ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

НАКАЗ

від 5 грудня 2011 року N 1102

Про затвердження плану заходів з ліквідації Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку

На виконання Указу Президента України від 23.11.2011 N 1061/2011 "Про ліквідацію Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" (Указ N 1061/2011) наказую:

1. Затвердити план заходів з ліквідації Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку згідно з додатком.

2. Керівникам структурних підрозділів центрального апарату Комісії, відповідальним за виконання плану заходів, забезпечити безумовне їх виконання у встановлені терміни та відповідно до вимог чинного законодавства України.

3. Завершити процедуру ліквідації Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у терміни, визначені Указом Президента України від 23.11.2011 N 1061/2011 (Указ N 1061/2011), та поінформувати Адміністрацію Президента України про результати проведеної роботи.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова ліквідаційної комісії

Д. Тевелєв

 

Додаток

ПЛАН ЗАХОДІВ
з ліквідації Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку

N 

Найменування заходів

Строк

Відповідальний структурний підрозділ

 

I. Організзційно-управлінські

 

 

1.

Розіслати листи щодо надання кандидатури до складу комісії з припинення до:
Мінфіну;
Мінекономрозвитку;
ДПС;
Казначейства;
Укрдержархіву;
ФДМУ.

1 день з моменту затвердження голови комісії з припинення

Адміністративно-господарський департамент

2.

Повідомити державного реєстратора, Пенсійний фонд України, Державну податкову службу України, Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності про Указ Президента України від 23.11.2011 N 1061/2011 "Про ліквідацію Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" (Указ N 1061/2011) та подати державному реєстратору в установленому законодавством порядку документи, необхідні для внесення до Єдиного державного реєстру відповідних записів.

3 дні

Адміністративно-господарський департамент

3.

Здійснити дії, передбачені законодавством щодо здійснення публікації у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації повідомлення про припинення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку шляхом ліквідації та визначення строку заявлення вимог кредиторів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, який становить два місяці з моменту такої публікації.

 

Адміністративно-господарський департамент

4.

Поінформувати про припинення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку шляхом ліквідації територіальні управління Комісії

 

Адміністративно-господарський департамент

5.

Провести аналіз всіх договорів з юридичними та фізичними особами про виконання робіт, надання послуг, оренди, фінансових зобов'язань тощо на предмет необхідності їх розірвання, переукладання чи внесення відповідних змін

 

Адміністративно-господарський департамент

6.

Скласти перелік підприємств, установ та організацій, які належать до сфери управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та повідомити Кабінет Міністрів України щодо визначення суб'єктом управління зазначених підприємств, установ та організацій Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку

 

Адміністративно-господарський департамент

7.

Повідомити Адміністрацію Президента України про ліквідацію територіальних управлінь Комісії

 

Адміністративно-господарський департамент

8.

Повідомити профспілковий комітет Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про припинення Комісії шляхом ліквідації

 

Адміністративно-господарський департамент

9.

Узгодити з профспілковим комітетом Комісії проведення спільних заходів з ліквідації Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та виконання колективного договору на період здійснення ліквідаційних процедур

 

Адміністративно-господарський департамент

 

II. Правові

 

 

1.

Провести аналіз судових справ за участю Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку з метою підготовки:
- реєстру справ за позовом до Комісії за всіма напрямками її діяльності;
- реєстру справ за позовами Комісії до юридичних та фізичних осіб

 

Юридичний департамент

 

III. Кадрові

 

 

3.1.

Ознайомити з наказом про звільнення під особистий підпис, підготувати та письмово попередити працівників центрального апарату Комісії про наступне звільнення у зв'язку з ліквідацією

не пізніше ніж за 2 місяці до запланованої дати звільнення

Відділ з питань кадрової роботи та державної служби ДКЦПФР

3.2.

Повідомити центр зайнятості про заплановане звільнення працівників центрального апарату комісії у зв'язку з ліквідацією згідно з вимогами чинного законодавства

не пізніше ніж за 2 місяці до запланованої дати звільнення

Відділ з питань кадрової роботи та державної служби ДКЦПФР

3.3.

Погодити з відповідними органами звільнення осіб у зв'язку з ліквідацією центрального апарату Комісії, звільнення яких передбачає погодження

 

Відділ з питань кадрової роботи та державної служби ДКЦПФР

3.4.

Здійснити звільнення працівників центрального апарату Комісії з дотриманням законодавства про державну службу та про працю

не раніше ніж через 2 місяці від дати попередження про вивільнення

Відділ з питань кадрової роботи та державної служби ДКЦПФР

3.5.

Внести відповідні записи до особових справ та трудових книжок працівників центрального апарату Комісії

дата звільнення

Відділ з питань кадрової роботи та державної служби ДКЦПФР

3.6.

Повідомити центр зайнятості про фактичне вивільнення працівників центрального апарату Комісії у зв'язку з ліквідацією Комісії згідно з вимогами чинного законодавства

не раніше ніж через 2 місяці від дати попередження про вивільнення

Відділ з питань кадрової роботи та державної служби ДКЦПФР

3.7.

Передати в електронному вигляді інформацію щодо облікових даних державних службовців, що сформована засобами підсистеми обліку державних службовців (система "Картка") єдиної державної комп'ютерної системи "Кадри"

не пізніше ніж у 6-ти місячний термін від дати указу ПУ

Відділ з питань кадрової роботи та державної служби ДКЦПФР

3.8.

Підготувати та подати до відповідних державних архівів особові справи та документи з кадрових питань центрального апарату Комісії

не пізніше ніж у 6-ти місячний термін від дати указу ПУ

Відділ з питань кадрової роботи та державної служби ДКЦПФР

 

IV. Фінансово-господарські

 

 

1.

Провести роботу по стягненню дебіторської заборгованості Комісії і виявленню претензій кредиторів з повідомленням останніх про ліквідацію Комісії, вжити заходів по проведенню розрахунків з ними

 

Адміністративно-господарський департамент

2.

Комісії з інвентаризації майна провести інвентаризацію основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу

 

Адміністративно-господарський департамент

3.

Забезпечити:
- збереження майна, архівних документів та справ поточного діловодства Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
- закриття рахунків в органах Казначейства в установленому законодавством порядку

 

Адміністративно-господарський департамент

4.

Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами та задоволення або відхилення таких вимог скласти ліквідаційний баланс, який невідкладно подати голові ліквідаційної комісії для затвердження

 

Адміністративно-господарський департамент

5.

Підготувати звернення до Державної податкової служби, Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності щодо одержання довідок про відсутність заборгованості із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

 

Адміністративно-господарський департамент

6.

Провести заходи щодо зняття з обліку Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в Державній податковій службі, Пенсійному фонді України, Фонді соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Державної службі зайнятості України

 

Адміністративно-господарський департамент

7.

Подати державному реєстраторові документи, необхідні для державної реєстрації припинення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку шляхом ліквідації, та отримати відповідну виписку

 

Адміністративно-господарський департамент
Юридичний департамент

8.

Здійснити дії з установленому законодавством порядку щодо знищення печаток і штампів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку

 

Адміністративно-господарський департамент
Юридичний департамент

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали