МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 29.12.2011 р. N 417-р

Про затвердження плану заходів із протидії проявам ксенофобії, расової та етнічної дискримінації в Миколаївській області на 2012 рік

Відповідно до статей 2, 25, 37 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", з метою забезпечення виконання доручення Кабінету Міністрів України від 24.02.2010 N 11273/110/1-08 до листа Державного комітету України у справах національностей та релігій від 02.02.2010 N 6/3-7-35 щодо протидії проявам ксенофобії, расової та етнічної дискримінації в українському суспільстві:

1. Затвердити план заходів із протидії проявам ксенофобії, расової та етнічної дискримінації в Миколаївській області на 2012 рік (далі - план заходів), що додається.

2. Доручити керівникам управлінь, відділів, інших структурних підрозділів облдержадміністрації, головам райдержадміністрацій та запропонувати міським (міст обласного значення) головам забезпечити неухильне виконання затвердженого плану заходів та інформувати про хід його виконання відділ у справах національностей облдержадміністрації щокварталу до 1 числа місяця, що настає за звітним періодом.

3. Доручити відділу у справах національностей облдержадміністрації (Чебатарьову) інформувати Міністерство культури України про виконання плану заходів щокварталу до 5 числа місяця, що настає за звітним періодом.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови - керівника апарату облдержадміністрації Рукоманова В. М.

 

Голова облдержадміністрації

М. П. Круглов


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації
29.12.2011 N 417-р


План заходів
із протидії проявам ксенофобії, расової та етнічної дискримінації в Миколаївській області на 2012 рік

1. Проводити консультації з керівниками обласних релігійних організацій щодо необхідності проведення роботи з віруючими, спрямованої на виховання толерантного світогляду.

Відділ у справах релігій облдержадміністрації.

Протягом року.


2. Проводити попереджувально-профілактичну роботу з членами радикально налаштованих молодіжних організацій і угруповань, діяльність яких спрямована на поширення ксенофобії, расової та етнічної дискримінації, здійснити комплекс заходів із протидії спробам активізації зазначених рухів, а саме:

2.1. Здійснювати моніторинг ситуації, що склалася в молодіжному середовищі, цілеспрямовано виявляти прихильників неонацизму, расизму, скінхедівського руху тощо. Забезпечувати документування протиправної діяльності молодіжних організацій (груп) у встановленому чинним законодавством порядку.

Управління Міністерства внутрішніх справ України в Миколаївській області (за узгодженням), управління Служби безпеки України в Миколаївській області (за узгодженням), управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації, відділ у справах національностей облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням).

Протягом року.


2.2. З метою недопущення порушень громадського порядку, своєчасного впливу на розвиток подій, упередження загострення оперативної обстановки під час підготовки та проведення заходів за участю вказаної категорії громадян здійснювати постійний збір, аналіз та обмін інформацією щодо їх діяльності між усіма правоохоронними органами.

Управління Міністерства внутрішніх справ України в Миколаївській області (за узгодженням), управління Служби безпеки України в Миколаївській області (за узгодженням).

Протягом року.


2.3. Вживати заходів щодо забезпечення правопорядку та недопущення правопорушень на ґрунті екстремізму та расизму в місцях компактного проживання національних меншин та перебування іноземних громадян. Організовувати постійну взаємодію з лідерами та представниками етнічних спільнот з питань забезпечення їх захисту від радикальних проявів расизму та ксенофобії.

Управління Міністерства внутрішніх справ України в Миколаївській області (за узгодженням), управління Служби безпеки України в Миколаївській області (за узгодженням), відділ у справах національностей облдержадміністрації, управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням), громадські організації національних меншин області (за узгодженням).

Протягом року.


3. Активізувати інформаційно-просвітницьку та попереджувально-профілактичну роботу щодо запобігання проявам ксенофобії, расової та етнічної дискримінації серед дітей, учнівської та студентської молоді й батьківської громадськості, для чого:

3.1. Продовжувати роботу щодо проведення в навчальних закладах області занять за темою "Національне розмаїття Миколаївщини" відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 12.05.2008 N 208-р "Про введення в програму навчання в навчальних закладах області теми" Національне розмаїття Миколаївщини" із залученням представників громадських організацій національних меншин області.

Управління освіти і науки облдержадміністрації, відділ у справах національностей облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням), громадські організації національних меншин області (за узгодженням).

Протягом року.


3.2. Всебічно підтримувати діяльність існуючих інформаційно-аналітичних та культурно - освітніх центрів національних меншин при навчальних закладах, надавати допомогу громадським організаціям національних меншин, керівництву навчальних закладів у створенні та організації роботи нових центрів.

Управління освіти і науки облдержадміністрації, відділ у справах національностей облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням), громадські організації національних меншин області (за узгодженням).

Протягом року.


3.3. Провести в навчальних закладах виховні години, лекції, семінари, "круглі столи" щодо попередження та запобігання проявам ксенофобії, расової та етнічної дискримінації серед учнівської та студентської молоді.

Управління облдержадміністрації: освіти і науки, культури, відділ у справах національностей облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням), громадські організації національних меншин області (за узгодженням).

Протягом року.


3.4. Організувати відвідування учнівською молоддю музеїв, виставок, де експонуються експозиції, спрямовані на формування поваги до культури, звичаїв і традицій представників різних національностей.

Управління облдержадміністрації: культури, освіти і науки, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням), громадські організації національних меншин області (за узгодженням).

Протягом року.


3.5. У бібліотеках навчальних закладів оформити тематичні книжкові виставки на теми: "Багатонаціональна Миколаївщина", "Історія етнічних спільнот Миколаївщини", "Будьмо толерантними", "Проблеми расизму у сучасному світі".

Управління облдержадміністрації: культури, освіти і науки, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням), громадські організації національних меншин області (за узгодженням).

Протягом року.


3.6. Систематично проводити зустрічі з учнями та студентами навчальних закладів з метою формування їх світогляду на основі етнічної та релігійної толерантності. Організовувати проведення з членами та прихильниками угрупувань радикально-націоналістичної та расистської спрямованості роз'яснювальної роботи за місцем проживання та навчання, їх своєчасне інформування про відповідальність, передбачену чинним законодавством України за вчинення правопорушень.

Управління облдержадміністрації: освіти і науки, культури, управління Міністерства внутрішніх справ України в Миколаївській області (за узгодженням), управління Служби безпеки України в Миколаївській області (за узгодженням), райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням), громадські організації національних меншин області (за узгодженням).

Протягом року.


4. Проводити книжкові виставки, перегляди літератури, "круглі столи", години інформації, виховні бесіди, культурно-мистецькі акції, спрямовані на формування толерантності, поваги до культури, історії, мови, звичаїв і традицій представників різних національностей.

Управління культури облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням), громадські організації національних меншин області (за узгодженням).

Протягом року.


5. Налагодити практику проведення "круглих столів" за участю представників громадських організацій національних меншин області, місцевих органів державної влади, органів місцевого самоврядування, молодіжних громадських об'єднань, представників засобів масової інформації, правоохоронних органів, в ході яких з'ясовувати найбільш проблемні питання з точки зору національних меншин, обумовлювати шляхи їх подолання.

Відділ у справах національностей облдержадміністрації, управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації, управління Міністерства внутрішніх справ України в Миколаївській області (за узгодженням), управління Служби безпеки України в Миколаївській області (за узгодженням)

Протягом року.


6. Забезпечити виготовлення та поширення через засоби масової інформації області соціальної реклами, спрямованої на підвищення рівня толерантності, запобігання проявам ксенофобії, расової та етнічної дискримінації в Україні.

Відділ у справах національностей облдержадміністрації, Миколаївський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, управління облдержадміністрації: у справах сім'ї та молоді, у справах преси та інформації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням), облдержтелерадіокомпанія (за узгодженням).

Протягом року.


7. Забезпечити проведення системного моніторингу засобів масової інформації щодо недопущення випадків розміщення інформації, виходу теле- і радіопередач, які містять ознаки розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, приниження національної честі та гідності чи образи почуттів громадян у зв'язку з їх релігійними переконаннями, інформувати органи внутрішніх справ про ці факти для подальшого вжиття заходів.

Управління у справах преси та інформації облдержадміністрації, відділ у справах національностей облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад разом з громадськими організаціями (за узгодженням), облдержтелерадіокомпанія (за узгодженням).

Постійно.


8. Посилити контроль за недопущенням розповсюдження літератури, що містить ознаки розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, приниження національної честі та гідності або образи почуттів громадян у зв'язку з їх релігійними переконаннями.

Відділи облдержадміністрації: у справах національностей, у справах релігій, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням).

Протягом року.


9. Сприяти висвітленню у засобах масової інформації заходів, пов'язаних із протидією проявам ксенофобії, расової та етнічної дискримінації в українському суспільстві.

Управління у справах преси та інформації облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад разом з громадськими організаціями (за узгодженням), облдержтелерадіокомпанія (за узгодженням).

Постійно.


10. Висвітлювати на офіційних веб-сайтах облдержадміністрації та відділу у справах національностей облдержадміністрації матеріали про виконання заходів щодо недопущення проявів ксенофобії, расової та етнічної дискримінації в українському суспільстві в Миколаївській області.

Управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю облдержадміністрації, відділ у справах національностей облдержадміністрації.

Протягом року.


11. Забезпечити на умовах державного замовлення виробництво та розповсюдження спеціальних тематичних теле- та радіопередач, спрямованих на протидію проявам ксенофобії, расової та етнічної дискримінації в українському суспільстві.

Облдержтелерадіокомпанія (за узгодженням).

Постійно.


12. При формуванні державного замовлення передбачити спеціальні телевізійні та радіопередачі, спрямовані на протидію проявам ксенофобії, расової та етнічної дискримінації.

Облдержтелерадіокомпанія (за узгодженням).

Постійно.


13. Продовжувати практику проведення "гарячих ліній", виступів у прямому ефірі на обласному радіо та телебаченні посадових осіб облдержадміністрації спільно з представниками громадських організацій національних меншин з питань дотримання в області законодавства України щодо захисту прав національних меншин, підвищення рівня толерантності, запобігання проявам ксенофобії, расової та етнічної дискримінації.

Відділ у справах національностей облдержадміністрації, облдержтелерадіокомпанія разом з громадськими організаціями (за узгодженням).

Щокварталу.


14. Продовжити роботу щодо випуску на обласному телеканалі "Миколаїв" циклу тематичних телепередач "Вінок дружби" з питань міжетнічної злагоди й толерантності за участю представників громадських організацій національних меншин області.

Відділ у справах національностей облдержадміністрації, облдержтелерадіокомпанія разом з громадськими організаціями (за узгодженням).

Щомісяця.


15. Проводити відомчі форми окремого статистичного обліку звернень громадян щодо проявів ксенофобії відповідно до індексу 220 (міжнаціональні відносини) Класифікатора звернень громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року N 858.

Відділ роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації.

Постійно.

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали