МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 3 серпня 2017 року N 429

Про затвердження плану заходів Міністерства аграрної політики та продовольства України з виконання плану пріоритетних дій Уряду на 2017 рік

З метою виконання плану пріоритетних дій Уряду на 2017 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03 квітня 2017 року N 275 "Про затвердження середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року та плану пріоритетних дій Уряду на 2017 рік" (План N 275-р), наказую:

1. Затвердити план заходів Міністерства аграрної політики та продовольства України з виконання плану пріоритетних дій Уряду на 2017 рік (План N 275-р) (далі - план заходів), що додається.

2. Керівникам самостійних структурних підрозділів Мінагрополітики України, центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної політики та продовольства України:

1) забезпечити виконання плану заходів відповідно до компетенції та надавати Департаменту стратегії та економічного розвитку щомісяця до 1 числа місяця, наступного за звітним, інформацію про стан виконання плану заходів за формою згідно з додатком.

3. Департаменту стратегії та економічного розвитку:

1) здійснювати узагальнення інформації про стан виконання плану заходів;

2) забезпечувати внесення інформації про стан виконання плану заходів до електронної системи моніторингу Кабінету Міністрів України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ковальову О. В.

 

Заступник Міністра з питань
європейської інтеграції

О. Трофімцева

 

Додаток
до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України
03.08.2017 N 429

Інформація
_________
(самостійний структурний підрозділ Мінагрополітики, центральний орган виконавчої влади, діяльність якого
спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної політики та продовольства України)
про стан виконання плану заходів Міністерства аграрної політики та продовольства України з виконання плану пріоритетних дій Уряду на 2017 рік (План N 275-р)

за 2017 року

N з/п

Кроки

Зміст заходу

Строк

Стан виконання

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства Міністрів України
03 серпня 2017 року N 429

План заходів
Міністерства аграрної політики та продовольства України з виконання плану пріоритетних дій Уряду на 2017 рік (План N 275-р)

N з/п

Кроки

Зміст заходу

Строк

Відповідальний виконавець

I. ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ

Реформа митниці як інструмент покращення інвестиційного середовища

1.

Розроблення проектів законодавчих та інших актів з питань нетарифного регулювання

У разі необхідності надати пропозиції Міністерству фінансів України до проектів законодавчих та інших актів з питань нетарифного регулювання

протягом року

Департамент міжнародного співробітництва,
Департамент правової та законопроектної роботи

2.

Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону щодо подальшого розвитку електронної системи обміну інформацією за принципом "єдиного вікна"

У разі необхідності надати пропозиції Міністерству фінансів України до проекту закону щодо подальшого розвитку електронної системи обміну інформацією за принципом "єдиного вікна"

IV квартал

Департамент стратегії та економічного розвитку,
Держпродспоживслужба,
Департамент міжнародного співробітництва

Створення системи моніторингу та контролю державної допомоги суб'єктам господарювання

3.

Інституційне забезпечення впровадження ефективної системи моніторингу та контролю державної допомоги

У разі необхідності надати інформацію Антимонопольному комітету України стосовно проведення моніторингу державної допомоги суб'єктам господарювання

III квартал

Департамент стратегії та економічного розвитку,
Департамент фінансово-кредитної політики,
структурні підрозділи міністерства

Дерегуляція і розвиток підприємництва та конкуренції

4.

Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Стратегії розвитку малого та середнього підприємництва

Надати пропозиції Мінекономрозвитку до проекту Стратегії розвитку малого та середнього підприємництва

II квартал

Департамент науково-освітнього забезпечення та розвитку підприємництва на селі,
Департамент стратегії та економічного розвитку

5.

Розроблення проекту плану заходів щодо реалізації стратегічних напрямів, визначених Стратегією розвитку малого та середнього підприємництва

Надати пропозиції Мінекономрозвитку до проекту плану заходів щодо реалізації стратегічних напрямів, визначених Стратегією розвитку малого та середнього підприємництва

III квартал

Департамент науково-освітнього забезпечення та розвитку підприємництва на селі,
Департамент стратегії та економічного розвитку

6.

Розроблення проектів актів, реалізація яких спрямована на дерегуляцію господарської діяльності згідно з планом заходів щодо дерегуляції господарської діяльності

Надати пропозиції Мінекономрозвитку до проектів актів, реалізація яких спрямована на дерегуляцію господарської діяльності згідно з планом заходів щодо дерегуляції господарської діяльності

протягом року

Департамент стратегії та економічного розвитку,
Департамент правової та законопроектної роботи,
структурні підрозділи міністерства

7.

Розроблення проектів актів, реалізація яких спрямована на забезпечення істотного поліпшення умов ведення бізнесу в Україні за напрямами, що враховуються Групою Світового банку під час складання рейтингу "Ведення бізнесу" (Doing Business)

Надати пропозиції Мінекономрозвитку до проектів актів, реалізація яких спрямована на забезпечення істотного поліпшення умов ведення бізнесу в Україні за напрямами, що враховуються Групою Світового банку під час складання рейтингу

протягом року

Департамент стратегії та економічного розвитку,
Департамент правової та законопроектної роботи,
структурні підрозділи міністерства,
Держпродспоживслужба,
Держгеокадастр,
Держрибагентство,
Держлісагентство

8.

Підключення до національної інформаційної системи державного ринкового нагляду та системи оперативного взаємного сповіщення про продукцію, що становить серйозний ризик

Участь у підключені до національної інформаційної системи державного ринкового нагляду та системи оперативного взаємного сповіщення про продукцію, що становить серйозний ризик

IV квартал

Департамент землеробства та технічної політики в АПК,
Держпродспоживслужба

9.

Забезпечення проведення кількісних розрахунків вигод і витрат під час розроблення кожного регуляторного акта, у тому числі для малого бізнесу

Участь у проведенні кількісних розрахунків вигод і витрат під час розроблення кожного регуляторного акта, у тому числі для малого бізнесу

постійно

структурні підрозділи міністерства,
Департамент правової та законопроектної роботи,
Держпродспоживслужба,
Держгеокадастр,
Держрибагентство,
Держлісагентство

10.

Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про будівельні норми"

Надати пропозиції Мінрегіону до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про будівельні норми"

III квартал

Департамент тваринництва,
Держпродспоживслужба

11.

Перегляд чинних та розроблення нових будівельних норм з урахуванням параметричного методу нормування у будівництві

Участь у внесенні змін до чинних та прийняття нових будівельних норм, розроблених з урахуванням міжнародно визнаних принципів нормування у будівництві

IV квартал

Департамент тваринництва,
Держпродспоживслужба

12.

Затвердження плану заходів щодо реалізації Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року (Розпорядження N 168-р) у 2017 році

Надати пропозиції Мінекономрозвитку до плану заходів щодо реалізації Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року (Розпорядження N 168-р) у 2017 році

II квартал

Департамент науково-освітнього забезпечення та розвитку підприємництва на селі

13.

Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроектів щодо внесення змін до Законів України "Про туризм" та "Про курорти"

Надати пропозиції Мінекономрозвитку до законопроектів щодо внесення змін до Законів України "Про туризм" та "Про курорти"

IV квартал

Департамент науково-освітнього забезпечення та розвитку підприємництва на селі

14.

Створення і ведення єдиного електронного кадастру курортних територій

Надати пропозиції Мінекономрозвитку щодо створення і ведення єдиного електронного кадастру курортних територій

протягом року

Департамент науково-освітнього забезпечення та розвитку підприємництва на селі

Управління державною власністю та приватизація

15.

Законодавче врегулювання процедури приватизації підприємств агропромислового комплексу на умовах конкурсу з відкритістю пропонування ціни

Надати пропозиції Мінекономрозвитку щодо вдосконалення процедури приватизації підприємств агропромислового комплексу

II квартал

Департамент з управління державною власністю

16.

Здійснення передачі державних підприємств із сфери управління суб'єктів управління об'єктами державної власності до сфери управління Фонду державного майна з метою їх подальшої приватизації

Здійснити передачу державних підприємств із сфери управління Мінагрополітики до сфери управління Фонду державного майна з метою їх подальшої приватизації

протягом року

Департамент з управління державною власністю

17.

Запровадження електронної системи збору та обробки інформації про діяльність суб'єктів господарювання державного сектору економіки

Надати пропозиції Мінекономрозвитку для запровадження електронної системі збору та обробки інформації про діяльність суб'єктів господарювання державного сектору економіки

II квартал

Департамент з управління державною власністю

18.

Призначення наглядових рад на особливо важливих для економіки державних підприємствах

У разі необхідності призначити наглядові ради на особливо важливих для економіки державних підприємствах

IV квартал

Департамент з управління державною власністю

Розвиток інновацій та реформа у сфері інтелектуальної власності

19.

Розвиток міжнародного інноваційного співробітництва в рамках Міжнародної європейської інноваційної науково-технічної програми "EUREKA"

У разі необхідності взяти участь у розвитку міжнародного інноваційного співробітництва в рамках Міжнародної європейської інноваційної науково-технічної програми "EUREKA"

IV квартал

Департамент науково-освітнього забезпечення та розвитку підприємництва на селі,
Департамент міжнародного співробітництва,
Департамент землеробства та технічної політики в АПК

Розвиток промислового виробництва та залучення інвестицій

20.

Розроблення єдиної процедури ухвалення рішень щодо інвестиційних проектів (єдиної "точки входу" для інвестиційних проектів, що потребують державних інвестицій)

Взяти участь у погодженні, розробленої Мінекономрозвитку єдиної процедури ухвалення рішень щодо інвестиційних проектів (єдиної "точки входу" для інвестиційних проектів, що потребують державних інвестицій)

IV квартал

Департамент землеробства та технічної політики в АПК,
Департамент стратегії та економічного розвитку

21.

Запровадження ефективної централізованої системи управління державними інвестиціями та швидкої і об'єктивної оцінки державних інвестиційних проектів

Надати пропозиції Мінекономрозвитку до запровадження ефективної централізованої системи управління державними інвестиціями та швидкої і об'єктивної оцінки державних інвестиційних проектів

III квартал

Департамент землеробства та технічної політики в АПК,
Департамент стратегії та економічного розвитку

22.

Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Стратегії розвитку промислового комплексу

Участь у погодженні, розробленого Мінекономрозвитку проекту Стратегії розвитку промислового комплексу

IV квартал

Департамент стратегії та економічного розвитку,
Департамент продовольства

23.

Розширення співпраці з Організацією Об'єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО) щодо стимулювання розвитку промислових кластерів

Участь у заходах, розроблених Мінекономрозвитку стосовно розширення співпраці з Організацією Об'єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО) щодо стимулювання розвитку промислових кластерів

IV квартал

Департамент стратегії та економічного розвитку,
Департамент продовольства,
Департамент міжнародного співробітництва,
Департамент науково-освітнього забезпечення та розвитку підприємництва на селі,
Департамент землеробства та технічної політики в АПК

24.

Удосконалення процедури державних закупівель в частині стимулювання використання місцевих ресурсів

Участь в удосконаленні процедури державних закупівель в частині стимулювання використання місцевих ресурсів

IV квартал

Управління бухгалтерського обліку, звітності, адміністративно-господарських питань та охорони праці

25.

Упровадження ефективного механізму мобілізаційного планування у галузях національної економіки

Надання пропозицій Мінекономрозвитку до проекту нормативно-правового акта стосовно розроблення механізму мобілізаційного планування у галузях національної економіки

IV квартал

Оперативно-режимне управління

Розвиток експорту та розширення зовнішньоекономічних зв'язків

26.

Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта щодо затвердження та імплементації експортної стратегії України

Участь у погодженні проекту акта щодо затвердження та імплементації експортної стратегії України

IV квартал

Департамент стратегії та економічного розвитку

27.

Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про утворення Ради з міжнародної торгівлі при Кабінеті Міністрів України"

Участь у погодженні проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про утворення Ради з міжнародної торгівлі при Кабінеті Міністрів України"

IV квартал

Департамент стратегії та економічного розвитку

28.

Посилення механізму спільних двосторонніх органів між Україною та країнами-партнерами

Участь у заходах розроблених Мінекономрозвитку щодо розширення присутності на існуючих ринках та відкриття нових ринків

протягом року

Департамент міжнародного співробітництва,
Держпродспоживслужба,
Департамент тваринництва,
Департамент продовольства,
Департамент землеробства та технічної політики в АПК,
Держгеокадастр,
Держрибагентство,
Держлісагентство

29.

Проведення засідань спільних міжурядових комісій з економічного співробітництва та міжвідомчих органів галузевої співпраці

Підготовка матеріалів та забезпечення участі у засіданнях спільних міжурядових комісій з економічного співробітництва. Організація та проведення засідань міжвідомчих органів співпраці у галузі сільського господарства

протягом року

Департамент міжнародного співробітництва,
Держпродспоживслужба,
Департамент тваринництва,
Департамент продовольства,
Департамент землеробства та технічної політики в АПК,
Держгеокадастр,
Держрибагентство,
Держлісагентство

30.

Максимальне використання діючих можливостей Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, для збільшення експорту до держав - членів ЄС

Реалізація плану заходів з імплементації розділу IV "Торгівля і питання, пов'язані з торгівлею" Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2016 - 2019 роки

протягом року

Департамент міжнародного співробітництва,
Департамент тваринництва,
Департамент продовольства,
Департамент землеробства та технічної політики в АПК,
Відділ міжнародної інтеграції в сфері технічного регулювання, санітарних та фітосанітарних заходів в АПК,
Держпродспоживслужба,
Держгеокадастр,
Держрибагентство,
Держлісагентство

31.

Проведення переговорів щодо укладення угод про вільну торгівлю з Туреччиною, Ізраїлем, Сербією тощо

Участь у переговорах щодо укладення угод про вільну торгівлю з Туреччиною, Ізраїлем, Сербією тощо

IV квартал

Департамент міжнародного співробітництва

32.

Організація та проведення засідань спільних комітетів з імплементації діючих угод про вільну торгівлю

Участь у засіданні спільних комітетів з імплементації діючих угод про вільну торгівлю

IV квартал

Департамент міжнародного співробітництва,
Держпродспоживслужба,
Департамент тваринництва,
Департамент продовольства,
Департамент землеробства та технічної політики в АПК,
Держгеокадастр,
Держрибагентство,
Держлісагентство

33.

Приєднання України до Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження

Участь у заходах розроблених Мінекономрозвитку стосовно приєднання України до Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження

IV квартал

Департамент міжнародного співробітництва,
Держпродспоживслужба,
Департамент тваринництва,
Департамент продовольства,
Департамент землеробства та технічної політики в АПК,
Держрибагентство

34.

Збільшення обсягу експорту вітчизняних товарів у рамках Генералізованих систем преференцій

Інформування вітчизняних товаровиробників про переваги Генералізованих систем преференцій

постійно

Департамент міжнародного співробітництва,
Держпродспоживслужба,
Департамент тваринництва,
Департамент продовольства,
Департамент землеробства та технічної політики в АПК,
Держрибагентство

35.

Розроблення нової редакції Митного тарифу України (Тарифи N 584-VII)

Участь у погодженні розробленої Мінекономрозвитку нової редакції Митного тарифу України (Тарифи N 584-VII)

IV квартал

Департамент міжнародного співробітництва,
Держрибагентство,
Держлісагентство,
Департамент правової та законопроектної роботи
Департамент тваринництва,
Департамент продовольства,
Департамент землеробства та технічної політики в АПК,
Департамент стратегії та економічного розвитку

36.

Імплементація положень Угоди про спрощення процедур торгівлі

У разі необхідності розроблення нормативно-правових актів щодо імплементації положень Угоди про спрощення процедур торгівлі

IV квартал

Департамент міжнародного співробітництва,
Держпродспоживслужба,
Держрибагентство,
Держлісагентство,
Департамент продовольства,
Відділ міжнародної інтеграції в сфері технічного регулювання, санітарних та фітосанітарних заходів в АПК

37.

Використання механізмів врегулювання суперечок СОТ з метою захисту національних інтересів та усунення торговельних бар'єрів

Участь у заходах розроблених Мінекономрозвитку щодо активізації позицій України в СОТ

протягом року

Департамент міжнародного співробітництва,
Держпродспоживслужба,
Департамент продовольства

38.

Лібералізація торгових режимів у рамках СОТ

Участь у підготовці тарифних запитів та опрацюванні графіків специфічних зобов'язань країн, що вступають в СОТ (Сербія, Боснія і Герцеговина, Азербайджан, Білорусь)

IV квартал

Департамент міжнародного співробітництва,
Держпродспоживслужба,
Департамент тваринництва,
Департамент продовольства,
Департамент землеробства та технічної політики в АПК,
Держрибагентство,
Держлісагентство

39.

Участь у формуванні якісно нових параметрів світової торгівлі

Участь у формуванні позиції для участі у багатосторонніх переговорах в рамках СОТ, а також у 11-й Конференції міністрів (Буенос-Айрес, Аргентина, 11 - 14 грудня 2017 року)

IV квартал

Департамент міжнародного співробітництва,
Держпродспоживслужба,
Держрибагентство,
Держлісагентство,
Департамент стратегії та економічного розвитку,
Департамент продовольства

40.

Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (нова редакція)

Участь у погодженні розробленого Мінекономрозвитку проекту Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність"

III квартал

Департамент міжнародного співробітництва,
Держпродспоживслужба,
Департамент правової та законопроектної роботи

41.

Проведення тематичних і секторальних засідань Ради експортерів та інвесторів при МЗС та Ради з просування експорту при Мінекономрозвитку

Участь у разі необхідності у секторальних засіданнях Ради експортерів та інвесторів при МЗС та Ради з просування експорту при Мінекономрозвитку

протягом року

Департамент міжнародного співробітництва,
Держпродспоживслужба,
Департамент тваринництва
Департамент продовольства,
Департамент землеробства та технічної політики в АПК,
Департамент стратегії та економічного розвитку,
Держрибагентство

Регіональний економічний розвиток

42.

Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження плану заходів на 2018 - 2020 роки з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року"

Надати пропозиції Мінрегіону до плану заходів на 2018 - 2020 роки з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року (Постанова N 385)

IV квартал

Департамент стратегії та економічного розвитку

43.

Здійснення заходів щодо розроблення міжнародного договору між Урядом України та Європейською Комісією щодо участі України у Дунайській транснаціональній програмі

Участь у заходах щодо розроблення міжнародного договору між Урядом України та Європейською Комісією щодо участі України у Дунайській транснаціональній програмі

IV квартал

Департамент тваринництва,
Держрибагентство,
Департамент міжнародного співробітництва

44.

Сприяння розробленню та впровадженню проектів регіонального розвитку відповідно до підходів ЄС

Участь у реалізації проектів регіонального розвитку, відібраних на конкурсній основі в рамках бюджетної підтримки ЄС

протягом року

Департамент стратегії та економічного розвитку,
Департамент науково-освітнього забезпечення та розвитку підприємництва на селі,
Департамент міжнародного співробітництва

45.

Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Деякі питання удосконалення моніторингу та оцінки регіонального розвитку" щодо затвердження порядків і методик проведення розрахунку індексу регіонального людського розвитку і індексу конкурентоспроможності регіонів

Участь у погодженні розробленого Мінрегіоном проекту постанови Кабінету Міністрів України "Деякі питання удосконалення моніторингу та оцінки регіонального розвитку",

III квартал

Департамент стратегії та економічного розвитку,
Департамент науково-освітнього забезпечення та розвитку підприємництва на селі

46.

Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону щодо регулювання зайнятості для стимулювання працевлаштування безробітних

Участь у погодженні розробленого Мінсоцполітики проекту закону щодо регулювання зайнятості для стимулювання працевлаштування безробітних

III квартал

Департамент науково-освітнього забезпечення та розвитку підприємництва на селі
Департамент роботи з персоналом

47.

Реалізація положень Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні

Участь у заходах розроблених Мінсоцполітики щодо реалізації положень Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні

щопівроку

Департамент роботи з персоналом,
Департамент науково-освітнього забезпечення та розвитку підприємництва на селі,

48.

Розроблення проекту Концепції реформування системи управління охороною праці

Участь у погодженні розробленого Мінсоцполітики проекту Концепції реформування системи управління охороною праці

IV квартал

Управління бухгалтерського обліку, звітності, адміністративно-господарських питань та охорони праці

Земельна реформа

49.

Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України "Про обіг земель сільськогосподарського призначення"

Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України "Про обіг земель сільськогосподарського призначення

II квартал

Департамент землеробства та технічної політики в АПК,
Держгеокадастр

50.

 

1) проведення громадського обговорення проекту Закону України "Про обіг земель сільськогосподарського призначення"

15 травня

Департамент землеробства та технічної політики в АПК,
Держгеокадастр

51.

 

2) погодження із заінтересованими органами виконавчої влади проекту Закону України "Про обіг земель сільськогосподарського призначення"

29 травня

Департамент землеробства та технічної політики в АПК,
Держгеокадастр

52.

 

3) подання для проведення правової експертизи проекту Закону України "Про обіг земель сільськогосподарського призначення"

12 червня

Департамент землеробства та технічної політики в АПК,
Держгеокадастр

53.

 

4) подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України "Про обіг земель сільськогосподарського призначення"

14 червня

Департамент землеробства та технічної політики в АПК
Держгеокадастр

54.

 

5) супроводження розгляду на Урядовому комітеті та доопрацювання за результатами розгляду (у разі необхідності) проекту Закону України "Про обіг земель сільськогосподарського призначення"

15 червня

Департамент землеробства та технічної політики в АПК,
Держгеокадастр

55.

 

6) супроводження розгляду на засіданні Уряду та доопрацювання за результатами розгляду (у разі необхідності) проекту Закону України "Про обіг земель сільськогосподарського призначення"

30 червня

Департамент землеробства та технічної політики в АПК,
Держгеокадастр

56.

 

7) номер та дата реєстрації у Верховній Раді України проекту Закону України "Про обіг земель сільськогосподарського призначення"

30 червня

Департамент землеробства та технічної політики в АПК,
Держгеокадастр

57.

Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний земельний кадастр"

1) подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний земельний кадастр"

14 червня

Департамент землеробства та технічної політики в АПК,
Держгеокадастр

58.

 

2) супроводження розгляду на Урядовому комітеті та доопрацювання за результатами розгляду (у разі необхідності) проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний земельний кадастр"

26 червня

Департамент землеробства та технічної політики в АПК,
Держгеокадастр

59.

 

6) супроводження розгляду на засіданні Уряду та доопрацювання за результатами розгляду (у разі необхідності) проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний земельний кадастр"

30 червня

Департамент землеробства та технічної політики в АПК,
Держгеокадастр

60.

 

7) номер та дата реєстрації у Верховній Раді України проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний земельний кадастр"

30 червня

Департамент землеробства та технічної політики в АПК,
Держгеокадастр

61.

Удосконалення програмного забезпечення автоматизованої системи Державного земельного кадастру

1) Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі довідки про осіб, які отримали доступ до інформації про суб'єкт речового права у Державному земельному кадастрі

27 грудня

Департамент землеробства та технічної політики в АПК,
Держгеокадастр

62.

 

2) Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру (при подачі заяви через веб-інтерфейс)

1 жовтня

Департамент землеробства та технічної політики в АПК,
Держгеокадастр

63.

 

3) Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про нормативну грошову оцінку земель

1 жовтня

Департамент землеробства та технічної політики в АПК,
Держгеокадастр

64.

 

4) Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі копій документів

27 грудня

Департамент землеробства та технічної політики в АПК,
Держгеокадастр

65.

Внесення змін до законодавства щодо врегулювання правового статусу земель колишньої колективної власності

Супровід проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування з управління земельними ресурсами та посилення державного контролю за використанням і охороною земель" (реєстраційний номер 4355) та супровід законопроекту у Верховній Раді України

IV квартал

Департамент землеробства та технічної політики в АПК,
Держгеокадастр

66.

Вирішення на законодавчому рівні питання розширення повноважень органів місцевого самоврядування з управління земельними ресурсами за межами населених пунктів та посилення державного контролю за використанням і охороною земель об'єднаних територіальних громад

Супровід проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування з управління земельними ресурсами та посилення державного контролю за використанням і охороною земель" (реєстраційний номер 4355) та супровід законопроекту у Верховній Раді України

II квартал

Департамент землеробства та технічної політики в АПК,
Держгеокадастр

67.

Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення механізмів збереження ґрунтів та економічного стимулювання відтворення їх родючості"

1) Розроблення проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення механізмів збереження ґрунтів та економічного стимулювання відтворення їх родючості"

15 вересня

Департамент землеробства та технічної політики в АПК,
Держгеокадастр

68.

 

2) Проведення громадського обговорення проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення механізмів збереження ґрунтів та економічного стимулювання відтворення їх родючості"

15 жовтня

Департамент землеробства та технічної політики в АПК,
Держгеокадастр

69.

 

3) Погодження із заінтересованими органами виконавчої влади проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення механізмів збереження ґрунтів та економічного стимулювання відтворення їх родючості"

1 листопада

Департамент землеробства та технічної політики в АПК,
Держгеокадастр

70.

 

4) Подання для проведення правової експертизи проекту Закону України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення механізмів збереження ґрунтів та економічного стимулювання відтворення їх родючості"

15 листопада

Департамент землеробства та технічної політики в АПК,
Держгеокадастр

71.

 

5) Подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення механізмів збереження ґрунтів та економічного стимулювання відтворення їх родючості"

20 листопада

Департамент землеробства та технічної політики в АПК,
Держгеокадастр

72.

 

6) Супроводження розгляду на Урядовому комітеті та доопрацювання за результатами розгляду (у разі необхідності) проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення механізмів збереження ґрунтів та економічного стимулювання відтворення їх родючості"

10 грудня

Департамент землеробства та технічної політики в АПК,
Держгеокадастр

73.

 

7) Супроводження розгляду на засіданні Уряду та доопрацювання за результатами розгляду (у разі необхідності) проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення механізмів збереження ґрунтів та економічного стимулювання відтворення їх родючості"

15 грудня

Департамент землеробства та технічної політики в АПК,
Держгеокадастр

74.

 

8) Номер та дата реєстрації у Верховній Раді України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення механізмів збереження ґрунтів та економічного стимулювання відтворення їх родючості

27 грудня

Департамент землеробства та технічної політики в АПК,
Держгеокадастр

Удосконалення механізмів стимулювання розвитку агропромислового комплексу

75.

Супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про стимулювання розвитку агропромислового комплексу України"

Підготовка матеріалів на засіданнях Комітетів Верховної Ради України

до прийняття відповідного Закону

Департамент стратегії та економічного розвитку

76.

Розроблення нормативно-правових актів на виконання Закону України "Про стимулювання розвитку агропромислового комплексу України"

Підготовка проектів постанов Кабінету Міністрів України (після прийняття проекту Закону "Про стимулювання розвитку агропромислового комплексу України")

протягом шести місяців після прийняття Закону

Департамент стратегії та економічного розвитку,
структурні підрозділи міністерства

77.

Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про затвердження Державної цільової програми розвитку аграрного сектору економіки на період до 2021 року

1) Підготовка проекту постанови Кабінету Міністрів України про затвердження Державної цільової програми розвитку аграрного сектору економіки на період до 2021 року;
підготовка проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року N 1437"

30 травня

Департамент стратегії та економічного розвитку,
структурні підрозділи міністерства

78.

 

2) Проведення обговорення проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Державної цільової програми розвитку аграрного сектору економіки на період до 2021 року"

30 червня

Департамент стратегії та економічного розвитку,
структурні підрозділи міністерства

79.

 

3) Погодження із заінтересованими центральними органами виконавчої влади та доопрацювання за результатами наданих зауважень і пропозицій:
- проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року N 1437";
- проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Державної цільової програми розвитку аграрного сектору економіки на період до 2021 року"

17 липня

Департамент стратегії та економічного розвитку,
структурні підрозділи міністерства

80.

 

4) Подання для проведення правової експертизи:
- проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року N 1437";
- проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Державної цільової програми розвитку аграрного сектору економіки на період до 2021 року"

31 липня

Департамент стратегії та економічного розвитку,
структурні підрозділи міністерства

81.

 

5) Подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року N 1437"

28 серпня

Департамент стратегії та економічного розвитку,
структурні підрозділи міністерства

82.

 

6) Супроводження розгляду на Урядовому комітеті та доопрацювання за результатами розгляду (у разі необхідності) проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року N 1437"

01 вересня

Департамент стратегії та економічного розвитку,
структурні підрозділи міністерства

83.

 

7) Супроводження розгляду на засіданні Уряду та доопрацювання за результатами розгляду (у разі необхідності) проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року N 1437"

06 вересня

Департамент стратегії та економічного розвитку,
структурні підрозділи міністерства

84.

 

8) Номер та дата розпорядження Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року N 1437"

13 вересня

Департамент стратегії та економічного розвитку,
структурні підрозділи міністерства

85.

 

9) Подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Державної цільової програми розвитку аграрного сектору економіки на період до 2021 року"

до 15 вересня

Департамент стратегії та економічного розвитку,
структурні підрозділи міністерства

86.

 

10) Супроводження розгляду на Урядовому комітеті та доопрацювання за результатами розгляду (у разі необхідності) проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Державної цільової програми розвитку аграрного сектору економіки на період до 2021 року"

21 вересня

Департамент стратегії та економічного розвитку,
структурні підрозділи міністерства

87.

 

11) Супроводження розгляду на засіданні Уряду та доопрацювання за результатами розгляду (у разі необхідності) проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Державної цільової програми розвитку аграрного сектору економіки на період до 2021 року"

28 вересня

Департамент стратегії та економічного розвитку,
структурні підрозділи міністерства

88.

 

12) Номер та дата постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Державної цільової програми розвитку аграрного сектору економіки на період до 2021 року"

29 вересня

Департамент стратегії та економічного розвитку,
структурні підрозділи міністерства

89.

 

12) номер та дата постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Державної цільової програми розвитку аграрного сектору економіки на період до 2021 року"

 

Департамент стратегії та економічного розвитку,
структурні підрозділи міністерства

Забезпечення якості і безпечності харчових продуктів

90.

Проведення організаційного та операційного перегляду інспекційних служб, підготовка рекомендацій з оптимізації, початок подальшої роботи за напрямом їх акредитації відповідно до ДСТУ EN ISO/IEC 17020:2014 Оцінка відповідності. Вимоги до роботи різних типів органів з інспектування

1) Початок роботи проекту технічної допомоги Twinning "Наближення законодавства України до законодавства ЄС у сфері засобів захисту рослин та здоров'я рослин і посилення відповідних інспекційних та лабораторних служб"

13 березня

Відділ міжнародної інтеграції в сфері технічного регулювання, санітарних та фітосанітарних заходів в АПК,
Держпродспоживслужба,
Департамент міжнародного співробітництва

91.

 

2) Ознайомлення експертів Європейської комісії з діючими методиками моніторингу шкідників, хвороб та бур'янів на території України відповідно до Робочого плану проекту Twinning в рамках компоненту 2, пункту 2.2 "Огляд сучасних методик моніторингу шкідників, хвороб і бур'янів, пов'язаний з прогнозуванням можливих вимог до ЗЗР країни"

6 червня

Відділ міжнародної інтеграції в сфері технічного регулювання, санітарних та фітосанітарних заходів в АПК,
Держпродспоживслужба

92.

 

3) Надання експертами Європейської комісії порівняльної таблиці відповідно до Директив та Регламентів ЄС щодо прогалин в національному моніторингу

1 серпня

Відділ міжнародної інтеграції в сфері технічного регулювання, санітарних та фітосанітарних заходів в АПК,
Держпродспоживслужба

93.

 

4) Вивчення наданої порівняльної таблиці структурними підрозділами Держпродспоживслужби

1 вересня

Відділ міжнародної інтеграції в сфері технічного регулювання, санітарних та фітосанітарних заходів в АПК,
Держпродспоживслужба

94.

 

5) Розробка проекту акта про затвердження методичних рекомендацій щодо проведення фітосанітарного моніторингу шкідників, хвороб та бур'янів, пов'язаних із прогнозуванням вимог до засобів захисту рослин

1 листопада

Відділ міжнародної інтеграції в сфері технічного регулювання, санітарних та фітосанітарних заходів в АПК,
Держпродспоживслужба

95.

 

6) Затвердження методичних рекомендацій щодо проведення фітосанітарного моніторингу шкідників, хвороб та бур'янів, пов'язаних із прогнозуванням вимог до засобів захисту рослин

27 грудня

Відділ міжнародної інтеграції в сфері технічного регулювання, санітарних та фітосанітарних заходів в АПК,
Держпродспоживслужба

96.

Супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про безпечність та гігієну кормів" (реєстраційний номер 2845)

Підготовка матеріалів на засіданнях Комітетів Верховної Ради України

до прийняття Закону

Відділ міжнародної інтеграції в сфері технічного регулювання, санітарних та фітосанітарних заходів в АПК,
Держпродспоживслужба,
Департамент тваринництва

Розвиток органічного ринку

97.

Супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції" (реєстраційний номер 5448)

Підготовка матеріалів на засіданнях Комітетів Верховної Ради України

до прийняття відповідного Закону

Департамент продовольства

98.

Розроблення проектів нормативно-правових актів на виконання Закону України "Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції"

Підготовка проектів постанов Кабінету Міністрів України (після прийняття проекту Закону N 5448)

протягом шести місяців з дня прийняття Закону

Департамент продовольства

Забезпечення ефективного та безпечного поводження з відходами

99.

Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про схвалення Національної стратегії поводження з відходами

Участь у погодженні проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про схвалення Національної стратегії поводження з відходами

III квартал

Департамент тваринництва,
Держпродспоживслужба

100.

Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України "Про відходи" (нова редакція)

Участь у погодженні розробленого Мінприроди проекту Закону України "Про відходи" (нова редакція)

III квартал

Департамент тваринництва,
Держпродспоживслужба

101.

Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Національного переліку відходів"

Участь у погодженні розробленого Мінприроди проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Національного переліку відходів"

III квартал

Департамент тваринництва,
Держпродспоживслужба

102.

Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту нормативно-правового акта про захоронення відходів

Участь у погодженні розробленого Мінприроди проекту нормативно-правового акта про захоронення відходів

IV квартал

Департамент тваринництва,
Держпродспоживслужба

Реформа регулювання транспортної галузі

103.

Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року"

Участь у погодженні розробленого Мінінфраструктури проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року"

II квартал

Департамент стратегії та економічного розвитку

Забезпечення якості та ефективності транспортних сервісів

104.

Впровадження сервісу електронного надання послуг Мінінфраструктури та підприємствами, які належать до сфери його управління

У разі необхідності надати пропозиції Мінінфраструктури щодо спрощення процедур надання адміністративних послуг

IV квартал

Департамент стратегії та економічного розвитку

Залучення коштів у транспортну галузь

105.

Запровадження прозорої системи обґрунтування, прийняття, виконання державних закупівель та замовлень із залученням міжнародних організацій

У разі необхідності участь у запровадженні Мінінфраструктури прозорої системи обґрунтування, прийняття, виконання державних закупівель та замовлень із залученням міжнародних організацій

IV квартал

Управління бухгалтерського обліку, звітності, адміністративно-господарських питань та охорони праці,
Департамент міжнародного співробітництва

Запровадження сучасної системи безпеки на транспорті

106.

Створення Державної служби морського та річкового транспорту (Морської адміністрації України)

Участь у створенні Державної служби морського та річкового транспорту (Морської адміністрації України)

IV квартал

Департамент тваринництва,
Держрибагентство

107.

Проведення ремонту і модернізації судноплавних шлюзів

Участь у разі необхідності проведені ремонту і модернізації судноплавних шлюзів

IV квартал

Департамент тваринництва,
Держрибагентство

II. ЕФЕКТИВНЕ ВРЯДУВАННЯ

Реформування системи державного управління

108.

Розроблення і подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо передачі невластивих повноважень Кабінету Міністрів України міністерствам та іншим центральними органам виконавчої влади

Участь в опрацюванні законопроекту щодо передачі невластивих повноважень Кабінету Міністрів України міністерств та інших ЦОВВ

II квартал

структурні підрозділи міністерства,
Департамент правової та законопроектної роботи,
Департамент роботи з персоналом

109.

Підготовка та затвердження плану реалізації проекту впровадження електронного документообігу в системі центральних органів виконавчої влади з урахуванням кращого досвіду управління проектами

Участь у підготовці проекту впровадження електронного документообігу в системі центральних органів виконавчої влади

II квартал

Департамент електронного документообігу та контролю апарату,
Держпродспоживслужба,
Держгеокадастр,
Держрибагентство,
Держлісагентство

110.

Розроблення нормативно-правових актів з питань регулювання та удосконалення електронної системи документообігу

Участь у погодженні розроблених Державним агентством з питань електронного урядування нормативно - правових актів з питань регулювання та удосконалення електронної системи документообігу

II квартал

Департамент електронного документообігу та контролю апарату,
Департамент правової та законопроектної роботи

111.

Проведення конкурсів на зайняття посад фахівців з питань реформ відповідно до Закону України "Про державну службу"

Участь у проведенні конкурсу на зайняття посад фахівців з питань реформ міністерства

II квартал

Департамент роботи з персоналом

112.

Розроблення та виконання плану професійного розвитку фахівців з питань реформ

Участь у виконанні плану професійного розвитку

II квартал

Департамент роботи з персоналом

113.

Проведення конкурсів на зайняття вакантних посад у службах управління персоналом центральних органів виконавчої влади

Організація та проведення конкурсів на зайняття вакантних посад у службах управління персоналом Мінагрополітики

II квартал

Департамент роботи з персоналом,
Держпродспоживслужба,
Держгеокадастр,
Держрибагентство,
Держлісагентство

114.

Проведення навчання працівників служб управління персоналом з питань впровадження законодавства у сфері державної служби та впровадження єдиних стандартів і методик управління персоналом у центральних органах виконавчої влади

Проведення навчання підвищення рівня знань та професійної компетентності державних службовців

II квартал

Департамент роботи з персоналом,
Держпродспоживслужба,
Держгеокадастр,
Держрибагентство,
Держлісагентство

115.

Проведення горизонтального (загальноурядового) функціонального обстеження системи центральних органів виконавчої влади

Участь у проведенні горизонтального (загальноурядового) функціонального обстеження системи центральних органів виконавчої влади

III квартал

Департамент роботи з персоналом,
Департамент правової та законопроектної роботи,
Держпродспоживслужба,
Держгеокадастр,
Держрибагентство,
Держлісагентство

116.

Проведення вертикального функціонального обстеження міністерств та інших центральних органів виконавчої влади

У разі необхідності розробити пропозиції щодо упорядкування структури міністерства

IV квартал

Департамент роботи з персоналом,
Департамент правової та законопроектної роботи

117.

Приведення положень про міністерства та їх структури у відповідність із результатами функціонального обстеження

У разі необхідності внести зміни до Положення Мінагрополітики та ЦОВВ, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної політики та продовольства України

IV квартал

Департамент роботи з персоналом,
Департамент правової та законопроектної роботи,
структурні підрозділи міністерства,
Держпродспоживслужба,
Держгеокадастр,
Держрибагентство,
Держлісагентство

118.

Розроблення і подання Кабінетові Міністрів України законопроектів щодо надання органам місцевого самоврядування повноважень з надання адміністративних послуг, у тому числі через центри надання адміністративних послуг з реєстрації: земельної ділянки

Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо надання органам місцевого самоврядування повноважень з надання адміністративних послуг, у тому числі через центри надання адміністративних послуг з реєстрації земельної ділянки

II квартал

Департамент землеробства та технічної політики в АПК,
Держгеокадастр

Розвиток електронного урядування

119.

Запровадження пріоритетних електронних послуг

Участь у запровадженні пріоритетних електронних послуг

IV квартал

Департамент стратегії та економічного розвитку,
Департамент електронного документообігу та контролю апарату,
структурні підрозділи міністерства,
Держпродспоживслужба,
Держгеокадастр,
Держрибагентство,
Держлісагентство

120.

Забезпечення розвитку та функціонування Єдиного державного порталу адміністративних послуг (my.gov.ua) та інтеграція до нього інформаційних систем державних органів влади та місцевого самоврядування

Участь у наповненні інформацією Єдиного державного порталу адміністративних послуг

IV квартал

Департамент стратегії та економічного розвитку

121.

Оприлюднення пріоритетних наборів даних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у формі відкритих даних

Формування переліку пріоритетних наборів даних та надати відповідну інформацію Державному агентству з питань електронного урядування

IV квартал

Департамент електронного документообігу та контролю апарату,
структурні підрозділи міністерства,
Держпродспоживслужба,
Держгеокадастр,
Держрибагентство,
Держлісагентство

122.

Підключення до системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів пріоритетних державних реєстрів та баз даних

Участь у запровадженні автоматизованого обміну даних з пріоритетних державних реєстрів

IV квартал

Департамент електронного документообігу та контролю апарату,
структурні підрозділи міністерства,
Держпродспоживслужба,
Держгеокадастр,
Держрибагентство,
Держлісагентство

123.

Розвиток міжвідомчого електронного документообігу

Здійснити заходи щодо підключення до системи електронного документообігу ЦОВВ

IV квартал

Департамент електронного документообігу та контролю апарату,
структурні підрозділи міністерства,
Держпродспоживслужба,
Держгеокадастр,
Держрибагентство,
Держлісагентство

124.

Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Концепції розвитку електронної демократії"

Участь у погодженні розробленого Державним агентством з питань електронного урядування проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Концепції розвитку електронної демократії"

III квартал

Департамент електронного документообігу та контролю апарату,
Департамент правової та законопроектної роботи,
структурні підрозділи міністерства,
Держпродспоживслужба,
Держгеокадастр,
Держрибагентство,
Держлісагентство

Децентралізація

Створення нової територіальної основи для діяльності органів місцевого самоврядування

125.

Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України "Про засади адміністративно-територіального устрою України"

Участь у погодженні розробленого Мінрегіоном проекту Закону України "Про засади адміністративно-територіального устрою України"

IV квартал

Департамент землеробства та технічної політики в АПК,
Держгеокадастр

Розподіл повноважень між органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади
(секторальна децентралізація)

126.

Проведення аналізу законодавства щодо повноважень органів державної влади у відповідних сферах

Провести аналіз законодавства щодо визначення повноважень органів виконавчої влади, які доцільно було б передати органам місцевого самоврядування

II квартал

Департамент землеробства та технічної політики в АПК,
Держпродспоживслужба,
Держгеокадастр,
Держрибагентство,
Держлісагентство

127.

Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів нормативно-правових актів щодо передачі повноважень від органів виконавчої влади органам місцевого самоврядування, що можуть ефективніше реалізовуватися на місцевому рівні

У разі необхідності розробити проект нормативно-правового акта щодо передачі повноважень від Мінагрополітики органам місцевого самоврядування, що можуть ефективніше реалізовуватися на місцевому рівні

протягом року

Департамент землеробства та технічної політики в АПК,
Держпродспоживслужба,
Держгеокадастр,
Держрибагентство,
Держлісагентство

Реформування системи управління державними фінансами

128.

Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення плану заходів з реалізації Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017 - 2020 роки"

Участь у погодженні розробленого Мінфіном проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення плану заходів з реалізації Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017 - 2020 роки"

II квартал

Департамент фінансово-кредитної політики,
Департамент стратегії та економічного розвитку

129.

Розроблення основних напрямів бюджетної політики / бюджетної декларації, визначення у її складі граничних обсягів видатків

Надання пропозицій Мінфіну до основних напрямів бюджетної політики

II квартал

Департамент фінансово-кредитної політики,
Департамент стратегії та економічного розвитку

Запобігання зміні клімату та адаптація до неї

130.

Виділення земельних ділянок під розміщення об'єктів альтернативної енергетики на території зони відчуження

Участь у погодженні розробленого Мінприроди, відповідного проекту постанови

IV квартал

Департамент землеробства та технічної політики в АПК,
Держгеокадастр

Збереження природної спадщини

131.

Розроблення і подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України "Про збереження природних оселищ та видів дикої флори і фауни, зникаючих та рідкісних в Європі"

Участь у погодженні розробленого Мінприроди, відповідного законопроекту

IV квартал

Департамент тваринництва,
Держрибагентство,
Держлісагентство,
Департамент землеробства та технічної політики в АПК

Належне екологічне врядування

132.

Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року"

Участь у погодженні розробленого Мінприроди, відповідного законопроекту

III квартал

Департамент тваринництва,
Держрибагентство,
Держлісагентство,
Департамент землеробства та технічної політики в АПК

133.

Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на період до 2021 року

Участь у погодженні розробленого Мінприроди, відповідного проекту постанови

у тримісячний строк після прийняття Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року"

Департамент тваринництва,
Держрибагентство,
Держлісагентство,
Департамент землеробства та технічної політики в АПК

134.

Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта щодо Концепції реформування системи державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища

Участь у погодженні розробленого Мінприроди, відповідного проекту постанови

II квартал

Департамент тваринництва,
Держрибагентство,
Держлісагентство,
Департамент землеробства та технічної політики в АПК

135.

Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта про ліквідацію Державної екологічної інспекції України та утворення Державної природоохоронної служби України

Участь у погодженні розробленого Мінприроди, відповідного проекту постанови

III квартал

Департамент тваринництва,
Держрибагентство,
Держлісагентство,
Департамент землеробства та технічної політики в АПК

136.

Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. N 442 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади"

Участь у погодженні, розробленого Мінприроди, відповідного проекту постанови

III квартал

Департамент тваринництва,
Держрибагентство,
Держлісагентство,
Департамент землеробства та технічної політики в АПК

137.

Створення єдиної уніфікованої електронної системи доступу до екологічної інформації про дозволи, ліцензії, статистичні звіти, матеріали перевірок, моніторингу у сфері охорони навколишнього природного середовища

У разі необхідності надати пропозиції Мінприроди до створення відповідної електронної системи доступу до екологічної інформації

протягом року

структурні підрозділи міністерства

III. РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

Створення нової системи організації охорони здоров'я на засадах медичного страхування

Розвиток системи громадського здоров'я

138.

Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про затвердження Національного плану заходів щодо неінфекційних захворювань для досягнення глобальних цілей сталого розвитку на період до 2030 року

Участь у погодженні розробленого МОЗ проекту відповідного розпорядження Кабінету Міністрів України

IV квартал

Департамент продовольства,
Держпродспоживслужба

139.

Запуск національної електронної інформаційної системи епідеміологічного нагляду (спостереження) за захворюваннями

Участь у наповненні електронної інформаційної системи епідеміологічного нагляду

IV квартал

Департамент тваринництва,
Держпродспоживслужба

140.

Створення єдиної системи біобезпеки та біозахисту за принципом "Єдине здоров'я"

Участь у затвердженні та впровадження планів заходів (державних програм) з біобезпеки та біозахисту, відновлення діяльності спеціальної мобільної протиепідемічної бригади, запровадження електронної системи (бази даних) контролю небезпечних інфекційних захворювань

IV квартал

Департамент тваринництва,
Держпродспоживслужба

Підвищення рівня доступності лікарських засобів

141.

Регулювання цін на лікарські засоби, вартість яких відшкодовується за державні (муніципальні) кошти або у системі реімбурсації

Участь у погодженні відповідного акта Кабінету Міністрів України

IV квартал

Департамент продовольства,
Держпродспоживслужба

Модернізація професійно-технічної освіти

142.

Розроблення Концепції розвитку системи підготовки молодшого спеціаліста як вищого рівня професійної невищої освіти

У разі необхідності участь у погодженні відповідного розпорядження Кабінету Міністрів України

IV квартал

Департамент науково-освітнього забезпечення та розвитку підприємництва на селі

Створення нової системи управління та фінансування науки

143.

Делегування представників та експертів до комітетів, відповідальних за проведення моніторингу виконання Рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій "Горизонт 2020", за напрямами, які стосуються України, забезпечення ефективної роботи цих представників

У разі необхідності залучати представників до обговорення актуальних питань в програмних комітетах Рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій "Горизонт 2020"

III квартал

Департамент науково-освітнього забезпечення та розвитку підприємництва на селі

144.

Опрацювання та затвердження оперативного плану реформування наукової сфери з урахуванням рекомендацій, зазначених у звіті за результатами міжнародного аудиту науково-технічної та інноваційної системи України

У разі необхідності участь в опрацюванні оперативного плану реформування наукової сфери

II квартал

Департамент науково-освітнього забезпечення та розвитку підприємництва на селі

Формування здорової нації

145.

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України плану заходів на 2018 рік щодо реалізації Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року "Рухова активність - здоровий спосіб життя - здорова нація" (Указ N 42/2016)

Участь у виконанні завдань, визначених Національною стратегією з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року "Рухова активність - здоровий спосіб життя - здорова нація", затвердженою Указом Президента України від 9 лютого 2016 р. N 42 (Указ N 42/2016)

II квартал

структурні підрозділи міністерства,
Держпродспоживслужба,
Держгеокадастр,
Держрибагентство,
Держлісагентство

Захист та відновлення політико-дипломатичним шляхом територіальної цілісності України
у межах міжнародно визнаних кордонів

146.

Максимальне використання потенціалу двостороннього діалогу з метою консолідації міжнародної підтримки України у протидії російській агресії

Участь у поглибленні політичного, економічного, культурно-гуманітарного співробітництва на двосторонньому рівні

протягом року

Департамент міжнародного співробітництва,
Держпродспоживслужба

147.

Імплементація Концепції вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017 - 2020 роки, затвердженої Указом Президента України від 21 лютого 2017 р. N 43 (Указ N 43/2017)

Участь у погодженні плану заходів з реалізації Концепції на 2017 рік (Указ N 43/2017)

протягом року

Департамент міжнародного співробітництва,
Держпродспоживслужба

Вирішення проблемних питань на територіях, що зазнали негативного впливу внаслідок тимчасової окупації
або збройного конфлікту, захист прав і свобод внутрішньо переміщених осіб

148.

Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Державної цільової програми відновлення та розбудови миру в східних регіонах України"

Участь у погодженні, розробленого МТОТ, проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Державної цільової програми відновлення та розбудови миру в східних регіонах України"

II квартал

структурні підрозділи міністерства,
Держпродспоживслужба,
Держгеокадастр,
Держрибагентство,
Держлісагентство

149.

Здійснення заходів щодо реалізації Державної цільової програми відновлення та розбудови миру в східних регіонах України

Участь у виконанні заходів, розроблених МТОТ, щодо реалізації Державної цільової програми відновлення та розбудови миру в східних регіонах України

IV квартал

структурні підрозділи міністерства,
Держпродспоживслужба,
Держгеокадастр,
Держрибагентство,
Держлісагентство

150.

Забезпечення діяльності Ради з питань відновлення та розбудови миру в східних регіонах України

Участь у плануванні заходів, розроблених МТОТ, спрямованих на відновлення та розбудову миру

протягом року

структурні підрозділи міністерства,
Держпродспоживслужба,
Держгеокадастр,
Держрибагентство,
Держлісагентство

Формування та реалізація державної політики у сфері інформаційної безпеки
та розбудова системи державних стратегічних комунікацій

151.

Поширення суспільно важливої інформації, в тому числі в рамках проведення інформаційних кампаній та комунікаційної підтримки реформ Уряду

Поширення інформації про діяльність Мінагрополітики та проведені реформи

постійно

Прес-служба,
структурні підрозділи міністерства,
Держпродспоживслужба,
Держгеокадастр,
Держрибагентство,
Держлісагентство

152.

Координація діяльності органів виконавчої влади з імплементації системи стратегічних комунікацій

Участь у розбудові системи державних стратегічних комунікацій

протягом року

Прес-служба

153.

Формування спроможностей у сфері медіа-моніторингу та аналітики

Участь у запровадженні системи моніторингу інформації у відкритих джерелах

протягом року

Прес-служба

Просування інтересів України у світі

154.

Утворення постійної Міжвідомчої комісії з питань популяризації України при Кабінеті Міністрів України, аналіз сприйняття України у світі та розроблення галузевих деталізованих планів центральних органів виконавчої влади

Розроблення галузевого плану з просування інтересів України в світі

II квартал

Департамент міжнародного співробітництва,
Держпродспоживслужба,
Департамент тваринництва,
Департамент продовольства,
Департамент землеробства та технічної політики в АПК,
Департамент стратегії та економічного розвитку

155.

Підвищення рівня присутності України на міжнародних заходах та інформаційних майданчиках, у міжнародному, академічному, культурному і громадському середовищі

Забезпечити участь представників міністерства у галузевих міжнародних заходах - форумах, виставках тощо з метою демонстрації здобутків України

протягом року

Департамент міжнародного співробітництва,
Департамент тваринництва,
Департамент продовольства,
Департамент землеробства та технічної політики в АПК,
Департамент стратегії та економічного розвитку

Створення Національної телекомунікаційної мережі, забезпечення кіберзахисту

156.

Проектування, розгортання та забезпечення підключення двох головних (центральних) вузлів Національної телекомунікаційної мережі

Участь у виконанні положень Стратегічного оборонного бюлетеня України та Державної цільової програми розвитку систем спеціального зв'язку, забезпечення захисту інформації і протидії технічним розвідкам на 2016 - 2021 роки

IV квартал

Департамент електронного документообігу та контролю апарату,
Оперативно-режимне управління

157.

Проектування, розгортання та забезпечення підключення 50 транспортних вузлів

Національної телекомунікаційної мережі в державних органах

IV квартал

Департамент електронного документообігу та контролю апарату,
Оперативно-режимне управління

IV. ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА І БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ

Забезпечення функціонування Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

158.

Отримання автоматизованого доступу до державних реєстрів та баз даних

Спрощення отримання інформації з Державного земельного кадастру при проведенні перевірок даних, внесених до електронних декларацій

II квартал

Департамент землеробства та технічної політики в АПК,
Держгеокадастр

 

Заступник директора Департаменту
стратегії та економічного розвитку -
начальник відділу
стратегічного планування

О. Заворотько
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали