Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Про затвердження плану заходів МОЗ щодо реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011 - 2015 роки

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 1 квітня 2011 року N 186

Про затвердження плану заходів МОЗ щодо реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011 - 2015 роки

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.11.2010 N 2140-р "Про затвердження плану заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011 - 2015 роки" наказую:

1. Затвердити план заходів МОЗ України щодо виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.11.2010 N 2140-р "Про затвердження плану заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011 - 2015 роки" (далі - План заходів), що додається.

2. Керівникам зацікавлених структурних підрозділів МОЗ, Державної служби України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками, Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань, Українського медичного та моніторингового центру з алкоголю та наркотиків МОЗ України, ДУ "Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України", Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управлінь (головних управлінь) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити своєчасне виконання та подання щороку до 10 січня, що настає за звітним періодом, до Департаменту розвитку медичної допомоги інформації про стан виконання Плану заходів.

3. Департаменту розвитку медичної допомоги забезпечити узагальнення інформації про стан виконання Плану заходів та подальше інформування Державного комітету України з питань контролю за наркотиками щороку до 15 січня.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Аніщенка О. В.

 

Міністр 

І. М. Ємець 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
01.04.2011 N 186 

План заходів МОЗ України
щодо виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.11.2010 N 2140-р "Про затвердження плану заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011 - 2015 роки"

Заходи 

Термін виконання 

Відповідальні виконавці 

1. Надавати пропозиції Державному комітету України з питань контролю за наркотиками щодо здійснення моніторингу ситуації у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів 

2011 - 2015 

Департамент розвитку медичної допомоги,
Департамент регуляторної політики у сфері обігу лікарських засобів та продукції в системі охорони здоров'я,
Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками,
Департамент материнства, дитинства та санаторного забезпечення,
Український медичний та моніторинговий центр з алкоголю та наркотиків МОЗ України 

2. За підсумками аналізу законодавчих актів у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів надавати Державному комітету України з питань контролю за наркотиками пропозиції щодо внесення змін до нормативно-правових актів з метою вдосконалення державного регулювання у зазначеній сфері 

2011 

Департамент регуляторної політики у сфері обігу лікарських засобів та продукції в системі охорони здоров'я,
Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками,
Департамент розвитку медичної допомоги,
Департамент материнства, дитинства та санаторного забезпечення,
Український медичний та моніторинговий центр з алкоголю та наркотиків МОЗ України,
Юридичне управління 

3. Надавати пропозиції Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України щодо проведення соціологічних досліджень проблем наркоманії. рівня латентності незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і сильнодіючих лікарських засобів 

2011 - 2015 

Департамент розвитку медичної допомоги,
Український медичний та моніторинговий центр з алкоголю та наркотиків МОЗ України,
Департамент материнства, дитинства та санаторного забезпечення,
Департамент регуляторної політики у сфері обігу лікарських засобів та продукції в системі охорони здоров'я 

4. Надавати пропозиції Державному комітету України з питань контролю за наркотиками стосовно створення загальнодержавної системи аналізу ризиків та тенденцій до збільшення обсягу пропозицій на ринку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів 

2011 - 2012 

Департамент розвитку медичної допомоги,
Департамент регуляторної політики у сфері обігу лікарських засобів та продукції в системі охорони здоров'я,
Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками,
Український медичний га моніторинговий центр з алкоголю та наркотиків МОЗ України 

5. Надавати Державному комітету України з питань контролю за наркотиками пропозиції щодо створення міжвідомчої автоматизованої системи обміну інформацією, пов'язаною з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, а також лікарських засобів, зловживання якими може викликати наркотичну залежність 

2011 - 2013 

Департамент регуляторної політики у сфері обігу лікарських засобів та продукції в системі охорони здоров'я,
Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками,
Департамент розвитку медичної допомоги,
Український медичний та моніторинговий центр з алкоголю та наркотиків МОЗ України,
Департамент материнства, дитинства та санаторного забезпечення 

6. Надавати Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України пропозиції стосовно удосконалення підготовки та підвищення кваліфікації медичних працівників з питань протидії поширенню наркоманії 

2011 - 2015 

Управління освіти та науки,
Департамент кадрової політики та запобігання корупції,
Український медичний та моніторинговий центр з алкоголю та наркотиків МОЗ України 

7. Надавати пропозиції Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України щодо удосконалення програми підготовки соціальних працівників, волонтерів для роботи в наркологічних закладах, центрах ресоціалізації наркозалежних осіб, інших закладах і установах соціального спрямування, діяльність яких пов'язана із запобіганням виникненню негативних явищ у молодіжному середовищі 

2011 - 2015 

Департамент розвитку медичної допомоги,
Український медичний та моніторинговий центр з алкоголю та наркотиків МОЗ України,
Департамент материнства, дитинства та санаторного забезпечення 

8. Брати участь у проведенні із залученням громадськості міжвідомчих нарад, засідань за круглим столом, семінарів з метою організації дієвої взаємодії та обміну інформацією у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів 

2011 - 2015 

Департамент розвитку медичної допомоги,
Український медичний та моніторинговий центр з алкоголю та наркотиків МОЗ України,
Департамент материнства, дитинства та санаторного забезпечення,
Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками,
Департамент регуляторної політики у сфері обігу лікарських засобів та продукції в системі охорони здоров'я 

9. Брати участь у проведенні для дітей, молоді та їх батьків профілактичних і просвітницьких заходів щодо протидії наркоманії, пропаганди здорового способу життя, формування навичок протистояння шкідливому впливу вживання наркотичних засобів або психотропних речовин не за медичним призначенням 

2012 - 2015 

Департамент розвитку медичної допомоги,
Департамент материнства, дитинства та санаторного забезпечення,
Український медичний та моніторинговий центр з алкоголю та наркотиків МОЗ України,
ДУ "Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України",
Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управління (головні управління) охорони здоров'я обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій 

10. Забезпечити виконання програми замісної підтримувальної терапії, вивчити питання щодо заміни метадону іншими медичними препаратами для лікування і соціальної реабілітації наркозалежним осіб для протидії поширенню наркоманії, ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших захворювань 

2011 - 2015 

Державна служба України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань,
Український медичний та моніторинговий центр з алкоголю та наркотиків МОЗ України 

11. Забезпечити контроль за дотриманням протоколів і стандартів лікування наркозалежних осіб 

2011 - 2013 

Департамент управління та контролю якості надання медичних послуг,
Український медичний та моніторинговий центр з алкоголю та наркотиків МОЗ України,
Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,
управління (головні управління) охорони здоров'я обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій 

12. Брати участь у заходах щодо міжнародного співробітництва України та інших держав, агентств, інституцій Європейського Союзу, інших міжнародних організацій з вивчення і поширення зарубіжного досвіду запобігання наркоманії 

2011 - 2015 

Департамент розвитку медичної допомоги,
Український медичний та моніторинговий центр з алкоголю та наркотиків МОЗ України,
Відділ міжнародних зв'язків та євроінтеграції 

13. Надавати пропозиції Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України щодо методики проведення профілактичної роботи серед дітей і молоді з метою зменшення попиту на наркотичні засоби та психотропні речовини 

2011 

Департамент розвитку медичної допомоги,
Департамент материнства, дитинства та санаторного забезпечення,
Український медичний та моніторинговий центр з алкоголю та наркотиків МОЗ України,
ДУ "Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України" 

14. Розробити комплексну програму профілактики поширення наркоманії та алкоголізму 

2011 - 2012 

Департамент розвитку медичної допомога,
Український медичний та моніторинговий центр з алкоголю та наркотиків МОЗ України,
Департамент материнства, дитинства та санаторного забезпечення,
ДУ "Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України 

15. Надавати пропозиції Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України стосовно розроблення та видання інформаційно-просвітницьких матеріалів (буклетів, пам'яток, посібників, постерів) щодо формування у дітей і молоді негативного ставлення до вживання наркотичних засобів та психотропних речовин 

2012 - 2015 

Департамент розвитку медичної допомоги,
Департамент материнства, дитинства та санаторного забезпечення,
Український медичний та моніторинговий центр з алкоголю та наркотиків МОЗ України,
ДУ Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України",
Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управління (головні управління) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій 

16. Надавати пропозиції Державному комітету телебачення та радіомовлення України стосовно висвітлення у державних засобах масової інформації питань щодо протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів 

2011 - 2015 

Департамент розвитку медичної допомоги,
Український медичний та моніторинговий центр з алкоголю та наркотиків МОЗ України,
Департамент материнства, дитинства та санаторного забезпечення,
Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками,
Департамент регуляторної політики у сфері обігу лікарських засобів та продукції в системі охорони здоров'я,
Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управління (головні управління) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій 

17. Надавати Державному комітету України з питань контролю за наркотиками пропозиції щодо посилення контролю за виробництвом, виготовленням, зберіганням, перевезенням, пересиланням наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, а також лікарських засобів, зловживання якими може викликати наркотичну залежність 

2011 - 2015 

Департамент регуляторної політики у сфері обігу лікарських засобів та продукції в системі охорони здоров'я,
Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками 

 

Директор Департаменту
розвитку медичної допомоги
 

М. К. Хобзей 

 
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали