МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 27 квітня 2012 року N 249

Про затвердження плану заходів Мінприроди щодо виконання у 2012 році Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.03.2012 N 156-р "Про затвердження плану заходів щодо виконання у 2012 році Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу" (Розпорядження N 156-р) наказую:

1. Затвердити план заходів Мінприроди щодо виконання у 2012 році Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу (далі - план заходів), що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів центрального апарату Міністерства та Голові Держводагентства:

забезпечити вчасне виконання плану заходів;

щомісяця до першого числа інформувати Юридичний департамент про стан виконання плану заходів.

3. Юридичному департаменту забезпечити узагальнення наданої інформації та подання її Міністерству юстиції України щокварталу до п'ятого числа наступного періоду.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр

Е. А. Ставицький


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінприроди
27.04.2012 N 249


ПЛАН
заходів Мінприроди щодо виконання у 2012 році Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу

N
п/п

Пункт в плані заходів

Найменування заходу

Джерела acquis communautaire, що регулюють правовідносини у відповідній сфері

Строк виконання

Структурні підрозділи центрального апарату Міністерства, ЦОВВ, відповідальні за виконання

1

14

Підготовка проекту Закону України "Про ратифікацію Протоколу про стратегічну екологічну оцінку до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті"

Протокол про стратегічну екологічну оцінку до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті від 21 травня 2003 року

грудень

Департамент державної екологічної політики та міжнародної діяльності

2

15

Підготовка проекту нормативно-правового акта про умови та вимоги стосовно реалізації принципу басейнового управління

Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС від 23 жовтня 2000 р. N 2000/60/ЄС про встановлення рамок діяльності Співтовариства у сфері водної політики

грудень

Департамент охорони природи та екомережі
Держводагентство

3

16

Підготовка проекту нормативно-правового акта про урегулювання питання спалення відходів

Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС від 4 грудня 2000 р. N 2000/76/ЄС про спалювання відходів

грудень

Департамент екологічної безпеки

4

17

Підготовка проекту Закону України "Про захист озонового шару"

Регламент Європейського Парламенту та Ради ЄС від 29 червня 2000 р. N 2037/2000/ЄС про речовини, які руйнують озоновий шар

грудень

Департамент державного екологічного моніторингу

5

18

Підготовка проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 р. N 554

Директива Ради ЄС від 27 червня 1985 р. N 85/337/ЄЕС про оцінку наслідків впливу деяких громадських і приватних проектів на навколишнє середовище з поправками, внесеними Директивою Ради від 3 березня 1997 р. N 97/11/ЄС та Директивою Європейського Парламенту та Ради від 26 травня 2003 р. N 2003/35/ЄС

грудень

Відділ державної експертизи

6

20

Підготовка проекту нормативно-правого акта щодо оцінки наслідків впливу деяких державних і приватних проектів на навколишнє середовище

Директива Ради ЄС від 27 червня 1985 р. N 85/337/ЄЕС про оцінку наслідків впливу деяких громадських і приватних проектів на навколишнє середовище

грудень

Відділ державної експертизи
Юридичний департамент
Відділ взаємодії зі ЗМІ та зв'язків з громадськістю

7

21

Підготовка проекту нормативно-правого акта щодо оцінки впливу деяких планів та програм на довкілля

Директива Європарламенту та Ради ЄС від 27 червня 2001 р. N 2001/42/ЄС щодо оцінки впливу деяких планів та програм на довкілля

грудень

Департамент державної екологічної політики та міжнародної діяльності
Юридичний департамент
Відділ державної експертизи

8

22

Підготовка проекту нормативно-правого акта щодо свободи доступу до інформації відносно стану навколишнього середовища

Директива Європарламенту та Ради від 28 січня 2003 р. N 2003/4/ЄС щодо свободи доступу до інформації відносно стану навколишнього середовища, що замінює Директиву Ради 90/313/ЕЕС

грудень

Відділ взаємодії зі ЗМІ та зв'язків з громадськістю Юридичний департамент

9

23

Підготовка проекту нормативно-правого акта щодо участі громадськості при розробці планів та програм

Директива Європарламенту та Ради ЄС від 26 травня 2003 р. N 2003/35/ЕС щодо участі громадськості в підготовці конкретних планів та програм, що стосуються довкілля, та внесення до директив N 85/337/ЄЕС і N 96/61/ЕС щодо участі громадськості та доступу до правосуддя

грудень

Відділ взаємодії зі ЗМІ та зв'язків з громадськістю Юридичний департамент

10

35

Підготовка проекту Технічного регламенту щодо відходів електричного та електронного обладнання

Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС від 27 січня 2003 р. N 2002/96/ЄС про відходи електричного й електронного обладнання (ВЕЕО)

грудень

Департамент екологічної безпеки

11

36

Підготовка проекту Технічного регламенту щодо приймання утворюваних на суднах відходів і залишків вантажу портовими спорудами

Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС від 27 листопада 2000 р. N 2000/59/ЄС про портове приймальне обладнання для корабельних відходів та залишків вантажу

грудень

Департамент екологічної безпеки

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали