КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 19.12.2013 р. N 476

Про затвердження плану заходів щодо реалізації в Київській області Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року

На виконання доручення Віце-прем'єр-міністра України від 09 грудня 2013 року N 46485/1/1-13 до листа Міністерства культури України від 21 листопада 2013 року N 2465/18/10-13, відповідно до Закону України "Про місцеві державні адміністрації", розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2013 року N 701-р "Про затвердження плану заходів щодо реалізації Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року" (План N 701-р):

1. Затвердити план заходів щодо реалізації в Київській області Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року, що додається.

2. Структурним підрозділам облдержадміністрації, райдержадміністраціям, міськвиконкомам (міста обласного значення) забезпечити безумовне виконання зазначеного плану заходів та інформувати облдержадміністрацію через управління культури, національностей та релігій Київської облдержадміністрації про його виконання щороку до 25 грудня.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Подашевську Т. Л.

 

Голова адміністрації

А. Й. Присяжнюк

 

Додаток
до розпорядження голови адміністрації
19.12.2013 N 476

ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо реалізації в Київській області Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року

1. Провести інформаційно-просвітницьку роботу, спрямовану на протидію упередженому ставленню до осіб, які належать до ромської національної меншини.

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення)

2014 - 2020 роки.

2. Організувати проведення для осіб, які належать до ромської національної меншини, інформаційно-просвітницьких заходів з метою підвищення рівня обізнаності про права людини.

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення)

2014 - 2020 роки.

3. Забезпечити у місцях компактного проживання осіб, які належать до ромської національної меншини, проведення правоохоронними органами та соціальними службами профілактичної роботи, спрямованої на запобігання бездоглядності, безпритульності дітей, недопущення їх втягування у злочинну та іншу протиправну діяльність, запобігання насильству в сім'ї, наркоманії, тютюнопалінню та алкоголізму.

Служба у справах дітей та сім'ї, департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення)

2013 - 2020 роки.

4. Забезпечити співробітництво між органами виконавчої влади і громадськими об'єднаннями ромів з питань життєдіяльності ромської національної меншини.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення)

2013 - 2020 роки.

5. Забезпечити виявлення та охоплення соціальними послугами ромських сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Департаменти соціального захисту населення, освіти і науки, служба у справах дітей та сім'ї облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення)

2013 - 2020 роки.

6. Сприяти залученню благодійних, громадських і релігійних організацій до надання соціальної допомоги особам, які належать до ромської національної меншини.

Департамент соціального захисту населення; управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації,

райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення)

2013 - 2020 роки.

7. Забезпечити проведення педагогічними колективами загальноосвітніх навчальних закладів, представниками органів управління освітою місцевих держадміністрацій та органів місцевого самоврядування, громадськими об'єднаннями серед осіб, які належать до ромської національної меншини, роз'яснювальної роботи щодо важливості здобуття освіти, особливо дітьми та молоддю.

Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення)

2013 - 2020 роки.

8. Забезпечити проведення постійно діючих семінарів-практикумів для педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів, де навчаються особи, які належать до ромської національної меншини.

Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення)

2014 - 2020 роки.

9. Провести роботу щодо охоплення дітей ромської національності віком від трьох до шести років всіма видами дошкільної освіти.

Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення)

2013 - 2020 роки.

10. Забезпечити ведення обліку дітей шкільного віку ромської національності з метою максимального їх залучення до навчального процесу.

Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення)

2013 - 2020 роки.

11. Вдосконалити контроль за відвідуванням учнями ромської національності загальноосвітніх навчальних закладів та вжити заходів до батьків або осіб, які їх замінюють, з метою забезпечення систематичного відвідування дітьми занять.

Департамент освіти і науки, служба у справах дітей та сім'ї облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення)

2013 - 2020 роки.

12. Провести роботу щодо залучення дітей ромської національності до навчальних закладів з метою отримання загальної середньої освіти.

Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення)

2013 - 2020 роки.

13. Забезпечити удосконалення профілів шкільного трудового навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, де навчаються учні ромської національності, з урахуванням традиційних ромських ремесел.

Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення)

2015 рік.

14. Провести у місцях компактного проживання осіб, які належать до ромської національної меншини, роз'яснювальну роботу щодо здорового способу життя, необхідності проходження профілактичного обстеження, важливості своєчасного та повноцінного лікування.

Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення)

2013 - 2020 роки.

15. Забезпечити розміщення у закладах охорони здоров'я та поширення у місцях компактного проживання осіб, які належать до ромської національної меншини, пам'яток, листівок, стендів тощо з питань пропаганди здорового способу життя.

Департаменти охорони здоров'я, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю, освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення)

2014 - 2020 роки.

16. Забезпечити поширення серед осіб, які належать до ромської національної меншини, інформації про місця розташування закладів охорони здоров'я, порядок звернення до них та користування їх послугами.

Департаменти охорони здоров'я, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення)

2013 - 2020 роки.

17. Сприяти спрощенню доступу осіб, які належать до ромської національної меншини, до медичного обстеження, надання стаціонарного лікування та екстреної медичної допомоги в державних і комунальних закладах охорони здоров'я.

Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення)

2013 - 2020 роки.

18. Провести у місцях компактного проживання осіб, які належать до ромської національної меншини, обов'язкові профілактичні огляди на туберкульоз.

Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення)

2014 - 2020 роки.

19. Сприяти у вирішенні відповідно до законодавства питань забезпечення осіб, які належать до ромської національної меншини, житлом, покращення житлово-побутових умов, соціальної інфраструктури, відповідних комунікацій та благоустрою територій у місцях їх компактного проживання.

Департаменти комунально-житлового господарства і паливно-енергетичного комплексу, капітального будівництва облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення)

2013 - 2020 роки.

20. Забезпечити у місцях компактного проживання осіб, які належать до ромської національної меншини, поширення інформації про програми пільгового кредитування придбання та будівництва житла.

Департаменти комунально-житлового господарства і паливно-енергетичного комплексу, капітального будівництва облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення)

2013 - 2020 роки.

21. Сприяти у виділенні, відповідно до законодавства для осіб, які належать до ромської національної меншини, земельних ділянок для індивідуального житлового (кооперативного) будівництва та ведення особистого селянського господарства.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення)

2013 - 2020 роки.

22. Сприяти відповідно до законодавства участі осіб, які належать до ромської національної меншини і перебувають на квартирному обліку, у програмі забезпечення соціальним житлом.

Департамент капітального будівництва облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення)

2013 - 2020 роки.

23. Сприяти утворенню та діяльності центрів ромської культури (національно-культурних товариств) у місцях компактного проживання осіб, які належать до ромської національної меншини.

Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення)

2013 - 2020 роки.

24. Забезпечити надання підтримки ромським художнім колективам.

Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення)

2014 - 2020 роки.

25. Забезпечити залучення ромських художніх колективів до участі у всеукраїнських та регіональних культурно-мистецьких заходах за участю національних меншин.

Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення)

2013 - 2020 роки.

26. Сприяти у наданні на пільгових умовах приміщень у будівлях і спорудах, що перебувають у державній та комунальній власності, для проведення громадськими об'єднаннями ромів та ромськими творчими колективами культурно-мистецьких, інформаційно-просвітницьких заходів, спрямованих на забезпечення прав і задоволення етнонаціональних потреб осіб, які належать до ромської національної меншини.

Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення)

2013 - 2020 роки.

27. Сприяти у проведенні культурно-мистецьких заходів, спрямованих на збереження етнічної самобутності ромської національної меншини.

Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення)

2014 - 2020 роки.

28. Сприяти участі ромських аматорських колективів у міжнародних культурно-мистецьких заходах.

 

Заступник голови -
керівник апарату адміністрації

А. С. Спаський
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали