Додаткова копія: Про затвердження плану заходів із впровадження Концепції реалізації державної політики у сфері теплопостачання до 2020 року

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 10 травня 2018 р. N 307-р

Київ

Про затвердження плану заходів із впровадження Концепції реалізації державної політики у сфері теплопостачання до 2020 року

1. Затвердити план заходів із впровадження Концепції реалізації державної політики у сфері теплопостачання до 2020 року, що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, відповідальним за виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням, подавати щокварталу до 10 числа наступного місяця Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства інформацію про стан його виконання для узагальнення та подання до 25 числа Кабінетові Міністрів України.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 37

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 10 травня 2018 р. N 307-р

ПЛАН ЗАХОДІВ
із впровадження Концепції реалізації державної політики у сфері теплопостачання до 2020 року

1. Розробити та затвердити Методику розроблення схем теплопостачання населених пунктів України.

Мінрегіон.

2018 рік.

2. Розробити та подати в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції:

щодо удосконалення порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води та механізму формування тарифів на теплову енергію, послуги з централізованого опалення та постачання гарячої води підприємствами, які є ліцензіатами обласних та Київської міської держадміністрацій.

Мінрегіон, Мінекономрозвитку, Мінфін, ДРС, Антимонопольний комітет.

2018 рік;

щодо удосконалення порядку розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з постачальником природного газу, на якого покладено спеціальні обов'язки щодо визначення механізму встановлення нормативів перерахування коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з постачальником природного газу, на якого покладено спеціальні обов'язки, теплопостачальним та теплогенеруючим організаціям, що є ліцензіатами обласних та Київської міської держадміністрацій.

Мінрегіон, Мінекономрозвитку, Мінфін, Міненерговугілля, ДРС.

2018 рік.

3. Розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо внесення змін до Закону України "Про теплопостачання" в частині встановлення кваліфікаційних вимог до керівника теплопостачальної організації.

Мінрегіон, Міненерговугілля, Мін'юст.

2018 рік.

4. З метою забезпечення стовідсоткового комерційного обліку спожитої теплової енергії:

підготувати та подати в установленому порядку пропозиції щодо розроблення програми доступних (пільгових) кредитів на встановлення вузлів комерційного обліку теплової енергії теплопостачальними організаціями.

Мінрегіон, Мінекономрозвитку, Мінфін, Держенергоефективності.

2018 рік;

здійснювати моніторинг стану оснащення вузлами комерційного обліку спожитої теплової енергії.

Держенергоефективності, Мінрегіон.

Постійно, починаючи з III кварталу 2018 року.

5. З метою спрощення процедури реалізації інвестиційних проектів, спрямованих на реконструкцію, модернізацію та розвиток теплопостачальних організацій, оптимізувати процедуру розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання, а саме:

спростити процедуру розроблення, погодження та затвердження відповідних інвестиційних програм.

Мінрегіон, Мінекономрозвитку, ДРС, Антимонопольний комітет, НКРЕКП (за згодою).

2018 рік;

підготувати та подати в установленому порядку пропозиції стосовно внесення змін до Законів України "Про теплопостачання", "Про виконавче провадження" (Закон N 1404-VIII) щодо заборони звернення стягнення та накладення арешту на кошти суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання, отриманих на реалізацію інвестиційних проектів (заходів), у тому числі від міжнародних фінансових організацій.

Мінрегіон, Мінфін, Мін'юст.

2018 рік;

розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо визначення порядку та умов узгодження ліцензіатами обласних та Київської міської держадміністрацій з органами місцевого самоврядування запозичень від міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів.

Мінрегіон, Мінекономрозвитку, Мінфін, органи місцевого самоврядування (за згодою).

2018 рік.

6. Для підвищення рівня розрахунків та запровадження дієвого механізму відповідальності сторін, зокрема за несвоєчасну оплату спожитих комунальних послуг розробити та затвердити в установленому порядку:

вимоги щодо формування і примірну форму рахунків за послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води з урахуванням витрат на їх отримання/надання (встановлення, заміна та обслуговування вузлів комерційного обліку, плата за абонентське обслуговування, обслуговування внутрішньобудинкових систем);

Мінрегіон, Мінфін, Мінекономрозвитку.

2018 рік;

забезпечити впровадження теплопостачальними організаціями електронних систем обліку розрахунків споживачів (електронний кабінет) для розрахунків за послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води.

Мінрегіон, Мінекономрозвитку, Мінфін, Державне агентство з питань електронного урядування.

2018 рік.

7. Для удосконалення тарифної політики:

розробити та внести зміни до нормативно-правових актів у частині визначення порядку формування тарифів на теплову енергію на принципах стимулюючого тарифоутворення для ліцензіатів обласних та Київської міської держадміністрацій.

Мінрегіон, Мінекономрозвитку, Мінфін, Антимонопольний комітет.

2019 рік;

розробити та затвердити методичні рекомендації для працівників виконавчих органів органів місцевого самоврядування та теплопостачальних організацій - ліцензіатів обласних та Київської міської держадміністрацій щодо впровадження механізму стимулюючого тарифоутворення.

Мінрегіон.

2019 рік.

8. Для стимулювання зниження рівня втрат теплової енергії під час її виробництва та транспортування:

розробити та внести на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо врегулювання питання зменшення понаднормативних втрат теплової енергії у теплових мережах шляхом формування тарифів на теплову енергію для теплопостачальних організацій - ліцензіатів обласних та Київської міської держадміністрацій.

Мінрегіон, Держенергоефективності, Мінекономрозвитку, Антимонопольний комітет, НКРЕКП (за згодою).

2018 рік;

розробити та внести зміни у відповідний нормативно-правовий акт щодо передбачення в інвестиційних програмах заходів, спрямованих на зменшення понаднормативних втрат теплової енергії у теплових мережах.

Мінрегіон, Держенергоефективності, Мінекономрозвитку, ДРС, Антимонопольний комітет, НКРЕКП (за згодою).

2018 рік.

9. Забезпечити супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу щодо розвитку високоефективної когенерації".

Мінрегіон, Міненерговугілля, Держенергоефективності, Мінфін, Мінекономрозвитку.

2018 рік.

10. Для збільшення частки використання альтернативних джерел енергії у виробництві теплової енергії та підтримки і розвитку об'єктів теплопостачання, які використовують альтернативні джерела енергії, розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо удосконалення:

порядку розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з постачальником природного газу, на якого покладено спеціальні обов'язки у частині врегулювання відносин між теплопостачальними та теплогенеруючими організаціями, з питань розрахунків за поставлену теплову енергію, для виробництва якої було використано альтернативні джерела енергії.

Мінрегіон, Держенергоефективності, Міненерговугілля, Мінфін, Мінекономрозвитку.

2018 рік;

механізму формування тарифів на теплову енергію, вироблену на установках з використанням альтернативних джерел енергії.

Мінрегіон, Держенергоефективності, Мінфін, Мінекономрозвитку, Антимонопольний комітет, НКРЕКП (за згодою).

2020 рік.

11. Розробити та внести на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо запровадження системи енергетичного менеджменту для теплопостачальних, теплогенеруючих, теплотранспортуючих організацій.

Мінрегіон, Міненерговугілля, Держенергоефективності.

2020 рік.

12. Забезпечити прийняття нормативно-правових актів про встановлення граничних вимог щодо:

коефіцієнта корисної дії нетто для нових та реконструйованих котелень та обов'язкового використання енергоефективного обладнання утилізаторів теплоти вихідних димових газів;

використання лише попередньо ізольованих труб для прокладання нових, реконструкції і ремонту (крім аварійного) старих магістральних та розподільчих теплових мереж.

Мінрегіон, Міненерговугілля, Держенергоефективності.

2020 рік.

13. З метою запровадження ринкового механізму та забезпечення розвитку конкурентного середовища у сфері теплопостачання:

розробити та внести на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо впровадження конкурентного ринку теплової енергії.

Мінрегіон, Мінекономрозвитку, Мінфін, НКРЕКП (за згодою), Держенергоефективності, Антимонопольний комітет.

2020 рік;

розробити та внести на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо сталих систем теплопостачання на основі низькопотенційних джерел енергії.

Мінрегіон, Держенергоефективності.

2020 рік.

14. Після внесення змін до Закону України "Про концесії" розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо вдосконалення умов та порядку передачі об'єктів теплопостачання в оренду чи концесію.

Мінрегіон, Мін'юст, Антимонопольний комітет.

2020 рік.
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали