Додаткова копія: Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції удосконалення оплати праці працівників бюджетної сфери

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 9 червня 2011 р. N 551-р

Київ

Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції удосконалення оплати праці працівників бюджетної сфери

1. Затвердити план заходів щодо реалізації Концепції удосконалення оплати праці працівників бюджетної сфери (далі - план заходів), що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади:

забезпечити своєчасне виконання плану заходів;

подавати кожного півріччя до 25 числа місяця, що настає за звітним періодом, Міністерству соціальної політики інформацію про хід виконання плану заходів для її узагальнення та подання у десятиденний строк Кабінетові Міністрів України.

 

Прем'єр-міністр України 

М. АЗАРОВ 

Інд. 26

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 9 червня 2011 р. N 551-р 

ПЛАН
заходів щодо реалізації Концепції удосконалення оплати праці працівників бюджетної сфери

1. Розробити та затвердити Методику віднесення посад працівників бюджетної сфери до певних розрядів Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери на основі критеріїв професійно-кваліфікаційного рівня професій (посад) та складності робіт.

Мінсоцполітики, Національна академія наук за участю соціальних партнерів.

IV квартал 2011 року. 

2. Розробити та затвердити кваліфікаційні характеристики професій (посад) працівників навчальних закладів і наукових установ.

МОНмолодьспорт, Мінсоцполітики, Національна академія наук за участю соціальних партнерів.

III квартал 2011 року. 

3. Переглянути кваліфікаційні характеристики професій (посад) працівників охорони здоров'я та соціального захисту щодо спеціальних вимог до професій (посад) залежно від кваліфікаційних категорій та стажу роботи зазначених працівників.

МОЗ, Мінсоцполітики, Національна академія наук за участю соціальних партнерів.

III квартал 2011 року. 

4. Опрацювати питання щодо оптимальної кількості розрядів та співвідношень тарифних коефіцієнтів Єдиної тарифної сітки з урахуванням світового досвіду для забезпечення об'єктивного розподілу всіх робіт підгалузей бюджетної сфери на групи складності.

Мінсоцполітики, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Національна академія наук за участю соціальних партнерів.

III квартал 2011 року. 

5. Провести комплексну оцінку діючих професій (посад) працівників бюджетної сфери, оплата праці яких здійснюється за Єдиною тарифною сіткою розрядів і коефіцієнтів з оплати праці на основі затвердженої Методики віднесення посад працівників бюджетної сфери до певних розрядів Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери.

Мінсоцполітики, Національна академія наук за участю соціальних партнерів.

I квартал 2012 року. 

6. Підготувати проекти рішень Кабінету Міністрів України щодо системного підвищення посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з метою поетапного наближення його до розміру мінімальної заробітної плати з урахуванням дохідної частини бюджету.

Мінсоцполітики, Мінфін за участю соціальних партнерів.

III, IV квартали 2011 року;
I квартал 2012 року. 

7. Систематизувати доплати і надбавки до основної заробітної плати, які встановлюються працівникам окремих галузей бюджетної сфери.

Мінсоцполітики, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Національна академія наук за участю соціальних партнерів.

IV квартал 2011 року. 

8. Провести аналіз Законів України "Про освіту", "Про культуру" та "Основ законодавства України про охорону здоров'я" у частині реалізації державних гарантій з оплати праці працівникам окремих галузей бюджетної сфери.

Мінсоцполітики, МОНмолодьспорт, МОЗ, Мінкультури.

IV квартал 2012 року. 

9. Розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо упорядкування умов оплати праці працівників окремих галузей бюджетної сфери з поетапною їх реалізацією, зокрема щодо:

удосконалення Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці з урахуванням оптимальних співвідношень тарифних коефіцієнтів;

усунення необгрунтованої диспропорції у рівнях оплати праці працівників однакової кваліфікації, які виконують однакову за складністю та функціональними ознаками роботу;

перегляд умов, розмірів, порядку та критеріїв встановлення доплат, надбавок і премій;

упорядкування переліку посад, за якими здійснюється підвищення посадових окладів;

підвищення питомої ваги основної заробітної плати.

Мінсоцполітики, Мінфін, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю соціальних партнерів.

III квартал 2012 року. 

10. Розробити Типове положення щодо преміювання працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери з урахуванням критеріїв оцінки ефективності діяльності працівників за результатами їх роботи.

Мінсоцполітики, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю соціальних партнерів.

Протягом трьох місяців з дня прийняття Кабінетом Міністрів України рішення щодо упорядкування умов оплати праці працівників окремих галузей бюджетної сфери, передбаченого пунктом 9 цього плану заходів. 

11. Підготувати та подати Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо:

1) диференційованих розмірів доплат, надбавок, підвищень посадових окладів, додаткових коефіцієнтів окремим категоріям працівників бюджетної сфери, передбачивши критерії встановлення таких виплат залежно від особистого внеску працівників у загальні результати роботи та в межах наявних коштів на оплату праці.

Мінсоцполітики, МОНмолодьспорт, Мінкультури за участю соціальних партнерів.

III квартал 2011 року; 

2) удосконалення умов оплати праці працівників, залучених до проведення зовнішнього незалежного оцінювання, за місцем їх роботи.

Мінсоцполітики, МОНмолодьспорт за участю соціальних партнерів.

III квартал 2011 року; 

3) затвердження переліку посад працівників установ, закладів та організацій, що мають статус національних, які мають право на підвищені посадові оклади.

Мінсоцполітики, Мінкультури, МОНмолодьспорт, МОЗ, Мінфін.

III квартал 2011 року; 

4) упорядкування умов оплати праці працівників державних телерадіоорганізацій, які не є журналістами, шляхом внесення відповідних змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. N 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери".

Мінсоцполітики, Держкомтелерадіо за участю соціальних партнерів.

IV квартал 2011 року; 

5) упорядкування умов оплати праці працівників установ, закладів та організацій, що мають статус національних або академічних.

Мінсоцполітики, Мінфін, інші центральні органи виконавчої влади.

IV квартал 2011 р. - I квартал 2012 року. 

12. Підготувати пропозиції щодо уніфікації умов оплати праці працівників апарату президій галузевих академій наук та науково-дослідних установ.

Мінсоцполітики за участю соціальних партнерів.

III квартал 2011 року. 

13. Переглянути нормативно-правові акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади щодо умов оплати праці працівників науково-дослідних інститутів, яка здійснюється за умовами оплати праці відповідних категорій працівників бюджетних науково-дослідних установ Національної академії наук.

Центральні органи виконавчої влади, у підпорядкуванні яких перебувають зазначені науково-дослідні установи, Мінсоцполітики.

III квартал 2011 року. 

 
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали