МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 2 березня 2012 року N 105

Про затвердження плану заходів на 2012 рік, спрямованих на запобігання корупційним і злочинним проявам та реалізацію Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011 - 2015 роки

Відповідно до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" (Декларація N 3206-VI), указів Президента України від 05.10.2011 N 964 "Про першочергові заходи з реалізації Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" (Указ N 964/2011), від 21.10.2011 N 1001 "Про Національну антикорупційну стратегію на 2011 - 2015 роки" (Указ N 1001/2011) та постанов Кабінету Міністрів України від 08.12.2009 N 1422 "Питання запобігання та виявлення корупції в органах виконавчої влади", від 28.11.2011 N 1240 "Про затвердження Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011 - 2015 роки" (Постанова N 1240) наказую:

1. Затвердити план заходів на 2012 рік, спрямованих на запобігання корупційним і злочинним проявам та реалізацію Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011 - 2015 роки (Постанова N 1240) (далі - план заходів), що додається.

2. Керівникам центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної політики та продовольства України, структурних підрозділів Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, управління промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської державної адміністрації, головних управлінь агропромислового розвитку облдержадміністрацій, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Мінагрополітики України:

2.1. Забезпечити своєчасне виконання плану заходів.

2.2. Щомісячно до 5 числа надавати Міністерству аграрної політики та продовольства України інформацію про хід виконання плану заходів і фактів порушення вимог Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" (Декларація N 3206-VI).

2.3. У триденний строк інформувати Міністерство аграрної політики та продовольства України щодо:

особи, стосовно якої винесено постанову про притягнення як обвинуваченої у вчиненні злочину у сфері службової діяльності та/або складено протокол про адміністративне корупційне правопорушення;

закриття провадження у справі про адміністративне корупційне правопорушення у зв'язку з відсутністю події або складу адміністративного правопорушення;

особи, яку притягнуто до кримінальної або адміністративної відповідальності за корупційні правопорушення, з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили.

2.4. До 30 листопада звітного року подати пропозиції до плану заходів на наступний рік.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Безуглого М. Д.

 

Міністр

М. В. Присяжнюк


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінагрополітики України
02.03.2012 N 105


ПЛАН
заходів на 2012 рік, спрямованих на запобігання корупційним і злочинним проявам та реалізацію Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011 - 2015 роки (Постанова N 1240)

N
з/п

Зміст

Термін виконання

Відповідальні за виконання

I.

Заходи щодо організації виконання актів та доручень органів виконавчої влади вищого рівня

1.1

Спільно з керівниками структурних підрозділів Міністерства аграрної політики та продовольства України організувати вивчення вимог Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" (Декларація N 3206-VI) працівниками міністерства

протягом року

Сектор запобігання і протидії корупції

1.2

Удосконалити систему добору кадрів на державну службу для визначення найбільш кваліфікованих фахівців з питань економічної, підприємницької, фінансової, банківської та інших видів діяльності, обізнаних із сучасними управлінськими технологіями

протягом року

Департамент роботи з персоналом

1.3

Впровадити механізм попереднього відбору осіб для включення їх до резерву на посади державних службовців

IV квартал

Департамент контролю апарату

1.4

Посилити контроль за збереженням державного майна, цільовим використанням бюджетних коштів

постійно

Управління бухгалтерського обліку, звітності та господарського забезпечення;
Департамент фінансово-кредитної політики;
Відділ внутрішнього аудиту;
структурні підрозділи міністерства,
керівники підприємств, установ та організацій Мінагрополітики України, що визначені наказом Мінагрополітики від 08.07.2009 N 470 "Про повноваження щодо управління об'єктами державної власності, що належать до сфери управління Міністерства аграрної політики України"

1.5

Проаналізувати результати контрольних заходів, здійснених у 2011 році щодо фінансово-господарської діяльності підприємств, підпорядкованих міністерству, з метою повного відшкодування завданих збитків винними особами та підготувати матеріали перевірок на засідання колегії Мінагрополітики України з запрошенням представників контролюючих органів

протягом року

Відділ внутрішнього аудиту;
Департамент фінансово-кредитної політики;
Департамент правової та законопроектної роботи,
структурні підрозділи міністерства

1.6

Забезпечити проведення внутрішнього аудиту в міністерстві та підприємствах, установах, організаціях, що входять до сфери управління Мінагрополітики України

протягом року

Відділ внутрішнього аудиту

1.7

Забезпечити дотримання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 22.10.2008 N 943 "Про економію бюджетних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших державних органів"

постійно

Управління бухгалтерського обліку, звітності та господарського забезпечення

1.8

Проаналізувати виконання даного плану заходів та результати аналізу розмістити на офіційному веб-сайті міністерства

IV квартал

Сектор запобігання і протидії корупції

1.9

Розглянути результати виконання даного плану заходів на апаратних нарадах з керівниками структурних підрозділів

I півріччя
II півріччя

Сектор запобігання і протидії корупції

II.

Проводити роз'яснювальну роботу щодо запобігання та протидії корупції

2.1

Забезпечити проведення заходів щодо роз'яснення норм Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" (Декларація N 3206-VI) в структурних підрозділах центрального апарату міністерства:

 

Сектор запобігання і протидії корупції,
структурні підрозділи міністерства

- тренінг на тему "Державне управління та організація протидії корупції";

протягом року

- круглий стіл на тему: "Адміністративно-правові заходи протидії корупції";

протягом року

- лекції на тему "Обмеження щодо одержання дарунків (пожертв)", "Особливості запобігання та протидії корупції правоохоронними органами"

протягом року

2.2

Провести заняття з працівниками структурних підрозділів міністерства на тему:
- "Етика поведінки державних службовців, конфлікти інтересів на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування, правила поведінки державного службовця";
- "Фінансовий контроль"

протягом року

Сектор запобігання і протидії корупції,
структурні підрозділи міністерства

2.3

Надати державним службовцям міністерства допомогу у заповненні декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру (Декларація N 3206-VI)

протягом року

Сектор запобігання і протидії корупції

III.

Превентивні антикорупційні заходи

3.1

Відповідно до ст. 13 Закону України "Про державну службу" (Закон N 4050-VI), ст. 13 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" (Декларація N 3206-VI) забезпечити здійснення організаційних заходів щодо своєчасного оформлення та подання державними службовцями Міністерства аграрної політики та продовольства України відомостей про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік

протягом року

Сектор запобігання і протидії корупції

3.2

Проводити спеціальні перевірки щодо осіб, які претендують на заміщення вакантних посад в міністерстві

постійно

Департамент роботи з персоналом, Сектор запобігання і протидії корупції

3.3

Вести облік працівників міністерства, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень

постійно

Сектор запобігання і протидії корупції

IV.

Здійснювати контроль за дотриманням антикорупційного законодавства

4.1

У межах повноважень приймати участь у проведенні службових розслідувань

за дорученням

Сектор запобігання і протидії корупції,
структурні підрозділи міністерства

4.2

Здійснювати аналіз стану роботи щодо розгляду звернень громадян до міністерства в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства

щоквартально

Сектор запобігання і протидії корупції,
Управління взаємодії з засобами масової інформації, громадськістю та публічної інформації,
структурні підрозділи міністерства

4.3

На апаратних нарадах Міністерства розглянути питання про стан виконання заходів Міністерства аграрної політики та продовольства України на 2012 рік, спрямованих на запобігання корупційним і злочинним проявам

протягом року

Сектор з питань запобігання корупції

V.

Взаємодія з громадськістю з реалізації державної антикорупційної політики, міжнародне співробітництво

5.1

Організувати та налагодити ефективну взаємодію з громадськістю відповідно до вимог розпорядження Кабінету Міністрів України від 09.06.2011 N 589-р "Про схвалення Концепції створення Національної системи опрацювання звернень до органів виконавчої влади" (Розпорядження N 589-р)

постійно

Управління взаємодії з засобами масової інформації, громадськістю та публічної інформації,
Сектор запобігання і протидії корупції,
структурні підрозділи міністерства

5.2

Інформувати громадськість через веб-сайт Мінагрополітики України про розроблені нормативно-правові документи щодо запобігання і протидії корупції

протягом року

Сектор запобігання і протидії корупції,
Відділ інформатизації

5.3

З метою створення сприятливих умов для підвищення авторитету державної служби та зміцнення репутації державних службовців, посилити роботу щодо дотримання загальних правил поведінки державного службовця, затверджених наказом Головного управління державної служби України від 04.08.2010 N 214, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 11.11.2010 за N 1089/18384

протягом року

Сектор запобігання і протидії корупції,
Відділ інформатизації

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали