Додаткова копія: Про затвердження плану заходів із реалізації у Волинській області Національної програми правової освіти населення у 2018 - 2022 роках

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 20.03.2018 р. N 188

Про затвердження плану заходів із реалізації у Волинській області Національної програми правової освіти населення у 2018 - 2022 роках

Відповідно до статей 6, 25, 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", на виконання Указу Президента України від 18 жовтня 2001 року N 992/2001 "Про Національну програму правової освіти населення":

1. Затвердити план заходів із реалізації у Волинській області Національної програми правової освіти населення у 2018 - 2022 роках (далі - План заходів), що додається.

2. ЗОБОВЯЗУЮ:

1) районні державні адміністрації у місячний термін розробити заходи із реалізації у Волинській області Національної програми правової освіти населення у 2018 - 2022 роках;

2) головне територіальне управління юстиції в області (С. Філюк), управління освіти, науки та молоді (Л. Плахотна), службу у справах дітей (А. Онищук) облдержадміністрації, обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (В. Панчук) у встановленому законодавством порядку:

- при формуванні та коригуванні обласного бюджету щороку передбачати кошти на реалізацію заходів із реалізації у Волинській області Національної програми правової освіти населення у 2018 - 2022 роках у межах асигнувань на фінансування відповідних галузей;

- залучити громадські та благодійні організації до проведення заходів.

3. РЕКОМЕНДУЮ виконкомам міських (міст обласного значення) рад забезпечити виконання Плану заходів.

4. Управлінню освіти, науки та молоді, службі у справах дітей облдержадміністрації, обласному центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, головному управлінню Національної поліції в області, райдержадміністраціям, виконкомам міських (міст обласного значення) рад про виконання Плану заходів інформувати головне територіальне управління юстиції в області щороку до 10 січня та 10 липня.

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації С. Мишковець.

 

Голова

В. Гунчик

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
до розпорядження Волинської обласної державної адміністрації
20 березня 2018 року N 188

ПЛАН ЗАХОДІВ
із реалізації у Волинській області Національної програми правової освіти населення у 2018 - 2022 роках

N
з/п

Зміст заходу

Строки виконання

Відповідальні за виконання

Індикатор оцінки результатів виконання

1

2

3

4

5

1.

Вживати у межах своєї компетенції заходів щодо практичної реалізації програми, систематично аналізувати стан правової освіти населення та вносити пропозиції щодо його вдосконалення

протягом 2018 - 2022 років

управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації, головне територіальне управління юстиції в області, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад

підвищення рівня правової культури як окремих громадян, так і суспільства в цілому

2.

Здійснювати аналіз діяльності районних, міських міжвідомчих координаційно-методичних рад з правової освіти населення та за його результатами поширювати позитивний досвід для вивчення

протягом 2018 - 2022 років

обласна міжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти населення, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад

підвищення рівня правової культури як окремих громадян, так і суспільства в цілому

3.

Проводити тематичні семінари, конференції, диспути з проблемних питань права

протягом 2018 - 2022 років

структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад

підвищення рівня правової культури як окремих громадян, так і суспільства в цілому. Формування у громадян поваги до права, а також подолання правового нігілізму

4.

Забезпечувати проведення семінарів, курсів для викладачів права, класних керівників, заступників директорів шкіл з виховної роботи, методистів дошкільних навчальних закладів, вихователів

протягом 2018 - 2022 років

управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації, обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, головне територіальне управління юстиції в області

поліпшення якості підготовки викладачів правових дисциплін та підвищення ефективності викладання цих дисциплін у загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах і закладах післядипломної освіти

5.

Проводити серед учнівської молоді та інших верств населення олімпіади, конкурси, вікторини тощо на краще володіння правовими знаннями

протягом 2018 - 2022 років

управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації, обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, головне територіальне управління юстиції області, районні, міські МКМР з правової освіти населення, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад

підвищення рівня правової поінформованості серед учнівської молоді та інших верств населення, виховання обдарованих учнів

6.

Забезпечувати висвітлення в місцевих засобах масової інформації актуальних правових питань, юридичних консультацій, створювати правові рубрики, телепередачі, радіосторінки

протягом 2018 - 2022 років

структурні підрозділи обласної держадміністрації

підвищення рівня правової поінформованості населення

7.

Активізувати співпрацю місцевих органів виконавчої влади, органів юстиції з громадськими організаціями та об'єднаннями громадян області щодо проведення спільних конференцій, семінарів з ключових міжнародних документів з прав людини, положень Конституції України

протягом 2018 - 2022 років

структурні підрозділи облдержадміністрації, головне територіальне управління юстиції в області

підвищення рівня правової культури як окремих громадян, так і суспільства в цілому

8.

Надавати безкоштовну правову допомогу малозабезпеченим верствам населення в правових громадських приймальнях області, Регіональному та місцевих центрах з надання безоплатної вторинної правової допомоги, юридичних клініках

протягом 2018 - 2022 років

структурні підрозділи облдержадміністрації, головне територіальне управління юстиції в області, Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги в області

підвищення рівня правової поінформованості населення

9.

Проводити тижні правових знань з учнями загальноосвітніх закладів області

протягом 2018 - 2022 років

управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад

підвищення рівня правової поінформованості серед учнівської молоді та виховання обдарованих учнів

10.

Проводити тематичні семінари для голів, їх заступників та секретарів міжвідомчих координаційно-методичних рад з правової освіти населення

протягом 2018 - 2022 років

головне територіальне управління юстиції в області

підвищення рівня правової обізнаності членів МКМР

11.

Проводити тематичні виставки літератури з питань права в бібліотеках області

протягом 2018 - 2022 років

управління культури облдержадміністрації

підвищення рівня правової культури як окремих громадян, так і суспільства в цілому

12.

Здійснювати цикл лекцій на правову тематику з питань додержання чинного законодавства при застосуванні до неповнолітніх примусових заходів виховного характеру

протягом 2018 - 2022 років

управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації, служба у справах дітей облдержадміністрації, головне територіальне управління юстиції в області

недопущення випадків застосування незаконних заходів примусового характеру до неповнолітніх

13.

Підтримувати програми молодіжних громадських організацій та їх спілок, спрямовані на формування у молоді правової культури, пропаганду соціально безпечної поведінки молоді

протягом 2018 - 2022 років

управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад

підвищення рівня правової культури молоді

14.

Проводити інформаційну компанію з протидії домашньому насильству. Забезпечити щорічне проведення акції "16 днів проти насильства"

протягом 2018 - 2022 років

управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації, служба у справах дітей облдержадміністрації

недопущення випадків застосування незаконних заходів примусового характеру до неповнолітніх

15.

Організовувати на базі дошкільних навчальних закладів та загальноосвітніх шкіл області юридичний всеобуч для батьків щодо роз'яснення прав та обов'язків батьків

протягом 2018 - 2022 років

управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, головне управління Національної поліції в області

підвищення загального рівня правових знань

16.

Забезпечувати висвітлення в друкованих засобах масової інформації, теле- та радіопередачах актуальних правових питань, приділяючи особливу увагу роз'ясненню відповідних актів законодавства та практики їх застосування. Організовувати з цією метою цикл навчально-методичних телепередач. Залучати до висвітлення правових питань юристів місцевих органів виконавчої влади, професорсько-викладацький склад вищих навчальних закладів, провідних фахівців-практиків у галузі права

протягом 2018 - 2022 років

управління з питань внутрішньої політики, відділ інформаційної політики облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад

підвищення рівня правової культури населення області

17.

Спільно із засобами масової інформації готувати та публікувати матеріали, в яких висвітлювати діяльність правоохоронних органів, державних установ, громадських організацій та окремих громадян, спрямовану на посилення боротьби зі злочинністю і корупцією, попередження підліткової злочинності, дитячої бездоглядності та безпритульності, захист конституційних прав і свобод громадян, роз'яснення чинного законодавства України

протягом 2018 - 2022 років

структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, відділ інформаційної політики облдержадміністрації, головне територіальне управління юстиції в області

підвищення рівня правової поінформованості населення, правової культури та правосвідомості громадян

18.

З метою набуття правових знань та уміння використовувати їх у повсякденному житті організувати до Дня захисту дітей, Дня прийняття Конвенції ООН про права дитини проведення лекцій, конкурсів, вікторин та інших заходів на правову тематику для дітей, які перебувають на обліку служб у справах дітей, вихованців шкіл-інтернатів і притулків для неповнолітніх

протягом 2018 - 2022 років

управління освіти, науки та молоді, служба у справах дітей облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад

підвищення рівня правової обізнаності дітей

19.

Проводити у загальноосвітніх навчальних закладах "Єдині уроки безпеки дорожнього руху"

протягом 2018 - 2022 років

головне управління Національної поліції в області, управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації

підвищення рівня правової освіти учнівської молоді

20.

Вивчати та аналізувати стан правової освіти у навчальних закладах, розробляти заходи щодо покращення викладання правових дисциплін та представляти їх на розгляд обласної МКМР з правової освіти населення

протягом 2018 - 2022 років

обласна МКМР з правової освіти населення, управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації, головне територіальне управління юстиції в області, Волинський національний університет ім. Лесі Українки, Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти

підвищення рівня правової обізнаності громадян

21.

Організовувати та проводити постійно діючі семінари-практикуми, конференції, "круглі столи" для підвищення кваліфікації вчителів та викладачів правознавства загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладів, залучити до даного напряму роботи Інститут післядипломної педагогічної освіти, викладачів юридичних факультетів, юристів-практиків

протягом 2018 - 2022 років

управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації, головне територіальне управління юстиції в області, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти, Волинський національний університет ім. Лесі Українки

підвищення рівня правової обізнаності громадян

22.

Здійснювати узагальнення стану правоосвітньої та правовиховної роботи у навчальних закладах області, результати узагальнення розглядати на засіданнях обласної МКМР з правової освіти населення

протягом 2018 - 2022 років

обласна МКМР з правової освіти населення, управління освіти, науки та молоді облдерж-адміністрації, Волинський національний університет ім. Лесі Українки, Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, головне територіальне управління юстиції в області

підвищення рівня правової обізнаності громадян

23.

Проводити учнівські конференції та "круглі столи" з актуальних питань правової освіти

протягом 2018 - 2022 років

управління освіти, науки та молоді облдерж-адміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення), головне територіальне управління юстиції в області

підвищення рівня правової обізнаності учнівської молоді

24.

Проводити в навчальних закладах Дні профілактики, тижні, декади, місячники правових знань, здійснювати широку позакласну і позааудиторну правовиховну роботу серед учнівської і студентської молоді із забезпеченням її спілкування із юристами, представниками правоохоронних органів для підвищення правосвідомості підлітків та упередження підліткової злочинності, сприяти реалізації проектів молодіжних громадських організацій із правової тематики

протягом 2018 - 2022 років

управління освіти, науки та молоді, служба у справах дітей облдержадміністрації, Волинський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, головне управління Національної поліції в області, головне територіальне управління юстиції в області, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад

підвищення рівня правової культури та правосвідомості учнів навчальних закладів

25.

Забезпечити стажування студентської молоді, яка навчається в юридичних закладах, в органах виконавчої влади з метою підвищення професійних знань майбутніх спеціалістів

протягом 2018 - 2022 років

управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, головне територіальне управління юстиції в області

підвищення професійних знань майбутніх юристів

26.

Забезпечувати розробку методичних рекомендацій, порадників щодо роз'яснення норм чинного законодавства для широких верств населення

протягом 2018 - 2022 років

головне територіальне управління юстиції в області

підвищення рівня правової культури населення та самоосвіти громадян

27.

Сприяти розширенню мережі громадських правових приймалень в області та організації їх діяльності відповідно до Порядку роботи громадської приймальні з надання безоплатної первинної правової допомоги

протягом 2018 - 2022 років

головне територіальне управління юстиції в області, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад

підвищення рівня правової обізнаності громадян

28.

Вживати заходів для налагодження робочих контактів з бібліотечними закладами з метою удосконалення і формування правової освіти та культури громадян; організовувати проведення обласних семінарів для працівників централізованих бібліотечних систем щодо актуальних питань чинного законодавства; організовувати роботу щодо правової освіти громадян у бібліотеках області шляхом проведення книжкових виставок, підбірок газетних і журнальних статей з правової тематики, оглядів юридичної літератури та інформування про нові видання

протягом 2018 - 2022 років

управління культури облдержадміністрації, обласна, районні та міські МКМР з правової освіти населення, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, головне територіальне управління юстиції в області

підвищення рівня правової освіти громадян

29.

Організовувати місячники, тижні правових знань в навчальних закладах області, приурочених до Міжнародного дня захисту дітей та Дня матері

протягом 2018 - 2022 років

управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації, головне територіальне управління юстиції в області

підвищення рівня правової освіти та правосвідомості учнівської молоді і суспільства

30.

Активізувати роботу щодо проведення місячників, тижнів правових знань у школах-інтернатах, дитячих будинках, з цією метою проводити правові КВК, "брейн-ринги", огляди-конкурси на кращі твори з правової тематики серед учнів шкіл-інтернатів, проводити зустрічі з педагогічними колективами шкіл-інтернатів та дитячих будинків з питань роз'яснення чинного законодавства та соціального захисту дітей-сиріт; на основі проведених місячників, тижнів правових знань організовувати "круглі столи" за участю директорів інтернатних закладів щодо забезпечення організаційно-правових умов та соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

протягом 2018 - 2022 років

управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації, Волинський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, обласна, міські та районні МКМР з правової освіти населення, головне територіальне управління юстиції в області

підвищення рівня правової обізнаності учнів

31.

Проводити напередодні Дня юриста, Дня прав людини заходи з поширення серед населення знань про право і державу, інформування громадян про правову політику держави, стан законності і правопорядку, забезпечення прав і свобод людини

протягом 2018 - 2022 років

головне територіальне управління юстиції в області, райдержадміністрації, міськвиконкоми міських (міст обласного значення) рад

підвищення рівня правової обізнаності громадян

32.

Залучати молодих правників до нормотворчих процесів, право-освітньої та правовиховної роботи, формування активної позиції нового покоління юристів

протягом 2018 - 2022 років

головне територіальне управління юстиції в області, Координаційна рада молодих юристів при головному територіальному управлінні юстиції в області

підвищення рівня правової культури громадян

33.

Сприяти участі правничої молоді у наданні безоплатної правової допомоги через юридичні клініки вузів області, проводити семінари, зустрічі, інші правопросвітницькі заходи, спрямовані на поширення правових знань серед населення та підвищення правової обізнаності

протягом 2018 - 2022 років

головне територіальне управління юстиції в області, Координаційна рада молодих юристів при головному територіальному управлінні юстиції в області, управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації, виконком Луцької міської ради

підвищення рівня правової обізнаності громадян

34.

Забезпечити права кожного на доступ до інформації, в тому числі правової шляхом ефективної реалізації Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI)

протягом 2018 - 2022 років

структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад

підвищення рівня правової поінформованості громадян

35.

Забезпечити належну реалізацію Закону України "Про безоплатну правову допомогу" (Закон N 3460-VI) та нормативно-правові акти, що регламентують порядок роботи громадських приймалень з надання безоплатної первинної правової допомоги шляхом підвищення якості її надання через громадські приймальні

протягом 2018 - 2022 років

структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад

підвищення рівня правової освіти населення

36.

Забезпечувати правове інформування громадськості, роз'яснення відповідних актів законодавства та практики їх застосування з антикорупційного та податкового законодавства через засоби масової інформації області із залученням керівників місцевих органів виконавчої влади, провідних фахівців-практиків у галузі права

протягом 2018 - 2022 років

головне територіальне управління юстиції в області, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад

підвищення правової культури громадян

37.

Включення до програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти області лекцій та практичних занять на правову тематику

протягом 2018 - 2022 років

управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації, Волинський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

підвищення правової культури громадян

38.

Проведення регіональних інформаційно-просвітницьких та виховних заходів з питань правової освіти дітей, учнівської молоді, батьківської громадськості, в т. ч. тижнів правових знань, уроків права, семінарів, тренінгів, лекцій, годин спілкування, засідань за "круглим столом", конкурсів, ін. масових заходів тощо на правову тематику

протягом 2018 - 2022 років

управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації, управління освіти міських (міст обласного значення) рад, відділи освіти райдержадміністрацій, заклади освіти області

підвищення правової культури громадян
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали