Додаткова копія: Про затвердження плану заходів щодо реалізації в 2019 році Концепції вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017 - 2020 роки у Волинській області

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 07.03.2019 р. N 124

Про затвердження плану заходів щодо реалізації в 2019 році Концепції вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017 - 2020 роки у Волинській області

Відповідно до статей 2, 6 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", Указу Президента України від 21 лютого 2017 року N 43/2017 "Про Концепцію вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017 - 2020 роки" (Указ N 43/2017) та розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 січня 2019 року N 35-р "Про затвердження плану заходів на 2019 рік щодо реалізації Концепції вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017 - 2020 роки" (План N 35-р):

1. Затвердити план заходів щодо реалізації у 2019 році Концепції вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017 - 2020 роки (Указ N 43/2017) у Волинській області (далі - план заходів), що додається.

2. ЗОБОВ'ЯЗУЮ:

1) структурні підрозділи обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, РЕКОМЕНДУЮ виконавчим комітетам міських (міст обласного значення) рад:

- забезпечити виконання плану заходів у межах бюджетних коштів та за рахунок коштів інших джерел;

- інформувати про стан виконання плану заходів відділ інформаційної політики облдержадміністрації щокварталу до 17 числа останнього місяця звітного періоду;

2) відділ інформаційної політики облдержадміністрації щокварталу до 25 числа останнього місяця звітного періоду подавати узагальнені матеріали щодо виконання плану заходів та до 01 листопада - пропозиції до проекту Концепції вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2019 рік Державному комітету телебачення і радіомовлення.

3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

Голова

О. Савченко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Волинської обласної державної адміністрації
07 березня 2019 року N 124

ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо реалізації в 2019 році Концепції вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017 - 2020 роки (Указ N 43/2017) у Волинській області

N
з/п

Комунікаційні цілі Концепції (Указ N 43/2017)

Найменування заходу

Цільова аудиторія

Джерела фінансування

Відповідальні за виконання

Термін виконання

1

2

3

4

5

6

7

I.

Популяризація співробітництва України з НАТО задля поліпшення розуміння та забезпечення підтримки громадянами України державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції

1) висвітлення на офіційних веб-сайтах облдержадміністрації / райдержадміністрацій у рубриці "Новини" та тематичних підрубриках, а також на відповідних сторінках органів влади у соціальній мережі Фейсбук інформації про співробітництво України з НАТО та заходи, які здійснюються державними органами у сфері євроатлантичної інтеграції України

мешканці області

не потребує фінансування

відділ інформаційної політики облдержадміністрації, райдержадміністрації

упродовж року

2) висвітлення на офіційних веб-сайтах облдержадміністрації/ райдержадміністрацій у рубриці "Новини" та тематичних підрубриках, на відповідних сторінках органів влади у соціальній мережі Фейсбук, а також сприяння висвітленню у засобах масової інформації матеріалів про невійськові ініціативи НАТО, зокрема у сфері екології, енергетики, ядерної і радіаційної, кібернетичної та інформаційної безпеки, науково-технічне співробітництво, реалізацію проектів у рамках Трастових фондів НАТО, реформування сектору безпеки та оборони України відповідно до стандартів та рекомендацій НАТО

мешканці області

не потребує фінансування

відділ інформаційної політики облдержадміністрації, райдержадміністрації

упродовж року

3) сприяння в поширенні виготовленої центральними органами виконавчої влади інформаційної, аудіовізуальної, друкованої продукції у рамках проведення Всеукраїнської інформаційно-роз'яснювальної кампанії щодо змісту і засад взаємодії України з НАТО та ролі НАТО у зміцненні міжнародної стабільності і безпеки

мешканці області

в межах коштів місцевих програм

відділ інформаційної політики облдержадміністрації, райдержадміністрації

упродовж року

4) проведення конкурсу на кращу публікацію в аудіовізуальних (електронних), друкованих засобах масової інформації, теле- та радіопрограму про НАТО та державну політику у сфері євроатлантичної інтеграції

мешканці області

в разі наявності коштів у межах місцевих програм

відділ інформаційної політики, департамент економіки та європейської інтеграції облдержадміністрації, райдержадміністрації

упродовж року

5) розміщення банера тематичного веб-порталу "Україна - НАТО" на офіційних веб-сайтах облдержадміністрації та райдержадміністрацій

мешканці області

не потребує фінансування

відділ інформаційної політики облдержадміністрації, райдержадміністрації

I квартал

6) проведення моніторингу висвітлення засобами масової інформації загальнодержавної та регіональної сфери розповсюдження інформації з питань співробітництва України з НАТО

регіональні медіа

не потребує фінансування

відділ інформаційної політики облдержадміністрації, райдержадміністрації

щокварталу

II

Поглиблення формування розуміння і підтримки громадянами України державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції та практичних кроків щодо зближення з НАТО

1) проведення в обласній державній адміністрації тематичної зустрічі з керівництвом представництва НАТО в Україні з подальшим висвітленням заходу на офіційній веб-сторінці обласної державної адміністрації та мережі Фейсбук

громадськість області

регіональна програма розвитку міжнародного і транскордонного співробітництва на 2018 - 2020 роки

департамент економіки та європейської інтеграції, відділ інформаційної політики облдержадміністрації

IV квартал

III.

Підвищення рівня розуміння та довіри з боку громадян України до засад, принципів, політики та діяльності НАТО

1) проведення науково-практичного семінару на базі Луцького національного технічного університету на тему: "Історія створення НАТО: цілі та структури"

студентська спільнота

не потребує додаткового фінансування

департамент економіки та європейської інтеграції, відділ інформаційної політики, управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації;
Луцький національний технічний університет

III квартал

2) проведення тематичного опитування громадськості з питань підтримки євроатлантичної інтеграції України на офіційній сторінці обласної державної адміністрації або мережі Фейсбук

громадськість області

не потребує додаткового фінансування

департамент економіки та європейської інтеграції облдержадміністрації, відділ інформаційної політики облдержадміністрації

II, IV квартал

IV.

Формування розуміння і підтримки державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції, роз'яснення засад, принципів, політики взаємодії України з НАТО

1) проведення відеопрезентації "Україна - НАТО: 7 фактів, які варто знати" спільно зі слухачами курсів при Волинському інституті післядипломної педагогічної освіти - вчителями шкіл області у Волинській обласній бібліотеці для юнацтва

педагогічні працівники області

у межах бюджетних призначень

управління культури, з питань релігій та національностей облдержадміністрації; Волинська обласна бібліотека для юнацтва

щокварталу

2) організація у Волинській державній обласній універсальній науковій бібліотеці імені Олени Пчілки книжкових виставок "Євроатлантична інтеграція України: взаємодія і партнерство", "Нато-Україна. Безпека. Захист. Стабільність", "Співробітництво Україна-НАТО як каталізатор реформ", "Нато-Україна: перспективи співпраці", "Україна-Нато: Зближення та інтеграція"

учнівська та студентська молодь, педагогічні працівники, інші користувачі бібліотекою

у межах бюджетних призначень

управління культури, з питань релігій та національностей облдержадміністрації; Волинська державна обласна універсальна наукова бібліотека імені Олени Пчілки

щокварталу

3) проведення тематичних уроків, виховних годин, бесід, семінарів, лекцій для учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів із питань державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції України

здобувачі освіти закладів загальної середньої, професійно-технічної та вищої освіти

у межах бюджетних призначень

заклади загальної середньої, професійно-технічної та вищої освіти

упродовж року

4) семінар "Політичний та безпековий вимір євроатлантичної інтеграції України"

здобувачі загальної середньої та професійно-технічної освіти

у межах бюджетних призначень

заклади загальної середньої, професійно-технічної освіти

травень 2019 року

5) брейнстормінг "Євроатлантичний союз: цінності, можливості, вибір"

здобувачі професійно-технічної освіти

у межах бюджетних призначень

заклади професійно-технічної освіти

травень 2019 року

6) огляд на кращу інформаційну продукцію (презентація, відеоролик, листівка, буклет) на тему: "НАТО - стандарти і безпека"

здобувачі професійно-технічної освіти

у межах бюджетних призначень

заклади загальної середньої, професійно-технічної освіти

квітень - травень 2019 року

7) проведення у населених пунктах району публічних заходів щодо інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції

жителі районів області

в межах коштів місцевих програм

райдержадміністрації, громадські об'єднання (за згодою)

упродовж року

8) організація книжкових виставок "Євроатлантична інтеграція України: взаємодія і партнерство"

жителі районів області

в межах коштів місцевих програм

райдержадміністрації, громадські об'єднання (за згодою)

упродовж року
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали