Додаткова копія: Про затвердження Плану заходів щодо забезпечення виконання вимог Закону України "Про запобігання корупції" та здійснення антикорупційних дій в Запорізькій області на 2018 - 2020 роки

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 05.01.2018 р. N 6

Про затвердження Плану заходів щодо забезпечення виконання вимог Закону України "Про запобігання корупції" та здійснення антикорупційних дій в Запорізькій області на 2018 - 2020 роки

Керуючись статтями 6 і 25 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", Законами України "Про державну службу", "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII) та з метою активізації й упорядкування роботи щодо упередження та протидії корупції в місцевих органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування області:

1. Затвердити План заходів щодо забезпечення виконання вимог Закону України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII) та здійснення антикорупційних дій в Запорізькій області на 2018 - 2020 роки (далі - План).

2. Зобов'язати голів районних державних адміністрацій, керівників структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату, рекомендувати міським головам міст обласного значення:

1) розробити та затвердити відповідні плани заходів щодо забезпечення виконання вимог Закону України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII) з урахуванням специфіки їх діяльності;

2) забезпечити здійснення заходів, передбачених Планом, та про результати їх виконання інформувати сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації щокварталу до 10 числа останнього місяця.

3. Сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації подавати щороку до 20 січня голові обласної державної адміністрації узагальнену інформацію про стан виконання цього розпорядження.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови - керівника апарату обласної державної адміністрації.

 

Голова обласної
державної адміністрації

К. І. Бриль

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Запорізької обласної державної адміністрації
05 січня 2018 року N 6

ПЛАН
заходів щодо забезпечення виконання вимог Закону України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII) та здійснення антикорупційних дій в Запорізькій області на 2018 - 2020 роки

NN
з/п

Заходи

Відповідальний за виконання

Термін виконання

1

2

3

4

1.

Неухильне дотримання вимог антикорупційного законодавства

Структурні підрозділи облдержадміністрації та її апарат, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

Протягом 2018 - 2020 років

2.

Забезпечення умов для повідомлень працівниками підпорядкованих підрозділів про порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII), іншою особою, зокрема через спеціальні телефонні лінії, офіційні веб-сайти, засоби електронного зв'язку

Відділ роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

Протягом 2018 - 2020 років

3.

Вжиття заходів щодо припинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення в межах своїх повноважень, у разі виявлення такого правопорушення, одержання інформації про вчинення такого правопорушення посадовими чи службовими особами підпорядкованих підрозділів та термінове (протягом одного робочого дня) письмове повідомлення про його вчинення спеціального уповноваженого суб'єкта у сфері протидії корупції та облдержадміністрації

Структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

Протягом 2018 - 2020 років

4.

Проведення навчальних заходів та підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування відповідно до планів-графіків навчання на 2018 - 2020 роки з метою: поширення знань, необхідних для ефективного виконання завдань щодо запобігання і протидії корупції, підвищення рівня правової культури службовців та формування їх антикорупційної правосвідомості; розширення знань осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щодо їх ролі у формуванні негативного ставлення до проявів корупції та особистої участі у запобіганні та викритті фактів корупційних діянь; удосконалення системи знань та практичних навичок щодо врегулювання конфлікту, декларування майна, доходів, витрат і зобов'язань фінансового характеру як засобу попередження корупції

Запорізький центр перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій, структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

Щороку (за окремими графіками навчання)

5.

Визначення прогнозних показників кількісної потреби у направленні на підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, на яких покладено обов'язки з організації роботи щодо запобігання проявам корупції в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування

Відділ управління персоналом апарату облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

Протягом 2018 - 2020 років

6.

Забезпечення своєчасної подачі всіма суб'єктами декларування декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за встановленою формою, шляхом їх заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

Відділ управління персоналом апарату облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

Щороку до 01 квітня

7.

Проведення перевірок стану дотримання вимог законодавства з питань державної служби в органах виконавчої влади та надання консультативно-методичної допомоги із зазначених питань

Міжрегіональне управління Нацдержслужби у Дніпропетровській та Запорізькій областях, відділ управління персоналом апарату облдержадміністрації

Протягом 2018 - 2020 років

8.

Висвітлення у засобах масової інформації антикорупційних заходів, що вживаються органами виконавчої влади, іншими органами державної влади з метою формування негативного ставлення громадян до проявів корупції і залучення громадськості до участі в антикорупційній діяльності

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

Протягом 2018 - 2020 років

9.

Запровадження системи моніторингу впливу антикорупційного законодавства та вжитих заходів на стан справ з корупцією в області та підготовка (за необхідності) із залученням громадських (неурядових) організацій відповідних пропозицій щодо внесення змін до чинного законодавства

Головне територіальне управління юстиції у Запорізькій області, апарат облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

Протягом 2018 - 2020 років

10.

Проведення із залученням громадських (неурядових) організацій науково-методичних і науково-практичних конференцій, семінарів, засідань за круглим столом, прес-конференцій, зустрічей із представниками органів державної влади та засобів масової інформації з метою формування негативного ставлення молоді до корупції

Структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, Головне територіальне управління юстиції у Запорізькій області

Протягом 2018 - 2020 років

 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

З. М. Бойко




 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали