ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 05.03.2012 р. N 90

Про затвердження Плану заходів на виконання Державної цільової соціальної програми подолання та запобігання бідності на період до 2015 року

Відповідно до статей 2, 6, 31, 35 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 року N 1057 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми подолання та запобігання бідності на період до 2015 року" (Постанова N 1057) зобов'язую:

1. Затвердити План заходів на виконання Державної цільової програми подолання бідності на період до 2015 року (Постанова N 1057) (далі - План заходів), що додається.

2. Структурні підрозділи облдержадміністрації, територіальні органи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, райдержадміністрації, рекомендувати виконкомам міських (міст обласного значення) рад:

1) забезпечити виконання Плану заходів;

2) інформувати Головне управління праці, соціальних питань та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, про хід виконання Плану заходів для підготовки узагальненої інформації Міністерству соціальної політики України до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови облдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

 

Голова

Б. Клімчук


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Волинської обласної державної адміністрації
05.03.2012 N 90


ПЛАН ЗАХОДІВ
на виконання Державної цільової соціальної програми подолання та запобігання бідності на період до 2015 року (Постанова N 1057)

N
з/п

Найменування заходу

Термін виконання

Відповідальні виконавці

1

2

3

4

1.

Створення мережі бізнес-інкубаторів та регіональних інноваційних кластерів

2012 - 2015 роки

райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад

2.

Підготовка пропозицій до нормативно-правових актів щодо забезпечення державної підтримки розвитку депресивних територій

2012 - 2015 роки

Головне управління економіки облдержадміністрації

3.

Сприяння розвитку містоутворюючих підприємств

2012 - 2015 роки

Головне управління економіки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад

4.

Сприяння забезпеченню організації спеціалізованих курсів для різних категорій слухачів щодо інтелектуальної власності, трансферу технологій та інноваційної діяльності розроблення та впровадження механізмів державної підтримки пріоритетних галузей національної економіки

2012 - 2015 роки

Головне управління економіки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад

5.

Зниження рівня безробіття серед сільського населення:
- організація професійного навчання безробітних громадян з числа сільського населення для зайняття підприємницькою діяльністю;
- у встановленому порядку створення центру професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості у 2012 році;
- популяризація підприємницьких ініціатив населення шляхом розширення "Каталогу підприємливих ідей безробітних Волині" та постійно діючої фотогалереї "Підприємливі люди волинського села";
- сприяння та популяризація розвитку підприємництва у сфері надання послуг у сільській місцевості, туризму, народних ремесел шляхом реалізації освітніх проектів "Школа підтримки культури і туризму" та "Зимова агрошкола";
- проведення днів центрів зайнятості, у т. ч. виїзних, на території сільських рад для презентації послуг, які надає державна служба зайнятості населенню

2012 - 2015 роки

обласний центр зайнятості

6.

Проведення постійної інформаційної кампанії з актуалізації легальних трудових відносин з метою створення умов для соціального захисту працівників

2012 - 2015 роки

Головне управління праці, соціальних питань та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад

7.

Забезпечення працевлаштування молоді на перше робоче місце відповідно до Закону України "Про забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, першим робочим місцем з наданням дотації роботодавцю" (при наявності фінансування)

2012 - 2015 роки

обласний центр зайнятості

8.

Запровадження механізму регулювання використання праці іноземців

2012 - 2015 роки

обласний центр зайнятості, Головне управління праці, соціальних питань та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації

9.

Створення та забезпечення діяльності регіональних робочих груп з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення

2012 - 2015 роки

Головне управління праці, соціальних питань та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад

10.

Оптимізація мережі бюджетних установ з урахуванням потреб у наданні послуг та спрямування вивільнених коштів на підвищення соціальних стандартів

2012 - 2015 роки

головні розпорядники коштів обласного бюджету

11.

Надання пропозицій стосовно створення єдиної інформаційно-аналітичної системи обліку та управління коштами соціальної сфери і запровадження електронної соціальної картки

2012 - 2015 роки

Головне управління праці, соціальних питань та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації

12.

Забезпечення проведення заходів із соціально-трудової та професійної реабілітації інвалідів та комплексної реабілітації дітей-інвалідів на базі Всеукраїнського та міжрегіональних центрів професійної реабілітації інвалідів обласного центру реабілітації дітей-інвалідів

2012 - 2015 роки

обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів України, Волинський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів Міністерства соціальної політики України, Головне управління праці, соціальних питань та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації

13.

Забезпечення надання, зокрема соціальних та освітніх послуг, медичної допомоги, допомоги у відновленні документів, місця проживання або перебування бездомним особам та особам, звільненим з місць позбавлення волі, сприяння їх працевлаштуванню, набуттю нових компетенцій, вмінь та навичок

2012 - 2015 роки

райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, обласний центр зайнятості, Головне управління праці, соціальних питань та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації

14.

Забезпечення актуалізації інформаційного наповнення профінформаційних куточків служби зайнятості в закладах відбування покарання

2012 - 2015 роки

обласний центр зайнятості

15.

Забезпечення діяльності спостережних комісій, зокрема в частині надання допомоги у соціальній адаптації особам, звільненим з місць позбавлення волі. Проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи, у т. ч. з використанням програмно-апаратного комплексу "Профорієнтаційний термінал" у загальноосвітній школі II - III ступеня N 14 Ковельської виховної колонії з орієнтації на вибір професії, що користується попитом на ринку праці

2012 - 2015 роки

райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, обласний центр зайнятості

16.

Спільно з керівниками закладів охорони здоров'я міст та районів області підготовка пропозицій до Державної цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей на період до 2015 року в розрізі міст та районів області

2012 - 2015 роки

управління у справах сім'ї, молоді та спорту, Головне управління праці, соціальних питань та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, економіки, управління охорони здоров'я, управління культури та туризму, освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад

17.

Оптимізація мережі дошкільних навчальних закладів на якісно новій основі та стимулювання батьків до здобуття дітьми обов'язкової дошкільної освіти

2012 - 2015 роки

управління освіти і науки облдержадміністрації

18.

Здійснення заходів щодо захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, запобігання та подолання дитячої безпритульності

2012 - 2015 роки

служба у справах дітей, Головне управління праці, соціальних питань та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації

19.

Забезпечення якості та доступності соціальних послуг, раннє виявлення, облік та соціальний супровід осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах

2012 - 2015 роки

Головне управління праці, соціальних питань та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації, управління у справах сім'ї, молоді та спорту, служба у справах дітей облдержадміністрації

20.

Створення правових, економічних та соціальних умов для функціонування і зміцнення сім'ї, поліпшення демографічної ситуації, забезпечення рівних прав і можливостей чоловіків та жінок, утвердження соціального партнерства сім'ї та держави, формування відповідального ставлення батьків до забезпечення всебічного розвитку та виховання дітей, запобігання насильству в сім'ї

2012 - 2015 роки

управління у справах сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації, служба у справах дітей, Головне управління праці, соціальних питань та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад

21.

Продовження впровадження протоколів надання медичної допомоги дітям, затверджених Міністерством охорони здоров'я України, в закладах охорони здоров'я області

2012 - 2015 роки

управління охорони здоров'я облдержадміністрації

22.

Посилення державного контролю за якістю медичної допомоги, лікарських засобів і виробів медичного призначення, їх ціноутворенням

2012 - 2015 роки

управління охорони здоров'я облдержадміністрації

23.

Проведення активної роз'яснювальної роботи з пропаганди здорового способу життя серед учнів та студентів навчальних закладів області

2012 - 2015 роки

управління охорони здоров'я, освіти і науки облдержадміністрації

24.

Здійснення постійного моніторингу та вживання необхідних організаційних заходів щодо поліпшення стану охорони здоров'я матері та дитини

2012 - 2015 роки

управління охорони здоров'я облдержадміністрації

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали