Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Плану заходів Міністерства охорони здоров'я України з реалізації Указу Президента від 08 листопада 2019 року N 837 "Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави"

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 2 грудня 2019 року N 2364

Про затвердження Плану заходів Міністерства охорони здоров'я України з реалізації Указу Президента від 08 листопада 2019 року N 837 "Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави"

З метою реалізації вимог Указу Президента України від 8 листопада 2019 року N 837 "Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави" (Указ N 837/2019), на виконання доручення Прем'єр-міністра України О. В. Гончарука від 18 листопада 2019 року N 40306/2/1-19, та відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року N 267 (Постанова N 267), наказую:

1. Затвердити План заходів Міністерства охорони здоров'я України з реалізації Указу Президента від 08 листопада 2019 року N 837 "Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави" (Указ N 837/2019) (далі - План заходів МОЗ України), що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів Міністерства охорони здоров'я України відповідно до компетенції забезпечити виконання Плану заходів МОЗ України та своєчасне подання інформації про стан виконання заходів Директорату стратегічного планування та євроінтеграції.

3. Директорату стратегічного планування та євроінтеграції забезпечити моніторинг та узагальнення інформації про стан виконання структурними підрозділами Міністерства охорони здоров'я України Плану заходів МОЗ України з метою щоквартального звітування.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Заступник Міністра
з питань європейської інтеграції

О. Сімоненко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
02 грудня 2019 року N 2364

План заходів Міністерства охорони здоров'я України з реалізації Указу Президента від 08 листопада 2019 року N 837 "Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави" (Указ N 837/2019)

N
п/п

Положення Указу

Завдання

Захід

Кроки

Строк виконання

Індикатор виконання

Очікувані результати

Відповідальні за виконання

1

До абзацу другого підпункту "а" пункту 5 статті 1 (Указ N 837/2019)

переглянути встановлені межі госпітальних округів з метою забезпечення рівного доступу населення до якісної, своєчасної вторинної (спеціалізованої) та екстреної медичної допомоги, ефективного використання бюджетних коштів на зазначені цілі

подати Кабінету Міністрів пропозиції щодо перегляду встановлених меж госпітальних округів з метою забезпечення рівного доступу населення до якісної, своєчасної вторинної (спеціалізованої та екстреної медичної допомоги, ефективного використання бюджетних коштів на зазначені цілі

прийняти постанову Кабінету Міністрів України "Деякі питання створення госпітальних округів" та розпорядження Кабінету Міністрів України "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України"

16.12.2019

прийнято постанову Кабінету Міністрів України, відповідно до якої змінюються межі госпітальних округів, підходи до їх створення та функціонування

пацієнти мають доступ до медичної послуги з вторинної допомоги - у межах не більше 60 хвилин автомобільним транспортом

експертна група з питань надання первинної медичної допомоги Директорату медичних послуг

2

До абзацу другого підпункту "а" пункту 5 статті 1 (Указ N 837/2019)

удосконалити нормативне регулювання питань надання населенню паліативної медичної допомоги та послуг з медичної реабілітації

забезпечити удосконалення нормативного регулювання питань надання населенню паліативної медичної допомоги та послуг з медичної реабілітації та у разі необхідності подати Кабінетові Міністрів проект акта

забезпечити подання проекту наказу МОЗ України "Про удосконалення надання паліативної допомоги в Україні" на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України

16.12.2019

запроваджено мультидисциплінарний підхід у наданні пацієнтам паліативної допомоги відповідно до сучасних міжнародних підходів та рекомендацій

пацієнти, що потребують паліативної допомоги, отримують її належної якості та в достатньому об'ємі (адекватне ефективне знеболення, симптоматичну терапію та догляд, психологічну, соціальну, моральну підтримку та інше)

експертна група з питань розвитку медичних послуг Директорату медичних послуг

3

До абзацу другого підпункту "а" пункту 5 статті 1 (Указ N 837/2019)

врегулювати процедури розробки та затвердження специфікацій та умов закупівлі окремих медичних послуг, які надаватимуться за договором про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій

подати Кабінетові Міністрів проект акта щодо врегулювання процедури розробки та затвердження специфікацій та умов закупівлі окремих медичних послуг, які надаватимуться за договором про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій

забезпечити внесення змін до постанови КМУ від 25.04.2019 N 410 "Деякі питання щодо договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій" (Постанова N 410)

16.12.2019

спрощено процес укладення договорів про медичне обслуговування населення, врегульовано процес закупівлі усіх видів медичних послуг за програмою медичних гарантій

пацієнти мають доступ до медичних послуг за програмою медичних гарантій

експертна група з питань надання вторинної та третинної медичної допомоги Директорату медичних послуг (за участі НСЗУ)

4

До абзацу другого підпункту "а" пункту 5 статті 1 (Указ N 837/2019)

встановити єдині тарифи з оплати надання медичних послуг, лікарських засобів і медичних виробів, розмірів реімбурсації лікарських засобів, які надаються пацієнтам за програмою медичних гарантій

розробити та подати Кабінетові Міністрів проект акта щодо встановлення єдиних тарифів з оплати надання медичних послуг, лікарських засобів і медичних виробів, розмірів реімбурсації лікарських засобів, які надаються пацієнтам за програмою медичних гарантій

забезпечити подання проекту наказу МОЗ України "Про затвердження Методики розрахунку тарифів" на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України

16.12.2019

визначено механізм розрахунку тарифів за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення

пацієнти мають доступ до медичних послуг за програмою медичних гарантій

експертна група з питань надання вторинної та третинної медичної допомоги Директорату медичних послуг (за участі НСЗУ)

5

До абзацу другого підпункту "б" пункту 5 статті 1 (Указ N 837/2019)

забезпечити автономізацію роботи центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

вжити заходів щодо забезпечення автономізації роботи центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

забезпечити надання методологічної допомоги

31.01.2020

автономізовано регіональні центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф готові до надання екстреної медичної допомоги по програмі медичних гарантій у 2020 році

експертна група з питань надання екстреної медичної допомоги Директорату медичних послуг

6

До абзацу другого підпункту "б" пункту 5 статті 1 (Указ N 837/2019)

впровадити електронну систему роботи оперативно-диспетчерських служб центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

забезпечити упровадження електронної системи роботи оперативно-диспетчерських служб центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

розробити та внести в установленому порядку на розгляд КМУ проект акта про впровадження електронної медичної інформаційно-аналітичної системи з оптимізації роботи оперативно-диспетчерських служб центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

31.01.2020

створено у кожному регіоні центральні оперативно-диспетчерські служби центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, які підключені до єдиної інформаційно-аналітичної системи "Централь 103" центральної бази даних НСЗУ

пацієнти мають доступ до своєчасної екстреної медичної допомоги

експертна група з питань надання екстреної медичної допомоги Директорату медичних послуг

7

До абзацу другого підпункту "б" пункту 5 статті 1 (Указ N 837/2019)

впровадити сучасні підходи щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників системи екстреної медичної допомоги, передбачивши нову модель контролю якості знань (компетентностей)

забезпечити впровадження сучасних підходів щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників системи екстреної медичної допомоги, передбачивши нову модель контролю якості знань (компетентностей)

розробити та затвердити нові моделі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців, зокрема лікарів з медицини невідкладних станів, водіїв бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги, фельдшерів, медичних сестер, медичних братів

31.01.2020

моделі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців, зокрема лікарів з медицини невідкладних станів, водіїв бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги, фельдшерів, медичних сестер, медичних братів екстреної медичної допомоги відповідають сучасним стандартам

пацієнти мають доступ до якісної екстреної медичної допомоги

експертна група з питань надання екстреної медичної допомоги Директорату медичних послуг

експертна група з питань освіти та науки Директорату освіти, науки та кадрів

експертна група з питань кадрової політики в охороні здоров'я Директорату освіти, науки та кадрів

8

До абзацу другого підпункту "в" пункту 5 статті 1 (Указ N 837/2019)

забезпечити функціонування Єдиної державної інформаційної системи трансплантації

прискорити впровадження Єдиної державної інформаційної системи
трансплантації (ЄДІСТ) та подати Кабінетові Міністрів план-графік впровадження такої системи

забезпечити розгортання ЄДІСТ та Prometeus на захищеному майданчику шляхом закупівлі необхідного програмного забезпечення, обладнання та послуг

31.03.2020

забезпечено функціонування єдиного національного листа очікування на трансплантацію органів

пацієнти отримають рівний доступ до трансплантації органів

відділ інформаційних технологій

побудувати комплексну систему захисту інформації

розробити та затвердити необхідні порядки та регламенти роботи ЄДІСТ та Prometeus

провести тестування системи та забезпечити її інтеграцію з електронною системою охорони здоров'я

9

До абзацу другого підпункту "в" пункту 5 статті 1 (Указ N 837/2019)

забезпечити реалізацію державних гарантій медичного обслуговування населення, що надається за програмою медичних гарантій, для всіх видів медичної допомоги

вжити необхідних заходів щодо забезпечення реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення, що надається за програмою медичних гарантій, для всіх видів медичної допомоги

розробити та внести в установленому порядку на розгляд КМУ проект постанови "Деякі питання реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для первинної медичної допомоги на 2020 рік"

31.03.2020

спрощено процес укладення договорів про медичне обслуговування населення, врегульовано питання закупівлі усіх видів медичних послуг за програмою медичних гарантій

пацієнти мають доступ до медичних послуг за програмою медичних гарантій

експертна група з питань надання вторинної та третинної медичної допомоги Директорату медичних послуг (за участі НСЗУ)

10

До абзацу другого підпункту "в" пункту 5 статті 1 (Указ N 837/2019)

забезпечити перехід державних та комунальних закладів охорони здоров'я, спроможних надавати якісні та безпечні медичні послуги, на новий механізм бюджетного фінансування на засадах оплати за надані медичні послуги

вжити заходів щодо переходу державних та комунальних закладів охорони здоров'я, спроможних надавати якісні та безпечні медичні послуги, на новий механізм бюджетного фінансування на засадах оплати за надані медичні послуги

надати методичну допомогу регіонам України;
розпочати процес автономізації державних закладів охорони здоров'я, що перебувають у сфері діяльності МОЗ України

31.03.2020

впроваджено новий механізм бюджетного фінансування на засадах оплати за надані медичні послуги

пацієнти мають доступ до медичних послуг за програмою медичних гарантій

експертна група з питань надання вторинної та третинної медичної допомоги Директорату медичних послуг (за участі НСЗУ)

11

До абзацу другого підпункту "в" пункту 5 статті 1 (Указ N 837/2019)

забезпечити єдині підходи щодо впровадження в діяльності державних та комунальних закладів охорони здоров'я використання електронної медичної картки пацієнта, електронного кабінету пацієнта, електронної черги

вжити заходів щодо забезпечення єдиних підходів щодо впровадження в діяльності державних та комунальних закладів охорони здоров'я використання електронної медичної картки пацієнта, електронного кабінету пацієнта, електронної черги

внести в установленому порядку на розгляд КМУ проект розпорядження "Про схвалення Концепції інформатизації охорони здоров'я України"

31.03.2020

забезпечено єдиний підхід до розвитку електронної системи охорони здоров'я

пацієнти мають доступ до актуальної інформації про стан свого здоров'я

експертна група з питань впровадження системи "Електронне здоров'я" Директорату медичних послуг

запустити ведення електронних медичних записів на первинній ланці надання медичної допомоги

забезпечено доступ до електронних медичних карток

12

До абзацу другого підпункту "г" пункту 5 статті 1 (Указ N 837/2019)

підвищити рівень доступності та якості надання вторинної (спеціалізованої) і третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги населенню, а також рівень доступності лікарських засобів

забезпечити підвищення рівня доступності та якості надання вторинної (спеціалізованої) і третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги населенню, а також рівня доступності лікарських засобів

розширити доступ пацієнтів, що користуються програмою "Доступні ліки", до нових лікарських засобів шляхом розширення програми новими нозологіями з відповідним збільшенням державного фінансування та розширити перелік лікарських засобів, за якими виписується електронний рецепт

15.12.2020

 

пацієнти мають доступ до якісних, ефективних та безпечних лікарських засобів

експертна група з питань раціонального призначення лікарських засобів Фармацевтичного директорату (разом з НСЗУ)

13

До абзацу другого підпункту "г" пункту 5 статті 1 (Указ N 837/2019)

забезпечити удосконалення та розвиток системи громадського здоров'я, контролю хвороб та епідеміологічного нагляду для зміцнення здоров'я населення, попередження захворювань, збільшення тривалості активного та працездатного віку населення, заохочення до здорового способу життя, зменшення обсягу витрат на медичне обслуговування

вжити заходів щодо удосконалення та розвитку системи громадського здоров'я, контролю хвороб та епідеміологічного нагляду для зміцнення здоров'я населення, попередження захворювань, збільшення тривалості активного та працездатного віку населення, заохочення до здорового способу життя, зменшення обсягу витрат на медичне обслуговування. Уразі необхідності подати Кабінетові Міністрів проект акта

розробити та у встановленому порядку подати до Верховної Ради України проект Закону, яким визначені правові, організаційні, економічні та соціальні засади функціонування системи громадського здоров'я на загальнодержавному та регіональному рівнях

15.12.2020

забезпечено розподіл повноважень органів влади щодо формування та реалізації державної політики у сфері громадського здоров'я

громадяни України отримають гарантії забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя

експертна група з питань розвитку системи громадського здоров'я Директорату громадського здоров'я

14

До абзацу другого підпункту "г" пункту 5 статті 1 (Указ N 837/2019)

затвердити стратегію запровадження медичного страхування

розробити та подати Кабінетові Міністрів проект акта щодо стратегії запровадження медичного страхування

Розробити стратегію реформування системи охорони здоров'я до 2030 року (комбінація програми медичних гарантій та добровільного медичного страхування)

02.12.2020

сформовано економічно виважений пакет медичних послуг належного рівня та якості, що охоплює населення на всій території країни

громадяни України мають доступ до медичних послуг, гарантованих державою

експертна група з питань надання вторинної та третинної медичної допомоги Директорату медичних послуг (за участі НСЗУ)
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали