Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження плану заходів на 2019 рік з реалізації у Миколаївській області Стратегії подолання бідності

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 02.05.2019 р. N 141-р

Про затвердження плану заходів на 2019 рік з реалізації у Миколаївській області Стратегії подолання бідності

Відповідно до статей 2, 22, 25 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", з метою забезпечення виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2019 року N 86-р "Про затвердження плану заходів на 2019 рік з реалізації Стратегії подолання бідності" (План N 86-р):

1. Затвердити план заходів на 2019 рік з реалізації у Миколаївській області Стратегії подолання бідності (Розпорядження N 161-р) (далі - заходи), що додаються.

2. Доручити головам райдержадміністрацій, керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації та запропонувати міським (міст обласного значення) головам, головам об'єднаних територіальних громад, територіальним органам міністерств, інших центральних органів виконавчої влади забезпечити виконання заходів та інформувати про хід їх виконання департамент соціального захисту населення облдержадміністрації щокварталу до 05 числа наступного місяця.

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови облдержадміністрації від 16 квітня 2018 року N 123-р "Про затвердження плану заходів на 2018 рік з реалізації у Миколаївській області Стратегії подолання бідності".

4. Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації забезпечувати узагальнення наданих матеріалів та надавати відповідну інформацію голові облдержадміністрації, Міністерству соціальної політики України щокварталу до 15 числа наступного місяця.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Кушніра О. В.

 

Перший заступник голови
облдержадміністрації, виконувач
функцій і повноважень
голови облдержадміністрації

В. Бонь

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації
02 травня 2019 року N 141-р

ПЛАН ЗАХОДІВ
на 2019 рік з реалізації у Миколаївській області Стратегії подолання бідності (Розпорядження N 161-р)

Зміст основного завдання відповідно до Стратегії подолання бідності (Розпорядження N 161-р)

Найменування заходу

Строк виконання

Відповідальні виконавці

Індикатори виконання

Розширення доступу до продуктивної зайнятості, сприяння зростанню доходів населення від зайнятості та виплат у системі державного соціального страхування для забезпечення умов гідної праці

Підвищення дієвості політики зайнятості

6. Запобігання довготривалому безробіттю в результаті залучення зареєстрованих безробітних до активних заходів на ринку праці, зокрема шляхом: проведення заходів із психологічної підтримки найбільш вразливих категорій осіб для підвищення рівня інтеграції на ринку праці у результаті надання інформаційних, консультаційних, профорієнтаційних послуг та соціальної реабілітації підтримки підприємницької ініціативи зареєстрованих безробітних шляхом надання допомоги по безробіттю одноразово для започаткування власної справи та надання послуг із фахового консультування, а також допомоги у плануванні та провадженні підприємницької діяльності

1) забезпечення індивідуального супроводу окремих категорій безробітних, зокрема осіб з інвалідністю

протягом року

Миколаївський обласний центр зайнятості (за узгодженням), райдержадміністрації, виконавчі органи міських (міст обласного значення) рад, об'єднаних територіальних громад (за узгодженням)

Забезпечення індивідуальним супроводом осіб з числа окремих категорій безробітних після їх працевлаштування

4) посилення співпраці центрів зайнятості з об'єднаними територіальними громадами щодо сприяння організації та провадження підприємницької діяльності членами відповідної об'єднаної територіальної громади

протягом року

Миколаївський обласний центр зайнятості (за узгодженням), райдержадміністрації, виконавчі органи міських (міст обласного значення) рад, об'єднаних територіальних громад (за узгодженням)

Збільшення кількості об'єднаних територіальних громад, з якими співпрацює державна служба зайнятості

Підвищення мобільності робочої сили на ринку праці

12. Запровадження ефективних стимулів зайнятості сільського населення у результаті створення гнучкої навчальної мережі з питань ведення малого бізнесу, запровадження державної підтримки розвитку сімейного бізнесу в сільській місцевості (фінансової, юридичної, адміністративно-консультаційної тощо)

1) надання за участю працівників органів державної влади, державної служби зайнятості інформаційних та консультаційних послуг сільському населенню, у тому числі в об'єднаних територіальних громадах, з питань організації підприємницької діяльності

протягом року

Миколаївський обласний центр зайнятості (за узгодженням), департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських (міст обласного значення) рад, об'єднаних територіальних громад (за узгодженням)

Збільшення частки сільського населення, охопленого інформаційними та консультаційними послугами, підвищення рівня зайнятості населення у віці 15 - 70 років, яке проживає у сільській місцевості

2) проведення семінарів, тренінгів із залученням вітчизняних та іноземних експертів і фахівців для малих і середніх сільськогосподарських товаровиробників з питань провадження підприємницької діяльності та нових механізмів компенсації сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

протягом року

Миколаївський обласний центр зайнятості (за узгодженням), департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських (міст обласного значення) рад, об'єднаних територіальних громад (за узгодженням)

Збільшення кількості малих та середніх сільськогосподарських товаровиробників, охоплених проведенням семінарів, тренінгів з питань провадження підприємницької діяльності

14. Створення на місцевому рівні мережі спеціалізованих консультаційних центрів з питань організації та ведення власної справи

сприяння утворенню та ефективній діяльності спеціалізованих консультаційних центрів з питань організації та ведення власної справи на базі обласної державної адміністрацій

протягом року

Регіональний фонд підтримки підприємництва в Миколаївській області (за узгодженням), райдержадміністрації, виконавчі органи міських (міст обласного значення) рад, об'єднаних територіальних громад (за узгодженням)

Створення мережі спеціалізованих консультаційних центрів з питань організації та ведення власної справи на місцевому рівні, забезпечення вільного доступу до консультацій

Активне сприяння детінізації зайнятості та доходів населення

15. Підвищення ефективності та результативності соціального діалогу між державою, профспілками та організаціями роботодавців з питань формування та реалізації соціальної політики, регулювання трудових відносин

1) активізація роботи обласної тристоронньої соціально-економічної ради, сприяння утворенню та ефективній діяльності тристоронніх та двосторонніх соціально-економічних рад, зокрема в рамках реалізації проекту Міжнародної організації праці "Інклюзивний ринок праці для створення нових робочих місць в Україні"

протягом року

Миколаївська обласна державна адміністрація, Миколаївська обласна організація роботодавців "Промисловці та підприємці Миколаївщини" (за узгодженням), Миколаївська обласна рада профспілок (за узгодженням), райдержадміністрації, виконавчі органи міських (міст обласного значення) рад, об'єднаних територіальних громад (за узгодженням)

Прийняття сторонами соціального діалогу узгоджених рішень підвищення ефективності діяльності та подальша розбудова органів соціального діалогу

2) підбиття підсумків виконання Генеральної угоди щодо регулювання трудових відносин та соціально-економічних інтересів працівників і роботодавців

щопівроку

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, Миколаївська обласна організація роботодавців "Промисловці та підприємці Миколаївщини" (за узгодженням), Миколаївська обласна рада профспілок (за узгодженням), райдержадміністрації, виконавчі органи міських (міст обласного значення) рад, об'єднаних територіальних громад (за узгодженням)

Підготовка звіту про виконання плану заходів щодо реалізації положень Генеральної угоди

Зменшення економічно необґрунтованої нерівності та сприяння утвердженню принципу соціальної справедливості в системі розподілу доходів

Забезпечення доступу населення до послуг соціальної сфери незалежно від місця проживання, мінімізація ризиків соціального відчуження сільського населення

Забезпечення доступності послуг соціальної сфери для населення незалежно від місця проживання

28. Підвищення рівня доступу, якості та своєчасності надання медичних послуг для населення у сільській місцевості

1) проведення моніторингу рівня доступності послуг з медичного обслуговування населення (медичних послуг)

червень

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських (міст обласного значення) рад, об'єднаних територіальних громад (за узгодженням)

Підготовка аналітичних матеріалів на основі моніторингу рівня надання послуг з медичного обслуговування населення (медичних послуг) зменшення частки домогосподарств, у складі яких є особи, що протягом останніх 12 місяців не змогли отримати необхідну медичну допомогу, придбати лікарські засоби

2) проведення моніторингу рівня відшкодування вартості лікарських засобів

грудень

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських (міст обласного значення) рад, об'єднаних територіальних громад (за узгодженням)

Збільшення відсотків отоварених рецептів по відношенню до загальної кількості виписаних рецептів

29. Підвищення рівня доступу до соціальних послуг у сільській місцевості, зокрема у результаті активізації роботи виїзних мультидисциплінарних команд із надання соціальних послуг, виїзних прийомів працівників органів соціального захисту населення, закладів та установ, що надають соціальні послуги

проведення постійної роботи мультидисциплінарних команд закладів та установ, що надають соціальні послуги, та мобільних бригад працівників соціального захисту населення

щопівроку

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації райдержадміністрації, виконавчі органи міських (міст обласного значення) рад, об'єднаних територіальних громад (за узгодженням)

Збільшення кількості осіб, які охоплені послугами мультидисциплінарних команд

30. Створення та забезпечення стимулів і належних умов для роботи та проживання в селі молодих фахівців у галузі сільського господарства та інших сфер діяльності

визначення потреб в молодих фахівцях на рівні громад і оцінка можливостей громади щодо їх ресурсного забезпечення

протягом року

Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських (міст обласного значення) рад, об'єднаних територіальних громад (за узгодженням)

Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів щодо потреб в молодих фахівцях

31. Відновлення та вдосконалення інженерних мереж, забезпечення розвитку соціальної інфраструктури

проведення ремонту та відновлення інженерних мереж та об'єктів соціальної інфраструктури

протягом року

Управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських (міст обласного значення) рад, об'єднаних територіальних громад (за узгодженням)

Виконання будівельних та ремонтних робіт

32. Розвиток соціальних послуг у сільській місцевості з урахуванням потреб територіальних громад

запровадження для мешканців громади інноваційних послуг, що є альтернативними інтернатному догляду

щопівроку

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських (міст обласного значення) рад, об'єднаних територіальних громад (за узгодженням)

Збільшення кількості осіб, охоплених інноваційними послугами, що є альтернативними інтернатному догляду

33. Розвиток профілактичних соціальних послуг для сімей з дітьми з метою профілактики соціального сирітства

розвиток у громадах патронату над дитиною як інноваційної послуги для сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах

протягом року

Миколаївський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (за узгодженням), райдержадміністрації, виконавчі органи міських (міст обласного значення) рад, об'єднаних територіальних громад (за узгодженням)

Створення сімей патронатних вихователів

34. Розширення сучасної мережі зв'язку з метою забезпечення якісного телефонного сполучення, доступу до Інтернету та телевізійного ефіру

забезпечення модернізації сільських автоматизованих телефонних станцій, реконструкції та ремонту ліній зв'язку, прокладення волоконно-оптичних кабелів до сільських населених пунктів з потенційними користувачами

протягом року

Управління інфраструктури облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських (міст обласного значення) рад, об'єднаних територіальних громад (за узгодженням)

Збільшення обсягу реалізованих інтернет-послуг для населення

35. Створення спеціалізованої інформаційно-комунікаційної мережі соціального захисту для забезпечення доступу сільського населення до участі у програмах соціальної підтримки та базових послуг, гарантованих державою

утворення центрів надання адміністративних послуг, у тому числі соціального характеру, в об'єднаних територіальних громадах, виконання старостами функцій з прийому документів

протягом року

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, відділ з питань організації надання адміністративних послуг облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських (міст обласного значення) рад, об'єднаних територіальних громад (за узгодженням)

Утворення центрів надання адміністративних послуг, у тому числі соціального характеру, в об'єднаних територіальних громадах, покращення доступності до послуг соціального захисту

36. Поліпшення транспортної доступності населених пунктів шляхом будівництва, ремонту та утримання в належному стані доріг загального користування у сільській місцевості та під'їзних доріг із твердим покриттям, розширення транспортної мережі (збільшення кількості автобусних рейсів і зупинок)

проведення дорожніх робіт відповідно до державних будівельних норм і нормативів з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення

протягом року

Служба автомобільних доріг у Миколаївській області (за узгодженням), управління інфраструктури облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських (міст обласного значення) рад, об'єднаних територіальних громад (за узгодженням)

Проведення дорожніх робіт, зменшення частки сільських домогосподарств, у яких немає регулярного щоденного транспортного сполучення з населеним пунктом із більш розвинутою інфраструктурою

38. Сприяння в наданні послуг закладами культури у сільських населених пунктах

2) проведення культурно-мистецьких заходів, виставок, лекцій, бесід

протягом року

Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських (міст обласного значення) рад, об'єднаних територіальних громад (за узгодженням)

Проведення культурно-мистецьких заходів

Сприяння ініціативності громад у розв'язанні найгостріших соціальних проблем та запобіганні бідності

39. Запровадження системи планування соціальних видатків органів місцевого самоврядування у частині задоволення потреб населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці

2) збільшення кількості фахівців із соціальної роботи, які надають послуги у територіальних громадах

протягом року

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських (міст обласного значення) рад, об'єднаних територіальних громад (за узгодженням)

Збільшення кількості фахівців із соціальної роботи

40. Залучення соціальних інвестицій і власних ресурсів територіальних громад для створення комфортного середовища для населення, прийняття із зазначеною метою рішень щодо побутового його обслуговування та благоустрою сільських населених пунктів

сприяння залученню інвестицій для створення комфортного проживання населення у населених пунктах, об'єднаних територіальних громадах

протягом року

Департамент економічного розвитку облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських (міст обласного значення) рад, об'єднаних територіальних громад (за узгодженням)

Підвищення рівня забезпечення об'єктами соціальної інфраструктури

41. Здійснення соціального супроводу сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, здійснення нагляду та контролю за умовами життя, моральним, психічним і фізичним станом дітей із таких сімей

забезпечення надання соціальних послуг, у тому числі соціального супроводу, сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, відповідно до їх потреб

протягом року

Миколаївський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (за узгодженням), райдержадміністрації, виконавчі органи міських (міст обласного значення) рад, об'єднаних територіальних громад (за узгодженням)

Збільшення частки охоплених соціальними послугами

42. Організація дозвілля, оздоровлення та відпочинку дітей

1) забезпечення направлення дітей, насамперед тих, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, на оздоровлення та відпочинок

протягом року

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських (міст обласного значення) рад, об'єднаних територіальних громад (за узгодженням)

Забезпечення послугами оздоровлення та відпочинку дітей шкільного віку

3) сприяння максимальному охопленню дітей системою оздоровлення та відпочинку шляхом розширення мережі закладів

протягом року

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських (міст обласного значення) рад, об'єднаних територіальних громад (за узгодженням)

Збільшення кількості дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

4) формування реєстру надавачів послуг оздоровлення та відпочинку

протягом року

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських (міст обласного значення) рад, об'єднаних територіальних громад (за узгодженням)

Сформований реєстр надавачів послуг оздоровлення та відпочинку

5) активізація роботи закладів позашкільної освіти, закладів культури з метою розвитку здібностей та обдарувань дітей, організації їх змістовного дозвілля

протягом року

Департамент освіти і науки облдержадміністрації, управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, управління молоді та спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських (міст обласного значення) рад, об'єднаних територіальних громад (за узгодженням)

Збільшення частки охоплення дітей позашкільною освітою та різними формами дозвілля

43. Обстеження будівель соціального призначення у сільській місцевості, придатних до використання, з метою створення на їх базі громадсько-культурних центрів для задоволення комплексу культурних, соціальних та інформаційних потреб населення

обстеження будівель соціального призначення у сільських населених пунктах, придатних до використання, з метою створення на їх базі громадсько-культурних центрів

протягом року

Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських (міст обласного значення) рад, об'єднаних територіальних громад (за узгодженням)

Проведення обстеження

44. Сприяння розвитку пересувної торгівлі для обслуговування населених пунктів без стаціонарної торговельної мережі, а також у разі необхідності торгівлі товарами складного асортименту в населених пунктах

розширення мережі магазинів споживчої кооперації та залучення засобів пересувної торгівлі (автолавки) для забезпечення сільського населення необхідним асортиментом товарів

протягом року

Департамент економічного розвитку та регіональної політики облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських (міст обласного значення) рад, об'єднаних територіальних громад (за узгодженням)

Забезпечення сільського населення необхідним асортиментом товарів

45. Відновлення, збереження та невиснажливе використання екосистем, зокрема у результаті впровадження механізму економічного стимулювання до використання та охорони земель і підвищення родючості ґрунтів

1) залучення територіальних громад сіл, селищ, міст, суб'єктів господарювання до раціонального використання рекреаційних ресурсів територій та об'єктів природно-заповідного фонду для формування економічного середовища та розвитку сфери зайнятості населення в регіонах

протягом року

Управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації; райдержадміністрації, виконавчі органи міських (міст обласного значення) рад, об'єднаних територіальних громад (за узгодженням)

Збільшення кількості населення, зайнятого наданням туристичних та супутніх послуг у сільській місцевості, де розташовані території і об'єкти природно-заповідного фонду

2) підвищення рівня обізнаності населення щодо цінностей територій та об'єктів природно-заповідного фонду шляхом проведення роз'яснювальної роботи

протягом року

Управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських (міст обласного значення) рад, об'єднаних територіальних громад (за узгодженням)

Проведення роз'яснювальної роботи

3) опрацювання питання організації громадських та інших робіт тимчасового характеру, спрямованих на поліпшення стану земельних та інших природних ресурсів, у межах планування та здійснення заходів щодо сприяння зайнятості населення

протягом року

Миколаївський обласний центр зайнятості (за узгодженням), управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських (міст обласного значення) рад, об'єднаних територіальних громад (за узгодженням)

Впровадження на місцевому рівні відповідних видів громадських робіт

Мінімізація ризиків бідності та соціального відчуження найбільш вразливих категорій населення

Забезпечення подальшого реформування системи соціальної підтримки та зменшення масштабів бідності серед вразливих верств населення

48. Забезпечення комплексного розв'язання проблем найбільш вразливих верств населення у результаті розширення сфери застосування принципу "єдиного вікна" під час надання соціальної підтримки, що передбачає поєднання надання матеріальної допомоги малозабезпеченим сім'ям із здійсненням заходів щодо соціальної інтеграції та підвищення конкурентоспроможності на ринку праці

впровадження інтегрованої моделі соціального захисту через центри надання адміністративних послуг, що передбачає поєднання надання адміністративних послуг соціального спрямування (виплати) та соціальних послуг

протягом року

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, відділ з питань організації надання адміністративних послуг облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських (міст обласного значення) рад, об'єднаних територіальних громад (за узгодженням)

Впровадження інтегрованої моделі соціального захисту у пілотних громадах

49. Запровадження в системі соціальної допомоги механізмів, які стимулюють малозабезпечені сім'ї до самозабезпечення для виведення їх із стану нужденності

розроблення механізмів стимулювання малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб до самозабезпечення для виведення їх із стану нужденності за результатами реалізації пілотного проекту (постанова Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2015 р. N 1154 "Про реалізацію пілотного проекту із залучення до роботи членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб" (Постанова N 1154))

II квартал

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських (міст обласного значення) рад, об'єднаних територіальних громад (за узгодженням)

Прийняття постанови Кабінету Міністрів України

51. Удосконалення системи забезпечення житлом найбільш вразливих верств населення із державного житлового фонду з урахуванням новітньої світової практики та вітчизняного досвіду, зокрема дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа

здійснення заходів щодо повного, ефективного та цільового використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа

квітень

Служба у справах дітей облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських (міст обласного значення) рад, об'єднаних територіальних громад (за узгодженням)

Збільшення частки дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, забезпечених житлом, та забезпечення розвитку сімейних форм виховання

Підвищення якості та рівня доступності соціальних послуг для вразливих верств населення

52. Забезпечення надання державної соціальної підтримки за принципом раннього виявлення сімей, що потрапили у складні життєві обставини, у результаті налагодження співпраці установ, що надають соціальну підтримку, з територіальною громадою, освітніми закладами, закладами охорони здоров'я, громадськими та волонтерськими організаціями

1) впровадження в міських, сільських та селищних об'єднаних територіальних громадах інтегрованої системи соціальної підтримки сімей

щопівроку

Миколаївський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (за узгодженням), департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських (міст обласного значення) рад, об'єднаних територіальних громад (за узгодженням)

Збільшення частки об'єднаних територіальних громад, які впровадили інтегрований підхід соціальної підтримки сімей

2) забезпечення надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка"

протягом року

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських (міст обласного значення) рад, об'єднаних територіальних громад (за узгодженням)

Забезпечення одноразовою натуральною допомогою "пакунок малюка"

53. Залучення недержавних інституцій до надання соціальних послуг

забезпечення надання соціальних послуг із залученням громадських об'єднань через соціальне замовлення, конкурс соціальних проектів, державно-приватне партнерство

щопівроку

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських (міст обласного значення) рад, об'єднаних територіальних громад (за узгодженням)

Збільшення кількості громадських об'єднань, що надають соціальні послуги

54. Забезпечення мінімального комплексу соціальних послуг у територіальній громаді (визначення потреб у послугах, оцінювання потреб у соціальних послугах, надання соціальних послуг консультування, посередництва, представництва інтересів, притулку, догляду)

1) створення у кожному регіоні відділень підтриманого проживання, у тому числі для осіб з психічними розладами та інтелектуальними порушеннями

протягом року

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських (міст обласного значення) рад, об'єднаних територіальних громад (за узгодженням)

Створення у кожному регіоні не менше одного відділення підтриманого проживання

55. Запровадження моніторингу та оцінювання якості соціальних послуг для забезпечення розвитку системи надання соціальних послуг, доступності таких послуг, прозорості їх надання, стимулювання надавачів соціальних послуг до підвищення їх якості

проведення моніторингу та оцінювання якості соціальних послуг відповідно до методичних рекомендацій

щопівроку

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських (міст обласного значення) рад, об'єднаних територіальних громад (за узгодженням)

Проведення моніторингу та оцінювання якості соціальних послуг (внутрішній та зовнішній) та підготовки інформаційно-аналітичних матеріалів

56. Підвищення рівня доступу осіб з інвалідністю до установ соціальної сфери, громадського транспорту шляхом обладнання їх пандусами, ліфтами

забезпечення обладнання установ соціальної сфери та громадського транспорту елементами доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних категорій населення та підтримання існуючих

протягом року

Управління інфраструктури облдержадміністрації, департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських (міст обласного значення) рад, об'єднаних територіальних громад (за узгодженням)

Збільшення кількості об'єктів соціальної сфери та транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю

57. Розроблення нової системи надання соціальних послуг, орієнтованої на комплексну підтримку осіб з інвалідністю, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, багатодітних сімей з малолітніми дітьми, ВІЛ-інфікованих, хворих на СНІД, хворих на туберкульоз

1) запровадження ефективної системи надання послуг з комплексної реабілітації (абілітації) особам (дітям) з інвалідністю

протягом року

Миколаївський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (за узгодженням), департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських (міст обласного значення) рад, об'єднаних територіальних громад (за узгодженням)

Збільшення чисельності осіб (дітей) з інвалідністю, яким надано комплексні реабілітаційні (абілітаційні) послуги

58. Створення та забезпечення діяльності ефективної системи комплексної реабілітації та соціальної адаптації учасників антитерористичної операції, зокрема із числа осіб з інвалідністю

1) розроблення Державної цільової програми фізичної, медичної, психологічної реабілітації та соціальної і професійної адаптації учасників антитерористичної операції та осіб, які залучалися та брали безпосередню участь у забезпеченні здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях на період до 2022 року

I квартал

Південний міжрегіональний сектор (Миколаївська область) Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції (за узгодженням), департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських (міст обласного значення) рад, об'єднаних територіальних громад (за узгодженням)

Прийняття постанови Кабінету Міністрів України

60. Надання бездомним особам консультативної та соціальної допомоги, спрямованої на їх реінтеграцію та соціальну адаптацію, створення закладів соціального захисту для таких осіб

забезпечення діяльності закладів/відділень соціального захисту бездомних осіб (центрів обліку, будинків нічного перебування, центрів реінтеграції, соціальних готелів)

протягом року

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських (міст обласного значення) рад, об'єднаних територіальних громад (за узгодженням)

Збільшення кількості осіб, які отримали послуги в закладах/відділеннях соціального захисту бездомних осіб (центрах обліку, будинках нічного перебування, центрах реінтеграції, соціальних готелях)

Розширення можливостей дітей, що вразливі до бідності та соціального відчуження, у частині отримання ними якісних послуг

61. Державне сприяння розвитку мережі приватних дошкільних закладів, насамперед у великих містах, де навантаження на діючі заклади є найбільшим

 

 

 

 

62. Забезпечення регулярного підвезення до місця навчання (роботи) і проживання учнів та педагогічних працівників сільських шкіл у разі відсутності навчального закладу в населеному пункті

1) визначення на рівні громади потреби у регулярному підвезенні до місця навчання (роботи) та необхідного обсягу фінансування

протягом року

Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських (міст обласного значення) рад, об'єднаних територіальних громад (за узгодженням)

Збільшення частки осіб, для яких організовано підвезення

2) забезпечення закупівлі шкільних автобусів

протягом року

Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських (міст обласного значення) рад, об'єднаних територіальних громад (за узгодженням)

Здійснення закупівлі шкільних автобусів

63. Забезпечення надання профільної загальної середньої освіти в сільській місцевості відповідно до державних стандартів якості освіти, зокрема через подальше об'єднання старших класів шкіл на базі більшого навчального закладу з кращим оснащенням, організації онлайн-курсів для поглибленого вивчення предметів та підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання, розвитку альтернативних моделей організації здобуття освіти

1) забезпечення розбудови мережі опорних закладів освіти

протягом року

Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських (міст обласного значення) рад, об'єднаних територіальних громад (за узгодженням)

Збільшення кількості опорних шкіл 

65. Внесення до переліку обов'язкових стандартів вимог щодо обладнання навчальних закладів спеціальними засобами доступу для дітей з інвалідністю, в тому числі пандусами, ліфтами, підйомниками для доступу до всіх поверхів навчального закладу

2) забезпечення доступності закладів освіти для осіб з інвалідністю

протягом року

Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських (міст обласного значення) рад, об'єднаних територіальних громад (за узгодженням)

Збільшення кількості закладів освіти, які є доступними для осіб з інвалідністю

66. Інтеграція дітей з інвалідністю до навчальних закладів шляхом залучення профільних спеціалістів і спеціально підготовлених педагогічних працівників, новітніх інформаційних технологій і практики, зокрема до роботи в реабілітаційних установах

створення ресурсних центрів підтримки інклюзивної освіти та інклюзивно-ресурсних центрів з метою забезпечення супроводження дітей з особливими освітніми потребами у закладах освіти та підвищення фахової компетентності педагогічних працівників

протягом року

Департамент освіти і науки облдержадміністрації, департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських (міст обласного значення) рад, об'єднаних територіальних громад (за узгодженням)

Збільшення кількості дітей, які здобувають освіту в інклюзивних групах та інклюзивних класах підвищення фахової компетентності педагогічних працівників, зменшення чисельності дітей з особливими освітніми потребами, які не відвідують заклади освіти

67. Створення на базі діючих соціальних установ відділень денного догляду за особами з інвалідністю (насамперед дітьми), що дасть змогу працездатним членам сім'ї реалізуватися на ринку праці, отже, розширити можливості сім'ї до самозабезпечення

забезпечення створення відділень денного догляду за особами з інвалідністю згідно з потребами у таких соціальних послугах, у тому числі на базі діючих соціальних установ

протягом року

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських (міст обласного значення) рад, об'єднаних територіальних громад (за узгодженням)

Створення системи відділень денного догляду за особами з інвалідністю

68. Розвиток системи послуг, спрямованих на забезпечення сімейними формами виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальну інтеграцію та адаптацію зазначених дітей та осіб з їх числа

3) впровадження міжнародної ініціативи "Громада, дружня до дітей та молоді"

протягом року

Миколаївський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (за узгодженням), райдержадміністрації, виконавчі органи міських (міст обласного значення) рад, об'єднаних територіальних громад (за узгодженням)

Збільшення частки міст, об'єднаних територіальних громад, які здійснюють заходи щодо розвитку послуг для дітей та сімей

69. Підвищення ефективності профілактичних медичних оглядів дітей

1) продовження роботи з проведення профілактичних медичних оглядів (насамперед дітей) у віддалених населених пунктах мобільними медичними бригадами у складі вузькопрофільних фахівців та їх забезпечення необхідним мінімальним набором діагностичної апаратури та приладів

грудень

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських (міст обласного значення) рад, об'єднаних територіальних громад (за узгодженням)

Збільшення відсотків оглянутих дітей по відношенню до загальної кількості дітей

2) продовження впровадження розширеної ініціативи щодо підтримки грудного вигодовування (розширена Ініціатива ВООЗ/ЮНІСЕФ "Лікарня доброзичлива до дитини")

грудень

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських (міст обласного значення) рад, об'єднаних територіальних громад (за узгодженням)

Збільшення відсотків дітей, які перебувають на грудному вигодовуванні, по відношенню до загальної кількості дітей до 1 року

 

Директор департаменту
соціального захисту населення
облдержадміністрації

О. Єльчієва
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали