ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 07.05.2012 р. N 188

Про затвердження Плану заходів з реалізації у 2012 році Обласної цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2011 - 2015 роки

Відповідно до статей 2, 16, 31, 33, 35, 41 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", статей 4, 7, 8, 34 Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей" (зі змінами), рішення обласної ради від 28 грудня 2010 року N 2/45 "Про Обласну цільову соціальну програму оздоровлення та відпочинку дітей на 2011 - 2015 роки" зобов'язую:

1. Затвердити План заходів з реалізації у 2012 році обласної цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2011 - 2015 роки (далі - План заходів), що додається.

2. Затвердити мережу позаміських закладів оздоровлення та відпочинку і санаторіїв області різних форм власності та підпорядкування, які функціонуватимуть під час літнього сезону 2012 року та здійснюватимуть оздоровлення дітей, прогнозні показники з відкриття дитячих таборів відпочинку виконкомами міських (міст обласного значення) рад, райдержадміністраціями, освітніми закладами обласного підпорядкування влітку 2012 року та оздоровлення у них дітей, кількість дітей, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки, яких планується охопити оздоровленням та відпочинком у 2012 році (додаються).

3. Виконавців Плану заходів інформувати управління у справах сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації (Г. Карнаухова) у терміни, встановлені розпорядженням голови облдержадміністрації від 28 квітня 2012 року N 181 "Про організацію і проведення оздоровлення та відпочинку дітей у 2012 році" (Розпорядження N 181).

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації О. Курилюка.

 

Голова

Б. Клімчук


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Волинської обласної державної адміністрації
07.05.2012 N 188


ПЛАН ЗАХОДІВ
з реалізації у 2012 році Обласної цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2011 - 2015 роки

N з/п

Найменування заходу

Строк виконання

Відповідальні за виконання

1

2

3

4

1.

Розроблення заходів з організації та проведення літньої оздоровчої кампанії в 2012 році

до 10 травня

райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад

2.

Проведення спільно з відповідними органами державного контролю та нагляду перевірки стану дитячої оздоровчої бази та вжиття заходів зі своєчасного відкриття дитячих закладів оздоровлення та відпочинку до літнього сезону

до 10 травня

- " -

3.

Забезпечення оздоровленням та відпочинком 100 % дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 70 % дітей з малозабезпечених сімей, 70 % дітей з багатодітних сімей, 50 % дітей шкільного віку

протягом літнього оздоровчого сезону

- " -

4.

Проведення навчання з працівниками дитячих таборів щодо безпеки перебування та харчування дітей у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку із залученням відповідних кваліфікованих працівників та представників органів державного контролю та нагляду

до 20 травня

- " -

5.

Упорядкування під'їзних доріг до позаміських закладів оздоровлення та відпочинку

до початку літнього оздоровчого сезону

- " -

6.

Утворення комісій та затвердження графіків їх виїздів у дитячі заклади оздоровлення та відпочинку з метою перевірки їх готовності до проведення оздоровлення дітей і надання дозволів на відкриття дитячого закладу до оздоровчого сезону. До складу комісій з надання дозволу на відкриття дитячого закладу обов'язково включати представників санепідемстанції, пожежної охорони, держгірпромнагляду

травень

управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, рекомендувати виконкомам міських (міст обласного значення) рад, федерації профспілок області

7.

Проведення погодження графіків та маршрутів поставок продуктів харчування, асортименту продуктів, перспективних меню з міськими, районними санепідемстанціями за місцем знаходження дитячого закладу

до початку літнього оздоровчого сезону

- " -

8.

Передбачення в позаміських закладах оздоровлення та відпочинку відповідних приміщень для обладнання медичних пунктів і забезпечення їх лікарськими засобами та виробами медичного призначення

до початку літнього оздоровчого сезону

- " -

9.

Завершення роботи з внесення оздоровчих закладів до Державного реєстру дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

до початку літнього оздоровчого сезону

- " -

10.

Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, вихованців дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей

протягом літа

управління освіти і науки, служба у справах дітей облдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, райдержадміністрації

11.

Активізація проведення рейдів з виявлення безпритульних і бездоглядних дітей та вжиття заходів з їх улаштування в соціальні заклади для дітей і направлення на оздоровлення та відпочинок

протягом літа

служба у справах дітей облдержадміністрації, управління Міністерства внутрішніх справ України в області, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, райдержадміністрації

12.

Сприяння залученню до організованих форм відпочинку дітей з девіантною поведінкою, схильних до бродяжництва, та тих, які виховуються в неблагополучних сім'ях, вихованців притулку для дітей

протягом року

служба у справах дітей облдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, райдержадміністрації

13.

Укомплектування дитячих таборів відпочинку керівними та педагогічними кадрами

до 20 травня

управління освіти і науки облдержадміністрації

14.

Установлення дієвого взаємозв'язку з надання інформації про роботу дитячих таборів відпочинку в містах обласного значення (районах) та подання ними визначеної чинним законодавством статистичної звітності

протягом літнього оздоровчого сезону

- " -

15.

Проведення семінару-навчання для педагогічного персоналу, який протягом літа працюватиме в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, з питань безпеки перебування дітей у таборі, організаційно-виховної роботи тощо

до 20 травня

- " -

16.

Організація в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, а також у місцях відпочинку дітей виховної, культурно-масової і фізкультурно-спортивної роботи, активне впровадження форм роботи з дітьми, спрямованих на виховання в них національної свідомості, почуття патріотизму, відродження національних традицій, популяризацію європейських демократичних цінностей

протягом літнього оздоровчого сезону

управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, рекомендувати виконкомам міських (міст обласного значення) рад, федерації профспілок області

17.

Організація для дітей екскурсійних подорожей місцями культурної та історичної спадщини області, України

протягом літнього оздоровчого сезону

управління освіти і науки облдержадміністрації

18.

Укомплектування позаміських закладів оздоровлення та відпочинку кваліфікованими медичними працівниками

до початку літнього оздоровчого сезону

управління охорони здоров'я облдержадміністрації

19.

Здійснення контролю за забезпеченням медичних пунктів лікарськими засобами, виробами медичного призначення і обладнанням, обов'язковим для роботи оздоровчих закладів

протягом літнього оздоровчого сезону

- " -

20.

Закріплення позаміських закладів оздоровлення та відпочинку за територіальними лікувально-профілактичними закладами за їх місцем розташування для надання кваліфікованої медичної допомоги та контролю за якістю медичного обслуговування дітей у цих закладах

до початку літнього оздоровчого сезону

- " -

21.

Забезпечення оздоровлення дітей диспансерної групи в оздоровчих закладах санаторного типу та санаторіях

протягом року

- " -

22.

Посилення контролю за наданням лікарями дитячих поліклінік довідок для дітей, які направляються на оздоровлення, про їх перебування на диспансерному обліку

протягом року

- " -

23.

Забезпечення безоплатного проведення медичних оглядів працівників дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

до початку літнього оздоровчого сезону

управління охорони здоров'я облдержадміністрації, обласна санепідемстанція

24.

Посилення контролю за введенням у дитячий харчовий раціон у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку вітамінів, продуктів радіопротекторної дії, йодованої кухонної солі тощо

протягом літнього оздоровчого сезону

- " -

25.

Здійснення контролю за санітарно-епідеміологічним станом усіх типів дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, організацією харчування й забезпеченням якісною питною водою у них, охороною життя і здоров'я дітей

протягом літнього оздоровчого сезону

- " -

26.

Проведення семінару-навчання для медичних працівників дитячих закладів оздоровлення та відпочинку щодо медичного обслуговування та дотримання санітарно-епідеміологічних вимог оздоровлення дітей під час літнього оздоровчого сезону

до початку літнього оздоровчого сезону

- " -

27.

Здійснення оздоровлення та лікування дітей-інвалідів, інвалідність яких пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з неповних, багатодітних та малозабезпечених сімей

протягом року

Головне управління праці, соціальних питань та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, райдержадміністрації

28.

Забезпечення комплектування груп дітей виключно з числа тих, що перебувають у лікувальних закладах на диспансерному обліку і потребують лікування, та здійснення їх направлення на оздоровлення відповідно до медичних показників та профілю санаторних закладів

протягом року

- " -

29.

Проведення державної атестації позаміських закладів оздоровлення та відпочинку "Прикордонник", ім. Олега Кошового

червень - серпень

управління у справах сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації

30.

Забезпечення направлення дітей області на оздоровлення до державних підприємств "Міжнародний дитячий центр "Артек" та "Український дитячий центр "Молода гвардія" відповідно до положень, затверджених наказом Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 26 лютого 2009 року N 572, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14 квітня 2009 року за N 332/16348 (зі змінами), та наказом Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 20 лютого 2009 року N 474, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14 квітня 2009 року за N 331/16347 (зі змінами)

протягом року

- " -

31.

Здійснення надання згоди на виїзд груп дітей за кордон на оздоровлення та відпочинок відповідно до Порядку організації виїзду дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2005 року N 1251 (зі змінами)

протягом року

- " -

32.

Організація на договірній основі показу вистав обласного академічного театру ляльок, виступів концертно-лекторської бригади обласної філармонії, пересувних виставок Волинського краєзнавчого музею в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку

протягом літнього оздоровчого сезону

управління культури і туризму облдержадміністрації

33.

Забезпечення проведення культурно-просвітницьких заходів: літературних бесід, зустрічей з книгою, бібліографічних оглядів-конкурсів, вікторин, вечорів відпочинку

протягом літнього оздоровчого сезону

- " -

34.

Надання організаційно-методичної допомоги дитячим закладам оздоровлення та відпочинку з питань організації змістовного дозвілля й відпочинку дітей, сприяння проведенню культурно-мистецьких акцій

протягом літнього оздоровчого сезону

- " -

35.

Забезпечення в канікулярний період відвідування дітьми на пільгових умовах театрів, музеїв, інших закладів культури й мистецтва та дитячих розважальних атракціонів

протягом літнього оздоровчого сезону

- " -

36.

Забезпечення всіх дитячих закладів оздоровлення та відпочинку області відповідними формами звітності

до початку літнього оздоровчого сезону

Головне управління статистики в області

37.

Подання управлінню у справах сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації статистичної інформації про чисельність дітей шкільного віку області (від 7 до 16 років, від 7 до 17 років, від 7 до 18 років) у розрізі районів та міст обласного значення та статистично-аналітичної інформації в розрізі районів та міст обласного значення за підсумками літнього оздоровлення дітей області

до 25 червня 2012 року
до 10 жовтня 2012 року

- " -

38.

Передбачення видатків на проведення літньої оздоровчої кампанії та перевезення груп дітей, які направлятимуться на оздоровлення в дитячі заклади за путівками, придбаними за кошти місцевих і державного бюджетів. Недопущення зменшення фінансування літньої оздоровчої кампанії 2012 року в порівнянні з минулим роком

до початку літнього оздоровчого сезону

виконкоми міських (міст обласного значення) рад, райдержадміністрації

39.

Проведення відповідної роботи з максимального залучення коштів підприємств, установ, громадських, благодійних, релігійних організацій для оздоровлення дітей пільгових категорій

до початку літнього оздоровчого сезону

- " -

40.

Порушення клопотання перед відповідними радами про підтримку дитячих закладів оздоровлення та відпочинку шляхом установлення пільг із землекористування, оплати комунально-побутових послуг, придбання продуктів харчування, сплати місцевих податків і зборів

до початку літнього оздоровчого сезону

- " -

41.

Ужиття заходів з безперебійного функціонування електро-, водо-, газо- й теплопостачання в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку під час перебування в них дітей

протягом літнього оздоровчого сезону

- " -

42.

Здійснення контролю за дотриманням суб'єктами підприємництва правил торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, проведення відповідних перевірок закладів торгівлі й громадського харчування, що реалізують алкогольні напої, тютюнові вироби поблизу місць розташування дитячих закладів оздоровлення та відпочинку і місць відпочинку дітей

протягом року

- " -

43.

Забезпечення супроводження організованих груп дітей до місць оздоровлення та у зворотному напрямку працівниками, які мають досвід роботи з дітьми, працівниками органів внутрішніх справ, медичними працівниками

протягом літнього оздоровчого сезону

- " -

44.

Узяття на контроль перебування дітей у неблагополучних сім'ях та активне залучення їх до організованих форм відпочинку для недопущення правопорушень на сімейно-побутовому ґрунті

протягом року

- " -

45.

У рамках транскордонного об'єднання "Єврорегіон "Буг" ініціювання обміну групами дітей області, Люблінського воєводства Республіки Польща, Брестської області Республіки Білорусь

протягом року

- " -

46.

Забезпечення безоплатного супроводження груп дітей до або з місць оздоровлення працівниками органів внутрішніх справ

протягом літнього оздоровчого сезону

управління Міністерства внутрішніх справ України в області

47.

Організація охорони громадського порядку в місцях відпочинку та оздоровлення дітей, чергування в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку працівників органів внутрішніх справ. Розроблення маршрутів патрулювання міліції у зонах відпочинку, систематичне здійснення відпрацювання місць масового відпочинку територій оздоровчих закладів

протягом літнього оздоровчого сезону

- " -

48.

Здійснення контролю за технічним станом транспортних засобів, якими перевозитимуться групи дітей

протягом року

- " -

49.

Посилення контролю за способом життя та поведінкою дітей, які перебувають на обліку в органах внутрішніх справ, у канікулярний період

протягом року

- " -

50.

Проведення обстеження підводної частини пляжів дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, які знаходяться біля водойм

до початку літнього оздоровчого сезону

аварійно-рятувальний загін спеціального призначення територіального управління МНС України в області

51.

Здійснення перевірки стану пожежної безпеки в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку й установлення відповідного контролю за виконанням заходів, установлених приписами органів державного пожежного нагляду

до початку літнього оздоровчого сезону

управління Держтехногенбезпеки в області

52.

Забезпечення державного нагляду за станом охорони праці в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку

протягом літнього оздоровчого сезону

територіальне управління Держпромгірнагляду по області

53.

У встановленому законодавством порядку проведення оцінки безпечності та якості харчової продукції і сировини, які постачаються на харчоблоки дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, забезпечення належного контролю та нагляду за дотриманням вимог, стандартів і технічних умов при транспортуванні, зберіганні, використанні харчової продукції, стандартів відпочинку в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку

протягом літнього оздоровчого сезону

Головне управління ветеринарної медицини, інспекція з питань захисту прав споживачів в області

54.

У встановленому законодавством порядку сприяння в направленні робітників на громадські роботи в позаміські заклади оздоровлення та відпочинку й санаторії

до початку літнього оздоровчого сезону

обласний центр зайнятості

55.

У межах наданих повноважень забезпечення контролю за діяльністю підприємств, установ і організацій, що направляють групи дітей на відпочинок та оздоровлення за межі України, і своєчасним їх поверненням

протягом року

управління у справах сім'ї, молоді та спорту, освіти і науки, служба у справах дітей облдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, райдержадміністрації

56.

Забезпечення висвітлення в засобах масової інформації питань, пов'язаних з підготовкою та проведенням літньої оздоровчої кампанії, та здійснення в літній період показу пізнавальних і розважальних телепередач для дітей, спрямованих на популяризацію української культури, мови, звичаїв та історичної спадщини області й України

протягом року

головні управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю, праці, соціальних питань та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, управління у справах сім'ї, молоді та спорту, освіти і науки, охорони здоров'я облдержадміністрації, обласна державна телерадіокомпанія, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, райдержадміністрації


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Волинської обласної державної адміністрації
07.05.2012 N 188


МЕРЕЖА
позаміських закладів оздоровлення та відпочинку і санаторіїв області різних форм власності та підпорядкування, які функціонуватимуть під час літнього сезону 2012 року і здійснюватимуть оздоровлення дітей

N з/п

Назва

Місцезнаходження

Форма власності

Позаміські заклади оздоровлення та відпочинку

1.

"Барвінок"

с. Павлівка Іваничівського району

райкому профспілки працівників агропромислового комплексу

2.

"Веселка"

с. Терешківці Горохівського району

райкому профспілки працівників агропромислового комплексу

3.

"Супутник"

с. Світязь Шацького району

обкому профспілки працівників освіти і науки

4.

"Чайка"

с. Світязь Шацького району

обкому профспілки працівників охорони здоров'я

5.

"Ровесник"

с. Забороль Луцького району

комунальна, управління освіти Луцької міської ради

6.

"Оберіг"

с. Уховецьк Ковельського району

комунальна, відділу освіти Ковельської райдержадміністрації

7.

"Світязь"

с. Пульмо Шацького району

комунальна, Володимир-Волинської школи-інтернату

8.

"Прикордонник"

с. Литовеж Іваничівського району

комунальна, відділу освіти Нововолинської міської ради

9.

"Ліцеїст"

с. Пульмо Шацького району

ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою управління освіти і науки облдержадміністрації

10.

"Юний турист"

с. Лище Луцького району

центру туризму, спорту та екскурсій управління освіти і науки облдержадміністрації

11.

Ім. Олега Кошового

с. Дачне Ківерцівського району

обкому профспілки працівників державних установ

12.

"Сонячний"

с. Гаразджа Луцького району

центру туризму, спорту та екскурсій управління освіти і науки облдержадміністрації

Санаторії

13.

"Шахтар"

с. Павлівка Іваничівського району

територіальної організації профспілки працівників вугільної промисловості

14.

"Турія"

с. Зелена Ковельського району

обласна комунальна

15.

"Згорани"

с. Згорани Любомльського району

управління охорони здоров'я облдержадміністрації


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Волинської обласної державної адміністрації
07.05.2012 N 188


ПРОГНОЗНІ ПОКАЗНИКИ
з оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки у 2012 році

Місто (1 - 4),
район (5 - 20)

Дітей шкільного віку (7 - 17 років)*, у тому числі:

У т. ч. дітей соціально вразливих категорій

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування

Діти-інваліди

Діти, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Діти з багатодітних сімей

Діти з малозабезпечених сімей

К-сть

Планується оздоровити

Відсотки

К-сть

Планується оздоровити

К-сть

Планується оздоровити

К-сть

Планується оздоровити

К-сть

Планується оздоровити

К-сть

Планується оздоровити

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1. Луцьк

20067

3913

19,5

145

145

419

140

1474

200

2094

675

304

237

2. Володимир-Волинський

4104

2280

55,6

45

45

73

40

116

55

325

230

70

55

3. Ковель

7411

4110

55,5

58

58

140

140

567

380

1620

1290

830

670

4. Нововолинськ

5616

2880

51,3

81

81

100

50

84

30

660

220

61

43

5. Володимир-Волинський

3113

1686

54,2

50

50

81

50

62

52

671

476

242

187

6. Горохівський

6406

3550

55,4

41

41

180

110

194

100

1375

1375

452

452

7. Іваничівський

3767

1884

50

45

45

56

20

83

42

761

533

207

145

8. Камінь-Каширський

9352

6002

64,2

33

33

226

226

2768

1649

1987

1498

817

689

9. Ківерцівський

8235

4875

59,2

66

66

118

37

318

100

2056

1500

488

355

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

10. Ковельський

5011

2800

55,9

55

55

155

55

317

170

1204

700

500

300

11. Локачинський

2938

1710

58,2

24

24

55

55

110

80

485

370

210

180

12. Луцький

7689

4180

54,4

81

81

110

70

470

235

2670

1968

420

310

13. Любешівський

5135

3365

65,5

25

25

231

69

1713

968

1268

977

684

479

14. Любомльський

5038

2701

53,6

26

26

128

65

105

63

1493

1115

283

230

15. Маневицький

7717

4771

61,8

48

48

249

187

4302

2374

522

505

402

400

16. Ратнівський

7290

3863

53

43

43

129

65

520

170

2609

1826

1195

837

17. Рожищенський

4829

2500

51,8

54

54

81

40

275

100

1583

1150

230

180

18. Старовижівський

3741

2140

57,2

38

38

118

95

82

55

1199

849

394

284

19. Турійський

3216

1700

52,9

17

17

47

42

141

118

602

530

220

190

20. Шацький

2140

1090

50,9

23

23

41

28

43

30

467

330

169

120

21. Школи-інтернати

323

323

 

Усього

122815

62000

50,5

1321

1321

2737

1584

13744

6971

25651

18117

8178

6343* Дані Держкомстатистики України станом на 01.01.2011. Відповідно до технологічного плану державних статспостережень на 2012 рік, затвердженого наказом Голови Державної служби статистики України від 15.02.2012, статистичні дані про статево-вікову структуру населення в області станом на 01.01.2012 будуть сформовані 20 червня цього року.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Волинської обласної державної адміністрації
07.05.2012 N 188


ПРОГНОЗНІ ПОКАЗНИКИ
райдержадміністрацій, виконкомів міських (міст обласного значення) рад, обласних установ управління освіти і науки облдержадміністрації з відкриття дитячих таборів відпочинку влітку 2012 року та оздоровлення у них дітей

N з/п

Місто (1 - 4)
район (5 - 20)

З денним перебуванням

Наметові містечка

Праці та відпочинку

Усього

к-сть таборів

у них дітей

к-сть таборів

у них дітей

к-сть таборів

у них дітей

таборів

дітей

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Луцьк

28

3373

0

0

6

140

34

3513

2.

Володимир-Волинський

7

1387

0

0

0

0

7

1387

3.

Ковель

18

1470

0

0

0

0

18

1470

4.

Нововолинськ

12

1500

0

0

0

0

12

1500

5.

Володимир-Волинський

21

1255

0

0

0

0

21

1255

6.

Горохівський

42

2962

0

0

0

0

42

2962

7.

Іваничівський

26

1744

0

0

0

0

26

1744

8.

Камінь-Каширський

41

4173

0

0

0

0

41

4173

9.

Ківерцівський

44

4405

0

0

5

270

49

4675

10.

Ковельський

54

2350

0

0

0

0

54

2350

11.

Локачинський

24

1080

0

0

0

0

24

1080

12.

Луцький

34

4025

0

0

0

0

34

4025

13.

Любешівський

30

2345

0

0

0

0

30

2345

14.

Любомльський

41

2335

0

0

0

0

41

2335

15.

Маневицький

46

3082

0

0

0

0

46

3082

16.

Ратнівський

39

3417

0

0

0

0

39

3417

17.

Рожищенський

32

2100

0

0

0

0

32

2100

18.

Старовижівський

28

1960

0

0

0

0

28

1960

19.

Турійський район

24

1600

0

0

0

0

24

1600

20.

Шацький район

14

992

0

0

0

0

14

992

21.

Обласні установи управління освіти і науки облдержадміністрації

3

230

1

100

14

1034

18

1364

 

Усього

608

47785

1

100

25

1444

634

49329

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали