ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 11.05.2018 р. N 274

Про затвердження Плану заходів з реалізації у 2018 році Обласної цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2016 - 2020 роки

Відповідно до статей 2, 16, 31, 33, 35, 41 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", статей 4, 7, 8, 34 Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей", на виконання рішення обласної ради від 10 лютого 2016 року N 2/30 "Про Обласну цільову соціальну програму оздоровлення та відпочинку дітей на 2016 - 2020 роки":

1. Затвердити:

1) План заходів з реалізації у 2018 році Обласної цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2016 - 2020 роки (далі - План заходів), що додається;

2) мережу позаміських закладів оздоровлення та відпочинку і санаторіїв області різних форм власності та підпорядкування, які функціонуватимуть під час оздоровчого сезону 2018 року і здійснюватимуть оздоровлення дітей (додаток 1);

3) прогнозні показники відкриття у 2018 році дитячих таборів відпочинку райдержадміністраціями, виконкомами міських (міст обласного значення) рад, об'єднаними територіальними громадами, освітніми закладами обласного підпорядкування під час оздоровчого сезону 2018 року та охоплення ними дітей (додатки 2, 3);

4) прогнозні показники оздоровлення та відпочинку у 2018 році дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки (додатки 4, 5);

5) графік виїзду робочих груп (спеціалістів структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, виконкомів міських (міст обласного значення) рад, до компетенції яких належить питання оздоровлення та відпочинку дітей, місцевих контролюючих органів та установ у позаміські заклади оздоровлення та відпочинку для проведення їх огляду щодо готовності до літнього оздоровчого сезону 2018 року (додаток 6).

2. ЗОБОВ'ЯЗУЮ управління охорони здоров'я (І. Ващенюк), культури (В. Дмитрук), департамент соціального захисту населення (О. Гобод), службу у справах дітей облдержадміністрації (А. Онищук), районні державні адміністрації, РЕКОМЕНДУЮ головному управлінню Національної поліції в області (П. Шпига), державній установі "Волинський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України" (Н. Янко), головному управлінню Держпродспоживслужби (Б. Лозинський), управлінням Державної служби України з надзвичайних ситуацій (В. Грушовінчук), Держпраці в області (Р. Стасько), федерації профспілок області (І. Дубинка-Філозоф), виконкомам міських (міст обласного значення) рад, об'єднаним територіальним громадам про виконання Плану заходів інформувати управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації у терміни, встановлені розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 16 квітня 2018 року N 226 "Про організацію і проведення оздоровлення та відпочинку дітей у 2018 році" (Розпорядження N 226).

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації С. Мишковець.

 

Голова

О. Савченко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Волинської обласної державної адміністрації
11 травня 2018 року N 274

ПЛАН ЗАХОДІВ
з реалізації у 2018 році Обласної цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2016 - 2020 роки

N
з/п

Найменування заходу

Строк виконання

Відповідальні за виконання

1

2

3

4

1.

Розробити заходи з організації та проведення літньої оздоровчої кампанії у 2018 році

до 15 травня

райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, об'єднані територіальні громади, власники позаміських закладів оздоровлення та відпочинку

2.

Створити комісії та провести спільно з відповідними органами державного контролю та нагляду з дотриманням чинного законодавства перевірки стану готовності дитячих закладів оздоровлення та відпочинку до роботи під час оздоровчого сезону й ужити заходів щодо своєчасного їх відкриття

до 20 травня

райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, об'єднані територіальні громади, власники позаміських закладів оздоровлення та відпочинку

3.

Надавати послуги з оздоровлення та відпочинку дітям, які потребують особливої соціальної уваги на підтримки

протягом року

райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, об'єднані територіальні громади, власники позаміських закладів оздоровлення та відпочинку

4.

Забезпечити оздоровленням та відпочинком 100 % дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, батьки яких загинули (пропали безвісти) у районі проведення АТО або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення АТО, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в АТО

протягом року

райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, об'єднані територіальні громади

5.

Упорядкувати під'їзні дороги до позаміських закладів оздоровлення та відпочинку

до початку літнього оздоровчого сезону

райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, власники позаміських закладів оздоровлення та відпочинку

6.

Провести навчання з працівниками дитячих таборів з питань дотримання безпеки перебування і харчування дітей у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, проведення організаційно-виховної роботи (із залученням представників органів державного контролю і нагляду)

до 20 травня

райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, об'єднані територіальні громади, власники позаміських закладів оздоровлення та відпочинку

7.

Передбачити видатки на проведення літньої оздоровчої кампанії та перевезення груп дітей пільгових категорій, які направлятимуться на оздоровлення за путівками, придбаними за рахунок бюджетних коштів

до початку літнього оздоровчого сезону

райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, об'єднані територіальні громади

8.

Провести відповідну роботу з максимального залучення коштів підприємств, установ, громадських, благодійних, релігійних організацій для оздоровлення та відпочинку дітей пільгових категорій

до початку літнього оздоровчого сезону

райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, об'єднані територіальні громади

9.

Порушити клопотання перед відповідними радами про підтримку дитячих закладів оздоровлення та відпочинку шляхом установлення пільг із землекористування, оплати комунально-побутових послуг, придбання продуктів харчування, сплати місцевих податків і зборів

до початку літнього оздоровчого сезону

райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, об'єднані територіальні громади

10.

Ужити заходів щодо безперебійного функціонування електро-, водо-, газо- й теплопостачання в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку під час перебування в них дітей

протягом літнього оздоровчого сезону

райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, об'єднані територіальні громади

11.

Здійснювати контроль за дотриманням суб'єктами підприємництва правил торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, проведення відповідних перевірок закладів торгівлі й громадського харчування, що реалізують алкогольні напої, тютюнові вироби поблизу місць розташування дитячих закладів оздоровлення та відпочинку і місць масового відпочинку дітей

протягом року

райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, об'єднані територіальні громади

12.

Забезпечити супровід організованих груп дітей до місць оздоровлення й у зворотному напрямку працівниками, які мають досвід роботи з дітьми, працівниками органів внутрішніх справ, медичними працівниками

протягом літнього оздоровчого сезону

райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, об'єднані територіальні громади, головне управління Національної поліції в області

13.

Здійснювати контроль за перебуванням дітей у сім'ях, які опинилися у складних життєвих обставинах, залучати їх до організованих форм відпочинку з метою недопущення правопорушень на побутовому ґрунті

постійно

райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, об'єднані територіальні громади, служба у справах дітей облдержадміністрації

14.

Організувати проведення засідань обласної міжвідомчої комісії з питань організації та проведення оздоровлення і відпочинку дітей (у т. ч. виїзних під час літнього сезону)

протягом року

управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, об'єднані територіальні громади

15.

Забезпечити подання державної форми звітності відповідно до наказу Міністерства соціальної політики України від 06 березня 2017 року N 339 (Форма N 339), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 березня 2017 року за N 426/30294, за формою N 2-ОБК (Форма N 339) "Звіт про охоплення дітей шкільного віку оздоровленням та відпочинком за бюджетні кошти у 2018 році"

до 10 вересня, до 10 лютого

райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, об'єднані територіальні громади, управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації

до 20 вересня, до 20 лютого

управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації

16.

Провести аналіз стану готовності позаміських закладів оздоровлення та відпочинку до роботи у літньому оздоровчому сезоні

до 25 травня

управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, головне управління Держпродспоживслужби в області, управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області, управління Держпраці в області державна установа "Волинський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України"

17.

Забезпечити створення та роботу комісій (з обов'язковим включенням до їх складу представників територіальних органів головного управління Держпродспоживслужби, управлінь Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Держпраці в області) для прийняття закладів до роботи в оздоровчому сезоні з оформленням відповідного акта приймання

травень

управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, федерація профспілок області

18.

Погодити асортимент продуктів, перспективні меню дитячих закладів оздоровлення та відпочинку з територіальними органами головного управління Держпродспоживслужби в області

до початку літнього оздоровчого сезону

управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, об'єднані територіальні громади, федерація профспілок області, власники закладів оздоровлення та відпочинку

19.

Передбачити в позаміських закладах оздоровлення та відпочинку відповідні приміщення для обладнання медичних пунктів і забезпечити їх лікарськими засобами та виробами медичного призначення

до початку літнього оздоровчого сезону

управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, федерація профспілок області

20.

Забезпечити проведення у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку необхідного обсягу лабораторно-інструментальних досліджень на предмет безпечності та якості питної води, продуктів харчування та страв, довкілля

до початку роботи закладів та протягом їх функціонування

управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, федерація профспілок області, власники закладів оздоровлення та відпочинку

21.

Проводити відпочинок дітей шкільного віку в таборах відпочинку (з денним перебуванням, праці та відпочинку, наметові містечка)

протягом літа

райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, об'єднані територіальні громади

22.

Не допускати відкриття таборів відпочинку на базі навчальних закладів, у яких не завершився термін встановленого карантину з інфекційних захворювань

протягом літа

райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, об'єднані територіальні громади

23.

Організувати оздоровлення вихованців пільгових категорій обласних інтернатних закладів

протягом літа

управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, об'єднані територіальні громади

24.

Здійснювати оздоровлення дітей окремих пільгових категорій - студентів вищих навчальних закладів I - II рівнів акредитації

протягом літа

управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації

25.

Надавати послуги з оздоровлення та відпочинку дітям, які на запрошення прибудуть на оздоровлення та відпочинок із населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення

у разі потреби протягом літа

управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації

26.

Здійснювати моніторинг роботи райдержадміністрацій, виконкомів міських (міст обласного значення) рад, об'єднаних територіальних громад щодо придбання путівок для оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, за кошти субвенції з обласного бюджету

протягом року

управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації

27.

Провести державну атестацію позаміських закладів оздоровлення та відпочинку "Ліцеїст", "Світязь", "Барвінок"

червень - серпень

управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації

28.

Забезпечити внесення відомостей керівниками закладів оздоровлення та відпочинку до Державного реєстру майнових об'єктів оздоровлення та відпочинку дітей

протягом літа

управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад

29.

Розмістити на сайті управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації відповідну інформацію щодо функціонування позаміських закладів оздоровлення та відпочинку, які працюватимуть влітку та здійснюватимуть оздоровлення дітей (графік змін, вартість путівки тощо)

до початку літнього оздоровчого сезону

управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації

30.

Забезпечити розгляд документів, поданих для надання згоди на виїзд груп дітей за кордон на оздоровлення та відпочинок (відповідно до Порядку організації виїзду дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2005 року N 1251 (зі змінами))

протягом року

управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації

31.

Укомплектувати дитячі табори відпочинку керівними та педагогічними кадрами

до 20 травня

управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, об'єднані територіальні громади, власники закладів оздоровлення та відпочинку

32.

Організувати для дітей, які перебувають на оздоровленні у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, екскурсійні подорожі місцями культурної та історичної спадщини області, України

протягом літнього оздоровчого сезону

управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, об'єднані територіальні громади

33.

Забезпечити проведення в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, в місцях відпочинку дітей виховні, культурно-масові і фізкультурно-спортивні заходи; активно впроваджувати форми роботи з дітьми, спрямовані на виховання в них національної свідомості, почуття патріотизму, відродження національних традицій

протягом літнього оздоровчого сезону

управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, об'єднані територіальні громади, федерація профспілок області

34.

Упроваджувати альтернативні напрямки роботи з організації відпочинку дітей під час літніх канікул (робота мовних таборів, дозвіллєвих гуртків, проведення екскурсій, туристичних походів тощо)

протягом літнього оздоровчого сезону

управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, об'єднані територіальні громади, федерація профспілок області

35.

Забезпечити направлення дітей на оздоровлення до державних підприємств "Український дитячий центр "Молода гвардія" та "Міжнародний дитячий центр "Артек"

протягом року

управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад

36.

Провести міські, районні та обласний огляд - конкурси дитячих закладів оздоровлення і відпочинку

червень - серпень

управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, об'єднані територіальні громади,

37.

Укомплектувати позаміські заклади оздоровлення та відпочинку кваліфікованими медичними працівниками

до початку літнього оздоровчого сезону

управління охорони здоров'я облдержадміністрації, райдержадміні-страції, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, федерація профспілок області, власники закладів оздоровлення та відпочинку

38.

Здійснювати контроль за забезпеченням медичних пунктів оздоровчих закладів лікарськими засобами, виробами медичного призначення і обладнанням, обов'язковим для роботи з дітьми

протягом літнього оздоровчого сезону

управління охорони здоров'я облдержадміністрації

39.

Посилити контроль за належним оформленням медичних карт при направленні дітей на оздоровлення та відпочинок до дитячих закладів з урахуванням протипоказань, при яких дитина не може направлятися до дитячого закладу (обов'язково вказувати наявність щеплень, відсутність контакту з інфекційними хворими)

постійно

управління охорони здоров'я облдержадміністрації

40.

Закріпити позаміські заклади оздоровлення та відпочинку за територіальними лікувально-профілактичними закладами за їх місцем розташування для надання кваліфікованої медичної допомоги дітям і контролю за якістю медичного обслуговування в них

до початку літнього оздоровчого сезону

управління охорони здоров'я облдержадміністрації

41.

Забезпечити оздоровлення дітей-інвалідів, дітей диспансерної групи в місцевих санаторіях "Дачний", "Згорани", також в інших санаторіях за путівками Міністерства охорони здоров'я України

протягом року

управління охорони здоров'я облдержадміністрації

42.

Забезпечити безоплатне проведення медичних оглядів для працівників дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

до початку літнього оздоровчого сезону

управління охорони здоров'я облдержадміністрації

43.

Забезпечити нагляд за уведенням у харчовий раціон у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку вітамінів, продуктів радіопротекторної дії, йодованої кухонної солі, організацією харчування, забезпеченням якісною питною водою тощо; здійснювати моніторинг санітарно-епідеміологічного стану дитячих закладів оздоровлення та відпочинку всіх типів власності

протягом літнього оздоровчого сезону

управління охорони здоров'я облдержадміністрації, головне управління Держпродспоживслужби в області, державна установа "Волинський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України"

44.

Провести семінар-навчання для медичних працівників дитячих закладів оздоровлення та відпочинку з питань дотримання вимог до медичного обслуговування та санітарно-епідеміологічних вимог у дитячих таборах під час літнього оздоровчого сезону

до початку літнього оздоровчого сезону

управління охорони здоров'я облдержадміністрації, головне управління Держпродспоживслужби в області, державна установа "Волинський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України"

45.

Забезпечити оздоровлення дітей-інвалідів, яким встановлено інвалідність, пов'язану з Чорнобильською катастрофою, разом з одним з батьків або особою, яка їх замінює

протягом року

департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, об'єднані територіальні громади

46.

Організовувати в дитячих закладах на договірній основі покази вистав обласного академічного театру ляльок, виступи концертно-лекторської бригади обласної філармонії, пересувні виставки Волинського краєзнавчого музею

протягом літнього оздоровчого сезону

управління культури облдержадміністрації

47.

Забезпечити проведення культурно-просвітницьких заходів: літературних бесід, зустрічей з книгою, бібліографічних оглядів-конкурсів, вікторин, вечорів відпочинку; надавати організаційно-методичну допомогу дитячим таборам в організації змістовного дозвілля й відпочинку

протягом літнього оздоровчого сезону

управління культури облдержадміністрації

48.

Надати організаційно-методичну допомогу дитячим закладам оздоровлення та відпочинку в організації змістовного дозвілля й відпочинку дітей, проведенні культурно-мистецьких акцій

протягом літнього оздоровчого сезону

управління культури облдержадміністрації

49.

Забезпечити відвідування дітьми на пільгових умовах у канікулярний період театрів, музеїв, інших закладів культури й мистецтва та дитячих розважальних атракціонів

протягом літнього оздоровчого сезону

управління культури облдержадміністрації

50.

Забезпечити дитячі заклади оздоровлення та відпочинку області відповідними формами звітності щодо роботи закладів оздоровлення та відпочинку

до початку літнього оздоровчого сезону

головне управління статистики в області

51.

Подати управлінню освіти, науки та молоді облдержадміністрації у розрізі районів, міст обласного значення, територіальних громад:

 

головне управління статистики в області

- статистичну інформацію щодо чисельності дітей в області віком (від 7 до 16 років, від 7 до 17 років, від 7 до 18 років);

до 25 червня

-статистично-аналітичну інформацію за підсумками проведення літнього оздоровлення та відпочинку дітей

до 10 жовтня

52.

Забезпечити охорону громадського порядку в місцях відпочинку та оздоровлення дітей; забезпечити чергування в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку працівників органів поліції; розробити маршрути їх патрулювання в зонах відпочинку та поблизу територій оздоровчих закладів

протягом літнього оздоровчого сезону

головне управління Національної поліції в області

53.

Здійснювати контроль за технічним станом транспортних засобів, які здійснюють перевезення організованих груп дітей на оздоровлення та відпочинок

протягом року

головне управління Національної поліції в області

54.

Посилити контроль за способом життя та поведінкою дітей, які перебувають на обліку в органах поліції, у канікулярний період

протягом року

головне управління Національної поліції в області

55.

Здійснювати заходи щодо виявлення безпритульних, бездоглядних дітей з метою їх соціально-психологічної реабілітації, залучення до активного відпочинку

постійно

головне управління Національної поліції в області, служба у справах дітей облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад, об'єднані територіальні громади

56.

Провести обстеження дна акваторії пляжів дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, які знаходяться біля водойм, за наявності заяви на проведення відповідних робіт від суб'єкта господарювання (власника)

до початку літнього оздоровчого сезону

управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області,власники позаміських закладів оздоровлення та відпочинку

57.

Забезпечити здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням і виконанням вимог законодавства з питань пожежної та техногенної безпеки

протягом літнього оздоровчого сезону

управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області, власники дитячих оздоровчих закладів

58.

Забезпечити державний нагляд за станом охорони праці в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку

протягом літнього оздоровчого сезону

управління Держпраці в області

59.

Забезпечити державний нагляд за дотриманням вимог санітарного законодавства в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, у тому числі за організацією харчування, умовами перебування дітей; надавати методичну та практичну допомогу закладам оздоровлення та відпочинку в частині постачання безпечної та якісної харчової продукції

протягом літнього оздоровчого сезону

головне управління Держпродспоживслужби в області

60.

Сприяти направленню робітників на громадські роботи у позаміські заклади оздоровлення та відпочинку і санаторії

до початку літнього оздоровчого сезону

обласний центр зайнятості

61.

Забезпечити у межах наданих повноважень контроль за діяльністю підприємств, установ і організацій, що здійснюють направлення груп дітей на оздоровлення та відпочинок за межі України, і своєчасним їх поверненням

протягом року

управління освіти, науки та молоді, служба у справах дітей облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад

62.

Забезпечити висвітлення в засобах масової інформації питань, пов'язаних з підготовкою і проведенням літньої оздоровчої кампанії, та показу в літній період пізнавальних і розважальних телепередач для дітей, спрямованих на популяризацію української культури, мови, звичаїв та історичної спадщини області й України

протягом року

управління освіти, науки та молоді, охорони здоров'я, департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, Національна суспільна телерадіокомпанія України "Волинська регіональна дирекція", райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад

 

Додаток 1
до розпорядження Волинської обласної державної адміністрації
11.05.2018 N 274

МЕРЕЖА
позаміських закладів оздоровлення та відпочинку і санаторіїв області різних форм власності та підпорядкування, які функціонуватимуть під час оздоровчого сезону 2018 року і здійснюватимуть оздоровлення дітей

N
з/п

Назва закладу

Місцезнаходження закладу

Власник закладу

Потужність закладу (кількість ліжкомісць)

Уведення в експлуатацію (рік)

Номер у державному реєстрі

Проведення державної атестації (рік/категорія)

1

2

3

4

5

6

7

8

Позаміські заклади оздоровлення та відпочинку

1.

"Барвінок"

с. Павлівка, Іваничівський р-н

відділ освіти та молоді Іваничівської райдержадміністрації

120

1968

0349

2011/II

2.

"Веселка"

с. Терешківці, Горохівський р-н

районна організація профспілки працівників агропромислового комплексу

140

1988

0347

2016/I

3.

"Супутник"

с. Світязь, Шацький р-н

обласна організація профспілки працівників освіти і науки

240

1965

0334

2015/I

4.

"Чайка"

с. Світязь, Шацький р-н

обласна організація профспілки працівників охорони здоров'я

160

1962

0520

2016/I

5.

"Світанок"

с. Дачне, Ківерцівський р-н

обласна організація профспілки працівників державних установ

220

1953

0247

2017/I

6.

"Сонячний"

с. Гаразджа, Луцький р-н

обласний центр туризму, спорту та екскурсій

170

1962

0557

2014/I

7.

"Оберіг"

с. Уховецьк, Ковельський р-н

відділ освіти Ковельської райдержадміністрації

65

2003

0335

2015/I

8.

"Світязь"

с. Пульмо, Шацький р-н

Володимир-Волинська спеціалізована школа-інтернат I - III ступенів "Центр освіти та соціально-педагогічної підтримки"

220

1982

0361

2013/I

9.

"Прикордонник"

с. Литовеж, Іваничівський р-н

управління освіти виконавчого комітету Нововолинської міської ради

190

1978

0442

2017/II

10.

"Ровесник"

с. Забороль, Луцький р-н

управління освіти виконавчого комітету Луцької міської ради

215

1983

0411

2015/I

11.

"Парасолька"

с. Дольськ Турійський р-н

приватний підприємець Третьяков В. А.

80

2014

-

-

Санаторії

N
з/п

Назва санаторію

Місцезнаходження

Власник

1.

"Шахтар"

с. Павлівка, Іваничівський р-н

державне підприємство "Волиньвугілля"

2.

"Згорани"

с. Згорани, Любомльський р-н

обласна рада

 

Заступник керівника апарату - начальник
організаційного управління апарату
обласної державної адміністрації

В. Кривенюк

 

Додаток 2
до розпорядження Волинської обласної державної адміністрації
11.05.2018 N 274

ПРОГНОЗНІ ПОКАЗНИКИ
відкриття у 2018 році дитячих таборів відпочинку райдержадміністраціями, виконкомами міських (міст обласного значення) рад, освітніми закладами обласного підпорядкування та охоплення ними відпочинком дітей

N
з/п

Назва міст (1 - 4) та районів (5 - 20)

Табори з денним перебуванням

Табори праці та відпочинку

Наметові містечка

Усього

к-сть таборів

у них дітей

к-сть таборів

у них дітей

к-сть таборів

у них дітей

к-сть таборів

дітей

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Луцьк

27

3702

0

0

0

0

27

3702

2.

Володимир-Волинський

6

1065

0

0

0

0

6

1065

3.

Ковель

18

1620

0

0

0

0

18

1620

4.

Нововолинськ

9

1600

0

0

0

0

9

1600

5.

Володимир-Волинський

3

130

0

0

0

0

3

130

6.

Горохівський

22

1230

0

0

0

0

22

1230

7.

Іваничівський

7

103

0

0

0

0

7

103

8.

Камінь-Каширський

2

200

0

0

0

0

2

200

9.

Ківерцівський

5

857

0

0

0

0

5

857

10.

Ковельський

8

145

0

0

0

0

8

145

11.

Локачинський

1

40

0

0

0

0

1

40

12.

Луцький

10

500

0

0

0

0

10

500

13.

Любешівський

0

0

0

0

0

0

0

0

14.

Любомльський

4

100

0

0

0

0

4

100

15.

Маневицький

2

242

0

0

0

0

2

242

16.

Ратнівський

0

0

0

0

0

0

0

0

17.

Рожищенський

6

400

0

0

0

0

6

400

18.

Старовижівський

7

290

0

0

0

0

7

290

19.

Турійський

3

60

0

0

0

0

3

60

20.

Шацький

2

80

0

0

0

0

2

80

21.

Обласний центр туризму, спорту та екскурсій

0

0

0

0

1

175

1

175

22.

Крупівський навчально - реабілітаційний центр обласної ради

0

0

1

40

0

0

1

40

23.

Обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації

0

0

1

549

0

0

1

549

Усього

142

12364

2

589

1

175

145

13128

 

Заступник керівника апарату - начальник
організаційного управління апарату
обласної державної адміністрації

В. Кривенюк

 

Додаток 3
до розпорядження Волинської обласної державної адміністрації
11.05.2018 N 274

ПРОГНОЗНІ ПОКАЗНИКИ
відкриття у 2018 році дитячих таборів відпочинку об'єднаними територіальними громадами та охоплення ними відпочинком дітей

N
з/п

Назва об'єднаної територіальної громади (1 - 17)

Табори з денним перебуванням

Табори праці та відпочинку

Наметові містечка

Усього

к-сть таборів

у них дітей

к-сть таборів

у них дітей

к-сть таборів

у них дітей

к-сть таборів

дітей

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Устилузька

6

210

0

0

0

0

6

210

2.

Зарічанська

2

102

0

0

0

0

2

102

3.

Оваднівська

4

140

0

0

0

0

4

140

4.

Павлівська

2

50

0

0

0

0

2

50

5.

Поромівська

6

188

0

0

0

0

6

188

6.

Іваничівська

3

95

0

0

0

0

3

95

7.

Велицька

4

50

0

0

0

0

4

50

8.

Боратинська

5

170

0

0

0

0

5

170

9.

Заборольська

4

290

0

0

0

0

4

290

10.

Вишнівська

4

90

0

0

0

0

4

90

11.

Рівненська

4

100

0

0

0

0

4

100

12.

Колківська

0

0

1

500

3

380

4

880

13.

Копачівська

3

75

0

0

0

0

3

75

14.

Сереховичівська

1

52

0

0

0

0

1

52

15.

Луківська

1

25

0

0

0

0

1

25

16.

Шацька

2

50

0

0

0

0

2

50

17.

Любомльська

3

150

0

0

0

0

3

150

Усього

57

1837

1

500

3

380

61

2717

 

Заступник керівника апарату - начальник
організаційного управління апарату
обласної державної адміністрації

В. Кривенюк

 

Додаток 4
до розпорядження Волинської обласної державної адміністрації
11.05.2018 N 274

ПРОГНОЗНІ ПОКАЗНИКИ
охоплення оздоровленням та відпочинком у 2018 році дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки райдержадміністраціями, виконкомами міських (міст обласного значення) рад, освітніми закладами обласного підпорядкування

N
з/п

Назва міст (1 - 4) та районів (5 - 20)

Загальна чисельність дітей (віком від 7 до 17 років включно) за даними МОВВ

У т. ч. дітей соціально вразливих категорій

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування

Діти осіб, визнаних учасниками АТО

Діти, один із батьків яких загинув у районі проведення АТО

Діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи

Діти, взяті на облік службами у справах дітей як такі, що перебувають у складних життєвих обставинах

кількість

планується

%

кількість

планується

кількість

планується

кількість

планується

кількість

планується

кількість

планується

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1.

Луцьк

25389

8800

34,7

130

130

785

585

10

10

113

42

76

54

2.

Володимир-Волинський

4674

1200

25,7

42

42

473

189

10

10

8

6

28

14

3.

Ковель

9201

3620

39,4

60

60

336

336

8

8

75

75

68

66

4.

Нововолинськ

6110

2700

44,2

53

53

219

103

4

4

18

10

22

15

5.

Володимир-Волинський

300

150

50

5

5

35

31

0

0

0

0

0

0

6.

Горохівський

6260

1590

25,4

26

26

32

32

3

3

11

10

117

117

7.

Іваничівський

879

143

16,3

29

29

31

31

0

0

1

1

3

2

8.

Камінь-Каширський

10623

675

6,4

36

36

56

8

2

2

9

3

48

5

9.

Ківерцівський

6350

1025

16,2

47

47

239

81

1

1

17

6

107

25

10.

Ковельський

1036

340

32,9

10

10

25

25

0

0

0

0

9

2

11.

Локачинський (у т. ч. Затурцівська ОТГ)

2273

675

29,7

34

34

85

40

4

4

1

1

37

19

12.

Луцький

4576

1413

30,9

63

63

156

156

2

2

7

7

47

24

13.

Любешівський

1096

148

13,5

3

3

22

12

0

0

3

2

13

10

14.

Любомльський

713

130

18,2

5

5

8

8

0

0

1

1

4

2

15.

Маневицький

5222

827

15,8

38

38

110

75

1

1

7

7

0

0

16.

Ратнівський

3877

110

2,8

14

14

123

30

1

1

3

3

36

5

17.

Рожищенський

4161

900

21,6

24

24

124

72

0

0

12

4

22

10

18.

Старовижівський

2494

425

17

18

18

44

30

0

0

2

2

25

25

19.

Турійський

1213

136

11,2

3

3

40

31

1

1

4

0

8

5

20.

Шацький

967

96

10

4

4

26

6

0

0

3

1

11

8

 

Освітні заклади обласного підпорядкування

1261

787

62,4

114

114

52

52

2

2

0

0

0

0

Усього

98675

25890

26,2

758

758

3021

1933

49

49

295

181

681

408

 

Заступник керівника апарату - начальник
організаційного управління апарату
обласної державної адміністрації

В. Кривенюк

 

Додаток 5
до розпорядження Волинської обласної державної адміністрації
11.05.2018 N 274

ПРОГНОЗНІ ПОКАЗНИКИ
охоплення оздоровленням та відпочинком у 2018 році дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки об'єднаними територіальними громадами

N
з/п

Назва об'єднаної територіальної громади (1 - 39)

Загальна чисельність дітей (віком від 7 до 17 років включно) за даними МОВВ

У т. ч. дітей соціально вразливих категорій

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування

Діти осіб, визнаних учасниками АТО

Діти, один із батьків яких загинув у районі проведення АТО

Діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи

Діти, взяті на облік службами у справах дітей як такі, що перебувають у складних життєвих обставинах

кількість

планується

%

кількість

планується

кількість

планується

кількість

планується

кількість

планується

кількість

планується

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1.

Зимнівська

687

36

5,2

16

16

44

12

1

1

1

0

10

2

2.

Устилузька

755

250

33,1

11

11

59

59

4

4

2

2

20

10

3.

Зарічанська

303

119

39,3

14

14

11

9

0

0

2

1

0

0

4.

Оваднівська

375

150

40

6

6

41

41

0

0

0

0

0

0

5.

Литовезька

317

17

5,4

1

1

18

4

2

2

0

0

3

0

6.

Павлівська

715

352

49,2

5

5

16

16

1

1

0

0

0

0

7.

Поромівська

489

201

41,1

14

14

27

17

0

0

1

1

30

17

8.

Іваничівська

1121

102

9,1

6

6

27

27

0

0

0

0

1

1

9.

Жидичинська

511

14

2,7

7

7

24

4

0

0

0

0

0

0

10.

Цуманська

1633

11

0,7

11

11

80

0

0

0

0

0

2

0

11.

Велицька

445

74

16,6

4

4

14

14

0

0

1

1

0

0

12.

Голобська

906

50

5,5

8

8

36

20

0

0

1

0

19

0

13.

Дубівська

874

60

6,9

5

5

52

20

2

2

0

0

1

1

14.

Люблинецька

911

40

4,4

8

8

14

14

0

0

1

0

19

4

15.

Поворська

415

30

7,2

0

0

31

6

0

0

0

0

3

3

16.

Колодяжненська

603

143

23,7

7

7

17

17

0

0

0

0

0

0

17.

Княгининівська

943

30

3,2

12

12

26

4

1

1

0

0

2

1

18.

Смолигівська

241

24

10

2

2

8

4

0

0

0

0

1

1

19.

Боратинська

1064

251

23,6

14

14

40

40

0

0

2

2

8

8

20.

Городищенська

390

20

5,1

3

3

14

14

0

0

1

1

6

3

21.

Заборольська

883

300

34

9

9

32

32

0

0

1

1

0

0

22.

Любешівська

4384

595

13,6

22

22

89

48

2

2

11

8

50

40

23.

Вишнівська

763

100

13,1

7

7

34

10

1

1

3

3

9

9

24.

Головненська

724

27

3,7

8

8

8

8

0

0

1

1

30

10

25.

Любомльська

2196

170

7,7

7

7

71

35

3

3

14

12

19

4

26.

Рівненська

606

140

23,1

3

3

17

17

0

0

1

1

0

0

27.

Прилісненська

844

10

1,2

0

0

28

2

1

1

0

0

0

0

28.

Колківська

1669

1018

61

12

12

44

44

0

0

11

11

19

19

29.

Заболоттівська

1334

66

5

7

7

59

22

0

0

0

0

19

5

30.

Велимченська

569

10

1,8

1

1

3

3

0

0

1

0

7

0

31.

Забродівська

1299

20

1,5

4

4

28

5

0

0

0

0

35

2

32.

Самарівська

961

37

3,8

8

8

23

23

0

0

2

1

11

5

33.

Копачівська

764

111

14.5

17

17

24

15

2

2

0

0

0

0

34.

Дубечненська

809

23

2,8

6

6

17

17

0

0

0

0

8

0

35.

Сереховичівська

269

57

21,2

0

0

4

4

0

0

0

0

2

2

36.

Смідинська

315

5

1,6

3

3

8

2

0

0

2

0

12

0

37.

Луківська

615

36

5,9

6

6

39

10

0

0

1

0

1

1

38.

Турійська

1758

25

1,4

9

9

72

0

0

0

2

0

14

2

39.

Шацька

1049

90

8,6

15

15

50

2

0

0

1

1

25

14

Усього

35509

4814

13,6

298

298

1249

641

20

20

71

47

386

364

 

Заступник керівника апарату - начальник
організаційного управління апарату
обласної державної адміністрації

В. Кривенюк

 

Додаток 6
до розпорядження Волинської обласної державної адміністрації
11.05.2018 N 274

ГРАФІК
виїзду робочих груп (спеціалістів структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, виконкомів міських (міст обласного значення) рад, до компетенції яких належить питання оздоровлення та відпочинку дітей, місцевих контролюючих органів та установ) у позаміські заклади оздоровлення та відпочинку для проведення їх огляду щодо готовності до літнього оздоровчого сезону 2018 року

N
з/п

Назва закладу

Місцезнаходження

Власність

Дата виїзду

Організації, які здійснюють виїзд

1

2

3

4

5

6

1.

"Сонячний"

с. Гаразджа Луцького району

комунальна: центр туризму, спорту та екскурсій

22 травня

управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації, головне управління Держпродспоживслужби в області, ДУ "Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України", управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Держпраці в області

2.

"Ровесник"

с. Забороль Луцького району

комунальна: управління освіти виконкому Луцької міської ради

23 травня

управління освіти, департамент сім'ї, молоді та спорту виконкому Луцької міської ради, міськрайонні структурні підрозділи головного управління Держпродспоживслужби в області, ДУ "Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України", управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Держпраці в області

3.

"Прикордонник"

с. Литовеж Іваничівського району

комунальна: управління освіти виконкому Нововолинської міської ради

23 травня

управління освіти, відділ у справах молоді та спорту виконкому Нововолинської міської ради, міськрайонні структурні підрозділи головного управління Держпродспоживслужби в області, ДУ "Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України", управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Держпраці в області

4.

"Оберіг"

с. Уховецьк Ковельського району

комунальна: відділ освіти Ковельської райдержадміністрації

23 травня

відділ освіти Ковельської райдержадміністрації, міськрайонні структурні підрозділи головного управління Держпродспоживслужби в області, ДУ "Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України", управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Держпраці в області

5.

"Барвінок"

с. Павлівка Іваничівського району

комунальна: відділ освіти та молоді Іваничівської райдержадміністрації

23 травня

відділ освіти та молоді Іваничівської райдержадміністрації, міськрайонні структурні підрозділи головного управління Держпродспоживслужби в області, ДУ "Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України", управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області, управління Держпраці в області

6.

"Супутник"

с. Світязь Шацького району

приватна: обласна організація профспілки працівників освіти і науки

24 травня

відділ освіти та молоді Шацької райдержадміністрації, обласна організація профспілки працівників освіти і науки, обласна організація профспілки працівників охорони здоров'я, Володимир-Волинська спеціалізована школа-інтернат I - III ступенів "Центр освіти та соціально-педагогічної підтримки", міськрайонні структурні підрозділи головного управління Держпродспоживслужби в області, ДУ "Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України", управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Держпраці в області

7.

"Чайка"

с. Світязь Шацького району

приватна: обласна організація профспілки працівників охорони здоров'я

8.

"Світязь"

с. Пульмо Шацького району

комунальна: Володимир-Волинська спеціалізована школа-інтернат І - III ступенів "Центр освіти та соціально-педагогічної підтримки"

9.

"Веселка"

с. Терешківці Горохівського району

приватна: районний комітет профспілки працівників агропромислового комплексу

23 травня

відділ освіти та молоді Горохівської райдержадміністрації, районний комітет профспілки працівників агропромислового комплексу, міськрайонні структурні підрозділи головного управління Держпродспоживслужби в області, ДУ "Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України", управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Держпраці в області

10.

"Світанок"

с. Дачне Ківерцівського району

приватна: обласна організація профспілки працівників державних установ

24 травня

відділ освіти, сектор молоді та спорту Ківерцівської райдержадміністрації, обласний комітет профспілки працівників державних установ, міськрайонні структурні підрозділи головного управління Держпродспоживслужби в області, ДУ "Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України", управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Держпраці в області

11.

"Парасолька"

с. Дольськ Турійського району

приватна: приватний підприємець Третьяков В. А.

24 травня

відділ освіти, молоді та спорту Турійської райдержадміністрації, міськрайонні структурні підрозділи головного управління Держпродспоживслужби в області, ДУ "Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України", управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Держпраці в області

 

Заступник керівника апарату - начальник
організаційного управління апарату
обласної державної адміністрації

В. Кривенюк
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали