ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 11 червня 2012 року N 999

Про затвердження Плану заходів щодо реалізації Закону України "Про громадські об'єднання" у 2012 році

З метою забезпечення реалізації Закону України "Про громадські об'єднання" (Закон N 4572-VI), відповідно до Положення про Державну реєстраційну службу України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року N 401 (Указ N 401/2011), наказую:

1. Затвердити План заходів щодо реалізації Закону України "Про громадські об'єднання" (Закон N 4572-VI) у 2012 році, що додається.

2. Департаменту легалізації об'єднань громадян, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств (О. М. Семьоркіна), Департаменту державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (О. Б. Барбелюк), Юридичному управлінню (Г. Б. Пітік), Управлінню бухгалтерського обліку, планування та звітності (О. В. Шевченко) забезпечити за участю Громадської Ради при Державній реєстраційній службі України своєчасне виконання Плану заходів щодо реалізації Закону України "Про громадські об'єднання" (Закон N 4572-VI) у 2012 році.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Державної реєстраційної служби України І. А. Кухаренко.

 

Голова

Л. В. Єфіменко


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної реєстраційної служби України
11.06.2012 N 999


ПЛАН
заходів щодо реалізації Закону України "Про громадські об'єднання" (Закон N 4572-VI) у 2012 році

I Заходи нормотворчого характеру

N
п/п

Зміст заходів

Термін виконання

Відповідальні за виконання

1.

Подати Міністерству юстиції пропозиції щодо внесення змін до Указу Президента України "Про затвердження Положення про Державну реєстраційну службу України" (Указ N 401/2011)

До 30 червня 2012 р.

Департамент легалізації об'єднань громадян, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств, Юридичне управління

2.

Подати Міністерству юстиції України пропозиції щодо актів Кабінету Міністрів України, які потребують приведення у відповідність до Закону України "Про громадські об'єднання" (Закон N 4572-VI)

До 30 червня 2012 р.

Департамент легалізації об'єднань громадян, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств, Юридичне управління

3.

Подати Міністерству юстиції України пропозиції щодо актів Міністерства юстиції України, які потребують приведення у відповідність до Закону України "Про громадські об'єднання" (Закон N 4572-VI)

До 30 червня 2012 р.

Департамент легалізації об'єднань громадян, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств, Юридичне управління

4.

Подати Міністерству юстиції України пропозиції щодо ведення Реєстру громадських об'єднань та обміну відомостями між Реєстром об'єднань громадян і Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

До 30 червня 2012 р.

Департамент легалізації об'єднань громадян, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств, Департамент державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, Юридичне управління

5.

Подати Міністерству юстиції України пропозиції щодо порядку передачі уповноваженим органам з питань реєстрації відомостей щодо громадських організацій, зареєстрованих (легалізованих) виконавчими органами сільських, селищних, міських рад

До 1 вересня 2012 р.

Департамент легалізації об'єднань громадян, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств, Юридичне управління

Розробити проекти постанов Кабінету Міністрів України

6.1.

"Про затвердження зразків свідоцтва про реєстрацію громадського об'єднання як громадської організації чи громадської спілки"

До 1 жовтня 2012 р.

Департамент легалізації об'єднань громадян, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств, Юридичне управління

6.2.

"Про затвердження зразка свідоцтва про акредитацію відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації"

До 1 жовтня 2012 р.

Департамент легалізації об'єднань громадян, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств, Юридичне управління

6.3.

"Про порядок реєстрації символіки громадського об'єднання"

До 1 жовтня 2012 р.

Департамент легалізації об'єднань громадян, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств, Юридичне управління

6.4.

"Про розмір плати за реєстрацію символіки, заміну свідоцтва про реєстрацію символіки у зв'язку з пошкодженням, видачу дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію символіки громадського об'єднання у зв'язку з його втратою"

До 1 жовтня 2012 р.

Департамент легалізації об'єднань громадян, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств, Юридичне управління

6.5.

"Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 26.02.93 N 140 "Про затвердження положення про легалізацію об'єднань громадян"

До 1 жовтня 2012 р.

Департамент легалізації об'єднань громадян, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств, Юридичне управління

6.6.

"Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 26.02.93 N 143 "Про порядок справляння і розміри збору за реєстрацію об'єднань громадян"

До 1 жовтня 2012 р.

Департамент легалізації об'єднань громадян, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств, Юридичне управління

6.7.

"Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 26.02.93 N 145 "Про порядок реєстрації філіалів, відділень, представництв та інших структурних утворень громадських (неурядових) організацій зарубіжних держав в Україні"

До 1 жовтня 2012 р.

Департамент легалізації об'єднань громадян, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств, Юридичне управління

Розробити проекти наказів Міністерства юстиції України

7.1.

"Про внесення змін до наказу Мін'юсту від 23.06.2011 N 1707/5 "Про затвердження положень про територіальні органи Міністерства юстиції України"

До 1 жовтня 2012 р.

Департамент легалізації об'єднань громадян, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств, Юридичне управління

7.2.

"Про внесення змін до наказу Мін'юсту від 08.07.2011 N 1828/5 "Про затвердження Порядку підготовки та оформлення рішень щодо легалізації об'єднань громадян та інших громадських формувань"

До 1 жовтня 2012 р.

Департамент легалізації об'єднань громадян, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств, Юридичне управління

7.3.

"Про затвердження форми заяви на реєстрацію об'єднань громадян"

До 1 жовтня 2012 р.

Департамент легалізації об'єднань громадян, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств, Юридичне управління

7.4.

"Про затвердження форми заяви на повідомлення про утворення громадського об'єднання"

До 1 жовтня 2012 р.

Департамент легалізації об'єднань громадян, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств, Юридичне управління

7.5.

"Про затвердження форми реєстраційної картки про створення відокремленого підрозділу громадського об'єднання"

До 1 жовтня 2012 р.

Департамент легалізації об'єднань громадян, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств, Департамент державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, Юридичне управління

7.6.

"Про затвердження форми повідомлення про закриття відокремленого підрозділу громадського об'єднання"

До 1 жовтня 2012 р.

Департамент легалізації об'єднань громадян, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств, Департамент державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, Юридичне управління

7.7.

"Про затвердження форми заяви на підтвердження всеукраїнського статусу громадського об'єднання та форми заяви про відмову від всеукраїнського статусу"

До 1 жовтня 2012 р.

Департамент легалізації об'єднань громадян, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств, Юридичне управління

7.8.

"Про затвердження форми реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу з відомостями про всеукраїнський статус громадського об'єднання для щорічної перевірки уповноваженим органом з питань реєстрації"

До 1 жовтня 2012 р.

Департамент легалізації об'єднань громадян, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств, Департамент державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, Юридичне управління

7.9.

"Про затвердження форми заяви про акредитацію відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації"

До 1 жовтня 2012 р.

Департамент легалізації об'єднань громадян, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств, Юридичне управління

7.10.

"Про затвердження єдиної номенклатури ведення реєстраційних справ"

До 1 жовтня 2012 р.

Департамент легалізації об'єднань громадян, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств, Юридичне управління

II Заходи організаційного характеру

1.

Подати Міністерству юстиції України пропозиції щодо збільшення чисельності працівників юстиції для упорядкування структурних підрозділів територіальних органів Міністерства юстиції України, що забезпечують реалізацію повноважень. У зв'язку з чим внести пропозиції щодо закладення в Державному бюджеті на 2013 рік видатків на збільшення граничної чисельності.

До 1 липня 2012

Департамент легалізації об'єднань громадян, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств, Управління бухгалтерського обліку, планування та звітності

2.

Провести навчання працівників структурних підрозділів територіальних органів Міністерства юстиції України, що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру у сфері реєстрації об'єднань громадян з урахуванням положень Закону України "Про громадські об'єднання" (Закон N 4572-VI)

До 30 грудня 2012

Департамент легалізації об'єднань громадян, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств, Відділ міжнародного співробітництва

3.

Провести навчання для представників об'єднань громадян з урахуванням положень Закону України "Про громадські об'єднання" (Закон N 4572-VI)

До 30 грудня 2012

Департамент легалізації об'єднань громадян, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств

4.

Організація та проведення консультацій щодо аналізу основних положень Закону України "Про громадські об'єднання" (Закон N 4572-VI) за участю Громадської Ради при Державні реєстраційній службі України

До 30 грудня 2012

Департамент легалізації об'єднань громадян, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств


 

Директор Департаменту
легалізації об'єднань громадян,
державної реєстрації друкованих
засобів масової інформації
та інформаційних агентств

О. М. Семьоркіна

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали