МІНІСТЕРСТВО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 15 квітня 2011 року N 420

Про затвердження Плану заходів МНС з реалізації у 2011 році Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 липня 2009 р. N 858-р "Про внесення змін до Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства" та доручення Кабінету Міністрів України від 16.06.2009 N 18191/102/1-09 щодо перегляду плану заходів з реалізації у 2009 році Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства наказую:

1. Затвердити План заходів Міністерства надзвичайних ситуацій з реалізації у 2011 році Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства (далі - План), що додається.

2. Керівникам департаментів та самостійних структурних підрозділів апарату Міністерства, ГУ (У) МНС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі організувати виконання заходів у повному обсязі та у визначені терміни.

3. Звіти про проведену роботу та пропозиції до Плану на наступний рік надавати до Відділу зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю до 15 січня 2012 року в паперовому та електронному вигляді.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Болотських М. В.

 

Міністр

В. Балога

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МНС
15.04.2011 N 420

ПЛАН
заходів Міністерства надзвичайних ситуацій з реалізації у 2011 році Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства

Зміст заходу

Відповідальний структурний підрозділ

Строк виконання

I. Проведення консультацій з громадськістю, інших публічних заходів

1. Проведення громадських слухань з обговорення проекту Кодексу цивільного захисту України

Департамент цивільного захисту, Управління правового забезпечення

До прийняття Верховною Радою

2. Участь Міністра у роботі "гарячої" урядової лінії.

Департамент організаційно-контрольної роботи, Відділ зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю, структурні підрозділи Міністерства

Згідно з графіком проведення

3. Оприлюднення на офіційному веб-сайті та через власні видання МНС проектів нормативно-правових актів з метою їх громадського обговорення.

Відділ зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю, Управління правового забезпечення

Постійно

4. Забезпечення висвітлення в ЗМІ діяльності МНС та громадське обговорення її результатів

Відділ зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю, урядові органи державного управління в складі МНС, структурні підрозділи МНС, ГУ (У) МНС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, навчальні заклади та наукові установи системи МНС, державні підприємства сфери управління МНС

За графіком проведення засідань колегій

5. Інформування суспільства через ЗМІ про заходи взаємодії з інститутами громадянського суспільства

Відділ зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю

При проведенні заходів

6. Проведення зустрічей із представниками громадських організацій з метою обміну досвідом у провадженні діяльності, пов'язаної із розвитком громадського суспільства

Відділ зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю, ГУ (У) МНС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі

Травень, жовтень

7. Проведення Днів відкритих дверей для представників інститутів громадянського суспільства, зустрічей з керівництвом регіональних управлінь щодо налагодження взаєморозуміння в галузі забезпечення техногенної та пожежної безпеки в державі

Відділ зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю, структурні підрозділи МНС, ГУ (У) МНС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі

Один раз на квартал

8. Проведення спільних засідань, "круглих столів" за участю представників МНС, із заінтересованими відомствами, громадськими організаціями, спілками для залучення широких верств населення до обговорення проблемних питань з реалізації державної політики в сфері відповідальності МНС

Відділ зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю, структурні підрозділи центрального апарату МНС, ГУ (У) МНС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі

Щокварталу

9. Проведення роз'яснювальної роботи в трудових колективах, громадських організаціях, спілках щодо публічності та відкритості в прийнятті рішень, визначенні пріоритетних напрямків реалізації державної політики в сфері відповідальності МНС

ГУ (У) МНС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі

Щомісяця

10. Вивчення та аналіз громадської думки, вжиття комплексу заходів щодо усунення недоліків у роботі підрозділів МНС, широке їх оприлюднення через ЗМІ (за умови бюджетного фінансування)

Відділ зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю, структурні підрозділи МНС, ГУ (У) МНС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі

Щокварталу

11. Проведення в дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладах Тижнів безпеки життєдіяльності за участю працівників підрозділів МНС, громадських організацій системи МНС, спільно з закладами освіти "відкритих уроків" з питань безпеки життєдіяльності на базі пожежно-технічних виставок, музеїв пожежно-рятувальної служби, пожежно-рятувальних частин

Відділ зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю, ГУ (У) МНС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі

Травень, листопад

II. Взаємодія з Громадською радою при МНС

12. Проведення наради за участю членів Громадської ради при МНС з обговорення шляхів удосконалення співпраці

Відділ зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю

Березень, червень, вересень, грудень

13. Висвітлення роботи Громадської ради при МНС на веб-сайті Міністерства та у відомчих друкованих виданнях

Відділ зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю, ДП "Агентство інформації, міжнародного співробітництва та розвитку "Агентство "Чорнобильінтерінформ"

При проведенні заходів

14. Участь у засіданнях Громадської ради при МНС

Заступники Міністра (відповідно до розподілу функціональних обов'язків та повноважень)

Щокварталу

III. Взаємодія з громадськістю за допомогою веб-сайту Міністерства

15. Оновлення на веб-сайті Міністерства рубрики "Запитуйте-відповідаємо" для надання відповідей на актуальні запитання громадян і громадських організацій

Відділ зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю, Управління зв'язку та оповіщення

Постійно

16. Проведення інтернет-конференцій керівництва Міністерства

Відділ зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю, Управління зв'язку та оповіщення

Щокварталу

17. Постійне наповнення рубрики "Громадянське суспільство" на власному веб-сайті Міністерства.

Відділ зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю, Управління зв'язку та оповіщення

Відповідно до проведення заходів

IV. Взаємодія з громадськими організаціями, представниками засобів масової інформації, іншими групами громадськості

18. Проведення брифінгів за результатами роботи Міністерства

Відділ зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю разом із іншими структурними підрозділами Міністерства

Щомісяця

19. Організація участі керівництва Міністерства в публічних заходах із залученням представників ЗМІ та громадськості

Відділ зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю разом із іншими структурними підрозділами Міністерства

Щомісяця

20. Проведення прес-туру на державні підприємства, установи, організації, що належать до сфери управління Міністерства

Відділ зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю разом із іншими структурними підрозділами Міністерства

Щокварталу

21. Залучення громадських організацій до проведення конкурсів серед різних верств населення щодо знання ними основ безпечної життєдіяльності.

Відділ зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю, ГУ (У) МНС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі

Червень, грудень

22. Залучення інститутів громадянського суспільства до профілактики невиробничого травматизму, пропаганди безпечної життєдіяльності

Відділ зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю, ГУ (У) МНС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі

Постійно

23. Організація роботи "гарячої" телефонної лінії Міністерства

Відділ зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю, Управління зв'язку та оповіщення

Щотижня

24. Забезпечення доступу громадян до інформації про діяльність МНС шляхом підготовки, виготовлення та розповсюдження пам'яток, буклетів, бюлетенів, листівок тощо

Відділ зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю, ГУ (У) МНС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі

Постійно

25. Спільно з представниками різних релігійних конфесій провести спільні засідання щодо організації роботи з парафіянами з основ безпеки життєдіяльності.

Відділ зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю, ГУ (У) МНС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі

Раз на півроку

V. Вивчення громадської думки

26. Участь МНС у Всеукраїнському конкурсі "Приязна адміністрація"

Департамент організаційно-контрольної роботи разом із іншими структурними підрозділами

Впродовж року

27. Проведення моніторингу пропозицій та зауважень громадськості до роботи Міністерства, оприлюднених у засобах масової інформації, забезпечення їх аналізу, здійснення заходів щодо реагування

Відділ зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю разом із іншими структурними підрозділами Міністерства

Постійно

VI. Підвищення кваліфікації працівників щодо комунікативних навичок

28. Проведення семінару-тренінгу для працівників Міністерства та помічників начальників ГУ (У) МНС в регіонах з питань взаємодії із ЗМІ та зв'язків із громадськістю щодо розвитку громадянського суспільства

Відділ зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю

Серпень

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали