Додаткова копія: Про затвердження плану заходів з реалізації у 2019 - 2023 роках Концепції державної системи професійної орієнтації населення в Одеській області

ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 10.05.2019 р. N 577/А-2019

Про затвердження плану заходів з реалізації у 2019 - 2023 роках Концепції державної системи професійної орієнтації населення в Одеській області

Відповідно до статей 6, 13, пункту 8 частини першої статті 24 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2008 року N 842 "Про затвердження Концепції державної системи професійної орієнтації населення" та розпорядження Кабінету Міністрів України від 09 липня 2018 року N 469-р "Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції державної системи професійної орієнтації населення" (План N 469-р):

1. Затвердити план заходів з реалізації у 2019 - 2023 роках Концепції державної системи професійної орієнтації населення в Одеській області (додається).

2. Доручити заінтересованим структурним підрозділам Одеської обласної державної адміністрації, районним державним адміністраціям та рекомендувати Одеському обласному центру зайнятості, Одеському обласному центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, Одеському обласному територіальному центру комплектування та соціальної підтримки, Південному міжрегіональному управлінню з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України, виконавчим комітетам рад міст обласного значення, сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад забезпечити реалізацію плану заходів та щоквартально, до 5 числа наступного за кварталом місяця, інформувати про проведену роботу Департамент соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації, а Департаменту соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації щороку до 15 січня - обласну державну адміністрацію та Міністерство соціальної політики України.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації (питання соціальної сфери та суспільної комунікації).

 

Виконуючий обов'язки голови
обласної державної адміністрації

С. В. Паращенко

 

Додаток
до розпорядження Одеської обласної державної адміністрації
10.05.2019 N 577/А-2019

ПЛАН
заходів з реалізації у 2019 - 2023 роках Концепції державної системи професійної орієнтації населення в Одеській області

1. Забезпечити включення до обласної, районних, міських програм зайнятості населення та програм зайнятості населення об'єднаних територіальних громад заходів щодо забезпечення розвитку системи професійної орієнтації населення (залучення до профорієнтаційної роботи молодіжних центрів праці, координаційних комітетів сприяння зайнятості, активізація роботи рад із професійної орієнтації населення регіону, утворення робочих груп із вирішення питань професійної орієнтації населення регіону).

Протягом 2019 - 2023 років

Департаменти Одеської обласної державної адміністрації: соціальної та сімейної політики, освіти і науки, Одеський обласний центр зайнятості (за згодою), райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад (за згодою)

2. Створити на офіційному веб-сайті Одеської обласної державної адміністрації і постійно оновлювати електронні бази даних профорієнтаційного спрямування (перелік центрів зайнятості, перелік центрів кар'єри, перелік закладів професійної (професійно-технічної) та вищої освіти, професій, спеціальностей, які можна в них отримати) з метою створення інформаційної бази для сприяння профорієнтації різних категорій населення, зокрема сільської молоді та представників національних меншин.

Протягом 2019 - 2023 років

Департаменти Одеської обласної державної адміністрації: освіти і науки, охорони здоров'я, соціальної та сімейної політики, Одеський обласний центр зайнятості (за згодою)

3. Забезпечити надання адресних профорієнтаційних послуг дітям з інвалідністю, у тому числі тим, що охоплені індивідуальними формами здобуття освіти і навчаються в інтернатах, а також особам з інвалідністю відповідно до їх професійних навичок, знань, індивідуальної програми реабілітації та з урахуванням побажань щодо умов праці та потреб ринку праці.

Протягом 2019 - 2023 років

Департаменти Одеської обласної державної адміністрації: освіти і науки, охорони здоров'я, Одеський обласний центр зайнятості (за згодою), райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад (за згодою)

4. Провести профорієнтаційну роботу з молоддю із залученням організацій роботодавців та їх об'єднань, організацій профспілок та їх об'єднань, громадських організацій, зокрема, з метою мотивації до вибору робітничих професій, необхідних у реальному секторі економіки.

Протягом 2019 - 2023 років

Департамент освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації, Одеський обласний центр зайнятості (за згодою), райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад (за згодою), об'єднання роботодавців Одеської області (за згодою), Федерація профспілок Одеської області (за згодою)

5. Сприяти створенню центрів кар'єри на базі закладів освіти з метою забезпечення професійного консультування молоді щодо адаптації до умов ринку праці, формування навичок, затребуваних роботодавцями. Здійснювати методичне забезпечення створення та функціонування центрів кар'єри та професійного консультування з урахуванням принципу гендерної рівності.

Протягом 2019 - 2023 років

Департамент освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації

6. Сприяти вдосконаленню компетентностей педагогічних працівників з питань профорієнтаційної роботи в закладах освіти. Забезпечити проведення курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників з питань професійної орієнтації осіб у закладах освіти.

Протягом 2019 - 2023 років

Департамент освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації

7. Сприяти висвітленню інформації у друкованих виданнях та Інтернет-ресурсах з популяризації професійної (професійно-технічної) освіти.

Протягом 2019 - 2023 років

Департамент освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації

8. Провести профорієнтаційну роботу з населенням, у тому числі з молоддю, з метою орієнтації на створення малих та середніх підприємств, фермерських господарств, сільськогосподарських кооперативів, туристичних та агрорекреаційних кластерів у сільській місцевості. Провести форум для обміну досвідом щодо провадження підприємницької діяльності та розвитку бізнесу, конкурсів молодих підприємців.

Протягом 2019 - 2023 років

Департамент освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації, Одеський обласний центр зайнятості (за згодою), райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад (за згодою)

9. Підвищити рівень мобільності та доступності профорієнтаційних послуг, оновлення технологій для професійної орієнтації здобувачів освіти (за будь-якими видами та формами). Впровадити в профорієнтаційну роботу новітні психодіагностичні методики, дистанційну профорієнтацію, використовувати інформаційно-комунікаційні технології та Інтернет.

Протягом 2019 - 2023 років

Департамент освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації, Одеський обласний центр зайнятості (за згодою), райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад (за згодою)

10. Забезпечити організацію та проведення в області семінарів та майстер-класів з метою підвищення кваліфікації кадрів туристичної галузі.

Протягом 2019 - 2023 років

Управління туризму, рекреації та курортів Одеської обласної державної адміністрації

11. Забезпечити проведення щорічного студкемпа для студентів туристичних спеціальностей, що сприятиме їх подальшому працевлаштуванню.

Протягом 2019 - 2023 років

Управління туризму, рекреації та курортів Одеської обласної державної адміністрації

12. Забезпечити організацію профорієнтаційної роботи з молоддю у віддалених сільських районах з використанням інформаційно-комунікаційних технологій та Інтернету.

Протягом 2019 - 2023 років

Департамент освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації, Одеський обласний центр зайнятості (за згодою), райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад (за згодою)

13. Забезпечити організацію надання профорієнтаційних послуг для дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу, перебувають у закладах охорони здоров'я, закладах освіти або інших дитячих закладах.

Протягом 2019 - 2023 років

Департамент освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації, служба у справах дітей Одеської обласної державної адміністрації, Одеський обласний центр зайнятості, Одеський обласний центр соціальних служб для сім'ї дітей та молоді, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад (за згодою)

14. Забезпечити надання профорієнтаційних послуг здобувачам повної загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти з метою сприяння усвідомленому вибору ними актуальних і перспективних на ринку праці професій.

Протягом 2019 - 2023 років

Департамент освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації, Одеський обласний центр зайнятості (за згодою), райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад (за згодою)

15. Забезпечити організацію профорієнтаційної роботи з молоддю, яка навчається, та особами із числа непрацевлаштованої молоді, які звернулися до державної служби зайнятості.

Протягом 2019 - 2023 років

Департамент освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації, Одеський обласний центр зайнятості (за згодою)

16. Забезпечити надання профорієнтаційних послуг особам віком старше
45 років з метою формування в них конструктивної стратегії поведінки на ринку праці, сприяння підвищенню рівня їх соціальної та професійної мобільності

Протягом 2019 - 2023 років

Одеський обласний центр зайнятості (за згодою)

17. Сприяти професійній орієнтації допризовників, а також професійній переорієнтації та адаптації військовослужбовців, які звільняються або звільнені з військової служби, та осіб, які брали участь в антитерористичній операції або заходах із забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі та стримуванні збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях.

Протягом 2019 - 2023 років

Департамент соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації, Одеський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (за згодою), Одеський обласний центр зайнятості (за згодою)

18. Сприяти інтеграції та проведенню профорієнтаційної та профадаптаційної роботи із засудженими до позбавлення та обмеження волі в установах виконання покарань, у тому числі молоддю, яка здобуває освіту в закладах при виправних колоніях та слідчих ізоляторах, а також з особами, звільненими з цих установ.

Протягом 2019 - 2023 років

Департамент освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації, Південне міжрегіональне управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України, Одеський обласний центр зайнятості (за згодою)

19. Забезпечити професійну орієнтацію, переорієнтацію внутрішньо переміщених осіб з урахуванням актуальних професій на ринку праці.

Протягом 2019 - 2023 років

Одеський обласний центр зайнятості (за згодою)

20. Сприяти створенню на базі існуючої мережі установ, які працюють з молоддю, молодіжних центрів сприяння зайнятості молоді та молодіжному підприємництву.

Протягом 2019 - 2023 років

Департамент освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації, Одеський обласний центр зайнятості (за згодою)

21. Сприяти висвітленню у друкованих засобах масової інформації області питань професійної орієнтації населення.

Протягом 2019 - 2023 років

Департаменти облдержадміністрації: освіти і науки, охорони здоров'я, управління комунікацій та інформаційної політики обласної державної адміністрації, Одеський обласний центр зайнятості (за згодою), райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад (за згодою).
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали