитку громадянського суспільства в Одеській області на 2018 - 2020 роки

Обласний бюджет, інші джерела

Одеська область

Кількість заходів, од.

1

Проведення консультацій з громадськістю з питань, що стосуються суспільно-економічного розвитку, реалізації та захисту прав і свобод громадян, задоволення їх політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів

Кількість консультацій, од.

7

Підвищення ролі громадських об'єднань у формуванні пріоритетних напрямів розвитку регіонів, їх реалізації та здійсненні контролю за реалізацією

Забезпечення функціонування на веб-сайтах органів влади відповідних рубрик щодо висвітлення діяльності консультативно-дорадчих органів, заходів зі взаємодії та консультування з громадськістю

Управління комунікацій та інформаційної політики обласної державної адміністрації

Регіональна цільова програма сприяння розвитку громадянського суспільства в Одеській області на 2018 - 2020 роки

Обласний бюджет, інші джерела

Одеська область

Залучення громадськості до формування та реалізації державної регіональної політики, вирішення питань місцевого значення

-

Здійснення організаційної, методичної та інформаційної підтримки заходів, що проводяться інститутами громадянського суспільства області

Консолідація інститутів громадянського суспільства області, впровадження новітніх форм і методів співпраці органів влади та інститутів громадянського суспільства

-

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Одеської обласної державної адміністрації
26 лютого 2019 року N 258/А-2019

ЗВІТ
про виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку України (Постанова N 385) за перше півріччя 20__ року (за 20__ рік), відповідальним за які визначено

__
(назва органу виконавчої влади)

Найменування завдання Державної стратегії (Постанова N 385)

Найменування заходу з виконання завдання Державної стратегії (Постанова N 385)

Дата початку/
завершення здійснення заходу

Проектне та фінансове забезпечення виконання завдання**

Індикатори результативності виконання завдання

Стан виконання завдання (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)

Проблемні питання, їх вплив на виконання завдання (з поясненням причини виникнення та зазначенням механізму вирішення)

назва, дата та номер рішення про реалізацію програми (проекту) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу

обсяг фінансування, передбачений програмою (проектом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу

фактично профінансований обсяг коштів за програмою (проектом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу

тих, що діють з початку виконання завдання

тих, що затверджені у звітному періоді

з початку реалізації програми (проекту)

за звітний період

з початку реалізації програми (проекту)

за звітний період

найменування індикатора, одиниця виміру

прогнозоване значення індикатора

фактичне значення індикатора

відхилення (+/-)


* Найменування заходу, передбаченого планом роботи з виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку України (Постанова N 385), відповідальним за які визначено відповідний орган виконавчої влади.

** Фінансове забезпечення може здійснюватися за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку, коштів галузевих (міжгалузевих) державних цільових програм та бюджетних програм центральних органів виконавчої влади, що спрямовуються на розвиток відповідної сфери у регіонах; субвенцій, інших трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам; коштів місцевих бюджетів; коштів технічної допомоги ЄС, інших міжнародних донорів, міжнародних фінансових організацій; коштів інвесторів та інших джерел, не заборонених законодавством.
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали