Додаткова копія: Про затвердження плану заходів щодо реформування вітчизняної наукової сфери

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 17 жовтня 2018 р. N 776-р

Київ

Про затвердження плану заходів щодо реформування вітчизняної наукової сфери

1. Затвердити план заходів щодо реформування вітчизняної наукової сфери, що додається.

2. Міністерствам, центральним органам виконавчої влади, іншим державним органам за участю Національної академії наук, національних галузевих академій наук забезпечити виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 73

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 17 жовтня 2018 р. N 776-р

ПЛАН
заходів щодо реформування вітчизняної наукової сфери

1. Підготувати пропозиції щодо:

1) кандидатур членів наукової ради Національного фонду досліджень.

Національна рада з питань розвитку науки і технологій (за згодою).

Жовтень 2018 р.;

2) переліку напрямів грантової підтримки Національного фонду досліджень відповідно до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (Закон N 848-VIII).

Науковий комітет Національної ради з питань розвитку науки і технологій (за згодою).

Грудень 2018 р.;

3) засад функціонування в Україні системи присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань.

Національна рада з питань розвитку науки і технологій (за згодою).

Квітень 2019 р.;

4) засад функціонування в Україні системи незалежної експертизи державних цільових наукових та науково-технічних програм та наукових проектів.

Національна рада з питань розвитку науки і технологій (за згодою).

Травень 2019 р.;

5) засад розвитку державної дослідницької інфраструктури та системи державних ключових лабораторій як ключових елементів дослідницької інфраструктури, які сприяють інтеграції наукових досліджень, що проводяться у закладах вищої освіти і наукових установах за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки.

Національна рада з питань розвитку науки і технологій (за згодою).

Травень 2019 р.;

6) критеріїв для отримання закладами вищої освіти статусу дослідницьких.

МОН, заінтересовані міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Національна академія наук (за згодою).

Квітень 2019 р.;

7) внесення змін до законодавчих актів з метою розширення функцій Національної ради з питань розвитку науки і технологій на сферу інновацій, зокрема з покладанням на неї функцій підготовки пропозицій Кабінету Міністрів України щодо засад державної підтримки і стимулювання інноваційної діяльності для використання результатів наукової та науково-технічної діяльності в реальному секторі економіки, визначення пріоритетів інноваційної діяльності та шляхів підтримки їх реалізації.

Національна рада з питань розвитку науки і технологій (за згодою), МОН, Мінекономрозвитку.

Лютий 2019 р.;

8) перегляду переліку пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, а також механізму їх реалізації, у тому числі з урахуванням результатів форсайтних досліджень.

МОН, Національна академія наук (за згодою), національні галузеві академії наук (за згодою), Національна рада з питань розвитку науки і технологій (за згодою).

Листопад 2019 р.;

9) внесення змін до нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України щодо державного сприяння забезпеченню участі українського бізнесу у фінансуванні пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, інноваційної діяльності, новітніх технологій та залучення місцевих органів влади до партнерства з експертною і науковою спільнотою.

МОН, Мінекономрозвитку, Мінфін, Національна рада з питань розвитку науки і технологій (за згодою), Національна академія наук (за згодою).

Вересень 2019 р.;

10) удосконалення системи національних академій наук.

Національна рада з питань розвитку науки і технологій (за згодою), Національна академія наук (за згодою), національні галузеві академії наук (за згодою).

Грудень 2018 року.

2. Забезпечити:

1) утворення Міжвідомчої ради з координації фундаментальних і прикладних досліджень в Україні при Національній академії наук.

МОН, Національна академія наук (за згодою).

Жовтень 2018 р.;

2) проведення державної атестації наукових установ та закладів вищої освіти (вищих навчальних закладів) в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності, ухвалення рішень за результатами атестації, оптимізація мережі наукових установ на підставі результатів атестації.

МОН, заінтересовані міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Національна академія наук (за згодою), національні галузеві академії наук (за згодою).

Постійно;

3) здійснення заходів щодо інтеграції наукових досліджень, що проводяться у закладах вищої освіти і наукових установах, шляхом створення:

центрів колективного користування науковим, у тому числі унікальним, обладнанням;

науково-навчальних центрів подвійного підпорядкування Національної академії наук і МОН за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки;

спільних наукових підрозділів та розвитку мережі наукових установ подвійного підпорядкування відповідно до частини п'ятої статті 17 (Закон N 848-VIII) та частини сьомої статті 18 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (Закон N 848-VIII).

МОН, МОЗ, Мінагрополітики, Мінкультури, Національна академія наук (за згодою), національні галузеві академії наук (за згодою).

Постійно;

4) удосконалення нормативно-правової бази з метою забезпечення ефективної участі українських вчених в реалізації міжнародних проектів (у тому числі в рамках програми "Горизонт 2020", програми НАТО "Наука заради миру та безпеки", "Еразмус+"), міжнародних дослідницьких та інноваційних програм, усунення перешкод щодо управління коштами, які надходять в Україну у вигляді грантів, створення сприятливих умов для участі українських науковців та бізнесу в міжнародному співробітництві у сфері науки, технологій та інновацій.

МОН, Мінекономрозвитку, МВС, Національна академія наук (за згодою), Національна рада з питань розвитку науки і технологій (за згодою).

Постійно;

5) розроблення нормативних актів, що регулюють обіг прекурсорів для використання у хімічних і медико-біологічних наукових дослідженнях, для якісної та своєчасної імплементації нормативно-правової бази Європейського Союзу.

МОН, МОЗ, МВС, Національна поліція.

Квітень 2019 р.;

6) формування для Національної ради з питань розвитку науки і технологій середньострокового прогнозу науково-технічного розвитку України шляхом проведення аналізу світових тенденцій розвитку науки і технологій, оцінки наукового, науково-технічного та інноваційного потенціалу України (на основі використання традиційних статистичних даних, даних науково-технічного та інноваційного обстеження та спеціалізованих обстежень найбільш перспективних для України секторів економіки, аналізу даних споживання в Україні високотехнологічної продукції вітчизняного та іноземного виробництва).

МОН, Мінекономрозвитку, Держстат, заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Національна академія наук (за згодою), національні галузеві академії наук (за згодою).

Починаючи з 2019 року;

7) здійснення заходів з метою підвищення ефективності інтеграції вітчизняних вчених у світову наукову спільноту, належного представлення здобутків вітчизняної наукової сфери у світовому інформаційному просторі шляхом:

оптимізації та удосконалення мережі наукових періодичних видань для приведення у відповідність з вимогами світових наукометричних баз, визначених МОН;

стимулювання науковців до оприлюднення результатів досліджень у наукових періодичних виданнях, що включені до наукометричних баз;

стимулювання переведення україно- чи російськомовних наукових періодичних видань до числа англомовних фахових наукових періодичних видань за умови збереження необхідного мінімуму широкопрофільних україномовних наукових періодичних видань та вміщення розширених україномовних резюме в англомовних фахових журналах з метою оперативного формування сучасної української наукової термінології;

поступового зменшення частки наукових видань, що друкуються в Україні за рахунок коштів державного бюджету, російською мовою.

МОН, Національна академія наук (за згодою), національні галузеві академії наук (за згодою), Національна рада з питань розвитку науки і технологій (за згодою).

Постійно;

8) здійснення заходів щодо стимулювання повернення талановитої наукової молоді в Україну.

МОН, Національна академія наук (за згодою), національні галузеві академії наук (за згодою), Національна рада з питань розвитку науки і технологій (за згодою).

Постійно.
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали