МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 14.06.2011 р. N 188-р

Про затвердження плану заходів щодо реалізації в Миколаївській області положень Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2010 - 2012 роки

Відповідно до статей 2, 24, 25 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" та з метою забезпечення виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 березня 2011 року N 261-р "Про затвердження плану заходів щодо реалізації положень Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2010 - 2012 роки" (План N 261-р) (далі - Генеральна угода):

1. Затвердити план заходів щодо реалізації в Миколаївській області положень Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2010 - 2012 роки (далі - план заходів), що додається.

2. Доручити головам райдержадміністрацій, керівникам управлінь, відділів, інших структурних підрозділів облдержадміністрації та запропонувати міським (міст обласного значення) головам, керівникам територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади:

2.1. Забезпечити своєчасне виконання плану заходів, затверджених цим розпорядженням;

2.2. До 5 числа місяця, що настає за звітним періодом, подавати головному управлінню праці та соціального захисту населення облдержадміністрації інформацію про хід виконання плану заходів за станом на 1 січня та 1 липня;

2.3. Вжити заходів щодо приведення положень регіональних угод і колективних договорів у відповідність з Генеральною угодою.

3. Головному управлінню праці та соціального захисту населення облдержадміністрації (Сивопляс) до 15 числа місяця, що настає за звітним періодом надавати, Міністерству соціальної політики України узагальнену інформацію про хід виконання плану заходів за станом на 1 січня та 1 липня.

4. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови облдержадміністрації від 16 грудня 2008 року N 522-р "Про затвердження Плану заходів щодо реалізації в Миколаївській області положень Генеральної угоди між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими об'єднаннями організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнськими профспілками і профоб'єднаннями на 2008 - 2009 роки".

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Іванцову Н. Б.

 

Голова облдержадміністрації

М. П. Круглов


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації
14.06.2011 N 188-р


ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо реалізації в Миколаївській області положень Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2010 - 2012 роки

Положення Генеральної угоди

Зміст заходу, строк виконання

Відповідальні виконавці

1

2

3

Розділ I. Розвиток вітчизняного виробництва для забезпечення продуктивної зайнятості

1.11. Залучити представників профспілкових організацій до підготовки рішень стосовно розроблення (крім новостворених суб'єктів господарювання) та внесення змін до:

Рекомендувати керівникам комунальних підприємств залучати представників профспілкових організацій до підготовки рішень стосовно розроблення (крім новоутворених суб'єктів господарювання) та внесення змін до:

 

1.11.1. Статутів підприємств у частині повноважень профспілок представляти інтереси працівників та захисту їх соціально-економічних та трудових прав

статутів підприємств у частині повноважень профспілок представляти інтереси працівників та захисту їх соціально-економічних та трудових прав;
протягом терміну дії Угоди

Управління з питань майна комунальної власності облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням) за участю об'єднань роботодавців та профспілок

1.11.2. Внутрішніх документів підприємств (правил трудового розпорядку, програми розвитку персоналу тощо)

 внутрішніх документів підприємств (правил трудового розпорядку, програми розвитку персоналу тощо);
протягом терміну дії Угоди

Управління з питань майна комунальної власності облдержадміністрації, управління, відділи та інші структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням) за участю об'єднань роботодавців

1.12. Залучати представників первинної профспілкової організації до:

Рекомендувати керівникам комунальних підприємств залучати представників первинної профспілкової організації до:

 

1.12.1. Розроблення фінансових планів у частині соціально-економічного розвитку державних підприємств, інших суб'єктів господарювання, у статутному фонді яких понад 50 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі, їх дочірніх підприємств;

розроблення фінансових планів у частині соціально-економічного розвитку підприємств
протягом терміну дії Угоди;

Управління з питань майна комунальної власності облдержадміністрації, управління, відділи та інші структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням) за участю об'єднань роботодавців та профспілок

1.12.2. Підготовки пропозицій та подання їх правлінню та/або наглядовій раді таких суб'єктів господарювання стосовно розподілу частини прибутку, що залишається у розпорядженні суб'єктів господарювання, у статутному фонді яких понад 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, їх дочірніх підприємств на соціально-економічний розвиток у порядку, визначеному законами та колективним договором

підготовки пропозицій та подання їх правлінню та/або наглядовій раді стосовно розподілу частини прибутку, що залишається у розпорядженні суб'єктів господарювання на соціально-економічний розвиток у порядку, визначеному законами та колективним договором;
протягом терміну дії Угоди

Управління, відділи та інші структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням)

1.12.3. З підготовки пропозицій стосовно розподілу прибутку, що залишається у розпорядженні державних підприємств, та подання таких пропозицій керівництву державних підприємств на соціально-економічний розвиток, у порядку, визначеному законодавством та колективним договором

з підготовки пропозицій стосовно розподілу прибутку, що залишається у розпорядженні підприємств та пропозицій на соціально-економічний розвиток, у порядку, визначеному законодавством та колективним договором
протягом терміну дії Угоди;

Управління з питань майна комунальної власності облдержадміністрації, управління, відділи та інші структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням) за участю об'єднань роботодавців

1.13. Включати в визначеному законодавством та колективним договором порядку представників профспілок до складу комісій з питань:

Рекомендувати включити у визначеному законодавством та колективним договором порядку представників профспілок до складу комісій з питань:

 

1.13.1. Приватизації, реструктуризації, реорганізації та ліквідації суб'єктів господарювання;

приватизації, реструктуризації, реорганізації та ліквідації суб'єктів господарювання;
протягом терміну дії Угоди

Регіональне відділення Фонду державного майна України по Миколаївській області (за узгодженням), управління з питань майна комунальної власності облдержадміністрації, управління, відділи та інші структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням)

1.14. Надавати безоплатно на запит профспілкових організацій, їх об'єднань інформацію про стан виконання взятих покупцями державного майна зобов'язань за договорами купівлі-продажу (фіксованими умовами конкурсів) стосовно забезпечення зайнятості, оплати праці та інших питань соціально-трудових відносин

Забезпечувати подання безоплатно на запит профспілкових організацій, їх об'єднань інформації про стан виконання взятих покупцями державного майна та комунального майна зобов'язань за договорами купівлі-продажу (фіксованими умовами конкурсів) стосовно забезпечення зайнятості, оплати праці та інших питань соціально-трудових відносин;
протягом терміну дії Угоди

Регіональне відділення Фонду державного майна України по Миколаївській області (за узгодженням), управління з питань майна комунальної власності облдержадміністрації, управління, відділи та інші структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням)

1.16. Залучати представників первинної профспілкової організації до проведення перевірки стану виконання умов договорів купівлі-продажу державного майна, укладених у процесі приватизації, в частині виконання його покупцями зобов'язань щодо соціальної діяльності акціонерних товариств і до вжиття визначених законодавством заходів у разі виявлення порушень таких умов:

Забезпечити залучення представників первинної профспілкової організації до проведення перевірки стану виконання умов договорів купівлі-продажу державного та комунального майна, в частині виконання його покупцями зобов'язань щодо соціальної діяльності акціонерних товариств і до вжиття визначених законодавством заходів у разі виявлення порушень таких умов;
протягом терміну дії Угоди

Регіональне відділення Фонду державного майна України по Миколаївській області (за узгодженням), управління з питань майна комунальної власності облдержадміністрації, управління, відділи та інші структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням)

1.17. Залучити у порядку, визначеному законодавством, представників профспілок до роботи в органах управління суб'єктів господарювання

Рекомендувати керівникам суб'єктів господарювання забезпечити залучення у порядку, визначеному законодавством, представників профспілок до роботи в органах управління суб'єктів господарювання;
протягом терміну дії Угоди

Управління з питань майна комунальної власності облдержадміністрації, управління, відділи та інші структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням) за участю об'єднань роботодавців

1.18. Проводити не рідше ніж раз на 5 років у визначеному колективним договором порядку за рахунок коштів роботодавця навчання представника профспілки, який бере участь у роботі наглядової ради або інших органів управління господарського товариства

Рекомендувати керівникам підприємств проводити не рідше ніж раз на 5 років у визначеному колективним договором порядку за рахунок коштів роботодавця навчання представника профспілки, який бере участь у роботі наглядової ради або інших органів управління господарського товариства;
протягом терміну дії Угоди

Управління з питань майна комунальної власності облдержадміністрації, управління, відділи та інші структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням) за участю об'єднань роботодавців

1.20. Вжити заходів до подолання технологічної відсталості та прискорення оновлення основних засобів з метою підвищення конкурентоспроможності підприємств та створення сучасних робочих місць

Вжити заходів до подолання технологічної відсталості та прискорення оновлення основних засобів з метою підвищення конкурентоспроможності підприємств та створення сучасних робочих місць;
протягом терміну дії Угоди

Управління з питань майна комунальної власності облдержадміністрації, управління, відділи та інші структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням) за участю об'єднань роботодавців

1.21. Здійснювати заходи щодо економічного стимулювання впровадження енергозберігаючих технологій та розвитку альтернативних видів палива, спрямованих на скорочення споживання традиційних видів енергоносіїв

Забезпечити в межах повноважень здійснення заходів, передбачених Державною цільовою економічною програмою енергоефективності на 2010 - 2015 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 року N 243;
протягом терміну дії Угоди

Управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації, головне управління економіки облдержадміністрації, управління, відділи та інші структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням)

1.22. Здійснювати за участю Сторін заходи щодо захисту інтересів вітчизняних виробників на внутрішньому ринку від демпінгового, субсидованого та зростаючого імпорту і забезпечення доступу української продукції на зовнішній ринок у разі проведення антидемпінгових, компенсаційних та спеціальних розслідувань з боку іноземних країн

За дорученням Міністерства економічного розвитку та торгівлі України брати участь у проведенні антидемпінгових, антисубсидиційних та спеціальних розслідувань щодо імпорту в Україну товарів походженням з інших країн;
протягом терміну дії Угоди

Управління з питань зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності, європейської інтеграції, туризму і курортів облдержадміністрації, головне управління економіки облдержадміністрації, управління, відділи та інші структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням) за участю об'єднань роботодавців та профспілок

1.23. Дотримуватися принципу прозорості під час розкриття інформації про власників суб'єктів господарювання і надати Сторонам Угоди відповідно до законодавства таку інформацію на їх вимогу для вжиття передбачених законодавством дій

Забезпечити дотримання принципу прозорості під час розкриття інформації про власників суб'єктів господарювання для вжиття до них передбачених законодавством дій;
протягом терміну дії Угоди

Управління з питань майна комунальної власності облдержадміністрації, управління, відділи та інші структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням)

1.24. Сприяти запровадженню суб'єктами господарювання програм та міжнародних стандартів соціальної відповідальності бізнесу

Сприяти запровадженню суб'єктами господарювання програм та міжнародних стандартів соціальної відповідальності бізнесу
протягом терміну дії Угоди;

Управління, відділи та інші структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням) за участю об'єднань роботодавців та профспілок

1.25. Сприяти приєднанню суб'єктами господарювання до Глобального договору ООН

Сприяти приєднанню суб'єктами господарювання до Глобального договору ООН
протягом терміну дії Угоди;

Управління, відділи та інші структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням) за участю об'єднань роботодавців та профспілок

1.32. Вжити заходів щодо надання підприємствам реального сектора економіки фінансово-кредитної підтримки

Сприяти наданню підприємствам реального сектора економіки фінансово-кредитної підтримки;
протягом терміну дії Угоди

Головне управління економіки облдержадміністрації, управління, відділи та інші структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням) за участю об'єднань роботодавців та профспілок

1.35. Залучити представників профспілок та роботодавців до підготовки питань та участі в роботі Міжвідомчої комісії з питань протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств

Сприяти залученню представників профспілок та роботодавців до підготовки питань та участі в роботі Міжвідомчої комісії з питань протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств;
протягом терміну дії Угоди

Управління, відділи та інші структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням) за участю об'єднань роботодавців та профспілок

У сфері забезпечення продуктивної зайнятості

1.40. Створити умови для:

 

 

1.40.1. Забезпечення підвищення кваліфікації працівників не рідше одного разу на 5 років (обсяги професійного навчання працівників та загальні витрати коштів на такі цілі визначити у колективному договорі)

рекомендувати керівникам підприємств, установ та організацій створювати умови для забезпечення підвищення кваліфікації працівників не рідше одного разу на 5 років (обсяги професійного навчання працівників та загальні витрати коштів на такі цілі визначити у колективному договорі);
протягом терміну дії Угоди

Управління, відділи та інші структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням) за участю об'єднань роботодавців та профспілок

1.41. Рекомендувати під час укладання галузевих та регіональних угод визначати критерії масового вивільнення працівників та порядок проведення такого вивільнення

Рекомендувати під час укладання регіональних угод визначати критерії масового вивільнення працівників та порядок проведення такого вивільнення згідно із законодавством;
протягом терміну дії Угоди

Управління, відділи та інші структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням) за участю об'єднань роботодавців та профспілок

1.42. У разі невідворотності масових вивільнень розробляти спільні заходи щодо забезпечення зайнятості працівників, які підлягають вивільненню

Рекомендувати керівникам підприємств, установ та організацій разом з профспілками розробляти у разі невідворотності масових вивільнень заходи щодо забезпечення зайнятості працівників, які підлягають вивільненню;
протягом терміну дії Угоди

Управління, відділи та інші структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням) за участю об'єднань роботодавців та профспілок

1.43. Рекомендувати передбачити у галузевих угодах та колективних договорах зобов'язань роботодавців щодо залучення працівників інших підприємств на умовах цивільно-правових договорів після попереднього інформування профспілок

Рекомендувати сторонам галузевих угод та колективних договорів під час їх укладання передбачити зобов'язання роботодавців щодо залучення працівників інших підприємств на умовах цивільно-правових договорів після попереднього інформування профспілок;
протягом терміну дії Угоди

Управління, відділи та інші структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням) за участю об'єднань роботодавців та профспілок

1.45. Створити умови для реалізації громадянами права на продуктивну зайнятість і в результаті протягом 2010 - 2012 років досягти:

 

 

1.45.1. Зростання щороку рівня зайнятості населення віком 15 - 70 років не менше як на 0,3 відсоткового пункту;

вживати заходів для щорічного підвищення щороку рівня зайнятості населення віком 15 - 70 років;
протягом терміну дії Угоди

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, управління, відділи та інші структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням) за участю об'єднань роботодавців та профспілок

1.45.2. Зменшення щороку рівня безробіття, визначеного за методологією МОП (у відсотках до економічно активного населення віком 15 - 70 років) не менш як 0,4 відсоткового пункту

вживати заходів для зниження щороку рівня безробіття, визначеного за методологією МОП (у відсотках до економічно активного населення віком 15 - 70 років);
протягом терміну дії Угоди

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, обласний центр зайнятості (за узгодженням), райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням) за участю об'єднань роботодавців та профспілок

1.46. Забезпечити працевлаштування випускників професійно-технічних та вищих навчальних закладів відповідно до укладених договорів та створення умов для їх професійної адаптації на робочому місці.

Вживати заходів для забезпечення працевлаштування випускників професійно-технічних та вищих навчальних закладів відповідно до укладених договорів та створення умов для їх професійної адаптації на робочому місці;
протягом терміну дії Угоди

Управління, освіти і науки облдержадміністрації, обласний центр зайнятості (за узгодженням), райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням) за участю об'єднань роботодавців та профспілок

1.48. Вжити заходів для державної підтримки розвитку виробничої та соціальної інфраструктури малих монофункціональних міст з метою збереження існуючих та створення нових робочих місць і на цій основі забезпечення зайнятості населення таких міст

Вживати заходів для підтримки розвитку виробничої та соціальної інфраструктури міст обласного та районного значення з метою збереження існуючих та створення нових робочих місць і забезпечення на цій основі зайнятості населення;
протягом терміну дії Угоди

Головні управління облдержадміністрації: економіки, праці та соціального захисту населення, управління облдержадміністрації: регіонального розвитку, містобудування та архітектури, капітального будівництва, житлово-комунального господарства, обласний центр зайнятості (за узгодженням), управління, відділи та інші структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням) за участю об'єднань роботодавців та профспілок

1.49. Формувати державне замовлення на підготовку фахівців та робітничих кадрів з урахуванням потреб ринку праці

Формувати державне замовлення на підготовку фахівців та робітничих кадрів з урахуванням потреб ринку праці;
щороку, протягом терміну дії Угоди

Управління освіти і науки облдержадміністрації, головні управління облдержадміністрації: економіки, праці та соціального захисту населення, обласний центр зайнятості (за узгодженням), райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням) за участю об'єднань роботодавців та профспілок

Розділ II. Оплата праці

2.1. Забезпечити зростання середньої заробітної плати в цілому по економіці України в 2010 році не нижче ніж на 17,8 відсотка порівняно з 2009 роком, в 2011 році - не нижче ніж на 15 відсотків порівняно з 2010 роком, в 2012 році - не нижче ніж на 16 відсотків порівняно з 2011 роком.

Забезпечити зростання середньої заробітної плати в цілому в економіці до відповідного минулорічного показника:
- не нижче ніж на 15 відсотків
термін - 2011 рік;
- не нижче ніж на 16 відсотків
термін - 2012 рік;
протягом 2011 - 2012 років

Управління, відділи та інші структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням) за участю об'єднань роботодавців та профспілок

Забезпечити за період з 2010 по 2012 рік середньорічне зростання середньомісячної реальної заробітної плати на рівні не нижчому, ніж зростання реального внутрішнього валового продукту

забезпечити середньорічне зростання середньомісячної реальної заробітної плати на рівні не нижчому, ніж зростання реального внутрішнього валового продукту;

Управління, відділи та інші структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням) за участю об'єднань роботодавців та профспілок

2.2. Розмір заробітної плати некваліфікованого працівника небюджетної сфери за повністю виконану норму часу в нормальних умовах праці повинен перевищувати фактичний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, розрахований спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі праці та соціальної політики за попередній місяць відповідно до законодавства

Передбачати під час укладання галузевих угод і колективних договорів положення щодо розміру заробітної плати некваліфікованого працівника небюджетної сфери за виконану в повному обсязі норму робочого часу в нормальних умовах не нижче фактичного розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб;
протягом терміну дії Угоди

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням) за участю об'єднань роботодавців та профспілок

2.6. Передбачати у галузевих угодах, колективних договорах здійснення заходів, спрямованих на збільшення частки заробітної плати в операційних витратах з реалізованої продукції, робіт, послуг

Рекомендувати підприємствам під час укладання колективних договорів включити заходи, спрямовані на збільшення частки заробітної плати в операційних витратах з реалізованої продукції, робіт, послуг протягом терміну дії Угоди;

Управління, відділи та інші структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням) за участю об'єднань роботодавців та профспілок

2.9. Рекомендувати при укладенні регіональних угод під час визначення мінімальних місячних (часових) тарифних ставок (окладів) працівників застосовувати регіональний коефіцієнт перевищення прожиткового мінімуму в регіоні над встановленим законодавством рівнем

Рекомендувати сторонам під час укладання регіональних угод застосовувати коефіцієнт перевищення до мінімальних місячних (часових) тарифних ставок (окладів) працівників прожиткового мінімуму, встановленого законодавством;
протягом терміну дії Угоди

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, управління, відділи та інші структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням) за участю об'єднань роботодавців та профспілок

2.11. Установити перелік і розміри доплат та надбавок до тарифних ставок, окладів і посадових окладів працівників підприємств, установ і організацій, що мають міжгалузевий характер (крім бюджетної сфери), для встановлення у галузевих, регіональних угодах та колективних договорах згідно із додатком 3

Рекомендувати підприємствам, установам та організаціям під час укладання колективних договорів включати перелік і розміри доплат та надбавок до тарифних ставок і посадових окладів (крім бюджетної сфери) Генеральної угоди;
протягом терміну дії Угоди

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, управління, відділи та інші структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням) за участю об'єднань роботодавців та профспілок

2.12. Рекомендувати визначати в колективних договорах положення щодо участі трудового колективу у формуванні, розподілі та використанні прибутку підприємства

Рекомендувати підприємствам, установам та організаціям під час укладання колективних договорів включати положення щодо участі трудового колективу у формуванні, розподілі та використанні прибутку підприємства
протягом терміну дії Угоди;

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням) за участю об'єднань роботодавців та профспілок

2.15. Проводити постійний моніторинг та регулярно, але не рідше ніж раз на квартал, обмінюватися інформацією про стан дотримання законодавства і положень цієї Угоди у сфері оплати праці та здійснення заходів за фактами виявлених порушень

Забезпечити постійний моніторинг стану дотримання вимог законодавства і положень Генеральної угоди у сфері оплати праці та подавати соціальним партнерам інформацію про вжиті заходи за фактами виявлених порушень;
протягом терміну дії Угоди

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, територіальна державна інспекція праці у Миколаївській області (за узгодженням) управління, відділи та інші структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням) за участю об'єднань роботодавців та профспілок

2.17. Забезпечити щорічне збільшення частки працівників, які отримують заробітну плату вищу за розмір трьох прожиткових мінімумів

Забезпечити на комунальних підприємствах області збільшення частки працівників, які отримують заробітну плату, вище за прожитковий мінімум;
щороку протягом терміну дії Угоди

Управління, відділи та інші структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням) за участю об'єднань роботодавців та профспілок

2.18. У разі затримки виплати заробітної плати працівникам надавати на вимогу профспілок інформацію про наявність коштів на рахунках підприємств відповідно до статті 45 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", а на вимогу працівника - відомості про нараховану і невиплачену йому заробітну плату відповідно до статті 31 Закону України "Про оплату праці"

Рекомендувати підприємствам, установам та організаціям незалежно від форми власності у разі затримки виплати заробітної плати працівникам подавати на вимогу профспілок інформацію про наявність коштів на рахунках підприємств, установ та організацій відповідно до статті 45 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", а на вимогу працівника - відомості про нараховану і не виплачену йому заробітну плату відповідно до статті 31 Закону України "Про оплату праці"протягом терміну дії Угоди

Управління, відділи та інші структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням)

2.19. Вжити заходів, які забезпечать погашення у 2011 році заборгованості з виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах

Забезпечити моніторинг стану виплати заробітної плати та погашення заборгованості з неї;
протягом терміну дії Угоди

Управління, відділи та інші структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням) за участю об'єднань роботодавців та профспілок

2.20. Вжити дієвих заходів щодо погашення у 2011 році боргів із заробітної плати працівникам економічно неактивних підприємств та підприємств-банкрутів, що склалися на кінець 2010 року

Вжити дієвих заходів щодо погашення заборгованості із заробітної плати працівникам, що утворилася на кінець 2010 року, економічно активних комунальних підприємств;
протягом 2011 року

Управління, відділи та інші структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням) за участю профспілок для ведення колективних переговорів та соціального діалогу на обласному рівні

2.21. Вжити заходів, які забезпечать погашення у 2011 році заборгованості з виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах державної форми власності

Доповісти під час засідання спільної робочої комісії про вжиті заходи щодо забезпечення погашення заборгованості із заробітної плати на економічно активних підприємствах державної форми власності;
1 липня 2011 року

Управління, відділи та інші структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням)

2.23. Вжити заходів щодо системного підвищення середньої заробітної плати в бюджетній сфері

Проводити виконання заходів, спрямованих на реалізацію Концепції удосконалення оплати праці працівників бюджетної сфери, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19 січня 2011 р. N 29;
протягом терміну дії Угоди

Головні управління облдержадміністрації: праці та соціального захисту населення, фінансове, економіки; управління, відділи та інші структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням)

Розділ III. Охорона праці, умови праці та відпочинку, охорона навколишнього природного середовища

3.2. Визначити, що особливості регулювання робочого часу і часу відпочинку окремих категорій працівників, робота яких безпосередньо пов'язана з обслуговуванням населення та об'єктів підвищеної небезпеки, встановлюються галузевими угодами або колективними договорами

Рекомендувати підприємствам, установам та організаціям визначити у колективних договорах особливості регулювання робочого часу і часу відпочинку окремих категорій працівників, робота яких безпосередньо пов'язана з обслуговуванням населення та об'єктів підвищеної небезпеки;
протягом терміну дії Угоди

Управління, відділи та інші структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням) за участю об'єднань роботодавців та профспілок

3.3. Підтримувати та заохочувати ініціативи щодо поширення екологічно чистих технологій, у тому числі запроваджувати механізми стимулювання тощо

Вживати заходів, спрямованих на підтримку та заохочення ініціативи щодо поширення екологічно чистих технологій, у тому числі запроваджувати механізми стимулювання;
протягом терміну дії Угоди;

Державна екологічна інспекція в Миколаївській області, державне управління охорони навколишнього природного середовища в Миколаївській області (за узгодженням), управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації, головні управління облдержадміністрації: економіки, агропромислового розвитку; управління, відділи та інші структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням) за участю об'єднань роботодавців профспілок

3.5. Передбачати у розділі "Охорона праці та здоров'я" галузевих та регіональних угод і колективних договорів підприємств, установ і організацій всіх форм власності:

Рекомендувати підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності під час укладання колективних договорів включати до розділу "Охорона праці та здоров'я":

 

зобов'язання роботодавця щодо проведення атестації робочих місць за умовами праці відповідно до законодавства;

зобов'язання роботодавця щодо проведення атестації робочих місць за умовами праці відповідно до законодавства;
протягом терміну дії Угоди

Управління, відділи та інші структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням) за участю об'єднань роботодавців та профспілок

перелік робіт, де через умови виробництва працівнику не можна встановити перерву для відпочинку і харчування, та створення можливостей для прийняття їжі працівниками, зайнятих на таких роботах;

перелік робіт, під час яких через умови виробництва працівнику не можна встановити перерву для відпочинку і харчування, та створення можливостей для прийняття їжі працівниками, зайнятих на таких роботах;
протягом терміну дії Угоди

Управління, відділи та інші структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням) за участю об'єднань роботодавців та профспілок

умови і порядок запровадження скороченої тривалості робочого часу з одночасним збереженням розміру заробітної плати для працівників, що мають дітей до 14 років або дитину-інваліда

умови і порядок встановлення скороченої тривалості робочого часу з одночасним збереженням розміру заробітної плати для працівників, що мають дітей до 14 років або дитину-інваліда;
протягом терміну дії Угоди

Управління, відділи та інші структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням) за участю об'єднань роботодавців та профспілок

3.10. При укладанні галузевих угод, колективних договорів передбачати можливість створення на підприємствах з важкими та шкідливими умовами праці та кількістю працюючих понад 1000 осіб медичної служби

Рекомендувати сторонам галузевих угод, колективних договорів під час їх укладання включати положення щодо можливості утворення медичної служби на підприємствах з важкими та шкідливими умовами праці та кількістю працівників понад як 1 тис. осіб;
протягом терміну дії Угоди

Управління, відділи та інші структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням) за участю об'єднань роботодавців та профспілок

3.11. Надавати на запит первинних профспілкових організацій інформацію про здійснення на конкретних підприємствах заходів щодо:

Рекомендувати керівникам державних і комунальних підприємств надавати на запит первинних профспілкових організацій інформацію про здійснення заходів щодо:

 

3.11.1 Належної організації соціально-побутового забезпечення працівників (організація гарячого харчування, робота санітарно-побутових приміщень);

належної організації соціально-побутового забезпечення працівників (організація гарячого харчування, робота санітарно-побутових приміщень);
протягом терміну дії Угоди

Управління, відділи та інші структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням) за участю об'єднань роботодавців та профспілок

3.11.2 Проведення згідно із законодавством медичних оглядів працівників та своєчасного і повного виконання рекомендацій заключного акта за результатами періодичного медичного огляду працівників

проведення згідно із законодавством медичних оглядів працівників та своєчасного і повного виконання рекомендацій заключного акта за результатами періодичного медичного огляду працівників;
протягом терміну дії Угоди

Управління, відділи та інші структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням) за участю об'єднань роботодавців та профспілок

3.11.3 Своєчасного проведення атестацій робочих місць та надання працівникам пільг і компенсацій за важкі та шкідливі умови праці

своєчасного проведення атестацій робочих місць та надання працівникам пільг і компенсацій за важкі та шкідливі умови праці;
протягом терміну дії Угоди

Управління, відділи та інші структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням) за участю об'єднань роботодавців та профспілок

3.12. Створити протягом дії Угоди служби охорони праці в органах виконавчої влади відповідно до законодавства України

Утворити служби охорони праці в органах виконавчої влади відповідно до законодавства;
протягом терміну дії Угоди

Управління, відділи та інші структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням)

3.13. Розглядати щороку у травні на розширеному засіданні Уряду за участю Сторін стан забезпечення умов праці, питання виробничого травматизму і професійних захворювань в Україні, за підсумками розгляду публікувати Національний огляд стану охорони праці в країні

Розглядати за участю соціальних партнерів питання щодо стану забезпечення умов праці, виробничого травматизму і професійних захворювань, за підсумками розгляду публікувати регіональний огляд стану охорони праці в області;
щороку в II кварталі

Управління Держгірпромнагляду по Миколаївській області (за узгодженням), управління, відділи та інші структурні підрозділи облдержадміністрації, за участю управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в Миколаївській області, об'єднань роботодавців та профспілок (за узгодженням)

3.14. Розглянути в IV кварталі 2010 р. проект постанови Кабінету Міністрів України "Деякі питання реалізації повноважень місцевих державних адміністрацій в галузі охорони праці", яким передбачено створення відділів охорони праці в місцевих держадміністраціях та затвердження їх типового положення

Розглянути проект постанови Кабінету Міністрів України "Деякі питання реалізації повноважень місцевих державних адміністрацій в галузі охорони праці", яким передбачено утворення відділів охорони праці в місцевих держадміністраціях та затвердження типового положення про нього;
I півріччя 2011 року

Управління Держгірпромнагляду по Миколаївській області (за узгодженням), головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

3.21. Продовжити проведення роз'яснювальної роботи із створення системи управління охороною праці на підприємствах усіх форм власності

Забезпечити проведення роз'яснювальної роботи із створення системи управління охороною праці на підприємствах всіх форм власності;
протягом терміну дії Угоди

Управління Держгірпромнагляду по Миколаївській області (за узгодженням), управління, відділи та інші структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням) за участю управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань в Україні в Миколаївській області, об'єднань роботодавців та профспілок (за узгодженням)

Розділ IV. Соціальний захист працівників

4.2. Сприяти збільшенню чисельності працівників та членів їх сімей, які оздоровлюються в санаторно-курортних закладах, у тому числі за рахунок більш ефективного використання коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

Сприяти збільшенню чисельності працівників та членів їх сімей, які отримують санаторно-курортне лікування, у тому числі за рахунок більш ефективного використання коштів виконавчої дирекції Миколаївського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;
щороку, протягом терміну дії Угоди

Управління, відділи та інші структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням) за участю об'єднань роботодавців та профспілок

4.4. Сприяти запровадженню недержавного пенсійного забезпечення шляхом розроблення програм недержавного пенсійного забезпечення працівників підприємств, внесення відповідних змін до галузевих угод, колективних договорів, проведення системних цілеспрямованих інформаційних кампаній для роз'яснення населенню та роботодавцям необхідності їх участі у недержавному пенсійному забезпеченні

Сприяти запровадженню в разі розроблення програми недержавного пенсійного забезпечення шляхом внесення відповідних змін до галузевих угод, колективних договорів;
протягом терміну дії Угоди проводити системні роз'яснення населенню та роботодавцям щодо необхідності їх участі у недержавному пенсійному забезпеченні;
протягом терміну дії Угоди

Управління, відділи та інші структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням) за участю об'єднань роботодавців та профспілок
Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, Миколаївська обласна державна телерадіокомпанія (за узгодженням), управління, відділи та інші структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням) за участю об'єднань роботодавців та профспілок

4.6. Рекомендувати під час укладання колективних договорів включати положення щодо забезпечення гендерної рівності працівників

Рекомендувати під час укладання колективних договорів включати положення щодо забезпечення гендерної рівності працівників відповідно до Закону України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків";
протягом терміну дії Угоди

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням) за участю об'єднань роботодавців та профспілок

4.18. Запровадити до 2012 року статистичні спостереження за рівнем і динамікою середніх цін на первинному і вторинному ринку житла, що склалися в цілому по Україні та регіонах

Організувати статистичні спостереження за рівнем і динамікою середніх цін на первинному і вторинному ринку житла та розрахунків індексів цін;
протягом 2011 року

Головне управління статистики в Миколаївській області (за узгодженням), управління облдержадміністрації: житлово-комунального господарства, капітального будівництва, регіонального розвитку, містобудування та архітектури, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням)

4.19. Забезпечити, починаючи з другого півріччя 2010 р., роботу громадських експертних рад з питань індексації, які утворюються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15 січня 2005 р. N 39

Сприяти роботі громадської експертної ради з питань індексації, утвореної при облдержадміністрації відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15 січня 2005 р. N 39;
протягом терміну дії Угоди

Головне управління статистики в Миколаївській області (за узгодженням), управління, відділи та інші структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням) за участю об'єднань роботодавців та профспілок

4.27. Забезпечувати рівномірне перерахування відповідної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам з метою забезпечення підприємствам компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян

Забезпечувати рівномірне перерахування відповідної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам з метою компенсації підприємствам витрат, пов'язаних з пільговим проїздом окремих категорій громадян;
протягом терміну дії Угоди

Головне управління Державного казначейства України у Миколаївської області (за узгодженням), головне фінансове управління облдержадміністрації, управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрація, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням)

Розділ V. Задоволення духовних потреб населення

5.1. Сприяти розвитку фізкультурно-спортивного руху в Україні, залучати до систематичних занять різними формами фізичної культури та масового спорту працівників, членів їх сімей, у тому числі осіб, об'єднаних у фізкультурно-спортивні товариства

Сприяти розвитку фізкультурно-спортивного руху в Україні, залучати до систематичних занять різними формами фізичної культури та масового спорту працівників, членів їх сімей, у тому числі осіб, об'єднаних у фізкультурно-спортивні товариства;
протягом терміну дії Угоди

Управління облдержадміністрації: освіти і науки, у справах сім'ї та молоді, з питань фізичної культури і спорту; управління, відділи та інші структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням) за участю об'єднань роботодавців та профспілок

5.2. Вживати щороку заходів, спрямованих на проведення оздоровлення і відпочинку дітей із залученням додаткових джерел фінансування. Максимально охоплювати оздоровчими послугами дітей, які потребують особливої соціальної уваги і підтримки відповідно до Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей"

Вживати заходів, спрямованих на проведення оздоровлення і відпочинку дітей із залученням додаткових джерел фінансування;
щороку, протягом терміну дії Угоди

Управління облдержадміністрації: освіти і науки, у справах сім'ї та молоді, з питань фізичної культури і спорту, охорони здоров'я, управління, відділи та інші структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням) за участю об'єднань роботодавців та профспілок

 

вживати заходів з максимального охоплення оздоровчими послугами дітей, які потребують особливої соціальної уваги і підтримки відповідно до Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей";
щороку, протягом терміну дії Угоди

Управління облдержадміністрації: освіти і науки, у справах сім'ї та молоді, з питань фізичної культури і спорту, охорони здоров'я, головні управління облдержадміністрації: економіки, праці та соціального захисту населення, управління, відділи та інші структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням) за участю об'єднань роботодавців та профспілок

5.3. Передбачити включення до регіональних програм соціально-економічного розвитку питань щодо оздоровлення та відпочинку дітей, у тому числі збереження та відновлення роботи дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

Сприяти включенню до регіональних програм соціально-економічного розвитку питань щодо оздоровлення та відпочинку дітей, у тому числі збереження та відновлення роботи дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;
протягом терміну дії Угоди

Управління облдержадміністрації: освіти і науки, у справах сім'ї та молоді, головне управління економіки облдержадміністрації, управління, відділи та інші структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням) за участю профспілок для ведення колективних переговорів та соціального діалогу на обласному рівні

5.4. Сприяти залученню до занять народною творчістю працівників і членів їх сімей, у тому числі на базі культурно-освітніх закладів та клубних формувань при підприємствах, організаціях та установах незалежно від форми власності

Сприяти залученню до занять народною творчістю працівників і членів їх сімей, у тому числі на базі культурно-освітніх закладів та клубних формувань при підприємствах, організаціях та установах незалежно від форми власності;
протягом терміну дії Угоди

Управління культури облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням)

З молодіжних питань

5.16. Передбачати в Державному бюджеті України на відповідний рік кошти на:

Ініціювати включення до обласного бюджету (інших, місцевих бюджетів) на відповідний рік кошти на:
проведення капітального та поточного ремонту студентських гуртожитків;
щороку, протягом терміну дії Угоди

Управління облдержадміністрації: освіти і науки, у справах сім'ї та молоді, з питань фізичної культури і спорту, управління, відділи та інші структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням)

Розділ VI. Соціальний діалог

6.2. Вважати, що висновки та рекомендації, прийняті за результатами проведення соціального діалогу, є обов'язковими для розгляду органами державної влади, організаціями, до яких вони надсилаються, з наступним інформуванням соціальних партнерів

Вважати, що висновки та рекомендації, прийняті за результатами проведення соціального діалогу, є обов'язковими для розгляду органами державної влади, організаціями, до яких вони надсилаються, з наступним інформуванням соціальних партнерів;
протягом терміну дії Угоди

Управління, відділи та інші структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням) за участю об'єднань роботодавців та профспілок

6.8. Проводити моніторинг дотримання норм конвенцій МОП, інших міжнародних договорів, учасником яких є Україна, та національного законодавства щодо забезпечення прав і гарантій діяльності профспілок та організацій роботодавців, здійснювати обмін інформацією про виявлені факти порушень з метою вжиття заходів до їх усунення

Забезпечувати моніторинг випадків порушень прав і гарантій діяльності профспілок та організацій роботодавців і у разі підтвердження фактів порушень - вживати в межах повноважень заходи до їх усунення;
протягом терміну дії Угоди

Управління, відділи та інші структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням) за участю об'єднань роботодавців та профспілок

У разі необхідності ініціювати розгляд зазначених питань на засіданнях колегій органів виконавчої влади за участю представників Сторін Угоди

Ініціювати у разі потреби розгляд зазначених питань на засіданнях колегій органів виконавчої влади за участю представників соціальних партнерів або на засіданнях соціально-економічних рад;
протягом терміну дії Угоди

Управління, відділи та інші структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням) за участю об'єднань роботодавців та профспілок

6.9. Надавати організаційну підтримку та методичну допомогу учасникам соціального діалогу на всіх рівнях з питань колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин, укладення угод і колективних договорів та забезпечення їх виконання

Надавати організаційну підтримку та методичну допомогу учасникам соціального діалогу на всіх рівнях з питань колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин, укладення угод і колективних договорів та забезпечення їх виконання;
протягом терміну дії Угоди

Управління, відділи та інші структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням) за участю об'єднань роботодавців та профспілок

6.10. Здійснювати систематичне висвітлення у засобах масової інформації домовленостей, досягнутих під час проведення консультацій і переговорів соціальних партнерів

Здійснювати систематичне висвітлення у засобах масової інформації домовленостей, досягнутих під час проведення консультацій і переговорів соціальних партнерів;
протягом терміну дії Угоди

Управління, відділи та інші структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням) за участю об'єднань роботодавців та профспілок

6.11. Рекомендувати учасникам колективних переговорів з укладення галузевих, регіональних угод та колективних договорів застосовувати визначені даною Угодою засади ведення соціального діалогу на відповідному рівні

Рекомендувати під час повідомної реєстрації галузевих, регіональних угод та колективних договорів їх сторонам застосовувати визначені Генеральною угодою засади ведення соціального діалогу на відповідному рівні;
протягом терміну дії Угоди

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням) за участю об'єднань роботодавців та профспілок

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

2. Всебічно сприяти вдосконаленню нормативно-правової бази з питань регулювання соціально-економічних і трудових відносин, здійсненню соціального діалогу на тристоронній основі, відстоювати у Верховній Раді України досягнуті домовленості щодо законопроектів, розроблених і погоджених Сторонами

Сприяти здійсненню соціального діалогу на тристоронній основі;
протягом терміну дії Угоди

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, управління, відділи та інші структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням)

3. Сприяти приведенню норм та положень галузевих і регіональних угод та колективних договорів у відповідність з цією Угодою

Сприяти приведенню норм та положень галузевих і регіональних угод та колективних договорів у відповідність з Генеральною угодою;
протягом терміну дії Угоди

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, управління, відділи та інші структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням) за участю об'єднань роботодавців та профспілок

5. Здійснювати в рамках своїх повноважень контроль за виконанням цієї Угоди згідно з Регламентом здійснення контролю за виконанням Генеральної угоди (додаток 6)

Забезпечити в рамках своїх повноважень контроль за виконанням Генеральної угоди;

 

 

Проводити оперативний моніторинг виконання положень Генеральної угоди та подавати відповідну інформацію Міністерству соціальної політики України;
протягом терміну дії Угоди

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації управління, відділи та інші структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням) за участю об'єднань роботодавців та профспілок

11. Надавати на безоплатній основі СПО профспілок і СПО роботодавців наявну інформацію з питань, які є предметом Угоди

Забезпечувати надання соціальним партнерам на безоплатній основі інформації з питань, які є предметом Генеральної угоди;
протягом терміну дії Угоди

Головне управління статистики в Миколаївській області (за узгодженням), управління, відділи та інші структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням) за участю об'єднань роботодавців та профспілок

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали