ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 04.07.2012 р. N 1149

Київ

Про затвердження Плану заходів щодо реалізації заходів Державної цільової соціальної програми подолання та запобігання бідності на період до 2015 року в місті Києві

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 N 1057 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми подолання та запобігання бідності на період до 2015 року" (Постанова N 1057):

1. Затвердити План заходів щодо реалізації заходів Державної цільової соціальної програми подолання та запобігання бідності на період до 2015 року (Постанова N 1057) в місті Києві (далі - План заходів), що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій:

2.1. Забезпечити виконання Плану заходів.

2.2. Інформацію про виконання Плану заходів подавати Комунальній науково-дослідній установі "Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку міста" щокварталу до 5 числа наступного місяця.

3. Комунальній науково-дослідній установі "Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку міста" щокварталу до 15 числа наступного місяця узагальнювати інформацію про виконання Плану заходів для подальшою подання Міністерству соціальної політики України.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської міської державної адміністрації Новохатька Л. М.

 

Голова

О. Попов


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
04.07.2012 N 1149


План заходів
щодо реалізації заходів Державної цільової соціальної програми подолання та запобігання бідності на період до 2015 року (Постанова N 1057) в місті Києві

N п/п

Найменування заходу

Строк виконання, роки

Відповідальні за виконання

Сприяння зайнятості населення та розвиток ринку праці

1.

Зниження рівня безробіття в місті Києві.

2012 - 2015

Головне управління праці та соціального захисту населення,
Київський міський центр зайнятості, районні в місті Києві державні адміністрації за участю Київських міських організацій роботодавців.

2.

Сприяння зайнятості осіб з обмеженими можливостями шляхом:
- підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації за професіями (спеціальностями), що користуються попитом на ринку праці, у тому числі через центри професійної реабілітації інвалідів, а також за участю міської служби зайнятості та Київського міського відділення Фонду соціального захисту інвалідів;
- працевлаштування за участю міської служби зайнятості, зокрема на робочі місця, створені роботодавцями за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів.

2012 - 2015

Головне управління праці та соціального захисту населення,
Київський міський центр зайнятості, районні в місті Києві державні адміністрації,
Київське міське відділення Фонду соціального захисту інвалідів за участю Київських міських організацій роботодавців.

3.

Проведення постійної інформаційної кампанії з актуалізації легальних трудових відносин та детінізації заробітної плати з метою створення умов для соціального захисту працівників.

2012 - 2015

Державна податкова служба у м. Києві,
Головне управління Пенсійного фонду України в м. Києві,
Головне управління праці та соціального захисту населення,
Територіальна державна інспекція праці у м. Києві, районні в місті Києві державні адміністрації.

4.

Надання дотації роботодавцям для створення робочих місць з метою працевлаштування безробітних, зокрема з числа осіб, які потребують соціального захисту та не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці.

2012 - 2015

Київський міський центр зайнятості.

5.

Надання підтримки безробітним шляхом виплати одноразової допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності, що сприятиме самостійній зайнятості населення.

2012 - 2015

Київський міський центр зайнятості.

6.

Сприяння забезпеченню підвищення конкурентоспроможності безробітних на ринку праці.

2012 - 2015

Київський міський центр зайнятості.

7.

Сприяння працевлаштуванню молоді на перше робоче місце відповідно до Закону України "Про забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, першим робочим місцем з наданням дотації роботодавцю".

2012 - 2015

Київський міський центр зайнятості,
Головне управління праці та соціального захисту населення,
Головне управління промислової, науково-технічної та інноваційної політики,
Головне управління освіти і науки, районні в місті Києві державні адміністрації,
Київські міські організації роботодавців.

8.

Проведення відповідної роботи з метою мінімізації негативних наслідків зовнішньої трудової міграції, сприяння в адаптації трудових мігрантів, які повертаються в Україну.

2012 - 2015

Головне управління праці та соціального захисту населення,
Управління у справах національностей та релігій,
Київський міський центр зайнятості, районні в місті Києві державні адміністрації.

9.

Здійснення заходів, спрямованих на регулювання використання праці іноземців.

2012 - 2015

Київський міський центр зайнятості,
Головне управління праці та соціального захисту населення,
Головне управління юстиції у м. Києві,
Управління у справах національностей та релігій.

Оплата праці

10

Забезпечення своєчасної виплати заробітної плати та недопущення виникнення заборгованості з її виплати в бюджетних установах та організаціях, що фінансуються з бюджету м. Києва, та на комунальних підприємствах.

2012 - 2015

Галузеві управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Головне фінансове управління, районні в місті Києві державні адміністрації.

11.

Сприяння погашенню боргів із заробітної плати на підприємствах державного та недержавного сектору економіки. Вживати заходів щодо недопущення її виникнення.

2012 - 2015

Головне управління праці та соціального захисту населення, Галузеві управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації, Київські міські організації роботодавців, Київська міська рада профспілок.

12.

Сприяння вирішенню проблемних питань детінізації трудових відносин та заробітної плати, зокрема, шляхом розгляду на засіданнях робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення в місті Києві.

2012 - 2015

Головне управління праці та соціального захисту населення,
Головне управління Пенсійного фонду України в м. Києві,
Державна податкова служба у м. Києві,
Територіальна державна інспекція праці у м. Києві за участю Київських міських організацій роботодавців та Київської міської ради профспілок,
районні в місті Києві державні адміністрації.

13.

Оптимізація мережі бюджетних установ з урахуванням потреб у наданні послуг та спрямування вивільнених коштів на підвищення заробітної плати працівникам бюджетної сфери.

2012 - 2015

Галузеві управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Удосконалення системи соціального захисту

14.

Створення районних комісій зі звільнення від плати громадян, що мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу, якщо такі рідні належать до малозабезпечених і отримують державну соціальну допомогу в установленому законодавством порядку, є особами похилого віку, визнані інвалідами у встановленому порядку, залежні від психоактивних речовин, алкоголю, перебувають у місцях позбавлення волі.

2012 - 2013

Районні в місті Києві державні адміністрації,
Головне управління праці та соціального захисту населення,
Київський міський територіальний центр соціального обслуговування,
Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

15.

Закінчення капітального ремонту приміщення для відділення соціально-медичної реабілітації дітей, хворих на ДЦП, Деснянського районного територіального центру соціального обслуговування.

2012

Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація.

16.

Закінчення будівництва приміщення для Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів та Київського міського територіального центру соціального обслуговування за адресою: вул. О. Теліги, 37-г.

2012

Головне управління праці та соціального захисту населення, Головне управління капітального будівництва.

17.

Продовження реконструкції з надбудовою 1-го відділення санаторію "1 Травня" під психоневрологічний інтернат за адресою: вул. Гамарника, 28.

2012

Головне управління праці та соціального захисту населення,
Головне управління капітального будівництва.

18.

Забезпечення своєчасного призначення відповідних державних соціальних допомог, субсидій, надання пільг, гарантій та компенсацій відповідним категоріям населення в повному обсязі.

2012 - 2015

Головне управління праці та соціального захисту населення, районні в місті Києві державні адміністрації.

19.

Прийняття участі в організації комплексної реабілітації інвалідів та дітей-інвалідів на базі Всеукраїнського та міжрегіональних центрів професійної реабілітації інвалідів.

2012 - 2015

Головне управління праці та соціального захисту населення.

20.

Забезпечення якості та доступності соціальних послуг, раннє виявлення, облік та соціальний супровід осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах.

2012 - 2015

Головне управління праці та соціального захисту населення,
Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту,
Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,
Служба у справах дітей,
Київський міський територіальний центр соціального обслуговування,
районні в місті Києві державні адміністрації.

21.

Здійснення заходів щодо захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, запобігання та подолання дитячої безпритульності.

2012 - 2015

Служба у справах дітей,
Головне управління праці та соціального захисту населення,
Головне управління освіти і науки, Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, районні в місті Києві державні адміністрації.

22.

Надання соціальних послуг, медичної допомоги, допомоги у відновленні документів, реєстрації місця проживання або перебування, працевлаштуванні бездомним особам та особам, звільненим з місць позбавлення волі.

2012 - 2015

Районні в місті Києві державні адміністрації,
Головне управління праці та соціального захисту населення,
Головне управління охорони здоров'я,
Київський міський центр зайнятості.

23.

Надання пропозицій стосовно створення єдиної інформаційно-аналітичної системи обліку та управління коштами соціальної сфери і запровадження електронної соціальної картки.

2012 - 2015

Головне управління праці та соціального захисту населення,
Головне управління транспорту та зв'язку,
Головне фінансове управління, КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр".

24.

Забезпечення функціонування та розвитку мережі закладів соціального захисту для бездомних осіб та установ соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі, з урахуванням фінансових можливостей та соціальних потреб міста.

2012 - 2015

Головне управління праці та соціального захисту населення.

25.

Участь у роботі спостережної комісії при виконавчому органі Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), зокрема, в частині надання допомоги у соціальній адаптації особам, звільненим з місць позбавлення волі.

2012 - 2015

Головне управління праці та соціального захисту населення.

Сприяння економічному розвитку

26.

Створення мережі бізнес-інкубаторів та регіональних інноваційних кластерів.

2012 - 2015

Головне управління промислової, науково-технічної та інноваційної політики,
Головне управління з питань регуляторної політики та підприємництва.

27

Сприяння розвитку бюджетоутворюючих підприємств.

2012 - 2015

Головне управління економіки та інвестицій, Головне управління промислової, науково-технічної та інноваційної політики.

28.

Організація спеціалізованих курсів для різних категорій слухачів щодо інтелектуальної власності, трансферу технологій та інноваційної діяльності.

2012 - 2015

Київський міський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій.

Соціальна підтримка сімей, дітей, молоді

29.

Прийняття участі в розробленні Державної цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей на період до 2015 року.

2012 - 2015

Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту,
Головне управління праці та соціального захисту населення,
Головне управління охорони здоров'я,
Головне управління освіти і науки, Головне фінансове управління.

30.

Оптимізація мережі дошкільних навчальних закладів на якісно новій основі та стимулювання батьків до здобуття дітьми обов'язкової дошкільної освіти.

2012 - 2015

Головне управління освіти і науки, районні в місті Києві державні адміністрації.

31.

Створення правових, економічних та соціальних умов для функціонування і зміцнення сім'ї, поліпшення демографічної ситуації, забезпечення рівних прав і можливостей чоловіків та жінок, утвердження соціального партнерства сім'ї та держави, формування відповідального ставлення батьків до забезпечення всебічного розвитку та вихованню дітей, запобігання насильству в сім'ї.

2012 - 2015

Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту,
Головне управління праці та соціального захисту населення,
Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,
Служба у справах дітей.

Поліпшення медичного обслуговування населення

32.

Прийняття участі у розробленні та запровадженні державних соціальних нормативів та стандартів надання медичної допомоги.

2012 - 2015

Головне управління охорони здоров'я.

33.

Посилення контролю за якістю медичної допомоги, лікарських засобів і виробів медичного призначення, їх ціноутворення.

2012 - 2015

Головне управління охорони здоров'я.

34.

Проведення роботи з пропаганди здорового способу життя.

2012 - 2015

Головне управління охорони здоров'я,
Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту,
Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

35.

Здійснення заходів щодо поліпшення стану здоров'я матері та дитини.

 

Головне управління охорони здоров'я.


 

Заступник голови -
керівник апарату

О. Пузанов

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали