ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 2 квітня 2012 року N 168

Про затвердження Плану виконання Держземагентством України заходів, визначених Національним планом дій на 2012 рік

З метою організації якісного та своєчасного виконання заходів Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженого Указом Президента України від 12.03.2012 N 187/2012, та постійного моніторингу їх виконання наказую:

1. Затвердити План виконання Держземагентством України заходів, визначених Національним планом дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" (далі - План) (додається).

2. Керівникам структурних підрозділів Держземагентства України забезпечити:

вжиття вичерпних заходів щодо якісного та своєчасного виконання Плану;

надання щоп'ятниці до 11.00 Управлінню координації нормопроектної діяльності (Бердніков Є. С.) актуальної інформації щодо виконання Плану, а також планів по його виконанню на наступний тиждень (за формою, що додається).

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова

С. М. Тимченко


 

Додаток 1
до наказу Держземагентства України
02.04.2012 N 168


План виконання Держземагентством України заходів, визначених Національним планом дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженим Указом Президента від 12 березня 2012 року N 187

N
з/п

Мета

Зміст завдання та заходи

Відповідальний за виконання

Строк виконання

Індикатор виконання

I. Реформа державних фінансів

Удосконалення управління державними фінансами

4.

Запровадження ефективного державного стратегічного планування та середньострокового бюджетного планування на рівні головних розпорядників бюджетних коштів

4.2.4. Затвердження планів міністерств - головних розпорядників коштів державного бюджету на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди, розроблених в межах прогнозних показників, визначених у Прогнозі Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди

Міністерства,
державні органи, що визначаються головними розпорядниками коштів державного бюджету
Фещенко А. П.

вересень

Розроблення проекту Закону України про Державний бюджет України на 2013 рік на основі затверджених КМУ планів міністерств - головних розпорядників коштів державного бюджету на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди, розроблених в межах прогнозних показників, визначених у Прогнозі Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди

Посилення фінансової та фіскальної дисципліни

7

Запровадження внутрішнього аудиту відповідно до стандартів Європейського Союзу

7.1. Забезпечення функціонування підрозділів внутрішнього аудиту в усіх міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади

Міністерства,
інші центральні органи виконавчої влади
Мерзлюк Є. О.

березень

Забезпечення функціонування в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади підрозділів внутрішнього аудиту

10

Забезпечення ефективного обміну даними та гармонізація баз даних державних органів, які ведуть облік фізичних і юридичних осіб, а також об'єктів оподаткування

10.1. Нормативне забезпечення функціональної інтеграції інформаційних ресурсів державних органів, які ведуть облік фізичних і юридичних осіб, а також об'єктів оподаткування, надання Державній податковій службі України інформації, необхідної для здійснення її повноважень

Мінфін України,
ДПС України,
інші центральні органи виконавчої влади
Славін І. В.
Царик К. В.

вересень

Прийняття нормативно-правових актів з питань, зазначених у підпункті 10.1

IV. Реформа освіти та розвиток науково-технічної сфери

Розвиток науки та інноваційної діяльності, підвищення конкурентоспроможності національної економіки

54

Підвищення ефективності наукової та науково-технічної діяльності

54.1. Оптимізація мережі державних наукових установ для підвищення ефективності їхньої діяльності

 

 

Визначення оптимальної структури та кількості державних наукових установ (крім тих, що перебувають у віданні Національної академії наук України та галузевих академій наук)

 

 

54.1.1. Проведення атестації державних наукових установ, які повністю або частково фінансуються за рахунок коштів державного бюджету (крім тих, що перебувають у віданні Національної академії наук України та галузевих академій наук)

МОНмолодьспорт України,
Держінформнауки України,
центральні органи виконавчої влади
Пажитнова Т. П.

вересень

VI. Дерегуляція, розвиток підприємництва та реформування надання адміністративних послуг

Спрощення дозвільної системи та сфери ліцензування

73

Скорочення кількості документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності

73.1. Здійснення аналізу законодавчих актів, якими встановлюється необхідність отримання документів дозвільного характеру, узагальнення практики їх застосування та надання обгрунтованих пропозицій Міністерству економічного розвитку і торгівлі України щодо доцільності дальшого існування кожного з документів дозвільного характеру

Центральні органи виконавчої влади
Шемелинець Л. М.
Царик К. В.
Краснолуцький О. В.
Коваль І. В.
Черноштан С. М.
Славін І. В.

березень

Внесення відповідних пропозицій

74

Спрощення процедури отримання документів дозвільного характеру

74.1. Прийняття нормативно-правових актів щодо спрощення процедури отримання документів дозвільного характеру

 

 

 

 

 

74.1.2. Перегляд нормативно-правових актів, якими визначено перелік документів, які суб'єкту господарювання необхідно подати для одержання документа дозвільного характеру, з метою його скорочення та скасування необхідності подання документів та/або відомостей, які:
- містяться у державних реєстрах;
- безпосередньо не пов'язані з підтвердженням можливості суб'єкта господарювання провадити певні дії щодо здійснення господарської діяльності або види господарської діяльності;
- мають формальний характер, обмежують та/або ускладнюють можливості застосування сучасних технологій, матеріалів, обладнання, досягнень науки і техніки та/або не відповідають сучасним вимогам щодо здійснення такої діяльності

Мінекономрозвитку України,
інші центральні органи виконавчої влади
Шемелинець Л. М.
Царик К. В.
Краснолуцький О. В.
Коваль І. В.
Черноштан С. М.
Славін І. В.

липень

Видання нормативно-правових актів з питань, зазначених у підпункті 74.1.2

 

 

74.1.3. Видання нормативно-правових актів щодо передачі повноважень із видачі документів дозвільного характеру від регіональних до місцевих дозвільних органів

Мінекономрозвитку України,
інші центральні та місцеві органи виконавчої влади
Шемелинець Л. М.
Царик К. В.
Краснолуцький О. В.
Коваль І. В.

жовтень

Видання нормативно-правових актів з питань, зазначених у підпункті 74.1.3

76

Дальше скорочення видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню

76.1. Скорочення видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню

 

 

 

 

 

76.1.1. Проведення аналізу:
- відповідності ліцензованих видів господарської діяльності встановленим критеріям впровадження ліцензування;
- законодавства України щодо достатності регулювання та контролю за здійсненням певних видів господарської діяльності у разі відміни їх ліцензування

Мінекономрозвитку України,
інші центральні органи виконавчої влади
Царик К. В.

березень

Проведення аналізу видів господарської діяльності, які підлягають ліцензуванню

79

Спрощення дозвільної системи у сфері містобудування

79.1. Нормативне врегулювання питань спрощення дозвільної системи у сфері містобудування

 

 

 

 

 

79.1.3. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обов'язкового проведення державної реєстрації права державної або комунальної власності на земельні ділянки перед виставленням їх на земельні торги

Мінрегіон України,
Держземагентство України
Славін І. В.
Шемелинець Л. М.
Коваль І. В.

квітень

Прийняття Закону України з питань, зазначених у підпункті 79.1.3

Реформування системи реєстрації прав власності

80

Удосконалення порядку проведення державної реєстрації прав на нерухоме майно

80.1. Прийняття нормативно-правових актів щодо спрощення процедур реєстрації прав на нерухоме майно

 

 

 

 

 

80.1.2. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення процедури здійснення державної реєстрації земельних ділянок, іншого нерухомого майна та речових прав на них, в якому передбачити, зокрема:
а) спрощення процедури державної реєстрації земельних ділянок та речових прав на них, зокрема, шляхом:
- усунення дублювання збору та подання громадянами документів, необхідних для внесення даних до Державного земельного кадастру та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про земельні ділянки, речові права на них та їх обтяження;
- запровадження ідентифікації земельної ділянки як об'єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за її кадастровим номером;
- запровадження механізму подання нотаріусом за письмовою згодою правонабувача (правонабувачів) об'єкта нерухомого майна, в тому числі земельної ділянки, набутого на підставі правочинів або у зв'язку з успадкуванням (під час видачі свідоцтва про право на спадщину), заяви про державну реєстрацію прав на це майно та необхідних документів для здійснення такої реєстрації, а також зобов'язання органів державної реєстрації речових прав на нерухоме майно здійснити державну реєстрацію права на такий об'єкт, земельну ділянку з повідомленням про це правонабувача (правонабувачів);
б) недопущення скасування державної реєстрації земельної ділянки у випадку, якщо речове право на неї не зареєстровано;
в) зобов'язання розробника документації із землеустрою на земельну ділянку виготовляти відповідну землевпорядну документацію не менше ніж у двох примірниках, один з яких має передаватися власникові або користувачеві земельної ділянки під час державної реєстрації земельної ділянки;
г) установлення відповідальності посадових осіб за порушення законодавства про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, у тому числі щодо строку проведення такої реєстрації;
д) визначення Державного агентства земельних ресурсів України уповноваженим органом із ведення Державного земельного кадастру у місті Києві

Мін'юст України,
Держземагентство України
Славін І. В.
Бердніков Є. С.
Шемелинець Л. М.

березень

Прийняття Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення процедури здійснення державної реєстрації земельних ділянок, іншого нерухомого майна та речових прав на них

 

 

80.1.3. Видання нормативно-правових актів щодо скорочення строків проведення грошової оцінки земельної ділянки та надання витягу з Державного земельного кадастру

Мінагрополітики України,
Держземагентство України
Коваль І. В.
Славін І. В

квітень

Скорочення загального строку процедури проведення грошової оцінки земельної ділянки та надання витягу з Державного земельного кадастру до 7 робочих днів

 

 

80.1.4. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо одночасного здійснення процедури переоформлення прав власності на земельну ділянку та об'єкти, що розташовані на земельній ділянці

Мін'юст України,
Держземагентство України
Славін І. В.
Бердніков Є. С.

травень

Поліпшення показника реєстрації власності в рейтингу Світового банку "Doing Business" 2013 року: скасовано 3 процедури переоформлення прав власності на земельну ділянку, скорочено термін проходження процедури проведення грошової оцінки земельної ділянки на 50 днів

Державний нагляд (контроль)

84

Удосконалення та зменшення частоти здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)

84.1. Зменшення кількості та частоти здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)

 

 

 

 

 

84.1.1. Видання Кабінетом Міністрів України актів про перегляд критеріїв оцінки ступеня ризику від здійснення господарської діяльності з метою:
- зменшення кількості та частоти здійснення перевірок;
- перегляду критеріїв, за якими суб'єкти господарювання відносяться до найвищої та середньої групи ризику, з метою звуження кола таких суб'єктів господарювання

Мінекономрозвитку України,
інші центральні органи виконавчої влади
Царик К. В.
Шемелинець Л. М.

травень

Зменшення з 74 % до 64 % показника стосовно суб'єктів господарювання, щодо яких здійснено заходи державного нагляду (контролю)
Зменшення з 4,5 до 3,5 середньої частоти перевірок щодо одного суб'єкта господарювання за рік.
Скорочення з 14 до 11 днів загальної тривалості заходів державного нагляду (контролю)

 

 

84.1.2. Перегляд нормативно-правових актів, дотримання яких є предметом перевірок контролюючих органів, щодо усунення дублювань у цій сфері та скасування застарілих вимог і правил у сфері господарської діяльності

Мінекономрозвитку України,
інші центральні органи виконавчої влади
Шемелинець Л. М.
Царик К. В.
Управління топографо- геодезичної діяльності

травень

 

 

84.1.3. Затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами здійснення планових заходів державного нагляду (контролю), забезпечивши:
- їх відповідність методичним рекомендаціям щодо розроблення переліків питань для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) з урахуванням ступенів ризику від провадження господарської діяльності, а також типовим формам актів, які складаються за результатами планових заходів державного нагляду (контролю);
- визначення вичерпного переліку питань, щодо яких здійснюється державний нагляд (контроль);
- унеможливлення (заборону) здійснення заходів державного нагляду (контролю) з питань, що не зазначені у формі акта

Мінекономрозвитку України,
інші центральні органи виконавчої влади
Царик К. В.

липень

 

 

 

84.1.4. Забезпечення вільного та безоплатного доступу суб'єктів господарської діяльності до нормативно-правових актів, дотримання яких перевіряється під час здійснення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю), шляхом розміщення таких актів на офіційних веб-сайтах контролюючих органів

Мінекономрозвитку України,
інші центральні органи виконавчої влади
Царик К. В.

листопад

 

 

 

84.1.5. Встановлення заборони контролюючим органам перевіряти виконання вимог нормативно-правових актів, до яких не забезпечено вільний та безоплатний доступ суб'єктів господарської діяльності, а також встановлення відповідальності за порушення такої заборони

Мінекономрозвитку України,
інші центральні органи виконавчої влади
Царик К. В.

листопад

 

Реформування надання адміністративних послуг

88

Створення зручних і доступних умов для отримання споживачами адмін. послуг

88.1. Забезпечення зручних для споживачів умов тримання і доступності адміністративних послуг

 

 

 

 

 

88.1.1. Видання актів щодо скорочення переліку документів, необхідних для одержання адміністративних послуг

Мінекономрозвитку України,
міністерства та інші центральні органи виконавчої влади
Шемелинець Л. М.
Славін І. В.
Фещенко А. П.

березень

Видання актів з питань, зазначених у підпункті 88.1.1

 

 

88.1.3. Формування та забезпечення ведення Реєстру адміністративних послуг

Мінекономрозвитку України,
центральні та місцеві органи виконавчої влади
Шемелинець Л. М.
Славін І. В.
Царик К. В.
Краснолуцький О. В.
Коваль І. В.

березень

Створення єдиної бази даних адміністративних послуг та можливості отримання інформації через Єдиний державний веб-портал адміністративних послуг

 

 

88.1.4. Забезпечення справляння плати за внесення інформації до реєстрів, ведення яких передбачено нормативно-правовими актами, за надання інформації з таких реєстрів, зокрема, у формі витягів і довідок виключно відповідним органом виконавчої влади або підпорядкованою йому бюджетною установою, уповноваженою на надання адміністративних послуг, а також унеможливлення справляння такої плати державними підприємствами і небюджетними установами

Мінекономрозвитку України,
центральні та місцеві органи виконавчої влади
Фещенко А. П.
Славін І. В.
Шемелинець Л. М.

березень

 

89

Затвердження стандартів надання адміністративних послуг

89.1.2. Видання Кабінетом Міністрів України актів щодо затвердження порядків надання через центри надання адміністративних послуг:
- адміністративних послуг з оформлення і видачі паспорта громадянина України, здійснення реєстрації, зняття з реєстрації місця проживання, перебування фізичних осіб, оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон;
- окремих адміністративних послуг у сферах земельних відносин та містобудівної діяльності

МВС України,
Мінагрополітики України,
Мінрегіон України
відповідно до компетенції
Славін І. В.
Царик К. В.
Краснолуцький О. В.
Ковал І. В.
Шемелинець Л. М.

березень

Видання актів Кабінету Міністрів України з питань, зазначених у підпункті 89.1.2

 

 

 

99.5. Перегляд технічних регламентів з метою їх адаптації до відповідних директив Нового та Глобального підходу Європейського Союзу

Мінекономрозвитку України,
інші центральні органи виконавчої влади
Польшинська О. В.

 

 

12. Розвиток сільського господарства та земельна реформа

Земельна реформа. Створення прозорого ринку земель сільськогосподарського призначення

 

 

183.1. Видання Кабінетом Міністрів України акта про затвердження методики проведення інвентаризації земель

Мінагрополітики України
Краснолуцький О. В.
Славін І. В.

березень

Реєстрація в Державному земельному кадастрі не менше 70 % сформованих земельних ділянок державної власності

 

 

183.2. Проведення інвентаризації земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення

Мінприроди України,
Мінагрополітики України
Краснолуцький О. В.
Черноштан С. М.

грудень

Завершення інвентаризації 80 % земель територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення

 

 

183.3. Встановлення водоохоронних зон, прибережних захисних смуг вздовж річок, морів, навколо озер, водосховищ та інших водойм, а також встановлення пляжних зон

Мінагрополітики України,
Мінприроди України
Краснолуцький О. В.
Славін І. В.

грудень

Встановлення та внесення до Державного земельного кадастру інформації щодо водоохоронних зон, прибережних захисних смуг уздовж морів та щодо 70 % водоохоронних зон уздовж річок, навколо озер, водосховищ та інших водойм, пляжних зон

184

Ефективне функціонування Державного земельного кадастру

184.1. Введення в експлуатацію єдиного програмно-апаратного комплексу інформаційної автоматизованої системи ведення Державного земельного кадастру

Мінагрополітики України
Славін І. В. Тарнопольський А. В.
Кубах С. М.

липень

Запровадження єдиного програмно-апаратного комплексу інформаційної автоматизованої системи ведення Державного земельного кадастру в усіх територіальних органах Державного агентства земельних ресурсів України

 

 

184.2. Посилення гарантій соціального захисту (у тому числі збільшення оплати праці) спеціалістів, які забезпечують ведення Державного земельного кадастру

Мінагрополітики України,
Міпсоцполітики України,
Мінфін України,
Держземагентство України
Фещенко А. П.
Пажитнова Т. П.
Славін І. В.

березень

Досягнення показника плинності кадрів, які забезпечують ведення Державного земельного кадастру, не більше 15 % на рік

185

Створення прозорих механізмів у регулюванні земельних відносин

185.1. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про спрощення дозвільних процедур при розробленні, погодженні та затвердженні документації із землеустрою, скорочення кількості дозвільних органів у цій сфері, передбачивши, зокрема:
- впровадження принципу мовчазної згоди у діяльність Комісії з розгляду питань, пов'язаних із погодженням документації із землеустрою, під час розгляду документації із землеустрою стосовно представників державних органів та органів місцевого самоврядування (крім представників органів земельних ресурсів, органів містобудування та архітектури);
- скасування процедури погодження з відповідним органом місцевого самоврядування, місцевою державною адміністрацією під час розроблення проектів землеустрою щодо земельних ділянок, які перебувають у приватній власності, якщо таке розроблення здійснюється відповідно до містобудівної документації та/або документації із землеустрою;
- запровадження спрощеної процедури зміни цільового використання земельної ділянки у межах однієї категорії земель

Мінагрополітики України
Краснолуцький О. В.
Бердніков Є. С.

березень

Прийняття Закону України про спрощення дозвільних процедур при розробленні, погодженні та затвердженні документації із землеустрою, скорочення кількості дозвільних органів у цій сфері

 

 

185.2. Скасування ліцензування господарської діяльності щодо проведення робіт із землеустрою та землеоціночних робіт та запровадження сертифікації спеціалістів, які виконують такі роботи

Мінагрополітики України,
Держземагентство України
Царик К. В.

липень

Збільшення на 15 % кількості суб'єктів господарювання, які виконують роботи із землеустрою.
Збільшення на 20 % кількості суб'єктів господарювання, що виконують землеоціночні роботи.
Проведення сертифікації спеціалістів за результатами професійної підготовки у визначених вищих навчальних закладах

XIII. Реформа системи державного управління

191

Оптимізація функцій центральних органів виконавчої влади у сферах державного нагляду (контролю)

191.1. Внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проектів законів та інших нормативно-правових актів щодо позбавлення центральних органів виконавчої влади надлишкових контрольно-наглядових функцій

Мін'юст України,
центральні органи виконавчої влади
Царик К. В.
Управління топографо- геодезичної діяльності
Шемелинець Л. М.

листопад

Внесення відповідних змін до нормативних актів.
Скорочення надлишкових контрольно-наглядових функцій, усунення їх дублювання

193

Удосконалення структури апаратів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади з метою підвищення ефективності їх управління

193.2. Приведення структури апаратів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 року N 179 "Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій"

Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади
Пажитнова Т. П.

у строк, визначений постановою Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 року N 179

Затвердження нових структур та штатних розписів апаратів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади

 

 

193.3. Внесення змін до актів центральних органів виконавчої влади щодо посилення ролі директорів департаментів апаратів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, передбачивши, зокрема, права підпису документів та представницьких повноважень

Центральні органи виконавчої влади
Шемелинець Л. М.

липень

Надання директорам департаментів апаратів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади права підпису документів та представницьких повноважень

Організаційне забезпечення створення професійної та ефективної державної служби

200

Реалізація підготовчих заходів для забезпечення виконання Закону України від 17 листопада 2011 року N 4050-VI "Про державну службу" (Закон N 4050-VI)

200.2. Затвердження профілів професійної компетентності посад державної служби та вимог до рівня професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття цих посад

Нацдержслужба України,
керівники державної служби в державних органах, органах влади АРК Крим та їх апаратах
Пажитнова Т. П.

листопад

Затвердження профілів професійної компетентності посад державної служби та вимог до рівня професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття цих посад


 

Додаток 2
до наказу Держземагентства України
02.04.2012 N 168


Інформація щодо реалізації плану виконання Держземагентством України заходів, визначених Національним планом дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентноспроможна економіка, ефективна держава", затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2012 року N 187/2012

N пункта НП

Зміст завдання

Стан виконання

Плани по виконанню на наступний тиждень

Березень

Держземагентство - головний виконавець

 

 

 

 

Держземагентство - співвиконавець

 

 

 

 

Держземагентство - як центральний орган виконавчої влади

 

 

 

 

Квітень

...

Термін встановлено

У місячний строк з дня офіційного опублікування Закону України про адміністративні послуги

 

 

 

 

у строк, визначений постановою Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 року N 179

 

 

 

 

у строки, визначені законами щодо оптимізації розподілу функцій між територіальними органами центральних органів виконавчої влади та місцевими державними адміністраціями

 

 

 

 

Термін не встановлено

 

 

 

 

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали