МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 31 жовтня 2011 року N 3242/5

Про затвердження Плану з організації звітування територіальних органів юстиції перед Міністерством юстиції України та центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра юстиції України

З метою організації звітування територіальних органів юстиції перед Міністерством юстиції України та центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра юстиції України, наказую:

1. Затвердити План з організації звітування територіальних органів юстиції перед Міністерством юстиції України та центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра юстиції України, що додається.

2. Встановити, що начальники головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі несуть особисту відповідальність за своєчасність та якість підготовки матеріалів з виконання завдань, передбачених Планом з організації звітування територіальних органів юстиції перед Міністерством юстиції України та центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра юстиції України.

3. Встановити, що зміни до Плану з організації звітування територіальних органів юстиції перед Міністерством юстиції України та центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра юстиції України, вносяться Департаментом взаємодії з органами влади за пропозиціями структурних підрозділів апарату Міністерства юстиції України, центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра юстиції України.

4. Департаменту взаємодії з органами влади (Зеркаль О. В.) довести цей наказ до відома голів Державної виконавчої служби України та Державної реєстраційної служби України, керівників структурних підрозділів апарату Міністерства юстиції України, начальників головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра юстиції України - керівника апарату Сєдова А. Ю.

 

Міністр

О. Лавринович

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
31.10.2011 N 3242/5

ПЛАН
з організації звітування територіальних органів юстиції перед Міністерством юстиції України та центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра юстиції України

N
з/п

Звітна інформація

Строк та періодичність звітування

Інформація надсилається також в електронному вигляді на e-mail:

Отримувач звітної інформації

1

2

3

4

5

1

Стосовно результатів розгляду повідомлень про випадки корупції та проведені службові розслідування

Щокварталу
до 1 числа місяця, наступного за звітним періодом

korz@minjust.gov.ua;
anticorruption@minjust.gov.ua;
matyash@minjust.gov.ua;
gorbunova@minjust.gov.ua;
o.bilous@minjust.gov.ua

Департамент антикорупційного законодавства та законодавства про правосуддя

2

Стосовно виконання вимог антикорупційного законодавства та Плану заходів щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень в центральному апараті Міністерства юстиції України та територіальних органах на 2011 рік, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 13.01.2011 N 15/7 (Наказ N 15/7) (інформаційно-аналітичні матеріали)

До 31 грудня 2011 року

korz@minjust.gov.ua;
anticorruption@minjust.gov.ua;
matyash@minjust.gov.ua;
gorbunova@minjust.gov.ua

Департамент антикорупційного законодавства та законодавства про правосуддя

3

Стосовно заходів, що вживаються територіальними органами юстиції по виконанню антикорупційного законодавства для розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України в рубриці "Антикорупційні ініціативи"

Щокварталу
до 15 числа останнього місяця відповідного кварталу

korz@minjust.gov.ua;
anticorruption@minjust.gov.ua

Департамент антикорупційного законодавства та законодавства про правосуддя

4

Стосовно недоліків у діяльності органів досудового слідства, які призвели до затягування строків проведення експертиз

Щороку
до 15 січня

expert@minjust.gov.ua

Управління експертного забезпечення правосуддя

5

Стосовно підсумків роботи науково-дослідних установ судових експертиз відповідно до покладених на них завдань та функцій (інформаційно-аналітичні матеріали)

Щопівроку
до 10 липня та 10 грудня

expert@minjust.gov.ua

Управління експертного забезпечення правосуддя

6

Стосовно виконання бюджетних програм за КПКВ 3601070 "Проведення судової експертизи" та за КПКВ 36010801 "Прикладні розробки у сфері методики проведення судових експертиз"

Щокварталу,
щопівроку, щороку

expert@minjust.gov.ua

Управління експертного забезпечення правосуддя

7

Стосовно виконання підпункту 6.2 наказу Мін'юсту від 02.08.2007 N 597/5 "Про запровадження безпосередніх зносин органів юстиції України в рамках Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах 1993 року" (у частині виконання доручень у цивільних справах)

Щокварталу
до 3 числа місяця, наступного за звітним періодом

notar@minjust.gov.ua

Департамент нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу

8

Стосовно виконання територіальними органами юстиції повноважень з питань державного регулювання і нагляду у сфері запобігання та протидії (відмиванню) доходів одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму

Щокварталу
до 3 числа місяця, наступного за звітним періодом

notarius@minjust.gov.ua;
matyash@minjust.gov.ua;
gorbunova@minjust.gov.ua

Департамент нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу

9

Стосовно надання на затвердження до Міністерства юстиції України плану проведення перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу

Щокварталу
до 5 числа останнього місяця попереднього кварталу

notarius@minjust.gov.ua

Департамент нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу

10

Стосовно підсумків роботи органів юстиції у порівнянні з аналогічним періодом минулого року (інформаційно-аналітичні матеріали)

Щопівроку,
щороку до 5 числа місяця, наступного за звітним періодом

notar@minjust.gov.ua;
matyash@minjust.gov.ua;
gorbunova@minjust.gov.ua;
o.bilous@minjust.gov.ua

Департамент нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу

11

Стосовно подання звіту про роботу державних та приватних нотаріусів за формою звітності N 1-нотаріат (річна)

Щопівроку,
до 5 числа місяця, наступного за звітним періодом

notar@minjust.gov.ua

Департамент нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу

12

Стосовно заповнення вакантних посад стажистів нотаріусів

Щокварталу
до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом

gorbunova@minjust.gov.ua

Департамент нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу

13

Стосовно надання громадянам безоплатної правової допомоги в кримінальних справах

Щокварталу

rdm@minjust.gov.ua

Департамент організаційного та ресурсного забезпечення (Управління планово-фінансової діяльності)

14

Стосовно ведення особистого прийому та розгляду звернень громадян (на виконання наказів Міністерства юстиції України від 18.03.2004 N 26/5 та від 05.07.2011 N 1792/5 (Порядок N 1792/5))

За перший квартал, півріччя, 9 місяців та рік до 5 числа місяця, наступного за звітним періодом

civil@minjust.gov.ua
zvernenya@minjust.gov.ua;
matyash@minjust.gov.ua;
gorbunova@minjust.gov.ua

Департамент організаційного та ресурсного забезпечення (Управління розгляду звернень та прийому громадян)

15

Стосовно ведення особистого прийому та розгляду звернень громадян (на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12.08.2009 N 898 та пункту 3 протокольного доручення Кабінету Міністрів України від 25.07.2009)

За перший квартал, півріччя, 9 місяців та рік до 5 числа місяця, наступного за звітним періодом

civil@minjust.gov.ua;
zvernenya@minjust.gov.ua

Департамент організаційного та ресурсного забезпечення (Управління розгляду звернень та прийому громадян)

16

Стосовно стану виконавської дисципліни у територіальних органах юстиції

Щокварталу
до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом

control@minjust. gov.ua;
matyash@minjust.gov.ua

Департамент організаційного та ресурсного забезпечення (відділ контролю)

17

Стосовно використання та обліку бланків реєстрації актів цивільного стану громадян

Щокварталу
до 3 числа місяця, наступного за звітним періодом

anjia@minjust.gov.ua

Управління бухгалтерського обліку та звітності

18

Стосовно удосконалення контролю за дотриманням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 22.04.2005 N 318 (з урахуванням вимог пункту 4 постанови)

Щомісяця
до 5 числа місяця, наступного за звітним

anjia@minjust.gov.ua

Управління бухгалтерського обліку та звітності

19

Стосовно фактично зайнятих штатних посад

Щокварталу
до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом

buhzvit@minjust.gov.ua;
matyash@minjust.gov.ua;
gorbunova@minjust.gov.ua;
o.bilous@minjust.gov.ua

Управління бухгалтерського обліку та звітності

20

Стосовно залишку невикористаних асигнувань

Щомісяця
до 5 числа місяця, наступного за звітним

buhzvit@minjust. gov.ua;
matyash@minjust.gov.ua;
gorbunova@minjust.gov.ua

Управління бухгалтерського обліку та звітності

21

Стосовно заходів щодо економічного та раціонального використання бюджетних коштів

Щомісяця
до 3 числа місяця, наступного за звітним

Звітування лише у паперовому вигляді надсилається поштою

Управління бухгалтерського обліку та звітності (відділ фінансової звітності підвідомчих установ)

22

Стосовно фінансової і бюджетної звітності

Щокварталу
до 1 числа місяця, наступного за звітним періодом.
Згідно з графіком

buhzvit@minjust.gov.ua

Управління бухгалтерського обліку та звітності (відділ фінансової звітності підвідомчих установ)

23

Стосовно розрахунків за енергоносії та надані житлово-комунальні послуги установами міста Києва, підпорядкованими Мін'юсту

Щомісяця
до 15 числа місяця, наступного за звітним

buhzvit@minjust.gov.ua;
gorbunova@minjust.gov.ua

Управління бухгалтерського обліку та звітності (відділ фінансової звітності підвідомчих установ)

24

Стосовно стану розрахунків за енергоносії та надані житлово-комунальні послуги

Щомісяця
до 5 числа місяця, наступного за звітним

buhzvit@minjust.gov.ua;
gorbunova@minjust.gov.ua

Управління бухгалтерського обліку та звітності (відділ фінансової звітності підвідомчих установ)

25

Стосовно подання звіту про склад та рух кадрів органів юстиції за формою N 1-КЮ, затвердженою наказом Міністерства юстиції України від 07.11.2007 N 1704/к за погодженням з Держкомстатом України

Щороку
до 10 січня

Kadrter@minjust.gov.ua

Департамент кадрової роботи та державної служби (відділ по роботі з кадрами територіальних органів юстиції)

26

Стосовно аналізу роботи головних управлінь юстиції з питань систематизації законодавства

Щопівроку
до 15 січня та до 15 липня

vsz@minjust.gov.ua;
belova@minjust.gov.ua

Департамент реєстрації та систематизації нормативних актів, правоосвітньої діяльності (Управління систематизації законодавства)

27

Стосовно забезпечення органів юстиції збірниками нормативно-правових актів: "Офіційним вісником України", кодексами, систематичним зібранням чинного законодавства України, іншими офіційними виданнями нормативно-правових актів

Щомісяця
до 25 числа

vsz@minjust.gov.ua;
belova@minjust.gov.ua;
matyash@minjust.gov.ua;
gorbunova@minjust.gov.ua

Департамент реєстрації та систематизації нормативних актів, правоосвітньої діяльності (Управління систематизації законодавства)

28

Стосовно кількісних показників наданих безкоштовних правових консультацій та виступів у засобах масової інформації

Щотижня

legalmet@minjust.gov.ua

Департамент реєстрації та систематизації нормативних актів, правоосвітньої діяльності (Управління координації правової роботи та правової освіти)

29

Стосовно змін, що відбулись у діяльності громадських приймалень, а саме: місцезнаходження, графік роботи, засоби зв'язку

Протягом 3 днів після змін

legalmet@minjust.gov.ua

Департамент реєстрації та систематизації нормативних актів, правоосвітньої діяльності (Управління координації правової роботи та правової освіти)

30

Стосовно виступів відповідальних працівників управлінь юстиції у засобах масової інформації з роз'яснення законодавства

Щомісяця

legalmet@minjust.gov.ua;
matyash@minjust.gov.ua;
gorbunova@minjust.gov.ua

Департамент реєстрації та систематизації нормативних актів, правоосвітньої діяльності (Управління координації правової роботи та правової освіти)

31

Стосовно стану правової освіти (аналітична та статистична інформація) (подавати відповідно до додатка 1)

Щопівроку,
щороку

legalmet@minjust.gov.ua;
gorbunova@minjust.gov.ua

Департамент реєстрації та систематизації нормативних актів, правоосвітньої діяльності (Управління координації правової роботи та правової освіти)

32

Стосовно узагальнення інформації про роботу громадських приймалень (цифрові дані)

Щокварталу

legalmet@minjust.gov.ua

Департамент реєстрації та систематизації нормативних актів, правоосвітньої діяльності (Управління координації правової роботи та правової освіти)

33

Стосовно стану правової роботи (аналітична та статистична інформація) (подавати відповідно до додатка 2)

Щопівроку,
щороку

legalmet@minjust.gov.ua;
gorbunova@minjust.gov.ua

Департамент реєстрації та систематизації нормативних актів, правоосвітньої діяльності (Управління координації правової роботи та правової освіти)

34

Стосовно представництва інтересів Міністерства юстиції України, Кабінету Міністрів України в судах України

До 25 березня, 25 червня, 25 вересня за I, II, III квартали, до 15 грудня за IV квартал та за поточний рік

vdmk@minjust.gov.ua;
gorbunova@minjust.gov.ua

Департамент судової роботи (Управління представництва інтересів держави в судах України)

35

Стосовно наявності судових справ, прийнятих судових рішень у зв'язку з порушенням права на одержання публічної інформації

Щокварталу
до 30 числа останнього місяця поточного кварталу

vdmk@minjust.gov.ua;
gorbunova@minjust.gov.ua;
o.bilous@minjust.gov.ua

Департамент судової роботи (Управління представництва інтересів держави в судах України)

36

Стосовно подання інформації про прийняті рішення не на користь держави

Постійно

vdmk@minjust.gov.ua;
gorbunova@minjust.gov.ua;
o.bilous@minjust.gov.ua

Департамент судової роботи (Управління представництва інтересів держави в судах України)

37

Стосовно основних заходів, які плануються територіальними органами юстиції

Щомісяця
(звітування лише в електронному вигляді)

viar@minjust.gov.ua;
matyash@minjust.gov.ua;
gorbunova@minjust.gov.ua;
o.bilous@minjust.gov.ua

Департамент взаємодії з органами влади (Управління зв'язків з органами державної влади та інформаційно-аналітичної роботи)

38

Стосовно виконання міжнародних договорів з питань надання правової допомоги у цивільних справах

Щопівроку
до 15 січня та до 15 липня

dvszag@minjust.gov.ua

Департамент міжнародного права та співробітництва (Управління міжнародного приватного права і міжнародної правової допомоги)

39

Стосовно виконання міжнародних договорів з питань надання правової допомоги у цивільних справах (у рамках виконання частини другої статті 14 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та стосовно виконання судових доручень у цивільних справах про вручення документів та проведення окремих процесуальних дій)

Щокварталу

dvszag@minjust.gov.ua

Департамент міжнародного права та співробітництва (Управління міжнародного приватного права і міжнародної правової допомоги)

40

Стосовно організації інформаційної діяльності та налагодження комунікацій з громадськістю

Щосереди

sy@minjust.gov.ua

Державна виконавча служба України

41

Стосовно проведення роз'яснювально-інформаційної роботи серед широких верств населення (доручення Прем'єр-міністра Азарова М. Я. від 14.02.2011 N 7448/1/1-11)

Щоп'ятниці

sy@minjust.gov.ua

Державна виконавча служба України

42

Стосовно надання інформації про майно вартістю понад 100000 грн., щодо якого проведено експертну оцінку

Щочетверга

sy@minjust.gov.ua

Державна виконавча служба України

43

Стосовно арештованого майна, яке буде розглянуто на конкурсі (тендері), призначеному на тижні

Щоп'ятниці

sy@minjust.gov.ua

Державна виконавча служба України

44

Стосовно показників роботи органів Державної виконавчої служби (оперативна інформація)

Щомісяця
до 2 числа

analitika@minjust.gov.ua;
gorbunova@minjust.gov.ua;
o.bilous@minjust.gov.ua;
mostova@minjust.gov.ua

Державна виконавча служба України

45

Стосовно виконання Указу Президента України від 24.11.2008 N 1073 "Про заходи щодо забезпечення житлових прав мешканців гуртожитків"

Щомісяця
до 2 числа

statist@minjust.gov.ua

Державна виконавча служба України

46

Стосовно подання інформації по відмовах за поданнями держвиконавців та копій листів або постанов прокуратури про відмову

Щомісяця
до 5 числа

statist@minjust.gov.ua

Державна виконавча служба України

47

Стосовно подання інформації - списку щодо боржників та стягувачів по банках ТОВ "Укрпромбанк" та ВАТ "Надра"

Щомісяця
до 5 числа

stat_dvs@minjust.gov.ua

Державна виконавча служба України

48

Стосовно стягнення до бюджету (державного та місцевих)

Щомісяця
до 5 числа

analitika@minjust.gov.ua;
gorbunova@minjust.gov.ua

Державна виконавча служба України

49

Стосовно залишків коштів виконавчого провадження, не витребуваних сторонами виконавчого провадження

Щомісяця
до 5 числа

vir@minjust.gov.ua

Державна виконавча служба України

50

Стосовно транспортних засобів, конфіскованих за постановами судів в адміністративних справах та вироками судів у кримінальних справах

Щомісяця
до 5 числа

sy@minjust.gov.ua;
gorbunova@minjust.gov.ua

Державна виконавча служба України

51

Стосовно стану реалізації торговельними організаціями арештованого майна

Щомісяця
до 7 числа

stat_dvs@minjust.gov.ua

Державна виконавча служба України

52

Стосовно порушених кримінальних справ щодо працівників органів ДВС

Щомісяця
до 7 числа

dvs_kadrovuk@minjust.gov.ua;
gorbunova@minjust.gov.ua;
o.bilous@minjust.gov.ua;
mostova@minjust.gov.ua

Державна виконавча служба України

53

Стосовно арештованого майна, щодо якого проведено оцінку

Щомісяця
до 7 числа

vir@minjust.gov.ua;
gorbunova@minjust.gov.ua

Державна виконавча служба України

54

Стосовно стягнення фінансових санкцій

Щомісяця
до 10 числа

analitika@minjust.gov.ua

Державна виконавча служба України

55

Стосовно залишків коштів на депозитних рахунках органів ДВС

Щомісяця
до 7 числа

vir@minjust.gov.ua

Державна виконавча служба України

56

Стосовно стягнення заборгованості із заробітної плати та інших виплат, пов'язаних з трудовими правовідносинами, по найбільших боржниках

Щомісяця
до 15 числа

vir@minjust.gov.ua;
gorbunova@minjust.gov.ua

Державна виконавча служба України

57

Стосовно стану виконання рішень про повернення самовільно зайнятих земельних ділянок, сплату земельного податку і орендної плати

Щокварталу
до 5 числа

stat_dvs@minjust.gov.ua

Державна виконавча служба України

58

Стосовно виконання рішень судів за позовами органів прокуратури

Щокварталу
до 12 числа

statist@minjust.gov.ua

Державна виконавча служба України

59

Стосовно стану виконання рішень судів та інших органів щодо стягнення заборгованості по заробітній платі

Щокварталу
до 15 числа

analitika@minjust.gov.ua;
gorbunova@minjust.gov.ua

Державна виконавча служба України

60

Стосовно подання інформації та актів звірення регіональних відділів ДВС з головними управліннями Пенсійного фонду

Щокварталу
до 15 числа

statist@minjust. gov.ua

Державна виконавча служба України

61

Стосовно винесених судами рішень про стягнення коштів з органів ДВС

Щокварталу
до 15 числа

stat_dvs@minjust.gov.ua

Державна виконавча служба України

62

Стосовно подання інформації щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності державних виконавців

Щокварталу
до 15 числа

dvs_kadrovuk@minjust.gov.ua;
gorbunova@minjust.gov.ua;
mostova@minjust.gov.ua

Державна виконавча служба України

63

Стосовно стягнення органами ДВС витрат на проведення виконавчих дій

Щокварталу
до 10 числа

vir@minjust.gov.ua

Державна виконавча служба України

64

Стосовно виконання рішень судів про конфіскацію майна, вилученого митними органами, та обсягу перерахування коштів від реалізації цього майна до Державного бюджету України

Щокварталу
до 10 числа

stat_dvs@minjust.gov.ua;
gorbunova@minjust.gov.ua

Державна виконавча служба України

65

Стосовно стану розгляду подань державних виконавців

Щокварталу
до 20 числа

statist@minjust.gov.ua

Державна виконавча служба України

66

Стосовно подання інформації за актами звірення органів державної виконавчої служби та органів прокуратури стосовно направлених на розгляд до прокуратури подань державних виконавців

Щокварталу
до 20 числа

statist@minjust.gov.ua

Державна виконавча служба України

67

Стосовно звірення ДВС та ДПА щодо стану виконання рішень про стягнення державного мита (судового збору) на користь держави

Щопівроку
до 15 липня
та 15 січня

stat_dvs@minjust.gov.ua

Державна виконавча служба України

68

Стосовно виконання пункту 9 Національного плану дій із забезпечення належного виконання рішень судів, затвердженого Указом Президента України від 27.06.2006 N 587 (інформація щодо стану виконання рішень органів державної та судової влади стосовно відшкодування з Державного бюджету України витрат відповідно до статті 35 Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 рік")

Щопівроку
до 20 липня
та 20 січня

analitika@minjust.gov.ua

Державна виконавча служба України

69

Стосовно подання форми звітності N 1 "Звіт про роботу органів державної виконавчої служби"

Щопівроку
до 30 липня та 30 січня

analitika@minjust.gov.ua

Державна виконавча служба України

70

Стосовно виконання наказу Мінприроди та Мін'юсту від 30.08.2007 N 452/707/5 "Про взаємодію органів Мінприроди та органів ДВС"

Щопівроку
до 20 липня та 20 січня

stat_dvs@minjust.gov.ua

Державна виконавча служба України

71

Стосовно стану реалізації заходів щодо вирішення проблемних питань, що мають місце в діяльності підпорядкованих органів державної реєстрації актів цивільного стану, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.07.2008 N 1044/7

Щопівроку
до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом

zags@minjust.gov.ua;
gorbunova@minjust.gov.ua;
fedkovych@minjust.gov.ua

Державна реєстраційна служба України
(Департамент у справах цивільного стану громадян)

72

Стосовно фінансування відділів державної реєстрації актів цивільного стану (подавати відповідно до додатка 3)

Щопівроку до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом

zags@minjust.gov.ua;
fedkovych@minjust.gov.ua

Державна реєстраційна служба України
(Департамент у справах цивільного стану громадян)

73

Стосовно найпоширеніших та рідковживаних імен, які надаються дітям при державній реєстрації народження

Щопівроку
до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом (звітування лише в електронному вигляді)

zags@minjust.gov.ua;
fedkovych@minjust.gov.ua

Державна реєстраційна служба України
(Департамент у справах цивільного стану громадян)

74

Стосовно виконання наказу Міністерства юстиції України від 02.08.2007 N 597/5 "Про запровадження безпосередніх зносин органів юстиції України в Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах 1993 року в частині виконання доручень у цивільних справах" (подавати відповідно до додатка 4)

Щокварталу
до 3 числа місяця, наступного за звітним періодом

zags@minjust.gov.ua;
fedkovych@minjust.gov.ua

Державна реєстраційна служба України
(Департамент у справах цивільного стану громадян)

75

Стосовно проведених державних реєстрацій актів цивільного стану громадян протягом кварталу (подавати відповідно до додатка 5)

Щокварталу
до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом

zags@minjust.gov.ua;
gorbunova@minjust.gov.ua;
fedkovych@minjust.gov.ua

Державна реєстраційна служба України
(Департамент у справах цивільного стану громадян)

76

Стосовно виконання Закону України "Про Державний реєстр виборців", постанов Центральної виборчої комісії з питання подання відомостей про виборців органам ведення Державного реєстру виборців, пунктів 3, 4 Плану основних заходів щодо виконання Закону України "Про Державний реєстр виборців", затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 15.07.2009 N 1261/5 (подавати відповідно до додатка 6)

До 1 числа наступного місяця після подання відомостей про виборців

zags@minjust.gov.ua;
fedkovych@minjust.gov.ua

Державна реєстраційна служба України
(Департамент у справах цивільного стану громадян)

77

Стосовно кількості внесених до Державного реєстру актів цивільного стану громадян книг про державну реєстрацію актів цивільного стану протягом місяця (подавати відповідно до додатка 7)

Щомісяця
до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом (звітування лише в електронному вигляді)

zags@minjust.gov.ua;
gorbunova@minjust.gov.ua;
fedkovych@minjust.gov.ua

Державна реєстраційна служба України
(Департамент у справах цивільного стану громадян)

78

Стосовно функціонування Державного реєстру актів цивільного стану громадян (кількість та тривалість, причини випадків відсутності доступу до Державного реєстру актів цивільного стану громадян, виконання наказу Міністерства юстиції України від 12.02.2009 N 257/5)

Щомісяця
до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом (звітування лише в електронному вигляді)

zags@minjust.gov.ua;
gorbunova@minjust.gov.ua;
fedkovych@minjust.gov.ua

Державна реєстраційна служба України
(Департамент у справах цивільного стану громадян)

79

Стосовно засвідчених відділами державної реєстрації актів цивільного стану головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі протягом попереднього робочого дня документів про державну реєстрацію актів цивільного стану для подальшого використання за кордоном

Щодня
до 10 години (звітування лише в електронному вигляді або факсом)

zags@minjust.gov.ua;
fedkovych@minjust.gov.ua

Державна реєстраційна служба України
(Департамент у справах цивільного стану громадян)

80

Стосовно запланованих на наступний тиждень суспільно значущих заходів з питань діяльності органів державної реєстрації актів цивільного стану, а також про аналогічні заходи, які відбулись протягом попереднього тижня

Щосереди
(звітування лише в електронному вигляді)

zags@minjust.gov.ua;
matyash@minjust.gov.ua;
gorbunova@minjust.gov.ua;
fedkovych@minjust.gov.ua

Державна реєстраційна служба України
(Департамент у справах цивільного стану громадян)

81

Стосовно змін, що стосуються підпорядкованих відділів державної реєстрації актів цивільного стану (місце розташування (адреса, телефони), кадрове забезпечення, умови зберігання архівного фонду, охорона приміщень)

Протягом тижня з дня змін (звітування лише в електронному вигляді)

zags@minjust.gov.ua;
fedkovych@minjust.gov.ua

Державна реєстраційна служба України
(Департамент у справах цивільного стану громадян)

82

Стосовно проблемних моментів, які виникають при застосуванні програмного забезпечення Державного реєстру актів цивільного стану громадян

У разі виникнення (звітування лише в електронному вигляді)

zags@minjust.gov.ua;
fedkovych@minjust.gov.ua

Державна реєстраційна служба України
(Департамент у справах цивільного стану громадян)

83

Стосовно перенесення до Державного реєстру актів цивільного стану громадян відомостей актових записів про народження та смерть з локальних комп'ютерних програм, що використовували у своїй роботі відділи державної реєстрації актів цивільного стану в попередні роки

Постійно в міру перенесення відомостей (звітування лише в електронному вигляді)

zags@minjust.gov.ua;
fedkovych@minjust.gov.ua

Державна реєстраційна служба України
(Департамент у справах цивільного стану громадян)

84

Стосовно подання інформації щодо зареєстрованих територіальними управліннями юстиції структурних утворень та легалізованих шляхом повідомлення організацій політичних партій України (подавати відповідно до додатка 8)

Щокварталу до 5 числа місяця, наступного за звітним періодом

gorbunova@minjust.gov.ua;
fedkovych@minjust.gov.ua

Державна реєстраційна служба України
(Департамент легалізації об'єднань громадян, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств)

85

Стосовно подання статистичної інформації за основними напрямами діяльності територіальних органів юстиції з питань легалізації об'єднань громадян, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації (подавати відповідно до додатка 9)

Щокварталу
до 5 числа місяця, наступного за звітним періодом

gorbunova@minjust.gov.ua;
fedkovych@minjust.gov.ua

Державна реєстраційна служба України
(Департамент легалізації об'єднань громадян, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств)

86

Стосовно здійснення ситуаційного аналізу стану роботи територіальних управлінь юстиції з питань легалізації об'єднань громадян та реєстрації інших громадських формувань, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації за півріччя (рік) у порівнянні з відповідним періодом минулого року (подавати відповідно до додатка 10)

Щопівроку, щороку
до 5 числа місяця, наступного за звітним періодом, порівняно з відповідним періодом минулого року

gorbunova@minjust.gov.ua;
fedkovych@minjust.gov.ua

Державна реєстраційна служба України
(Департамент легалізації об'єднань громадян, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств)

87

Стосовно підготовки статистичних звітів (за підсумками півріччя та року) про здійснення Головним управлінням юстиції та районними (міськрайонними) управліннями юстиції контролю за виконанням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади в частині здійснення органами місцевого самоврядування повноважень у сфері легалізації об'єднань громадян (подавати відповідно до додатка 11)

Щопівроку, щороку
до 5 числа місяця, наступного за звітним періодом

fedkovych@minjust.gov.ua

Державна реєстраційна служба України
(Департамент легалізації об'єднань громадян, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств)

88

Стосовно подання інформації про кількість зареєстрованих (перереєстрованих) Головним управлінням юстиції друкованих засобів масової інформації (подавати відповідно до додатка 12)

Щокварталу
до 5 числа місяця, наступного за звітним періодом

gorbunova@minjust.gov.ua;
fedkovych@minjust.gov.ua

Державна реєстраційна служба України
(Департамент легалізації об'єднань громадян, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств)

89

Стосовно змін, що стосуються підпорядкованих відділів державної реєстрації актів цивільного стану (найменування відділу, місце розташування (адреса, індекс, телефони начальника відділу, спеціалістів), склад працівників відділу (прізвище, ім'я, по батькові, посада, реєстраційний номер облікової картки платника податку у разі наявності) (подавати відповідно до додатка 13)

Протягом двох робочих днів з дня змін (звітування лише в електронному вигляді або факсом)

dvb@informjust.ua

Державне підприємство "Інформаційний центр" Міністерства юстиції

90

Стосовно ведення Єдиного реєстру об'єктів державної власності по системі юстиції для Фонду державного майна (на виконання постанов Кабінету Міністрів України від 14.04.2004 N 467 та від 30.11.2005 N 1121)

Щокварталу протягом 30 днів після закінчення звітного періоду (у разі внесення відповідних змін до вказаного Єдиного реєстру)

rdm@minjust.gov.ua

Департамент організаційного та ресурсного забезпечення
(Управління планово-фінансової діяльності)

91

Стосовно контролю за використанням коштів виконавчого збору

Щомісяця

gunchenko@minjust.gov.ua

Департамент організаційного та ресурсного забезпечення
(Управління планово-фінансової діяльності)

 

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади

О. Зеркаль

 

Додаток 1
до Плану з організації звітування територіальних органів юстиції перед Міністерством юстиції України та центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра юстиції України

Перелік питань для надання аналітичної звітної інформації

1. Відомості про працівників управління юстиції, які виконують обов'язки, пов'язані з правовою освітою населення, та заступників начальника Головного управління юстиції, які є кураторами правоосвітнього напряму роботи: прізвище, ім'я, по батькові; з якого часу працює; телефон для зв'язку; електронна адреса.

2. Діяльність обласної міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення (МКМР): відомості про кількість проведених засідань та перелік питань, що були розглянуті; виконання рекомендацій, які були прийняті на засіданні обласної МКМР, та хід виконання рекомендацій, прийнятих на засіданні Всеукраїнської МКМР.

3. Відомості про міжвідомчі ради в районах і містах: де вони діють, діяльність яких рад вивчалась, де не сформовані чи не діють. Викласти досвід найкращої МКМР.

4. Діяльність громадських приймалень та виїзних консультативних пунктів; співпраця з юридичними клініками, створеними при вищих навчальних закладах, які готують фахівців-юристів.

4.1 робота громадських приймалень, створених при управліннях юстиції, які надають безкоштовні консультації та роз'яснення з правових питань, допомогу в оформленні заяв, скарг та інших документів правового характеру, інформацію про повноваження органів, установ малозабезпеченим верствам населення;

4.2 робота інших громадських приймалень, у роботі яких працівники управлінь юстиції беруть участь: кількість таких приймалень; кількість наданих у них консультацій працівниками управлінь юстиції;

4.3 робота виїзних консультаційних пунктів (наказ управління юстиції, розпорядження голови облдержадміністрації, кількість виїздів, кількість населення, якому надано правову допомогу працівниками органів юстиції);

4.4 суть співпраці управлінь юстиції з юридичними клініками.

5. Відомості про співпрацю з громадськими організаціями та їх місцевими осередками: кількість, напрями роботи, організаційні форми роботи тощо.

6. Відомості про кількість проведених заходів, спрямованих на підвищення правосвідомості громадян, їх учасників, яким проблемам присвячені, кількість громадян, охоплених цими заходами.

7. Стан правового навчання в дошкільних, загальноосвітніх та вищих навчальних закладах: де перевіряється стан викладання правознавства, чи має розвиток мережа навчальних закладів з поглибленим вивченням права (ліцеї, школи-гімназії, спеціалізовані класи). Яка кількість учнівської молоді охоплена цим навчанням. Приклади позитивного досвіду, які проблеми стримують цей процес. Відомості про поширення позитивного досвіду серед інших навчальних закладів області.

8. Стан правового навчання в закладах культури. Відомості про правоосвітні заходи, що в них проводились.

9. Робота з неповнолітніми. Зазначення показників підліткової злочинності у регіоні в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Заходи, спрямовані на профілактику злочинності, пропаганду здорового способу життя.

10. Інформація про проведення територіальними управліннями юстиції спільних правоосвітніх заходів Міністерства юстиції України.

11. Проведення тижнів, декад, місячників правових знань, участь у проведенні обласних турів олімпіад з основ правознавства.

12. Інформація про виступи працівників Головного та територіальних управлінь юстиції у засобах масової інформації.

13. Розроблення методичних матеріалів, рекомендацій, посібників тощо.

14. Здійснення управліннями юстиції методичного керівництва та контролю за діяльністю районних та міських управлінь юстиції в частині забезпечення організації правоосвітньої та правовиховної діяльності.

Інформація про роботу головних управлінь юстиції з деяких напрямів правової освіти населення

N з/п

Назва управ-
ління

Робота МКМР області

Розглянуто правоосвітніх питань на

Проведено, здійснено, підготовлено

Наявність власного друко-
ваного органу (кількість)

Кіль-
кість постій-
них рубрик у ЗМІ

Співпраця з громадськими організаціями

Кількість ЗМІ, з якими співпрацює управління

Правова освіта в навчальних закладах

Здійс-
нено пере-
вірок в органах виконав-
чої влади, на держав-
них підпри-
ємствах, в установах, органі-
заціях з правової освіти

Про-
ведено тижнів правових знань / кількість охопле-
ного насе-
лення

Кіль-
кість право-
освітніх заходів, прове-
дених голов-
ним управ-
лінням юстиції

Кіль-
кість насе-
лення, охопле-
ного право-
освіт-
німи захо-
дами

кількість прове-
дених засідань

кількість розгля-
нутих питань

коле-
гіях

нара-
дах

семіна-
рах

перевірок управлінь юстиції / місцевих МКМР з правової освіти населення

стажувань праців-
ників райміськ-
управлінь з правової освіти

розроб-
лено методич-
них рекомен-
дацій

здійс-
нено узагаль-
нень позитив-
ного досвіду

місцеві

терито-
ріальні осередки

друко-
вані

радіо

телеба-
чення

кіль-
кість пере-
вірок

кількість право-
освітніх заходів

кількість учнів, студентів, охопле-
них право-
освітніми заходами

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформація про роботу районних, міських (міст обласного значення), міськрайонних управлінь юстиції з деяких напрямів правової освіти населення

N з/п

Назва управління

Робота МКМР області

Проведено, здійснено, підготовлено

Засновано, створено

Співпраця з громадськими організаціями

Кількість ЗМІ, з якими співпрацює управління

Правова освіта в навчальних закладах

Здійснено перевірок в органах виконавчої влади, на державних підпри-
ємствах, в установах, організаціях з правової освіти

Кількість право-
освітніх заходів, проведених управ-
лінням юстиції

Кількість населення, охопленого право-
освітніми заходами

Кількість районів в області

кількість проведених засідань

кількість розглянутих питань

розроблено методичних рекомен-
дацій

здійснено узагальнень позитивного досвіду

юридична сторінка, рубрика

газет, журналів

місцеві

терито-
ріальні осередки

друко-
вані

радіо

телеба-
чення

кількість перевірок

кількість право-
освітніх заходів

кількість учнів, студентів, охоплених право-
освітніми заходами

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформація про роботу громадських приймалень з надання безкоштовної правової допомоги малозахищеним верствам населення, створених при головних управліннях юстиції 

Область

Діяльність громадських приймалень, створених при органах юстиції

Кількість громадських приймалень, у роботі яких беруть участь працівники органів юстиції

Кількість консультацій, наданих в громадських приймальнях, зазначених в графі 5

Кількість виїзних консультативних пунктів, у роботі яких беруть участь працівники органів юстиції

Кількість виїздів консультативних пунктів, у роботі яких беруть участь працівники органів юстиції

Кількість консультацій, наданих під час роботи виїзних консультпунктів працівниками органів юстиції

кількість громадських приймалень, створених при управлінні юстиції

кількість консультацій, наданих в громадських приймальнях, створених при управліннях юстиції

кількість консультацій, наданих в ході роботи телефонної "гарячої лінії"

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформація про роботу громадських приймалень з надання безкоштовної правової допомоги малозахищеним верствам населення, створених при органах юстиції

Область

Діяльність громадських приймалень, створених при органах юстиції

Кількість громадських приймалень, у роботі яких беруть участь працівники органів юстиції

Кількість консультацій, наданих в громадських приймальнях, зазначених в графі 5

Кількість виїзних консультативних пунктів, у роботі яких беруть участь працівники органів юстиції

Кількість виїздів консультативних пунктів, у роботі яких беруть участь працівники органів юстиції

Кількість консультацій, наданих під час роботи виїзних консультпунктів працівниками органів юстиції

кількість громадських приймалень, створених при управлінні юстиції

кількість консультацій, наданих в громадських приймальнях, створених при управліннях юстиції

кількість консультацій, наданих в ході роботи телефонної "гарячої лінії"

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2
до Плану з організації звітування територіальних органів юстиції перед Міністерством юстиції України та центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра юстиції України

Інформація Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в __________ з питань правової роботи за ____ рік / I півріччя ____ року

N
зп

Назва Головного управління юстиції

Здійснено перевірок

З них

У тому числі

Вияв-
лено пору-
шень чинного законо-
давства

Надано рекомен-
дацій

Одер-
жано повідом-
лень про вико-
нання рекомен-
дацій

Пору-
шено питань про притяг-
нення до відпові-
дальності керівників юр. служб місц. органів вик. влади, держ. підпри-
ємств

Направ-
лено інф. обл. держ. адмініст-
рації

Надано роз'яс-
нень чинного законо-
давства

Підго-
товлено методич-
них рекомен-
дацій

Проведено семінарів

Проведено стажувань

всього

з них

за планом

фактично

держав-
них підпри-
ємств, установ, органі-
зацій

місцевих держав-
них адмініст-
рацій, органів вико-
навчої влади АРК

терито-
ріальних органів ц.о.в.в.

терито-
ріальних управлінь юстиції

спіль-
них

конт-
роль-
них

пос-
тійно діючих

для началь-
ників та спеціа-
лістів РУЮ

для інших кате-
горій праців-
ників

началь-
ників та спеціа-
лістів РУЮ

юристів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформація щодо діяльності районного, районного у місті, міського (міста обласного значення), міськрайонного управління юстиції Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в ________ з питань правової роботи за ____ рік / I півріччя ____ року

N
зп

Назва району (міста)

Здійснено перевірок

З них

У тому числі

Виявлено порушень чинного законо-
давства

Надано рекомен-
дацій

Одержано повідом-
лень про виконання рекомен-
дацій

Порушено питань про притяг-
нення до відпові-
дальності керівників юр. служб місц. органів вик. влади, держ. підприємств

Направлено інформ. місцев. держ. адмініст-
рації

Підготов-
лено мето-
дичних рекомен-
дацій

Надано роз'яснень чинного законо-
давства

Проведено стажувань юрискон-
сультів

Проведено семінарів

за планом

фактично

державних підприємств, установ, організацій

терито-
ріальних органів ц.о.в.в.

місцевих державних адміністрацій

спільних

конт-
рольних

для юристів

для інших кате-
горій

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформація головних управлінь юстиції щодо структури і чисельності юридичних кадрів за ____ рік / I півріччя ____ року

N зп

Назва Головного управління юстиції

Охоплено правовим обслуговуванням

Штатних юристів

Не охоплено правовим обслуговуванням

Кількість вакантних посад юрисконсультів

державних адмініст-
рацій

терито-
ріальних органів централь-
них органів виконавчої влади

органів місцевого самовряду-
вання

державних підприємств

в державних адмініст-
раціях

в терито-
ріальних органах цент-
ральних органів виконав-
чої влади

в органах місцевого самовря-
дування

на державних підпри-
ємствах

державних адмініст-
рацій

терито-
ріальних органів центральних органів виконавчої влади

органів місцевого самовря-
дування

державних підприємств

у державних адмініст-
раціях

у терито-
ріальних органах центральних органів виконавчої влади

в органах місцевого самовря-
дування

на державних підприємствах

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пропозиції щодо покращення стану правової роботи

ПІДПОРЯДКОВАНІСТЬ
спеціаліста з правової роботи

Назва Головного управління юстиції

Телефонний код області

Поштовий індекс, адреса управління, електронна пошта

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові

Дата народження

Телефон

 

 

 

 

 

Додаток 3
до Плану з організації звітування територіальних органів юстиції перед Міністерством юстиції України та центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра юстиції України

Фінансування відділів державної реєстрації актів цивільного стану

N
з/п

Виділено коштів із загального фонду державного бюджету

Витрачено коштів із загального фонду державного бюджету

Оплата комунальних послуг

Охорона приміщень

Оренда приміщень

Всього

всього

заробітна плата працівників

придбання комп'ютерної техніки

проведення капітальних і поточних ремонтів

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отримано та зараховано до державного бюджету за надання працівниками відділів ДРАЦС платних послуг

Кількість коштів, витрачених із спеціального фонду державного бюджету на утримання відділів державної реєстрації актів цивільного стану

 

всього

отримано за проведення обрядів урочистої реєстрації шлюбів

отримано за надання кур'єрської послуги з доставки документів до Укрдержреєстру

всього (з урахуванням залишку коштів)

оплата праці додатково залучених працівників

придбання комп'ютерної техніки

проведення капітальних та поточних ремонтів

оплата комунальних послуг

охорона приміщень

оренда приміщень

інші витрати (придбання меблів, канцтоварів, оплата послуг зв'язку, передплата періодичних видань тощо)

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4
до Плану з організації звітування територіальних органів юстиції перед Міністерством юстиції України та центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра юстиції України

Інформація
про надання правової допомоги протягом ____ кварталу ________ року

Країна

З України

В Україну

назва держави

кількість клопотань про надання допомоги

кількість звернень громадян щодо витребування документів про державну реєстрацію актів цивільного стану

кількість клопотань про надання допомоги

кількість звернень громадян щодо витребування документів про державну реєстрацію актів цивільного стану

Російська Федерація

 

 

 

 

Білорусь

 

 

 

 

Туркменистан

 

 

 

 

Казахстан

 

 

 

 

Узбекистан

 

 

 

 

Грузія

 

 

 

 

Таджикистан

 

 

 

 

Азербайджан

 

 

 

 

Молдова

 

 

 

 

Вірменія

 

 

 

 

Киргизстан

 

 

 

 

 

Додаток 5
до Плану з організації звітування територіальних органів юстиції перед Міністерством юстиції України та центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра юстиції України

Інформація щодо діяльності органів державної реєстрації актів цивільного стану за ____ квартал _______ року

Кількість складених актових записів цивільного стану

сума стягнутого державного мита

сума отриманих коштів за надання платних послуг

кількість складених протоколів про адміністративні правопорушення

Кількість виданих витягів з Державного реєстру актів цивільного стану громадян

Сума стягнутої плати за видачу витягів з Державного реєстру актів цивільного стану громадян

всього

про народження

про шлюб

про розірвання шлюбу

про зміну імені

про смерть

всього

платних

безоплатних

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 6
до Плану з організації звітування територіальних органів юстиції перед Міністерством юстиції України та центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра юстиції України

Інформація
про виконання Закону України "Про Державний реєстр виборців", постанов Центральної виборчої комісії з питання подання відділами державної реєстрації актів цивільного стану відомостей про виборців органам ведення Державного реєстру виборців

Дата подання відомостей про виборців органам ведення Державного реєстру виборців

Кількість померлих виборців, яких стосувались подання

Кількість перевірених відділів державної реєстрації актів цивільного стану

Виявлені порушення вимог статті 22 Закону України "Про Державний реєстр виборців", постанови Центральної виборчої комісії від 13.01.2011 N 6 (Постанова N 6) та інших постанов Центральної виборчої комісії з цього питання

Кількість запитів органів ведення Державного реєстру виборців, розглянутих відділами державної реєстрації актів цивільного стану, щодо уточнення фактів смерті виборців

Виконання пунктів 3, 4 Плану основних заходів щодо виконання Закону України "Про Державний реєстр виборців", затверджених наказом Міністерства юстиції від 15.07.2009 N 1261/1

кількість запитів

період перевірки

кількість осіб

 

 

 

організація та проведення щоквартальних спільних нарад з органами ведення Державного реєстру виборців щодо врегулювання проблемних моментів при передачі відомостей про виборців

проведення додаткових навчань щодо правильності формування відділами державної реєстрації актів цивільного стану відомостей про виборців за допомогою Державного реєстру актів цивільного стану громадян

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 7
до Плану з організації звітування територіальних органів юстиції перед Міністерством юстиції України та центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра юстиції України

Інформація щодо кількості книг про державну реєстрацію актів цивільного стану, внесених до Державного реєстру актів цивільного стану громадян

Кількість книг про державну реєстрацію актів цивільного стану, внесених до Державного реєстру актів цивільного стану громадян

Роки 1995 - 1950

Про народження

Про шлюб

Про зміну імені

Про смерть

Про розірвання шлюбу

Про усиновлення

Про встановлення батьківства

1

2

3

4

5

6

7

8

1995

 

 

 

 

 

 

 

1994

 

 

 

 

 

 

 

1993

 

 

 

 

 

 

 

і т. д. до 1950

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 8
до Плану з організації звітування територіальних органів юстиції перед Міністерством юстиції України та центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра юстиції України

Відомості
про наявність зареєстрованих Головним та територіальними управліннями юстиції структурних утворень та легалізованих шляхом повідомлення організацій політичних партій України, зареєстрованих Міністерством юстиції України

станом на _______

Зареєстровано

N з/п

Назва партії

Дата реєстрації та N свідоцтва політичної партії

Назва обласного структурного утворення партії, дата реєстрації та N свідоцтва

районних

районних у містах

міських

сільських

селищних

первинних

легалізовано шляхом повідомлення

міст обл. знач.

міст
район.
значен.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка: до звіту включаються у хронологічному порядку всі зареєстровані на дату підготовки звіту політичні партії з актуальними назвами (перелік політичних партій розміщений на веб-сайті Мін'юсту).

 

Додаток 9
до Плану з організації звітування територіальних органів юстиції перед Міністерством юстиції України та центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра юстиції України

Статистична інформація
за основними напрямами діяльності Головного та територіальних органів юстиції з питань легалізації об'єднань громадян, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації

 

Зареєстровано

Головним управлінням юстиції

Районними, міськими, міськрайонними управліннями юстиції

усього

у т. ч. за 20__ рік

усього

у т. ч. за 20__ рік

Громадських організацій

 

 

 

 

Осередків всеукраїнських та міжнародних громадських організацій

 

 

 

 

Творчих спілок (самостійних)

 

 

 

 

Осередків всеукраїнських творчих спілок

 

 

 

 

Структурних утворень політичних партій

 

 

 

 

Благодійних організацій

 

 

 

 

Відділень всеукраїнських та міжнародних благодійних організацій

 

 

 

 

Філій та представництв всеукраїнських та міжнародних благодійних організацій

 

 

 

 

Статутів територіальних громад

 

 

 

 

Асоціацій та інших добровільних об'єднань органів місцевого самоврядування

 

 

 

 

Місцевих асоціацій кредитних спілок

 

 

 

 

Постійно діючих третейських судів

 

 

 

 

Легалізовано:

 

 

 

 

професійних спілок (самостійних), з них:

 

 

 

 

обласних (вказати ознаку)

 

 

 

 

регіональних (вказати ознаку)

 

 

 

 

місцевих (вказати ознаку)

 

 

 

 

первинних (вказати ознаку)

 

 

 

 

Об'єднань профспілок

 

 

 

 

Оргланок всеукраїнських профспілок

 

 

 

 

Оргланок профспілок іншого статусу

 

 

 

 

Легалізовано шляхом повідомлення про заснування:

 

 

 

 

громадських організацій

 

 

 

 

осередків всеукраїнських та міжнародних громадських організацій

 

 

 

 

первинних осередків політичних партій

 

 

 

 

Кількість відмов

-

 

-

 

з них:

 

 

 

 

відмов у реєстрації/легалізації

-

 

-

 

відмов у реєстрації (погодженні, взятті до відома) змін

-

 

-

 

Кількість виступів спеціалістів у ЗМІ

-

 

-

 

Кількість роз'яснень, наданих громадянам письмово та на особистому прийомі

-

 

-

 

Прийнято рішень про скасування запису про реєстрацію

-

 

-

 

Кількість перевірок об'єднань громадян (громадських організацій / благодійних організацій / структурних утворень політичних партій) - актів перевірок

-

 

-

 

За результатами перевірок встановлено:

-

 

-

 

кількість громадських формувань, діяльність яких узгоджується з вимогами законодавства та статутів

-

 

-

 

кількість громадських формувань, у діяльності яких виявлені окремі порушення та надано роз'яснення

-

 

-

 

кількість громадських формувань, відсутніх за адресою місцезнаходження

-

 

-

 

кількість громадських формувань, що звернулись до управління з повідомленням про місцезнаходження про усунення недоліків

-

 

-

 

Винесено попереджень

-

 

-

 

Кількість позовів до суду та звернень до прокуратури за результатами перевірок громадських формувань

-

 

-

 

Кількість громадських формувань, ліквідованих за рішенням суду за результатами контролю органів юстиції

-

 

-

 

Кількість обґрунтованих скарг на дії чи бездіяльність територіальних органів юстиції в області з питань легалізації об'єднань громадян, інших громадських формувань

-

 

-

 

Наявність справ у суді та подання прокуратури з приводу оскарження рішень щодо реєстрації або відмови у реєстрації громадських формувань, державної реєстрації або відмови у державній реєстрації друкованих ЗМІ

-

 

-

 

Кількість громадських організацій за спрямуванням:

 

 

 

 

Організацій роботодавців

 

 

 

 

Об'єднань організацій роботодавців

 

 

 

 

Молодіжних організацій

 

 

 

 

Дитячих організацій

 

 

 

 

Національних та дружніх зв'язків

 

 

 

 

Професійного спрямування

 

 

 

 

Об'єднань ветеранів та інвалідів

 

 

 

 

Об'єднань охорони природи

 

 

 

 

Об'єднань охорони пам'ятників історії та культури

 

 

 

 

Освітніх, культурно-виховних об'єднань

 

 

 

 

По захисту населення від наслідків аварії на ЧАЕС

 

 

 

 

Правозахисних організацій

 

 

 

 

Жіночих громадських організацій

 

 

 

 

Організацій фізкультурно-спортивної спрямованості

 

 

 

 

Організацій релігійного спрямування

 

 

 

 

Кількість перевірок роботи територіальних управлінь юстиції з питань легалізації об'єднань громадян

-

 

-

-

Кількість семінарів, навчань з питань легалізації об'єднань громадян, проведених для спеціалістів та керівників Головного та територіальних управлінь юстиції

-

 

-

-

Стягнуто коштів до державного/місцевого бюджетів за реєстрацію об'єднань громадян, інших громадських формувань

-

 

-

 

Зареєстровано (перереєстровано) друкованих засобів масової інформації місцевої сфери розповсюдження

 

 

-

-

Відмовлено в реєстрації (перереєстрації) друкованих ЗМІ

-

 

-

-

Визнано свідоцтв про державну реєстрацію (перереєстрацію) друкованих засобів масової інформації:

 

 

 

 

такими, що втратили чинність

-

 

-

-

недійсними

-

 

-

-

Стягнуто коштів до державного бюджету за державну реєстрацію (перереєстрацію) друкованих ЗМІ

-

 

-

-

 

Додаток 10
до Плану з організації звітування територіальних органів юстиції перед Міністерством юстиції України та центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра юстиції України

Ситуаційний аналіз
стану роботи Головних та територіальних управлінь юстиції з питань легалізації об'єднань громадян та реєстрації інших громадських формувань, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації за півріччя (рік) у порівнянні з відповідним періодом минулого року

1. Організаційно-кадрове забезпечення виконання функцій з легалізації об'єднань громадян, державної реєстрації друкованих ЗМІ.

1.1. Відділ у головному управлінні, до функцій якого входять питання легалізації об'єднань громадян, державної реєстрації друкованих ЗМІ, керівник відділу (прізвище, ім'я, по батькові, контактний телефон).

1.2. Кількість спеціалістів, які займаються питаннями легалізації, державної реєстрації друкованих ЗМІ (прізвища, імена, по батькові, контактні телефони).

1.3. Наявність вакансій спеціалістів, на яких покладено здійснення легалізації, державної реєстрації друкованих ЗМІ.

1.4. Плинність кадрів (кількість спеціалістів, які звільнилися впродовж звітного періоду або перейшли до іншого відділу).

1.5. Забезпечення комп'ютерною технікою для роботи з питань легалізації об'єднань громадян, державної реєстрації друкованих ЗМІ в головному та з питань легалізації об'єднань громадян у територіальних управліннях юстиції.

2. Питання, пов'язані з основною діяльністю Головного та територіальних управлінь юстиції щодо легалізації об'єднань громадян.

2.1. Типові підстави для відмов у легалізації (реєстрації) об'єднань громадян, інших громадських формувань.

2.2. Інформація про справи у судах, у яких відповідачем виступає управління юстиції (рішення Головного та територіальних управлінь юстиції щодо реєстрації/легалізації або відмови у реєстрації громадських формувань та Головного управління юстиції щодо державної реєстрації або відмови у державній реєстрації друкованих ЗМІ, що оскаржуються у судовому порядку або оскаржувались і позов було задоволено).

3. Стан наповнення Єдиного реєстру громадських формувань (вибрати).

3.1. Внесено всі відомості за звітний період.

3.2. Відомості за звітний період внесені частково ( %).

3.3. Відомості за звітний період не внесені.

4. Виконання Головним та територіальними управліннями юстиції контрольних повноважень, передбачених статтею 25 Закону України "Про об'єднання громадян".

Типові порушення, виявлені в діяльності об'єднань громадян.

5. Участь у контролі за виконанням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень з питань легалізації об'єднань громадян.

Типові недоліки в роботі органів місцевого самоврядування з питань легалізації об'єднань громадян, виявлені в результаті перевірок.

6. Організаційно-методична робота Головного управління юстиції.

6.1. Типові недоліки в роботі управлінь юстиції, виявлені під час перевірок.

6.2. Проблеми, що виникають в роботі управлінь юстиції з питань легалізації об'єднань громадян.

 

Додаток 11
до Плану з організації звітування територіальних органів юстиції перед Міністерством юстиції України та центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра юстиції України

Статистичний звіт (за підсумками півріччя та року) про здійснення Головним управлінням юстиції контролю за виконанням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади в частині здійснення органами місцевого самоврядування повноважень у сфері легалізації об'єднань громадян

N
з/п

Регіон

Кількість проведених перевірок

Кількість підготовлених для органів місцев. самовряд. методичних рекомендацій

Кількість семінарів, навчань, проведених для працівників органів місцев. самовряд.

Кількість опублікованих в ЗМІ інформаційних матеріалів та роз'яснень

2009

2010

2009

2010

2009

2010

2009

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N
з/п

Регіон

Кількість об'єднань громадян, легалізованих органами місцев. самовряд.

Кількість повідомлень про невідповідність законодавству актів, надісланих ГУЮ органам місцев. самовряд.

Кількість актів органів місцев. самовряд., скасованих у зв'язку з невідповідністю законодавству

2009

2010

2009

2010

2009

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

Статистичний звіт (за підсумками півріччя та року) про здійснення районними (міськрайонними) управліннями юстиції контролю за виконанням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади в частині здійснення органами місцевого самоврядування повноважень у сфері легалізації об'єднань громадян

N
з/п

Регіон

Кількість район. та міськрайон. упр. юст.

Кількість район. та міськрайон. упр. юст., залучених до перевірок органів місцев. самовряд.

Кількість проведених перевірок

Кількість підготовлених для органів місцев. самовряд. методичних рекомендацій

Кількість семінарів, навчань, проведених для працівників органів місцев. самовряд.

Кількість опублікованих в ЗМІ інформаційних матеріалів та роз'яснень

2010

2009

2010

2009

2010

2009

2010

2009

2010

2009

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N
з/п

Регіон

Кількість об'єднань громадян, легалізованих органами місцев. самовряд.

Кількість повідомлень про невідповідність законодавству актів, надісланих РУЮ органам місцев. самовряд.

Кількість актів органів місцев. самовряд., скасованих у зв'язку з невідповідністю законодавству

2009

2010

2009

2010

2009

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 12
до Плану з організації звітування територіальних органів юстиції перед Міністерством юстиції України та центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра юстиції України

Звіт
про кількість зареєстрованих (перереєстрованих) Головним управлінням юстиції друкованих засобів масової інформації

 1. Кількість зареєстрованих (перереєстрованих) безпосередньо органами юстиції друкованих ЗМІ
 

кількість зареєстрованих ЗМІ впродовж звітного кварталу

загальна кількість зареєстрованих ЗМІ з початку року станом на кінець звітного кварталу

загальна кількість зареєстрованих ЗМІ з 01.03.2006 по дату подання звіту

 

 

 

з них первинна реєстрація (окремо газет, видань журнального типу та інших видань) газети:

кількість зареєстрованих ЗМІ впродовж звітного кварталу

загальна кількість зареєстрованих ЗМІ з початку року станом на кінець звітного кварталу

загальна кількість зареєстрованих ЗМІ з 01.03.2006 по дату подання звіту

 

 

 

видання журнального типу:

кількість зареєстрованих ЗМІ впродовж звітного кварталу

загальна кількість зареєстрованих ЗМІ з початку року станом на кінець звітного кварталу

загальна кількість зареєстрованих ЗМІ з 01.03.2006 по дату подання звіту

 

 

 

перереєстрація (окремо газет, видань журнального типу та інших видань) газети:

кількість зареєстрованих ЗМІ впродовж звітного кварталу

загальна кількість зареєстрованих ЗМІ з початку року станом на кінець звітного кварталу

загальна кількість зареєстрованих ЗМІ з 01.03.2006 по дату подання звіту

 

 

 

видання журнального типу:

кількість зареєстрованих ЗМІ впродовж звітного кварталу

загальна кількість зареєстрованих ЗМІ з початку року станом на кінець звітного кварталу

загальна кількість зареєстрованих ЗМІ з 01.03.2006 по дату подання звіту

 

 

 

2. Кількість зареєстрованих (перереєстрованих) друкованих ЗМІ:

2.1. За категоріями засновників

Категорія засновників

кількість впродовж звітного кварталу

загальна кількість з початку року станом на кінець звітного кварталу

загальна кількість з 01.03.2006 по дату видання звіту

органи виконавчої влади

 

 

 

юридичні особи приватного права

 

 

 

органи місцевого самоврядування

 

 

 

фізичні особи

 

 

 

політичні партії

 

 

 

релігійні організації

 

 

 

громадські організації

 

 

 

навчальні заклади

 

 

 

інші

 

 

 

2.2. За цільовим призначенням

Вид видання за цільовим призначенням

кількість впродовж звітного кварталу

загальна кількість з початку року станом на кінець звітного кварталу

загальна кількість з 01.03.2006 по дату видання звіту

загальнополітичні

 

 

 

з питань економіки і бізнесу

 

 

 

навчальні

 

 

 

виробничо-практичні

 

 

 

наукові

 

 

 

науково-виробничі

 

 

 

науково-популярні

 

 

 

довідкові

 

 

 

літературно-художні

 

 

 

з питань мистецтва

 

 

 

для дозвілля

 

 

 

інформаційні

 

 

 

спортивні

 

 

 

юридичні

 

 

 

еротичні

 

 

 

медичні

 

 

 

релігійні

 

 

 

екологічні

 

 

 

туристичні

 

 

 

рекламні

 

 

 

для дітей

 

 

 

для жінок

 

 

 

для молоді

 

 

 

2.3. За мовами

Мова видання

кількість впродовж звітного кварталу

загальна кількість з початку року станом на кінець звітного кварталу

загальна кількість з 01.03.2006
по дату видання звіту

виключно українською

 

 

 

виключно російською

 

 

 

українською і російською

 

 

 

українською та іншими мовами

 

 

 

російською та іншими мовами

 

 

 

мовами нацменшин

 

 

 

інші (із зазначенням мови, якою буде видаватися ЗМІ)

 

 

 

3. Кількість друкованих засобів масової інформації, свідоцтва про реєстрацію яких визнані недійсними на підставі рішення засновника (суду) про припинення випуску згідно зі статтею 18 Закону України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні"

кількість впродовж звітного кварталу

загальна кількість з початку року станом на кінець звітного кварталу

загальна кількість з 01.03.2006 по дату подання звіту

 

 

 

4. Кількість свідоцтв, визнаних такими, що втратили чинність у зв'язку з пропуском терміну випуску видання протягом року згідно зі статтею 16 Закону України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні"

кількість впродовж звітного кварталу

загальна кількість з початку року станом на кінець звітного кварталу

загальна кількість з 01.03.2006 по дату подання звіту

 

 

 

5. Кількість заяв на реєстрацію друкованих засобів масової інформації, щодо яких відмовлено у реєстрації відповідно до Закону України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні".

 

Додаток 13
до Плану з організації звітування територіальних органів юстиції перед Міністерством юстиції України та центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра юстиції України

Інформація для доступу до Державного реєстру актів цивільного стану громадян

N
з/п

Назва відділу державної реєстрації актів цивільного стану

Адреса відділу державної реєстрації актів цивільного стану

Телефони

Склад працівників відділу державної реєстрації актів цивільного стану

спеціалістів відділу державної реєстрації актів цивільного стану

начальника відділу державної реєстрації актів цивільного стану

прізвище, ім'я, по батькові

посада

реєстраційний номер облікової картки платника податку у разі наявності

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали