ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 19.04.2012 р. N 187

Про затвердження Плану заходів щодо реалізації Національного плану дій на 2012 рік

Керуючись ст. 6 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", Указом Президента України від 12.03.2012 N 187/2012 "Про Національний план дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" та враховуючи план організації виконання Указу Президента України від 12.03.2012 N 187/2012, схвалений на засіданні Кабінету Міністрів України від 21 березня 2012 року (протокол N 21):

1. Затвердити План заходів щодо реалізації Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" (далі - План заходів), що додається.

2. Першому заступнику голови, заступникам голови та заступнику голови - керівнику апарату облдержадміністрації згідно з функціональним розподілом обов'язків забезпечити:

1) контроль за виконанням Плану заходів у встановлені строки;

2) проведення із залученням наукових установ, експертів, широкої роз'яснювальної роботи щодо змісту Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" (далі - Національний план дій).

3. Заступнику голови облдержадміністрації, відповідальному секретарю Комітету з економічних реформ у Запорізькій області Гончаруку П. А. організувати проведення роботи щодо реалізації Національного плану дій у рамках діяльності робочих груп Комітету з економічних реформ у Запорізькій області, який створений відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 02.04.2010 N 90 (зі змінами).

4. Зобов'язати структурні підрозділи облдержадміністрації, голів райдержадміністрацій та запропонувати територіальним органам центральних органів виконавчої влади, міським головам міст обласного значення забезпечити виконання Плану заходів у встановлені строки.

5. Відповідальним виконавцям Плану заходів забезпечити подання щомісяця до 25 числа Головному управлінню економіки облдержадміністрації інформації про:

1) стан виконання Плану заходів за формою, що додається;

2) подані відповідним центральним органам виконавчої влади пропозиції до нормативно-правових актів, передбачених Національним планом дій, або погодження проектів зазначених нормативно-правових актів.

6. Головному управлінню економіки облдержадміністрації:

1) узагальнювати інформацію, передбачену пунктом 5 цього розпорядження, та подавати щомісяця до 1 числа Міністерству економічного розвитку і торгівлі України;

2) подати узагальнену інформацію голові обласної державної адміністрації про стан виконання цього розпорядження до 01.04.2013.

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Гончарука П. А.

 

Голова обласної
державної адміністрації

О. М. Пеклушенко


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Запорізької обласної державної адміністрації
19.04.2012 N 187


ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо реалізації Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава"

N
з/п

Зміст завдання та заходи, визначені Національним планом дій на 2012 рік

Найменування заходу

Строк виконання

Відповідальні виконавці

Визначальні індикатори виконання

1

2

3

4

5

6

Реформа державних фінансів

Регіональний розвиток і реформа міжбюджетних відносин

1.

13.1.1. Затвердження бюджетних програм та паспортів бюджетних програм за усіма напрямами використання бюджетних коштів у місцевих бюджетах - учасниках експерименту із запровадження програмно-національного методу

Провести підготовчу роботу та навчання учасників бюджетного процесу місцевих бюджетів, які залучаються до проведення експерименту в 2012 році, для роботи в умовах програмно-цільового методу складання та виконання обласного бюджету та бюджетів міст обласного значення

Квітень - червень 2012 року

Головне фінансове управління облдержадміністрації

Запровадження у 2012 році програмно-цільового методу складання та виконання обласного бюджету та міських бюджетів міст обласного значення

2.

13.1.2. Затвердження методики здійснення моніторингу виконання бюджетних програм, проведення оцінки ефективності та результативності бюджетних програм місцевих бюджетів - учасників експерименту із запровадження програмно-цільового методу

Провести оцінку ефективності та результативності бюджетних програм місцевих бюджетів згідно з затвердженою методикою здійснення моніторингу виконання бюджетних програм

У місячний термін після затвердження методики здійснення моніторингу виконання бюджетних програм

Головне фінансове управління облдержадміністрації

Затвердження бюджетних програм та паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів

3.

13.1.5. Дослідна експлуатація програмного забезпечення в частині планування та казначейського обслуговування місцевих бюджетів при запровадженні програмно-цільового методу

Експлуатація програмного забезпечення в частині планування та казначейського обслуговування місцевих бюджетів при запровадженні програмно-цільового методу

Листопад 2012 року

Головне фінансове управління облдержадміністрації разом з Головним управлінням Державного казначейства України в Запорізькій області

Подання Мінфіну та Казначейству України пропозицій щодо удосконалення програмного забезпечення в частині планування та казначейського обслуговування місцевих бюджетів при запровадженні програмно-цільового методу

Реформа медичного обслуговування

Підвищення доступності та ефективності медичного обслуговування

4.

32.2. Завершення з урахуванням рекомендацій Міністерства охорони здоров'я України регіональних планів модернізації мережі закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу, з визначенням кількості необхідних центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та їх штатної чисельності

Розробити регіональні плани модернізації мережі закладів охорони здоров'я області, що надають первинну медичну допомогу (далі - регіональні плани) з визначенням кількості необхідних Центрів первинної медичної допомоги та їх штатної чисельності

Після затвердження Міністерством охорони здоров'я України відповідних рекомендацій

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення

Затвердження 100 % регіональних планів

5.

32.4. Формування мережі центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги у регіонах згідно із затвердженими регіональними планами

Сформувати мережу центрів первинної медичної допомоги у регіонах області згідно із затвердженими регіональними планами

Протягом 2012 року

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення

Формування мережі центрів первинної медичної допомоги в структурі центральних районних лікарень - 100 %

6.

32.5. Визначення обсягу фінансування центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та підготовки пропозицій щодо вдосконалення Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним та місцевими бюджетами, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2010 року N 1149 "Деякі питання розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів", у частині розрахунку видатків на охорону здоров'я

Визначити обсяг фінансування центрів первинної медичної допомоги та підготувати пропозиції щодо удосконалення Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним та місцевими бюджетами, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 08.12.2010 N 1149 "Деякі питання розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів", у частині розрахунку видатків на охорону здоров'я

Травень 2012 року

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення

Надання пропозицій Міністерству охорони здоров'я України та Мінфіну України

7.

33.3. Проведення аудиту стану надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги, підготовка планів перспективного розвитку закладів охорони здоров'я та уточнення проектів планів схем госпітальних округів

Провести аудит стану надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги. Підготувати плани перспективного розвитку закладів охорони здоров'я та провести уточнення проектів планів - схем госпітальних округів

Після затвердження Міністерством охорони здоров'я України методичних рекомендацій щодо порядку проведення аудиту

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення

Затвердження наказом Міністерства охорони здоров'я України плану реалізації регіональних заходів, визначених за результатами проведеного аудиту

8.

34.3. Проведення оцінки стану надання екстреної медичної допомоги та її ресурсного забезпечення

Провести аудит стану надання екстреної медичної допомоги та інвентаризації її ресурсного забезпечення. Підготувати проекти регіональних планів розвитку системи надання екстреної медичної допомоги

Після затвердження Міністерством охорони здоров'я України відповідних рекомендацій

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення

Прийняття Міністерством охорони здоров'я України рішення щодо оптимізації системи надання екстреної медичної допомоги в області

9.

34.4. Затвердження регіональних планів розвитку системи надання екстреної медичної допомоги

Розробити регіональний план розвитку системи надання екстреної медичної допомоги

Після прийняття Закону України "Про загальнодержавну систему надання екстреної медичної допомоги"

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

Затвердження регіонального плану розвитку системи екстреної медичної допомоги; оснащення медичних установ та закладів автомобілями екстреної і швидкої медичної допомоги на 46 % від нормативної потреби

10.

35.1. Проведення навчань (тренінгів) працівників управлінь охорони здоров'я місцевих державних адміністрацій та Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим щодо роботи у нових умовах за напрямами:
економіко-фінансова діяльність;
кадрова політика, менеджмент та управління кадрами;
організаційно-методична робота

Сприяти участі в навчаннях (тренінгах) працівників сфери охорони здоров'я щодо роботи у нових умовах за напрямами: економіко-фінансова діяльність; кадрова політика, менеджмент та управління кадрами; організаційно-методична робота

Згідно з графіком, наданим Міністерством охорони здоров'я України

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення

Забезпечення участі у навчаннях (тренінгах) працівників сфери охорони здоров'я

Підвищення якості медичних послуг

11.

36.2. Затвердження перспективного плану підготовки та перепідготовки лікарів за спеціальністю "Загальна практика - сімейна медицина" на період до 2015 року в розрізі регіонів

Розробити перспективний план підготовки та перепідготовки лікарів за спеціальністю "загальна практика - сімейна медицина" до 2015 року

Квітень 2012 року

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

Затвердження перспективного плану підготовки та перепідготовки лікарів; забезпечення перепідготовки 26 лікарів та підготовки в інтернатурі 21 лікаря за спеціальністю "загальна практика - сімейна медицина"

Підвищення ефективності державного фінансування

12.

39.2. Проведення інвентаризації ресурсного забезпечення закладів охорони здоров'я для запровадження системи електронного документообігу у сфері охорони здоров'я, зокрема електронного обігу медичних форм

Забезпечити проведення інвентаризації ресурсного забезпечення закладів охорони здоров'я для запровадження системи електронного документообігу у сфері охорони здоров'я, зокрема електронного обігу медичних форм

Після отримання вимог Міністерства охорони здоров'я України

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення

Подання до Міністерства охорони здоров'я України звітів за результатами проведеної інвентаризації

13.

39.3. Запровадження у сфері охорони здоров'я системи електронного документообігу, зокрема електронного обігу медичних форм

Вжити заходів щодо запровадження у сфері охорони здоров'я системи електронного документообігу, зокрема електронного обігу медичних форм

Після отримання від Міністерства охорони здоров'я України відповідної нормативно-
правової бази

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення

Запровадження системи електронного документообігу у сфері охорони здоров'я

Реформа системи освіти та розвиток науково-технічної сфери

Удосконалення системи управління освітою

14.

45.1.2. Затвердження регіональних планів створення освітніх округів та модернізації мережі професійно-технічних навчальних закладів, загальноосвітніх навчальних закладів, у тому числі шкіл-інтернатів

Розробка Програми розвитку освіти Запорізької області на період до 2017 року, в тому числі з урахуванням регіональних планів створення освітніх округів та модернізації мережі професійно-технічних навчальних закладів, загальноосвітніх навчальних закладів, у тому числі інтернатів

Листопад 2012 року

Управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення

Затвердження Програми розвитку освіти Запорізької області на період до 2017 року; створення протягом року додатково 7 освітніх територіальних округів

15.

45.1.3. Розширення мережі дошкільних навчальних закладів

Оптимізація мережі дошкільних навчальних закладів, у тому числі, відкриття 20 дошкільних груп

Протягом 2012 року

Управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення

Влаштування до дошкільних навчальних закладів додатково 400 дітей дошкільного віку

Підвищення якості та конкурентоспроможності освіти

16.

48.1. Реалізація Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-
комунікаційних технологій "Сто відсотків" на період до 2015 року

Завершити підготовку усіх педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів до впровадження сучасних інформаційно-
комп'ютерних технологій (ІКТ) освіти

Протягом 2012 року

Управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення

100-відсоткове забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів I - III ступенів інформаційно-комп'ютерною технікою з підключенням до Інтернет та вчителями, які володіють навичками з ІКТ

17.

48.2. Розміщення у мережі Інтернет довідкової інформації про дошкільні, загальноосвітні, професійно-технічні та вищі навчальні заклади для допомоги Інтернет-користувачам у пошуку необхідної інформації

Забезпечити розміщення в мережі Інтернет "адресних довідок" загальноосвітніх навчальних закладів, професійно-технічних та ВНЗ для вільного доступу громадськості

Квітень - червень 2012 року

Управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення

Функціонування Єдиного освітнього простору Запорізької області, сайтів, веб-сторінок управління освіти і науки облдержадміністрації, відділів, управлінь освіти райдержадміністрацій і виконкомів міських рад міст обласного значення, професійно-технічних та вищих навчальних закладів

18.

52.2.3. Проведення групою консультантів з питань професійного розвитку тренінгів для працівників навчальних закладів у регіонах

Здійснити комплекс організаційних заходів, спрямованих на проведення групою консультантів з питань професійного розвитку тренінгів для працівників навчальних закладів

Згідно з графіком, наданим Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України

Управління освіти і науки облдержадміністрації

Підвищення за рахунок тренінгів професійного рівня працівників навчальних закладів регіону

19.

53.2. Вивчення потреб у створенні навчально-реабілітаційних центрів з урахуванням інформації банку даних дітей з особливими потребами та наявних матеріально-технічних умов спеціальних шкіл-інтернатів

Розробка та реалізація дорожньої карти створення в регіоні навчально-реабілітаційних центрів на базі спеціальних шкіл-інтернатів

Протягом 2012 року

Управління освіти і науки облдержадміністрації

Створення додатково 3 навчально-реабілітаційних центрів шляхом реорганізації спеціальних шкіл-інтернатів

Реформа соціальної сфери

Модернізація системи соціальної підтримки населення

20.

59.1. Розширення повноважень та функцій державних соціальних інспекторів (покладення додатково виконання функцій з виявлення реальних потреб у допомозі та послугах соціально вразливих осіб чи сімей, що перебувають у складних життєвих обставинах)

Підготувати пропозиції щодо розширення повноважень, функцій державних соціальних інспекторів та процедури їх виконання

Червень - липень 2012 року

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення

Подання пропозицій Міністерству праці та соціальної політики України

21.

61.1. Впровадження єдиної інформаційно-аналітичної системи соціального захисту населення

Вжити заходів, спрямованих на впровадження єдиної інформаційно-аналітичної системи соціального захисту населення

Квітень - жовтень 2012 року

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

Адміністрування та ведення єдиної інформаційно-аналітичної системи соціального захисту населення

Удосконалення системи захисту прав дітей, які потребують державної підтримки

22.

65.3. Реорганізація державних притулків для дітей у центри соціально психологічної реабілітації дітей

Реорганізація притулків для дітей у центри соціально-психологічної реабілітації дітей

II півріччя 2012 року

Служба у справах дітей облдержадміністрації

Реорганізація Оріхівського та Мелітопольського притулків для дітей в центри соціально-психологічної реабілітації дітей

Дерегуляція, розвиток підприємництва та реформування надання адміністративних послуг

Спрощення дозвільної системи та сфери ліцензування

23.

74.1.3. Видання нормативно-правових актів щодо передачі повноважень із видачі документів дозвільного характеру від регіональних до місцевих дозвільних органів

Забезпечити видання нормативно-правових актів щодо передачі повноважень із видачі документів дозвільного характеру від структурних підрозділів до райдержадміністрацій та виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення

Жовтень 2012 року

Управління облдержадміністрації: культури і туризму, містобудування та архітектури

Видання відповідних нормативно-правових актів

Реформування надання адміністративних послуг

24.

88.1.3. Формування та забезпечення ведення Реєстру адміністративних послуг

Забезпечити надання інформації для формування та ведення Реєстру адміністративних послуг

Квітень 2012 року

Головне управління економіки облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення

Створення єдиної бази даних адміністративних послуг та можливості отримання інформації через Єдиний державний веб-портал адміністративних послуг

25.

88.1.4. Забезпечення справляння плати за внесення інформації до реєстрів, ведення яких передбачено нормативно-правовими актами, за надання інформації з таких реєстрів, зокрема, у формі витягів довідок виключно відповідним органом виконавчої влади або підпорядкованою йому бюджетною установою, уповноваженою на надання адміністративних послуг, а також унеможливлення справляння такої плати державними підприємствами небюджетними установами

Забезпечити справляння плати за внесення інформації до реєстрів, ведення яких передбачено нормативно-правовими актами, за надання інформації з таких реєстрів, зокрема, у формі витягів і довідок виключно відповідним органом виконавчої влади або підпорядкованою йому бюджетною установою, уповноваженою на надання адміністративних послуг, а також унеможливлення справляння такої плати державними підприємствами і небюджетними установами

26.

88.1.8. Створення центрів надання адміністративних послуг в Автономній Республіці Крим, обласних центрах України, містах Києві і Севастополі, для чого, зокрема, забезпечити:
виділення приміщень для організації зазначених центрів та центрів надання адміністративних послуг у соціальній сфері за принципом "єдиного вікна";
підготовка офісної інфраструктури та інформаційно-технічного забезпечення центрів; набір та навчання персоналу центрів;
переведення існуючих центрів надання адміністративних послуг на нові стандарти роботи

Забезпечити:
удосконалення системи надання соціальних послуг за принципом "єдиного вікна";

Протягом 2012 року

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення

Забезпечення у 31 міських та районних управліннях праці та соціального захисту населення прийому громадян за принципом "єдиного вікна" на безперервній основі, в усі робочі дні та у зручний для населення час

створення центру надання адміністративних послуг у м. Запоріжжя;
переведення центру надання адміністративних послуг у м. Бердянськ на нові стандарти роботи

Травень 2012 року

Головне управління економіки облдержадміністрації, Запорізька міська рада, Бердянська міська рада

Створення і початок роботи центру надання адміністративних послуг у м. Запоріжжя;
впровадження нових стандартів роботи центру надання адміністративних послуг у м. Бердянськ

27.

89.1.2. Видання Кабінетом Міністрів України актів щодо затвердження порядків надання через центри надання адміністративних послуг: адміністративних послуг з оформлення і видачі паспорта громадянина України, здійснення реєстрації, зняття з реєстрації місця проживання, перебування фізичних осіб, оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон; окремих адміністративних послуг у сферах земельних відносин та містобудівної діяльності

Підготувати пропозиції щодо актів з затвердження порядків надання через центри надання адміністративних послуг:
адміністративних послуг з оформлення і видачі паспорта громадянина України, здійснення реєстрації, зняття з реєстрації місця проживання, перебування фізичних осіб, оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон;
окремих адміністративних послуг у сферах земельних відносин та містобудівної діяльності

Квітень - травень 2012 року

Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації, ГУМВС України в Запорізькій області, Головне управління Держкомзему у Запорізькій області

Подання відповідних пропозицій центральним органам виконавчої влади

Удосконалення державної регуляторної політики у сфері екологічної безпеки

28.

107.6. Здійснення заходів з очищення територій від небезпечних відходів (непридатних пестицидів, відходів із вмістом берилію та відходів гексахлорбензолу)

Забезпечити виконання заходів щодо збирання, перевезення і знешкодження непридатних та заборонених до застосування хімічних засобів захисту рослин, які розміщені на території області

Протягом 2012 року

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації

Зменшення обсягів небезпечних відходів, які зберігаються на території області, на 280 тон

Реформа енергетики

Вдосконалення системи ціноутворення в електроенергетиці

29.

132.2.2. Оновлення переліку споживачів та їх обладнання, для якого має бути встановлена екологічна броня електропостачання

Опрацювати новий перелік споживачів та їх обладнання, для якого має бути встановлена екологічна броня електропостачання

Червень 2012 року

Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації

Затвердження переліку споживачів та їх обладнання, для якого має бути встановлена екологічна броня електропостачання

Розвиток транспортної інфраструктури

Децентралізація управління дорожньою інфраструктурою місцевого значення

30.

177.2. Видання актів щодо затвердження нових переліків автомобільних доріг загального користування місцевого значення

Опрацювати новий перелік автомобільних доріг загального користування місцевого значення

Червень 2012 року

Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації разом із Службою автомобільних доріг у Запорізькій області

Затвердження переліку автомобільних доріг загального користування місцевого значення

Реформа системи державного управління

31.

194.2. Оптимізація в установленому порядку системи управління у соціальній сфері на місцевому рівні

Вжити заходів, спрямованих на забезпечення оптимізації системи управління у соціальній сфері на місцевому рівні

Квітень - листопад 2012 року

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення

Оптимізація надання всіх видів адресних допомог, пільг та компенсацій за "єдиним вікном"

32.

194.4. Оптимізація структури місцевих державних адміністрацій

Розробити та внести в установленому порядку проект розпорядження голови обласної державної адміністрації "Про оптимізацію структури обласної та районних державних адміністрацій"

У місячний термін після затвердження відповідної постанови Кабінету Міністрів України

Відділ кадрової роботи апарату облдержадміністрації

Оптимізація структури місцевих державних адміністрацій

Впровадження національних проектів та інвестиції

33.

206. Реалізація національного проекту "Чисте місто" - система комплексів з переробки твердих побутових відходів"

Підготувати пропозиції щодо участі Запорізької області у національному проекті "Чисте місто" - система комплексів з переробки твердих побутових відходів"

Квітень - червень 2012 року

Управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації разом із виконкомом Запорізької міської ради

Подання пропозицій Держінвестпроекту України

34.

208. Реалізація національного проекту "Енергія природи" - будівництво комплексу вітрових, сонячних та малих гідроелектростанцій, виробництво твердого альтернативного палива"

Забезпечити реалізацію заходів, спрямованих на впровадження проекту "Енергія біомаси"

Протягом 2012 року

Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації

Визначення потенціалу деревного та сільськогосподарського біопалива та потенціалу для розміщення біоенергетичних об'єктів

35.

209. Реалізація національного проекту "Нове життя" - нова якість охорони материнства та дитинства"

Забезпечити своєчасне та в повному обсязі виконання Плану заходів з реалізації Національного проекту "Нове життя - нова якість охорони материнства та дитинства" в Запорізькій області

Протягом 2012 року

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації разом із Запорізькою обласною радою, Запорізькою міською радою

Підготовка проектно-кошторисної документації щодо створення обласного перинатального центру

36.

210. Реалізація національного проекту "Якісна вода" - забезпечення населення України якісною питною водою"

Опрацювати пропозиції щодо участі Запорізької області у національному проекті "Якісна вода" - забезпечення населення України якісною питною водою"

Квітень - червень 2012 року

Управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації

Подання опрацьованих пропозицій Держінвестпроекту України


 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

Ю. Г. Пелих


 

Додаток


Форма

ЗВІТ
про виконання Плану заходів щодо реалізації Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава"

N
з/п

До підпункту змісту Національного плану дій

Найменування заходу

Інформація про виконання заходу

1

2

3

4


Керівник структурного підрозділу

Підпис

Ініціали, прізвище


 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали