ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 13.04.2010 р. N 195

Про затвердження Плану заходів щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями в Донецькій області на 2010 - 2015 роки "Безбар'єрна Донеччина"

З метою виконання Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", Указів Президента України від 01.06.2005 N 900/2005 "Про першочергові заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями", від 18.12.2007 N 1228/2007 "Про додаткові невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями", постанови Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 N 784 "Про затвердження плану заходів щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення на 2009 - 2015 роки "Безбар'єрна Україна", створення умов для безперешкодного доступу інвалідів та інших маломобільних груп населення до об'єктів соціального призначення та інженерно-транспортної інфраструктури, забезпечення вільного пересування їх в населених пунктах області, координації дій виконавчих органів міських рад та райдержадміністрацій в цьому напрямі, враховуючи рішення колегії облдержадміністрації від 25.02.2010 та керуючись статтею 23 Закону України "Про місцеві державні адміністрації":

1. Затвердити План заходів щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями в Донецькій області на 2010 - 2015 роки "Безбар'єрна Донеччина", що додається.

2. Рекомендувати виконавчим органам міських рад та райдержадміністраціям:

2.1. Спільно із структурними підрозділами облдержадміністрації забезпечити розробку щорічних місцевих заходів (програм) щодо створення сприятливих умов життєдіяльності для осіб з обмеженими фізичними можливостями на відповідних територіях із зазначенням конкретних об'єктів та видів робіт.

2.2. При реалізації заходів (програм) забезпечити виконання повного комплексу робіт, який надасть представникам маломобільних груп населення змогу вільного та самостійного пересування і отримання послуг на об'єктах соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури.

2.3. Передбачати в місцевих бюджетах кошти для фінансування відповідних заходів (програм).

2.4. Інформацію про хід виконання місцевих заходів (програм) щоквартально, до 5 числа місяця, що настає за звітним періодом, надавати до управління містобудування та архітектури облдержадміністрації.

3. Управлінню містобудування та архітектури облдержадміністрації (Кузьменко) щоквартально, до 15 числа місяця, що настає за звітним періодом, надавати до облдержадміністрації узагальнену інформацію про хід виконання даного розпорядження.

4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації згідно з розподілом обов'язків.

 

Голова облдержадміністрації

А. М. Близнюк


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Донецької обласної державної адміністрації
13.04.2010 N 195


ПЛАН
заходів щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями в Донецькій області на 2010 - 2015 роки "Безбар'єрна Донеччина"

N
з/п

Назва заходу

Термін виконання

Виконавці

I. Організаційні заходи

1.

Забезпечити протягом 2010 - 2015 років розробку річних заходів (програм) щодо створення сприятливих умов життєдіяльності людей з обмеженими фізичними можливостями з визначенням конкретних робіт на підставі комплексного підходу забезпечення доступності

Грудень (щороку)

Виконавчі органи міських рад, райдержадміністрації, відповідні комітети доступності

2.

Організовувати проведення обласного, спільних та виїзних засідань комітетів доступності

Згідно з графіком

Обласний комітет доступності, управління містобудування та архітектури облдержадміністрації

3.

Організувати проведення навчальних семінарів та науково-практичних конференцій з питань забезпечення доступності середовища життєдіяльності людей, впровадження нових технологій у цьому напрямку

1 раз на рік

Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації, громадські організації інвалідів,

II. Пристосування існуючих об'єктів житлово-громадського призначення для потреб людей з обмеженими фізичними можливостями

4.

Продовжити роботу по обладнанню засобами доступності існуючих об'єктів (установ, закладів) житлово-громадського призначення з урахуванням комплексного забезпечення доступності до місць надання послуг (додаток 1)

Постійно

Виконавчі органи міських рад, райдержадміністрації

5.

В умовах реконструкції, при неможливості пристосування діючих об'єктів до потреб інвалідів, враховуючи положення статей 26, 27 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", приймати відповідні рішення щодо створення інших сприятливих умов життєдіяльності інвалідів. Залучати до вирішення цих питань комітети доступності та громадські організації інвалідів

Постійно

Виконавчі органи міських рад, райдержадміністрації, відповідні комітети доступності, громадські організації інвалідів

6.

При проведенні капітального ремонту та реконструкції існуючих закладів (установ, підприємств) соціального призначення передбачати пристосування санітарно-гігієнічних кімнат для потреб людей з обмеженими фізичними можливостями

Постійно

Виконавчі органи міських рад, райдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації, керівники закладів (установ, підприємств)

III. Пристосування інженерно-транспортної, дорожньо-тротуарної мережі та благоустрою території для потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями

7.

Продовжити роботу по приведенню у відповідність до потреб людей з обмеженими фізичними можливостями дорожньо-транспортної мережі та інженерної інфраструктури (додаток 2). Запровадити персональні картки дозволу на паркування транспортних засобів, що використовуються для перевезення інвалідів

Згідно з окремим графіком (додатком 2)

Виконавчі органи міських рад, райдержадміністрації, Головне управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації

8.

При визначенні переможців у конкурсах на перевезення пасажирів враховувати наявність у претендентів рухомого складу, пристосованого для перевезення інвалідів з порушеннями опорно-рухового апарату та обладнаного засобами інформування пасажирів з вадами зору і слуху. Залучати до участі в роботі конкурсних комітетів представників громадських організацій інвалідів. Сприяти використанню спеціальних і допоміжних засобів вітчизняного виробництва для перевезення та переміщення таких осіб

Постійно

Виконавчі органи міських рад, райдержадміністрації, Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації

9.

Організувати здійснення контролю за проведенням посадки та висадки пасажирів виключно на зупинках громадського транспорту з метою забезпечення доступу до транспортних засобів інвалідів, які пересуваються на візках, та осіб з вадами зору. Залучати до цього процесу громадських інспекторів

Постійно

Виконавчі органи міських рад, райдержадміністрації, Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації

IV. Моніторинг доступності населених пунктів області

10.

Завершити проведення моніторингу доступності об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури населених пунктів області, який розпочато у другому півріччі 2009 року

III квартал 2010 р.

Виконавчі органи міських рад, райдержадміністрації,
відповідні комітети доступності, управління містобудування та архітектури, Головне управління житлово-комунального господарства, Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації, інші структурні підрозділи облдержадміністрації за належністю

11.

Забезпечити проведення моніторингу доступності об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, що будуть задіяні під час проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

IV квартал 2011 р. - II квартал 2012 р.

Виконавчі органи міських рад, райдержадміністрації, відповідні комітети доступності, управління містобудування та архітектури, управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації, інші структурні підрозділи облдержадміністрації за належністю

12.

Забезпечити проведення повторного моніторингу доступності об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури населених пунктів області

II - IV квартал 2013 р.

Виконавчі органи міських рад, райдержадміністрації, відповідні комітети доступності, управління містобудування та архітектури, Головне управління житлово-комунального господарства, Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації, інші структурні підрозділи облдержадміністрації за належністю

13.

Проводити поточне обстеження будинків та споруд

Постійно

Місцеві комітети доступності, обласний комітет доступності, управління містобудування та архітектури облдержадміністрації

V. Забезпечення доступності при проведенні інвестиційної діяльності та контроль за додержанням будівельних норм

14

Під час розроблення містобудівної документації (містобудівних обґрунтувань, детальних планів територій, проектів забудови) або внесення змін до неї, забезпечити урахування потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями, передбачати місця для паркування автотранспортних засобів, які належать інвалідам, а також для розміщення тимчасових гаражів

Постійно

Виконавчі органи міських рад, райдержадміністрації, управління містобудування та архітектури облдержадміністрації.

15.

Забезпечити контроль за якістю проектної документації щодо дотримання вимог нормативів по безбар'єрності

Постійно

Виконавчі органи міських рад, райдержадміністрації, Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю в Донецькій області, Державне підприємство "Спеціалізована Державна експертна організація центральна служба Української Державної будівельної експертизи" філія в Донецькій області

16.

Забезпечити контроль за виконанням вимог щодо безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення при розробленні та реалізації нових проектів будівництва громадських об'єктів та споруд, реконструкції об'єктів існуючої забудови, що будуть задіяні під час проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу. Залучати комітети доступності до реалізації таких проектів

2010 - 2012 рр.

Виконавчі органи міських рад, райдержадміністрації, відповідні комітети доступності, управління містобудування та архітектури облдержадміністрації, управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації, інші структурні підрозділи облдержадміністрації

17.

Передбачати в містобудівних умовах і обмеженнях забудови земельних ділянок на проектування об'єктів житлового і громадського призначення, виконання замовниками (інвесторами) конкретних вимог щодо облаштування таких об'єктів необхідними допоміжними засобами, а також пристосування території забудови для забезпечення безбар'єрного доступу до об'єктів осіб з обмеженими фізичними можливостями і забезпечення контролю за їх виконанням. Залучати до вирішення цих питань комітети доступності та громадські організації інвалідів.

Постійно

Виконавчі органи міських рад, райдержадміністрації, управління містобудування та архітектури облдержадміністрації

18.

Створити групи позаштатних (громадських) інспекторів державного архітектурно-будівельного контролю із залученням представників громадських організацій інвалідів та членів комітетів доступності

II квартал 2010 р.

Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю в Донецькій області, місцеві комітети доступності

19.

Залучати до здійснення підсумкових перевірок готовності об'єктів до експлуатації позаштатних (громадських) інспекторів, представників громадських організацій інвалідів, членів комітетів доступності. Проводити сумісні перевірки на відповідність будівельним нормам засобів доступності, якими обладнуються існуючі громадські будинки

Постійно

Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю в Донецькій області, місцеві комітети доступності

20

При розробці регіональних та місцевих правил забудови передбачати, з урахуванням пропозицій громадських організацій інвалідів, вимоги, що регламентують порядок вирішення питань стосовно забезпечення доступності середовища населених пунктів для людей з обмеженими фізичними можливостями

Постійно

Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації, виконавчі органи міських рад, райдержадміністрації

VI. Забезпечення інвалідів засобами інформаційного спілкування

21.

Продовжити роботу із забезпечення інвалідів області засобами спілкування, в тому числі встановлення на пільгових умовах квартирних телефонів. Розглянути можливість забезпечення інвалідів мобільним зв'язком в містах, де відсутня мережа Донецької філії ВАТ "Укртелеком"

Постійно

Виконавчі органи міських рад, райдержадміністрації, Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації

22.

Проводити курси-тренінги Sense Online для інвалідів з навчанням роботи на комп'ютері

Щорічно

Управління культури та туризму облдержадміністрації, Українське товариство сліпих

23.

Забезпечити виготовлення аудіокниг для незрячих інвалідів

Постійно

Управління культури та туризму облдержадміністрації, Українське товариство сліпих

24.

Організувати для інвалідів пільгову передплату періодичних видань

Щорічно

Виконавчі органи міських рад, райдержадміністрації, управління у справах преси та інформації, Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

25.

Забезпечити висвітлення в засобах масової інформації актуальних проблем інвалідів та заходів, що здійснюються на державному та місцевому рівнях в напрямку створення сприятливих умов життєдіяльності для осіб з обмеженими фізичними можливостями

Постійно

Виконавчі органи міських рад, райдержадміністрації, управління у справах преси та інформації облдержадміністрації


 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

Л. І. Давиденко


 

Додаток 1
до плану заходів


План
обладнання елементами доступності існуючих об'єктів житлово-громадського призначення, що передбачається виконати згідно із заходами "Безбар'єрна Донеччина"

N
з/п

Міста та райони

Кількість об'єктів які підлягають облаштуванню елементами доступності по рокам

2010

2011

2012

2013

2014

2015

РАЗОМ

Всього

в т. ч. М4*

Всього

в т. ч. М4

Всього

в т. ч. М4

Всього

в т. ч. М4

Всього

в т. ч. М4

Всього

в т. ч. М4

Всього

в т. ч. М4

1

2

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

 

Міста

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Донецьк

128

126

123

119

124

121

100

100

117

117

118

118

710

701

2

Авдіївка

2

1

8

6

2

1

4

2

4

1

3

1

23

12

3

Артемівськ

37

30

37

30

24

22

23

29

22

17

22

17

165

145

4

Вугледар

17

2

3

3

0

0

 

 

 

 

 

 

20

5

5

Горлівка

8

8

13

13

12

12

10

10

11

11

13

13

67

67

6

Дебальцеве

5

3

11

6

7

6

4

4

1

1

2

2

30

22

7

Дзержинськ

16

16

11

11

8

8

7

7

7

7

7

7

56

56

8

Димитров

 

 

1

1

2

1

3

2

1

1

 

 

7

5

9

Добропілля

19

 

11

 

7

 

7

 

6

 

5

 

55

0

10

Докучаєвськ

13

12

2

1

4

4

4

3

1

1

1

1

25

22

11

Дружківка

9

5

6

5

3

3

3

3

3

3

5

5

29

24

12

Єнакієве

5

5

4

4

5

5

5

4

6

4

5

5

30

27

13

Жданівка

2

2

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

8

8

14

Кіровське

6

6

11

11

10

10

9

9

7

7

7

7

50

50

15

Костянтинівка

12

6

10

6

10

6

11

6

13

8

15

9

71

41

16

Краматорськ

18

13

15

9

13

7

 

 

1

1

1

1

48

31

17

Красноармійськ

9

9

12

12

11

11

9

9

9

9

9

9

59

59

18

Красний Лиман

24

8

5

2

 

 

 

 

 

 

 

 

29

10

19

Макіївка

6

5

14

9

6

4

3

2

3

2

2

2

34

24

20

Маріуполь

38

25

33

21

22

22

19

19

20

20

18

18

150

125

21

Новогродівка

8

8

2

4

3

3

3

3

 

 

 

 

16

18

22

Селидове

5

5

3

3

3

3

4

4

2

2

3

3

20

20

23

Слов'янськ

41

41

39

39

37

37

33

33

32

32

32

32

214

214

24

Сніжне

9

8

4

3

4

3

5

4

8

7

8

7

38

32

25

Торез

13

2

12

 

13

1

12

 

11

 

15

 

76

3

26

Харцизьк

10

4

15

6

16

7

18

8

20

7

22

7

101

39

27

Шахтарськ

8

8

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

14

14

28

Ясинувата

8

7

5

3

4

3

4

4

2

1

 

 

23

18

 

Райони

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

Амвросіївський

6

4

5

3

6

4

6

4

6

4

6

5

35

24

30

Артемівський

4

2

5

3

5

2

4

 

3

 

2

 

23

7

31

Великоновосілківський

7

7

7

7

5

5

6

6

5

5

5

5

35

35

32

Волноваський

6

2

7

4

5

3

4

2

7

6

7

4

36

21

33

Володарський

7

7

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

8

8

34

Добропільський

4

4

4

4

5

5

4

4

4

4

5

5

26

26

35

Костянтинівський

2

2

2

2

2

2

 

 

 

 

 

 

6

6

36

Красноармійський

3

3

3

3

3

3

 

 

 

 

 

 

9

9

37

Мар'їнський

4

 

2

 

2

 

2

 

5

2

2

 

17

2

38

Новоазовський

9

5

3

1

3

2

4

3

1

1

1

1

21

13

39

Олександрівський

6

6

6

6

5

5

5

5

5

5

6

6

33

33

40

Першотравневий

2

2

5

5

3

3

3

3

3

3

3

3

19

19

41

Слов'янський

1

1

3

3

4

4

2

2

3

3

3

3

16

16

42

Старобешівський

4

4

5

5

6

5

8

7

8

8

7

7

38

36

43

Тельманівський

 

 

2

2

2

2

 

 

 

 

 

 

4

4

44

Шахтарський

12

11

14

11

12

9

14

10

7

3

5

2

64

46

45

Ясинуватський

7

 

8

 

7

 

6

1

5

5

2

2

35

8

Разом

560

425

495

390

427

356

371

315

371

310

369

309

2593

2105


Примітки:


* М4 - група мобільності згідно з ДБН В.2.2-17:2006; у стовпчиках зазначена кількість об'єктів які будуть облаштовані елементами доступності, що забезпечують вільний доступ та пересування інвалідів у візках


 

Додаток 2
до плану заходів


План
пристосування дорожньо-тротуарної мережі та транспортної інфраструктури для людей з обмеженими фізичними можливостями, який передбачається виконати згідно із заходами "Безбар'єрна Донеччина"

N
з/п

Найменування заходів

Одиниця виміру

Виконано (забезпечено) станом на 01.01.2010

Завдання по рокам

2010

2011

2012

2013

2014

2015

РАЗОМ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Дорожньо-тротуарна мережа

1

Обладнання пониженими бордюрами та з'їздами дорожніх перехресть та пішохідних переходів

кількість перехресть та переходів

416

211

179

173

190

204

201

1158

2

Пристосування зупинок громадського транспорту до потреб людей з обмеженими фізичними можливостями

кількість зупинок

120

94

40

35

40

37

34

280

3

Обладнання світлофорів на перехрестях та пішохідних переходах звуковими сигналами

кількість перехресть та переходів

21

30

28

26

22

15

15

136

4

Обладнання перехресть та пішохідних переходів напрямними огородженнями

метрів погонних огороджень

 

2000

2000

2000

2000

2000

2000

12000

5

Виділення спеціальних місць для безкоштовного паркування транспортних засобів, в яких пересуваються інваліди (позначення спеціальними знаками та розміткою)

кількість виділених місць

2798

 

 

 

 

 

 

 

кількість виділених місць, які позначені спеціальними знаками та розміткою

688

98

71

85

9

12

18

293

Транспортна інфраструктура

6

Створення спеціалізованих транспортних служб

кількість служб

2

1

 

1

 

1

1

4

7

Придбання одиниць рухомого складу громадського транспорту з пониженою підлогою

кількість одиниць

61

38

37

33

1

 

3

112

8

Придбання спеціальних автомобілів (мікроавтобусів), обладнаних підйомниками для бюджетних організацій (комунальних підприємств)

кількість одиниць

12

1

4

6

5

4

6

26


 

Додаток 3
до плану заходів


Фінансування плану заходів "Безбар'єрна Донеччина" щодо пристосування існуючих об'єктів житлово-громадського призначення та дорожньо-тротуарної мережі

N
з/п

Міста та райони

Об'єм фінансування (тис. грн.)

Місцевий бюджет*

Місцевий бюджет* та позабюджетні джерела разом

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Всього

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Всього

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

Міста

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Донецьк

600

600

600

600

600

600

3600

850

850

850

850

850

850

5100

2

Авдіївка

 

41

3

29

27

20

119

25

131

34

54

43

34

320

3

Артемівськ

200

200

200

200

200

200

1200

700

800

800

950

1000

1000

5250

4

Вугледар

11

15

 

 

 

 

26

61

41

 

 

 

 

102

5

Горлівка

552

247

251

315

236

123

1724

552

287

291

355

276

163

1924

6

Дебальцеве

21

32

18

 

 

 

71

30

60

86

40

10

20

246

7

Дзержинськ

40

40

40

40

40

40

240

95

95

95

95

95

95

570

8

Димитров

5

10

20

27

35

55

152

10

15

27

32

45

67

196

9

Добропілля

250

250

250

250

200

200

1400

250

250

250

250

200

200

1400

10

Докучаєвськ

45

15

15

15

15

15

120

75

15

15

15

15

15

150

11

Дружківка

60

30

25

28

28

59

230

60

30

25

28

28

59

230

12

Єнакієве

71

75

75

75

80

70

446

99

75

75

75

80

70

474

13

Жданівка

 

40

50

60

70

70

290

 

40

50

60

70

70

290

14

Кіровське

60

60

60

50

50

50

330

60

60

60

50

50

50

330

15

Костянтинівка

30

30

30

30

30

30

180

30

30

30

30

30

30

180

16

Краматорськ

18

40

68

82

42

34

283

18

40

68

82

42

34

283

17

Красноармійськ

9

21

25

25

25

25

130

9

21

25

25

25

25

130

18

Красний Лиман

135

80

 

 

 

 

215

135

80

 

 

 

 

215

19

Макіївка

154

43

8

12

7

3

226

156

58

24

14

7

3

261

20

Маріуполь

360

380

395

403

335

330

2203

360

380

395

403

335

330

2203

21

Новогродівка

40

20

37

37

27

20

181

80

40

62

37

27

20

266

22

Селидове

30

45

33

46

24

30

208

30

45

33

46

24

30

208

23

Слов'янськ

82

82

82

82

82

79

489

82

82

82

82

82

79

489

24

Сніжне

119

40

20

47

 

 

226

119

40

20

52

 

 

231

25

Торез

2

2

3

4

3

5

17

32

32

33

29

23

30

177

26

Харцизьк

21

77

35

39

52

60

284

56

130

83

95

167

130

661

27

Шахтарськ

51

20

20

20

20

20

151

160

40

40

40

40

50

370

28

Ясинувата

55

17

40

17

10

8

147

75

32

50

27

15

8

207

 

Райони

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

Амвросіївський

12

10

10

10

10

10

62

45

35

33

33

43

43

230

30

Артемівський

20

20

15

10

10

 

75

70

60

60

50

40

20

300

31

Великоновосілківський

8

8

9

6

6

6

43

13

13

13

10

10

10

69

32

Волноваський

50

40

50

60

60

60

320

50

40

50

60

60

60

320

33

Володарський

45

 

 

 

 

 

45

75

 

 

 

 

 

75

34

Добропільський

5

15

10

10

10

10

60

19

20

25

20

19

25

128

35

Костянтинівський

20

 

 

 

 

 

20

72

52

52

50

 

 

226

36

Красноармійський

5

6

7

 

 

 

18

14

9

9

 

 

 

32

37

Мар'їнський

1

 

 

70

70

70

211

29

2

6

70

122

72

301

38

Новоазовський

10

1

43

7

 

3

64

21

3

47

12

4

6

91

39

Олександрівський

25

35

5

3

5

5

78

35

40

13

13

13

15

128

40

Першотравневий

 

10

10

10

10

10

50

 

50

30

30

30

20

160

41

Слов'янський

10

30

30

17

17

17

120

10

38

40

17

17

17

138

42

Старобешівський

15

20

25

30

30

30

150

15

20

25

30

30

30

150

43

Тельманівський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

20

 

30

44

Шахтарський

30

30

30

40

 

 

130

50

60

50

70

30

20

280

45

Ясинуватський

 

 

 

 

 

 

 

15

20

15

11

25

15

101

Всього

3276

2777

2645

2804

2465

2366

16334

4741

4261

4067

4300

4041

3813

25223* Фінансування заходів здійснюється в межах реальної можливості місцевих бюджетів.
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали