Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження плану заходів з реалізації етапу "Реформування енергетичного сектору (до 2020 року)" Енергетичної стратегії України на період до 2035 року "Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність"

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 6 червня 2018 р. N 497-р

Київ

Про затвердження плану заходів з реалізації етапу "Реформування енергетичного сектору (до 2020 року)" Енергетичної стратегії України на період до 2035 року "Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність"

1. Затвердити план заходів з реалізації етапу "Реформування енергетичного сектору (до 2020 року)" Енергетичної стратегії України на період до 2035 року "Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність", що додається.

2. Міністерству енергетики та вугільної промисловості разом із заінтересованими центральними органами виконавчої влади подати Кабінетові Міністрів України:

до 1 грудня 2020 р. проект плану заходів з реалізації етапу "Оптимізація та інноваційний розвиток енергетичної інфраструктури (до 2025 року)" Енергетичної стратегії України на період до 2035 року "Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність";

до 1 грудня 2025 р. проект плану заходів з реалізації етапу "Забезпечення сталого розвитку (до 2035 року)" Енергетичної стратегії України на період до 2035 року "Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність".

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади:

забезпечити виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням;

подавати щокварталу до 10 числа наступного місяця Міністерству енергетики та вугільної промисловості інформацію про стан виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням, для її узагальнення.

4. Міністерству енергетики та вугільної промисловості подавати щороку до 1 березня Кабінетові Міністрів України та Раді національної безпеки і оборони України звіт про стан реалізації Енергетичної стратегії України на період до 2035 року "Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність".

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 37

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 6 червня 2018 р. N 497-р

ПЛАН ЗАХОДІВ
з реалізації етапу "Реформування енергетичного сектору (до 2020 року)" Енергетичної стратегії України на період до 2035 року "Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність"

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Строк виконання

Індикатор виконання

Очікувані результати

Електроенергетика

Запровадження нового ринку електричної енергії

1. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів нормативно-правових актів, спрямованих на реалізацію Закону України "Про ринок електричної енергії" (Закон N 2019-VIII) (далі - Закон)

Міненерговугілля
НКРЕКП (за згодою)
Мінфін
Мінекономрозвитку
Мін'юст
Мінсоцполитики
Антимонопольний комітет
державне підприємство "Енергоринок" (за згодою)
державне підприємство "НЕК "Укренерго" (за згодою)

у строки, передбачені Законом (Закон N 2019-VIII) та
планом організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону

прийнято нормативно-правові акти або у разі потреби схвалено та подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України

запровадження правових засад функціонування нового ринку електричної енергії

2. Розроблення та прийняття НКРЕКП нормативно-правових актів, передбачених Законом (Закон N 2019-VIII) та спрямованих на його реалізацію

НКРЕКП (за згодою)
Антимонопольний комітет
державне підприємство "Енергоринок"
(за згодою)
державне підприємство "НЕК "Укренерго"
(за згодою)

- " -

прийнято нормативно-правові акти НКРЕКП

запровадження правових засад функціонування нового ринку електричної енергії та окремих сегментів: ринок двосторонніх договорів; ринок "на добу наперед"; внутрішньодобовий ринок; балансуючий ринок; ринок допоміжних послуг

3. Забезпечення здійснення закупівлі та впровадження в експлуатацію програмного та технічного забезпечення, товарів та послуг, необхідних для функціонування нового ринку електричної енергії

Міненерговугілля
Мінекономрозвитку
НКРЕКП (за згодою)
державне підприємство "Енергоринок" (за згодою)
державне підприємство "НЕК "Укренерго" (за згодою)

до 1 грудня 2018 р.

необхідне програмне та технічне забезпечення закуплено та введено в експлуатацію

впровадження програмно-технічного забезпечення для функціонування ринку "на добу наперед", внутрішньодобового ринку та балансуючого ринку, виконання функцій оператора системи передачі, адміністратора розрахунків та адміністратора комерційного обліку, гарантованого покупця

4. Здійснення тестових операцій з купівлі-продажу електричної енергії на відповідних сегментах нового ринку електричної енергії

державне підприємство "Енергоринок" (за згодою)
державне підприємство "НЕК "Укренерго" (за згодою) 
Міненерговугілля
НКРЕКП (за згодою)

грудень 2018 р.
(розпочати)

тестові операції розпочато

тестування програмно-технічного забезпечення, а також навчання учасників ринку роботі на відповідних сегментах ринку електричної енергії

червень 2019 р.
(завершити)

тестові операції завершено

5. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту нормативно-правового акта про створення на базі структурних підрозділів (філій) оператора ринку та гарантованого покупця державного підприємства "Енергоринок" підприємств з функціями відповідно оператора ринку та гарантованого покупця

Міненерговугілля
НКРЕКП (за згодою)
НКЦПФР (за згодою)
державне підприємство "Енергоринок" (за згодою)

I квартал 2019 р.

прийнято акт Кабінету Міністрів України

утворення оператора ринку та гарантованого покупця

6. Створення та започаткування роботи гарантованого покупця та оператора ринку

Міненерговугілля
НКЦПФР (за згодою)
державне підприємство "Енергоринок" (за згодою)

I квартал 2019 р.
(створення державних підприємств)

окремі державні підприємства зареєстровано, проведено конкурс з відбору керівників підприємств

започаткування роботи підприємств гарантованого покупця та оператора ринку

1 липня 2019 р. (започаткування роботи)

7. Проведення корпоратизації державного підприємства "НЕК "Укренерго"

Міненерговугілля
державне підприємство "НЕК "Укренерго" (за згодою)

III квартал 2018 р.

акціонерне товариство утворено

забезпечення незалежності оператора системи передачі

майно державного підприємства закріплено за акціонерним товариством на праві господарського відання

приведення структури корпоративного управління державного підприємства "НЕК "Укренерго" у відповідність з Принципами корпоративного управління Організації економічного співробітництва та розвитку

8. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту законодавчого акта про врегулювання питання правової форми речових прав оператора системи передачі на об'єкти системи передачі

Міненерговугілля
Мінекономрозвитку
Фонд державного майна
Антимонопольний комітет
НКРЕКП (за згодою)

- " -

схвалено та подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект

врегулювання на законодавчому рівні питання правової форми речових прав оператора на об'єкти системи передачі

9. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту нормативно-правового акта про забезпечення відокремлення (анбандлінгу) операторів систем передачі електричної енергії та природного газу в системі суб'єктів управління об'єктами державної власності

Міненерговугілля
Мінекономрозвитку
Фонд державного майна
Антимонопольний комітет

2018 рік

прийнято акт Кабінету Міністрів України

розмежування повноважень центральних органів виконавчої влади із здійснення контролю та/або користування будь-яким правом щодо оператора системи передачі (у тому числі щодо самої системи передачі) від таких повноважень щодо суб'єктів господарювання, які провадять діяльність з виробництва (видобутку) та/або постачання електричної енергії (природного газу)

10. Подання оператором системи передачі до НКРЕКП запиту про сертифікацію

Міненерговугілля
державне підприємство "НЕК "Укренерго" (за згодою)

I квартал 2019 р.

прийнято рішення НКРЕКП щодо сертифікації

прийняття НКРЕКП рішення щодо сертифікації оператора системи передачі

11. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту нормативно-правового акта про утворення центрального органу виконавчої влади, що здійснює державний нагляд (контроль) в галузі електроенергетики

Міненерговугілля
Мінфін
НКРЕКП (за згодою)

III квартал 2018 р.

прийнято акт Кабінету Міністрів України

утворення та функціонування центрального органу виконавчої влади, що здійснює державний нагляд (контроль) в галузі електроенергетики

I квартал 2019 р.

початок функціонування центрального органу виконавчої влади

12. Погодження програм відповідності та уповноважених осіб з питань відповідності з метою забезпечення виконання вимог Закону (Закон N 2019-VIII) щодо відокремлення та незалежності оператора системи розподілу від інших видів діяльності вертикально інтегрованих суб'єктів господарювання

НКРЕКП (за згодою)
вертикально інтегровані суб'єкти господарювання (обленерго) (за згодою)

грудень 2018 р.

відокремлення операторів систем розподілу шляхом створення окремих суб'єктів господарювання та отримання ними нових ліцензій на провадження відповідної діяльності

забезпечення відокремлення та незалежності операторів систем розподілу від виробництва, передачі та/або постачання електричної енергії

13. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів актів про визначення постачальників "останньої надії" та постачальників універсальних послуг за результатами конкурсів (або іншим чином, якщо відповідний конкурс не відбувся), проведених у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України

Міненерговугілля
НКРЕКП (за згодою)

до 1 липня 2020 р.
(конкурси)

проведено конкурси з визначення постачальників "останньої надії" та постачальників універсальних послуг
прийняті відповідні рішення

визначення постачальників "останньої надії"
та постачальників універсальних послуг

14. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо особливостей погашення заборгованості за електричну енергію, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії

Міненерговугілля
Мінфін
Мінекономрозвитку
Антимонопольний комітет
НКРЕКП (за згодою)
державне підприємство "Енергоринок" (за згодою)
державне підприємство "НЕК "Укренерго" (за згодою)
державне підприємство "НАЕК "Енергоатом"

липень 2018 р.

схвалено та подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект

розв'язання проблеми накопичених боргів, що утворилися на оптовому ринку електричної енергії, до початку дії нового ринку електричної енергії

15. Забезпечення НКРЕКП відсутності перехресного субсидіювання між різними категоріями споживачів

НКРЕКП (за згодою)
Мінсоцполітики

червень 2019 р.

прийнято рішення НКРЕКП

ліквідація перехресного субсидіювання між різними категоріями споживачів до початку дії нового ринку електричної енергії

16. Визначення механізму підтримки вразливих споживачів, розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів відповідних нормативно-правових актів, зокрема про затвердження Порядку захисту вразливих споживачів, який повинен включати порядок призначення та надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання електричної енергії

Мінсоцполітики
Міненерговугілля
Мінфін
Мінекономрозвитку
НКРЕКП (за згодою)
Антимонопольний комітет

липень 2018 р.

прийнято акт Кабінету Міністрів України

визначення обсягу адресної допомоги для вразливих споживачів

2018 рік

визначено механізми та джерела підтримки

забезпечення підтримки та захисту вразливих споживачів, зокрема права на підтримку для відшкодування витрат на оплату електричної енергії

17. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта про затвердження Порядку забезпечення постачання електричної енергії захищеним споживачам

Міненерговугілля
НКРЕКП (за згодою)
Мінфін
Мінекономрозвитку
Антимонопольний комітет

- " -

прийнято акт Кабінету Міністрів України

визначення порядку складення переліку захищених споживачів, порядку їх відключення та/або обмеження електропостачання та механізму забезпечення повної поточної оплати електричної енергії

18. Розроблення та прийняття НКРЕКП рішень щодо запровадження стимулюючого тарифоутворення для оператора системи передачі та операторів систем розподілу

НКРЕКП (за згодою)
Фонд державного майна
Міненерговугілля
Мінекономрозвитку
Мінсоцполітики
Антимонопольний комітет

липень 2018 р.

затверджено відповідні методики

запровадження стимулюючого тарифоутворення для оператора системи передачі та операторів систем розподілу

грудень 2018 р.

встановлено відповідні тарифи

19. Розроблення та прийняття НКРЕКП рішень про затвердження:
правил управління обмеженнями та порядку розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів;
методики (алгоритму) визначення величини доступної пропускної спроможності та запасу надійності;
порядку оприлюднення інформації про обсяги міждержавної торгівлі (експорту-імпорту)

НКРЕКП (за згодою)
Міненерговугілля
державне підприємство "НЕК "Укренерго" (за згодою)

липень 2018 р.

прийнято відповідні рішення НКРЕКП

забезпечення НКРЕКП та оператором системи передачі усунення перешкод та обмежень для торгівлі електричною енергією між учасниками ринків держав - сторін Енергетичного Співтовариства, зокрема забезпечення належного рівня пропускної спроможності міждержавних перетинів

20. Розроблення та прийняття НКРЕКП рішень про затвердження порядків приєднання до електричних мереж відповідно оператора системи передачі та операторів систем розподілу (у складі кодексу системи передачі та кодексу систем розподілу), а також порядку формування плати за приєднання до системи передачі та систем розподілу

НКРЕКП (за згодою)
Міненерговугілля
Антимонопольний комітет
державне підприємство "НЕК "Укренерго" (за згодою)

- " -

- " -

усунення бар'єрів та забезпечення створення простих і необтяжливих умов приєднання та доступу до електричних мереж для нових користувачів системи

21. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України "Про енергетичного омбудсмена"

Міненерговугілля
НКРЕКП (за згодою)

III квартал 2018 р.

схвалено та подано Кабінетом Міністрів України на розгляд Верховної Ради України законопроект

забезпечення вироблення правового механізму захисту прав споживачів
запровадження на законодавчому рівні інституту енергетичного омбудсмена

22. Забезпечення початку функціонування нового ринку електричної енергії

Міненерговугілля
НКРЕКП (за згодою)
державне підприємство "Енергоринок"
державне підприємство "НЕК "Укренерго" (за згодою)

1 липня 2019 р.

запуск сегментів ринку, включаючи ринок двосторонніх договорів, ринок "на добу наперед", внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок, ринок допоміжних послуг

започаткування роботи нової моделі ринку електричної енергії

Генерація електричної енергії на базі викопного палива

Генеруючі потужності теплоелектростанцій та теплоелектроцентралей

23. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Порядку надання тимчасової підтримки окремим виробникам, що здійснюють комбіноване виробництво електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях

Міненерговугілля
НКРЕКП (за згодою)
Антимонопольний комітет

липень 2018 р.

прийнято акт Кабінету Міністрів України

запровадження механізму вибору та надання допомоги виробникам електричної енергії на теплоелектроцентралі

24. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів актів про тимчасову підтримку окремих виробників, що здійснюють комбіноване виробництво електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях, на підставі висновку комісії, сформованої відповідно до Закону (Закон N 2019-VIII), за результатами аудиту технічного стану теплоелектроцентралей, техніко-економічного обґрунтування доцільності їх реконструкції та/або модернізації

Міненерговугілля
Мінрегіон
Держенергоефективності
Мінекономрозвитку
Мінфін
Антимонопольний комітет
НКРЕКП (за згодою)
державне підприємство "НЕК "Укренерго" (за згодою)

2019 рік

прийнято акти Кабінету Міністрів України (індивідуально за кожним виробником)

створення умов для забезпечення підтримки окремих виробників електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралі з метою проведення їх реконструкції та/або модернізації

25. Забезпечення розроблення та подання оператором системи передачі НКРЕКП звіту з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей для покриття прогнозованого попиту та забезпечення необхідного резерву з урахуванням питання виведення у консервацію та/або заміщення сучасними високоманевровими потужностями додаткових 2 - 6 ГВт потужностей теплоелектростанцій

Міненерговугілля
державне підприємство "НЕК "Укренерго" (оператор системи передачі електричної енергії) (за згодою)
НКРЕКП (за згодою)

I квартал щороку починаючи з 2019 року

розроблено та подано НКРЕКП звіт

затвердження НКРЕКП звіту з оцінки відповідності
проведення оцінки достовірності прогнозних балансів потужності та електричної енергії на коротко-, середньо- та довгострокову перспективу

26. Розроблення (у міру потреби) та подання Кабінетові Міністрів України проектів рішень про проведення конкурсів на будівництво генеруючих потужностей та/або виконання заходів з управління попитом відповідно до Закону (Закон N 2019-VIII)

Міненерговугілля
Мінекономрозвитку
Мінфін
Антимонопольний комітет
НКРЕКП (за згодою)
державне підприємство "НЕК "Укренерго" (оператор системи передачі електричної енергії) (за згодою)

2020 рік

прийнято відповідні акти Кабінету Міністрів України

створення умов для продовження строку експлуатації атомної електростанції та теплоелектростанції після здійснення реконструкції (технічного переоснащення), виведення у консервацію та/або заміщення сучасними високоманевровими потужностями додаткових
2 - 6 ГВт потужностей теплоелектростанцій
здійснення заходів з управління попитом та енергоефективності, розвитку розподіленої генерації та генерації з альтернативних джерел енергії

27. Реалізація проектів, спрямованих на зменшення використання вугілля антрацитових марок:
технічне переоснащення енергоблоків теплоелектростанцій;
будівництво нових енергоблоків теплоелектростанцій

Міненерговугілля
Антимонопольний комітет
НКРЕКП (за згодою)
Фонд державного майна
енергогенеруючі компанії теплоелектростанцій
(за згодою)

2018 - 2020 роки

завершено переведення трьох енергоблоків та початок робіт на двох енергоблоках теплоелектростанцій

заміщення дефіцитного антрацитового вугілля на газову групу вугілля власного видобутку та/або альтернативні види палива
заміщення сучасними високоманевровими потужностями додаткових
2 - 6 ГВт потужностей теплоелектростанції
введення в експлуатацію екологічно чистих потужностей, які відповідають вимогам директиви 2010/75/ЕС Європейського парламенту та Ради про промислові викиди

2018 - 2019 роки

укладено угоди з посередником та інвестором на виконання робіт надання державної підтримки для реалізації проекту (два енергоблоки по 330 МВт)

28. Проведення конкурсного продажу ПАТ "Центренерго" та теплоелектроцентралей державного сектору економіки

Фонд державного майна
Міненерговугілля
Антимонопольний комітет

грудень 2018 р.

проведено конкурсний продаж

завершення процесу приватизації компаній з потужностями генерації теплоелектростанцій та теплоелектроцентралей, у статутному капіталі яких контрольний пакет акцій належить державі
надходження коштів до державного бюджету

29. Розроблення і затвердження правил безпеки постачання електричної енергії та здійснення моніторингу безпеки постачання електричної енергії

Міненерговугілля
НКРЕКП (за згодою)
державне підприємство "НЕК "Укренерго" (за згодою)

липень 2018 р.

прийнято акт Міненерговугілля
моніторинг здійснюється на регулярній основі

визначення мінімальних стандартів безпеки енергопостачання, встановлення вимог щодо якості енергозабезпечення

Ядерна енергетика

30. Розроблення довгострокової Програми розвитку ядерної енергетики

Міненерговугілля
Держатомрегулювання
НКРЕКП (за згодою)
Антимонопольний комітет
державне підприємство "НАЕК "Енергоатом"
(за згодою)

2019 рік

схвалено Кабінетом Міністрів України Концепцію програми розвитку ядерної енергетики

прийняття рішення та плану дій щодо заміщення потужностей атомних електростанцій, які будуть виводитися з експлуатації починаючи з 2023 року, або продовження строку їх експлуатації

2020 рік

затверджено Кабінетом Міністрів України Програму розвитку ядерної енергетики

31. Продовження строку експлуатації енергоблоків атомних електростанцій: Запорізької АЕС-4, Запорізької АЕС-5, Рівненської АЕС-3, Хмельницької АЕС-1,
Южно-Української АЕС-3

Міненерговугілля
Держатомрегулювання
державне підприємство "НАЕК "Енергоатом"
(за згодою)

2018 - 2020 роки

видано ліцензії Держатомрегулюванням на продовження строку експлуатації енергоблоків атомних електростанцій

продовження строку експлуатації 5 ГВт генеруючих потужностей атомних електростанцій

32. Підвищення безпеки, ефективності та надійності експлуатації енергоблокібв атомних електростанцій

Міненерговугілля
державне підприємство "НАЕК "Енергоатом"
(за згодою)

- " -

виконано Комплексну (зведену) програму підвищення безпеки енергоблоків атомних електростанцій, затверджену постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2011 р. N 1270 (Постанова N 1270)

зростання частки атомної генерації в загальному обсязі виробництва електричної енергії в Україні
виконання міжнародних зобов'язань України щодо постійного підвищення рівня ядерної безпеки атомних установок

33. Здійснення реконструкції системи технічного водопостачання на Южно-Українській атомній електростанції

державне підприємство "НАЕК "Енергоатом"

2019 рік

введено реконструйовану систему технічного водопостачання в експлуатацію

збільшення обсягу виробництва електричної енергії на Южно-Українській атомній електростанції

34. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта про схвалення техніко-економічного обґрунтування будівництва енергоблоків N 3 і 4 Хмельницької атомної електростанції

Міненерговугілля
Мінприроди
Мінрегіон
державне підприємство "НАЕК "Енергоатом"
(за згодою)

2018 рік

прийнято акт Кабінету Міністрів України

створення умов для будівництва нових потужностей атомної генерації

35. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України про розміщення, проектування та будівництво енергоблоків N 3 і 4 Хмельницької атомної електростанції

Міненерговугілля
Мінприроди
Мінрегіон
державне підприємство "НАЕК "Енергоатом"
(за згодою)

2018 рік

схвалено та подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект

створення умов для будівництва нових потужностей атомної генерації на заміщення тих, які будуть виводитися з експлуатації

36. Затвердження Кадастру майданчиків для будівництва нових енергоблоків атомних станцій в Україні

Міненерговугілля
Держатомрегулювання
Мінекономрозвитку Мінприроди
Мінрегіон
Держгеокадастр

2019 рік

прийнято акт

прийняття акта, який
визначає перелік майданчиків, придатних для будівництва атомних електростанцій

37. Вибір реакторних технологій для будівництва нових атомних енергоблоків на заміщення потужностей атомних електростанцій, які будуть виводитися з експлуатації згідно з довгостроковою Програмою забезпечення розвитку ядерної енергетики

Міненерговугілля
Держатомрегулювання
державне підприємство "НАЕК "Енергоатом"
(за згодою)

2020 рік

затверджено Міненерговугіллям перелік реакторних технологій, які вважаються прийнятними для будівництва енергоблоків на заміщення потужностей атомних електростанцій

створення умов для будівництва нових потужностей атомної генерації на заміщення тих, які будуть виводитися з експлуатації згідно з довгостроковою Програмою розвитку ядерної енергетики

38. Добудова Ташлицької ГАЕС

Міненерговугілля
НКРЕКП (за згодою)
державне підприємство "НАЕК "Енергоатом"

- " -

завершено проект добудови Ташлицької ГАЕС у складі трьох агрегатів

створення ефективних маневрових потужностей
створення аварійного резерву електропостачання для потреб Южно-Української атомної електростанції

Магістральні та розподільні електромережі

Система передачі електричної енергії та міждержавні інтерконектори

39. Забезпечення розроблення та надання оператором системи передачі НКРЕКП плану розвитку системи передачі електричної енергії на наступні десять років на основі звіту з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей, а також планів розвитку суміжних систем передачі, систем розподілу електричної енергії

Міненерговугілля
державне підприємство "НЕК "Укренерго"
(оператор системи передачі електричної енергії) (за згодою)
НКРЕКП (за згодою)

щороку

затверджено НКРЕКП план розвитку системи передачі на наступні десять років

запровадження стратегічного планування та управління системою передачі, в тому числі на основі сценарного моделювання

Системи розподілу електричної енергії

40. Проведення конкурсного продажу
АТ "Харківобленерго",
ПАТ "Запоріжжяобленерго",
ПАТ "Миколаївобленерго",
ПАТ "Хмельницькобленерго",
ВАТ "Тернопільобленерго"

Фонд державного майна
Міненерговугілля
Антимонопольний комітет

грудень 2018 р.

проведено конкурсний продаж

завершення процесу приватизації обласних енерго-постачальних компаній, у статутному капіталі яких контрольний пакет акцій належить державі
надходження коштів до державного бюджету

41. Розроблення та надання НКРЕКП планів розвитку систем розподілу електричної енергії на наступні п'ять років з урахуванням плану розвитку системи передачі
на наступні десять років та перспектив розвитку розподіленої генерації електричної енергії

енергопостачальні
компанії (обленерго), згодом оператори систем розподілу електричної енергії (за згодою)
Міненерговугілля
НКРЕКП (за згодою)

щороку

затверджено НКРЕКП плани розвитку систем розподілу на наступні п'ять років

запровадження стратегічного планування розвитку мереж та забезпечення фінансування реконструкції/розбудови розподільних мереж з урахуванням розвитку розподіленої генерації електричної енергії

42. Підвищення ефективності та економічності роботи розподільних електричних мереж шляхом:
переведення на більш високий клас напруги;
впровадження технічних (технологічних) заходів компенсації реактивної потужності

Міненерговугілля
НКРЕКП (за згодою)
енергопостачальні компанії (обленерго), згодом оператори систем розподілу електричної енергії (за згодою)

щороку

відповідні заходи включено до інвестиційних програм енерго-постачальних компаній / операторів систем розподілу та виконуються

покращення якості електропостачання через зниження показників SAIDI та SAIFI за рахунок підвищення ефективності роботи електрообладнання

зниження витрат електричної енергії в електричних мережах на її передачу, збільшення пропускної спроможності мереж

43. Встановлення та забезпечення виконання вимог до якості енергопостачання, зокрема щодо безперервності (надійності) енергопостачання; комерційної якості послуг та якості електричної енергії; безпеки їх надання

НКРЕКП (за згодою)
Міненерговугілля

- " -

- " -

підвищення якості енергопостачання, захист прав споживачів

44. Збільшення частки встановлених автоматизованих систем обліку електричної енергії (SMART системи)

НКРЕКП (за згодою)
Міненерговугілля
енергопостачальні компанії (обленерго), згодом оператори систем розподілу електричної енергії (за згодою)

- " -

- " -

удосконалення моніторингу споживання електричної енергії, підвищення надійності електричних мереж, зменшення втрат і оптимізація розподілу навантаження

45. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Концепції впровадження "розумних мереж" в Україні на період до 2035 року та середньострокового плану заходів із впровадження "розумних мереж" в Україні

Міненерговугілля
НКРЕКП (за згодою)
державне підприємство "НЕК "Укренерго" (за згодою)

2018 рік

схвалено Кабінетом Міністрів України Концепцію та затверджено середньостроковий план заходів

формування засад державної політики у сфері розвитку "розумних мереж", визначення конкретних заходів з впровадження "розумних мереж" в Україні

Охорона навколишнього природного середовища

Створення основ для розбудови системи утилізації відходів паливно-енергетичного комплексу

46. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про відходи видобувної промисловості

Мінприроди
Міненерговугілля

31 жовтня 2019 р.

схвалено та подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект

прийняття національного законодавства у сфері управління відходами видобувної промисловості та визначення уповноваженого органу (органів) відповідно до Директиви ЄС 2006/21/EU (про управління відходами видобувної промисловості)

47. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів нормативно-правових актів у сфері управління відходами видобувної промисловості, зокрема про затвердження:порядку погодження та перегляду планів управління відходами видобувної промисловості;
положення про встановлення та перегляд розміру та надання фінансової гарантії, що необхідна для отримання дозволу на експлуатацію та закриття місць видалення відходів видобувної промисловості;
порядку управління та моніторингу видобувних пустот

Мінприроди
Міненерговугілля
Антимонопольний комітет

30 квітня 2020 р.

прийнято акт Кабінету Міністрів України

запровадження системи, яка забезпечить створення/розроблення операторами (суб'єктами господарювання) планів управління відходами (визначення та класифікація засобів поводження/переробки з відходами; характеристика відходів)
встановлення процедур закриття та подальшого нагляду за виробничими майданчиками відходів видобувної діяльності
встановлення процедури управління та моніторингу видобувних пустот

Мінприроди
Міненерговугілля

III квартал
2020 р.

прийнято акт Кабінету Міністрів України

- " -

II квартал
2020 р.

- " -

48. Проведення інвентаризації та створення єдиного реєстру діючих, закритих та покинутих об'єктів / місць розміщення відходів видобувної промисловості

Міненерговугілля
Мінприроди
Мінсоцполітики
Мінекономрозвитку

IV квартал
2020 р.

створено реєстр

створення реєстру закритих майданчиків відходів видобувної діяльності

49. Прийняття акта Міненерговугіллям про утворення робочої групи у сфері поводження з великотоннажними відходами паливно-енергетичного комплексу

Міненерговугілля
Мінрегіон
Держенергоефективності
НКРЕКП (за згодою)

2018 рік

прийнято акт
Міненерговугілля

забезпечення координації робіт уповноважених органів влади у сфері поводження з великотоннажними відходами паливно-енергетичного комплексу

Реалізація стратегічних цілей у сфері охорони навколишнього природного середовища

Охорона атмосферного повітря та запобігання зміні клімату

50. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Стратегії низьковуглецевого розвитку України на період до 2030 року з урахуванням положень Енергетичної стратегії України на період до 2035 року

Мінприроди
Мінекономрозвитку
Міненерговугілля
Мінрегіон
Мінінфраструктури
Мінагрополітики
Мінфін
Держенергоефективності
НКРЕКП (за згодою)
Антимонопольний комітет
Національна академія наук (за згодою)
Національна академія аграрних наук (за згодою)

жовтень 2018 р.

прийнято акт Кабінету Міністрів України

формування та реалізація державної політики з питань зміни клімату з урахуванням Енергетичної стратегії України

51. Розроблення та прийняття нормативно-правових актів, необхідних для запровадження в Україні внутрішньої схеми торгівлі квотами на викиди парникових газів та інших ринкових та неринкових інструментів скорочення викидів парникових газів відповідно до зобов'язань України в рамках Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі - Угода про асоціацію), та згідно з планом заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період до 2030 року, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6 грудня 2017 р. N 878 (План N 878-р)

Мінприроди
Мінекономрозвитку
Міненерговугілля
Мінрегіон
Мінфін
Антимонопольний комітет

2018 рік

прийнято акти Мінприроди щодо запровадження порядку моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів, розподілу квот на викиди парникових газів, отримання дозволів на викиди парникових газів, а також схвалено та подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект про внутрішню схему торгівлі викидами парникових газів

імплементація системи торгівлі квотами на викиди парникових газів, встановлення питомих показників для найбільших джерел викидів та запровадження інших ринкових та неринкових інструментів скорочення викидів парникових газів

52. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта про затвердження плану заходів на 2018 рік (та згодом на наступні роки) щодо впровадження Національного плану скорочення викидів від великих спалювальних установок, з оцінкою необхідних обсягів фінансових ресурсів та пропозицій щодо джерел та механізму фінансування

Міненерговугілля
Мінприроди
Антимонопольний комітет

липень 2018 р.

прийнято акт Кабінету Міністрів України

короткострокове планування реалізації інвестиційних проектів у рамках Національного плану скорочення викидів від великих спалювальних установок

53. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів законодавчих та/або нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України щодо впровадження інвестиційних проектів з будівництва газоочисного обладнання у рамках виконання Національного плану скорочення викидів від великих спалювальних установок з визначенням джерел та запровадженням механізму фінансування на підставі економічного обґрунтування

Міненерговугілля
НКРЕКП (за згодою)
Антимонопольний комітет

2018 рік

прийнято акти Кабінету Міністрів України, схвалено та подано Кабінетом Міністрів України до Верховної ради України законопроекти

забезпечення гарантованих джерел та механізму фінансування інвестиційних проектів з будівництва газоочисного обладнання у рамках виконання Національного плану скорочення викидів від великих спалювальних установок

54. Стимулювання запровадження на об'єктах паливно-енергетичного комплексу системи екологічного менеджменту та аудиту відповідно до міжнародних стандартів

Мінприроди
Міненерговугілля
НКРЕКП (за згодою)
Антимонопольний комітет

2019 рік

отримано об'єктами паливно-енергетичного комплексу сертифікати відповідності системи екологічного менеджменту міжнародному стандарту

впровадження міжнародних стандартів екологічного менеджменту на підприємствах паливно-енергетичного комплексу

Виведення з експлуатації уранових об'єктів, поводження з відпрацьованим ядерним паливом і радіоактивними відходами

55. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів актів про схвалення Концепції та про затвердження Державної цільової екологічної програми виведення з експлуатації уранових об'єктів

Міненерговугілля
Мінприроди
Держатомрегулювання
Державний концерн "Ядерне паливо" (за згодою)

2018 рік

прийнято акт Кабінету Міністрів України

забезпечення створення умов для зняття з експлуатації уранових об'єктів

2019 рік

- " -

56. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта про схвалення Концепції Державної екологічної програми поводження з відпрацьованим ядерним паливом атомних електростанцій до 2022 року

Міненерговугілля
Держатомрегулювання
Антимонопольний комітет
державне підприємство "НАЕК "Енергоатом" (за згодою)

2018 рік

- " -

уніфікація законодавства України із законодавством Європейського Союзу

57. Будівництво централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива атомних електростанцій

Міненерговугілля
ДАЗВ
Держатомрегулювання
державне підприємство "НАЕК "Енергоатом" (за згодою)

2019 рік

введено об'єкт в експлуатацію
видано ліцензію на експлуатацію ядерної
установки

заощадження коштів шляхом відмови від вивезення відпрацьованого палива за кордон

58. Будівництво сховища для проміжного зберігання високоактивних радіоактивних відходів, що повертатимуться з Російської Федерації після переробки відпрацьованого ядерного палива українських атомних електростанцій

ДАЗВ

2020 рік

завершено будівництво сховища

забезпечення безпечного поводження з осклованими високоактивними радіоактивними відходами

59. Початок проведення комплексу пошукових робіт з визначення перспективних території, придатних для розміщення установок для захоронення радіоактивних відходів у глибинних геологічних формаціях

Держгеонадра
ДАЗВ
Держатомрегулювання

- " -

започатковано пошукові роботи з визначення переліку ділянок, придатних для захоронення радіоактивних відходів

визначення перспективних ділянок для створення полігонів для захоронення довгоіснуючих радіоактивних відходів у глибоких геологічних формаціях

Євроінтеграція

60. Нормативне
забезпечення виконання вимог до роботи обладнання об'єктів генерації щодо надійності роботи, захисту об'єктів,резервування енергопостачання, забезпечення резервів підтримки та відновлення частоти відповідно до прийнятих зобов'язань у рамках Угоди про асоціацію

Міненерговугілля
НКРЕКП (за згодою)
державне підприємство "НЕК "Укренерго" (оператор системи передачі електричної енергії) (за згодою)

грудень 2020 р.

прийнято відповідні галузеві нормативно-правові акти

ефективне функціонування ринку електричної енергії (зокрема, ринку допоміжних послуг та балансуючого ринку), забезпечення проведення безпечної, стабільної та надійної роботи енергосистеми

61. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта про затвердження плану заходів з майбутнього приєднання об'єднаної енергетичної системи України до континентальної європейської енергетичної системи ENTSO-E

Міненерговугілля
НКРЕКП (за згодою)
Антимонопольний комітет
державне підприємство "НЕК "Укренерго" (за згодою)

2018 рік

прийнято акт Кабінету Міністрів України

забезпечення виконання комплексу організаційних, технічних та інвестиційних заходів з реалізації Угоди про умови майбутнього приєднання об'єднаної енергетичної системи України до континентальної європейської енергетичної системи ENTSO-E

62. Проведення випробувань стосовно регулювання частоти, потужності та напруги на енергоблоках атомних електростанцій, теплоелектростанцій, гідроелектростанцій / гідроакумулюючих електростанцій

Міненерговугілля
НКРЕКП (за згодою)
державне підприємство "НЕК "Укренерго" (за згодою)
державне підприємство "НАЕК "Енергоатом" (за згодою)
ПрАТ "Укргідроенерго" (за згодою) 
енергогенеруючі компанії теплоелектростанцій (за згодою)

- " -

отримані звіти про проведення випробувань

формування вихідних даних для проведення досліджень, необхідних для забезпечення приєднання об'єднаної енергетичної системи України до континентальної європейської енергетичної системи ENTSO-E

63. Створення організаційно-правових засад підготовки пріоритетних проектів спільного інтересу у
сфері електричної енергії, природного газу та нафти в рамках Енергетичного Співтовариства

Міненерговугілля
НКРЕКП (за згодою)
Антимонопольний комітет

IV квартал 2018 р.

визначено координаційний орган підготовлено та внесено на розгляд Кабінету Міністрів України законопроект щодо імплементації Регламенту
ЄС 347/2013
затверджено посібник процедур з отримання дозволів для пріоритетних проектів спільного інтересу
запроваджено механізм обміну інформацією з Регіональною групою щодо затвердження проектів спільного інтересу
затверджено методологію аналізу вигід та витрат пріоритетних проектів спільного інтересу
затверджено методологію та критерії для оцінки інвестицій в інфраструктурні проекти у
сфері енергетики та пов'язаних з ними ризиків
розроблено оновлений перелік пріоритетних проектів спільного інтересу та забезпечено їх просування

посилення інтеграції з енергетичними системами Енергетичного Співтовариства, отримання додаткових ресурсів для реалізації інфраструктурних проектів в секторі енергетики

Енергоефективність

64. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України "Про енергетичну ефективність"

Мінрегіон
Держенергоефективності
Мінекономрозвитку
Міненерговугілля
Мінінфраструктури
НКРЕКП (за згодою)
Антимонопольний комітет

грудень 2018 р.

схвалено та подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект

закріплення на законодавчому рівні нової моделі державної політики у сфері енергоефективності
імплементація в
законодавство України вимог
Директиви ЄС 2012/27/EU
від 25 жовтня 2012 р. про енергоефективність

65. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України:
про заходи із стимулювання промислових підприємств до підвищення рівня енергоефективності;
про фінансову підтримку промисловим підприємствам для запровадження енергоефективних заходів з підвищення рівня енергоефективності та використання відновлюваних джерел енергії

Мінрегіон
Держенергоефективності
Мінекономрозвитку
Мінфін
Міненерговугілля
Антимонопольний комітет

2018 рік

схвалені та подані Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроекти
прийняті акти Кабінету Міністрів України

запровадження механізму стимулювання промислових підприємств до підвищення рівня енергоефективності
сприяння залученню інвестицій в заходи з енергоефективності на об'єктах промисловості
забезпечення гарантованих джерел фінансування енергомодернізації промислових
підприємств

66. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження про визначення національної цілі з енергоефективності до 2030 року відповідно до вимог Директиви ЄС 2012/27/EU від
25 жовтня 2012 р.

Мінрегіон
Держенергоефективності Мінекономрозвитку Міненерговугілля
Мінінфраструктури Мінприроди
Держстат
Антимонопольний комітет

грудень 2018 р.

прийнято акт Кабінету Міністрів України

імплементація вимог Директиви 2012/27/EU від 25 жовтня 2012 р. про енергоефективність в законодавство України
запровадження середньострокового планування щодо підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів та більш раціонального використання коштів державного та місцевих бюджетів

67. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Національного плану дій з енергоефективності
на період до 2030 року з урахуванням результатів виконання Національного плану дій з енергоефективності
на період до 2020 року

Мінрегіон
Держенергоефективності
Мінекономрозвитку
Міненерговугілля
Мінінфраструктури
Мінагрополітики
Антимонопольний комітет

2019 рік

- " -

імплементація вимог Директиви 2012/27/EU від 25 жовтня 2012 р. про енергоефективність в законодавство України

68. Створення умов для запровадження ринку зелених облігацій в Україні як інструменту залучення інвестицій у проекти з енергоефективності

Держенергоефективності
Мінфін
Мінекономрозвитку
Мінприроди
Мінрегіон
НКЦПФР (за згодою)
Антимонопольний комітет

2019 рік

внесено зміни до нормативно-правових актів

мобілізація додаткових фінансових ресурсів на реалізацію проектів з підвищення енергоефективності

69. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів актів, необхідних для реалізації Закону України "Про енергетичну ефективність будівель" (Закон N 2118-VIII)

Мінрегіон
Антимонопольний комітет

липень 2018 р.

прийнято акти Кабінету Міністрів України

створення умов для підвищення енергетичної ефективності існуючих будівель, економного використання енергетичних ресурсів у будівлях, раціонального використання коштів державного та місцевих бюджетів, які спрямовуються на компенсацію витрат, пов'язаних з використанням енергетичних ресурсів

70. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів нормативно-правових актів, необхідних для реалізації Закону України "Про Фонд енергоефективності" (Закон N 2095-VIII)

- " -

- " -

- " -

створення інструментів державної фінансової та технічної підтримки (в тому числі із залученням іноземних партнерів) для виконання заходів з енергоефективності в житлових будівлях

71. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Національного плану збільшення кількості будівель з близьким до нульового споживання енергії

Мінрегіон
Держенергоефективності
Антимонопольний комітет

грудень 2018 р.

прийнято акт Кабінету Міністрів України

реалізація послідовної політики щодо поступового збільшення кількості будівель з близьким до нульового споживанням енергії шляхом впровадження економічних стимулів для забудовників

72. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів законодавчих актів щодо стимулювання впровадження високоефективних когенераційних установок

Мінрегіон
Міненерговугілля
Держенергоефективності
Мінфін
Мінекономрозвитку
Антимонопольний комітет

2020 рік

схвалено та подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроекти

прискорення впровадження новітніх технологій в секторі теплової енергетики

73. Створення умов для запровадження конкурентного ринку теплової енергії (запровадження аукціонів із закупівлі теплової енергії у незалежних виробників; обов'язкове фінансове розмежування виробництва і транспортування теплової енергії; забезпечення відкритого доступу третіх осіб до теплових мереж)

- " -

- " -

внесено зміни до Закону України "Про теплопостачання" та прийнято інші відповідні нормативно-правові акти

підвищення рівня конкурентоспроможності національної економіки

74. Запровадження механізму стабільного фінансування заходів з енергоефективності у житловому фонді

Мінрегіон
Держенергоефективності
Мінфін
Мінекономрозвитку
Антимонопольний комітет

2018 - 2020 роки

удосконалено механізм реалізації та розширення сфери застосування програми надання "теплих" кредитів, забезпечення функціонування Фонду енергоефективності тощо

мобілізація додаткових фінансових ресурсів для забезпечення попиту на ресурси для фінансування проектів із впровадження енергоефективних заходів

75. Стимулювання впровадження систем енергетичного менеджменту в бюджетних установах

Держенергоефективності

- " -

впроваджено в бюджетні установи системи енергетичного менеджменту

підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів

76. Розроблення та впровадження програм (планів) реалізації потенціалу енергоефективності та енергозбереження на місцевому рівні

Держенергоефективності
Антимонопольний комітет

2018 - 2020 роки

запроваджено місцеві програми з енергоефективності та енергозбереження

підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів

77. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Стратегії розвитку промислового комплексу з належним плануванням реалізації економічно доцільного потенціалу енергоефективності у галузевій та міжгалузевій діяльності за рахунок технічного (технологічного) та структурного факторів

Мінекономрозвитку
Держенергоефективності
Антимонопольний комітет
Національна академія наук (за згодою)

2018 рік

прийнято акт Кабінету Міністрів України

реалізація скоординованої промислової політики з належним врахуванням перспектив реалізації економічно доцільного галузевого та міжгалузевого потенціалу енергоефективності за рахунок технічного (технологічного) та структурного факторів

78. Розроблення та впровадження рішень про внесення змін до програм дошкільного виховання та шкільної освіти, спрямованих на формування у дітей та учнів свідомого ставлення та компетентностей щодо питань енерго- та ресурсозбереження, охорони навколишнього природного середовища та запобігання кліматичним змінам

МОН
Мінрегіон
Держенергоефективності

- " -

включено до освітніх програм відповідні заходи

зміна ставлення дітей різного віку до питань енерго- та ресурсозбереження, охорони навколишнього природного середовища та запобігання кліматичним змінам

79. Розроблення та здійснення системних просвітницько-освітніх заходів, орієнтованих на громадян різного віку та цільових груп, з метою виховання у них свідомого ставлення до енерго- та ресурсозбереження й охорони навколишнього природного середовища, формування навичків енергоощадної поведінки

Мінрегіон
Держенергоефективності
МІП

2018 - 2020 роки

запроваджено системні заходи взаємодії із суспільством, зокрема через впровадження демонстраційних проектів та поширення соціальної реклами у засобах масової інформації

заохочення громадян до енергоощадної поведінки, усвідомлення ними корисності та доцільності впровадження енергозберігаючих заходів у власних домогосподарствах

80. Запровадження розрахунку індикаторів енергоефективності за секторами кінцевого енергоспоживання за методологією Міжнародного енергетичного агентства

Мінрегіон
Держенергоефективності
Держстат

2018 - 2019 роки

публікація індикаторів енергоефективності кінцевого енергоспоживання за секторами: промисловість, транспорт, будівництво, сільське господарство, сектор послуг, житловий сектор

застосування індикаторів Міжнародного енергетичного агентства дасть змогу більш якісно визначити результативність заходів з підвищення енергоефективності в усіх секторах кінцевого енергоспоживання

81. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Державної цільової науково-технічної програми "Розробка і впровадження енергозберігаючих світлодіодних джерел світла та освітлювальних систем на їх основі"

МОН
Мінфін
Мінекономрозвитку
Мінрегіон
Держенергоефективності
Національна академія наук (за згодою)

липень 2018 р.

прийнято акт Кабінету Міністрів України

створення програм та інвестиційних проектів з метою досягнення визначених в Енергетичній стратегії України до 2035 року вищих державних пріоритетів, інтересів бізнесу та споживачів енергії

Теплопостачання

82. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту рішення "Про затвердження плану заходів з впровадження Концепції реалізації державної політики у сфері теплопостачання"

Мінрегіон

2018 рік

прийнято акт Кабінету Міністрів України

формування та реалізація державної політики у сфері теплозабезпечення населених пунктів країни

Мінрегіон
Держенергоефективності Мінекономрозвитку
Мінфін
Міненерговугілля
НКРЕКП (за згодою)

2018 - 2020 роки

83. Запровадження заходів щодо планування теплопостачання, розроблення та реалізації схем теплопостачання міст та інших населених пунктів України та регіональних програм модернізації систем теплопостачання

Мінрегіон

- " -

затверджено Мінрегіоном
плани розвитку

формування регіональних програм модернізації комунальної теплоенергетики

84. Запровадження першого етапу комплексної програми реформування системи розрахунків за пільгами і субсидіями - монетизації розрахунків за субсидіями на рівні підприємств - надавачів житлово-комунальних послуг, постачальників електричної енергії та природного газу

Мінфін
Мінсоцполітики
Мінрегіон
Держенергоефективності
Мінекономрозвитку
Міненерговугілля
Антимонопольний комітет
НКРЕКП (за згодою)

2018 рік

забезпечено монетизацію розрахунків за субсидіями на рівні підприємств - надавачів житлово-комунальних послуг, постачальників електричної енергії та природного газу

початок поетапного запровадження адресної монетизації пільг і субсидій для вразливих верств населення за отримані житлово-комунальні послуги, спожиту електричну енергію та природний газ

85. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта про запровадження наступних етапів (на рівні споживачів) комплексної програми адресної монетизації пільг і субсидій населенню за отримані житлово-комунальні послуги, спожиті електричну енергію та природний газ

Мінфін
Мінсоцполітики
Мінрегіон
Держенергоефективності
Мінекономрозвитку
Міненерговугілля
НКРЕКП (за згодою)

III квартал 2018 р.

прийнято акт Кабінету Міністрів України

завершення процесу запровадження на рівні споживачів комплексної програми адресної монетизації пільг і субсидій вразливих верств населення за отримані житлово-комунальні послуги, спожиту електричну енергію та природний газ
стимулювання підвищення енергоефективності шляхом адресної монетизації субсидій кінцевому споживачеві

Газовий сектор

Ринок природного газу

86. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів нормативно-правових актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України "Про ринок природного газу" (Закон N 329-VIII), у тому числі законопроектів, спрямованих на забезпечення здійснення торгівлі природним газом на біржах та підвищення ліквідності енергетичних ринків, актів про затвердження Порядку захисту вразливих споживачів та Правил доступу суб'єктів ринку природного газу до внутрішньопромислових трубопроводів суміжних газовидобувних підприємств

Міненерговугілля
НКРЕКП (за згодою)
Мінекономрозвитку
Мінфін
Антимонопольний комітет

2018 рік

схвалено та подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроекти

розвиток та підвищення ліквідності енергетичних ринків, зокрема енергетичних бірж, захист вразливих категорій споживачів, врегулювання доступу до внутрішньопромислових трубопроводів суміжних газовидобувних підприємств

87. Розроблення та прийняття НКРЕКП нормативно-правових актів, передбачених Законом України "Про ринок природного газу" (Закон N 329-VIII) та спрямованих на його реалізацію, в тому числі внесення змін до Правил постачання природного газу (Постанова N 2496) та Типового договору постачання природного газу побутовим споживачам (Постанова N 2500) у частині вдосконалення процедури зміни постачальника

НКРЕКП (за згодою)
Міненерговугілля

2018 рік

прийнято акти НКРЕКП

забезпечення можливості вільного вибору постачальника природного газу відповідно до вимог третього енергопакета

88. Розроблення та затвердження рішень про внесення змін до Правил про безпеку постачання природного газу з урахуванням в міру можливості застосування відповідних положень нового Регламенту ЄС щодо заходів з гарантування безпеки газопостачання

Міненерговугілля
НКРЕКП (за згодою)

- " -

прийнято акт
Міненерговугілля

визначення гармонізованих з Регламентом ЄС стандартів безпеки інфраструктури та газопостачання, оновлення вимог щодо оцінки ризиків, планів превентивних заходів та планів на випадок надзвичайної ситуації

89. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України після проведення консультацій із Секретаріатом Енергетичного Співтовариства проекту оновленого плану заходів щодо реформування газового сектору

Міненерговугілля
Мінекономрозвитку
МІП
Мінфін
Мінсоцполітики
Мінрегіон
Мінприроди
Держгеонадра
Фонд державного майна
Антимонопольний комітет
НКРЕКП (за згодою)
ПАТ "НАК "Нафтогаз України" (за згодою)

липень
2018 р.

прийнято акт Кабінету Міністрів України

створення умов для повної лібералізації ринку природного газу

90. Оновлення Національного плану дій, затвердженого наказом Міненерговугілля від 2 листопада 2015 р. N 687 (План N 687), у співпраці з Генеральним директоратом Спільного дослідницького центру Європейської Комісії
(DG JRC), зокрема: розроблення і затвердження чіткого переліку і порядку відключення споживачів на випадок кризової ситуації рівня надзвичайної ситуації (в Україні в цілому та для кожної області окремо)

Міненерговугілля

III квартал 2018 р.

складено та затверджено чіткий перелік і порядок відключення споживачів на випадок кризової ситуації рівня надзвичайної ситуації (у тому числі для кожної області окремо)

визначено процедуру взаємодії учасників ринку природного газу на випадок виникнення кризової ситуації у сфері постачання природного газу: Міненерговугілля, місцевих держадміністрацій, інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування та суб'єктів ринку природного газу

91. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо запровадження добового балансування на ринку природного газу, зокрема законопроекту про внесення змін до Закону України "Про ринок природного газу" (Закон N 329-VIII) щодо закупівлі природного газу для запровадження добового балансування

Міненерговугілля
НКРЕКП (за згодою)

III квартал 2018 р.

схвалено та подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект

створення через запровадження режиму добового балансування умов для розвитку ліквідного короткострокового оптового ринку природного газу

92. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови "Про використання суб'єктами газового ринку енергетичних характеристик природного газу під час здійснення господарських операцій на території України"

- " -

- " -

прийнято акт Кабінету Міністрів України

запровадження розрахунків за природний газ з урахуванням енергетичних одиниць для всіх категорій споживачів

93. Забезпечення виконання плану реструктуризації ПАТ "НАК "Нафтогаз України" з метою відокремлення діяльності з транспортування та зберігання (закачування, відбору) природного газу, зокрема:
1) забезпечення створення законодавчих та організаційних передумов прийняття на баланс ПАТ "Магістральні газопроводи України" майна, що використовується для забезпечення транспортування природного газу
2) забезпечення передачі на баланс ПАТ "Магістральні газопроводи України" майна, що використовується для забезпечення транспортування природного газу та обліковується на балансі ПАТ "Укртрансгаз", з урахуванням кредитних зобов'язань НАК "Нафтогаз України" та її дочірніх компаній
3) забезпечення подання ПАТ "Магістральні газопроводи України" до НКРЕКП запиту про сертифікацію оператора системи передачі
4) прийняття Кабінетом Міністрів України рішень щодо плану дій з ефективного використання підземних сховищ природного газу та управління ними, розробленого за результатами проведення комплексного аналізу підземних сховищ природного газу та попередньо погодженого із Секретаріатом Енергетичного Співтовариства, а також щодо передачі підземних сховищ природного газу новоствореному ПАТ "Підземні газосховища України"

Міненерговугілля
Мінекономрозвитку
Мінфін
Антимонопольний комітет
Фонд державного майна НКРЕКП (за згодою)
ПАТ "НАК "Нафтогази України" (за згодою)
ПАТ "Укртрансгаз" (за згодою)
ПАТ "Магістральні газопроводи України" (за згодою)

- " -

прийнято на баланс ПАТ "Магістральні газопроводи України" майно, що використовується для забезпечення транспортування природного газу

виконання вимог законодавства та міжнародних зобов'язань України у рамках Угоди про асоціацію, Договору про заснування Енергетичного Співтовариства стосовно умов для забезпечення доступу третіх сторін до газових мереж та розвитку конкурентного середовища на ринку
забезпечення збереження державного контролю над існуючими стратегічно важливими інфраструктурними активами, зокрема газотранспортної системи України та її складовими
прийняття НКРЕКП рішення щодо сертифікації оператора системи передачі природного газу
створення умов для повної лібералізації ринку природного газу

III квартал 2018 р.

подано оператором системи передачі запит про сертифікацію

IV квартал 2018 р.

прийнято акт НКРЕКП

- " -

прийнято акти Кабінету Міністрів України

94. Перегляд контрактних відносин з ПАТ "Газпром" відповідно до рішень Трибуналу при Арбітражному інституті Торгової палати м. Стокгольма та/або за сприяння Європейського Союзу

ПАТ "НАК "Нафтогаз України" (за згодою)
ПАТ "Укртрансгаз" (за згодою)

після винесення Трибуналом при Арбітражному інституті
Торгової палати м. Стокгольма кінцевих рішень за обома справами

перегляд обох контрактів між НАК "Нафтогаз України" та ПАТ "Газпром" (на купівлю-продаж газу та на транзит газу) на нових умовах з урахуванням арбітражних рішень

зміна умов закупівлі та транзиту природного газу
між публічними акціонерними товариствами "НАК "Нафтогаз України" та "Газпром", покращення недискримінаційного доступу до газотранспортної інфраструктури, розблокування можливості проводити подальше відокремлення оператора газотранспортної системи України

95. Проведення економічного аналізу доцільності забезпечення обладнання точок входу газотранспортної системи на східному кордоні України станціями вимірювання та обліку газу з урахуванням якісних параметрів газу

Міненерговугілля
оператор газотранспортної системи України (за згодою)

2020 рік

обладнано точки входу газотранспортної системи на східному кордоні України станціями вимірювання та обліку газу

забезпечення можливості запровадження тарифної моделі вхід-вихід щодо послуг транспортування та зберігання природного газу для внутрішнього ринку газу

96. Підготовка та проведення конкурсу на залучення кваліфікованого партнера до управління оператором газотранспортної системи

Міненерговугілля
Мінекономрозвитку
оператор газотранспортної системи України (за згодою)

IV квартал 2018 р.

укладено угоду про управління пакетом акцій оператора газотранспортної системи України з переможцем конкурсу

підвищення рівня довіри європейських енергетичних компаній до відповідних послуг, збереження транзитного статусу України з перспективою створення у майбутньому на вітчизняному ринку газового хабу

97. Підготовка та проведення конкурсу на залучення кваліфікованого партнера до управління активами оператора підземних газових сховищ

Міненерговугілля
Мінекономрозвитку
оператор підземних газових сховищ України (за згодою)

2020 рік

- " -

підвищення рівня довіри європейських енергетичних компаній до відповідних послуг, збереження транзитного статусу України

Надання документів дозвільного характеру з питань надрокористування

98. Виконання плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку газовидобувної галузі України, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. N 1079 (План N 1079-р)

Міненерговугілля
Мінприроди
Мінекономрозвитку
Мінсоцполітики
Мінфін
ПАТ "НАК "Нафтогаз України" (за згодою)

липень 2018 р.

виконано план заходів

забезпечення створення умов, необхідних для збільшення видобутку газу відповідно до Концепції розвитку газовидобувної галузі України (План N 1079-р)

99. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту рішення про внесення змін до Кодексу України про надра; продовження роботи в напрямі розроблення нової редакції Кодексу України про надра

Мінприроди
Держгеонадра
Міненерговугілля
Мінекономрозвитку

IV квартал 2018 р.

схвалено та подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект

удосконалення процедури продажу права користування надрами на конкурсній основі, зміни основних критеріїв для вибору переможця, створення єдиного кодифікованого законодавчого акта у сфері надрокористування

100. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту рішення про внесення змін до Положення про порядок надання гірничих відводів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. N 59, з метою приведення у відповідність із Законом України від 1 березня 2018 р. N 2314-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції в нафтогазовій галузі" (Закон N 2314-VIII)

Мінсоцполітики
Мінприроди
Держгеонадра
Міненерговугілля
Мінекономрозвитку
Мінфін
Мінагрополітики

липень 2018 р.

прийнято акт Кабінету Міністрів України

забезпечення прозорості та відкритості газовидобувної галузі

101. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту рішення про внесення змін до Методики визначення вартості запасів і ресурсів корисних копалин родовища або ділянки надр, що надаються у користування, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. N 1117

Мінприроди
Держгеонадра

IV квартал
2018 р.

- " -

приведення положень Методики визначення вартості запасів і ресурсів корисних копалин родовища або ділянки надр, що надаються у користування, у відповідність з вимогами РКООН 2009, вдосконалення методології геолого-економічної оцінки родовищ корисних копалин

102. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту рішення про внесення змін до Методики визначення початкової ціни продажу на аукціоні спеціального дозволу на право користування надрами, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2004 р. N 1374

Мінприроди
Держгеонадра

IV квартал
2018 р.

прийнято акт Кабінету Міністрів України

підвищення прозорості принципу розрахунку початкової вартості спеціальних дозволів шляхом внесення змін до Методики визначення початкової ціни продажу на аукціоні спеціального дозволу на право користування надрами

103. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту нормативно-правового акта про запровадження електронної системи подання документів для отримання / продовження строку дії спеціальних дозволів на користування надрами в електронному вигляді з використанням електронного цифрового підпису

- " -

- " -

- " -

запровадження електронної системи, яка забезпечить можливість подання суб'єктами господарювання документів для отримання / продовження строку дії спеціальних дозволів на користування надрами в електронному вигляді з використанням електронного цифрового підпису

104. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту оновленого плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку газовидобувної галузі України (План N 1079-р)

Міненерговугілля
Мінприроди
Мінекономрозвитку
Мінсоцполітики
Мінфін
НКРЕКП (за згодою)
Антимонопольний комітет
ПАТ "НАК "Нафтогаз України" (за згодою)
ПАТ "Укргазвидобування" (за згодою)
Асоціація газовидобувних компаній (за згодою)

липень 2018 р.

- " -

забезпечення створення умов, необхідних для збільшення видобутку газу відповідно до Концепції розвитку газовидобувної галузі України (План N 1079-р)

105. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту рішення про внесення змін до Положення про порядок розпорядження геологічною інформацією, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 1995 р. N 423

Мінприроди
Держгеонадра
Міненерговугілля

IV квартал
2018 р.

прийнято акт Кабінету Міністрів України

забезпечення недискримінаційного доступу до вторинної державної геологічної інформації та її централізованого обліку, нівелювання регуляторних бар'єрів та приведення у відповідність з прогресивним міжнародним досвідом

106. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови щодо переходу на міжнародно прийняту систему оцінки запасів вуглеводнів

Мінприроди
Міненерговугілля
Держгеонадра
ДФС
ПАТ "Укргазвидобування" (за згодою)

III квартал 2018 р.

- " -

можливість затвердження запасів за міжнародно прийнятою системою оцінки запасів вуглеводнів

Видобуток природного газу

107. Подання Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо джерел та механізму фінансування реалізації Концепції розвитку газовидобувної галузі України (до 2020 року), схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. N 1079 (План N 1079-р)

Міненерговугілля
Мінфін
Мінприроди
Держгеонадра
Антимонопольний комітет
ПАТ "НАК "Нафтогаз України" (за згодою)
ПАТ "Укргазвидобування" (за згодою)

2018 рік

- " -

створення умов для суттєвого збільшення інвестицій у газовидобувну галузь шляхом залучення фінансових ресурсів підприємств галузі, іноземних інвесторів та міжнародних фінансових інституцій, а також кредитних ресурсів та коштів інших джерел

108. Забезпечення виконання Програми-20/20 для ПАТ "Укргазвидобування" (щодо нарощення видобутку газу до 20 млрд. куб. метрів до 2020 року) за рахунок залучення іноземних підрядників для
інтенсифікації видобутку

ПАТ "НАК "Нафтогаз України" (за згодою)
ПАТ "Укргазвидобування" (за згодою)
Міненерговугілля
Мінфін
Мінприроди
Держгеонадра
Антимонопольний комітет

2018 - 2020 роки

збільшено обсяг видобутку в Україні природного газу відповідно до цільових показників Концепції розвитку газовидобувної галузі України, зокрема:
сукупного обсягу власного видобутку на рівні 23,5 млрд. куб. метрів у 2018 році; 26,2 млрд. куб. метрів у 2019 році; 27,6 млрд. куб. метрів у 2020 році;
в тому числі видобутку підприємствами ПАТ "НАК "Нафтогаз України" на рівні не менш як 16,5 млрд. куб. метрів у 2018 році, 18,2 млрд. куб. метрів у 2019 році, та 20,1 млрд. куб. метрів у 2020 році;
іншими підприємствами галузі на рівні не менш як 7 млрд. куб. метрів у 2018 році, 8 млрд. куб. метрів у 2019 році, 7,5 млрд. куб. метрів у 2020 році

суттєве збільшення обсягу інвестицій у газовидобувну галузь шляхом залучення фінансових ресурсів підприємств галузі, іноземних інвесторів та міжнародних фінансових інституцій, а також кредитних ресурсів та коштів інших джерел

109. Розроблення та затвердження методики обліку обсягів видобутку вуглеводнів для нових свердловин

Мінприроди
Мінфін
ДФС
Міненерговугілля
Антимонопольний комітет
ПАТ "НАК "Нафтогаз України" (за згодою)
Асоціація газовидобувних компаній (за згодою)

III квартал 2018 р.

затверджено методику обліку обсягів видобутку газу з нових свердловин

забезпечення можливості застосування знижених ставок рентної плати під час видобутку газу з нових свердловин

Газорозподільні системи

110. Виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2017 р. N 95 "Про забезпечення ефективного використання газорозподільних систем абоїх складових" (Постанова N 95), зокрема:
завершення інвентаризації газорозподільних систем, які перебувають на балансі операторів;
завершення перевірки наявності правовстановлюючих документів на державне майно газорозподільних систем та у разі потреби їх відновлення;
проведення паспортизації газорозподільних систем;
проведення незалежної оцінки газорозподільних систем за результатами проведеної інвентаризації

Міненерговугілля
Фонд державного майна

2018 рік

завершено інвентаризацію
забезпечено наявність правовстановлюючих документів на державне майно
завершено паспортизацію
проведено незалежну оцінку активів

інвентаризація газорозподільних систем
перевірка правовстановлюючих документів на газорозподільні системи
паспортизація газорозподільних систем
незалежна оцінка газорозподільних систем за результатами інвентаризації

111. Розроблення та подання на розгляд Кабінетові Міністрів України проекту Закону України щодо зняття заборони на передачу газорозподільних систем в оренду

Міненерговугілля
Мінекономрозвитку
НКРЕКП (за згодою)

2018 рік

схвалено та подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект

договірне та на законодавчому рівні врегулювання питання оренди державних газорозподільних систем або
їх складових

112. Забезпечення укладення з операторами (орендарями) договорів оренди газорозподільних систем або їх складових

Міненерговугілля

після набрання чинності Законом щодо зняття заборони на передачу газорозподільних систем в оренду

укладено договори з операторами газорозподільних систем

можливість державі отримувати плату за використання державної власності в комерційних цілях та визначити спосіб платного використання газорозподільних систем

113. Удосконалення положень про технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання житлових будинків громадських будівель, підприємств побутового та комунального призначення з урахуванням положень Закону України "Про житлово-комунальні послуги" (Закон N 2189-VIII)

Міненерговугілля
Мін'юст
Антимонопольний комітет
НКРЕКП (за згодою)

III квартал 2018 р.

удосконалено положення про технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання

стимулювання заходів щодо підвищення ефективності внутрішньобудинкових газорозподільних систем
запровадження алгоритму заходів щодо розв'язання проблем аварійності та втрат природного газу в газорозподільних системах

114. Запровадження стимулів до встановлення 100 відсотків лічильників для всіх абонентів; оновлення застарілих лічильників; встановлення систем дистанційного обліку та автоматизації балансування

НКРЕКП (за згодою)
Міненерговугілля
Мінекономрозвитку
Мінрегіон

грудень 2020 р.

прийнято відповідні нормативно-правові акти

стимулювання кінцевого споживача до економії, точний облік споживання природного газу. Запровадження
100-відсоткового обліку природного газу, оновлення та модернізація застарілих приладів обліку, використання новітніх систем збору, обробки та передачі даних обліку у найбільш оптимальний та ефективний спосіб із забезпеченням під час їх закупівлі відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі" (Закон N 922-VIII) принципів прозорості, недискримінаційності та відкритої ринкової конкуренції

Транспортування і зберігання природного газу

115. Посилення співпраці з операторами суміжних газотранспортних систем країн Європи щодо покращення взаємодії між оператором газотранспортної системи України та операторами газотранспортної системи сусідних європейських країн

оператор
газотранспортної системи України (за згодою)
Міненерговугілля
МЗС
НКРЕКП (за згодою)

2018-2020 роки

підписано між операторами газотранспортної системи України та суміжних систем, зокрема Польщі, Словаччини та Румунії, відповідних Угод про взаємодію за всіма точками транскордонних з'єднань
реалізовано в рамках актуального Десятирічного плану розвитку ENTSO-G проект забезпечення гарантованої потужності в напрямку України

забезпечення надійності транзиту і постачання природного газу з країн Європи до/територією України
забезпечення достатніх гарантованих потужностей на точках входу/виходу газотранспортної системи України для покриття потреб України, забезпечення енергетичної безпеки постачань та ефективності використання наявних потужностей

116. Приведення енергетичного законодавства України у відповідність з вимогами мережевих кодексів ЄС, розроблених ENTSO-G, застосування практики тарифоутворення ЄС у наданні послуг з транспортування та зберігання (закачування/відбору) природного газу, зокрема встановлення тарифів для точок входу/виходу з газотранспортної системи; запровадження оплати вартості послуг транспортування, розподілу, зберігання (закачування, відбору) природного газу на основі потужності з диференціацією тарифу за типом точки входу у газотранспортну систему (інтерконектор / видобуток / підземне сховище газу)

НКРЕКП (за згодою)
Міненерговугілля
оператор газотранспортної системи України
(за згодою)
оператор підземних газових сховищ України
(за згодою)

2020 рік

прийнято акт НКРЕКП

забезпечення функціонування ринку природного газу відповідно до вимог Третього енергопакета
забезпечення надійного та стабільного надходження грошових коштів оператору газотранспортної системи
за надані послуги з транспортування та зберігання природного газу
запобігання негативному впливу тарифоутворення за моделлю вхід-вихід у контексті реалізації Концепції розвитку газовидобувної галузі України (План N 1079-р) до 2020 року

117. Впровадження послуги з транспортування природного газу "потужності з обмеженням" (для коротких відстаней short-haul services)

оператор газотранспортної системи України (за згодою)
НКРЕКП (за згодою)

2018 рік

встановлено НКРЕКП тарифи на відповідні послуги
оператором газотранспортної системи України укладено договори транспортування природного газу на короткі відстані (з однієї країни ЄС до іншої або до підземних сховищах газу) з європейськими енергетичними компаніями

зростання обсягів транспортування природного газу між країнами ЄС територією України, а також збільшення попиту на транспортні послуги до системи підземних сховищ газу, що призведе до зростання попиту на послуги зберігання з боку європейських енергетичних компаній

118. Запуск у стаціонарному режимі інформаційної платформи оператора газотранспортної системи

оператор газотранспортної системи України (за згодою)

III квартал 2018 р.

запущено функції автоматизованого прийняття та обробки номінацій, алокацій, забезпечення обробки електронних торгових сповіщень

підвищення прозорості роботи оператора газотранспортної системи
сприяння розвитку ринку природного газу

Нафтовий сектор

Споживання нафти і нафтопродуктів

119. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту рішення про внесення змін до Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив (Постанова N 927), а також проекту Технічного регламенту щодо вимог до газу нафтового скрапленого з метою приведення вимог до якості та безпечності вуглеводневого пального у відповідність з європейськими стандартами

Міненерговугілля
Мінекономрозвитку

2018 - 2019 роки

визначено орган ринкового нагляду (контролю) на ринку нафтопродуктів
введено в дію зміни до Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив (Постанова N 927)введено в дію Технічний регламент щодо вимог до газу нафтового скрапленого
введено в дію національні стандарти, необхідні для повної гармонізації вимог до якості і безпечності вуглеводневого палива в Україні та ЄС

удосконалення державної системи контролю якості нафтопродуктів
гармонізація вимог до якості та безпечності вуглеводневого пального з європейськими нормами стандартами

120. Запровадження системи моніторингу якості палива та проведення перевірок учасників ринку щодо дотримання установлених вимог якості

Міненерговугілля
Мінекономрозвитку
Мінприроди
Держекоінспекція

2020 рік

прийнято національні стандарти (зокрема, ДСТУ EN 14274, ДСТУ EN 14275)
розміщено на офіційному веб-сайті Міненерговугілля звіт компетентного органу про впровадження системи моніторингу якості та безпечності нафтопродуктів

впровадження системи ринкового нагляду за якістю моторного палива

Видобуток нафти і газового конденсату

121. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту плану заходів із забезпечення реалізації у повному обсязі повноважень суб'єктів управління щодо деяких об'єктів управління державної власності у нафтогазовому комплексі, вплив на які з боку держави є обмеженим

Фонд державного майна
Міненерговугілля
ПАТ "НАК "Нафтогаз України" (за згодою)

2018 рік

прийнято акт Кабінету Міністрів України

запровадження системних заходів з повернення/поновлення у повному обсязі повноважень суб'єктів управління щодо деяких об'єктів управління державної власності у нафтогазовому комплексі

Переробка нафти, газу і газового конденсату

122. Завершення інвентаризації майна Одеського нафтопереробного заводу, визначення та запровадження найбільш прийнятної форми управління таким об'єктом, пошук та визначення на конкурсних засадах нового ефективного власника / партнера з управління ним для гарантованого забезпечення реконструкції / технічного переоснащення виробничих потужностей заводу із запровадженням сучасних технологій глибокої переробки та якнайшвидшого відновлення виробництва якісних нафтопродуктів

Фонд державного майна
Мінекономрозвитку
Міненерговугілля
Мінфін
Антимонопольний комітет

2018 - 2019 роки

завершено інвентаризацію майна нафтопереробного заводу
прийнято рішення про форму управління об'єктом
проведено прозорий конкурсний відбір власника / партнера з управління
укладено договір з власником/партнером з чітко визначеним обсягом інвестиційних зобов'язань, строками, відповідальністю та гарантіями

залучення нового ефективного власника / партнера з управління Одеським нафтопереробним заводом для забезпечення його реконструкції / технічного переоснащення та якнайшвидшого відновлення роботи

123. Дослідження доцільності та можливості залучення інвестицій для будівництва нових сучасних потужностей газонафтопереробки на території України

Міненерговугілля
Мінекономрозвитку
Мінфін
Мінприроди

2018 - 2020 роки

підготовлено звіт за результатами дослідження про потреби в нових сучасних потужностей газонафтопереробки

визначення потреби України в нових сучасних потужностях газонафтопереробки

124. Запровадження системних заходів, зокрема розроблення та забезпечення прийняття нормативно-правових актів, спрямованих на стимулювання розбудови в Україні нових потужностей газонафтопереробки, нарощення обсягів вітчизняного виробництва скрапленого вуглеводневого газу та у разі визнання за доцільне формування запасів скрапленого вуглеводневого газу

Міненерговугілля
Мінекономрозвитку
Антимонопольний комітет

2018 - 2019 роки

нарощено вітчизняні
потужності газонафтопереробки та збільшено обсяги виробництва скрапленого вуглеводневого газу з пріоритетом його постачання на внутрішні ринки

зниження залежності від імпорту скрапленого вуглеводневого газу та зміна структури забезпечення цим ресурсом вітчизняних споживачів

Транспортування нафти і диверсифікація постачань

125. Забезпечення на рівні та у форматі міжурядового діалогу з питань торгово-економічного співробітництва залучення нових обсягів нафтової сировини для транспортування нафти на вітчизняні нафтопереробні заводи, а також транзитом через Україну

Міненерговугілля
Мінекономрозвитку
МЗС
ПАТ "НАК "Нафтогаз України" (за згодою)
ПАТ "Укргазвидобування" (за згодою)
ПАТ "Укртранснафта" (за згодою)
ПАТ "Укртатнафта" (за згодою)

2018 - 2020 роки

проведено консультації з потенційними партнерами щодо можливих поставок сировини на вітчизняні нафтопереробні заводи / газопереробні заводи

досягнення домовленостей щодо поставок нафтової сировини на територію України (у тому числі на умовах транзиту)

126. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту рішення про внесення змін до Концепції державної політики у сфері постачання та транзиту сирої нафти з метою забезпечення створення умов технічного переоснащення та підвищення надійності нафтотранспортної системи України, ефективного залучення інвестицій

Міненерговугілля
Мінекономрозвитку
Мінфін
МЗС
ПАТ "НАК "Нафтогаз України" (за згодою)
ПАТ "Укртранснафта" (за згодою)

2018 рік
2020 рік

прийнято рішення
забезпечено створення на законодавчому рівні умов для здійснення та захисту інвестицій
впроваджено сучасні технології транспортування різних сортів нафти та блендингу нафти

підтримання нафтотранспортної системи в належному технічному стані шляхом передбаченого нормативними документами обслуговування обладнання, систем і споруд, їх реконструкції та технічного переоснащення

Ринок нафтопродуктів, скрапленого та компримованого газу

127. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Концепції розвитку газо- та нафтопереробної промисловості, ринку нафтопродуктів та газових палив України

Міненерговугілля
Мінекономрозвитку
Мінфін
МЗС
Антимонопольний комітет
ПАТ "НАК "Нафтогаз України" (за згодою)
ПАТ "Укргазвидобування" (за згодою)
ПАТ "Укртранснафта" (за згодою)
ПАТ "Укртатнафта" (за згодою)

2018 - 2019 роки

прийнято нормативно-правовий акт про схвалення Концепції

наявність комплексного урядового бачення мети, цілей, пріоритетів, заходів та обсягів інвестицій, необхідних для забезпечення:
розвитку вітчизняного ринку нафтопродуктів і газових палив;
збільшення обсягів постачання і транзиту газових палив територією України;
збільшення частки газового пального в балансі споживання палив країни;
розвитку виробничих потужностей для виробництва нафтопродуктів і газових палив;
оптимізації рівня диверсифікації постачань нафти, нафтопродуктів і газового палива, що забезпечуватиме прийнятні цінову кон'юнктуру, безпеку постачань споживачам та енергетичну безпеку України

Формування запасів нафтогазових ресурсів

128. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту нормативно-правового акта про затвердження моделі підтримки мінімальних запасів сирої нафти та нафтопродуктів та їх використання в разі порушення постачання нафти

Держрезерв
Мінекономрозвитку
Мінфін
Міненерговугілля
ПАТ "НАК "Нафтогаз України" (за згодою)
ПАТ "Укртранснафта" (за згодою)

липень 2018 р.

прийнято акт Кабінету Міністрів України

імплементація Україною Директиви 2009/119/ЄС у частині виконання зобов'язань щодо накопичення до кінця 2022 року мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів в обсязі понад 2 млн. тонн нафтового еквівалента

129. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України "Про мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів" (включаючи зміни до законодавчих актів) та проектів інших нормативно-правових актів, необхідних для запровадження обраної моделі мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів

- " -

III квартал 2018 р.

схвалено та подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект, прийнято нормативно-правові акти

- " -

130. Здійснення підготовчих інженерно-технічних заходів для формування мінімальних запасів нафти і нафтопродуктів

Держрезерв
Міненерговугілля
ПАТ "НАК "Нафтогаз України" (за згодою)
ПАТ "Укртранснафта" (за згодою)

31 грудня 2018 р.

проведено оцінку потреб у додаткових резервуарних ємностях та здійснено їх проектування

імплементація Україною Директиви 2009/119/ЄС у частині виконання зобов'язань щодо накопичення до кінця 2022 року мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів в обсязі понад 2 млн. тонн нафтового еквівалента

Вугільний сектор

131. Оптимізація структури державних підприємств вугільної промисловості

Міненерговугілля

2018 рік

завершено реорганізацію державних вугільних підприємств та передачу їх до державного підприємства "Національна вугільна компанія"

покращення управління підприємствами вугільного сектору, підвищення прозорості системи управління

132. Утворення наглядової ради державного підприємства "Національна вугільна компанія"

Міненерговугілля
Мінекономрозвитку

липень 2018 р.

утворено наглядову раду

приведення механізму державного управління державним підприємством "Національна вугільна компанія" у відповідність з вимогами законодавства

133. Переоформлення документів дозвільного характеру на державне підприємство "Національна вугільна компанія"

Міненерговугілля
Мінприроди
Держгеонадра

III квартал 2018 р.

отримано дозвільні документи

забезпечення створення умов для прискореного отримання дозволів

134. Визначення переліків перспективних та неперспективних шахт, що підлягають ліквідації

Міненерговугілля

2018 рік

прийнято акт Кабінету Міністрів України

передача на ліквідацію збиткових неперспективних шахт
концентрація ресурсів для розвитку перспективних шахт

135. Звільнення вугледобувних підприємств від непрофільних активів

Міненерговугілля
Мінфін
ДФС

2020 рік

завершено передачу об'єктів соціальної інфраструктури на баланс органів місцевого самоврядування

покращення фінансово-економічного стану вугледобувних підприємств

136. Затвердження переліку шахт, які підлягають приватизації

Фонд державного майна
Міненерговугілля
Мінекономрозвитку
Мінфін
Антимонопольний комітет

2019 рік

прийнято акт Кабінету Міністрів України

роздержавленя вугледобувних підприємств

137. Забезпечення підготовки державних шахт до приватизації

Міненерговугілля
Фонд державного майна
Антимонопольний комітет

2020 рік

передано Фонду державного майна пакети документів для подальшої приватизації державних шахт

скорочення державної підтримки вугледобувних підприємств, залучення інвестицій у вуглевидобуток

138. Проведення конференцій, road-show з метою пошуку та залучення потенційних інвесторів для участі в приватизації вугледобувних підприємств

Фонд державного майна
Мінекономрозвитку
Міненерговугілля

- " -

проведено відповідні заходи

сприяння приватизації та залученню інвесторів

139. Реструктуризація та ліквідація заборгованості вугледобувних підприємств

Міненерговугілля
Мінекономрозвитку
Мінфін
Мінсоцполітики
ДФС
Антимонопольний комітет

2018 рік

схвалено та подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроекти щодо деяких питань заборгованості державних підприємств вугільної галузі та особливості погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії

оздоровлення фінансового стану підприємств вугільної галузі
покращення інвестиційної привабливості вуглевидобувних підприємств

140. Реалізація проектів ліквідації збиткових державних шахт із забезпеченням виконання заходів із зниження соціальних та екологічних наслідків ліквідації вугільних шахт

Міненерговугілля
Мінфін

2020 рік

зменшено кількість збиткових вугледобувних підприємств

ліквідація збиткових безперспективних шахт, скорочення державної підтримки вугледобувних підприємств

141. Залучення міжнародної допомоги для пом'якшення соціальних та екологічних наслідків ліквідації вугільних шахт та соціальної реконверсії регіонів закриття шахт

Міненерговугілля
Мінрегіон
Мінекономрозвитку
Мінфін
Мінсоцполітики
Антимонопольний комітет

III квартал 2018 р.

проведено конференцію із залучення міжнародної допомоги для пом'якшення соціальних та екологічних наслідків ліквідації вугільних шахт та соціальної реконверсії регіонів закриття шахт

залучення до підготовки та виконання заходів з реструктуризації сектору ресурсів та досвіду найкращих світових та європейських практик
мінімізація негативних соціальних та екологічних наслідків закриття шахт

2018 - 2020 роки

отримано міжнародну допомогу для пом'якшення соціальних та екологічних наслідків ліквідації вугільних шахт та соціальної реконверсії регіонів закриття шахт

142. Розроблення та прийняття програми соціальної реконверсії регіонів закриття вуглевидобувних підприємств з використанням найкращих європейських практик

Мінрегіон
Міненерговугілля
Мінекономрозвитку
Мінфін
Мінсоцполітики
Антимонопольний комітет

2018 рік

прийнято акт Кабінету Міністрів України

введення в дію програмного документа, реалізація якого спрямована на забезпечення економічної активності в регіонах закриття вуглевидобувних підприємств, прийняття громадськістю реструктуризації вугільної промисловості, недопущення зростання злочинності

143. Визначення механізму фінансування добудови шахти N 10 "Нововолинська" з метою забезпечення завершення будівництва у 2019 році

Міненерговугілля
Мінфін
Мінекономрозвитку
Антимонопольний комітет

III квартал 2018 р.

- " -

введення в експлуатацію шахти дасть змогу збільшити обсяг вітчизняного видобутку, створити нові робочі місця

144. Забезпечення власного видобутку вугілля не менше ніж рівень покриття власних потреб у вугіллі для виробництва електричної та теплової енергії

Міненерговугілля

2020 рік

зменшення імпорту вугілля

створення умов для розвитку власного видобування вугілля на рівні вищому, ніж власні потреби, у тому числі шляхом залучення інвестицій у вугільну галузь

145. Застосування принципу імпортного паритету у разі виникнення дефіциту вугілля власного видобутку до моменту повного запровадження нового ринку електричної енергії

НКРЕКП (за згодою)
Міненерговугілля

до початку дії нового ринку електричної енергії

прийнято відповідні нормативно-правові акти

забезпечення енергетичної безпеки постачань

Сектор ядерного палива

146. Розроблення
Програми розвитку атомно-промислового комплексу на період до 2020 року

Міненерговугілля
Державний концерн "Ядерне паливо" (за згодою)

2018 рік

затверджено Кабінетом Міністрів України Програму розвитку атомно-промислового комплексу України

формування політики сталого розвитку атомно-промислового комплексу України

147. Завершення дослідно-промислової експлуатації палива компанії Westinghouse Electric Sweden AB

державне підприємство "НАЕК "Енергоатом" (за згодою)
Держатомрегулювання Міненерговугілля

2019 рік

прийнято рішення про промислову експлуатацію тепловидільних збірок виробництва Westinghouse Electric Sweden AB

досягнення цільового індикатора щодо диверсифікації поставок, визначеного в Енергетичній стратегії України

148. Проведення техніко-економічного аналізу доцільності створення в Україні власного виробництва ядерного палива

Міненерговугілля
Держатомрегулювання
Державний концерн "Ядерне паливо" (за згодою)
державне підприємство "НАЕК "Енергоатом" (за згодою)

2018 рік

прийнято акт Кабінету Міністрів України

визначення доцільності створення в Україні власного виробництва ядерного палива з метою подальшої диверсифікації джерел постачання ядерного палива для атомних електростанцій

149. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту рішення про схвалення техніко-економічного обґрунтування доцільності промислового освоєння нових родовищ уранових руд

Міненерговугілля
Мінприроди
Держгеонадра
Антимонопольний комітет
Державний концерн "Ядерне паливо" (за згодою)

2018 - 2020 роки

- " -

розвиток уранодобувної галузі України

150. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту рішення про створення та підтримання резерву свіжого ядерного палива

Міненерговугілля Антимонопольний комітет
НКРЕКП (за згодою)
Державний концерн "Ядерне паливо" (за згодою)
державне підприємство "НАЕК "Енергоатом" (за згодою)

2018 рік

прийнято акт Кабінету Міністрів України

підвищення безпеки та надійності постачання електричної енергії атомними електростанціями

Відновлювані джерела енергії

151. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту нового Національного плану дій з відновлюваної енергетики на період до 2030 року з урахуванням результатів виконання Національного плану дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 року (План N 902-р)

Мінрегіон
Держенергоефективності
Міненерговугілля
Мінагрополітики
Мінприроди
Мінфін
Мінекономрозвитку
Антимонопольний комітет
НКРЕКП (за згодою)

2019 - 2020 роки

- " -

актуалізація державної політики у сфері розвитку відновлюваних джерел енергії
створення засад для забезпечення виконання Україною міжнародних зобов'язань в рамках Угоди про асоціацію

Вітрова і сонячна енергетика, енергетика біомаси

152. Створення умов для запровадження ринку зелених облігацій в Україні як інструменту залучення інвестицій у проекти з розвитку відновлюваної енергетики

Мінрегіон
Держенергоефективності
НКЦПФР (за згодою)
Мінфін
Мінприроди
Мінекономрозвитку
Міненерговугілля
Мінінфраструктури
Антимонопольний комітет

2020 рік

прийнято акти Кабінету Міністрів України, схвалено та подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект щодо внесення відповідних змін до законодавчих актів

сприяння розвитку використання відновлюваних джерел енергії через проведення заохочення демонстрації підтримки розвитку відновлюваних джерел енергії споживачами
сприяння участі у ринку відновлюваних джерел енергії міжнародних стратегічних та фінансових інвесторів через підвищення інвестиційної привабливості проектів відновлюваних джерел енергії

153. Проведення міжнародних комунікаційних кампаній для заохочення участі у ринку відновлюваних джерел енергії міжнародних стратегічних та фінансових інвесторів

Мінрегіон
Держенергоефективності
Міненерговугілля
Мінфін
Мінприроди
Мінекономрозвитку
Мінінфраструктури

2018 - 2020 роки

проводиться щороку міжнародний захід із заохочення національних та міжнародних стратегічних та фінансових інвесторів щодо реалізації проектів розвитку відновлюваних джерел енергії

сприяння розвитку відновлюваних джерел енергії через проведення активної комунікаційної політики
сприяння участі у ринку відновлюваних джерел енергії міжнародних стратегічних та фінансових інвесторів

154. Внесення змін до Примірного договору про купівлю-продаж електричної енергії між державним підприємством "Енергоринок" та суб'єктом господарювання, що виробляє електричну енергію з альтернативних джерел енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 11 жовтня 2012 р. N 1314 (Постанова N 1314), які дадуть змогу українським та міжнародним фінансовим установам використовувати його як забезпечення за кредитом

Міненерговугілля
НКРЕКП (за згодою)
Держенергоефективності

2018 рік

прийнято постанову НКРЕКП

сприяння досягненню ключового показника нової Енергетичної стратегії: збільшення до 2020 року частки відновлюваних джерел енергії у кінцевому споживанні до 11 відсотків (8 відсотків загального первинного постачання енергії)

155. Розроблення нормативно-правових актів із забезпечення реалізації пілотного проекту будівництва об'єктів відновлюваної енергетики на території зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення

ДАЗВ
Держенергоефективності
Міненерговугілля
Мінприроди
Держгеокадастр

2018 рік

прийнято акти Кабінету Міністрів України, схвалено та подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект щодо внесення відповідних змін до законодавчих актів

досягнення ключового показника нової Енергетичної стратегії: збільшення до 2020 року частки відновлюваних джерел енергії у кінцевому споживанні
до 11 відсотків (8 відсотків загального первинного постачання енергії)
повернення у господарське використання забруднених територій зони безумовного (обов'язкового) відселення

156. Розроблення та прийняття законопроекту щодо перегляду умов стимулювання виробництва електричної енергії з відновлюваних джерел енергії, зокрема запровадження аукціонів на закупівлю електричної енергії з відновлюваних джерел енергії для нових установок великої потужності

Міненерговугілля
Мінрегіон
Держенергоефективності
Мінфін
Мінекономрозвитку
Антимонопольний комітет
НКРЕКП (за згодою)

2019 рік

схвалено та подано Кабінетом Міністрів України на розгляд Верховної Ради України законопроект

стимулювання розвитку відновлюваної енергетики через уточнення норм національного законодавства

157. Створення та регулярне оновлення інтерактивної карти електричних підстанцій розподільних та магістральних мереж для визначення резерву потужності приєднання альтернативних джерел енергії, а також розроблення калькулятора вартості такого приєднання

Міненерговугілля
державне підприємство "НЕК "Укренерго" (за згодою)
енергопостачальні компанії (обленерго) (за згодою)
НКРЕКП (за згодою)

2018 рік

розміщено на офіційному
веб-сайті державного підприємства "НЕК "Укренерго" інтерактивну карту

досягнення ключового показника нової Енергетичної стратегії:
збільшення до 2020 року частки відновлюваних джерел енергії у кінцевому споживанні до 11 відсотків (8 відсотків загального первинного постачання енергії)

158. Розроблення та утримання в актуальному стані електронних атласів відновлюваних джерел
енергії (сонце, вітер тощо)
за умови залучення підтримки у рамках проектів/програм міжнародної технічної допомоги

Держенергоефективності
Держлісагентство
Мінприроди

2018 - 2019 роки

розміщено на офіційному веб-сайті Держенергоефективності електронні атласи наявного потенціалу ресурсів відновлюваних джерел енергії, зокрема вітроенергетики, сонячної енергетики

залучення інвестицій та збільшення кількості проектів у відповідних секторах відновлюваної енергетики

159. Розроблення та прийняття нормативно-правових актів для запровадження електронної платформи торгівлі біологічними видами палива

Мінрегіон
Держенергоефективності
Мінагрополітики
Держлісагентство
Мінфін
Мінекономрозвитку

2018 рік

прийнято акти Кабінету Міністрів України, схвалено та подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект щодо внесення відповідних змін до законодавчих актів

сприяння створенню конкурентних ринків біомаси, сприяння розвитку відновлюваної енергетики

160. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту нормативно-правового акта щодо надання виробникам теплової енергії з альтернативних видів палива рівних умов з виробниками теплової енергії з газу під час розрахунку за теплову енергію через рахунки із спеціальним режимом використання

Мінрегіон
Міненерговугілля
Держенергоефективності
Мінфін
Мінекономрозвитку
Антимонопольний комітет

- " -

прийнято акт Кабінету Міністрів України

підвищення інвестиційної привабливості виробництва теплової енергії з альтернативних видів палива
стимулювання розвитку відновлюваної енергетики

161. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів нормативно-правових актів для розвитку сфери виробництва рідкого палива з біомаси

Мінрегіон
Держенергоефективності
Міненерговугілля Мінагрополітики
Мінфін
Мінекономрозвитку
Антимонопольний комітет

- " -

прийнято акти Кабінету Міністрів України, схвалено та подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект щодо внесення відповідних змін до законодавчих актів

стимулювання розвитку сектору виробництва та використання рідкого біопалива

162. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів нормативно-правових актів щодо запровадження системи здійснення контролю за дотриманням критеріїв сталості рідкого палива з біомаси та біогазу, призначеного для використання в галузі транспорту

Мінрегіон
Держенергоефективності

2019 рік

прийнято акти Кабінету Міністрів України

створення умов для безпечного використання рідкого палива з біомаси та біогазу в галузі транспорту

Гідроенергетика

163. Залучення кредитних ресурсів міжнародних фінансових організацій для реалізації проектів "Будівництво Канівської ГАЕС" та "Будівництво Каховської ГЕС-2" за умови отримання позитивного висновку екологічної експертизи міжнародних фінансових установ, залучених до проектів

Міненерговугілля
Мінфін
ПрАТ "Укргідроенерго" (за згодою)

2019 - 2020 роки

прийнято акт Кабінету Міністрів України щодо доцільності укладення угод про кредитування
угоди укладено

виконання заходів з підготовки до реалізації проектів будівництва

164. Забезпечення реконструкції існуючих потужностей гідроелектростанцій та будівництво нових агрегатів гідроелектростанцій та гідроакумулюючих електростанцій

Міненерговугілля
Мінфін
ПрАТ "Укргідроенерго" (за згодою)
державне підприємство "НАЕК "Енергоатом" (за згодою)

2018 - 2025 роки

збільшено до 2025 року потужності гідроелектростанцій (у тому числі малих гідроелектростанцій) до 4.97 ГВт та гідроакумулюючих електростанцій до 4.41 ГВт

забезпечення адекватності генеруючих потужностей об'єднаної енергетичної системи України під час нарощування потужностей вітроелектростацій і сонячних електростанцій відповідно до завдань Енергетичної стратегії України на період до 2035 року

165. Розроблення та затвердження схем комплексного використання гідроенергетичних ресурсів річок України та уточнення обсягу невикористаного економічно ефективного гідроенергетичного потенціалу з належною оцінкою впливу на навколишнє природне середовище згідно із законодавством

Міненерговугілля
Мінприроди
ПрАТ "Укргідроенерго" (за згодою)
Національна академія наук (за згодою)

2018 - 2020 роки

затверджено схеми комплексного використання гідроенергетичних ресурсів річок України

уточнення обсягу невикористаного економічно ефективного гідроенергетичного потенціалу

Система управління

Вдосконалення корпоративного управління

166. Виконання плану дій щодо корпоративного управління ПАТ "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"

Мінекономрозвитку
Міненерговугілля
ПАТ "НАК "Нафтогаз України" (за згодою)

2018 рік

забезпечено виконання плану дій

завершення реформування корпоративного управління ПАТ "НАК "Нафтогаз України"

167. Супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення корпоративного управління юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником) яких є держава" (реєстраційний номер 6428)

Мінекономрозвитку
Мінфін
Мін'юст
НКЦПФР (за згодою)
Фонд державного майна

- " -

прийнято Закон України

врегулювання питання розмежування повноважень між органами управління суб'єкта господарювання, визначення та затвердження стратегії державної власності, затвердження можливості подання консолідованої звітності юридичними особами, акціонером (засновником, учасником) яких є держава, та удосконалення механізму подання та затвердження фінансових планів

168. Послідовне запровадження суб'єктами управління об'єктами державної власності та відповідними суб'єктами господарювання державного сектору економіки у паливно-енергетичному комплексі Принципів корпоративного управління ОЕСР відповідно до вимог законодавства

Міненерговугілля
Фонд державного майна

2018 - 2019 роки

на підприємствах паливно-енергетичного комплексу запроваджено нову модель корпоративного управління

посилення нагляду та підвищення прозорості діяльності суб'єктів господарювання державного сектору економіки, забезпечення ефективного управління та запобігання безпосередньому втручанню органів державної влади у господарську діяльність суб'єктів господарювання державного сектору економіки

169. Призначення членів наглядових рад, включаючи представників держави та незалежних членів наглядових рад за результатами конкурсного відбору, суб'єктів господарювання державного сектору економіки, в тому числі особливо важливих для економіки підприємств, у паливно-енергетичному комплексі у порядку та відповідно до вимог, встановлених законодавством

- " -

2018 рік

сформовано наглядові ради суб'єктів господарювання державного сектору економіки, в тому числі особливо важливих для економіки підприємств, у паливно-енергетичному комплексі

підвищення прозорості діяльності суб'єктів господарювання державного сектору економіки, забезпечення ефективного управління та запобігання безпосередньому втручанню органів державної влади у господарську діяльність суб'єктів господарювання

170. Призначення (у разі потреби) керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки у паливно-енергетичному комплексі, в тому числі (у разі відкриття вакансії) керівників особливо важливих для економіки підприємств за результатами конкурсного відбору у порядку та відповідно до вимог, встановлених законодавством

- " -

2018 - 2020 роки

призначено керівників
суб'єктів господарювання державного сектору
економіки, в тому числі особливо важливих для економіки підприємств, у паливно-енергетичному комплексі

підвищення операційної та фінансової ефективності суб'єктів господарювання державного сектору економіки у паливно-енергетичному комплексі, створення умов для забезпечення ефективного управління

Вдосконалення прогнозування та стратегічне планування

171. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України річного прогнозного паливно-енергетичного балансу

Мінекономрозвитку
Міненерговугілля
Мінрегіон
Держенергоефективності
Мінприроди
Мінагрополітики
Мінінфраструктури
Держрезерв
НКРЕКП (за згодою)

щороку

прогнозний паливно-енергетичний баланс сформовано та схвалено на регулярній основі

забезпечення формування короткострокового паливно-енергетичного балансу

172. Вибір та/або розроблення і застосування математичних оптимізаційних та імітаційних моделей, які повинні відповідати міжнародній методології, розроблятися за участю провідних експертів (в тому числі з ЄС) та слугувати засобами підтримки прийняття рішень (у разі потреби) у процесі виконання та/або коригування Енергетичної стратегії України та плану заходів з її реалізації, зокрема для:
прогнозування енергетичного балансу України за різними економічними, енергетичними та кліматичними сценаріями;
довгострокового прогнозування надійності та збалансованості роботи об'єднаної енергетичної системи України (в тому числі у разі суттєвого зростання частки відновлюваної енергетики та в умовах інтеграції об'єднаної енергетичної системи України з ENTSO-E);
проведення дослідження та аналізу функціонування ринків енергетичних ресурсів (насамперед електричної енергії та газу)

Міненерговугілля
Національна академія наук (за згодою)

2018 - 2020 роки

розроблено математичні моделі, схвалені Міненерговугіллям, як засоби підтримки прийняття рішень в енергетичній сфері або пов'язаній з нею

використання схвалених Міненерговугіллям математичних моделей під час розроблення стратегій, планів, програм тощо в енергетичній сфері або пов'язаній з нею

173. Підготовка та оприлюднення щорічного національного звіту в рамках реалізації міжнародної Ініціативи прозорості видобувних галузей

Міненерговугілля
Мінекономрозвитку
Мінфін

щороку

оприлюднено щорічний звіт

запровадження механізму прозорості та підзвітності за принципами Ініціативи прозорості видобувних галузей у видобувних галузях, в тому числі у галузі видобутку та використання власних паливних ресурсів

174. Врахування цілей, завдань та механізму реалізації Енергетичної стратегії України, зокрема цього плану заходів, під час формування програмних документів (концепцій, стратегій, програм) та планів заходів, що затверджуються Кабінетом Міністрів України, планів діяльності органів державної влади, суб'єктів господарювання та під час розроблення державних цільових програм

Міненерговугілля
інші центральні органи виконавчої влади

щороку

гармонізовано з Енергетичною стратегією України програмні документи з питань соціально-економічного розвитку,
плани діяльності органів державної влади, суб'єктів господарювання та державні цільові програми

забезпечення цілісної та послідовної державної політики в енергетичному секторі та суміжних галузях

175. Запровадження моніторингу стану енергетичної безпеки та показників реалізації Енергетичної стратегії України

Міненерговугілля
Мінекономрозвитку
Мінрегіон
Держенергоефективності Мінприроди
НКРЕКП (за згодою)
Держстат

2018 - 2019 роки

затверджено методику та порядок проведення моніторингу стану
енергетичної безпеки

оцінка рівня енергетичної безпеки

176. Підготовка Національної доповіді з питань реалізації державної енергетичної політики

- " -

2020 рік

опубліковано доповідь

аналіз динаміки досягнення цілей Енергетичної стратегії України, результативності вжитих заходів (або причин невиконання), уточнення цілей/пріоритетів на наступному етапі реалізації Стратегії з визначенням механізму та інструментів забезпечення виконання відповідних заходів

Професійна освіта, підготовка персоналу та тренінгові програми

177. Уточнення змісту навчальних програм та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка (навчання) фахівців у вищих навчальних закладах для потреб енергетики України, зокрема щодо отримання компетенцій за напрямами: "енергетичні ринки", "сучасні інноваційні технології в енергетиці", "проектний аналіз в енергетиці", "енергетична безпека", "інтелектуальні електричні мережі" та "кібернетична безпека в електроенергетиці"

МОН
Мінсоцполітики
Міненерговугілля
Національна академія наук (за згодою)

2018 - 2019 роки

запроваджено нові спеціальності (уточнено навчальні програми)

запровадження нових спеціальностей підготовки персоналу для енергетичного сектору та нових навчальних програм підготовки фахівців з метою підготовки персоналу до роботи в нових ринкових умовах

178. Запровадження системи підвищення кваліфікації кадрів працівників енергетичного сектору (моделі ринків, безпека, відновлювана енергетика, "розумні" мережі тощо)

Міненерговугілля
МОН

2018 - 2019 роки

підвищення рівня кваліфікації працівників енергетичного сектору

запровадження програм перепідготовки персоналу
з метою підготовки персоналу до роботи в нових ринкових умовах

179. Забезпечення підготовки/перепідготовки сертифікованих спеціалістів з установки котлів та печей для біомаси, систем отримання фотогальванічної або термічної сонячної енергії, систем отримання геотермічної поверхневої енергії та теплових насосів малого розміру. Запровадження системи сертифікації або еквівалентних систем підтвердження кваліфікації спеціалістів з установки обладнання

МОН
Мінекономрозвитку
Мінфін
Національна академія наук (за згодою)

2019 рік

впроваджено у навчальних закладах спеціальності та спеціалізації з установки обладнання
впроваджено систему сертифікації кваліфікації спеціалістів

підготовка та підтвердження кваліфікації спеціалістів з встановлення обладнання та установок, які використовують відновлювані джерела енергії

Інше

Контроль за державною допомогою суб'єктам господарювання

180. Подання Антимонопольному комітетові повідомлень про програми підтримки суб'єктів господарювання за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів, які існували на день набрання чинності Законом України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII)

Міненерговугілля
НКРЕКП (за згодою)
інші центральні органи виконавчої влади

2 серпня 2018 р.

подані повідомлення

створення бази для забезпечення приведення раніше розпочатих програм державної допомоги у відповідність з критеріями, визначеними Угодою про асоціацію

181. Приведення програм державної допомоги у відповідність з критеріями, визначеними у статтях 262 і 264 Угоди про асоціацію

- " -

31 грудня 2019 р.

- " -

наповнення бази для забезпечення приведення раніше розпочатих програм державної допомоги у відповідність з критеріями, визначеними Угодою про асоціацію

182. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта щодо затвердження критеріїв оцінки допустимості державної допомоги суб'єктам господарювання у вугільній галузі

Антимонопольний комітет
Мінекономрозвитку
Мінфін
Міненерговугілля
Мінрегіон
Держенергоефективності

- " -

прийнято акт Кабінету Міністрів України

визначення критеріїв допустимості державної допомоги суб'єктам господарювання у вугільній галузі

Захист об'єктів критичної інфраструктури

183. Забезпечення реалізації Концепції створення державної системи захисту критичної інфраструктури (Розпорядження N 1009-р) (протягом 2017 - 2027 років)

Міненерговугілля
Мінекономрозвитку
Мінфін
НКРЕКП (за згодою)

2018 - 2020 роки

проведено інституційні та організаційні зміни існуючої системи захисту критичної інфраструктури

визначення пріоритету Енергетичної стратегії України: удосконалення системи захисту критичної інфраструктури на основі кращих практик країн НАТО та ЄС, створення системи кризового управління в енергетичному комплексі

184. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України "Про критичну інфраструктуру та її захист"

Мінекономрозвитку
Мінфін
Міненерговугілля
Антимонопольний комітет

липень 2018 р.

схвалено та подано Кабінетом Міністрів України на розгляд Верховної Ради України законопроект

створення правових умов для запровадження сучасних підходів до управління безпековими ризиками, оптимізованого використання наявних ресурсів, забезпечення гнучкості та швидкості реагування на інциденти та кризи

185. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Національного плану захисту та забезпечення стійкості критичної інфраструктури

Мінрегіон
Фонд державного майна
Антимонопольний комітет
НКРЕКП (за згодою)

жовтень 2018 р.

прийнято акт Кабінету Міністрів України

- " -

186. Розроблення та затвердження програми протидії загрозам критичній інфраструктурі в енергетичній галузі

Міненерговугілля
Антимонопольний комітет

грудень 2018 р.

затверджено галузеву програму

- " -
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали