Додаткова копія: Про затвердження плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності та визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 23 серпня 2016 р. N 615-р

Київ

Про затвердження плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності та визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України

1. Затвердити план заходів щодо дерегуляції господарської діяльності, що додається.

2. Міністерствам, центральним органам виконавчої влади за участю інших державних органів:

забезпечити виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням;

подавати Державній регуляторній службі щомісяця до 10 числа інформацію про стан виконання плану заходів для її узагальнення і подання до 20 числа Кабінетові Міністрів України.

3. Визнати такими, що втратили чинність:

розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 р. N 357 "Про затвердження плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності";

пункт 2 змін, що вносяться до розпоряджень Кабінету Міністрів України, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 січня 2016 р. N 70 (Розпорядження N 70-р).

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 18

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 23 серпня 2016 р. N 615-р

ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо дерегуляції господарської діяльності

Найменування завдання

Найменування заходу

Строк виконання

Відповідальні за виконання

Спрощення умов провадження підприємницької діяльності в аграрній галузі

1. Скасування державної реєстрації преміксів та готових кормів

супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про корми" (реєстраційний номер 2845-1)

до прийняття Закону

Мінагрополітики

2. Скасування граничної торговельної надбавки (націнки), вимог щодо укладення договорів та строків отримання виручки, зокрема узгодження норм Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" з нормами Закону України "Про ціни і ціноутворення" (Закон N 5007-VI)

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про стимулювання розвитку агропромислового комплексу"

IV квартал 2016 р.

Мінагрополітики
Мінекономрозвитку
Мін'юст

3. Удосконалення законодавства у сфері виробництва та реалізації органічної сільськогосподарської продукції (сировини) для забезпечення повноцінного та ефективного розвитку її виробництва

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виробництва, обігу та маркування органічної продукції"

IV квартал 2016 р.

Мінагрополітики

4. Удосконалення процедур управління Гарантійним фондом виконання зобов'язань за складськими документами на зерно, зокрема встановлення добровільності участі зернових складів у цьому Фонді

супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності Гарантійного фонду виконання зобов'язань за складськими документами на зерно" (реєстраційний номер 4531)

до прийняття Закону

Мінагрополітики
Мінекономрозвитку

5. Скасування системи контролю за сівозмінами

супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування питань, пов'язаних із розробкою проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь" (реєстраційний номер 2902)

до прийняття Закону

Мінагрополітики

6. Спрощення та адаптація системи регулювання безпечності та якості кормів до вимог законодавства ЄС

супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про корми" (реєстраційний номер 2845-1)

до прийняття Закону

Мінагрополітики

Спрощення адміністративних процедур регулювання господарської діяльності

7. Удосконалення дозвільних процедур у сфері господарської діяльності шляхом запровадження процедури видачі документів дозвільного характеру за допомогою засобів телекомунікацій (в електронному вигляді) та скорочення переліку документів, які суб'єкт господарювання повинен подати для одержання документа дозвільного характеру

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, які регулюють відносини, пов'язані з одержанням документів дозвільного характеру, щодо їх приведення у відповідність із Законами України "Про адміністративні послуги" та "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"

I квартал 2017 р.

Мінекономрозвитку
ДРС
інші центральні органи виконавчої влади

8. Оптимізація дозвільних процедур шляхом запровадження декларативного (реєстраційного, заявницького) принципу провадження господарської діяльності (або окремих дій, об'єктів, які не становлять значної загрози життю та здоров'ю людей, навколишньому природному середовищу та безпеці держави), а також зменшення кількості документів дозвільного характеру, зокрема скасування: спеціального дозволу на зайняття народною медициною (цілительством); дозволу на добування мисливських тварин (ліцензії, відстрільної картки); експлуатаційного дозволу для потужностей з виробництва дитячого харчування; висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи дитячого харчування; сертифіката відповідності спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів для виробника та імпортера

супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру шляхом розширення сфери застосування декларативного принципу" (реєстраційний номер 4131-1)

до прийняття Закону

Мінекономрозвитку
ДРС
інші центральні органи виконавчої влади

9. Скасування вимоги щодо виділення окремого приміщення, що повинне охоронятися та технічно укріплюватися, для зберігання бланків Державтоінспекції, номерних знаків для разових поїздок та номерних знаків "Транзит". Запровадження зберігання таких бланків та номерних знаків у металевих шафах, що замикаються, або сейфах за місцем провадження діяльності суб'єкта господарювання

затвердження наказу МВС "Про затвердження Порядку обліку, створення та ведення реєстру підприємств, установ, організацій та інших суб'єктів господарювання, які здійснюють торгівлю транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери"

IV квартал 2016 р.

МВС
Мінагрополітики

10. Скасування вимоги щодо обов'язкової державної реєстрації транспортних засобів, придбаних суб'єктами господарювання, діяльність яких пов'язана з реалізацією транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, з метою їх подальшої реалізації кінцевим споживачам, які зобов'язані зареєструвати такі транспортні засоби в установленому законодавством порядку

супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про дорожній рух" щодо впорядкування державної реєстрації транспортних засобів" (реєстраційний номер 2443а)

до прийняття Закону

МВС

11. Визначення чіткого порядку (механізму) поводження з відходами як вторинною сировиною з урахуванням принципу розширеної відповідальності виробника та відповідно до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України у новій редакції Закону України "Про відходи"

III квартал 2017 р.

Мінприроди

12. Передбачення у типовому договорі оренди землі положення, відповідно до якого орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності змінюватиметься за фактом затвердження або зміни нормативної грошової оцінки земельної ділянки та повідомлення про таку зміну однією із сторін договору оренди без необхідності внесення змін до договору

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проектів Законів України "Про внесення змін до Закону України "Про оренду землі" та "Про внесення змін до Податкового кодексу України"

IV квартал 2016 р.

Мінагрополітики
Мінфін
Держгеокадастр

13. Внесення до нормативно-правових актів змін з метою недопущення випадків дублювання інформації, що надається на запит органів Антимонопольного комітету, та обмеження надання періодичної інформації на запити лише за дорученням Антимонопольного комітету

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Антимонопольний комітет України" щодо діяльності адміністративної колегії"

IV квартал 2016 р.

Антимонопольний комітет

14. Скасування передрейсового та післярейсового медичних оглядів водіїв транспортних засобів, а також запровадження відповідальності за випуск на лінію транспортних засобів, які не пройшли щозмінного огляду

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері автомобільного транспорту з метою приведення їх у відповідність з актами Європейського Союзу"

IV квартал 2016 р.

Мінінфраструктури

15. Приведення наказу Комітету медичної та мікробіологічної промисловості від 2 квітня 1999 р. N 41 "Про затвердження Інструкції про порядок придбання сировини, що містить наркотичні і психотропні речовини, прекурсорів, виробництва наркотичних і психотропних засобів, здійснення їх обліку, зберігання, перевезення, пересилання і збуту", зареєстрованого в Мін'юсті 3 червня 1999 р. за N 344/3637, у відповідність з вимогами Закону України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" (Перелік N 3392-VI)

внесення змін до наказу Комітету медичної та мікробіологічної промисловості від 2 квітня 1999 р. N 41

IV квартал 2016 р.

МОЗ
Мінекономрозвитку
ДРС

16. Приведення положень Закону України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" (Перелік N 3392-VI) у відповідність з положеннями Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" щодо

супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру шляхом розширення сфери застосування декларативного принципу" (реєстраційний номер 4131-1)

до прийняття Закону

Мінекономрозвитку
МОЗ
ДРС

надання дозволу на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання"

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2013 р. N 761"

протягом трьох місяців після прийняття Закону

МОЗ
Держпродспоживслужба
Мінекономрозвитку
ДРС

17. Скасування ліцензування видів діяльності у сфері телекомунікацій та впровадження заявницького принципу провадження такої діяльності

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заявницького принципу провадження діяльності у сфері телекомунікацій"

IV квартал 2016 р.

НКРЗІ (за згодою)
Адміністрація Держспецзв'язку
Мінекономрозвитку
ДРС

18. Скасування необхідності одержання дозволів на впровадження митної брокерської діяльності

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до Митного кодексу України" щодо дерегуляції певних видів господарської діяльності, контроль за провадженням яких здійснюється органами доходів і зборів"

I квартал 2017 р.

Мінфін
ДФС
Мінекономрозвитку
ДРС

19. Визначення умов, відповідно до яких проведення вертикальних узгоджених дій суб'єктів господарювання стосовно постачання та використання товарів дозволяється (не потребує дозволу органів Антимонопольного комітету)

прийняття нормативно-правового акта Антимонопольного комітету щодо затвердження типових вимог до вертикальних узгоджених дій суб'єктів господарювання стосовно постачання та використання товарів

IV квартал 2016 р.

Антимонопольний комітет
ДРС

20. Надання юридичним особам - нерезидентам права відкривати рахунки у банках України

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" щодо створення умов для функціонування в Україні міжнародних систем інтернет-розрахунків"

II квартал 2017 р.

Національний банк (за згодою)
Мінфін

21. Спрощення процедур працевлаштування іноземців та осіб без громадянства

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 травня 2013 р. N 437"

IV квартал 2016 р.

Мінсоцполітики
Мінекономрозвитку

22. Спрощення процедури організації та контролю за підготовкою, перепідготовкою та підвищенням кваліфікації водіїв транспортних засобів шляхом:
усунення обмеження щодо комплектації кандидатів у водії в групи чисельністю від 10 до 30 осіб;
заміни форми подачі ряду документів з текстової на електронну;
анулювання форми свідоцтва про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв як бланку сурової звітності;
встановлення вільного доступу громадян до реєстру таких закладів.
Спрощення процедури здобуття права керування для осіб, які закінчили заклад освіти, що має ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти у регіональних сервісних центрах МВС, на підставі документів про професійно-технічну освіту державного зразка (диплом кваліфікованого робітника, свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації)

затвердження наказу МВС "Про внесення змін до наказу МВС від 7 грудня 2009 р. N 515 "Інструкція про порядок приймання іспитів для отримання права керування транспортними засобами та видачі посвідчень водія", зареєстрованого в Мін'юсті 22 січня 2010 р. за N 72/17367

I квартал 2017 р.

МВС
Мінінфраструктури
МОН

23. Скасування сертифікації (підтвердження кваліфікації) персоналу з неруйнівного контролю за І-1ПАОП 0.00.-1.63-13 "Правил сертифікації фахівців з неруйнівного контролю"

визнання таким, що втратив чинність, наказу МНС від 10 грудня 2012 р. N 1387 "Про затвердження Правил сертифікації фахівців з неруйнівного контролю" (Наказ N 1387), зареєстрованого в Мін'юсті 2 січня 2013 р. за N 10/22542

IV квартал 2016 р.

МВС
Мінсоцполітики
Держпраці

24. Лібералізація розміщення вивісок та інших засобів самоідентифікації суб'єктів підприємницької діяльності шляхом розмежування поняття реклами як галузі економічної діяльності та реклами як способу ідентифікації місця провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування поняття реклами як галузі економічної діяльності та реклами як способу ідентифікації місця провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності"

II квартал 2017 р.

Мінекономрозвитку
ДРС

25. Спрощення провадження господарської діяльності операторами телекомунікацій в частині скасування обов'язковості отримання санітарного паспорта

внесення змін до наказу МОЗ від 1 серпня 1996 р. N 239 "Про затвердження державних санітарних правил та норм", зареєстрованого в Мін'юсті 29 серпня 1996 р. за N 488/1513

IV квартал 2016 р.

МОЗ

26. Спрощення видачі одноразових дозволів на захід до річкових портів України суден під іноземними прапорами

внесення змін до наказу Мінінфраструктури від 9 листопада 2012 р. N 665 "Про затвердження Порядку видачі одноразових тимчасових дозволів на захід до річкових портів України суднам під прапорами держав, з якими не укладено міжнародних договорів про судноплавство на внутрішніх водних шляхах" (Порядок N 665), зареєстрованого в Мін'юсті 28 листопада 2012 р. за N 1993/22305

IV квартал 2016 р.

Мінінфраструктури
ДРС

27. Скасування плати за розведення та або/підіймання ферм мостів

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1998 р. N 457"

IV квартал 2016 р.

Мінінфраструктури

28. Скасування плати за шлюзування для суден, зобов'язання гідроенергетичних електростанцій утримувати шлюзові господарства

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо обов'язку утримання шлюзів гідроенергетичними електростанціями, а також визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 22 лютого 1999 р. N 236

IV квартал 2016 р.

Мінінфраструктури

29. Зниження тарифів на послуги річкових лоцманів з лоцманського проведення судна річковими внутрішніми водними шляхами

внесення змін до наказу Мінінфраструктури від 3 грудня 2013 р. N 965 "Про затвердження Тарифів на послуги із забезпечення лоцманського проведення суден", зареєстрованого в Мін'юсті 18 грудня 2013 р. за N 2138/24670

IV квартал 2016 р.

Мінінфраструктури

30. Демонополізація ринку послуг з лоцманського проведення суден річковими внутрішніми водними шляхами, подальша лібералізація такого ринку, визначення на річкових внутрішніх водних шляхах ділянок (районів) обов'язкового лоцманського проведення

затвердження наказу Мінінфраструктури "Про затвердження Положення про державних річкових лоцманів та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства транспорту України від 14 січня 2002 р. N 11 "Про затвердження Положення про державних річкових лоцманів", зареєстрованого в Мін'юсті 1 лютого 2002 р. за N 91/6379

I квартал 2017 р.

Мінінфраструктури

31. Удосконалення положень Державних санітарних правил і норм шляхом скасування, гармонізації з нормами ЄС, усунення дублювання вимог Державних санітарних правил і норм та Державних будівельних норм

внесення змін до відповідних Державних санітарних правил і норм

III квартал 2017 р.

МОЗ
Мінрегіон

32. Удосконалення положень Державних будівельних норм шляхом скасування, гармонізації з нормами ЄС, усунення дублювання вимог Державних будівельних норм та Державних санітарних правил і норм

внесення змін до відповідних Державних будівельних норм

III квартал 2017 р.

Мінрегіон
МОЗ

33. Спрощення доступу до оренди державного та комунального майна і впровадження ринкового механізму ціноутворення

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення доступу до оренди державного та комунального майна"

II квартал 2017 р.

Фонд державного майна
Мінекономрозвитку

34. Скорочення видів діяльності, що підлягають ліцензуванню

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності"

II квартал 2017 р.

Мінекономрозвитку
ДРС

35. Спрощення процедури проходження медичних оглядів на використання зброї

внесення змін до наказу МОЗ від 20 жовтня 1999 р. N 252 "Про затвердження Порядку видачі медичної довідки для отримання дозволу (ліцензії) на об'єкт дозвільної системи", зареєстрованого в Мін'юсті 5 листопада 1999 р. за N 768/4061, в частині скасування вимоги щодо визначення переліку відповідних закладів наказами МОЗ та його територіальними управліннями обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій

IV квартал 2016 р.

МОЗ
ДРС

36. Упорядкування нормативно-правового регулювання питань розроблення та затвердження нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин

внесення змін до наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища від 15 грудня 1994 р. N 116 "Про затвердження Інструкції про порядок розробки та затвердження гранично допустимих скидів (ГДС) речовин у водні об'єкти із зворотними водами", зареєстрованого в Мін'юсті 22 грудня 1994 р. за N 313/523

IV квартал 2016 р.

Мінприроди
Держекоінспекція

37. Скасування не передбачених Законом України "Про відходи" вимог обов'язкового погодження суб'єктами господарювання у сфері поводження з відходами реєстрових карток об'єктів утворення відходів

внесення змін до наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки від 17 лютого 1999 р. N 41 "Про затвердження форми реєстрової картки об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів та Інструкції щодо її складання", зареєстрованого в Мін'юсті 18 березня 1999 р. за N 169/3462

IV квартал 2016 р.

Мінприроди

38. Скасування необхідності погодження Плану локалізації і ліквідації аварій на об'єктах підвищеної небезпеки центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сферах цивільного захисту, пожежної і техногенної безпеки

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про об'єкти підвищеної небезпеки"

I квартал 2017 р.

МВС
ДСНС
ДРС

Спрощення умов провадження підприємницької діяльності у будівельній галузі

39. Недопущення обмеження дії містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки у разі розроблення, оновлення чи внесення змін до містобудівної документації

супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення містобудівної діяльності" (реєстраційний номер 4585)

до прийняття Закону

Мінрегіон

40. Демонополізація та дерегуляція потенційно конкурентних ринків житлово-комунальних послуг та їх розвиток, забезпечення доступу до них нових учасників, зокрема реалізація ринкових засад у сфері управління (обслуговування та утримання) багатоквартирних будинків, припинення державного регулювання цін на послуги з управління багатоквартирним будинком (встановлення цін за домовленістю сторін), спрощення процедури укладення договорів про надання житлово-комунальних послуг у багатоквартирних будинках

супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про житлово-комунальні послуги" (реєстраційний номер 1581-д)

до прийняття Закону

Мінрегіон

41. Запровадження єдиних вимог до технологічних регламентів підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, розроблення плану заходів з розвитку систем очищення питної води

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо питної води та питного водопостачання", а також проекту плану заходів з розвитку систем очищення питної води

IV квартал 2016 р.

Мінрегіон

42. Спрощення доступу до інформації щодо забудови територій

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" щодо необхідності оприлюднення на офіційних веб-сайтах органів місцевого самоврядування генеральних планів населених пунктів, планів зонування територій і детальних планів території та змін до них, а також щодо встановлення строку, протягом якого органи місцевого самоврядування повинні забезпечити оприлюднення на офіційних веб-сайтах генеральних планів населених пунктів, планів зонування територій і детальних планів території"

II квартал 2017 р.

Мінрегіон

Удосконалення процедури державного нагляду (контролю) за регулюванням господарської діяльності

43. Зменшення кількості органів державного нагляду (контролю) та їх функцій

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проектів положень про центральні органи виконавчої влади з урахуванням схеми спрямування і координації діяльності центральних органів виконавчої влади Кабінетом Міністрів України через відповідних членів Кабінету Міністрів України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. N 442 (Постанова N 442)

IV квартал 2016 р.

міністерства
інші центральні органи виконавчої влади

44. Установлення на законодавчому рівні вимоги щодо необхідності розміщення на офіційних веб-сайтах органів державного нагляду (контролю) тексту нормативно-правових актів, дотримання яких перевіряється під час здійснення заходів державного нагляду (контролю), створення інтегрованої бази даних органів державного нагляду (контролю), що містить інформацію про проведені перевірки суб'єктів господарювання

супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства у сфері державного нагляду (контролю)" (реєстраційний номер 2531а)

до прийняття Закону

Мінекономрозвитку

45. Перегляд діючих та розроблення нових критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проектів актів Кабінету Міністрів України щодо затвердження або внесення змін до критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності

IV квартал 2016 р.

органи державного нагляду (контролю)

46. Скасування вимог обов'язкового обладнання підприємствами, установами, організаціями електрощитів, групових електрощитів автономними системами пожежогасіння

внесення змін до наказу МВС від 30 грудня 2014 р. N 1417 "Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні", зареєстрованого в Мін'юсті 5 березня 2015 р. за N 252/26697

IV квартал 2016 р.

МВС
ДСНС

47. Забезпечення реалізації прав осіб, які беруть участь у розгляді справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції

розроблення та подання Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про захист економічної конкуренції"

IV квартал 2016 р.

Антимонопольний комітет

48. Скасування вимог обов'язкової реєстрації підіймальних споруд (вантажопідіймальних кранів та машин, ліфтів, ескалаторів, канатних доріг, підйомників, фунікулерів тощо), парових та водогрійних котлів, посудин, що працюють під тиском, трубопроводів пари та гарячої води в територіальних органах Держпраці

внесення змін до нормативно-правових актів з питань охорони праці щодо реєстрації підіймальних споруд (вантажопідіймальних кранів та машин, ліфтів, ескалаторів, канатних доріг, підйомників, фунікулерів тощо), парових та водогрійних котлів, посудин, що працюють під тиском, трубопроводів пари та гарячої води суб'єктами господарювання

IV квартал 2016 р.

Мінсоцполітики
Держпраці

49. Актуалізація списку заборон на імпорт в Україну об'єктів ветеринарно-санітарного контролю та нагляду

перегляд діючих заборон на імпорт в Україну об'єктів ветеринарно-санітарного контролю та нагляду

IV квартал 2016 р.

Мінагрополітики
Держпродспоживслужба

50. Усунення дублювання функцій державного нагляду (контролю) у сфері надрокористування

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2015 р. N 96"

IV квартал 2016 р.

Мінсоцполітики
Мінприроди
Держгеонадра
Держпраці

51. Скасування обмеження обсягу фінансування, що виділяється потенційно небезпечними об'єктами та об'єктами підвищеної небезпеки для проведення необхідних заходів цивільного захисту

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до Кодексу цивільного захисту України"

II квартал 2017 р.

МВС
ДСНС

52. Розмежування прав і обов'язків посадових осіб органів державного нагляду (контролю)

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів щодо розмежування прав і обов'язків посадових осіб органів державного нагляду (контролю)

IV квартал 2017 р.

Мінекономрозвитку

Розширення можливостей суб'єктів господарювання щодо участі у наданні публічних послуг

53. Надання права проведення профілактичних наркологічних оглядів суб'єктами господарювання усіх форм власності

внесення змін до наказу МОЗ від 28 листопада 1997 р. N 339 "Про вдосконалення системи профілактичних протиалкогольних та протинаркотичних заходів та обов'язкових профілактичних наркологічних оглядів", зареєстрованого в Мін'юсті 11 грудня 1997 р. за N 586/2390

IV квартал 2016 р.

МОЗ

54. Надання права проведення обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів суб'єктами господарювання усіх форм власності

внесення змін до наказу МОЗ від 17 січня 2002 р. N 12 "Про затвердження Інструкції про проведення обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів", зареєстрованого в Мін'юсті 1 лютого 2002 р. за N 94/6382

IV квартал 2016 р.

МОЗ

55. Надання права проведення попереднього (періодичного) медичного огляду усім закладам охорони здоров'я, що мають відповідні умови для їх проведення

внесення змін до наказу МОЗ від 21 травня 2007 р. N 246 "Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій", зареєстрованого в Мін'юсті 23 липня 2007 р. за N 846/14113

IV квартал 2016 р.

МОЗ

56. Надання права проведення медичного огляду моряків та видачі медичних свідоцтв морякам суб'єктами господарювання усіх форм власності

внесення змін до пункту 3 Правил визначення придатності за станом здоров'я осіб для роботи на суднах, затверджених наказом МОЗ від 19 листопада 1996 р. N 347, зареєстрованим в Мін'юсті 3 квітня 1997 р. за N 108/1912

IV квартал 2016 р.

МОЗ

57. Розвиток саморегулювання бізнесу

1) розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про Стратегію розвитку професійного самоврядування в Україні"

II квартал 2017 р.

Мінекономрозвитку
Мін'юст

2) розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про саморегулівні організації"

II квартал 2017 р.

Мінекономрозвитку
Мін'юст

58. Надання доступу суб'єктам господарювання до ринку послуг з атестації, акредитації, навчання

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо лібералізації доступу до ринку послуг"

III квартал 2017 р.

Мінекономрозвитку

59. Надання суб'єктам господарювання доступу до ринку послуг у сфері освіти шляхом запровадження принципу "гроші ходять за особою"

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів" щодо лібералізації ринку послуг у сфері освіти

II квартал 2017 р.

МОН

60. Надання суб'єктам господарювання доступу до ринку медичних послуг шляхом запровадження принципу "гроші ходять за пацієнтом"

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів" щодо лібералізації ринку медичних послуг

II квартал 2017 р.

МОЗ

Спрощення умов провадження підприємницької діяльності у нафтогазовій галузі, надрокористуванні та електроенергетиці

61. Розмежування повноважень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, і центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у відповідній сфері

супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (реєстраційний номер 2966-д)

до прийняття Закону

Міненерговугілля

62. Запровадження системи стимулюючого тарифоутворення

супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо переходу до використання альтернативних видів палива та переходу суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері теплопостачання, до стимулюючого регулювання" (реєстраційний номер 4937)

до прийняття Закону

НКРЕКП (за згодою)
Мінрегіон

63. Запровадження спрощеного цифрового доступу в режимі реального часу до "вторинної геологічної інформації"

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 червня 1995 р. N 423"

IV квартал 2016 р.

Мінприроди

64. Прийняття у новій редакції Кодексу України про надра, якою передбачатиметься визначення понять "функції оператора", "договірне спільне підприємство", "механізм передачі спеціальних дозволів", "концепт мінімальної робочої програми та мінімального робочого зобов'язання", "обов'язковість регулювання специфіки видобування нетрадиційних вуглеводнів", а також регулювання питання оприлюднення геологічної інформації щодо стратегічних ресурсів, зокрема нафти і газу, в межах, передбачених законодавством

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України у новій редакції Кодексу України про надра

I квартал 2017 р.

Мінприроди
Держпраці
Держгеонадра
ДРС

65. Запровадження спрощеного порядку використання земельної ділянки під час геологічної розвідки

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до Земельного кодексу України та Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень"

I квартал 2017 р.

Мінагрополітики
Мінприроди
Міненерговугілля
Держгеонадра
Держгеокадастр

66. Прийняття нових гармонізованих з нормами ЄС правил розробки нафтогазових родовищ

затвердження наказу Мінприроди "Про затвердження правил розробки нафтових і нафтогазових родовищ"

IV квартал 2016 р.

Мінприроди
Держгеонадра
Держпраці

67. Скасування вимоги щодо ведення державного реєстру виробників рідких біологічних видів палива та біогазів

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до статті 8 Закону України "Про альтернативні види палива"

IV квартал 2016 р.

Мінрегіон
Держенергоефективності

68. Удосконалення процедури реєстрації нафтогазових свердловин

супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення деяких аспектів нафтогазової галузі" (реєстраційний номер 3096)

до прийняття Закону

Міненерговугілля
Мінприроди

69. Встановлення лімітів потужності виробництва теплової та електричної енергії, дотримання яких надаватиме право здійснювати когенераційну діяльність без одержання ліцензії

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу" щодо скасування ліцензування малої когенерації"

I квартал 2017 р.

НКРЕКП (за згодою),
Міненерговугілля,
Мінрегіон
Держенергоефективності

Спрощення процедур митного, податкового регулювання господарської діяльності та подання звітності

70. Забезпечення надання суб'єктами господарювання та органами державного нагляду (контролю) до інформаційної системи портового співтовариства в електронному вигляді інформації за формою, затвердженою відповідно до законодавства, яка використовується під час оброблення вантажів у морських портах, замість документів у паперовій формі

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про морські порти України" щодо функціонування інформаційної системи портового співтовариства"

IV квартал 2016 р.

Мінінфраструктури
Мінагрополітики
МОЗ
Мінприроди
ДФС
Держпродспоживслужба
Держекоінспекція

71. Забезпечення подання в електронній формі підрозділами Держпродспоживслужби та Держекоінспекції органам доходів і зборів відомостей про результати здійснення ветеринарного, санітарно-епідеміологічного, фітосанітарного, екологічного контролю, необхідного для митного контролю і митного оформлення підконтрольних товарів

укладення міжвідомчих угод про інформаційне співробітництво

IV квартал 2016 р.

Мінприроди
Мінагрополітики
ДФС
Держпродспоживслужба
Держекоінспекція

72. Спрощення процедури узгодження та визначення порядку оподаткування операцій з електронними грошима

супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо вдосконалення оподаткування операцій, пов'язаних з використанням платіжних терміналів, та здійснення контролю за такими операціями" (реєстраційний номер 2448)

до прийняття Закону

Мінфін
ДФС
Мінекономрозвитку

73. Оптимізація процедур регулювання зовнішньоекономічної діяльності, зокрема щодо встановлення вичерпного списку підстав для відмови у реєстрації експортних контрактів; часових обмежень для прийняття рішення про реєстрацію експортних контрактів Мінекономрозвитку; введення процедур оскаржень у разі прийняття негативного рішення; встановлення кінцевих строків для перереєстрації експортного контракту на випадок коливань на світовому ринку

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. N 155"

IV квартал 2016 р.

Мінекономрозвитку

74. Спрощення процедур експорту послуг шляхом скасування валютного контролю за експортом послуг, спрощення правил податкової звітності, збільшення дискреції експортерів щодо юридичного оформлення експорту

супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо усунення адміністративних бар'єрів для експорту послуг)" (реєстраційний номер 4496)

до прийняття Закону

Мінекономрозвитку

75. Розширення переліку осіб, які здійснюють внесення відомостей до Державного земельного кадастру та надання відповідної інформації з нього

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний земельний кадастр"

IV квартал 2016 р.

Мінагрополітики
Держгеокадастр

76. Спрощення процедури повернення декларанту суми переплати надміру сплачених до бюджету коштів під час митного оформлення товарів шляхом встановлення виключного переліку документів для повернення коштів (в тому числі судове рішення про скасування митної вартості товарів, визначеної митним органом), підстав для відмови в їх поверненні, відповідальності посадових осіб за необґрунтовану відмову в поверненні коштів та скорочення строків їх повернення

внесення змін до наказу Держмитслужби від 20 липня 2007 р. N 618 "Про затвердження Порядку повернення платникам податків коштів, що обліковуються на відповідних рахунках митного органу як передоплата, і митних та інших платежів, помилково та/або надмірно сплачених до бюджету, контроль за справлянням яких здійснюється митними органами", зареєстрованого в Мін'юсті 25 вересня 2007 р. за N 1097/14364

IV квартал 2016 р.

Мінфін
ДФС

77. Надання права ввезення продуктів тваринного походження під час транзитної закупівлі через треті країни за умови, що продукція виходить з логістичних складів (холодильників), які мають дозвіл на право експорту продукції в країни ЄС, супроводжуються оригіналами ветеринарних сертифікатів країни відправника, в яких обов'язково зазначається країна походження продуктів

внесення змін до наказів Державного департаменту ветеринарної медицини Міністерства аграрної політики від 14 червня 2004 р. N 71 "Про затвердження Ветеринарних вимог щодо імпорту в Україну об'єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду", зареєстрованого в Мін'юсті 23 червня 2004 р. за N 768/9367, та від 20 квітня 2004 р. N 49 "Про затвердження Правил ветеринарно-санітарної експертизи молока і молочних продуктів та вимог щодо їх реалізації", зареєстрованого в Мін'юсті 7 травня 2004 р. за N 579/9178

IV квартал 2016 р.

Мінагрополітики
Держпродспоживслужба
ДРС

78. Уніфікація процедури сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з вартості послуг стільникового рухомого зв'язку та повернення надміру сплачених сум збору під час повернення користувачам послуг не використаних ними сум авансу (передоплати)

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 1998 р. N 1740"

IV квартал 2016 р.

Мінсоцполітики
Пенсійний фонд України

79. Спрощення контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 січня 2004 р. N 86 щодо спрощення зовнішньоторговельної діяльності"

I квартал 2017 р.

Мінекономрозвитку

80. Скасування звітності щодо декларування валютних цінностей

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Указу Президента України "Про визнання таким, що втратив чинність, Указу Президента України від 18 червня 1994 р. N 319/94"

IV квартал 2016 р.

Мінфін
Мін'юст

Національний банк (за згодою)

81. Скасування звітів Ф N 1-Р та Ф N 1-РТ (Порядок N 49) для суб'єктів господарювання, які отримали ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами, а також скасування вимоги щодо надання детальної інформації щодо контрагентів у звітах Ф N 1-ОА (Порядок N 49)

внесення змін до наказу Мінфіну від 11 лютого 2016 р. N 49 "Про затвердження форм звітів щодо виробництва й обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та порядків їх заповнення" (Порядок N 49), зареєстрованого в Мін'юсті 3 березня 2016 р. за N 340/28470

IV квартал 2016 р.

Мінфін

82. Скасування заборони на виробництво в Україні тютюнових виробів з давальницької сировини

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів"

IV квартал 2016 р.

Мінекономрозвитку

83. Удосконалення регулювання зовнішньоекономічної діяльності

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення зовнішньоекономічної діяльності"

III квартал 2017 р.

Мінекономрозвитку

Спрощення умов провадження підприємницької діяльності у сферах інформаційних технологій та телекомунікацій

84. Удосконалення дозвільних процедур у сфері господарської діяльності та приведення вітчизняних граничних норм випромінювання у відповідність з нормами ЄС шляхом збільшення гранично допустимого рівня електромагнітних випромінювань для діапазонів дуже високих частот та ультрависоких частот з 2,5 мкВт/см2 або 3 В/м до 10 мкВт/см2 або 6 В/м

внесення змін до наказу МОЗ від 1 серпня 1996 р. N 239 "Про затвердження Державних санітарних правил та норм", зареєстрованого в Мін'юсті 29 серпня 1996 р. за N 488/1513

IV квартал 2016 р.

МОЗ
ДРС

85. Удосконалення правового регулювання прав інтелектуальної власності у сфері програмного забезпечення

супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо набуття, розпорядження та охорони авторського права і суміжних прав" (реєстраційний номер 4579)

до прийняття Закону

Мінекономрозвитку
ДСІВ

86. Запровадження процедури опублікування відомостей про заявки на промисловий зразок з метою надання можливості подання заперечення третіми особами на підставі невідповідності заявленого об'єкта умовам патентоспроможності, а також встановлення вільного доступу до реєстрів заявок на знаки для товарів та послуг

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про охорону прав на промислові зразки", а також до деяких законодавчих актів з питань охорони прав на знаки для товарів та послуг

IV квартал 2016 р.

Мінекономрозвитку
ДСІВ

87. Удосконалення нормативно-правового регулювання електронного документообігу з метою наближення умов його застосування до документообігу на паперових носіях

супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про електронні довірчі послуги" (реєстраційний номер 4685)

до прийняття Закону

Мін'юст
Мінрегіон
Адміністрація Держспецзв'язку
Державне агентство з питань електронного урядування

88. Створення прозорого механізму надання права на маркування контрольними марками та здійснення контролю за їх цільовим використанням

супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про внесення змін до статті 5 Закону України "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних" (реєстраційний номер 4571)

до прийняття Закону

Мінекономрозвитку
ДСІВ

89. Спрощення електронної взаємодії суб'єктів владних повноважень із суб'єктами господарювання в частині перегляду умов підключення органів державної влади до глобальних мереж передачі даних

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2002 р. N 522"

IV квартал 2016 р.

Адміністрація Держспецзв'язку
Мінрегіон
Державне агентство з питань електронного урядування
ДФС

90. Спрощення процедури розміщення технічних засобів телекомунікацій на об'єктах будівництва, існуючих будинках, будівлях, спорудах та у приміщеннях

1) розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Переліку будівельних робіт, які не потребують документів, що дають право на їх виконання, та після закінчення яких об'єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію"

IV квартал 2016 р.

Мінрегіон
Адміністрація Держспецзв'язку

2) затвердження порядку доступу до елементів інфраструктури об'єктів електроенергетики для розміщення технічних засобів телекомунікацій

I квартал 2017 р.

Міненерговугілля
НКРЗІ (за згодою)

91. Забезпечення гармонізації процедури виділення та перерозподілу (рефармінгу) радіочастотного ресурсу з вимогами законодавства ЄС з метою підвищення ефективності його використання

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про радіочастотний ресурс України" та інших законодавчих актів"

II квартал 2017 р.

Адміністрація Держспецзв'язку
НКРЗІ (за згодою)
Мінекономрозвитку
Міноборони

92. Забезпечення технологічної нейтральності у різних діапазонах частот для надання споживачам телекомунікаційних послуг із застосуванням різноманітних телекомунікаційних технологій

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про радіочастотний ресурс України" та інших законодавчих актів"

II квартал 2017 р.

Адміністрація Держспецзв'язку
НКРЗІ (за згодою)
Мінекономрозвитку

93. Сприяння укладенню Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислової продукції (Угоди АСАА) для сфери радіо- і телекомунікаційного термінального обладнання

розроблення проекту Технічного регламенту, що відповідає Директиві Європейського Парламенту та Ради ЄС від 16 квітня 2014 р. N 2014/53/ЄС про гармонізацію законодавства держав-членів стосовно надання на ринку радіообладнання, що скасовує Директиву N 1999/5/ЄС

IV квартал 2016 р.

Адміністрація Держспецзв'язку
НКРЗІ (за згодою)

94. Установлення для суб'єктів господарювання, які мають намір провадити (провадять) діяльність у сфері телекомунікацій, порядку доступу та використання об'єктів інфраструктури для розвитку телекомунікаційної мережі загального користування України з метою задоволення потреб споживачів телекомунікаційних послуг

супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про доступ до об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж" (реєстраційний номер 4159)

до прийняття Закону

НКРЗІ (за згодою)
Адміністрація Держспецзв'язку
Мінінфраструктури
Антимонопольний комітет
Мінрегіон
Міненерговугілля
Держархбудінспекція
НКРЕКП (за згодою)

95. Оптимізація заходів державного нагляду (контролю) у сфері телекомунікацій шляхом скасування повноважень органу державного нагляду (контролю) щодо проведення планових перевірок

супроводження у Верховній Раді України проектів Законів України "Про електронні комунікації" (реєстраційний номер 3549-1), "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо електронних комунікацій)" (реєстраційний номер 3643), "Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо електронних комунікацій) (реєстраційний номер 3644), "Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо електронних комунікацій)" (реєстраційний номер 3645)

до прийняття Закону

НКРЗІ (за згодою)
Мінекономрозвитку

96. Удосконалення процедур здійснення заходів радіочастотного моніторингу радіоелектронних засобів, а саме - запровадження процедури, відповідно до якої моніторинг може проводитися за рахунок надходжень, які щомісяця сплачуються користувачами радіочастотних ресурсів до державного бюджету як рента за користування радіочастотним ресурсом

супроводження у Верховній Раді України проектів Законів України "Про електронні комунікації" (реєстраційний номер 3549-1), "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо електронних комунікацій)" (реєстраційний номер 3643); "Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо електронних комунікацій)" (реєстраційний номер 3645)

до прийняття Закону

НКРЗІ (за згодою)
Адміністрація Держспецзв'язку

97. Спрощення процедур доступу до кабельної каналізації електрозв'язку

внесення змін до Правил надання в користування кабельної каналізації електрозв'язку, затверджених рішенням НКРЗІ від 23 серпня 2012 р. N 428 (Правила N 428), зареєстрованим у Мін'юсті 12 вересня 2012 р. за N 1571/21883

IV квартал 2016 р.

НКРЗІ (за згодою)
Адміністрація Держспецзв'язку

98. Визначення (розмежування) розміру орендної ставки у разі: розміщення офісних приміщень операторів телекомунікацій, які надають послуги з рухомого (мобільного) зв'язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги з доступу до Інтернету (40 відсотків); розміщення технологічного обладнання, антен операторів телекомунікацій, які надають послуги з рухомого (мобільного) зв'язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги з доступу до Інтернету (18 відсотків)

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 р. N 786"

IV квартал 2016 р.

Мінекономрозвитку
Фонд державного майна

99. Спрощення процедури проведення натурних випробувань щодо електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів (а саме: визначення права оператора мобільного зв'язку самостійно проводити натурні випробування, а в разі недосягнення згоди між операторами щодо результатів вимірів - можливості залучення Українського державного центру радіочастот)

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про радіочастотний ресурс України" та інших законодавчих актів

I квартал 2017 р.

НКРЗІ (за згодою)

100. Скасування положення щодо створення автоматизованої інформаційної системи обліку терміналів на території України

1) розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2012 р. N 295"

IV квартал 2016 р.

НКРЗІ (за згодою)
Адміністрація Держспецзв'язку
Мінфін

2) затвердження рішення НКРЗІ щодо внесення зміни до рішення НКРЗІ від 26 січня 2006 р. N 179 "Про затвердження Ліцензійних умов здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку", зареєстрованого в Мін'юсті 17 лютого 2006 р. за N 145/12019, щодо виключення пункту 4.1.31 Ліцензійних умов

IV квартал 2016 р.

НКРЗІ (за згодою)
Мін'юст

3) затвердження рішення НКРЗІ щодо внесення зміни до рішення НКРЗІ від 29 липня 2010 р. N 348 "Про затвердження Ліцензійних умов здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з використанням безпроводового доступу до телекомунікаційної мережі з правом технічного обслуговування і надання в користування каналів електрозв'язку: місцевого, міжміського, міжнародного", зареєстрованого в Мін'юсті 16 серпня 2010 р. за N 688/17983, щодо виключення пункту 5.6 Ліцензійних умов

IV квартал 2016 р.

НКРЗІ (за згодою)
Мін'юст

4) затвердження рішення НКРЗІ щодо внесення зміни до рішення НКРЗІ від 7 квітня 2015 р. N 195 "Про затвердження Тарифів на роботи (послуги) державного підприємства "Український державний центр радіочастот", пов'язані з користуванням радіочастотним ресурсом України та вимірюванням параметрів телекомунікаційних мереж, і визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень НКРЗ та НКРЗІ" (Тарифи N 195), зареєстрованого в Мін'юсті 10 червня 2015 р. за N 687/27132, щодо виключення пункту 13 розділу III Тарифів на роботи (послуги) державного підприємства "Український державний центр радіочастот", пов'язані з користуванням радіочастотним ресурсом України та вимірюванням параметрів телекомунікаційних мереж (Тарифи N 195)

IV квартал 2016 р.

НКРЗІ (за згодою)
Мін'юст

101. Спрощення провадження господарської діяльності з виробництва дисків для лазерних систем зчитування

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 2002 р. N 675"

IV квартал 2016 р.

Мінекономрозвитку

102. Удосконалення законодавства щодо запобігання користуванню кінцевим обладнанням, законність ввезення якого на територію України не підтверджена

розроблення законодавчих актів, спрямованих на відновлення обліку IMEI-кодів пристроїв, які містять GSM-модуль, та зобов'язання операторів телекомунікацій припиняти доступ до мереж зв'язку пристроїв, ввезених нелегально

IV квартал 2016 р.

НКРЗІ (за згодою)
Адміністрація Держспецзв'язку
Мінфін

Удосконалення процедур технічного регулювання господарської діяльності

103. Затвердження адаптованого до норм ЄС технічного регламенту щодо безпеки простих посудин високого тиску

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Технічного регламенту щодо безпеки простих посудин високого тиску"

III квартал 2016 р.

Мінсоцполітики
Держпраці

104. Перегляд нормативних документів щодо зменшення кількості показників якості послуг з надання доступу до Інтернету

удосконалення нормативно-правових актів щодо якості телекомунікаційних послуг

IV квартал 2016 р.

Адміністрація Держспецзв'язку
Держпродспоживслужба
НКРЗІ (за згодою)

105. Гармонізація вимог щодо маркування продукту та інформування про нього із стандартами ЄС

супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів" (реєстраційний номер 4126-1)

до прийняття Закону

МОЗ

106. Уповноваження приватних компаній здійснювати сертифікацію органічних продуктів та контроль за такими продуктами

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо органічного виробництва та обігу органічної продукції"

IV квартал 2016 р.

Мінагрополітики
Мінекономрозвитку

107. Спрощення процедури позначення одиниць вимірювання на маркуванні продукції, що надається на внутрішньому ринку

внесення змін до наказу Мінекономрозвитку від 4 серпня 2015 р. N 914 "Про затвердження визначень основних одиниць SI, назв та визначень похідних одиниць SI, десяткових кратних і частинних від одиниць SI, дозволених позасистемних одиниць, а також їх позначень та Правил застосування одиниць вимірювання і написання назв та позначень одиниць вимірювання і символів величин" (Наказ N 914), зареєстрованого в Мін'юсті 25 серпня 2015 р. за N 1022/27467

IV квартал 2016 р.

Мінекономрозвитку

Спрощення умов провадження підприємницької діяльності у харчовій галузі

108. Скасування державного регулювання цін на продовольчі товари

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. N 1548"

IV квартал 2016 р.

Мінекономрозвитку

109. Скорочення переліку об'єктів державного цінового регулювання за результатами оцінки ефективності здійснення інтервенційних операцій

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про стимулювання розвитку агропромислового комплексу"

IV квартал 2016 р.

Мінагрополітики
Мінфін

110. Забезпечення належної якості та безпечності дитячого харчування шляхом удосконалення вітчизняного виробництва такої продукції

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про дитяче харчування"

I квартал 2017 р.

Мінагрополітики

111. Створення нормативної бази для розроблення та застосування нових технологій виробництва упаковки та інших матеріалів, що контактують з харчовими продуктами

супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про вимоги до предметів та матеріалів, що контактують з харчовими продуктами" (реєстраційний номер 4611)

до прийняття Закону

Мінагрополітики
МОЗ

112. Забезпечення здійснення контролю у сфері карантину рослин за переміщенням об'єктів територією України виключно за вимогою власників таких об'єктів стосовно сухофруктів, спецій, чаю, кави тощо та скасування обов'язкового оформлення карантинних сертифікатів на такі об'єкти

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 р. N 705"

IV квартал 2016 р.

Мінагрополітики
Держпродспоживслужба
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали