ОДЕСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 22.05.2012 р. N 488-01р

Про затвердження плану заходів щодо реалізації положень Угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в м. Одесі на 2012 - 2013 роки

Відповідно до ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою забезпечення виконання Угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в м. Одесі на 2012 - 2013 роки між виконавчим комітетом Одеської міської ради, Одеською міською організацією роботодавців та Федерацією профспілок Одеської області:

1. Затвердити план заходів щодо реалізації положень Угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в м. Одесі на 2012 - 2013 роки (додаються).

2. Доручити керівникам виконавчих органів Одеської міської ради щопівроку до 10 числа наступного за звітним півріччям місяця надавати департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради інформацію про хід виконання заходів.

3. Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради узагальнювати матеріали та до 25 числа наступного за звітним півріччям місяця інформувати Федерацію профспілок Одеської області та виконавчий комітет Одеської міської ради.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника міського голови Ільченка М. С.

 

Міський голова

О. Костусєв


 

Додаток
до розпорядження Одеського міського голови
22.05.2012 N 488-01р


План заходів
щодо реалізації положень Угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в м. Одесі на 2012 - 2013 роки

Розділ I
Сприяння розвитку вітчизняного виробництва для забезпечення продуктивної зайнятості

1. (щодо п. 1.1 Угоди)

1.1. Визначити пріоритетом на 2012 - 2013 роки розвиток внутрішнього ринку і підтримку вітчизняного товаровиробника.

Вживати заходів щодо збільшення обсягів залучення інвестицій для подальшого розвитку економіки міста, налагодження виробничих зв'язків між підприємствами міста, ближнього та дальнього зарубіжжя.

Всебічно сприяти підприємствам та підприємцям у випуску імпортозамінюючої продукції (особливо в частині виробництва продуктів харчування, товарів легкої промисловості).

Забезпечити реалізацію заходів щодо подальшого зростання обсягів вітчизняного виробництва, збереження підприємств з виробництва товарів широкого використання.

Сприяти завантаженню виробничих потужностей підприємств і організацій міста шляхом оформлення муніципальних замовлень за рахунок міського бюджету для потреб комунальних підприємств.

Протягом дії Угоди

Управління економіки, промисловості та інвестицій Одеської міської ради, управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради, департамент міського господарства Одеської міської ради, районні адміністрації Одеської міської ради, Одеська міська організація роботодавців


2. (щодо п. 1.2 Угоди)

1.2. Сприяти виконанню заходів програм соціально-економічного розвитку міста Одеси в 2012, 2013 роках з урахуванням пріоритетного розвитку: морегосподарського і транспортного комплексів, транзитних перевезень, зв'язку, машинобудування і металообробки, хімічної, нафтопереробної, електротехнічної, легкої, харчової промисловості, будівної індустрії, туризму та заходів Програми підтримки малого підприємництва у м. Одесі на 2012 - 2013 роки.

Протягом дії Угоди

Управління економіки, промисловості та інвестицій Одеської міської ради, районні адміністрації Одеської міської ради, Одеська міська організація роботодавців


3. (щодо п. 1.4 Угоди)

1.4. Сприяти вирішенню питань довгострокового пільгового кредитування виробничого сектору економіки, зокрема: промислових підприємств, будівельних, транспортних, проектних організацій, суб'єктів підприємництва, поповнення їх оборотних коштів через залучення банківських структур та страхових компаній, збільшуючи обсяги такого кредитування на 10 - 12 % щороку.

Протягом дії Угоди

Управління економіки, промисловості та інвестицій Одеської міської ради, районні адміністрації Одеської міської ради


4. (щодо п. 1.5 Угоди)

1.5. Всебічно сприяти розробці та впровадженню міської та галузевих програм енергозбереження та підвищення енергоефективності підприємств та житлово-комунального господарства міста.

Протягом дії Угоди

Управління економіки, промисловості та інвестицій Одеської міської ради, департамент міського господарства Одеської міської ради, районні адміністрації Одеської міської ради


5. (щодо п. 1.6 Угоди)

1.6. Спрямовувати зусилля на забезпечення реалізації Державної регуляторної політики, дотримання вимог Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".

У межах наданих повноважень проводити роботу щодо виявлення дій або бездіяльності посадових осіб органів виконавчої влади усіх рівнів та органів місцевого самоврядування, які спричинили перешкоду у діяльності суб'єктів господарювання та призвели до погіршення умов їх функціонування через порушення чинного законодавства. У разі виявлення таких фактів вживати заходів щодо їх усунення в порядку, передбаченому законодавством.

Протягом дії Угоди

Управління економіки, промисловості та інвестицій Одеської міської ради, відділ державних реєстраторів виконавчого комітету Одеської міської ради, управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради, районні адміністрації Одеської міської ради


6. (щодо п. 1.7 Угоди)

1.7. Сприяти впровадженню принципів корпоративного управління.

Протягом дії Угоди

Управління економіки, промисловості та інвестицій Одеської міської ради, районні адміністрації Одеської міської ради


7. (щодо п. 1.8 Угоди)

1.8. Вивчати стан дотримання власниками підприємств виконання умов купівлі-продажу, приватизації, при невиконанні цих умов вжити заходів аж до повернення власності державі.

Протягом дії Угоди

Управління економіки, промисловості та інвестицій Одеської міської ради, районні адміністрації Одеської міської ради


8. (щодо п. 1.10 Угоди)

1.10. Створити при міському голові раду керівників підприємств.

III квартал 2012 р.

Управління економіки, промисловості та інвестицій Одеської міської ради


9. (щодо п. 1.11 Угоди)

1.11. Проводити консультації із Сторонами Угоди стосовно основних прогнозних показників економічного та соціального розвитку міста до їх схвалення.

Протягом дії Угоди

Управління економіки, промисловості та інвестицій Одеської міської ради, управління охорони здоров'я Одеської міської ради, управління освіти та науки Одеської міської ради, управління капітального будівництва Одеської міської ради, управління культури та туризму Одеської міської ради, департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, департамент фінансів Одеської міської ради, департамент міського господарства Одеської міської ради, районні адміністрації Одеської міської ради


10. (щодо п. 1.12 Угоди)

1.12. Сприяти у розробці та реалізації міської програми розширення рекреаційно-туристичних послуг, створення додаткових туристичних напрямків, проведення рекламних заходів визначних пам'яток туристичного міста.

Протягом дії Угоди

Управління культури та туризму Одеської міської ради, районні адміністрації Одеської міської ради


11. (щодо п. 1.14 Угоди)

1.14. Надавати допомогу і підтримку у реалізації запропонованих стороною роботодавців проектів, перш за все тих, в яких пропонуються інвестиції, у тому числі закордонні.

Протягом дії Угоди

Управління економіки, промисловості та інвестицій Одеської міської ради, районні адміністрації Одеської міської ради


12. (щодо п. 1.16 Угоди)

1.16. Вивчати причини невиконання умов договорів купівлі-продажу (приватизації) підприємств міста, визначитись із заходами щодо їх відродження.

Протягом дії Угоди

Управління економіки, промисловості та інвестицій Одеської міської ради, районні адміністрації Одеської міської ради


13. (щодо п. 1.17 Угоди)

1.17. Залучати до розробки, обговорення проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності представників профспілкових органів, роботодавців, громадських об'єднань підприємців.

Протягом дії Угоди

Управління економіки, промисловості та інвестицій Одеської міської ради, районні адміністрації Одеської міської ради


1.1. У сфері забезпечення продуктивної зайнятості

14. (щодо п. 1.52 Угоди)

1.52. Забезпечити перевищення кількості щорічно створюваних робочих місць над кількістю ліквідованих, неефективних робочих місць.

Протягом дії Угоди

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, управління економіки, промисловості та інвестицій Одеської міської ради, районні адміністрації Одеської міської ради


15. (щодо п. 1.57 Угоди)

1.57. Сприяти поліпшенню рівня використання трудових ресурсів міста шляхом удосконалення підготовки та перепідготовки працездатного населення відповідно до потреб ринку праці, в мережі професійно-технічних учбових закладів та в Державному навчальному закладі "Одеський центр професійно-технічного навчання Державної служби зайнятості", у тому числі за рахунок коштів підприємств на договірній основі. Проводити профорієнтаційну роботу серед молоді з метою її професійного самовизначення та подальшого працевлаштування на підприємствах міста.

Протягом дії Угоди

Одеський міський центр зайнятості, управління освіти та науки Одеської міської ради, районні адміністрації Одеської міської ради


16. (щодо п. 1.58 Угоди)

1.58. Створити умови для сталого скорочення нелегальної та тіньової зайнятості населення, легалізації трудових відносин.

Протягом дії Угоди

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, управління економіки, промисловості та інвестицій Одеської міської ради, районні адміністрації Одеської міської ради спільно з Державними податковими інспекціями у районах міста Одеси Одеської області Державної податкової служби


17. (щодо п. 1.59 Угоди)

1.59. Рекомендувати передбачати у галузевих угодах та колективних договорах зобов'язання роботодавців щодо залучення працівників інших підприємств на умовах цивільно-правових договорів після попереднього інформування профспілок.

Протягом дії Угоди

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради


18. (щодо п. 1.60 Угоди)

1.60. Щоквартально аналізувати стан ринку праці. За підсумками півріччя і року через засоби масової інформації інформувати населення про стан зайнятості і вжиті заходи щодо запобігання масового безробіття.

Протягом дії Угоди

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради


19. (щодо п. 1.61 Угоди)

1.61. Консолідувати зусилля сторін Угоди щодо ефективного використання економічно активного населення у поєднанні з тенденціями та перспективами соціально-економічного розвитку міста.

Протягом дії Угоди

Управління економіки, промисловості та інвестицій Одеської міської ради, департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, районні адміністрації Одеської міської ради


20. (щодо п. 1.63 Угоди)

1.63. Брати участь у формуванні державного замовлення на підготовку фахівців та робітничих кадрів з урахуванням потреб ринку праці.

Протягом дії Угоди

Управління освіти та науки Одеської міської ради, служба у справах дітей Одеської міської ради, районні адміністрації Одеської міської ради


Розділ II
Трудові відносини

2.1. У сфері оплати праці, підвищення рівня доходів

1. (щодо пп. 2.1.1 Угоди)

2.1.1. Дотримуватися рівня середньої заробітної плати по місту Одесі, не нижчого за середню заробітну плату по регіону та в цілому по національній економіці відповідно до темпів зростання обсягів виробництва, продуктивності праці, індексу інфляції, але не нижчого, ніж темпи зростання показників регіонального внутрішнього продукту.

Забезпечити зростання середньої заробітної плати в цілому по місту в 2011 році - не нижче, ніж на 15 % (у порівнянні до 2010 року), в 2012 році - не нижче, ніж на 17, 8 % порівняно з 2011 роком.

Протягом дії Угоди

Управління економіки, промисловості та інвестицій Одеської міської ради, департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, управління капітального будівництва Одеської міської ради, районні адміністрації Одеської міської ради


2. (щодо пп. 2.1.9 Угоди)

2.1.9. Вживати заходів щодо підвищення ефективності колективно-договірного регулювання з питань оплати праці.

Рекомендувати в колективних договорах підприємств, установ, організацій:

- визначати систему оплати праці, тарифні ставки (оклади) працівників залежно від галузевих угод і встановлених галузевих мінімумів оплати праці вище за вартісну величину прожиткового мінімуму, встановленого чинним законодавством;

- передбачати строки виплати заробітної плати не рідше двох разів на місяць, забезпечити зобов'язання керівників щодо гарантій з оплати праці та відповідальність за їх невиконання;

- передбачати здійснення заходів, спрямованих на збільшення частки заробітної плати в операційних витратах з реалізованої продукції, робіт, послуг;

- рекомендувати в колективних договорах передбачати положення щодо участі трудового колективу у формуванні, розподілі та використанні прибутку підприємства;

- передбачати зобов'язання роботодавців щодо вступу до об'єднань роботодавців та сплати ними внесків у сумі до 0,2 % від фонду оплати праці згідно з діючим законодавством.

Протягом дії Угоди

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради


3. (щодо пп. 2.1.10 Угоди)

2.1.10. Забезпечувати своєчасну та в повному обсязі виплату заробітної плати на підприємствах, організаціях, установах усіх форм власності.

Несвоєчасну чи не в повному обсязі виплату заробітної плати кваліфікувати як грубе порушення законодавства про працю та цієї Угоди і вживати спільних оперативних заходів відповідно до законодавства.

Протягом дії Угоди

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, департамент фінансів Одеської міської ради, районні адміністрації Одеської міської ради


4. (щодо пп. 2.1.12 Угоди)

2.1.12. Забезпечити своєчасне фінансування видатків на виплату заробітної плати працівникам, які фінансуються з бюджету міста.

Протягом дії Угоди

Департамент фінансів Одеської міської ради


5. (щодо пп. 2.1.14 Угоди)

2.1.14. Забезпечити ефективність роботи міських робочих груп, районних координаційних рад, направлену на підвищення рівня доходів населення, легалізацію виплати заробітної плати та зайнятості населення, стан сплати у повному обсязі податків до бюджету міста.

Протягом дії Угоди

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, департамент фінансів Одеської міської ради, районні адміністрації Одеської міської ради


6. (щодо пп. 2.1.15 Угоди)

2.1.15. Сприяти своєчасному проведенню розрахунків з підприємствами, організаціями за виконані роботи, надані послуги відповідно до укладених договорів, замовниками яких є виконавчий комітет Одеської міської ради.

Протягом дії Угоди

Департамент фінансів Одеської міської ради


2.2. У сфері охорони праці

7. (щодо пп. 2.2.5 Угоди)

2.2.5. У розділі "Охорона праці" колективних договорів передбачати зобов'язання роботодавців щодо:

- проведення атестації робочих місць за умовами праці відповідно до законодавства;

- створення на підприємствах з важкими та шкідливими умовами праці та кількістю працюючих більше 1000 осіб медичної служби, а на інших підприємствах - санітарних постів або інших місць надання медичної допомоги.

Протягом дії Угоди

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради


8. (щодо пп. 2.2.9 Угоди)

2.2.9. Здійснювати контроль за забезпеченням соціального захисту працівників підприємств, установ, організацій усіх форм власності, зайнятих на роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці.

Протягом дії Угоди

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради


2.3. У сфері режиму праці та відпочинку

9. (щодо пп. 2.3.1 Угоди)

2.3.1. Забезпечувати формування трудових відносин у сфері праці, відпочинку та оздоровлення на засадах дотримання державних гарантій і договірного регулювання згідно із Законом України "Про колективні договори і угоди", Кодексом законів про працю, Генеральною, Регіональною та галузевими угодами тощо.

Протягом дії Угоди

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, управління охорони здоров'я Одеської міської ради, районні адміністрації Одеської міської ради


10. (щодо пп. 2.3.2 Угоди)

2.3.2. Рекомендувати передбачати у розділах колективних договорів підприємств, організацій, установ усіх форм власності:

- перелік робіт, де через умови виробництва працівнику не можна встановити перерву для відпочинку і харчування, та передбачати створення умов для вживання їжі працівниками, зайнятими на таких роботах;

- умови і порядок запровадження скороченої тривалості робочого часу з одночасним збереженням заробітної плати для працівників, що мають дітей до 14 років або дитину-інваліда.

Протягом дії Угоди

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради


Розділ III
Забезпечення соціальних прав та гарантій

3.1. У галузях житлово-комунального забезпечення, охорони здоров'я та освіти

1. (щодо пп. 3.1.1 Угоди)

3.1.1. Сприяти розвитку житлового будівництва у місті Одесі за рахунок коштів підприємств і організацій різних форм власності, кредитів банків, бюджетних коштів для можливості введення в експлуатацію не менше 350 тис. кв. м житла на рік.

Протягом дії Угоди

Управління капітального будівництва Одеської міської ради, районні адміністрації Одеської міської ради


2. (щодо пп. 3.1.2 Угоди)

3.1.2. Сприяти довготерміновому кредитуванню будівництва житла молодим сім'ям за рахунок розвитку Державної програми забезпечення молоді житлом на 2002 - 2012 роки та міської програми реалізації завдань державної політики у сфері забезпечення молоді житлом у 2008 - 2012 роках.

Протягом дії Угоди

Управління капітального будівництва Одеської міської ради, департамент фінансів Одеської міської ради, районні адміністрації Одеської міської ради


3. (щодо пп. 3.1.3 Угоди)

3.1.3. Сприяти підвищенню рівня забезпечення житлом соціально незахищених верств населення м. Одеси, які потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства, у тому числі шляхом реалізації завдань Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010 - 2017 роки.

Протягом дії Угоди

Управління капітального будівництва Одеської міської ради, департамент фінансів Одеської міської ради, районні адміністрації Одеської міської ради


4. (щодо пп. 3.1.4 Угоди)

3.1.4. Спільно розробити програму добудови та введення в експлуатацію житлових будинків, на яких тривалий час не виконуються строки здачі житла в експлуатацію.

III - IV квартали 2012 р.

Управління капітального будівництва Одеської міської ради


5. (щодо пп. 3.1.7 Угоди)

3.1.7. Сприяти в розробці міської програми поетапного ремонту комунального житла із заміни квартальних та внутрішньобудинкових мереж електропостачання, водопроводу, водовідведення, теплопостачання та гарячого водопостачання в міських багатоповерхових будинках, які введені в експлуатацію понад 25 років тому.

Комплексно вирішувати питання щодо утримання, обслуговування та надання послуг проживаючим в житловому фонді, що перебуває у комунальній власності.

Протягом дії Угоди

Департамент міського господарства Одеської міської ради, департамент фінансів Одеської міської ради, районні адміністрації Одеської міської ради


6. (щодо пп. 3.1.8 Угоди)

3.1.8. З метою розвитку механізму будівництва доступного житла в місті Одесі і розробці заходів щодо подолання кризи в будівельній галузі спільно клопотати перед Кабінетом Міністрів України про вжиття заходів із створення умов іпотечного кредитування будівництва житла із річною ставкою 9 - 11 %.

III - IV квартали 2012 р.

Управління капітального будівництва Одеської міської ради, департамент фінансів Одеської міської ради, управління економіки, промисловості та інвестицій Одеської міської ради


7. (щодо пп. 3.1.9 Угоди)

3.1.9. Сторонам Угоди спільно розробити і вживати заходів щодо поліпшення благоустрою, ремонту і утриманню доріг, озелененню, освітленню міста, у тому числі територій, прилеглих до підприємств, організацій, установ всіх форм власності, розташованих на території міста.

Протягом дії Угоди

Департамент міського господарства Одеської міської ради, районні адміністрації Одеської міської ради, Одеська міська організація роботодавців


8. (щодо пп. 3.1.10 Угоди)

3.1.10. Проводити заходи щодо оптимізації та реформування галузі охорони здоров'я, забезпечення доступності медичної допомоги населенню.

Протягом дії Угоди

Управління охорони здоров'я Одеської міської ради


9. (щодо пп. 3.1.12 Угоди)

3.1.12. Дотримуватись державних гарантій щодо надання громадянам безоплатної медичної допомоги в межах бюджетних асигнувань, затверджених по галузі на дані цілі.

Протягом дії Угоди

Управління охорони здоров'я Одеської міської ради, департамент фінансів Одеської міської ради


10. (щодо пп. 3.1.13 Угоди)

3.1.13. Забезпечити фінансування галузей освіти, культури, лікувально-профілактичних установ Одеси в порядку і обсягах, визначених місцевим бюджетом.

Протягом дії Угоди

Департамент фінансів Одеської міської ради


11. (щодо пп. 3.1.14 Угоди)

3.1.14. Забезпечити фінансування міських цільових програм з охорони здоров'я:

- "Програма імунопрофілактики та захисту населення м. Одеси від інфекційних хвороб на 2011 - 2015 роки";

- "Міська програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекцій, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2011 - 2013 роки".

Протягом дії Угоди

Управління охорони здоров'я Одеської міської ради, департамент фінансів Одеської міської ради


12. (щодо пп. 3.1.15 Угоди)

3.1.15. Сторони Угоди спільно забезпечують стовідсоткове охоплення медоглядами працюючих в умовах підвищеної небезпеки і шкідливості та проведення лікувально-профілактичних заходів для попередження захворювань внаслідок дії несприятливих виробничих умов.

Рекомендувати власникам та керівникам підприємств, установ і організацій усіх форм власності, приватним підприємцям, які використовують найману працю, шляхом укладання договорів з комунальними установами охорони здоров'я міста Одеси, забезпечити проходження профілактичних медичних доглядів найманими працівниками (за виключенням роботодавців, які обслуговуються галузевими медичними установами).

Протягом дії Угоди

Управління охорони здоров'я Одеської міської ради


13. (щодо пп. 3.1.16 Угоди)

3.1.16. Забезпечити формування оптимальної мережі загальноосвітніх навчальних закладів, розвиток мережі дошкільних навчальних закладів, створення навчально-виховних комплексів "Загальноосвітня школа - дошкільний навчальний заклад".

Протягом дії Угоди

Управління освіти та науки Одеської міської ради


14. (щодо пп. 3.1.17 Угоди)

3.1.17. За наявності фінансування відновити роботу 3 дитячих садків (на базі тих, які на теперішній час не експлуатуються): дошкільні навчальні заклади "Ясла-садок" NN 238, 195, 50.

Протягом дії Угоди

Управління освіти та науки Одеської міської ради


15. (щодо пп. 3.1.18 Угоди)

3.1.18. Забезпечити належне функціонування будинків культури, закладів позашкільної освіти, клубів юнацько-технічної творчості, які проводять роботу з дітьми.

Протягом дії Угоди

Управління освіти та науки Одеської міської ради, управління з фізичної культури та спорту Одеської міської ради


16. (щодо пп. 3.1.20 Угоди)

3.1.20. Спільно докладати зусиль щодо надання фінансової підтримки дитячим та студентським оздоровчим таборам.

Протягом дії Угоди

Управління освіти та науки Одеської міської ради, управління з фізичної культури та спорту Одеської міської ради


17. (щодо пп. 3.1.21 Угоди)

3.1.21. При затвердженні бюджету міста передбачати виділення коштів на організацію безкоштовного харчування учнів 1 - 4 класів загальноосвітніх шкіл і організацію безкоштовних гарячих обідів для дітей пільгового контингенту.

Протягом дії Угоди

Департамент фінансів Одеської міської ради, управління освіти та науки Одеської міської ради


18. (щодо пп. 3.1.22 Угоди)

3.1.22. Забезпечити виконання міських цільових програм в межах бюджетного асигнування.

Протягом дії Угоди

Департамент фінансів Одеської міської ради, керівники виконавчих органів Одеської міської ради


19. (щодо пп. 3.1.23 Угоди)

3.1.23. Не допускати необґрунтованого закриття об'єктів охорони здоров'я, освіти, культури, дошкільних закладів, дитячих оздоровчих таборів.

Протягом дії Угоди

Управління охорони здоров'я Одеської міської ради, управління освіти та науки Одеської міської ради, управління культури та туризму Одеської міської ради


20. (щодо пп. 3.1.24 Угоди)

3.1.24. Передбачати у бюджеті міста кошти на фінансування молодіжних програм і заходів, спрямованих на соціальну підтримку молоді та молодих сімей.

Протягом дії Угоди

Департамент фінансів Одеської міської ради, управління освіти та науки Одеської міської ради, служба у справах дітей Одеської міської ради, управління з фізичної культури та спорту Одеської міської ради


21. (щодо пп. 3.1.27 Угоди)

3.1.27. Сприяти створенню об'єднань співвласників багатоквартирних житлових будинків.

Протягом дії Угоди

Управління з питань взаємодії з органами самоорганізації населення Одеської міської ради


22. (щодо пп. 3.1.30 Угоди)

3.1.30. Організувати безперебійну роботу міського транспорту, вживати заходів щодо культури обслуговування на пасажирських перевезеннях.

Протягом дії Угоди

Департамент транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради


23. (щодо пп. 3.1.31 Угоди)

3.1.31. Забезпечувати відшкодування підприємствам житлово-комунального господарства і транспорту нарахованих пільг та субсидій на оплату наданих послуг у межах перерахованих місту обсягів субвенцій з Державного бюджету України.

Протягом дії Угоди

Департамент фінансів Одеської міської ради


24. (щодо пп. 3.1.32 Угоди)

3.1.32. Забезпечити спільно з управлінням охорони здоров'я Одеської міської ради, управлінням освіти та науки Одеської міської ради обов'язкові щорічні медичні огляди школярів, учнів системи професійно-технічної освіти, студентів вищих учбових закладів.

Протягом дії Угоди

Управління освіти та науки Одеської міської ради, управління охорони здоров'я Одеської міської ради


25. (щодо пп. 3.1.34 Угоди)

3.1.34. Розглянути можливість муніципальної виплати з метою соціального захисту та поліпшення соціального стану медичним працівникам та працівникам галузі освіти.

Протягом дії Угоди

Департамент фінансів Одеської міської ради, управління освіти та науки Одеської міської ради, управління охорони здоров'я Одеської міської ради


26. (щодо пп. 3.1.35 Угоди)

3.1.35. Забезпечити дієвість заходів щодо захисту прав споживачів, сертифікацію та якість продукції, дотримання належного санітарно-епідеміологічного стану на ринках, в магазинах та інших торговельних закладах.

Протягом дії Угоди

Управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради


27. (щодо пп. 3.1.36 Угоди)

3.1.36. Інформувати населення міста про техногенну, екологічну ситуацію та про заходи, які вживаються щодо оздоровлення навколишнього природного середовища.

Протягом дії Угоди

Департамент інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради, управління екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради


3.2. У сфері соціального захисту населення

28. (щодо пп. 3.2.1 Угоди)

3.2.1. Залучати підприємства, установи, організації усіх форм власності, благодійні громадські фонди та організації, релігійні конфесії до участі у благодійних акціях з надання допомоги ветеранам війни та праці, одиноким громадянам похилого віку, інвалідам, багатодітним малозабезпеченим сім'ям, тощо.

Проводити благодійні акції "Милосердя" щорічно:

- до Дня захисту дітей - 1 червня;

- до Міжнародного дня громадян похилого віку - 1 жовтня;

- до Міжнародного дня інвалідів - 3 грудня;

- до дитячих новорічних свят, Дня Святого Миколая - 19 грудня.

Протягом дії Угоди

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, управління освіти та науки Одеської міської ради, департамент інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради, районні адміністрації Одеської міської ради


29. (щодо пп. 3.2.2 Угоди)

3.2.2. Рекомендувати підприємствам передбачати в колективних договорах:

- заходи щодо соціальної підтримки малозабезпечених членів трудових колективів, пенсіонерів, ветеранів війни та праці, які раніше працювали на цих підприємствах;

- положення щодо забезпечення гендерної рівності працівників відповідно до Закону України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків".

Протягом дії Угоди

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради


30. (щодо пп. 3.2.3 Угоди)

3.2.3. Спільно проводити політику, спрямовану на зростання доходів населення, заробітної плати, соціальних виплат.

Протягом дії Угоди

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, управління економіки, промисловості та інвестицій Одеської міської ради, районні адміністрації Одеської міської ради


31. (щодо пп. 3.2.4 Угоди)

3.2.4. Контролювати своєчасність та повноту виплати заробітної плати, соціальних виплат та компенсацій. Здійснювати заходи щодо погашення заборгованості з цих виплат.

Протягом дії Угоди

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, районні адміністрації Одеської міської ради


32. (щодо пп. 3.2.5 Угоди)

3.2.5. Сприяти забезпеченню рівних можливостей до навчання, праці, відпочинку тощо для осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Протягом дії Угоди

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, управління освіти та науки Одеської міської ради, районні адміністрації Одеської міської ради, Одеський міський центр зайнятості


33. (щодо пп. 3.2.6 Угоди)

3.2.6. Вживати заходів для обладнання спеціальними засобами та пристосуваннями адміністративних будинків, магазинів, лікарень, аптек, інших життєво важливих об'єктів соціальної інфраструктури для безперешкодного доступу інвалідів.

Протягом дії Угоди

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, управління капітального будівництва Одеської міської ради, управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради, управління охорони здоров'я Одеської міської ради, департамент транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради, районні адміністрації Одеської міської ради


34. (щодо пп. 3.2.7 Угоди)

3.2.7. При формуванні місцевого бюджету передбачати фінансування заходів, направлених на реалізацію "Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси", програми "Рівність".

Протягом дії Угоди

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, департамент фінансів Одеської міської ради


35. (щодо пп. 3.2.8 Угоди)

3.2.8. Забезпечити діяльність мережі комунальних установ із соціального обслуговування, захисту та реабілітації дітей з обмеженими фізичними можливостями, одиноких непрацездатних громадян похилого віку, осіб без визначеного місця проживання та для сімей, дітей і молоді, які потребують додаткових соціальних послуг.

Протягом дії Угоди

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, департамент фінансів Одеської міської ради


36. (щодо пп. 3.2.9 Угоди)

3.2.9. Забезпечувати проектування і будівництво об'єктів житлової сфери та соціального призначення згідно з розробленими нормативними документами щодо забезпечення соціальної захищеності людей з обмеженими фізичними можливостями.

Протягом дії Угоди

Управління капітального будівництва Одеської міської ради


37. (щодо пп. 3.2.11 Угоди)

3.2.11. Через засоби масової інформації вести роз'яснювальну роботу щодо положень законодавчих та нормативних актів з питань пенсійного забезпечення, соціального захисту ветеранів війни та праці, громадян похилого віку, інвалідів та малозабезпечених сімей з дітьми тощо.

Протягом дії Угоди

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, департамент інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради


3.3. У сфері задоволення соціально-культурних та духовних потреб населення

38. (щодо пп. 3.3.2 Угоди)

3.3.2. Рекомендувати підприємствам включати в колективні договори питання щодо розвитку фізичної культури та спорту і відпочинку працівників, членів їх сімей, у тому числі включення до штатних розписів спеціалістів з фізкультурної оздоровчої роботи.

Протягом дії Угоди

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради


39. (щодо пп. 3.3.6 Угоди)

3.3.6. Забезпечити бюджетне фінансування сфери культури, мистецтва в порядку і обсягах, визначених міським бюджетом.

Протягом дії Угоди

Департамент фінансів Одеської міської ради, управління культури та туризму Одеської міської ради


40. (щодо пп. 3.3.7 Угоди)

3.3.7. Вживати заходів, спрямованих на проведення оздоровлення і відпочинок дітей із залученням додаткових джерел фінансування.

Максимально охоплювати оздоровчими послугами дітей, які потребують особливої соціальної уваги і підтримки відповідно до Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей".

Протягом дії Угоди

Управління освіти та науки Одеської міської ради, служба у справах дітей Одеської міської ради


41. (щодо пп. 3.3.8 Угоди)

3.3.8. Сприяти розвитку фізкультурно-спортивного руху в місті.

Протягом дії Угоди

Управління з фізичної культури та спорту Одеської міської ради


Розділ IV
Вдосконалення соціального партнерства, координація діяльності Сторін та забезпечення контролю за виконанням чинної Угоди

1. (щодо п. 4.1 Угоди)

4.1. Соціальний діалог здійснювати у формі обміну інформацією, переговорів, консультацій, робочих зустрічей, узгоджувальних нарад, засідань за "круглим столом", громадських слухань з питань здійснення державної соціальної, економічної політики та соціально-трудових відносин, які є предметом цієї Угоди.

Протягом дії Угоди

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, управління економіки, промисловості та інвестицій Одеської міської ради, управління охорони здоров'я Одеської міської ради, управління освіти та науки Одеської міської ради, управління капітального будівництва Одеської міської ради, управління культури та туризму Одеської міської ради, районні адміністрації Одеської міської ради


2. (щодо п. 4.2 Угоди)

4.2. Вважати, що висновки та рекомендації, прийняті за результатами проведення соціального діалогу, є обов'язковими для розгляду виконавчими органами Одеської міської ради, організаціями, до яких вони надсилаються, з подальшим інформуванням соціальних партнерів.

Протягом дії Угоди

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, управління економіки, промисловості та інвестицій Одеської міської ради, управління охорони здоров'я Одеської міської ради, управління освіти та науки Одеської міської ради, управління капітального будівництва Одеської міської ради, управління культури та туризму Одеської міської ради, районні адміністрації Одеської міської ради


3. (щодо п. 4.3 Угоди)

4.3. Здійснювати соціальний діалог у процесі підготовки пропозицій до нормативно-правових актів у сфері соціальних, економічних, трудових відносин, соціального захисту населення та досягати узгодження інтересів і позицій Сторін.

Протягом дії Угоди

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, департамент міського господарства Одеської міської ради, управління економіки, промисловості та інвестицій Одеської міської ради, управління охорони здоров'я Одеської міської ради, управління освіти та науки Одеської міської ради, управління капітального будівництва Одеської міської ради, управління культури та туризму Одеської міської ради, районні адміністрації Одеської міської ради


4. (щодо п. 4.4 Угоди)

4.4. Сприяти діяльності професійних спілок та організацій роботодавців, їх консолідації в об'єднаннях з метою формування соціального партнерства на всіх рівнях колективно-договірних відносин.

Рекомендувати учасникам колективних переговорів застосовувати визначені даною угодою засади ведення соціального діалогу на відповідному рівні.

Протягом дії Угоди

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, департамент міського господарства Одеської міської ради, управління економіки, промисловості та інвестицій Одеської міської ради, управління охорони здоров'я Одеської міської ради, управління освіти та науки Одеської міської ради, управління капітального будівництва Одеської міської ради, управління культури та туризму Одеської міської ради, районні адміністрації Одеської міської ради


5. (щодо п. 4.8 Угоди)

4.8. Залучати уповноважених представників від Сторони Федерації профспілок Одеської області, Одеської міської організації роботодавців до участі у засіданнях постійних депутатських комісій, сесій міської ради, виконавчого комітету Одеської міської ради під час розгляду питань у сфері соціальних, економічних і трудових відносин, соціального захисту населення та надавати їм можливість представляти позицію Сторін при обговоренні та прийнятті рішення.

Протягом дії Угоди

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, департамент фінансів Одеської міської ради, департамент міського господарства Одеської міської ради, управління економіки, промисловості та інвестицій Одеської міської ради, управління охорони здоров'я Одеської міської ради, управління освіти та науки Одеської міської ради, управління капітального будівництва Одеської міської ради, управління культури та туризму Одеської міської ради, районні адміністрації Одеської міської ради


6. (щодо п. 4.9 Угоди)

4.9. Спірні питання, що виникають під час реалізації цієї Угоди, розв'язувати шляхом проведення попередніх консультацій і переговорів.

Протягом дії Угоди

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, управління економіки, промисловості та інвестицій Одеської міської ради, управління охорони здоров'я Одеської міської ради, управління освіти та науки Одеської міської ради, управління капітального будівництва Одеської міської ради, управління культури та туризму Одеської міської ради, районні адміністрації Одеської міської ради


7. (щодо п. 4.10 Угоди)

4.10. Надавати на безоплатній основі Федерації профспілок Одеської області, міській організації роботодавців наявну інформацію з питань, які є предметом Угоди.

Протягом дії Угоди

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, управління економіки, промисловості та інвестицій Одеської міської ради, районні адміністрації Одеської міської ради


8. (щодо п. 4.11 Угоди)

4.11. Здійснювати контроль за виконанням цієї Угоди в порядку, визначеному кожною Стороною.

Протягом дії Угоди

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради


9. (щодо п. 4.13 Угоди)

4.13. Раз на півроку розглядати стан виконання цієї Угоди та надавати відповідну інформацію іншій Стороні протягом місяця після закінчення півріччя.

Протягом дії Угоди

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, Одеська міська організація роботодавців, Федерація профспілок Одеської області.


 

Т. в. о. керуючої справами

О. Павлова

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали