МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 20 грудня 2011 року N 940

Про затвердження Плану розподілу місць в спеціалізованих (спеціальних) санаторіях МОЗ України на 2012 рік

Відповідно до законів України "Про охорону дитинства" та "Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз", бюджетної програми "Санаторне лікування хворих на туберкульоз та дітей і підлітків з соматичними захворюваннями" (КПКВК 23011800), з метою раціонального та ефективного використання ліжкового фонду спеціалізованих (спеціальних) санаторіїв МОЗ України наказую:

1. Затвердити:

1.1. Структуру ліжкового фонду спеціалізованих (спеціальних) санаторіїв МОЗ України для лікування дітей із соматичними та психоневрологічними захворюваннями (крім туберкульозу) на 2012 рік, що додається.

1.2. Структуру ліжкового фонду спеціалізованих (спеціальних) санаторіїв МОЗ України туберкульозного профілю для лікування дітей на 2012 рік, що додається.

1.3. Структуру ліжкового фонду спеціалізованих (спеціальних) санаторіїв МОЗ України туберкульозного профілю для лікування дорослих на 2012 рік, що додається.

1.4. План розподілу місць в спеціалізованих (спеціальних) санаторіях МОЗ України на 2012 рік для лікування дітей із соматичними та психоневрологічними захворюваннями (крім туберкульозу), що додається.

1.5. План розподілу місць в спеціалізованих (спеціальних) санаторіях МОЗ України на 2012 рік для лікування дітей, хворих на туберкульоз, та осіб із груп ризику, що додається.

1.6. План розподілу місць в спеціалізованих (спеціальних) санаторіях МОЗ України на 2012 рік для лікування дорослих, хворих на туберкульоз, та осіб із груп ризику, що додається.

2. Головним лікарям спеціалізованих (спеціальних) санаторіїв МОЗ України (далі - санаторії МОЗ):

2.1. Забезпечити розсилку путівок до територіальних органів охорони здоров'я відповідно до планів розподілу місць в санаторіях МОЗ на 2012 рік, затверджених пунктами 1.4-1.6 цього наказу (далі - плани розподілу), в строк не пізніше ніж 30 календарних днів від дати початку заїзду, зазначеної у санаторно-курортній путівці.

2.3. Організувати прийом хворих на вільні місця при недоїздах, виявленні та евакуації хворих, яким санаторне лікування протипоказано або не показано, за клопотанням територіальних органів охорони здоров'я, направленням МОЗ України тощо з урахуванням показань для санаторно-курортного лікування та спеціалізації санаторію.

2.4. Надсилати інформацію до МОЗ України про використання ліжкового фонду санаторію щокварталу до 5 числа місяця, наступного за звітним періодом, відповідно до п. 15 Плану заходів МОЗ щодо усунення порушень та недоліків, виявлених Рахунковою палатою України за результатами аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених на санаторне лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу) в Автономній Республіці Крим, затвердженого наказом МОЗ України від 04.05.2011 N 257 (План N 257), та п. 2.5.1 наказу МОЗ України від 25.12.2009 N 1019.

2.5. Визначати термін перебування хворого в санаторії МОЗ туберкульозного профілю згідно з Порядком направлення на санаторне лікування хворих на туберкульоз та осіб з груп ризику відповідно до медичних показань, затверджених наказом МОЗ України від 30.04.2009 N 287, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19.06. 2009 за N 548/16564.

3. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь (головних управлінь) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій взяти під особистий контроль та забезпечити:

3.1. Належне здійснення відбору хворих на санаторно-курортне лікування з урахуванням спеціалізації санаторію, показань і протипоказань для санаторно-курортного лікування певних захворювань, правильне оформлення необхідної документації.

3.2. Розподіл та видачу санаторно-курортних путівок згідно з планами розподілу, своєчасне направлення хворих на санаторно-курортне лікування.

3.3. Направлення інформації до МОЗ України про використання санаторно-курортних путівок щокварталу до 5 числа місяця, наступного за звітним періодом, відповідно до п. 8 Плану заходів МОЗ щодо усунення порушень та недоліків, виявлених Рахунковою палатою України за результатами аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених на санаторне лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу) в Автономній Республіці Крим, затвердженого наказом МОЗ України від 04.05.2011 N 257 (План N 257), та п. 3.5 наказу МОЗ України від 25.12.2009 N 1019.

4. Департаменту охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення здійснити:

4.1. Контроль за раціональним та ефективним використанням ліжкового фонду в санаторних закладах МОЗ України.

4.2. Аналіз використання МОЗ Автономної Республіки Крим, управліннями (головними управліннями) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій санаторно-курортних путівок до санаторіїв МОЗ відповідно до затверджених в установленому порядку медичних показань та протипоказань для санаторно-курортного лікування певних захворювань.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Моісеєнко Р. О.

 

Міністр

О. В. Аніщенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
20.12.2011 N 940

Структура ліжкового фонду спеціалізованих (спеціальних) санаторіїв МОЗ України для лікування дітей із соматичними та психоневрологічними захворюваннями (крім туберкульозу) на 2012 рік

N з/п

Назва санаторію

Кількість ліжок всього

у тому числі за профілем захворювання:

психо-
невроло-
гічний

онколо-
гічний

пульмоно-
логічний

кардіо-
логічній

невро-
логічний

кардіо-
ревма-
тологічний

гастро-
ентеро-
логічний

уроло-
гічний

дермато-
логічний

неспе-
цифічні захворю-
вання легень

поліарт-
рити

гінеко-
логічні патології

захворю-
вання органів дихання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1.

ДЗ "Дитячий спеціалізований (спеціальний) санаторій "Зелена гірка" МОЗ України

175

 

 

 

 

 

 

 

 

 

175

 

 

 

2.

ДЗ "Спеціалізований (спеціальний) санаторій "Хаджибей" МОЗ України"

400

400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

ДЗ "Спеціалізований (спеціальний) санаторій "Зміна" МОЗ України"

220

 

 

220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

ДЗ "Дитячий спеціалізований санаторій "Південнобережний" МОЗ України

306

 

 

246

30

30

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

ДЗ "Дитячий спеціалізований санаторій "Іскра" МОЗ України

260

260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

ДЗ "Дитячий спеціалізований (спеціальний) санаторій "Батьківщина" МОЗ України"

210

210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

ДЗ "Спеціалізований (спеціальний) санаторій "Ювілейний" МОЗ України"

300

 

 

 

 

 

300

 

 

 

 

 

 

 

8.

ДЗ "Дитячий спеціалізований (спеціальний) санаторій "Здравниця" МОЗ України"

300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

50

 

9.

ДЗ "Спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій "Хвиля" МОЗ України"

150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

 

 

 

10.

ДЗ "Дитячий спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій ім. Сакко і Ванцетті МОЗ України"

210

 

 

210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

ДЗ "Дитячий спеціалізований (спеціальний) санаторій "Бердянський" МОЗ України"

360

 

 

 

 

 

 

100

 

 

 

 

 

260

12.

ДЗ "Дитячий спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій "Джерело" МОЗ України

405

 

20

 

 

 

 

240

145

 

 

 

 

 

13.

ДЗ "Дитячий спеціалізований (спеціальний) санаторій ім. В. Чкалова" МОЗ України

370

 

20

 

150

180

 

 

 

20

 

 

 

 

 

Разом

3666

870

40

676

180

210

300

340

145

20

325

250

50

260

 

Заступник директора
Департаменту охорони материнства,
дитинства та санаторного забезпечення

А. В. Терещенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
20.12.2011 N 940

Структура ліжкового фонду спеціалізованих (спеціальних) санаторіїв МОЗ України туберкульозного профілю для лікування дітей на 2012 рік

N з/п

Назва санаторію

 
Кількість ліжок (всього)

Профіль ліжок

К-сть ліжок для лікування туберкульозу органів дихання

К-сть ліжок для лікування туберкульозу інших локалізацій:

К-сть ліжок для лікування кістково-суглобового туберкульозу та осіб з груп ризику з туберкульозу з неспецифічною ортопедичною патологією

К-сть ліжок для лікування туберкульозу органів зору

К-сть ліжок для лікування туберкульозу сечостатевих органів

1.

ДЗ "Дитячий спеціалізований (спеціальний) санаторій "Москва" МОЗ України"

120

120

 

 

 

2.

ДЗ "Спеціалізований (спеціальний) санаторій "Юність" МОЗ України"

120

120

 

 

 

3.

ДЗ "Спеціалізований (спеціальний) санаторій "Піонер" МОЗ України

130

130

 

 

 

4.

ДЗ "Спеціалізований санаторій "Зелена гірка" МОЗ України (3, 4 відділення)

165

165

 

 

 

5.

Дитячий спеціалізований санаторій "Барвінок" МОЗ України

210

210

 

 

 

6.

ДЗ "Дитячий спеціалізований (спеціальний) санаторій "Прикарпатський" МОЗ України"

250

250

 

 

 

7.

ДЗ "Спеціалізований (спеціальний) санаторій "Косів" МОЗ України"

160

160

 

 

 

8.

ДЗ "Дитячий спеціалізований (спеціальний) санаторій "Люстдорф" МОЗ України"

210

 

210

 

 

9.

ДЗ "Спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій "Орлятко" МОЗ України"

410 (у т. ч. - 100 - сезонних)

 

410 (у т. ч. - 100 - сезонних)

 

 

10.

ДЗ "Дитячий спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій ім. Н. К. Крупської МОЗ України"

300

 

300

 

 

11.

ДЗ "Дитячий спеціалізований (спеціальний) санаторій "Затока" МОЗ України"

305

 

305

 

 

12.

ДЗ "Дитячий спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій "Хаджибей" МОЗ України

105

 

 

105 

 

13.

ДЗ "Дитячий спеціалізований (спеціальний) санаторій ім. О. О. Боброва МОЗ України"

200

 

200

 

 

Разом

2685 (у т. ч. 100 - сезонних)

1155

1425 (у т. ч. - 100 - сезонних)

105

 

1530 (у т. ч. - 100 - сезонних)

 

Заступник директора
Департаменту охорони материнства,
дитинства та санаторного забезпечення

А. В. Терещенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
20.12.2011 N 940

Структура ліжкового фонду спеціалізованих (спеціальних) санаторіїв МОЗ України туберкульозного профілю для лікування дорослих на 2012 рік

N з/п

Назва санаторію

Кількість ліжок (всього)

 

Профіль ліжок

К-сть ліжок для лікування туберкульозу органів дихання

К-сть ліжок для лікування туберкульозу інших локалізацій:

К-сть ліжок для лікування кістково-суглобового туберкульозу

К-сть ліжок для лікування туберкульозу органів зору

К-сть ліжок для лікування туберкульозу сечостатевих органів

1.

ДЗ "Спеціалізований (спеціальний) санаторій "Червоний маяк" МОЗ України"

160

160

 

 

 

2.

Державний заклад "Спеціалізований (спеціальний) санаторій "Старий Крим" МОЗ України"

255

255

 

 

 

3.

ДЗ "Спеціалізований (спеціальний) санаторій "Приморський" МОЗ України"

305

305

 

 

 

4.

ДЗ "Спеціалізований (спеціальний) санаторій "Передгірний" МОЗ України"

130

130

 

 

 

5.

Державний заклад "Спеціалізований (спеціальний) санаторій "Долоси" МОЗ України"

210

210

 

 

 

6.

ДЗ "Спеціалізований (спеціальний) санаторій "Гірське повітря" МОЗ України"

160

160

 

 

 

7.

ДЗ "Спеціалізований (спеціальний) санаторій "Сосняк" МОЗ України"

105

105

 

 

 

8.

ДЗ "Спеціалізований (спеціальний) санаторій ім. А. П. Чехова МОЗ України"

160

160

 

 

 

9.

ДЗ "Спеціалізований (спеціальний) санаторій "Сонячний" МОЗ України"

160

45

 

 

115

10.

ДЗ "Спеціалізований (спеціальний) санаторій "Сонячний" м. Одеса МОЗ України"

155

 

155

 

 

11.

ДЗ "Спеціалізований (спеціальний) санаторій "Ірпінь" МОЗ України"

50

30

 

20

 

12.

ДЗ "Спеціалізований (спеціальний) санаторій "Аркадія" МОЗ України"

210

 

 

50

160

Разом

2060

1560

155

70

275

500

 

Заступник директора
Департаменту охорони материнства,
дитинства та санаторного забезпечення

А. В. Терещенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
20.12.2011 N 940

План розподілу місць у спеціалізованих (спеціальних) санаторіях МОЗ України на 2012 рік для лікування дітей із соматичними та психоневрологічними захворюваннями (крім туберкульозу)*

N з/п

Органи (заклади) охорони здоров'я

Санаторії

Ювілей-
ний

Батьків-
щина

Бердя-
нський

Дже-
рело

Здрав-
ниця

Зміна

Зелена гірка

Іскра

ім. Сакко і Ванцетті

ім. В. П. Чкалова

Південно-
бережний

Хвиля

Хаджибей

Стаціонар матері і дитини (с. Усатово)

Стаціонар дитини (с. Усатово)

Відді-
лення реабі-
літації (с. Усатово)

Стаціонар дитини (Холодна балка)

1

МОЗ АР Крим

15

15

0

3

8

3

0

17

6

0

4

7

0

0

0

2

2

УОЗ Вінницької ОДА

5

8

16

10

7

5

2

9

5

10

5

2

3

2

0

2

3

УОЗ Волинської ОДА

14

7

15

8

6

10

15

10

14

15

9

10

6

3

0

8

4

ГУОЗ Дніпропетровської ОДА

30

30

30

21

13

27

32

31

21

32

13

19

9

9

0

21

5

ГУОЗ Донецької ОДА

26

18

30

16

24

18

16

29

16

18

20

10

7

3

0

8

6

УОЗ Житомирської ОДА

9

0

25

28

11

6

0

9

3

20

2

2

6

0

0

0

7

УОЗ Закарпатської ОДА

10

13

10

27

8

11

9

14

16

11

7

10

20

6

0

5

8

УОЗ Запорізької ОДА

12

14

32

9

12

7

4

10

4

8

6

8

2

1

0

2

9

ГУОЗ Івано-Франківської ОДА

4

2

6

13

6

8

3

8

3

6

7

3

6

1

0

2

10

УОЗ Київської ОДА

5

2

15

21

4

5

3

3

4

13

30

3

4

1

0

2

11

УОЗ Кіровоградської ОДА

5

4

7

5

7

5

2

4

3

13

8

5

7

1

0

6

12

ГУОЗ Луганської ОДА

18

11

25

23

21

6

3

7

17

23

10

5

2

3

0

4

13

ГУОЗ Львівської ОДА

3

2

2

20

4

5

3

5

4

6

3

2

3

1

0

2

14

УОЗ Миколаївської ОДА

11

14

20

26

7

7

12

30

17

4

20

20

5

15

0

8

15

УОЗ Одеської ОДА

0

0

0

19

7

13

30

0

0

15

6

0

20

5

0

52

16

ГУОЗ Полтавської ОДА

29

13

18

18

16

9

13

18

17

12

30

7

1

2

12

2

17

УОЗ Рівненської ОДА

3

2

8

13

8

4

2

3

3

15

3

2

2

1

0

2

18

УОЗ Сумської ОДА

14

3

18

21

21

7

3

4

4

9

5

5

3

3

0

5

19

ГУОЗ Тернопільської ОДА

4

2

4

7

3

3

2

3

3

8

4

2

2

1

5

2

20

ГУОЗ Харківської ОДА

9

5

10

14

22

7

2

8

10

18

45

6

2

1

0

2

21

УОЗ Херсонської ОДА

10

3

4

5

19

12

2

6

12

4

0

2

10

6

0

2

22

УОЗ Хмельницької ОДА

8

5

8

13

16

6

3

7

3

8

20

3

2

1

0

2

23

ГУОЗ Черкаської ОДА

8

5

10

7

8

6

4

6

3

17

5

2

4

1

0

2

24

ГУОЗ Чернівецької ОДА

4

3

3

9

3

4

3

4

2

8

4

2

3

1

0

5

25

УОЗ Чернігівської ОДА

9

2

8

7

8

6

4

5

3

27

10

4

3

1

0

2

26

ГУОЗ Київської МДА

10

12

13

17

12

10

3

5

3

25

14

0

2

1

3

0

27

УОЗ Севастопольської МДА

9

6

8

13

2

0

0

5

4

4

0

0

5

0

0

0

Резерв головного лікаря

16

9

15

12

16

10

0

0

10

21

16

9

16

0

0

0

Всього

300

210

360

405

300

220

175

260

210

370

306

150

160

70

20

150


*Кількість місць для хворих визначено на один заїд до санаторію.

 

Заступник директора
Департаменту охорони материнства,
дитинства та санаторного забезпечення

А. В. Терещенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
20.12.2011 N 940

План розподілу місць у спеціалізованих (спеціальних) санаторіях МОЗ України на 2012 рік для лікування дітей, хворих на туберкульоз, та осіб із груп ризику

N з/п

Органи (заклади) охорони здоров'я

Санаторії

Юність

Піонер

Косів

ім. Крупської

Орлятко

ім. Боброва

Затока

Хаджи-
бей

Барві-
нок

Прикар-
патський

Зелена гірка

Люстдорф

Москва

ціло-
річні

сезо-
нні

відділення N 3

відділення N 4

1

МОЗ АР Крим

10

10

0

18

9

3

23

26

3

0

0

0

0

0

18

2

УОЗ Вінницької ОДА

3

3

9

12

19

5

15

28

1

5

16

0

2

9

4

3

УОЗ Волинської ОДА

11

9

3

0

0

2

7

16

3

0

0

1

2

4

2

4

ГУОЗ Дніпропетровської ОДА

9

8

18

0

0

4

7

16

3

18

0

7

4

9

8

5

ГУОЗ Донецької ОДА

6

7

9

54

31

3

5

26

6

10

16

5

2

9

8

6

УОЗ Житомирської ОДА

5

5

9

0

0

4

5

18

3

4

10

6

2

9

5

7

УОЗ Закарпатської ОДА

3

3

0

2

5

2

5

5

3

0

10

0

0

4

2

8

УОЗ Запорізької ОДА

12

20

42

46

29

4

7

9

0

33

64

10

3

8

40

9

ГУОЗ Івано-Франківської ОДА

1

3

12

0

6

4

0

0

2

2

8

1

2

7

1

10

УОЗ Київської ОДА

5

5

6

2

6

3

6

10

2

30

59

6

3

16

2

11

УОЗ Кіровоградської ОДА

3

3

3

2

6

2

7

9

3

5

3

0

0

7

1

12

ГУОЗ Луганської ОДА

3

3

3

41

42

4

6

23

3

6

3

6

5

7

3

13

ГУОЗ Львівської ОДА

3

3

3

0

0

2

6

2

0

0

3

0

0

0

1

14

УОЗ Миколаївської ОДА

5

5

6

61

15

4

39

29

38

20

6

7

3

9

0

15

УОЗ Одеської ОДА

3

3

6

0

0

2

0

2

1

5

5

16

12

19

1

16

ГУОЗ Полтавської ОДА

6

6

3

0

0

5

8

2

2

5

3

7

2

9

5

17

УОЗ Рівненської ОДА

3

2

3

3

19

3

5

9

5

5

3

5

4

5

3

18

УОЗ Сумської ОДА

3

3

3

0

0

3

7

2

3

3

3

4

4

5

1

19

ГУОЗ Тернопільської ОДА

0

1

0

0

0

3

0

0

0

2

0

0

0

5

1

20

ГУОЗ Харківської ОДА

1

3

0

12

30

4

0

0

1

0

2

0

1

0

1

21

УОЗ Херсонської ОДА

9

16

0

9

29

4

6

9

3

16

5

7

2

19

6

22

УОЗ Хмельницької ОДА

3

1

3

2

8

4

7

8

3

9

10

2

0

8

1

23

ГУОЗ Черкаської ОДА

3

3

3

0

0

4

0

5

2

9

0

6

3

9

1

24

ГУОЗ Чернівецької ОДА

3

1

0

5

9

3

7

15

1

0

0

1

1

9

1

25

УОЗ Чернігівської ОДА

2

3

3

0

0

4

2

15

3

10

5

6

2

12

2

26

ГУОЗ Київської МДА

3

1

3

2

0

4

6

0

1

3

0

0

0

12

1

27

УОЗ Севастопольської МДА

2

0

0

13

6

3

4

5

0

0

0

0

0

0

1

28

НДСЛ "Охматдит"

0

0

0

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29

Інститут патології хребта та суглобів ім. М. І. Сітенка НАМНУ

0

0

0

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Резерв головного лікаря

0

0

10

16

20

8

10

16

10

10

16

2

1

10

0

Всього

110

120

150

300

300

100

200

305

105

210

250

105

60

210

120

 

Заступник директора
Департаменту охорони материнства,
дитинства та санаторного забезпечення

А. В. Терещенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
20.12.2011 N 940

План розподілу місць у спеціалізованих (спеціальних) санаторіях МОЗ України на 2012 рік для лікування дорослих, хворих на туберкульоз, та осіб із груп ризику*

N з/п

Органи охорони здоров'я

Санаторії

Долоси

Передгірний

Сонячний (Алупка)

ім. А. П. Чехова

Червоний маяк

Сосняк

Старий Крим

Аркадія

Сонячний (Одеса)

Приморський

Гірське повітря

Ірпінь

1.

МОЗ АР Крим

7

0

2

0

0

2

21

0

7

0

0

0

2.

УОЗ Вінницької ОДА

5

3

1

5

5

2

4

7

2

8

5

0

3.

УОЗ Волинської ОДА

3

2

3

2

2

1

5

9

3

12

7

1

4.

ГУОЗ Дніпропетровської ОДА

17

9

12

7

10

2

20

8

20

12

13

3

5.

ГУОЗ Донецької ОДА

14

13

9

14

9

9

15

25

10

10

9

2

6.

УОЗ Житомирської ОДА

3

2

5

2

5

2

6

11

6

12

4

3

7.

УОЗ Закарпатської ОДА

2

2

3

2

3

1

1

8

5

8

4

1

8.

УОЗ Запорізької ОДА

47

43

36

44

47

31

62

5

5

71

25

1

9.

ГУОЗ Івано-Франківської ОДА

1

1

1

2

1

1

1

1

1

2

7

1

10.

УОЗ Київської ОДА

20

7

3

14

9

10

49

5

9

28

9

13

11.

УОЗ Кіровоградської ОДА

2

2

2

2

2

2

2

5

5

3

3

1

12.

ГУОЗ Луганської ОДА

3

2

2

2

3

2

7

11

7

8

2

0

13.

ГУОЗ Львівської ОДА

5

2

3

2

3

2

1

15

2

10

2

1

14.

УОЗ Миколаївської ОДА

5

3

3

5

5

2

2

2

2

4

4

1

15.

УОЗ Одеської ОДА

3

1

1

2

0

2

2

16

9

12

3

0

16.

ГУОЗ Полтавської ОДА

3

2

2

2

3

2

2

6

2

8

4

2

17.

УОЗ Рівненської ОДА

6

2

5

2

5

2

4

10

9

10

3

2

18.

УОЗ Сумської ОДА

13

9

16

21

21

9

9

19

2

12

19

8

19.

ГУОЗ Тернопільської ОДА

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

20.

ГУОЗ Харківської ОДА

3

2

5

2

2

2

9

5

5

6

1

1

21.

УОЗ Херсонської ОДА

7

2

6

2

5

2

7

12

1

5

4

1

22.

УОЗ Хмельницької ОДА

3

2

4

2

2

1

3

4

4

6

7

1

23.

ГУОЗ Черкаської ОДА

3

2

3

2

3

1

2

8

5

10

4

1

24.

ГУОЗ Чернівецької ОДА

2

1

2

2

2

1

0

5

1

8

2

0

25.

УОЗ Чернігівської ОДА

26

12

26

15

10

12

16

7

28

31

16

1

26.

ГУОЗ Київської МДА

5

2

2

2

2

1

2

5

4

7

2

4

27.

УОЗ Севастопольської МДА

1

1

2

2

0

0

2

0

0

0

0

0

Всього

210

130

160

160

160

105

255

210

155

305

160

50


*Кількість місць заїзд для працівників протитуберкульозних закладів відповідного регіону ураховано до загальної кількості місць, закріплених за цим регіоном.

 

Заступник директора
Департаменту охорони материнства,
дитинства та санаторного забезпечення

А. В. Терещенко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали