ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 9 лютого 2012 року N 57

Про затвердження Плану заходів Держземагентства України з реалізації у 2012 році завдань, визначених Концепцією сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства

Для виконання доручення Кабінету Міністрів України від 03.04.2009 N 18191/1/1-09 щодо забезпечення самостійного затвердження річних планів заходів з реалізації Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21.11.2007 N 1035-р, наказую:

1. Затвердити План заходів Держземагентства України з реалізації у 2012 році завдань, визначених Концепцією сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства, що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів центрального апарату Держземагентства України, Голові Рескомзему АР Крим, начальникам Головних управлінь Держкомзему в областях, мм. Києві та Севастополі забезпечити виконання зазначеного Плану заходів.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Держземагентства України Кадомського А. М.

 

Голова

С. М. Тимченко


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держземагентства України
09.02.2012 N 57


ПЛАН
заходів Держземагентства України з реалізації у 2012 році завдань, визначених Концепцією сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства

Зміст заходу

Відповідальні за виконання

Строк виконання

1. Сприяння удосконаленню нормативно-правової бази з питань розвитку громадянського суспільства, діяльності інститутів громадянського суспільства, доступу громадян до інформації

1.1. Проведення моніторингу реалізації нормативно-правових актів з питань розвитку громадянського суспільства, діяльності інститутів громадянського суспільства у сфері земельних відносин

Управління комунікацій та забезпечення діяльності Голови;
Сектор взаємодії із ЗМІ та громадськістю;
Юридичне управління

протягом року

1.2. Імплементація нормативно-правових актів з питань розвитку громадянського суспільства, діяльності інститутів громадянського суспільства з метою удосконалення цих актів та налагодження ефективного діалогу з громадськістю

Управління комунікацій та забезпечення діяльності Голови;
Сектор взаємодії із ЗМІ та громадськістю;
Юридичне управління

протягом року

1.3. Розроблення проектів наказів:
1.3.1. "Про внесення змін до наказу Держземагентства України від 16.05.2011 N 5 "Про утворення Науково-експертної ради при Державному агентстві земельних ресурсів";
1.3.2. "Про проведення консультацій з громадськістю";
1.3.3. "Про волонтерську діяльність в системі Держземагентства України"

Управління комунікацій та забезпечення діяльності Голови;
Сектор взаємодії із ЗМІ та громадськістю

березень - квітень

2. Сприяння розробленню та впровадженню ефективного механізму налагодження комунікацій з інститутами громадянського суспільства

2.1. Забезпечення функціонування "гарячої лінії" Держземагентства України

Управління комунікацій та забезпечення діяльності Голови;
Комісія із забезпечення громадського контролю при Держземагентстві України

постійно

2.2. Забезпечення роботи Громадської ради при Держземагентстві України відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 N 996 "Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики"

Управління комунікацій та забезпечення діяльності Голови;
Сектор взаємодії із ЗМІ та громадськістю

постійно (засідання щокварталу)

2.3. Організація проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики у сфері земельних відносин шляхом електронних консультацій та організації інших заходів (зустрічей, круглих столів тощо)

Сектор взаємодії із ЗМІ та громадськістю;
інші структурні підрозділи Держземагентства України

протягом року

2.4. Організація та проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед громадськості щодо змісту нормативно-правових актів у сфері земельних відносин, проектів актів, розроблюваних Держземагентством, із залученням представників інститутів громадянського суспільства, проведення інших спільних заходів

Сектор взаємодії із ЗМІ та громадськістю;
територіальні органи земельних ресурсів

постійно

2.5. Сприяння інститутам громадянського суспільства у проведенні громадської експертизи діяльності Держземагентства України відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 N 976 "Про затвердження Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади" та врахування органом результатів цієї експертизи

Сектор взаємодії із ЗМІ та громадськістю;
інші структурні підрозділи Держземагентства України

у разі надходження від ІГС відповідного запиту

2.6. Моніторинг ефективності надання Держземагентством України та його територіальними органами послуг у сфері земельних відносин громадянам

Управління комунікацій та забезпечення діяльності Голови;
Комісія із забезпечення громадського контролю при Держземагентстві України та її представники в регіонах

постійно (засідання Комісії щоп'ятниці)

2.7. Моніторинг ефективності проведення територіальними органами земельних ресурсів заходів з інформування населення про актуальні питання у сфері земельних відносин

Сектор взаємодії із ЗМІ та громадськістю;
Комісія із забезпечення громадського контролю при Держземагентстві України та її представники в регіонах

постійно

2.8. Вивчення громадської думки щодо діяльності органів земельних ресурсів шляхом опитування та анкетування

Сектор взаємодії із ЗМІ та громадськістю;
Комісія із забезпечення громадського контролю при Держземагентстві України;
Громадська рада (за згодою)

протягом року

2.9. Моніторинг оприлюднених у засобах масової інформації критичних зауважень від інститутів громадянського суспільства щодо діяльності Держземагентства України і його територіальних органів та публічне реагування на них

Сектор взаємодії із ЗМІ та громадськістю

щодня

2.10. Проведення відкритих засідань колегії Держземагентства України за участю представників консультативно-дорадчих органів, створених при Держземагентстві України

Управління комунікацій та забезпечення діяльності Голови

у разі винесення на засідання резонансних питань

2.11. Обмін досвідом з працівниками територіальних органів земельних ресурсів, відповідальних за взаємодію із ЗМІ та громадськістю, надання їм методичних рекомендацій, проведення інших заходів (семінарів, тренінгів)

Сектор взаємодії із ЗМІ та громадськістю

постійно

3. Сприяння створенню умов для розвитку інститутів громадянського суспільства

3.1. Забезпечення зворотного зв'язку з громадськістю через телефонну "гарячу лінію" Держземагентства України та громадських контролерів

Управління комунікацій та забезпечення діяльності Голови;
Комісія із забезпечення громадського контролю при Держземагентстві України та її представники в регіонах

постійно

3.2. Популяризація серед населення шляхів розвитку громадянського суспільства та можливостей представників інститутів громадянського суспільства брати участь в роботі консультативно-дорадчих органів при Держземагентстві України

Сектор взаємодії із ЗМІ та громадськістю;
Управління комунікацій та забезпечення діяльності Голови

постійно

3.3. Залучення представників інститутів громадянського суспільства до робочих груп з вирішення питань у сфері земельних відносин

Управління комунікацій та забезпечення діяльності Голови;
Комісія із забезпечення громадського контролю при Держземагентстві України

постійно

3.4. Розроблення та укладення Меморандуму про співпрацю між Держземагентством та асоціацією "Земельна спілка України" з питань сприяння розвитку громадянського суспільства

Управління комунікацій та забезпечення діяльності Голови;
Сектор взаємодії із ЗМІ та громадськістю

перше півріччя

4. Сприяння формуванню громадянської культури суспільства

4.1. Проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед населення з питань розвитку земельних відносин для підвищення обізнаності громадян у цій сфері

Сектор взаємодії із ЗМІ та громадськістю;
Управління комунікацій та забезпечення діяльності Голови

протягом року

4.2. Забезпечення оформлення інформаційно-довідкових стендів з питань діяльності Держземагентства України, його територіальних органів та інших підпорядкованих структур

Управління справами;
Управління комунікацій та забезпечення діяльності Голови

протягом року

4.3. Висвітлення інформації про діяльність консультативно-дорадчих органів, створених за участю представників інститутів громадянського суспільства при Держземагентстві України

Сектор взаємодії із ЗМІ та громадськістю;
Управління комунікацій та забезпечення діяльності Голови;
Громадська рада (за згодою)

протягом року

4.4. Сприяння проведенню відкритих засідань Комісії із забезпечення громадського контролю за участю представників ЗМІ

Управління комунікацій та забезпечення діяльності Голови;
Сектор взаємодії із ЗМІ та громадськістю

протягом року (засідання Комісії щоп'ятниці)

5. Сприяння розвитку волонтерського руху, благодійництва і меценатства

5.1. Забезпечення імплементації положень Закону України "Про волонтерську діяльність" (Закон N 3236-VI) у межах компетенції Держземагентства України

Управління комунікацій та забезпечення діяльності Голови;
Сектор взаємодії із ЗМІ та громадськістю;
Громадська рада (за згодою)

перше півріччя

5.2. Розроблення та укладення Меморандуму про співпрацю між Держземагентством України та інститутами громадянського суспільства щодо організації благодійних та волонтерських акцій

Управління комунікацій та забезпечення діяльності Голови;
Комісія із забезпечення громадського контролю при Держземагентстві України;
Громадська рада (за згодою)

травень

5.3. Сприяння інститутам громадянського суспільства у впровадженні ініціатив щодо спрощення процедур надання органами виконавчої влади адміністративних послуг (в межах компетенції Держземагентства України)

Управління комунікацій та забезпечення діяльності Голови;
інші структурні підрозділи Держземагентства України

у разі надходження від ІГС відповідних пропозицій

5.4. Заохочення активних представників інститутів громадянського суспільства - членів консультативно-дорадчих органів, які діють при Держземагентстві України

Управління комунікацій та забезпечення діяльності Голови;
Громадська рада (за згодою)

грудень


 

Начальник Управління комунікацій
та забезпечення діяльності Голови

О. В. Польшинська

Радник Голови

М. Є. Грибков

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали