КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 25 червня 2012 р. N 415-р

Київ

Про затвердження плану заходів щодо проведення інституційної реформи у сфері здійснення санітарних та фітосанітарних заходів

1. Затвердити план заходів щодо проведення інституційної реформи у сфері здійснення санітарних та фітосанітарних заходів, що додається.

2. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади:

забезпечити виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням;

подавати щокварталу до 5 числа місяця, що настає за звітним періодом, Міністерству аграрної політики та продовольства інформацію про стан виконання зазначеного плану заходів для її узагальнення та подання щокварталу до 15 числа місяця, що настає за звітним періодом, Кабінетові Міністрів України.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ


Інд. 70

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 25 червня 2012 р. N 415-р


ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо проведення інституційної реформи у сфері здійснення санітарних та фітосанітарних заходів

Приведення законодавства у сфері здійснення санітарних та фітосанітарних заходів у відповідність із законодавством ЄС

1. Забезпечити підготовку стратегії наближення законодавства у сфері здійснення санітарних та фітосанітарних заходів до законодавства ЄС відповідно до майбутньої Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, включаючи створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі.

Мінагрополітики, МОЗ, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади.

2014 рік.


Удосконалення системи оцінки ризиків

2. Здійснити категоризацію підприємств харчової та переробної промисловості за ступенем ризику.

Мінагрополітики, МОЗ, Держветфітослужба, Держсанепідслужба, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю Національної комісії з Кодексу аліментаріус.

2014 рік.


3. Удосконалити процедуру проведення оцінки ступеня ризику від провадження діяльності підприємств.

МОЗ, Мінагрополітики, Держветфітослужба, Держсанепідслужба, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю Національної комісії з Кодексу аліментаріус.

2012 рік.


Оптимізація мережі державних лабораторій, що проводять дослідження (випробування) з метою здійснення державного контролю та нагляду за безпечністю харчових продуктів

4. Забезпечити належний рівень матеріальної бази державних лабораторій, що проводять дослідження (випробування) з метою здійснення державного контролю та нагляду за безпечністю харчових продуктів, у тому числі референс-лабораторій (далі - лабораторії), зокрема необхідним обладнанням, що відповідає вимогам ЄС, з метою проведення таких досліджень (випробувань) відповідно до стандартів ЄС.

Мінагрополітики, Держветфітослужба, МОЗ, Держсанепідслужба, Держспоживінспекція, Мін'юст, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю Національної комісії з Кодексу аліментаріус.

2012 - 2015 роки.


5. Створити національну базу даних результатів досліджень (випробувань), що проводяться лабораторіями, відповідно до стандартів ЄС та розмістити зазначену базу даних в Інтернеті із забезпеченням конфіденційності інформації.

Мінагрополітики, МОЗ, Держветфітослужба, Держсанепідслужба, Держспоживінспекція, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю Національної комісії з Кодексу аліментаріус.

2012 - 2015 роки.


6. Забезпечити проведення акредитації лабораторій відповідно до стандарту ISO/IEC 17025 та інших документів у сфері акредитації лабораторій.

Мінагрополітики, МОЗ, Мінекономрозвитку, Держветфітослужба, Держсанепідслужба, Держспоживінспекція, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Національна академія аграрних наук.

2015 рік.


7. Забезпечити простежуваність вимірювань до міжнародної системи одиниць з метою міжнародного визнання акредитації лабораторій.

Мінекономрозвитку, Мінагрополітики, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади.

2014 рік.


8. Забезпечити приведення системи використання методик здійснення державного контролю та нагляду за об'єктами санітарних та фітосанітарних заходів у відповідність з вимогами ЄС.

МОЗ, Мінагрополітики, Мінекономрозвитку, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади.

2013 рік.


9. Розробити та затвердити показники безпечності харчових продуктів та інших об'єктів санітарних заходів.

МОЗ, Мінагрополітики, Держветфітослужба, Держсанепідслужба, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю Національної комісії з Кодексу аліментаріус.

2013 рік.


Оптимізація системи санітарного, ветеринарного та фітосанітарного контролю за харчовими продуктами, що ввозяться на територію України або вивозяться з її території

10. Вивчити питання щодо оптимізації кількості та розташування контрольно-пропускних пунктів, через які ввозяться на територію України або вивозяться з її території харчові продукти, сировина, матеріали тощо. Привести їх роботу у відповідність з вимогами Директиви Ради ЄС 97/78/EC від 18 грудня 1997 р., що встановлює засади ветеринарного контролю за якістю продуктів, які ввозяться з третіх держав до співтовариства.

Мінагрополітики, МОЗ, Держветфітослужба, Держсанепідслужба, Держмитслужба, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади.

2013 рік.


Сприяння запровадженню системи аналізу ризиків та контролю (регулювання) у критичних точках (НАССР) на підприємствах харчової промисловості

11. Розробити та внести в установленому порядку проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження плану заходів щодо поетапного та диференційованого впровадження системи аналізу ризиків та контролю (регулювання) у критичних точках (НАССР) на підприємствах харчової промисловості", передбачивши у ньому спрощення процедури державного ветеринарного, санітарного та фітосанітарного контролю та нагляду за діяльністю підприємств, на яких запроваджено зазначену систему.

Мінагрополітики, МОЗ, Держветфітослужба, Держсанепідслужба, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю Національної комісії з Кодексу аліментаріус.

2013 рік.


Удосконалення дозвільної системи для підприємств харчової промисловості

12. Розробити відповідне програмне забезпечення з метою надання послуг у сфері безпечності харчових продуктів.

Мінагрополітики, Мінекономрозвитку, Держветфітослужба, МОЗ, Держсанепідслужба, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади.

2013 рік.


13. Забезпечити здійснення заходів щодо реформування дозвільної системи під час ввезення товарів на територію України (дорожньої карти).

Держветфітослужба, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади.

2013 рік.


Забезпечення прозорості діяльності уповноважених органів шляхом обов'язкового планування заходів щодо здійснення державного контролю та нагляду за безпечністю харчових продуктів

14. Розробити перелік програм проведення моніторингу у сфері здійснення санітарних та фітосанітарних заходів.

Мінагрополітики, МОЗ, Мін'юст, Держветфітослужба, Держсанепідслужба, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю Національної комісії з Кодексу аліментаріус.

2013 рік.


15. Розробити та внести на розгляд Кабінету Міністрів України проект акта щодо визначення порядку збору, звітності, аналізу та розповсюдження, зокрема через Інтернет, інформації про результати здійснення державного контролю та нагляду за безпечністю харчових продуктів і кормів.

Мінагрополітики, МОЗ, Мін'юст, Держветфітослужба, Держсанепідслужба, Держспоживінспекція, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю Національної комісії з Кодексу аліментаріус.

2013 рік.


16. Забезпечити створення системи внутрішнього та зовнішнього аудиту діяльності уповноважених органів.

Мінагрополітики, МОЗ, Мін'юст, Держветфітослужба, Держсанепідслужба, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю Національної комісії з Кодексу аліментаріус.

2014 рік.


Створення електронного урядування здійснення санітарних та фітосанітарних заходів

17. Створити єдину інформаційну систему збору та обміну між центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами та місцевими органами виконавчої влади інформацією у сфері здійснення санітарних та фітосанітарних заходів.

Мінагрополітики, МОЗ, Держветфітослужба, Держсанепідслужба, Держмитслужба, Держкомінформнауки, Держспоживінспекція, інші центральні органи виконавчої влади за участю Національної комісії з Кодексу аліментаріус.

2013 рік.


18. Здійснити заходи щодо забезпечення проведення митних процедур з використанням документів дозвільного характеру, підготовлених в електронному вигляді із застосуванням електронного цифрового підпису.

Держмитслужба, Мінагрополітики, МОЗ, Держветфітослужба, Держсанепідслужба, Держкомінформнауки, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади.

2013 рік.


19. Забезпечити обмін між центральними органами виконавчої влади інформацією про видані документи дозвільного характеру, а також результати митного контролю та митного оформлення товарів.

Мінагрополітики, МОЗ, Держветфітослужба, Держсанепідслужба, Держмитслужба, Держкомінформнауки, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади.

2013 рік.


Удосконалення механізму оплати праці працівників бюджетних установ

20. Оптимізувати чисельність працівників бюджетних установ, що провадять діяльність у сфері безпечності харчових продуктів.

Мінагрополітики, МОЗ, Мін'юст, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади.

2014 рік.


Удосконалення системи управління персоналом

21. Розробити та затвердити кодекси поведінки посадових осіб, що виконують функції з державного контролю та нагляду у сфері здійснення санітарних та фітосанітарних заходів.

Мінагрополітики, Держветфітослужба, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади.

2013 рік.


22. Провести навчання державних службовців, працівників лабораторій, державних інспекторів, посадових осіб, що здійснюють державний контроль та нагляд за безпечністю харчових продуктів, з питань здійснення санітарних та фітосанітарних заходів у країнах ЄС.

Мінагрополітики, Держветфітослужба, Держсанепідслужба, Держмитслужба, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади.

2012 - 2014 роки.


23. Розробити пропозиції щодо удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб, що забезпечують реалізацію державної політики у сфері здійснення санітарних та фітосанітарних заходів.

Мінагрополітики, МОЗ, Держветфітослужба, Держсанепідслужба, Нацдержслужба, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади.

2012 - 2014 роки.

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали