Додаткова копія: Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії державної політики з питань здорового та активного довголіття населення області на період до 2022 року

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 28.11.2018 р. N 782

Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії державної політики з питань здорового та активного довголіття населення області на період до 2022 року

Відповідно до статей 17, 22, 31, 35, 41 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2018 року N 688-р "Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії державної політики з питань здорового та активного довголіття населення на період до 2022 року" (План N 688-р), з метою створення умов для здорового старіння, активного довголіття та якісного життя в похилому віці:

1. Затвердити План заходів з реалізації Стратегії державної політики з питань здорового та активного довголіття населення (Розпорядження N 10-р) області на період до 2022 року (далі - План заходів).

2. ЗОБОВ'ЯЗУЮ департамент соціального захисту населення (О. Гобод), управління транспорту та інфраструктури (Н. Остапкович), культури, з питань релігій та національностей (О. Чубара), освіти, науки та молоді (Л. Плахотна), охорони здоров'я (І. Ващенюк), відділи інформаційної політики (К. Мариневич), з питань фізичної культури та спорту (І. Дмитришин) обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації:

1) забезпечити виконання Плану заходів;

2) подавати щороку до 05 лютого департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації інформацію про стан виконання Плану заходів для її узагальнення та подання до 15 лютого Міністерству соціальної політики України.

3. РЕКОМЕНДУЮ головному територіальному управлінню юстиції в області (А. Кустик), обласному центру зайнятості (Р. Романюк), виконкомам міських (міст обласного значення) рад, об'єднаних територіальних громад забезпечити виконання пункту 2 розпорядження.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації С. Мишковець.

 

Голова

О. Савченко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Волинської обласної державної адміністрації
28 листопада 2018 року N 782

ПЛАН ЗАХОДІВ
з реалізації Стратегії державної політики з питань здорового та активного довголіття населення (Розпорядження N 10-р) Волинської області на період до 2022 року

Зміст завдань, що стосуються виконання на регіональному рівні

Найменування заходу

Строк виконання

Відповідальні за виконання

1

2

3

4

1. Поліпшення умов для самореалізації громадян похилого віку та їх участі у процесах розвитку суспільства, зокрема:

1) стимулювання продовження трудової діяльності та забезпечення гнучкого режиму робочого часу для працівників похилого віку, сприяння їх волонтерській діяльності

організація і проведення інформаційно-роз'яснювальної кампанії щодо можливостей працевлаштування громадян похилого віку

2018 - 2022 роки

районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад, об'єднані територіальні громади, обласний центр зайнятості

підтримка створення громадянами похилого віку громадських організацій і об'єднань, залучення громадян похилого віку до волонтерської діяльності

2019 - 2022 роки

районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад, об'єднані територіальні громади, головне територіальне управління юстиції в області

залучення волонтерів з числа громадян похилого віку до діяльності закладів охорони здоров'я, суб'єктів, що надають соціальні послуги, інших установ та закладів незалежно від форм власності та господарювання

2019 - 2022 роки

районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад, об'єднані територіальні громади

2) посилення адресності програм соціальної допомоги малозабезпеченим категоріям осіб, забезпечення доступності товарів і послуг першої необхідності для соціально вразливих громадян похилого віку

аналіз та удосконалення місцевих програм з підтримки вразливих верств населення з метою підвищення доступності для громадян похилого віку транспортних послуг, послуг зв'язку, зокрема в сільській місцевості

постійно

районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад, об'єднані територіальні громади, управління транспорту та інфраструктури облдержадміністрації

3) сприяння ініціативам з обміну досвідом і знаннями між поколіннями, розширення можливостей для передачі накопиченого досвіду працівниками похилого віку

започаткування в молодіжних центрах, бібліотеках, спільних вечорів/зустрічей з громадянами похилого віку щодо обміну досвідом

2018 - 2022 роки

районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад, об'єднані територіальні громади, відділ з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації, управління культури, з питань релігій та національностей облдержадміністрації

запровадження інноваційної соціальної програми "Програма менторства" у міжпоколінному діалозі через опікування громадянами старше 50 років, у тому числі громадянами похилого віку, дітей/сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах

2022 рік

районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад, об'єднані територіальні громади

4) формування політики навчання протягом життя з метою залучення громадян похилого віку до участі в освітніх процесах, розширення можливостей оволодіння новими професійними та загальноосвітніми навичками, зокрема у сферах сучасних комунікацій, комп'ютерної та інформаційної грамотності

організація для громадян похилого віку короткострокових курсів комп'ютерної грамотності, навчання використання сучасних електронних платіжних систем, програм дистанційного спілкування з використанням Інтернету, курсів іноземної мови, зокрема на базі закладів освіти, установ соціального обслуговування, молодіжних центрів

2018 - 2022 роки

районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад, об'єднані територіальні громади, управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації, відділ з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації

запровадження консультативної підтримки громадянам передпенсійного віку, громадянам похилого віку з питань розвитку та планування кар'єри, підтвердження результатів неформального навчання за робітничими професіями, подальшого навчання та підвищення кваліфікації з урахуванням набутого досвіду та тенденцій ринку праці

2018 - 2022 роки

районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад, об'єднані територіальні громади, обласний центр зайнятості, управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації

розроблення адаптованих для громадян похилого віку інформаційних та роз'яснювальних матеріалів стосовно отримання послуг державної системи житлово-комунального господарства, в тому числі через Єдиний державний портал адміністративних послуг

2018 - 2019 роки

районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад, об'єднані територіальні громади

залучення громадських організацій і об'єднань, зокрема громадян похилого віку, органів самоорганізації населення до процесів формування, реалізації та моніторингу політики розвитку громади

постійно

районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад, об'єднані територіальні громади

2. Збереження здоров'я та забезпечення добробуту громадян похилого віку шляхом:

1) заохочення до здорового способу життя осіб усіх вікових груп як умови здорового старіння та активного довголіття, у тому числі сприяння фізичній активності громадян похилого віку

поширення соціальної реклами з питання здорового способу життя осіб усіх вікових груп як умови здорового старіння та активного довголіття

2018 - 2022 роки

районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад, об'єднані територіальні громади, відділ інформаційної політики облдержадміністрації, управління охорони здоров'я облдержадміністрації, відділ з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації

розвиток соціально-педагогічної послуги "Університет третього віку", зокрема через розвиток центрів активного довголіття, центрів дозвілля, у тому числі на базі діючих установ соціального обслуговування для громадян похилого віку

2018 - 2022 роки

районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад, об'єднані територіальні громади

проведення та підтримка соціальних туристичних програм, організація і проведення фізкультурно-оздоровчих, спортивних заходів, акцій, спрямованих на залучення до занять фізичною культурою і спортом громадян похилого віку

щороку

районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад, об'єднані територіальні громади відділ з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації

організація та проведення для громадян похилого віку благодійних культурних програм, заходів, зокрема благодійних вистав, концертів, мистецьких виставок, свят, балів

постійно

районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад, об'єднані територіальні громади, управління культури, з питань релігій та національностей облдержадміністрації

2) підвищення рівня поінформованості громадянського суспільства, зокрема громадян похилого віку, щодо здорового старіння та активного довголіття, якості життя в похилому віці, профілактики захворювань та надання геріатричної допомоги, формування у громадян похилого віку, їх родичів, помічників/доглядальників навичок збереження здоров'я та догляду за хворими

сприяння у створенні циклу теле- та радіопередач, присвячених питанням здорового старіння та активного довголіття, якості життя в похилому віці, профілактики захворювань та надання геріатричної допомоги, формування навичок збереження здоров'я та догляду за хворими

2018 - 2022 роки

районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад, об'єднані територіальні громади, відділ інформаційної політики облдержадміністрації, управління охорони здоров'я облдержадміністрації, відділ з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації

запровадження на підприємствах, виробництвах, в організаціях, закладах розміщення інформаційних бюлетенів, проведення для працівників лекцій, бесід з питань здорового старіння та активного довголіття, якості життя в похилому віці, профілактики захворювань та надання геріатричної допомоги, формування навичок збереження здоров'я як фізичного, так і психічного та догляду за хворими

2018 -2022 роки

районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад, об'єднані територіальні громади, управління охорони здоров'я облдержадміністрації

запровадження на базі закладів охорони здоров'я, установ соціального обслуговування курсів з основ догляду за хворими для помічників/доглядальників, опікунів/піклувальників, фізичних осіб, що надають соціальні послуги, членів сімей важкохворих громадян похилого віку

2018 - 2022 роки

районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад, об'єднані територіальні громади, управління охорони здоров'я облдержадміністрації

3) визначення та оцінювання потреб громадян похилого віку в різних видах геріатричної допомоги (профілактичної, лікувальної, довготривалої, паліативної) за місцем їх проживання/перебування

запровадження надання громадянам похилого віку геріатричної допомоги (профілактичної, лікувальної, довготривалої, паліативної) за місцем їх проживання/перебування через мережу закладів охорони здоров'я та з урахуванням результатів оцінки потреб громадян похилого віку

2021 - 2022 роки

районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад, об'єднані територіальні громади, управління охорони здоров'я облдержадміністрації

4) передбачення в системі підготовки та післядипломної освіти медичних і соціальних працівників вивчення питань надання різних видів геріатричної допомоги, забезпечення активного довголіття та гідної якості життя в похилому віці

забезпечення перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців із соціальної роботи, соціальних працівників, лікарів загальної практики - сімейних лікарів, медичних сестер, у тому числі лікарів та медичних сестер установ соціального обслуговування, з питання надання геріатричної допомоги, вивчення особливостей довготривалого і паліативного догляду в стаціонарних умовах та вдома громадянам похилого віку

2018 - 2022 роки

районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад, об'єднані територіальні громади, управління охорони здоров'я облдержадміністрації

створення соціально спрямованих інформацій, у т. ч. відеоматеріалів щодо запобігання нещасним випадкам, що трапляються з громадянами похилого віку, роз'яснення факторів нещасних випадків, ефективних профілактичних заходів

2020 - 2022 роки

районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад, об'єднані територіальні громади, управління охорони здоров'я облдержадміністрації

5) забезпечення загального доступу громадян похилого віку незалежно від місця їх проживання до послуг з профілактики передчасного старіння, негативних когнітивних та емоційних змін і втрати здатності до самообслуговування

відкриття геріатричних кабінетів, зокрема геронтопсихіатричних, у структурі консультативних поліклінік госпітальних округів та проведення обов'язкових, профілактичних медичних оглядів громадян похилого віку на первинних медичних дільницях

2020 - 2022 роки

районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад, об'єднані територіальні громади, управління охорони здоров'я облдержадміністрації

3. Створення середовища, сприятливого для громадян похилого віку:

1) популяризація в суспільстві ідеї взаємної відповідальності поколінь, формування позитивного ставлення до похилого та старечого віку, проведення інформаційно-просвітницької роботи, спрямованої на роз'яснення об'єктивного характеру старіння населення, пов'язаних із ним викликів і потенційних можливостей та необхідності пристосування до демографічних змін

створення соціально спрямованих відеоматеріалів щодо взаємної відповідальності поколінь, формування позитивного ставлення до похилого та старечого віку, роз'яснення об'єктивного характеру старіння населення, пов'язаних із ним викликів і потенційних можливостей та необхідності пристосування до демографічних змін у засобах масової інформації

2020 - 2022 роки

районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад, об'єднані територіальні громади, відділ інформаційної політики облдержадміністрації, управління охорони здоров'я облдержадміністрації, управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації, відділ з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації

2) забезпечення доступності послуг для громадян похилого віку та їх доступу до об'єктів соціальної інфраструктури, зокрема у сільських населених пунктах

вивчення потреб громадян похилого віку у послугах, зокрема шляхом проведення опитувань громадян похилого віку, аналізу їх звернень, результатів оцінки їх потреб, планування роботи з їх надання

2019 - 2022 роки

районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад, об'єднані територіальні громади

3) розвиток інноваційних соціальних послуг з метою забезпечення можливості проживання громадян похилого віку у громаді; запобігання передчасному та небажаному переміщенню таких громадян до закладів стаціонарного догляду

розвиток мобільних служб надання психіатричної, паліативної допомоги та сестринського догляду вдома за громадянами похилого віку, денних служб геріатричної допомоги громадянам похилого віку та їх сім'ям та залучення громадян похилого віку до планування життя територіальної громади, в соціальне життя суспільства шляхом допомоги в створенні та підтримці ініціативних груп людей похилого віку за принципом "рівний рівному"

2018 - 2022 роки

районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад, об'єднані територіальні громади

запровадження місцевих програм підтримки доглядальників, які здійснюють довготривалий, паліативний догляд за громадянами похилого віку

2019 - 2022 роки

районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад, об'єднані територіальні громади

розвиток соціальної послуги підтриманого проживання громадян похилого віку, зокрема в спеціалізованих житлових будинках, соціальних квартирах

2019 - 2022 роки

районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад, об'єднані територіальні громади

4) забезпечення залучення волонтерів і представників громадськості до створення і діяльності центрів дозвілля для громадян похилого віку, навчальних центрів активного довголіття, організації груп самодопомоги та взаємодопомоги

проведення спеціальних тренінгів, навчальних семінарів, поширення інформації про можливість участі громадян похилого віку у групах самодопомоги та взаємодопомоги

2018 - 2022 роки

районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад, об'єднані територіальні громади

5) активізація виконання місцевих програм транспортного обслуговування для громадян похилого віку

затвердження та виконання місцевих програм транспортного обслуговування для громадян похилого віку, у тому числі із соціального перевезення

2018 - 2022 роки

районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад, об'єднані територіальні громади

6) запровадження практики реалізації проектів будівництва соціального житла з урахуванням потреб громадян похилого віку

заохочення проектування та будівництва житла, зручного для людей похилого віку та людей з інвалідністю, за принципом "універсального дизайну" під час укладання угод із забудовниками

2019 - 2022 роки

районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад об'єднані територіальні громади

4. Створення системи захисту прав громадян похилого віку:

1) підвищення рівня правової освіти громадян похилого віку, стимулювання навичок відстоювання такими громадянами своїх прав та інтересів

проведення правопросвітницьких заходів, бесід з громадянами похилого віку з питання прав людини, у тому числі громадян похилого віку, механізмів захисту цих прав, зокрема на базі установ соціального обслуговування, центрів дозвілля, центрів активного довголіття

2018 - 2022 роки

районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад, об'єднані територіальні громади, головне територіальне управління юстиції в області

2) здійснення профілактичних заходів із запобігання втраті майна громадянами похилого віку

проведення правопросвітницьких заходів, бесід з громадянами похилого віку з питання запобігання втраті майна, зокрема на базі діючих установ соціального обслуговування, центрів дозвілля, центрів активного довголіття

2018 - 2022 роки

районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад, об'єднані територіальні громади, головне територіальне управління юстиції в області

вивчення питання щодо запровадження механізму запобігання відчуженню майна громадян похилого віку, які постійно проживають в установах соціального обслуговування та/або мають психічні розлади, у тому числі залежні від психоактивних речовин, з метою захисту прав громадян похилого віку

2020 - 2022 роки

районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад, об'єднані територіальні громади, головне територіальне управління юстиції в області

3) проведення профілактичних і правозахисних заходів та заходів щодо забезпечення захисту від дискримінації, протидії домашньому насильству та жорстокому ставленню до громадян похилого віку

підвищення рівня поінформованості широкої громадськості за допомогою засобів масової інформації та інших інформаційних кампаній про проблему домашнього насильства, насильства за ознакою статі, жорстокого ставлення до громадян похилого віку і про її аспекти та причини

2018 - 2022 роки

районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад, об'єднані територіальні громади, відділ інформаційної політики облдержадміністрації
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали