Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження плану заходів щодо реалізації концептуальних напрямів здешевлення кредитів сільськогосподарським товаровиробникам для купівлі земель сільськогосподарського призначення

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 4 грудня 2019 р. N 1219-р

Київ

Про затвердження плану заходів щодо реалізації концептуальних напрямів здешевлення кредитів сільськогосподарським товаровиробникам для купівлі земель сільськогосподарського призначення

1. Затвердити план заходів щодо реалізації концептуальних напрямів здешевлення кредитів сільськогосподарським товаровиробникам для купівлі земель сільськогосподарського призначення, що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади:

забезпечити виконання затвердженого цим розпорядженням плану заходів;

подавати щокварталу до 15 числа наступного місяця Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства інформацію про стан виконання плану заходів для її узагальнення та подання до 25 числа наступного місяця Кабінетові Міністрів України.

 

Прем'єр-міністр України

О. ГОНЧАРУК

Інд. 75

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 4 грудня 2019 р. N 1219-р

ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо реалізації концептуальних напрямів здешевлення кредитів сільськогосподарським товаровиробникам для купівлі земель сільськогосподарського призначення

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Строк виконання

Індикатори виконання

1. Здешевлення кредитів сільськогосподарським товаровиробникам:

1) розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту стосовно надання державної підтримки щодо:
компенсації відсоткової ставки за кредитом на купівлю землі;
часткової компенсації кредиту на купівлю землі

Мінекономіки
Мінфін
Мін'юст
Національний банк (за згодою)

I квартал 2020 р.

законопроект в установленому порядку подано на розгляд Кабінету Міністрів України та забезпечено подальше супроводження у Верховній Раді України

2) розроблення порядку використання бюджетних коштів для фінансової підтримки сільськогосподарських товаровиробників, який передбачатиме:
напрями та умови надання державної підтримки для здешевлення кредитів, наданих у національній валюті сільськогосподарським товаровиробникам для купівлі земель сільськогосподарського призначення;
граничний строк надання та розмір кредитів, які будуть здешевлюватися;
розмір компенсації відсоткової ставки за користування кредитами;
критерії сільськогосподарських товаровиробників, які будуть мати право отримати компенсацію відсоткової ставки або часткову компенсацію кредиту на купівлю земель сільськогосподарського призначення;
механізм надання державної підтримки для здешевлення кредитів, наданих у національній валюті сільськогосподарським товаровиробникам для купівлі земель сільськогосподарського призначення

- " -

у місячний строк після прийняття Закону України стосовно надання державної підтримки щодо компенсації відсоткової ставки за кредитом на купівлю землі; часткової компенсації кредиту на купівлю землі

нормативно-правовий акт Кабінету Міністрів України прийнято

3) встановлення критеріїв визначення сільськогосподарських товаровиробників малими

Мінекономіки
ДПС
Мін'юст

у місячний строк після прийняття Закону України стосовно надання державної підтримки щодо компенсації відсоткової ставки за кредитом на купівлю землі; часткової компенсації кредиту на купівлю землі

затверджено наказ Мінекономіки

4) вдосконалення нормативно-правової бази для врегулювання операцій із землею як заставою

Національний банк (за згодою)
Мінекономіки
Мінфін

III квартал 2020 р.

внесено зміни до відповідних нормативно-правових актів

5) забезпечення прозорого та рівного доступу учасників ринку до кадастрових даних, цін на ринку землі, інформації про кількість здійснених угод, вартість реалізації застав та іншої інформації

Мінекономіки
Мін'юст
Держгеокадастр

- " -

сформовано захищену базу даних з наявними даними щодо ринку землі та можливістю зміни її структури та наповнення

2. Часткове гарантування за кредитами сільськогосподарським товаровиробникам на купівлю землі:

1) створення Фонду часткового гарантування кредитів:

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про Фонд часткового гарантування кредитів;

Мінекономіки
Мінфін
Мін'юст
Національний банк (за згодою)

грудень 2019 р.

законопроект в установленому порядку подано на розгляд Кабінету Міністрів України та забезпечено подальше супроводження у Верховній Раді України

прийняття рішення щодо створення та затвердження установчих документів Фонду часткового гарантування кредитів;

- " -

протягом місяця після прийняття Закону України про Фонд часткового гарантування кредитів

прийнято нормативно-правовий акт Кабінету Міністрів України

проведення державної реєстрації Фонду часткового гарантування кредитів та установчих документів, призначення керівництва, наглядової ради;

- " -

II квартал 2020 р.

проведено державну реєстрацію Фонду, призначено керівництво

розроблення та затвердження умов, обсягів та порядку надання гарантій Фондом часткового гарантування кредитів

Мінекономіки Мінфін
Мін'юст
Національний банк (за згодою)

III квартал 2020 р.

прийнято нормативно-правовий акт Кабінету Міністрів України

2) запровадження державних гарантій на портфельній основі:

внесення змін до Бюджетного кодексу України, закону про Державний бюджет України та за необхідності в інші акти законодавства для нормативного врегулювання запровадження державних гарантій на портфельній основі;

Мінфін
Мінекономіки
інші центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції

I квартал 2020 р.

внесено необхідні зміни, що забезпечують відсутність нормативних перепон для розроблення та затвердження Програми

затвердження Програми державної підтримки шляхом надання державних гарантій на користь банків-кредиторів для забезпечення часткового виконання боргових зобов'язань малих сільськогосподарських товаровиробників - позичальників на портфельній основі із визначенням державного оператора відповідно до концептуальних напрямів здешевлення кредитів сільськогосподарським товаровиробникам для купівлі земель сільськогосподарського призначення
(далі - Програма);

Мінфін
Мінекономіки
Національний банк (за згодою)

II квартал 2020 р.

прийнято постанову Кабінету Міністрів України про затвердження Програми, яка в обов'язковому порядку врегульовує питання визначення критеріїв прийнятності до банків-кредиторів; визначено порядок відбору банків-кредиторів; встановлено критерії прийнятності сільськогосподарських товаровиробників; визначено вимоги до портфеля, сформованого із зобов'язань прийнятних сільськогосподарських товаровиробників, звітності; визначено державного оператора, його функції, завдання та повноваження; вирішено інші питання для ефективної реалізації Програми

відбір прийнятних банків-кредиторів;

державний
оператор
Мінфін
Національний банк (за згодою)

III квартал 2020 р.

сформовано перелік відібраних банків-кредиторів
затверджено перелік прийнятних банків-кредиторів
розроблено державним оператором та затверджено Мінфіном типову форму договору з банком-кредитором про часткове погашення портфельної заборгованості позичальників перед банками-кредиторами
укладено необхідні договори з банками-кредиторами для запровадження та реалізації Програми

моніторинг портфеля, сформованого із зобов'язань прийнятних сільськогосподарських товаровиробників, адміністрування Програми (зокрема надання консультаційної підтримки банкам-кредиторам);

державний
оператор

постійно починаючи
з дати реалізації Програми

звіт про результати моніторингу подано Мінфіну відповідно до Програми

виконання гарантійних зобов'язань перед банками-кредиторами, що виникли внаслідок невиконання позичальниками своїх боргових зобов'язань;

Мінфін
державний
оператор

постійно відповідно
до умов Програми, Бюджетного кодексу України та договорів з банками-кредиторами

здійснено оплату на підставі відповідного звіту Державного оператора та вимоги банку-кредитора

контроль за проведенням банками-кредиторами роботи з реалізації заставного майна та повернення до державного бюджету коштів, сплачених на виконання гарантійних зобов'язань;

державний
оператор

постійно починаючи
з дати реалізації Програми

подано Мінфіну відповідний звіт державного оператора

оцінка ефективності реалізації Програми;

державний
оператор

постійно

- " -

впровадження заходів з підвищення ефективності реалізації Програми за результатами моніторингу портфеля та моніторингу прийнятності банків-кредиторів, зокрема шляхом перегляду умов Програми, переліку банків-кредиторів

Мінфін
державний оператор

за необхідності

внесено зміни до Програми, переліку відібраних банків-кредиторів
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали