МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 22 лютого 2012 року N 76

Про затвердження плану заходів щодо забезпечення стабільності фінансової системи агропромислового комплексу України

З метою виконання постанови Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 12 жовтня 2011 р. N 1336 (Постанова N 1336) "Про затвердження комплексного плану заходів щодо забезпечення стабільності фінансової системи України" наказую:

1. Затвердити план заходів щодо забезпечення стабільності фінансової системи агропромислового комплексу України (далі - план заходів), що додається.

2. Керівникам центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної політики та продовольства України, та самостійних структурних підрозділів Міністерства забезпечити подання звіту про стан виконання плану заходів щокварталу до 5 числа наступного місяця Департаменту економічного розвитку і аграрного ринку (Кваша С. М.) для узагальнення.

3. Департаменту економічного розвитку і аграрного ринку подавати щокварталу до 15 числа наступного місяця Міністерству економічного розвитку і торгівлі України узагальнений звіт про стан виконання плану заходів.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Безуглого М. Д.

 

Міністр

М. В. Присяжнюк


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
22.02.2012 N 76


ПЛАН
заходів щодо забезпечення стабільності фінансової системи агропромислового комплексу України

N з/п

Зміст заходу

Строк виконання

Відповідальні за виконання

I. Проведення структурних реформ в аграрному секторі, створення сприятливих умов для підвищення ділової активності та створення нових робочих місць

1.

Сприяння розвитку внутрішнього ринку шляхом:

 

 

1.1

Здійснення заходів щодо державного стимулювання та підтримки розвитку аграрного сектору, які швидко дають високий мультиплікативний ефект (пожвавлення і адекватний розвиток суміжних галузей (виробництв))

2012 рік

Департамент фінансово-кредитної політики, Держветфітослужба, Держрибагентство, Держземагентство, Держлісагентство, керівники структурних підрозділів

1.2

Досягнення достатнього рівня внутрішнього (споживчого) попиту на вітчизняну сільськогосподарську продукцію за рахунок реалізації виваженої соціальної політики

2012 рік

Департамент науково-освітнього забезпечення АПВ та розвитку сільських територій

1.3

Підтримки експорту продукції з високою часткою доданої вартості

2012 рік

Департамент зовнішньоекономічних зв'язків, Департамент землеробства, Департамент тваринництва, Департамент продовольства

II. Забезпечення структурної перебудови економіки та розвитку високотехнологічних виробництв

2.

Структурна перебудова агропромислового комплексу з метою підвищення рівня продовольчої безпеки шляхом стимулювання розвитку:

 

 

2.1

Рослинництва для збільшення обсягів виробництва та оптимізації площ посівів сільськогосподарських культур

2012 рік

Департамент землеробства

2.2

Тваринництва для збільшення чисельності поголів'я та продуктивності худоби

2012 рік

Департамент тваринництва

2.3

Збільшення продукції рибного господарства

2012 рік

Держрибагентство

2.4

Інфраструктури аграрного ринку (елеватори, холодокомбінати, оптові ринки, комплекси для переробки і тривалого зберігання сільськогосподарської сировини та продовольства) для удосконалення біржової торгівлі та іншого ринкового механізму

2012 рік

Департамент економічного розвитку і аграрного ринку, Департамент продовольства

2.5

Підвищення рівня фінансової стійкості агропромислового комплексу

2012 рік

Департамент фінансово-кредитної політики

2.6

Виробництва сільськогосподарської техніки, зокрема шляхом стимулювання випуску конкурентоспроможних видів сільськогосподарської техніки та устаткування, збільшення статутного капіталу НАК "Украгролізинг" з метою закупівлі технічних засобів для агропромислового комплексу з подальшою передачею їх на умовах фінансового лізингу, удосконалення системи фінансової підтримки підприємств - виробників сільськогосподарської техніки через механізм здешевлення кредитів на закупівлю сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва, створення сприятливих умов для утворення спільних підприємств з випуску високоефективної сільськогосподарської техніки та локалізації виробництва такої техніки в Україні

2012 рік

Департамент землеробства, Департамент фінансово-кредитної політики

2.7

Запровадження системи використання космічних технологій у сільському господарстві

2012 рік

Держземагентство, Департамент землеробства, Держрибагентство, Держлісагентство

3.

Ліцензування зовнішньоекономічної діяльності щодо:

 

 

3.1

Експорту товарів у разі значного порушення рівноваги стосовно певних товарів на внутрішньому ринку, які мають вагоме значення для життєдіяльності в Україні, особливо сільськогосподарської продукції, продукції рибного господарства та харчової промисловості, промислових товарів широкого вжитку або інших товарів, а також необхідності захисту вітчизняного товаровиробника в разі обмеження експорту вітчизняних матеріалів, необхідних для забезпечення достатньою кількістю таких матеріалів вітчизняної переробної промисловості протягом періоду, коли внутрішня ціна на такі матеріали тримається на рівні, нижчому за світову ціну

Постійно

Департамент зовнішньоекономічних зв'язків, Департамент продовольства, Департамент економічного розвитку і аграрного ринку, Департамент землеробства, Держрибагентство, Департамент тваринництва

3.2

Імпорту з метою збереження рівноваги платіжного балансу відповідно до правил та норм СОТ

Постійно

Департамент зовнішньоекономічних зв'язків, Департамент продовольства

III. Забезпечення стабільної роботи фінансової системи України

4.

Забезпечення утримання дефіциту сектору загального державного управління у 2012 році на рівні не більш як 2,5 відсотка валового внутрішнього продукту з його подальшим поступовим зниженням у 2013 і 2014 роках на 0,5 відсотка шляхом реалізації консолідованої бюджетно-податкової політики та оптимізації бюджетних видатків

2012 - 2014 роки

Департамент фінансово-кредитної політики, Департамент економічного розвитку і аграрного ринку

IV. Запобігання недобросовісній конкуренції з боку іноземних товаровиробників

5.

Забезпечення належного контролю за якістю імпортованої продукції

Постійно

Держветфітослужба, Департамент тваринництва, Департамент зовнішньоекономічних зв'язків, Департамент продовольства

V. Підвищення ефективності використання бюджетних коштів

6.

Сприяння прийняттю та забезпечення виконання Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2012 рік та основних напрямів соціально-економічного розвитку України на 2013 і 2014 роки

2012 рік

Департамент економічного розвитку і аграрного ринку, Держветфітослужба, Держрибагентство, Держземагентство, Держлісагентство, керівники структурних підрозділів

7.

Забезпечення відбору інвестиційних проектів (програм), які спрямовані на підвищення рівня національної економіки, шляхом проведення оцінки витрат та вигід

2012 - 2014 роки

Департамент економічного розвитку і аграрного ринку, Держрибагентство, Держлісагентство, керівники структурних підрозділів

8.

Посилення контролю за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів

Січень 2012 року

Департамент фінансово-кредитної політики

9.

Оптимізація державної підтримки державних підприємств шляхом припинення прямого бюджетного фінансування та надання підтримки реалізації ними інвестиційних проектів

2012 рік

Департамент фінансово-кредитної політики, Департамент економічного розвитку і аграрного ринку


 

Директор Департаменту економічного
розвитку і аграрного ринку

С. М. Кваша

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали