МІНІСТЕРСТВО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 1 вересня 2011 року N 936

Про затвердження Плану заходів щодо ефективного управління дебіторською та кредиторською заборгованостями в системі МНС

З метою виконання пункту 2 рішення колегії МНС від 28 липня 2011 року N 16 (Рішення N 16) та зміцнення фінансово-бюджетної дисципліни в системі МНС наказую:

1. Затвердити План заходів щодо ефективного управління дебіторською та кредиторською заборгованостями в системі МНС, що додається.

2. Керівникам центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра, департаментів та самостійних структурних підрозділів апарату МНС, ГУ (У) МНС України в АР Крим, областях, м. Києві та Севастополі, вищих навчальних закладів, підприємств, установ та організацій, спецформувань забезпечити безумовне виконання Плану заходів, затвердженого цим наказом.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр

В. Балога

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МНС
01.09.2011 N 936

ПЛАН
заходів щодо ефективного управління дебіторською та кредиторською заборгованостями в системі МНС

N
з/п

Зміст заходу

Термін виконання

Відповідальні виконавці

1

З метою визначення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей, термінів їх погашення забезпечити проведення інвентаризації розрахунків (у т. ч. розрахунків із заробітної плати з працівниками, по сплаті податків, зборів (обов'язкових платежів) до бюджету)

Щокварталу

Керівники центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра, ГУ (У) МНС України в АР Крим, областях, м. Києві та Севастополі, вищих навчальних закладів, підприємств, установ та організацій системи МНС, спецформувань

2

На всіх етапах проходження бухгалтерських документів, пов'язаних з розрахунками за товари, роботи та послуги, бухгалтерським службам забезпечити ефективну роботу, направлену на недопущення виникнення та/або зростання дебіторської та кредиторської заборгованостей (у т. ч. простроченої), суворе відстеження стану розрахунків та строків їх погашення

Постійно

Керівники центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра, ГУ (У) МНС України в АР Крим, областях, м. Києві та Севастополі, вищих навчальних закладів, підприємств, установ та організацій системи МНС, спецформувань

3

Вносити на розгляд керівництву МНС пропозиції щодо позбавлення премії керівників ГУ (У) МНС України в АР Крим, областях, м. Києві та Севастополі, вищих навчальних закладів, підприємств, установ та організацій системи МНС, спецформувань, у разі допущення ними зростання обсягів простроченої кредиторської заборгованості та якщо у трьох звітних кварталах протягом календарного року спостерігається зростання обсягів дебіторської заборгованості, яка за загальним підсумком зазначених кварталів не супроводжується відповідним зростанням обсягів реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

Постійно

Департамент фінансового забезпечення та інвестицій, Департамент ресурсного забезпечення та підготовки до чемпіонату Європи з футболу 2012 року, Управління контрольно-ревізійної роботи, безпеки та запобігання проявам корупції

4

Переглянути та внести зміни до посадових інструкцій працівників відповідних служб у частині деталізації умов виникнення відповідальності зазначених працівників за допущення збільшення простроченої дебіторської та кредиторської заборгованостей

До 01.10.2011

Керівники центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра, ГУ (У) МНС України в АР Крим, областях, м. Києві та Севастополі, вищих навчальних закладів, підприємств, установ та організацій системи МНС, спецформувань

5

У разі утворення небюджетної заборгованості вживати заходи щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності осіб, винних у її допущенні.
Про результати вжитих заходів повідомляти Міністерство (Департамент фінансового забезпечення та інвестицій) протягом 5 робочих днів з дня підписання відповідного розпорядчого документа

Постійно

Керівники центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра, ГУ (У) МНС України в АР Крим, областях, м. Києві та Севастополі, вищих навчальних закладів, підприємств, установ та організацій системи МНС, спецформувань

6

Забезпечити укладання угод по кожному виду енергоносіїв у межах встановлених лімітів та дотримання режиму економії енергоносіїв у межах встановлених лімітів

Протягом року

Керівники центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра, ГУ (У) МНС України в АР Крим, областях, м. Києві та Севастополі, вищих навчальних закладів, підприємств, установ та організацій системи МНС, спецформувань

7

При проведенні розрахунків за бюджетні кошти неухильно дотримуватися вимог постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 р. N 1404 "Питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти" (із змінами та доповненнями)

Протягом року

Керівники центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра, ГУ (У) МНС України в АР Крим, областях, м. Києві та Севастополі, вищих навчальних закладів, підприємств, установ та організацій системи МНС, спецформувань

8

Активізувати претензійно-позовну роботу з питань погашення дебіторської та кредиторської заборгованостей як за доходами, так і за витратами.

Постійно

Керівники центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра, ГУ (У) МНС України в АР Крим, областях, м. Києві та Севастополі, вищих навчальних закладів, підприємств, установ та організацій системи МНС, спецформувань

9

Здійснювати перевірку стану ведення претензійно-позовної роботи в центральних органах виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра, ГУ (У) МНС України в АР Крим, областях, м. Києві та Севастополі, вищих навчальних закладів, підприємств, установ та організацій системи МНС, спецформувань, що мають найбільшу прострочену дебіторську заборгованість. Інформувати керівництво МНС про результати

Постійно

Управління правового забезпечення, Управління контрольно-ревізійної роботи, безпеки та запобігання проявам корупції

10

Забезпечувати завершення усіх розрахунків на кінець звітного року в межах бюджетних асигнувань

Протягом року у встановлені строки

Одержувачі бюджетних коштів

11

Не допускати виникнення кредиторської заборгованості при проведенні розрахунків із заробітної плати працівників та при сплаті податків, зборів (обов'язкових платежів) до бюджету. Посилити контроль за порядком списання кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої минув

Постійно

Керівники центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра, ГУ (У) МНС України в АР Крим, областях, м. Києві та Севастополі, вищих навчальних закладів, установ та організацій системи МНС, підприємств, установ та організацій, спецформувань

12

Надавати Міністерству повну та достовірну фінансову і бюджетну звітності, інформацію про здійснені господарські операції та отримані фінансові результати діяльності.

Протягом року у встановлені строки

Керівники центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра, ГУ (У) МНС України в АР Крим, областях, м. Києві та Севастополі, вищих навчальних закладів, підприємств, установ та організацій системи МНС, спецформувань

Покласти персональну відповідальність за поліпшення фінансово-бюджетної дисципліни на керівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра, ГУ (У) МНС України в АР Крим, областях, м. Києві та Севастополі, вищих навчальних закладів, установ та організацій системи МНС, підприємств, установ та організацій, спецформувань.

Постійно

13

З метою оптимізації та своєчасного здійснення розрахунків вжити всіх необхідних заходів щодо своєчасного отримання від постачальників товарів (робіт, послуг), первинних документів, що підтверджують виникнення фінансового зобов'язання, в т. ч. обумовленім в договорах (угодах) строків надання таких первинних документів до завершення звітного періоду

Постійно

Керівники центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і  координується Кабінетом Міністрів України через Міністра, ГУ (У) МНС України в АР Крим, областях, м. Києві та Севастополі, вищих навчальних закладів, підприємств, установ та організацій системи МНС спецформувань

14

Оперативно управляти відкритими бюджетними асигнуваннями, зокрема спрямовувати залишки невикористаних асигнувань, у першу чергу, на погашення кредиторської заборгованості.

Своєчасно вживати заходів щодо перерозподілу бюджетних асигнувань між кодами економічної класифікації видатків у межах бюджетної програми та, в разі необхідності, між бюджетними програмами, з урахуванням стану дебіторської та кредиторської заборгованостей

Протягом року

Керівники центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра, ГУ (У) МНС України в АР Крим, областях, м. Києві та Севастополі, вищих навчальних закладів, підприємств, установ та організацій системи МНС, спецформувань

15

Забезпечити проведення аналізу фінансової та бюджетної звітності з метою надання оперативної інформації керівництву та Управлінню контрольно-ревізійної роботи, безпеки та запобігання проявам корупції про обсяги та стан погашення дебіторської та кредиторської заборгованості центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра, ГУ (У) МНС України в АР Крим, областях, м. Києві та Севастополі, вищих навчальних закладів, установ та організацій системи МНС, підприємств, установ та організацій, спецформувань.

Щокварталу не пізніше 45 днів після закінчення звітного кварталу та щороку не пізніше 15 березня, наступного за звітним роком

Управління бухгалтерського обліку і фінансової звітності

16

Забезпечити опрацювання інформаційних матеріалів, наданих Управлінню бухгалтерського обліку і фінансової звітності, про обсяги дебіторської та кредиторської заборгованостей центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра, ГУ (У) МНС України в АР Крим, областях, м. Києві та Севастополі, вищих навчальних закладів, установ та організацій системи МНС, підприємств, установ та організацій, спецформувань, факти їх непогашення за встановленими строками, результати вжитих заходів щодо їх скорочення з метою врахування під час планування та проведення контрольних заходів.

Постійно

Управління контрольно-ревізійної роботи, безпеки та запобігання проявам корупції

17

Забезпечити виконання бюджетних зобов'язань до кінця поточного бюджетного періоду в межах і за рахунок відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду бюджету, не допускаючи наявності за такими зобов'язаннями кредиторської заборгованості на початок наступного бюджетного періоду за бюджетними програмами спеціального фонду державного бюджету, не передбаченими проектом Закону України про Державний бюджет України на наступний бюджетний період, поданим на розгляд до Верховної Ради України

Протягом року

Керівники центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра, ГУ (У) МНС України в АР Крим, областях, м. Києві та Севастополі, вищих навчальних закладів, установ та організацій системи МНС, підприємств, установ та організацій, спецформувань

18

Розглядати на засіданнях колегії Міністерства питання щодо скорочення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей

Один раз на півріччя

Департамент фінансового забезпечення та інвестицій, Департамент ресурсного забезпечення та підготовки до чемпіонату Європи з футболу 2012 року

19

Ініціювати застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства, передбачені статтею 117 Бюджетного кодексу України

Постійно

Департамент фінансового забезпечення та інвестицій, Управління контрольно-ревізійної роботи, безпеки та запобігання проявам корупції

 

В. о. начальника Управління
контрольно-ревізійної
роботи, безпеки та запобігання
проявам корупції

О. Л. Євдоченко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали