ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 12.05.2017 р. N 245

Про затвердження Плану заходів з реалізації у 2017 році Обласної цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2016 - 2020 роки

Відповідно до статей 2, 16, 31, 33, 35, 41 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", статей 4, 7, 8, 34 Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей", на виконання рішення обласної ради від 10 лютого 2016 року N 2/30 "Про Обласну цільову соціальну програму оздоровлення та відпочинку дітей на 2016 - 2020 роки":

1. Затвердити:

1) План заходів з реалізації у 2017 році Обласної цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2016 - 2020 роки (далі - План заходів), що додається;

2) мережу позаміських закладів оздоровлення та відпочинку і санаторіїв області різних форм власності та підпорядкування, які функціонуватимуть під час оздоровчого сезону 2017 року і здійснюватимуть оздоровлення дітей (додаток 1);

3) прогнозні показники відкриття у 2017 році дитячих таборів відпочинку райдержадміністраціями, виконкомами міських (міст обласного значення) рад, об'єднаними територіальними громадами, освітніми закладами обласного підпорядкування під час оздоровчого сезону 2017 року та охоплення ними дітей (додаток 2);

4) прогнозні показники оздоровлення та відпочинку в 2017 році дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки (додаток 3);

5) графік виїзду робочих груп (спеціалістів структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, виконкомів міських (міст обласного значення) рад, до компетенції яких віднесено питання оздоровлення та відпочинку дітей, місцевих контролюючих органів та установ у позаміські заклади оздоровлення та відпочинку для проведення їх огляду щодо готовності до літнього оздоровчого сезону 2017 року (додаток 4).

2. ЗОБОВ'ЯЗУЮ управління охорони здоров'я (І. Ващенюк), культури (В. Дмитрук), департамент соціального захисту населення (О. Гобод), службу у справах дітей (А. Онищук) облдержадміністрації, районні державні адміністрації, РЕКОМЕНДУЮ головному управлінню Національної поліції в області (П. Шпига), державній установі "Волинський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України" (Н. Янко), головному управлінню Держпродспоживслужби в області (Б. Лозинський), управлінню Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області (В. Грушовінчук), управлінню Держпраці в області (Р. Стасько), федерації профспілок області (І. Дубинка-Філозоф), виконкомам міських (міст обласного значення) рад, об'єднаним територіальним громадам про виконання Плану заходів інформувати управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації у терміни, встановлені розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 26 квітня 2017 року N 208 "Про організацію і проведення оздоровлення та відпочинку дітей у 2017 році" (Розпорядження N 208).

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації С. Мишковець.

 

Голова

В. Гунчик

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Волинської обласної державної адміністрації
12 травня 2017 року N 245

ПЛАН ЗАХОДІВ
з реалізації у 2017 році Обласної цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2016 - 2020 роки

N
з/п

Найменування заходу

Строк виконання

Відповідальні за виконання

1

2

3

4

1.

Розробити заходи з організації та проведення літньої оздоровчої кампанії у 2017 році

до 15 травня

райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, об'єднані територіальні громади, власники позаміських закладів оздоровлення та відпочинку

2.

Створити комісії та провести спільно з відповідними органами державного контролю та нагляду, з дотриманням чинного законодавства, перевірки стану готовності дитячих закладів оздоровлення та відпочинку до роботи під час оздоровчого сезону і вжити заходів щодо своєчасного їх відкриття

до 20 травня

райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, об'єднані територіальні громади, власники позаміських закладів оздоровлення та відпочинку

3.

Надавати послуги з оздоровлення та відпочинку дітям, які потребують особливої соціальної уваги на підтримки

протягом року

райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, об'єднані територіальні громади, власники позаміських закладів оздоровлення та відпочинку

4.

Забезпечити оздоровленням та відпочинком 100 % дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, батьки яких загинули (пропали безвісти) у районі проведення АТО або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних в районі проведення АТО, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в АТО

протягом року

райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, об'єднані територіальні громади, власники позаміських закладів оздоровлення та відпочинку

5.

Упорядкувати під'їзні дороги до позаміських закладів оздоровлення та відпочинку

до початку літнього оздоровчого сезону

райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, власники позаміських закладів оздоровлення та відпочинку

6.

Провести навчання з працівниками дитячих таборів з питань дотримання безпеки перебування і харчування дітей у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, проведення організаційно-виховної роботи (із залученням представників органів державного контролю і нагляду)

до 20 травня

райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, об'єднані територіальні громади, власники позаміських закладів оздоровлення та відпочинку

7.

Передбачити видатки на проведення літньої оздоровчої кампанії та на перевезення груп дітей пільгових категорій, які направлятимуться на оздоровлення за путівками, придбаними за рахунок бюджетних коштів

до початку літнього оздоровчого сезону

райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, об'єднані територіальні громади

8.

Провести відповідну роботу з максимального залучення коштів підприємств, установ, громадських, благодійних, релігійних організацій для оздоровлення та відпочинку дітей пільгових категорій

до початку літнього оздоровчого сезону

райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, об'єднані територіальні громади

9.

Порушити клопотання перед відповідними радами про підтримку дитячих закладів оздоровлення та відпочинку шляхом установлення пільг із землекористування, оплати комунально-побутових послуг, придбання продуктів харчування, сплати місцевих податків і зборів

до початку літнього оздоровчого сезону

райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, об'єднані територіальні громади

10.

Ужити заходів щодо безперебійного функціонування електро-, водо-, газо- й теплопостачання в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку під час перебування в них дітей

протягом літнього оздоровчого сезону

райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, об'єднані територіальні громади

11.

Здійснювати контроль за дотриманням суб'єктами підприємництва правил торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, проведення відповідних перевірок закладів торгівлі й громадського харчування, що реалізують алкогольні напої, тютюнові вироби поблизу місць розташування дитячих закладів оздоровлення та відпочинку і місць відпочинку дітей

протягом року

райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, об'єднані територіальні громади

12.

Забезпечити супровід організованих груп дітей до місць оздоровлення та у зворотному напрямку працівниками, які мають досвід роботи з дітьми, працівниками органів внутрішніх справ, медичними працівниками

протягом літнього оздоровчого сезону

райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, об'єднані територіальні громади, головне управління Національної поліції в області

13.

Здійснювати контроль за перебуванням дітей у сім'ях, які опинилися у складних життєвих обставинах, залучати їх до організованих форм відпочинку з метою недопущення правопорушень на побутовому ґрунті

постійно

райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, об'єднані територіальні громади, служба у справах дітей облдержадміністрації

14.

Організувати проведення засідань обласної міжвідомчої комісії з питань організації та проведення оздоровлення і відпочинку дітей (у т. ч. виїзних під час літнього сезону)

протягом року

управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, об'єднані територіальні громади

 

15.

Забезпечити подання державної форми звітності відповідно до наказу Міністерства соціальної політики України від 06 березня 2017 року N 339 (Форма N 339), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 березня 2017 року за N 426/30294 за формою N 2-ОБК (Форма N 339) "Звіт про охоплення дітей шкільного віку оздоровленням та відпочинком за бюджетні кошти у 2017 році"

до 10 вересня, до 10 лютого

райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, об'єднані територіальні громади, управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації

до 20 вересня, до 20 лютого

управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації

16.

Провести аналіз стану готовності позаміських закладів оздоровлення та відпочинку до роботи у літньому оздоровчому сезоні

до 23 травня

управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, державна установа "Волинський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України", головне управління Держпродспоживслужби в області, управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області, управління Держпраці в області

17.

Забезпечити створення та роботу комісій (з обов'язковим включенням до їх складу представників територіальних органів головного управління Держпродспоживслужби в області, Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області, Держпраці в області) для прийняття закладів до роботи в оздоровчому сезоні з оформленням відповідного акта приймання

травень

управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, федерація профспілок області

18.

Погодити асортимент продуктів, перспективні меню дитячих закладів оздоровлення та відпочинку з територіальними органами головного управління Держпродспоживслужби в області

до початку літнього оздоровчого сезону

управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, об'єднані територіальні громади, федерація профспілок області

19.

Передбачити в позаміських закладах оздоровлення та відпочинку відповідні приміщення для обладнання медичних пунктів і забезпечити їх лікарськими засобами та виробами медичного призначення

до початку літнього оздоровчого сезону

управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, федерація профспілок області

20.

Забезпечити проведення у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку необхідного обсягу лабораторно-інструментальних досліджень на предмет безпечності та якості питної води, продуктів харчування та страв, довкілля

до початку роботи закладів та протягом їх функціонування

управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, федерація профспілок області, власники позаміських закладів оздоровлення та відпочинку

21.

Проводити відпочинок дітей шкільного віку в таборах відпочинку (з денним перебуванням, праці та відпочинку, наметові містечка)

протягом літа

управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, об'єднані територіальні громади

22.

Організувати оздоровлення вихованців пільгових категорій обласних інтернатних закладів

протягом літа

управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації

23.

Здійснювати оздоровлення дітей окремих пільгових категорій - студентів вищих навчальних закладів I - II рівнів акредитації

протягом літа

управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації

24.

Надавати послуги з оздоровлення та відпочинку дітям, які на запрошення прибудуть на оздоровлення та відпочинок із територій, де проводяться бойові дії

у разі потреби протягом літа

управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації

25.

Здійснювати моніторинг роботи райдержадміністрацій, виконкомів міських (міст обласного значення) рад, об'єднаних територіальних громад щодо придбання путівок для оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, за кошти субвенції з обласного бюджету

протягом року

управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації

26.

Провести державну атестацію позаміських закладів оздоровлення та відпочинку "Світанок", "Прикордонник"

червень - серпень

управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації

27.

Забезпечити функціонування позаміського закладу оздоровлення та відпочинку "Барвінок" під час літнього оздоровчого сезону

до початку літнього оздоровчого сезону

Іваничівська районна державна адміністрація

28.

Розмістити на сайті управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації відповідну інформацію щодо функціонування позаміських закладів оздоровлення та відпочинку, які працюватимуть влітку та здійснюватимуть оздоровлення дітей (графік змін, вартість путівки тощо)

до початку літнього оздоровчого сезону

управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації

29.

Забезпечити розгляд документів, поданих для надання згоди на виїзд груп дітей за кордон на оздоровлення та відпочинок (відповідно до Порядку організації виїзду дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2005 року N 1251 (зі змінами)

протягом року

управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації

30.

Укомплектувати дитячі табори відпочинку керівними та педагогічними кадрами

до 20 травня

управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, об'єднані територіальні громади

31.

Організувати для дітей, які перебувають на оздоровленні у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, екскурсійні подорожі місцями культурної та історичної спадщини області, України

протягом літнього оздоровчого сезону

управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, об'єднані територіальні громади

32.

Забезпечити проведення в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, в місцях відпочинку дітей виховні, культурно-масові і фізкультурно-спортивні заходи; активно впроваджувати форми роботи з дітьми, спрямовані на виховання в них національної свідомості, почуття патріотизму, відродження національних традицій

протягом літнього оздоровчого сезону

управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, об'єднані територіальні громади, федерація профспілок області

33.

Впроваджувати альтернативні напрямки роботи з організації відпочинку дітей під час літніх канікул (робота мовних таборів, дозвіллєвих гуртків, проведення екскурсій, туристичних походів тощо)

протягом літнього оздоровчого сезону

управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, об'єднані територіальні громади, федерація профспілок області

34.

Забезпечити направлення дітей на оздоровлення до державних підприємств "Український дитячий центр "Молода гвардія" та "Міжнародний дитячий центр "Артек"

протягом року

управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад

35.

Провести міські, районні та обласний огляд - конкурси дитячих закладів оздоровлення і відпочинку

червень - серпень

управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад

36.

Укомплектувати позаміські заклади оздоровлення та відпочинку кваліфікованими медичними працівниками

до початку літнього оздоровчого сезону

управління охорони здоров'я облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, федерація профспілок області

37.

Здійснювати контроль за забезпеченням медичних пунктів оздоровчих закладів лікарськими засобами, виробами медичного призначення і обладнанням, обов'язковим для роботи з дітьми

протягом літнього оздоровчого сезону

управління охорони здоров'я облдержадміністрації

38.

Закріпити позаміські заклади оздоровлення та відпочинку за територіальними лікувально-профілактичними закладами за їх місцем розташування для надання кваліфікованої медичної допомоги дітям і контролю за якістю медичного обслуговування в них

до початку літнього оздоровчого сезону

управління охорони здоров'я облдержадміністрації

39.

Забезпечити оздоровлення дітей-інвалідів, дітей диспансерної групи в місцевих санаторіях "Дачний", "Згорани", також в інших санаторіях за путівками Міністерства охорони здоров'я України

 

протягом року

управління охорони здоров'я облдержадміністрації

40.

Забезпечити безоплатне проведення медичних оглядів для працівників дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

до початку літнього оздоровчого сезону

управління охорони здоров'я облдержадміністрації

41.

Забезпечити нагляд за уведенням в харчовий раціон у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку вітамінів, продуктів радіопротекторної дії, йодованої кухонної солі, організацією харчування, забезпеченням якісною питною водою тощо; здійснювати моніторинг санітарно-епідеміологічного стану дитячих закладів оздоровлення та відпочинку усіх типів власності згідно із заявами суб'єктів господарювання (власників)

протягом літнього оздоровчого сезону

управління охорони здоров'я облдержадміністрації, головне управління Держпродспоживслужби в області, державна установа "Волинський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України"

42.

Провести семінар-навчання для медичних працівників дитячих закладів оздоровлення та відпочинку з питань дотримання вимог до медичного обслуговування та санітарно-епідеміологічних вимог у дитячих таборах під час літнього оздоровчого сезону

до початку літнього оздоровчого сезону

управління охорони здоров'я облдержадміністрації, головне управління Держпродспоживслужби в області, державна установа "Волинський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України"

43.

Забезпечити оздоровлення дітей-інвалідів, яким встановлено інвалідність, пов'язану з Чорнобильською катастрофою, разом із одним з батьків або особою, яка їх замінює

протягом року

департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, об'єднані територіальні громади

44.

Організовувати в дитячих закладах на договірній основі покази вистав обласного академічного театру ляльок, виступи концертно-лекторської бригади обласної філармонії, пересувні виставки Волинського краєзнавчого музею

протягом літнього оздоровчого сезону

управління культури облдержадміністрації

45.

Забезпечити проведення культурно-просвітницьких заходів: літературних бесід, зустрічей з книгою, бібліографічних оглядів-конкурсів, вікторин, вечорів відпочинку

протягом літнього оздоровчого сезону

управління культури облдержадміністрації

46.

Надати організаційно-методичну допомогу дитячим закладам оздоровлення та відпочинку в організації змістовного дозвілля й відпочинку дітей, проведенні культурно-мистецьких акцій

протягом літнього оздоровчого сезону

управління культури облдержадміністрації

47.

Забезпечити відвідування дітьми на пільгових умовах у канікулярний період театрів, музеїв, інших закладів культури й мистецтва та дитячих розважальних атракціонів

протягом літнього оздоровчого сезону

управління культури облдержадміністрації

48.

Забезпечити дитячі заклади оздоровлення та відпочинку області відповідними формами звітності щодо роботи закладів оздоровлення та відпочинку

до початку літнього оздоровчого сезону

головне управління статистики в області

49.

Подати управлінню освіти, науки та молоді облдержадміністрації у розрізі районів та міст обласного значення:

 

головне управління статистики в області

- статистичну інформацію щодо чисельності дітей шкільного віку області (від 7 до 16 років, від 7 до 17 років, від 7 до 18 років);

до 25 червня

- статистично-аналітичну інформацію за підсумками проведення літнього оздоровлення та відпочинку дітей

до 10 жовтня

50.

Забезпечити охорону громадського порядку в місцях відпочинку та оздоровлення дітей; забезпечити чергування в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку працівників органів поліції; розробити маршрути їх патрулювання у зонах відпочинку та поблизу територій оздоровчих закладів

протягом літнього оздоровчого сезону

головне управління Національної поліції в області

51.

Здійснювати контроль за технічним станом транспортних засобів, які здійснюють перевезення організованих груп дітей на оздоровлення та відпочинок

протягом року

головне управління Національної поліції в області

52.

Посилити контроль за способом життя та поведінкою дітей, які перебувають на обліку в органах поліції, у канікулярний період

протягом року

головне управління Національної поліції в області

53.

Здійснювати заходи щодо виявлення безпритульних, бездоглядних дітей з метою їх соціально-психологічної реабілітації, залучення до активного відпочинку

постійно

головне управління Національної поліції в області, служба у справах дітей облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад, об'єднані територіальні громади

54.

Провести обстеження дна акваторії пляжів дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, які знаходяться біля водойм, за наявності заяви на проведення відповідних робіт від суб'єкта господарювання (власника)

до початку літнього оздоровчого сезону

управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області, власники позаміських закладів оздоровлення та відпочинку

55.

Забезпечити здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням і виконанням вимог законодавства з питань пожежної та техногенної безпеки

протягом літнього оздоровчого сезону

управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області, власники дитячих оздоровчих закладів

56.

Забезпечити державний нагляд за станом охорони праці в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку

протягом літнього оздоровчого сезону

управління Держпраці в області

57.

Надавати методичну та практичну допомогу закладам оздоровлення та відпочинку в частині постачання безпечної та якісної сировини тваринного походження

протягом літнього оздоровчого сезону

головне управління Держпродспоживслужби в області

58.

Сприяти направленню робітників на громадські роботи у позаміські заклади оздоровлення та відпочинку і санаторії

до початку літнього оздоровчого сезону

обласний центр зайнятості

59.

Забезпечити у межах наданих повноважень контроль за діяльністю підприємств, установ і організацій, що здійснюють направлення груп дітей на оздоровлення та відпочинок за межі України, і своєчасним їх поверненням

протягом року

управління освіти, науки та молоді, служба у справах дітей облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад

60.

Забезпечити висвітлення в засобах масової інформації питань, пов'язаних з підготовкою і проведенням літньої оздоровчої кампанії, та показу в літній період пізнавальних і розважальних телепередач для дітей, спрямованих на популяризацію української культури, мови, звичаїв та історичної спадщини області й України

протягом року

управління освіти, науки та молоді, охорони здоров'я, департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, обласна державна телерадіокомпанія, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад

 

Додаток 1
до розпорядження Волинської обласної державної адміністрації
12.05.2017 N 245

МЕРЕЖА
позаміських закладів оздоровлення та відпочинку і санаторіїв області різних форм власності та підпорядкування, які функціонуватимуть під час оздоровчого сезону 2017 року і здійснюватимуть оздоровлення дітей

N
з/п

Назва закладу

Місцезнаходження закладу

Власник закладу

Потужність закладу (кількість ліжкомісць)

Уведення в експлуатацію (рік)

Номер у державному реєстрі

Проведення державної атестації (рік/категорія)

1

2

3

4

5

6

7

8

Позаміські заклади оздоровлення та відпочинку

1.

"Барвінок"

с. Павлівка, Іваничівський р-н

відділ освіти та молоді Іваничівської райдержадміністрації

120

1968

0349

2011/II

2.

"Веселка"

с. Терешківці, Горохівський р-н

районна організація профспілки працівників агропромислового комплексу

120

1988

0347

2016/I

3.

"Супутник"

с. Світязь, Шацький р-н

обласна організація профспілки працівників освіти і науки

240

1965

0334

2015/I

4.

"Чайка"

с. Світязь, Шацький р-н

обласна організація профспілки працівників охорони здоров'я

160

1962

0520

2016/I

5.

"Світанок"

с. Дачне, Ківерцівський р-н

обласна організація профспілки працівників державних установ

220

1953

0247

2012/I

6.

"Сонячний"

с. Гаразджа, Луцький р-н

обласний центр туризму, спорту та екскурсій

130

1962

0557

2014/I

7.

"Оберіг"

с. Уховецьк, Ковельський р-н

відділ освіти Ковельської райдержадміністрації

65

2003

0335

2015/I

8.

"Світязь"

с. Пульмо, Шацький р-н

Володимир-Волинська спеціалізована школа-інтернат I - III ступенів "Центр освіти та соціально-педагогічної підтримки"

120

1982

0361

2013/I

9.

"Прикордонник"

с. Литовеж, Іваничівський р-н

управління освіти виконавчого комітету Нововолинської міської ради

160

1978

0442

2012/II

10.

"Ровесник"

с. Забороль, Луцький р-н

управління освіти виконавчого комітету Луцької міської ради

200

1983

0411

2015/I

11.

"Парасолька"

с. Дольськ Турійський р-н

приватний підприємець Третьяков В. А.

80

2014

-

-

Санаторії

N
з/п

Назва санаторію

Місцезнаходження

Власник

1.

"Шахтар"

с. Павлівка, Іваничівський р-н

державне підприємство "Волиньвугілля"

2.

"Турія"

с. Зелена, Ковельський р-н

обласна рада

3.

"Згорани"

с. Згорани, Любомльський р-н

обласна рада

 

Заступник голови
обласної державної адміністрації

С. Кошарук

 

Додаток 2
до розпорядження Волинської обласної державної адміністрації
12.05.2017 N 245

ПРОГНОЗНІ ПОКАЗНИКИ
відкриття у 2017 році дитячих таборів відпочинку райдержадміністраціями, виконкомами міських (міст обласного значення) рад, об'єднаними територіальними громадами, освітніми закладами обласного підпорядкування та охоплення ними відпочинком дітей

N
з/п

Назва міст (1 - 4) та районів (5 - 20)

Табори з денним перебуванням

Табори праці та відпочинку

Наметові містечка

Усього

к-сть таборів

у них дітей

к-сть таборів

у них дітей

к-сть таборів

у них дітей

к-сть таборів

дітей

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Луцьк

27

3580

0

0

0

0

27

3580

2.

Володимир-Волинський

6

1065

0

0

0

0

6

1065

3.

Ковель

17

1620

0

0

0

0

17

1620

4.

Нововолинськ

9

1500

0

0

0

0

9

1500

5.

Володимир-Волинський

10

410

0

0

0

0

10

410

6.

Горохівський

22

1230

0

0

0

0

22

1230

7.

Іваничівський

9

238

0

0

0

0

9

238

8.

Камінь-Каширський

4

200

0

0

2

150

6

350

9.

Ківерцівський

6

1070

0

0

0

0

6

1070

10.

Ковельський

0

0

0

0

0

0

0

0

11.

Локачинський

0

0

0

0

0

0

0

0

12.

Луцький

2

100

0

0

0

0

2

100

13.

Любешівський

0

0

0

0

0

0

0

0

14.

Любомльський

10

600

0

0

0

0

10

600

15.

Маневицький

6

680

1

500

1

180

8

1360

16.

Ратнівський

0

0

0

0

0

0

0

0

17.

Рожищенський

4

200

0

0

0

0

4

200

18.

Старовижівський

10

407

0

0

0

0

10

407

19.

Турійський

6

190

0

0

0

0

6

190

20.

Шацький

2

80

0

0

0

0

2

80

 

Зимнівська сільська ОТГ

4

230

0

0

0

0

4

230

Устилузька міська ОТГ

6

220

0

0

0

0

6

220

Голобська селищна ОТГ

1

25

0

0

1

50

2

75

Поромівська сільська ОТГ

4

165

0

0

0

0

4

165

Павлівська сільська ОТГ

2

50

0

0

0

0

2

50

Обласний центр туризму спорту та екскурсій

0

0

0

0

1

120

1

120

Усього

167

13860

1

 500

5

500

173

14860

 

Заступник голови
обласної державної адміністрації

С. Кошарук

 

Додаток 3
до розпорядження Волинської обласної державної адміністрації
12.05.2017 N 245

ПРОГНОЗНІ ПОКАЗНИКИ
охоплення оздоровленням та відпочинком у 2017 році дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

Назва міст (1 - 4) та районів (5 - 20)

Загальна чисельність дітей пільгових категорій в області (віком від 7 до 17 років включно) за даними МОВВ

У т. ч. дітей соціально вразливих категорій

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування

Діти-інваліди

Діти, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Діти з багатодітних сімей

Діти з малозабезпечених сімей

кількість

планується

%

кількість

планується

кількість

планується

кількість

планується

кількість

планується

кількість

планується

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1. Луцьк

21888

8405

38,4

128

128

511

134

1723

232

3364

2128

777

605

2. Володимир-Волинський

3867

1193

30,9

50

50

42

40

86

33

527

124

152

58

3. Ковель

5350

3500

65,4

64

64

161

161

0

0

1397

1050

652

552

4. Нововолинськ

3261

1544

47,3

54

54

71

50

94

34

918

490

128

80

5. Володимир-Волинський

746

482

64,6

30

28

17

15

0

0

254

205

60

50

6. Горохівський

4607

1483

32,2

26

26

110

67

211

21

1810

280

422

370

7. Іваничівський

1652

700

42,4

33

33

24

10

54

30

405

118

198

198

8. Камінь-Каширський

10429

430

4,1

39

39

201

44

3883

30

1960

50

775

37

9. Ківерцівський

4906

1225

25

59

59

80

35

161

30

2074

280

1061

364

10. Ковельський

1096

209

19,1

20

20

26

2

186

12

382

38

208

18

11. Локачинський

1644

638

38,8

24

24

46

30

78

45

764

140

254

90

12. Луцький*

6688

2876

43

104

104

129

30

592

180

2391

1310

833

533

13. Любешівський

5561

743

13,4

26

26

139

70

1793

95

1525

125

609

145

14. Любомльський

5546

850

15,3

32

32

115

35

101

8

1992

298

472

212

15. Маневицький

7020

1662

23,7

46

46

168

133

3973

216

645

375

486

305

16. Ратнівський *

7644

175

2,3

33

33

147

8

535

0

3422

27

1447

30

17. Рожищенський

3140

700

22,3

37

37

72

30

213

20

1110

100

574

300

18. Старовижівський

2411

550

22,8

29

29

63

40

73

0

943

80

557

270

19. Турійський

3066

317

10,3

27

27

53

15

148

28

1049

87

404

59

20. Шацький

780

95

12,2

4

4

14

3

18

4

389

42

38

17

Велицька сільська ОТГ

192

20

10,4

4

4

6

4

18

0

83

4

59

4

Голобська селищна ОТГ

814

122

15

7

7

16

9

37

25

72

10

69

20

Зимнівська сільська ОТГ

458

248

54,1

16

14

14

2

12

12

159

81

35

14

Устилузька міська ОТГ

518

250

48,3

14

14

18

10

20

10

112

50

63

25

Смолигівська сільська ОТГ

266

20

7,5

1

1

4

3

8

3

99

4

37

5

Шацька селищна ОТГ

873

26

3,0

26

26

8

0

16

0

134

0

63

0

Павлівська сільська ОТГ

568

192

33,8

5

5

20

10

23

10

107

34

86

34

Прилісненська сільська ОТГ

857

12

1,4

2

2

11

3

516

0

147

0

135

0

Поворська сільська ОТГ

280

32

11,4

3

3

3

0

38

3

106

5

40

2

Литовезька сільська ОТГ

252

131

52

3

3

8

4

6

6

76

44

16

14

Поромівська сільська ОТГ

345

188

54,5

18

18

10

10

1

1

103

44

19

16

Люблинецька сільська ОТГ

398

61

15,3

3

3

13

3

52

3

120

3

28

3

Дубівська сільська ОТГ

428

252

58,9

4

4

24

13

45

26

123

74

38

16

Освітні заклади обласного підпорядкування

1491

687

46,1

92

92

128

47

146

88

304

132

181

110

Усього

108770

29912

27,5

1161

1161

2793

1202

13446

735

28179

7911

11043

3630


* у тому числі діти Княгинівської та Заболоттівської ОТГ

Назва міст (1 - 4) та районів (5 - 20)

У т. ч. дітей соціально вразливих категорій

Діти, один із батьків яких загинув у районі проведення АТО

Діти осіб, визнаних учасниками АТО

Діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи

Діти, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов'язків

Талановиті та обдаровані діти

Діти, які перебувають на диспансерному обліку

кількість

планується

кількість

планується

кількість

планується

кількість

планується

кількість

планується

кількість

планується

1

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

1. Луцьк

10

10

525

341

110

42

7

7

3901

3382

10812

1386

2. Володимир-Волинський

11

11

416

192

5

4

5

4

961

487

1559

177

3. Ковель

8

8

280

280

68

68

0

0

610

610

2110

657

4. Нововолинськ

4

4

202

102

28

14

1

1

982

500

738

200

5. Володимир-Волинський

0

0

74

65

2

1

0

0

72

35

157

49

6. Горохівський

3

3

120

120

16

16

1

1

1054

295

660

110

7. Іваничівський

1

1

55

55

2

2

1

1

316

100

204

75

8. Камінь-Каширський

1

1

67

67

9

6

0

0

967

77

1816

65

9. Ківерцівський

1

1

89

44

26

10

2

2

359

145

350

50

10. Ковельський

0

0

64

64

2

2

0

0

110

39

0

0

11. Локачинський

4

4

84

60

0

0

0

0

240

135

100

70

12. Луцький

2

2

209

209

10

10

0

0

535

65

730

150

13. Любешівський

1

1

163

82

29

23

0

0

109

49

1310

117

14. Любомльський

5

5

115

115

14

14

0

0

682

55

1753

168

15. Маневицький

4

4

113

72

16

9

0

0

720

242

754

224

16. Ратнівський

0

0

165

15

5

5

0

0

805

27

907

30

17. Рожищенський

0

0

35

30

8

4

0

0

310

50

350

100

18. Старовижівський

0

0

59

36

4

4

0

0

185

45

212

50

19. Турійський

2

2

126

51

6

4

1

1

261

13

428

10

20. Шацький

0

0

11

0

3

0

0

0

24

3

155

9

Велицька сільська ОТГ

0

0

5

2

0

0

0

0

17

2

0

0

Голобська селищна ОТГ

0

0

23

23

0

0

0

0

320

10

247

13

Зимнівська сільська ОТГ

1

1

36

33

0

0

1

1

93

35

56

36

Устилузька міська ОТГ

3

3

59

59

2

2

0

0

63

30

103

47

Смолигівська сільська ОТГ

0

0

6

1

0

0

0

0

35

2

6

1

Шацька селищна ОТГ

1

1

12

12

0

0

0

0

217

0

48

0

Павлівська сільська ОТГ

0

0

9

9

0

0

0

0

84

30

84

30

Прилісненська сільська ОТГ

1

1

30

3

2

1

0

0

13

2

0

0

Поворська сільська ОТГ

0

0

33

9

2

0

0

0

31

6

4

4

Литовезька сільська ОТГ

1

1

12

12

0

0

1

1

26

16

65

20

Поромівська сільська ОТГ

0

0

28

28

1

1

0

0

46

20

43

15

Люблинецька сільська ОТГ

0

0

21

21

2

2

0

0

107

17

25

3

Дубівська сільська ОТГ

1

1

18

18

0

0

0

0

48

10

127

90

Освітні заклади обласного підпорядкування

1

1

112

89

2

1

1

1

369

107

153

33

Усього

56

56

2447

1840

402

320

25

22

18125

5333

25838

3202

 

Заступник голови
обласної державної адміністрації

С. Кошарук

 

Додаток 4
до розпорядження Волинської обласної державної адміністрації
12.05.2017 N 245

ГРАФІК
виїзду робочих груп (спеціалістів структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, виконкомів міських (міст обласного значення) рад, до компетенції яких віднесено питання оздоровлення та відпочинку дітей, місцевих контролюючих органів та установ) у позаміські заклади оздоровлення та відпочинку для проведення їх огляду щодо готовності до літнього оздоровчого сезону 2017 року

N

Назва закладу

Місцезнаходження

Власність

Дата виїзду

Організації, які здійснюють виїзд

1

2

3

4

5

6

1.

"Сонячний"

с. Гаразджа Луцького району

комунальна: центр туризму, спорту та екскурсій

17 травня

управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації, головне управління Держпродспоживслужби в області, ДУ "Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України", управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області, управління Держпраці в області

2.

"Ровесник"

с. Забороль Луцького району

комунальна: управління освіти виконкому Луцької міської ради

18 травня

управління освіти, відділ у справах сім'ї та молоді виконкому Луцької міської ради, міськрайонні структурні підрозділи головного управління Держпродспоживслужби в області, ДУ "Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України", управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області, управління Держпраці в області

3.

"Прикордон-ник"

с. Литовеж Іваничівського району

комунальна: управління освіти виконкому Нововолинської міської ради

18 травня

управління освіти, відділ у справах молоді та спорту виконкому Нововолинської міської ради, міськрайонні структурні підрозділи головного управління Держпродспоживслужби в області, ДУ "Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України", управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області, управління Держпраці в області

4.

"Оберіг"

с. Уховецьк Ковельського району

комунальна: відділ освіти Ковельської райдержадміністрації

18 травня

відділ освіти, у справах молоді та спорту Ковельської райдержадміністрації, міськрайонні структурні підрозділи головного управління Держпродспоживслужби в області, ДУ "Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України", управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області, управління Держпраці в області

5.

"Барвінок"

с. Павлівка Іваничівського району

комунальна: відділ освіти та молоді Іваничівської райдержадміністрації

18 травня

відділ освіти та молоді Іваничівської райдержадміністрації, міськрайонні структурні підрозділи головного управління Держпродспоживслужби в області, ДУ "Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України", управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області, управління Держпраці в області

6.

"Веселка"

с. Терешківці Горохівського району

приватна: районний комітет профспілки працівників агропромислового комплексу

18 травня

відділ освіти та молоді Горохівської райдержадміністрації, районний комітет профспілки працівників агропромислового комплексу, міськрайонні структурні підрозділи головного управління Держпродспоживслужби в області, ДУ "Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України", управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області, управління Держпраці в області

7.

"Супутник"

с. Світязь Шацького району

приватна: обласна організація профспілки працівників освіти і науки

19 травня

відділ освіти та молоді Шацької райдержадміністрації, обласна організація профспілки працівників освіти і науки, обласна організація профспілки працівників охорони здоров'я, Володимир-Волинська спеціалізована школа-інтернат I - III ступенів "Центр освіти та соціально-педагогічної підтримки", міськрайонні структурні підрозділи головного управління Держпродспоживслужби в області, ДУ "Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України", управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області, управління Держпраці в області

8.

"Чайка"

с. Світязь Шацького району

приватна: обласна організація профспілки працівників охорони здоров'я

9.

"Світязь"

с. Пульмо Шацького району

комунальна: Володимир-Волинська спеціалізована школа-інтернат I - III ступенів "Центр освіти та соціально-педагогічної підтримки"

10.

"Світанок"

с. Дачне Ківерцівського району

приватна: обласна організація профспілки працівників державних установ

19 травня

відділ освіти, сектор молоді та спорту Турійської райдержадміністрації, обласний комітет профспілки працівників державних установ, міськрайонні структурні підрозділи головного управління Держпродспоживслужби в області, ДУ "Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України", управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області, управління Держпраці в області

11.

"Парасолька"

с. Дольськ Турійського району

приватна: приватний підприємець Третьяков В. А.

19 травня

відділ освіти, молоді та спорту Ківерцівської райдержадміністрації, міськрайонні структурні підрозділи головного управління Держпродспоживслужби в області, ДУ "Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України", управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області, управління Держпраці в області

 

Заступник голови
обласної державної адміністрації

С. Кошарук
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали