ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 13.04.2011 р. N 169

Про затвердження плану заходів із протидії проявам ксенофобії на 2011 - 2012 роки

Відповідно до Закону України "Про місцеві державні адміністрації", на виконання резолюції Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2010 року N 11273/110/1-08 до листа Державного комітету України у справах національностей та релігій від 2 лютого 2010 року N 6/3-7-35 щодо реалізації Плану заходів із протидії проявам ксенофобії, расової та етнічної дискримінації в українському суспільстві на 2010 - 2012 роки, затвердженого головою Міжвідомчої робочої групи з питань протидії ксенофобії, міжетнічної та расової нетерпимості 28 січня 2010 року:

1. Затвердити план заходів із протидії проявам ксенофобії на 2011 - 2012 роки (далі - План заходів), що додається.

2. Райдержадміністраціям, виконавчим комітетам міських рад міст обласного значення, структурним підрозділам облдержадміністрації забезпечити виконання Плану заходів, про що інформувати відділ у справах національностей облдержадміністрації щоквартально до 1 числа місяця, що настає за звітнім періодом для подальшого інформування облдерж-адміністрації щоквартально до 5 числа місяця, що настає за звітнім періодом.

3. Управлінню у справах преси та інформації облдержадміністрації (Василюк С. М.) забезпечити висвітлення у місцевих засобах масової інформації хід реалізації Плану заходів.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Спірідонову Л. М.

 

Голова обласної
державної адміністрації

М. Джига

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Вінницької обласної державної адміністрації
13.04.2011 N 169

ПЛАН ЗАХОДІВ
із протидії проявам ксенофобії на 2011 - 2012 роки

1. Здійснювати комплекс профілактичних заходів, спрямованих на виявлення, попередження та запобігання правопорушенням на ґрунті національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, приниження національної честі та гідності чи образи почуттів громадян у зв'язку з їхніми релігійними переконаннями; проводити попереджувальну роботу з особами, схильними до вчинення вказаних правопорушень щодо громадян України, іноземців та осіб без громадянства.

Управління МВС України у Вінницькій області, управління Служби безпеки України у Вінницькій області, відділ у справах національностей облдержадміністрації разом із громадськими організаціями

2. Посилити роботу з попередження, розслідування та розкриття протиправних дій, пов'язаних із проявами розпалювання етнічної, расової чи релігійної ворожнечі й ненависті, приниження національної честі та гідності чи образи почуттів громадян у зв'язку з їхніми релігійними переконаннями.

Управління МВС України у Вінницькій області, управління Служби безпеки України у Вінницькій області, відділ у справах національностей облдержадміністрації

3. Здійснювати збір та аналіз інформації про різні форми проявів ксенофобії, расової та етнічної дискримінації з метою відстеження тенденцій цих явищ і розроблення стратегії протидії їх поширенню на Вінничині.

Управління МВС України у Вінницькій області, управління Служби безпеки України у Вінницькій області, відділ у справах національностей облдержадміністрації разом із громадськими організаціями

4. Проводити консультації з главами церков і релігійних організацій щодо необхідності проведення роботи з віруючими, спрямованої на виховання толерантного світогляду.

Відділ у справах релігій облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення разом із громадськими організаціями

5. Проводити попереджувально-профілактичну роботу з членами радикально налаштованих молодіжних організацій і угрупувань, діяльності яких спрямована на поширення ксенофобської, расової та етнічної дискримінації; здійснити комплекс заходів із протидії спробам активізації зазначених рухів.

Управління МВС України у Вінницькій області, управління Служби безпеки України у Вінницькій області, управління у справах сім'ї та молоді, відділ у справах національностей облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення разом із громадськими організаціями

6. Проводити інформаційно-просвітницьку та попереджувально-профілактичну роботу щодо запобіганням проявам ксенофобії, расової та етнічної дискримінації серед дітей, учнівської та студентської молоді й батьківської громадськості.

Управління облдержадміністрації: освіти і науки, у справах сім'ї та молоді, відділ у справах національностей облдержадміністрації, управління МВС України у Вінницькій області, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення разом із громадськими організаціями

7. Проводити книжкові виставки, зустрічі, виховні бесіди, інші заходи, спрямовані на формування толерантності, поваг до культури, історії, мови, звичаїв і традицій представників різних національностей.

Управління облдержадміністрації: культури і туризму, освіти і науки, відділ у справах національностей облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення разом із громадськими організаціями

8. Проводити круглі столи, зустрічі з представниками громадських організацій національних меншин області, щодо протидії проявам ксенофобії, расової та етнічної нетерпимості з метою співпраці з органами державної влади.

Відділ у справах національностей облдержадміністрації, управління культури і туризму облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення разом із громадськими організаціями

9. Включити до програми підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, педагогічних і науково-педагогічних працівників системи освіти питання про міжетнічні відносини, історію та культуру національних меншин, виховання толерантного світогляду.

Управління освіти і науки облдержадміністрації, управління державної служби Головного управління державної служби України у Вінницькій області, центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій Вінницької області

10. Забезпечити виготовлення та поширення соціальної реклами, спрямованої на підвищення рівня толерантності, запобігання проявам ксенофобії, расової та етнічної дискримінації в області, проведення моніторингу щодо її ефективності.

Управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації, управління у справах преси та інформації облдержадміністрації, державна організація "Вінницька обласна державна телерадіокомпанія "ВІНТЕРА", відділ у справах національностей облдержадміністрації, відділу у справах релігій облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення разом із громадськими організаціями

11. Забезпечити розміщення соціальної реклами щодо протидії проявам ксенофобії, расової та етнічної дискримінації в українському суспільстві на зовнішніх носіях (білбордах і лайтбоксах).

Райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення разом із громадськими організаціями

12. Вдосконалити систему моніторингу за діяльністю друкованих та електронних засобів масової інформації, телерадіокомпаній усіх форм власності щодо недопущення випадків розміщення інформації, виходу теле- і радіопередач, які містять ознаки розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, приниження національної честі та гідності чи образи почуттів громадян у зв'язку з їхніми релігійними переконаннями.

Управління у справах преси та інформації облдержадміністрації, державна організація "Вінницька обласна державна телерадіокомпанія "ВІНТЕРА", відділ у справах релігій облдержадміністрації, управління МВС України у Вінницькій області, управління Служби безпеки України у Вінницькій області разом із громадськими організаціями

13. Посилити контроль за недопущенням розповсюдження літератури, що містить ознаки розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, приниження національної честі та гідності або образ почуттів громадян у зв'язку з їхніми релігійними переконаннями.

Управління МВС України у Вінницькій області, управління Служби безпеки України у Вінницькій області, управління освіти і науки облдержадміністрації, відділ у справах релігій облдержадміністрації, відділ у справах національностей облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення разом із громадськими організаціями

14. Забезпечити висвітлення у засобах масової інформації заходів, пов'язаних із протидією проявам ксенофобії, расової та етнічної дискримінації в українському суспільстві.

Управління у справах преси та інформації облдержадміністрації, державна організація "Вінницька обласна державна телерадіокомпанія "ВІНТЕРА", райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення

15. Заохочувати кращих журналістів, публікацій й теле - та радіопередачі яких сприяють вихованню толерантного світогляду.

Управління у справах преси та інформації облдержадміністрації, відділ у справах національностей облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення разом із громадськими організаціями

16. Забезпечити на умовах державного замовлення виробництво та розповсюдження спеціальних тематичних теле- та радіопередач, спрямованих на протидію проявам ксенофобії, расової та етнічної дискримінації в суспільстві.

Управління у справах преси та інформації облдержадміністрації, державна організація "Вінницька обласна державна телерадіокомпанія "ВІНТЕРА", райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення разом із громадськими організаціями

17. Державним (інших форм власності за згодою) телерадіокомпаніям при формуванні державного замовлення передбачити спеціальні телевізійні та радіопередачі, спрямовані на протидію проявам ксенофобії, расової та етнічної дискримінації.

Управління у справах преси та інформації облдержадміністрації, державна організація "Вінницька обласна державна телерадіокомпанія "ВІНТЕРА", райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення

18. Проводити відомчі форми окремого статистичного обліку звернень громадян щодо проявів ксенофобії відповідно до індексу 220 (міжнаціональні відносини) Класифікатора звернень громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року N 858.

Відділ по роботі із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали