Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції державної політики у сфері боротьби з організованою злочинністю

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 25 січня 2012 р. N 53-р

Київ

Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції державної політики у сфері боротьби з організованою злочинністю

1. Відповідно до статті 2 Указу Президента України від 21 жовтня 2011 р. N 1000 "Про Концепцію державної політики у сфері боротьби з організованою злочинністю" (Указ N 1000/2011) затвердити план заходів щодо реалізації Концепції державної політики у сфері боротьби з організованою злочинністю (Указ N 1000/2011) (далі - план заходів), що додається.

2. Установити, що фінансування заходів, передбачених планом заходів, здійснюється за рахунок і в межах бюджетних призначень, передбачених органам виконавчої влади, іншим державним органам у Державному бюджеті України на відповідний рік, а також за рахунок інших не заборонених законом джерел.

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, відповідальним за виконання плану заходів, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям, Національній академії наук і Національній академії правових наук надсилати щороку до 15 грудня МВС інформацію про стан його виконання для узагальнення та подання до 30 грудня Кабінетові Міністрів України.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 січня 2012 р. N 53-р

ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо реалізації Концепції державної політики у сфері боротьби з організованою злочинністю (Указ N 1000/2011)

1. Провести аналіз законодавства у сфері боротьби з організованою злочинністю, за результатами якого подати в установленому порядку Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо внесення змін до нормативно-правових актів з метою вдосконалення державного регулювання у зазначеній сфері.

МВС, СБУ, Держмитслужба, Адміністрація Держприкордонслужби, ДПС, Держфінінспекція, ДПтС, Головне управління розвідки Міноборони.

2012 рік.

2. Розробити дієвий механізм співробітництва з особами, які залучаються до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності, та внести у разі потреби зміни до відомчих нормативно-правових актів, що регламентують відповідні питання.

МВС, СБУ, Адміністрація Держприкордонслужби, ДПС, ДПтС, Головне управління розвідки Міноборони.

2013 рік.

3. З метою усунення дублювання функцій спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю МВС і спеціальних підрозділів по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ (далі - спеціальні підрозділи) вивчити питання щодо розмежування і конкретизації їх повноважень і внести у разі потреби зміни до нормативно-правових актів, що регламентують відповідні питання.

МВС, СБУ.

2013 рік.

4. Розробити проект спільного наказу Служби зовнішньої розвідки та МВС щодо організації взаємодії у сфері протидії організованим злочинним групам з міжнародними зв'язками.

Служба зовнішньої розвідки, МВС.

2012 рік.

5. Забезпечити прозорість під час прийняття управлінських рішень шляхом їх оприлюднення на офіційних веб-сайтах.

Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади.

Постійно.

6. Удосконалити механізм проведення моніторингу криміногенної ситуації у державі в цілому та її регіонах шляхом запровадження щорічного системного аналізу причин і умов, що впливають на її стан.

МВС, СБУ, НАПрН, Адміністрація Держприкордонслужби, ДПС, Держфінінспекція, ДПтС, Головне управління розвідки Міноборони, Генеральна прокуратура України (за згодою).

Постійно починаючи з 2012 року.

7. Забезпечити проведення системного аналізу стану досудового слідства в кримінальних справах про злочини, вчинені організованими групами або злочинними організаціями.

МВС, СБУ, ДПС, Генеральна прокуратура України (за згодою).

Постійно.

8. Удосконалити механізм взаємодії Держфінмоніторингу з правоохоронними органами щодо зупинення фінансових операцій, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму.

МВС, СБУ, ДПС, Держфінмоніторинг, Генеральна прокуратура України (за згодою).

Постійно.

9. Розробити та запровадити критерії оцінки ефективності роботи спеціальних підрозділів.

МВС, СБУ.

2012 рік.

10. Вивчити ефективність управління спеціальними підрозділами, запровадити систему їх вертикального підпорядкування.

МВС, СБУ.

2012 рік.

11. Удосконалити систему навчання та перепідготовки кадрів, які беруть участь у боротьбі з організованою злочинністю та корупцією.

МВС, СБУ, Держмитслужба, Адміністрація Держприкордонслужби, ДПС, Держфінінспекція, ДПтС, Головне управління розвідки Міноборони, Служба зовнішньої розвідки, Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації.

Постійно.

12. Розглянути з урахуванням міжнародного досвіду та сучасних потреб питання щодо можливості утворення відомчих та міжвідомчих центрів з підготовки (перепідготовки) фахівців, які залучаються до оперативно-розшукової та слідчої діяльності у сфері боротьби з організованою злочинністю та корупцією.

МВС, СБУ, Генеральна прокуратура України (за згодою).

Постійно.

13. Забезпечити виконання міжнародних договорів, зокрема Конвенції ООН проти транснаціональної організованої злочинності та протоколів, що її доповнюють (Протокол про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за неї і Протокол проти незаконного ввозу мігрантів по суші, морю і повітрю), згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

МВС, СБУ, Держмитслужба, Адміністрація Держприкордонслужби, ДПС, Держфінінспекція, ДПтС, Головне управління розвідки Міноборони, Мін'юст.

Постійно.

14. Провести роботу щодо укладення Угоди між Україною та Європейським поліцейським офісом про оперативне співробітництво.

МВС, МЗС, СБУ, Адміністрація Держприкордонслужби, Держмитслужба.

2012 рік.

15. Продовжити відповідно до компетенції співпрацю з Європейським офісом боротьби з шахрайством (OLAF) та Місією Європейської Комісії з надання допомоги в питаннях кордону в Україні та Республіці Молдова.

МВС, СБУ, ДПС, Адміністрація Держприкордонслужби, Держмитслужба, МЗС.

2012 - 2013 роки.

16. Взяти участь у спільних заходах (у тому числі семінарах, конференціях) з представниками компетентних органів іноземних держав з метою обміну досвідом у сфері боротьби з організованою злочинністю, стажування та навчання фахівців спеціальних підрозділів.

МВС, СБУ, МЗС.

Постійно.

17. Забезпечити участь делегацій України у міжнародних заходах з питань:

боротьби з організованою злочинністю, що здійснюються під егідою НАТО, Ради Європи, Європейського Союзу, ОБСЄ, ООН та Інтерполу.

МВС, СБУ, МЗС та інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади.

Постійно;

запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, що здійснюються під егідою Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму (FATF), Європейського Союзу, Ради Європи, Егмонтської групи підрозділів фінансової розвідки та інших міжнародних організацій.

Держфінмоніторинг, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Генеральна прокуратура України (за згодою).

Постійно.

18. Провести дослідження з метою визначення:

масштабів організованої злочинності на національному і регіональному рівні та тенденцій її розвитку.

МВС, СБУ, Національна академія наук.

2012 рік;

ефективності заходів, які здійснюються у сфері боротьби з організованою злочинністю, рівня криміналізації окремих сфер суспільного життя у державі в цілому та в галузях національної економіки, для виявлення чинників, що сприяють криміналізації, зростанню латентної злочинності.

МВС, СБУ, Національна академія наук.

2012 - 2017 роки.

19. Інформувати громадськість про стан протидії та вжиті заходи у сфері боротьби з організованою злочинністю.

МВС, СБУ, Держмитслужба, Адміністрація Держприкордонслужби, ДПС, Держфінінспекція, ДПтС, Головне управління розвідки Міноборони, Генеральна прокуратура України (за згодою).

Постійно.

20. Сприяти оприлюдненню відомостей про систему органів, які здійснюють боротьбу з організованою злочинністю, та заходи, що ними вживаються.

Держкомтелерадіо, МВС, СБУ, Держмитслужба, Адміністрація Держприкордонслужби, ДПС, Держфінінспекція, ДПтС, Міноборони, Генеральна прокуратура України (за згодою).

Постійно.

21. Забезпечити висвітлення у відомчих друкованих засобах масової інформації та на офіційних веб-сайтах заходів щодо боротьби з організованою злочинністю і корупцією.

МВС, СБУ.

Постійно.

22. Проводити прес-конференції, брифінги, зустрічі, семінари та інші заходи з питань боротьби з організованою злочинністю.

МВС, СБУ, Держмитслужба, Адміністрація Держприкордонслужби, ДПС, Держфінінспекція, ДПтС, Головне управління розвідки Міноборони, Служба зовнішньої розвідки, Генеральна прокуратура України (за згодою).

Постійно.

23. Передбачати щороку пріоритетне фінансування для забезпечення оперативно-розшукової діяльності спеціальних підрозділів у межах затверджених бюджетних призначень на відповідний рік.

МВС, СБУ, Мінекономрозвитку.

Постійно.

24. Організувати належне матеріально-технічне забезпечення спеціальних підрозділів, що передбачає у першу чергу виділення озброєння, спеціальної техніки, спеціальних засобів захисту та зв'язку, службових приміщень, автотранспортних засобів, пально-мастильних матеріалів.

МВС, СБУ.

Постійно.

 
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали